GRENSEVAKT. Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42 NR OKTOBER FORSVARETS FORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRENSEVAKT. Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42 NR 10 12 OKTOBER FORSVARETS FORUM"

Transkript

1 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2012 FORSVARETS FORUM NR OKTOBER RETURUKE 44 INTERPRESS NORGE ISSN X Kr. 39,- GRENSEVAKT Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42

2

3

4 biletet FLYSHOW: Åtte jagarfly frå Patrouille de France sørgde for ei spektakulær avslutting på flyshowet i Oslo 1. september, under 100 årsfeiringa for Norsk militær luftmakt. Ifølgje Forsvaret var det vitjarar på arrangementet på Rådhusplassen. I tillegg var det mange som fekk med seg flyshowet frå tak, balkongar og høgder rundt om i byen. Biletet er teke på Grefsenkollen. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 4 OKTOBER 2012 OKTOBER

5 Skarp innhold øving Kirurger opererer på griser for å redde liv. 20 Foto: WERNER JUVIK 6 OKTOBER 2012 profil Mohrs historier kultur Bimboer i Borneo-jungelen John Øyvind Livden har laget tv-program med norske jenter i Borneo-jungelen. 68 aktuelt Den historiske overtakelsen Fra kjøkkenbordet forteller Wilhelm Mohr noen av sine historier fra annen verdenskrig. 52 Norske soldater er ute av Faryab. Afghanerne har tatt over Camp Meymaneh. 30 Foto: TV2 Foto: STIAN SOLUM/FMS FORSIDEN: Grensesoldater på vakt ved observasjonspost 247. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 8 Kort fortalt 10 Dette skjer HARALD SUNDE, forsvarssjef ««Norge vil fort - satt ha viktige militære bidrag i ISAF» 12 Seks måneders ekstra tjeneste «Statsbudsjettet vil vise hvor rystet regjeringen ble av 22. juli kommisjonens rapport» ASLAK BONDE, politiskanalyse.no 15 Cyberforsvaret 27 Livet: Roger Jakobsen 28 NSM-målet 34 Kvinneforskjellen 38 Ny serie: Veteranene 42 Dokument: Nordområdene 56 Utland 58 Mediegruppen: Cuba-krisen 59 Meniges mening 62 Forsvaret og jeg: Erik Thorstvedt 65 Miniportrett: Mari Skåre 66 Aktiv: Trening med disiplin 74 Kryssord 77 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 24. SEPTEMBER OKTOBER

6 kort fortalt Satt ut av stråling Under øvelse Northern Eagle ble KV Nordkapp utsatt for uønsket bestråling. Hendelsen oppsto i forbindelse med samøving med det amerikanske marinefartøyet USS Farragut. En person ble sendt til sykehus, tre personer ble holdt på sykestua ombord. Det ble gjort medisinske undersøkelser og to av personene ble sykemeldt i en uke. En person er fortsatt sykemeldt, forteller flaggkommandør Lars Saunes, sjef i Kystvakten. Fartøyet ble tatt ut av øvelsen, men har vært tilbake i operativ tjeneste siden 12. september. Det har ikke blitt rapportert om nye sykdomstilfeller. Nå avventer Saunes rapporten til granskingskommisjonen som Forsvarets operative hovedkvarter har satt ned. Den er i skrivende stund ikke klar. Katastrofeutvalg Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet (HV) og Politireserven, for å sikre at staten bruker forsterkningsressursene effektivt ved større hendelser. Utvalget ledes av fylkesmann Ann-Kristin Olsen fra Kristiansand. Medlemmer er av - delingsleder Ann Christin Olsen-Haines (Tønsberg), generalmajor Morten Haga Lunde (Sandvika), politiinspektør Heidi Kløkstad (Bodø), organisasjonsleder Jon Halvorsen (Oslo) og ordfører Alfred Bjørlo (Eid). Vil legge om I en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt foreslås det drastiske endringer av Hærens og HVs oppbygning. Tiltakene som blir foreslått i «Fremtidens landmakt veivalg mot et fremtidig norsk landmakt i balanse», er blant annet å fjerne første - gangs tjenesten og i stedet basere seg på verving for å få et mer robust forsvar som kan løse oppdrag innen- og utenlands. Forsvarssjef Harald Sunde og forsvarsminister Espen Barth Eide stiller seg imidlertid kritisk til forslagene som bli fremmet: Gjennom førstegangstjenesten, der soldatene får vist seg fram, kan du også velge på øverste hylle og kan unngå uheldige holdninger. Dette gir en vervet hær ingen garanti for, sier Barth Eide ifølge NTB. Strøm-Erichsen er tilbake Lov til å diskriminere I sesjonens første del utelukkes alle med diagnosen ADHD (hyperkinetiske forstyrrelser). Interesseorganisasjonen ADHD Norge har kjempet for en individuell vurdering av den enkelte, noe Forsvarsdepartementet skal ha lagd en liten åpning for. I fjor konkluderte likestillingsombudet med at det ikke er i strid med loven å la være å innkalle personer med ADHD til førstegangstjeneste. Avgjørelsen ble påklaget og endte i likestillings- og diskrimineringsnemnda. I september kom den endelige avgjørelsen. Med fire mot én stemme kom nemnda frem til at unntaket i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven må anvendes. Nemnda konkluderer med at særlige hensyn gjør seg gjeldende ved Forsvarets virksomhet, at det foreligger en reell mulighet for individuell behandling og at sesjonsordningen ikke er i strid med loven. Forsvaret blir trodd på at det foreligger en individuell vurderingsmulighet. Vi mener jo at det er feil, i praksis foregår det ingen slik vurdering, sier generalsekretær Tor Eikeland i Velkommen hjem, sa Espen Barth Eide 21. september da han overrakte blomster og nøkkel til Anne-Grete Strøm-Erichsen tre år etter at hun forsvant til Helse- og omsorgsdepartementet fra nettopp Forsvarsdepartementet. Strøm-Erichsen selv beskrev det som en ære og glede å være tilbake som forsvarsminister og sa at det på langt nær er en retrettstilling. Vi fikk til utrolig mye forrige gang jeg var her. Nå gleder jeg meg til å jobbe med ny personell- og kompetansemelding. I min forrige periode ble det mye fokus på baser og kapasiteter, men Forsvaret handler også om mennesker, sier hun. Det ble utnevnt både ny statssekretær og politisk rådgiver. Roger Ingebrigtsen går til Nærings- og handelsdepartementet, mens Ingrid Johansen Aune og Kathrine Raadim (i permisjon) følger Espen Barth Eide til Utenriksdepartementet. Inn kommer statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (fra Justisdepartementet) og politisk rådgiver Atle Ottesen. DEJA VU: I 2005 ble Anne-Grete Strøm-Erichsen ny forsvarsminister. Da var Espen Barth Eide statssekretær. Nå overtok Strøm-Erichsen etter Barth Eide. Foto: ARNE FLAATEN Forsvaret får fortsette å diskriminere ungdom med ADHD-diagnose. ADHD Norge. Major og lege Helge Opøien ved sanitetskontoret i Vernepliktsverket sier at alle som avvises ved sesjon del én får et brev hvor ankemuligheter klargjøres: Vi skal være klar over at 30 prosent av de unge med ADHD-diagnose vokser lidelsen av seg til voksen alder, så det ligger en mulighet her. Jeg vet i hvert fall om tre tilfeller hvor slike ungdommer har kommet gjennom nåløyet. Men vi har nok også folk inne både i Forsvaret og politiet som ikke burde vært der. Man kan vel la være å opplyse om ADHD på sesjonen? Ja, man kan la være å svare ærlig. Men det er alvorlig, og kan få straffefølger. Det er viktig at soldater ikke har problemer med å kontrollere adferden i akutte situasjoner, sier Opøien. Helsedirektoratet anslår at mellom tre og fem prosent av unge i dag har ADHD. TORBJØRN LØVLAND F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag frå Forsvars staben. Bladet har som oppgåve å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har ei fri og uavhengig stilling formulert i Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Inn - haldet treng difor ikkje vere uttrykk for kva den politiske eller militære leiinga måtte meine. Telefon: Medlem av: European Military Press Association F Forsvarets forum ønskjer å rette seg etter reglar for god presse skikk slik desse er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Den som meiner seg ramma av urettmessig omtale i bladet, vert oppmoda til å kontakte redaksjonen. Ein kan også klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktie trykkeriet AS Ansvarleg redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleiar: GUNN-HILDE KOLSTAD Det er ikke slutt ennå Noe av det siste Espen Barth Eide gjorde som forsvarsminister, var å reise til Afghanistan og overdra leiren i Meymaneh til afghanske myndigheter. Samtidig markerte han at den norske styrken forlater Faryab-provinsen og overlater ansvaret til den afghanske sikkerhetsstyrken. Eide kalte det et veiskille for Faryab under en seremoni i leiren der Norges og Latvias forsvarsministre og forsvarssjefer var til stede, sammen med representanter fra amerikanske forsvarsmyndigheter, provinsguvernøren og representanter for afghanske militære og sivile myndigheter. Norske soldater har vært stasjonert i Faryab-provinsen de siste sju årene. Selv om de nå har forlatt leiren i Meymaneh er det slett ikke slutten på norsk militært engasjement i Afghanistan. De internasjonale soldatene i Meymaneh har i første omgang reist nærmere 40 mil, til ISAF-leiren i Mazar-e- Sharif, som nå om dagen er ganske tett befolket. Fra årsskiftet vil det imidlertid bli færre norske soldater i Afghanistan. Nå vil norske styrker bli konsentrert om Mazar-e-Sharif og hovedstaden Kabul. Norge vil bidra med personell til 20 år siden redaksjonelt «Satsingen på sivile tiltak uteble, nå må de få hjelp som monner» Forsvarsbudsjettet for 1993 ga en reduksjon på over en halv milliard kroner. «Unntaksbudsjett» kalte forsvarsminister Johan Jørgen Holst det. «Øvingsdøgn rammes», sa forsvarssjef Torolf Rein, mens Forsvarets forum-redaktør Tor Eigil Stordahl brukte ordet «dramatisk». Norske soldater oppførte seg stadig bedre. En rapport for 1991 viste at antall refselser lå på et historisk bunnivå. Denne rekorden så igjen ut til å bli slått i 1992, viste en kvartalsrapport utarbeidet av generaladvokat Arne Willy Dahl. en felles nordisk-latvisk enhet som skal trene opp afghansk politi i Mazar-e-Sharif og et C-130J Hercules transportfly stilles til Nato-styrkenes rådighet. Spesialstyrkene fortsetter treningen av det afghanske politiets beredskapsstyrke i Kabul. Isaf vil konsentrere innsatsen på færre steder i Afghanistan, og det er besluttet at ISAF-operasjonen skal avsluttes i Etter dette vil Norge bistå med noe rådgivning og opplæring, men i mye mindre omfang enn i dag. Vi skal fortsatt støtte de afghanske sikkerhetsstyrkene - i hvert fall fram til Samtidig vil Norge videreføre den sivile bistanden. Det er viktig uansett militær tilstedeværelse. Vårt land har bidratt mer enn de fleste med sivil hjelp. Når vi ser tilbake på det siste tiåret, syntes det som om altfor mange land for lenge trodde at soldater var løsningen for å få en fredelig og god utvikling i Afghanistan. Satsingen på sivile tiltak som skulle gjøre livet bedre og fremtiden mer lovende for innbyggerne har dessverre uteblitt. Skal afghanske ledere nå lykkes i å gi dem en tryggere tilværelse etter at de utenlandske militære styrkene reiser, må afghanerne få sivil hjelp eksperter og materiell - som monner. Vi kan ikke glemme Afghanistan nå. 50 år siden I regjeringens budsjettforslag ble forsørgertillegget for vernepliktige med hustru stående uendret, med 315 kroner per måned. Tillegget for første barn økte fra 126 til 351 kroner. Tilleggs - beløpet for hvert barn mer enn ett ble foreslått økt fra 96 til 150 kroner. 50 prosent vernepliktsrabatt på flyreiser med SAS høres forlokkende ut. Men tilbudet ble mindre og mindre populært. Stadig oftere hendte det at unge menn i grønt ble nedpriori tert bak reisende med fullprisbilletter når det kom til flyplassene. Dette resulterte stadig vekk i refselser for «tjuvperm». 8 OKTOBER 2012 OKTOBER

7 dette skjer oktober ledelsen MØTE OG SEMINAR 3/10: NUPI-seminar om framtidas fredsoperasjonar. 9-10/10: Sentralt totalforsvarsforum i Bodø. 9-10/10: Forsvarsministermøte i Brussel. 10/10: «Våpen på ville vegar» i Studentersamfunnet Majorstua. 16/10: Folk og Forsvar-konferanse på Bardufoss /10: FIF-seminar Gardermoen. 21/10: «Krig og kjærleik», foredrag på Forsvarsmuseet /10: AUSA årleg materiellmøte Washington /10: Land Warfare Conference, Australia /10: Nato sin industrikonferanse i Roma. 25/10: Høgteknologi og humanitær rett på Raude Kross-seminar i Oslo. 25/10: Møte i NORDEFCO i Danmark /10: UD sin konferanse om Nordområda i Bodø. 29/10: Alexandra Bech Gjørv om samfunnstryggleik i Oslo mil. samfund /10: Leiargruppemøte FSJ. 30/10: FFI-seminar om soldatar og helsebelastning. 5-8/11: Nordisk forsvarsministermøte i Nairobi. 6-7/11: Nordisk veterankonferanse i Oslo. KULTUR 5/10: BrassWind i logen Bergen med Forsvarets musikk Vestlandet. 11/10: Stabsmusikken på Akershus festning. 18/10: Marinemusikken: Verdas beste marsjar i torpedoverkstaden Karljohansvern /10: Forsvarets musikk Vestlandet med Thorbjørn Egner i Stavanger og Bergen. 24/10: SN-dagen. (FN-) 27-28/10: Luftforsvarets musikk med Karius og Baktus i Børsa og Trondheim. 4/10: Minnedagen, hovudmarkering på Akershus. IDRETT 12/10: NM infanterilaup Sessvollmoen. ØVINGAR 10-13/10: NSM-skyting Andøya. 11/10: Joint Action, GSV og politiet /10: Cyberøving Jørstadmoen. 29/10-2/11: Tyr, antiterror Austlandet. 6/11: Start Gram. ANDRE HENDINGAR 2-4/10: Forsvarssjefen vitjar sin finske kollega. 8/10: Statsbudsjettet leggast fram. 8-10/10: Storbritannia sin forsvarssjef i Noreg. 10/10: Militær parade ved finsk statsbesøk i Oslo. 12/10: Fredsprisvinnaren kunngjerast. 12/10: Medaljeparade Akershus festning, OMLT. 15/10: Opning av nasjonalt kompetansesenter for sikring av EBA /10: Soldat- og materiellkonferanse Praha /10: Euronaval, materiellmesse i Paris. 24/10: Overlevering av feltsjukehus til Makedonia /10: Milcom, materiellmesse i USA. 5-7/11: Latvias forsvarssjef i Noreg. SKJERPINGS: Dei fleste leirane til Hæren vil ein dag i haust gjennomføre skjerpa terrorberedskap. Arkivfoto: ARNE FLAATEN Testar terrorberedskap Dei næraste vekene skal beredskapen mot terror prøvast i dei fleste av militærleirane i Hæren. Alle leirane der Operasjonsstøtte i Hæren er lokal, koordinerande myndigheit, skal gjennomføre ein test av terrorberedskapen i oktober og november. Det ligg føre eit planverk for den einskilde leiren, og personell frå Operasjonsstøtte vil kontrollere at auka beredskap skjer i tråd med desse planane. Forsvarsstaben eller Forsvarets operative hovudkvarteret (FOH) fastset jo normalt ein beredskapsgrad, men lokale forhold kan gjere at ein lokal sjef innfører beredskap ut frå eigne omsyn. Alle må handle når det er nødvendig, og i nokre tilfelle er det ganske openbert at noko må skje for å auke tryggleiken i militærleirane, seier orlogskaptein Jens Håkonsen i Hærens operasjonsstøtteavdeling. NB: Skjerpa. Døme på at terrorberedskapen aukast har vi etter at tårna i USA blei angripne. Andre døme ligg nærare i tid, som på ettermiddagen 22. juli i fjor, då Alfa blei beordra av Forsvarsstaben. Det var eit generelt varsel om mogeleg uføreseieleg terror. Seinare på kvelden blei beredskapssteg Bravo innført for ei kortare tid. I og med at vi skal kontrollere at planverket vert følgt, må vi med testen ta éin leir om gongen. Vi skal prøve ikkje å uroe den daglege undervisninga unødig, men det er klart at dei fleste vil merke at kontrollen i porten vert skjerpa, og at ein ikkje kan setje frå seg køyrety og gjenstandar slik ein normalt gjer. Det er berre å samanlikne med flyplasstrygginga, seier Håkonsen. Han meiner det er viktig å revitalisere beredskapstanken. Sjølv var han på vakt på Olavsvern då Twin Towers vart lagde i ruinar, og kapteinen på eit amerikansk skip som låg ved kaia på basen, vart nokså uroa. Kontrollen med kven som slapp inn på basen, blei skjerpa. Årlege øvingar. Terrorberedskapen har fire steg, frå Alfa til Delta. Vurderinga av risikoen vert gjord av sjefar på alle nivå og Nasjonal tryggingsmyndigheit. Målet er jo å gjere oss mindre utsette for terrorhandlingar. Auka beredskap er for å tryggje personell og materiell. Kanskje kan vi få årlege øvingar heretter, seier orlogskaptein Håkonsen. TORBJØRN LØVLAND 1. november er fristen for å søke om juleopphald på Bæreia. Selv om norske soldater er ute av Faryab, fortsetter det norske militære bidraget i Afghanistan, skriver forsvarsjef Harald Sunde. Oppdraget fortsetter Det har vært fornyet søkelys på den norske militære innsatsen i Afghanistan etter at vi 11. september overlot sikkerhetsansvaret i Faryab til afghanske myndigheter. Jeg er glad for at våre soldaters innsats gjennom mer enn ti år blir gitt behørig oppmerksomhet i offentligheten, fordi det står stor respekt av den jobben soldatene har gjort. Det er også naturlig at den helhetlige internasjonale innsatsen debatteres i lys av de krevende samfunnsmessige utfordringer Afghanistan fremdeles står overfor. Samtidig er det viktig at den norske militære innsatsen i Afghanistan må måles opp mot de oppdrag de har løst der. Jeg nøler derfor ikke med å si at norske soldater har utført sitt oppdrag i Afghanistan og i særdeleshet Faryab, på en svært tilfredsstillende måte. Først gjennom en tilstedeværelse som skapte sikkerhet slik at den sivile utviklingen kunne ta til. Deretter gjennom partnering og mentorering av den afghanske hær og afghansk politi. Våre soldater har hatt en helt sentral rolle i å bygge opp den afghanske brigaden, som i dag står på egne ben og selv forteller at de er i stand til å ivareta sikkerheten i Faryab. Derfor fortjener våre soldater en stor takk, og de fortjener å høre at de har løst sitt oppdrag. Jeg har gjennom ulike posisjoner i NATO og Norge, fulgt Afghanistan siden starten på det militære nærværet. Gjennom inspeksjoner og besøk har jeg registrert det personlige engasjementet og den profesjonalitet som har preget norske soldater. Vi har hele tiden vært tett på våre afghanske partnere. Norske soldater har levd og operert side om side med sine afghanske kolleger. Afghanerne fremhever selv at den måten norske militære har tilnærmet seg oppdraget og afghanerne på, har skapt den nødvendige tillit som har gjort at samarbeidet har fungert meget godt. Også gjennom NATO og ISAF har jeg fått mange positive tilbakemeldinger, og den norske tilnærmingen i Faryab har ofte blitt fremhevet som «best practice». Dette er også noe av bakgrunnen for at ISAF ba Norge fremskynde overføringen av sikkerhetsansvaret i Faryab til afghanske myndigheter. Dette synspunktet ble bekreftet gjennom mine samtaler med ledelsen i ISAFs Regional Command North og afghanske myndigheter i september. Afghanerne viser et klart eierskap for sikkerheten, og operasjonene de gjennomfører preges av profesjonalitet, alvor og seriøsitet. Den norske militære innsatsen i Afghanistan er imidlertid ikke avsluttet. Norge vil fortsatt ha viktige militære bidrag i ISAF sammen med våre allierte. Våre styrker vil nå være konsentrert rundt Mazar-e-Sharif og Kabul. Et C-130J Hercules taktisk transportfly opererer ut fra basen i Mazar-e-Sharif, og vil være en ressurs for ISAF for transportoppdrag i hele Afghanistan. Det er på sin plass å berømme miljøet på 335 skvadronen for arbeidet de har gjort med å stille dette bidraget etter vinterens tragiske hendelse. I nord planlegger vi nå et bidrag med militære politimentorer som skal veilede og støtte Afghan Uniformed Police i Mazar-e-Sharif, og jeg er overbevist om at vi vil gripe an denne oppgaven på samme gode måte som vi har gjort til nå. I Kabul fortsetter spesialstyrkenes veiledning og opptrening av det afghanske kontraterror politiet, Crisis Response Unit (CRU). Våre spesialsoldater har siden etableringen av denne styrken gjort formidabel innsats i å utvikle CRU til den viktige kapasiteten de er i dag for sikkerheten i Kabul. Norske soldater har gjennom sin innsats skapt sikkerhet, lagt til rette for utvikling og bidratt til å bygge opp en afghansk evne til å håndtere sin egen sikkerhet. Norske soldater som har tjenestegjort i Afghanistan fortjener en stor takk for den formidable jobben som er gjort. Det gjør også de som skal fortsette innsatsen sammen med våre afghanske allierte og ISAF i tiden fremover. Harald Sunde, forsvarssjef «Norge vil fortsatt ha viktige militære bidrag i ISAF»» 10 OKTOBER 2012 OKTOBER

8 tall 26 teknikere har sluttet ved Bodø hovedflystasjon (bildet) etter at forsvarssjefens fagmilitære råd foreslo å legge hovedflystasjonen ned og flytte den operative driften av nye kampfly til Ørland. Elleve har sluttet etter at forslaget ble vedtatt i sommer. Tillitsvalgt Truls Thorstensen forteller at personellet ved hovedflystasjonen enn så lenge er i stand til å utføre planlagte oppdrag, men at de nærmer seg en smertegrense. Thorstensen etterlyser en tydeligere plan for hvordan de ansatte skal ivaretas. I september var forsvarsminister Espen Barth Eide på besøk ved stasjonen. Intensjonen er at Bodø skal være hovedflystasjon frem til hotellrom langtidsleier Forsvaret på hotell Europa i Oslo denne høsten. Det skjer i påvente av ferdigstilling i Hammerstadsgata. Videre benyttes 60 kvarter i i Løvenskioldsgata og et betydelig antall er innkvartert i forlegningen på Kolsås, det gjør mange langpendlerne med kontor i Oslo til dagpendlere i tillegg. Vi mangler 70 kvarter i hovedstaden, sier kontorsjef Geir Svendsen i Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. 4,2 millioner kroner kostet det å reparere en avslitt sjøkabel i nærheten av Narvik, som delvis eies av Forsvaret. Det var et malmskip for anker som ble blåst av gårde i en storm, og dermed rev med seg fiberkabelen i mars Det tok mange dager å få kabelen reparert ved hjelp av kabelskip. Kabelen var mangelfullt oppmerket på sjøkart, og derfor vil ikke forsikringen dekke hele utlegget. Men det ligger nå an til et forlik hvor Forsvaret får igjen en god del av de kronene som var Forsvarets andel av reparasjonsutgiftene. akkurat nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang: redaktør i politiskanalyse.no: Aslak Bonde. Statsbudsjettet vil vise hvor rystet regjeringen ble av 22. juli-kommisjonens rapport. Prøver lengre tjeneste Nå skal Hæren rekruttere inntil 60 soldater som er villige til å gjennomføre 18 måneders militærtjeneste i Sør-Varanger. Langtidsplanen for Forsvaret åpner for en videreutvikling av førstegangstjenesten og antyder differensierte tjenestetider fra 6 til 18 måneder. Derfor har Hærstaben bestemt seg for å lage et pilotprosjekt ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), hvor man i juli-innrykket neste år, og januar-kontingenten 2014, tilbyr 30 mannskaper seks måneder ekstra i uniform. Kan hoppe av. Vi ønsker ikke å kommandere noen til ekstra tjeneste, men håper å ha belønninger gode nok til at det skal lykkes å rekruttere på frivillig basis. I langtidsplanen sies det også at det skal utarbeides noen goder for å motivere til ekstra tjeneste, sier senior stabsoffiser Geir Rune Sandnes i Hærstaben. Det diskuteres nå hva slags belønning som skal få de unge til å stå seks måneder ekstra som vernepliktig: Økt tjenestetillegg eller økt dimisjonsgodtgjørelse er vel det mest nærliggende å tenke på. Det skal ikke skrives noen kontrakt, vi legger opp til at det på sesjon blir klart hvem som skal ha stillingene med 18 måneders tjeneste. Samtidig er det klart at vi ikke skal bruke makt. Går det ikke, skal folk kunne hoppe av underveis, på samme måte som vi ser for oss at om noen vil gå over fra 12 til 18 måneders tjeneste, skal også det være mulig, sier oberstløytnant Sandnes, som påpeker at GSV er et veldig attraktivt tjenestested mange søker seg til. Betaling avgjør. For om lag ti år siden rekrutterte GSV noen erfarne grensejegere til ekstra tjeneste som grenaderer, og fikk lønn deretter. Det er det ikke snakk om nå de 60 skal være vanlige soldater. Hvordan tror du interessen for dette vil være? Vi får se. Jeg har ingen empirisk studie, men tror mange av dagens soldater kunne tenkt seg ekstra tjeneste. Det blir nok avgjørende hva slags kompensasjon de får, sier oberstløytnant Jan S. Østbø, sjef GSV. Ikke bare på grensa. Vi må tilbake til den kalde krigen for å finne soldater med mer enn 12 måneder førstegangstjeneste. 15 måneder var vanlig i Marinen. Vernepliktsloven tilsier fortsatt inntil 19 måneder verneplikt i Norge, repetisjonsøvelser medregnet. Men repitisjonsøvelser er det nærmest helt slutt på, bortsett fra i Heimevernet. Det er for å utnytte krevende utdanning Forsvaret ønsker å holde lenger på sine mannskaper. Hæren vil vurdere den operative effekten av forlenget førstegangstjeneste, spesielt i forhold til å etablere større erfaring i å løse oppdrag. I Kirkenes er det ikke snakk om bare dem som vokter riksgrensen mot Russland: Utrykningsstyrken vår er aktuell, det samme er sensorgruppa, operasjonssentralen og hundeførerne. Men også i trentroppen kan det være aktuelt å plassere de med 18 måneders tjeneste, som sjåfører på buss og lastebil. Det er stor ulykkesrisiko knyttet til de mange og lange transportene vi har på til dels svært krevende veier. I januar 2014 står den første av de to nye grensestasjonene ferdig, og året etter har vi bare to grensestasjoner med hvert sitt grensekompani. Nå er det ett stort grensekompani og seks stasjoner, påpeker GSV-sjefen. GSV populært. Oberstløytnant Gard Maurud leder rekrutterings- og seleksjonsavdelingen på Vernepliktsverket, og han håper tiltakene snart er klare, for sesjonen er allerede godt i gang. Vi vet jo at mange gjerne vil bli grensejegere. GSV er sammen med 2. bataljon på Skjold og Panserbataljonen de mest populære tjenestestedene. Særlig de som nøler med videre skolegang og møter til tjeneste i januar, kan komme til å foretrekke halvannet år i uniform. Kanskje blir dette et alternativ til grenadertjeneste. Maurud har ikke hørt om andre forsvarsgrener med konkrete planer for differensiert førstegangstjeneste. Vil evaluere. Også Garden ble vurdert som mulig pilot, men der blir det fortsatt fire innrykk og 12 måneders tjeneste. Hærstaben vil etter prøveperioden i Kirkenes evaluere ordningen før vi går videre. Kanskje kan lengre førstegangstjeneste være porten til en videre militær karriere, sier oberstløytnant Sandnes i Hærstaben, som regner med at dette bare er begynnelsen på en differensieringspakke i Forsvaret. Fordi dagpenger og dimisjonsgodtgjørelse fastsettes av Stortinget, må endringer dit til godkjenning. Normalt reguleres soldatgodtgjørelsen årlig i den såkalte Soldatpropen i vårsesjonen. Det kan nok legges fram en ekstra sak, men en avgjørelse før ferien bør holde når rekruttene ikke møter før i juli, sier stabsoffiser i avdeling for personell og fellestjenester i Forsvarsdepartementet, major Odd Inge Erlandsen. TORBJØRN LØVLAND LANG TJENESTE: GSV skal teste 18 måneders militærtjeneste. Foto: ARNE FLAATEN 22. juli-vridningen Når regjeringen 8. oktober legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år, kommer alles øyne til å være rettet mot de kapitlene og departementsforslagene som dreier seg om beredskap mot terror. Jens Stoltenberg sa da 22. juli kommisjonens rapport kom, at han skulle ta ansvar ved å handle. Det er i budsjettdokumentene han får den første samlede muligheten til å vise at han mente alvor. Ennå vet vi ikke hvor sterkt budsjettet er blitt endret ved at regjeringen i august fikk et presserende behov for å vise handlekraft. Det er all grunn til å tro at de departementer og saksområder som ikke har med beredskap å gjøre, tapte de avgjørende dragkampene i de aller siste dagene av august da regjeringen la siste hånd på budsjettforslaget. Forsvarsminister Espen Barth Eide kan både ha tapt og vunnet. I første omgang skulle man tro at Forsvaret ville vinne på at regjeringen har fått ny bevissthet om betydningen av beredskap. Samtidig er det grunn til å frykte at budsjettmakerne på grunn av pengemangel har trikset og mikset slik at noe av Forsvarets eksisterende beredskapsressurser i praksis blir bundet sterkere til den sivile beredskapen. Selv om regjeringsmedlemmene ble rystet av 22. juli kommisjonens rapport, føler den seg ikke politisk truet. Jens Stoltenberg og folkene rundt ham maner ofte til å ha «is i magen». Derfor er det mest sannsynlig at de viktigste beredskapsspørsmål som angår Forsvaret ikke blir avgjort i det budsjettforslaget som kommer neste uke, men i stortingsmeldingen som er varslet på nyåret. Uansett ståsted så må det være en fordel at forsvarsbudsjettet i liten grad blir 22. juli-vridd. Spørsmålene om samarbeid og grensesetting mellom Forsvar og politi er så viktige for utviklingen av rettsstaten at det bør brukes ganske mye tid på å utrede dem. Dessuten er det alltid slik at det er lettest å vurdere en budsjettramme for neste år dersom den gjelder for stort sett den samme strukturen som man har i år. Jo flere organisasjonsendringer, jo vanskeligere er det å vite om Forsvarsdepartementets anslag for neste år er til å stole på. Og til syvende og sist er det signalene om neste års aktivitetsnivå som er det aller viktigste i dokumentet som legges frem neste uke. Budsjettforslaget er et styringsdokument for neste år, ikke et reformdokument. Så får heller 22. juli-handlekraften komme om noen måneder. «Det må være en fordel at forsvars - budsjettet i liten grad blir 22. juli-vridd» 12 OKTOBER 2012 OKTOBER

9 fire kjappe Foto: ARNE FLAATEN klipp Foto: TARALD JANSEN/FMS IT-krigerne 1,5 millioner kroner koster det Forsvaret å utdanne én cyberkriger. 19-åringene Håkon Staveland Reppe og Baro Christiansen er i gang med sine utdanningsløp. Cyberforsvaret Drifter, sikrer og etablerer Forsvarets datasystemer i fredstid, under øvelser og operasjoner Har byttet navn fra INI årsverk, totalbudsjett på 2,5 milliarder kroner Hovedkvarter på Jørstadmoen. Har ansatte stasjonert på 60 steder i landet Regnes i praksis som den fjerde våpengrenen i Forsvaret Navn: Mette B. O`Connor (37) Stilling: Oberstløytnant og fungerende sjef i Seksjon for internasjonal og operasjonell rett i Forsvarsdepartementet. Aktuell: Norsk militærmanual i krigens folkerett snart klar. Hva er en militærmanual i krigens folkerett? Det er både en generell oversikt over krigens folkerett og en samling av reglene som gjelder for norsk militært personell i en væpnet konflikt. Tilgjengelighet er altså et viktig aspekt ved manualen. Manualen vil i bokform komme på om lag 250 sider og dekker våre folkerettslige forpliktelser på området, herunder blant annet Genevekonvensjonene med tilleggsprotokoller, Haagkonvensjonene og konvensjoner som regulerer våpenbruk. Hva er formålet med en slik manual? Manualen blir et viktig verktøy og oppslagsverk for befal som planlegger og leder operasjoner på taktisk og operasjonelt nivå, hjemme og ute. Manualen blir også et viktig verktøy i undervisningsøyemed. Den vil reflektere norsk syn på hvordan reglene skal tolkes og anvendes. Hvem har vært involvert? Forsvarets høgskole ved seksjon for jus og militærmakt har, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og på vegne av forsvarssjefen, skrevet utkast til militærmanual i samarbeid med Seksjon for internasjonal og operasjonell rett i FD. Manualen ble sendt på høring til Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Røde Kors og Forsvaret midt i august med frist 15. oktober. Etter avsluttet høringsrunde vil vi sammen med høgskolen gjennomgå, ta stilling til og innarbeide eventuelle endringsforslag. Hva blir den videre prosess? Manualen skal godkjennes av Forsvarssjefen og går deretter til trykking på nyåret. TORBJØRN LØVLAND Religiøse symboler I et leserbrev går stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) imot Forsvarets nye retningslinjer for bruk av religiøse symboler til uniform. Amundsen viser med dette at han ikke har fulgt med i timen. Den nye bestemmelsen er ikke uttrykk for ny politikk, men en presisering av gjeldende praksis... Det er heller ingen grunn til å frykte at de nye retningslinjene vil true Norges politiske uavhengighet. Tvert imot vil det styrke vårt demokrati. Forsvarssjef Harald Sunde i Nordlys Afghanistan - I Dessverre er sikkerhetssituasjonen fremdeles dårlig. Og vyene om et moderne, demokratisk Afghanistan står fortsatt som en drøm for en fjern fremtid. Det er langt mellom lyspunktene i dette regnskapet. Aftenposten på lederplass Afghanistan - II Krigen i Afghanistan viser at varige endringer i kultur og politikk ikke kan skje med militære midler. Det krever sivil innsats gjennom flere tiår. John O. Egeland, kommentator, i Dagbladet al-qaida Det er ingen tegn til at Barack Obama har planer om å erklære krigen mot al-qaida for avsluttet. Per Olav Ødegård, kommentator, i Verdens Gang Utøya Forsvaret kunne ikke ha kommet seg raskere til Utøya enn politiet. Forsvarsminister Espen Barth Eide til Dagens Næringsliv Gripen Det er de som har tapt mest, som har størst vanskeligheter med å forlate spillebordet. Göteborgs-Tidningen på lederplass - om Jas 39 Gripen I Syria For Bashar al-assad og hans støttespillere er ære det å redde ansikt viktigere enn livet. Generalmajor Robert Mood til Dagens Næringsliv Bodø Viseadmiral Haakon Bruun-Hansen mener nordområdene er prioritert, og viser til at FOH ble lagt til Bodø. Vi minner om at mens FOH kom til Bodø så sent som i 2008, fyller Bodø by 200 år i Avisa Nordland, Bodø, på lederplass Ute i felten En kompanisjef har bukta og begge endene. Er du for mild, glir alt ut. Du må være klar og konsis i alt du foretar deg. Det var nok dem som mente jeg var alt for mye ute i felten og for lite inne ved skrivebordet. Birger Lilleheim, pensjonert major, 85, til Sunnmørsposten Vår oppgave er å drifte og vedlikeholde kommunikasjonen i Forsvaret. Vi er et bindeledd som skal gjøre jobben enklere for soldatene ute i felt, forklarer de to. En dataingeniør kan sitte på informasjon som forhindrer at noen mister livet, utdyper Reppe. Må være rustet. De to førsteårsstudentene er tilstede på åpningen av Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Det koster 1,5 millioner kroner å utdanne en dataingeniør, men det er nettopp disse som skal sørge for at Forsvaret er best mulig rustet til framtidige angrep fra det digitale rom. I møtet med aktører med onde hensikter må Forsvaret være best, det hjelper ikke å være nest best. Til det trenger vi dyktige mennesker med teknisk kompetanse, sier forsvarsminister Espen Barth Eide. Nye behov. Han mener Cyberforsvaret er et godt eksempel på at Forsvaret i dag har helt andre behov for å rekruttere, utvikle og beholde høykompetent og spesialisert personell. Derfor har han satt i gang et forarbeid til en omfattende kompetansereform. For å få de beste kvalifiserte må vi ha bredde i rekrutteringen. Vi trenger fortsatt de som kan bære tung sekk, men vi ser også etter andre kvaliteter, sier Barth Eide. Det er fint å kunne kombinere grønne ferdigheter med ingeniørutdanning, synes ingeniørstudent Christiansen. For å rekruttere flere framtidige ingeniører vil Forsvaret blant annet være tungt tilstede på datatreffet «The Gathering» i Hamar i påsken. Her kan det være mennesker vi gjerne vil komme i kontakt med, forklarer generalmajor Roar Sundseth, sjef for Cyberforsvaret. Økende trussel. Digitale angrep er i dag mer avanserte og målrettete enn tidligere og er en av de raskest voksende truslene i vår tid. I motsetning til et tradisjonelt angrep med fysiske våpen er det svært vanskelig å identifisere hvem som står bak et cyberangrep. DANS: Det ble ikke spart på kruttet, verken fra Forsvarets materiell eller fra scenen, da INI byttet navn til Cyberforsvaret. Foto: MARTE BOYE HAAKONSEN ETTERTRAKTET. Forsvaret er helt avhengig av kompetansen Baro Christiansen og Håkon Staveland Reppe tilegner seg i løpet av det tre og et halvt år lange studiet. Foto: MARTE BOYE HAAKONSEN Informasjonssamfunnet stiller i dag helt andre krav enn før. Angrep kan komme fra nasjonalstater, kriminelle miljøer, aktivister eller fra hackere på gutterommet, forklarer generalmajor Sundseth, som selv startet sin militære karriere som sambandsbefal på Jørstadmoen. Cyber er i dag en vesentlig del av alle militære operasjoner nasjonalt og i utlandet. Dataingeniørene er tilstede overalt hvor det er behov for nettverk. Det innbefatter alle Forsvarets våpenplattformer, fra jagerfly til korvetter og stridsvogner. De er avhengige av å utveksle informasjon, ofte over store avstander. Vi yter i dag meget god støtte til soldater i utenlandsoperasjoner, noe som gir dem bedre situasjonsforståelse og økt trygghet. En soldat i Faryab kan for eksempel få viktig informasjon tilsendt fra Norge i løpet av få minutter, forklarer Sundseth. MARTE BOYE HAAKONSEN 14 OKTOBER 2012 OKTOBER

10 fotoikonar Berømte krigsbilete og deira opphav Foto: DAVID TURNLEY, NTB SCANPIX Fotojournalist David Turnley hadde fotografert under Golfkrigen i 1991 og kjende sterkt for å formidle bodskapen om at krigen ikkje var ein einsidig teknologisk operasjon, men ein krig der det var tap av menneskeliv på båe sider. David Turnley (57) er frå Indiana i USA. Han og tvillingbroren Peter er to av dei mest respekterte fotografane i USA. David har publisert fleire bøker og dokumentarfilmar. Best kjend er boka hans om Nelson Mandela og ein Emmy nominert film om Dalai Lama. Brørne har variert utdanning frå University of Michigan og Sorbonne i Paris. David har dokumentert det siste tiåret av Apartheid, kommunismens fall i Aust-Europa, studentopprøret i Kina og krigane på Balkan. Han har fått ein Pulitzer pris og blitt tildelt World Press Photo årets bilete to gonger. Kilde: digital journalist.org og davidturnley.com På den siste dagen i krigen vart han invitert med under ei sanitetsevakuering med eit Black Hawk-helikopter. Oppdraget var å evakuere ei gruppe amerikanske soldatar som hadde vorte skadde i ei stormpanservogn. Sjåføren av vogna vart drepen beinveges, og dei andre vart slengde ut med til dels store skadar. Vogna hadde fått ein fulltreffar med ein rakett frå eigne styrkar. Turnley dokumenterte evakueringa og sat tett på dei skadde da helikopteret skulle lette. Likposen med sjåføren vart lasta inn til slutt, og sanitetssoldaten rekte IDbrikka til kollegaen sin, tett forbi andletet til Ken Kozakiewicz som sit til venstre i biletet. Først da han fekk sjå brikka, forstod han at den beste venen hans var drepen. Både Kozakiewicz og hans brannskadde kollega midt på biletet vart utsette for stråling av utarma uran frå prosjektilet som råka stormpanservogna. Turnleys bilete vart årets pressebilete i OKTOBER 2012 OKTOBER

11 aktuelt TILBAKE I GRØNT. Etter tolv år som sivilist returnerte Linda Angelita Stoll til sin gamle arbeidsgiver. Nå sørger hun for at Forsvaret får de beste proviantavtaler. GRØNN RETUR Flere gjør som Linda Angelita Stoll og Elin Aunmo Sabel. De vender tilbake. Hittil i år har 177 tidligere ansatte returnert fra det sivile arbeidslivet til Forsvaret. Forsvaret er den beste arbeidsgiveren jeg har hatt, så jeg ønsket meg tilbake. Det var en tidligere kollega som tipset meg om muligheten, forklarer kaptein Linda Angelita Stoll. Som porteføljeforvalter i Flo på Kjeller inngår hun rammeavtaler om proviant og catering for hele Forsvaret. Jeg var tilknyttet en mailliste for tidligere befal og ble oppmerksom på ledige stillinger. Siden jeg fortsatt har en sterk lojalitet til Forsvaret, var det et enkelt valg å ta, forteller orlogskaptein Elin Aunmo Sabel. Hun er senior prosjektoffiser og jobber med et nytt felles system for styring og kontroll av Forsvarets personellressurser. Jeg håper at Forsvaret verdsetter den sivile delen av min kompetanse, slik at jeg får like muligheter til videre karriere som de som har vært i Forsvaret hele tiden. Bølgedal. Et eget kontaktsenter i Forsvarets personelltjenester (FPT) tilrettelegger for at tidligere befal og offiserer med etterspurt kompetanse skal komme tilbake. Re-rekrutteringsordningen har eksistert i tre år. Forsvaret kan dra nytte av tidligere ansatte som har tilegnet seg sivil utdanning og jobberfaring. De tilfører kompetanse som Forsvaret ikke utdanner selv, eller utdanner for lite av, og bidrar til økt mangfold. Forsvaret har investert i deres utdanning, derfor er det bra å få dem tilbake, forklarer stabsoffiser Anita Mecheal Ellingsen, som driver kontaktsenteret. For tiden er personell med teknisk og merkantil bakgrunn spesielt ettertraktet. Det går opp og ned hvilken kompetanse som TRYGT OG GODT. Orlogskaptein Elin Aunmo Sabel ville tilbake til arbeidslivet etter å ha vært hjemme med barn. etterspørres. I dag er det er et stort behov for blant annet ingeniører og teknikere med fagbrev innen maskin eller flytekniske fag. Den best kvalifiserte får selvfølgelig jobben, uavhengig om det er en nåværende eller tidligere ansatt. FPT arrangerer blant annet karrieredager for å informere om hvilke muligheter som finnes. Tidligere ansatte skal vite at Forsvaret følger opp og inviterer dem tilbake. Nå er det rekordmange stillinger ledige, 1500 i nåværende søknadsrunde, forteller Ellingsen. Interesserte må kontakte FPT for å få tilgang til stillingsutlysningene fordi militære faste stillinger ikke kan lyses ut offentlig. Ny start. Det er en litt kompleks prosess, derfor var det godt å ha en person å forholde seg til, Anita Ellingsen, som er behjelpelig, imøtekommende og rask til å svare, synes Stoll. Hun hadde jobbet seks år i Forsvaret, blant annet som radartekniker på Bardufoss, da hun begynte på sivile studier. Mastergrad i økonomi og sivil arbeidserfaring kommer godt med i jobben som porteføljeforvalter. Jeg har jobbet mye med salg tidligere. Siden jeg nå befinner meg på den andre siden, er det en stor fordel å vite hvordan en selger tenker og arbeider, forteller Stoll, som har fått med seg to kursdager i forhandlingsteknikk. Jobben i Forsvaret passer godt med min livssituasjon med barn og familie, det er mer fleksibelt enn før, og det er forutsigbare og ryddige forhold. Samtidig er det høyt tempo, og ingen dag er lik. Jeg er veldig glad for å være tilbake i Forsvaret sier Stoll. Sabel hadde 16 år i Forsvaret bak seg før hun sluttet, blant annet som navigatør på en MTB og som personell- og rekrutteringsoffiser. Etter å ha jobbet sivilt og vært hjemme i noen år stortrives hun nå som prosjektoffiser. Hun tar mastergrad i markedsføring og ledelse ved siden av jobben i Forsvaret. Det er enklere å se ting med nye friske øyne og tenke mer kreativt når man har vært borte fra Forsvaret en stund. Det tror jeg Forsvaret kan ha godt av, sier hun. PS. Årlig slutter om lag 410 militært ansatte i faste stillinger. Det utgjør mellom 3,5 og 4 prosent ifølge Forsvarsstaben. MARTE BOYE HAAKONSEN Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ HEADHUNTER: Anita Mecheal Ellingsen. «Jobben i Forsvaret passer bedre med min livssituasjon med barn og familie» LINDA ANGELITA STOLL 18 OKTOBER 2012 Like vilkår Rerekruttering er positivt så lenge de som blir værende i Forsvaret, har de samme rettighetene som de som kommer tilbake, mener nestleder Jens Jahren i Befalets Fellesorganisajon (BFO). Det har tidligere hendt at de som blir rekruttert inn igjen, får fordeler, for eksempel når det gjelder opprykk til høyrere grader. Dersom en ansatt i Forsvaret tar sivil utdanning ved siden av jobb, må samme vilkår gjelde, sier han. Det aller viktigste er likevel å beholde de som allerede er i organisasjonen. For tiden rekrutterer vi godt til både befals- og krigsskolene, men vi har en stor utfordring med å beholde personellet. Forsvaret må tilby bedre forutsetninger, blant annet innen lønn og forutsigbarhet for de ansatte, mener Jahren. Karrieredager Bergen: 3. oktober Tromsø: 10. oktober Oslo: 11. og 17. oktober Trondheim 16. oktober Er du tidligere ansatt og vil tilbake? Send inn din CV eller kontakt FPT via mail Søknadsfrist for nåværende runde er 18. oktober OKTOBER

12 Prøvegrisen På grusen på Sessvollmoen ligger en gris med omfattende blødninger. Den kan redde livet til norske soldater. SKUDDSKADER: Grisen har fått skudd gjennom låret og buken. Førstehjelperne pakker utgangssåret og stopper blødningene. Når «pasienten» er stabil, fraktes den inn på operasjonssalen på Sessvollmoen. NB! Bruk av grisene er godkjent av Forsøksdyrutvalget. 20 OKTOBER 2012 OKTOBER

13 Krigskirurgikurs Arrangeres ved Forsvarets sanitetsskole på Sessvollmoen. Obligatorisk for leger med spesialisering i generell kirurgi. Målgruppen er kirurger, anestesi - leger, spesialsykepleiere samt militært og sivilt førstehjelpspersonell. «Vi har perforeringer på tarm og skader på milten» BERNT ERIK ENGEBRETSEN, kirurg Pasienten har skuddskade i buk og lår med omfattende blødninger, konstaterer kirurg Bernt Erik Engebretsen. Med en skalpell lager han et snitt og fører hånda ned blant dampende innvoller for å undersøke skadene forårsaket av prosjektilene. Se for deg at du er i Meymaneh. Pasienten må evakueres og skal riste i et fly i flere timer. Hva vil du gjøre, spør instruktør Steinar Kiil. Vi har perforeringer på tarm og skader på milten. Jeg ville fjernet milten, den er et organ som blør mye, svarer kirurgen. Skuddskade. Vi befinner oss på krigskirurgi-kurs på Sessvollmoen. Hvert år bruker Forsvaret om lag 90 griser for å trene prosessen fra livreddende førstehjelp på skadestedet til kirurgisk behandling. Kurset holdes én gang i året samt under opptreningsperioder for helsepersonell som skal til utlandet. I år deltok 117 kurselever, deriblant 32 kirurger. Først og fremst handler det om teamarbeid rundt en hardt skadet pasient. Når det gjelder å stanse store blødninger og skuddskader, er det mest realistisk å trene på griser. Vi har også avanserte dukker, men ingenting kan erstatte det å operere på noe som blør og dør dersom man gjør feil, forklarer overlege Johan Pillgram-Larsen som er ansvarlig for faginnholdet på kurset. Dette er den mest realistiske treningen man kan få uten at det er en skarp situasjon. Det er ingen tvil om at dette bidrar til å redde liv, sier kursoffiser løytnant Daniel Nordmeland. Narkose. I et av naborommene til operasjonssalen er grisebingene. Her lukter det skarpt av fjøs. Noen av dyrene slumrer. Andre roter i sagflisen og snøfter uvitende om hva som foregår på den andre siden av veggen. Der ligger fire av deres artsfrender allerede på operasjonsbordet. I løpet av uken kurset varer brukes 36 griser for at kirurgene skal få så realistisk trening som mulig. Griser er anatomisk veldig like mennesker. De har kanskje mer til felles med oss enn vi liker å tro, forklarer ansvarlig veterinær, oberstløytnant Simen Forr Toverud. Alle deltagerne må gjennom en etikkleksjon om bruken av forsøksdyr i forkant av kurset. Vi legger stor vekt på at dyrene blir så lite stresset som mulig. De har kort transportvei og får tid til å roe seg ned etterpå. Vi kjenner også til forholdene ved gården som grisene kommer fra og vet at de er så friske som mulig, sier Toverud. I båsen ved siden av finner en annen veterinær frem en sprøyte som fylles med klar væske. Han setter seg på huk ved siden av en av grisene, legger en hånd på nakken og fører nålen inn. Grisen rykker til, tar noen ustø skritt og legger seg tungt ned på halmen. Et stikk i nakken. Deretter blir det svart, og dyret gjenvinner aldri bevisstheten, forklarer Toverud mens grisen bæres ut av rommet. Skutt. Bare noen minutter senere befinner vi oss ute i duskregn på skytebanen. Grisen henger med beina i været, spent fast i en anretning. Om lag 20 meter unna ligger en soldat med en rifle mellom hendene. Noen skarpe smell flerrer luften. Det rykker til i grisekroppen når en kule treffer lårbeinet som splintres. Et skudd går gjennom buken. Dette er startsignalet for førstehjelpsteamet som har stått med ryggen til. De skal ikke vite hva som venter dem når de kommer løpende bort til pasienten. Vi har kraftige blødninger! roper en av dem, og strammer en tourniquet rundt låret. En annen går i gang med å stappe utgangssåret med gasbind, mens to andre sjekker åndedrettet og sørger for å FULL SPURT: Det er ingen tid å miste når grisen transporteres fra skytebanen. 22 OKTOBER 2012 OKTOBER

14 INNVOLLER: Mange hender må til for å holde på plass tarmene mens blødningene stanses. «Det å operere på et levende vesen er en barriere man må over» STEINAR KIIL, instruktør TEAMARBEID: Situasjonen er kritisk når «pasienten» havner på opersjonsbordet. Vi trener på å ta imot grisen på samme måte som vi ville gjort ved en reel skade i Afghanistan, sier instruktør Steinar Kiil (t.h) til kursdeltager og kirurg Bernt Erik Engebretsen (t.v) opprettholde kroppstemperaturen i det kjølige været. Så fort tilstanden er stabil, spennes grisen fast på en båre og fraktes inn på operasjonssalen som allerede summer av nervøs energi. Barriere. Vi trener på å ta imot grisen på samme måte som vi ville gjort ved en reell skade i Afghanistan. Hvis vi slurver, dør grisen raskt. Men etter å ha gjort dette noen ganger, blir man en mye bedre kirurg. Soldatene i utenlandsoperasjoner fortjener den aller beste beredskapen. Og da er vi nødt til å trene på denne måten, sier Steinar Kiil, som har vært instruktør på kurset i tolv år. Til daglig er han kirurg på Tønsberg sykehus. Nå står han og følger med på kursdeltager Bernt Erik Engebretsen. Det å operere på et levende vesen er en barriere man må over. Derfor er dette kurset obligatorisk for alle leger som spesialiserer seg innen generell kirurgi. Jeg husker selv da jeg deltok for første gang. En av instruktørene stakk hull på grisehjertet så blodspruten sto rett i ansiktet på meg. Jeg var så redd at jeg knapt visste hvilket bein jeg skulle stå på, smiler han. Selvtillit. For det hele ser unektelig ganske brutalt ut. Grisen ligger på ryggen med tunga hengende ut av munnen. Tunga brukes i overvåkningen av pasientens tilstand. Hele buken er åpen og blottlegger innvollene som dirrer svakt og beveger seg med åndedrettet. En veterinær og anestesisykepleier sjekker kontinuerlig at grisen er helt bevisstløs. For kirurg Bernt Erik Engebretsen er det første gang han deltar på kurset. Man opparbeider seg selvtilliten som trengs for å gjøre de riktige tingene den dagen det virkelig gjelder. Samtidig er mye av dette overførbart til min jobb som kirurg på Lillehammer sykehus. Men der går det mest i bilulykker og skiskader, forklarer han. Per William Bratlie-Jensen er overlege ved ortopedisk avdeling på Ullevål sykehus. Han mener krigskirurgikurset er svært viktig også for den sivile helseberedskapen. Et eksempel er en kirurg som får inn en person som har falt på sykkel og fått styret i magen. Leveren er knust og blør kraftig. Da er det helt uvurderlig å ha gjennomført lignende inngrep på krigskirurgikurset. Når man står med levende vev så tenker man ikke at det er en gris man opererer på. Spenningsnivået blir det samme, sier han. Knivstikk. Operasjonsteamet har jobbet for å holde liv i den hardt skadde pasienten i nærmere to timer. Flere må stadig vekk tørke svetten under de glødende operasjonslampene. Men den største utfordringen gjenstår fortsatt. Vi prøver å stresse kursdeltagerne så mye som mulig, sier instruktør Kiil, og punkterer hjertet med skalpellen. Friskt blod pumper ut i bryst hulen. Det blir hektisk aktivitet rundt bordet for å stanse blødningen og kirurgen må sy på det bankende hjertet. Etter hvert stanser det likevel å slå. En operasjonssykepleier kommer med et apparat bestående av to metallplater med hånd tak. De legges rett mot hjertet. Alle tar et skritt bort fra bordet mens et elektrisk støt sender rykninger gjennom grisekroppen. Hjertet tar igjen noen nølende slag, men banker snart regelmessig. Instruktør Kiil har trukket seg litt tilbake for å vurdere hvordan kirurgteamet takler situasjonen. Heldigvis er det så sjelden skyteepisoder i Norge at vi må trene på griser for å opprettholde beredskapen. Jeg synes kursdeltagerne klarer seg veldig bra. Men ikke fortell dem det ennå, blunker han. SVEIN ARSTAD Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 24 OKTOBER 2012 OKTOBER

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene.

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 9 12 SEPTEMBER SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20

Detaljer

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 11 12 NOVEMBER Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2011 NR 9 11 SEPTEMBER AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT

Detaljer

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23

VÅR KAMP. Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 NR 5 13 APRIL FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 23 FORSVARETS FORUM NR 5 13 APRIL RETURUKE 23 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- VÅR KAMP Etter Afghanistan ble livet snudd på hodet for Caroline og Thomas. SIDE 24 Biletet Til minne om ein oberst

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA

FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 40-ÅRSKRISA FORSVARETS FORUM NY SERIE: 2. verdenskrig - 1939 1945 SIDE 32 NR 1/2 15 JANUAR/FEBRUAR 40-ÅRSKRISA Forsvaret stiller med gammelt materiell på beredskap for Nato. Det skaper utfordringer. SIDE 38 RETURUKE

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66

FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 FORSVARETS FORUM PORTRETTET: Anniken Huitfeldt SIDE 44 AKTIV: Kuletrening på grensa SIDE 62 KULTUR: Gjestespillerne SIDE 66 NR 1/2 14 JANUAR/FEBRUAR 1500 PENDLERE Antallet flypendlere har økt med 62 prosent

Detaljer

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER

NEDSLITT. Forsvarsbygg. fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36 NR 12 13 DESEMBER FORSVARETS FORUM AKTUELT: Afghanistan-reisen SIDE 18 AKTIV: Den nye marsjtesten SIDE 64 KULTUR: Julekonserten SIDE 66 NR 12 13 DESEMBER Forsvarsbygg har fått et dårlig om dømme. Vi spør hvorfor. SIDE 36

Detaljer

STØY. SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64

STØY. SAMTALEN: Kvinnemangelen SIDE 30 PORTRETT: Afghanistan-ambassadøren SIDE 46 AKTIV: Royal Marines på norsk skiskole SIDE 64 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2013 FORSVARETS FORUM NR 1/2 13 JANUAR/FEBRUAR SAMTALEN: Kvinnemangelen

Detaljer

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE

TRUSSELEN. Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 NR 12 14 DESEMBER FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE FORSVARETS FORUM NR 12 14 DESEMBER RETURUKE 4 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Vanessa bærer uniformen med stolthet, men nå skal hun reise i sivilt. SIDE 38 TRUSSELEN Bildereportasje Sikling,

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr.

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr. annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge

Bergen. Målselv Stavanger. Sortland. Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE 40. Lillehammer Bardu Skedsmo Rygge FORSVARETS FORUM Bergen Kristiansand NR 9 15 SEPTEMBER Oslo Bodø Elverum Bærum Sortland Målselv Stavanger Andøy Ullensaker HØYRE OM! Halvparten av kommunene med flest forsvarsansatte er Høyre-styrte. SIDE

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS

KAPRET. Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør i Forsvaret. Også på øvelse. SIDE 22 NR 3 14 MARS FORSVARETS FORUM AKTUELT: Soldatburgeren SIDE 30 DOKUMENT: Gammel og offiser SIDE 36 TEKNIKK OG VITEN: Slik er HK416 SIDE 50 NR 3 14 MARS KAPRET Å borde et kapret skip er noe av det farligste man gjør

Detaljer

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36

JAGER NR 7/8 15 JULI/AUGUST. «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 FORSVARETS FORUM INTERPRESS NORGE RETURUKE 36 FORSVARETS FORUM NR 7/8 15 JULI/AUGUST RETURUKE 36 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- «Borat» øver på å angripe en fregatt. Vi satt på. SIDE 20 JAGER With our more than 60 years of innovative radar

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer