MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Februar 2010 Instituttleders hjørne Med dette nummeret av MATNYTT håper vi igjen - å få på beina eit regelmessig meldingsblad for Matematisk institutt. Dette vil kreve at alle bidreg med nyhende og anna som angår instituttet, men og at vi administrativt får det til å fungere. Heldigvis har Anniken Gjesdahl vist stor entusiasme og vil vere ansvarleg for å sette saman nye MATNYTT. Dei siste vekene har gitt tunge stunder på instituttet. Med Magne sin bortgong har mange av oss mista ein nær venn og fortruleg. For min del har dette vore ei spesiell tung tid. Magne var min veileder på doktorgraden, og han var alltid den eg vende meg til når eg trengde råd og veiledning. Med Magne sin bortgong står deler av instituttet dessutan framfor viktige val om korleis vi ynskjer å definere aktiviteten vår. Instituttet står også framfor eit anna viktig val med tilsetting av ny instituttleiar. Dette er eit val som andre skal gjere for oss. Fakultet har sett ned ein innstillingskomite leia av dekanus som skal gi ei innstilling til Fakultetsstyret. Dersom alt går etter planen kan vi håpe at tilsetting skjer i mars-møte. Underteikna er førebels konstituert ut mars månad. Vi har sikkert ulike oppfatningar om prosessen det er lagt opp til fram til nytilsetting. Sjølv synes eg reglementet som no gjeld for institutt med tilsett instituttleiar kunne vore betre. Men når det er sagt er eg glad for at vi har fått mange kvalifiserte kandidatar til stillinga, og eg er veldig glad for at vi har fire gode interne kandidatar. Uansett kven som blir tilsett vil ny instituttleiar få store moglegheiter til å sette preg på instituttet i åra framover. Markeringa av at Stein Arild Strømme har gått av som instituttleiar komande tirsdag blir dermed også ei markering av at instituttet går inn i ei ny tid. Stein Arild har gjennom 11 år (her er eg faktisk litt usikker), gjort ein kjempejobb for instituttet. Dette er derfor ei oppmodinga om at alle som kan, stiller opp på tirsdag og deltar i markeringa av Stein Arild sin innsats for instituttet. Helge K. Dahle Konst. Instituttleder

2 Vet du om noe matematikkrelatert som burde tas opp i nyhetsbrevet? Er det noen feil eller mangler? Alle innspill tas imot med stor takk. Send e-post til Aktuelt Søkerliste til stillingen som instituttleder 1. Ismaeil Abd. Allatiff, 33 år, arbeidssøker fra Fredrikstad. 2. Helmer Aslaksen, 49 år, Associate Professor Singapore. 3. Mostafa Bakhoda Paskyabi, 32 år, Researcher at Institute for computer Programming, Shahrdari (center of rasht). 4. Jarle Berntsen, 58 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 5. Petter Bjørstad, 59 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 6. Antonella Zanna Munthe-Kaas, 39 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 7. Hans Munthe-Kaas, 48 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. Presentasjon av søkerne Onsdag 17. februar kl i Aud. Pi arrangeres det et uformelt åpent møte, der de fire interne kandidatene presenterer sine synspunkter og planer. Det blir også en kort innledning ved Jarl Giske, tidligere instituttleder ved Biologisk institutt, der han forteller om sine erfaringer: "Instituttleder. Hvilke egenskaper kreves?". Etter presentasjonene åpnes for spørsmål og diskusjon. Avslutning for Stein Arild Strømme Tirsdag 16. februar kl. 12:15 blir det avslutningsmarkering for instituttleder Stein Arild Strømme i atriet på Matematisk institutt. Fakultetsstyremøte Onsdag 17. februar kl i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget, 2. etasje. Innkalling og saksliste er tilgjengelig på nettet. Rekrutteringsprogram Bergens forskningsstiftelse utlyser sitt rekrutteringsprogram for sjette gang. Dette er et "joint programme" mellom Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Frist for prekvalifiseringssøknader er satt til 12. mars. Det anbefales at interesserte fagmiljøer arbeider aktivt for å få aktuelle kandidater til å søke, og bistår søkerne i søknadsprosessen slik at spørsmål om tilpasning til fagmiljøenes forskningsstrategi, universitetets egenandel m.m. blir avklart så tidlig som mulig i søknadsprosessen.

3 Det oppfordres til å kontakte en av de tre kontaktpersonene som er listet i utlysningen dersom det ønskes mer informasjon om programmet. Det kan også avtales at en representant for stiftelsen kan delta på informasjonsmøter på fakulteter/institutter. Utlysningen er publisert her: Skjema for reise- og seminarstøtte for masterstudenter ligger nå på Eksternwebben Viktige Nyhetertidsfrister Realfagsstudenter reiser ikke ut Ifølge en nylig utgitt rapport fra Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, er realfagsstudentene blant de dårligste til å reise ut under studiet. Onsdag 20. januar arrangerte Matematisk-naturvitenskapelig fakultet Internasjonal dag som del av UiBs Internasjonale uke. På timeplanen stod blant annet foredrag fra Gunn Mangerud, tidligere direktør ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) som nå er instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Mangeruds agenda var å få studenter til å tenke utenfor boksen og ha mot til å reise ut under studiene. Det viste seg at en slik dag kanskje var nødvendig på Mat.-nat, da Mangerud la frem tall fra SIUs mobilitetsrapport fra 2009 hvor realfagsstudentene var blant dem som i minst grad tilbrakte deler av studiet i utlandet. Mobilitetsrapporten er nasjonal, og avslørte at studenter med faglig orientering innen samfunnsfag- og økonomi, etterfulgt av helse- og sosial og humaniora/estetikk er mest mobile under studiet. Tallene gjelder for både studenter som avlegger en hel grad utenlands og for dem som reiser på utveksling ett semester eller to. Realfagsstudentene går under kategorien naturvitenskaplige/tekniske fag og leder an i bunnsjiktet rett foran studenter innen feltene undervisning, hotell/reiseliv og fiskeri/landbruk. Irina Markina er ikke udelt positiv til utveksling - Utveksling best for PhD-studenter Irina Markina er professor ved Matematisk institutt innen ren matematikk. Hun er skeptisk til at studenter på lavere grad reiser på utveksling. - Min personlige mening er at det ofte er best for studenter å fullføre grunnutdanningen i hjemlandet. Mange kan trives med å bo i andre land, men bruker kanskje mindre tid på studiene enn de ville gjort hjemme. Ofte har studentene lite erfaring med å bo i utlandet, og det kan ta lang tid å venne seg til det.

4 Markina mener at utenlandsopphold egner seg best for studenter på master- og PhDnivå, fordi de er mer uavhengige, og vant til å arbeide selvstendig. - Hvorfor tror du realfagsstudenter reiser lite på utveksling? - Det synes jeg er logisk ettersom realfag er relativt likt fra land til land. Da er det mer forståelig at samfunnsfag- og jusstudenter reiser mer på utveksling fordi deres fagfelt varierer mye mer fra land til land, og de vil derfor ha større behov for å reise ut under studiene. Markina tror likevel at utveksling kan bra om man ønsker personlig utvikling og dersom man ønsker å studere fagfelt som ikke er godt utviklet i hjemlandet, men for studenter på lavere grad tror hun det kan være best å bli hjemme. Tekst og foto: Anniken Gjesdahl Se hele SIUs rapport her:http://www.siu.no/no/konferanser-ogpublikasjoner/publikasjoner/mobilitetsrapport-2009 Viktige tidsfrister 17. februar NFR har felles søknadsfrist til en rekke prosjekter, blant annet 32 innen matematikk og naturvitenskap. Se for full oversikt. Løpende NFR: stimulering til bilateralt forskningssamarbeid innen grunnleggende forskning (BILATGRUNN): orskningsradetnorsk%2fhovedsidemal&cid= &visaktive=true Nye medarbeidere Morten Nome ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. januar Veilederen hans er Hans Munthe-Kaas og foreløpig tittel på avhandlingen er: Computational methods for field equations. Nome har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk - Reservoarmekanikk fra instituttet. (Vår 2008). Tor Harald Sandve ble ansatt som stipendiat fra 1. juli Han har Inga Berre som veileder. Sandve har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk fra Matematisk institutt, våren Torleif Veen ble ansatt som Universitetsstipendiat 1. august Han har Bjørn I. Dundas som veileder og skriver avhandling om stabil homotopiteori. Veen har en mastergrad i ren matematikk - topologi her fra instituttet (Vår 2009).

5 Geir Berentsen ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 19. august Han jobber med testfunksjonaler basert på lokal Gaussisk korrelasjon sammen med sin veileder Dag Tjøstheim. Berentsen var ferdig med mastergraden i Statistikk - Finans og forsikring, våren 2009 ved UiB. Hilde Kristine Hvidevold ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. desember Hun har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk (Vår 2009). Huiyan Xue was hired in a PhD position 3 December She is working in collaboration with Antonella Zanna Munthe-Kaas on geometric integration method to solve differential equations. Xue obtained her Master's degree from Shanghai University P.R China, with a major in computational mathematics (July 2009). She has also worked as a research assistant on statistical computation at Nanyang Technological University. Anniken Gjesdahl ble ansatt i seks måneders vikarstilling som førstekonsulent 11. januar Hun skal jobbe med PhD, eksamen og internasjonalisering. Anniken Gjesdahl har administrativ erfaring fra blant annet Høgskolen i Bergen, og hun har en mastergrad i engelsk språkvitenskap fra UiB. (2008). Formidling Realfag er gøy Viserektor for utdanning og professor i seismologi ved UiB, Kuvvet Atakan, har skrevet en kronikk i På Høyden om unges forhold til realfag og maner til dugnad for å fremme realfag i Norge. Kronikken ble også publisert i Bergens Tidende 9. februar. Teknologene omformer sykehusene Les om det nye helse-norge hvor leger, MR-fysikere, matematikere og informatikere jobber i team. Statoil har fastslått sin strategi Helge Lund slår fast at Statoil skal være et teknologibasert oppstrømsselskap. Se sak i Teknisk Ukeblad.

6 Det skjer Disputas Eirik Keilegavlen disputerer for PhD.-graden fredag 19. februar kl i Auditorium Pi, Carl Godskes Hus. Avhandlingens tittel er: Robust control volume methods for reservoir simulation on challenging grids. Stipendkonkurranse I samarbeid med BTO skal Visjon Vest dele ut fire stipend på totalt kr til de beste idéer eller forskingsresultater med kommersielt potensial fra forskningsinstitusjonene i Bergen. Forskere og ansatte ved alle forskningsinstitusjonene i Bergen kan delta. Søknadsfrist 8. mars. Ethics for breakfast Cross Pressure: Research Ethics Challenges in the Supervisor-PhD Student Relationship Redelighetsutvalget inviterer til morgenmøte om etikk torsdag 25. februar kl i Egget på Studentsenteret. Nasjonal konferanse UiB arrangerer konferanse onsdag 17. mars kl i bankettsalen på Radisson Blu Hotel Norge. Temaet er: Er utdanning irrelevant? En debatt om verdien av dannelse og samfunnets forventninger Konferansen retter seg mot vitenskapelig ansatte, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger, nasjonale råd og fakultetsmøter og studenter. Påmelding og program: Publikasjoner Knutsen AL: On two conjectures for curves on K3 surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS, 20 (12), , Des Schlichtkrull C: Thom spectra that are symmetric spectra DOCUMENTA MATHEMATICA, 14, , Xing JX, Davies AM, Berntsen J: Free surface, current profile and buoyancy effects upon internal wave energy flux profiles in sill regions MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (4) SI, , Des Haegland H, Assteerawatt A, Dahle HK, et al.: Comparison of cell- and vertex-centered discretization methods for flow in a two-dimensional discrete-fracture-matrix system ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (12), , Des 2009.

7 5. Berre I, Lien M, Mannseth T: Multi-level parameter structure identification for twophase porous-media flow problems using flexible representations ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (12), , Des H, Dahle H, Helmig R: Preface COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Class H, Ebigbo A, Helmig R, et al.(inkl. Dahle HK og Nordbotten JM): A benchmark study on problems related to CO2 storage in geologic formations COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Eigestad GT, Dahle HK, Hellevang B, et al.: Geological modeling and simulation of CO2 injection in the Johansen formation COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Gasda SE, Nordbotten JM, Celia MA: Vertical equilibrium with sub-scale analytical methods for geological CO2 sequestration COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Degani I, Zanna A, Saelen L, et al.: Quantum control with piecewise constant control functions SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING, 31 (5), , Grujic Z, Kalisch H: A bound on oscillations in an unsteady undular bore Source: APPLICABLE ANALYSIS, 88 (12), , Gao JT, King M, Lu ZD, et al (inkl. Tjøstheim D): Specification testing in nonlinear and nonstationary time series autoregression ANNALS OF STATISTICS, 37 (6B), , Des Rygg K, Enstad LI, Alendal G: Simulating CO2 transport into the ocean from a CO2 lake at the seafloor using a z- and a sigma-coordinate model OCEAN DYNAMICS, 59 (6), SI, , Des Davies AM, Xing JX, Berntsen J: Non-hydrostatic and non-linear contributions to the internal wave energy flux in sill regions OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Thiem O, Berntsen J: Numerical studies of large-amplitude internal waves shoaling and breaking at shelf slopes OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Bergh J, Berntsen J: Numerical studies of wind forced internal waves with a nonhydrostatic model OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Berntsen J, Xing JX, Davies AM : Numerical studies of flow over a sill: Sensitivity of the non-hydrostatic effects to the grid size OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Marcinkowski L, Rahman T, Valdman J: A 3D Crouzeix-Raviart mortar finite element COMPUTING, 86 (4), , Nov 2009.

8 19. Doublet DC, Aanonsen SI, Tai XC: An efficient method for smart well production optimisation JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 69 (1-2), 25-39, Nov Nguyen NT, Kalisch H: Orbital stability of negative solitary waves MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (1), , Sep Skogestad JO, Kalisch H: A boundary value problem for the KdV equation: Comparison of finite-difference and Chebyshev methods MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (1), , Sep Johnson T, Tucker W: Automated computation of robust normal forms of planar analytic vector finds DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 12 (4), , Nov Assmus J, Melle W, Tjøstheim D, et al.: Seasonal cycles and long-term trends of plankton in shelf and oceanic habitats of the Norwegian Sea in relation to environmental variables DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, 56 (21-22), , Okt Knutsen AL, Syzdek W, Szemberg T: Moving curves and seshadri constants MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS, 16 (4), , Juli Feng T, Mannseth T: Improvements on a predictor-corrector strategy for parameter estimation with several data types INVERSE PROBLEMS, 25 (10), art. nr: , Okt Bakr SA, Mannseth T: Feasibility of simplified integral equation modeling of lowfrequency marine CSEM with a resistive target GEOPHYSICS, 74 (5), F107-F117, Sep/okt Tucker W, Wilczak D: A rigorous lower bound for the stability regions of the quadratic map PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, 238 (18), , Sep Pan Q, Tai XC: Model the Solvent-Excluded Surface of 3D Protein Molecular Structures Using Geometric PDE-Based Level-Set Method COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, 6 (4), , Okt Korolko A, Markina I: Nonholonomic Lorentzian Geometry on Some H-Type Groups JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS, 19 (4), , Okt Celia MA, Nordbotten JM: Practical Modeling Approaches for Geological Storage of Carbon Dioxide GROUND WATER, 47 (5), , Sep/okt Alfonsin JLR, Rødseth Ø: Numerical semigroups: Apéry sets and Hilbert series SEMIGROUP FORUM, 79 (2), , Sep 2009.

9 32. Johnson T, Tucker W: A rigorous study of possible configurations of limit cycles bifurcating from a hyper-elliptic Hamiltonian of degree five DYNAMICAL SYSTEMS-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 24 (2), , Albrektsen G, Heuch I, Wik E, et al.: Prognostic Impact of Parity in 493 Uterine Sarcoma Patients INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 19 (6), , Aug Repin SI, Valdman J: Functional a posteriori error estimates for incremental models in elasto-plasticity CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 7 (3), , Sep Nilssen TK, Karlsen KH, Mannseth T, Tai XC: Identification of diffusion parameters in a nonlinear convection-diffusion equation using the augmented Lagrangian method COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (3), , Sep Lu ZD, Steinskog DJ, Tjostheim D, et al.: Adaptively varying-coefficient spatiotemporal models JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 71, , Del 4, Calin O, Chang DC, Markina I: SubRiemannian Geometry on the Sphere S-3 CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES, 61 (4), , Aug Calvert CR, King RB, Birkeland T, et al.: Pathways to state-selective control of vibrational wavepackets in the deuterium molecular ion JOURNAL OF MODERN OPTICS, 56 (9), , Albrektsen G, Heuch I, Wik E, et al.: Parity and Time Interval Since Childbirth Influence Survival in Endometrial Cancer Patients INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 19 (4), , Mai Keilegavlen E, Nordbotten JM, Aavatsmark I: Sufficient criteria are necessary for monotone control volume methods APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 22 (8), , Aug Grujic Z, Kalisch H: Gevrey regularity for a class of water-wave models NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS, 71 (3-4), , 1. Aug Heegaard E, Nilsen T: In the mixed world of predictive biology-contradiction or support ECOLOGICAL MODELLING, 220 (12), , 24. Juni Chen HZ, Song JP, Tai XC: A dual algorithm for minimization of the LLT model ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 31 (1-3), , Okt Rahman T, Xu XJ: A multilevel preconditioner for the mortar method for nonconforming P-1 finite element.

10 ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS- MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE, 43 (3), , Mai/Juni Keilegavlen E, Berntsen J: Non-hydrostatic pressure in sigma-coordinate ocean models OCEAN MODELLING, 28 (4), , Bergmann O, Christiansen O, Lie J, et al.: Shape-Adaptive DCT for Denoising of 3D Scalar and Tensor Valued Images JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, 22 (3), , Juni Kozlov R: Exponential splitting time integration for pseudospectral methods on moving meshes JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 228 (1), 56-69, 1. Juni Chang DC, Markina I, Vasil'ev A: Sub-Riemannian Geodesics on the 3-D Sphere COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY, 3 (2), , Mai Vasil'ev A: From the Hele-Shaw Experiment to Integrable Systems: A Historical Overview COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY, 3 (2), , Mai Handegard NO, Tjøstheim D: The sampling volume of trawl and acoustics: estimating availability probabilities from observations of tracked individual fish. CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 66 (3), , Mars Hu QY, Tai XC, Winther R: A saddle point approach to the computation of harmonic maps SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 47 (2), , Nordbotten JM: Adaptive variational multiscale methods for multiphase flow in porous media MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 7 (3), , Nepstad R, Saelen L, Degani I, et al.: Quantum control of coupled two-electron dynamics in quantum dots JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 21 (21), Artikkelnr: , 27. Mai Hodneland E, Bukoreshtliev NV, Eichler TW, et al.(inkl. Tai XC): A Unified Framework for Automated 3-D Segmentation of Surface-Stained Living Cells and a Comprehensive Segmentation Evaluation IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 28 (5), , Mai Rodseth OJ, Sellers JA, Tverberg H: Enumeration of the degree sequences of nonseparable graphs and connected graphs EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 30 (5), SI, , Juli 2009.

11 56. Eikemo B, Lie KA, Eigestad GT, Dahle HK: Discontinuous Galerkin methods for advective transport in single-continuum models of fractured media ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (4), , Apr Torsvik T, Pedersen G, Dysthe K: Waves Generated by a Pressure Disturbance Moving in a Channel with a Variable Cross-Sectional Topography JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE, 135 (3), , Mai/Juni Wilczak D: Abundance of heteroclinic and homoclinic orbits for BUNDANCE OF HETEROCLINIC AND HOMOCLINIC ORBITS FOR THE HYPERCHAOTIC ROSSLER SYSTEM DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 11 (4), , Juni Nordbotten JM, Haegland H: On reproducing uniform flow exactly on general hexahedral cells using one degree of freedom per surface ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (2), , Feb Bakke J, Lie O, Heegaard E, et al.(inkl. Nilsen T): Rapid oceanic and atmospheric changes during the Younger Dryas cold period NATURE GEOSCIENCE, 2 (3), , Mars Gao R, Song JP, Tai XC: Image zooming algorithm based on partial differential equations technique. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING, 6 (2), , Sørevik T, Birkeland T, Oksa G: Numerical solution of the 3D time dependent Schrodinger equation in spherical coordinates: Spectral basis and effects of splitoperator technique JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 225 (1), 56-67, 1. Mars Hodneland E, Tai XC, Gerdes HH: Four-Color Theorem and Level Set Methods for Watershed Segmentation INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION, 82 (3), , Mai Grong E, Gumenyuk P, Vasil'ev A: Matching univalent functions and conformal welding ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA, 34 (1), , Calin O, Chang DC, Markina I: Geometric analysis on H-type groups related to division algebras MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 282 (1), 44-68, Jan DeCezaro A, Leitao A, Tai XC: On multiple level-set regularization methods for inverse problems INVERSE PROBLEMS, 25 (3), Artikkelnr: , Mars 2009.

12 67. Nordbotten JM, Kavetski D, Celia MA, et al.: Model for CO2 Leakage Including Multiple Geological Layers and Multiple Leaky Wells ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 43 (3), , 1. Feb Knutsen AL, Lopez AF: Brill-Noether theory of curves on Enriques surfaces I: the positive cone and gonality MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT, 261 (3), , Mars Fløystad, G, Stillman, M: Geometric properties derived from generic initial spaces. Proc. Amer. Math. Soc. 137 (11), , Bauer T, Di Rocco S, Harbourne B, Kapustka M, Knutsen AL, Syzdek W, Szemberg T: A primer on Seshadri constants. Interactions of classical and numerical algebraic geometry, , Contemp. Math., 496, Amer. Math. Soc., Providence, RI, Ehrnstrøm M, Kalisch H: Traveling waves for the Whitham equation. Differential Integral Equations 22 (11-12), , Schlictkrull C: The cyclotomic trace for symmetric ring spectra. New topological contexts for Galois theory and algebraic geometry (BIRS 2008), , Geom. Topol. Monogr., 16, Geom. Topol. Publ., Coventry, Wu C, Deng J, Chen F, Tai XC: Scale-space analysis of discrete filtering over arbitrary triangulated surfaces. SIAM J. Imaging Sci. 2 (2), , Rødseth Ø, Sellers J: Congruences modulo high powers of 2 for Sloane's box stacking function. Australas. J. Combin. 44, , Rødseth Ø, Sellers J, Tverberg H: Enumeration of the degree sequences of nonseparable graphs and connected graphs. European J. Combin. 30, (5), , Vasili ev A: From the Hele-Shaw experiment to integrable systems: a historical overview. Complex Anal. Oper. Theory 3 (2), , Mammen E, Støve B, Tjøstheim D: Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory 25 (2), , Fløystad G: Cellular resolutions of Cohen-Macaulay monomial ideals. J. Commut. Algebra 1 (1), (2009). 79. Assmus J, Karlsen HA, Tjøstheim D: Two heuristic approaches to describe periodicities in genomic microarrays. Norsk Epidemiologi 19 (1), 79-98, Fokianos K, Rahbek A, Tjøstheim D: Poison autoregression. Journal of the American Statistical Association 104, , 2009.

13 81. Gao J, King M, Lu Z, Tjøstheim D: Specification testing in regression with nonstatisonarity. Econometric Theory 25, , Elo CA, Malyshev A, Rahman T: A dual formulation of the TV-stokes algorithm for image denoising. Lecture Notes in Computer Science (5567), , Doktorgrader 2009 Karl Ove Lufthammer: Local Gaussian Correlation. Karl Ove Lufthammer disputerte for PhD.-graden 20. mars. Veiledere: Dag Tjøstheim og Hans A. Karlsen. Håkon Hægland: Streamline methods with application to flow and transport in fractured media. Håkon Hægland disputerte for PhD.-graden 17. april. Veiledere: Helge K. Dahle og Ivar Aavatsmark. Randi Holm: Modelling of three-phase flow functions for applications. Randi Holm disputerte for PhD.-graden 22. mai. Veileder: Magne Espedal. David Leonardo Moreno Bedoya: Coupling level set methods with the ensemble kalman filter for conditioning geological facies models to well and production data. David Leonardo Moreno Bedoya disputerte for PhD.-graden 25. juni. Veiledere: Sigurd Aanonsen. Sissel Slettemark Mundal: Conservative methods for elliptic problems with applications to simulation of nearwell flow. Sissel Slettemark Mundal disputerte for PhD.-graden 4. desember. Veiledere: Ivar Aavatsmark og Magne Espedal. Tore Birkeland: Pyprop A python framework for propagating the time dependent schrödinger equation. Tore Birkeland disputerte for PhD.-graden 18. desember. Veileder: Tor Sørevik. Mastergrader 2009 Jon Harald Leknes: Om kvantilregresjon. Jon Harald Leknes hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 6. februar. Veileder: Dag Tjøstheim. Ingvild Lid: Estimering av permeabilitet med bruk av adaptiv parameterisering. Ingvild Lid hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 23. april. Veileder: Inga Berre.

14 Christoffer Artturi Elo: Image denoising algorithms based on the dual formulation of total variation. Christoffer Artturi Elo hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Bildebehandling 19. mai. Veiledere: Alexander Malyshev og Talal Rahman. Tor Harald Sandve: Streamline based history matching. Tor Harald Sandve hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 25. mai. Veileder: Inga Berre. Vita Petersone: Estimering av stokastisk volatilitet. Vita Petersone hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 15. juni. Veileder: Hans J. Skaug Eivind Reikerås: Solvenskontroll ved skifting mellom ulike volatilitetsregimer. Eivind Reikerås hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 16. juni. Veileder: Trygve Nilsen Geir Drage Berentsen: Analysis of left truncated data with an application to insurance data. Geir Drage Berentsen hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder: Jostein Paulsen. Per Olav Bilet: Avsetninger ved uførhet. Per Olav Bilet hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder Trygve Nilsen. Hege K. Holmedal: Skadebeløpsmodellering i skadeforsikring. Hege K. Holmedal hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder: Jostein Paulsen. Anders K. Thomassen: Smart well optimization using optimal control theory. Anders K. Thomassen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 19. juni. Veileder: Martha Lien og Inga Berre. Hilde K. Hvidevold: Monotonicity conditions for discretization of parabolic conservation laws. Hilde K. Hvidevold hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 19. juni. Veileder: Jan M. Nordbotten. Torleif Veen: On determinants for commutative rig-categories. Torleif Veen hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk Topologi 19. juni. Veileder: Bjørn I. Dundas.

15 Hanne Seyffarth: Effect of erroneous representation of location and orientation of EM recievers for monitoring of submarine petroleum reservoirs. Hanne Seyffarth hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 22. juni. Veileder: Trond Mannseth og Johan Lien. Tor Erik Melseth: Prinsipalkomponentanalyse av nordiske dødelighetsrater. Tor Erik Melseth hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 22. juni. Veileder: Dag Tjøstheim. Erik Sørensen: En studie av forskjellige oppskaleringsteknikker. Erik Sørensen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 22. juni. Veileder: Magne Espedal. Kirsti S. Loe: Stanley-Reisner ringer med sykliske gruppevirkninger. Kirsti S. Loe hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk 23. juni. Veileder: Gunnar Fløystad. Sveinung Fjær: Multidimensional fourier transform on sparse grids regnevitenskap. Sveinung Fjær hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk 23. juni. Veileder: Tor Sørevik Martin Helland: Level 3 BLAS applied on the matrix multiplication formulation of the discrete legendre transform. Martin Helland hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk 29.juni. Veileder: Tor Sørevik. Eyram Schwinger: Renal function estimation using magnetic resonance images. Eyram Scwinger hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Bildebehandling 3. juli. Veileder: Antonella Zanna Munthe-Kaas. Ole Johan Sørensen Schei: Regresjonsmodeller i skipsforsikring. Ole Johan Sørensen Schei hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 24.september. Veileder: Jostein Paulsen. Arne Danielsen: Høyfrekvent finans og markedets mikrostruktur på Oslo børs. Arne Danielsen hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 23. oktober. Veileder: Hans A. Karlsen. Henning Abbedissen Alsaker: Multipliers of the Dirichlet space. Henning Abbedissen Alsaker hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk 2. desember. Veileder: Arne Stray.

16 Marianne T. Kolnes: Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk. Marianne T. Kolnes hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 16. desember. Veileder: Hans Julius Skaug Anders Solstrand Fosen: Numerical methods for modeling geothermal energy extraction. Anders Solstrand Fosen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 18.desember. Veiledere: Jan M. Nordbotten og Inga Berre. Ledige stillinger Forsker, Matematisk institutt UiB har ledig stilling som forsker i 18 måneder på prosjektet: Geometric Numerical Integration in Applications. Søknadsfrist 20. februar. https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=64118 Åpne PhD-stillinger CIPR CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research) søker engasjerte og ambisiøse studenter med mastergrad i blant annet Anvendt og beregningsorientert matematikk. Kontakt Arne Skauge, tel eller Kristine Spildo, tel for mer informasjon. Send søknad til innen 28. februar. PhD-stillinger NTNU NTNU utlyser åtte PhD-stillinger ved LabMI LAB ((Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare). Søknadsfrist 1. mars. Forsker istjenesten (Oslo) Meteorologisk institutt har ledig stilling som forsker med høyere utdanning innen oseanografi/meteorologi/matematikk/informatikk. Søknadsfrist 12. februar. Forskerstilling statistikk (Oslo) Regionsenter for barn og unges psykiske helse ønsker statistiker til fast forskerstilling. Søknadsfrist 1. mars. Naturviter med interesse for samfunnsplanlegging (Bergen) Statens vegvesen har ledig stilling ved Ressursavdelingen ved Planseksjonen og ønsker søkere med minimum fem år innen naturvitenskapelige fag. Søknadsfrist 16. februar.

17 Matematikk-humor

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg.

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg. Kjære studenter og medarbeidere, Med nyhetsbrevet tar vi sikte på å bedre informasjonen på instituttet. En god del av stoffet vil komme fra instituttledelsen, men det vil sikkert gi mye mer liv til bladet

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 Mai 2010 Instituttleders hjørne Nå er hverdagen her og jeg er i gang med arbeidsoppgavene. Jeg er svært glad for at professor

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser!

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser! INFOMAT Januar 2012 Kjære leser! I denne utgaven av INFO- MAT har vi en egen sekvens med tildelinger av matematikkpriser. Wolf-prisen, Crafoord-prisen, Fermat-prisen og Ramanujan-prisen er alle offentliggjort

Detaljer

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen INFOMAT Godt nytt år til alle INFOMATs lesere. Etter en lang høst i kvalitetsreformens tegn er vi i gang med et friskt vårsemester. Ski og matematikk 2004 er akkurat tilbakelagt med godt resultat. I følge

Detaljer

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI?

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? INFOMAT Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? Johannes Skaar (NTNU), Anders Løland (NR) og Tage Rolén (Mycoteam) har lansert en metode der du uten tekniske hjelpemidler kan finne ut hvor fort du går på

Detaljer

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT

Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT INFOMAT Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT (Klippet fra Nature, Richard Van Noorden) Mathematicians aim to take publishers out of publishing: Episciences Project to launch series of community-run, open-access

Detaljer

Januar 2007. FØRSTE DOKTORGRAD I MATEMATIKKDIDAKTIKK VED HiA. Kjære leser!

Januar 2007. FØRSTE DOKTORGRAD I MATEMATIKKDIDAKTIKK VED HiA. Kjære leser! INFOMAT Januar 2007 Kjære leser! INFOMAT ønsker alle et godt nytt år. Det ble aldri noe desembernummer. Redaktørens harddisk hadde et fatalt sammenbrudd like før Jul og slike hendelser er altså nok til

Detaljer

Om UiO Studier Studentliv Forskning For ansatte IT-tjenester Bibliotek. PUBLIKUMSTJENESTER - Mat.nat. Fakultetet - Kjemisk institutt

Om UiO Studier Studentliv Forskning For ansatte IT-tjenester Bibliotek. PUBLIKUMSTJENESTER - Mat.nat. Fakultetet - Kjemisk institutt INFOMAT UiO - nettsider Om UiO Studier Studentliv Forskning For ansatte IT-tjenester Bibliotek PUBLIKUMSTJENESTER - Mat.nat. Fakultetet - Kjemisk institutt Søk Søk Kontakt oss In English Januar 2010 Hjem

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 11 September 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Nå er det alvor. I budsjettforslaget for 2012 for Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Årsrapport 2013 Annual Report 2013

Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Innhold Content Forord Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 DART Anvendt forskning i IKT SAMBA Statistisk analyse, mønster gjenkjenning og bildeanalyse SAND Statistisk

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: 03.05.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Januar 2008 TRØSTESLØSE RESULTATER FRA MATEMATIKKRÅDSTESTEN. Kjære leser!

Januar 2008 TRØSTESLØSE RESULTATER FRA MATEMATIKKRÅDSTESTEN. Kjære leser! INFOMAT Januar 2008 Kjære leser! Like før dette nummeret av INFOMAT skulle gå i trykken fikk vi melding om at en norsk-colombiansk matematiker er kidnappet i Colombia. Alf Onshuus i o Niño har norsk far

Detaljer

Mars 2008 ABELPRISEN FOR 2008 DELT MELLOM JOHN G. THOMPSON OG JACQUES TITS. Kjære leser!

Mars 2008 ABELPRISEN FOR 2008 DELT MELLOM JOHN G. THOMPSON OG JACQUES TITS. Kjære leser! INFOMAT Mars 2008 Kjære leser! Da er spenningen utløst mht. årets Abelpris. Abelkomitéen og Akademiet har falt ned på gruppeteoretikerne John Griggs Thompson og Jacques Tits. Kombinasjonen må sies å være

Detaljer

SIMULA Årsrapport 1 2014

SIMULA Årsrapport 1 2014 SIMULA Årsrapport 1 2 Ansvarlig redaktør: Professor Aslak Tveito, Managing Director Redaktør: Karoline F. Hagane ISBN: 82-92593-14-4 Foto/portretter: Bård Gudim Design og omslag: Tyde, Bendik Schøien Trykk:

Detaljer

GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen

GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen FRA INSTITUTTLEDELSEN Perioden midt i august og hele juni måned er blant de mest arbeidsintensive for oss i ledelsen. Det føles ofte som vi henger

Detaljer

Mars 2007 ABELPRISEN FOR 2007 TIL SRINIVASA S. R. VARADHAN. Kjære leser!

Mars 2007 ABELPRISEN FOR 2007 TIL SRINIVASA S. R. VARADHAN. Kjære leser! INFOMAT Mars 2007 Kjære leser! Dette nummeret av INFOMAT kommer noen dager senere enn opprinnelig planlagt, fordi vi gjerne ville ha med annonseringen av årets Abelprisvinner. Valget av Srinivasa S. R.

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET PROTOKOLL FRA MØTE I FAKULTETSSTYRET TORSDAG 26. SEPTEMBER 2002 kl. 09.30 i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget 2. et. Det

Detaljer

Oktober 2014 GAUSS AND THE ART OF PIZZA EATING

Oktober 2014 GAUSS AND THE ART OF PIZZA EATING INFOMAT Oktober 2014 GAUSS AND THE ART OF PIZZA EATING The wrong and the right way to hold a slice of pizza. Adapted from a photograph by Aatish Bhatiya. Wired hosts Aatish Bhatia s Empirical Zeal blog,

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com Nasjonal forskerskole i strukturbiologi - BioStruct To år i Cambridge noen erfaringer BIOTEK 2012 foreslår mulige veivalg for livet etter FUGE FEBS-kongressen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003

ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003 UNIVERSITETET I OSLO INSTITUTT FOR INFORMATIKK ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003 Årsrapport 2002 1 INNLEDNING... 3 2 UNDERVISNING OG STUDENTER 2002... 5 2.1 LAVERE GRAD... 5 2.2 HØYERE GRAD... 7 2.3 ETTERUTDANNING

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer