MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010"

Transkript

1 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Februar 2010 Instituttleders hjørne Med dette nummeret av MATNYTT håper vi igjen - å få på beina eit regelmessig meldingsblad for Matematisk institutt. Dette vil kreve at alle bidreg med nyhende og anna som angår instituttet, men og at vi administrativt får det til å fungere. Heldigvis har Anniken Gjesdahl vist stor entusiasme og vil vere ansvarleg for å sette saman nye MATNYTT. Dei siste vekene har gitt tunge stunder på instituttet. Med Magne sin bortgong har mange av oss mista ein nær venn og fortruleg. For min del har dette vore ei spesiell tung tid. Magne var min veileder på doktorgraden, og han var alltid den eg vende meg til når eg trengde råd og veiledning. Med Magne sin bortgong står deler av instituttet dessutan framfor viktige val om korleis vi ynskjer å definere aktiviteten vår. Instituttet står også framfor eit anna viktig val med tilsetting av ny instituttleiar. Dette er eit val som andre skal gjere for oss. Fakultet har sett ned ein innstillingskomite leia av dekanus som skal gi ei innstilling til Fakultetsstyret. Dersom alt går etter planen kan vi håpe at tilsetting skjer i mars-møte. Underteikna er førebels konstituert ut mars månad. Vi har sikkert ulike oppfatningar om prosessen det er lagt opp til fram til nytilsetting. Sjølv synes eg reglementet som no gjeld for institutt med tilsett instituttleiar kunne vore betre. Men når det er sagt er eg glad for at vi har fått mange kvalifiserte kandidatar til stillinga, og eg er veldig glad for at vi har fire gode interne kandidatar. Uansett kven som blir tilsett vil ny instituttleiar få store moglegheiter til å sette preg på instituttet i åra framover. Markeringa av at Stein Arild Strømme har gått av som instituttleiar komande tirsdag blir dermed også ei markering av at instituttet går inn i ei ny tid. Stein Arild har gjennom 11 år (her er eg faktisk litt usikker), gjort ein kjempejobb for instituttet. Dette er derfor ei oppmodinga om at alle som kan, stiller opp på tirsdag og deltar i markeringa av Stein Arild sin innsats for instituttet. Helge K. Dahle Konst. Instituttleder

2 Vet du om noe matematikkrelatert som burde tas opp i nyhetsbrevet? Er det noen feil eller mangler? Alle innspill tas imot med stor takk. Send e-post til Aktuelt Søkerliste til stillingen som instituttleder 1. Ismaeil Abd. Allatiff, 33 år, arbeidssøker fra Fredrikstad. 2. Helmer Aslaksen, 49 år, Associate Professor Singapore. 3. Mostafa Bakhoda Paskyabi, 32 år, Researcher at Institute for computer Programming, Shahrdari (center of rasht). 4. Jarle Berntsen, 58 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 5. Petter Bjørstad, 59 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 6. Antonella Zanna Munthe-Kaas, 39 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. 7. Hans Munthe-Kaas, 48 år, Professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. Presentasjon av søkerne Onsdag 17. februar kl i Aud. Pi arrangeres det et uformelt åpent møte, der de fire interne kandidatene presenterer sine synspunkter og planer. Det blir også en kort innledning ved Jarl Giske, tidligere instituttleder ved Biologisk institutt, der han forteller om sine erfaringer: "Instituttleder. Hvilke egenskaper kreves?". Etter presentasjonene åpnes for spørsmål og diskusjon. Avslutning for Stein Arild Strømme Tirsdag 16. februar kl. 12:15 blir det avslutningsmarkering for instituttleder Stein Arild Strømme i atriet på Matematisk institutt. Fakultetsstyremøte Onsdag 17. februar kl i møterom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget, 2. etasje. Innkalling og saksliste er tilgjengelig på nettet. Rekrutteringsprogram Bergens forskningsstiftelse utlyser sitt rekrutteringsprogram for sjette gang. Dette er et "joint programme" mellom Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Frist for prekvalifiseringssøknader er satt til 12. mars. Det anbefales at interesserte fagmiljøer arbeider aktivt for å få aktuelle kandidater til å søke, og bistår søkerne i søknadsprosessen slik at spørsmål om tilpasning til fagmiljøenes forskningsstrategi, universitetets egenandel m.m. blir avklart så tidlig som mulig i søknadsprosessen.

3 Det oppfordres til å kontakte en av de tre kontaktpersonene som er listet i utlysningen dersom det ønskes mer informasjon om programmet. Det kan også avtales at en representant for stiftelsen kan delta på informasjonsmøter på fakulteter/institutter. Utlysningen er publisert her: Skjema for reise- og seminarstøtte for masterstudenter ligger nå på Eksternwebben Viktige Nyhetertidsfrister Realfagsstudenter reiser ikke ut Ifølge en nylig utgitt rapport fra Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, er realfagsstudentene blant de dårligste til å reise ut under studiet. Onsdag 20. januar arrangerte Matematisk-naturvitenskapelig fakultet Internasjonal dag som del av UiBs Internasjonale uke. På timeplanen stod blant annet foredrag fra Gunn Mangerud, tidligere direktør ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) som nå er instituttleder ved Institutt for geovitenskap. Mangeruds agenda var å få studenter til å tenke utenfor boksen og ha mot til å reise ut under studiene. Det viste seg at en slik dag kanskje var nødvendig på Mat.-nat, da Mangerud la frem tall fra SIUs mobilitetsrapport fra 2009 hvor realfagsstudentene var blant dem som i minst grad tilbrakte deler av studiet i utlandet. Mobilitetsrapporten er nasjonal, og avslørte at studenter med faglig orientering innen samfunnsfag- og økonomi, etterfulgt av helse- og sosial og humaniora/estetikk er mest mobile under studiet. Tallene gjelder for både studenter som avlegger en hel grad utenlands og for dem som reiser på utveksling ett semester eller to. Realfagsstudentene går under kategorien naturvitenskaplige/tekniske fag og leder an i bunnsjiktet rett foran studenter innen feltene undervisning, hotell/reiseliv og fiskeri/landbruk. Irina Markina er ikke udelt positiv til utveksling - Utveksling best for PhD-studenter Irina Markina er professor ved Matematisk institutt innen ren matematikk. Hun er skeptisk til at studenter på lavere grad reiser på utveksling. - Min personlige mening er at det ofte er best for studenter å fullføre grunnutdanningen i hjemlandet. Mange kan trives med å bo i andre land, men bruker kanskje mindre tid på studiene enn de ville gjort hjemme. Ofte har studentene lite erfaring med å bo i utlandet, og det kan ta lang tid å venne seg til det.

4 Markina mener at utenlandsopphold egner seg best for studenter på master- og PhDnivå, fordi de er mer uavhengige, og vant til å arbeide selvstendig. - Hvorfor tror du realfagsstudenter reiser lite på utveksling? - Det synes jeg er logisk ettersom realfag er relativt likt fra land til land. Da er det mer forståelig at samfunnsfag- og jusstudenter reiser mer på utveksling fordi deres fagfelt varierer mye mer fra land til land, og de vil derfor ha større behov for å reise ut under studiene. Markina tror likevel at utveksling kan bra om man ønsker personlig utvikling og dersom man ønsker å studere fagfelt som ikke er godt utviklet i hjemlandet, men for studenter på lavere grad tror hun det kan være best å bli hjemme. Tekst og foto: Anniken Gjesdahl Se hele SIUs rapport her:http://www.siu.no/no/konferanser-ogpublikasjoner/publikasjoner/mobilitetsrapport-2009 Viktige tidsfrister 17. februar NFR har felles søknadsfrist til en rekke prosjekter, blant annet 32 innen matematikk og naturvitenskap. Se for full oversikt. Løpende NFR: stimulering til bilateralt forskningssamarbeid innen grunnleggende forskning (BILATGRUNN): orskningsradetnorsk%2fhovedsidemal&cid= &visaktive=true Nye medarbeidere Morten Nome ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. januar Veilederen hans er Hans Munthe-Kaas og foreløpig tittel på avhandlingen er: Computational methods for field equations. Nome har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk - Reservoarmekanikk fra instituttet. (Vår 2008). Tor Harald Sandve ble ansatt som stipendiat fra 1. juli Han har Inga Berre som veileder. Sandve har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk fra Matematisk institutt, våren Torleif Veen ble ansatt som Universitetsstipendiat 1. august Han har Bjørn I. Dundas som veileder og skriver avhandling om stabil homotopiteori. Veen har en mastergrad i ren matematikk - topologi her fra instituttet (Vår 2009).

5 Geir Berentsen ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 19. august Han jobber med testfunksjonaler basert på lokal Gaussisk korrelasjon sammen med sin veileder Dag Tjøstheim. Berentsen var ferdig med mastergraden i Statistikk - Finans og forsikring, våren 2009 ved UiB. Hilde Kristine Hvidevold ble ansatt som Universitetsstipendiat fra 1. desember Hun har en mastergrad i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk (Vår 2009). Huiyan Xue was hired in a PhD position 3 December She is working in collaboration with Antonella Zanna Munthe-Kaas on geometric integration method to solve differential equations. Xue obtained her Master's degree from Shanghai University P.R China, with a major in computational mathematics (July 2009). She has also worked as a research assistant on statistical computation at Nanyang Technological University. Anniken Gjesdahl ble ansatt i seks måneders vikarstilling som førstekonsulent 11. januar Hun skal jobbe med PhD, eksamen og internasjonalisering. Anniken Gjesdahl har administrativ erfaring fra blant annet Høgskolen i Bergen, og hun har en mastergrad i engelsk språkvitenskap fra UiB. (2008). Formidling Realfag er gøy Viserektor for utdanning og professor i seismologi ved UiB, Kuvvet Atakan, har skrevet en kronikk i På Høyden om unges forhold til realfag og maner til dugnad for å fremme realfag i Norge. Kronikken ble også publisert i Bergens Tidende 9. februar. Teknologene omformer sykehusene Les om det nye helse-norge hvor leger, MR-fysikere, matematikere og informatikere jobber i team. Statoil har fastslått sin strategi Helge Lund slår fast at Statoil skal være et teknologibasert oppstrømsselskap. Se sak i Teknisk Ukeblad.

6 Det skjer Disputas Eirik Keilegavlen disputerer for PhD.-graden fredag 19. februar kl i Auditorium Pi, Carl Godskes Hus. Avhandlingens tittel er: Robust control volume methods for reservoir simulation on challenging grids. Stipendkonkurranse I samarbeid med BTO skal Visjon Vest dele ut fire stipend på totalt kr til de beste idéer eller forskingsresultater med kommersielt potensial fra forskningsinstitusjonene i Bergen. Forskere og ansatte ved alle forskningsinstitusjonene i Bergen kan delta. Søknadsfrist 8. mars. Ethics for breakfast Cross Pressure: Research Ethics Challenges in the Supervisor-PhD Student Relationship Redelighetsutvalget inviterer til morgenmøte om etikk torsdag 25. februar kl i Egget på Studentsenteret. Nasjonal konferanse UiB arrangerer konferanse onsdag 17. mars kl i bankettsalen på Radisson Blu Hotel Norge. Temaet er: Er utdanning irrelevant? En debatt om verdien av dannelse og samfunnets forventninger Konferansen retter seg mot vitenskapelig ansatte, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger, nasjonale råd og fakultetsmøter og studenter. Påmelding og program: Publikasjoner Knutsen AL: On two conjectures for curves on K3 surfaces INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS, 20 (12), , Des Schlichtkrull C: Thom spectra that are symmetric spectra DOCUMENTA MATHEMATICA, 14, , Xing JX, Davies AM, Berntsen J: Free surface, current profile and buoyancy effects upon internal wave energy flux profiles in sill regions MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (4) SI, , Des Haegland H, Assteerawatt A, Dahle HK, et al.: Comparison of cell- and vertex-centered discretization methods for flow in a two-dimensional discrete-fracture-matrix system ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (12), , Des 2009.

7 5. Berre I, Lien M, Mannseth T: Multi-level parameter structure identification for twophase porous-media flow problems using flexible representations ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (12), , Des H, Dahle H, Helmig R: Preface COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Class H, Ebigbo A, Helmig R, et al.(inkl. Dahle HK og Nordbotten JM): A benchmark study on problems related to CO2 storage in geologic formations COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Eigestad GT, Dahle HK, Hellevang B, et al.: Geological modeling and simulation of CO2 injection in the Johansen formation COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Gasda SE, Nordbotten JM, Celia MA: Vertical equilibrium with sub-scale analytical methods for geological CO2 sequestration COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (4), SI, , Des Degani I, Zanna A, Saelen L, et al.: Quantum control with piecewise constant control functions SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING, 31 (5), , Grujic Z, Kalisch H: A bound on oscillations in an unsteady undular bore Source: APPLICABLE ANALYSIS, 88 (12), , Gao JT, King M, Lu ZD, et al (inkl. Tjøstheim D): Specification testing in nonlinear and nonstationary time series autoregression ANNALS OF STATISTICS, 37 (6B), , Des Rygg K, Enstad LI, Alendal G: Simulating CO2 transport into the ocean from a CO2 lake at the seafloor using a z- and a sigma-coordinate model OCEAN DYNAMICS, 59 (6), SI, , Des Davies AM, Xing JX, Berntsen J: Non-hydrostatic and non-linear contributions to the internal wave energy flux in sill regions OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Thiem O, Berntsen J: Numerical studies of large-amplitude internal waves shoaling and breaking at shelf slopes OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Bergh J, Berntsen J: Numerical studies of wind forced internal waves with a nonhydrostatic model OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Berntsen J, Xing JX, Davies AM : Numerical studies of flow over a sill: Sensitivity of the non-hydrostatic effects to the grid size OCEAN DYNAMICS, 59 (6) SI, , Des Marcinkowski L, Rahman T, Valdman J: A 3D Crouzeix-Raviart mortar finite element COMPUTING, 86 (4), , Nov 2009.

8 19. Doublet DC, Aanonsen SI, Tai XC: An efficient method for smart well production optimisation JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 69 (1-2), 25-39, Nov Nguyen NT, Kalisch H: Orbital stability of negative solitary waves MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (1), , Sep Skogestad JO, Kalisch H: A boundary value problem for the KdV equation: Comparison of finite-difference and Chebyshev methods MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, 80 (1), , Sep Johnson T, Tucker W: Automated computation of robust normal forms of planar analytic vector finds DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 12 (4), , Nov Assmus J, Melle W, Tjøstheim D, et al.: Seasonal cycles and long-term trends of plankton in shelf and oceanic habitats of the Norwegian Sea in relation to environmental variables DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, 56 (21-22), , Okt Knutsen AL, Syzdek W, Szemberg T: Moving curves and seshadri constants MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS, 16 (4), , Juli Feng T, Mannseth T: Improvements on a predictor-corrector strategy for parameter estimation with several data types INVERSE PROBLEMS, 25 (10), art. nr: , Okt Bakr SA, Mannseth T: Feasibility of simplified integral equation modeling of lowfrequency marine CSEM with a resistive target GEOPHYSICS, 74 (5), F107-F117, Sep/okt Tucker W, Wilczak D: A rigorous lower bound for the stability regions of the quadratic map PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA, 238 (18), , Sep Pan Q, Tai XC: Model the Solvent-Excluded Surface of 3D Protein Molecular Structures Using Geometric PDE-Based Level-Set Method COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, 6 (4), , Okt Korolko A, Markina I: Nonholonomic Lorentzian Geometry on Some H-Type Groups JOURNAL OF GEOMETRIC ANALYSIS, 19 (4), , Okt Celia MA, Nordbotten JM: Practical Modeling Approaches for Geological Storage of Carbon Dioxide GROUND WATER, 47 (5), , Sep/okt Alfonsin JLR, Rødseth Ø: Numerical semigroups: Apéry sets and Hilbert series SEMIGROUP FORUM, 79 (2), , Sep 2009.

9 32. Johnson T, Tucker W: A rigorous study of possible configurations of limit cycles bifurcating from a hyper-elliptic Hamiltonian of degree five DYNAMICAL SYSTEMS-AN INTERNATIONAL JOURNAL, 24 (2), , Albrektsen G, Heuch I, Wik E, et al.: Prognostic Impact of Parity in 493 Uterine Sarcoma Patients INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 19 (6), , Aug Repin SI, Valdman J: Functional a posteriori error estimates for incremental models in elasto-plasticity CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, 7 (3), , Sep Nilssen TK, Karlsen KH, Mannseth T, Tai XC: Identification of diffusion parameters in a nonlinear convection-diffusion equation using the augmented Lagrangian method COMPUTATIONAL GEOSCIENCES, 13 (3), , Sep Lu ZD, Steinskog DJ, Tjostheim D, et al.: Adaptively varying-coefficient spatiotemporal models JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY, 71, , Del 4, Calin O, Chang DC, Markina I: SubRiemannian Geometry on the Sphere S-3 CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES, 61 (4), , Aug Calvert CR, King RB, Birkeland T, et al.: Pathways to state-selective control of vibrational wavepackets in the deuterium molecular ion JOURNAL OF MODERN OPTICS, 56 (9), , Albrektsen G, Heuch I, Wik E, et al.: Parity and Time Interval Since Childbirth Influence Survival in Endometrial Cancer Patients INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER, 19 (4), , Mai Keilegavlen E, Nordbotten JM, Aavatsmark I: Sufficient criteria are necessary for monotone control volume methods APPLIED MATHEMATICS LETTERS, 22 (8), , Aug Grujic Z, Kalisch H: Gevrey regularity for a class of water-wave models NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS, 71 (3-4), , 1. Aug Heegaard E, Nilsen T: In the mixed world of predictive biology-contradiction or support ECOLOGICAL MODELLING, 220 (12), , 24. Juni Chen HZ, Song JP, Tai XC: A dual algorithm for minimization of the LLT model ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 31 (1-3), , Okt Rahman T, Xu XJ: A multilevel preconditioner for the mortar method for nonconforming P-1 finite element.

10 ESAIM-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS- MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE, 43 (3), , Mai/Juni Keilegavlen E, Berntsen J: Non-hydrostatic pressure in sigma-coordinate ocean models OCEAN MODELLING, 28 (4), , Bergmann O, Christiansen O, Lie J, et al.: Shape-Adaptive DCT for Denoising of 3D Scalar and Tensor Valued Images JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, 22 (3), , Juni Kozlov R: Exponential splitting time integration for pseudospectral methods on moving meshes JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 228 (1), 56-69, 1. Juni Chang DC, Markina I, Vasil'ev A: Sub-Riemannian Geodesics on the 3-D Sphere COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY, 3 (2), , Mai Vasil'ev A: From the Hele-Shaw Experiment to Integrable Systems: A Historical Overview COMPLEX ANALYSIS AND OPERATOR THEORY, 3 (2), , Mai Handegard NO, Tjøstheim D: The sampling volume of trawl and acoustics: estimating availability probabilities from observations of tracked individual fish. CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, 66 (3), , Mars Hu QY, Tai XC, Winther R: A saddle point approach to the computation of harmonic maps SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 47 (2), , Nordbotten JM: Adaptive variational multiscale methods for multiphase flow in porous media MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 7 (3), , Nepstad R, Saelen L, Degani I, et al.: Quantum control of coupled two-electron dynamics in quantum dots JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 21 (21), Artikkelnr: , 27. Mai Hodneland E, Bukoreshtliev NV, Eichler TW, et al.(inkl. Tai XC): A Unified Framework for Automated 3-D Segmentation of Surface-Stained Living Cells and a Comprehensive Segmentation Evaluation IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 28 (5), , Mai Rodseth OJ, Sellers JA, Tverberg H: Enumeration of the degree sequences of nonseparable graphs and connected graphs EUROPEAN JOURNAL OF COMBINATORICS, 30 (5), SI, , Juli 2009.

11 56. Eikemo B, Lie KA, Eigestad GT, Dahle HK: Discontinuous Galerkin methods for advective transport in single-continuum models of fractured media ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (4), , Apr Torsvik T, Pedersen G, Dysthe K: Waves Generated by a Pressure Disturbance Moving in a Channel with a Variable Cross-Sectional Topography JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE, 135 (3), , Mai/Juni Wilczak D: Abundance of heteroclinic and homoclinic orbits for BUNDANCE OF HETEROCLINIC AND HOMOCLINIC ORBITS FOR THE HYPERCHAOTIC ROSSLER SYSTEM DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 11 (4), , Juni Nordbotten JM, Haegland H: On reproducing uniform flow exactly on general hexahedral cells using one degree of freedom per surface ADVANCES IN WATER RESOURCES, 32 (2), , Feb Bakke J, Lie O, Heegaard E, et al.(inkl. Nilsen T): Rapid oceanic and atmospheric changes during the Younger Dryas cold period NATURE GEOSCIENCE, 2 (3), , Mars Gao R, Song JP, Tai XC: Image zooming algorithm based on partial differential equations technique. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MODELING, 6 (2), , Sørevik T, Birkeland T, Oksa G: Numerical solution of the 3D time dependent Schrodinger equation in spherical coordinates: Spectral basis and effects of splitoperator technique JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 225 (1), 56-67, 1. Mars Hodneland E, Tai XC, Gerdes HH: Four-Color Theorem and Level Set Methods for Watershed Segmentation INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION, 82 (3), , Mai Grong E, Gumenyuk P, Vasil'ev A: Matching univalent functions and conformal welding ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE-MATHEMATICA, 34 (1), , Calin O, Chang DC, Markina I: Geometric analysis on H-type groups related to division algebras MATHEMATISCHE NACHRICHTEN, 282 (1), 44-68, Jan DeCezaro A, Leitao A, Tai XC: On multiple level-set regularization methods for inverse problems INVERSE PROBLEMS, 25 (3), Artikkelnr: , Mars 2009.

12 67. Nordbotten JM, Kavetski D, Celia MA, et al.: Model for CO2 Leakage Including Multiple Geological Layers and Multiple Leaky Wells ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, 43 (3), , 1. Feb Knutsen AL, Lopez AF: Brill-Noether theory of curves on Enriques surfaces I: the positive cone and gonality MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT, 261 (3), , Mars Fløystad, G, Stillman, M: Geometric properties derived from generic initial spaces. Proc. Amer. Math. Soc. 137 (11), , Bauer T, Di Rocco S, Harbourne B, Kapustka M, Knutsen AL, Syzdek W, Szemberg T: A primer on Seshadri constants. Interactions of classical and numerical algebraic geometry, , Contemp. Math., 496, Amer. Math. Soc., Providence, RI, Ehrnstrøm M, Kalisch H: Traveling waves for the Whitham equation. Differential Integral Equations 22 (11-12), , Schlictkrull C: The cyclotomic trace for symmetric ring spectra. New topological contexts for Galois theory and algebraic geometry (BIRS 2008), , Geom. Topol. Monogr., 16, Geom. Topol. Publ., Coventry, Wu C, Deng J, Chen F, Tai XC: Scale-space analysis of discrete filtering over arbitrary triangulated surfaces. SIAM J. Imaging Sci. 2 (2), , Rødseth Ø, Sellers J: Congruences modulo high powers of 2 for Sloane's box stacking function. Australas. J. Combin. 44, , Rødseth Ø, Sellers J, Tverberg H: Enumeration of the degree sequences of nonseparable graphs and connected graphs. European J. Combin. 30, (5), , Vasili ev A: From the Hele-Shaw experiment to integrable systems: a historical overview. Complex Anal. Oper. Theory 3 (2), , Mammen E, Støve B, Tjøstheim D: Nonparametric additive models for panels of time series. Econometric Theory 25 (2), , Fløystad G: Cellular resolutions of Cohen-Macaulay monomial ideals. J. Commut. Algebra 1 (1), (2009). 79. Assmus J, Karlsen HA, Tjøstheim D: Two heuristic approaches to describe periodicities in genomic microarrays. Norsk Epidemiologi 19 (1), 79-98, Fokianos K, Rahbek A, Tjøstheim D: Poison autoregression. Journal of the American Statistical Association 104, , 2009.

13 81. Gao J, King M, Lu Z, Tjøstheim D: Specification testing in regression with nonstatisonarity. Econometric Theory 25, , Elo CA, Malyshev A, Rahman T: A dual formulation of the TV-stokes algorithm for image denoising. Lecture Notes in Computer Science (5567), , Doktorgrader 2009 Karl Ove Lufthammer: Local Gaussian Correlation. Karl Ove Lufthammer disputerte for PhD.-graden 20. mars. Veiledere: Dag Tjøstheim og Hans A. Karlsen. Håkon Hægland: Streamline methods with application to flow and transport in fractured media. Håkon Hægland disputerte for PhD.-graden 17. april. Veiledere: Helge K. Dahle og Ivar Aavatsmark. Randi Holm: Modelling of three-phase flow functions for applications. Randi Holm disputerte for PhD.-graden 22. mai. Veileder: Magne Espedal. David Leonardo Moreno Bedoya: Coupling level set methods with the ensemble kalman filter for conditioning geological facies models to well and production data. David Leonardo Moreno Bedoya disputerte for PhD.-graden 25. juni. Veiledere: Sigurd Aanonsen. Sissel Slettemark Mundal: Conservative methods for elliptic problems with applications to simulation of nearwell flow. Sissel Slettemark Mundal disputerte for PhD.-graden 4. desember. Veiledere: Ivar Aavatsmark og Magne Espedal. Tore Birkeland: Pyprop A python framework for propagating the time dependent schrödinger equation. Tore Birkeland disputerte for PhD.-graden 18. desember. Veileder: Tor Sørevik. Mastergrader 2009 Jon Harald Leknes: Om kvantilregresjon. Jon Harald Leknes hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 6. februar. Veileder: Dag Tjøstheim. Ingvild Lid: Estimering av permeabilitet med bruk av adaptiv parameterisering. Ingvild Lid hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 23. april. Veileder: Inga Berre.

14 Christoffer Artturi Elo: Image denoising algorithms based on the dual formulation of total variation. Christoffer Artturi Elo hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Bildebehandling 19. mai. Veiledere: Alexander Malyshev og Talal Rahman. Tor Harald Sandve: Streamline based history matching. Tor Harald Sandve hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 25. mai. Veileder: Inga Berre. Vita Petersone: Estimering av stokastisk volatilitet. Vita Petersone hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 15. juni. Veileder: Hans J. Skaug Eivind Reikerås: Solvenskontroll ved skifting mellom ulike volatilitetsregimer. Eivind Reikerås hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 16. juni. Veileder: Trygve Nilsen Geir Drage Berentsen: Analysis of left truncated data with an application to insurance data. Geir Drage Berentsen hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder: Jostein Paulsen. Per Olav Bilet: Avsetninger ved uførhet. Per Olav Bilet hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder Trygve Nilsen. Hege K. Holmedal: Skadebeløpsmodellering i skadeforsikring. Hege K. Holmedal hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 17. juni. Veileder: Jostein Paulsen. Anders K. Thomassen: Smart well optimization using optimal control theory. Anders K. Thomassen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 19. juni. Veileder: Martha Lien og Inga Berre. Hilde K. Hvidevold: Monotonicity conditions for discretization of parabolic conservation laws. Hilde K. Hvidevold hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 19. juni. Veileder: Jan M. Nordbotten. Torleif Veen: On determinants for commutative rig-categories. Torleif Veen hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk Topologi 19. juni. Veileder: Bjørn I. Dundas.

15 Hanne Seyffarth: Effect of erroneous representation of location and orientation of EM recievers for monitoring of submarine petroleum reservoirs. Hanne Seyffarth hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 22. juni. Veileder: Trond Mannseth og Johan Lien. Tor Erik Melseth: Prinsipalkomponentanalyse av nordiske dødelighetsrater. Tor Erik Melseth hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk 22. juni. Veileder: Dag Tjøstheim. Erik Sørensen: En studie av forskjellige oppskaleringsteknikker. Erik Sørensen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 22. juni. Veileder: Magne Espedal. Kirsti S. Loe: Stanley-Reisner ringer med sykliske gruppevirkninger. Kirsti S. Loe hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk 23. juni. Veileder: Gunnar Fløystad. Sveinung Fjær: Multidimensional fourier transform on sparse grids regnevitenskap. Sveinung Fjær hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk 23. juni. Veileder: Tor Sørevik Martin Helland: Level 3 BLAS applied on the matrix multiplication formulation of the discrete legendre transform. Martin Helland hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk 29.juni. Veileder: Tor Sørevik. Eyram Schwinger: Renal function estimation using magnetic resonance images. Eyram Scwinger hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Bildebehandling 3. juli. Veileder: Antonella Zanna Munthe-Kaas. Ole Johan Sørensen Schei: Regresjonsmodeller i skipsforsikring. Ole Johan Sørensen Schei hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 24.september. Veileder: Jostein Paulsen. Arne Danielsen: Høyfrekvent finans og markedets mikrostruktur på Oslo børs. Arne Danielsen hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 23. oktober. Veileder: Hans A. Karlsen. Henning Abbedissen Alsaker: Multipliers of the Dirichlet space. Henning Abbedissen Alsaker hadde avsluttende mastergradseksamen i Ren matematikk 2. desember. Veileder: Arne Stray.

16 Marianne T. Kolnes: Kalmanfilteret anvendt på en problemstilling innen seismikk. Marianne T. Kolnes hadde avsluttende mastergradseksamen i Statistikk 16. desember. Veileder: Hans Julius Skaug Anders Solstrand Fosen: Numerical methods for modeling geothermal energy extraction. Anders Solstrand Fosen hadde avsluttende mastergradseksamen i Anvendt og beregningsorientert matematikk Reservoarmekanikk 18.desember. Veiledere: Jan M. Nordbotten og Inga Berre. Ledige stillinger Forsker, Matematisk institutt UiB har ledig stilling som forsker i 18 måneder på prosjektet: Geometric Numerical Integration in Applications. Søknadsfrist 20. februar. https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=64118 Åpne PhD-stillinger CIPR CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research) søker engasjerte og ambisiøse studenter med mastergrad i blant annet Anvendt og beregningsorientert matematikk. Kontakt Arne Skauge, tel eller Kristine Spildo, tel for mer informasjon. Send søknad til innen 28. februar. PhD-stillinger NTNU NTNU utlyser åtte PhD-stillinger ved LabMI LAB ((Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare). Søknadsfrist 1. mars. Forsker istjenesten (Oslo) Meteorologisk institutt har ledig stilling som forsker med høyere utdanning innen oseanografi/meteorologi/matematikk/informatikk. Søknadsfrist 12. februar. Forskerstilling statistikk (Oslo) Regionsenter for barn og unges psykiske helse ønsker statistiker til fast forskerstilling. Søknadsfrist 1. mars. Naturviter med interesse for samfunnsplanlegging (Bergen) Statens vegvesen har ledig stilling ved Ressursavdelingen ved Planseksjonen og ønsker søkere med minimum fem år innen naturvitenskapelige fag. Søknadsfrist 16. februar.

17 Matematikk-humor

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 9 Juni Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 9 Juni Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 9 Juni 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen I forrige uke hadde Marie, Guttorm og jeg et møte med fakultetsledelsen angående

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 Mai 2010 Instituttleders hjørne Nå er hverdagen her og jeg er i gang med arbeidsoppgavene. Jeg er svært glad for at professor

Detaljer

Geologisk lagring av CO 2 : Matematisk modellering og analyse av risiko

Geologisk lagring av CO 2 : Matematisk modellering og analyse av risiko Geologisk lagring av CO 2 : Matematisk modellering og analyse av risiko Prosjekt 178013 (og 199926, 199978, 200026) Knut Andreas Lie SINTEF IKT, Anvendt matematikk, Oslo CLIMIT-dagene 2011, Soria Moria,

Detaljer

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg.

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg. Kjære studenter og medarbeidere, Med nyhetsbrevet tar vi sikte på å bedre informasjonen på instituttet. En god del av stoffet vil komme fra instituttledelsen, men det vil sikkert gi mye mer liv til bladet

Detaljer

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques

Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Exploratory Analysis of a Large Collection of Time-Series Using Automatic Smoothing Techniques Ravi Varadhan, Ganesh Subramaniam Johns Hopkins University AT&T Labs - Research 1 / 28 Introduction Goal:

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 11 September 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Nå er det alvor. I budsjettforslaget for 2012 for Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 5 mai 2014. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 5 mai 2014 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Som påtroppende instituttleder vil jeg først takke avtroppende instituttleder

Detaljer

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012

Marin Prosjektering. IMT linjevalg 2012 1 Marin Prosjektering IMT linjevalg 2012 2 Marin prosjektering er å; Skape morgendagens marine systemer, og Forbedre dagens marine systemer. 3 Sentrale ferdigheter Analysere 4 Prosjektere marine systemer

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

GOD PÅSKE! MAT -nytt. Nr. 4 Mars 2010

GOD PÅSKE! MAT -nytt. Nr. 4 Mars 2010 MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 4 Mars 2010 Instituttleders hjørne I dag blir PhD-seminardagen ved instituttet avvikla. På programmet står 22 spennande foredrag

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 15 Oktober 2010

MAT - nytt. Nr. 15 Oktober 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 15 Oktober 2010 Instituttleders hjørne De fleste har vel nå fått med seg at Foreleserprisen ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet

Detaljer

Environmental Technology - Master of Science Degree Programme

Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Med en mastergrad i Miljøteknologi (Environmental

Detaljer

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo

NEI! Kan man styre fargene? Peter Nussbaum. Forum Farge 2013. Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Forum Farge 2013 Onsdag 10. april 2013, Kunsthøgskolen i Oslo Kan man styre fargene? Peter Nussbaum NEI! 1 men vi kan prøve å kontrolle fargeføring til en hvis grad. Stop cmy cy cm my Paper 100 10 90 20

Detaljer

!asjonal forskarskule " #limadynamikk$

!asjonal forskarskule  #limadynamikk$ !asjonal forskarskule " #limadynamikk$ %!orwegian Research School in Clima& Dynamics'$ Professor Tore Furevik (tore@gfi.uib.no), Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforsking, Universitetet

Detaljer

MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 2 Februar 2010 Instituttleders hjørne I forrige veke vart fysikkevalueringa gjennomført av forskningsrådet kjent. Sjå for øvrig

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015

Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Norway Pumps & Pipes Fagseminar 1. oktober 2015 Starten på Pumps & Pipes i Houston Dr. Alan Lumsden - hjertekirurg ved Houston Methodist Hospital og Boreingeniør fra ExxonMobil møtes på en flyreise - eksperter

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 9 Juni 2010

MAT - nytt. Nr. 9 Juni 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 9 Juni 2010 Instituttleders hjørne Det er travle dager med eksamensavvikling og søknader til forskningsrådet. Som vanlig var det

Detaljer

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

2. Programledelse. Programstyrets medlemmer i 2000 har vært: Professor Helge Holden (leder) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet !" #$ %& ' %& ()+**,.- / 0" 1'243 6587 1. Sammendrag Med beregningsorientert matematikk menes utvikling og analyse av matematiske modeller, numeriske teknikker og metodeorientert programvare for å løse

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU

Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU 1 Forskning og undervisning i akustikk ved NTNU Peter Svensson Gruppen for akustikk/acoustics Research Centre Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, Trondheim 2 Observasjon - I 1999 ble

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 14 Oktober 2010

MAT - nytt. Nr. 14 Oktober 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 14 Oktober 2010 Instituttleders hjørne Lederen denne gang blir en rapport fra Norsk matematikkråds (NMR) årsmøte i Drammen 30/9-2/10-2010.

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 1 Januar 2011. Kjære alle sammen,

MAT -nytt. Nr. 1 Januar 2011. Kjære alle sammen, MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Januar 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen til et nytt år med nye muligheter og nye oppgaver. Dette året

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer

Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Maskinteknisk Forum 20 Juni 2008 Pumpeturbiner og Tekniske Utfordringer Presentasjon ved Bjørn Åril Norsk teknologi for ren energi Hovedinnhold: Dinorwig og systemkrav Noen tekniske utfordringer ved pumpeturbiner

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Førsteamanuensis Njål Foldnes BI Norwegian Business School 30. september 2014 It s a thing you do in the context of an overarching

Detaljer

Notater GITT UT I 1992 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER. Side

Notater GITT UT I 1992 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER. Side Notater Statistisk sentralbyrå, P.b. 8131 Dep, 0083 Oslo 92 / 7 Februar 1993 OVERSIKT OVER INTERNE NOTATER OG DISCUSSION PAPER GITT UT I 1992 Side Numerisk oversikt:discussion Paper......3 Numerisk oversikt:

Detaljer

UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon

UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon UNIK 4690 Maskinsyn Introduksjon 21.01.2016 Trym Vegard Haavardsholm (trymh@ifi.uio.no) Idar Dyrdal (idar@unik.no) Thomas Opsahl (Thomas-Olsvik.Opsahl@ffi.no) Ragnar Smestad (Ragnar.Smestad@ffi.no) Maskinsyn

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

FRAMDRIFTSRAPPORT. Mål. Prosjektnummer: 174846. The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology.

FRAMDRIFTSRAPPORT. Mål. Prosjektnummer: 174846. The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology. Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 174846 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Kolltveit, Erling SFI : Christian

Detaljer

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen

Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk. Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Ad-hoc / selvkonfigurerende sensornettverk Knut Øvsthus, PhD Professor Høgskolen i Bergen Agenda Introduksjon Hvorfor kommer sensornett nå? Arbeid ved FFI CWIN Arbeid ved HiB Veien videre Moore s lov Dobling

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK - Industriell matematikk - EMNEMODULER. Institutt for matematiske fag

FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK - Industriell matematikk - EMNEMODULER. Institutt for matematiske fag 635 FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK - Industriell matematikk - EMNEMODULER Institutt for matematiske fag SIF50AC VARIASJONSULIKHETER Variasjonsulikheter Variational Inequalities

Detaljer

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland

Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Status for digitalisering blant norske bedrifter; Sammenligning Norge og Tyskland Dr. Odd Myklebust, Project Director, SINTEF Raufoss Manufacturing To analyser over Norges status inne Digitalisering Den

Detaljer

Norway Pumps & Pipes. May Endresen, Greater Stavanger

Norway Pumps & Pipes. May Endresen, Greater Stavanger Norway Pumps & Pipes May Endresen, Greater Stavanger Starten på Pumps & Pipes i Houston Dr. Alan Lumsden - hjertekirurg ved Houston Methodist Hospital og Boreingeniør fra ExxonMobil møtes på en flyreise

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 5 Mars 2011. Kjære alle sammen. Jeg vil herved gratulere professor Audun Holme med Meltzerprisen for

MAT-nytt. Nr. 5 Mars 2011. Kjære alle sammen. Jeg vil herved gratulere professor Audun Holme med Meltzerprisen for MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 5 Mars 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Jeg vil herved gratulere professor Audun Holme med Meltzerprisen for fremragende

Detaljer

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap

The Proactima way PREPARED. Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap The Proactima way Hvordan bruke oljedriftsimuleringer til å forbedre planlegging av brønner og optimalisere oljevernberedskap Tekna Beredskapsdagene 2014 Espen Hoell og Jared Eckroth PREPARED. Proactima

Detaljer

Status ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag

Status ved HiT. av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag Status ved HiT av Svein Thore Hagen Professor Fakultet for teknologiske fag Tidsfrister 15.10.11: 10 11 Læringsutbyttebeskrivelse tt b i på studieretningsnivå 30.10.11: 11: Studieprogram-matrisematrise

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det

Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det Hva skal vi dimensjonere rør og flomveier for i fremtiden og hvordan gjør vi det Tone M. Muthanna Associate Professor Department of Hydraulic and Environmental Engineering NTNU 20% 10% (Lindholm, 2012)

Detaljer

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20110601. Mottatt:. 174846 - The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Framdriftsrapport. Rapporteringsfrist: 20110601. Mottatt:. 174846 - The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 174846 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Prosjektansvarlig: The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology Kolltveit,

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå

Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Frivillig praksis, er det godt nok? Oslo 2. mars 2010 Halvor Austenå Svaret er nei! 1.Ressurser 2.Motivasjon 3.Forankring gjennom resultater NCE Systems Engineering Kongsbergs high-tech industri Styrke

Detaljer

Karrierepolitikk en nøkkel til høyere kvalitet

Karrierepolitikk en nøkkel til høyere kvalitet Karrierepolitikk en nøkkel til høyere kvalitet På jakt etter de beste. Hvordan bruke innstegsstillinger? Seniorrådgiver Ruth Hagen Rødde NTNU Onsager Fellowship Ønske om langsiktig karrierebygging fokus

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner

Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner Havbunnsseismikk En praktisk gjennomgang av utstyr og operasjoner Eivind Frømyr, PGS Geophysical Bodø 17. Ferbruar 2005 fisk og seismikk 2005 Innhold Inntroduksjon Hvorforgjør industrien OBC undersøkelser

Detaljer

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø

Wind-IRIS Vindturbin for forskning. Øystein Lund Bø Wind-IRIS Vindturbin for forskning Øystein Lund Bø Energiforskning hos IRIS Perspektiv: Bærekraft, effektiv ressursutnyttelse, klima, næring Olje & Gass Automatisert Boring Flerfase reservoarteknologi

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Fjernstyrt ultralyd. Kim Mathiassen 1,2, Ole Jakob Elle 1,2. Ins=tu> for informa=kk University i Oslo. Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus

Fjernstyrt ultralyd. Kim Mathiassen 1,2, Ole Jakob Elle 1,2. Ins=tu> for informa=kk University i Oslo. Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus Fjernstyrt ultralyd Kim Mathiassen 1,2, Ole Jakob Elle 1,2 1 Ins=tu> for informa=kk University i Oslo 2 Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus Innhold Medisinsk ultralyd Tele- ekkografi Forskning

Detaljer

Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III. Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen

Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III. Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen Energihandel og miljø 2020 Resultater fra delprosjekt III Strömstad november 2012 Stig Ødegaard Ottesen Innhold Delprosjekt III ihht søknaden Utførte aktiviteter og oppnådde resultater Erfaringer 2 Hva

Detaljer

Nasjonal tungregning for alle fag og institusjoner. Jacko Koster UNINETT Sigma

Nasjonal tungregning for alle fag og institusjoner. Jacko Koster UNINETT Sigma Nasjonal tungregning for alle fag og institusjoner Jacko Koster UNINETT Sigma 1 Tungregning Betydningen av å ha en vel utbygget infrastruktur for tungregning er stor og økende. Beregninger og modellering

Detaljer

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa

Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Kunnskap om fremtidens vannforvaltning, 15. april 2009: Pågående relevante FoU-aktiviteter for helhetlig vannforvaltning i Norge og Europa Per Backe-Hansen Forskning relevant for vannforvaltning i Forskningsrådet

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen 2 Regjeringens Brasil-strategi Høyere utdanning og internasjonalisering

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder Kjell Lillemoen HP Sofware Norge QC og smidige metoder Agenda Smidig terminologi Smidig metoder og verktøy Hvilke krav bør vi stille QC med Scrum

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 17 Desember 2010

MAT - nytt. Nr. 17 Desember 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 17 Desember 2010 Instituttleders hjørne Vi nærmer oss nå en ny runde med evaluering av matematiske fag i Norge. I den forbindelse

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 4 Mars 2011. Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 4 Mars 2011. Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 4 Mars 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Utlysningen fra Norges forskningsråd av en ny runde med SFF-er (SFF = Senter

Detaljer

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad

Onsdag 18. september 2013 kl møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. september 2013 kl. 09.00 møte ble holdt på Solstrand Hotel & Bad *****************************************************************************

Detaljer

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015

Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU. Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Samarbeid mellom Forskningsrådet og SIU Per Magnus Kommandantvold og Katrine Moland Hansen Forskingsrådet og SIU 10.11.2015 Synergier mellom EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram Forskere

Detaljer

Eksamen i TTK4135 Optimalisering og regulering

Eksamen i TTK4135 Optimalisering og regulering Norwegian university of science and technology Department of engineering cybernetics Kontaktperson under eksamen: Navn: Professor Bjarne Foss Tlf: 92422004 Norsk/nynorsk utgave/utgåve Eksamen i TTK4135

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013

nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013 nvf Nordisk trafikksikkerhetsforum Bergen 16. mai 2013 Dagfinn Moe SINTEF Technology and Society NEURODRIVING NPRA, SINTEF, TraFI and Univ.Turku CCN Teknologi og samfunn 1 SANNHETEN OM ULYKKEN Hva skjedde?

Detaljer

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes.

Exam in Quantum Mechanics (phys201), 2010, Allowed: Calculator, standard formula book and up to 5 pages of own handwritten notes. Exam in Quantum Mechanics (phys01), 010, There are 3 problems, 1 3. Each problem has several sub problems. The number of points for each subproblem is marked. Allowed: Calculator, standard formula book

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt

Kvalitet i forskerutdanningen. Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Kvalitet i forskerutdanningen Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? Noen tanker fra en nyansatt Harsha Ratnaweera, IMT FU, 09.09.2014 Rolle i en doktorgrad i samfunn Forrige generasjoner:

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Invitasjon til dr.polit./forskerkurs i LISREL

Invitasjon til dr.polit./forskerkurs i LISREL NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for sosiologi og statsvitenskap Alle relevante fagmiljøer Telefon 73 59 1710 Vår dato: Vår

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer