REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REN VERDISKAPING. Ren verdiskaping www.e-co.no"

Transkript

1 REN VERDISKAPING Ren verdiskaping

2 ENERGI E-CO ENERGI. Vår visjon er å være Norges ledende leverandør av miljøriktige og lønsomme energiløsninger. Selskapet er i dag et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap og forvaltning av vannkraftanlegg samt konsulent- og utviklingsvirksomhet. Morselskapets hovedoppgave er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. E-CO Energi as eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Vannkraft, E-CO Tech, E-CO Norne og Oslo Lysverker. E-CO ENERGI E-CO VANNKRAFT 80% E-CO TECH 100% E-CO NORNE 100% OSLO LYSVERKER 100% OPPLAND ENERGI 61% E-CO RENERGIPLAN 100% OPPLANDSKRAFT 25% BUSKERUD KRAFTPRODUKSJON 30% E-CO NETTINFO 100% Tømmerdal Sjåk Savalen Rendalen Ø. Vinstra Harpefoss N. Vinstra Aurland I-VI Hunderfoss IV (Leinafoss) VI I II Gjuva V III Brekkefoss Hemsil I Hemsil II Hol I Hol II Nes Hol III Usta E-CO Hovedkontor Hammeren Solbergfoss E-CO Renergiplan Naurak Skogbuåna Sagefoss Grislefoss Kraftstasjonasjon E-CO Energi samarbeider med BELLONA om utvikling av fornybare energikilder og energiøkonomisering, og støtter Den norske mor og barn undersøkelsen som kartlegger sammenhenger mellom sykdommer og miljømessige påvirkninger, blant annet fra elektriske apparater og installasjoner. Undersøkelsen gjennomføres av Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

3 VANNKRAFT E-CO VANNKRAFT. Forurensningens tid er forbi. Fremtiden krever ren kraft. Kraft som er ren å lage og ren å bruke. Vannkraft forurenser verken når den produseres eller forbrukes. Derfor er vannkraft mer fremtidsrettet i dag enn noen gang før. Vannkraft har et stort potensial for økt produksjon. Bare ved å optimalisere nåværende anlegg kan produksjonen øke med opp til 10 prosent. For E-COs vedkommende kan vi oppnå hele 1 TWh i økt produksjonsvolum gjennom opprusting, utbygging og økt vanntilførsel i eksisterende kraftanlegg. Det tilsvarer oppvarming av husstander i året. Optimalisering av eksisterende anlegg skjer med minimale inngrep i naturen. Dette er vi svært bevisst. For det har faktisk vist seg at områder med vannkraftproduksjon har fått ytterligere verdi som turistområder. De besøkes av både norske og utenlandske turister som søker vakker natur. All energiproduksjon har miljøkonsekvenser. Fossile brensler som olje og kull forurenser i stor grad ved bruk, mens fornybare energikilder som sol og vindenergi legger beslag på areal og har etiske sider. Miljøkonsekvensene ved produksjon av anleggene må også regnes inn i det totale regnskapet. Vannkraft har også miljøkonsekvenser. I anleggsperioden gjøres det store inngrep i naturen. Ved moderne utbygginger gjøres dette skånsomt, slik at naturen raskt vokser til når anleggene er ferdig bygd. Ved produksjon er vannkraften forurensningsfri, men utbygde vassdrag får endret vannføring som kan påvirke plante- og dyreliv. Ved å sammenlikne utslippene fra ulike energikilder ser vi hvor stor forskjell det er på miljøvennligheten. Dersom E-COs produksjon i 2002 hadde vært produksjon i kullkraftverk, ville vi hatt et utslipp på 8 10 millioner tonn CO 2. Det tilsvarer ca. en femdel av Norges totale utslipp. Eller utslippet fra hele Norges veitrafikk.

