ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN DESIGN MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN DESIGN MANUAL"

Transkript

1 ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN DESIGN MANUAL

2 Fornebulandet designmanual Fornebulandet er et ambisiøst boligprosjekt som skal leve i utkanten av Oslo i mange år fremover. Området skal profileres som et flott sted å bo, med fokus på sjøliv, oppvekst og restitusjon - et pusterom mellom fjorden og byen. Fornebulandets posisjon ligger til grunn for denne designmanualen; En park omkranset av sjøen midt i storbyen - der folk kan bo. Fornebulandets personlighet er definert med følgende ord: Hyggelig og inkluderende, avslappet, trygg, komfortabel og ressurssterk. Fornebulandets Designmanual skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at Fornebulandet fremstår helhetlig og tydelig. Målsetningen er å bygge og bevare en sterk identitet, internt og eksternt.

3 LOGO Fornebulandet sin logo er bygget opp av tre elementer. TERNEN Ternen er symbolet til Fornebulandet. Navnetrekket er skrevet i en modifisert versjon av den klassike fonten Futura. Denne fonten er en geometrisk sans serif font som har et moderne uttrykk selvom den bærer breg av å være konstruert allerede på 20-tallet. Futura er en font med lange tradisjoner. Horisonten er laget av en dynamisk linje og er et oppstrammende og bindende elementet i logoen. Denne kan brukes som et designelement alene. Som nederst på sidene i denne manualen. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN Med unntak av horisonten, skal de tre elementene i logoen ikke flyttes, brukes hver for seg, i andre størrelser eller settes sammen på annen måte enn beskrevet i denne designmanualen. NAVNETREKK HORISONTEN Logoen krever en viss størrelse på grunn av den detaljrike Ternen og lesbarhet på payoff. Minimum gjengivelse av logoen er 4 cm bredde fra ene enden av horisonten til den andre. Logoen finnes også i en sentret variant som kan brukes når logoen opptrer alene.

4 PAYOFF ideell bredde på payoff Fornebulandets payoff er: ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN. Payoff skal settes i profilfonten Perpetua Regular versaler med stor spacing. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN Payoff skal plasseres midtstilt under horisonten i logoen. Payoff skal ikke være bredere enn den visuelle bredden på navnetrekket i logoen. Payoff kan ikke være mindre enn bredden på avstanden mellom de to strekene i nederste eksempel. Det er viktig å være obs på lesbarheten i payoff i små størrelser Maximum bredde på payoff et ET pusterom PUSTEROM mellom MELLOM FJORDEN fjorden OG og BYEN byen Man kan erstatte payoff med webadresse. Det gjelder samme regler for plassering av webadresse. Minimum bredde på payoff ET PUSTEROM et pusterom MELLOM mellom fjorden FJORDEN og OG byenbyen

5 ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN LOGO varianter Fornebulandet sin logo har følgende alternative varianter. Negativ: Logoen er laget i en negativ variant til plassering på mørke fargede bakgrunner og på mørke felter i bilder. Sort/Hvitt: Logoen er også laget i en sort/hvitt variant i tilfeller der man ikke trykker farger. Siluett: Logoen er laget i en forenklet enfargevariant til foreksempel enklere gjengivelser som brodering etc. LOGO og bakgrunner Logoen kan plasseres på bilder. Men siden detaljrikdommen i Ternen er stor og logoen trenger luft rundt seg er det viktig at den står på en rolig bakgrunn. Dette gjelder alle variantene av logoen. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN

6 PLASSERING Fornebulandets logo og spesielt symbolet; Ternen trenger godt med luft rundt seg (for å fly). For å sikre dette i alle størrelser er det tatt utgangspunkt i høyden på O en i navnetrekket. Det skal være minimum to høyder luft over ternen og to høyder under payoff. På sidene skal det minimum være to bredder luft. Se figur. ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN

7 TYPOGRAFI Det er valgt to fonter til Fornebulandets designverktøykasse. En Antikva; Perpetua Regular som er brukt i payoff. Denne fonten er fin i versaler med stor spacing i headinger, men den er også en bra brødtekstfont med god lesbarhet. Den andre fonten er en grotesk font; Apex Sans. Dette er en moderne og variert fontfamile med mange snitt. Alle snitt kan brukes. Disse fontene kan også brukes sammen. Det skal utelukkende brukes disse to fontene med mindre det for eksempel på digitale flater kreves systemfonter. Da har vi valgt Minion Pro til å erstatte Perpetua og Arial som erstatning for Apex. Perpetua Regular Versaler 21pt +100 spacing ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZÆØÅ Perpetua Regular12pt 16 pt skytning 0 spacing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore Ut wisi enim suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Apex Sans Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?! Apex Sans Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ?!

8 FARGEPALETT Det er valgt en fargepalett til Fornebulandet inspirert av fargene i landskapet og materialene i bygningene i prosjektet. Hoveduttrykket skal være lyst, moderne, rent. Blått er den bærende fargen i Fornebulandets profil og fargepalett, blått er hentet fra himmel og hav. Mørk blå er Fornebulandets logofarge. Store fargede flater bør være lys blå. Dersom man skal lage en forløpning bør den gå fra lysblå til hvitt for å ivareta et lyst og rent uttrykk. I tillegg har man elementene sand/sten/vasket tre i to beige støttefarger. Disse fire kan brukes om hverandre og sammen. Også sammen med sort og hvitt. Det er i tillegg valgt ut to accentfarger til bruk i mindre omfang for å friske opp uttrykket. De to accentfargene kan brukes hver for seg, sammen med hovedfargene og støttefargene men ikke begge samtidig. Pantone 7470 C c100 m70 y35 k20 Pantone 7530 C c10 m18 y25 k32 Pantone 103 C c5 m5 y100 k16 Pantone 552 C c24 m3 y7 k2 Pantone 7527 C c3 m4 y14 k8 Pantone 1665 C c0 m79 y100 k0 Der de ulike boligområdene presenteres vil boligområdets farge være accentfarge. Boligområdenes farger skal ikke brukes sammen eller sammen med accentfargene.

9 FOTOMANER Når man skal finne bilder eller gå i fotoopptak for Fornebulandet er det viktig å ha i bakhodet at bildene skal passe med det visuelle hovedutrykket vi har valgt for Fornebulandet. Følgende ord kan ligge til grunn for en fotobrief: Moderne, åpent, inkluderende, ressurssterkt. Sammen med lyst, luftig, moderne, rent som er ordene vi har lagt til grunn for denne designmanualen.

10 FOTOMANER 2 Det vil i mange tilfeller være behov for bilder av de ulike byggeprosjektene. Det vil da være best å bruke datagenererte 3D bilder av de planlagte prosjektene. Dette fordi mange av prosjektene er bygget og man derfor sikrer et helhetlig fotografisk uttrykk.

11 FOTOMANER 3 Man kan gjerne bruke bilder av mennesker i Fornebulandets profil. Vi har lagt noen føringer for stil og tone i disse bildene for å sikre at Fornebulandet fremstår som helhetlig. Menneskene skal være naturlige, vanlige mennesker med varm og sjarmerende utsråling. De bør ikke posere, og bør være i en aktivitet eller ha en bortadrettet oppmerksomhet. De bør ikke være tydelig stylet, men gi et inntrykk av å være fanget i et hverdagslig øyeblikk. Bildene skal ha et varmt lys og et nedtonet fargespekter som gir et nordisk preg.

12 Arenareklame Logo brukt på arenareklame

13 Malelement Det er utviklet et malelement for Fornebulandets designprofil. Dette elementet skal binde sammen ulike typer trykksaker; prospekter, boligannonser, salgsaviser etc. Samt være et profilbærende element på nettsiden til Fornebulandet. Det tas forbehold om at dette elementet kan men ikke må brukes på idebasert massekommunikasjon. Dersom det ikke er hensiktmessig for ideen. Se eksempler side xx i denne designmanualen. Malelementene ligger som illustrator filer på CD som følger denne designmanualen. Man kan selv justere høyde og lengde på malelementene for å tilpasses ulike formater.

14 Områdeprofiler Det er utviklet en fargepalett, et navnetrekk og en payoff for å skille de ulike boligområdene på Fornebulandet fra hverandre og tydeliggjøre deres individuelle identitet. Dette er basert på grunnelementene i Fornebulandets designmanual, og spesielt laget for best mulig å harmonere med grunnelementene; logo, logofarger og fonter. Boligområdenes farger bør ikke brukes sammen og skal ikke brukes sammen med hovedprofilens accentfarger. De følgende sidene presenterer de ulike områdeprofilene, fargepalett og font samt eksempel på bruk av elementene.

15 te n ) m S TLOF SRBØU YA RO K TA Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Tett på naturen Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 Rett på bryggekanten Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 G168 B154 E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N R184 OG B YE N ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN Hundsund er satt med ApexSansBookT i Hvitt 100% OR HSTett UT N DØSYA UND på nature n Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Skisse prospekt Et oppvekstparadis N æ rhet KOKSAB UKTA (Payoff under utvikling) Et oppvek stparadi s Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 ti l a lt Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 (Payoff under utvikl ing ) Et opp vek stp ara di s KO KSABUKTA Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Prinsippskisse boligannonse R OH ULNFD S U K TA S UB ND Tett på na turen Tett p å na ture n N æ rh et ti l a lt Et oppvekstpara dis KOKSAB U KTA Rett p å br yggeka nte n Nærhet til a lt KJEDET ENEBOLIG FRA KR , ( Payoff under utvikl ing ) Et opp vek stp ara dis Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Tett på naturen Et oppvekstparadi s KO KSA BU K TA Næ rh et ti l alt Rett på bryggekanten (Payoff under utvikl ing) Rett på br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N KO KSABUKTA N æ rh et til alt 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR , ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN H

16 te n m KOKSABUKTA Rett på bryggekanten N æ rhet ti l alt Storøya er satt med ApexSansExtraboldT i Pantone 7527C 50% Rett Pantone+ på bryggekanten 256C Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 C9 M22 Y0 K0 E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N adipiscing cidunt ut at. 000,- ) Prinsippskisse boligannonse e Tett på naturen EN Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 laoreet dolore Tett på na turen Et opp vek stp ara di s KO KSABUKTA Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N utvikl Tett ing ) p å na ture n S (Payoff T O Runder Ø YA Tett p å na ture n (Payoff under utvikling) Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 m t. Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR , e Et oppvek stparadi s Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Et oppvekstparadis Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 t. EN Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Skisse prospekt Tett på nature n Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Tett på naturen S KSABUKTA T O R Ø YA N æ rh et til alt KO Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Et oppvekstpara dis KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,- N æ rh et ti l a lt KOKSAB U KTA Rett p å br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) Nærhet til a lt E T P U S T E RO M M E L L O M F J O R D E N O G B Y E N Rett på br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) Tett på naturen Et oppvekstparadi s KO KSA BU K TA Næ rh et ti l alt Rett på bryggekanten (Payoff under utvikl ing) ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN

17 te n ipiscing unt ut ) Koksabukta er satt med ApexSansMediumT i Pantone 261C 25% KOKSA BUK TA ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN Nærhet til alt Skisse prospekt KOKSABUKTA æ rhet ti l alt R ONL F S B U K TA Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Rett på bryggekanten Bånd for avis HU N D S U N D BUKTA KOKSA Rett på bryggekanten Nærh et ti l a lt Tett på na turen S T O R Ø YA Etnte oppvekstpara dis Rett p å br yggeka n FSS K TA Tett nature n Et opp vek stp ara di s HRUO NLDpå UBNUD Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 H KSABUKTA U N D S U N D N æ rh et ti l a lt KO ØKYA RS OT L FOSR BU TA Et oppvek stparadi s C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 C17 M4 Y6 K4 Tett p å na ture n Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 under utvikl ing ) Et oppvekstparadi s Næ rh et ti l alt Rett på bryggekanten 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- Rett på (Payoff under utvikling) Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Tett på naturen KO KSA BU K TA Rett p å br yggeka nte n Nærh et til alt (Payoff under utvikl ing ) Nærhet til a lt E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N ( Payoff KOKSA B UKTA Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 KOKSAB U KTA Et oppvekstparadis Prinsippskisse boligannonse Pantone+ 5405C Pantone+ 5455C Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Næ rh et ti l a lt KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,- Tett på naturen Tett p å na ture n KOKSABU K TA (Payoff under utvikl ing) br yggeka nte n Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Et opp vek stp ara di s Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 ( Payoff under utvikl ing ) ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN ( Payoff under utvikling) E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N laoreet dolore H

18 te n KOKSA BUK TA Nærhet til alt Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Rolfsbukta er satt med ApexSansBookT i hvitt 100% KOKSABUKTA N æ rhet ti l alt Rett på bryggekanten under utvikling) ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- STett T Opå RØ YA naturen Tett på naturen Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 H USNTDOSRUØNYA D Et oppvekstp aradis Tett p å na ture n bryggekanten RO opppå vek stp ara dis H LUFNSDBSUUKNTA D EtRett KOKSABUKTA Tett på na ture n Pantone+ 7530C Et opp vek stp aradi s C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 KO KSA B U KTA Et Nærh et oppvekstparadis til alt H U N DUK SU KOKSAB TAN D Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 SK UTA ND R OHLUFN SD BU laoreet dolore Rett p å bryggeka nten Et oppvek stparadi s KOKSA BUKTA Næ rhet ti l alt E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- N ærh et ti l a lt Tett på nature n Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 Tett p å nature n Pantone+ 5455C C17 M4 Y6 K4 Rett på bryggekanten Pantone+ 261C C62 M100 Y9 K44 WEB # R102 G4 B96 Pantone+ 256C C9 M22 Y0 K0 Skisse prospekt Pantone+ 5405C C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F R58 G111 B143 (Payoff Næ rh et til a lt Rett p å br yggeka nte n ( Payoff under utvikl ing ) ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN laoreet dolore Rett p å br yggeka nte n (Payoff under utvikling) (Payoff under utvikling) Prinsippskisse boligannonse Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 R O L F S B U K TA Rett ( Payoff under utvikl ing ) på bryggeka nten (Payoff under utvikl ing ) KJEDET ENEBOLIG FRA KR , E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Tett p å na ture n KJEDET ENEBOLIG FRA KR , E T P U S T E RO M M E L L O M F J O R D E N O G B Y E N ) Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 E T P U S T E RO M M E L L O M F J O R D E N O G B Y E N ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN

19 te n A ) Tett på nature n SHTU O R Ø YA NDSUND Pantone+ 5405C Tett p å na ture n Pantone+ 5455C Koksabukta er satt med ApexSansMediumT i Pantone 261C 25% C17 M4 Y6 K4 C68 M35 Y17 K40 WEB #3A6F8F ET PUS TEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN R58 G111 B143 Et oppvek stparadi s (Payoff under utvikling) H UNDSUND Pantone+ 7530C C10 M18 Y25 K32 WEB #B8A89A R184 G168 B154 Pantone+ 7527C C3 M4 Y14 K8 (Payoff under utvikl ing ) Bånd for N ærh et tilavisalt Tett på naturen Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 på naturen oppvekstpara dis EtEt oppvekstparadis utvikling) KO KSA B U K TA (Payoff under utvikl ing ) Tett p å nature n Et opp vek stp aradi s KO KSA B UK TA (Payoff under utvikl ing) N ærhet ti l alt KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,- Rett på bryggeka nte n Nærhet til alt N ærh et til a lt Pantone+ 579C C24 M0 Y43 K0 KO KSAB U K TA Pantone+ 7496C C46 M6 Y100 K42 WEB #6D8D23 R109 G141 B35 Skisse prospekt Et opp vek stp ara ditett s ( Payoff under H U N D S U N D Et oppvekstpara di s E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N Rett p å br yggeka nte n Rett p å br yggekante n (Payoff under utvikl ing) ( Payoff under utvikl ing ) ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN Prinsippskisse boligannonse (Payoff under utvikling) KOKSABUKTA 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- N ærh et ti l a lt 2-3 OG 4 ROMS LEILIGHETER. FRA KR ,- ET PUS TEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN E T PUS TE ROM ME LLOM F J ORDE N OG B YE N ET P UST EROM M EL L OM FJOR DEN OG BY EN E T P USTE RO M M E L L O M F JO R DE N O G B YE N ET PUS TERO M MELLO M FJO RDEN O G BYEN laoreet dolore laoreet dolore Tett p å na ture n KJEDET ENEBOLIG FRA KR ,-

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

BODØ 2016 PROFILMANUAL

BODØ 2016 PROFILMANUAL 1 BODØ 2016 PROFILMANUAL RIKTIG SPOR - DESEMBER 2014 2 Hovedlogo Bodø 2016s hovedlogo er en stående variant med forløpning. Denne er generell og omfavner alle årstidene i Bodø2016s profil. Det finnes også

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no

Retningslinjer for NSTs grafiske profil. www.telemed.no Retningslinjer for NSTs grafiske profil www.telemed.no Dette er NSTs nye profil! Nasjonalt senter for telemedisin har fått ny grafisk profil som skal være et effektivt og strategisk verktøy for salg og

Detaljer

Profilmanual 1.0 HOVEDELEMENTER 2.0 SYMBOL 2.1 LOGOTYPE, farger 2.2 LOGOTYPE, sort/hvit 2.3 LOGO, farger 2.4 LOGO, sort/negativ 2.5 LOGO, frisone/minstemål 3.0 TYPOGRAFI, primær 3.1 TYPOGRAFI, sekundær

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2016 02. Logo Hovedlogo Hovedlogo NNBAs logo er satt sammen av en vertikalstilt form som inneholder logoelementet bestående av hammer og tannhjul brukt i tidligere års messer, samt forkortelsen NNBA i versaler

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08.

Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk. Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp. Profilhåndbok version 1.0 17.08. 2012 Designprofil 1.0 TELL Reklamebyrå Blide Folk Skap en helhetlig profil. Bruk profilhåndboken. Glomma Papp Profilhåndbok version 1.0 17.08.12 Innhold Designprofil 1.0 2012 Profilmalen skal ligge i grunn

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012

PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 PROFIL HÅNDBOK V1.0 // JANUAR 2012 På de følgende sidene finner du en beskrivelse av Bistand for barns visuelle profil og hvordan de ulike elementene kan brukes for å skape en sterk og konsistent identitet.

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011

NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 NOKUT SFU Senter for fremragende utdanning Profildokumentasjon 2011 Side 2 Logo Side 3 Logo språk- og fargeversjoner SPRÅK: BOKMÅL Blå logoversjon Dette er den foretrukne logoversjonen. Blå logoversjon

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering

Logo. Farger. Fonter. Designelement. Bilder. Implementering 1 Versjon 1.0 Logo 3 Farger 9 Fonter 11 Designelement Bilder Implementering 15 18 21 2 Næringssektorene i Norge har sin egen felles grafiske signatur. Denne signaturen er hovedelementet i den nye grafiske

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

PROFILMANUAL Revidert November 2013

PROFILMANUAL Revidert November 2013 PROFILMANUAL Revidert November 2013 INNHOLD Om profilen 3 Logo 4 Logo varianter 5-6 Farger 7 Grafiske elementer 8 Bildeuttrykk 9 Trykksaker 10-12 Annonseeksempler 13 Branding 14 2 PROFILEN Det grafiske

Detaljer

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien

Midnattsolveien. Profilhåndbok. Rettningslinjer for Midnattsolveien Profilhåndbok Rettningslinjer for Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2: Introduksjon side 3-6: LOGO -Beskrivelse av logo -presentasjon av logo -Fargeregler/Fargekoder -Feil bruk av logo side 7: Typografi

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1

DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD Q1 versjon 0.0.1 DESIGNMAL FLEXX ØSTFOLD 2016 Q1 versjon 0.0.1 2 Flexx Østfold - designmal Introduksjon Flexx Østfold har per 23.03.2016 vedtatt en oppdatering av eksisterende designmal. Den nye designmalen skal bidra

Detaljer

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011

MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 MIN IDRETT ny design web, oktober 2011 DE VISUELLE RETNINGSLINJENE Det er ikke utarbeidet visuelle retningelinjer for digitale medier i NIFs designmanual (utover for Powerpoint). Vi har implementert de

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS

Forord. Nicolai Christensen Utgave 15.03.12 PROFILMANUAL - EIENDOMSSERVICE NOR AS 01. Profilmanual 1 2 Forord Gode designløsninger skaper oppmerksomhet, gjør budskap tydeligere og forsterker opplevelsen av et produkt, en tjenesteeller en virksomhet. Samtidig vil konsekvent bruk av designelementer

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon november 2016

Profilhåndbok. Versjon november 2016 Profilhåndbok. Versjon november 2016 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3 PROFILHÅNDBOK 2013 Innhold Bamble kommunes visuelle profil s. 3 1.0 Kommunevåpenet s. 4 1.1 Logo, versjoner s. 5 1.2 Logo, friområde/bakgrunn s. 6 2.0 Farger s. 7 2.1 Farger i bruk/kombinasjoner s. 8 3.0

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia

Grafisk designmanual. - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia Grafisk designmanual - oversikt over maler og materiell som er tilgjengelig for FLL-nettverket i Skandinavia 2 FIRST LEGO League - grafisk designmanual Innhold grafisk designmanual 1. FIRST LEGO League-logo

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Japansk språklærings-app. Skisseprosessheftet. Skisseprosessheftet

Japansk språklærings-app. Skisseprosessheftet. Skisseprosessheftet 287527 Japansk språklærings-app Skisseprosessheftet Emne: Kull: Utdanning: BOP3102 14BGDHO1 Bachelor i grafisk design, HK Innholdfortegnelse Japansk språklærings-app 3 Prototype 1 7 Prototype 2 9 Kontekst

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen

Ocean Bergen profilmanual. Om profilmanualen Profilmanual Om profilmanualen Profilmanualen er laget som en veiledning for alle som jobber med markedsmateriell for Ocean Bergen og skal sørge for at Ocean Bergen har en klar og tydelig visuell identitet.

Detaljer

User Guideline Last update: 10.05.16

User Guideline Last update: 10.05.16 User Guideline Last update: 10.05.16 Innhold Om Guidelines Logo/Farger Tyografi Bildestil EKSEMPLER implementering 3 4 5 6 7-15 Om User Guideline Denne minimanualen er en verktøykasse med de visuelle redskapene

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

Hvordan forene alle nettsidene til FSFE? Vanlige virkemidler i en grafisk profil

Hvordan forene alle nettsidene til FSFE? Vanlige virkemidler i en grafisk profil Hvordan forene alle nettsidene til FSFE? En grafisk profil inneholder regler og nyttige verktøy for at utforming skal se ut som det kommer fra samme avsender. http://fsfe.org/contribute/designers/styleguide.en.html

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Profilmanual. Design: Haltenbanken

Profilmanual. Design: Haltenbanken Profilmanual Design: Haltenbanken Innhold 3 4 8 11 12 13 14 16 17 19 Introduksjon Logo Typografi Farger Ikoner Bilder Visittkort PPT presentasjon forside Sosiale medier Mobil nettside Profilmanual 2 Introduksjon

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon april 2017

Profilhåndbok. Versjon april 2017 Profilhåndbok. Versjon april 2017 Tittel Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent

Detaljer

Designmanual. eksterne brukere

Designmanual. eksterne brukere 1 Designmanual eksterne brukere Designhåndbok og merkevareguide for Hadeland Denne håndboken tar for seg Hadelands logo og visuelle profil. Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler. Desinghåndboken

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017

GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 GRAFISK PROFIL PR JAN 2017 LOGO Hovedlogo Logoen består av navnetrekket Høgskolesenteret i Kristiansund og symbolet som er et tangram. Det skal alltid etterstrebes å bruke hovedlogoen, som alltid skal

Detaljer

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0

Profilmanual. Mai 2015 Versjon 1.0 Profilmanual Mai 2015 Versjon 1.0 INTRO Om profilen Vår grafiske profil skal hjelpe å posisjonere BankAxept som den mest fremtidsrettet og engasjerende betalingsløsning i Norge. Denne profilmanualen presenterer

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: bøsse 6. Elektroniske maler - Word 7. Bruk

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL

MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL MILJØPARTIET DE GRØNNE 2017 DESIGNMANUAL Utviklet av HANDVERK [madebyhandverk.no] logo BRUK AV LOGO Logo brukes som en del av det grafiske, eksempelvis over eller ved siden av en overskrift. Se profil

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL ... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Brevark. Konvolutter Støttefarger. Bildebeskjæring Folder

HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL ... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Brevark. Konvolutter Støttefarger. Bildebeskjæring Folder HÅNDBOK: GRAFISK PROFIL... Logo Fonter Støtteelementer Visittkort Hovedfarger Bildebruk Brevark Konvolutter Støttefarger Bildebeskjæring Folder Plakater FORORD INNHOLD Formålet med denne håndboken er å

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok VISUELL KOMMUNIKASJON Designhåndbok INNHOLD Kommunens visuelle profil Logo Farger Skriftsnitt Maler Powerpoint Brev Planer Visittkort Annonse rubrikk 2-spalte Elementer Topp- og bunnstripe Skjeggklokke

Detaljer

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Profilhåndbok Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Innhold Logo Farger Typografi Brevark og konvolutter Annonseoppsett Skilting ute, flagg Skilting ute/inne skilt Plakatoppsett Roll-up Krus Filformater

Detaljer

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no

Designmanual. En introduksjon til SVs visuelle identitet. sv.no Designmanual En introduksjon til SVs visuelle identitet sv.no 1. Logo og verktøy Logo Logoavstander Logovarianter Logo i bruk Fargepalett Typografi Identitetselement Ikoner Papir 2. Fotografi 3. Identitet

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

Designmanual. eksterne brukere

Designmanual. eksterne brukere 1 Designmanual eksterne brukere Designhåndbok og merkevareguide for Hadeland Denne håndboken tar for seg Hadelands logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler.

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Vår profilmanual - et verktøy for deg

Vår profilmanual - et verktøy for deg PROFILMANUAL Vår profilmanual - et verktøy for deg Det visuelle uttrykket er helt avgjørende for hvordan vi vil at folk flest skal oppfatte oss. Alt henger sammen. Derfor skal vi være kritiske i forhold

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO

PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST 2008 UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA DESIGNMANUAL SIST OPPDATERT AUGUST UTVIKLET AV SOMMERSETHDESIGN.NO PURA KAN DU tenke deg en dag uten rent vann..? INNHOLDSFORTEGNELSE Om den grafiske profilen s04 Logo >PURA logo >Bruken Visuelle

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer