Lesing i engelsk og design og håndverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesing i engelsk og design og håndverk"

Transkript

1 Lesing i engelsk og design og håndverk Margrethe Sønneland og Hildegunn Støle, Lesesenteret lesesenteret.no

2 Plan Engelskfaget på yrkesfaglige program Lesing som grunnleggende ferdighet Lesestrategier Vokabular som utfordring og mulighet i begge fag Motivasjon og leseglede Avslutning og kilder 2

3 3 Engelskkunnskaper i vår tid:

4 Engelsk verktøy og kompetanse Engelsk som global tilgangskompetanse Engelsk som verktøy for å lære mer i eget fag For eksempel engelskspråklig tekst fra: - Norwegians magasin om skulptur/kunst - artikkelen om Kim Kardashian i motemagasin - reklamen for norsk maling, Lady Color Lånord fra engelsk i programfag? Yrkesfaglige tekster i engelskboka? 4

5 Elevenes kompetanse i fagene Engelskkompetansen er ofte svært varierende Det samme gjelder sannsynligvis også D & H- kompetansen til VG1-elevene? Store konsekvenser ved svake engelskferdigheter, særlig for yf-elever: Engelsk standpunktkarakter (snitt over 3 år) på yf (tall fra KD ): Karakter 1 = 3 % av elevene (får ikke fagbrev) Karakter 2 = 19 % av elevene (ville de fått 2 til eksamen?) Hva er disse 22 % kvalifisert for? Arbeid? Videre studier? 5

6 Felles for engelsk og programfag: Leseforståelse avhenger av et godt vokabular Et rikt/variert vokabular utvikles gjennom lesing Faglig kunnskap innebærer å kunne fagets terminologi. Konsekvens: Begge fag bør øve bevissthet om ord Begge fag bør sjekke leseforståelsen til elevene Både program- og fellesfaglærere bør kjenne til og bruke noen læringsstrategier: Spesielt viktig for svake lesere og/eller minoritetsspråklige elever 6

7 Lesing som grunnleggende ferdighet Lære å lese -> lese for å lære (Chall,1983) Barn lærer morsmål muntlig, men Fra tidlig ungdomsalder lærer vi flere ord fra skriftlige kilder enn av muntlig språk Lesing må stadig utvikles, også i engelsk og programfag Skal elevene bli dyktige i et fag, må de arbeide med fagets/fagenes tekster Fagspesifikk terminologi må tilegnes både muntlig og skriftlig Et fremmedspråk som engelsk tydeliggjør at ord er viktige for å forstå 7

8 Lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk: Å kunne lese i design og håndverk innebærer å finne, reflektere over, forstå og anvende aktuell faglitteratur innen design og håndverk. Det innebærer også å tolke og bruke skriftlig og visuelt språk, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler. 8

9 Lesing som grunnleggende ferdighet i engelsk: 9 Å kunne lese i engelsk er å kunne skape mening ut fra ulike typer tekster. Det betyr å lese engelskspråklige tekster for å forstå, reflektere over og tilegne seg innsikt og kunnskap på tvers av kulturer og fagfelt. Det innebærer videre å forberede, utføre og bearbeide lesing av engelskspråklige tekster til forskjellige formål, og av varierende lengde og kompleksitet. Utvikling av leseferdigheter i engelsk er å ta i bruk lesestrategier tilpasset formålet med lesingen i stadig mer krevende tekster. Videre innebærer det å lese engelskspråklige tekster med flyt og forståelse, og utforske, drøfte, lære av og reflektere over ulike typer informasjon.

10 Hvordan får vi elevene til å bli bedre lesere? Strukturert arbeid med tekst gir læring Læring gjennom tekst kan gjøres på flere måter: Lese- og skrivestrategier Variasjon i tekstutvalg og aktiviteter Motivasjon gjennom yrkesfaglige og relevante tekster Mengdelesing, både i engelsk- og i yf-timene forslag til organisering kommer. 10

11 Lese- og skrivestrategier før lesing Riktig valg av strategi avhenger av teksten. Lærer må vurdere: Hva kan elevene lære av akkurat denne teksten? Hvilke ord skal de kunne forstå (og bruke?) etter lesing og annet arbeid med teksten? Velg, ikke prøv mange strategier på en gang! Et knippe forslag: Før lesing: snakk om teksten, hent fram bakgrunnskunnskap, forbered lesing, for eksempel med BISON-blikket og/eller arbeid med ord/tekstens nøkkelord/fagterminologi/gloser, tankekart. Skriving kan være en del av førlesinga Førlesingsfasen skal ikke vare lenge. Forberede og skape nysgjerrighet er stikkord. 11

12 Lese- og skrivestrategier under og etter lesing Under lesing: lese i par/liten gruppe, lese med notatark eller skjema, lese med gule lapper, lese og oppsummere i par (muntlig eller skriftlig), repetert lesing (engelsk) Etter lesing: bruke de gule lappene/notatene til dialog, bruke nøkkelord eller oppsummering til samtale og/eller skriving, lage spørsmål til teksten, skrive egne setninger med ord fra teksten, læringslogg Skriving er en naturlig del av kunnskapstilegnelse gjennom lesing, fordi det er nødvendig å kunne bruke ordene man lærer, ikke bare forstå dem i én tekst. Tips: Gi mange korte skriveøvelser heller enn få lange! 12

13 Alle lærere er lese- og skrivelærere? 13 Skriveoppgaver som skal vurderes trenger ikke å være store hver gang. Integrér enkle læringsmål om lesing og skriving i eget fag: Gi elevene beskjed om at for eksempel struktur, avsnitt, punktum og stor bokstav vil bli vurdert på skriftlige oppgaver. Baklengs planlegging (Skjæveland*, s. 5, fra Fjørtoft): Mål: Hva/hvilke delmål skal læres i perioden? Vurdering: Hvordan vil jeg vurdere om målene er nådd, for eksempel muntlig, skriftlig, fakta-spørsmål, annet produkt? Arbeidsmåter: Hvordan skal elevene jobbe for å nå målene? Hvilke strategier skal vi bruke? Er det samsvar mellom arbeidsmåter og vurderingssituasjon? *Skjæveland: Læringsstrategier i flere fag. Se «nyttige sider» under for lenke til brosjyre i pdf.

14 Førlesing, 2 øvelser: Tankekart om skulptur: Hva ser du på bildene? (vekke nysgjerrighet) Skriv stikkord: Hva vet du om Kardashian? (bakgrunnskunnskap). BISON-blikket (Skjæveland s. 14): B Bilder og bildetekster I - Innledning S Siste avsnitt O- Overskrifter N- Nb-ord = ord som skiller seg ut/nøkkelord/gloser, ofte markert på en eller annen måte i læreboka (fokusere på et utvalg, ikke alle?) 14

15 Lesing i mange faser, øvelser: Førskriving om Fagbok i bruk: Se på innholdsfortegnelsen s. 5 hvilken tekst tenker du passer til ditt bruk? Skriv 3-5 stikkord om valget ditt. Se Fagbok i bruk, ss med kjapt BISON-blikk hva tror du teksten handler om? (Vi ser sammen.) Parlesing: Les høyt hvert sitt avsnitt fra s. 32. Den som lytter, noterer nøkkelord. - Kort samtale i plenum om nøkkelordene. Finne flere? - Kort muntlig oppsummering av tekstens innhold - Skriv med egne ord (i par/små grupper) hva teksten handler om, og bruk minst tre av nøkkelordene. 15

16 Skriving: Gi startsetning for å hjelpe elevene å komme i gang (se for eksempel Skjæveland, Læringsstrategier i flere fag, s. 35) Gi korte skriveøkter, med underveisvurdering/tilbakemelding Lag skjema for skriving (Skjæveland ss. 31 og 35). Forbedre elevtekster med tips om tekstbinding, eksempel seinere. Visualiseŕ teksten: Sandwich-modellen fungerer både på tekst og avsnittsnivå: 16

17 Sandwich-modellen for tekst Brød: Tekstens start Fyll Fyll Fyll Brød: Tekstens avslutning Hver prikk = (minst) én setning Fyll = forklaringer, eksempler, fordeler og ulemper Gjenta noe av startsetningen i tekstens avslutning, slik at brødet henger sammen 17

18 Eksempel på en sandwich-strukturert tekst Most people in Britain speak English. Some people in Britain speak other languages, for example Welsh or Hindi. And some speak dialects of English which may be difficult to understand. For example northern dialects sound very different from dialects in the south. But if you know a little bit of English, you will get far when visiting Great Britain. (tilpasset utdrag fra ei lærebok i engelsk for u-trinnet) Bruk på elevtekster også i programfag. For eksempel oppsummering av tematisk læring som kalde farger, hårpleie, to-punkts perspektiv, presentasjon av eget produkt osv 18

19 Quickfix for skriving: Tekstbinding/connectives løfter teksten 19 og men For det første, for det andre I tillegg, videre Fordi/som resultat For eksempel Likevel På den ene siden.. Til slutt, som konklusjon NB! Må gjentas ved flere tekstproduksjoner før elevene husker dem selv. Konkret tips i prosesskriving i elevrespons. and but First, secondly, thirdly Also, besides, in addition, further, furthermore Because/as a result For example, such as However, although, even though On the one hand, on the other hand Summing up, in conclusion

20 Vokabular å forstå og lære ord Vi er ikke gode til å «gjette fra sammenhengen» Faktisk må vi kunne ca. 95 % av tekstens ord for å forstå det vi leser. Og vi må lese/møte et nytt ord ca. 10 ganger før det fester seg i vårt passive vokabular og vi kan ta det aktivt i bruk selv. passivt aktivt Det kan godt tenkes at elever ikke egentlig forstår vanlige ord, som generelt, organisasjon, adferd, omsorg, fargelære, demokrati, kronisk, særskilt, primær, sekundær Lære ord og metaspråk parallelt på engelsk og norsk, som tekstbinding, grammatikk og vokabularøvelser, der det er mulig. Samarbeid mellom engelsk- og pf-lærer om fagspråket. 20

21 21 AFFIKSER endrer ordets mening/ordklasse: Ord- og meta-øvelse som hjelper elever å forstå sammenhenger i språket (morfologi, norsk og engelsk), og lære seg å lete etter mening i lange ord som mange hopper over, fordi de tror de ikke kan dem. prefiks Root Suffiks Norsk Un- Re- Im- Misdo think possible predict -able -ing -er -ly Gjøre Tenke Mulig Forutsi Be- understand -bility/ability/ibility forstå etc. friend art -less -ful etc. Venn Kunst eksempler doable/undoable rethink impossibility unthinkable misunderstanding Unpredictable friendless befriend Artful (NB! False friends) Ugjørlig Tenk på ny (verb) Umulighet Utenkelig Misforståelse Uforutsigbar Venneløs Bli venner med Slu/listig!

22 Ordleker og annen morsom variasjon: 1. Elevene lager en 3-minutters PP-presentasjon av ord som er beslektet med eksempelvis kunst/art: Kunstner, kunstverk, kunstig, kunstferdig, ordkunst, billedkunst, ordkunst - bruk ordbok/dictionary (se nettside under), illustrér og forklar ordene i powerpointen, gi eksempler på hvert ord brukt i en sammenheng, vis for medelever (vurderes? Begge fag?) 2. Mest engelsk: Ordbingo, hangman, musikktekster med skjulte ord (kan godt tas fra en ordklasse som verb, substantiv, pronomen ) 3. Muntlig øvelse i form av gjettelek: Eleven tenker på en person, et yrke, et sted, et verktøy gjerne innenfor dagens læringstema. De andre i klassen eller i gruppen stiller inntil 20 ja/nei spørsmål for å finne ut hva det er: A: Do you wear a uniform? B: Do you need a long education? C: Do you work indoors? etc 22

23 Motivasjon og leseglede fra fagtekst: Lærebøker, tidsskrift, digitale ressurser? Du kjenner klassen og hvorvidt de blir motivert av tekster i faget sitt, og om de har kompetanse nok til for eksempel å lese tidsskrift og nettekster. Disse er sjelden tilpasset unge lesere som fortsatt har mye å lære. Nb! Engelskspråklige ukeblad og løssalgsaviser er ofte vanskelige pga slang og forkortelser. MEN det kan være nyttig, særlig for elever som er flinke i engelsk, å få bryne seg på krevende tekster. LADY PURE COLOR: Oversett og drøft meningen med de engelske ordene for fargetema, samt effekten av dem. 23

24 Motivasjon og leseglede fra litteratur, 1: Extensive reading (Day & Bamford), free voluntary reading (Krashen), self-selected reading = mengdelesing Svært godt fundert (empirisk forskning) metode for å lære engelsk som fremmedspråk (EFL) og andrespråk (ESL). Kan derfor også tenkes å være en god metode for andrespråklige elever til å lære norsk. Elevene leser selvvalgt litteratur på eget nivå, leser uten stress på skolen (og gjerne hjemme eller på bussen), ingen oppgaver etterpå, bare finne ny bok og leser mer. Lærer leser selvsagt også. Betingelser: Sammenhengende tekst (ikke tegneserie), lengre tidsperiode, et engelskspråklig «bibliotek» (50 titler? Ikke klassesett, men gjerne 2 av hver) av attraktive bøker (unngå graded classics og lignende) Bronia Hamilton (FYR-koordinator engelsk) foreslår engelske Quick Reads (mer nedenfor). 24

25 Motivasjon og leseglede fra litteratur, 2: Lesingen gir konsolidering av ordkunnskap, ortografi, setningsoppbygging, verbbøying, tekststruktur Leseflyt (viktig for å ha kognitive ressurser til overs for tolkning og refleksjon) En viss utvikling av nytt vokabular Motivasjon: Wow! Jeg har lest ei hel bok på engelsk Som klasseromsledelse: 20 min lesing om morgenen hver dag = god, miljøskapende rutine som gir ro og utholdenhet (forslag fra flere Ny GIV-lærere) Bonus for klassemiljø og lesende elever: Det er lov å like å lese! 25

26 26 Hooked on series (very often for girls)

27 Stephenie Meyer: The Twilight Saga etc... / 27

28 28 Books known from films

29 Suspense, horror, fantasy 29

30 Specifically for educational purposes: READ ME Three levels Audiorecorded Website with tasks Come eight in a box 30

31 Quick Reads: Tips fra Bronia Hamilton, FYR-koordinator, om bokserie skrevet for engelskspråklige voksne som leser lite Tynne bøker, ca. 100 sider (en viktig motivasjonsfaktor for mange) 78 titler er utkommet og flere kommer Billig! Bronia har positiv erfaring med å bruke disse i yf-klasser. Sjekk 31

32 Browsing for books, try e.g.: provides among other things two lists: «Kids Top 100 favourite books» and «Teachers Top 100 favourite books for children» (2007 surveys) (NB! All fiction!) The titles are not particularly childish, and include books such as Harry Potter, The Hobbit, Matilda etc., i.e. too difficult and lengthy for most of our students. The kids list of favourites includes more reader-friendly books such as Goosebumps and Sweet Valley High (see above). Webpages: Abebooks.com, bookdepository.com etc (searches may be difficult and take time, though) eller prøv en god bokhandel. De kan bestille samlet for deg, og det er billigere med engelsk pocket enn for eksempel klassesett av hardbacks. 32

33 Nyttige og/eller morsomme nettsider: Hefter og materiell fra Lesesenteret, blant annet Fagbok i bruk og Skjævelands Læringsstrategier i flere fag, finner du her: 33

34 Kilder: Chall (1983;1996) Stages of reading development Day and Bamford (1998) Extensive Reading in the Second Language Classroom. Hamilton, Bronia, korrespondanse november 2014 (Takk!) Krashen (1993) «The Case for Free Voluntary Reading», in The Canadian Modern Language Review 50 (1). Krashen (2004) The Power of Reading. Rowlandson and Wrigglesworth: Engelsk for elever med dysleksi, kurs, Sandefjord, oktober Skaftun, Solheim, Uppstad (red.) (2014) Leseboka. Skjæveland (fra Fjørtoft) Ny GIV 2012 (fra Wiggins & McTighe, 2005, Backwards by design ). 34

35 Disse begrepene skal du kunne nå. Diskutér med sidekvinnen: Vokabular Lesestrategi Parlesing Repetert lesing Førlesingsstrategier Sandwich-modellen for tekstbygging Fagterminologi Leseforståelse BISON Før ressursutviklingsøkta i morgen, tenk på om det er noe av dette du vil fokusere på i gruppa di. Hvilken nytte kan jeg som programfagslærer/fellesfaglærer ha av dette vi har hørt i eget arbeid og spesielt med tanke på et tverrfaglig samarbeid mellom design og håndverk og engelsk (norsk)? 35

Welcome to Stairs 5. Generell del

Welcome to Stairs 5. Generell del Welcome to Stairs 5 Generell del Stairs i skolehverdagen I Stairs har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august, og jobber dere igjennom boka i løpet av et skoleår.

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Lese og skrivestrategier

Lese og skrivestrategier Lese og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Høsten 2013 Forord Dette kursheftet er en del av et prosjekt i grunnleggende ferdigheter i Kvalitetsforum Østre Romerike, det såkalte 3+3-samarbeidet

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag Lisbeth M Brevik (l.m.brevik@ils.uio.no) NOVEMBER 2014 Plan for dagen To ord om vurdering for læring LESING SKRIVING - Mange praktiske eksempler

Detaljer

Forslag til årsplan Fabel 10

Forslag til årsplan Fabel 10 Forslag til årsplan Fabel 10 27 Forslag til årsplan Fabel 10 Periode og kapitler Teoristoff/ sjanger Grammatikk og rettskriving Tekstsamling Digitale ressurser August 8 Roman, s. 153 175 5 Sidemålet i

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Ord og begreper. - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene?

Ord og begreper. - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene? Ord og begreper - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene? En kvantitativ undersøkelse av norske læreres undervisning i ord og begreper på 5.- 7. trinn Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Tromsø 05.11 2013 Ny GIV Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Program dag 1 Innledning og presentasjon Grunnleggende ferdigheter og læreplanrevisjonen 5 prinsipper for god skriveopplæring

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon Veileder til Medietekster Øvelser i kommunikasjon Veiledningshefte til Medietekster For å bli en god leser må en lese mye! «Utviklingen av lesehastighet og leseforståelse beror på økt ferdighet i å lese

Detaljer

Lesehester med skrivekløe

Lesehester med skrivekløe LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2014-2017 Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Monika Saggar. Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst. Masteroppgave. Master i flerkulturell og internasjonal utdanning Monika Saggar Utviklingen av et skolebibliotek i en flerkulturell kontekst Masteroppgave Master i flerkulturell og internasjonal utdanning (Mai 2011) 1 SAMMENDRAG Tema for denne avhandlingen er utvikling

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Pedagogiske program og arbeidsmåter som tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever

Pedagogiske program og arbeidsmåter som tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever Pedagogiske program og arbeidsmåter som tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever Sigrun Aamodt og Marit Lunde Innledning I denne artikkelen ønsker vi å sette søkelyset på positive sider, men

Detaljer

I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skri esenteret

I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skri esenteret Skri esenteret I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking INNHOLD: 1. Før skriving og lesing: Tenke med papir

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier?

Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Hvordan kartlegger vi elevenes lesestrategier? Stipendiat Rune Andreassen Når vi snakker om lesestrategier (eller mer presist: leseforståelsesstrategier), tenker vi i denne sammenheng på alle tenke- og

Detaljer