4 Regulering av vassdrag har også en positiv effekt ved at det reduserer risikoen for flom. Det hevdes at fremtiden vil by på økt nedbør og mer ekstreme værforhold. Hvis det stemmer, kan det vise seg at regulering av vassdrag blir enda viktigere. Myndighetenes konsesjoner gir klare retningslinjer for hvordan magasinene kan disponeres og hva som er minstevannføring. I de fleste magasinene står vi fritt til å disponere vannet innenfor høyeste og laveste regulerte vannstand. Det er vår plikt og vår oppgave å bevare naturen på beste måte. Dette gjør vi med omfattende landskapspleie, bygging av fisketrapper, drift av oppdrettsanlegg og utsetting av fisk. E-CO Vannkraft er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på 9,5 TWh pr år. Vi eier og forvalter 28 kraftproduksjonsanlegg i Sør-Norge, deriblant Norges tredje største kraftverk, Aurland I. I tillegg til disse anleggene eier E-CO Vannkraft 61 prosent i Oppland Energi og 30 prosent i Buskerud Kraftproduksjon. Anleggene blir styrt fra en sentral på Gol. Samspillet mellom kraftsentralen, planlagt vedlikehold og produksjonsplanleggerne er med på sikre best mulig utnyttelse av de disponible vannmagasinene. E-CO Vannkraft har 160 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og produksjonsanleggene i Hallingdal og Aurland, samt ved Mørkfoss-Solbergfoss i Askim. Selskapet eies av E-CO Energi (80 prosent) og Statkraft Holding (20 prosent). Utskifting av gamle transformatorer i Solbergfoss kraftverk, er et godt eksempel på optimalisering. De nye transformatorene har 3 GWh/år mindre tap enn de gamle. I Aurland I pågår utskifting av aggregater, et arbeid som vil gi hele 13 GWh i året i ny energi. Til sammen tilsvarer disse eksemplene energiforbruket til 800 husstander. Med relativt enkle grep kan vi altså skape mer og ren kraft.

5 TECH E-CO TECH. Kunnskap krever et drivhus, og konsernets drivhus er E-CO Tech. Her utvikler vi løsninger som nettopp retter seg mot drivhuseffekten. Vårt hovedområde er rådgivning og prosjektering av elnett, gass og fjernvarme, og vi er markedsleder på kompetanse innen distribusjon av energi. Vi foretar utredninger og leverer omfattende tjenester innen energi og miljø-økonomi. Digitalisering av ledningskart, og dokumentasjon av dette, er også blant våre spesialfelt. Viktige deler av virksomheten retter seg mot andre markeder. Sammen med datterselskapet E-CO Renergiplan, har vi spisskompetanse på energianvendelse og VVS, og er en betydelig leverandør av tjenester innen energi og miljø i bygg og anlegg. Samtidig har vi en utstrakt laboratorievirksomhet rettet mot nettselskaper, oljenæringen og øvrig industri. E-CO Techs laboratorium er landets ledende innen olje- og vannanalyser. E-CO Tech har lang erfaring med ROSanalyser for både regionalnett og industrinett, samtidig som vårt tverrfaglige miljø dekker alle energiformer. Det har avgjørende betydning at nettselskap vet akkurat hvor det er mest lønnsomt å investere i nettet, for å oppnå best mulig sikkerhet og lavest mulig sårbarhet. E-CO Techs laboratorium har i mange år levert analysetjenester til oljeselskapene i Nordsjøen. Ved å ta en liten oljeprøve fra transformatorene, kan laboratoriet fortelle om isolasjonstilstanden og oljekvaliteten er i orden. I løpet av de siste to årene er det avdekket flere alvorlige feil som kunne medført havari, driftsstans og inntektstap i millionklassen. E-CO Tech har ca. 60 ansatte og kontorer i Oslo og Sandnes. ROS-analyser Vår sårbarhet kommer klart til syne hver gang elektrisiteten faller ut. Da stopper nærmest alt opp. NVE har pålagt regionale netteiere å utføre risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). ROS-analyser identifiserer svake sider ved kraftforsyningens infrastruktur, teknologi, materiell og personell.

6 NORNE E-CO NORNE driver forretningsutvikling gjennom investering i prosjekter og selskaper innenfor områdene energi, miljø og relatert teknologi. Selskapet er et viktig instrument for konsernets visjon som er å være en ledende aktør innen lønnsomme og miljøriktige energiløsninger. Gjennom en tiårsperiode har E-CO-konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. I E-CO Norne sikrer vi videre utvikling av den kompetansen konsernet har på dette området. E-CO Nornes investeringer tar utgangspunkt i E-COs produksjons- og konsulentvirksomheter og i den kunnskap og erfaring konsernet innehar. Hensikten er å utnytte de fortrinn og de potensielle synergier som allerede finnes, og som kan bidra til høyere avkastning. E-CO Norne er et heleiet datterselskap av E-CO Energi. En av E-CO Nornes investeringer er en eierpost i Policom AS. Policom leverer kommunikasjon på høyspentnettet og har et komplett system for energistyring og behandling av måledata knyttet til forbruk av strøm, vann, gass og olje. Den tekniske plattformen er blant markedets mest moderne. Policom er den eneste norske produsenten av kommunikasjon på høyspentnettet. Selskapet har over installasjoner hos om lag 30 kunder i Norden.

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

årsrapport e-co energi

årsrapport e-co energi årsrapport e-co energi 2010 INNHOLD 05 Administrerende direktør har ordet 08 Årsberetning 2010 18 2010 i korte trekk 19 Om E-CO Energi 20 Resultatregnskap 21 Balanse 23 Kontantstrømanalyse 24 Regnskapsprinsipper

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Energi Årsrapport 2011

Energi Årsrapport 2011 Energi Årsrapport 2011 2 E-CO Energi // Årsrapport 2011 Innhold // 2011 i korte trekk 02 2011 i korte trekk, Nøkkeltall 04 08 10 Organisasjonen 06 Visjon og verdier Administrerende direktør har ordet 22

Detaljer

Jakter på bredbåndsmuligheter

Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er alltid på hugget etter å gi sine kunder de beste bredbåndsløsningene. Jakter på bredbåndsmuligheter BKK Bredbånd er en aktiv aktør i bredbåndsmarkedet og er hele tiden på hugget etter nye

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future

2012 i korte trekk. Renewable energy for the future 2012 i korte trekk Renewable energy for the future 2 Selskapsstruktur 1 % A-aksjer 99 % B-aksjer VANNKRAFT Uste Nes AS IFRS 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat Konsern Driftsinntekter 616 634 344 664 322

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

drivkraft årsrapport 2011

drivkraft årsrapport 2011 drivkraft årsrapport 2011 N eidsivas virksomhet i hedmark og oppland V Ø S Os Lesja Folldal Tynset Tolga 1 2 3 Skjåk Dovre 23 24 25 Alvdal Engerd Lom Sel 26 Rendalen 38 5 Vågå 4 5 Nord-Fron Sør-Fron 6

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge

Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Gasskraftverk et bra alternativ for å dekke det fremtidige energibehovet i Norge Karianne Vågenes Kristin Marianayagam Tina Glomstad NTNU Trondheim November 2010 I Sammendrag I dette prosjektet har vi

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Vannkraft i Vest-Viken

Vannkraft i Vest-Viken Vannkraft i Vest-Viken Kilden til fornybarsamfunnet BEDRE KLIMA SIKKER FORSYNING GRØNN VEKST - miljøvennlig kraftverksopprusting Kraftverket Embretsfoss 4 i Drammensvassdraget er et miljøprosjekt som viser

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

Energiutredning. Træna Kommune

Energiutredning. Træna Kommune Energiutredning Træna Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje

ÅRSRAPPORT 2008. Energi får ting til å skje ÅRSRAPPORT 2008 Energi får ting til å skje 1 Visjon, mål og strategi Vardar er et holdingselskap med visjon å utvikle verdier for eier gjennom aktivt eierskap knyttet til selskapets investeringer. Vardar

Detaljer

Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet

Visjon Ledende vannkraftprodusent, kjent for kompetanse og kostnadseffektivitet Ajour per 31.03.2003 31.03.2004 1 Innhold 1. Selskapets visjon, mål og strategi. side 3 2. Dette er E-CO Vannkraft as side 4 3. Oppgradering av Aurland 1 side 5 4. Administrerende direktørs beretning side

Detaljer

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

St.meld. nr. 18 (2003 2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. St.meld. nr. 18 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 3.5.6 Håndtering av flaskehalser i det 1.1 Innledning... 7 nordiske overføringsnettet...45

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2009 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no

2006 E-CO ENERGI. E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no årsrapport 2006 E-CO ENERGI E-CO Energi Postboks 255 Sentrum, 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no INNHOLD 01 2006 i korte trekk 02 Om E-CO Energi 04 Administrerende direktør

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter

Innovasjon Norge. Drøftingsnotat Drømmeløftet. Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon Norge Drøftingsnotat Drømmeløftet Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Innovasjon for fornybar energi Norges muligheter Drøftingsnotat til Drømmeløftet, av seniorrådgiver Tor Mühlbradt,

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Årsrapport 2006 Del 1

Årsrapport 2006 Del 1 Årsrapport 2006 Del 1 Om Eidsiva Eidsiva Energi AS er et av Innlandets største industriselskap og Norges femte største energiselskap med 10 avdelingskontorer i Hedmark og Oppland. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar

Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Hafslund årsrapport 2008 Framtiden er fornybar Vi har lang erfaring innen fornybar energi, og vi vil forsterke denne innsatsen i årene som kommer. Det startet med vannkraften. Sammen med fjernvarme, bioenergi

Detaljer