Opel Vivaro. Bil & Gummiservice. en varebil klar for de krevende oppgavene. Det beste i livet er GRATIS! Varmepumper. Vi opnar ny.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opel Vivaro. Bil & Gummiservice. en varebil klar for de krevende oppgavene. Det beste i livet er GRATIS! Varmepumper. Vi opnar ny."

Transkript

1 i opnar ny nteriørsenteret i Furene FMJ utstilling Furene, 6100, lf: et beste i livet er! 28. januar pplag armepumper lf gset entilasjon Furene ndustriområde, 6100 olda ate byggjer barneheim i ndia ide ide 6-7 pel ivaro en varebil klar for de krevende oppgavene. r du på jakt etter en arbeidskamerat som er trivelig og lojalt hjelper deg i det daglige arbeidet? pel ivaro er fleksibel, komfortabel og lettlastet. tillegg har den en råsterk og økonomisk turbodieselmotor. pels 5 serviceløfter: Hurtigservice/diagnose uten avtalt tid litedeler byttes samme dag ånebil under reparasjon irektenummer til kundeservice C 2 utslipp g/km, 8,0 8,8 l/100 km gjelder drivstofforbruk blandet kjøring. Frakt og lev. omkost. inkl. lev. Ørsta. *2.0 C 90 hk, prisen er eks. mva. pel ivaro 2.0 C fra kr * CMP 2 F 4 720,-.. M. P, klimaanlegg, adio/c spiller m. rattbetjening, sentrallås medfjernkontrollinøkkel,el.vinduer, oppvarmet fører og passasjersete, el betjente utv. speil m.m il & ummiservice Ø. elefon: Åpent: , tors , lør ratisavis for: id - Hareid - Herøy - Hornindal - ande - elje - tryn - Ulstein - anylven - olda - ågsøy - Ørsta

2 2 nsdag 28. januar 2009 egionavisa MYJ Å U: Mange timar med planlegging og organisering når ein skal starte eiga verksemd i lag. Unge karar valde ordfjord: Flott å flytte heim! ei er unge, dei har etablert eige firma og dei hadde eitt felles mål: Flytte heim til ordfjord. aturen og det sosiale samhaldet er svært viktig. g så må ein ikkje gløyme kjøtkakene hennar mor! ler ven ndreas ispen (24). et vert sett mykje fokus på korleis ein kan få ungdom til å flytte heim til distrikta etter endt utdanning. rbeid er eit nøkkelord, meiner dd tle karstein (32) frå lden, John ngvald Myklebust (29) frå ordfjordeid og ven ndreas ispen (24) frå tryn. ersom ein skal velje å flytte heim, må ein ha jobbmogelegheiter, både til seg sjølv og eventuell sambuar/ektefelle. tartar trafikkskule ei tre unge nordfjordingane har ordna seg jobb sjølve: desse dagar opnar ordfjord rafikk dørene og tek imot dei fyrste elevane. ermed blir det eit tilskot til trafikkskulane i ordfjord, med avdelingar både i tryn og på ordfjordeid. dd tle har alt jobba som trafikklærar og sensor i fleire år, dei to andre er i ferd med å fullføre si trafikklærarutdanning ved Høgskulen i ord-røndelag. Fram til dei er ferdige, er det dd tle som driv butikken. aturen viktig år jobben er i boks, er det naturleg å spørje kvifor tre unge menn i sin beste alder vel ordfjord. g og sambuaren min budde i ergen, og treivst eigentleg godt. Men målet var likevel å flytte heim til lden. et eg verkeleg sakna med å bu i byen, var å kunne gå ut døra og ha litt fred og ro. itt plass rundt seg, seier dd tle karstein. g har vel alltid tenkt at eg skulle busetje meg på id, seier John ngvald Myklebust. Med sambuar og to born set han stor pris på å kunne bu i heimbygda. et er ein trygg plass å vekse opp for ungane. g naturen er viktig. et å ha mogelegheiter til å bruke naturen rundt seg, springe i fjellet, er eit stort pluss. Fått auga opp ven ndreas ispen har budd i slo, der han jobba som faglært elektrikar. Han har også jobba med vakthald i slo pektrum. et er mykje spennande som skjer i hovudstaden. Men livet utanom jobben gav ikkje livskvalitet for meg. et passa ikkje meg å bu i eit kryss på Majorstua. g har verkeleg fått auga opp for det vi har her, seier han. et å ha plass, kunne gå ut og ha fjord og fjell rundt seg kvar dag er utruleg flott. g ikkje minst er samhaldet og det sosiale aspektet utruleg viktig. pennande o har dei hatt hektiske dagar med å flytte inn i nye undervisningslokale og klargjere den nye trafikkskulen. tillegg til bilopplæring, har dei også tilbod om motorsykkelopplæring, traktor et beste i livet er ay ut/sats: egionavisa pplag: rykk: ogn og Fjordane vistrykk istribusjon: Posten Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik esøksadr.: yrkjegt. 8 elefon: elefax: Ørsta-kontoret: esøksadr.: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Ørsta-kontoret: edaktør/agleg leiar Hugo ntonsen lf.: Produksjonsleiar unlaug leppe lf.: algssjef ine Urke lf.: algskonsulent ari H. erge lf.: alg og produksjon unn Homberset lf.: Produksjon ina ren Årsheim lf.: algskonsulent Magne rumsvik lf.: ontor og adm. Hildegunn. Haugen lf.: eporter Monica ren Moe Masdal lf: ye egionavisa

3 egionavisa nsdag 28. januar : et trengst investeringar når ein skal starte eiga verksemd. For ven ndreas ispen, John ngvald Myklebust og dd tle karstein har nye bilar og andre køyretøy vore den viktigaste investeringa. og bil og hengar. Medan dd tle har ansvaret for motorsyklistane, skal ven ndreas utdanne seg som snøscooterinstruktør gjennom Høgskulen i Finnmark. åleis vonar dei også til vinteren å kunne tilby godkjend snøscooteropplæring. vifor valde de trafikkopplæring som yrke? nteressa for bil og trafikk har alltid lege i botnen. tillegg gjev det ein variert kvardag. g det er ein målbar jobb, du ser resultat av det du gjer. tillegg er det eit yrke der du arbeider med folk. et er spennande og gjev alltid utfordringar, seier dd tle karstein, som ser fram til å lære opp ferske nordfjordsjåførar på heimebane. F: UH ode råd på vegen Mange foreldre er usikre når dei skal ut og øvingskøyre med 16-åringen. ei tre unge køyrelærarane gjev gjerne nokre gode råd med på vegen. g vil du plukke opp nokre ekstra tips ved å vere passasjer når poden har køyretime, så er du velkomen til det! oko av det viktigaste er rett og slett at det er alt for seint å byrje opplæringa den dagen lærekøyringa startar. in må sjølv vere gode førebilete som sjåførar, seier dd tle karstein. åde oppførsel i trafikken og generell tryggleik er noko borna tek etter foreldra. Å bruke sikkerheitssele til dømes. m du sjølv alltid gjer det, vil det vere ein mykje større sjanse for at borna dine også gjer det. it anna døme er køyrestilen. Har du sjølv ein aggressiv måte å køyre på, ser vi det godt igjen på borna. Mengdetrening er også viktig, seier han. g her kjem altså foreldra inn. i tilbyr foreldra å vere med på ein køyretime. itje i baksetet som passasjer. På denne måten kan dei sjå korleis vi jobbar, slik at dei har dette med seg som eit grunnlag i den private øvingskøyringa, seier han. Føler de på at de har eit ekstra ansvar som køyrelærarar, i og med at talet på ungdomsulukker er stadig aukande? et er sjølvsagt eit stort ansvar å prøve å påverke haldningane til dei unge sjåførane. om trafikklærar har du relativt kort tid å gjere denne påverkninga på. å vil det vere viktig å syne samanhengar mellom val ein gjer og konsekvensar dette kan få. Får ein forståing for dette, så har ein oppnådd noko, seier dd rild karstein. t ungdomsulukkene er eit tema som opptek, syner arbeidet ven ndre ispen og John ngvald Myklebust held på med i avslutninga på studiet sitt. ei skriv kandidatoppgåve om ungdomsulukker, basert på ei undersøking blant ungdom. i ser på kva som har vore største årsaka til ulukkene, og kva tiltak det er som verkar. Ungdom skal sjølve setje opp kva dei meiner er dei mest effektive tiltaka. et er eit spennande tema, seier ven ndre ispen. F FU: re unge nordfjordingar som har valt å flytte heim etter endt utdanning for å starte eigen trafikkskule, frå venstre ven ndreas ispen frå tryn, dd tle karstein frå lden og John ngvald Myklebust frå ordfjordeid. in faghandel i Ulsteinvik at oss undersøke synet ditt lf jøgt. 3 - Ulsteinvik an ergensmykker får du hos gullsmeden i Ulsteinvik lt i lyssetting M - M P F UM Ulsteinvik - lf jøgata 47, Ulsteinvik, lf lt i handarbeid Ulstein arn og roderi 6065 Ulsteinvik - lf pe: (15) Her er plass til din faghandel

4 4 nsdag 28. januar 2009 egionavisa F J ndelig onsdag og unnmøre vil bli en enda ordfjord mer slagkraftig region. Forrige uke startet arbeidet med vivsvegen. eien skal etter planen stå ferdig sommeren a blir den en del av 39 yststamveien mellom ergen Ålesund rondheim. rafikkbildet på ord-estlandet vil endre seg dramatisk. ordfjord og unnmøre vil knytes nærmere hverandre og det oppstår en ny, slagkraftig region med innbyggere. jøretiden fra søre unnmøre til slo vil bli nesten en time kortere. Mellom ergen og Ålesund vil det ikke lengre være fire, men bare to ferjer. avnet vivsvegen kommer fra fjellet viven (1027 meter over havet) mellom rodås og ustefjorden. viven er ikke noe ny ferdselsåre mellom unnmøre og ordfjord. tien i skaret innunder fjelltoppen har blitt brukt i flere hundre år av låsesmeder, gjetere, spillemenn, skoleelever, giftelystne og andre. ppe på fjellet har honndøler og austefjordinger møttes til årlige treff. Fra 50 kr til en milliard eien var så viktig at Hjørundfjord kommunestyre alt i 1874 bevilget penger til utbedringer. 10 år senere bevilget Hornindal kommunestyre kr.50,- til veien over fjellet kom vivsvegen med i samferdselsplanen for ogn og Fjordane, og siden har veiprosjektet blitt diskutert. ordfjord har det vært heftige diskusjoner mellom indre og ytre om valg av trase for den nye veien. il tross for at veien gjennom tigedalen er blitt rustet opp flere ganger, har ikke drømmen om vivsvegen forsvunnet. il det har trasevalget vært for åpenbart. tortinget har gjort flere vedtak om vivsvegen. et siste gjennombruddet kom da amferdselsminister iv igne avarsete i mars i fjor fikk vedtatt en statlig fullfinansiering av veien. et betyr altså at det overraskende nok ikke blir bompenger å betale. en nye veien blir på i alt 17,2 km med to nye bruer (ca 145 m og 40m) og fire nye tunneler (6490 m, 1600 m, 1125 m og 170 m). Prislapp: i overkant av 1 milliard kroner. id og penger å spare ransportøkonomisk institutt har regna ut at det mellom olda og tryn blir 45 minutter kortere reisetid. tranda og trandafjellet kommer en halvtime nærmere. Fra ytre søre unnmøre til slo blir det nesten en time å spare i forhold til å reise over ombås. gså mellom Ålesund og ergen vil det bli store besparelser. Hvilke samfunnsmessige effekter dette vil få er vanskelig å ta inn over seg. Men en historie vi fant i nettavisen til studentene i olda, ærnett, gir oss en forsmak. For artdal ransport betyr en time kjøretid kr 8-900,-. Med ti turer til slo i uka betyr det kr kroner spart på årsbasis. en offensive eksportindustrien på søre unnmøre har en enorm trafikk inn til fabrikkene sine fra underleverandører og ditto trafikk ut til kunder over hele verden. vivsvegen vil bety mange millioner sparte kroner i transportutgifter hvert år. ller sagt på en annen måte: mange millioner i økt konkurransekraft. egative konsekvenser thvert positivt tiltak har alltid noen negative konsekvenser. lik også med vivsvegen. et F: slo en time nærmere er allerede noen som har uttrykt frykt for at både sykehuset i ordfjordeid og flyplassen på andane vil forsvinne når sykehuset og flyplassen i olda kommer mye nærmere. Paddene vil heller ikke bli så glade for den nye veien. ed isjevatnet i ustefjorden er den største dokumenterte paddebestanden i orge og kanskje også i uropa. et vil for første gang bli bygd paddetunneler her i landet, men eksperter på slikt frykter at paddene ikke vil klare å forflytte seg i det bratte, uvante terrenget som de nå må bruke når de skal ut på sine årlige vandringer. rafikken gjennom sentrum av både Ørsta, olda og tryn vil selvsagt øke som følge av vivsvegen. all disse bygdebyene går uropaveien tvers igjennom sentrum. erst er det i olda og Ørsta der veien snirkler seg forbi hushjørnene. Her må det snarest komme en ny vei utenom sentrum. Hvis ikke vil olda og Ørsta kveles av gjennomfartstrafikk. lagkraftig region il tross for disse innvendingene, vil vivsvegen i det store og hele gi oss på søre unnmøre et kraftig forbedret trafikkmønster. tryn, tranda, ergen og Østlandet kommer nærmere. ette vil skape nye mønster for bosetting og arbeidsplasser. Man kan bo i tryn og jobbe i Ulsteinvik eller omvendt. e titusener av turister som kommer til indre unnmøre og indre ordfjord, kan kanskje oftere komme ut til kysten. g næringslivet vil spare millioner.. ordfjord og unnmøre vil bli en enda mer slagkraftig region. vivsvegen åpner for mange nye muligheter.

5 egionavisa nsdag 28. januar Å U Å YH FÅ/Ø YH Å YH Ø/U YH FÅ 4 attraktive tomter Prisantydning: varierer fra til ,- tørrelse: varierer fra 700 kvm til 979 kvm isning: tomtene kan besiktiges på egen hånd eller a kontakt for visning: el nebolig med strandlinje yggeår: 1982 Prisantydning: ,- omteareal: 1728 kvm : 213 kvm isningstidspunkt: kl ttraktiv leilighet med flott utsikt yggeår: 1992 Prisantydning: ,- : 102 kvm omteareal: 2721 kvm isningstidspunkt: kl trøken og moderne leiligheit i sentrum yggeår: 2001 : 55 kvm. dr.: Holmsild rygge Prisantydning: ,- isning: kl a kontakt for visning: YH HJØUÅ YH FØ Y ttraktiv del av tomannsbolig yggeår : 2001 omteareal : 1680 kvm felleseid tomt ruttoareal/primærromareal : 191,5kvm/ 135,5kvm isning : Mandag kl Flott leilighet yggeår : 1997 omeareal : 771 kvm felleseid tomt ruttoareal/primærromareal : 71kvm/66kvm isning : irsdag kl nebolig med utleigemuligheter yggeår: 1976 omteareal: 807 kvm ruttoareal/primærromareal: 163/156 Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el yoppført tømmerhytte v/tryn skisenter yggeår: 2008 : 121 kvm. omt: 1506 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el Y Å/U H/ FÅ/FUU yoppført tømmerhytte v/tryn skisenter yggeår: 2008 : 121 kvm. omt: 1117 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el yere enebolig med flott utsikt yggeår: 1998 omteareal: 1237 kvm ruttoareal/primærromareal: 208/164 Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el entrumsnær leiligheit m/carport yggeår: 1990 : 77 kvm. omt: 1212 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el nebolig mur v/sjøen m/sjøbod yggeår: 1946 : 299 kvm. omt: 910 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el J HU U H nebolig med sjøtomt yggeår: 1994 omteareal: ruttoareal/primærromareal: 231/189 Prisantydning: ud ønskes a kontakt for visning: el traktiv selveigerleilighet! yggeår: 1992 omteareal: 2983 kvm (felleseid tomt ) ruttoareal/primærromareal: 69/62 Prisantydning ,- a kontakt for visning: el tor og oppgradert leiligheit sentrum yggeår: 1975 : 117 kvm. Prisantydning: ,- ud mottatt. a kontakt for visning: el tor og innholdsrik enebolig yggeår: 1989 : 257 kvm. omt: 887 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el FÅ/FUU H/ØY U H jøbod m/egen kai over 3 etg. yggeår: ca : ca. 160 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el U? U tor eiendom v/vatnet m/potensiale omt: ca. 20 dekar Prisantydning: ,- a kontakt for meir informasjon el orstein revik lf ndré akken lf æringslokale over 2 etg. midt sentrum yggeår: 1975 : 350 kvm. Prisantydning: ,- a kontakt for visning: el ommy ylte lf Yvonne irkenes lf flotte og oppussede rekkehus yggeår: 1963 (renovert 2008) omteareal: 1596 kvm ruttoareal/primærromareal: 92/83 Prisantydning : ,- a kontakt for visning: el

6 6 nsdag 28. januar 2009 egionavisa ette bilete er teke i ein av barneheimane for tibetanske born i haramsala. F: P ersom ate greier å samle inn meir enn dei kronene som ein ny barneheim vil koste, ønskjer ho å byggje ein trygg og god leikeplass til borna også. F: P Uansett kor ille ein har det, det er alltid nokon som har det verre. eit kvitt gamalt hus på auvstad finn du ate horvaldsen (39), ei kvinne med eit stort og varmt hjarte som ikkje set seg ned og gret dersom ho ser naud og urett. tter ei reise til ord-ndia og byen haramsala, der alai ama og den tibetanske eksil-regjeringa held til, har ho starta innsamling for å byggje ein ny barneheim på staden. For to år sidan såg eg tilfeldigvis ei annonse for ei reise til haramsala, og eg berre visste med meg sjølv at eg måtte bli med på denne turen. g ser på meg sjølv som buddhist, og hadde eit brev eg ønskte å levere til alai ama. tter at turen var bestilt, ville omstendigheitene det slik at eg fekk uforutsette utgifter, noko som gjorde at eg ikkje greidde å finansiere turen. et var eit mirakel som måtte til om eg skulle få reise, fortel ate. Mirakel ate fekk mirakelet sitt. g sendte mail til reiseoperatøren, og forklarte at eg måtte avbestille, men kunne dei vere så snille å ta med seg brevet mitt til alai ama? varet eg fekk var heilt utruleg. rrangøren fortalte meg at noko slikt hadde han aldri gjort før, men eg skulle få turen gratis, det var berre noko han følte han måtte gjere for meg, sa han. oko so utruleg flott! fortel horvaldsen. uren til haramsala gjorde inntrykk. Fattigdomen er stor i området, og byen er heim til mange flyktningar frå ibet. området er det mange barneheimar for tibetanske born som manglar alt. Husa er ofte gamle og i svært dårleg stand. et eldste huset, som har overlevd både jordskjelv og orkanar, er i svært dårleg stand, med store fuktskadar og svært dårlege høve for borna som bur der. lik huset er no, ville vi i orge ikkje eingong fått lov til å halde dyr i det, og i haramsala er det små born som kallar dette heimen sin. o samlar eg inn pengar for å rive huset og setje opp eit nytt. et vil koste kroner for å setje opp eit hus med to etasjer og plass til ein stad mellom 40 og 60 born. norsk målestokk er dette for nesten ingenting å rekne, og tenk på alt det gode ein kan gjere for born som verkeleg treng hjelp! aritè en 6. februar arrangerar ate aritè på Parken kulturhus i Ålesund til inntekt for prosjektet. et kjem til å verte eit flott arrangement, med innslag frå elevar ved sirkuslinja på ordfjordeid, dans med Ålesund balettskule og elevar ved Fagerlia vidaregåande skule. g så skal eg og Frode se stå på scena og synge. et blir spanande det. et blir faktisk første gongen for meg på ei scene der eg skal framføre noko sjølv, smiler ate. Før jul selde ate peparkakehjarter for å samle inn pengar. g kjevla på meg senebetennelse av heile greia, men det var absolutt verdt det. il å hjelpe meg å selje dei 800 peparkakene hadde eg åttande klasse frå olda ungdomsskule, fortel ho. ate horvaldsen byggjer barneheim i ord-ndia ngasjement På spørsmål om kvifor ho gjer dette, vrir ate seg litt i stolen. et er tydeleg at ho ikkje ønskjer å framheve seg sjølv i dette. ltså, eg hadde ein ganske røff start i livet, utan at eg vil kome noko vidare inn på akkurat dette. Men eg fann ut at istaden for å sitje der og synast synd i meg sjølv, så ville eg ta tak. g dessutan, uansett kor ille ein har det, det er alltid nokon som har det verre. år ein då gjer noko for andre, skiftar ein fokuset frå seg sjølv og over på noko anna. oko som gir meg so utruleg mykje. et gjer noko med deg når ein kan vere med på å gjere mørke til lys for å seie det slik. om åleinemor har ikkje ate mykje å rutte med sjølv. jølv om det til tider er trangt økonomisk, kan eg absolutt ikkje klage. g har tak over hovudet, kle på kroppen og mat i kjøleskapet. onen min har alt han treng, og meir til. ed å bruke tida mi på dette prosjektet, får eg så inderlig mykje utbytte personleg at eg blir ein rik person, fortel ho. alai ama ate har enno ikkje møtt alai ama personleg, men ho har direkte adgang til staben hans. g trur nok at eg får møte han personleg ein gong, og slik det er no, har eg fått adgang til hans næraste medarbeidarar, og brevet mitt har han fått. alai ama er eit fantastisk menneske som reiser verda rundt med budskapet sitt om at alle mennesker er likeverdige. jølv med all den uretten som er gjort han og det tibetanske folk, ropar han aldri høgt på hjelp. g synes det er heilt på sin plass å gi noko tilbake om ein kan det. ersom ate greier å samle inn meir pengar enn dei som er naudsynt for å byggje den nye barneheimen, ønskjer ho å byggje ein skikkelig leikeplass for borna. ei har nesten ingenting, og berre det å få ein liten leikebil er stort for desse små. et å kunne byggje ein trygg og god leikeplass også, ville vore fantastisk. Husteikningane er klare, og infrastrukturen og administrasjonen er på plass. et er kun pengane som manglar, og eg vonar verkeleg at eg greier å samle inn nok med framsyninga den 6. februar. g har også oppretta eiga heimeside for prosjektet, samt at eg har starta ei gruppe på Facebook. Med tida er draumen at eg kan greie å skape min eigen arbeidsplass der eg kan få realisere fleire liknande prosjekt, fortel eldsjela ate horvaldsen. F: MC M M

7 egionavisa nsdag 28. januar g ser på meg sjølv som buddhist, og alai ama er mitt store førebilete, seier ate horvaldsen.

8 8 nsdag 28. januar 2009 egionavisa lle jakker og bukser veil. 600, jeans pr. del ager- tømming sommar- og haustvarer % på alt frå dunjakke veil , og 31. januar 50-70% på alle varer i butikken Jack & Jones elected Hound runt utfitters ation gamle isøe-lokalet (2. etg. Ørsta org) og på mfi Ulsteinvik Ørsta org, tlf MF Ulsteinvik, tlf

9 egionavisa nsdag 28. januar i opnar ny nteriørsenteret i Furene! utstilling Furene, 6100, lf: ekte kjøkkenglede M JÅ JØ es om vår nye kampanje på nteriørsenteret i Furene Furene, 6100 lf: trivsel for framtida ad - jøkken - mnar - korstein - korsteinskontroll - Fliser - aksikring - Masasjebad - kifer

10 10 nsdag 28. januar 2009 egionavisa il du ha med ditt bilete på denne sida? ette er gratis hjå oss. end inn tekst og bilder til 25. november fekk Mathias og Helene lise ein skjønn bror! Han var 3465 gram og 50 cm lang. ukkelege foreldre er Heidi lice arseth og nders yberg. år skjønne lille prinsesse innea ogva ngvik ble født ved ikshospitalet onsdag itale mål: 3600 gram og 49 cm. e stolte foreldrene er nne rete ogva og irik ndré ngvik i slo. Jorunn og rnold ogva i olda, og andi og ddvar ngvik på verøy, er stolte besteforeldre. Cornelia ondhus og le Petter ilsen vart foreldre til William 18. januar Han var 2530 gram og 46 cm. esteforeldre på auvstad og ovde gratulerer. Marie (snart 2) fekk seg ei lita søster den 18. januar. Ho var 3330 gram og 48 cm. ukkelege tobarnsforeldre er ristine ebbestad og orbjørn artdal, Ørsta. ristoffer kom til verda den 19. januar. illebroren til Julie (3) var 3600 gram og 50 cm. tolte og lukkelege foreldre er Mari Hagen og ore koge, Ulsteinvik. Mats kom til verda i rakettfart på ordfjordeid sjukehus, før vi rakk heim til olda sjukehus. Han vog 3130 gram og var 48 cm. ukkelege foreldre er nita tokke lomvik og Jan-ve lomvik. tolte besteforeldre er ngrid og Frode tokke og Merethe og Per-la lomvik. ngelita kom til verda den 17. januar og vog 2760 gram og var 46 cm. my (9) er stolt storesøster. ukkelege foreldre er agnar og antitta ørdal, idså. olda 7. januar. o stolte storesøstre ndrine(6) og Hanna(3) som har fått ei søster. Foreldre er eate rokå og rik jotebø, Myrvåg i Herøy. lander kom til verda den 20. januar. illebroren til jørn Magne, ommy ndre, leksander og iril Christiane vog 2070 gram og var 44 cm. tolte og lukkelege foreldre er arbro lmaas og le ndreas lsen, Ørsta. Fødselsdag emesgen eremeskel erhawe, Ulsteinvik, blei stolt mamma til ein gut den 21. januar. Han vog 2940 gram og var 48 cm. leksander kom til verda den 22. januar, og vog 4790 gram og var 54 cm. Joachim (14) og da (4 ½) er stolte storesøsken. ukkelege foreldre er nnika ingstad leppe og eidar kansen leppe, eikong. en 21. januar fekk lbert (4) seg ei lita søster, ho vog 3380 gram og var 52 cm. ukkelege foreldre er ine og eir re edrelid, olda. tolte besteforeldre er nne og udun edrelid, va og ore arlsen. re kom til verda den 22. januar. illebror til nnbjørg (17), mil (6) og Jenny (5) vog 4060 gram og var 53 cm. tolte og lukkelege foreldre er eate illebostad og Henning jørdal, Ørsta. ifte lf erge 60 år! erdens beste ektemann fyller 60 år i morgon 29. januar. jempeklem frå kone-mor. esten av familien helsar også, og vi gler oss til feiring på laurdag. en 22. januar fekk Mari-nne arskog og idar upen, Ørsta, seg ei jente. illesøster til Håkon (14) vog 3360 gram og var 49 cm. tolte besteforeldre er Jorunn og Jostein arskog, gnes og agfinn upen. en 21. januar fekk uyamba umbi og naclejit emkwe, olda, seg ein liten gut. Han skal heite Jaouli amambali emkwe, og var 3290 gram og 49 cm. ila dele kom til verda den 22. januar. illesøster til leksander, Janne- irthe og ebastian vog 3280 gram og var 49 cm. ukkelege foreldre er nne Falch undersen og lling trand, Ulsteinvik. tolte besteforeldre er idvor trand, jørn undersen og unhild Falch. arianne Myklebust og rond Holen, æbø. igde på orenskrivarkontoret i olda, Foto: Myklebust/enneset

11 egionavisa nsdag 28. januar U 2009 nsdag 4. og 11. februar blir det temasider for U i egionavisa. ette er plassen for skular og bedrifter med lærlingeplassar! visa går ut til på søre unnmøre. pplag: eks. Materiellfrist er fredag før innrykk. rapp frå lokal leverandør i kan tilby: - al av type, materiale og farge - pesialtilpassing - eikning av forslag - ppmåling - Montering a kontakt for tilbod! jersdal reindustri tlf / Prestegata 33 fax: olda mail: tryn: tegane lf.: Fax: mail: este utsikta i tryn! Høg standard, moderne løysingar. Finn kode: reromsleilegheiter nnflyttingsklare 15. oktober andane: ponvika økkelferdig einebustad i rekke. Høg standard. Fantastisk fjordutsikt. Finn kode: ontakt: orunn arnes Meklar MF elefon: ir: / mob: Prisar frå: kr ,- reromsleileghet med bra frå m 2. errasse på ca 12 m 2. lle leilegheitene har to soverom, stove med opa kjøkkenløysing, bad, og gang. Fem av leilegheitene har i tillegg et ekstra wc og eit arbeidsrom/ kontor. eilegheitene har heis og carport med ei bod i underetasjen. od plass til gjesteparkering. Hornindal kan by på mange aktivitetar både sommar og vinter. ading i Hornindalsvatnet og fantastiske fjellturar om sommaren og flotte preparerte skiløyper på vinteren. åge kostnader - ngen buplikt i kommunen - ode solforhold F igedomsmekling lf: M YPPFØ H Y CP Y, M UM H. andane: leivedammen 2 ledige leilegheiter. Høg standard, nøkkelferdig, god utsikt. 1 steinkast frå busstopp og butikk. Finn kode: orhus yggørsta lf / egionavisa ! FØUÆ! stort behov for førskulelærarar finn jobb der du vil organisasjon- og leiing idrett og naturfag forming-, drama- og musikkfag aktivt og sosialt studentmiljø li med på konkurranse. inn ipod!jå

12 12 nsdag 28. januar 2009 egionavisa agens eventyr! et var ein gong eit eventyr som vart laga av uro og ilje. in fredagskveld undra dei seg over kva for ein godbit dei skulle tilføye til neste utgåve. tter langt om lenge og lenger enn langt, kom dei fram til tre krav: godbiten måtte vere relevant i forhold til ørrsokk-saka, det måtte vere litt morosamt og ikkje minst seriøst slik at det skulle bli godteke av leiinga i egionavisa. ventyret byrja som følgjer: uro og ilje gjekk ein tur på stien, og søkte skogens ro. uro var kledd i fjellsko, tjukkesokkar og turklede frå ergans. ilje hadde på seg sokkar frå ørrsokk, opne sandalar og turklede frå HellyHansen. ei kom så til ein bekk. er stod det ein svenske, ein danske og ein nordmann. en som kjem seg over bekken utan å bli våt på beina, skal få eit års gratis abonnement frå egionavisa, sa uro. ansken var først ut. Han prøvde å gå på henda over, men han kom ikkje lenger enn halvvegs før han kolva. Medan dansken endå låg i vatnet, prøvde svensken å bruke han som bru. kkje mange sekund etter låg dei begge langflate mellom steinane i bekken. orsken vart diskvalifisert fordi han gjekk rundt bekken, og ikkje over. å var det berre ilje igjen med sine opne sandalar og sokkar frå U ørrsokk. Ho traska ned i vatnet og gjekk leikande lett over bekken. åde dansken, svensken og norsken skrattlo av ilje. et var jo umogleg å gå rett ned i vatnet utan å bli våt på beina. Men då sette ilje seg ned på stompen og tok av seg sandalane og vrengde ørrsokken av seg. jå her, sjå her, knosktorre på føtå! akka være U ørrsokk vann ilje eit års abonnement frå egionavisa, og jubelen tok ingen ende. rudde vi. Heilt til uro sa: et beste i livet er gratis, difor er også egionavisa det. i veit enno ikkje korleis det gjekk med svensken og dansken som hamna i bekken. Men det ryktast at dansken slit med bekkenløysing, mens svensken fekk vasshaud. ips oss! oko du vil tipse oss om, eller saker du vil vi skal skrive? ontakt oss: ilje ntonsen: uro tokseth: Mail: asstett U ørrsokk ved Ulstein vidaregåande skule har løysinga for deg som bur her på unnmøre, men ikkje likar å gå med støvlar. o kan du gå med akkurat dei skoa du vil i allslags vêr den vasstette sokken er her. ina Mari og Caroline går sal, service og tryggleik ved Ulstein vidaregåande skule. denne studieretninga jobbar dei første året mykje med å vere ute i arbeidslivet og handtere kundar og yte service. et andre året får elevane moglegheit til å delta i programmet Ungdomsbedrift (U). et gir elevane moglegheit til å starte ei eiga bedrift og få masse kunnskap om og forståing for bedriftsetablering. et er frivillig, men heilt sidan al og ervice starta opp ved Ulstein idaregåande kule i 2003 har det vore ungdomsbedrifter ved skulen. gså klassa til Caroline og ina Mari har laga ungdomsbedrifter. vår klasse er det to ungdomsbedrifter som både samarbeider og konkurrerer. i er vel omtrent åtte på kvar gruppe, fortel dei. U ørrsokk å dei bestemde seg for å starte ei bedrift, måtte gruppa til Caroline og ina Mari først og fremst finne eit produkt som dei kunne selje. ei fortel at dei var innom fleire ulike produkt før dei til slutt enda opp med den vasstette sokken. i har hatt mange prosessar og vore gjennom mange produkt. i gjekk ganske langt med både ein plastikkpose og ei ostehøvelboks, men vi bestemte oss for ikkje å fullføre det, fortel Caroline. et var ina Mari, som alltid frys på beina, som fekk ideen til det endelege produktet: g frys alltid på beina, så då tenkte eg at eg ville ha ein sokk som var vasstett. i søkte ein del på nettet og fann nokon i oreg som selde nettopp det. og med at det var ein sokk som gjer at du held deg tørr på beina, gjekk ogoen til U ørrsokk. gruppa for bedriftsnamnet U ørrsokk. tillegg tykte dei det var bra å ha eit norsk bedriftsnamn. Mykje arbeid et er ikkje berre berre å starte ei eiga bedrift i følgje dei to jentene: et er mykje arbeid med ei slik bedrift. i må laga mange ulike planar og budsjett. Men det er veldig lærerikt og absolutt verdt det, tykkjer Caroline. i må selje minst 75 par for å gå i overskot og det er målet. i har meldt oss på fylkesmessa og jobbar no med å marknadsføre produktet. i skal rundt til jakt- og fiskeforeiningar og vise fram sokken, og så skal vi rundt til idrettslinjene på skulen, fortel ina Mari. tillegg er gruppa i gang med å lage både nettside, visittkort og brosjyrar. løpet av skuleåret skal dei ha etablert, drive og avvikla ungdomsbedrifta. ventuelt overskot bestemmer elevane over sjølve. Ungdomsbedrifta skal vere registrert hos Ungt ntreprenørskap og nhetsregisteret i rønnøysundregisteret. å det er verkelege saker dei har med å gjere desse elevane. od sokk å vi møtte jentene hadde dei stand på mfi-senteret i Ulsteinvik. På bordet stod ei stor skål med vatn og ved sida av den låg der to sokkar. i fekk ta kvar vår sokk på handa og dyppe i skåla. i rørte hendene med sokkane rundt i vatnet ei lang stund, men var like tørre på hendene etterpå. jølve hadde vi sett for oss ein våtdrakt-liknande sokk, men det var det altså ikkje. okken var glatt og fin på utsida, og varm og mjuk på innsida. en er laga i tre lag og er både pustande og vasstett. nni er det merino-ull, så den er god, varm og mjuk, fortel Caroline. egge jentene er stolte eigarar av kvar sitt par vasstette sokkar, Caroline Hauge og ina-mari eljeset hadde stand på mfi-senteret i Ulsteinvik førre helg. Målet deira er å selje MMUM 75 par med desse vantette sokkane. oko for deg? og ina Mari har rukke å testa dei mange gongar til no: g har brukt dei i alle moglege sko, også støvlettar. ei er nauta behagelege å ha på og dei held på varmen. o kan eg gå med akkurat dei skoa eg vil. ett ut i arbeidslivet Å gå al, ervice og ryggleik gir jentene moglegheit til å gå rett ut i arbeidslivet etter to år på vidaregåande skule. in kan jobbe innan økonomi, administrasjon, sal og i tryggleiksfaget. i vert klare for arbeidslivet på to år, fortel Caroline. i veit korleis vi skal handtere kundar, og no får vi jo svært mange erfaringar med denne ungdomsbedrifta. et er utruleg kjekt å gå al, ervice og ryggleik. g så er det veldig lærerikt, fortel ina Mari. ersom du vil vite meir om slike vasstette sokkar kan du sende ein e-post til eller kontakte ina Mari på tlf.: F: U H J U

13 egionavisa nsdag 28. januar amn: ina-mari eljeset lder: 17 ustad: Herøy ivilstatus: ingel dol: ngen spesiell var er du om ti år: å er eg leiar i ei bedrift. amn: Caroline Hauge lder: 17 ustad: ursken ivilstatus: ingel dol: ja...litt forskjellige. var er du om ti år: å har eg starta mi eiga bedrift. ak frå venstre: Øystein Haram, Mathilde mdal ønning, ina-mari eljeseth, obin Johansen. Framme: nne-eate Myrvågnes og Caroline Hauge. Jenny chakenda og ajanthan amachandran var ikkje tilstades.

14 14 nsdag 28. januar 2009 egionavisa P! 3 par sko/støvler 500,- kr 500,- 7 plagg i 1 pose 400,- kr 400,- Premieredagar hos oyota Frå i morgon og ut neste veke får du sjansen til å sjå den nye oyota vensis hos oyota-forhandlaren i ditt distrikt.. ilertsen i Ulsteinvik og oyota unnmøre i Hovdebygda er klare til lanseringa av den nye vensis. - ette har vi venta på lenge så no gler vi oss til torsdag seier Jan rild jåstad, Frank Hofseth og eir ilertsen ved. ilertsen i Ulsteinvik. - Fjoråret var eit kjempeår for oss, men på nybilfronten var det lite nytt. erfor er gleda spesielt stor no når vi startar året med denne flotte bilen. einare blir det nylanseringar av fleire av våre modellar, så vi har mykje å glede oss til framover, seier ein stolt salgssjef, Frank Hofseth. Han fortel at dei har langope både torsdag, fredag og laurdag og at det blir mogleg å få seg ein kaffikopp og kanskje "noko attåt". - tillegg har oyota utstyrt oss med mykje smårekvisita som vi kan gi bort. lt frå ballongar til sjokolade, drops, isskraper og andre spennande småsaker - alt med oyota-logoen på, natulegvis, avsluttar Hofseth og ønsker velkomen til premieredagane som startar torsdag. 75% på høstkolleksjonen låhuset, 2. etg. - lf Modell for ein dag.. orsdag 29. januar frå kl 10 Få lagt make-up make-up -og ta bilde av deg! Proff-fotograf Magne obbevik tek ditt bilde FH på ettermiddagen! 4 lokale modellar får prøve seg i fellesarealet på låhuset. jå dei i aksjon! PM: en nye oyota vensis er i hus hos. ilertsen i Ulsteinvik. Her ønsker, frå venstre eir ilertsen, Jan rild jåstad og Frank Hofseth velkomen til premieredagar. Personalia ursdag sgeir ongsvoll 40 år! morgon, torsdag 29. januar, fyller sgeir ongsvoll 40 år! o venter vi spent på invitasjon til festivitas. ÅHU - Ulsteinvik - lf: ursdagshelsing frå gode kompisar. U

15 egionavisa nsdag 28. januar MøbelMagasinet Cobana baderomsinnredning 4.995, un kr jempekupp komplett baderomsinnredning inkl. vask Frå kr 4.995,- (heiltre syrebeisa furu). om avbilda (heiltre Cuba lakk) kr 6.995,-. egrensa antal. empur lle lagervarer av empur, senger, overmadrasser og puter taliensk salong hud over alt oston recliner stol m/ sving kun,- kun Hallgeir 160x200 U 3.995, ,- un19.995,- 160x200 U 8.995,- 180x200 U 9.995,- ida kontinental seng Pocket fjærsystem og 7 cm overmadrass. 50% først til mølla Hallgeir 120x200 U 2.995,- Hallgeir kontinental 120x200 m/6 cm vaskbar overmadrass. (attbord og hodegavl kommer i tillegg) egionavisa Forbehold om trykkfeil og utsolgt! MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf Faks pe: Mand.-onsd ors/fred aurd U,!.. du ringer, vi bringer!

16 16 nsdag 28. januar 2009 sjå kva som skjer! egionavisa Ut i helga? Hareid: H YJ: øndag. yrkjekabaret, år ferd i dine hagar. ande: : aurdag. UM. Ulstein: JØ: Fredag. strid verå ar hele kaka. aurdag. UM U YJ: aurdag. onsert med Jessy ixon. anylven: Y MFU- HU: aurdag. ygdakveld. olda: : Fredag. Musikalsk oase med Woodleg dd, aarelaget og Handymen. MFUHU: Fredag. eniordans. U HU: aurdag. interdans med lue Masters. Ørsta: HU: orsdag. veldsope. U CU&C: aurdag. isco. H : aurdag. orskebord. Hyttekoz i livinhallen 5. februar set ogn og Fjordane eater opp stykket Hyttekoz av Hans ande i livinhallen. in radikal lærar, ein konservativ butikkleiar, ein vaklande flyktningkonsulent og ein frustrert asylsøkjar møtest i ein uvanleg situasjon, på ei sjølvbetjent turisthytte! i møter smael som har søkt tilflukt i ei turisthytte etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin. rått dukkar jørn og veinung opp. et heile toppar seg når kona til jørn kjem på uventa besøk til smael. Hyttekoz møter vi fire sterke og høgst ulike personar der alle har noko å skjule. egi: rild tøfring cenografi: Åse Hegrenes ysdesign: tefan ombek Medverkande: Morten ruun, athrine Fagerland, rlend laisen og Haakon trøm Mange vil nok kjenne igjen athrine låhuset som modellhus orsdag 29. januar blir det glamour og blitz på låhuset. en profesjonelle motefotografen Magne obbevik, vil då nytte låhuset som kulisser til fotoshoot. et er fire lokale modellar som skal stå framføre kamera. - obbevik er seljar for jørn org merket, motefotograf og sandvolleyballspelar. o er vi så heldige å ha fått han til å stille opp torsdag, slik at folk kan få eit lite innblikk i kva som ligg i eit profesjonelt fotoshoot. På føremiddagen skjer Fagerland som hadde ei sentral rolle i filmane om arg eum. Forfattar Hans ande er opphavleg frå loppen, men busett i Førde. Han har skrive over 40 bøker og har tidlegare vore engasjert ved oft med 100 år og like stri i samband med unionsmarkeringa. samarbeid med to andre forfattarar skreiv han kabaretframsyninga nglebarn og jævelonga ved Hålogaland eater. tillegg har han turnert i ord-orge med familieframsyninga Hæsterock og andre villdyr, der han song, spelte og fortalde. ogn og Fjordane eater set opp stykket Hyttekoz i livinhallen 5. februar. det på Parfymelle, der vi legg makeup på dei som ønskjer det, før ein får høve til å bli fotografert av obbevik. i vonar at mange tek turen innom, det er ein god sjanse peth kjem til olda til å bli litt fornya og å få gode råd på vegen, seier dagleg leiar i Parfymelle og initiativtakar, iri Waage Pilskog. På ettermiddagen er det klart for skikkelig fotoshoot med lokale modellar. Modellane er tekne ut på Magne obbevik, sandvolleyballspelar og motefotograf, inviterer til "modell for ein dag" på Parfymelle på låhuset torsdag. 12. mars kjem det svenske bandet peth til okken. andet spelar ei blanding av metal, klassisk rock, deathprog, symfoniske element og frijazz kom albumet Watershed, eit album som byggjer vidare på ein katalog av ni utgjevingar. peth har framleis sitt utgangspunkt i brutal 90-talsmetal, men påverknaden frå prog, folkrock alt anna som var stort på 70-talet har vorte stadig viktigare. si anmelding i ergens idende skriv sbjørn lettemark blant anna at Watershed er eit gnistrande, utfordrande og massivt album. Med peth på scena er det klart for ein konsert full av energi og ei variert og særeigen konsertoppleving levert av teknisk meget gode musikarar. peth består av Mikael Åkerfeldt, Martin Mendez, Fredrik Åkesson, Martin xe xenroth og Per Wiberg. peth kjem til olda og scena på okken den 12. mars. førehand, og er uro tokseth, Martine ervik, Maria rimstad og teffen Hansen. - Parfymelle og Føhnix vil stå for stylinga, medan ulike butikkar vil syte for kle og anna tilbehør. obbevik tek med seg den nye veske-kolleksjonen til jørn org, og disse vil sjølvsagt vere hovudfokuset. ileta som blir tatt blir hengt opp i Parfymelle, og ein kan vere med på å stemme fram det ein meiner er det beste reklamebiletet. aurdag vil vi då trekke ut premiar til nokon av dei som har stemt og premiane vil vere jørn org produkter, opplyser Waage Pilskog. : MC M M

17 egionavisa sjå kva som skjer! nsdag 28. januar nne at til ordfjordhallen en 25. februar kjem nne at Hærland til ordfjordhallen med showet sitt ift- men ingen fanatiker. å nne at debuterte som scenekomikar med showet Jeg er ikke ina i 2003, hadde ho allereie rukke å gjere ei karriere som dei fleste kan misunne. et som byrja med lysetting i i 1993, enda opp med ei fast rolle i ein av kanalen sine aller største sjåarsuksessar gjennom tidene, ytt på nytt. nne ats frekke, men aldri overfladiske komikk får publikum til å le og tenkje. evæpna med eigen irritasjon skyt ho frå hofta og sablar ned alt ho ser på som fordummande og latterleg, og går like uredd til angrep på politikarar som glamourmodellar, spyttar på konvensjonar og ler av meiningslaus moral. nnimellom slaga har ho også funne tid til å gifte seg, og hausten 2008 kom ho med den nye framsyninga si ift, men ingen fanatiker. nne at Hærland kjem til ordfjordhallen den 25. februar. Førpremiere med ide rok Ungdommens kulturmønstring Ungdommens kulturmønstring (UM) går av stabelen i dei aller fleste kommunar på denne tida. Ulstein og ande blir mønstringa holdt laurdag 31. januar, på jøborg og på reidablikk på arsnes. en 7. februar blikk UM holdt på Herøy kulturhus og på samfunnshuset i yvde. agen etter, 8. februar blir det UM Fredag 30. januar kan publikum oppleve Musikalsk ase på okken scene med banda Woodleg dd, aarelaget og Handymen. Musikalsk ase har tidlegare vore arrangert i Ørsta med stor suksess og fulle hus, og dei tre banda ser fram til ein kjempekveld på konsertscena i olda. Woodleg dd vil presentere nytt materiale frå den nye C-plata som kjem til påske. dam ouglas tok over mikrofonen i Woodleg dd etter nut ilefsen, og den nye plata er innspelt i Memphis med produsenten Jim aines som mellom anna er produsenten til antana. Publikum vil få servert smakebitar frå den nye plata i tillegg til materialet som etter kvart burde være kjent frå dei 4 Cplatene dei allereie har gitt ut. Woodleg dd har turnert både i ngland og U, seinast hausten 08, og er elles eit svært etterspurt band på konsert og klubbscenene i orge. aarelaget er kjent for dei fleste og karane arbeider for tida med ei spildrande ny og blank C-plate med ferskt stoff på dialekt. en nye plata blir nummer 5 i rekkja frå aarelaget, og tekstforfattar yrre rimstad røper at det kan vere sjans for at dei vil lette på sløret og la publikum få smakebitar frå det nye stoffet. aarelaget har elles ein fyldig katalog å plukke materiale frå, og i tillegg til dei kjende landeplagene blir det garantert mykje stoff som rykkjer i dansefoten. Handymen er nut ilefsen sitt nye band. om tidlegare vokalist i Woodleg dd og ikkje minst okkereidars luesband er han kjend for konsertpublikummet både i olda og elles i regionen. ottolf ødemel frå Ørsta er komponist og har skrive låtar for mellom andre superstjerna ylie Minogue. nut og ottolf jobbar no med eige materiale for Handymen. andet er inspirert av ruce Hornsby, he and og ittle Feat og musikken er både svært melodiøs og dansbar og passar både for dei som vil danse og dei som vil lytte. Musikalsk ase i olda på kulturhuset i Ørsta og den 14. februar er det på olda samfunnshus. Ungdommens kulturmønstring er eit kulturtiltak for born og unge i heile landet, der ungdommen får presentere talenta sine innan scenekunst, film og visuelle uttrykk for eit publikum. UM er meint å gje eit breitt bilete av det ungdom er oppteken av. Woodleg dd er eit av tre band på scena på okken fredag 30. januar. et blir eksklusiv førpremiere med ide rok på okken laurdag 7. februar. tter år og månadar med svart jobbing og skumle takter er ide rok på veg opp frå undergrunnen igjen. aurdag 7. februar kjem dei til overflata med blodferskt låtmateriale på ein eksklusiv førpremiere på studenthuset okken i olda. ette blir dei aller første smakebitane frå bandets nye plate som skal sleppast i løpet av våren. horstein Hyl er tilbake i storform for å slenge drit i låtar som luktar av totempæl og manndom, og pellemann-nominerte katebård er tilbake med eller utan bar overkropp. jef- trur han har funne seg sjølv og han er ikkje skjemd av det heller. For å følge opp dei nye, inspirerte og indignerte tekstane frå unar udnason sin blekksprutande penn, har bandet slept inn i studio Jessy ixon vitjar unnmøre Ulstein kyrkje er staden å vere laurdag 31. januar. å vitjar ein av tidenes største trendsetjarar innan gospelmusikk søre unnmøre og Ulsteinvik. ixon har vore i orge fleire gongar og samlar fulle hus overalt, han har blant anna samarbeidd med Paul imon, Carola og slo ospel Choir. høve konserten er det sett saman eit lokalt gospelkor, beståande av erfarne songarar frå både ande, Herøy, Ulstein og Hareid. ver 40 songarar er med, og vil saman med Jessy og pianisten lsa Harris bidra til at det blir svingande gospel, spirituals frå slavetida, i tillegg til kjente salmar og songar frå Homecoming alt dei har kunna raske saman av likesinna musikalsk pakk. Plata vil vise ide rok i sjeldant symfonisk godlune, akkompagnert av sensuelle kor-kvinner, strykarar, pust, pes og blås. På førpremieren på okken lovar ide rok å tilfredsstille alt den gode fanskaren måtte ha av våte draumar, og dei varslar dessutan eit solid knippe gamle slagerar under det som kan bli eit av vårens definitive konserthøgdepunkt blant dei gamle fjell. in dokumentarfilm om ide rok sitt drøye 5 år lange livslaup skal også fullførast om nokre korte månadar, og opptak frå konserten på okken vil bli ein del av filmen om dei. okumentarfilmen er produsert av produksjonsselskapet ldeles i ergen og regissert av urid ogne frå Ørsta. Filmen har arbeidstittelen Heimegutar og skal ha festivalpremiere i laupet av våren og deretter visast på. Jessy ixon vitjar Ulstein kyrkje laurdag. Friends. lsa, som har vore Jessy sin faste pianist gjennom 30 år, er ei fantastisk inspirasjonskjelde og har ei utruleg utstråling.

18 18 nsdag 28. januar 2009 egionavisa U 2009 nsdag 4. og 11. februar blir det temasider for U i egionavisa. ette er plassen for skular og bedrifter med lærlingeplassar! visa går ut til på søre unnmøre. pplag: eks. Materiellfrist er fredag før innrykk. lf.: Fax: mail: Jeg bare lurer... Hvor langt er et steinkast? Hvorfor trykker vi hardere på fjernkontrollen når batteriene er flate? Hvorfor spiser folk lutfisk når det finnes skikkelig mat? ar det egentlig et stort behov for et nytt operahus i slo? Hvor fort er svint? Finnes det et engelsk ord for pålegg? Hvorfor er det alltid salg når man er blakk? Hvorfor sier man at noe er fryktelig fint? Hvorfor er det ingenting som rimer på pølse? Hvorfor tråkker man alltid i vann etter å ha tatt på seg tørre sokker? Hvorfor limer ikke limet seg fast på innsiden av tuben? an kvinner få måne? Fryser noen gang pingvinene på bena? Hvor lett er en plett? an fisker bli tørste? Hvor tørr er knusk? vgangsstudent søker eksamensklient! a kontakt med meg: ritt måvik lf nnerlife massage - erapi F-godkjent våpenskap Har du våpen liggande, er det no påbode å oppbevare dette i godkjent skap. tort parti skap er no på lager. Priseks.: 7 våpen kr 2.990,- ontakt oss for godt tilbod! Hvorfor mangler det alltid én skrue i flatpakkede møbler? Hva gjør dovendyret om det ikke får sove? Har tannleger et eget torturfag i utdannelsen? Hvorfor slutter man å tro på nissen når det er en så fin tradisjon? over fiskene? Hvorfor ser man aldri noen stygge programledere, eller skuespillere? Hvorfor heter det kvikk-lunsj, når sjokolade slettes ikke er så sunt? an en maur få senestrekk? ekker myggene å knytte familiebånd før de dør? Har fisker hals? r det helt umulig å få til et døgn på 30 timer? Hvor lang er verdens lengste pølse? Hvor oppholder påskeharen seg resten av året? Har vepsen følelser?. arnes mport & Handel Ulsteinvik lf ullkorn fra barnemunn Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa, det må være fælt å bli født av noen man ikke kjenner. et er fint med besteforeldre, men de er litt skrukkete. e rike er sånne som bestemor og bestefar, de har hvitt hår og kan kjøpe hva de vil. Mamma og pappa har svart hår, men så er de mye fattigere også. østeren min er flyvertinne, derfor flyr hun rundt med små flasker i hånda og leter etter noen som vil drikke de. u må ikke stå der!! u må gjemme deg bak skuret så vi ikke vet hvor du er!! oksen: Har du kjæreste? arn: ei, jeg skal ikke ha kjæreste i barnehagen oksen: Hvor skal du ha kjæreste hen da? arn: år jeg skal bli stor, skal jeg gå langs veien å finne meg en! nders, vet du hva?? estefaren min døde når han var 10 år. Jeg satt på en benk sammen med ei jente som helt plutselig sier: - u er ganske ren i øret ditt du Politidama : Hva er det politiet gjør? utt : Han stjeler tyver! de ti bud skal du ikke: u skal ikke ljuge. (Halvor,6 år) u skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det. (Frida,6 år) u skal herde din farmor så hun kommer til himmelen. (Caroline, 7 år) u skal ikke bølle. (Halvor, 6 år) u skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk. (Christian, 9år) u skal ikke slå i hjel tiden. (arina, 6 år) u skal holde sammen i tykt og tynt. (im ndre, 7 år) u skal bare slå noen hvis du absolutt må. (Henriette, 7år) u skal ikke bakvaske noen bak deres ryggmarg. (scar, 7år) u skal oppbevare din neste som deg selv. (una, 8 år) iten tue kan velte stor tass. (Christian, 8 år) u skal høre på moren din samme hva hun sier,og hvilket tonefall hun bruker. (homas ndre, 7år) u skal bevare deg vel. (ristin, 8år) år det er jul feirer vi med surkål at Jesus ble født mellom en krybbe og et esel. a det ble julaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev lf Prøysen Julekveldsvisa. Maria var gift med Josef, men så ble hun gravid med en fallende engel. erfor måtte de kjøre eselet helt de kom til et ungdomsherberge. Men der fikk de ikke komme inn. il slutt måtte de bo i en gammel, råtten låve som en eller annen bonde eide, og Jesusbarnet måtte ligge oppi en skål mens eselet fremdeles stirret på ham. isipler er noe vi har i halsen som ligner på mandler, men som heter polypper. ud gjorde fem brødre om til to fisker. Hvis du dør, så skaper ud deg om til jord. a skjønner du ikke bæret. e som tror på llah er muslinger. ina tror jeg de tror på noe annet. er tror de på drager frika tror de på ilsen Mandela n misjonær er en mann med hatt og koffert som leser ibelen i dørsprekken til folk år man gifter seg, gir man hverandre et taushetsøfte. Hvis man ikke holder det, blir man skilt, og da må man dele på lampene og knivene, og som regel blir man ikke enige om hvem som skal ha barna. e som ikke blir enige om det, må gå til en børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får heller den andre et spisebord ekstra. gamle dager brukte de foldeskjørt. å er det gått av moten, men presten bruker det fortsatt rundt halsen Først blir man celle, så blir man barn, så blir man mamma, så blir man bestemor, så blir man oldemor og så blir man tippoldemor. il slutt blir man gjørme estefar fikk en kjæreste da han var 70 år. Hun var innmari liten og sikkert 80 år mindre enn han. Hun arvet skrubbel og bit amer blir hete i overgangsaldren. et dampet av mormor da hun kom inn i den år man er sånn førti eller femti år, slutter damene å legge egg. et vil si at de ikke lenger kan produsere folk. Hekkingen begynner sånn i fjortenårsalderen og varer helt til middelalderen estemødre har veldig store behåer. e er så store at jeg får hele rumpa og to knær inn i den ene rundingen. den andre kan broren min sitte Ørene er to flak som er skrudd fast i hodet. (Frans, 5 år) roppen består av vann og brød.(julian, 5 år) Julenissens kropp er rød og hvit fordi han er reklame for Coca- Cola...(Julian, 5 år) amene er mykere i hjørnene enn det mennene er. (Pia, 6 år) Musklene er noen små ballonger som er fylt med spinat. (ars Jøran, 6 år) Man bruker mandelen til å tygge med. Hvis man vrikker den, må den fjernes på sykehuset. (ard, 7 år) eater how onsert - ans lf

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet TIDENES KAMPANJEBILER! Oppdag Opel Mester bilene! Bil & Gummiservice. Det beste i livet er GRATIS! eppey 79 1 uansett førpris U B MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 J: torsdag, fredag og laurdag 799,-9,-

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS!

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com. Det beste i livet er GRATIS! Ø: Grepalidvegen enior jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FMJ Bustad i rekkje med carport entrumsnært i Ørsta ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Vikegata 5, 6150 Ørsta lf.

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m.

for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. otalleverandør 5 x 50 av innvendig og utvendig solskjerming for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner Bevegelige skodder/sjalusi

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av høgkvalitets inn- og utvendig solskjerming P: and. fred. 8 16 for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner

Detaljer

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong!

på Hovset i Ulstein til sals! Selgar treff du på tlf. 915 88 166 7år 2000-2007 Sporty seljar Åpning av Proffbutikk på Leikong! 2- og 4-mannsbustader 2- & 4-mannsbustader lle einingane har carport Høg standard på Hovset i lstein til sals! elgar treff du på tlf. 915 88 166 aunesmarka, 6065 lsteinvik lf. 70 01 17 60 - -post: ulsteinvik@norhus.com

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com Ø: repalidvegen enior jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ ustad i rekkje med carport entrumsnært i Ørsta ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Vikegata 5, 6150 Ørsta lf. 70

Detaljer

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,-

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,- www.regionavisa.no 021209 ampanje på ripp rapp-stolen - kun lagervarer. kr 1.199,- ampanjepris kr 1.199,- Før opptil kr 1.649,- ilbudet gjelder frem til 12. desember. Mange julegavetips! lt til barna!

Detaljer

Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring - Hjemsikring - Stoler - Stelleutstyr - Sko m.m.

Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring - Hjemsikring - Stoler - Stelleutstyr - Sko m.m. egionavisa 050809 Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring - Hjemsikring - toler - telleutstyr - ko m.m. Finalesalg! 1/2 av1/2 pris på utvalgte varer ripp rapp esign: Peter psvik lt til barna! tørst

Detaljer

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm.

Ferdigmalte veggplater Kr 219,- pr. plate Egghvit eller Café Latte, profiler V-fas / Skygge / Perle, dim. 12x620x2390 mm. Y Blåhuset 1 år! orsdag 23. april Bursdagsfeiring prisfest i butikkane åver festklede gull sølv lys glass blomster alt du treng til konfi rmasjon og fest parkering i Blågarasja! jå side 23 922 41 510 FJ

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! nteriørsenteret i Furene om og sjå! FMJ -trivsel for framtida Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.proman.no -Bad - Massasjebadekar - Fliser -jøken -Vedomnar - korsteinar -kifer -aksikring - Handverkstjenester

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! FMJ egionavisa 020909 Barnemote 0-12 år Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no lt til barna! tørst på søre unnmøre 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no Det beste i livet er G! 2.

Detaljer

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen ytt hus i Ørsta/olda? jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ Ø: 2-mannsbustader i amlevegen i har nye bustader under oppføring. Høg standard, sentrumsnært og barnevenleg. : 2-mannsbustader

Detaljer

SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS!

SALGET. MøbelMagasinet. held fram 1.750.000,- Det beste i livet er GRATIS! Continentalmadrass 160x200. omplett m/ 7 cm overmadrass Hentepris 3.495,- alongar frå 5. eclinerstolar Barkrakk frå 495,- held fram alongbord frå 995,- pisestuer 1.750.000,- frå 1.990,- 5.990,- frå 4.995,-

Detaljer

MøbelMagasinet. God madrass til. ekstrem lavpris! Det beste i livet er GRATIS!

MøbelMagasinet. God madrass til. ekstrem lavpris! Det beste i livet er GRATIS! Madrasskampanje MøbelMagasinet aunesmarka, 6065 Ulsteinvik - lf. 70 09 49 00 - Faks 70 09 49 01.. U, V B! pe: Mandag - fredag: 10-18. aurdag: 10-15 tudent Continental U 2.995,- Begrensa antall od madrass

Detaljer

for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser Screen Rullegardiner Lamellgardiner Plissègardiner

for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner Markiser Screen Rullegardiner Lamellgardiner Plissègardiner otalleverandør av høgkvalitets inn- og utvendig solskjerming 5 x 50 P: and. fred. 8 16 for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner

Detaljer

Dansefeber Side. www.norhus.com

Dansefeber Side. www.norhus.com jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ PV : økkelferdig einebustad i rekke Høg standard Fantastisk fjordutsikt For informasjon eller førehandstinging; ta kontakt med dd rik Hovden, 915 88 166

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000

GODT NYTT ÅR! Sterk drivkraft. Kefir framfor øl. Baby boot camp. Det beste i livet er GRATIS! 30. desember 2009. Opplag 20.000 nteriørsenteret i Furene FMJ -trivsel for framtida Y Å! Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.proman.no www.regionavisa.no et beste i livet er! 30. desember 2009. pplag 20.000 www.dale-as.no lle typer vindu

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS!

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! www.regionavisa.no 041109 Festtid! lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 www.barnehjornet.no 922 41 510 10-19 (16) FJ www.regionavisa.no et beste i livet er! 4. november

Detaljer

Cobalt og Crownline vi har de!

Cobalt og Crownline vi har de! Vi reduserer lageret for å gjere plass til ny lakkeringshall tore rabattar rabattarpå sommarog vinterdekk øre uto Furene, 6100 Volda lf.: 70 07 47 80 -post: post@moreauto.no nternett: www.moreauto.no FJ

Detaljer

Oppdag Opel Astra Enjoy Edition. Bil & Gummiservice www.bilgum.no 6150 ØRSTA. Telefon: 700 66 255 Åpent: 08.00-17.00, lør. 09.00-14.

Oppdag Opel Astra Enjoy Edition. Bil & Gummiservice www.bilgum.no 6150 ØRSTA. Telefon: 700 66 255 Åpent: 08.00-17.00, lør. 09.00-14. nteriørsenteret i Furene FJ www.proman.no Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.regionavisa.no et beste i livet er! 28. oktober 2009. pplag 30.000 www.dale-as.no lle typer vindu Ytter- og innerdører jøkkeninnreiing

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS! Ope 9 16 (18) Laurdag 10 14

Det beste i livet er GRATIS! Ope 9 16 (18) Laurdag 10 14 nteriørsenteret i Furene FMJ www.proman.no Furene, 6100 V, lf: 700 79 990 www.regionavisa.no et beste i livet er G! pe 9 16 (18) aurdag 10 14 29. april 2009. pplag 30.000 www.dale-as.no lle typer vindu

Detaljer

Cardiff salong 3+2+pall (stoff)

Cardiff salong 3+2+pall (stoff) Påsketilbod Kun tirsdag/onsdag i påskeveka Laurdag påskeaftan stengt 8.990 Continentalseng kr Gavl kun kr 995,- 8.990,- 995,- v/kjøp av seng Cardiff salong 3+2+pall (stoff) O kun 9.999,- MøbelMagasinet

Detaljer

Leasing. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. 40 sider ekstra: fra kr 1.

Leasing. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. 40 sider ekstra: fra kr 1. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser lass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn FOMJO Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr - ko m.m. lt til barna! tørst på søre unnmøre ripp rapp esign: Peter Opsvik Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no

Detaljer

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva.

Opel Vivaro med Cosmo 2 utstyrspakke til kr. 7.920,- eks. mva. ESP, klimaanlegg, CD spiller, sentrallås og el. vinduer. Verdi kr. 17.680,- eks. mva. ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- FG 9 M. in lokale forhandler finner du i lsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 - Åpent: 10-18 (15) istriktets eneste xpert-butikker

Detaljer

Vi har utvalget til barnas festdag! Barnebunader 0-12 år

Vi har utvalget til barnas festdag! Barnebunader 0-12 år BU! FMJ egionavisa 2009 Vi har utvalget til barnas festdag! Barnebunader 0-12 år lt til barna! tørst på søre unnmøre Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no 922 41 510 10-19 (16) www.regionavisa.no

Detaljer

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com

Vikegata 5, 6150 Ørsta Tlf. 70 06 50 00 Mob. 915 88 166 E-post: temavest@norhus.com Bygginga har no starta! Beste utsikta i tryn! Høg standard, moderne løysingar. ontakt dd rik Hovden, tlf. 915 88 166 www.norhus.com Y: tegane jå også siste nytt på internett: www.norhus.com Vikegata 5,

Detaljer

VI TRENG FOLK! No kan du søkje på stillingar ved Expert Furutunet

VI TRENG FOLK! No kan du søkje på stillingar ved Expert Furutunet ntall mnd: 36 Månedspris: 500,- redittkjøpspris: 17.764,- F 4 M. U in lokale forhandler finn du i Ulsteinvik, aunesmarka, Fosnavåg Brygge, lf. 70 01 88 00 V F! o kan du søkje på stillingar ved xpert Furutunet

Detaljer