ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN DESIGN MANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN DESIGN MANUAL"

Transkript

1 ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN DESIGN MANUAL

2 Fornebulandet designmanual Fornebulandet er et ambisiøst boligprosjekt som skal leve i utkanten av Oslo i mange år fremover. Området skal profileres som et flott sted å bo, med fokus på sjøliv, oppvekst og restitusjon - et pusterom mellom fjorden og byen. Fornebulandets posisjon ligger til grunn for denne designmanualen; En park omkranset av sjøen midt i storbyen - der folk kan bo. Fornebulandets personlighet er definert med følgende ord: Hyggelig og inkluderende, avslappet, trygg, komfortabel og ressurssterk. Fornebulandets Designmanual skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at Fornebulandet fremstår helhetlig og tydelig. Målsetningen er å bygge og bevare en sterk identitet, internt og eksternt.

3 LOGO Fornebulandet sin logo er bygget opp av tre elementer. TERNEN Ternen er symbolet til Fornebulandet. Navnetrekket er skrevet i en modifisert versjon av den klassike fonten Futura. Denne fonten er en geometrisk sans serif font som har et moderne uttrykk selvom den bærer breg av å være konstruert allerede på 20-tallet. Futura er en font med lange tradisjoner. Horisonten er laget av en dynamisk linje og er et oppstrammende og bindende elementet i logoen. Denne kan brukes som et designelement alene. Som nederst på sidene i denne manualen. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN Med unntak av horisonten, skal de tre elementene i logoen ikke flyttes, brukes hver for seg, i andre størrelser eller settes sammen på annen måte enn beskrevet i denne designmanualen. NAVNETREKK HORISONTEN Logoen krever en viss størrelse på grunn av den detaljrike Ternen og lesbarhet på payoff. Minimum gjengivelse av logoen er 4 cm bredde fra ene enden av horisonten til den andre. Logoen finnes også i en sentret variant som kan brukes når logoen opptrer alene.

4 PAYOFF ideell bredde på payoff Fornebulandets payoff er: ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN. Payoff skal settes i profilfonten Perpetua Regular versaler med stor spacing. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN Payoff skal plasseres midtstilt under horisonten i logoen. Payoff skal ikke være bredere enn den visuelle bredden på navnetrekket i logoen. Payoff kan ikke være mindre enn bredden på avstanden mellom de to strekene i nederste eksempel. Det er viktig å være obs på lesbarheten i payoff i små størrelser Maximum bredde på payoff et ET pusterom PUSTEROM mellom MELLOM FJORDEN fjorden OG og BYEN byen Man kan erstatte payoff med webadresse. Det gjelder samme regler for plassering av webadresse. Minimum bredde på payoff ET PUSTEROM et pusterom MELLOM mellom fjorden FJORDEN og OG byenbyen

5 ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN LOGO varianter Fornebulandet sin logo har følgende alternative varianter. Negativ: Logoen er laget i en negativ variant til plassering på mørke fargede bakgrunner og på mørke felter i bilder. Sort/Hvitt: Logoen er også laget i en sort/hvitt variant i tilfeller der man ikke trykker farger. Siluett: Logoen er laget i en forenklet enfargevariant til foreksempel enklere gjengivelser som brodering etc. LOGO og bakgrunner Logoen kan plasseres på bilder. Men siden detaljrikdommen i Ternen er stor og logoen trenger luft rundt seg er det viktig at den står på en rolig bakgrunn. Dette gjelder alle variantene av logoen. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN

6 PLASSERING Fornebulandets logo og spesielt symbolet; Ternen trenger godt med luft rundt seg (for å fly). For å sikre dette i alle størrelser er det tatt utgangspunkt i høyden på O en i navnetrekket. Det skal være minimum to høyder luft over ternen og to høyder under payoff. På sidene skal det minimum være to bredder luft. Se figur. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN

7 TYPOGRAFI Det er valgt to fonter til Fornebulandets designverktøykasse. En Antikva; Perpetua Regular som er brukt i payoff. Denne fonten er fin i versaler med stor spacing i headinger, men den er også en bra brødtekstfont med god lesbarhet. Den andre fonten er en grotesk font; Apex Sans. Dette er en moderne og variert fontfamile med mange snitt. Alle snitt kan brukes. Disse fontene kan også brukes sammen. Det skal utelukkende brukes disse to fontene med mindre det for eksempel på digitale flater kreves systemfonter. Da har vi valgt Minion Pro til å erstatte Perpetua og Arial som erstatning for Apex. Perpetua Regular Versaler 21pt +100 spacing ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZÆØÅ Perpetua Regular12pt 16 pt skytning 0 spacing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore Ut wisi enim suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Apex Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?! Apex Sans Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?!

8 FARGEPALETT Det er valgt en fargepalett til Fornebulandet inspirert av fargene i landskapet og materialene i bygningene i prosjektet. Hoveduttrykket skal være lyst, moderne, rent. Blått er den bærende fargen i Fornebulandets profil og fargepalett, blått er hentet fra himmel og hav. Mørk blå er Fornebulandets logofarge. Store fargede flater bør være lys blå. Dersom man skal lage en forløpning bør den gå fra lysblå til hvitt for å ivareta et lyst og rent uttrykk. I tillegg har man elementene sand/sten/vasket tre i to beige støttefarger. Disse fire kan brukes om hverandre og sammen. Også sammen med sort og hvitt. Det er i tillegg valgt ut to accentfarger til bruk i mindre omfang for å friske opp uttrykket. De to accentfargene kan brukes hver for seg, sammen med hovedfargene og støttefargene men ikke begge samtidig. Pantone 7470 C c100 m70 y35 k20 Pantone 7530 C c10 m18 y25 k32 Pantone 103 C c5 m5 y100 k16 Pantone 552 C c24 m3 y7 k2 Pantone 7527 C c3 m4 y14 k8 Pantone 1665 C c0 m79 y100 k0 Der de ulike boligområdene presenteres vil boligområdets farge være accentfarge. Boligområdenes farger skal ikke brukes sammen eller sammen med accentfargene.

9 FOTOMANER Når man skal finne bilder eller gå i fotoopptak for Fornebulandet er det viktig å ha i bakhodet at bildene skal passe med det visuelle hovedutrykket vi har valgt for Fornebulandet. Følgende ord kan ligge til grunn for en fotobrief: Moderne, åpent, inkluderende, ressurssterkt. Sammen med lyst, luftig, moderne, rent som er ordene vi har lagt til grunn for denne designmanualen.

10 FOTOMANER 2 Det vil i mange tilfeller være behov for bilder av de ulike byggeprosjektene. Det vil da være best å bruke datagenererte 3D bilder av de planlagte prosjektene. Dette fordi mange av prosjektene er bygget og man derfor sikrer et helhetlig fotografisk uttrykk.

11 FOTOMANER 3 Man kan gjerne bruke bilder av mennesker i Fornebulandets profil. Vi har lagt noen føringer for stil og tone i disse bildene for å sikre at Fornebulandet fremstår som helhetlig. Menneskene skal være naturlige, vanlige mennesker med varm og sjarmerende utsråling. De bør ikke posere, og bør være i en aktivitet eller ha en bortadrettet oppmerksomhet. De bør ikke være tydelig stylet, men gi et inntrykk av å være fanget i et hverdagslig øyeblikk. Bildene skal ha et varmt lys og et nedtonet fargespekter som gir et nordisk preg.

12 Arenareklame Logo brukt på arenareklame

13 Malelement Det er utviklet et malelement for Fornebulandets designprofil. Dette elementet skal binde sammen ulike typer trykksaker; prospekter, boligannonser, salgsaviser etc. Samt være et profilbærende element på nettsiden til Fornebulandet. Det tas forbehold om at dette elementet kan men ikke må brukes på idebasert massekommunikasjon. Dersom det ikke er hensiktmessig for ideen. Se eksempler side xx i denne designmanualen. Malelementene ligger som illustrator filer på CD som følger denne designmanualen. Man kan selv justere høyde og lengde på malelementene for å tilpasses ulike formater.

14 Områdeprofiler Det er utviklet en fargepalett, et navnetrekk og en payoff for å skille de ulike boligområdene på Fornebulandet fra hverandre og tydeliggjøre deres individuelle identitet. Dette er basert på grunnelementene i Fornebulandets designmanual, og spesielt laget for best mulig å harmonere med grunnelementene; logo, logofarger og fonter. Boligområdenes farger bør ikke brukes sammen og skal ikke brukes sammen med hovedprofilens accentfarger. De følgende sidene presenterer de ulike områdeprofilene, fargepalett og font samt eksempel på bruk av elementene.

15 te n ) m S TLOF SRBØU YA RO K TA Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Tett på naturen Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 Rett på bryggekanten Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 G168 B154 E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N R184 OG B YE N ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN Hundsund er satt med ApexSansBookT i Hvitt 100% OR HSTett UT N DØSYA UND på nature n Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Skisse prospekt Et oppvekstparadis N æ rhet KOKSAB UKTA (Payoff under utvikling) Et oppvek stparadi s Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 ti l a lt Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 (Payoff under utvikl ing ) Et opp vek stp ara di s KO KSABUKTA Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Prinsippskisse boligannonse R OH ULNFD S U K TA S UB ND Tett på na turen Tett p å na ture n N æ rh et ti l a lt Et oppvekstpara dis KOKSAB U KTA Rett p å br yggeka nte n Nærhet til a lt KJEDET ENEBOLIG FRA KR , ( Payoff under utvikl ing ) Et opp vek stp ara dis Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Tett på naturen Et oppvekstparadi s KO KSA BU K TA Næ rh et ti l alt Rett på bryggekanten (Payoff under utvikl ing) Rett på br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N KO KSABUKTA N æ rh et til alt 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR , ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN H

16 te n m KOKSABUKTA Rett på bryggekanten N æ rhet ti l alt Storøya er satt med ApexSansExtraboldT i Pantone 7527C 50% Rett Pantone+ på bryggekanten 256C Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 C9 M22 Y0 K0 E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N adipiscing cidunt ut at. 000,- ) Prinsippskisse boligannonse e Tett på naturen EN Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 laoreet dolore Tett på na turen Et opp vek stp ara di s KO KSABUKTA Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N utvikl Tett ing ) p å na ture n S (Payoff T O Runder Ø YA Tett p å na ture n (Payoff under utvikling) Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 m t. Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR , e Et oppvek stparadi s Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Et oppvekstparadis Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 t. EN Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Skisse prospekt Tett på nature n Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Tett på naturen S KSABUKTA T O R Ø YA N æ rh et til alt KO Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Et oppvekstpara dis KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,- N æ rh et ti l a lt KOKSAB U KTA Rett p å br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) Nærhet til a lt E T P U S T E RO M M E L L O M F J O R D E N O G B Y E N Rett på br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) Tett på naturen Et oppvekstparadi s KO KSA BU K TA Næ rh et ti l alt Rett på bryggekanten (Payoff under utvikl ing) ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN

17 te n ipiscing unt ut ) Koksabukta er satt med ApexSansMediumT i Pantone 261C 25% KOKSA BUK TA ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN Nærhet til alt Skisse prospekt KOKSABUKTA æ rhet ti l alt R ONL F S B U K TA Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Rett på bryggekanten Bånd for avis HU N D S U N D BUKTA KOKSA Rett på bryggekanten Nærh et ti l a lt Tett på na turen S T O R Ø YA Etnte oppvekstpara dis Rett p å br yggeka n FSS K TA Tett nature n Et opp vek stp ara di s HRUO NLDpå UBNUD Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 H KSABUKTA U N D S U N D N æ rh et ti l a lt KO ØKYA RS OT L FOSR BU TA Et oppvek stparadi s C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 C17 M4 Y6 K4 Tett p å na ture n Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 under utvikl ing ) Et oppvekstparadi s Næ rh et ti l alt Rett på bryggekanten 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- Rett på (Payoff under utvikling) Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Tett på naturen KO KSA BU K TA Rett p å br yggeka nte n Nærh et til alt (Payoff under utvikl ing ) Nærhet til a lt E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N ( Payoff KOKSA B UKTA Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 KOKSAB U KTA Et oppvekstparadis Prinsippskisse boligannonse Pantone+ 5405C Pantone+ 5455C Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Næ rh et ti l a lt KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,- Tett på naturen Tett p å na ture n KOKSABU K TA (Payoff under utvikl ing) br yggeka nte n Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Et opp vek stp ara di s Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 ( Payoff under utvikl ing ) ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN ( Payoff under utvikling) E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N laoreet dolore H

18 te n KOKSA BUK TA Nærhet til alt Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Rolfsbukta er satt med ApexSansBookT i hvitt 100% KOKSABUKTA N æ rhet ti l alt Rett på bryggekanten under utvikling) ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- STett T Opå RØ YA naturen Tett på naturen Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 H USNTDOSRUØNYA D Et oppvekstp aradis Tett p å na ture n bryggekanten RO opppå vek stp ara dis H LUFNSDBSUUKNTA D EtRett KOKSABUKTA Tett på na ture n Pantone+ 7530C Et opp vek stp aradi s C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 KO KSA B U KTA Et Nærh et oppvekstparadis til alt H U N DUK SU KOKSAB TAN D Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 SK UTA ND R OHLUFN SD BU laoreet dolore Rett p å bryggeka nten Et oppvek stparadi s KOKSA BUKTA Næ rhet ti l alt E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- N ærh et ti l a lt Tett på nature n Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Tett p å nature n Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Rett på bryggekanten Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 Skisse prospekt Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 (Payoff Næ rh et til a lt Rett p å br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN laoreet dolore Rett p å br yggeka nte n (Payoff under utvikling) (Payoff under utvikling) Prinsippskisse boligannonse Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 R O L F S B U K TA Rett ( Payoff under utvikl ing ) på bryggeka nten (Payoff under utvikl ing ) KJEDET ENEBOLIG FRA KR , E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Tett p å na ture n KJEDET ENEBOLIG FRA KR , E T P U S T E RO M M E L L O M F J O R D E N O G B Y E N ) Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 E T P U S T E RO M M E L L O M F J O R D E N O G B Y E N ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN

19 te n A ) Tett på nature n SHTU O R Ø YA NDSUND Pantone+ 5405C Tett p å na ture n Pantone+ 5455C Koksabukta er satt med ApexSansMediumT i Pantone 261C 25% C17 M4 Y6 K4 C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F ET PUS TEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN R58 G111 B143 Et oppvek stparadi s (Payoff under utvikling) H UNDSUND Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 (Payoff under utvikl ing ) Bånd for N ærh et tilavisalt Tett på naturen Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 på naturen oppvekstpara dis EtEt oppvekstparadis utvikling) KO KSA B U K TA (Payoff under utvikl ing ) Tett p å nature n Et opp vek stp aradi s KO KSA B UK TA (Payoff under utvikl ing) N ærhet ti l alt KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,- Rett på bryggeka nte n Nærhet til alt N ærh et til a lt Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 KO KSAB U K TA Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Skisse prospekt Et opp vek stp ara ditett s ( Payoff under H U N D S U N D Et oppvekstpara di s E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N Rett p å br yggeka nte n Rett p å br yggekante n (Payoff under utvikl ing) ( Payoff under utvikl ing ) ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN Prinsippskisse boligannonse (Payoff under utvikling) KOKSABUKTA 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- N ærh et ti l a lt 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- ET PUS TEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN laoreet dolore laoreet dolore Tett p å na ture n KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,-

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn.

LOGO VARIANTER. 1 Hovedlogen, som skal brukes i størst mulig grad. Dvs i farger på hvit bakgrunn. LOGO VARIANTER 1 2 3 Generelt Logoen finnes på flere språk, bokmål, nynorsk, engelsk og samisk. Alle logovarianter er tilgjengelige og nedlastbare på nettsiden, der ligger også beskrivelser for bruk. Ved

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK

1 hrs. PrOFILhÅNDBOK hrs. PROFILHÅNDBOK 1 INNLEDNING 2 ORIGINALER Alle originaler forefinnes hos profilansvarlig HRS KONTAKT Spørsmål kan rettes til profilansvarlig i HRS, Trond Munkvold eller til Chili Harstad AS ved Roland

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0

Visuell identitet Vestavind Offshore AS. Brand guidelines versjon 1.0 Visuell identitet Vestavind Offshore AS Brand guidelines versjon 1.0 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 2 VESTAVIND OFFSHORE VISUELL IDENTITET VERSJON 1.0 SIDE 3 INTRO BRAND GUIDELINES

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

RST Logistics Designmanual

RST Logistics Designmanual «Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.» Steve Jobs RST Logistics Designmanual Versjon 1-2014 For RST av WE MAKE

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1

Designmanual - retningslinjer for visuell identitet. 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 Designmanual - retningslinjer for visuell identitet 1 Den norske kirkes visuelle identitet - designmanual 1.1 INTRODUKSJON INNHOLD Et helhetlig grafisk uttrykk er viktig for å bygge gjenkjennelse og troverdighet.

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil

Profilveileder. Veileder for bruk av designprofil 1 Profilveileder Veileder for bruk av designprofil Innhold 2 Logo 3 Logo horisontal 4 Logo vertikal 5 Engelsk logo 6 Samisk logo 7 Plassering 8 Typografi 9 Profilfont 10 Typografi: hierarki 11 Typografi:

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16

Innhold. Jubileumslogo 17 Hovedlogo & Jubileumslogo 18. Visittkort 14 Banner & Roll-ups 15 Skilt/ Fasade bruk 16 designmanual 2011 Denne designmanualen presenterer deres nye grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse med redskaper dere trenger for å være tydelige og fremstå som en enhetlig og profesjonell

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Versjon 1.0 Op designstudio 2011. Designmanual. Forord

Versjon 1.0 Op designstudio 2011. Designmanual. Forord Versjon 1.0 Op designstudio 2011 Designmanual Forord 1.00 Visuelle grunnelementer 5 Symbol og navntrekk 6 Offisiell logo 7 Logovarianter 8 Fonter 10 Designelement nivå 1: Administrativt/corporate 11 Designelement

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Rapport Obligatorisk oppgave 03

Rapport Obligatorisk oppgave 03 Rapport Obligatorisk oppgave 03 Obligatorisk oppgave 03 : Door to Door Organics Oppgaven gikk ut på å lage en ny logo og visuell profil for Door to Door Organics i forbindelse med at de skulle starte opp

Detaljer