Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane inviterer til. Reiselivskonferansen 4. og 5. februar 2010 Kviknes Hotel, Balestrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane inviterer til. Reiselivskonferansen 4. og 5. februar 2010 Kviknes Hotel, Balestrand"

Transkript

1 Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane inviterer til Reiselivskonferansen 4. og 5. februar 2010 Kviknes Hotel, Balestrand Fjordane under Breen ei reise i sterke opplevingar! Program Møteplassen for deg som ønskjer å utvikle nyskapande og lønsame opplevingsprodukt i ei tid med sterk global konkurranse. Gjennom fagprogrammet desse dagane får du meir og ny kunnskap om kva marknaden vil ha og korleis utvikle opplevingar også med fokus på berekraft. Stein P. Aasheim, konferansier Matopplevingar i fokus Sigrid Moldestad, musikk som bergtek Vandring frå bre til hav Foto i bakgrunn: thomas BickFoto.no.

2 Torsdag 4. februar Registrering og kaffi Opning av konferansier Stein P. Aasheim og vert Harry Mowatt Når hovudet er fullt av gamle tankar v/sjur Dagestad, Innoco AS Kva er gåsehud opplevingar verd? v/ Bård Jervan, Innovative Opplevelser Lunsj med musikalsk ramme som bergtek! Tema inndelte i sesjonar: 1) Utvikling av opplevingar i praksis verktøy som gir auka oppleving for gjesten og lønnsemd for deg v/ Audny Chris Øiamo-Holsen 2) Berekraft av reiselivs- og opplevingsbedrifter i praksis. Korleis kan bedriftene arbeide praktisk med dette? Erfaringar og utfordringar v/ Ståle Brandshaug, Forskingssenter for berekraftig reiseliv 3) Lær å prissetje opplevingsprodukta dine v/ Gunnar Nagell-Dahl 4) Optima undersøkingane i praksis kva behov, ønskjer og interesser har morgondagens Norgesturistar? v/ John Martin Aurtande, Innovasjon Norge Kaffi og noko å bite i Korleis gjere lokal mat til opplevingar? v/ Gunnar Nagell-Dahl Korleis lukkast i å få kr 5000 pr billett på gardsopera? Og kven er kunden? v/ Steinar Sørli, Åmot Gard Kvifor kjem nærmare personar som deltek på kurs og turar kvart år, kven er dei og kvar kjem dei frå? Om reiselivssamarbeidet i Jostedalen og kva det har å seie for utviklinga i eit lite bygdesamfunn v/ Steinar Bruheim, Jostedalen Breførarlag Aasheim stiller kritiske spørsmål og intervjuar næringsaktørane Pause Bodil Fjellestad, Gloppen Hotell deler sine erfaringar med si satsing på lokal mat under namnet Fjordameny. Avslutning med smaksprøvar frå Gloppen Hotell og mulegheiter for kjøp av produkta Festmiddag og minikonsert av visevert og musikar Sigrid Moldestad Fredag 5. februar Erfaringar frå Fjellfestivalen. Kommersialisering og verdiskaping i lokalmiljøet v/ Stein P. Aasheim Presentasjon av Skålastiprosjektet. Skjøtsel og verdiskaping i verna område v/ prosjektleiar Rune Holen Minimesse med presentasjon av prosjekt/satsingar: Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Fylkeskommune Pilot berekraftig reiseliv Program opplevingsnæringar Pilot fellesgodefinansiering Sparebanken Vest Kort og Godt satsingane NHO Reiseliv VRI Reiseliv Nasjonal Turistveg Ny reiselivsplan Hanen Vestlandet Vikingfjorden NCE Tourism Distriktssenteret Ferda kompetansesenter Bondens Marknad Førde opplevingsturisme Kompetansenavet for lokal mat Naturbasert Reiselivsnæring Program for innlandsfiske Kaffi og noko å bite i Korleis ser trafikken til Fjord Norge ut for 2010? Og korleis bli endå meir marknadsorienterte når det gjeld den norske marknaden v/ Per Arne Tuftin, Innovasjon Norge Utvikling av berekraftig aktivitetsturisme. Korleis arbeider Wilderness Scotland og kven er kundane? Er Fjord Norge interessant i aktivitetsprogrammet deira? Wilderness Scotland, v/ Chris Adams Lunsj Utviklingstrender i den tyske marknaden. Kva praktiske konsekvensar har dette for Sogn og Fjordane? v/ Georg Hana, Innovasjon Norge Tyskland Kva må til for at opplevingstilbydarar i Sogn og Fjordane i større grad kan kome inn i Color Line sine program? v/ Jan-Hendrik Köhler-Arp, Color Line Presentasjon av Nasjonal Turistveg i bilete og tonar v/ Bjørn Andresen og Vigdis Lobenz Avsluttande tankar på veg heim Vel heim! Foto i bakgrunn: thomas BickFoto.no.

3 Desse kjem: Stein P. Aasheim er nestoren blant norske eventyrarar. Gjennom eit heilt liv har han utfordra naturkrefter i alle delar av verda, og alle høgder over havet. Han har gitt ut ti bøker, skrive eit uendeleg tal reportasjar og artiklar samt vore opphavsmann til ei rekkje TV-program. Alt med utgangspunkt i sterke naturopplevingar. Han var også initiativtakar og i mange år leiar av Norsk Fjellfestival på Åndalsnes. Stein P. bur i Isfjorden i Romsdalen i lag med åtte polarhundar, fire islandshestar, to døtre og ei kone. Sjur Dagestad Professor II i Innovasjon ved NTNU og partner i Innoco AS. Forutan lastebilsjåfør, fjellklatrar og ein doktorgrad i turbulensmodellering står det også innovasjonssjef i Tomra, utviklingssjef i HTS og Forskings- og utviklingsdirektør i Auranor på CV'en til Sjur. I 1994 vann Sjur Reodorprisen for utviklinga av ein fakkeltenner som til no har omsett for over ein milliard kroner til oljeindustrien. Bård Jervan Seniorrådgjevar og partner i MIMIR as. Han er utdanna ved Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Bergen, og har 25 års erfaring med næringsutvikling, planlegging og strategiarbeid i norsk reiseliv. Jervan har vore prosjektleiar for fleire store prosjekt innan destinasjonsutvikling, m.a. for Lofoten, Geilo, Hovden og Narvik og har skrive Innovasjon Norges Hvitebok for bedre reisemålsutvikling. Han arbeider også med strategirådgjeving for bedrifter og er for tida prosjektleiar for ARENAprosjektet Innovative Opplevelser, og sit i prosjektleiinga for Innovativ Fjellturisme. Folkemusikkartisten Sigrid Moldestad jobbar med impulsar frå fleire genrer, men alltid med dei norske og vestlandske røtene som kraft og inspirasjon. For mange er ho først og fremst kjent gjennom plata og førestillinga TAUS felefortellingar. Den unike historia handlar om dei uvanleg mange kvinnelige speledamene som fanst på Sunnmøre og Nordfjord for 150 år sidan. Med TAUS har ho motteke glitrande kritikkar, både for den sceniske konsertførestillinga og musikken knytt til den. Plata fekk Spelemannsprisen 2007! Artistar som Gabriel Fliflet, Unni Løvlid, Christine Gulbrandsen, Heidi Marie Vestrheim, Karoline Krüger, Ole Hamre m.fl er berre nokre av dei ho har hatt samarbeid med. Sigrid er også ein framifrå låtskrivar og skodespelar. Dette er ei dame som kan trollbinde! Låtar frå den nye plata vert smakebitar under konferansen. Gunnar Nagell-Dahl har dei siste 10 åra arbeidd hos fylkesmannen si landbruksavdeling i Hordaland som matattaché/seniorkonsulent. Tidlegare erfaring som kokk/stuert, produktutviklar, kjøkkensjef, salsjef og driftsjef. Utdanning i marknadsføring og driftsøkonomi. Arbeider med utvikling av næringsmiddelbedrifter og er festivalsjef for matfestivalen i Bergen. Han er kjent for sitt mangeårige sterke engasjement innanfor lokale mattradisjonar. Nagell-Dahl er oppteken av skilje mellom teknisk kvalitet; smaken og opplevingskvalitet; historia.

4 Ståle Brandshaug er høgskulelektor på Høgskulen i Sogn og Fjordane, der han underviser i reiselivsfag. Før den tid jobba han som reiselivsdirektør i Destinasjon Stavanger. Han arbeidar óg med næringsretta forsking knytt til reiselivet, i samarbeid med Vestlandsforsking, og har m.a. utgitt statusrapport for reiselivet i fylket og rapport om cruiseutvikling i Sogn. Ståle har mastergrad i planlegging og utvikling innan turisme frå University of Surrey, etter service management og reiselivsadministrasjon på Norsk Hotellhøgskule. Audny Chris Øiamo-Holsen er tv- og teaterregissør. Ho arbeider med samtidsdramatikk og tvdrama som Himmelblå, Hvaler og Kaptein Sabeltann. Vidare deltek ho på Lederutviklingsprogrammet Kvinner i Kunsten og har eigd og drive fleire selskap i både teater- og utelivsbransjen. Audny skriv også på ein krimroman og har som langsiktig mål å springe New York Marathon i John Martin Aurtande er seniorrådgjevar i Innovasjon Norge og arbeider med marknadsanalysar i reiselivsavdelinga. Han har tidlegare arbeidd for marknadsanalysebyrået 2CV i London. John har ein mastergrad i sosiologi fra LSE og ein bachelor i internasjonal marknadsføring frå BI. Steinar Sørli driv Åmot Gard saman med Yngve Brakstad. Den nyskapande reiselivsbedrifta som gjennom visjonen vend blikket mot stjernene byr på fjosopera med verdsstjerner kombinert med overnatting og servering av lokal, historisk mat. Åmot Gard tilbyr det gode liv på landet med det beste frå bonde- og bykultur. Den årlege Operahelga på låven vert omtalt som «Roskildefestivalen for operafans». I 2009 bytta Kiri Te Kanawa ut dei store internasjonale operascenene med denne vestlandslåven, der ho heldt intimkonsert for 100 gjester to kveldar på rad. I dei gamle stovene blir det også spelt samtidsteater, arrangert klassiske konsertar og kunstutstillingar. Gjennom konseptet Operagard har operabøndene Steinar og Yngve greidd å kommunisere produktet sitt ut nasjonalt sidan oppstarten i Åmot Gard vart dessutan kåra av Innovasjon Norge til ein av finalistane til årets beste reiselivsprodukt for Steinar Bruheim er medeigar og dagleg leiar i Jostedalen Breførarlag AS og internasjonalt godkjend fjellførar (IFMGA). Jostedalen Breførarlag skipa i 1987 har godkjenning som kursarrangør på det høgste nivået (II) i Norsk Fjellsportforum og tek årleg med omlag personar på bre- og fjellføring i tilegg til kurs og opplæring på bre og fjell. Aktivitetane føregår i verna naturområde i Jostedalsbreen og Jotunheimen Nasjonalpark.

5 Bodil Fjellestad, frå kokkelærling på Lofoten fiskerestaurant i Oslo og 6 år på Spisekroken i Bergen, valde Bodil Fjellestad å flytte tilbake til Sandane og bli kjøkkensjef og leiar for Fjordameny. Fjordameny tilbyr lokalmat m.a. frå Gloppen i Nordfjord. Her mottek dei råvarene frå lokale leverandørar og vidareforedlar dei etter tradisjonsrike oppskrifter. På kort tid har bedrifta saman med historiske Gloppen Hotell fått stor merksemd rundt satsing si på lokal mat. Hotellet kan m.a. allereie no skilte med fulle hus det meste av sesongen Gloppen Hotell vart kåra til den beste serveringsstaden i Sogn og Fjordane og Hordaland gjennom Ganefart Rune Holen er dagleg leiar i firmaet Naturservice i Olden. Han har alltid vore ein aktiv brukar av dei mulegheitene som finst rundt oss i naturen, og har i ei årrekkje arbeidd i skjeringspunktet reiseliv og forvaltning. Han er utdanna innan natur- og friluftsliv ved høgskulen i Bø i Telemark og er klassifisert bre- og fjellførar. Holen er dessuten frå nyttår tilsett i Statens Naturoppsyn som oppsynsmann i dei verna områda Naustdal Gjengedal og Ålfotbreen. Per-Arne Tuftin, Reiselivsdirektør Innovasjon Norge. Tuftin er utdanna frå Forsvaret, Universitetet i Oslo, Norges Markedshøyskole og London Business School. Tidlegare har han vore kommunikasjonsdirektør for Innovajson Norge. Han kom til Innovasjon Norge frå Norges Turistråd, der han dei siste 5 åra var direktør for strategi, informasjon og samfunnskontakt. Tuftin har lang erfaring også frå leiande turoperatørar i Norge med arbeidsoppgåver innan marknadsføring, turproduksjon, sal og økonomi. Chris Adams is Group and Events Manager of Wilderness Scotland, an award winning adventure and ecotourism tour operator. Wilderness Scotland is one of the country's leading ethical businesses and has been at the forefont of sustainable tourism practices in Scotland. Of equal importance to the company's provision of high quality adventure and ecotourism experiences is the promotion of the natural environment and sustainable living. Wilderness Scotland's commitment to sustainable tourism was recognised at the highest level in 2007 when it was named as the Best Green Tour Operator at the World Travel Awards. More recently in 2009, Wilderness Scotland was named by National Geographic as the Best Adventure Tour Operator in Europe. Beyond Scottish shores, they also offer international adventure holidays through their sister company, Wilderness Journeys.

6 Vossingen Georg Bernhard Hana har sidan august i år vore tilsett som reiselivssjef hos Innovasjon Norge i Hamburg i Tyskland. Hana er utdanna lærar, men har arbeidd innanfor fleire bransjar, m.a. IT-sektoren på fylkeskommunenivå og i departementa. Han har mange års erfaring frå reiselivet, m.a. har han vore dagleg leiar i Hafjell Booking, han har vore leiar for destinasjonsselskapet på Skeikampen og han har drive sitt eige rådgivingsselskap Destinasjonsutvikling AS. Jan-Hendrik Köhler Arp, Marknads- og salssjef Color Line, Tyskland. Köhler-Arp har ansvar for ein marknad med 80 millionar mennesker, der reiselivet hovudsakleg er organisert gjennom reisebyrå og turoperatørar. Norge som destinasjon er eit nisjeprodukt for tyskarar generelt, og ei pågåande finanskrise skapar ekstra utfordringar i arbeidet med å fremje Color Line sine reisetilbod. Nasjonale turistvegar er 18 utvalde særeigne strekningar som ligg i det ypparste av norsk natur. Strekningane skal verte ein samla attraksjon, der bruk av innovativ og moderne arkitektur på stoppeplassane er eit særmerke. Målet er å få utanlandske turistar hit, dei skal feriere og nytte seg av servicetilbodet i distriktet og kome tilbake seinare år. Bjørn Andresen er delprosjektleiar for Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet og Hardanger. Han har jobba med Reiselivsprosjektet og Nasjonale turistvegar i over 10 år. Tidlegare har Bjørn også jobba med Gaularfjellet, Sognefjellet, Ryfylke og Jæren. Bjørn har kontorplass på Leikanger. Vigdis Lobenz er delprosjektleiar for Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Ho har jobba 2 år med Nasjonale turistvegar. Vigdis har kontorplass i Førde. Program opplevingsnæringar er eitt av fem program i Sogn og Fjordane sin fylkesplan for perioden Alle programma har måla i fylkesplanen som overordna mål. Målformulering i program opplevingsnæringar: Auka verdiskaping for bedrifter og meir attraktive lokalsamfunn gjennom satsing på opplevingsnæringar Fleire nye bedrifter som tilbyr opplevingar på kommersiell basis Programstyret har spissa si satsing til å gjelda bedrifter som sel opplevingar basert på mat, kultur og natur. Sidan 2006 har programmet støtta 90 prosjekt for utvikling av opplevingsnæringane.

7 Påmelding Eg/vi ønskjer å delta på (sett kryss): Deltaking med overnatting Fullpensjon (lunsj begge dagar, middag og frukost), kaffipausar, overnatting i dobbeltrom p.p. kr 2400 (inkl. kr 990 i deltakaravgift) For person nr. 2 eller fleire frå same bedrift: p.p. kr 1900 (inkl. kr 490 i deltakaravgift) Studentrabatt p.p. kr 850 (inkl. kr 100 i deltakaravgift) Tillegg for enkeltrom p.p. kr 230 Eg/ vi ønskjer å delta på sesjon: Utvikling av opplevingar i praksis Berekraft av reiselivs- og opplevingsbedrifter i praksis Lær å prissetje opplevingsprodukta dine Optimaundersøkingane i praksis Eg/vi er medlem av NHO Reiseliv (kr 500 i rabatt for medlemer). Rabatten gjeld inntil 2 personar frå same bedrift. Meld deg på elektronisk her (klikk) Du kan også fylle ut skjemaet nedanfor og sende påmeldinga enten pr. e-post eller faks: Deltaking utan overnatting Lunsj og kaffipausar (begge dagar) p.p. kr 1640 (inkl. kr 990 i deltakaravgift) For person nr. 2 eller fleire frå same bedrift p.p. kr 1140 (inkl. kr 490 i deltakaravgift) Tillegg for middag dag 1 kr 370 p.p. Dagpakke inkl. lunsj kr 815 p.p. (inkl. kr 490 i deltakaravgift) Torsdag Fredag Studentrabatt på dagpakke p.p. kr 250 (inkludert kr 100 i deltakaravgift, deltaking 1 dag og lunsj) Fjord1 Fylkesbaatane gir 50% rabatt til deltakarane på ekspressbåtbillett til og frå Balestrand. Tilbodet krev framlegging av rabattbevis.klikk her for å laste ned rabattbevis. klikk her for rutetider. Med atterhald om endringar og trykkfeil. Namn Verksemd/organisasjon Faktura adresse Postnr Poststad Telefon/Mobil E-post Signatur Send påmelding til: Prosjektleiar Gunn Aase Moldestad, faks eller E-post: telefon Bindande påmelding innan fredag 8. januar Overnatting: 100 rom er reservert, så her gjeld først til mølla. Betaling: Alle påmelde vil få skriftleg stadfesting m/ faktura for deltakaravgifta. Overnatting og mat vert gjort opp på hotellet ved avreise eller tilsendt faktura etter avtale med hotellet. InMedia as

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til Reiselivskonferansen. 2. og 3. februar 2011 Flora Samfunnshus, Florø. Fjordane frå bre til hav PROGRAM

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til Reiselivskonferansen. 2. og 3. februar 2011 Flora Samfunnshus, Florø. Fjordane frå bre til hav PROGRAM Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til Reiselivskonferansen 2. og 3. februar 2011 Flora Samfunnshus, Florø Fjordane frå bre til hav PROGRAM Møteplassen for deg som ønskjer å utvikle nyskapande og

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar

Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Rapport 3/2007 Reiselivet i Sogn og Fjordane oversyn, kommentarar og strategiske problemstillingar Ståle Brandshaug (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Carlo Aall, Jan Erik Weinbach og Hogne Sataøen (Vestlandsforsking)

Detaljer

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn Kinesisk ordtak 1 2 Inhald 1.0 Berekraftpiloten Lærdal...4 1.1 Oppgåva og mandatet frå NHD/IN...4

Detaljer

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak

FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL. Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn. Kinesisk ordtak FAGRAPPORT FOR BEREKRAFTPILOTEN LÆRDAL Me arvar ikkje jorda av våre forfedre - me låner den frå våre barn Kinesisk ordtak 1 Innhald 1.0 Berekraftpiloten Lærdal...4 1.1 Oppgåva og mandatet frå NHD/IN...4

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike

Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike VF-rapport 2/07 Geoturisme i Sogn og Fjordane og Austerrike Rapport frå to studieturar og rapportering frå prosjektoppgåver gjennomført av traineear ved fem samarbeidande verksemder i Sogn og Fjordane

Detaljer

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING

SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING SMÅSKALA OPPLEVINGSNÆRING - fagseminar for mat og reiseliv Øystese, Hardanger 7. - 9. februar 2008 SMAKSVERKSTAD Den vestlandske smaken FAGSEMINAR Småskala oppleving KURS Det gode vertskap FOREDRAG Handtering

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland

Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 21/06 Oppstart av FOU aktivitet i Landskapsparker i Hordaland Eivind Brendehaug VF Notat Notat tittel Oppstart

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen

Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen KO N F E R A N S E N Bergen 24. - 25. november, 2010 Grieghallen Foto: Fred Jonny Hammerø Tematurisme for fremtiden 24. - 25. november 2010 i Bergen «Fjord 2.0: Tematurisme for fremtiden» KO N FE R AN

Detaljer

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com Reisemål Hardanger Fjord AS Nr. 74 - Desember 2004 Hardanger Fjord www.hardangerfjord.com Dronninga kjem!!! Så er det klart: Det vert kongeleg opning av Streif 2005 og Unionsoppløysingsmarkeringa i Hardanger

Detaljer

Ein industridisignar frå Hyen og ein sivilingeniør frå Kløfta, får det til å svinge i Måløy.

Ein industridisignar frå Hyen og ein sivilingeniør frå Kløfta, får det til å svinge i Måløy. Dansefot for alle Ballettsko, ny kleskolleksjon og skatesko. Dans står sterkt i Sogn og Fjordane. SIDE 14 SIDE 8 9 SIDE 2 Frå Kløfta til Måløy Ein industridisignar frå Hyen og ein sivilingeniør frå Kløfta,

Detaljer

Destinasjon Voss 2007 2011

Destinasjon Voss 2007 2011 Destinasjon Voss 2007 2011 Fyrste fase med drift etter plan av 2007 2017 Fokus: Samhandling Innhald Helsing frå styreleiar... 3 Helsing frå dagleg leiar... 3 1 Marknadssituasjonen sommar og vinter... 4

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme.

Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme. Elevbedrift. Interpretasjon og geoturisme. Entreprenørskap i skule og lokalsamfunn 15 stp. 2006/-07 Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for Lærarutdanning og Idrett. Prosjektoppgåve for Svein Hjelmeset

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Nr. 3-5. årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP. Sjå s. 3. BOK OM KJETIL HASUND s. 6. OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9

Nr. 3-5. årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP. Sjå s. 3. BOK OM KJETIL HASUND s. 6. OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9 Nr. 3-5. årg. - OKTOBER 2013 FANTASTISK SKIP Sjå s. 3 BOK OM KJETIL HASUND s. 6 OSBERGET CMS 2.0 s. 4 PORTRETT s. 9 NYTT MÅLØY BY Bredt spekter Reklameservice er blant landets ledende leverandører av skilt,

Detaljer

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte

Travelistics. Styringsinformasjon for reiselivet. Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013. Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking-rapport nr. 6/2013 Travelistics Styringsinformasjon for reiselivet Guttorm Flatabø og Ivar Petter Grøtte Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

Det er dette vi vil. dele med dere. LADY. FESTIVAL- SOMMAREN s 44-45. DEI BLES I GONG JAZZEN s 31-33

Det er dette vi vil. dele med dere. LADY. FESTIVAL- SOMMAREN s 44-45. DEI BLES I GONG JAZZEN s 31-33 Hjertebank. Festivalsommer. Rå opplevelser. Det er dette vi vil HAVNEVIK FOTO: KRISTIN STØYLEN INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 2 2015 Barbara Arbuthnott: SUNNDALENS dele med dere. LADY

Detaljer

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad

YRKESMESSEAVISA. vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSEAVISA 2011 vil? Vest-Telemark vidaregåande skule, torsdag 3. februar 2011. Produsert, utforma og gjeve ut av Vest-Telemark blad YRKESMESSA 2011 Side 2 Velkommen til yrkesmessa Torsdag 3. februar

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2014

AKTIVITETSRAPPORT 2014 Førde 21.01.2015 AKTIVITETSRAPPORT 2014 SUNNFJORD NÆRINGSUTVIKLING AS Innleiing I samsvar med styret i SNU AS sine føresetnader er det utarbeidd ein overordna driftsrapport for selskapet AS for driftsåret

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer