Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer"

Transkript

1 Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer Emnekode: BFØ335_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Viiu Vernik (Praksiskoordinator) - Liv Svendal (Studiekoordinator) - Monika Anna Røthle (Emneansvarlig) Introduksjon Undervisningen i Komparativ pedagogikk går over et semester (vår), hvorav 3 måneder (20 ECTS) er bundet opp til et obligatorisk studieopphold i utlandet ved en av UiS sine partnerinstitusjoner. Studentens studieplan i (learning agreement) må være godkjent av UiS før utreise. Komparativ pedagogikk, delemne 1 er en del av en valgfri emnekombinasjon som inngår som en del av bachelorgrad førskolelærerutdanning (6. semester) eller bachelorgrad allmennlærerutdanning (6. eller 8. semester). Læringsutbytte Etter å ha gjennomført dette studieemnet skal studenten kunne gjøre rede for likheter, forskjeller og særtrekk i skole/barnehage i noen europeiske land og identifisere felles utfordringer kunne sammenligne elementer i ulike læringskulturer og reflektere over hva som skaper og vedlikeholder disse kunne reflektere omkring andres og egen kulturelle identitet side 1

2 BFØ335_1 - Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer Innhold Delemne 1: Å sammenligne læringskulturer 10 SP (BFØ 335-1) Dette emnet har følgende tre innholdskomponenter: Komparativ pedagogikk Kort innføring i fagområdets begrep Forskningsmetoder Kort innføring i ulike forskningstradisjoner og metoder innen det kvalitative feltet (feltarbeid, observasjon, intervjuundersøkelser og tekstanalyse) Utdanning, samfunn og kultur kunnskap om utdanningssystemet og læringskulturen i det landet studenten reiser til internasjonalisering og samordning av utdanningene i Europa egen studie av et utdanningsrelatert tema/en læringskultur De resterende 20 studiepoengene av Komparativ pedagogikk foregår i utlandet, og beskrives under delemne 2. Delemne 2: Valgfrie emner (20 studiepoeng/ects): Delemnet inneholder emner fra lærerutdanningsprogram hvorav minst 2 uker praksis, som studenten velger hos en av disse partnerinstitusjoner: Artevelde Hogeschool, Gent, Belgia University College Syd, Haderslev, Danmark Escuela Universitaria LA SALLE, Madrid, Spania Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, Madrid, Spania Haute Ecole Leonard de Vinci ENCBW, Louvain-la-Neuve, Belgia side 2

3 Haute Ecole Namuroise Catholique, Namur, Belgia Högskolan i Gävle, Gävle, Sverige INHOLLAND University, Haarlem og Alkmaar, Nederland Haute Ecole Libre Mosane, HELMO, Liege, Belgia Katholieke Hogeschool Mechelen, Mechelen, Belgia KirchlichePädagogische Hochschule in Wien, Østerrikewww.kphvie.at(kun allmennlærer) St. Mary s University College, Belfast, Nord-Irland Pädagogische Hochschule Scwäbisch Gmünd, Tyskland Universidad Càtolica de Valencia, Valencia, Spania University of Aberdeen, School of Education, Aberdeen, Skottland University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland Arbeidsformer Studiet i Komparativ pedagogikk består av tre bolker som er organisert på følgende måte: 1. Innføring i komparativ pedagogikk, forskningsmetode og utdanning, samfunn og kultur på Universitetet i Stavanger før utreise (omfang ti dager). 2. Et tre måneders studieopphold ved en av de utenlandske partnerinstitusjoner til UiS. Studenten står fritt til å velge studieemner innenfor de rammer som er beskrevet ovenfor. 3. Et avsluttende studieopphold ved Universitetet i Stavanger, der studentene bearbeider sine erfaringer i seminargrupper og skriver en individuell semesteroppgave. Under innføringsukene vil det bli gitt små gruppeoppgaver for å støtte opp om studentenes arbeid med pensum. Etter gjennomført utenlandsstudium skal studentene holde et foredrag basert på eget studieopphold i utlandet (gruppearbeid) og arbeidet med semesteroppgaven (individuelt fremlegg). Disse foredrag holdes for seminargruppen og er et vilkår for å gå opp til eksamen. Det forventes aktivt deltakelse i seminargruppen og at studenter også gir muntlig respons på medstudenters foredrag. side 3

4 BFØ335_1 - Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer Undervisningen ved UiS foregår på norsk. Delemnet 2 undervises på det språket partnerinstitusjonen har bestemt. Forkunnskapskrav Gjennomført 2 år av allmennlærer- eller førskolelærerutdanning; fullført 120 studiepoeng, bestått praksis. Studenter med annen pedagogisk bakgrunn kan også søke om å bli vurdert for opptak. Anbefalte forkunnskaper Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i undervisningsspråket for de valgte emner i utlandet. Eksamen/vurdering Vekt En godkjent oppgave 1/1 Hjelpemidler Skriftlig, individuell semesteroppgave på 10 sider ( ord). Opgaven bygger på studentens utenlandsopphold. Det gis veiledning i forbindelse med semesteroppgaven. Deltakelse i veiledning/oppgaveseminar er en forutsetning for å få gå opp til eksamen. Ny og utsatt prøve Dersom en student ikke får godkjent karakter eller har gyldig forfall ved prøving, kan hun/han gå opp til ny prøve. Semesteroppgave som ikke får godkjent karakter, kan legges fram til ny prøving i omarbeidet utgave på det tidspunkt universitetet bestemmer. Delmne 2: Utenlandsstudier 20 ECTS Godkjenning av arbeidskrav, praksis og sluttvurdering foregår i utlandet. Bestått eksamen (valgfrie emner) fra det utenlandske studiestedet tilsvarende 20 studiepoeng på bachelornivå. Det gis graderte karakterer. side 4

5 Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Deltakelse i innføringsuke, Foredrag i seminargruppe, Deltakelse i seminargrupper og veiledning For å få godkjent deltakelse, må studenten ha møtt fram til minst 80 % av undervisningen i innføringsukene og seminargrupper. Åpen for B-FØRLÆR, PS-ALLMEN, B-FØRLÆD, A-ALLMEN Emneevaluering Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg. Litteratur Litteratur i tilknytning til Delemne 1 er 700 sider, av disse er 550 sider oppgitt. Studentene velger resterende antall sider i forhold til semesteroppgaven. Følgende artikler/kapitler merket med * er samlet i et eget Kompendium som selges hos INVIVO, UiS. *Bø, I. (2002). Barnehagen i et internasjonalt perspektiv. I: Lea, M. (red): På vei videre Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger: Tidvise skrifter nr 46, side *Grieshaber, S. & F. McArdle (2010) The Trouble with Play. Maidenhead: McCraw-Hill Open University Press. (Play and early childhood curriculum documents, pp ) Johansen, J-B. og Dion Sommar (2006) Oppdragelse, danning og sosialisering i læringsmiljøer. Oslo: Universitetsforlaget. (180 s) Juell, E. (2010): Barnehagen som utdanning. Oslo: Cappelen Akademisk forlag (120 sider) *Kristjansson, B.(2006) The Making of Nordic Childhoods. In: Einarsdottir, J./Wagner, J. T. (red) Nordic Childhoods and Early Education. Greenwich: Information Age Publishing, pp side 5

6 BFØ335_1 - Komparativ pedagogikk, delemne 1; Å sammenligne utdanningskulturer (chapter 2) *Løkken, G & Søbstad, F. (2011) Danning I: Glaser et al. (red) Barnehagens grunnsteiner. Oslo Universitetsforlaget. * Lahdenperä. Pirjo(1995): Studieresa som en interkulturell läroprocess I: Pirjo Lahdenperä (red) Interkulturella läroprocesser. Stockholm: HLS Förlag (s ). *Leseman, P. (2009): The Impact of high Quality Education and Care on the Development of Young Children: Review of the Literature. In: Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities. EACEA/Eurydice 2009, pp *OECD (2006) Starting Strong II - Early Childhood Education and Care. Paris: OECD, pp 57-71, (chapter 3 & 6). *Smith, A. (2009): A Case Study of Learning Architecture and Reciprocity. In: International Journal of Early Childhood, Vol 14, Number 1, 2009, pp *Telhaug, A. O. / Mediås, O.A. /Aasen, P: The Nordic Model in Education: Education as part of the political system in the last 50 years. In: Scandinavian Journal of Educational Research, Vol 50, No 3 (2006), pp eller *Telhaug, A. O. (2010) Norsk barnehage i et historisk perspektiv. I: Kvello, Ø. (red). Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk s * Winther-Jensen, T. (2004): Komparativ pædagogikk - faglig tradition og global udfordring. København: Akademisk Forlag, side og Av Telhaugs tekster bruker studentene den teksten som er relatert til deres utdanning. Tilleggslitteratur: selvvalgt 200 sider. side 6

7 side 7

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag

STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag STUDIEPLAN videreutdanning for mellomledere - Middle Management Training ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 60 studiepoeng Kull 2012 Program for vernepleierutdanning Godkjent

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i hotell- og vertskapsledelse Bachelor in Hotel and Hosting Management 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2012/13 Godkjent av dekan for NSF 21.12.2011 1.

Detaljer

Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar Det praktisk-teologiske seminar 2015-16 1 Innhold GENERELT OM PROFESJONSSTUDIET I TEOLOGI... 3 Visjon... 3 Målsetting... 3 Oppbygging av profesjonsstudiet... 4 Hovedkomponenter... 4 PRAKTISK TEOLOGISK

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer