Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag"

Transkript

1 Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015

2 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter. På finner du til enhver tid en oppdatert oversikt over alle utgivelsene våre. Vi i Cappelen Damm Akademisk ser det som en viktig oppgave å gi ut gode lærebøker og fagbøker for studenter, akademia og profesjon. Vi lever i et digitalisert samfunn, hvor tilgangen på informasjon synes uendelig. Da er det viktigere enn noensinne at det finnes læremidler av høy faglig og pedagogisk kvalitet, utviklet av norske forfattere og fagmiljøer, og tilpasset behovene ved de norske universitetene og høgskolene. Dersom du ønsker å vurdere en eller flere av våre bøker for pensum til kurs innen høyere utdanning, kan du bestille gratis vurderingseksemplar på Her kan du også melde deg på nyhetsbrev for å få løpende informasjon om nye utgivelser innen ditt fagområde. Vi har også egne kataloger for følgende fagområder: Barnehagelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningene Helse- og sosialfag Juridiske fag Samfunnsvitenskapelige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Oslo, februar 2015 Birgit Skaldehaug forlagssjef 3

3 Innholdsfortegnelse Historie Filosofi og idéhistorie Religion Språk og litteratur Cappelens upopulære skrifter 5

4 Dorte Østreng redaksjonssjef samfunnsfag og humaniora dir.: mobil: Knut Vegard Bergem redaktør samfunnsfag og humaniora cappelendamm.no dir.: mobil: Camilla K. Danielsen redaktør norsk og humanistiske fag cappelendamm.no dir.: mobil: Mary-Ann Hjemdahl redaktør religionsfag cappelendamm.no dir.: mobil: Gerd Irene Ødeskaug markedsansvarlig samfunnsfag og humaniora cappelendamm.no dir.: mobil: Birgit Skaldehaug forlagssjef cappelendamm.no dir.: mobil: Cappelen Damm Akademisk Besøksadresse: Akersgata 47/49, 0180 Oslo Postadresse: 0055 Oslo Sentralbord: Direkte: Avdeling Kristiansand Besøks- og postadresse: Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand

5 Faglitterære forfatterstipend Faglitterære forfatterstipend Cappelen Damm Akademisk inviterer nye og etablerte forfattere til å delta i konkurransen om forlagets faglitterære forfatterstipend for Det vil bli delt ut ett hovedstipend på kroner til én vinner. I tillegg er det anledning til å dele ut to stimuleringsstipend på kroner hver. Vinnerprosjektene vil bli gitt ut hos Cappelen Damm Akademisk. Stipend deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Vurderingen vil skje på grunnlag av en prosjektbeskrivelse og minst ett prøvekapittel. Prosjektbeskrivelsen må inneholde: kortfattet beskrivelse av innhold, struktur og faglig og pedagogisk idé, og en plan for framdrift disposisjon begrunnelse for behovet for læreboka beskrivelse av målgruppe og faglig nivå forfatters CV Boka skal være på norsk. Ved vurderingen av bidragene vil det bli lagt stor vekt på faglig kvalitet og god formidling. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert for utgivelse, og prosjektet kan derfor ikke tilbys andre forlag i konkurranseperioden. Juryen vil bestå av representanter fra alle forlagets fagredaksjoner, og vil bli ledet av forlagssjef Birgit Skaldehaug. Innsendingsfrist er 1. oktober 2015 kl Søknad sendes på e-post til Vinneren offentliggjøres i midten av november 2015.

6 Akademisk frokost Akademisk frokost er et fast arrangement i regi av Cappelen Damm Akademisk. Her får du faglig påfyll, kaffe/frokost og mulighet for å treffe fagfeller. Tema varierer fra gang til gang, og vil gjenspeile bredden i utgivelsene våre. Akademisk frokost arrangeres i Cappelen Damm-huset, Akersgata 47/49, fra kl til 9.30 (frokost fra kl. 8). Se for oppdatert program.

7 Ønsker du å motta nyhetsbrev? Nyhetsbrev og pensumvurdering Hver måned sender vi ut informasjon om nye bøker og nye utgaver per e-post. Du kan velge blant følgende utgivelsesområder: Juridiske fag Helse- og sosialfag Humanistiske fag Lærerutdanningene Samfunnsvitenskapelige fag Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag IJ-forlaget Cappelens upopulære skrifter (1 2 ganger pr år) Vi håper og tror at dette vil være en enkel og oversiktlig måte å holde seg oppdatert om våre utgivelser på. For å motta nyhetsbrev registrerer du deg som bruker på Du kan også sende en e-post til med ønskede fagområder. Bøker for pensumvurdering Som foreleser/fagansvarlig ved et universitet eller en høgskole kan du bestille pensumvurderingseksemplar av de fleste bøker fra Cappelen Damm Akademisk. For å bestille vurderingseksemplar av en bok, søker du opp boka du ønsker å vurdere på klikker på lenken «Be om vurderingseksemplar» og fyller ut skjemaet. Du kan også ta direkte kontakt med oss på telefon eller sende en e-post til cappelendamm.no. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan sende mange eksemplarer av samme tittel til hvert institutt/avdeling. Dersom en eller flere av dine kollegaer allerede har fått et vurderingseksemplar av boka, kan det være vi ber deg om å låne den av dem.

8

9 Historie

10 Historie Rolf Hobson Europeisk politisk historie s Kr 498,- Hvordan har demokratisering, liberalisering og nasjonalisme formet de politiske regimene som oppsto i Europa etter 1750? På 1700-tallet fantes det en rekke forskjellige politiske regimer i Europa, blant annet eneveldet, adelsrepublikker, autokrati, konstitusjonelt monarki og føderative ordninger. Oppløsningen av standssamfunnets rettslige ulikhet var uttrykk for en liberalisering, som sammen med demokratiseringen og nasjonalismen skapte nye former for legitimitet og nytegnet europakartet. Etter den franske revolusjonen oppsto politiske regimer som påberopte seg demokratisk legitimitet, men nye former for despoti oppsto under revolusjonskrigene. Utover på 1800-tallet ble imidlertid det konstitusjonelle monarkiet, med et voksende demokratisk innslag, den dominerende regimeformen. Samtidig utfordret nasjonalstaten de multinasjonale rikene, og de europeiske statene eksporterte en form for opplyst enevelde til sine oversjøiske kolonier. Nasjonalismen skjerpet konkurransen innenfor statssystemet mot slutten av århundret, noe som bidro til utbruddet av første verdenskrig. De krigførende statene mobiliserte ressurser i et hittil ukjent omfang og skapte forutsetningene for nye totalitære bevegelser og regimer. Den første ettpartistaten oppsto i Sovjetunionen etter en ødeleggende borgerkrig. Mellomkrigstiden ble preget av polarisering mellom uforenlige regimer etter hvert som det parlamentariske demokratiet ble skjøvet til side i en rekke stater, til fordel for autoritære og fascistiske regimer. De ideologiske motsetningene formet i stor grad andre verdenskrig, da det nazistiske Tyskland forsøkte å etablere et raseimperium i Europa. Rolf Hobson Krig og strategisk tenkning i Europa Kr 469,- Leidulf Melve Europeisk politisk historie Kr 409,-

11 Historie Harald Høiback Krigskunstens historie Fra 1500 til i dag Hva var Napoleons suksessformel? Hvilke prinsipper for krigføring fulgte de amerikanske borgerkrigssoldatene? Hva avgjorde den første verdenskrigen? Hvordan førte den internasjonale koalisjonen i Irak og Afghanistan krig på 2000-tallet? Krigskunstens historie beskriver på levende vis hvordan krigføring har utviklet seg fra kruttet tas i bruk på midten av 1400-tallet, fram til de høyteknologiske krigene i vår egen tid. I løpet av disse århundrene har prinsippene for krigføring, finansiering av krig og militær tenkning endret seg radikalt. Samtidig viser forfatteren hvordan teknologi, politikk og samfunnsliv har preget måten krig er blitt ført på, og ikke minst hvordan mennesker til ulike tider har tenkt og følt om krig. Krig har til alle tider vært en viktig del av den historiske utviklingen, samtidig som skiftende sosiale og politiske forhold på avgjørende vis har påvirket hvordan kriger har blitt utkjempet s Kr 449,- Skal man forstå fortiden og tiden vi lever i nå må man simpelthen ha kjennskap til krigføring og bruken av militærmakt opp gjennom historien. Krigskunstens historie gir i så måte en unik oversikt over 500 års militærhistorie. Harald Høiback (f. 1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole/forsvarets høgskole. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og mastergrad i historie fra University of Glasgow. Høiback har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie.

12 Historie Ola Tjørhom Fornyelsen som forsvant Et kritisk blikk på Den katolske kirkes utvikling fra 1850 til i dag Fornyelsen som forsvant drøfter det forfatteren beskriver som en krise innenfor Den katolske kirke. Linjene trekkes fra den kirkelige «antimodernismen» som dominerte fra 1850 til 1950, før Det andre vatikankonsil ( ) brakte med seg viktige reformer og forslag til fornyelse av kirken s Kr 449,- Utover 1970-tallet stoppet imidlertid denne reformprosessen opp. Antimoderne holdninger vendte tilbake og skapte grobunn for en «nykonservativ» og reaksjonær katolisisme. Ifølge forfatteren toppet krisen seg under pave Benedikt XVI. Boka dokumenterer blant annet Den katolske kirkes unnfallenhet i forhold til de mange overgrepssakene som er avdekket de siste tiårene, og setter et kritisk søkelys på de offisielle katolske holdningene i spørsmål om alt fra likestilling og skilsmisse til fascisme og høyrepopulisme. Den katolske kirke i Norge preges også i stor grad av reaksjonære holdninger og tankesett, ifølge forfatteren. Resultatet er at katolisismen, både nasjonalt og internasjonalt, befinner seg på kollisjonskurs med den moderne verden. Og til tross for en viss bedring under pave Frans, har problemene så langt ikke blitt løst. Egil Erikson Ola Tjørhom (f. 1953) er cand.theol. fra Menighetsfakultetet og dr.theol. fra Universitetet i Oslo. Han har innehatt ulike professorater i inn- og utland. Tjørhom har skrevet en rekke artikler og bøker om kirkeforskning og kirkelig enhetsarbeid og er selv katolikk.

13 Historie Astri Andresen, Steinar Pedersen, Einar Niemi og Bjørg Evjen Samenes historie fra 1750 til våre dager Boka tar for seg samenes omskiftelige historie fra 1750 og fram til våre dager. Basert på et omfattede og tverrfaglig forskningsmateriale presenterer forfatterteamet en helhetlig og oppdatert sammenfatning av utviklingstrekkene innenfor nyere samisk historie. Boka diskuterer inngående aktuelle spørsmål omkring fornorskingspolitikk, samiske rettigheter til områder og ressurser, utviklingen av tamreindriften, grenseforhold i nord og forholdet mellom den samiske minoriteten og storsamfunnet. Sentralt i framstillingen står samenes forhold til den nye, norske sentralmakten fra 1814 og framover. Forfatterne viser blant annet hvordan synet på samene endres i takt med samfunnsutviklingen Samenes historie fra 1750 til våre dager bygger på og problematiserer både eldre og nyere forskning innenfor etnografi, historie, religionsvitenskap og språkvitenskap og presenterer den til nå mest komplette oversikten over de siste 250 årene av samisk historie. Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsen Samenes historie fram til Kr 489,-

14 Historie Ola Honningdal Grytten og Arngrim Hunnes Krakk og kriser i historisk perspektiv Hvordan oppstår en økonomisk krise? Hva kjennetegner den, og hvordan kan man forhindre at den oppstår, eller nøytralisere den når den først har oppstått? Krakk og kriser i historisk perspektiv søker å svare på disse spørsmålene. Forfatterne diskuterer økonomiske kriser som fenomen med utgangspunkt i verdens økonomiske historie fra begynnelsen av 1800-tallet og fram til i dag, og presenterer relevante teorier fra ulike økonomiske skoler. Nøkkeltemaer i boka er: Gjennomgang av økonomiske kriser fra begynnelsen av 1800-tallet og til i dag. Kartlegging av likheter og forskjeller i forløpene til krisene. Oversikt over sentrale konjunktur- og kriseteorier. Analyse av makroøkonomiske faktorer som historisk sett har ledet til kriser. Forfatternes forskings- og formidlingserfaring innen temaet kommer leseren til gode gjennom en grundig gjennomgang av både historiske kriser og økonomiske teorier om hvordan kriser oppstår og hvordan de kan forhindres eller lindres. Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har spesielt forsket på makroøkonomisk historie med vekt på arbeidsmarkedet, økonomiske kriser og langsiktige makroindikatorer, som historiske nasjonalregnskaper og lønns- og prisutvikling. Arngrim Hunnes er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Agder. Hans fagområder er økonomisk historie, samfunnsøkonomi og økonometri. Han har doktorgrad fra NHH fra 2007.

15 Historie Gunnar W. Knutsen Religionskrig i Europa I århundrene etter den osmanske erobringen av Konstantinopel i 1453 var Europa preget av en rekke kriger og konflikter som kan defineres som religionskriger. I noen av disse stod kampen mellom kristne og muslimer, selv om bildet ikke er like entydig når vi ser på sammensetningen av de kjempende hærene. Andre konflikter stod mellom forskjellige kristne denominasjoner, som kalvinismen, lutheranismen og katolisismen. Felles for disse krigene var at religion var en del av motivasjonen for og rettferdiggjøringen av krigføringen. I Religionskrig i Europa tar Gunnar W. Knutsen leseren med på en reise i religionskrigenes historie fra Konstantinopels fall og den kristne gjenerobringen av Granada, via sjøkrigen i Middelhavet, franske religionskriger og engelsk borgerkrig, til en tid hvor religion gradvis mistet betydning for krigføringen i Europa s Kr 339,- Gunnar W. Knutsen (red.) I inkvisisjonens klør I 1687 ga Charles Dellon ut et selvbiografisk anklageskrift mot den portugisiske inkvisisjonens tribunal i Goa. Det var en gripende beretning, og boka fikk en voldsom oppmerksomhet i samtidens Europa. Dellons bok preger fortsatt vår moderne oppfatning av inkvisisjonsdomstolene i Europa og de europeiske koloniene. Hans personlige vitnesbyrd om hvor ødeleggende det er for et menneske å sitte i enecelle uten å vite hva man er anklaget for, har også stor relevans i vår tid. Gunnar W. Knutsen er dr. philos og professor i tidlig moderne historie ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet bøker og artikler om norsk, europeisk og global historie. Knutsen underviser regelmessig ved spanske universiteter og er en internasjonalt anerkjent ekspert på Den spanske inkvisisjonen og de europeiske trolldomsprosessene på og 1600-tallet s Kr 198,-

16 Historie Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.) Krig og fred i det lange 20. århundre Hvordan skjedde stormakters vekst og fall i det «lange århundre» etter Tysklands samling i 1871? Hvordan har utviklingen vært i regioner av stor betydning for krig og fred? Hvordan har folk og stater arbeidet for å tøyle makten og sikre en fredelig utvikling i og mellom land? s Kr 469,- Krig og fred i det lange 20. århundre samler noen av landets fremste eksperter innenfor internasjonal historie. Boka gir nye innblikk i det internasjonale maktsystemet og den kalde krigens historie. I tillegg presenteres de maktpolitiske utviklingstrekkene i Europa, Midtøsten, Afrika, Sør-Asia og Øst-Asia. Bokas avsluttende del omhandler bestrebelsene på å skape fred og utvikling. Bidragsytere er Helge Danielsen, Sunniva Engh, Mona Fixdal, Rolf Hobson, Dag Axel Kristoffersen, Eldrid I. Mageli, Olav Njølstad, Lars Rowe, Jarle Simensen, Hallvard Kvale Svenbalrud, Rolf Tamnes, Stein Tønnesson, Øyvind Tønnesson, Hanne Hagtvedt Vik og Hilde Henriksen Waage. Hilde Henriksen Waage Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten En levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsten-eksperter. Boka gir en grundig innføring i nasjonale og internasjonale maktstrukturer, og vektlegger spesielt stormaktenes rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, over den kalde krigens alliansepolitikk til USAs og de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid s Kr 519,- Universitetet i Oslo Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene.

17 Historie Arild Engelsen Ruud, Geir Heierstad og Lars Tore Flåten Indiske utfordringer Det har gått sport i å enten spå Indias nært forestående fall, eller å hevde at India seiler opp som en framtidig stormakt, både økonomisk og politisk. Hvor er så dette gigantiske landet på vei? Framfor å gi bastante svar, gir denne boka en mangefasettert og dyptloddende innføring i de utfordringene det samtidige India står overfor. Disse utfordringene representerer både hindringer og muligheter for Indias videre utvikling. Arild Engelsen Ruud er professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Geir Heierstad er sosialantropolog og forskningssjef for NIBRs avdeling for internasjonale studier s Kr 399,- Lars Tore Flåten er førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Dag Henrik Tuastad Palestinske utfordringer Palestinske utfordringer er den første boka på norsk som analyserer de store politiske utfordringer palestinerne står overfor i dag, og endringer i måten å tilnærme seg disse på. Boka drøfter særlig tre dype splittelser, som setter sitt preg på det palestinske samfunnet. En rød tråd i boka er de historiske årsakene til at palestinerne ikke har lyktes med å utvikle en samlende, demokratisk politisk ledelse. I boka diskuterer Tuastad i tillegg lite belyste palestinske temaer med stor politisk sprengkraft, blant annet basert på forfatterens egne intervjuer med sentrale palestinske aktører. Dag Henrik Tuastad er Midtøsten-forsker og ekspert på palestinsk politikk. Han har tidligere skrevet en lang rekke artikler og rapporter om emnet og underviser ved Universitetet i Oslo s Kr 329,-

18 Historie Benedicte Bull Latinamerikanske utfordringer Latinamerikanske utfordringer gir en balansert og pedagogisk innføring i Latin-Amerikas nyere historie. Boka viser hvordan markante lederskikkelser, massebevegelser og politiske reformer har skapt ny optimisme og gjort Latin-Amerika til en stadig viktigere aktør i internasjonal politikk, samtidig som det fortsatt er mange uløste problemer i regionen s Kr 379,- Ragnhild Louise Muriaas Afrikanske utfordringer En innføring i afrikansk politikk Afrikanske utfordringer gir en grundig innføring i de viktigste politiske, økonomiske og sosiale utfordringene landene i Afrika sør for Sahara står overfor. Boka retter et særlig fokus på stats- og nasjonsbygging, folkelig representasjon, demokrati og velferdsutvikling s Kr 349,- Geir Hønneland Arktiske utfordringer Arktiske utfordringer gir en balansert innføring i de mest sentrale utfordringene og uavklarte spørsmålene i nordområdene, og retter et særskilt fokus på miljø, ressurser og energi. Samtidig presenteres de politiske prosessene som er satt i gang for å finne gode løsninger i regionen, med folkeretten som rettesnor s Kr 349,-

19 Historie Sten Inge Jørgensen Globale utfordringer Globale utfordringer gir en grundig og tankevekkende innføring i internasjonal politikk, og viser hvordan nye aktører og institusjoner i økende grad setter sitt preg på verdenssamfunnet. Hvordan håndteres de globale utfordringene i den nye verdensordenen? Hvilket internasjonalt system kommer til å erstatte det som ble skapt etter andre verdenskrig? s Kr 389,- Tore Linné Eriksen Globalhistorie En sammenvevd og delt verden Denne boka tar for seg hovedtrekkene i de globalhistoriske utviklingslinjene i verden mellom 1750 og Forfatteren viser hvordan det gikk til at en industrialisert del av verden sikret seg teknologisk og økonomisk overtak som ble brukt til å underlegge seg eller kontrollere enorme områder rundt om på kloden s Kr 519,- Randi Rønning Balsvik Det 20. århundrets historie et globalt perspektiv Det 20. århundret viser fram et janusansikt av ekstremisme, den ene delen preget av bestialitet, den andre av humanitære bestrebelser. Forfatteren gir et overblikk over de store aktørene, hendelsene og drivkreftene på verdensscenen og formidler slik også kunnskap om framtredende spørsmål og underliggende endringsprosesser i vår tid s Kr 419,-

20 Historie Bjørg Seland (red.) Gud og Mammon Religion og næringsliv Denne boka beskriver forholdet mellom åndelige og materielle verdier i og 1900-tallets økonomiske historie. I norsk historie er det lett å peke på haugianernes næringsvirksomhet, men tendensen er også tydelig i miljøer rundt en rekke av 1900-tallets økonomiske entreprenører, og den kan i alle fall på det retoriske planet spores i deler av dagens næringsliv s Kr 298,- Berit Eide Johnsen (red.) Sørlandet og utlandet Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning retter søkelyset mot sentrale områder der kontakt og påvirkning over landegrensene og utenlandske interesser har bidratt til å utvikle og endre landsdelen og dens innbyggere. Gjennom de siste århundrene har europeiske land og oversjøiske områder på avgjørende vis vært med på å forme landsdelen økonomisk og politisk, sosialt og kulturelt s Kr 329,- Bjørg Seland Den vanskelige historien Agderseminaret 2011 Den vanskelige historien tar for seg formidling av vonde og kontroversielle hendelser i fortiden. Det kan dreie seg om store konflikter knyttet til krig og okkupasjon, om makt og avmakt i forholdet mellom samfunnsklasser, eller om hvordan lokalsamfunn har forholdt seg til ulike minoriteter og utgrupper opp gjennom historien s Kr 269,-

21 Historie Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst Formidling Bruk og misbruk av historie Boka retter et kritisk søkelys mot hvordan historisk stoff blir popularisert og formidlet på ulike arenaer i inn- og utland. Artiklene favner bredt, med beskrivelser og analyser av alt fra jubileer, minnesmerker, festivaler og filmturisme, til offentlige arkivers og museers bevissthet og refleksjon rundt egen formidling s Kr 349,- Berit Eide Johnsen Sørlandsk kultur Mangfoldet og motsetningene Boka setter et kritisk søkelys på forestillinger om landsdelens kultur og identitet. Et grunnleggende spørsmål er om Sørlandet rent geografisk lar seg avgrense. Er det snakk om en region med unike kulturelle, sosiale og politiske særtrekk? Eller bør det vi kaller «sørlandsk» heller forstås som et «forestilt fellesskap»? s Kr 349,- Bjørg Seland (red.) Regionen Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer gir en grundig innføring i regionsbegrepet og drøfter konkrete eksempler på regionalisme og regionsbygging i norsk og europeisk sammenheng. Fra ulike vinkler utfordrer historikere, samfunnsvitere og økonomer allmenne oppfatninger om hva en region er og hvordan regioner dannes og fungerer s Kr 319,-

22 Historie Gunnar W. Knutsen Lange linjer i historien Dette er en ny og annerledes historiebok: Hele menneskehetens historie framlegges på 120 engasjerende sider. Dette er mulig fordi boka konsentrerer seg om de generelle utviklingstrekkene i menneskenes historie. Til tross for store kulturelle og materielle forskjeller har samfunn opp gjennom historien hatt viktige fellestrekk i teknologi og i sosial og politisk organisering s Kr 279,- Jarle Simensen Afrikas historie Boka tar for seg det afrikanske kontinentets historie fra de første menneskene opp til vår egen tid. Forfatteren drøfter afrikansk utvikling før møtet med Europa og kaster nytt lys på kolonitiden. Han gir også et nytt perspektiv på dagens problemer i Afrika. Boka er skrevet for studenter i afrikansk historie og globalhistorie, men framstillingsformen gjør den lett tilgjengelig også for andre lesere s Kr 499,- Sverre Bagge Europa tar form. År 300 til 1350 Vi følger framveksten av tre konkurrerende sivilisasjoner i Europa i middelalderen og hvordan den vestlige kristenhet utviklet seg til å bli en av verdens ledende sivilisasjoner på 1300-tallet. Boka er skrevet for studenter i historie, men passer også godt for alle som ønsker kunnskap om europeisk middelalder. Bind II i et trebindsverk om Europas historie s Kr 479,-

23 Historie Arild Engelsen Ruud, Eldrid Mageli og Pamela Price Indias historie med Pakistan og Bangladesh Boka dekker en periode på flere tusen år fram til det moderne Sør-Asia på 2000-tallet. Sentralt står forholdet mellom stat og samfunn og hvordan vi kan forstå indisk sivilisasjon og historie. Aktuell for studenter og alle som ønsker å forstå mer av Indias historie og sørasiatisk politikk i dag s Kr 529,- Arne Kalland Japans historie Fra jegersamfunn til økonomisk supermakt Forfatteren følger Japans utvikling fra jegersamfunn til økonomisk supermakt. Boka er delt inn i fem deler: oldtiden fram til 1185; middelalderen ; mot en ny tid ; det keiserlige Japan og det postindustrielle Japan s Kr 489,- Finn Fuglestad Spanias og Portugals historie En oversikt Denne boka trekker opp de lange linjene i Spanias og Portugals historie. Vi følger utviklingen fra førhistorisk tid via muslimsk overherredømme til landene ble internasjonale stormakter på 1500-tallet. Århundrene som fulgte, var preget av nedgang og dramatiske svingninger fram til de iberiske landene opplevde ny vekst fra 1970-tallet s Kr 429,-

24 Historie Arild Mikkelsen Frihet til å lære Frilynt folkehøgskole i 150 år Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år presenterer tilblivelsen av de norske folkehøgskolene på 1860-tallet, og utviklingen fram til i dag. Boka risser opp det idéhistoriske bakteppet for folkehøgskolene, og viser hvordan nye ideer om kultur, læring og menneskesyn manifesterte seg i opprettelsen av en skole som var og fortsatt er mer opptatt av danning og personlig vekst enn tradisjonell utdanning s Kr 498,- Arild Mikkelsen (f. 1947) har idéhistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen. Han har blant annet vært rektor ved Buskerud Folkehøgskole, lektor ved Nordens folkelige akademi og leder i Norsk Folkehøgskolelag i 10 år. Han har tidligere skrevet en rekke artikler om folkeopplysning og folkehøgskoler i norske og nordiske antologier. Jan Bjarne Bøe og Ketil Knutsen Innføring i historiebruk s Kr 369,- Boka viser hvordan en kultur eller et samfunn bruker fortiden i form av minnesmerker, høytidsdager, undervisning, festivaler og reklame. Utgangspunktet for boka ligger følgelig mer i nåtiden enn i fortiden; det er samtidens bruk av fortiden som har interesse. Å arbeide med historiebruk setter oss i stand til å forstå hvordan fortidig historie tilpasses konkrete behov i nåtiden. Boka består av en rekke eksempler på og drøftinger av historiebruk: den kommersielle, offentlige, politiske og underholdende historiebruken, i tillegg til skolens bruk av historie i lærebøker. På denne måten får studentene innsyn i hvordan fortiden benyttes og aktualiseres. Jan Bjarne Bøe er professor ved Universitetet i Stavanger. Forfatteren har sine forskningsområder innen historiedidaktikk og moderne historie. Ketil Knutsen er førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.

25 Historie Jørgen Chr. Meyer, Tønnes Bekker-Nielsen og Ingvar B. Mæhle Antikkens historie Høvdingdømme, bystat, imperium En helhetlig, tematisk, men også kronologisk framstilling av antikkens historie. Forfatterne viser hvordan stabile sosiale strukturer ble bygd i det antikke samfunn, og hvordan tradisjonene i middelhavslandene og Midtøsten har preget det vestlige samfunn s Kr 469,- Per-Bjarne Ravnå Gresk og romersk politisk historie Målet med denne boka er å gi best mulig oversikt over gresk og romersk politisk historie på færrest mulig sider og i enklest mulig språkdrakt. Teksten er avgrenset til å framstille ren politisk historie og fokuserer på de sentrale utviklingslinjene. Boka inneholder kronologisk overblikk og inngående analyser av viktige trekk som framveksten av antikkens bystater, oppkomsten av det athenske demokrati, etableringen av de hellenistiske rikene, romernes ekspansjon, det romerske keiserdømmets funksjon og det vestlige romerrikets oppløsning s Kr 359,- Bergljot Solberg Jernalderen i Norge 500 før Kristus til 1030 etter Kristus I denne spennende boka tar forfatteren oss med gjennom jernalderens historie fra periodens begynnelse, da jern fortrengte bronse som materiale i redskaper og våpen. Vi følger utviklingen fra egalitære lokalsamfunn i århundrene før Kristus til samling av hele landet i vikingtiden. Boka er skrevet for studenter i arkeologi og historie, men også for den allment interesserte leser s Kr 529,-

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER

DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER Knut Refsdal DERE VET HVILKEN TID DET NÅ ER TEOLOGI POSTMODERNITET SUBJEKTIVISME Avhandling i Master i teologi Det Teologiske Menighetsfakultet - 2006 Innhold Innledning 3 Problemstilling og presiseringer

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR

Hvordan lese Bibelen? 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR 4 BIBELENS BERIKENDE MANGFOLD - 8 VÆR TIL STEDE I TEKSTENE 6 Å LESE GJENNOM BIBELEN 10 FORTELL DINE BARN! 15 NÅR PINSEBEVEGELSEN BLIR STOR NR.3/14. 80. ÅRG. TEMA Hvordan lese Bibelen? REKTOR VIDAR L. HAANES

Detaljer

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre.

Vi har bare komme så langt som dette, og tar gjerne imot råd og vink på veien videre. Kort om paperet: Teksten er et førsteutkast. Det innebærer at ikke all den drøftingen vi mener bør med, er kommet med i denne teksten. Noen av funnene bør også presiseres, utdypes og nyanseres noe mer.

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Når troen tar Nye veier

Når troen tar Nye veier Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker Når troen tar Nye veier En studie av pendling mellom kristne og nyåndelige miljøer KIFO Rapport 2013: 1 Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker NÅR TROEN TAR NYE

Detaljer

Norsk identitet og Europa

Norsk identitet og Europa Rapport # 2 Norsk identitet og Europa Thomas Hylland Eriksen Iver B. Neumann Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann Om rapporten Utvalget Rapporten

Detaljer

Spørsmålene er viktigere enn svarene

Spørsmålene er viktigere enn svarene Thomas Hylland Eriksen Forskningsleder, Culcom Spørsmålene er viktigere enn svarene I nesten seks år har Culcom tegnet oppdaterte kart over Norge. Forskningsprosjektene har ikke vært styrt av en sentral

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Budskap og byråkrati Introduksjon Budskap og byråkrati Introduksjon

Detaljer

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog

revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog 87 88 revue PROSTOR samfunn politikk kultur kunst Norsk inspirasjon Norsk inspirasjon: samfunnskultur i tsjekkisk-norsk dialog Kjære lesere, dere har nå åpnet en publikasjon som har blitt til som en del

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2

NOE FALT I GOD JORD. Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl. Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå. KIFO Rapport 2014: 2 Pål Ke l Botvar og Hallvard Olavson Mosdøl NOE FALT I GOD JORD Den norske kirkes gudstjenestereform sett fra menighetsnivå KIFO Rapport 2014: 2 K II IFOI INSTITUTT FOR Pål Ketil Botvar og Hallvard Olavson

Detaljer

Helge Jordheim og Tore Rem (red.)

Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Helge Jordheim og Tore Rem (red.) Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge Hva skal vi med humaniora? Redaktører: Arbeidsgruppe: Helge Jordheim og Tore Rem Kristin Asdal, Torkel Brekke, Mari

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

På vei mot det gode samfunn?

På vei mot det gode samfunn? 64 Statistiske analyser Statistical Analyses Anders Barstad og Ottar Hellevik På vei mot det gode samfunn? Om forholdet mellom ønsket og faktisk samfunnsutvikling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

religion og utvikling

religion og utvikling INNBLIKK I FORHOLDET MELLOM religion og utvikling EN RAPPORT FOR PROSJEKTET RELIGION OG UTVIKLING 2011-2012 for fred og menneskerettigheter 2 innhold oppsummering og anbefalinger side 04 Bakgrunn og sentrale

Detaljer

Hvor ble det av mitt barn?

Hvor ble det av mitt barn? 02C/0 ex:757d9" Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i Norge Aldri fikk vi se ditt ansikt, aldri røre ved din hud. I et lukket rom du levde, skjult for alle,

Detaljer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Jan Moren. Om reformer Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Jan Moren Om reformer En studie av Kvalitetsreformen, Politireform 2000 og Kunnskapsløftet DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2011:24

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid

Bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid ISSN nr. 1501-6064 ISBN-978-82-488-0037-8 FO 17/2010 FO 17/2010 Trine-Lise Offergaard løfter med denne boken frem sammenhengen mellom bærekraftig utvikling og folkehelsearbeid. Bærekraftig utvikling har

Detaljer