MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Februar 2010 Instituttleders hjørne Med dette nummeret av MATNYTT håper vi igjen - å få på beina eit regelmessig meldingsblad for Matematisk institutt. Dette vil kreve at alle bidreg med nyhende og anna som angår instituttet, men og at vi administrativt får det til å fungere. Heldigvis har Anniken Gjesdahl vist stor entusiasme og vil vere ansvarleg for å sette saman nye MATNYTT. Dei siste vekene har gitt tunge stunder på instituttet. Med Magne sin bortgong har mange av oss mista ein nær venn og fortruleg. For min del har dette vore ei spesiell tung tid. Magne var min veileder på doktorgraden, og han var alltid den eg vende meg til når eg trengde råd og veiledning. Med Magne sin bortgong står deler av instituttet dessutan framfor viktige val om korleis vi ynskjer å definere aktiviteten vår. Instituttet står også framfor eit anna viktig val med tilsetting av ny instituttleiar. Dette er eit val som andre skal gjere for oss. Fakultet har sett ned ein innstillingskomite leia av dekanus som skal gi ei innstilling til Fakultetsstyret. Dersom alt går etter planen kan vi håpe at tilsetting skjer i mars-møte. Underteikna er førebels konstituert ut mars månad. Vi har sikkert ulike oppfatningar om prosessen det er lagt opp til fram til nytilsetting. Sjølv synes eg reglementet som no gjeld for institutt med tilsett instituttleiar kunne vore betre. Men når det er sagt er eg glad for at vi har fått mange kvalifiserte kandidatar til stillinga, og eg er veldig glad for at vi har fire gode interne kandidatar. Uansett kven som blir tilsett vil ny instituttleiar få store moglegheiter til å sette preg på instituttet i åra framover. Markeringa av at Stein Arild Strømme har gått av som instituttleiar komande tirsdag blir dermed også ei markering av at instituttet går inn i ei ny tid. Stein Arild har gjennom 11 år (her er eg faktisk litt usikker), gjort ein kjempejobb for instituttet. Dette er derfor ei oppmodinga om at alle som kan, stiller opp på tirsdag og deltar i markeringa av Stein Arild sin innsats for instituttet. Helge K. Dahle Konst. Instituttleder

2 Vet du om noe matematikkrelatert som burde tas opp i nyhetsbrevet? Er det noen feil eller mangler? Alle innspill tas imot med stor takk. Send e-post til Aktuelt Søkerliste til stillingen som instituttleder 1. Ismaeil Abd. Allatiff, 33 år, arbeidssøker fra Fredrikstad. 2. Helmer Aslaksen, 49 år, Associate Professor Singapore. 3. Mostafa Bakhoda Paskyabi, 32 år, Researcher at Institute for computer Programming, Shahrdari (center of rasht). 4. Jarle Berntsen, 58 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 5. Petter Bjørstad, 59 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 6. Antonella Zanna Munthe-Kaas, 39 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 7. Hans Munthe-Kaas, 48 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. Presentasjon av søkerne Onsdag 17. februar kl i Aud. Pi arrangeres det et uformelt åpent møte, der de fire interne kandidatene presenterer sine synspunkter og planer. Det blir også en kort innledning ved Jarl Giske, tidligere instituttleder ved Biologisk institutt, der han forteller om sine erfaringer: "Instituttleder. Hvilke egenskaper kreves?". Etter presentasjonene åpnes for spørsmål og diskusjon. Avslutning for Stein Arild Strømme Tirsdag 16. februar kl. 12:15 blir det avslutningsmarkering for instituttleder Stein Arild Strømme i atriet på Matematisk institutt. Fakultetsstyremøte Onsdag 17. februar kl i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget, 2. etasje. Innkalling og saksliste er tilgjengelig på nettet. Rekrutteringsprogram Bergens forskningsstiftelse utlyser sitt rekrutteringsprogram for sjette gang. Dette er et "joint programme" mellom Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Frist for prekvalifiseringssøknader er satt til 12. mars. Det anbefales at interesserte fagmiljøer arbeider aktivt for å få aktuelle kandidater til å søke, og bistår søkerne i søknadsprosessen slik at spørsmål om tilpasning til fagmiljøenes forskningsstrategi, universitetets egenandel m.m. blir avklart så tidlig som mulig i søknadsprosessen.

3 Det oppfordres til å kontakte en av de tre kontaktpersonene som er listet i utlysningen dersom det ønskes mer informasjon om programmet. Det kan også avtales at en representant for stiftelsen kan delta på informasjonsmøter på fakulteter/institutter. Utlysningen er publisert her: Skjema for reise- og seminarstøtte for masterstudenter ligger nå på Eksternwebben Viktige Nyhetertidsfrister Realfagsstudenter reiser ikke ut Ifølge en nylig utgitt rapport fra Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, er realfagsstudentene blant de dårligste til å reise ut under studiet. Onsdag 20. januar arrangerte Matematisk-naturvitenskapelig fakultet Internasjonal dag som del av UiBs Internasjonale uke. På timeplanen stod blant annet foredrag fra Gunn Mangerud, tidligere direktør ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) som nå er instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Mangeruds agenda var å få studenter til å tenke utenfor boksen og ha mot til å reise ut under studiene. Det viste seg at en slik dag kanskje var nødvendig på Mat.-nat, da Mangerud la frem tall fra SIUs mobilitetsrapport fra 2009 hvor realfagsstudentene var blant dem som i minst grad tilbrakte deler av studiet i utlandet. Mobilitetsrapporten er nasjonal, og avslørte at studenter med faglig orientering innen samfunnsfag- og økonomi, etterfulgt av helse- og sosial og humaniora/estetikk er mest mobile under studiet. Tallene gjelder for både studenter som avlegger en hel grad utenlands og for dem som reiser på utveksling ett semester eller to. Realfagsstudentene går under kategorien naturvitenskaplige/tekniske fag og leder an i bunnsjiktet rett foran studenter innen feltene undervisning, hotell/reiseliv og fiskeri/landbruk. Irina Markina er ikke udelt positiv til utveksling - Utveksling best for PhD-studenter Irina Markina er professor ved Matematisk institutt innen ren matematikk. Hun er skeptisk til at studenter på lavere grad reiser på utveksling. - Min personlige mening er at det ofte er best for studenter å fullføre grunnutdanningen i hjemlandet. Mange kan trives med å bo i andre land, men bruker kanskje mindre tid på studiene enn de ville gjort hjemme. Ofte har studentene lite erfaring med å bo i utlandet, og det kan ta lang tid å venne seg til det.

4 Markina mener at utenlandsopphold egner seg best for studenter på master- og PhDnivå, fordi de er mer uavhengige, og vant til å arbeide selvstendig. - Hvorfor tror du realfagsstudenter reiser lite på utveksling? - Det synes jeg er logisk ettersom realfag er relativt likt fra land til land. Da er det mer forståelig at samfunnsfag- og jusstudenter reiser mer på utveksling fordi deres fagfelt varierer mye mer fra land til land, og de vil derfor ha større behov for å reise ut under studiene. Markina tror likevel at utveksling kan bra om man ønsker personlig utvikling og dersom man ønsker å studere fagfelt som ikke er godt utviklet i hjemlandet, men for studenter på lavere grad tror hun det kan være best å bli hjemme. Tekst og foto: Anniken Gjesdahl Se hele SIUs rapport her:http://www.siu.no/no/konferanser-ogpublikasjoner/publikasjoner/mobilitetsrapport-2009 Viktige tidsfrister 17. februar NFR har felles søknadsfrist til en rekke prosjekter, blant annet 32 innen matematikk og naturvitenskap. Se for full oversikt. Løpende NFR: stimulering til bilateralt forskningssamarbeid innen grunnleggende forskning (BILATGRUNN): orskningsradetnorsk%2fhovedsidemal&cid= &visaktive=true Nye medarbeidere Morten Nome ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. januar Veilederen hans er Hans Munthe-Kaas og foreløpig tittel på avhandlingen er: Computational methods for field equations. Nome har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk - Reservoarmekanikk fra instituttet. (Vår 2008). Tor Harald Sandve ble ansatt som stipendiat fra 1. juli Han har Inga Berre som veileder. Sandve har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk fra Matematisk institutt, våren Torleif Veen ble ansatt som Universitetsstipendiat 1. august Han har Bjørn I. Dundas som veileder og skriver avhandling om stabil homotopiteori. Veen har en mastergrad i ren matematikk - topologi her fra instituttet (Vår 2009).

5 Geir Berentsen ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 19. august Han jobber med testfunksjonaler basert på lokal Gaussisk korrelasjon sammen med sin veileder Dag Tjøstheim. Berentsen var ferdig med mastergraden i Statistikk - Finans og forsikring, våren 2009 ved UiB. Hilde Kristine Hvidevold ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. desember Hun har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk (Vår 2009). Huiyan Xue was hired in a PhD position 3 December She is working in collaboration with Antonella Zanna Munthe-Kaas on geometric integration method to solve differential equations. Xue obtained her Master's degree from Shanghai University P.R China, with a major in computational mathematics (July 2009). She has also worked as a research assistant on statistical computation at Nanyang Technological University. Anniken Gjesdahl ble ansatt i seks måneders vikarstilling som førstekonsulent 11. januar Hun skal jobbe med PhD, eksamen og internasjonalisering. Anniken Gjesdahl har administrativ erfaring fra blant annet Høgskolen i Bergen, og hun har en mastergrad i engelsk språkvitenskap fra UiB. (2008). Formidling Realfag er gøy Viserektor for utdanning og professor i seismologi ved UiB, Kuvvet Atakan, har skrevet en kronikk i På Høyden om unges forhold til realfag og maner til dugnad for å fremme realfag i Norge. Kronikken ble også publisert i Bergens Tidende 9. februar. Teknologene omformer sykehusene Les om det nye helse-norge hvor leger, MR-fysikere, matematikere og informatikere jobber i team. Statoil har fastslått sin strategi Helge Lund slår fast at Statoil skal være et teknologibasert oppstrømsselskap. Se sak i Teknisk Ukeblad.

6 Det skjer Disputas Eirik Keilegavlen disputerer for PhD.-graden fredag 19. februar kl i Auditorium Pi, Carl Godskes Hus. Avhandlingens tittel er: Robust control volume methods for reservoir simulation on challenging grids. Stipendkonkurranse I samarbeid med BTO skal Visjon Vest dele ut fire stipend på totalt kr til de beste idéer eller forskingsresultater med kommersielt potensial fra forskningsinstitusjonene i Bergen. Forskere og ansatte ved alle forskningsinstitusjonene i Bergen kan delta. Søknadsfrist 8. mars. Ethics for breakfast Cross Pressure: Research Ethics Challenges in the Supervisor-PhD Student Relationship Redelighetsutvalget inviterer til morgenmøte om etikk torsdag 25. februar kl i Egget på Studentsenteret. Nasjonal konferanse UiB arrangerer konferanse onsdag 17. mars kl i bankettsalen på Radisson Blu Hotel Norge. Temaet er: Er utdanning irrelevant? En debatt om verdien av dannelse og samfunnets forventninger Konferansen retter seg mot vitenskapelig ansatte, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger, nasjonale råd og fakultetsmøter og studenter. Påmelding og program: Publikasjoner Knutsen AL: On two conjectures for curves on K3 surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS, 20 (12), , Des Schlichtkrull C: Thom spectra that are symmetric spectra DOCUMENTA MATHEMATICA, 14, , Xing JX, Davies AM, Berntsen J: Free surface, current profile and buoyancy effects upon internal wave energy flux profiles in sill regions MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (4) SI, , Des Haegland H, Assteerawatt A, Dahle HK, et al.: Comparison of cell- and vertex-centered discretization methods for flow in a two-dimensional discrete-fracture-matrix system ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (12), , Des 2009.

7 5. Berre I, Lien M, Mannseth T: Multi-level parameter structure identification for twophase porous-media flow problems using flexible representations ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (12), , Des H, Dahle H, Helmig R: Preface COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Class H, Ebigbo A, Helmig R, et al.(inkl. Dahle HK og Nordbotten JM): A benchmark study on problems related to CO2 storage in geologic formations COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Eigestad GT, Dahle HK, Hellevang B, et al.: Geological modeling and simulation of CO2 injection in the Johansen formation COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Gasda SE, Nordbotten JM, Celia MA: Vertical equilibrium with sub-scale analytical methods for geological CO2 sequestration COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Degani I, Zanna A, Saelen L, et al.: Quantum control with piecewise constant control functions SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING, 31 (5), , Grujic Z, Kalisch H: A bound on oscillations in an unsteady undular bore Source: APPLICABLE ANALYSIS, 88 (12), , Gao JT, King M, Lu ZD, et al (inkl. Tjøstheim D): Specification testing in nonlinear and nonstationary time series autoregression ANNALS OF STATISTICS, 37 (6B), , Des Rygg K, Enstad LI, Alendal G: Simulating CO2 transport into the ocean from a CO2 lake at the seafloor using a z- and a sigma-coordinate model OCEAN DYNAMICS, 59 (6), SI, , Des Davies AM, Xing JX, Berntsen J: Non-hydrostatic and non-linear contributions to the internal wave energy flux in sill regions OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Thiem O, Berntsen J: Numerical studies of large-amplitude internal waves shoaling and breaking at shelf slopes OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Bergh J, Berntsen J: Numerical studies of wind forced internal waves with a nonhydrostatic model OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Berntsen J, Xing JX, Davies AM : Numerical studies of flow over a sill: Sensitivity of the non-hydrostatic effects to the grid size OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Marcinkowski L, Rahman T, Valdman J: A 3D Crouzeix-Raviart mortar finite element COMPUTING, 86 (4), , Nov 2009.

8 19. Doublet DC, Aanonsen SI, Tai XC: An efficient method for smart well production optimisation JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 69 (1-2), 25-39, Nov Nguyen NT, Kalisch H: Orbital stability of negative solitary waves MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (1), , Sep Skogestad JO, Kalisch H: A boundary value problem for the KdV equation: Comparison of finite-difference and Chebyshev methods MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (1), , Sep Johnson T, Tucker W: Automated computation of robust normal forms of planar analytic vector finds DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 12 (4), , Nov Assmus J, Melle W, Tjøstheim D, et al.: Seasonal cycles and long-term trends of plankton in shelf and oceanic habitats of the Norwegian Sea in relation to environmental variables DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, 56 (21-22), , Okt Knutsen AL, Syzdek W, Szemberg T: Moving curves and seshadri constants MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS, 16 (4), , Juli Feng T, Mannseth T: Improvements on a predictor-corrector strategy for parameter estimation with several data types INVERSE PROBLEMS, 25 (10), art. nr: , Okt Bakr SA, Mannseth T: Feasibility of simplified integral equation modeling of lowfrequency marine CSEM with a resistive target GEOPHYSICS, 74 (5), F107-F117, Sep/okt Tucker W, Wilczak D: A rigorous lower bound for the stability regions of the quadratic map PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, 238 (18), , Sep Pan Q, Tai XC: Model the Solvent-Excluded Surface of 3D Protein Molecular Structures Using Geometric PDE-Based Level-Set Method COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, 6 (4), , Okt Korolko A, Markina I: Nonholonomic Lorentzian Geometry on Some H-Type Groups JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS, 19 (4), , Okt Celia MA, Nordbotten JM: Practical Modeling Approaches for Geological Storage of Carbon Dioxide GROUND WATER, 47 (5), , Sep/okt Alfonsin JLR, Rødseth Ø: Numerical semigroups: Apéry sets and Hilbert series SEMIGROUP FORUM, 79 (2), , Sep 2009.

9 32. Johnson T, Tucker W: A rigorous study of possible configurations of limit cycles bifurcating from a hyper-elliptic Hamiltonian of degree five DYNAMICAL SYSTEMS-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 24 (2), , Albrektsen G, Heuch I, Wik E, et al.: Prognostic Impact of Parity in 493 Uterine Sarcoma Patients INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 19 (6), , Aug Repin SI, Valdman J: Functional a posteriori error estimates for incremental models in elasto-plasticity CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 7 (3), , Sep Nilssen TK, Karlsen KH, Mannseth T, Tai XC: Identification of diffusion parameters in a nonlinear convection-diffusion equation using the augmented Lagrangian method COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (3), , Sep Lu ZD, Steinskog DJ, Tjostheim D, et al.: Adaptively varying-coefficient spatiotemporal models JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 71, , Del 4, Calin O, Chang DC, Markina I: SubRiemannian Geometry on the Sphere S-3 CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES, 61 (4), , Aug Calvert CR, King RB, Birkeland T, et al.: Pathways to state-selective control of vibrational wavepackets in the deuterium molecular ion JOURNAL OF MODERN OPTICS, 56 (9), , Albrektsen G, Heuch I, Wik E, et al.: Parity and Time Interval Since Childbirth Influence Survival in Endometrial Cancer Patients INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 19 (4), , Mai Keilegavlen E, Nordbotten JM, Aavatsmark I: Sufficient criteria are necessary for monotone control volume methods APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 22 (8), , Aug Grujic Z, Kalisch H: Gevrey regularity for a class of water-wave models NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS, 71 (3-4), , 1. Aug Heegaard E, Nilsen T: In the mixed world of predictive biology-contradiction or support ECOLOGICAL MODELLING, 220 (12), , 24. Juni Chen HZ, Song JP, Tai XC: A dual algorithm for minimization of the LLT model ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 31 (1-3), , Okt Rahman T, Xu XJ: A multilevel preconditioner for the mortar method for nonconforming P-1 finite element.

10 ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS- MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE, 43 (3), , Mai/Juni Keilegavlen E, Berntsen J: Non-hydrostatic pressure in sigma-coordinate ocean models OCEAN MODELLING, 28 (4), , Bergmann O, Christiansen O, Lie J, et al.: Shape-Adaptive DCT for Denoising of 3D Scalar and Tensor Valued Images JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, 22 (3), , Juni Kozlov R: Exponential splitting time integration for pseudospectral methods on moving meshes JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 228 (1), 56-69, 1. Juni Chang DC, Markina I, Vasil'ev A: Sub-Riemannian Geodesics on the 3-D Sphere COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY, 3 (2), , Mai Vasil'ev A: From the Hele-Shaw Experiment to Integrable Systems: A Historical Overview COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY, 3 (2), , Mai Handegard NO, Tjøstheim D: The sampling volume of trawl and acoustics: estimating availability probabilities from observations of tracked individual fish. CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 66 (3), , Mars Hu QY, Tai XC, Winther R: A saddle point approach to the computation of harmonic maps SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 47 (2), , Nordbotten JM: Adaptive variational multiscale methods for multiphase flow in porous media MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 7 (3), , Nepstad R, Saelen L, Degani I, et al.: Quantum control of coupled two-electron dynamics in quantum dots JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 21 (21), Artikkelnr: , 27. Mai Hodneland E, Bukoreshtliev NV, Eichler TW, et al.(inkl. Tai XC): A Unified Framework for Automated 3-D Segmentation of Surface-Stained Living Cells and a Comprehensive Segmentation Evaluation IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 28 (5), , Mai Rodseth OJ, Sellers JA, Tverberg H: Enumeration of the degree sequences of nonseparable graphs and connected graphs EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 30 (5), SI, , Juli 2009.

11 56. Eikemo B, Lie KA, Eigestad GT, Dahle HK: Discontinuous Galerkin methods for advective transport in single-continuum models of fractured media ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (4), , Apr Torsvik T, Pedersen G, Dysthe K: Waves Generated by a Pressure Disturbance Moving in a Channel with a Variable Cross-Sectional Topography JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE, 135 (3), , Mai/Juni Wilczak D: Abundance of heteroclinic and homoclinic orbits for BUNDANCE OF HETEROCLINIC AND HOMOCLINIC ORBITS FOR THE HYPERCHAOTIC ROSSLER SYSTEM DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 11 (4), , Juni Nordbotten JM, Haegland H: On reproducing uniform flow exactly on general hexahedral cells using one degree of freedom per surface ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (2), , Feb Bakke J, Lie O, Heegaard E, et al.(inkl. Nilsen T): Rapid oceanic and atmospheric changes during the Younger Dryas cold period NATURE GEOSCIENCE, 2 (3), , Mars Gao R, Song JP, Tai XC: Image zooming algorithm based on partial differential equations technique. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING, 6 (2), , Sørevik T, Birkeland T, Oksa G: Numerical solution of the 3D time dependent Schrodinger equation in spherical coordinates: Spectral basis and effects of splitoperator technique JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 225 (1), 56-67, 1. Mars Hodneland E, Tai XC, Gerdes HH: Four-Color Theorem and Level Set Methods for Watershed Segmentation INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION, 82 (3), , Mai Grong E, Gumenyuk P, Vasil'ev A: Matching univalent functions and conformal welding ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA, 34 (1), , Calin O, Chang DC, Markina I: Geometric analysis on H-type groups related to division algebras MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 282 (1), 44-68, Jan DeCezaro A, Leitao A, Tai XC: On multiple level-set regularization methods for inverse problems INVERSE PROBLEMS, 25 (3), Artikkelnr: , Mars 2009.

12 67. Nordbotten JM, Kavetski D, Celia MA, et al.: Model for CO2 Leakage Including Multiple Geological Layers and Multiple Leaky Wells ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 43 (3), , 1. Feb Knutsen AL, Lopez AF: Brill-Noether theory of curves on Enriques surfaces I: the positive cone and gonality MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT, 261 (3), , Mars Fløystad, G, Stillman, M: Geometric properties derived from generic initial spaces. Proc. Amer. Math. Soc. 137 (11), , Bauer T, Di Rocco S, Harbourne B, Kapustka M, Knutsen AL, Syzdek W, Szemberg T: A primer on Seshadri constants. Interactions of classical and numerical algebraic geometry, , Contemp. Math., 496, Amer. Math. Soc., Providence, RI, Ehrnstrøm M, Kalisch H: Traveling waves for the Whitham equation. Differential Integral Equations 22 (11-12), , Schlictkrull C: The cyclotomic trace for symmetric ring spectra. New topological contexts for Galois theory and algebraic geometry (BIRS 2008), , Geom. Topol. Monogr., 16, Geom. Topol. Publ., Coventry, Wu C, Deng J, Chen F, Tai XC: Scale-space analysis of discrete filtering over arbitrary triangulated surfaces. SIAM J. Imaging Sci. 2 (2), , Rødseth Ø, Sellers J: Congruences modulo high powers of 2 for Sloane's box stacking function. Australas. J. Combin. 44, , Rødseth Ø, Sellers J, Tverberg H: Enumeration of the degree sequences of nonseparable graphs and connected graphs. European J. Combin. 30, (5), , Vasili ev A: From the Hele-Shaw experiment to integrable systems: a historical overview. Complex Anal. Oper. Theory 3 (2), , Mammen E, Støve B, Tjøstheim D: Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory 25 (2), , Fløystad G: Cellular resolutions of Cohen-Macaulay monomial ideals. J. Commut. Algebra 1 (1), (2009). 79. Assmus J, Karlsen HA, Tjøstheim D: Two heuristic approaches to describe periodicities in genomic microarrays. Norsk Epidemiologi 19 (1), 79-98, Fokianos K, Rahbek A, Tjøstheim D: Poison autoregression. Journal of the American Statistical Association 104, , 2009.

13 81. Gao J, King M, Lu Z, Tjøstheim D: Specification testing in regression with nonstatisonarity. Econometric Theory 25, , Elo CA, Malyshev A, Rahman T: A dual formulation of the TV-stokes algorithm for image denoising. Lecture Notes in Computer Science (5567), , Doktorgrader 2009 Karl Ove Lufthammer: Local Gaussian Correlation. Karl Ove Lufthammer disputerte for PhD.-graden 20. mars. Veiledere: Dag Tjøstheim og Hans A. Karlsen. Håkon Hægland: Streamline methods with application to flow and transport in fractured media. Håkon Hægland disputerte for PhD.-graden 17. april. Veiledere: Helge K. Dahle og Ivar Aavatsmark. Randi Holm: Modelling of three-phase flow functions for applications. Randi Holm disputerte for PhD.-graden 22. mai. Veileder: Magne Espedal. David Leonardo Moreno Bedoya: Coupling level set methods with the ensemble kalman filter for conditioning geological facies models to well and production data. David Leonardo Moreno Bedoya disputerte for PhD.-graden 25. juni. Veiledere: Sigurd Aanonsen. Sissel Slettemark Mundal: Conservative methods for elliptic problems with applications to simulation of nearwell flow. Sissel Slettemark Mundal disputerte for PhD.-graden 4. desember. Veiledere: Ivar Aavatsmark og Magne Espedal. Tore Birkeland: Pyprop A python framework for propagating the time dependent schrödinger equation. Tore Birkeland disputerte for PhD.-graden 18. desember. Veileder: Tor Sørevik. Mastergrader 2009 Jon Harald Leknes: Om kvantilregresjon. Jon Harald Leknes hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 6. februar. Veileder: Dag Tjøstheim. Ingvild Lid: Estimering av permeabilitet med bruk av adaptiv parameterisering. Ingvild Lid hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 23. april. Veileder: Inga Berre.

14 Christoffer Artturi Elo: Image denoising algorithms based on the dual formulation of total variation. Christoffer Artturi Elo hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Bildebehandling 19. mai. Veiledere: Alexander Malyshev og Talal Rahman. Tor Harald Sandve: Streamline based history matching. Tor Harald Sandve hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 25. mai. Veileder: Inga Berre. Vita Petersone: Estimering av stokastisk volatilitet. Vita Petersone hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 15. juni. Veileder: Hans J. Skaug Eivind Reikerås: Solvenskontroll ved skifting mellom ulike volatilitetsregimer. Eivind Reikerås hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 16. juni. Veileder: Trygve Nilsen Geir Drage Berentsen: Analysis of left truncated data with an application to insurance data. Geir Drage Berentsen hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder: Jostein Paulsen. Per Olav Bilet: Avsetninger ved uførhet. Per Olav Bilet hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder Trygve Nilsen. Hege K. Holmedal: Skadebeløpsmodellering i skadeforsikring. Hege K. Holmedal hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder: Jostein Paulsen. Anders K. Thomassen: Smart well optimization using optimal control theory. Anders K. Thomassen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 19. juni. Veileder: Martha Lien og Inga Berre. Hilde K. Hvidevold: Monotonicity conditions for discretization of parabolic conservation laws. Hilde K. Hvidevold hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 19. juni. Veileder: Jan M. Nordbotten. Torleif Veen: On determinants for commutative rig-categories. Torleif Veen hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk Topologi 19. juni. Veileder: Bjørn I. Dundas.

15 Hanne Seyffarth: Effect of erroneous representation of location and orientation of EM recievers for monitoring of submarine petroleum reservoirs. Hanne Seyffarth hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 22. juni. Veileder: Trond Mannseth og Johan Lien. Tor Erik Melseth: Prinsipalkomponentanalyse av nordiske dødelighetsrater. Tor Erik Melseth hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 22. juni. Veileder: Dag Tjøstheim. Erik Sørensen: En studie av forskjellige oppskaleringsteknikker. Erik Sørensen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 22. juni. Veileder: Magne Espedal. Kirsti S. Loe: Stanley-Reisner ringer med sykliske gruppevirkninger. Kirsti S. Loe hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk 23. juni. Veileder: Gunnar Fløystad. Sveinung Fjær: Multidimensional fourier transform on sparse grids regnevitenskap. Sveinung Fjær hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk 23. juni. Veileder: Tor Sørevik Martin Helland: Level 3 BLAS applied on the matrix multiplication formulation of the discrete legendre transform. Martin Helland hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk 29.juni. Veileder: Tor Sørevik. Eyram Schwinger: Renal function estimation using magnetic resonance images. Eyram Scwinger hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Bildebehandling 3. juli. Veileder: Antonella Zanna Munthe-Kaas. Ole Johan Sørensen Schei: Regresjonsmodeller i skipsforsikring. Ole Johan Sørensen Schei hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 24.september. Veileder: Jostein Paulsen. Arne Danielsen: Høyfrekvent finans og markedets mikrostruktur på Oslo børs. Arne Danielsen hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 23. oktober. Veileder: Hans A. Karlsen. Henning Abbedissen Alsaker: Multipliers of the Dirichlet space. Henning Abbedissen Alsaker hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk 2. desember. Veileder: Arne Stray.

16 Marianne T. Kolnes: Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk. Marianne T. Kolnes hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 16. desember. Veileder: Hans Julius Skaug Anders Solstrand Fosen: Numerical methods for modeling geothermal energy extraction. Anders Solstrand Fosen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 18.desember. Veiledere: Jan M. Nordbotten og Inga Berre. Ledige stillinger Forsker, Matematisk institutt UiB har ledig stilling som forsker i 18 måneder på prosjektet: Geometric Numerical Integration in Applications. Søknadsfrist 20. februar. https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=64118 Åpne PhD-stillinger CIPR CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research) søker engasjerte og ambisiøse studenter med mastergrad i blant annet Anvendt og beregningsorientert matematikk. Kontakt Arne Skauge, tel eller Kristine Spildo, tel for mer informasjon. Send søknad til innen 28. februar. PhD-stillinger NTNU NTNU utlyser åtte PhD-stillinger ved LabMI LAB ((Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare). Søknadsfrist 1. mars. Forsker istjenesten (Oslo) Meteorologisk institutt har ledig stilling som forsker med høyere utdanning innen oseanografi/meteorologi/matematikk/informatikk. Søknadsfrist 12. februar. Forskerstilling statistikk (Oslo) Regionsenter for barn og unges psykiske helse ønsker statistiker til fast forskerstilling. Søknadsfrist 1. mars. Naturviter med interesse for samfunnsplanlegging (Bergen) Statens vegvesen har ledig stilling ved Ressursavdelingen ved Planseksjonen og ønsker søkere med minimum fem år innen naturvitenskapelige fag. Søknadsfrist 16. februar.

17 Matematikk-humor

UTKAST. Høyteknologisenteret, Linux-maskiner (24 plasser) Høyteknologisenteret, Windows-maskiner (20 plasser)

UTKAST. Høyteknologisenteret, Linux-maskiner (24 plasser) Høyteknologisenteret, Windows-maskiner (20 plasser) Undervisningskatalog Matematisk institutt Våren 2015 Sist oppdatert: 17.11.2014 KL Undervisningskatalogen Våren 2015 Kalender for semesteret - Generell informasjon Undervisninga starter i uke 3. Frist

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

Undervisningskatalog. Matematisk institutt. Hausten 2015

Undervisningskatalog. Matematisk institutt. Hausten 2015 Undervisningskatalog Matematisk institutt Hausten 2015 sist endret: 22.05.2015 Undervisningskatalogen Hausten 2015 Kalender for semesteret - Generell informasjon Semesteret starter i veke 33. Undervisninga

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 9 Juni Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 9 Juni Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 9 Juni 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen I forrige uke hadde Marie, Guttorm og jeg et møte med fakultetsledelsen angående

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

Numerical Simulation of Shock Waves and Nonlinear PDE

Numerical Simulation of Shock Waves and Nonlinear PDE Numerical Simulation of Shock Waves and Nonlinear PDE Kenneth H. Karlsen (CMA) Partial differential equations A partial differential equation (PDE for short) is an equation involving functions and their

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Geologisk lagring av CO 2 : Matematisk modellering og analyse av risiko

Geologisk lagring av CO 2 : Matematisk modellering og analyse av risiko Geologisk lagring av CO 2 : Matematisk modellering og analyse av risiko Prosjekt 178013 (og 199926, 199978, 200026) Knut Andreas Lie SINTEF IKT, Anvendt matematikk, Oslo CLIMIT-dagene 2011, Soria Moria,

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 Mai 2010 Instituttleders hjørne Nå er hverdagen her og jeg er i gang med arbeidsoppgavene. Jeg er svært glad for at professor

Detaljer

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg.

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg. Kjære studenter og medarbeidere, Med nyhetsbrevet tar vi sikte på å bedre informasjonen på instituttet. En god del av stoffet vil komme fra instituttledelsen, men det vil sikkert gi mye mer liv til bladet

Detaljer

AU-sak 007/2014 Stilling som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk.

AU-sak 007/2014 Stilling som stipendiat ved Institutt for teknisk kybernetikk. 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, Professor Poul Heegaard, FTR siv.ing Trine Erfjord Meling

Detaljer

Saksnr. IMS-S Referat- og orienteringssaker til møtet

Saksnr. IMS-S Referat- og orienteringssaker til møtet Institutt for matematikk og statistikk Arkivref: 2014/785-3 HEJ000 Dato: 21.02.2014 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Styret ved Institutt for matematikk og statistikk Møteleder/referent: Trygve Johnsen/Helge

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 5 mai 2014 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Som påtroppende instituttleder vil jeg først takke avtroppende instituttleder

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for matematikk og statistikk Arkivref: 2015/1349-3 HEJ000 Dato: 05.03.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Styret ved Institutt for matematikk og statistikk Møteleder/referent: Trygve Johansen/Helge

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014

Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: c) Saksnr.: 2014/4537 Fakultetsstyremøte: 8. mai 2014 Strategi 2016-2020: Oppnevning og mandat for tre arbeidsgrupper

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 11 September 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Nå er det alvor. I budsjettforslaget for 2012 for Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling

GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling Geomatikk-begrepet GeoForum sin visjon: «Veiviser til geomatikk» og virksomhetsideen er: «GeoForumer en uavhengig interesseorganisasjon for synliggjøring og utvikling av geomatikkfagene». As defined by

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT

melting ECMI Modelling week 2008 Modelling and simulation of ice/snow melting Sabrina Wandl - University of Linz Tuomo Mäki-Marttunen - Tampere UT and and ECMI week 2008 Outline and Problem Description find model for processes consideration of effects caused by presence of salt point and numerical solution and and heat equations liquid phase: T L

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

GOD PÅSKE! MAT -nytt. Nr. 4 Mars 2010

GOD PÅSKE! MAT -nytt. Nr. 4 Mars 2010 MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 4 Mars 2010 Instituttleders hjørne I dag blir PhD-seminardagen ved instituttet avvikla. På programmet står 22 spennande foredrag

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl.

Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 1 MAT131 Bokmål Universitetet i Bergen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet Mat131 - Differensiallikningar I Onsdag 25. mai 2016, kl. 09-14 Oppgavesettet er 4 oppgaver fordelt på

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 15 Oktober 2010

MAT - nytt. Nr. 15 Oktober 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 15 Oktober 2010 Instituttleders hjørne De fleste har vel nå fått med seg at Foreleserprisen ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet

Detaljer

Environmental Technology - Master of Science Degree Programme

Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad i Miljøteknologi (Environmental

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Erfaringer fra CIPR, Senter for fremragende forskning

Erfaringer fra CIPR, Senter for fremragende forskning Erfaringer fra CIPR, Senter for fremragende forskning Erfaringer fra start og drift av et senter Leder for et SFF med næringslivsorientering Arne Skauge og Magne Espedal (http://www.uib.no/cipr/) SFI -

Detaljer

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Forum Farge 2013 Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Kan man styre fargene? Peter Nussbaum NEI! 1 men vi kan prøve å kontrolle fargeføring til en hvis grad. Stop cmy cy cm my Paper 100 10 90 20

Detaljer

!asjonal forskarskule " #limadynamikk$

!asjonal forskarskule  #limadynamikk$ !asjonal forskarskule " #limadynamikk$ %!orwegian Research School in Clima& Dynamics'$ Professor Tore Furevik (tore@gfi.uib.no), Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforsking, Universitetet

Detaljer

for studenter ved institutt for informatikk. Nr. 3, September 2011

for studenter ved institutt for informatikk. Nr. 3, September 2011 Nyhetsbrev for studenter ved institutt for informatikk. Nr. 3, September 2011 Dette nyhetsbrevet går til alle studenter ved institutt for informatikk (II); på bachelorprogram i datavitenskap, bachelorprogram

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet FORSKERUTDANNINGSUTVALGET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det kalles inn til,møte i Forskerutdanningsutvalget, onsdag den 24. mai 2017 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

Detaljer

MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 2 Februar 2010 Instituttleders hjørne I forrige veke vart fysikkevalueringa gjennomført av forskningsrådet kjent. Sjå for øvrig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2014 Søknadsfrist: Onsdag 30. april 2014 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Starten på Pumps & Pipes i Houston Dr. Alan Lumsden - hjertekirurg ved Houston Methodist Hospital og Boreingeniør fra ExxonMobil møtes på en flyreise - eksperter

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø

Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen. Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Subsea-Muligheter for virksomhet i den maritime klyngen Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Prosjektleder : Torstein Vinterstø Utbygging og vedlikehold av subsea anlegg Hensikt: Gi et lite innblikk

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 9 Juni 2010

MAT - nytt. Nr. 9 Juni 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 9 Juni 2010 Instituttleders hjørne Det er travle dager med eksamensavvikling og søknader til forskningsrådet. Som vanlig var det

Detaljer

Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU

Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU 1 Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU Peter Svensson Gruppen for akustikk/acoustics Research Centre Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, Trondheim 2 Observasjon - I 1999 ble

Detaljer

Second Order ODE's (2P) Young Won Lim 7/1/14

Second Order ODE's (2P) Young Won Lim 7/1/14 Second Order ODE's (2P) Copyright (c) 2011-2014 Young W. Lim. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet !" #$ %& ' %& ()+**,.- / 0" 1'243 6587 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert programvare for å løse

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKERE

RETNINGSLINJER FOR SØKERE UNIVERSITETET I BERGEN SPIRE Strategisk program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid RETNINGSLINJER FOR SØKERE Nøkkeldatoer 2016 Søknadsfrist: Fredag 29. april 2016 Utvelgelse av prosjekter:

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

AU-sak 58/2014 Stilling som førsteamanuensis ved Institutt for teknisk telematikk. J.nr. IME-017/2014

AU-sak 58/2014 Stilling som førsteamanuensis ved Institutt for teknisk telematikk. J.nr. IME-017/2014 1 av 6 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Møtereferat Til stede: Dekan Geir Egil Øien, professor Elena Celledoni, Professor Poul Heegard, FTR Trine Erfjord Meling Fra administrasjonen:

Detaljer

UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon

UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon 19.01.2017 Trym Vegard Haavardsholm (trymh@ifi.uio.no) Idar Dyrdal (idar@unik.no) Thomas Opsahl (Thomas-Olsvik.Opsahl@ffi.no) Ragnar Smestad (Ragnar.Smestad@ffi.no) Maskinsyn

Detaljer

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator Masterprofil Økonomisk analyse (ECO) Trond E. Olsen Profilkoordinator 1 Masterprofil Økonomisk analyse Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå

Detaljer

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Førsteamanuensis Njål Foldnes BI Norwegian Business School 30. september 2014 It s a thing you do in the context of an overarching

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus an linear algebra Exam: ECON3120/4120 Mathematics 2: Calculus an linear algebra Eksamensag: Tirsag 3. juni 2008

Detaljer

Trianguleringer og anvendelser

Trianguleringer og anvendelser INF-MAT5370 Trianguleringer og anvendelser Fra seilflysimulatoren Silent Wings Bakgrunn for kurset: Kurset ble til til mens vi vi (foreleserne) arbeidet med oppdrag for industrien på SINTEF. Samtlige deler

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015

Bestemmelsene er utfyllende til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra januar 2015 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Arkivref.: 2016/8629 Dato: 18.10.2016 Utfyllende bestemmelser for graden philosophiae doctor (ph.d.) i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Detaljer

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO)

Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO) Åpnet i mai 2013, KD støtte til videreføring innen 2022 Mål CEMO skal drive både grunnforskning om pedagogiske målinger og anvendt forskning

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra RECOCA Annual Workshop 14-15 December, 2009 Denmark Quantification of retention from source emissions to river mouth Estimation of

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 12 September 2010

MAT - nytt. Nr. 12 September 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 12 September 2010 Instituttleders hjørne Siden forrige MAT-nytt er det nå blitt klart hvem som vil begynne eller allerede er begynt

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 14 Oktober 2010

MAT - nytt. Nr. 14 Oktober 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 14 Oktober 2010 Instituttleders hjørne Lederen denne gang blir en rapport fra Norsk matematikkråds (NMR) årsmøte i Drammen 30/9-2/10-2010.

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 1 Januar 2011. Kjære alle sammen,

MAT -nytt. Nr. 1 Januar 2011. Kjære alle sammen, MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Januar 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen til et nytt år med nye muligheter og nye oppgaver. Dette året

Detaljer

Information meeting for new master students at the Dept. of Mathematics. Foto: UiO/Yngve Vogt

Information meeting for new master students at the Dept. of Mathematics. Foto: UiO/Yngve Vogt Information meeting for new master students at the Dept. of Mathematics Foto: UiO/Yngve Vogt Welcome with Arne B Karrieresenteret Annika presents some information The different fields introduce themselves

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Notater GITT UT I 1992 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER. Side

Notater GITT UT I 1992 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER. Side Notater Statistisk sentralbyrå, P.b. 8131 Dep, 0083 Oslo 92 / 7 Februar 1993 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER GITT UT I 1992 Side Numerisk oversikt:discussion Paper......3 Numerisk oversikt:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI3013 EKSPERIMENTELL CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Tor-Henning Iversen (stedfortreder for Jens Rohloff)

Detaljer

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Agenda Introduksjon Hvorfor kommer sensornett nå? Arbeid ved FFI CWIN Arbeid ved HiB Veien videre Moore s lov Dobling

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19.

Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. Universitetets satsing på innovasjon og samskaping et viktig bidrag til fremtidens smarte eldreomsorg Agder Living Lab, informasjonsdag 19. april 2017 Rune Fensli Professor/Forskningsleder Senter for ehelse

Detaljer

Effekten av doseeskalering på tumorkrympning ved ekstern strålebehandling av lokalavansert livmorhalskreft

Effekten av doseeskalering på tumorkrympning ved ekstern strålebehandling av lokalavansert livmorhalskreft Medfys 2016 Effekten av doseeskalering på tumorkrympning ved ekstern strålebehandling av lokalavansert livmorhalskreft Marius Røthe Arnesen 1,2, Taran Paulsen Hellebust 1,2,Eirik Malinen 1,2 1 Avdeling

Detaljer

UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon

UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon 21.01.2016 Trym Vegard Haavardsholm (trymh@ifi.uio.no) Idar Dyrdal (idar@unik.no) Thomas Opsahl (Thomas-Olsvik.Opsahl@ffi.no) Ragnar Smestad (Ragnar.Smestad@ffi.no) Maskinsyn

Detaljer

Opprettelse av studieretningen energi og klima og nedlegging av molekylær kvantemekanikk

Opprettelse av studieretningen energi og klima og nedlegging av molekylær kvantemekanikk FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI SIFT 07-11 Til: Styret ved Institutt for fysikk og teknologi Møtedato: 15. februar 2011 Arkivref.: 2009/3450-17 GAN000 Opprettelse

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, :00 19:00

Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, :00 19:00 NTNU Side 1 av 3 Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Professor Kåre Olaussen Telefon: 9 36 52 eller 45 43 71 70 Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, 2011 15:00 19:00

Detaljer