Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLDSOVERSI KT /130. januar Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLDSOVERSI KT 1990. 91/130. januar 1991. Side"

Transkript

1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 91/130. januar 1991 INNHOLDSOVERSI KT 1990 Side Numerisk oversikt 3 Emnegruppert publikasionsoversikt 5 Forfatterliste, alfabetisk 7 Alfabetisk publikasjonsoversikt 8

2

3 3 Numerisk oversikt INTERNE NOTATER - IN 90/01 DOKUMENTASJON AV OEGs ANALYSEVERKTØY FOR NORSK OLJEVIRKSOMHET. Kjell Berger s. 0 kr 90/02 RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI Dokumentasjonsnotat nr. 9. Tyra Hetland, Turid Vik, Asbjørn Aaheim s. 0 kr 90/03 AUKA KRAFTPRISAR I KRAFTKREVANDE INDUSTRI MAKROØKONOMISKE VERKNADER. Asbjørn Torvanger s. 0 kr 90/05 MODAG W benyttet til energi- og miljøanalyser: Dokumentasjon av SIMEN-beregningene. Brita Bye s. 0 kr 90/06 UTDANNING TATT I UTLANDET PRØVEUNDERSØKELSE. Elisabetta Vassenden s. 0 kr 90/07 MILJØSTATISTIKK I SSB. Ole Osvald Moss s. 0 kr 90/08 VIDEREUTVIKLING AV FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP. Per Schanche, Knut O. Sorensen s. 0 kr 90/09 BEFOLKNINGENS HØYESTE UTDANNING. Elisabetta Vassenden s. 0 kr 90/10 OVERSIKT OVER STATISTIKKOMRÅDENE/ARBEIDSOPPGAVENE VED DE ENKELTE AVD., KTR., SEKSJ. OG GRUPPER I 'STATISTISK SENTRALBYRÅ s. 0 kr 90/11 IMMATERIELLE INVESTERINGER I OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI Geir Frengen s. 0 kr 90/12 INNHOLDSOVERSIKT s. 0 kr 90/13 MIKROSIMULERINGSMODELLER OG MODELLBEFOLKNING. Olav Ljones s. 0 kr 90/t4 PROSJEKTRAPPORT UTVIKLING AV EN PERSONELL- OG UTDANNINGSSTATISTIKK FOR HELSE- SOSIALSEKTOREN s. 0 kr 90/15 DATAMULIGHETER FOR REGIONALE KOSTNADS- OG PRODUKTIVITETSSTUDIER. Knut O. Sorensen s. 0 kr

4 4 90/16 REFERAT FRA BRUKERSEMINAR VED KONTOR FOR UTDARNINGS- OG KULTURSTATISTIKK 3. APRIL s. 0 kr 90/17 INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN 1987 "DOKUMENTASJON" s. 0 kr 90/19 ARBEIDET MED SOSIALT UTSYN: ERFARINGER OG PLANER s. 0 kr 90/20 VIRKNINGEN AV ULIKE MILJØTILTAK I JORDBRUKET s. 0 kr 90/21 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT ØKONOMISK STATISTIKK Tom Granseth s. 0 kr 90/22 ODIN EN SKATTE- OG TRYGDE-MODELL FOR PC. Svanhild Gundersen, Kari Rørstad s. 0 kr 90/23 HÅNDBOK I BRUK AV TAB. Kristian Løn s. 0 kr 90/24 EGENSKAPER VED EN FLERHUSHOLDS KONSUMMODELL BELYST VED VIRKNINGSTALL. Nina Jentoft s. 0 kr 90/25 INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN FOR ETTERSKUDDSPLIKTIGE 1988 (IFS-88). Terje Erstad (red) s. 0 kr 90/26 PRODUKSJON, OVERFORING OG FORDELING AV KRAFT. Tor Arnt Johnsen s. 0 kr 90/27 EN REGIONAL MODELL FOR ARBEIDSMARKED OG FLYTTING. Tor Skoglund, Lasse Sigbjørn Stamb01, Knut Ø. Sørensen s. 0 kr 90/28 FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP FOR FORSVARET.. Torbjørn krethun s. 0 kr

5 5 Emnegruppert publikasjonsoversikt 0 Generelle emner 23 Utdanning og skolevesen 01 Generelle emner, regionalt DATAMULIGHETER FOR REGIONALE KOSTNADS- OG PRODUKTIVITETSSTUDIER (IN 90/15) 09 Andre generelle emner HÅNDBOK I BRUK AV TAB (IN 90/23) INNHOLDSOVERSIKT 1989 (IN 90/12) OVERSIKT OVER STATISTIKKOMRADENE/ARBEIDSOPPGAVENE VED DE ENKELTE AVD., KTR., SEKSJ. OG GRUPPER I STATISTISK SENTRALBYRÅ (IN 90/10) 1 Naturressurser og naturmiljø BEFOLKNINGENS HØYESTE UTDANNING (IN 90/09) UTDANNING TATT I UTLANDET PRØVEUNDERSØKELSE (IN 90/06) 29 Andre sosiodemografiske emner ARBEIDET MED SOSIALT UTSYN: ERFARINGER OG PLANER (IN 90/19) MIKROSIMULERINGSMODELLER OG MODELLBEFOLKNING (IN 90/13) REFERAT FRA BRUKERSEMINAR VED KONTOR FOR UTDANNINGS- OG KULTURSTATISTIKK 3. APRIL 1990 (IN 90/16) 3 Sosioøkonomiske emner 10 Ressurs- og miljøregnskap, ressurs- og gen. miljookonomiske emner MILJØSTATISTIKK I SSB (IN 90/07) MODAG W benyttet til energi- og miljøanalyser: Dokumentasjon av SIMEN-beregningene (IN 90/05) RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI Dokumentasjonsnotat nr. 9 (IN 90/02) 2 Sosidemografiske emner 22 Helseforhold og helsetjeneste 34 Personlig inntekt og formue INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN FOR ETTERSKUDDSPLIKTIGE 1988 (IFS-88) (IN 90/25) INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN 1987 "DOKUMENTASJON" (IN 90/17) 39 Andre sosioøkonomiske emner EGENSKAPER VED EN FLERHUSHOLDS KONSUMMODELL BELYST VED VIRKNINGSTALL (IN 90/24) EN REGIONAL MODELL FOR ARBEIDSMARKED OG FLYTTING (IN 90/27) PROSJEKTizAPPORT UTVIKLING AV EN PERSONELL- OG UTDANNINGSSTATISTIKK FOR HELSE- SOSIALSEKTOREN (IN 90/14)

6 6 4 Naeringsøkonomiske emner 5 Samfunnsøkonomiske emner 41 Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst VIRKNINGEN AV ULIKE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (IN 90/20) 42 Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyni AUKA KRAFTPRISAR I KRAFTKREVANDE INDUSTRI MAKROØKONOMISKE VERKNADER (IN 90/03) IMMATERIELLE INVESTERINGER I OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI (IN 90/11) 46 Samferdsel og reiseliv HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT ØKONOMISK STATISTIKK (IN 90/21) 50 Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske em DOKUMENTASJON AV OEGs ANALYSEVERKTO) FOR NORSK OLJEVIRKSOMHET (IN 90/01) FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP FOR FORSVARET. (IN 90/28) PRODUKSJON, OVERFORING OG FORDELING AV KRAFT (IN 90/26) VIDEREUTVIKLING AV FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP (IN 90/08) 59 Andre samfunnsøkonomiske emner ODIN EN SKATTE- OG TRYGDE-MODELL FOR PC (IN 90/22)

7 Forfatterliste, alfabetisk FORFATTER SERIE/NR EMNE TITTEL IN Arethun Torbjørn 90/28 50 FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP FOR FORSVARET. IN Aaheim Asbjørn 90/02 10 RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI Dokumentasjonsnotat nr. 9 IN Berger Kjell 90/01 50 DOKUMENTASJON AV OEGs ANALYSEVERKTØY FOR NORSK OLJEVIRKSOMHET IN Bye Brita 90/05 10 MODAG W benyttet til energi- og miljøanalyser: Dokumentasjon av SIMEN-beregningene IN Erstad (red) 90/25 Terje 34 INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN FOR ETTERSKUDDSPLIKTIGE 1988 (IFS-88) Frengen Geir IN 90/11 42 IMMATERIELLE INVESTERINGER I OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI IN Granseth Tom 90/21 46 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT ØKONOMISK STATISTIKK IN Gundersen Svanhild 90/22 59 ODIN EN SKATTE- OG TRYGDE-MODELL FOR PC Hetland Tyra IN 90/02 10 RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI Dokumentasjonsnotat nr. 9 IN Jentoft Nina90/24 39 EGENSKAPER VED EN FLERHUSHOLDS KONSUMMODELL BELYST VED VIRKNINGSTALL IN Johnsen Tor Arnt 90/26 50 PRODUKSJON, OVERFORING OG FORDELING AV KRAFT IN Løn0 Kristian 90/23 09 HANDBOK I BRUK AV TAB IN Ljones Olav 90/13 29 MIKROSIMULERINGSMODELLER OG MODELLBEFOLKNING IN Moss Ole Osvald 90/07 10 MILJØSTATISTIKK I SSB Rørstad Kari Sorensen Knut O. Schanche Per Skoglund Tor - Stamina. Lasse Sigbjørn Torvanger Asbj ørn Vassenden Elisabetta IN 90/22 IN 90/08 IN 90/15 IN 90/27 IN 90/08 IN 90/27 IN 90/27 IN 90/03 IN 90/06 IN 90/09 59 ODIN EN SKATTE- OG TRYGDE-MODELL FOR PC 50 VIDEREUTVIKLING AV FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP 01 DATAMULIGHETER FOR REGIONALE KOSTNADS- OG PRODUKTIVITETSSTUDIER 39 EN REGIONAL MODELL FOR ARBEIDSMARKED OG FLYTTING 50 VIDEREUTVIKLING AV FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP 39 EN REGIONAL MODELL FOR ARBEIDSMARKED OG FLYTTING 39 EN REGIONAL MODELL FOR ARBEIDSMARKED OG FLYTTING 42 AUKA KRAFTPRISAR I KRAFTKREVANDE INDUSTRI MAKROØKONOMISKE VERKNADER 23 UTDANNING TATT I UTLANDET PRØVEUNDERSØKELSE 23 BEFOLKNINGENS HØYESTE UTDANNING Vik Turid IN 90/02 10 RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI Dokumentasjonsnotat nr. 9

8 Alfabetisk publikasjonsoversikt A ARBEIDET MED SOSIALT UTSYN: ERFARINGER OG PLANER, (IN 90/19) AUKA KRAFTPRISAR I KRAFTKREVANDE INDUSTRI MAKROØKONOMISKE VERKNADER, (IN 90/03) B BEFOLKNINGENS HØYESTE UTDANNING, (IN 90/09) D DATAMULIGHETER FOR REGIONALE KOSTNADS- OG PRODUKTIVITETSSTUDIER, (IN 90/15) DOKUMENTASJON AV OEGs ANALYSEVERKTØY FOR NORSK OLJEVIRKSOMHET, (IN 90/01) E EGENSKAPER VED EN FLERHUSHOLDS KONSUMMODELL BELYST VED VIRKNINGSTALL, (IN 90/24) EN REGIONAL MODELL FOR ARBEIDSMARKED OG FLYTTING, (IN 90/27) H MIKROSIMULERINGSMODELLER OG MODELLBEFOLKNING, (IN 90/13) MILJØSTATISTIKK I SSB, (IN 90/07) MODAG W benyttet til energi- og miljøanalyser: Dokumentasjon av SIMEN-beregningene, (IN 90/05) 0 ODIN EN SKATTE- OG TRYGDE-MODELL FOR PC, (IN 90/22) OVERSIKT OVER STATISTIKKOMRÅDENE/ARBEIDSOPPGAVENE V] DE ENKELTE AVD., KTR., SEKSJ. OG GRUPPER I STATISTISK SENTRALBYRÅ, (IN 90/10) P PRODUKSJON, OVERFORING OG FORDELING AV KRAFT, (IN 90/26) PROSJEKTRAPPORT UTVIKLING AV EN PERSONELL- OG UTDANNINGSSTATISTIKK FO] HELSE- SOSIALSEKTOREN, (IN 90/14) R FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP FOR FORSVARET., (IN 90/28) H HANDBOK I BRUK AV TAB, (IN 90/23) HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT ØKONOMISK STATISTIKK , (IN 90/21) IMMATERIELLE INVESTERINGER I OLJEUTVINNING, BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI , (IN 90/11) INNHOLDSOVERSIKT 1989, (IN 90/12) INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN FOR ETTERSKUDDSPLIKTIGE 1988 (IFS-88), (IN 90/25) REFERAT FRA BRUKERSEMINAR VED KONTOR FOR UTDANNINGS- OG KULTURSTATISTIKK 3. APRIL 1990, (IN 90/16) RESSURSREGNSKAP FOR ENERGI Dokumentasjonsnotat nr. 9, (IN 90/02) II UTDANNING TATT I UTLANDET PRØVEUNDERSØKELSE, (IN 90/06) VIDEREUTVIKLING AV FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP, (IN 90/08) VIRKNINGEN AV ULIKE MILJØTILTAK I JORDBRUKET, (IN 90/20) INNTEKTS- OG FORMUESUNDERSØKELSEN 1987 "DOKUMENTASJON", (IN 90/17)

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt.

INNHOLD 1990 SIDE. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver. fr= rigitre heftet blir oienaitt. INNHOLD SYSTEMATISK INNHOLDSOVERSIKT 2 12 ENERGI 2 20 GENERELLE SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 2 21 BEFOLKNING 2 22 HELSEFORHOLD OG HELSETJENESTE 3 23 UTDANNING OG SKOLEVESEN 3 24 KULTURELLE FORHOLD, GENERELL

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976

Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 Statistisk Sentralbyrå MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 MELDING OM VIRKSOMHETEN 1976 Statistisk Sentralbyrå Oslo 1977 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger med dette fram en - melding om virksomheten for året

Detaljer

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå 2006/11 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Årsmelding 2005 Dette er Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvar for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell, norsk

Detaljer

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt.

VEST-AGDER. . 1/849. januar 1984 REGISTRERINGS- SIDE PERIODE. 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk over innbetalt og fordelt skatt (K) Okt. . 1/849. januar 1984 VEST-AGDER INN H O L D ge- LIPPE REGISTRERINGS- SIDE PERIODE B Nye distriktstall. Innhold 1983 1 3 Overformynderiene. Midler forvaltet (K) 31. des. 1982 4 9 Skatteregnskap. Månedsstatistikk

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK SENTRALBYRÅ RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/12 STATISTISK SENTRALBYRÅ LANGTIDSPROGRAM 1987-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2655-4 ISSN 0332-8422 Forord Langtidsprogrammet for

Detaljer

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå.

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå. utgis av Forskningsavdeiingen i Statistisk Sentralbyrå og kommer normalt med 10 nummer i året. Første nummer i året vil inneholde Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen vil ellers inneholde

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

SUBSTITUSJON MELLOM OLJE OG ELEKTRISITET I PRODUKSJONSSEKTORENE I EN MAKROMODELL

SUBSTITUSJON MELLOM OLJE OG ELEKTRISITET I PRODUKSJONSSEKTORENE I EN MAKROMODELL RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 91/7 SUBSTITUSJON MELLOM OLJE OG ELEKTRISITET I PRODUKSJONSSEKTORENE I EN MAKROMODELL Av HANS TERJE MYSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER ISBN 82-537-3054-3

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3.

TELEMARK INNHOLD. Nye distriktstall. Innhold 1981. Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. Nr. 1/82 11. januar 1982 TELEMARK INNHOLD Nye distriktstall. Innhold 1981 Folketallet i kommunene ved utgangen av september 1981 og endringene i 3. kvartal Folke- og bustadteljing 1980. Hovudtal for kommunar

Detaljer

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB)

Behovene for god fagskolerapportering. 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Behovene for god fagskolerapportering 28.10.2010 Rita Aanerud, Statistisk sentralbyrå (SSB) Utdanningsstatistikk Individbasert statistikk Startet 1972 Videregående opplæring Fagskoleutdanning Folkehøgskoler

Detaljer

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON 0,78). Alt i alt forventes utbyggingen å bidra til etablering av vel 300 arbeidsplasser i regionen ved høyt leveransenivå for underleveransene. Ved lavt nivå forventes det vel 250 arbeidsplasser. For stor-regionen

Detaljer

Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2006

Planer og meldinger. Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2006 2007/3 Planer og meldinger Statusrapport for standardarbeidet i Statistisk sentralbyrå per 31.12.2006 Forord Denne publikasjonen redegjør for arbeidet med statistiske standarder i Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Intern e notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 15. september 1986 UTVALG MED REPRESENTASJON FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1. JUNI 1986 INNHOLD.

Intern e notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. 15. september 1986 UTVALG MED REPRESENTASJON FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1. JUNI 1986 INNHOLD. Intern e notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/40 15. september 1986 UTVALG MED REPRESENTASJON FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 1. JUNI 1986 INNHOLD Si de II. I. III.. v. Innledning 0 Tallet på utvalg og utvalgsmedlemmer...

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk

REGIONALT NETTVERK. Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk REGIONALT NETTVERK Ny næringsinndeling og nye vekter i Regionalt nettverk Bakgrunn Norges Banks regionale nettverk har fram til og med runde 2015-1 hatt en næringsinndeling som har bestått av hovedseriene

Detaljer

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå.

forskningsvirksomheten i Statistisk Sentralbyrå. utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå og kommer normalt med 10 nummer i året. Første nummer i året vil inneholde Økonomisk utsyn over året som gikk. Publikasjonen vil ellers inneholde

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

2.1. Datagrunnlaget...,..~... l 2.2. S ekt or- o g varenivåer...,... 2

2.1. Datagrunnlaget...,..~... l 2.2. S ekt or- o g varenivåer...,... 2 85/23 21. juni 1985 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET Dokumentasjonsnotat nr. 21 FYLKESFORDELT NASJONALREGNSKAP 1980 BEREGNINGSMETODER OG DATAKILDER av Finn Meidem o g Anne Thu INNHOLD 1. Innledning.........,,.~,,...

Detaljer

Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020

Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020 Notater Documents 30/2012 Håkon Skullerud og Torbjørn Eika Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020 Notater 30/2012 Håkon Skullerud og Torbjørn Eika Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020

Detaljer

Bygdenæringer i Norge

Bygdenæringer i Norge NOTAT 2015 6 Hvordan kan vi få bedre kunnskap om den næringsaktiviteten som foregår på norske gårdsbruk? HEIDI SIGNE EVA OLE OSVALD ANNE KNUTSEN KÅRSTAD ØVREN MOSS SNELLINGEN BYE (NILF) (NILF) (NILF) (SSB)

Detaljer

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012

Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012 Planer og meldinger Plans and reports 9/2012 Planer og meldinger 9/2012 Statistisk sentralbyrås budsjett for 2012 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

TEMPERATURKORRIGERING AV ENERGIFORBRUKET AV ARNE LJONES OG HANS VIGGO SÆBØ

TEMPERATURKORRIGERING AV ENERGIFORBRUKET AV ARNE LJONES OG HANS VIGGO SÆBØ TEMPERATURKORRIGERING AV ENERGIFORBRUKET AV ARNE LJONES OG HANS VIGGO SÆBØ RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/7 TEMPERATURKORRIGERING AV ENERGIFORBRUKET AV ARNE LJONES OG HANS VIGGO SÆBØ OSLO 1 81

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2012 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2012 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER

AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER 83 /5 23..:februar 1983 AVISENES BRUK AV STATISTISK SENTRALBYRÅS PRESSEMELDINGER OG PUBLIKASJONER Resultater fra en registrering av et utvalg avisklipp fra 1980, 1981 og 1982 Av Liv Argel lb 0 INNHOLD

Detaljer