Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten"

Transkript

1 YEARS Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Vann en global utfordring Foto: Sondre Steen Holvik Ser lyset Kraftig vekst innen elektro Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten Åpner i Sverige Scanmatic satser på nye markeder

2 ENERGI Utveksler internasjon Vann er en global utfordring. Derfor samles tyskere, amerikanere, svensker og nordmenn ved en bekk i Froland. To steinkast fra kraftstasjonen i Froland utenfor Arendal står 15 seminardeltakere fra inn- og utland til knes i vann. Like ved svømmer en bever. Det er det knapt noen som registrerer. Seminardeltakerne er mest opptatt av vannføringen i bekken. - For oss er dette svært nyttig. Vi treffer fagpersoner med ulik erfaring og vi får også prøvd ut ulike løsninger under ulike forhold, forteller produktansvarlig Christel Valentine fra Hach i USA. - Det er vesentlige forskjeller mellom standarder og retningslinjer i USA og i Europa, og i møte med andre aktører forstår vi bedre rammeverkene og hverandres kulturer, sier Valentine. MANGE NYVINNINGER Tyske Stefan Siedschlag er produkt-ansvarlig i OTT. Han er også fornøyd der han står med kofferten full av nyvinninger. I løpet av seminaret diskuteres og vurderes en rekke metoder og instrumenteringer omkring vannføringsmålinger. - Å samles er alltid viktig, men særlig viktig er det at vi møtes utenfor kontorene, i felten. På denne måten kan vi sammen utvikle nye og bedre miljøtilpassede løsninger, sier Siedschlag. Fra de andre seminardeltakerne får han konkrete og konstruktive tilbakemeldinger som han tar med seg tilbake til utviklingsavdelingen i Tyskland. UTFORSKE OG UTVIKLE Det internasjonale vannføringsseminaret er i regi av Scanmatic. Det er ikke det første. Scanmatic har i alle år tatt initiativ til slike samlinger. Salgssjef Johannes Skar er glad for deltakelsen og for deltakernes begeistring. - Vi jobber mye med kundene våre og deres behov. Scanmatic er en bedrift som ikke bare skal tilby det kundene ønsker seg, men også ligge i forkant av hva som allerede finnes. Da er det selvfølgelig at vi tar initiativ til ulike workshops og seminarer som dette, sier Skar. - Vi trives best når oppgaven synes vanskelig og umulig. I Scanmatic har vi en helt unik kultur for å utforske og utvikle. Samtidig er vi ydmyke for andres erfaringer. Derfor bidrar vi til slike internasjonale samlinger hvor vi gir og får inputs og ideer. Det tjener både vi og kundene våre på, sier Skar. 2

3 Nyhetsbrev n o 2 // 2012 OVERVÅKER SVENSKE BEKKER Målestasjonene fra Scanmatic gir verdifulle data innen både metrologi og hydrologi. ale erfarin ger Rundt omkring i Sverige har SMHI satt opp en rekke målestasjoner. Stasjonene måler vannføringen i bekkene. Innsamlingen av data gir mye verdifull informasjon til videre forskning. Stina Nyman og Mikael Lennermark fra SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) er glade for samarbeidet med Scanmatic og at bedriften etablerer seg utenfor Norge. I våres deltok begge på det internasjonale vannføringsseminaret til Scanmatic. - Scanmatic er en kompetent bedrift, og vi utfordrer hverandre på det tekniske planet, sier Mikael Lennermark og ser frem til et tettere samarbeid når Scanmatic nå satser ytterligere i Sverige (se egen sak side 8). Under det internasjonale vannføringsseminaret til Scanmatic samles deltakere fra Sverige, Norge, Tyskland og USA. I vannet står Stina Nyman fra SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut). 3

4 ELEKTRO Scanmatic tenner lyset Scanmatic Elektro er i kraftig vekst. Nå oppgraderer selskapet sikkerheten og lyset i flere tunneler og kraftstasjoner. Scanmatic Elektro er et relativt nytt datterselskap av Scanmatic AS, men er i god vekst allerede. I dag er ordrereserven på nærmere 43 millioner kroner. - Vi har blitt tatt godt imot i markedet og får et stadig tilsig av nye jobber, sier en fornøyd daglig leder, Are Omdal. Scanmatic Elektro er engasjert i prosjekter en rekke steder i landet. Nylig gjennomførte bedriften et større stykke arbeid i kraftstasjonen Skollenborg. SYNLIGE FORSKJELLER - Arbeid med lyssetting er viktig for kundene våre. Mange anlegg er gammeldagse, kostnadskrevende og gir vanskelige arbeidsforhold. Våre målinger i kraftstasjonen Skollenborg viste 65 lux før vi påbegynte arbeidet vårt, og 900 lux etter. Resultatet var synlig for enhver, sier Omdal. - Vi har bilder som viser hvor stor forskjellen er. Av og til er det nesten som natt og dag, sier Omdal, som understreker at bildene er tatt av oppdragsgiver, og ikke av Scanmatic Elektro. ØKT SIKKERHET På Vestlandet er Scanmatic Elektro godt i gang med flere større prosjekter som vil gi bedre lys og arbeidsforhold, men også øke sikkerheten. Flere prosjekter foregår i samarbeid med moderselskapet Scanmatic. Blant annet er de godt i gang med en betydelig oppgradering av Austmannalitunnelen, som ligger i en fjellside i Odda kommune, mellom Røldal og Haukelifjell. Oppgraderingsarbeidet i tunnelen startet for to år siden, da PE-skummet ble skiftet ut. Nå står elektroinstallasjonene for tur. Scanmatic Elektro skal fornye alt av elektro-, SRO- og kamerautstyr i tunnelen. Arbeidet har en prislapp på 8,8 millioner kroner. TOTALOPPGRADERING - Her er det ikke bare snakk om lyssetting, men også om styring, regulering og overvåkning (SRO). Dette er en full-pakkeinstallasjon, hvor vi gjør alt av det elektriske, fra å bytte fibre til å lage nye betongbygg, samt bedre belysningen. Sikkerhetsmessig blir det en totalopp-gradering, sier Omdal. I tillegg til egen automatisk hendelsesdetektering, opprettes det hver 125 meter nødstasjoner med telefon som er koblet til Vegtrafikksentralen, samt brannslukningsapparater. I tillegg skal fire vifter monteres, da det nå ikke er vifter i tunnelen. Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av november. FØR FØR ETTER ETTER Scanmatic Elektro har revidert lyssettingen i kraftstasjonen Skollenborg i Kongsberg. Revideringen gir bedre lys, bedre arbeidsforhold og økt sikkerhet. Foto: Kunde. 4

5 SAMFERDSEL Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Tunneler representerer ofte en fare for mange trafikanter. Med kameraovervåkning og styringssystemer (SRO) bidrar Scanmatic til et tryggere trafikkbilde. Sikrer trafikk i tunneler Bilkøer skaper mange ulykker på norske veier. Styringssystemer og kameraovervåking fra Scanmatic bidrar til å øke traffikksikkerheten. Scanmatic har mange års erfaring innenfor samferdsel. Etter etableringen av datterselskapet Scanmatic Elektro har det åpnet seg ytterligere muligheter. Nå kan Scanmatic levere elektroentrepriser til tunnelprosjekter med både styringssystem (SRO-anlegg) og kameraovervåking. Entreprisen kan blant annet inkludere levering og montering av styringssentral med OPC-server, PLS-anlegg, styreskap og overvåkingskameraer. MARKED I VEKST - Disse leveransene viser at satsingen med Scanmatic Elektro har gitt oss tilgang til et marked som tidligere var veldig lukket, sier en fornøyd salgssjef i Scanmatic, Johannes Skar. - Dette er et marked i vekst, og vi har ambisjon om å være en av de ledende aktørene innenfor trafikkteknikk, både i størrelse og ikke minst innen teknologi, forteller en optimistisk Skar. Scanmatic har bygget opp flere SRO-anlegg og kameraovervåkingsanlegg som er levert eller skal leveres i nærmeste fremtid. Anleggene er basert på standard hyllevare og bruk av standardisert arkitektur, med den mangeårige erfaringen til Scanmatic inkorporert. Både PLS-baserte styringssystemer, kameraovervåkingssystemer og ikke minst integrasjoner mot andre systemer er noe Scanmatic har jobbet med i flere tiår, men da i andre sammenhenger. - Det er allerede levert SRO-anlegg til Modalstunnelen utenfor Bergen. Videre skal det leveres SRO-anlegg til både Austmannalitunnelen, Olsviktunnelen og Risnes-Romslo, forteller Skar. OVERVÅKER TRAFIKK Statens vegvesen ønsker å detektere hendelser i tunnelen så snart som mulig. Da kan man kjapt gjøre tiltak for å redusere risikoen for ulykker og ikke minst lange køer i og utenfor tunnelene. Gjennom bruk av kamerasystemer og billedbehandling kan man kjapt få ut alarmer for uønskede hendelser inne i tunnelen. Et såkalt AID-system (automatisk hendelsesdeteksjon) kobles opp mot Vegtrafikksentralen og varsler om det er biler som stopper, sakner farten betydelig, om det er gående eller andre hendelser inne i tunnelen. Systemet legger til rette for at man kan igangsette sikkerhetsmessige tiltak i en tidlig fase, og dermed sørge for et tryggere trafikkbilde. 5

6 OFFSHORE Et navigeringsinstrument og en autopilotfunksjon fra Scanmatic får livbåtene bort fra faresituasjonen. Teknologien viser vei En autopilotfunksjon om bord i livbåter kobles nå opp mot NAS for å sikre trygge unnvikelsesmanøvrer. Scanmatic starter i disse dager et videreutviklingsoppdrag for ytterligere å forbedre sikkerheten ved evakuering fra installasjoner via frittfall- og lårelivbåt. HJELPER BÅTFØRER NAS (Navigation Asisstance System) hjelper å navigere livbåter som droppes eller låres i sjøen, vekk fra installasjon og dermed vekk fra faresonen. Integrert med NAS vil den nye autopilotfunksjonen angi retning og sende signaler til en sentral prosessor. Via en styringsalgoritme og hydraulikk gir prosessoren signal til roret, slik at båten automatisk styres i riktig retning. - Autopilotfunksjonaliteten vil være i drift i 10 minutter etter dropp eller låring, og er tenkt som en ytterligere hjelp til livbåtfører. En hydraulisk servo som inngår som del av systemet, gjør selve rattbevegelsene mye lettere for livbåtfører under hele seilasen, sier Area Sales Manager Marine & Offshore, Jan Erik Norli. KAN SLÅS AV Autopilotfunksjonen består av en styringsalgoritme som tar utgangspunkt i styringsmediets tidskonstanter for hydraulikk, ror og skrog, samt reguleringssløyfen som består av posisjon, fart og retning. - For å imøtegå potensielle faresituasjoner i form av hindre som måtte dukke opp i livbåtens kurs, kan systemets automatikk enkelt slås av ved hjelp av en trykkbryter. Rorsystemet vil da være manuelt betjenbart for livbåtfører, men vil altså fortsatt bistå livbåtfører ved hjelp av styreservoen, forklarer Norli. Økt trygghet Parallelt med installasjonen av en autopilotfunksjon i et NAS-system, utvikler Scanmatic også en AISfunksjon i livbåter. Med AIS (Automatic Identification System) installert i livbåten, vil posisjonen til alle livbåter som er droppet være synlige i et display på dashbordet. Her kan livbåtfører se de øvrige båtenes posisjon. - Funksjonen forhindrer at båtene utilsiktet kommer nær hverandre etter dropp, samtidig som fører har tryggheten i å se hvor søsterbåtene ligger, sier Area Sales Manager Marine & Offshore, Jan Erik Norli. Andre installasjoner og fartøy som sender ut AIS-signal vil også bli synlige i displayet. Dette vil bidra til å skaffe alle involverte en god oversikt over situasjonen på sjøen ved det aktuelle tidspunkt. Livbåtfører vil få bedre tid til å skaffe seg et overblikk over situasjonen etter evakuering. Jan Erik Norli, Scanmatic. 6

7 Nyhetsbrev n o 2 // Spent på utfordringene Da Knut Ove Stenhaugen skulle søke ny jobb, sto Scanmatic på toppen av listen. Under årets Hove Tri stilte Scanmatic mannsterke på startstreken. Philip Tavell (nummer tre fra høyre) gikk like godt bort og vant den ene distansen. Ekte idrettsglede Scanmatic kastet seg ut i det ukjente under årets Hove Tri i Arendal. Triatlon er blitt den «nye Birken». Hove Tri ble utsolgt i løpet av noen timer, og blant de påmeldte var det en ihuga kontingent fra Scanmatic. - Det viktigste er absolutt at vi deltar, ikke om vi vinner eller taper. Vi har det moro uansett resultat; både før, under og etter konkurransen, sier salgssjef Johannes Skar og mener at de ansatte uansett har både glede og nytte av deltakelsen. HÅRETE MÅL - Å delta på et triatlon er nytt og ukjent for de fleste av oss. Vi har egentlig ingen spesielle forutsetninger for dette, men akkurat som på jobb, synes vi det er morsomt å sette seg litt hårete mål, forteller Skar. - Når vi har noe å strekke oss mot, yter vi mer og bedre. Dessuten er det enormt tilfredsstillende når vi faktisk klarer det. Å nå et mål, det å mestre, gir en helt egen glede, enten det er under Hove Tri eller det er et salgsmål, sier Skar. YTER BEDRE Ekstra gledelig var det likevel at vinneren av kort løype kom fra Scanmatics egen portefølje. Svenske Philip Tavell stilte for Scanmatic og var ikke snauere enn at han gikk bort og vant, foran australske Adriel Young. Scanmatic deltok også som sponsor. I vinter inngikk de en to-årig samarbeidsavtale med arrangøren Arendal Triathlon. - Vi mener bestemt at det er en sammenheng mellom fysisk form og hva du klarer å yte på jobb. Folkehelsa vår er dessverre på vikende front og vi ønsker å bidra til å motarbeide dette. Derfor stiller vi opp, sier Skar. Stillingen tiltrådde han i mai i år, men det er først nå som sommerferien er over at arbeidshverdagen tar ordentlig til. Han har studert teknisk kyberteknikk ved NTNU i Trondeim og jobbet tre år som prosjektingeniør i Siemens i Oslo. Han er opprinnelig fra Arendal, og 27-åringen er nå glad for å kunne vende tilbake til hjemtraktene. Hvor han ville jobbe var han ikke i tvil om: - Jeg syntes Scanmatic virket som en spennende arbeidsplass som iverksetter prosjekter og har en kundegruppe som passer bra med tanke på bakgrunnen jeg hadde fra studier og jobb, sier Stenhaugen. KREATIVT ARBEID Som liten var Stenhaugen glad i å leke med Lego. Å lage og utvikle produkter innen elektronikk er litt som å sette sammen byggeklosser: Det krever en del kreativitet. - Fra tidlig av fikk jeg nok å henge fingrene i og fikk på den måten raskt fylt opp dagene. Det har vært mye å sette seg inn i, men det er gøyere enn å ha for lite å gjøre, sier Stenhaugen. SPREK FRITID Arendalitten liker å holde seg i form. Allerede første arbeidsdag ble han spurt om han ville delta i Hove Tri, et fysisk krevende, sportslig arrangement som Scanmatic deltok i for første gang i år. - Jeg kunne ikke si nei på min første dag, sier Stenhaugen spøkefullt. Han fant raskt ut at dette var noe som var både morsomt og givende å holde på med, så deltakelse neste år ser han ikke bort ifra. 7

8 Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Notiser OTD i Bergen 17. og 18. oktober arrangeres Offshore Technology Days (OTD) i Bergen. OTD ble arrangert for første gang i 1999, trakk i fjor nærmere besøkende, har 360 utstillere og er nå det største årlige bransjetreffet innen olje, gass og energi. Scanmatic er er å treffe på stand nummer A Scanmatic vokser i Sverige og er blant annet i gang med en teststasjon langsmed E18 i Sverige, mellom Oslo og Stockholm. Vokser i Sverige Scanmatic åpnet sitt kontor i Sverige i vinter og har vært operativt siden. Mottakelsen har vært positiv, og kontoret er i stadig vekst. - Det svenske markedet er åpenbart klart for de tekniske løsningene våre, det være seg stasjoner for vannstandsmåling eller målestasjoner for nedbør til damanlegg, forteller Mats Riehm som leder det svenske kontoret. SATSER NASJONALT - Vi starter forsiktig i år, men vil intensivere i 2013, sier Riehm. 31-åringen ser frem til en spennende og ekspansiv tid med stadig flere utfordrende prosjekter. Riehm er selv svensk og bor i dag i Stockholm. Men han understreker at kontoret ikke skal være regionalt. - Scanmatic vil søke oppgaver over hele Sverige, sier Riehm. Allerede har Scanmatic på kundelisten sikret seg blant andre Skellefteälvens Vattenreguleringsforetak, Statkraft Sverige AB og Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). De klimatiske forholdene i Sverige er ganske like de norske. Erfaringene fra Scanmatics mange norske prosjekter er derfor særs verdifull. VANNKRAFTBRANSJEN - Metrologien er den samme, men teknologien er ulik. Norge er et foregangsland når det gjelder vannkraft og såkalte hydrologiske og meteorologiske stasjoner. Målestasjonene og de ulike innsamlingssystemene, som for eksempel HIDACS, vil for den svenske vannkraftbransjen kunne bety mange penger spart, forteller Riehm. - God teknologi gir gode resultater. Å måle nedbør som faller og hvor mye vann som renner i bekker og elver er verdifullt. Vannkraftbransjen er oppriktig glad for at Scanmatic etablerer seg i Sverige, sier Riehm. Vannkraftbransjen er oppriktig glad for at Scanmatic etablerer seg i Sverige. Mats Riehm, Scanmatic. Energi-Norge samles i Trondheim I Trondheim november arrangeres konferansen Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging. Arrangementet er et samarbeid med Norsk Hydrologiråd og Energi Norge, og presenterer resultater fra ulike forskningsprosjekt knyttet til hydrologi og produksjonsplanlegging. Det vil også bli gitt informasjon om endinger i rammebetingelser så vel som forvaltningsmessige bestemmelser slik som normalperioden for hydrologisk gjennomsnitt og hvordan denne påvirker beregningen av el-sertifikat ved O/U-prosjekt. Scanmatic vil være tilstede med egen stand. Powel-dagene 2012 Årets Powel-dager blir arrangert 7. og 8. november på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Powel-dagene vil som tidligere år være en kombinasjon av interessante faglige foredrag og hyggelig sosialt samvær. Scanmatic blir å treffe på egen stand. Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø Produksjon: Trykk:

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid

en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid BALANSE en utgivelse fra Svea Finans 1/2011 Et fruktbart samarbeid Det er næringslivets plikt å ta samfunnsansvar ved å støtte idrettslag og ideelle organisasjoner, mener administrerende direktør Olav

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer