Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. Prosjekt RadArt. Hege Pålsrud"

Transkript

1 Årsrapport Prosjekt RadArt Hege Pålsrud

2 Innholdsfortegnelse RAPPORT FOR PILOTPROSJEKT RADART PROSJEKT RADART STYRINGSGRUPPE, PROSJEKTLEDER, GJESTESPILLGRUPPE, PROFILERING VISJON MÅLSETTING HANDLINGSPLAN 4 2 RAPPORT RAMMEVILLKÅR OG STRUKTUR RADVENT MÅLSETTINGEN I MINIUTGAVE OG PILOT FOR DELMÅL 1: PROFESJONALISERING RADART SOM AKTØR I UTVIKLING AV KUNSTPLANER UTVIKLING AV STRATEGIER GJENNOM INTRO-FONDET OG NORSK KULTURRÅDFOR INNOVATIV MARKEDSSKAPING 6 2. RESIDENSPROGRAM 6 3. STYRKING AV ØKONOMIKOMPETANSE REPRESENTASJON LOKAL NETTVERKSBYGGING MED INSTITUSJONER DELMÅL 2: FLERE GJESTESPILL OG STYRKET UTVEKSLING PROGRAMRÅD GJESTESPILL KRISTINA JUNTTILA SNARVISITT PÅ HERACELUM : GJESTESPILL MED METTE EDVARDSEN EVERY NOW AND THEN GJESTESPILL MED TRANSITEATRET POLYFONIAVARIASJONER DELMÅL 3: KOMPETANSEHEVING KURS OG WORKSHOP, FOREDRAG OG SEMINARER UFORMELL KOMPETANSEHEVING DELMÅL 4: FORMIDLING NETTSIDE OG PROFILERING SCENEWEB GLADNYHETER PROSJEKTLEDER RADVENT 13 BILDE OLAS FRIE RADIKALER 15 3 REGNSKAP KOMMENTARER TIL REGNSKAP REGNSKAP 16 2

3 Rapport for pilotprosjekt RadArt 2010 Sammendrag: Fruktbart samarbeid med Rådstua Teaterhus Stor oppmerksomhet i pressen Deltakelse i det offentlige rom Større aktivitet blant medlemmer og mellom medlemmer 6 scenekunstnere har flyttet sin virksomhet til Tromsø Nye strategier og ny finansiering gjennom innvilging av søknader hos INTRO og Norsk kulturråd for Avvikling av 3 gjestspill PR-prosjektet RadVent Økning i medlemsmasse fra 41 til 63 i PROSJEKT RADART 1.1 Bakgrunn Prosjekt RadArt ble opprettet på grunnlag av midler søkt hos Norsk Kulturråd og Tromsø Kommune. Tromsø Kommune gikk inn i prosjektet med kr ,- i lønnsmidler for prosjektleder i 3 år. Norsk Kulturråd bidro med prosjektstøtte kr ,- for Stillingen som prosjektleder ble utlyst mai 2009 og besatt 21. Oktober 2009 av Hege Pålsrud. Det ble opprettet en styringsgruppe som skulle fungere som overordnet for prosjektleder. Med midler til en 40 % stilling på helårs basis, hadde organisasjonen mulighet til å disponerer midlene utover prosjektsleders stilling resten av året. Styringsgruppa besluttet at prosjektleder derfor kunne jobbe utover sin 40 % stilling og at arbeidsgrupper knyttet til målsetting kunne lønnes fra disse midlene. 1.2 Styringsgruppe, prosjektleder, gjestespillgruppe, profilering Styringsgruppa ble satt sammen av prosjektleder, 3 representanter fra styret i nettverksorganisasjonen RadArt, daglig leder ved RTH, Yngvild Andreassen (vara Ine Camilla Bjørnsten) og Bi Haavind fra Tromsø Kommune. Leder for styringsgruppa ble valgt for 3 år og er Kristin Eriksen Bjørn. Prosjektleder har ikke stemmerett i gruppa da dette er hennes arbeidsgiver. Styringsgruppas leder og prosjektleder setter dagsorden for gruppas arbeid. Styringsgruppa skal prioritere og følge opp arbeidsplanene til Prosjekt RadArt både tidsmessig og økonomisk. Prosjektleder orienterer gruppa om sin aktivitet, foreslår aktiviteter og bruker den som sparringspartnere og rådgivere. 3

4 Styringsgruppa utviklet en visjon, målsetting og handlingsplan som ble godkjent av ekstraordinert årsmøtet i medlemsorganisasjonen RadArt. I rapporten vises det til aktivitetene som er gjennomført opp mot målsettinger via handlingsplanen. 1.3 Visjon RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. 1.4 Målsetting Synliggjøre og styrke det frie scenekunstfeltet i Tromsø Bidra til kompetanseutvikling, styrke og støtte profesjonelle Utvikle scenekunst som næring gjennom å øke publikumsgrunnlaget og produktiviteten blant medlemmene. Styrke samarbeidet med regionale, nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner og aktører. 1.5 Handlingsplan Det ble lagt strategier for målsettingen for gjennomføring av delmål i 2010: 1. Profesjonalisering 2. Flere gjestespill og styrket utveksling 3. Kompetanseheving 4. Formidling Styringsgruppa har gitt handlingsplanen for prosjektperioden følgende overskrifter: : Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring av den frie scenekunsten i Tromsø, 2011: Å dele en bølge. Profesjonalisering, kompetanseheving og formidling. 2012: Å skape varighet og forandring. Etablere faste strukturer 4

5 2 RAPPORT 2.1 Rammevillkår og struktur Prosjekt RadArt søkte om kr ,- fra Norsk Kulturråd og mottok kr ,-. I tillegg mottok RadArt kr ,- til gjestespill Snarvisitt på Heracleum for våren 2010 og kr ,- til gjestespillet Polyfoniavariasjoner. Styringsgruppa foretok dermed prioriteringer m.h.t målsetting i søknad. Prioriterte oppgaver ble å bygge opp Radarts profil og nettsted, starte opp arbeidet med gjestespill og samarbeid med Rådstua Teaterhus. Det ble opprettet en gjestespillgruppe: Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim, prosjektleder Hege Pålsrud og en representant fra Rådstua Teaterhus. Det ble opprettet en gruppe for utvikling av profil og nettside: Klaus Løkholm Bergli og prosjektleder Hege Pålsrud. Midlene fra Norsk Kulturråd ble mottatt i midten av April. Mye aktivitet lå dermed til høsttermin etter innsendt søknad til Norsk Kulturråd (1.september) og kulturnæringsfondet INTRO (1. Oktober). 2.2 Radvent målsettingen i miniutgave og pilot for 2011 Året 2010 ble avsluttet med prosjektet Radvent som kan ansees som en pilot for strategiene som ble lagt gjennom søknad om midler fra INTRO-fondet og Norsk Kulturråd for Det ble hyret inn PR-ansvarlig Helge Markusson og produsent Lisa Møller for å finne måter knytte RadArts gjestespill sammen med RadArts øvrige aktivitet og profilering av medlemmene. Selv om RadArt kun mottok midler til gjestespillet Polifoniavariasjoner for høsten 2010, ble det satt av midler til å hente inn every now and then med Mette Edvardsen som det også var søkt om. Markusson lanserte prosjektet Radvent, som en parallell til advent, men med start 19. November med every now and then og avslutning med Polifoniavariasjoner 18. Desember. Gjestespillene og alle aktivitetene til de øvrige RadArtmedlemmene og organisasjonen RadArt, ble satt inn i årests Radventskalender. I Radventskalenderen ble 33 aktive medlemmer invitert til å bli presentert med portrett på RadArts hjemmeside. Av disse svarte 16. Det ble produsert 16 storformatbilder fra medlemmers forestillinger som ble hengt opp i rådhusets foaje i Radventsperioden. Radvent startet med lanseringsfest og ble avsluttet med julebord i forbindelse med gjestespillene. 2.3 Delmål 1: Profesjonalisering Prosjektleder og styringsgruppa har gjennom sitt arbeid utviklet et større spillerom for aktiviteter mellom medlemmene og det offentlige rom. Medlemmene blir oppfordret til å delta (og deltar) på kulturpolitiske debatter og fora. Stor del av denne jobben ligger i prosjektleders stilling over driftsmidlene fra Tromsø Kommune og lønnet styreleder Kristin Eriksen Bjørn. Profesjonaliseringen har foregått gjennom å lønne arbeidsgrupper til gjestespill og profilering, styret og styreleders arbeid i Styringsgruppa. Det har blitt større transaksjon av informasjon og profilering av, og mellom, medlemmene. Det har vært en markant økning i medlemmenes bruk av hverandre i forestillingssammenheng. Oppmøte på medlemsmøter har økt. Medlemstallet har økt fra 41 til 63 i

6 Mange av disse aktivitetene er synergier som ikke tar penger fra prosjektmidlene fra Norsk Kulturråd RadArt som aktør i utvikling av Kunstplaner Troms Fylkeskommune er i gang med å utvikle en handlingsplan for visuell kunst. I den forbindelse ble prosjektleder Hege Pålsrud kontaktet for først i holde et foredrag under tittelen Kunstfelt i endring i et innspillseminar og dernest for å komme med skriftlig innspill til selve handlingsplanen. Tromsø kommune er også i gang med utvikling av kunstplan for hele kunstfeltet. Styreleder Kristin Eriksen Bjørn er invitert inn i dette arbeidet og har deltatt på flere møter. RadArt blir nå tatt inn for å være med å forme regionens satsning på kunst Utvikling av strategier gjennom INTRO-fondet og Norsk Kulturrådfor 2011 RadArts målsetting og strategier har blitt konkretisert ytterligere i løpet av 2010 gjennom søknadene om midler fra kulturnæringsfondet INTRO og Norsk Kulturråd. Søknadene har blitt innvilget med I 2011 planlegges et hovedprosjekt med 3 delprosjekter. Delprosjektene har felles overbygning i RadArts strategiske tenkning og er vevet sammen på et praktisk gjennomføringsnivå. Medlemmenes kunnskaper blir i stor grad delt som vennetjenester. Mye av denne kunnskapen skal nå profesjonaliseres gjennom å systematisere den og tilføres ekstern kompetanse. Slik vil både medlemmene, organisasjonen og det frie scenekunstfeltet styrkes. Prosjektet skal både produsere resultater for publikum og medlemmene, samtidig som nye metoder utvikles. 1. Innovativ markedsskaping RadArt tror på et unikt publikum. Det finnes et potensial i å bli kjent med ulike publikumsgrupper og å lage nye publikumsgrupper. RadArt tror at alle frie scenekunstprosjekter trenger unike strategier for å finne sitt publikum. Både RadArts gjestespill, Snarvisitt på Heracleum, og medlemmenes egne forestillinger i 2010, høstet erfaringer omkring både å nå, og ikke nå, forventet publikum. Et innovativt markedsskapingsprosjekt skal både lage et marked markedsføre RadArts publikumsrettede aktiviteter og lage større kontekster for disse. Aktivitetene er case-studies for arbeidsgrupper satt sammen av medlemmene og ekstern kompetanse innen markedsføring og produsentarbeid. 2. Residensprogram Scenekunstfeltet i Tromsø skal være i bevegelse. De som er her skal stimuleres til å reise ut og andre skal komme til. 6

7 RadArts medlemmer har bred og nyttig erfaring med residensprogrammer og reisevirksomhet som kunstnere, både i Norge og utlandet. RadArt ønsker å lage et program for å flytte flere kunstnere kollektivt fra ett eller flere kunstmiljøer og uttrykksformer til Tromsø for ulike perioder, for å skape en bevegelse i et felt, en retning og i byen. Kysten Kunsthospital er pr. i dag den eneste kunstnerresidensen i Tromsø, med en leilighet og atelier til en person. 3. Styrking av økonomikompetanse RadArt vil frigjøre tid og penger for å produsere scenekunst hos sine frilans og selvstendig næringsdrivende medlemmer. Medlemmene har høy kompetanse på produksjon, men ujevn erfaring og praksis på regnskap. Samkjøring av kompetansebygging gir effektivitet og fleksibilitet. Gjennom å styrke økonomikompetansen vil flere prosjekter av ulike formater kunne realiseres. Nye digitale regnskapsprogram, med lavt brukergrensesnitt, gir nå helt nye muligheter for kunstnerne selv til å ha kontroll og utnytte budsjetter i scenekunstens hurtige produksjoner. De vil også enklere kunne utnytte erfaringstall fra tidligere og dermed lage smartere budsjetter. RadArt skal bli selvforsynt med regnskapstjenester, både i selve prosjektet og blant medlemmene ved å utvikle felles maler for budsjettering og kontoplaner Representasjon RadArt har vært representert i mange sammenhenger: Kunstplankonferanse i regi av Tromsø Kommune: styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok med innlegg som ble publisert Kulturkonferanse i regi av Kulturdepartementet med Anniken Huitfeldt og Roger Solheim: Styreleder Kristin Eriksen Bjørn deltok for RadArt. Kultur og næringsseminar i regi av Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune: Hege Pålsrud invitert fra RadArt. 4 andre medlemmer deltok Kultibator kulturnæringsprosjekt med Tromsø Kommune: Kristin E. Bjørn deltok i referansegruppe Yoghurt kulturnæringsprosjekt i samarbeid med Tromsø Kommune: prosjektleder Hege Pålsrud har vært konsulent og RadArt som mulig leverandør av pilotprosjekter Danse- og teater-sentrum: prosjektleder Pålsrud er styremeldlem og RadArt skal være værtskap for årsmøtet i Tromsø Kommunes Kultur, idrett og oppvekstkommite. Styreleder Kristin E. Bjørn initierte møte med kommitéleder Vibeke Ek om finansieringstilstanden mellom institusjoner og frie scenekunstnere samt regnestykke på hva som legges igjen Landsdelsscenen for dans i Hammerfest. Styremedlem Liv Hanne Haugen har initiert samarbeid og møte mellom deres produsent og prosjektleder i RadArt. Kulturnæringsfondet i Tromsø ved Arne Wilhelm Theodorsen inviterte RadArts prosjektleder og styreleder til toveis informasjonsmøte. 7

8 Hålogaland Teater inviterte til dialogmøte mellom HTs direktør Beate Stangås og teatersjef Iren Reppen og RadArts styreleder og prosjektleder Troms Fylkeskommune seminar om internasjonal kultursatsning i Nord under FINN. Prosjektleder deltok. Fond for utøvende kunstnere la årets siste styremøte med tilhørende seminar til Tromsø. I seminardelen inngikk besøk hos RadArt på Rådstua Teaterhus. Kultursjef Kåre Sørensen, prosjektleder i RadArt Hege Pålsrud og medlem Øystein Blix innformerte om det kulturlivet og det frie scenekunstmiljøet i Tromsø. I tillegg traff de Ferske Scener og Haugen Produksjoner som jobbet på huset da. Troms Fylkeskommunes innspillseminar til handlingsplan for visuell kunst i Troms Prosjektleder var invitert til å holde innlegg og fokuserte på tverrfaglige kunstneriske prosjekter, samarbeidsformer, utvikling av residensprogram og behovet for å følge kunstneriske strømninger på mindre steder heller enn å satse på en sjanger. Tromsø Kunstforening og Kritikerlaget - debatt om kunstkritikk. På Tromsø Kunstforening. Prosjektleder deltok. HATS og Kritikerlaget debatt om teaterkritikk. Arrangert av HATS ansatt og RadArtmedlem Elin Danielsen, ordstyrer var RadArtmedlem Sidsel Pape. Ca 10 medlemmer deltok i debatten Norsk Kulturråds infomøte om tilskuddsordninger, RadArt medarrangør, medlemmer deltok Wim Wabbes fra Vooruit Kulturhus i Gent hadde uformelt møte i Tromsø med prosjektleder i RadArt på initiativ fra Liv Hanne Haugen. Richarda Qiontos fra NorWind festival i Berlin besøkte Tromsø på initiativ fra DTS og hadde møter med RadArtmedlemmene: Katrine E. Strøm, Håkon Vassvik, Nanna Elisabeth Berntsen, Kristin Eriksen Bjørn, Anita Basmo Bjørnstad, Gerd Kaisa Vorren, Ellen Zahl Jonassen, Kristina Juntilla, Ingvill Fossheim, Hege Pålsrud, Espen Østmann. Hun fikk se en prøve på Vi hever våre hoder i skam med Ferske Scener og RadArts gjesteforestilling Snarvisitt på Heracleum som hun er interessert i å få til Berlin. Nordlys og itromsø: Prosjektleder har fast kronikkplass i Nordlys. Og publisert 3 det siste året, den siste sammen med Kristin Eriksen Bjørn. Ola Rokkones har også satt i gang debatt om kulturkritikk i lokalpressen i begge aviser. Scenekunst.no: Elin Danielsen er fast anmelder der for Tromsø. Pålsrud og Bjørns kronikk er publisert der. Scenekunst.no lagde også sak på den store aktiviteten i scenekunstmiljøet i desember. Denne førte i sin tur til storte engasjement og debatt på nettstedet Lokal nettverksbygging med institusjoner Samarbeidet med Rådstua Teaterhus har blitt formalisert og satt inn i struktur i løpet av prosjektperioden. Prosjektleder deltar på stabsmøter på Rådstua Teaterhus. Her fungerer prosjektleder i RadArt som rådgiver for hvordan forholdene kan legges til rette for det profesjonelle miljøet og gjestespill. Daglig leder på Rådstua Teaterhus deltar i styringsgruppa til RadArt, og deres produsent og fagkonsulent deltar i gjestespillgruppa. Rådstua Teaterhus og RadArt har forhandlet fram avtale om 75% rabatt på leie av lokalene for RadArts medlemmer. 8

9 Utover samarbeidsprosjektet med gjestespill, kommer Rådstua Teaterhus og RadArt til å jobbe sammen med å utvikle produsentkompetanse. Pr i dag har Rådstua Teaterhus ansatt en produsent i 50% stilling. Denne har mange arbeidsoppgaver utover de konkrete prosjektene som RadArt er involvert i. RadArt ønsker å knytte til seg produsenter til sine prosjekter som jobber i team med Rådstua Teaterhus på felles aktiviteter. Rådstua Teaterhus og RadArt jobber sammen med å utvikle prosjekter som involverer andre miljøer i Tromsø. Det er konkrete planer om å utvikle et residensprogram og å utvikle et fellesverksted for produksjon av scenografi, design, kunst, m.m Fellesverksted: RadArt og Rådstua Teaterhus har skrevet en innstilling til samarbeid med andre aktører: Tvibit og Kompetansesenteret for rock om framtidig bruk av brannstasjonen. Prosjektleder skisserte i denne et forslag om flerbruksverksted for scenografi, design og kunstproduksjon. Daglig leder meldte inn behov for øvingslokaler for det frie scenekunstfeltet. Residensprogram: Kunsthospitalet (Troms fylkeskommune) er initiativtaker til et residensprogram ved sitt gjesteatelier hvor RadArt er inkludert som leverandør av kunstnere fra sitt nettverk i scenekunsten. RadArt vil lage et større residensprogram. Kunsthospitalet, Tromsø Kunstforening og Kunstakademiet og Rådstua Teaterhus ønsker å være med på dette. RadArt har inngått intensjonsavtale med Kurant galleri som arrangør av artist-talks og evenementer. 2.4 DELMÅL 2: Flere gjestespill og styrket utveksling RadArt opprettet en gjestespillgruppe bestående av Elin Danielsen, Bernt Bjørn, Ingvill Fossheim og prosjektleder Hege Pålsrud fra RadArt og en representant fra Rådstua Teaterhus. I løpet av 2010 ble gjestespillgruppa omdøpt til Programråd og det ble utviklet et mandat. Programmet ønsket å speile RadArts kontaktflate og kunstneriske uttrykk med det øvrig scenekunstmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt. Mange jobber med tverrfaglige performance-prosjekter. Flere av medlemmene har jobbet i Belgia og med kunstnere med tilknytning til Brussel både der og i Tromsø. For tiden er det flere RadArt medlemmer som har tilknytning til Finland. Forbindelsen til Brussel vil bli holdt ved like ved framtidige gjestespill, men i først omgang ønsket gjestespillgruppa å ha fokus på Finland og åpne den kontakten for publikum. Gjestespillgruppa ønsket derfor å starte med et fokus på Finland. Gjestespillgruppa mottok midler til Snarvsititt på Heracleum Programråd Mandat for Rådstua Teaterhus og RadArt Programråd for 2011: Retningsviserpil: Programrådet skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. Navn: Programråd Sammensetning: Programrådet skal bestå av 3 medlemmer fra RadArt med hver sin vararepresentant, daglig leder og produsent fra Rådstua Teaterhus. Møter kan ikke holdes 9

10 med mindre enn 2 representanter fra RadArt og en av disse representantene fra Rådstua Teaterhus tilstede. Medlemmene velges for 2 år. RadArts medlemmer velges på årsmøtet Oppgaver: Programrådsarbeid: Søknadsskriving, programarbeid og møtevirksomhet skal tidsmessig fordeles i Rådstua Teaterhus og RadArt. Timer skal registreres. Rådstua Teaterhus står for godtgjørelse av sine representanter og RadArt for sine, forutsatt tilskudd til virksomheten. Det utarbeides et rammeverk for tidsbruk i samsvar med budsjett til de respektive organisasjoner. Gjestespill: Programrådet har ansvar for å finne aktuelle gjestespill og sette sammen et helhetlig program og skrive søknader om finansiering av disse. Herunder kommer også programmering av forestillinger av RadArts medlemmer. Det er en ambisjon om 3 gjestespill i halvåret. Residensarbeid: Programrådet skal være RadArts kunstneriske råd i det planlagte residensprogrammet. Faglig utvikling: Programrådet skal komme med forslag og innspill til samarbeidspartnere om faglig utvikling gjennom faglige ressurser i forbindelse med gjestespill og residensprogram. Aktuelle samarbeidspartnere for faglig utvikling er HATS, fagsentret ved Rådstua Teaterhus og Kunstakademiet. Annen programmerende virksomhet: Programrådet kan kurere festivaler og andre kunstneriske arrangementer i regi av RadArt. Innspill for medlemmene i RadArt: Programrådet skal gi medlemene mulighet for innspill til programforslag før søknader om midler minst to ganger i året. Kontrakter og produksjon : Alle arrangementer i samarbeid mellom Rådstua Teaterhus og RadArt, skal kontraktfestes mht arbeidsfordeling i henhold til budsjetter og søknader. Budsjettene skal dekke produksjonskostnader og arbeid til disse Gjestespill Kristina Junttila Snarvisitt på Heracelum : Gjestespillet var en oppfølger av Vierailu Vanhainkodissa, ei forestilling som ble skapt ved omsorgsboliger i Helsingfors våren I Tromsø fikk forestilinga navnet Snarvisitt på Heracleum. Kristina Junttila, konsept- og regiansvarlig, og Ingvill Fossheim, kostyme-og scenografiansvarlig, kom fra Helsingfors. For å unngå språk- og kulturbarrierer samarbeidet de med lokale scenekunstnere som guider/performere under forestillingene. Disse var Elin Danielsen, Anne Katrine Haugen, Vegard Krane og Klaus Løkholm Bergli. Gjestespillet måtte omarbeides til den nye konteksten og stedet. Vierailu Vanhainkodissa måtte tilpasses og endres til Tromsø, til folkene som bor der, språk, kultur og den nye arbeidsgruppa. Gjennom hele prosessen var vi spesielt oppmerksomme på å være lydhør ovenfor folkene og stedet, og at vi ikke tråkket over personlige grenser. De første avtalene med Heracleum ble inngått desember '09 og etter det hadde vi et møte i januar med beboerne og i starten av april med guidene. Arbeidet med forestillinga sammen med guidene og beboerne startet i slutten 10

11 av april, fem uker før premiere. Forestillingene utviklet seg til å bli en happening på Heracleum, hvor fler og fler av beboerne ventet på kaffeserveringen, involverte seg i gjestene og forestillingen. Vi hadde samarbeid med åtte beboere som tok imot gjester i leilighetene sine, men det var langt flere som var engasjert under selve forestillingene. Etter siste forestilling ble det arrangert en åpen samtale om forestillinga i kafeen på Heracleum. Forestillinga ble gjennomført på et absolutt minimumsbudsjett. I forhold til andre gjestespill trengte denne forestillinga mer forberedelsestid. Produksjonskostnader og reise ble dekt fullt ut, men det var for lite penger på budsjettet til PR og full lønn. For å nå ut til et større publikum krever denne slags forestillinger en del ressurser på markedsføring for å ta bort redselen for det ukjente. På tross av dette brukte RadArt og Rådstua Teaterhus effektivt sitt nettverk og hver forestilling var stort sett full. Samarbeidet med lokale scenekunstnere var kunstnerisk fruktbart og det var absolutt nødvendig for at et slikt konsept skulle fungere lokalt Gjestespill med Mette Edvardsen every now and then rapport foreligger ikke enda Gjestespill med Transiteatret Polyfoniavariasjoner rapport foreligger ikke enda 2.5 DELMÅL 3: Kompetanseheving Delmål om kompetanseheving ble nedprioritert blant RadArts oppgaver i denne omgang da finansieringen av prosjektet ble vesentlig mindre enn budsjettert. Kompetanseheving har likevel vært et sentralt tema og en del av Prosjekt RadArts metodikk innen alle delmålene: lønn til arbeidsgrupper gir rom for utvikling og utveksling av kompetanse. Driftsmidlene til prosjektleder fra Tromsø Kommune og lønn til styringsgruppa har også bidratt til økt formidling, engasjement og dermed kunnskap i nettverket Kurs og workshop, foredrag og seminarer RadArt har ikke arrangert, men vært formidler av, kurs og workshop som er relevante for miljøet gjennom nettverket og nettside. Disse har vært arrangert i regi av medlemmene, gjennom deres professjonelle virke, andre kulturaktører, institusjoner, politiske og kunstneriske organisasjoner samt offentlige instanser. RadArt bruker nå denne aktiviteten for å tilrettelegge for framtidige strategier og samarbeid. HATS - et kompetansesenter for revy, teater og andre sceniske uttrykk i Nord-Norge og interesseorganisasjon for den nordnorske amatørteaterbevegelsen, som også holder til på Rådstua Teaterhus, vil være en naturlig samarbeidspartner for RadArt. Dette vil også styrke og binde sammen aktivitetene på Rådstua Teaterhus Uformell kompetanseheving RadArt har arrangert kvartalsvise bransje-luncher på Sivertsens Kafé på Rådstua Teaterhus, distribuert gladnyheter om medlemmene. Dette har blitt et uformelt diskusjonsfora med godt 11

12 oppmøte hvor medlemmer og prosjektleder har fått innspill til sin aktivitet og medlemmene har delt erfaringer. Disse har hatt meget godt oppmøte. Felleskontoret til RadArt, på Rådstua Teaterhus, har større hatt stor utnyttelse og fungerer som en sentral møteplass og arbeidsfelleskap. Mange nye samarbeid og kontaktutveksling skjer der. Nettverket har, utenfor prosjektet, igangsatt morgentreninger på Rådstua Teaterhus for utøvere og lesesirkel. 2.6 DELMÅL 4: Formidling Vi skal øke synligheten og bedre markedsføringen av fri profesjonell scenekunst Nettside og profilering Hege Pålsrud og Klaus Løkholm Bergli utgjorde RadArts team med ansvar for utvikling av profilering og nettside. Det ble gjort reasearch på ca byråer som kunne levere logo og hjemmeside og hentet inn tilbud fra de mest interessante. Tilbudene varierte fra kr ,- til kr ,- i tillegg kom drift av tradisjonell nettside. Det ble besluttet å kjøpe logo og visittkortmal fra Tank Design i Tromsø og å bruke RadArts eget team for å utvikle nettside og øvrig materiell. Kostnader med innkjøpte tjenester og honorar til RadArts arbeid, beløp seg da til ca. kr ,- Det sosiale nettverktøyet ble utredet som en løsning RadArt selv kunne utvikle som nettside og kommunikasjonsverktøy. Det ble investert i oppgradering av Pålsruds Adobes Designpakke for utvikling av øvrig profilmateriell. Slik kan RadArt håndtere nettside og infomateriell på egenhånd, samtidig som kompetansen på dette vil ligge i organisasjonen. Nettsiden fungerer bra, både for publikum og som intern kommunikasjon for RadArt. På hjemmesiden presenterer vi organisasjonen og dens aktiviteter (bilde 1); Prosjektlederen har en egen blogg der det til enhver tid er oppdatert info om hva som skjer, alle referater fra møter som holdes ligger tilgjengelig for alle medlemmene, og i tillegg har alle medlemmene en egen underside der de presenterer seg selv, med tekst, bilder, film og musikk. (bilde 2) Denne hjemmesiden fungerer som en plattform både internt, med o meldingsfunksjon o blogg o diskusjonsforum o kalender eksternt, der o alle kan gå inn og lese om RadArt 12

13 politikere kunstnere o se på profilene til medlemmene prosjektlederen blir ofte kontaktet av media, og kan nå henvise til hjemmesiden både for informasjon om enkeltmedlemmer og organisasjonen samt tilby annonsering o medlemmene kan presentere egne produksjoner Sceneweb RadArt har ansvaret for det Nordnorske bidraget til Danse- og Teater sentrums prosjekt Sceneweb, hvor informasjon om alle profesjonelle forestillinger skal legges inn i en digital database, og har ansatt medlemmet Ellen Zahl Jonassen til å gjøre denne jobben Gladnyheter Kvartalsvis lages det Gladnyheter om RadArts medlemmer. Disse sendes ut til media, lokale, regionale og nasjonale politikere, byråkrater og andre kunstnernettverk og organisasjoner, for å formidle hva som foregår i Tromsø, premierer, åpninger, oppstart av prosjekter, tilskudd, publiseringer, priser og kort presentasjon av nye medlemmer Prosjektleder Ansettelse av prosjektleder gjør at publikum har et sted å henvende seg for å få kontakter i det frie scenekunstmiljøet i Tromsø. Både presse, potensielle oppdragsgivere til medlemmene og samarbeidspartnere benytter seg av dette i økende grad RadVent Søknad til INTO-fondet ledet til et forprosjekt for for markedsføring av RadArt, både på organisasjonsnivå og for de enkelte medlemmene. (Se innledning til rapport) 13

14 Bilde 1 14

15 Bilde Olas Frie Radikaler Styremedlem Ola Rokkones foreslo på RadArts årsmøtet å skape aktivitet og ansvar for RadArts målsetting gjennom å gi hvert av medlemmene kr. 1000,- til aktivitet å komme med en idé for å oppnå denne. Kr ,- ble satt av fra prosjektmidlene fra Norsk Kulturråd. De som ikke hadde egne idéer, ga sin tusing til innkomne forslag. Prosjektet er igangsatt og fikk stor oppslutning. Fire forslag var konkrete nok til å bli stemt over og 34 medlemmer ga sin tusing til ønsket forslag. Resten ble fordelt likt. Vi fikk disse prosjektene: 1. Koperommet: Liv Hanne Haugen og Anniken Romuld arrangerte 40 minutters koping for befolkningen - i det offentlige rom, utenfor Rådhuset. Dette ble godt mottatt både hos publikum og presse. Prosjektet fikk ,- og vil ble gjentatt i under Ordkalotten med forfatterstudiet på UIT. 2. Internettbase over spillesteder i landsdelen: på initiativ fra Mette Marith Aspmo og i samarbeid med flere kommersielle aktører. RadArts bidrag investeres i ,- lønnsmidler for å samle bildemateriell og erfaring fra medlemmene som skal inngå i basen. Slik får vi eierskap i den. Prosjektet har til nå produsert en pilotside. 3. Studietur til Finland: Ingvill Fossheim og Kristina Juntilla (med virke i Helsinki) fikk 4000,- til å skrive søknad om felles studietur for RadArt som gruppe til en studietur til Finland. Denne skal planlegges i løpet av høsten 15

16 RadArt prosjektleder: Hege Pålsrud - adresse: Rådstua Teaterhus, Vestregata 48, 9008 Tromsø 4. RadArt Band: Erik Stifjell initierte et band basert på musikerne i RadArt som vil opptre i RadArt-sammenhenger. Kr 9000,- Dette prosjektet er ikke påbegynt enda. fra Koperommet, Olas Frie Radikaler 3 REGNSKAP 3.1 kommentarer til regnskap 3.2 regnskap 16

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks.

STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014. Irene Nordhaug Hansen. SAK 40/14: REFERAT Referat godkjent pr e- post og publisert i henhold til styreinstruks. STYREPROTOKOLL 15.- 16. november 2014 Sted: Tidspunkt: Deltagere: Referent: Tromsø Kl 1000-1700, strategiseminar Kl 1200-1500 Anne Marit Bjørnflaten, møteleder Ken Are Johnsen Anne Grethe Kristensen til

Detaljer

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler

Foreningen SceneFolk. Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler Foreningen SceneFolk Tiltak, aktivitet og disposisjon av amatørteatermidler 2015-2017 Vedlagt dokumenter utarbeidet til rapporten som styret i SceneFolk skal sende til Kulturdepartementet innen 10. august.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317)

Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Bibliotekrom i Troms (Ref #1318597454317) Søknadssum: 550000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek / 974793768 Postboks 6600 9296 Tromsø

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017

Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer. Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Retningslinjer for Forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte for arenaer Vedtatt i Norsk kulturråd 13. juni 2017 Del 1 Retningslinjer for søknad Gjesteoppholdsstøtte for arenaer 1 Om ordningen / formål

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for fremtiden Årsmelding for foreningen SceneFolk Org.nr: 916131445 Side 1 av 12 Styrets beretning Den 13. januar 2015 inngikk Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

ART. Tid og sted: KI.17.00-19.00, RadArtkontorene, Rådstua Teaterhus

ART. Tid og sted: KI.17.00-19.00, RadArtkontorene, Rådstua Teaterhus MD ART REFERAT - ÅnsuørE I RADART tr.oz,zols Tilstede: Silje Solheim Iohnsen, Kristina funttila Valkoinen, Ingvill Fossheim, Espen Østman& Kari Helene Skog Markus Søbstad Bensnes, Mari Sofie Andreassen,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt. STYREPROTOKOLL Sted: Tromsø Tidspunkt: 14.09.11 Kl. 1400-1745 15.09.11 Kl.0830-1230 Deltagere med stemmerett: Espen Igesund (møteleder, forlot etter sak 66/ 11) Wanja Balstad (møteleder fra sak 67/11)

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 RadArt - nettverk for fri scenekunst RadArt skal gi publikum mulighet til å oppleve mangfoldig og risikovillig scenekunst av høy kvalitet. ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011

Saksframlegg. Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Saksframlegg Kulturfond 2011; søknader til vurdering oktober/november 2011 Arkivsak.: 11/17385 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Formannskapet innvilger følgende tilskudd

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune.

Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 1 Sammendrag Bakgrunn Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Tildelt beløp: 600 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst

Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2011 Stiftelsen BEK 2011 BEK Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst - er et tverrfaglig ressurs- og kompetanse- senter for arbeid med kunst

Detaljer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer

Matti Lucie Arentz Styreleder // Forbundet frie Fotografer Til Kulturdepartementet Enger- utvalget Oslo 1. november 2012 Forbundet Frie Fotografer (FFF) takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kulturutredningen 2014. Vedlagt finner dere to vedlegg;

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

Strukturmelding - Drøfting på Kunstakademiet Kunstakademiets fagkollegium har i møte 7.10.2014 drøftet regjeringens strukturmelding og spørsmål knyttet til denne i Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under.

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. RadArt seminaret: Å lage og dele en bølge. Oslo 7. november 2014, Dramatikkens Hus. Scenekunstorganisering

Detaljer

AKTIVITETSRAPPORT 2006

AKTIVITETSRAPPORT 2006 AKTIVITETSRAPPORT 2006 De tidligere arbeidsgruppene for kultur og arbeidsgruppen for turisme ble besluttet slått sammen i februar 2006. Gruppene gjennomførte i denne forbindelse separate og felles møter

Detaljer

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018

NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 NKA 6/15 Strategi for Norske kirkeakademier 2015-2018 Saksdokument: Forslag til strategiplan 2015-2018 Forslag til vedtak: t vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier2015-2018. NKA 6/15 a Strategi

Detaljer

VISJONS- WORKSHOP JAN 2017

VISJONS- WORKSHOP JAN 2017 VISJONS- WORKSHOP JAN 2017 Oppsummering av workshop / Nordnorsk Designog Arkitektursenter HVA ER DET VI GJØR? NODA er et felleskap som jobber for et felles mål - Utvikling av en region gjennom design og

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

- ÅRSRAPPORT Totalt ble 18 nye forestillinger inkludert i Scenekunstbrukets repertoar i 2007.

- ÅRSRAPPORT Totalt ble 18 nye forestillinger inkludert i Scenekunstbrukets repertoar i 2007. - ÅRSRAPPORT 2007 - Norsk scenekunstbruk formidlet i 2007 forestillinger til i alt 211 434 tilskuere. Dette er en publikumsnedgang fra 2006 og viser tydelig at Scenekunstbruket har nådd toppen av aktivitetsnivået

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Elin Danielsen. Sander Torneus Pernille Dahl Johnsen

Elin Danielsen. Sander Torneus Pernille Dahl Johnsen Prosjektrapport utvikling av plattformen scenefolk.no Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Prosjektmedarbeidere: Enkeltoppgaver: HATS Kari Lydersen Lisa Helstrøm Jørgensen Elin Danielsen Irene Rasmussen

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud

Handlingsplan 2017/2018. Kunst og kulturstrategi for Buskerud Handlingsplan 2017/2018 Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018 Handlingsplan 2017/2018 skal bidra til å oppfylle mål i Kunst og kulturstrategi for Buskerud 2015-2018, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996.

Strategidokumentet er forankret i STLs formålsparagraf som ble vedtatt da organisasjonen ble stiftet i 1996. STRATEGIDOKUEMENT FOR STL: 2012-2014 / ARBEIDSPLAN 2012 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er paraplyorganisasjonen for tros- og livssynssamfunn i Norge. I 2011 feiret vi femten års jubileum.

Detaljer

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143)

Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Folkebibliotek som litteraturhus (Ref #5ebb0143) Søknadssum: 360 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Troms fylkesbibliotek

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK

HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE KOMPETANSESENTRE FOR MUSIKK Til Norsk Kulturråd v/preben von der Lippe Postboks 8052 Dep 0031 Oslo Deres ref:: Vår ref: Per Arne Alstad Deres dato: Vår dato: 03.04.2017 HØRINGSUTTALELSE VEDRØRENDE UTVIKLINGEN AV STRUKTUREN I REGIONALE

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark

Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Utfyllende kommentarer vedrørende vedtektsendringer for stiftelsen Musikk i Hedmark Blå Grønn Kommentar til endring: Svart Overskrift: Endring: Ingen. 1. Selskapsform Endring: Navn. Musikerordningen for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932

FOTOGRAFIETS HUS. Verdensarena for fotografi i Oslo FOTO-NORGE. Fellesorganisasjonen. Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 FOTOGRAFIETS HUS Verdensarena for fotografi i Oslo Forsidefoto: Lewis Hein, Lunch atop a Skyskraper, 1932 Fellesorganisasjonen FOTO-NORGE Foto: Ernst Furuhatt, fra Kapadokya, 2013. Verdensarena for fotografi

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 FINNMARK FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening

Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening Handlingsplan for markedsføring/kommunikasjon Rana Næringsforening Mars 2011 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 2 2.1 Interne styrker i bransjegruppe markedsføring/kommunikasjon...

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Åpen Høring : Mandag 29. April 2013 Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum - en av de syv forvalterorganisasjonene

Detaljer