Bærekraftig Reiseliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftig Reiseliv"

Transkript

1 Bærekraftig Reiseliv Magma guidekurs Åsa Grahn, Phd Norsk Hotellhøgskole

2 Få en forståelse av hva bærekraftig reiseliv / ansvarlig turisme er Forklar utfordringer knyttet til begrepet "bærekraft 2

3 Så hva er da turisme? Midlertidig bevegelse av mennesker til destinasjoner utenfor deres normale arbeidssted og bosted, de aktivitetene som gjennomføres i løpet av oppholdet på disse destinasjonene og de fasiliteter som opprettes for å imøtekomme deres behov

4 Vi liker å reise! I 2010 reiste nordmenn på til sammen 22,9 millioner turer med minst en overnatting, og 66 % av disse var innad i Norge. I tillegg kommer de utenlandske turistene som overnattet over 7,9 millioner ganger i Norge i 2010 (Statistisk Sentral Byrå, 2011) Med utviklingen i transport de siste hundre årene, er plutselig veldig få steder utilgjengelig, og dette har satt sine spor innen turismen, både med positivt og negativt fortegn.

5 Hvorfor reiser vi? Både for turisten og for stedet eksempler? Får oppleve noe nytt (i de fleste tilfeller) Flukt fra hverdagen Rekreasjon og hvile Muligheter for lek (play) og sport Mulighet til å lære noe Økt inntekt til lokale reisemål og stedets bedrifter Skaper historier Sosial interaksjon Og til å med «Shopping» (Page, 1994)

6 Hvorfor reiser vi? Push & Pull faktorer (Dann, 1977; Crompton, 1979) Push Desire for escape Rest and relaxation Health and fitness Adventure Prestige Social interaction Novelty seeking Exploration Enhancement of relationships Evaluation of self Regression Learning new things Desire for pampering/comfort Being entertained Hobbies Pull Beaches Recreation facilities Historic sites Budget Cultural resources Undisturbed nature Ease of access Cosmopolitan environment Opportunities to increase knowledge Opportunities to experience a different culture

7 Begrepet turismeprodukt innebærer at noe produseres for et marked, og reflekterer en økonomisk tilnærming til fenomenet turisme Turismeproduktet Et turismeprodukt kan være en reise, et måltid, en overnatting, en konferanse eller et attraksjonsbesøk Men viktigst av alt: det skal være en spesiell opplevelse! Tilgjengelighet Tre sentrale elementer i turismeproduktet: Attraksjoner/ destinasjoner Fasiliteter

8 Bærekraftig utvikling som fundament til bærekraftig reiseliv I 1987 Brundtland-kommisjonens sluttrapport «Vår felles framtid» (Our common future) Bærekraftig utvikling (Sustainable development) var det nye begrepet i denne rapporten, og betegnet hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling var tett knyttet sammen. Hovedbudskapet: «verdenssamfunnet må innrette seg og gjøre det som kreves for å sikre en bærekraftig utvikling». Utvikling som i møtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov / sustainable development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Bruntland Report, 1987) Socio-cultural Economic Environmental Bærekraft dimensjonene 8

9 Hva er da «bærekraftig reiseliv»? Bærekraftig reiseliv brukes i følge Viken og Haukeland (2008) stort sett i samme betydning som ansvarlig turisme og det omfatter både natur, kultur, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i et langsiktig perspektiv. Begrepet antyder at noen må ta ansvar og opptre ansvarlig (hvilket inkluderer både myndigheter, reiselivsnæringen og turistene) Vorkinn og Lindberg (2004:269) definerer bærekraftig reiseliv som følger: Et bærekraftig reiseliv er et reiseliv som opprettholder en tilfredsstillende balanse mellom de økonomiske, sosiale/kulturelle og miljømessige effektene av reiselivet.

10 Hvordan tenker vi «bærekraftig reiseliv» og «geoturisme»? TOURISM ACTIVITIES MASS TOURISM Conventional tourism involving large number of tourist in staged settings Micro-niches NICHE TOURISM Special interests, culture and/or activity based tourism involving small number of tourists in authentic settings CULTURAL ENVIRON- MENTAL RURAL URBAN OTHERS Inidgenous/Tribal Educational Research Religious/Spiritual Heritage Adventure Ecotourism Alpine Coastal Nature & Wildlife Geotoursim Farmtourism Camping Sport Wine/culinary Festival & Events Arts & Crafts Business Conference Exhibition Sport Gallery Art Photographic Small Cruise Volunteer Dark Youth Transport Micro-niches Alternative Tourism Development 10

11 Hvorfor må vi da tenke bærekraftig reiseliv? Ny kunnskap om miljøkonsekvenser fra menneskelig aktiviteter En paradigmeskifte skjer = Vi går vekk fra masse turisme til nisje turisme God økonomi i mange land har medført sterk endring i reisemuligheter og reisevaner Endre holdninger og bevissthet til miljøet Derfor er tradisjonelle attraksjoner appellerer ikke lengre til folk flest Reiselivsprodukter bli fragmentert og kostbare å levere, ofte også levert av forskjellige operatører Jakten/søken etter nye opplevelser Truer nåværende investeringer og gir økt påkjenning på dagens infrastruktur, som; Kulturer Veier Transportsystemer Eksisterende teknologi Overnatting Tilgang til naturlige steder 4/17/13 Åsa Grahn - UiS 11

12 Nærmere syn på Bærekraft dimensjonene Economic Socio-cultural Environmental

13 Reiselivet gir økonomiske konsekvenser Økonomiske faktorer er ofte mer innflytelsesrike enn økologiske faktorer i å avgjøre hvordan en bestemt naturressurs bør brukes Fordeler deles inn i direkte og inndirect

14 Direkte økonomiske konsekvenser fra reiselivet Stabilitet i økonomien Økonomisk mangfold-også periferien kan dra nytte av dette. Skaper et økonomisk insentiv til å forbedre infrastrukturen på stedet Reiselivet kan oppmuntre til entreprenørskap

15 Inndirekte fordeler The multiplier effect Et av de vanligste målene på reiselivets økonomiske ringvirkninger er «the multiplier effect Feks. Når et hotel bruker turistenes forbruk/utgifter til å kjøpe in lokale produkter el. betale sine ansatte (lokale), når dette skjer om o om igjen får vi en multiplier effect induced effect når de lokale bruker sine lønner til å kjøpe varer og tjenester Turister bringer ofte friske penger inn til et område

16 Inndirekte kostnader Inntekts usikkerhet inntekts usikkerhet i reiselivet er forbundet med vanlig tilbud/etterspørsels risker Politisk & sosial uro (Egypt, NY terror attack, Bali Bombing, SARS (WILDCARDS) Revenue leakage (inntekts lekkasje) omfanget av multipler effekten begrenses pga behovet av import av noen varer dette gir sener en form av leakage

17 Reiselivets miljømessige & sosiokulturelle konsekvenser

18 Mulige årsaker til at miljøutfordringene er større nå enn før 1. Ny kunnskap om miljøkonsekvenser av menneskelig aktiviteter 2. Miljø har alltid vært en utfordring, men problemet har vært oversett av reiselivsnæringen 3. God økonomi i mange land har medført sterk endring i reisemuligheter og reisevaner 4. Fjerning av barrierer som begrenser reisemuligheter, stimulerer til utvikling av nye reisemål 5. Utvikling og bruk eller spredning av mange nye produkter og stoffer 6. Økt forståelse for at alle må yte sin skjerv i miljøinnsatsen (Vestby 1998 i Jacobsen & Eide, 2002)

19 Reiselivet kan bidra til bevaring av naturressursene gjennom: 1. Ledelse: Kontroller antall besøkende til området 2. Utdannelse: Turistene må lære om sin påvirkning på området, og hva som kan gjøres for å redusere negative konsekvenser (dette kommer vi tilbake til neste gang) 3. Inntekter: Inntekter fra turistene kan brukes til å videre bevare og forbedre omgivelsene

20 Reiselivets miljøkonsekvenser Reiselivsutvikling stiller krav til infrastrukturen Reiselivsutbyggingen fører også til bygging av fasiliteter direkte knyttet til turistenes behov Miljøpåvirkningene fra disse utbyggingene kan reduseres ved gjennomtenkte og veloverveide avgjørelser

21 Sosiokulturelle konsekvenser Med sosiokulturelle konsekvenser menes blant annet turismens innflytelse på lokalbefolkningers sosiale verdier, atferd, familierelasjoner, arkitektur og andre kulturuttrykk, religiøse og folkelige festivaler, former for sosial organisering osv.

22 Positive sosiokulturelle konsekvenser Mer kunnskap om andre land og kulturer Økt interesse for lokale tradisjoner I mange land har reiselivet ført til en høyere levestandard og bedre utdannelsesmuligheter Turisme kan resultere i bedre tilretteleggelse for bevaring av natur og historiske områder

23 Negative sosiokulturelle konsekvenser Fattig lokalbefolkning versus rike turister Frontstage-backstage inntrenging Økt kriminalitet Endring i den (tradisjonelle) moralske atferden Påvirkning på det lokale språket Den unge lokalbefolkningen tar gjerne etter turistene, kan føre til konflikt med gamle skikker og verdier Misunnelse

24 Eksempler på negative virkninger av reiselivet Der er 109 land med korallrev i verden. I 90 av de lendene har revene blir kraftig skadet av cruiseskipenes ankere og kloakk og av turister som brekker av biter av koraller, pluss av kommersiell høsting for salg til turister. Cruiseskip i Karibien er anslått til å produsere mer enn tonn avfall hvert år. En gjennomsnittlig 18-hulls golfbane trenger minst gallons (ca liter) vann per dag - nok til å forsyne 100 malaysiske bønder med vanning til sine grøder. 80% av pengene for «All-inclusive pakke turer» går til flyselskaper, hoteller og andre internasjonale selskaper som er en del av pakken= 20% blir kvar i landet????

25 Summa av det viktigste egenskapene ved Bærekraftig reiseliv Reduserer negative økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser Genererer større økonomiske fordeler for lokalbefolkningen og forbedrer velværen for vertssamfunnene, samt forbedrer arbeidsforholdene og tilgang til industrien Involverer lokalbefolkningen i beslutninger som påvirker deres liv og livsmuligheter Gir positive bidrag til bevaring av natur-og kulturarv, og til vedlikehold av verdens mangfold Gir bedre opplevelser for turister gjennom mer meningsfulle møten med lokalbefolkningen, og en større forståelse av den lokale kulturen Gir tilgang også for mennesker med nedsatt funksjonsevne Er kulturelt sensitive, frembringer respekt mellom turister og vertskap, og bygger lokal stolthet og selvtillit 25

26 Geotourism Tourism that sustains or enhances the geographical character of a place it s environment, culture, aesthetics, heritage, and the well-being of its residents. (Center for Sustainable Destinations)

27 så for å summere dette det er en økende hensyn for bevaring og velvære av vårt miljø, som har gått fra noen hensynsfulle til et bredere offentlig interesse... (og plikt) dessverre skjedde eksplosjonen og veksten av masse-turismen før man begynte å tenke på ansvarlig turisme... Naturlige og kulturelle områder har stort potensiale for både positive og negative virkninger 27

28 Hvis tid igjen

29 Prinsipper for et bærekraftig reiseliv Bevaring av natur, kultur og miljø Styrking av sosiale verdier Økonomisk levedyktighet 1. Kulturell rikdom 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 4. Rent miljø og ressurseffektivitet 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet Rammeverk som skal favne alle faktorer som inngår i et bærekraftig reiseliv 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter Kan ikke bare velge ut et punkt må levere på alle punk! 29

30 Bevaring av natur, kultur og miljø Definisjon av bærekraftig atferd Bevaring av natur, kultur og miljø 1. Kulturell rikdom 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 1. Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 2. Å bevare og videreutvikle landskapskvaliteten, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke forringes. 3. Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 4. Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensning av luft, vann og land (inkludert støy), samt redusere deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. 4. Rent miljø og ressurseffektivitet

31 Styrking av Sosiale verdier Definisjon av bærekraftig atferd Styrking av sosiale verdier 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskapning 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet og trygghet 5. Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial utnytting. 6. Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 7. Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 8. Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

32 Økonomisk levedyktighet Definisjon av bærekraftig atferd Økonomisk levedyktighet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter 9. Å sikre levedyktigheten og konkurransekraften til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å øke reiselivets verdiskaping i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt. 10. Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

33 Norge et bærekraftig reisemål Innovasjon Norge følger opp strategien bl.a. gjennom: Bærekraftig Reiseliv 2015 Sertifiseringsordningen Norsk Økoturisme Kobles til: Merkevarestrategien som signaliserer det ekte, nære, friske og rene Powered by nature; see, hear, smell and taste -en merkevare som krever ansvarlighet

34

35 10 prinsipper mot/for et bærekraftig reiseliv Bevaring av natur, kultur og miljø 1.Kulturell rikdom Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg. 2.Landskapets fysiske og visuelle integritet Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes. 3.Biologisk mangfold Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse. 4.Rent miljø og ressurseffektivitet Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. 5.Lokal livskvalitet og sosiale verdier Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. Styrking av sosiale verdier 6.Lokal kontroll og engasjement Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv. 7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. 8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. Økonomisk levedyktighet 9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt. 10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

36 Mini Class Exercise What do you think are the 5 most irresponsible actions of: Hotel Accommodation Tour Operators Snorkelling & Diving Operators Safari Operators All-Inclusive Resorts 36

37 Neste uke Hvilke inntrykk vi mottar i møte med ulike opplevelsesprodukter, vil være avgjørende for opplevelsen der og da, og for erfaringene vi sitter igjen med. Inntrykkene bestemmes både ut fra natur-, kunnskaps- og miljømessige forutsetninger, men også ut fra hvordan tilbudene utformes og tilrettelegges. Hvordan tilbudene formidles, bruk av formidlingsteknikker, tilgjengeliggjøring, samt kundenes respons på formidlingen er viktig. Sentrale temaer neste gang: Hvordan fagfeltet «Interpretasjon/formidling til de reisende» er utviklet de siste årene Hvordan ulike formidlingstiltak kan utvikles Hvordan slike tiltak kan bygges opp på ulike måter, med ulike midler og overfor ulike grupper av besøkende Hvilke krav det bør kunne settes til formidlingen, tilretteleggingen og til formidlerne

38 Oppgave Museum assignment: The critique of an interpretive display will allow students the opportunity to apply knowledge they have gained in lectures and readings. It requires critical thinking and the ability to not only understand the principles of interpretation, but also to see how they are applied.

39 Forslag på å komme fram til en mer bærekraftig destinasjon Promotere nabo områder/regioner som kanskje ikke er lite belastet Fokusere på ulike ressurser vil redusere belastningen på sårbare områder Promoting a more authentic experience Forbedrer landsbygdens økonomiske og sosiale verdi 39

40 Examples of irresponsible actions by hotels The employment of non-local staff over locals even when the locals are qualified for the position displacement of local people deprives them of access to their resources (water, food gathering, sites of special importance) Not offering local training programs or interships for local people bribing local authorities for building permits and presenting themselves to the local communities as responsible initiatives which will provide well being to the locals through employment and taxes locally paid Green washin - presenting them as eco-friendly and social responsible operation while they are not Hotels that do not have systems in place to reduce consumption - eg. water recycling, energy saving lights systems, sewage facilities etc. Hotels who turn a blind eye to the men who book a double room under the second name of another in areas renowned for its sex trade. Lack of recycling facilities Excessive use of scarce resources in the destination (e.g. water) Inappropriate building material for that environment Developing all-inclusive facilities in the name of quality and safety for the guests 40

41 Irresponsible actions by Tour Operators Few consideration for environmental, social and economic issues when choosing a new destination Not utilising local suppliers Poor working conditions for staff Lack of provisions provided to local guides and porters especially when operating in extreme conditions Not presenting code of conducts or other guidelines Not providing enough opportunities for travellers to support local destinations The exploitation of animals Offering of environmentally disastrous options (heliskiing et al.) 41

42 The Galapagos Islands cont. El Niño An entirely natural occurrence, the weather pattern took a vital part of the ecosystem out of the chain. Many fish searched for different waters to feed upon. The fur seals depend on the fish closer to the surface. The surface waters were heated more during the attacks of El Niño, and the fur seals between ages 1-4 were virtually all wiped out. Affected coastal birds; the absence of fish in the coastal waters meant that many of the traditional nest areas for birds were abandoned. Human Impact (many of the environmental issues originate from a potentially controllable source -human beings) The presence of people in the Islands has two sources: migration from the mainland and tourism Galapagos population has increased over 300% in the past decades (hoping to find work) 40,000 people on the Galapagos Islands by 2014 most of the garbage is dumped in an open air site and burned with no sort of treatment or separation Overfishing or illegal fishing has become a large issue no jobs 4/17/13 Åsa Grahn - UiS 42

43 Cont. Introduced species Not rare or deadly species but when placed on fragile Islands it can have severe impacts. Dogs imported to the Islands as mascots of early settlers, have been a threat to tortoise eggs, native iguana species and even penguins. Four goats were introduced to the Santiago Islands in the early 1800's, now over 100,000. Due to their constitution and ability to feed on nearly any plant, goats alone may be responsible for the local extinction of up to 4 or 5 species of vegetation and compete with the Galapagos tortoise for their food source. A newly introduced wasp species has been sited on the Islands, and may be responsible for a declining number of caterpillar larvae, a food source for finches. Any future for these Islands? 4/17/13 Åsa Grahn - UiS 43

Bærekraftig reiseliv og. Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv og. Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv og økoturisme Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge, insor@innovasjonnorge.no Prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Hvorfor skal reiselivet opptre ansvarlig? 2. Hva skjer i marked

Detaljer

Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009.

Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009. 1 Forord Forord Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009. Oppgaven er skrevet med bakgrunn i studiet

Detaljer

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016

FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 FØRST MOT FREMTIDEN 2010-2016 Regional delplan for reiselivet i Buskerud Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse Oppdragsrapport nr. 3-2010 Gunnar Vittersø og Alexander Schjøll Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 3 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. Lars Erikstad og Dagmar Hagen

Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie. Lars Erikstad og Dagmar Hagen Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie Lars Erikstad og Dagmar Hagen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas

Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas 144 Sertifisering av reiseliv - miljøtiltak eller markedsføring? Hanne Haaland Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge

Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge Scott M. Brainerd Tore Bjerke NINA Fagrapport 69 NINA Norsk institutt

Detaljer

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015

Strategidokument. Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Strategidokument Samordnet strategi for reiseliv og handel i Nore og Uvdal kommune 2015 Høringsdokument. Høringsfrist: 10. august 2015 INNHOLD 1. Innledning Føringer for arbeidet... 1 1.1. Innledning...1

Detaljer

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv

Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 8/99 Nye lokale forvaltningsregimer i arbeidet for et bærekraftig reiseliv internasjonale erfaringer med

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Human Development Report 2014

Human Development Report 2014 Sammendrag Human Development Report 2014 Å sikre framskritt: Redusere sårbarheten og styrke motstandskraften Empowered lives. Resilient nations. Copyright 2014 by the United Nations Development Programme

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Byplangrep og bostedssegregasjon

Byplangrep og bostedssegregasjon NIBR- rapport 2012:11 Torunn Kvinge Rolf Barlindhaug Camilla Lied Marit Ekne Ruud Byplangrep og bostedssegregasjon Byplangrep og bostedssegregasjon Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR/ Fafo rapport 2012

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Økoturisme hva og hvorfor? Kristin Thorsrud Teien WWF- Norge Forelesning UMB, 20.04.06

Økoturisme hva og hvorfor? Kristin Thorsrud Teien WWF- Norge Forelesning UMB, 20.04.06 Økoturisme hva og hvorfor? Kristin Thorsrud Teien WWF- Norge Forelesning UMB, 20.04.06 Bakgrunn for WWFs arbeid med turisme Jordas biologiske mangfold trues WWFs Living Planet Index viser store nedganger

Detaljer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer 651 Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene Hogne Øian Børre K. Dervo Oddgeir Andersen Torvald Tangeland Stein Erik Hagen NINAs publikasjoner

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Klassisk og nyere frivillig arbeid

Klassisk og nyere frivillig arbeid Klassisk og nyere frivillig arbeid - En komparativ case- studie av unge frivillige ved Røde Kors Bergen og Atlantis Utveksling Ingrid Marie Andersen Masteroppgave Våren 2013 Sosiologisk institutt, Universitetet

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Hild-Marte Bjørnsen og Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:22 NIBR-rapport 2008:21

Detaljer

Vindkraft, reiseliv og miljø en konfliktanalyse

Vindkraft, reiseliv og miljø en konfliktanalyse Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2009 Vindkraft, reiseliv og miljø en konfliktanalyse Eli Heiberg, Carlo Aall, Eva-Marie Tveit Slik? Slik? Vestlandsforsking Vestlandsforsking Slik? Slik? Vestlandsforsking

Detaljer

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem -

MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011. Retten til fullgod mat ved sykehjem - MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2011 Retten til fullgod mat ved sykehjem - En menneskerettighetsbasert tilnærming til personalets muligheter og utfordringer ved realisering av denne rettigheten for

Detaljer

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter women united no. 2 / 2014 Vinn-vinnsituasjon for næringslivet: 7 likestillingstips! Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter Leaving Qatar in a casket, or not at all the situation for

Detaljer

Hjelp når livet rakner

Hjelp når livet rakner Nordlandsforskning NF-rapport nr. 2/2009 Hjelp når livet rakner. Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hjelp når livet rakner Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen Hege Gjertsen og

Detaljer

Steds- og næringsutvikling på Lovund

Steds- og næringsutvikling på Lovund Knut Bjørn Stokke, Frants Gundersen, Kjetil Sørlie og Erling Vindenes Steds- og næringsutvikling på Lovund - fra krise til suksess Steds- og næringsutvikling på Lovund Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer