½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond"

Transkript

1 ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Lysere tider i aksjemarkedet? Juli 29 De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden, med ni av elleve aksjefond foran sine referanseindekser. ed inngangen til 29 spådde vi Vet positivt år i aksjemarkedet. I årsrapporten skrev vi at børsene snur før realøkonomien, og at vi forventet å se stadig bedre børser utover i året. I løpet av første halvår snudde børsnedgangen til oppgang. Flere ledende indikatorer har de siste månedene gitt tro på at den kraftige økonomiske nedgangsperioden kan gå mot slutten. Aksjemarkedet fanger raskt opp disse endringene. Selv om sannsynligheten for midlertidige tilbakeslag er relativt stor, tror vi i ODIN at det i sum går den rette veien. Vi tror at oppgangen vi har sett i aksjekursene den senere tiden er et signal om bedre tider også i realøkonomien. I tiden som kommer forventer vi etter hvert en mer positiv utvikling i selskapenes resultater, noe som igjen vil danne grunnlag for videre børsoppgang. Innhold Leder 2 Markedskommentar 2 Forvalternes vurderinger 4 ODIN Pensjonskalkulator 8 Spar til barna i aksjefond 9 sresultater 1 Konkurranse 2 årlig avkastning siden fondene ble etablert pr ODIN Norden Etableringsdato ,6% ODIN Sverige Etableringsdato ,6% ODIN Global ** Etableringsdato ,2% ODIN Offshore Etableringsdato ,1% ODIN Finland Etableringsdato ,7% ODIN Europa * Etableringsdato ,1% ODIN Global SMB ** Etableringsdato ,2% ODIN Eiendom Etableringsdato ,6% ODIN Norge Etableringsdato ,4% ODIN Europa SMB * Etableringsdato ,% ODIN Maritim Etableringsdato ,1% * ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. ** ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. Se side 1 for fullstendig avkastningshistorikk

2 I Markedskommentar I Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden, med ni av elleve aksjefond foran sine referanseindekser. Forventningenes marked Første halvår ble totalt sett bedre enn mange fryktet. Etter at børsene falt tilbake i starten av året, opplevde vi kraftig kursoppgang fra mars måned og frem til midten av juni. Oppgangen, som i hovedsak har vært tuftet på forventninger om bedre tider, er nok et bevis på at aksjemarkedet nettopp er et forventningsmarked. I ODIN mener vi at forventningene har rot i virkeligheten. Vi tror på ny vekst i verdensøkonomien på litt sikt og at dette vil danne grunnlag for videre oppgang i aksjekursene. Det taler for å øke sparingen i aksjefond nå. Som vanlig anbefaler vi en tidshorisont på fem år eller mer. Etter å ha vært gjennom en tung avkastningsperiode, er det hyggelig å se at ni av ODINs elleve aksjefond gjorde det bedre enn markedene de sammenlignes med i første halvår. Det er vi fornøyd med. Vi har stor tro på at vår verdiorienterte investeringsfilosofi, i kombinasjon med forvalternes håndverk, vil gi gode resultater over tid. I løpet av første halvår har vi økt vår satsning på kommunikasjon ytterligere. Nå tilbyr vi også månedlige fondskommentarer. Kommentarene er et tilbud til alle som ønsker å vite mer om fondenes utvikling og forvalternes forventninger fremover. Vi håper fondskommentarene, sammen med markedskommentaren Hugin & Munin og ODIN Web-TV, vil dekke ditt informasjonsbehov. Stadig flere ser behovet for å spare litt ekstra til pensjonsalderen. I juni lanserte vi ODIN Pensjonskalkulator. Kalkulatoren gir deg et estimat på forventet pensjon både fra Folketrygden og arbeidsgiver. I tillegg kan du se hva tilleggssparing i aksjefond kan vokse til over tid, og ikke minst om din sparing bør være innenfor den skattemotiverte IPS-ordningen eller direkte i ODINs aksje fond. Sistnevnte gjør kalkulatoren unik i sitt slag. Les mer om ODIN Pensjonskalkulator på side åtte. På vegne av alle som jobber i ODIN ønsker jeg deg en riktig god sommer. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å innfri dine forventninger og skape god avkastning over tid. Ved inngangen til 29 spådde vi et positivt år i aksjemarkedet. Vi skrev at børsene snur før realøkonomien, og at vi forventet å se stadig bedre børser utover i året. I løpet av første halvår snudde børsnedgangen til oppgang. Det kan være et signal på at vi nærmer oss slutten på den økonomiske nedturen. «Grønne skudd» i økonomien Første halvår var preget av store svingninger på verdens børser. Realøkonomien falt videre tilbake og selskapenes resultatutsikter ble kraftig nedjustert. Etter hvert så vi imidlertid en forbedring i forventningsindikatorene. I begynnelsen av mars refererte den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), for første gang til begrepet «grønne skudd» i økonomien. Bakgrunnen var at enkelte sentrale indikatorer syntes å ha stabilisert seg. I følge Fed kunne dette tyde på at nedgangskonjunkturen som startet i desember 27 nærmet seg et vendepunkt. Forbedringene var i stor grad drevet av myndighetenes massive likviditetsinnsprøytninger i markedene. I tillegg har statlige stimulansepakker begynt å demme opp for økningen i arbeidsledighet og sysselsettingsfallet. Kina er et av landene som har vist vei i så måte, ved at betydelige statlige midler er kanalisert inn i økonomien for å stimulere den innenlandske etterspørselen. I USA ventes tilsvarende tiltak å få effekt utover i annet halvår. Ledende indikatorer viser vei Flere ledende indikatorer, og det gjelder ikke bare for USAs vedkommende, har de siste månedene gitt tro på at den kraftige økonomiske nedgangsperioden kan gå mot slutten. Indikatorer som måler innkjøpssjefenes forventninger har steget markert i flere land. Oppgangen har riktignok funnet sted fra lave nivåer, men de signaliserer ganske tydelig at den nedadgående takten har bremset opp. I Kina har innkjøpssjefenes forventninger vist til tagende aktivitet tre måneder på ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N- Oslo Telefon: Faks: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS rad. Ind ikatorer som måler forbrukernes forventninger til landets og egen økonomi, har også vist en mer positiv retning i mange regioner. Og sist, men ikke minst, indikerer OECDs ledende indikatorer at bunnen i den økonomiske sykelen kan være passert i en rekke land flere kan nærme seg sitt langsiktige trendnivå for økonomisk vekst i løpet av neste år. Aksjemarkedet fanger raskt opp disse endringene, noe som bekreftes av børsoppgangen de siste månedene. Oppgang for råvarer Råvareprisene har generelt opplevd et prisrally og bidratt til kursoppgangen på en rekke børser. Godt hjulpet av stigende oljepris er Oslo Børs et eksempel i så måte. De viktigste årsakene til at råvareprisene har steget er forventninger om bedre tider, en til tider svak dollar og ikke minst en massiv lageroppbygging i Kina. Standard & Poors globale råvareindeks har steget om lag 4 prosent siden bunnivået i midten av februar, mens kobberprisen alene har steget over 7 prosent (pr 3. juni). Men fortsatt rusk i bankmaskineriet Etter kollapsen i investeringsbanken Lehman Brothers i USA i september i fjor, falt kredittmarkedene sammen og nyfinansieringen stoppet opp. Mas sive statlige tiltakspakker overfor finanssektoren og kraftige kutt i styringsrentene, har i kombinasjon med øvrige stimulansepakker lettet situasjonen for næringslivet. Banksektoren er imidlertid ikke friskmeldt ennå. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) vil tapene i sektoren bli større enn tidligere antatt, særlig i eurolandene. Ifølge IMFs anslag vil finanskrisen resultere i tap for banker og andre investorer på rundt 4 milliarder dollar. USA er alene opprinnelsen til to tredjedeler av disse tapene. Politiske vedtak, nasjonalt og internasjonalt, har sammen med tiltak fra selve banksektoren så langt avverget det som kunne blitt en selvforsterkende krise. Redaksjonen Berit Dolmen Thorvaldsen Claire Menard Eirik Krogstad Lars-Petter Prestmoen En finanssektor som fungerer «mer normalt» er en grunnforutsetning for at økonomisk vekst igjen kan finne sted. Bankene begrenser fortsatt sin utlånsaktivitet, for å kunne stå bedre rustet mot forventede utlånstap. Dette gjelder spesielt i USA. I det norske finansmarkedet har aktiviteten økt betydelig den siste tiden. Et eksempel er emisjonsaktiviteten, som så langt i år er høyere enn den var gjennom hele fjoråret. Og lav kapasitetsutnyttelse Et annet trekk har vært kraftig fall i kapasitetsutnyttelse i industrien. Kapasitets utnyttelsen i industrien i USA falt for eksempel til 68 prosent i mai, noe som var laveste nivå registrert siden I tillegg har lagrene i hele verdikjeden blitt bygget kraftig ned. Dette er nødvendige tilpasninger til en svakere økonomi med lavere etterspørsel. Disse tilpasningene er av en slik karak ter og et slikt omfang at de raskt vil kunne gi positive effekter når økonomien snur. Befinner oss i en brytningsfase Oppgangen vi har sett i det siste har kommet som en følge av at markedene falt for mye, og at økonomiene har beveget seg inn i en brytningsfase. Med brytningsfase mener vi en fase der vi går fra kraftig fall i økonomisk aktivitet, til stabilisering og gjenopphenting og forhåpentligvis ny vekst på sikt. Risikoviljen har steget som følge av at det ikke ble så ille som fryktet, og som følge av at avkastningspotensialet på andre typer investeringer har falt mye. Samtidig er det viktig å erkjenne at verdensøkonomien fortsatt ikke er friskmeldt. Det er fortsatt ubalanser som må vaskes ut både på makroog selskapsnivå. Bankene vil måtte ta store tap fremover. De trenger også mye ny egen for å tilfredsstille kravene. På toppen av dette er det usikkert om nedjusteringene av selskapenes resultatestimater er ferdige, spesielt for Leif Ola Rød, Adm. direktør ODIN Forvaltning AS ODIN er Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Faks: ODIN Rahastot Södra Hesperigatan 1, FIN-1 Helsinki Telefon: +358 () Faks: +358 () Redaksjonen avsluttet Trykk: ADRESSA-TRYKK AS Opplag: 237 Juli 29 I 2 I

3 ODINs forvalterteam, fra venstre: Nils Petter Hollekim, Oddbjørn Dybvad, Truls Haugen, Håvard Opland, Alexandra Morris, Vegard Søraunet, Jarl Ulvin, Mi Kim og Lars Mohagen Tror det går den rette veien Selv om sannsynligheten for midlertidige tilbakeslag er relativt stor, tror vi i ODIN at det i sum går den rette veien. Vi tror at oppgangen vi har sett i aksjekursene den senere tiden er et signal om bedre tider også i realøkonomien. Vi forventer etter hvert en mer positiv utvikling i selskapenes resultater, noe som igjen vil danne grunnlag for videre børsoppgang. I ODIN har vi fokus på de lange trendene i verdensøkonomien trender som ikke bryter sammen selv om vi opplever midlertidige tilbakeslag. Ett eksempel er infrastruktur. Investeringer i infrastruktur som tran sport, energi, vannforsyning og kommunikasjon, er avgjørende for å sikre vekst i økonomien. Temaet er mer aktuelt enn noen gang sett i lys av tiltakspakkene myndighetene iverksetter. Omfanget av alle tiltakspakkene er enormt. Det bør etter hvert gi betydelige økonomiske vekststimulanser. Når vi igjen ser god økonomisk vekst i verdensøkonomien, vil også de mer sykliske selskapene komme mer i vinden. Dette gjelder selskaper innenfor shipping, verksted og råvarer områder ODIN har investert mye i. Mange selskaper innenfor disse sektorene har måtte tåle at aksjekursene har falt uforholdsmessig mye, og de prises i dag langt under det vi mener er selskapenes virkelige verdier. Med oljeprisen tilbake til rundt 7 dollar fatet, har rammebetingelsene for oljeselskapene blitt betydelig forbedret. Det samme kan vi si for oljeservicenæringen, som drar nytte av at deres kunder igjen har fått bedre betalings evne. Vi finner i dag mange lavt prisede oljeserviceselskaper. Fiskeoppdrett er en næring som har sluppet unna mye av følgene av den økonomiske nedgangen. Med laksepriser rundt 4 kroner pr kilo, er oppdrettselskapene for tiden superlønnsomme. Vi tror at nedgangen i global lakseproduksjon i år, som følge av bortfall i Chile, vil føre til en lengre periode med høye laksepriser. Selv om aksjekursene til lakseselskapene har steget mye i år, tror vi de har mer å gå på sett i lys av de gode makroforholdene denne bransjen opplever. Ni av elleve foran Så langt i år har ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn sine respektive referanseindekser. Det er vi fornøyd med. Vi forventer at porte føljeselskapene i våre aksjefond skal komme styrket ut av nedturen. Våre langsiktige investeringstemaer er fortsatt inntakt, og vi forventer at drivkreftene bak disse begynner å materialisere seg i form av økte resultater i bedriftene. Anbefaler økt sparing Selv om børsene har steget mye på kort tid, er det fortsatt mye avkastning å hente når vi ser på børsene i et lengre perspektiv. Vi tror at veksten i verdensøkonomien etter hvert vil vende tilbake, og ofte er det slik at perioder med god økonomisk vekst leder til nye topper i aksjemarkedene. Husk at bare for å komme tilbake til forrige topp, må amerikanske aksjer stige rundt 7 prosent, europeiske aksjer må stige 9 prosent, nordiske 8 prosent og norske 9 prosent. Sett i lys av hvor vi står nå og historisk erfaring, ser det langsiktige poten s ialet for aksjer meget godt ut. Vi tror på fortsatt stigende børser, avbrutt av midlertidige korreksjoner. Vi anbefaler derfor økt sparing i aksjefond i tiden fremover. Jarl Ulvin, Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne halvårsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på tidspunktet den ble utarbeidet Markedsutvikling hittil i år i lokal valuta Norge Europa USA Norden Verden Spotpris olje hittil i år januar februar mars april mai juni Brent WTI Utvalgte styringsrenter hittil i år januar mars mai USA Eurosonen Sverige Norge Første halvdel av 29 oppsummeres med positiv avkastning på flesteparten av verdens børser. Grafen bekrefter nok en gang at børsene ligger i forkant av den økonomiske utviklingen. Kildedata: Reuters EcoWin. Oljeprisen har igjen vist friskere takter. I løpet av årets seks første måneder, steg prisen på det sorte gull fra 4 til 7 dollar fatet. Det har kommet mange selskaper på Oslo Børs til gode. Kildedata: Reuters EcoWin. Sentralbankene har kuttet styringsrentene videre. Som du ser i grafen er det ett unntak, USA, som kuttet styringsrenten til et intervall mellom, og prosent i desember i fjor. Kildedata: Reuters EcoWin. I 3 I

4 Forvalternes vurderinger ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter: Truls Haugen Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin Første halvår endte med en oppgang på 15,5 prosent for ODIN Norden. ets referanseindeks endte i samme periode opp 1,4 prosent. I takt med stigende råvarepriser utviklet Oslo Børs seg best blant de nordiske børsene i første halvår. De viktigste bidragsyterne til fondets avkastning kom også fra våre norske selskaper. Supplyrederiet Solstad Offshore og fangst- og oppdrettsselskapet Austevoll ga begge gode bidrag etter en tøff avslutning på fjoråret. Også riggselskapet Fred Olsen Energy og fiskeforedlingsselskapet Salmar ga viktige bidrag. I de øvrige nordiske markeder var det først og fremst forpakningsselskapet Huhtamaki og den finske entrepenøren YIT som ga gode bidrag. Blant de største negative bidragsyterne finner vi det finske porteføljeselskapet Atria som har sin virksomhet rettet mot matvareindustrien i Norden og Øst Europa, og Finnair som preges av lavere reiseaktivitet fra Norden til Asia spesielt blant forretningsreisende. Vi ser fortsatt at våre norske selskaper er gjennomgående lavere priset enn selskapene på de øvrige nordiske børsene. Vårt grunnsyn tilsier også at det over tid bør bli knapphet på energi med påfølgende press oppover på energiprisene. En eksponering mot oljeprodusenter og oljeservice industrien, samt selskaper som arbeider innenfor området fornybar energi, vil også fremover spille en viktig rolle i fondet. For de øvrige nordiske markeder finner vi de lavest prisede selskapene innenfor mer defensive sektorer som farmasi, telekom, skadeforsikring og serviceindustrien. Innenfor verkstedsindustri en leter vi etter selskaper med stor aktivitet rettet mot de asiatiske markedene, og de som har stabilitet i inntjeningen i form av en betydelig eksponering mot service og ettermarked. Første halvår endte med en oppgang på 17,2 prosent for ODIN Finland. ets referanseindeks endte i samme periode opp 6,4 prosent. en skjuler en ekstrem volatil utvikling gjennom halvåret. Fra nyttår og frem til 9. mars falt det finske aksjemarkedet 24 prosent. Så steg markedet hele 48 prosent frem til begynnelsen av juni, for deretter å falle tilbake ni prosent frem til utløpet av juni. De viktigste bidragsyterne til fondets gode utvikling i perioden reflekterer i stor grad temaene som har vært i fokus siden markedene snudde tidlig mars redusert frykt for bankkollaps og baltisk sammenbrudd (Nordea), bedring i sentimentet rundt Russland som følge av høyere oljepris og dermed bedre utsikter for selskaper eksponert mot regionen (YIT og Nokian Tyres), sykliske selskaper med lysere utsikter når det gene relle makrobildet bedres (Metso, Rautaruukki og Nokia), samt kvalitetsselskaper med stor grad av inntjeningsstabilitet hvor også det sykliske elementet utvikles bedre enn tidligere forventet (Kone). At fondet ikke har vært investert i den svake skogssektoren, og dermed unngått kursfallet i sektoren, har også slått heldig ut. Blant de få negative bidragsyterne i perioden, var resultatutviklingen i de matvarerelaterte selskapene Atria og Lännen Tehtaat den største skuffelsen, samt den svake utviklingen i Finnair. Børsen er i dagens situasjon noe mer ømtålig for dårlige nyheter. Utfordringen ligger i at markedet gjennom den sterke kursoppgangen har priset inn en relativt rask innhentning på inntjeningssiden. Med en lengre tidshorisont på plasseringen, har vi likevel ingen problemer med å anbefale kjøp av aksjefond på dagens nivåer. Første halvår endte med en oppgang på 22,5 prosent for ODIN Norge. ets referanseindeks endte i samme periode opp 29,2 prosent. ODIN Norge havnet bak referanseindeksen i første halvår. Det er vi ikke fornøyde med. Samtidig vet vi at avkastningen i et aktivt, verdiforvaltet aksjefond, som ODIN Norge, kommer stykkevis og delt. en siste 12 måneder er for eksempel 7,8 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. De beste bidragsyterne for fondet i første halvår ble fangst- og oppdrettsselskapene Austevoll Seafood og Salmar. Begge nyter godt av høye lakse priser som følge av sterkt bortfall av laks fra Chile. ets største posisjon, Norsk Hydro, var også en god bidragsyter. Selskapet har en god balanse og er godt posisjonert når den globale økonomiske veksten vender tilbake. Blant de svakeste bidragsyterne i første halvår finner vi Kongsberg Gruppen og I.M. Skaugen. Førstnevnte kan vise til god underliggende resultatutvikling, men har ikke gitt uttelling så langt i år i form av kursoppgang. Shippingselskapet I.M. Skaugen har på sin side utviklet seg svakt i kjølvannet av fallende global handel med påfølgende lavere transportvolum. Selv om flere av de største postene i ODIN Norge har hengt etter referanseindeksen så langt i år kursmessig, har disse bedriftene gått bra både drifts- og markedsmessig. Vi har stor tro på porte føljeselskapenes evne til å konkurrere og tjene penger, og vi forventer at porteføljesammensetningen i ODIN Norge vil gi en god avkastning fremover også på relativ basis siden start (1.6.9) : VINX Benchmark Cap NOK NI siden start ( ) : OMX Helsinki Cap GI. siden start ( : Oslo Børs index (OSEFX) hittil i år pr ODIN Norden 15,5% ODIN Finland 17,2% ODIN Norge 22,5% Referanseindeks 1,4% Referanseindeks 6,4% Referanseindeks 29,2% I 4 I

5 Forvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 29 og utsikter fremover ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Ansvarlig forvalter: Alexandra Morris Ansvarlig forvalter: Truls Haugen Første halvår endte med en oppgang på 17 prosent for ODIN Sverige. ets referanseindeks endte i samme periode opp 14,3 prosent. Vi har vært gjennom en turbulent periode med store kurssvingninger spesielt innenfor bank og verkstedsindustrien. Fokuset har skiftet fra selskaper med sterke balanser til selskaper med mye gjeld og mulig behov. Selskaper med mer defensive kvaliteter har havnet i skyggen. Det gir muligheter for ODIN Sverige. De viktigste bidragsyterne til fondets avkastning finner vi innenfor segmentet små og mellomstore selskaper. Entreprenøren Peab var den viktigste positive bidragsyteren til avkastning. Vi eide opprinnelig aksjer i infrastrukturselskapet Peab Industrier, men dette ble kjøpt opp med betaling i Peab aksjer. Industrikonglomeratene Beijer Alma og Cardo ga også gode bidrag til fondets avkastning. Begge kjennetegnes av lav pris i forhold til resultatestimater, samt sterke balanser og god utbyttekapasitet. Gruveselskapet Boliden hadde den beste kursutviklingen gjennom halvåret, med en oppgang på over 2 prosent. Selv med en begrenset vekt i porteføljen, ga det et godt bidrag til avkastningen. Forsvarsteknologiselskapet SAAB var ett av få selskaper som bidro negativt. SAAB har klare utfordringer knyttet til salg av jagerflyet Gripen. Også på andre virksomhetsområder står utfordringene i kø. Vi mener at det er priset inn mer negativitet i dagens aksjekurs enn det burde være grunnlag for. ODIN Sverige prises fortsatt med en betydelig rabatt til det svenske markedet. Vi fortsetter å bygge på våre posisjoner innenfor mer defensive bransjer som telekom og farmasi, der selskapene kjennetegnes av stabil inntjening, sterke balanser og god utbyttekapasitet. Første halvår endte med en oppgang på 2,3 prosent for ODIN Europa. ets referanseindeks endte i samme periode ned 1,9 prosent. De fleste porteføljeselskapene bidro positiv. Økt oljepris ga større optimisme og aktivitet innen olje servicesektoren selv om nivået fortsatt er lavt sammenlignet med i fjor. Porteføljeselskapene PGS, BWO og Fred Olsen Energy, løftet seg mellom 4 og 9 prosent i mai. Vi så også at bilsalget i Asia fortsatte sin sterke vekst, samt at en rekke incentivordninger førte til stabiliserende salgsvolumer i Europa og USA. Dekkprodusenten Nokian Renkaat, pakningsprodusenten Elring Klinger og bil- og lastebilsprodusenten Daimler ga sterke avkastningsbidrag. Oppgang i aksjemarkedet har så langt vært preget av en sterk syklisk oppgang som i sin tur har gjort at defensive aksjer innen helse, telekom og mat har blitt hengende etter. Farmasi og helse- selskapene Acino, Omega Pharma og Pronova, var de svakeste bidragsyterne i fondet i første halvår. Vi har imidlertid stor tro på at disse selskapene vil bidra positivt fremover. I løpet av første halvår tok vi blant annet inn franske Alstom som produserer tog og utstyr til kraftverk, og Det Norske Oljeselskap som er en stor aktør på den norske sokkelen. Vi kjøpte også Østerrikske Wienerberger. Selskapet er verdens største produsent av tak- og teglstein. I skrivende stund viser forventningsindikatorer verden over økt optimisme. Samtidig preges verdensøkonomien fortsatt av store ubalanser som kan gi perioder med midlertidige tilbakeslag i aksjemarkedet. Folks tro på fremtiden er avgjørende for å få fart på hjulene igjen. Hvis den økte optimismen i forventningsindikatorene bekreftes gjennom faktisk bedring i realøkonomien, vil aksje markedet påvirkes positivt. Første halvår endte med en oppgang på 4,3 prosent for ODIN Europa SMB. ets referanseindeks endte i samme periode opp 16,7 prosent. en skjuler en ekstrem volatil utvikling gjennom halvåret. Fra nyttår og frem til 9. mars falt det europeiske SMB-markedet 2 prosent (målt i norske kroner). Så steg markedet hele 5 prosent frem til midten av juni, for deretter å falle tilbake fem prosent frem til utløpet av måneden. At fondet utviklet seg dårligere enn referanseindeksen skyldes i all hovedsak en overvekt av tyske aksjer i et svakt tysk marked, og liten eksponering i et sterkt britisk aksjemarked (pundet utviklet seg også godt i perioden). Blant de positive bidragsyterne kan vi trekke frem Austevoll Seafood, drevet frem av meget sterke laksepriser, Ansaldo og Astaldi som forsetter å levere sterke resultater og stabilitet via store ordre bøker, Bonheur som fortsetter å levere gode tall, samt Bucher Industries og Schmolz- Bickenbach, hvor den sterke utviklingen nok i hovedsak knyttes til forventninger om bedre resultater i tiden fremover. På den negative siden så vi særlig at industriselskapene utviklet seg svakt, spesielt eksponeringen mot tyske Krones bidro negativt. Italienske Interpump og Sogefi, norske Scana Industrier og Camillo Eitzen samt tyske Demag Cranes bidro også negativt i all hovedsak på grunn av svake resultater. Børsen er i dagens situasjon noe mer ømtålig for dårlige nyheter. Utfordringen ligger i at markedet gjennom den sterke kursoppgangen har priset inn en relativt rask innhentning på inntjeningssiden. Med en lengre tidshorisont på plasseringen, har vi likevel ingen problemer med å anbefale kjøp av aksjefond på dagens nivåer siden start ( ) : OMXSB Cap GI siden start ( ) : MSCI Europe net Index USD siden start ( ) : MSCI Europe net Small Cap Index USD hittil i år pr ODIN Sverige 17,% ODIN Europa 2,3% ODIN Europa SMB 4,3% Referanseindeks 14,3% Referanseindeks -1,9% Referanseindeks 16,7% I 5 I

6 ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim Forvalter: Oddbjørn Dybvad Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin Forvalter: Vegard Søraunet Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen Første halvår endte med en oppgang på 5,7 prosent for ODIN Global. ets referanseindeks endte i samme periode ned 1,1 prosent. ODIN Global har et høyt innslag av selskaper som utvikler seg godt når økonomiske vekstforventninger vender tilbake etter en nedtur. Dette er også en viktig årsak til at fondet så langt i år har levert bedre avkastning enn referanseindeksen. I tillegg har vi gjennomgående hatt gode bidrag fra våre selskaper i fremvoksende økonomier. De beste bidragsyterne for fondet i første halvår var koreanske Hyundai Motor og norske Austevoll Seafood. Førstnevnte fortsetter å kapre markedsandeler med sine bensingjerrige biler i et ellers depressivt globalt bilmarked. Hyundai Motor vokser også sterkt i fremvoksende økonomier som Kina. Austevoll Seafood opplever god utvikling innen sin pelagiske fangst- og foredlingsvirksomhet, samt gode priser på laks. Blant de svakeste bidragsyterne i første halvår finner vi den japanske spillprodusenten Nintendo og amerikanske Black&Decker. For førstnevnte har frykten for økt konkurranse fra andre spillprodusenter vært medvirkende til at aksjekursutviklingen ikke har hengt med i de siste måneders kursoppgang. Black&Decker er en upopulær aksje. Ut fra en normalisert marginbetraktning, finner vi verdier godt over dagens aksjekurs. Til tross for at aksjemarkedet har steget mye på kort tid, finner vi mange interessante investeringsmuligheter globalt. Vi har fortsatt å øke vår eksponering mot kvalitetsselskaper i både modne og fremvoksende økonomier selskaper som i dag omsettes til godt under virkelig verdi. Vi mener at dette er et godt tidspunkt å kjøpe aksjefond på. Første halvår endte med en oppgang på 14,4 prosent for ODIN Global SMB. ets referanseindeks endte i samme periode opp 7,8 prosent. ets meravkastning har i all hovedsak kommet etter at markedene bunnet ut i mars. Å synliggjøre underliggende verdier i selskapene kan ta tid. Tålmodighet er derfor nøkkelordet for andelseierne som vil ha best mulig avkastning på sparepengene sine. ets beste bidragsytere i første halvår ble den kinesiske produsenten av strømmålere Wasion Meters Group. Deler av de kinesiske stimulansepakkene har blitt øremerket strømmålere det har Wasion Meters Group nydt godt av som én av tre aktører i dette markedet. Sterke laksepriser, som følge av stort tilbudsbortfall fra Chile, har gitt god avkastning i Austevoll Seafood og Salmar. I tillegg har malaysiske KNM Group, som leverer varer og tjenester til olje- og gassektoren, samt traktor- og utstyrsprodusenten AGCO i USA, bidratt positivt til fondets avkastning. På den negative siden finner vi det amerikanske flyselskapet Skywest. Selskapet, som var fondets beste bidragsyter i fjor, har i år opplevd motgang etter kapasitetsreduksjoner fra de store flyselskapene i USA, med påfølgende marginpress. Kongsberg Gruppen bidro også negativt. Vi tror markedet undervurderer den sterke kontantstrømmen selskapet vil generere i forbindelse med blant annet det norske valget av jagerfly i årene fremover. Aksjemarkedet snur før omslaget i realøkonomien. Det har vi også sett denne gangen. Lave renter globalt, og store stimulansepakker, begynner å gi effekter på selskapenes resultater og kontant strømmer. Vi har et stadig fokus på å finne solide selskaper som genererer sterke kontantstrømmer og som er undervurderte av aksjemarkedet. Første halvår endte med en oppgang på 6,2 prosent for ODIN Maritim. ets referanseindeks endte i samme periode ned 2,1 prosent. Med betydelig uro og høy grad av pessimisme, fortsatte det kraftige fallet i shippingselskapenes aksjekurser inn i det nye året. Fokuset var på selskapenes balanser, motpartsrisiko og lånebetingelser. I takt med en forbedring i rapporterte makro tall, opplevde vi fra mars en kraftig oppgang i aksjekursene. Investorene fikk tilbake troen på fremtiden og risikoviljen økte. De kraftige stimulansetiltakene på global basis har nå begynt å gi effekt i form av økt aktivitet og ny vekst særlig i Kina, som er den viktigste driveren for shipping. Shippingmarkedene var volatile gjennom halvåret. De fleste segmentene opplevde fallende rater og skipsverdier. Hovedutfordringen er fortsatt en betydelig ordrebok. Den økende aktiviteten i Kina har satt ny fart i tørrlastmarkedet, med påfølgende oppgang i rater og til en hvis grad også i verdier. Vi så også noe mer aktivitet i kjemikalietransport og tank ved utgangen av halvåret. De beste bidragsyterne til avkastning kom fra Samsung, Dockwise og Bonheur. De mest negative var American Shipping Company og Hurtigruten. Med betydelige finansieringsutfordringer for nye prosjekter, både for redere og verft, samt fallende rater og verdier generelt, har vi begynt å se en rekke kanselleringer av ikke påbegynte nybyggingsordre. Dette vil legge grunnlag for en bedre balanse og bedre rater når den globale veksten tar seg opp. Til tross for kraftig oppgang den senere tid, fremstår en rekke selskaper attraktivt priset i et noe lengre perspektiv. Vi opprettholder vår eksponering mot selskaper innen industriell skipsfart med fokus på lengre kontrakter siden start ( ) : MSCI World Net Index siden start ( ) : MSCI World Net Small Cap Index siden start ( ) : MSCI World Gross Marine Index hittil i år pr ODIN Global 5,7% ODIN Global SMB 14,4% ODIN Maritim 6,2% Referanseindeks -1,1% Referanseindeks 7,8% Referanseindeks -2,1% I 6 I

7 Forvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 29 og utsikter fremover ODIN Offshore ODIN Eiendom Slik investerer vi Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim Første halvår endte med en oppgang på 26,7 prosent for ODIN Offshore. ets referanseindeks endte i samme periode opp 23,2 prosent. Uro og pessimisme sendte aksjekursene ned første del av perioden fokuset var på selskapenes balanser og lånebetingelser. I takt med en forbedring i rapporterte makrotall, opplevde vi fra mars en kraftig oppgang i aksjekursene. Investorene fikk tilbake troen på fremtiden og risikoviljen økte. Det har i større grad blitt mulig for selskapene å hente inn ny. Flere selskaper har benyttet anledningen til å «reparere» sine balanser. Også kredittmarkedene er i bedring. «Spreader» har kommet inn og det er igjen mulig å legge ut nye obligasjonslån. De kraftige stimulansetiltakene på global basis begynner å gi effekt i form av økt aktivitet og ny vekst særlig i Kina. Første halvår var også en volatil periode for oljeprisen. Prisen på olje fulgte i stor grad utviklingen i de globale aksjekursene. Fokuset var på utviklingen i makroøkonomien. I løpet av halvåret steg oljeprisen fra rundt 4 til rundt 7 dollar fatet. De beste bidragsyterene til avkastning i fondet i perioden kom fra Pride, Noble og TGS Nopec. Mest negativt bidro Nexus Floating Production og Oceanteam. I et større og lengre perspektiv har fortsatt oljeindustrien betydelige utfordringer med lav reserveerstatning, sviktende produksjon og uttømming av modne felt kombinert med økt etterspørsel. Dette krever betydelige investeringer i lete- og utviklingsprosjekter, samt et meget høyt nivå på oljeservicetjenester. Til tross for en kraftig oppgang den senere tid fremstår en rekke selskaper attraktiv priset i et noe lengre perspektiv. Vår eksponering er mot selskaper med lengre kontrakter og større grad av forutsigbarhet i inntjeningen. Disse finner vi særlig innen rigg og flytende produksjon Første halvår endte med en oppgang på 1,3 prosent for ODIN Eiendom. ets referanseindeks endte med en nedgang på 13,2 prosent. Det nordiske eiendomsmarkedet var i første halvår preget av lav transaksjonsaktivitet, fallende kontorleienivåer og økende ledighetsgrad. Alle de børsnoterte nordiske eiendomsselskapene foretok i større eller mindre grad nedskrivninger av sine eiendomsporteføljer. Den viktigste positive bidragsyteren til avkastningen ble det svenske eiendomsselskapet Fastighets partner. Selskapet har en portefølje bestående av lager og kontoreiendommer. Olav Thon Eiendomsselskap, som var en av fjorårets største negative bidragsytere, og det andre store norske eiendomsselskapet, Eiendomspar, ga også gode bidrag til porteføljeavkastningen i første halvår. De viktigste negative bidragsyterne var det norske eiendomsservice- og forvaltningsselskapet Neas, samt de store svenske eiendomsselskapene Castellum og Houvedstaden. Førstnevnte har en diversifisert portefølje i de store og mellomstore svenske byene, mens Houvedstaden har sin portefølje konsentrert til de sentrale delene av Stockholm. Vi er fortsatt usikre på hvilken effekt økt arbeidsledighet vil gi for ledighetsgrader og leienivåer i tiden fremover. Det er imidlertid grunn til å tro at selskapene som er involvert i hotelldrift går tøffere tider i møte. Vi holder fast på vår strategi om å fokusere på selskaper med solide balanser og god utbyttekapasitet ODIN er en verdiorientert aksjefondsforvalter. På vegne av andelseierne investerer vi i undervurderte selskaper som har gode produkter, sterk kontantstrøm, solide balanser og høy utbyttekapasitet. Det finnes mange definisjoner på verdiselskaper eller undervurderte selskaper om du vil. Et verdiselskap kan defineres som et selskap som i dag prises lavere på en børs enn hva vi mener selskapet er verd. Sagt på en annen måte: Selskapet kan kjøpes med rabatt. Historien viser at det er mulig å skape meravkastning over tid ved å kjøpe selskaper som er feilpriset og deretter ha et langsiktig perspektiv på investeringen. Før eller senere vil et selskaps reelle verdi reflekteres i aksjemarkedet det kommer tålmodige investorer til gode. At verdiselskaper over tid har gjort det bedre enn aksjemarkedet generelt, finner vi også god støtte for i historiske data. I ODIN har vi fokuset rettet mot selskapet. Våre aksjefond forvaltes aktivt og langsiktig etter en «bottom-up» tilnærming. Kontinuerlige verdivurderinger og grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet. En viktig del av forvalternes jobb er å besøke ulike selskaper og markeder. I samtaler med selskapene får vi mer kunnskap om virksomheten og økt forståelse for omgivelsene de opererer i og dermed enda bedre forutsetninger for å ta gode investeringsbeslutninger. ODINs forvaltere bruker også mye tid på å representere fondenes aksjonærrettigheter. Det gjør vi gjennom samtaler med selskapenes ledelser, gjennom deltakelse på generalforsamlinger og som deltaker i ulike valgkomiteer. Hensikten er å bidra til økt verdiskapning og synliggjøre selskapenes verdier på en best mulig måte til fordel for andelseierne i våre aksjefond. Helt siden oppstarten i 199 har ODINs aksjefond vært forvaltet etter den samme verdiorienterte investeringsfilosofien. Filosofi har i kombinasjon med godt forvalterhåndverk gitt andelseierne god meravkastning over tid. Vi er overbevist om at denne måten å forvalte på er det beste utgangspunktet for å skape gode resultater også i tiden som kommer i våre nordiske, europeiske og globale aksjefond. siden start (18.8.) : Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index siden start (24.8.) : Carnegie Sweden Real Estate Index hittil i år pr ODIN Offshore 26,7% ODIN Eiendom 1,3% Referanseindeks 23,2% Referanseindeks -13,2% I 7 I

8 Nyhet: ODIN Pensjonskalkulator Tror du at din fremtidige pensjon vil være nok til å realisere dine pensjonsdrømmer? Med ODINs nye pensjonskalkulator får du svaret! Tekst: Eirik Krogstad De fleste vil oppleve et kraftig inntektsbortfall den dagen de trer ut av arbeids livet. Noen velger å senke aktivitetsnivået for å møte dette, andre velger å gjøre en egeninnsats mens de er yrkesaktive for å tette «pensjonsgapet». Sparing i aksjefond er perfekt for den sistnevnte gruppen enten de ønsker en tidlig pensjon, eller bare ønsker å ha litt ekstra og rutte med. Hva kan jeg forvente? Med ODIN Pensjonskalkulator har vi lagt forholdene til rette for at du enkelt kan planlegge din pensjonssparing. Vi gir deg svar på hvor mye du kan forvente å få i pensjon fra Folketrygden og fra arbeidsgiver. I tillegg viser vi deg hvor mye din egen sparing i ODINs aksjefond kan vokse til over tid og ikke minst om du bør foreta denne sparingen i eller utenfor ODIN-IPS. For å sjekke hva som er mest lønnsomt for deg, må du gjennom tre trinn i kalkulatoren: I det første trinnet legger du inn opplysninger om alder, hvor lenge du forventer å jobbe og et anslag på gjennomsnittsinntekten som yrkesaktiv. Det gjør oss i stand til å si noe om hvor stor pensjon du kan forvente å få fra Folketrygden. I det andre trinnet beregner vi verdien av din tjenestepensjon (OTP), samt eventuelle fripoliser og pensjonsbevis du måtte ha. For å bøte på noe av inntektsbortfallet ved overgang fra arbeidslivet til pensjons alderen, har staten innført OTP. Dessverre har rundt 9 prosent av alle norske arbeidstakere måttet ta til takke med minimumsordningen på to prosent av lønnen i årlig sparing. Det medfører i praksis at de fleste ikke bør ha for store forventninger til verdien av arbeidsgivers pensjonssparing. I det tredje trinnet beregner vi lønnsomheten av egen pensjonssparing i ODINs aksjefond. Basert på informasjonen du har lagt inn i de ulike trinnene i kalkulatoren, kostnader knyttet til sparingen og gjeldende skatteregler, er vi i stand til å si hvilken type sparing som er mest lønnsom for deg altså om du bør spare i ODIN-IPS eller direkte i ODINs aksjefond med en spareavtale. ODIN Pensjonskalkulator finner du på våre nettsider (www.odinfond.no) under «skalkulatorer» i venstremenyen. Vi håper du får god nytte av kalkulatoren! Slik fungerer IPS Med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare inntil 15 kroner i året i ODINs aksjefond og få skatten redusert med inntil 4 2 kroner. I tillegg til skatteeffekten på 28 prosent, får du også fritak for formuesskatt på oppspart beløp, samt mulighet til å bytte fond i løpet av spareperioden uten at du realiserer skatt. Kostnaden, i mangel på et bedre ord, er at pengene bindes til pensjons alderen og beskattes som pensjonsinntekt ved utbetaling. For de fleste betyr det en skatt på 31 prosent ved utbetaling. På tross av en høyere skatteprosent på pensjonsinntekt, vil IPS være lønnsomt for mange. Hvor lenge du kan spare, om du betaler formuesskatt og din øvrige pensjonsinntekt, er forhold som avgjør lønnsomheten. «Dine» ODIN Web-TV markedsoppdatering på internett Med ODINs investortjeneste «Dine fond» har du tilgang til dine plasseringer døgnet rundt. Du kan følge verdi utviklingen på fondsandelene, kjøpe og selge andeler, starte spareavtaler, samt bytte mellom ODINs ulike aksje fond. Passord til tjenesten får du via menyvalget «Logg inn» under «Dine», som du finner øverst til høyre på forsiden av (du må oppgi fødselsnummer og VPS-kontonummer). For å kunne foreta handler via tjenesten må du registrere bankkontonummeret ditt hos den som opprettet VPS-kontoen din. Dette er enten ODIN eller en distributør av ODINs aksjefond. ODINs kundeservice Trenger du en markedsoppdatering eller vil du vite mer om hvordan ODINs forvaltere jobber? Da bør du ta en titt på ODIN Web-TV. Web- TVen produseres elleve ganger i året med utgangspunkt i markedskommentaren Hugin & Munin. Tidligere sendinger er tilgjengelig i arkivet. Du velger med andre ord selv når du vil «møte» ODINs forvaltere. Har du spørsmål om sparing i ODINs aksjefond, ta kontakt med ODINs kundeservice. Telefon: E-post: Ønsker du å bli varslet når en ny ODIN Web-TV er publisert? Alle som abonnerer på ODINs nyhetsbrev via får umiddelbart beskjed når en ny sending er klar. I 8 I

9 Spar til barna i aksjefond Ni av ti som sparer til barna velger andre spareprodukter enn aksjer og aksjefond. De aller fleste velger tradisjonell banksparing. Det kaster dessverre lite av seg over tid. Tekst: Eirik Krogstad Dine Penger gjennomførte i 28 en undersøkelse hvor mer enn 6 prosent av de spurte svarte at de sparer til barna. Blant dem som sparer har 58 prosent valgt tradisjonell banksparing, 21 prosent eiendom og kun 13 prosent aksjer og aksjefond. Denne fordelingen kan virke litt rar, all den tid aksjer har høyest forventet avkastning over tid og man normalt har en meget lang tidshorisont på denne typen sparing. Klart råd fra ekspertene: Dine Penger har følgende råd til hva du bør gjøre med sparingen til barn, hvor tidsperspektivet fort er på 18 til 2 år: «Med et slikt tidsperspektiv nøler vi ikke, sett alle pengene i aksjer eller aksjefond». For å gjøre sparingen enkel, anbefaler Dine Penger spareavtaler i aksjefond. Stor forskjell over tid Jo lengre du sparer, desto mer sannsynlig er det at sparing i aksjefond gir positiv og bedre avkastning enn andre sparealternativer. For å illustrere forskjellen mellom spareavtaler i bank og aksjefond, kan vi se nærmere på en månedlig spareavtale på 5 kroner i ODIN Norden. Dette aksjefondet kan vise til nesten 19 års historikk ikke helt ulikt tidsperspekivet mange har ved sparing til barn. I løpet av spareperioden ville innskuddet på til sammen 115 kroner vokst til 442 kroner. Det kan for eksempel sees på som et godt bidrag til barnets utdanning. I banken ville pengene vokst til 194 kroner (her målt ved tre måneders NIBOR). Hvis besteforeldrene også hadde bidratt med 5 kroner i måneden, ville sparingen på totalt 23 kroner vokst til 883 kroner. Med det kan også inngangsbilletten til boligmarkedet være sikret... Hvilket navn bør man spare i? Som du ser i boksen nedenfor er det flere forhold som påvirker om du bør spare i ditt eller barnets navn. Frem til 26 var også skatt et sentralt forhold her, ved at du kunne overføre andeler til barna uten at de (eller du) måtte betale skatt på avkastningen. I dag er reglene slik at skatt på positiv avkastning følger andelene. Det spiller med andre ord ingen skattemessig rolle hvilket navn det spares i. For å beholde fleksibiliteten i familieøkonomien, kan det likevel være fornuftig å spare i foreldrenes navn. Har du vurdert å overføre andeler med tap til barna? Ikke gjør det! Reglene er nemlig slik at man mister tapsfradraget dersom andeler med tap overføres! Overformynderiet og formue Hvis du sparer i barnets navn, og barnets formue vokser over 75 kroner, kan overformynderiet begrense råderetten over midlene. Den enkle løsningen for å unngå dette er å spare i foreldrenes navn. Ønsker du likevel å spare i barnets navn? Det finnes en løsning som holder overformynderiet utenfor, men den er kronglete. I følge Dine Penger kan du gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev (vedlegg til skjema RF 1616 melding om gave). Forbeholdet må utrykke at overformynderiet skal holdes utenfor forvaltningen av gaven, og at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet fyller 18 år jfr Vergemåls loven 89. Beste foreldre kan også gi med tilsvarende forbehold. «G-gaven» til barnet I 28 ble det innført nye gaveregler som gjør det enklere å overføre midler mellom generasjoner. Nå kan hver av foreldrene (og besteforeldrene) gi gaver verdt inntil ½ G hvert år uten av dette går inn i arveavgiftsgrunnlaget (G = Folketrygdens grunnbeløp). Dette gjelder også andeler i aksjefond. Det er G ved inngangen til året som legges til grunn. For 29 utgjør en ½ G kroner. I tillegg til «G-gaven» er det mulig å gi barnet økonomisk tilskudd mens det studerer, uten at dette går inn i arveavgiftsgrunnlaget. Det kan typisk være penger som dekker utgifter til bolig, bøker og studieavgift. Merk at tilskuddet ikke må være egnet til å bygge formue, det må gå til å dekke reelle utgifter. Fordeler ved sparing i barnets navn: Unngår arveavgift som du kan få ved overføring av midler på et senere tidspunkt Sparingen inngår ikke i boet ved eventuell skilsmisse mellom foreldrene Ulemper ved sparing i barnets navn: Ved formue over 75 kroner kan overformynderiet begrense råderetten over midlene (kan unngås med gavebrev, les mer ovenfor) Høy formue kan føre til redusert stipend fra Lånekassen Fordeler ved sparing i foreldrenes navn: Foreldrene kan disponere midlene gir fleksibilitet i privatøkonomien Barnet unngår problemer med avkorting av stipend fra Lånekassen ved for høy formue Ulemper ved sparing i foreldrenes navn: Sparingen inngår i boet ved en eventuell skilsmisse Arveavgift hvis samlet arv/gave til barnet overstiger 47 kroner fra hver av foreldrene Nyhet: Månedlige fondskommentarer I ODIN forsøker vi hele tiden å forbedre kommunikasjonen med andelseierne. Nå tilbyr vi også månedlige fondskommentarer fra de ulike forvalterne. De nye fondskommentarene ble lansert i januar. Kommentarene er et tilbud til alle som etterspør mer løpende informasjon om utviklingen i ODINs aksjefond. I kommentarene oppsumerer forvalterne måneden som har gått, hvordan fondene har utviklet seg og hva forvalterne tror om tiden fremover. I tillegg inneholder kommentarene informasjon om blant annet historisk avkastning, fakta om fondet med geografisk fordeling og bransjefordeling, samt fondets ti største posisjoner. Med trekløveret Hugin & Munin, ODIN Web-TV og de månedlige fondskommentarene på plass, håper vi at de fleste får dekket sitt informasjonsbehov på en god og effektiv måte, sier administrerende direktør i ODIN, Leif Ola Rød. ODIN Norge skommentar Juni 29 Jarl Ulvin I 9 I

10 Langsiktig avkastningsoversikt pr hittil i år pr Total avkastning siden start årlig avkastning siden start Aksjefond Etableringsdato Referanseindeks Differanse Referanseindeks Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global 3) ODIN Global SMB 3) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom ,% 31,94% 554,31% 12,61% 7,68% 4,93% 3156,78% 44,33% 2752,45% 2,69% 9,13% 11,56% 1427,64% 387,43% 14,21% 17,37% 9,75% 7,62% 846,61% 315,4% 531,21% 16,55% 1,19% 6,36% -33,5% -14,5% -18,55% -4,8% -1,61% -2,47% 1,18% 5,7% -39,89% 1,1% 4,31% -3,29% -26,84% -29,44% 2,6% -3,19% -3,56%,36% -2,29% 31,87% -34,16% -,24% 2,91% -3,15% 589,79% 31,29% 558,5% 14,7% 1,87% 12,19% 68,78% -12,93% 81,71% 6,8% -1,55% 7,63% 186,97% 69,98% 116,99% 12,64% 6,17% 6,47% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Swedbank Roburs Europafond og Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa 3) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB Fra til var ODIN Global og ODIN Global SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Templeton Global Fund A og Templeton Global Smaller Companies Fund Aksjefond Referanseindeks *) Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. 15,47% 1,4% 5,7% 17,17% 6,38% 1,78% 22,53% 29,23% -6,7% 16,96% 14,3% 2,66% 2,31% -1,88% 4,18% 4,3% 16,69% -12,39% 5,69% -1,7% 6,76% 14,42% 7,82% 6,6% 6,23% -2,13% 8,36% 26,7% 23,15% 3,55% 1,33% -13,16% 14,49% Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI ODIN Finland OMX Helsinki Cap GI ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) 3) ODIN Sverige OMXSB Cap GI 4) ODIN Europa MSCI Europe net Index USD ODIN Europa SMB MSCI Europe net Small Cap Index USD ODIN Global MSCI World Net Index ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 5) ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) 6) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index 6) VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap. 3) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden.6.92 til har vi benyttet Oslo Børs Total 4) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index 5) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index 6) Referanseindeksen er ikke justert for utbytte Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne halvårsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. ODIN Norden et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børs notert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Porteføljeoversikt pr ODIN Norden har hatt en økning i andelsverdien på 15,47% hittil i 29 fra NOK 843,36 til NOK 973,84. VINX Benchmark Cap NOK NI, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 1,4%. Forvaltningsen har hatt en økning på 21,85% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Helsinki (EUR/NOK = 9, ) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,6% 1,33% Atria Group Matvarer , ,15% 5,4% Finnair Luftfartsselskaper , ,26% 1,87% Fortum Kraftforsyning , ,81%,4% Huhtamäki Emballasje , ,89% 1,78% Metso Mekanisk industri , ,34%,52% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,78%,51% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,79%,3% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,54%,24% Outotec Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,65%,66% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,23% 1,89% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,97% 4,24% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,5%,54% Sampo A Forsikring , ,56%,24% Tieto IT tjenester , ,52%,55% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,45% 1,12% Totalt Helsinki ,49% København (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,48%,2% Alm. Brand Forsikring , ,68% 2,18% Danske Bank Kommersielle banker , ,19%,2% G4S Kommersielle tjenester og leveranser , ,1%,64% TrygVesta Forsikring , ,82%,21% Totalt København ,18% Oslo Aker A Energiutstyr og tjenester , ,16%,5% Aker Seafoods Matvarer , ,21% 4,52% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,87% 3,38% American Shipping Company Marine , ,9% 2,56% Austevoll Seafood Matvarer , ,7% 2,48% B2 Holding (U) Finansieringsselskaper , ,24% 4,41% Bank2 (U) Kommersielle banker , ,2% 1,1% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,4% 2,55% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,22% 1,84% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,71% 1,28% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,24%,97% EDB Business Partner IT tjenester , ,72% 2,85% Eitzen Chemical Marine , ,24% 2,84% Faktor Eiendom Eiendomsutvikling og drift , ,14% 3,12% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,% 1,73% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,1%,95% Grieg Seafood Matvarer , ,73% 3,79% Hafslund B Kraftforsyning , ,48% 1,14% Infratek Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,41% 3,44% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,3% 4,8% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,9% 2,16% Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,21%,36% Norwegian Property Eiendomsutvikling og drift , ,22% 1,26% Odfjell B Marine , ,74% 3,2% Orkla A Industrielle konglomerater , ,23%,31% Pronova Biopharma Farmasi , ,95% 1,19% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,48%,43% Protector Forsikring Forsikring , ,66% 8,5% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,24%,46% SalMar Matvarer , ,83% 2,71% Silver Pensjonsforsikring (U) Forsikring , ,66% 7,29% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,46% 6,39% StatoilHydro Olje, gass og konsum brensel , ,62%,4% Stolt Nielsen Marine , ,4% 3,55% Telenor Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,6%,17% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,71%,68% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,36% 5,35% Totalt Oslo ,49% ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 118% 11% Siste 3 år 89% 15% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 12,61% 7,68% 4,93% 8,58% 5,26% 3,31% 7,39% 4,73% 2,66% -,29% 1,37% -1,66% -1,55% -6,5% -4,5% 15,47% 1,4% 5,7% -43,87% -39,51% -4,35% -7,41% 1,36% -8,77% 3,15% 3,97% -,82% 5,3% 31,57% 18,73% 39,37% 21,91% 17,45% 78,34% 54,8% 23,54% -26,76% -35,17% 8,42% -8,18% -17,1% 8,92% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 2,4% 36,58% 215,46% -26,68% -11,93% -14,75% 5,41% 4,93%,48% *) VINX Benchmark Cap NOK NI. VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index ,85% -21,74% 968, ,22 1 3, ,18 973, ,64 994, ,6 684, , Stockholm (SEK/NOK =, ) ABB Ltd. Elektrisk utstyr , ,81%,2% Alfa Laval Mekanisk industri , ,19%,3% Astra Zeneca Farmasi , ,72%,4% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,55%,27% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,39% 2,39% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,2%,73% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Investor B Finansieringsselskaper , ,46%,21% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,7%,27% Nordea Kommersielle banker , ,9%,3% Sandvik Mekanisk industri , ,9%,13% I 1 I ODIN Norden fortsetter neste side

11 ODIN Norden fortsetter Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Sangart (U) (USD) Farmasi , ,7%,76% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,58%,53% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,92%,2% SKF B Mekanisk industri , ,69%,31% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,99%,42% Saab B Flyindustri og forsvar , ,63% 2,% Tele2 B Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,59%,13% TeliaSonera Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,84%,2% Volvo B Mekanisk industri , ,22%,2% Totalt Stockholm ,54% Total portefølje ,7% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE USD/NOK: 6,4573 (U) Unoterte papirer ODIN NORDEN VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) ODIN Finland et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Finland. ODIN Finland har hatt en økning i andelsverdien på 17,17% hittil i 29, fra NOK 2 81,33 til NOK 3 282,18. OMX Helsinki CAP GI, målt i norske kroner, har Porteføljeoversikt pr i samme periode hatt en økning på 6,38%. Forvaltningsen har hatt en økning på 2,7% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris Helsinki (EUR/NOK = 9, ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter LOKAL VALUTA 8, NOK NOK NOK ,36%,89% Atria Group Matvarer , ,4% 1,61% Cramo Handelsselskaper og distributører , ,46% 1,72% Finnair Luftfartsselskaper , ,81%,% Finnish Fur Sales C Handelsselskaper og distributører , ,77% 9,47% Fortum Kraftforsyning , ,72%,3% Honkarakenne B Varige forbruksvarer , ,44% 5,92% Huhtamäki Emballasje , ,9%,97% KCI Konecranes Mekanisk industri , ,65%,39% Kemira Kjemikalier , ,%,18% Kesko Mat- og apotekhandel , ,2%,% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,68%,63% Kone B Mekanisk industri 33 22, ,33%,12% Lemminkainen Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,62% 1,23% Lännen Tehtaat Matvarer , ,87% 5,78% Marimekko Tekstiler, klær og luksusvarer , ,55% 5,14% Martela A Kommersielle tjenester og leveranser , ,3% 1,52% Metso Mekanisk industri , ,9%,17% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,23%,2% Nokia Kommunikasjonsutstyr 739 1, ,2%,2% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,66%,34% Nordea Kommersielle banker , ,19%,1% Olvi A Drikkevarer , ,26% 1,18% Oriola Helsetjenester, pleie og omsorg 65 2, ,15%,43% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,6%,11% Outotec Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,63%,14% Poyry Profesjonelle tjenester , ,72%,44% Raisio Matvarer , ,3%,18% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,41% 1,43% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,87% 4,47% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,86%,22% Sampo A Forsikring , ,5%,13% Sanoma Media , ,9%,24% Technopolis Eiendomsutvikling og drift , ,35% 1,23% TeliaSonera Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,47%,2% Uponor Byggeprodukter , ,61%,15% Wärtsilä Mekanisk industri , ,45%,23% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,6%,59% Total portefølje ,39% ODIN Finland Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 128% 18% Siste 3 år 136% 11% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 2,69% 9,13% 11,56% 12,16% 4,51% 7,64% 7,39% 6,66%,73% 3,52% 2,85%,67% -3,99% -3,85% -,14% 17,17% 6,38% 1,78% -38,86% -34,64% -4,22% -4,59% 4,64% -9,23% 42,88% 34,16% 8,72% 37,92% 3,24% 7,68% 2,64% 18,82% 1,82% 55,5% 41,84% 13,21% -,15% -2,95% 2,8% 14,84% -21,5% 35,89% -4,67% -19,68% 15,1% 22,92% 56,67% -33,75% -7,98% 28,88% -36,86% 26,41% 28,33% -1,92% 68,2% 37,31% 3,89% -9,49% -9,% -,49%,84% 14,97% 1,87% 149,22% 84,54% 64,68% 52,48% -3,75% 56,23% 13,62% -28,97% 42,59% *) OMX Helsinki Cap GI OMX Helsinki Cap GI har historikk tilbake til For perioden har vi benyttet OMX Helsinki Cap ,7% -2,57% 3 265,77 4 2, , , , , , , , 3 829, ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLAND OMX HELSINKI CAP GI ( ) OMX HELSINKI CAP ( ) I 11 I

12 ODIN Norge et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. ODIN Norge har hatt en økning i andelsverdien på 22,53% hittil i 29 fra NOK 1 246,77 til NOK 1 527,64. Oslo Børs indeks hadde i samme periode Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Aker Seafoods Matvarer , ,42% 4,89% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,97% 2,1% American Shipping Company Marine , ,27% 4,44% Artumas Group Olje, gass og konsum brensel 372 6, ,1% 1,4% Austevoll Seafood Matvarer , ,16% 4,12% Biotec Pharmacon Bioteknologi , ,97% 8,45% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,64% 1,54% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,28% 2,31% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,39% 1,85% Camillo Eitzen Marine , ,46% 3,79% Cermaq Matvarer , ,4%,32% Clavis Pharma Bioteknologi , ,42% 6,72% Codfarmers Matvarer , ,23% 9,4% 15% Codfarmers conv. 9/11 Matvarer 9 3 2, ,5% - Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,95% 2,97% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,71% 1,57% DOF Energiutstyr og tjenester , ,91% 6,7% Eitzen Chemical Marine , ,23% 1,53% Fara Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,21% 3,94% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,7% 3,14% Frontline Olje, gass og konsum brensel , ,54%,46% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,83% 4,24% Grieg Seafood Matvarer , ,32% 3,85% Hafslund B Kraftforsyning , ,8%,53% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,44% 2,28% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,35% 2,52% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,48% 7,3% Kongsberg Automotive Bilkomponenter 3 8 6, ,52% 4,6% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,55% 2,17% Kverneland Mekanisk industri , ,31% 7,77% Lerøy Seafood Group Matvarer , ,28% 1,5% Mobile Media A (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,15% 9,32% Mobile Media B (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , Mobile Media C (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , Nordic Semiconductor Halvledere og halvlederutstyr , ,64% 9,6% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,16% 9,29% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor IV A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,65% 9,43% Norgesinvestor IV B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,79%,61% Norwegian Energy Company Olje, gass og konsum brensel , ,31%,39% Odfjell B Marine , ,23% 1,26% Orkla A Industrielle konglomerater , ,37%,26% Photocure Farmasi , ,8% 8,62% Probio (U) Mat- og apotekhandel , ,28% 9,38% Pronova Biopharma Farmasi , ,87% 1,31% Q-Free Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,2% 8,6% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,89%,39% SalMar Matvarer , ,31% 5,2% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,3% 4,94% SeaMetric International (U) Mekanisk industri , ,5% 5,57% Stolt Nielsen Marine , ,67% 2,2% Telenor Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,27%,15% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,3% 2,17% Villa Organic (U) Matvarer , ,19% 8,22% VIZRT Programvare , ,48% 5,96% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,99% 3,41% Total portefølje ,88% (U) Unoterte papirer en økning på 29,23%. Forvaltningsen har hatt en økning på 32,15% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris ODIN Norge Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 88% 79% Siste 3 år 63% 76% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE 2 15 årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 17,37% 9,75% 7,62% 9,9% 5,51% 4,39% 9,44% 5,67% 3,77% -,61% -1,18%,57% -11,4% -1,8% -,24% 22,53% 29,23% -6,7% -5,9% -57,71% 6,81% 3,54% 1,1% -6,56%,91% 33,13% -7,23% 53,9% 39,59% 13,5% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% -43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71%,99% 7,33% 7,38% -,5% 15,31% 65,59% 84,72% *) Oslo Børs indeks Oslo Børs indeks (OSEFX) har historikk tilbake til For perioden.6.92 til har vi benyttet Oslo Børs Total ,15% -15,24% 1 52, 2 232, , , , , , , , , ODIN NORGE OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) ODIN Sverige et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige. ODIN Sverige har hatt en økning i andelsverdien på 16,96% hittil i 29 fra NOK 814,23 til NOK 952,29. OMXSB Cap GI, målt i norske kroner, har i samme Porteføljeoversikt pr I 12 I periode hatt en økning på 14,3%. Forvaltningsen har hatt en økning på 22,3% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris Stockholm (SEK/NOK =, ) ABB Ltd. Elektrisk utstyr LOKAL VALUTA 121, NOK NOK NOK ,31%,3% Addtech B Handelsselskaper og distributører , ,67% 4,75% Alfa Laval Mekanisk industri , ,83%,35% Astra Zeneca Farmasi , ,39%,2% B&B Tools B Handelsselskaper og distributører , ,8%,94% Be Group Handelsselskaper og distributører , ,98% 1,38% Beijer Alma B Mekanisk industri , ,22% 3,33% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,56%,8% Cardo Mekanisk industri , ,76%,87% Concordia Maritime B Olje, gass og konsum brensel , ,63% 3,76% Duni Varige forbruksvarer , ,69% 3,34% Elanders B Media , ,62% 4,8% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,37%,63% Haldex Mekanisk industri , ,91% 3,62% Hexpol Mekanisk industri , ,44% 3,46% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,75%,26% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,62%,15% Investor A Finansieringsselskaper , ,34%,11% Investor B Finansieringsselskaper , JM Bygg Varige forbruksvarer 15 53, ,36%,18% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,87%,52% Lagercrantz Group B Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,76% 6,7% Lammhults Design Group Kommersielle tjenester og leveranser , ,81% 6,14% Lappland Goldminers Bergverksdrift og metaller , ,34% 1,5% Lindab International Byggeprodukter , ,74%,76% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og distributører , ,62% 4,88% Meda A Farmasi , ,77%,39% Midelfart Sonesson B Personlige produkter , ,68% 3,32% Nolato B Kommunikasjonsutstyr , ,45% 2,52% Nordea Kommersielle banker , ,89%,2% Note Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,49% 5,3% Novotek B IT tjenester , ,37% 6,15% Partnertech Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,45% 3,42% Peab B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,84%,69% Poolia B Profesjonelle tjenester , ,44% 1,97% Profilgruppen B Bergverksdrift og metaller , ,48% 5,84% Sandvik Mekanisk industri , ,1%,1% ODIN Sverige Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 117% 12% Siste 3 år 11% 13% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 16,55% 1,19% 6,36% 13,56% 3,% 1,31% 4,83% 4,65%,18% 3,66% 2,92%,74% -7,99% -4,46% -3,53% 16,96% 14,3% 2,66% -35,26% -33,61% -1,65% -17,66% -9,85% -7,81% 41,27% 35,99% 5,29% 3,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% -1,87% *) OMXSB Cap GI OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index ,3% -14,95% 947, ,93 98, ,85 952, ,35 1 4, ,12 646, , ODIN Sverige fortsetter neste side

13 ODIN Sverige fortsetter Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Eiendomsutvikling og drift , ,17% 3,31% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,63%,34% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,57%,22% SKF B Mekanisk industri , ,12%,21% SSAB A Bergverksdrift og metaller , ,59%,13% SSAB B Bergverksdrift og metaller , Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,86%,15% Swedbank Preferanse Kommersielle banker , ,47%,3% Systemair Byggeprodukter , ,89% 1,84% Saab B Flyindustri og forsvar , ,67%,58% Tele2 B Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,54%,16% TeliaSonera Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,39%,1% Transcom Worldwide A Kommersielle tjenester og leveranser , ,3% 1,51% Trelleborg B Mekanisk industri , ,89%,6% Volvo B Mekanisk industri , ,6%,2% Wihlborgs Eiendomsutvikling og drift , ,88%,49% Total portefølje ,5% Kostpris Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN SVERIGE OMXSB CAP GI ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) ODIN Europa et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende inve sterte i Swedbank Roburs Europafond. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Europa har hatt en økning i andelsverdien på 2,31% hittil i 29 fra NOK 65,44 til NOK 66,95. MSCI Europe net Index USD, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en nedgang på 1,88%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 9,2% fra NOK 1 7 mill. til NOK 915 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,5%,4% USG People Profesjonelle tjenester 9 8 8, ,7%,1% Totalt Amsterdam ,12% Aten C.Cardassilaris & Sons Matvarer , ,44% 2,91% Totalt Aten ,44% Brussel Omega Pharma Helse - utstyr og produkter , ,%,18% Totalt Brussel ,% ODIN Europa Siden start (p.a.) 1. halvår *) MSCI Europe net Index USD årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -4,8% -1,61% -2,47%,39%,89% -,5% -4,87% -1,39% -3,48% -15,6% -7,28% -8,32% 2,31% -1,88% 4,18% -42,3% -3,31% -12,% -17,59% -1,51% -16,8% 41,99% 23,67% 18,32% 4,46% 22,26% 18,19% 8,3% 8,82% -,52% 27,57% 33,55% -5,98% -4,55% -37,% -3,55% -21,3% -18,48% -2,82% -2,8% 1,35% -4,15% Dublin CRH Byggematerialer , ,18%,3% Glanbia Matvarer , ,41%,22% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,62% 2,6% Totalt Dublin ,21% Frankfurt Adidas Tekstiler, klær og luksusvarer , ,3%,6% Allianz Forsikring , ,85%,1% BASF Kjemikalier , ,33%,1% Bayer Farmasi , ,19%,2% Daimler Bilindustri , ,14%,1% Elringklinger Bilkomponenter , ,48%,22% Gea Group Mekanisk industri , ,72%,9% Leoni Bilkomponenter , ,86%,% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,42% 1,2% Salzgitter Bergverksdrift og metaller , ,%,3% Siemens Industrielle konglomerater , ,81%,% Totalt Frankfurt ,9% Helsinki Fortum Kraftforsyning , ,64%,1% Nokia Kommunikasjonsutstyr , ,76%,1% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,5%,18% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,97%,21% Totalt Helsinki ,43% London Astra Zeneca Farmasi , ,9%,1% Totalt London ,9% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,8% 1,44% Totalt Milano ,8% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,77%,13% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,17%,55% Clavis Pharma Bioteknologi , ,57% 2,24% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,7%,42% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,51%,22% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,55%,3% Pronova Biopharma Farmasi , ,%,87% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,65%,8% Stolt Nielsen Marine , ,84%,17% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,65%,11% Yara International Kjemikalier , ,76%,3% Totalt Oslo ,17% Paris Alstom Elektrisk utstyr , ,21%,1% Haulotte Group Mekanisk industri , ,8%,5% Sanofi-Aventis Farmasi , ,26%,1% Totalt Paris ,26% Stockholm Saab B Flyindustri og forsvar , ,42%,41% Totalt Stockholm ,42% Wien Andritz Mekanisk industri , ,93%,13% Eco Business-Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,6% 1,19% Intercell Bioteknologi , ,86%,7% Wienerberger Byggeprodukter , ,98%,14% Totalt Wien ,83% Siste 5 år 145% 144% Siste 3 år 129% 146% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ,2% -,79% 66,62 9,42 68,96 93,6 66,95 9,87 7,4 113,38 48,43 9, Zürich Acino Holding Farmasi 184 2, ,28%,79% Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,41% 2,59% Georg Fischer Mekanisk industri , ,7%,14% Nestle Matvarer , ,73%,% Sulzer Mekanisk industri , ,6%,7% Totalt Zürich ,17% Total portefølje ,85% SEK/NOK:,8329 GBP/NOK: 1,6144 EUR/NOK: 9,542 CHF/NOK: 5,9351 ODIN EUROPA ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE NET INDEX USD ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. I 13 I

14 ODIN Europa SMB et er indeksuavhengig og kan fritt investere i små og mellomstore selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Kriteriet for selskapes størrelse vil tilsvare definisjonen av små og mellomstore selskaper som benyttes av fondets referanseindeks på investeringstidspunktet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa SMB har hatt en økning i andelsverdien på 4,3% hittil i 29 fra NOK 15,64 til NOK 11,18. MSCI Europe net Small Cap Index USD, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 16,69%. Forvaltningsen har hatt en økning på 11,52% fra NOK 1 51 mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,52%,6% Ordina IT tjenester 733 2, ,11% 1,77% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,1% 1,28% USG People Profesjonelle tjenester , ,37%,44% Totalt Amsterdam ,1% Dublin Glanbia Matvarer , ,1%,85% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,46% 2,83% Totalt Dublin ,47% Frankfurt Bauer Anleggs- og entreprenørvirksomhet 91, ,24%,53% Bilfinger Berger Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,69%,4% Centrotec Byggeprodukter , ,27%,4% Demag Cranes Mekanisk industri , ,88% 2,11% Deutz Mekanisk industri , ,5%,49% Gea Group Mekanisk industri 195 1, ,12%,11% Krones Mekanisk industri , ,97%,64% KSB Mekanisk industri , ,2%,68% Leoni Bilkomponenter , ,89% 1,1% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,38% 1,82% Pfleiderer Byggeprodukter , ,19%,13% Vossloh Mekanisk industri , ,76%,55% Totalt Frankfurt ,46% Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,5%,83% KCI Konecranes Mekanisk industri , ,26%,22% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,41%,15% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,33% 1,29% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,8%,1% Totalt Helsinki ,57% Madrid Prosegur Kommersielle tjenester og leveranser 1 23, ,56%,2% Totalt Madrid ,56% Milano Ansaldo STS Transport infrastruktur , ,68%,67% Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,3% 2,83% Cementir Holding Byggematerialer , ,88%,38% Danieli & C Risp NC Mekanisk industri , ,75%,26% Interpump Group Mekanisk industri , ,87% 1,3% Prysmian Elektrisk utstyr 435 1, ,48%,24% Sogefi Bilkomponenter , ,74% 1,13% Totalt Milano ,7% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,9%,58% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,18% 1,63% Camillo Eitzen Marine , ,79% 2,95% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,13%,1% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel 62 14, ,52%,17% Odfjell B Marine , ,37%,17% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,% 1,73% TTS Marine Mekanisk industri , ,% 1,4% TTS Marine T.retter (U) Mekanisk industri , ,4% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,36%,11% Totalt Oslo ,5% Paris Haulotte Group Mekanisk industri , ,68%,78% Teleperformance Profesjonelle tjenester , ,58%,24% Totalt Paris ,26% Stockholm Alfa Laval Mekanisk industri 5 74, ,2%,% B&B Tools B Handelsselskaper og distributører , ,72%,75% Systemair Byggeprodukter 23 44, ,51%,44% Transcom Worldwide B Kommersielle tjenester og leveranser , ,64%,76% Totalt Stockholm ,89% Wien Andritz Mekanisk industri 2 29, ,32%,4% Totalt Wien ,32% ODIN Europa SMB Siden start (p.a.) 1. halvår *) MSCI Europe net Small Cap Index USD. Siste 5 år 112% 124% Siste 3 år 115% 118% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 1,1% 4,31% -3,29% 4,38% 3,15% 1,23% -,91% -,6% -,32% -11,63% -8,79% -2,84% 4,3% 16,69% -12,39% -39,53% -4,%,72% -14,23% -11,3% -2,93% 47,2% 34,32% 12,88% 46,43% 32,89% 13,54% 2,68% 19,47% 1,2% 5,95% 55,58% -4,63% -37,6% -32,42% -5,18% -31,38% -8,79% -22,59% 1,63% 9,33% -7,7% ,52% -22,56% 19,63 15,18 113,49 155,46 11,18 15,93 113,26 176,1 77,74 141, Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,86% 1,69% Bucher Industries Ltd Mekanisk industri , ,85%,7% Georg Fischer Mekanisk industri , ,76%,28% Quadrant Kjemikalier , ,1% 1,2% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,38%,44% Schweiter Technologies Mekanisk industri , ,32% 1,14% Sulzer Mekanisk industri 6 69, ,47%,18% Zehnder Group Byggeprodukter , ,66%,75% Totalt Zürich ,3% Total portefølje ,4% SEK/NOK:,8329 CHF/NOK: 5,9351 EUR/NOK: 9,542 (U) Unoterte papirer ODIN EUROPA SMB ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE NET SMALL CAP INDEX USD ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. 29 ODIN Global et er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Global har hatt en økning i andelsverdien på 5,69% hittil i 29 fra NOK 69,21 til NOK 73,15. MSCI World Net Index hadde i samme periode en nedgang på 1,7%. Forvaltningsen har hatt en økning på 21,19% fra NOK 379 mill. til NOK 459 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Dublin CRH Byggematerialer , ,58%,3% Kerry Group (U) Matvarer 3 16, ,96%,2% Totalt Dublin ,54% Frankfurt Allianz Forsikring , ,47%,% KSB Mekanisk industri , ,27%,77% Vossloh Mekanisk industri 19 85, ,2%,13% Totalt Frankfurt ,94% ODIN Global Siden start (p.a.) 1. halvår *) MSCI World Net Index årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -3,19% -3,56%,36% -4,82% -1,35% -3,47% -7,26% -2,67% -4,59% -12,16% -6,9% -5,26% 5,69% -1,7% 6,76% -38,61% -24,28% -14,33% -1,88% -5,33% -5,55% 15,91% 11,4% 4,87% 18,31% 22,34% -4,3% 7,74% 3,27% 4,47% 3,44% 28,31% 2,13% -36,84% -38,16% 1,32% -7,28% -15,41% 8,13% 9,35% -3,88% 13,23% Helsinki Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,38%,3% Totalt Helsinki ,38% Hong Kong China Mobile Trådløs telekommunikasjon , ,14%,% Dongfang Electric Elektrisk utstyr 85 27, ,27%,5% Kingboard Chemicals Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,98%,7% Totalt Hong Kong ,39% Istanbul Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Drikkevarer 5 13, ,64%,1% Totalt Istanbul ,64% London Rolls-Royce Group Flyindustri og forsvar , ,63%,2% Standard Chartered Kommersielle banker , ,79%,% Totalt London ,42% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,3%,35% Totalt Milano ,3% New York Black & Decker Varige forbruksvarer , ,5%,8% Caterpillar Mekanisk industri , ,15%,1% Coca-Cola Femsa Drikkevarer , ,18%,27% Deere Mekanisk industri 17 4, ,98%,% Harsco Mekanisk industri 19 28, ,29%,14% Johnson & Jonson Farmasi 56, ,99%,% Norfolk Southern Vei- og jernbanetransport , ,53%,2% Pride International Energiutstyr og tjenester , ,2%,5% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,2%,7% Wabtec Mekanisk industri , ,9%,9% Walgreen Mat- og apotekhandel 82 29, ,42%,1% Whirlpool Varige forbruksvarer , ,42%,8% Totalt New York ,3% I 14 I Siste 5 år 113% 13% Siste 3 år 124% 138% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ,19% -14,63% 72,78 94,69 75,34 98,3 73,15 95,17 75,33 112,21 52,82 93, ODIN Global fortsetter neste side

15 ODIN Global fortsetter Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Oslo Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,7%,15% Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller 43 32, ,8%,3% Totalt Oslo ,16% Paris Michelin Bilkomponenter , ,83%,2% Vallourec Mekanisk industri , ,86%,3% Totalt Paris ,69% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Seoul Hyundai Motor Bilindustri , ,74%,3% Samsung Electronics Halvledere og halvlederutstyr , ,6%,% SFA Engineering Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,33%,36% Totalt Seoul ,13% Taipei Hon Hai Precision Industry Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,29%,1% Totalt Taipei ,29% Tokyo Fanuc Mekanisk industri , ,95%,1% Nintendo Programvare , ,15%,1% Totalt Tokyo ,9% Toronto Bombardier Flyindustri og forsvar , ,57%,4% Totalt Toronto ,57% Total portefølje ,84% EUR/NOK: 9,542 USD/NOK: 6,4573 HKD/NOK:,8333 JPY/NOK: 6,71 KRW/NOK:,566 GBP/NOK: 1,6144 (U) Unoterte papirer CAD/NOK: 5,5552 TRY/NOK: 4,1974 TWD/NOK:,1967 ODIN GLOBAL (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL (NOK) MSCI WORLD NET INDEX (NOK) ODIN Templeton Global byttet navn til ODIN Global Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Global SMB et er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i små og mellomstore selskaper over hele verden. Kriteriet for selskapes størrelse vil tilsvare definisjonen av små og mellomstore selskaper som benyttes av fondets referanseindeks på investeringstidspunktet. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. Fra over tok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Global SMB har hatt en økning i andelsverdien på 14,42% hittil i 29 fra NOK 85,39 til NOK 97,7. MSCI World Nett Small Cap Index hadde i samme periode en økning på 7,82%. Forvaltningsen har hatt en økning på 29,23% fra NOK 261 mill. til NOK 338 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Dublin Glanbia Matvarer 55 2, ,28%,19% Totalt Dublin ,28% Frankfurt Bauer Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,12%,18% Demag Cranes Mekanisk industri 45 16, ,94%,21% KSB Mekanisk industri , ,21%,43% Pfleiderer Byggeprodukter 145 5, ,2%,27% Vossloh Mekanisk industri , ,88%,2% Totalt Frankfurt ,17% Hong Kong China Green Matvarer , ,78%,33% LI NING Tekstiler, klær og luksusvarer 3 22, ,69%,3% Wasion Group Holdings Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,74%,23% Totalt Hong Kong ,22% Kuala Lumpur KNM Group Energiutstyr og tjenester 9, ,11%,23% Totalt Kuala Lumpur ,11% London Aggreko Kommersielle tjenester og leveranser , ,4%,7% Totalt London ,4% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet 415 4, ,4%,42% Davide Campari Drikkevarer 17 5, ,59%,6% Prysmian Elektrisk utstyr 11 1, ,11%,6% Totalt Milano ,1% Mumbai Sintex Industries Byggeprodukter , ,7%,14% Totalt Mumbai ,7% New York AGCO Mekanisk industri , ,73%,7% Harsco Mekanisk industri 55 28, ,95%,7% SkyWest Luftfartsselskaper 174 1, ,39%,31% Wabtec Mekanisk industri 9 32, ,6%,19% Totalt New York ,66% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,8%,29% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 8 155, ,67%,2% BW Offshore Energiutstyr og tjenester 8 7, ,89%,18% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,63%,24% Totalt Oslo ,99% Seoul SFA Engineering Elektronisk utstyr, instrumenter og komponenter , ,1%,62% Totalt Seoul ,1% Tokyo Shinko Plantech Energiutstyr og tjenester , ,28%,32% Totalt Tokyo ,28% Wien Andritz Mekanisk industri 45 29, ,6%,9% Wienerberger Byggeprodukter 5 8, ,16%,6% Totalt Wien ,76% Zürich SIKA Kjemikalier , ,98%,9% Totalt Zürich ,98% Total portefølje ,38% INR/NOK:,1347 JPY/NOK: 6,71 CHF/NOK: 5,9351 EUR/NOK: 9,542 KRW/NOK:,566 USD/NOK: 6,4573 HKD/NOK:,8333 MYR/NOK: 1,834 GBP/NOK: 1,6144 ODIN Global SMB Siden start (p.a.) 1. halvår *) MSCI World Net Small Cap Index Siste 5 år 18% 119% Siste 3 år 121% 121% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE årlig avkastning Referanseindeks* Differanse -,24% 2,91% -3,15% -3,68% -,71% -2,96% -6,1% -3,% -3,1% -1,88% -8,46% -2,42% 14,42% 7,82% 6,6% -4,1% -26,4% -13,61% -12,36% -12,68%,32% 17,91% 8,39% 9,52% 2,38% 29,29% -8,91% 6,95% 11,9% -4,95% 44,61% 52,1% -7,49% -29,84% -35,17% 5,33% -2,7% 2,71% -5,41% 4,68% 8,5% -3,82% ,23% -13,5% 97,21 117,76 1,63 121,9 97,7 118,35 1,17 143,28 66,11 114, ODIN GLOBAL SMB (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB (NOK) MSCI WORLD NET SMALL CAP INDEX (NOK) ODIN Templeton Global SMB byttet navn til ODIN Global SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. I 15 I

16 ODIN Maritim et er et indeksuavhengig globalt fond og kan bare investere i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med maritim transport og som er børsnotert på børser globalt. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Maritim har hatt en økning i andelsverdien på 6,23% hittil i 29 fra NOK 649,72 til NOK 69,2. MSCI World Gross Marine Index hadde i samme periode en nedgang på 2,13%. Forvaltningsen har hatt en økning på 6,68% fra NOK 743 mill. til NOK 793 mill. hittil i år Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Brussel Euronav Olje, gass og konsum brensel 13, ,78%,48% Totalt Brussel ,78% Frankfurt Tui Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet 3 5, ,81%,12% Totalt Frankfurt ,81% Hong Kong Orient Overseas Intl Marine 1 33, ,35%,2% Pacific Basin Shipping Marine 5 4, ,6%,26% Totalt Hong Kong ,95% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,64%,3% D/S Norden Marine 8 181, ,23%,18% Totalt København ,87% Milano Premuda Olje, gass og konsum brensel 1, ,12%,71% Totalt Milano ,12% New York B + H Ocean Carriers Marine 5 3, ,15%,36% DryShips Marine 15 5, ,7%,1% Teekay Corp Olje, gass og konsum brensel 175 2, ,97%,24% Tsakos Energy Navigation Olje, gass og konsum brensel 16, ,33%,7% Totalt New York ,52% Oslo American Shipping Company Marine 6 8, ,61% 2,17% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,4% 1,1% BW Offshore Energiutstyr og tjenester 2 7, ,1%,44% Camillo Eitzen Marine , ,66% 2,93% Dockwise Energiutstyr og tjenester 3 3 7, ,2% 1,44% DOF Energiutstyr og tjenester 44 35, ,99%,48% Eitzen Chemical Marine , ,42%,6% EOC Energiutstyr og tjenester 2 6 6, ,5% 2,34% Fairstar Heavy Transport Energiutstyr og tjenester , ,16% 2,41% Frontline Olje, gass og konsum brensel , ,%,19% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel 14, ,41%,69% Golar Olje, gass og konsum brensel , ,71%,78% Golden Ocean Group Marine 1 5 6, ,2%,33% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,1% 1,55% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,36% 2,41% Odfjell A Marine , ,15%,69% Odfjell B Marine 6 41, Prosafe Energiutstyr og tjenester 7 32, ,86%,3% Prosafe Production Energiutstyr og tjenester 5 12, ,77%,2% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester 95, ,%,66% Star Reefers Marine 18 18, ,45% 2,6% Stolt Nielsen Marine 1 7, ,83% 1,56% TTS Marine Mekanisk industri 81 8, ,19% 3,13% TTS Marine T.retter (U) Mekanisk industri , ,13% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,19%,62% Wilh. Wilhelmsen B Marine , Totalt Oslo ,8% Seoul Hyundai Heavy Industries Mekanisk industri 19 5, ,4%,3% Samsung Heavy Industries Mekanisk industri 29, ,63%,11% Totalt Seoul ,68% Singapore Neptune Orient Lines Marine 4 5 1, ,8%,17% Neptune Orient Lines T.retter Marine 3 375, ,31% Totalt Singapore ,8% Tokyo Modec Energiutstyr og tjenester , ,44%,27% Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Marine 6 417, ,2%,5% Totalt Tokyo ,64% Total portefølje ,53% DKK/NOK: 1,2156 KRW/NOK:,566 USD/NOK: 6,4573 EUR/NOK: 9,542 HKD/NOK:,8333 SGD/NOK: 4,4522 JPY/NOK: 6,71 (U) Unoterte papirer ODIN Maritim Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Siste 5 år 17% 87% Siste 3 år 92% 9% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 14,7% 1,87% 12,19% 19,83% 3,11% 16,72% 1,46% 2,86% 7,6% -1,14% -2,44% 1,3% -7,69% -2,51% -5,17% 6,23% -2,13% 8,36% -55,71% -32,8% -22,91% 37,23% 1,5% 27,18% 24,8% 3,46% 2,61% 51,39% 44,89% 6,5% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% -55,41% -49,6% -5,81% 23,22% 15,67% 7,55% 33,84% 26,12% 7,72% 2,14% -8,75% 1,89% *) MSCI World Gross Marine Index. MSCI World Gross Marine Index har historie tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index ,68% -32,39% 686, ,29 71, ,76 69,2 1 27,64 726, ,83 51, , ODIN MARITIM MSCI WORLD GROSS MARINE INDEX ( ) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX ( ) ODIN Offshore et er et indeksuavhengig globalt fond og kan bare investere i selskaper som hovedsakelig beskjeftiger seg med energiområdet olje og gass. Det omfatter bl.a. selskaper innen utvinning, produksjon, videreforedling, transport/distribusjon og serviceselskaper som er børsnotert på børser globalt. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam SBM Offshore Energiutstyr og tjenester , ,5%,7% Totalt Amsterdam ,5% New York Anadarko Petroleum Olje, gass og konsum brensel 22 45, ,83%,4% Cameron International Energiutstyr og tjenester 5 28, ,41%,2% Chesapeake Energy Olje, gass og konsum brensel 3 19, ,83%,5% Diamond Offshore Drilling Energiutstyr og tjenester 8 82, ,89%,6% Ensco International Energiutstyr og tjenester 4 35, ,%,28% Hercules Offshore Energiutstyr og tjenester 7 3, ,78%,84% National Oilwell Varco Energiutstyr og tjenester 32, ,35%,6% Noble Energiutstyr og tjenester 75 3, ,59%,29% Pride International Energiutstyr og tjenester 1 24, ,28%,59% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,7%,82% Transocean Energiutstyr og tjenester 23 75, ,93%,7% Vantage Drilling Energiutstyr og tjenester 1 1, ,5%,9% Totalt New York ,% Oslo Acergy Energiutstyr og tjenester 2 63, ,56%,1% Badger Explorer Energiutstyr og tjenester 7 8, ,26% 3,8% Bergen Group Energiutstyr og tjenester , ,51% 3,21% Bjørge Energiutstyr og tjenester , ,9% 8,2% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,4% 2,16% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,4% 2,12% Deep Sea Bergen Invest (U) Energiutstyr og tjenester 1 75, ,33% 3,55% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,61%,99% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,62% 2,2% DOF Energiutstyr og tjenester , ,8% 1,94% Eidesvik Offshore Energiutstyr og tjenester 7 24, ,77% 2,32% EOC Energiutstyr og tjenester , ,59% 5,19% Equinox Offshore Energiutstyr og tjenester , ,24% 2,57% Fairstar Heavy Transport Energiutstyr og tjenester , ,49% 2,91% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester 7 123, ,81% 1,79% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,34%,52% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,63%,28% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,16% 3,65% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,6%,86% Master Marine Transport infrastruktur 2 5 3, ,33% 3,23% Nordic Heavy Lift (U) Energiutstyr og tjenester 1 1, ,7% 2,23% Northern Offshore Energiutstyr og tjenester , ,14%,3% Norwegian Energy Company Olje, gass og konsum brensel 6 18, ,5%,38% Oceanteam Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,16% 8,29% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,9% 1,17% Petroleum Technology Group (U) Energiutstyr og tjenester , ,8% 5,69% I 16 I ODIN Offshore har hatt en økning i andelsverdien på 26,7% hittil i 29 fra NOK 133,21 til NOK 168,78. Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index hadde i samme periode en økning på 23,15%. Forvaltningsen har hatt en økning på 47,61% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. ODIN Offshore Siden start (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 6,8% -1,55% 7,63% 16,26% 6,69% 9,57% 4,3% 1,87% 2,44% -1,48% -7,68% -2,8% 26,7% 23,15% 3,55% -56,74% -49,56% -7,18% 1,73% 32,63% -21,9% 41,66% 1,51% 4,14% 96,83% 64,48% 32,35% 57,95% 2,8% 37,87% 45,69% 3,62% 42,7% -38,78% -22,82% -15,96% -21,27% -29,7% 8,43% *) Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX). Referanseindeksen er ikke justert for utbytte Siste 5 år 113% 93% Siste 3 år 16% 99% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ,61% -6,98% 167,94 299,78 173,84 31,33 168,78 31,29 182,23 313,42 119,83 6, ODIN Offshore fortsetter neste side

17 ODIN Offshore fortsetter Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Petrolia Drilling Energiutstyr og tjenester 8 5, ,17%,84% Petromena Energiutstyr og tjenester 26, ,%,18% Prosafe Energiutstyr og tjenester , ,5%,62% Prosafe Production Energiutstyr og tjenester , ,78% 1,29% Reservoir Exploration Technology Energiutstyr og tjenester , ,63% 3,5% 5% Reservoir Exploration Tech. 6/11 Energiutstyr og tjenester , ,3% - Rocksource Olje, gass og konsum brensel , ,75% 2,21% Seabird Exploration Energiutstyr og tjenester 4 6 1, ,4% 3,8% SeaDrill Energiutstyr og tjenester 75 92, ,6%,19% Seawell (U) Energiutstyr og tjenester , ,53% 1,% Skeie Drilling & Production (U) Energiutstyr og tjenester 38 5, ,1%,49% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester 83 95, ,37% 2,12% Songa Offshore Energiutstyr og tjenester 5 21, ,49%,5% Subsea 7 Energiutstyr og tjenester 1 65, ,29%,7% TGS Nopec Geophysical Energiutstyr og tjenester , ,84% 1,27% Totalt Oslo ,63% Paris CGG Veritas Energiutstyr og tjenester , ,9%,12% Totalt Paris ,9% Singapore Keppel Corp. Industrielle konglomerater , ,56%,7% Totalt Singapore ,56% Total portefølje ,59% EUR/NOK: 9,542 USD/NOK: 6,4573 SGD/NOK: 4,4522 (U) Unoterte papirer ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN OFFSHORE PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE OIL SERVICE SECTOR INDEX ODIN Eiendom et er indeksuavhengig og kan bare investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i ett av landene Sverige, Norge, Finland eller Danmark, og som hovedsakelig er beskjeftiget i eller med fast eiendom. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris Helsinki (EUR/NOK = 9, ) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 J Tallberg-Kiint. B Eiendomsutvikling og drift , ,71%,12% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,69%,2% Sponda Eiendomsutvikling og drift 24 2, ,54%,9% Technopolis Eiendomsutvikling og drift 16 2, ,36%,28% Totalt Helsinki ,29% Oslo Eiendomsspar (U) Eiendomsutvikling og drift , ,43%,11% Neas Kommersielle tjenester og leveranser , ,65% 3,76% Northern Logistic Property Eiendomsutvikling og drift , ,62%,67% Norwegian Property Eiendomsutvikling og drift 537 5, ,12%,27% Olav Thon Eiendomsselskap Eiendomsutvikling og drift , ,86%,14% Totalt Oslo ,68% Stockholm (SEK/NOK =, ) Atrium Ljungberg B Eiendomsutvikling og drift , ,2%,5% Castellum Eiendomsutvikling og drift , ,13%,9% Catena Eiendomsutvikling og drift 6 4 8, ,13%,52% Din Bostad Sverige Eiendomsutvikling og drift , ,63%,45% Fabege Eiendomsutvikling og drift , ,56%,1% Fast Partner Eiendomsutvikling og drift , ,23%,36% Heba Fastigheter B Eiendomsutvikling og drift , ,27%,26% Hufvudstaden A Eiendomsutvikling og drift 11 47, ,8%,5% Klövern Eiendomsutvikling og drift , ,34%,% Kungsleden Eiendomsutvikling og drift 24 35, ,71%,2% Lundbergforetagen B Finansieringsselskaper , ,54%,3% Sagax Eiendomsutvikling og drift , ,89%,59% Sagax Pref. Eiendomsutvikling og drift , Wallenstam B Eiendomsutvikling og drift , ,85%,1% Wihlborgs Eiendomsutvikling og drift , ,89%,2% Totalt Stockholm ,46% Total portefølje ,43% (U) Unoterte papirer ODIN Eiendom har hatt en økning i andelsverdien på 1,33% (inkl. utbytte) hittil i 29 fra NOK 223,2 til NOK 219,68. Carnegie Sweden Real Estate Index har i samme periode hatt en nedegang på 13,16%. Forvaltningsen har hatt en tilbakegang på 7,83% fra NOK 16 mill. til NOK 98 mill. hittil i år. et har pr 15. juni delt ut NOK 6,34 i utbytte pr andel. ODIN Eiendom årlig avkastning** Referanseindeks* Differanse Siden start (p.a.) 12,64% 6,17% 6,47% 7,78% 2,56% 5,22% -1,42% -8,91% 7,49% -6,22% -11,79% 5,57% 1. halvår 29 1,33% -13,16% 14,49% 28-29,52% -22,43% -7,9% 27-14,92% -28,36% 13,44% 26 45,41% 45,%,15% 35,16% 23,21% 11,95% 24 3,49% 3,99% -,5% 23 55,2% 56,26% -1,24% 22 4,54% -2,91% 7,45% 21 *) Carnegie Sweden Real Estate Index. **) Inkl. utbytte.,34% -14,58% 14,92% Siste 5 år 81% 67% Siste 3 år 77% 67% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til * ) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ,83% -14,82% 215,29 287,73 224,7 299,47 219,68 293,6 237,98 337,13 181,59 29, ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN EIENDOM (INKL. UTBYTTE) CARNEGIE SWEDEN REAL ESTATE INDEX I 17 I

18 Swedbank Robur Nordens største fondsforvalter ODIN har siden 1999 tilbudt fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. Sterk utvikling første halvår Første halvår endte med en oppgang på 26,6 prosent for ODIN Robur Øst-Europa. ets referanseindeks endte i samme periode opp 19,8 prosent. Forvalterteamet: Elena Lovén og Fredrik Myrén. Fokus var i første halvdel av 29 rettet mot den globale finanskrisen. For Øst-Europas del ble behovet for internasjonal viet spesiell oppmerksomhet. En svekkelse av valutaen i mange land var tegn på betydelige problemer. Etter en svak start på året steg de østeuropeiske børsene gradvis. Det skyldtes først og fremst en økende global risikoappetit, og signaler om at de internasjonale konjunkturene kunne være på vei opp igjen. I takt med stigende råvarepriser kom det stadig flere tegn på at en innhenting kunne være på gang. Særlig Russland hadde fordel av stigende oljepris noe som førte til en sterkere rubel. I flere østeuropeiske land har rentene blitt senket i takt med at effektene av den internasjonale finanskrisen har minket. Det har bidratt til å øke investorenes risikovilje. Flere land i regionen har fått finansiell hjelp av IMF og EU, noe aksjemarkedet også har reagert positivt på. Selv om den politiske situasjonen i Tyrkia har blitt bedre, gjenstår det fortsatt utfordringer som må løses i forhandlinger med IMF. Russiske aksjer veier i dag tyngst i fondet, fulgt av plasseringer i Tyrkia, Polen og Tsjekkia. ODIN Robur Øst-Europa er ikke investert i Baltikum eller i land på Balkan som har store underskudd på handelsbalansen blant annet Bulgaria og Romania. I den markedssituasjonen som har rådet siden finanskrisen kulminerte i fjor høst, har vi prioritert markeder med god likviditet. Vi investerer i selskaper som vurderes som attraktive, med god kontantstrøm og gunstige avkastningsutsikter. Økt plassering i selskaper med eksponering mot råvarer, og kjøp av tyrkiske bankaksjer, var blant de største endringene i porteføljene halvåret. Russiske aksjer har så langt i år hatt den beste utvikling i fondet. Særlig sterk var utviklingen i det russiske gasselskapet Novatek og det østerrikske oljeselskapet OMV. Selv tyrkiske Vakifbank, og det russiske detaljhandelsselskapet M Video, kunne vise til god utvikling. Blant selskapene som bidro negativt på avkastningssiden, finner vi det tsjekkiske medieselskapet CETV. En god økonomisk utvikling i Øst Europa er avhengig av at den globale konjunkturen tar seg opp, samt at utenlandske investeringer øker. Veksten er fremdeles negativ på flere områder, og det er en risiko for at innhentingen tar tid eller blir svakere enn forventet. Siden flere land har en ung befolkning og et lavt lønnsnivå, er det langsiktige potensialet stort. Selv om børsene steg kraftig i første halvår, anser vi fortsatt østeuropeiske aksjer for å være lavt vurdert. Franklin Templeton En av verdens største fondsforvaltere ODIN har siden 1999 tilbudt fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton. Oppgang i nye markeder Første halvår endte med en oppgang på 18,5 prosent for ODIN Templeton Emerging Markets. ets referanseindeks endte i samme periode opp 26,4 prosent. Oppgang i vareprisene, særlig mot slutten av perioden januar til mai, ga gode resultater for fondets plasseringer i energi- og materialsektorene. Blant hovedbidragsyterne finner vi de brasilianske selskapene Petroleo Brasileiro (Petrobras), som er Brasils oljegigant, Companhia Vale do Rio Doce (Vale), som er verdens største produsent av jernmalm, de russiske selskapene Lukoil og Gazprom, det indiske energiselskapet Oil & Natural Gas Corporation (ONGC), samt Petro china, som er Kinas største oljeprodusent. Flere forbrukerrelaterte brasilianske aksjer steg kraftig i perioden. Særlig gelder dette forretningsbanken Banco Bradesco, kosmetikkselskapet Natura Cosmeticos og ølbryggeriet Companhia de Bebidas das America (Ambev). Lavere renter i Brasil, sammen med lavere finansiell risiko, har ført til bedre vekstutsikter for bankene. Latinamerikanske banker har også hatt minimal eksponering mot de «giftige» aktivaene som har plaget finansinstitusjoner andre steder. Vi tror de er bra posisjonert for å nyte godt av et oppsving i de globale aksje markedene. På den annen side trakk utvalgte selskaper innen telekomtjenester avkastningen ned dette gjelder China Mobile, Turkcell Iletisim Hizmetleri og Telefonos de Mexico (Telmex), som er Mexicos største fastlinjeselskap. I april rapporterte China Mobile lavere fortjeneste i første kvartal enn forventet og sitt svakeste kvartalsoverskudd på fem år. Økt gjennomslagskraft for mobile telekommunikasjoner, omorganiser ing av Kinas telekomindustri og utstedelse av tredjegenerasjons lisenser, har endret den innenlandske telekomindustriens struktur og økt konkurransen. Vi opprettholder et positivt syn på nye markeder generelt, og er spesielt optimistiske når det gjelder Asia. Vi tror at de sentrale nye markedene i Asia er Kina og India, der vekstratene er mye høyere enn i industrilandene noe som sannsynligvis vil gjenspeile seg i aksjekursene. Kina vokser raskere enn noe annet land i verden. Vi regner med at Kinas økonomi vil vokse med syv til åtte prosent i år, mens Indias økonomiske vekst sannsynligvis vil ende i området fem til seks prosent. Selv om vi er optimistiske fremover, er det samtidig viktig å være klar over at det trolig vil svinge «mer enn normalt» også en tid fremover. Det er alltid en mulighet for at markedene prøver ut bunnen igjen. Et fall kan utløses av noe fullstendig uventet. Vi tar sikte på å dra fordel av kortsiktige tilbakefall til å kjøpe billige aksjer. Langsiktig avkastningsoversikt pr Aksjefond Etableringsdato ODIN Robur Øst-Europa ODIN Templeton Emerging Markets *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK. Total avkastning siden start Referanseindeks *) Differanse årlig avkastning siden start Referanseindeks *) Differanse 115,1% 174,9% -58,99% 8,28% 11,4% -2,76% 34,2% 57,6% -23,58% 3,9% 4,84% -1,75% hittil i år pr Aksjefond Referanseindeks *) Differanse ODIN Robur Øst-Europa 26,63% 19,8% 6,84% ODIN Templeton Emerging Markets 18,51% 26,43% -7,92% *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK. Referanseindekser Aksjefond ODIN Robur Øst-Europa ODIN Templeton Emerging Markets Referanseindekser MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD IFC Investable Composite Index I 18 I

19 ODIN Robur Øst-Europa ODIN Robur Øst-Europa er et fond-i-fond som utelukkende investerer i aksjefondet Swedbank Robur Östeuropafond. Underfondet plasserer midlene i selskaper i ulike bransjer i Sentral- og Øst Europa (Bulgaria, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ukraina og Ungarn). et kan også investere i selskaper som er registrert på børser i Europa, USA, Canada og Australia, og som har en betydelig del av sin virksomhet i nevnte land. ODIN Robur Øst-Europa ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Swedbank Robur er. ODIN Robur Øst-Europa har hatt en økning i andelsverdien på 26,63% hittil i 29 fra NOK 169,86 til NOK 215,1. MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD har i samme periode hatt en økning på 19,8%. Forvaltnings en har hatt en økning på 41,55% fra NOK 92 mill. til NOK 13 mill. hittil i år. ODIN Robur Øst-Europa Siden start (p.a.) 1. halvår *) MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 8,28% 11,4% -2,76% 7,21% 5,% 1,96% 2,66%,5% 2,17% -1,14% -13,87% 3,73% 26,63% 19,8% 6,84% -59,78% -59,7% -,8% 1,59% 9,15% 1,45% 39,52% 35,75% 3,78% 64,14% 67,41% -3,27% 22,61% 21,52% 1,9% 56,49% 55,57%,92% -11,68% -1,12% -1,56% -4,65% 13,92% -18,57% -13,63% -11,15% -2,48% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ,55% -21,76% 214,2 357,7 221,55 37,29 215,1 359,5 233,4 4,61 129,9 344, Underfondets 5 største investeringer ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND PR ÅR/PERIODE ODIN ROBUR ØST-EUROPA ROBURS ÖSTEUROPAFOND Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Robur Øst-Europa fra Underfondets observasjoner er regnet om til NOK MSCI EM Eastern Europe Gross Index USD Andel av fond Lukoil 8,24% Gazprom ADS 8,% Sberbank 5,78% CEZ 4,49% Turkiye Garanti Bankasi 4,4% Tall pr Porteføljeoversikt pr Underfondets navn Antall andeler Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Swedbank Robur Östeuropafonden , ,99% (SEK/NOK =, ) ODIN Templeton Emerging Markets ODIN Templeton Emerging Markets er et fond-i-fond som utelukkende investerer i aksjefondet Templeton Emerging Markets Fund. Underfondet plasserer midlene i aksjer og obligasjoner i selskaper som har en betydelig del av sin omsetning i, eller sitt overskudd fra nye markeder eller har en betydelig del av sine eiendeler i slike land. ODIN Templeton Emerging Markets ble lansert 15. november 1999 i samarbeid med Franklin Templeton. ODIN Templeton Emerging Markets har hatt en økning i andelsverdien på 18,51% hittil i 29 fra NOK 113,9 til NOK 134,2. IFC Investable Composite Index har i samme periode hatt en økning på 26,43%. Forvaltningsen har tilbakegang med -27,77% fra NOK 97 mill. til NOK 7 mill. hittil i år. ODIN Templeton Emerging Markets Siden start (p.a.) 1. halvår *) IFC Investable Composite Index Porteføljeoversikt pr årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 3,9% 4,84% -1,75% 7,3% 11,18% -4,15% 3,46% 8,6% -4,6% -1,43% 2,22% -3,65% 18,51% 26,43% -7,92% -39,51% -42,14% 2,63% 1,53% 19,5% -8,52% 17,% 22,46% -5,21% 41,71% 46,33% -4,62% 9,59% 12,43% -2,83% 45,94% 46,42% -,48% -22,52% -27,44% 4,92% -5,65%,72% -6,37% -,5% -,68%,18% Forvaltnings Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltnings Data pr. andel Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK 1 ets totale verdi ,77% -4,42% 133,35 146,51 138,4 151,67 134,2 147, 14,1 185,95 97,27 144, Underfondets 5 største investeringer ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN TEMPLETON EMERGING MARKETS TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND IFC INVESTABLE COMPOSITE INDEX Grafen viser underfondets avkastning for til og avkastning i ODIN Templeton Emerging Markets mot indeks fra Underfondets observasjoner er regnet om til NOK Andel av fond PETROLEO BRASILEIRO SA, ADR, PFD. 4,19 PETROCHINA CO. LTD., H 3,43 GAZPROM, ADR 3,22 VALE SA, ADR, PFD., A 3,19 CHINA MOBILE LTD. 3,5 Tall pr Underfondets navn Antall andeler Kostpris LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Templeton Emerging Markets Fund , ,97% (USD/NOK = 6, ) I 19 I

20 ODINs aksjefond Returadresse: ODIN Forvaltning AS Postboks 1771 Vika 122 Oslo ODIN har elleve egenforvaltede aksjefond. Alt fra aksjefond som invest erer i enkeltland og enkeltbransjer, til brede nordiske, europeiske og globale aksjefond. Globale fond: ODIN Global ODIN Global SMB ene kan fritt investere i selskaper over hele verden enes risikoprofil er lav/middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Land fond: ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Finland ene kan fritt investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i det respektive land. enes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. I ODIN har vi én enkel tommelfingerregel for når du bør investere i aksjefond: Når du har råd. Det høres kanskje enkelt ut, men prøver du å treffe midlertidige bunner og topper, er sjansen stor for å mislykkes. Vår anbefaling er heller å spare jevnt over tid i en spareavtale, og innløse jevnt over tid i en uttaksavtale. I utgangspunktet vil avkastningen du oppnår avhenge av hvor lenge du sparer og aksjefondets utvikling. I en spareavtale er det ytterligere ett poeng som dukker opp nemlig Regionale fond: ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Norden ene kan investere i selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Europa/Norden. enes risikoprofil er middels sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. Bransjefond: ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom ene investerer kun i én bransje og er således avhengig av denne bransjens utvikling. enes risikoprofil er høy sammenlignet med andre aksjefond forvaltet av ODIN. hvordan du sparer. Ved å kjøpe andeler hver måned, oppnår du som regel en god gjennomsnittskurs på andelene. Du går hverken inn på topp eller bunn med alle pengene og du kjøper flere andeler når markedet faller. ODINs aksjefond kjøper du enten som en engangsplassering eller som spareavtale. Minste engangsbeløp er 3 kroner, mens minste beløp ved en spareavtale er 3 kroner. Du kan laste ned tegningsblankett på Valg av fond Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på sparepengene dine enn du ellers ville fått. Sparing i aksjefond gir over tid en høyere forventet avkastning enn for eksempel banksparing. Men, du må være klar over at verdien på plasseringen vil svinge i takt med variasjoner i markedsverdien til de verdipapirene fondet har investert i. Historisk har langsiktige plasseringer i aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng i forhold til tradisjonell banksparing. Vi anbefaler en tidshorisont på minimum fem år ved sparing i aksjefond. Dersom du kun skal ha én spareavtale, eller kun én investering i ett fond, foreslår vi et av våre fond med bredt investeringsmandat: ODIN Global ODIN Europa ODIN Norden Årsaken til at vi trekker frem disse fondene, er at de kan investere i flere markeder, uavhengig av selskapenes størrelse eller bransjetilknytning. Det finnes imidlertid mange grunner til å plassere i flere av våre aksjefond. Du kan lese mer om ODINs ulike aksjefond på Konkurranse Vinneren er... Trygve Enersvold fra Garmo i Lom, var den heldige vinneren av konkurransen i ODINs Årsrapport. «Dette er faktisk andre gang jeg vinner fondsandeler i ODIN», sa en glad Trygve da vi ringte fra ODIN for å overbringe beskjeden om at han var den heldige vinneren av konkurransen i Årsrapporten. Premien var fondsandeler i ODIN Global for 5 kroner. «Det var den første gevinsten jeg fikk som førte til at jeg begynte med spareavtale i ODIN fond. Den gang vant jeg en konkurranse som gikk i SpareBank 1 Lom og Skjåk, sier Trygve. Jeg fikk sansen for fondssparing, og synes det er en veldig grei måte å spare på for meg som er langsiktig i sparingen min. Jeg skal ikke bruke disse pengene på mange år enda.» Er du bekymret når markedet går mye ned? «Jeg er egentlig ganske avslappet til det. Har skjønt at det er nå det er god butikk å ha spareavtale, fordi jeg får flere andeler når kursene er lave.» Følger du mye med på hva som skjer i aksjemarkedet? «Det er ikke ofte, men det hender jeg sjekker de fondene jeg har andeler i. I og med at dette er langsiktig sparing for meg, så tenker jeg ikke så mye på disse fondene,» avslutter Trygve. Vinn 5 kroner i fondsandeler! a b c Ved å svare på spørsmålene og sende inn kupongen, er du med i trekningen om å vinne fondsandeler til en verdi av 5 kroner i ODIN Global. Svarene må være oss i hende innen 2. august i år. Vinneren blir tilskrevet. Navn: Adresse: Postnr./-sted: 1. Hvor ligger lakseprisene pr. juni 29? a) 4 kr pr. kg b) 3 kr pr. kg c) kr pr. kg 2. Hva er avkastningen på ODIN Norden hittil i år (pr. 3. juni 29)? a) 13,5% b) 14,7% c) 15,5% 3. Hvor stort beløp kan du maksimalt spare hvert år med ODIN IPS? a) 1 kr b) 15 kr c) 2 kr Telefon: Kupongen sendes til: ODIN Forvaltning AS Postboks 1771 Vika, 122 Oslo Faks: Hva heter ODINs investortjeneste på a) «Våre fond» b) «Mitt fond» c) «Dine fond» 5. Når ble ODIN Offshore etablert? a) b) c) ODIN Forvaltning AS. Dronning Mauds gate 11, Oslo, P.O. Box 1771 Vika, 122 Oslo Tlf: Faks: E-post: Webadresse: Organisasjonsnummer: NO Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningenes marked Aksjemarkedet er et forventningsmarked som beveger seg i forkant av konjunkturomslag. I USA startet kursfallet høsten

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS

Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Derfor skal du kjøpe aksjefond nå! ODINForum, Oslo 13. januar 2008 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Agenda Fremtidsutsikter Fondspresentasjon Sparing Fremtidsutsikter Realøkonomien

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2009 I Aksjefond Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 29 I Aksjefond Januar 21 Børsene går foran 29 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar april 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar april 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar april 2017 ODINs kombinasjonsfond April 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,8 % Hittil i år er fondets

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Fotograf Henny Ray Abrams SCANPIX Norge Februar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Resesjonsfrykt preget børsene Sjelden har vi sett så store daglige svingninger som vi så i januar. Svingningene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Tror på videre børsoppgang Vi tror på børsoppgang i 2011, støttet av en fortsatt bedring av verdensøkonomien, god resultatutvikling i bedriftene,

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Global. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Global Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100-2,00 % 95-4,00 % 90-6,00 % 85-8,00 % -10,00 % 80 FORTE Global Indeksert MSCIAWC Indeksert -12,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Global

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer