Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak"

Transkript

1 Bygd, reiseliv og universell utforming felles og same sak

2 Kva er universell utforming? Klare verdiar og haldningar, ha eit ope syn på samfunnet, gjere klare politiske prioriteringar, ha kunnskap, evne til omsorg / til å sjå andre, til å inkludere andre, vere ein god vert og rettleiar, vere medmenneske, vere villig til å dele tilgjengelege økonomiske ressursar Teknisk og fysisk tilrettelegging, tilpassing av bygningar, uteanlegg, transport, skule/utdanning, arbeidsliv, friluftsliv, kulturliv og reiseliv. Slik at alle personar kan delta i samfunnet og nytte sine evner

3 Overordna regionalt mål: Hordaland skal vere det best tilrettelagte reiselivsfylket i Noreg MÅL 6.1, Regionale fellesprodukt Kvart reisemålsområde skal ha ei kulturog naturbasert turløype med universell utforming Mål 6. 2, Universelt utforma reiselivbedrifter Alle kommunar i Hordaland skal ha minst ein serveringsstad og ein overnattingsstad med universell utforming. I Bergen skal minst 25% av alle serverings- og overnattingsstader ha universell utforming innan 2009.

4 Mål 6.3 Marknadsføring og kommunikasjon, Marknadsføre reiselivsbedrifter som er universelt utforma Informasjon om tilbod må vera tilgjengeleg på internett og universelt utforma

5 Tiltak Regionale fellesprodukt Peika ut aktuelle område for utvikling av løyper i kvar region Ansvar: Hfk, Kultur- og idrettsavdelinga i samarbeid med friluftsråda m.fl. Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa. Tiltak Regionale fellesprodukt Kartleggja eksisterande løyper Kartleggja kulturbaserte næringar og opplevingar i tilknyting til utvalde område Ansvar: Kommunane, Hfk Kultur- og idrettsavdelinga, friluftsråda m.fl. Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa. Tiltak Regionale fellesprodukt Utvikla heilskap, eksempelområde Utvikla eit heilskapleg tilrettelagt eksempelområde med god variasjon, fleire opplevingselement, gjerne tematisert i høve til landskapet hav/kyst/ fjord/ fjell, representert i alle regionar Ansvar: Bergen og Omland Friluftsråd, Hordaland Reiseliv Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa.

6 Tiltak Regionale fellesprodukt Sikra langsiktig finansiering Sikra ei betre finansiering for tilrettelegging og bruk av naturområde og kulturlandskap Ansvar: Hfk og Staten Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa.

7 Tiltak Universelt utforma reiselivbedrifter Førebu og halde arbeidskonferansar Arbeidkonferansar i kvart destinasjonsområde for aktørane i reiselivsbransjen (byggeigarar, hotellkjeder, hotelldirektørar, serveringsstader, andre interesserte) Føremål: Spreie kunnskap om og etablere nettverk for universell utforming av reiselivsbedrifter Ansvar: Hfk, Reiselivsbedriftenes Fellesorg., Innovasjon Norge Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa. Tiltak Universelt utforma reiselivbedrifter Kunnskap Laga informasjonsfaldar med nettadressar for meir opplæring i universell utforming til reiselivsbransjen Ansvar : HFK Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa.

8 Tiltak Universelt utforma reiselivbedrifter Kurspakkar Utvikle kurspakker om universell utforming retta mot bransjen. Gjennomføre kurs for eigarar, prosjekterande, driftspersonale, betjening. Ansvar: Ikkje avklåra, ope for næringane sjølve. Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa.

9 Tiltak Marknadsføring og kommunikasjon Pilotprosjekt for sertifisering Pilotprosjekt for sertifisering av universelt utforma reiselivsbedrifter Ansvar: Hfk i samarbeid med Hordaland Reiseliv, Reiselivsbedriftenes Landsforening, Reisemål Hardanger m.fl., Deltasenteret Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa. Tiltak Marknadsføring og kommunikasjon Samordna presentasjon Samordna og universelt utforma presentasjon på Internett av alle idretts- og kulturbygg og -anlegg og friluftsområde i Hordaland med oppdaterte opplysningar om grad av tilrettelegging. Jfr. kap. Digital deltaking, tiltak Ansvar: Hfk Kultur- og idrettsavdelinga Kostnad: Skal utgreiast etter merknader frå partar etter høyringa.

10 Strategisk viktige detaljar henta frå NHF sin rettleiar om tilgjengelege bygg og uteområde 10

11 11

12 Inngangspartia er avgjerande for kor allment funksjonelle attraksjonar, serverings- og overnattingsstader vil vere, opne kontra avvisande 12

13 13

14 14

15 God plass på begge sider av toalettet, støttehandtak, helst kontrastar vegg / vask Frå baderom på hotell. Dusjen kan brukast av ståande og sitjande 15

16 Minimumsmål på heis Plassering av støtte og panel er avgjerande 16

17 Minimumsmål, hotellrom, henta frå NHF sin rettleiar 17

18 VEILEDNING til Tilgjengelighetskrav innen reiseliv/turisme Kravlistens oppbygging Kravene består av til sammen 79 punkter og er inndelt i hovedområdene: Parkering og adkomst: 12 punkter Hovedinngang, billettsalg mv: 13 punkter Bygningsmessige forhold: 13 punkter Bygninger (utvalgte funksjoner og rom): 28 punkter Generelle forhold: 13 punkter 18

19 Hvert av hovedområdene er kategorisert i forhold til de sju brukergruppene av personer med funksjonsnedsettelser og er merket med en eller flere av følgende bokstaver: R rullestolsbrukere G personer med gangvasker og nedsatt hånd- og armfunksjon S synshemmede H hørselshemmede A personer med astma og allergi F personer med forståelsesvansker L personer med lesevansker Utenfor hvert av punktene kan det gjøres en avkryssing dersom kravet er oppfylt. I en systematisk registrering må det settes av plass til kommentarer under hver kategori. Registreringen må dokumenteres. Stigningsforhold ute og inne er viktige kontroll-områder. 19

20 Kartlegging En må på forhånd ha avgrenset hvilke uteområder og rom i bygninger som skal kartlegges. På denne måten kan en lage seg traséer/løyper som gjennomgås. Det er en stor fordel om to av virksomhetens ansatte er sammen om kartleggingen. Det anbefales også å ta kontakt og samarbeide med det kommunale rådet for funksjonshemmede. På steder der råd ikke finnes, anbefales det å ta kontakt med lokallag av funksjonshemmedes organisasjoner. 20

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Kultur er allemannseige

Kultur er allemannseige Kultur og funksjonsevne Temadag torsdag 3. april 2014 Foto: Håvard Hole. Kultur er allemannseige Grunntydinga av ordet kultur på latin er avleia av å dyrka, utdanna, danna, oppdra, foredla. I bunnen for

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN

Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN FOR STUDENTAR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 2012-2016 Læringsmiljøutvalet Forord Høgskulen Stord/Haugesund legg fram revidert handlingsplan for studentar med nedsett

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Kommuneplan for Eid kommune

Kommuneplan for Eid kommune Kommuneplan for Eid kommune 2005 2016 Del II Mål og strategiar Høyringsdokument Teknisk styre 23.08.05 1 Innhald DEL 2 MÅL OG STRATEGIDEL...4 1. VISJON OG STRATEGI...4 1.1 Visjon...4 1.2 Innsatsområde/Strategi...5

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 Utkast Planprogram Innhold Forord... 3 1 Planprogram... 4 2 Bakgrunn for kommunedelplanen... 4 3 Føringar og referansar for planarbeidet... 4 3.1 Nasjonale

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer