Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61"

Transkript

1 Nr. 8 Oktober 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork

2 Fugleleiken et populært turmål For mange av oss er det både tradisjon og en god vane å komme seg ut i «Guds frie natur» på søndagene. Menighetsbladet vil gjerne også oppfordre til søndagsturer. Riktignok kan alle dager være tur-dager, men hvorfor ikke legge turen på søndag til Fugleleiken? Ta gjerne turen etter gudstjenesten i Råde kirke, da er du allerede like i nærheten. For de aller sprekeste av oss er Fugleleiken i gåavstand fra Råde kirke. De fleste vil vel heller kjøre ned Lundebygata, over E6 og parkere. Her står det Fugleleiken på et skilt. To veier fører til Fugleleiken, den ene er 1,3 km, den andre er 2,7. Den korteste veien er lett å gå for korte bein og små føtter, og er utvilsomt det beste forslaget for småbarnsfamilier. Terrenget er svakt stigende. Langs stien ser vi flere steder rester fra tidligere tiders steinhoggervirksomhet. Navnet Fugleleiken henspiller trolig på at det engang har vært spillplass for fugl her. Både orrfugl og tiur har faste spillplasser, men ettersom orrfuglen foretrekker myrer for sin lek, må det ha vært tiur som engang i tiden brukte disse rabbene som spillplass. Fugleleiken ligger åpent med nakent fjell og god utsikt. Det er få trær her nå, men før i tiden kan det ha vært mange og grove trær her, slik at tiuren kunne trives. Det finnes fortsatt tiur i Råde, men tiuren er sky og har etter hvert trukket innover i mer øde områder lenger nordøst i kommunen. Framme på Fugleleiken finner vi både en rasteplass og fine grillmuligheter. Området er mye brukt. Det ser vi av gjesteboka som ligger tørt og trygt i postkassa som henger på et tre i nærheten. Enda mer attraktivt er området blitt nå når det er satt opp et utkikkstårn på Fugleleiken. Tårnet har 4 etasjer, og utsikten i seg selv er grunn nok til å gå opp disse 67 trinnene. Mot nord ser vi vann og viker i Vansjø. Mot vest ligger Oslofjorden. Følger vi fjorden mot nord, ser vi åsene rundt Oslo. Vi ser kysten av Vestfold og de lyseblå fjellene i Telemark. Vi har god utsikt til mer kjente landemerker som Vanntårnet, Råde kirke, E6 og tårnet på Sprinklet på Gressvik, og mot sør bølger skogene i Onsøy og Rolvsøy. Det er Den norske Turistforening Vansjø som har bygd tårnet på dugnad med finansiering av SpareBank1 Råde. Arbeidet har pågått i et par år, forteller Hans Thorleif Lundeby. Det er han og Jostein Lundeby som er grunneiere i området. Han forteller videre at det er Hans Dilling som har vært byggmester, og Nett-partner som har satt opp stolpene. På toppen av tårnet, med utsikt over vann, skog og kulturlandskap, blir en lett litt filosofisk. Her får en ikke bare god utsikt. Det er så mye som blir smått på toppen av et utkikkstårn. På rasteplassen under tårnet kan vi lese: Grunneieren har gitt oss lov til å bruke naturen «på lån». Ta med deg alt avfallet hjem, slik at stedet forblir vakkert og trivelig til neste gang du kommer. Er det ikke sånn det er i naturen generelt? Vi har arvet den av tidligere generasjoner, vi har den på lån, og det kommer folk etter oss. Vi har lov til å bruke naturen som et lån - ord verd å tenke over, ikke bare når en står i tårnet på Fugleleiken. Det er verd å skrive om også - ikke minst i et menighetsblad. TBB

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirs-, tors- og fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: BEKYMRING En gang snakket jeg med konfirmanter om at Jesus sa: «Vær ikke bekymret for morgendagen.» (Matt. 6,24-34) Da falt disse kommentarene: «Kult! Da kan vi bare stå på. Alt ordner seg!» og «Det der er for godt til å være sant! Det er da veldig naivt!» Ja, har disse konfirmantene rett? Er det for godt til å være sant? Jesus sa disse ordene til apostlene sine, og de hadde grunn til å bekymre seg, for de hadde forlatt alt det trygge (f.eks. hus, fast økonomi, familie). Vi har forholdsvis stabile rammer rundt oss, men allikevel bekymrer vi oss. Vi bekymrer oss for skole og studier, framtida, familien vår, for hvordan vi skal greie å leve videre med sykdom, sorg og savn. Bekymringer ser ut til å høre menneskelivet til. Dette forstår Jesus. For han sier at hver dag har nok med sin egen plage. Vi innbys til å slippe å ta ut alle disse bekymringene på forhånd. I 1. Peters brev (5.7) står det: «Kast all deres bekymring på Gud, for han har omsorg for dere.» Uansett livssyn, så spares ingen mennesker for bekymringer. Men om vi tar Jesu ord til oss, slipper vi å bære det alene. Martin Luther har i forklaringen til 1. trosartikkel beskrevet veldig konkret Guds omsorg. Dette pugget vi utenat på skolen i gamle dager: Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger, at han har gitt meg legeme og sjel, øyne ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles oppholder det alt sammen. Og hver dag sørger han rikelig for meg med mat, klær, hus og hjem og alt det jeg trenger til livets opphold, verner og bevarer meg mot fare og alt ondt. Og alt dette gjør han av guddommelig og faderlig godhet og barmhjertighet, uten at jeg har fortjent det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham. Kommentaren om at det er naivt å tro dette, møter jeg på denne måten: Ja, i enhver tro ligger det et element av naivitet. Naiv betyr barnlig. Og i Bibelen er det å være som et barn forbilledlig. Et barn er tillitsfullt. Et barn erkjenner sin hjelpeløshet. Et barn er søkende på en ofte mye mer kreativ måte enn oss voksne. Jeg tror at vi alle har barnet i oss! Hilsen Gyda prest Månedens bibelord: 1. Pet. 5,7: Kast all deres bekymring på Gud, for han har omsorg for dere. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Der er noen som ber der ute Alle mennesker ber til Gud, før eller siden. Det er kanskje en noe drøy påstand, men utvilsomt er det mange mennesker som ber. Noen ber når de er samlet til gudstjenester og møter, samlinger og grupper. Noen ber hver morgen, før de starter dagen. Noen ber hver aften, før de faller til ro. Noen ber for barna sine, for barnebarn og oldebarn. Mange ber for fadderbarn, for venner, for naboer, for familie, for de unge. Noen ber for hele verden, for dem som lider, andre ber for misjonens sak. Vi henvender oss til Gud når vi er redde, når vi er glade, når vi er bekymret, når vi er usikre. Vi ber med ord, gjennom ord, uten ord. Vi sukker og vi takker, vi ber bevisst og andre ganger helt ubevisst. Det er bare noe i oss som kobler på, uten at vi nødvendigvis registrerer det. Jeg er overbevist om at det i løpet av en helt vanlig uke stiger opp utallige bønner fra mennesker i Råde. På ulikt vis legger vi ting i livene våre frem for Gud. Vi bærer andre mennesker frem, både frem for Gud, men også i vår egen bevissthet. Det er sagt at den som ber for andre, vil gjøre oss mer årvåkne og oppmerksomme på hverandre. Kanskje er det noe i det. enn gjør det. Det er sjelden det gjør noe skade. Tvert imot kan du oppleve en rik kilde å øse av, til nytte for både troen og livet. Nedenfor har vi skrevet litt om noe av det mer organiserte bønnearbeidet i Råde. Ta gjerne del i noe av det. Og det finnes helt sikkert mer enn det vi har tatt med her. Stå på, alle dere som ber! Per Willy Wilhelmsen Og vi tror at Gud hører våre bønner. Gud hører alltid. Hvordan han svarer derimot, er ikke alltid like lett for oss mennesker å bli kloke på. Det er ikke alltid vi ser noe svar. I hvert fall ikke på alle vår hvorfor-bønner. Men iblant opplever mange at de får svar, på svært ulikt vis, og kanskje på helt andre steder og andre måter enn man hadde trodd. Derfor vil det å be alltid ha et element av tillit ved seg. Vi overgir oss til Gud og stoler på at han ser det vi ikke ser. Og kanskje er denne tilliten til Gud noe av det viktigste ved å be? Så fortsett med å be. Hvordan og hvorfor du nå 4 Noen ber for konfirmantene I Råde menighet har vi en fin tradisjon. Hvert år, når et nytt konfirmantkull starter opp, blir det delt ut bønnekort til dem i menigheten som ønsker det. På bønnekortet er det bilde av og navn på en av konfirmantene, og så har den voksne ansvar å be for denne ungdommen det året han eller hun er konfirmant. Dette er en viktig del av menighetens omsorg for konfirmantene, og vi er glade for alle som sier ja til denne tjenesten. Så pr i dag, hvor vi har 52 nye konfirmanter, så er det 52 personer som tar med hver sin konfirmant i sine bønner til Gud. Er ikke det fint?

5 Bønnemøter på Tomb vgs Også på Tomb er det noen som ber. Der finnes det nemlig et kristent ungdomslag, forkortet Tomb KU. Dette er en elevstyrt gruppe som arrangerer ulike ting, bl.a torsdagsmøter. På sin agenda har de også Bønnemøter, og de foregår på tirsdager kl Da er det noen som samles for å be. Vil du vite mer? Ta kontakt med Camilla Røed, som leder Tomb KU Det er makt i de foldede hender Annenhver onsdag er det bønnemøte på Effata i Saltnes fra kl 20 til 21. Vi deler noe fra Bibelen og snakker om bønneemner. Noen ber høyt, andre ber inni seg. Vi tror dette er en viktig jobb i Guds rike, og at Gud hører oss når vi ber. Vi er ikke mange, men har det veldig fint sammen. Vi vil gjerne at flere blir med og ber sammen med oss. Hilsen Iren Kinn og Lilly Mangrud Løfter fra Bibelen knyttet til bønn Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. (Jeremia 29,12) Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. (Matteus 7,7) Dersom to av dere på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matteus 18,19-20) Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. (Johannes 15,7) Bønnefrokost og bønnefyrtårn Annenhver lørdag klokken samles en gruppe kristenledere i Råde til bønnefrokost på Furuly Menighetssenter. Utgangspunktet for denne gruppen var den forbønnsaksjonen som Edvard Grimstad la grunnen til for flere år siden. Mange i Råde påtok seg oppgaven som bønnefyrtårn, det vil si at man ba for alle innbyggere innenfor et tildelt område, ved navns nevnelse. Denne tjenesten har pågått siden, og bønnegruppen på Furuly har som del av sin oppgave å be for bønnefyrtårnene. Men gruppen har etter hvert også blitt et viktig felleskristent lederforum, der vi deler Guds ord med hverandre og trøster og oppmuntrer hverandre. Ved hvert samvær blir det bedt for de ulike arbeidslag i bygda, både de som er representert i gruppen, og de som ikke er det. Bønnegruppen på Furuly har utvilsomt betydd mye for det gode samarbeidsklima som råder i Råde mellom de ulike kristne arbeidslag i bygda. Furulykjeller n er åpen! Torsdager kl Et nærmiljøtiltak i Karlshus I Furulykjeller n kan du: Treffe andre Varme deg litt Prate Gå på do Ta en vaffel Spille bordtennis Eller bare slappe av Furulykjeller n er åpen for alle. Inngang nede ved barnehagen Ta gjerne en tur innom. Hvis det er noen voksne som vil hjelpe til i Furulykjeller n, ta kontakt med kapellan Per Willy. 5

6 Råde menighets Internasjonale avdeling I menighetsrådet er det et underutvalg med navn Vennskaps- og misjonsutvalget, gjerne forkortet til VEMU. Her finner vi Sverre Rædergård, Ola Rusaanes, Marte Kari Melkerud og Lars Olav Freim. Vi møtes med jevne mellomrom for å diskutere saker der vårt mandat angår gudstjenester eller andre aktiviteter i Råde menighet. Vi starter alltid møtene med å dele tanker rundt et Bibelord og be gjennom sakslista. Det er særlig to saker VEMU er opptatt av om dagen: - Vennskapsmenigheten i Romania. Høsten 2013 skal vi arrangere tur dit. Nå er vi tidlig i planleggingsfasen og har hyppig kontakt med Domokos Jenö for å lage et program som vil falle i smak både hos unge og eldre. I den anledning har vi invitert en delegasjon til Råde i oktober/ november. Vi håper naturligvis på god oppslutning om turen til Romania når den tid kommer. - I Etiopia har vi et misjonsprosjekt i samarbeid med Misjonsselskapet (NMS). Gjennom prosjektet støtter vi Den Etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesu og arbeidet som den utfører. Prosjektet har en helhetlig tilnærming, noe som betyr at det både er diakonalt, misjonerende og samtidig har en praktisk side som omfatter planteskoledrift, kornmøller og utdanning. Det er et flott prosjekt som vi ønsker at mange i menigheten vår skal la seg engasjere i. På kirkefesten 16. sept stilte vi ut gjenstander og bilder fra Etiopia og informerte om prosjektet. På litt sikt har vi idéer om en tur til Etiopia for «lek og lærd» i Råde menighet. Kirkemøtet 2008 vedtok et samlende visjonsdokument for Den norske kirke: I Kristus, nær livet en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke I dette ligger det at vi skal vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den verdensvide kriken. VEMU v/lars O Freim 6

7 Kirkefest på Karlshusbakken Søndag 16. september prøvde vi noe nytt. Dagens gudstjeneste hadde vi i friluft på Karlshusbakken, og etterpå ble det salg av mat, misjonspresentasjon og aktiviteter av ulikt slag. Og selv om det var litt utrygt vær, så holdt regnet seg borte, og store og små koste seg. Dette prøver vi gjerne igjen senere. 7

8 Dette skjer på årets Furulydager Litteraturkveld - Bok i særklasse Mandag 15. oktober kl blir det litteraturkveld på Furuly. Arrangementet er et samarbeid mellom Råde menighet og Råde biblioteks venner. Temaet for kvelden vil være: «Bok i særklasse - Bibelen som litteratur.» Hans-Olav Mørk, forlagsredaktør i Bibelselskapet og forfatter Hanne Ørstavik vil fortelle om arbeidet med den nye bibeloversettelsen. Hanne Ørstavik har skrevet en rekke romaner og essays. Hun er født og oppvokst i Finnmark. Som 16 åring flyttet hun til Oslo. Hun er blant annet kjent for romanene Uke 43, 2002, Presten, 2004, Hyenene, I romanen Presten forteller Ørstavik om Liv, 35 år, som er prest i en by langt nord.«som doktorgradsstudent i teologi arbeidet Liv med sameopprøret i Bibelen var blitt oversatt til samisk og var tilgjengelig for alle. Plutselig fantes det et felles språk. Men var det egentlig felles, det som sto om å dømme, tilgi, være like mye verdt? Nå er Liv prest i det samme fylket. Søndag etter høymessen blir hun tilkalt, ei ung jente i bygda har hengt seg» sitat Oktober forlags hjemmeside,www.oktober.no Romanen tar opp eksistensielle spørsmål som hvordan leve med seg selv og andre. Hanne Ørstavik har mottatt en rekke litterære priser, blant annet Brageprisen (2004), Sultprisen og P2-lytternes romanpris. Spør etter Hanne Ørstaviks bøker på Råde bibliotek! Astrid K. Sandersen, Råde bibliotek 8

9 Kombinasjonen humor, sjonglering og ekte magi kan ikke slå feil. Ruben Gazkis dans med lys og farger, fantastiske illusjoner og halsbrekkende stunts har forbløffet publikum over hele verden. Showet presenteres med humor og et glimt i øyet. Du kan ikke unngå å bli sugd inn i Ruben Gazkis magiske verden der ingen ting er umulig Showet er for alle, men er spesielt tilpasset ungdom i alderen FURULY MENIGHETSSENTER FREDAG 19.OKTOBER KL 1700 GRATIS INNGANG! DETTE KAN DU IKKE GÅ GLIPP AV, VI LOVER ACTION!!!! Den eldste salmeboka Under Furulydagene skal vi lage en utstilling av gamle salmebøker i privat eie. Vi oppfordrer Rådes innbyggere til å lete fram oldemors (?) gamle salmebok og ta den med til Furuly lørdag 20. oktober, før kl 10:00, eventuelt ta kontakt med Marit Solberg på tlf for levering. Den eldste salmeboka premieres. Vennskaps- og misjonsutvalget (VEMU) Fakta om Salmebøker i Norge (og Danmark) Kilde: Wikipedia Før reformasjonen 1536: En Ny Psalmebog Den norske kirke 1536: Nogle nye Psalmer 1569: Den danske Psalmebog, første offisielle salmebok for Danmark-Norge 1699: Den Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog (Kingos salmebok) 1740: Den Nye Psalme-Bog (Pontoppidans salmebok) 1778: Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer (Guldbergs Salmebog) 1798: Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt 1869: Kirkesalmebog, Landstads første salmebok 1873: Hauges Salmebok, utgitt av Andreas Hauge, sønn av Hans Nielsen Hauge 1892: Nokre salmar, Elias Blix nynorske salmebok 1926: Landstads reviderte salmebok, tidligere offisiell salmebok (revidert av Gustav Jensen med bistand av en komité) 1926: Nynorsk salmebok 1973: Salmer 1973, prøvesalmehefte 1985: Norsk Salmebok, nåværende offisiell salmebok 1997: Salmer 1997, offisielt salmeboktillegg 2007: 316 salmer og sanger, med salmetekster av Eyvind Skeie og musikk av en rekke ulike komponister 9

10 Produktutvikling og redesign ved Råde Ungdomsskole For å kunne skape nye ting må man være inspirert av noe. Jeg pleier å si til elevene at gode ideer sjelden detter ned i hodet på dem. Det er viktig å ha et utgangspunkt. Å la seg inspirere av "gamle" eller glemte ting viste seg å være nøkkelen til mange skatter for våre elever. Elevene har lagd alt fra vesker og slips, sydd om skjorter, og laget flotte kjoler til skolens tradisjonsrike juleball. I dagens samfunn er fokuset på miljø, bærekraftig utvikling og verdiskaping sentrale begreper. Dette er emner elevene også skal reflektere rundt og få kjennskap til. Å se nye muligheter i gamle ting har inspirert til kreativitet og nyskaping. Skolen har også hatt tema redesign på sløydavdelingen. Her har bildeler blitt fantastisk stilige klokker på høyt nivå designmessig, gamle og slitte skateboards har blitt kule og funky klokker og hyller, og kjøkkenredskaper som var modne for fyllinga har fått nytt liv i nye former. Ikke minst har de ulike prosjektene åpnet for at redesign er kult. Ved første introduksjon var elevene, naturlig nok, skeptiske til hva de for korte buksene eller genseren fra en annen tidsalder som nå ikke kunne tenkes å bæres, kunne bli brukt til. Idag ser flere og flere materialene fra gamle klær, et gammelt bord eller en krakk som inspirasjon til å lage noe de kan være stolte av. Det er også svært in i tiden med redesign, noe Fretex og Jenny Skavlan, som i disse dager gir ut boken "Sy om", er konkrete bevis på. Elevene ved skolen vil under årets Furulydager, vise litt av hva de har jobbet med. I tillegg til å vise sine redesign-kreasjoner, vil noen elever fra 10. klasse også vise kjoler de har sydd av kjøpte materialer. I år har 8. trinn blitt introdusert for et helt nytt fag innenfor samme område. De kan fra og med dette skoleåret velge blant en rekke valgfag, hvor ett av dem er "Design og redesign". Vi gleder oss til å vise for andre hva de gamle "fillene" kan forvandles til! I tillegg tar vi mer enn gjerne imot ting som folk ellers har tenkt å kaste. det kan være gamle gardiner som ligger og støver ned, en blondeduk med en kaffeflekk man ikke kan få av, sykkelslanger eller gamle jeans. Det eneste kriteriet er at det er rent. Vel møtt til Furulydagene (lørdag 20.)! Nina Welde Friberg, Kunst og håndverkslærer ved Råde Ungdomsskole Karen og Annikken ser om de kan bruke denne kjolen på en ny måte. Tina syr om ballkjole til juleballet. Daniel lager genser. 10

11 FURULYDAGENE w w w. r a d e. k i r k en. n o «Alle kan bety en forskjell for noen!» Sang ved a cappella-gruppen «Vocapella». De har et bredt spekter i repertoaret og synger alt fra kirke- og folkemusikk til pop, rock, latin og jazz. Per Anders Nordengen er en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Han er kjent for sin muntlige fortellerform og sin evne til å formidle alvor med glimt og humor. Han har engasjert og berørt tusenvis av tilhørere både i næringsliv og organisasjoner. Onsdag 17. oktober kl Arr. Råde menighet. Inngangspenger kr 50,- Kaffe og loddsalg. Les mer på Program Søndag 14. oktober Mandag 15. oktober Familiegudstjeneste kl på Furuly v. Gyda Hesla. Kirkekaffe Litteraturkveld på Furuly kl i samarbeid med Bibliotekets venner. Tema: Bok i særklasse. Om den nye bibeloversettelsen. Møt forfattere bak oversettelsen. Kunstnerisk innslag v.tone Helen Klemsdal og Børge Sandal. Furulydagene kirke og kultur i nærmiljøet Onsdag 17. oktober Torsdag 18. oktober Fredag 19. oktober Prest og foredragsholder Per Anders Nordengen kåserer over temaet: Alle kan bety en forskjell for noen. Sang ved a cappella-gruppen «Vocapella». Kaffe og loddsalg. Kl Quiz-kveld kl Kaffe og loddsalg Formiddagstreff på Furuly kl Prest Geir Braadlie tryller og holder andakt. Furuly barnehage deltar. STOR AUKSJON & BASAR! se mer informasjon på Lørdag 20. oktober Markedsdag med bl a auksjon og basar. Kl Mannequin-oppvisning med elever fra Råde ungdomsskole egenproduserte retroklær. Kåring av eldste salmebok i Salg av rømmegrøt og kaffe. FURULYDAGENE w w w. r a d e. k i r k en. n o 11

12 Vi starter opp igjen - et kor for deg som liker å synge pop, rock og gospel! Tirsdag 4. september kl starter vi opp igjen med friske rytmer og spenstige sanger. Vi øver på Effata i Saltnes. Koret er åpent for alle i klasse. Vi håper dere som var med i fjor fortsetter, men det er også plass til mange nye Program: September Oktober November Desember Øvelser - Øvelser - Øvelser - Øvelser - Øvelser 4.september 9. oktober 6. november 4. desember 11. september 16. oktober 13. november 11.desember 18. september 23. oktober 20. november 25. september 27. november Opptredener og konserter vi vet om allerede 26. oktober: Høstkonsert i Tomb Kirke 11. november: Gudstjeneste, Effata 7. desember: julekonsert med Trine Rein Du kan gjerne komme og være med på en øvelse for å se om du har lyst til dette! Hilsen lederne: Mirjam Moe ( ), Pia Straumsnes, Kristina Moe, Unni Sverdrupsen, Tyra Risnes og Kristine Lund Almås 12

13 INVITASJON TIL 10 ÅRS FEIRING! Dåpsdagen er kanskje en dag mange ikke tenker så mye på gjennom livet. Det var noe som skjedde en gang, og mange vet ikke en gang når de har dåpsdag. Men dåpsdagen er på mange måter en minst like stor dag som fødselsdag. På dåpsdagen ble du nemlig Guds barn, og du ble tatt inn i vår menighet. Lørdag 13.oktober inviteres de som kan feire 10 års dåpsdag, til å komme til Furuly menighetssenter, der vi skal pynte T-skjorter og spise litt. Vi starter kl 14 og holder på til ca kl 17. Jeg sender ut invitasjoner, men det kan være noen den ikke når. Derfor: Er du ca 10 år og kan feire 10 års dåpsdag i år, er det bare å melde seg på! Søndagen er det gudstjeneste kl 11 på Furuly, og da skal vi delta og fortelle hva vi gjorde lørdag. Jeg håper dere har lyst å komme til Furuly og være sammen med hverandre, pynte T-skjorter og gjøre andre ting. Påmelding senest 8. oktober, slik at jeg får bestilt T-skjorter. Melde på kan dere gjøre ved å ringe eller , eller sende mail til Mvh Kristine Lund Almås, menighetspedagog, Råde menighet 13

14 Ny Barne- og ungdomsarbeider I Råde hadde vi fra 2007 trosopplæringsprosjektet På samme lag. Selve prosjektet er over, nå jobber vi målrettet med å bygge ut trosopplæringen i menigheten, rettet mot barn og unge i alderen 0-18 år. Selv om prosjektet er over, har vi fått beholde midlene som følger trosopplæringsreformen, og det gjør at vi har mulighet til å engasjere medarbeidere ut over de fast ansatte. Forrige skoleår hadde vi tre ungdommer som var engasjert på timebasis, og de gjorde en flott jobb. For skoleåret 2012/13 har vi utfordret en ungdom som går på Tomb vgs, og hun har takket ja til å være Barne- og ungdomsarbeider dette året. Det er vi glade for, og ønsker henne lykke til! Her forteller hun litt om seg selv: Hei! Jeg heter Camilla Røed, er 18 år og kommer fra en gård i Holmestrand, Vestfold. Dette skoleåret her er jeg så heldig å få lov til å jobbe som Barne- og ungdomsarbeider i Råde menighet. Jeg går 3. året Agronom på Tomb i år, derfor bor jeg i Råde. Når jeg er ferdig med videregående, er planen å gå ett år på Bibelskolen i Grimstad, før jeg overtar gården hjemme. På Tomb er jeg i år leder for det elevstyrte kristne ungdomslaget, Tomb KU. Jeg gleder meg veldig til å jobbe i Råde menighet dette skoleåret! Jeg gleder meg til å være med konfirmanter og andre barn og ungdommer. Jeg trives veldig godt med å jobbe med barn og unge. Det å få muligheten til å prate med dem om alt fra Gud og Jesus til kuer og skole. Jeg ser fram til å jobbe i Råde menighet dette året. Camilla Røed DU KAN BETY EN FORSKJELL FOR NOEN! Kan du gi litt av din tid? Sett av datoene nedenfor og bli med på inspirasjonskvelder på Furuly med BESØKSTJENESTE i fokus. Onsdag 17. oktober kl (Furulydagene) Per Anders Nordengen, forfatter, prest og inspirator. Tema: Alle kan bety en forskjell for noen Mandag 29. oktober kl på Furuly Johan Arnt Wenaas, tidl. gen.sekr i Kirkens Sosialtjeneste, tidl dir v. Lovisenberg. Tema: Du er god nok, om å være et lyspunkt for noen i hverdagen. Besøkstjeneste, mål og form. Mandag 12. november kl på Furuly Berit Trandem, diakon. Grete Heen Husebye, leder av diakoniutv./sykepleier. Tema - om den gode samtalen, nærhet og avstand, taushetsplikt. Praktisk tilrettelegging. Vi håper dette kan være noe for deg som allerede besøker noen eller for deg som ønsker å gå på besøk. Arr: Diakoniutvalget i Råde menighet. Vil du vite mer? Ring Grete Heen Husebye (tlf: ) 14

15 FOLKELIG BIBELUNDERVISNING Tirsdag 30. oktober kl på Furuly Norge en kristen nasjon. Ser vi slutten? I mai 2012 ble Grunnlovens 2 forandret, slik at evangelisk luthersk kristendom ikke lenger er statsreligion. Hva betyr det for kristendommens stilling i Norge? Sier Bibelen noe om forholdet mellom stat og kirke? Denne tirsdagen vil vi se nærmere på disse aktuelle og omdiskuterte spørsmålene, både i lys av Bibelen og historien. Vi kan love en kaffekopp, spennende gjennomgang og god tid til spørsmål og samtale etterpå. Kvelden ledes som vanlig av professor Oskar Skarsaune og Rådes prester. Alle troende og tvilende er hjertelig velkommen! Oskar, Per Willy og Gyda Råde eldreråd arrangerer tur for eldre i Råde kommune onsdag 17. oktober til Oslo Pris: Kr. 300,- pr. person Første stopp på turen blir Stortinget. Her skal vi være tilhørere på en spørretime, spise lunsj og få en omvisning i Stortingsbygningen. Deretter går vi ned til Rådhuset (ca. 5 minutter å gå). I denne kjente bygningen får vi en guidet tur på ca. 45 minutter. Siste post på programmet for Oslo-turen vår blir middag på en av restaurantene i nærheten av Rådhuset. Bussen går fra Saltnes Interiør kl og stopper ved buss-stopp underveis fram til Bøndernes Hus. Forventet avgang fra Bøndernes Hus er kl Vi regner med å være tilbake i Råde ca. kl Bindende påmelding til: Gerd Skovdal, tlf / eller Kai Kinn, tlf / senest 10. oktober Velkommen! Eldrerådet. Fokus på lokalhistorien Tirsdag 9. oktober kl på Råde bibliotek vil Eigill Tangen fortelle om arbeidet med det fjerde bindet av bygdeboka. Marit Solberg forteller glimt fra Råde biblioteks 170 år lange historie. Servering av kaffe og kake. Gratis entré. Alle velkommen! «Skråkk» Fredag 12. oktober kl blir det musikalsk forestilling for 5-åringer med tema lokale sanger om dyr, noen av sangene har opprinnelse fra Råde. Forestillingen er i regi av Østfold musikkråd. Den er sponset av Råde biblioteks venner. Husk påmelding! Barnehagene har fått invitasjon. Hilsen Astrid K. Sandersen Råde bibliotek

16 FORMIDDAGSTREFF Fredag 19. okt. kl på Furuly Prest Geir Braadlie tryller og holder andakt Furuly barnehage deltar. Bevertning. Alle er hjertelig velkommen! SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 8. oktober kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Misjonsmesse på Furuly, Råde lørdag 3. november Kl : Formiddagstreff Sang av Misjonsmusikken Kl : Familiesamling. Dalblomsten barneforening deltar. Ca. kl : Trekning av Råde-utlodningen Velkommen til årets misjonsmesse! Råde Y s Men s Club oktober: Vi deltar på Furulydagene. 23. oktober: Distriktsmøte nytt om vår org. Råde KFUK oktober Vi deltar på Furulydagene. Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Råde Husflidslag har startet opp høstens aktiviteter med studieringer og kurs. Dette er åpent for alle. Mer info: Se vår hjemmeside eller kontakt Ansgar Kronstad, tlf E-post: Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: OKTOBER * Fredag 12. okt. kl : TEMADAG. Vi får besøk av Bjørn Bråte som viser oss helseog velværeprodukter som inneholder Aloe Vera. Alle velkommen! * Fredag 19. okt. er Eldrebølgen invitert til Furulydagene til formiddagstreff. Presten vår, Gyda er med. * Onsdag 24 okt. kl : TEATERTUR. Heidi Gjermundsen Broch spiller hovedrollen i teaterstykket «Evita» på Det Norske teater. Pris kr. 500,-. Bindende påmelding på Eldrebølgen. Påmeldingsliste på Eldrebølgens kafé. Buss fra Saltnes kl , fra Karlshus kl * Torsdag 25. okt. kl : Mannequinoppvisning v/linnea Shop og Eldrebølgen. Bill. selges i Linnea. * Søndag 28 okt. kl : Familiesøndagsmiddag. * Fredag 5. og 19. okt: Uketrekning. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger Telefon Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER God Ta kontakt service og med personlig oss om rådgivning spare-/ en selvfølge for oss! Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL FREDRIKSTAD AS Vi Vi har har kvm kvm med med Dammyr 12 - tlf strikke- og og heklegarn! 18 Man - Ons Tors Fre Lør Lør VELKOMMEN VELKOMMEN TIL OSS! TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL ØST-REVISJON - Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 Varm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! På jakt etter ny bil? Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 Haugsten Gård GÅRDSBUTIKK Åpent man-ons-fre 14-18, eller etter avtale SELSKAPSLOKALE CY Kontakt Inger Hellenes Grimstad, tlf C M Y CM MY CMY A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... K RÅDE BIBLIOTEK - Telefon Åpningstider: Mandag og onsdag Tirsdag Torsdag og fredag Endringer kan forekomme. Se Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Salt Skjellsand Totaktsbensin Sagkjedeolje Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Kihl gård - E t hyggelig sted for møter og selsk a p e r Jane og Hans Christian Kihl Kihlsveien Råde Tlf www. kihlgard.com Lucky LOOK frisør Everksveien 3, 1640 Råde Tlf

22 EFFATA Oktober 7. Gudstjeneste Kvinneforening m/boe Joh. Hermansen Bønnemøte Basar. Sangmøte Basar. Formiddagstreff Basar. Familiemøte Caritas Israelsmisjon Fredagsklubben Bønnemøte November 1. Samtalemøte Andakt og sang v/asle Stolsdokken FURULY Oktober 4. Furulykjeller n er åpen Samtalemøte Babysang Småbarnsang Furulykjeller n er åpen Furulydagene 14. Familiegudstjeneste m/kaffe Litteraturkveld Knøttetreff Juniorsang Kåseriaften og musikk Furulykjeller n er åpen Quiz-kveld Formiddagstreff m/underholdning Ungdomsarrangement Markedsdag Familiemiddag Y s Men FURULY MENIGHETSSENTER Har du behov for selskapslokaler? da er FURULY stedet! Vi leier ut til: Bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf KONSERT I TOMB KIRKE 24. Babysang Småbarnsang Furulykjeller n er åpen Foredrag om besøkstjeneste Folkelig Bibelundervisning Knøttetreff Juniorsang November 1. Furulykjeller n er åpen NMS-messe GRIMSTAD BEDEHUS Oktober 5. Sangmøte kafé Sangmøte kafé MISSINGMYRA BEDEHUS Oktober 7. Søndagsskole MissMini Basar/andakt Søndagsskole MissMini November 4. Søndagsskole MissMini RÅDE MISJONSHUS Oktober 17. Misjonsmøte Husmisjon November 7. Misjonsmøte Hyggetreff Fredag 26. oktober kl arrangerer Saltnes Soul Children, Mini-Ekko og Caritas konsert i Tomb kirke. Korene synger hver for seg og sammen, og det blir litt allsang. En liten «Tante Sofie» kommer også. Gyda Hesla gir oss noen ord for kvelden. Gratis inngang. FRA 1. JANUAR HAR KONTORET FØLGENDE ÅPNINGSTIDER: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-13

23 Bjørnar Spydevold og Kari Stokke på Effata (Foto: Wenche Bjørkå)

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN trenger du kirkeskyss? Ring okt. 19. s. i treenighetstiden Effata kl 11.00: Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Nattverd. Offer til Normisjon. 14. okt. 20. s. i treenighetstiden Furuly kl 11.00: Familiegudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla og menighetspedagog Kristine Lund Almås. Bønnevandring med nattverd. 10-års feiring av dåp og starten på Furulydagene. Kirkekaffe. Offer til Furuly menighetssenter. 21. okt. 21. s. i treenighetstiden Råde kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og menighetspedagog Kristine Lund Almås. Dåp. Utdeling av 4-års bok. Offer til TV-aksjonen. 28. okt. Bots- og bønnedag Tomb kirke kl 11.00: Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til Diakoniutvalget. Søndagsskole på Tomb. 4. nov. Allehelgensdag Råde kirke kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla og kapellan Per Willy Wilhelmsen. Vi minnes dem som har gått bort det siste året. Tomb kammerskor deltar. Offer til Menighetspleien. Døpte: Henry Trandem Gallis. Viet: Elin Syvertsen og Erling Manseterbak (Evangeliesenteret), Kathrine Klemetsen og Håvard Møllerhagen Arvesen, Marianne Agnalt og Audun Aspevoll, Irene Eilertsen og Jørn Richard Storli, Ann-Kristine Ekeberg og Anders Endal, Laila Iren Pettersen og Espen Lauvstad, Marit Lundberg Henriksen og Anders Bjørnebekk. Døde: Sigrid Johanne Weel, Jakob H. Henriksen, Gerd Johannessen, Per Erik Rangberg, Magnhild Birgitte Torp.

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby Forsidebilde 2015 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk.

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg.

Glemmen. Menighetsblad. Nye prester. Om Korsvei. Om dåp. Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. Nr 3-2015, 15. årg. Glemmen Nr 3-2015, 15. årg. Menighetsblad Om dåp Nye prester Om Korsvei Les mer på side 3-5. Les mer på side 9. Les mer på side 11. GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten 28, Pb. 84 Tlf.: 69

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Familiegudstjenestesatsing

Familiegudstjenestesatsing Trygve Gulbrandsens verdier se side 2 TV-aksjon 2014 se side 5 Utdeling av 4-års bok se side 8 FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR.3 2014 60. ÅRGANG Familiegudstjenestesatsing i Mysen kirke GØY

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer