28/10/2011 IVL Swedish Environmental Research Institute Utdrag oversatt til norsk NorthPassTool et demonstrasjonsverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "28/10/2011 IVL Swedish Environmental Research Institute. ------------------------ Utdrag oversatt til norsk NorthPassTool et demonstrasjonsverktøy"

Transkript

1 NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market 26/05/ /05/2012 Informasjon om rapporten NorthPassTool a demonstration tool to promote very low-energy houses. Methodology, user manual and building component catalogue IVL Swedish Environmental Research Institute Utdrag oversatt til norsk NorthPassTool et demonstrasjonsverktøy for å fremme hus med svært lavt energibehov. Metode, brukerveiledning og katalog over bygningsdeler Rapporten på engelsk er tilgjengelig på hjemmesiden til NorthPass: (Publications from NorthPass)

2 NorthPass D8 NorthPassTool Page 1 of 8 INTRODUKSJON NorthPassTool er et demonstrasjonsverktøy utviklet innenfor NorthPass-prosjektet. Verktøyet er basert på Excel regneark. Verktøyet kan brukes til å gjøre en enkel sammenligning mellom hus med svært lavt energibehov og konvensjonelle hus. Hensikten er å fremme hus som er energieffektive og har lav miljøbelastning. Verktøyet er ikke egnet for design, men kan brukes i tidlige stadier av beslutningsprosesser. Rapporten NorthPassTool a demonstration tool to promote very low-energy houses omfatter grunnleggende estimater og metodikk, pluss en bruksanvisning og en katalog over bygningskomponenter. Innholdet er basert på innspill fra partnere NorthPass-prosjektet. Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

3 NorthPass D8 NorthPassTool Page 2 of 8 INNHOLD 1 Metode Grunnleggende forutsetninger og begrensninger Bruk av livsløpsperspektivet Fordeler ved å inkludere driftskostnader og miljøpåvirkninger Anbefalinger NorthPassTool Input data og output data Input data Hustype Lokalisering Opplysninger om bygningskomponenter og løsninger Output data Referanser... 7

4 NorthPass D8 NorthPassTool Page 3 of 8 1 METODE NorthPassTool er en kalkulator bygget opp i et Excel regneark. Kalkulatoren er et forenklet verktøy for sammenligning mellom konvensjonelle hus og lavenergihus i Nord-Europa. Kalkulatoren er basert på resultater som har blitt presentert i tidligere rapporter fra NorthPassprojektet: - A general description of the calculation tools for Cost Benefit Analysis and Life Cycle Assessment of very low-energy houses [1] - Identification of tools for cost-benefit and LCC analysis and success factors for very lowenergy housing [2] - Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries [3] I kalkulatoren kan en bygning simuleres, og bygningens livssykluskostnader og miljøbelastning i form av potensial for global oppvarming beregnes og sammenlignes med en nasjonal referansebygning. De nasjonale referansebygningene er basert på input som beskriver typiske konvensjonelle bygninger i hvert land, og de må ikke forveksles med referansebygninger som brukes i nasjonale forskrifter. Resultatet fra kalkulatoren vil gi informasjon om bygningens: - Varmetap - Ventilasjonstap - Oppvarmingsbehov, inkludert soltilskudd og internlaster - Varme fra solfangere - Elektrisitet fra solceller - Energikostnader - Potensial for global oppvarming NorthPassTool er bare ment for sammenligning av konseptuelle ideer i en tidlig fase av beslutningsprosessen og KAN IKKE BRUKES TIL DESIGN-FORMÅL 1.1 Grunnleggende forutsetninger og begrensninger NorthPassTool er basert på data og beregninger fra studier av bygninger i de landene som inngår i NorthPass prosjektet: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Dataene om bygningsdeler, driftskostnader og energibruk ble samlet i løpet av To konsept-hus; enebolig og flerfamiliehus, ble brukt. Det er mulig å variere bygningskomponenter for å gjenspeile ulike byggetradisjoner. Funksjonell enhet er 1 m 2 oppvarmet gulvareal, definert som den indre delen av det oppvarmete arealet, det vil si ytterveggene ikke er medregnet.

5 NorthPass D8 NorthPassTool Page 4 of 8 Levetiden for LCC og LCA ble valgt til en periode på 30 år. Investeringskostnaden for et lavenergihus er satt til 10 % høyere enn et konvensjonelt hus i dette forenklede verktøyet, basert på resultatene i rapporten Economic and environmental impact assessment of very lowenergy house concepts in the North European countries [3]. 1.2 Bruk av livsløpsperspektivet Levetiden til en bygning kan alltid diskuteres. De ulike komponentene i en bygning har ulik levetid, både økonomisk og teknisk sett. Når en bruker livsløpsperspektiv er det å bestemme levetiden en viktig forutsetning, og en må være påpasselig med valg av levetid ved alle sammenligninger som skal gjøres. Utskifting av komponenter med lavere levetid enn den valgte levetiden for bygget, totalt sett, må behandles på en realistisk måte slik at faktiske kostnader og miljøpåvirkninger inkorporeres. Jo lenger en setter levetiden, jo større usikkerhet om kostnader og effektivitet innføres. Noe av usikkerheten knyttet til LCC er estimater av rente og energipris i fremtiden. Disse parameterne bør være nøye valgt, og om mulig bør flere scenarier beregnes. Estimat av avkastningen på en investering er også viktig, og en må ta hensyn til forholdet mellom levetiden av et tiltak og investeringens tilbakebetalingstid. Et livsløpsperspektiv bør inkludere både økonomi og miljøpåvirkning. Det vil bidra til å nå ambisiøse mål og bestemmelser om energibruk i bygninger. 1.3 Fordeler ved å inkludere driftskostnader og miljøpåvirkninger Den åpenbare fordelen av å inkludere driftskostnader og miljøpåvirkning er å redusere risikoen for sub-optimalisering. Risikoen for sub-optimalisering kan forekomme på alle nivåer, fra den enkelte huseier og byggefirma til samfunnet i sin helhet. Et livsløpsperspektiv som inkluderer driftskostnader vil gi et bedre estimat av kostnadseffektiviteten for ulike løsninger og derved gi et bedre beslutningsgrunnlag for investor eller huseier. Å inkludere miljøbelastninger vil gi en bedre forståelse av ulike løsningers miljømessige fotavtrykk og derved gi et bedre beslutningsgrunnlag for både myndigheter, investorer og huseiere. 1.4 Anbefalinger Inkluder driftskostnader og miljøpåvirkninger i sammenligningen av hus med svært lavt energibehov med konvensjonelle hus. Ikke begrens vurderingen til bygningens energibruk inkluderer energiforsyning for å minimere bruk av primærenergi og miljøpåvirkning fra klimagasser. Energibruk er avhengig av brukerens atferd. Informasjon om hvordan bygningen best kan driftes og vedlikeholdes på en økonomisk og miljømessig effektive måte, bør ikke bli neglisjert. Vær oppmerksom på den valgte levetiden for bygningen og den tekniske og økonomiske levetiden for komponenter i bygningen. Bruk realistiske renter og energipriser, og studer helst flere scenarier. Husk at bygninger har lang levetid og relatere den forventede avkastningen på investeringen til en realistisk levetid.

6 NorthPass D8 NorthPassTool Page 5 of 8 2 NORTHPASSTOOL INPUT DATA OG OUTPUT DATA 2.1 Input data I de aprikos-fargete cellene i regnearket skal brukeren fylle inn detaljer om bygningen som ønskes simulert. I de grå-fargete cellene vil egenskapene til de bygningsdetaljene som brukeren velger bli vist. Se figur 1 nedenfor. Figure 1. Regneark for NorthPassTool. Brukeren skal fylle inn informasjon i de aprikos-fargete cellene Hustype I denne seksjonen kan brukeren velge flerfamiliehus eller enebolig fra en nedtrekks-meny. Informasjon om bygningens lengde, bredde, antall etasjer, etasjehøyde og gulv tykkelse (inkludert installasjonssoner) må gis av brukeren Lokalisering Brukeren kan velge å lokalisere huset i forskjellige byer i Nord-Europa. Byene som kan velges er: - København, Danmark (Dk) - Jyväskylä, Finland (Fi) - Kiruna, Sverige (Se) - Oslo, Norge (No) - Riga, Latvia (Le) - Stockholm, Sverige (Se) - Tallinn, Estland (Est) - Trondheim, Norge (No) - Warszawa, Polen (Pl) - Vilnius, Litauen (Li) Disse byene har forskjellig klima.

7 NorthPass D8 NorthPassTool Page 6 of Opplysninger om bygningskomponenter og løsninger I regnearket skal det legges inn opplysninger om: Yttervegger Vinduer Dører Tak og loft Gulv Fundamentering Internvarme Fornybar energi på stedet Varmegjenvinning fra ventilasjon Termisk energi 2.2 Output data Output vises i en tabell og livssykluskostnader vises i en graf. Se figur 2 nedenfor. Output vil inneholde følgende beregninger: Varmetransmisjonstap Ventilasjonstap Romoppvarmingsbehov, medregnet soltilskudd og internvarme Varme fra solfangere Elektrisitet fra solceller Energikostnader Potensial for global oppvarming, presentert som CO 2 -ekvivalenter Livsløpskostnader (investeringene for varmekildene er ikke inkludert i levetidskostnadene) Figure 2. Typisk output fra NorthPassTool

8 NorthPass D8 NorthPassTool Page 7 of 8 3 REFERANSER [1] IVL Swedish Environmental Institute, (2010a) A general description of the calculation tools for Cost Benefit Analysis and Life Cycle Assessment of very low-energy houses, NorthPass. [2] IVL Swedish Environmental Institute, (2010b). Identification of tools for cost-benefit and LCC analysis and success factors for very low-energy housing. NorthPass. [3] IVL Swedish Environmental Institute (2011), Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries, North Pass project.

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG

ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG BACHELOROPPGAVE: ENERGI OG ØKONOMISKE BETRAKTNINGER AV PASSIVHUS OG TEK-07 BOLIG FORFATTERE: BJØRN IVAR NORD TROND S. SØDERLUND MATS T. GRØTTING Dato: 25.5.2010 Sammendrag Tittel: Energi og økonomiske

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Utvikling og analyser av modell for beregning av optimal varmekostnad/ varmepris for lokale varmesentraler med gitt forbruksmønster

Utvikling og analyser av modell for beregning av optimal varmekostnad/ varmepris for lokale varmesentraler med gitt forbruksmønster Utvikling og analyser av modell for beregning av optimal varmekostnad/ varmepris for lokale varmesentraler med gitt forbruksmønster Stian Wadahl Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder:

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger

Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Analyse av mulig utvikling av fremtidig energiforbruk og varmesystemer i bygninger Thomas Sand Hareide Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Biveileder(e):

Detaljer

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger

LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger LCC analyse av ulike VAV- og DCVsystemløsninger og installasjoner En kvalitativ og kvantitativ studie Erling Viljugrein Stølen Master i energi og miljø Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Vojislav Novakovic,

Detaljer

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg

KOMMUNAL- OG REGIONAL DEPARTEMENTET Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg Utgave: [Revisjon] Dato: 2012-06-27 Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse

Build Up Skills Norge Status Analyse. Build Up Skills Del I Status Analyse Build Up Skills Norge Status Analyse Build Up Skills Del I Status Analyse Oslo. 11. mai 2012 1 Sammendrag Build Up Skills Norway er den nasjonale oppfølgingen av Intelligent Energy Europe prosjektet Build

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad 1 Forord Denne masterutredningen utgjør avsluttende del av masterstudiet Fornybar Energi ved Norge miljø-og biovitenskapelige universitet. Masteroppgaven er utført ved Institutt for Naturforvaltning under

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie

SHO6261. Mastergradsoppgave i teknologi. Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie SHO6261 Mastergradsoppgave i teknologi Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy Sammenlignede studie Aleksei Tkachenko August, 2014 Avdeling for teknologi Høgskolen i Narvik Tittel: Energiberegninger

Detaljer