Stokke menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke menighetsblad"

Transkript

1 Nr årgang 20. januar mars 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Nytt år tid for renselse? Tulla + Sole = Sant Glimt fra Mali side 3 side 6 side 9

2 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse: Stokkeveien 55. Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke. E-post: Tlf: Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri mandager. ANSATTE: Kirkeverge Mona Bondevik Tlf: Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn) Tlf: Seniorprest Elise Strat Tlf: Kapellan Frode Magnar Andersen Tlf: Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe Kantor Jaime Nicholas Lewis Tlf: Musikkarbeider Marie Relling Tlf: Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn) permisjon. Ungdomspedagog Kristin Dybvik er i permisjon. Diakoniarbeider Grete Granerød Tlf: Undervisningsleder Gunvor L. Falke Tlf: Leder trosopplæring Victor Skimmeland Kirketjener Barbro Häggblad Tlf: / Kirketjener Siv T. Sommerstad Mobil: Kirketjener Helga S. Grav Mobil: Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland Alle kan treffes etter avtale. Leder av Stokke kirkelige fellesråd Anders Kristian Kjær jr. Tlf Leder av Arnadal menighetsråd Øyvind Tretteteig. Tlf Leder av Skjee menighetsråd Åse Svensson. Tlf Leder av Stokke menighetsråd Karl Hagelund. Tlf Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i Stoff leveres på Kirkekontoret eller e-post: Møtenotiser kan sendes som e-post til Ansvarlig redaktør: Mona Bondevik. Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Elise Strat, Helge Klingberg, Ellen Chr. K. Stampe. Bankkonto: til menighetsbladet. Neste nummer av menighetsbladet kommer i uke 9 og dekker tidsrommet Stoff må leveres innen På den annen side Nytt år nye tider Vi skriver 2014, og enda synes vi det er litt uvant. Vi er altså i gang med et nytt år og lurer på hva det vil bringe oss. For kirken, både lokalt her i Stokke og i vårt bispedømme Tunsberg, vil det være skifte av viktige personer. Og på sentralt hold er det også varslet endringer. For Stokkes vedkommende gjelder det at vi får ny kirkeverge etter Mona Bondevik som slutter 1. mars. «Er det så viktig da?» vil kanskje noen spørre. Ja, kirkevergen er viktig for kirken lokalt. Han eller hun er daglig leder for kirkestaben, de som er ansatt av fellesrådet. Dette er det knyttet personalansvar og økonomiansvar til. Kommunen gir kirken en rammetildeling og det er kirkevergen som har ansvaret for både budsjettering og bruken av budsjettet innenfor den rammen som er gitt, for tiden er denne svært stram. Det gjelder for både kirker og kirkegårders drift og investering, samt lønn og kirkestabens drift for øvrig. Kirkevergen er også sekretær for fellesrådet. Det er derfor viktige funksjoner for den lokale kirke som kirkevergen skal ivareta. For vårt bispedømme gjelder det at vi i løpet av året får ny biskop etter Laila Riksaasen Dahl som slutter til sommeren. Vi har fått 5 nominerte kandidater som bispedømmerådet har presentert. Det er fra lokalt hold i bispedømmet lansert en kandidat til. Alle menighetsråd og prester i bispedømmet skal uttale seg om hvilke tre kandidater de vil ha på topp. Så her har våre menighetsråd og prester en viktig rolle og påvirkningskraft, når det g jelder h v e m s o m s k a l b l i vå r n y e b i s k o p. På departementsnivå kan det skje at vi for første gang ikke lenger har noen kirkeminister i regjeringen. Det er kommet signaler fra vår nåværende blåblå regjering om at det skal ryddes opp i departementenes såkalte portefølje. Et slikt signal er at kirkesakene skal plasseres i et annet departement enn nå, nemlig Kulturdepartementet, men at dette ikke vil medføre endring i departementets eller statsrådens tittel. Dette kan være en markering av at vi ikke lenger har en statskirke. Men vil dette være en styrke for Den norske kirke som folkekirke? Det vil det nye året kanskje vise. K. H. Stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: AKR/BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke menighetsblad

3 Ord til ettertanke Nytt år - tid for renselse? Mye folk hadde samlet seg i lokalet. På veggene i det dunkelt opplyste rommet var det hengt opp malerier, lyssatt på en måte som fremhevet motivene på en spesiell måte. Vi samlet oss ved ett av maleriene. Motivet var tydelig og støtende. Svært støtende for mange. Men maleriet var vakkert malt. Bildet viste en mann, sittende på huk bak en fjellknatte. Bakgrunnen var dunkelt opplyst i mørke farger. Rundt hodet hadde han en bandasjelignende hette, rundt den ene foten en klave med lenke. Bak fjellknatten, nede på en slette lå det en ring av sovende mennesker. I horisonten holdt solen på å stige opp, himmelen var farget rød. Og i løse luften, over ringen av sovende mennesker, svevet et nakent menneske i et vilt og fritt sprang. Mannen bak fjellknatten stirret fasinert ned mot den andre mannen. Han svevet fri som fuglen, uten lenke om foten, uten bånd om hodet. Ingenting av dette var spesielt støtende med maleriet. Det støtende motiv i bildet var dette: Mannen som satt på huk, var avkledt nedentil. Og han satt og gjorde sitt fornødne; med baken mot tilskuerne, som akkurat denne stunden var oss. Bildet var malt av maleren Odd Nerdrum. Og motivet er støtende. Muligens er det også malerens hensikt å vekke folks engasjement ved å provosere. Hva vet jeg? Men vi hadde med en guide. Hun forklarte oss litt om malerens symbolbruk, hans tenkning og hans budskap bak maleriene. Han har malt en mann, med bandasjert hode, sittende fast i en lenke, og han prøver å kvitte seg med sitt indre slagg. Han ser lengselsfullt ned mot mannen som henger i luften, mot soloppgangen, uten ombundet hode, og uten slagg som må ut. Muligens er det han selv han ser, i et sprang bort fra fastsurrede tanker, lenker som binder ham og indre slagg som han må bli kvitt. Maleriet støter oss. Sikkert fordi det er så konkret; det viser fysiske prosesser som er naturlige, men likevel støtende når de blottlegges. Du synes kanskje også dette er et støtende utgangspunkt for en andakt. Men for meg ble likevel kunstutstillingen inspirerende for tanker og følelser. For maleriene sa meg, med sitt konkrete språk; noe viktig om å være menneske og å være kristen. Vi kalles til å følge Jesus Kristus ved stadig å la oss påvirke av hans tanker om verden, livet, håpet og menneskene, inkludert meg selv. Vi har av og til hodet fullt av fastsurrede tanker, som trenger å byttes ut mot nye. Vi har også innvendig slagg som vi trenger å bli kvitt. Vi trenger av og til å ta et sprang ut i det frie rom, mot nye innsikter, tro og håp. Vi kalles til å følge Jesus ved stadig å la ham frigjøre oss fra våre lenker, om det er synder, laster eller bekymringer, eller hva andre lenker vi måtte ha. Og noe av dette ville også sikkert være støtende, om det ble satt lys på det i det offentlige rom. Så er det tidlig på nyåret enda, en god tid for renselse, tid for ny innsikt. Min bønn for meg selv og for kirken i Stokke kan uttrykkes med ord som Paulus har skrevet. Dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære!! Elise Strat, prest Stokke menighetsblad 3

4 Norges sognekirker i 1814: Våre første nasjonale valglokaler Fra to av våre sentrale etater, Riksantikvaren og Arkivverket v/riksarkivet, og fra Tunsberg biskop har Stokke menighet fått tilsendt interessante dokumenter i forbindelse med grunnlovsjubileet I dokumentene er det i kortversjon redegjort nærmere for omstendighetene omkring valget av representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll, og vi tillater oss å sitere deler av dokumentene. «Tiden var knapp da det skulle velges representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i Hvordan kunne prinsregenten Christian Fredrik samle hele den norske befolkningen til lokale valg? Løsningen ble kirken i Norge, med dens sognekirker og presteskap. Rammen skulle være en spesiell bededagsgudstjeneste, og fra hvert valg skulle det utformes en fullmakt til de valgte stilet til prinsen selv, undertegnet av menighetens ansette menn. Fullmaktene er dokumenter som kaster lys over demokratiets fødsel i Norge. Hver kirke der det ble holdt valg, spilte en rolle i 1814, hver menighet utgjorde en valgkrets. Til grunnlovsjubileet 2014 ønsker Riksarkivaren og Riksantikvaren å løfte fram kirkeinstitusjonens store historiske betydning i De originale fullmaktene eies av Arkivverket. Riksantikvaren ønsker nå å gi vakre reproduksjoner av disse i gave til de kirkene der det ble holdt valg i 1814, eller kirken av i dag som erstatter den tidligere. Den enkelte menighet kan her se sin historiske betydning, og besøkende får et bredere inntrykk av Den norske kirkes historiske rolle. Fullmaktene er utformet av menighetens prest. De er derfor ikke like. Noen er forseggjorte og prydet med segl, andre er enkle og hverdagslige skriv.» For Stokkes menighets vedkommende har vi en såkalt «erstatningskirke» reist i 1886, til erstatning for vår tidligere middelalderkirke fra 1200-tallet. På bakgrunn av Riksarkivarens anmodning om at reproduksjonen får en god og hensiktsmessig plassering, vil det være mest naturlig å plassere reproduksjonen i våpenhuset. Men siden Stokke kirke er «listeført» (men ikke fredet), er det biskopen, som etter uttalelse fra Riksantikvaren, avgjør hvor og hvordan en slik ting skal plasseres. I skrivende stund har vi enda ikke fått tilsendt reproduksjonen av fullmaktsbrevet fra Stokke, men vi håper dette kommer tidsnok til at det kan være på plass når Grunnlovsjubileet skal markeres i kirkene den 16. februar Når reproduksjonen (faksimilen) foreligger, vil vi gjerne presentere den i menighetsbladet. Den enkelte fullmakt og mer omkring saken finnes på nettet: K. H. 4 Stokke menighetsblad

5 Foto: Alf Løvvold Fest for 50-årskonfirmanter En søndag på seinhøsten møttes 37 av Stokke konfirmantene fra 1963 til en hyggelig samling i Kirkestua i Arnadal. Dagen begynte med gudstjeneste i kirken og hvor sogneprest Frode Askekjær forrettet. I sin innledning ønsket han spesielt konfirmantene fra 1963 velkommen. I gudstjenesten var det flere hyggelige innslag, og vi opplevde at neste års konfirmanter tok aktiv del i selve gudstjenesten, noe som var en stor forandring fra vår konfirmasjonstid. Det var også to barn som ble døpt denne søndagen, og organist Svein Novsjø, som også var organist i kirken under konfirmasjonen i 1963, brukte melodier fra vår ungdom som musikalske innslag. Dagen var lagt opp slik at det skulle bli god tid til å prate sammen og ta opp igjen gamle bekjentskaper og lufte noen minner, da det var mange som ikke hadde sett hverandre på 50 år. Det var mye å snakke om, og praten gikk varmt over god mat og drikke. Dette ble kameraene og telefonenes dag. Her var det ikke manko på film, men det ble vist så som så med strømmen til flere etter hvert. For at deltakerne skulle få trekke pusten og summe seg litt i all praten, tok Askekjær oss med tilbake til hendelser fra vårt konfirmasjonsår: Han hadde lagt dette opp, slik at vi kunne se om vi husket noe. Enten har hukommelsen vår blitt dårligere med åra eller så får vi skylde på alderen, men noe husket vi da. Etter at kaker og kaffe var servert og mere prat kommet til, gikk ettermiddagen over i kveld. Mange hadde lang vei hjem på en litt tidlig kald vinterdag, så etter hvert reiste vi hvert til vårt etter en dag med mange hyggelig minner og gjensyn. Per Bruun. Stokke menighetsblad 5

6 Tulla + Sole = Sant Ja, det er helt sant. Tulla (Anna Marie) Mikkelsen har et helt spesielt forhold til Soletunet og Soletunets Venner. Hun er en supervenn, og det er ikke helt tilfeldig. I hele 32 år var Tulla kokk på Soletunet, men nå er det ti år siden hun ble pensjonist. Forholdet til stedet har gitt henne varig mèn, noe hun ikke er det minste lei seg for. Hva er Soletunets Venner for noe, du? For det første: Om noen ikke vet det, så er Soletunet bygdas sykehjem. Og for det andre: Vi er en gruppe stokkefolk som prøver å skape trivsel på sykehjemmet, og vi kaller oss Soletunets Venner. Vi møtes med beboerne hver tredje tirsdag i måneden og vi har et par timers program hver gang. Soletunets Venner er egentlig bare en flokk venner av Soletunet. Vi er ikke en ordinær forening og vi mottar ikke noe støtte fra noen. Rent økonomisk lever vi av utlodning på møtene og det holder hjulene i gang. Det går litt fra hånd til munn. Hva slags program setter beboerne pris på, da? Først og fremst sang og musikk. De gjenkjenner tekster og melodier fra gamle dager og synger med. Av og til blir de så engasjerte at de nærmest danser ut av lokalet når arrangementet er slutt. I tillegg er det selvsagt kaffepause og anledning til å få en hyggelig prat med folk de ikke omgåes til daglig. Kåseri og foredrag er ikke så lett å få til, for mange har svekket hørsel og vanskelig for å oppfatte det som blir sagt. Men når det er besøk av barn, er det til stor glede. Hva er din oppgave i denne sammenhengen? Jeg er altmuligmann. I perioder har jeg vært leder, andre ganger er jeg kaffekoker, så er jeg ansvarlig for innkjøp og noen ganger er det min jobb å fordele oppgaver. Kanskje har jeg litt for mange tråder å trekke i. Jeg tenker at hvis jeg svikter blir det mange detaljer andre må passe på. Men hittil har det gått greit. Vi husker at du fikk Tønsbergs Blads juleglede for din innsats for andre her før jul. Da nevnte du noe om å slutte? Ja, jeg har tenkt på det. Nå har jeg blitt så voksen (77 år) at jeg tenkte det kunne være nok. Men ved nøyere ettertanke har jeg kommet til at det kanskje ikke er noe liv å sette seg til i sofaen. Jeg har heldigvis god helse og arbeidslyst, så jeg fortsetter! Jeg er så glad i folk, forstår du. (Det er jo en flott innstilling, tenker vi.) I samtalens løp kommer det fram at Tulla egentlig ut - dannet seg til blomsterdekoratør og er en habil sanger. Blomstene fikk hun ikke dyrket, i hvert fall ikke som yrke, men sangen har hun dyrket. Hvordan har du fått utløp for din sangerglede? Først og fremst som sanger i Stokke Blandede Kor gjennom 40 år (!) og dertil i sanggruppa Moajentene. Mange av oss husker denne sanggruppa med glede. Moajentene er tre søstre, født og oppvokst i BokeMOA. Derav navnet på gruppa. Korsangen har ført meg til mange land i verden og har vært til mye glede gjennom livet, avslutter Tulla Mikkelsen. Og vi takker for praten, kaffen og krumkakene. H. K. 6 Stokke menighetsblad

7 Annonsører Helge Abrahamsen as 3160 Stokke, tlf Nybygg - Restaurering - Rehabilitering Tlf Mob Kjøp direkte fra produsent Gjennestadvn. 41, 3160 Stokke Tlf: Gårdssalg: Håndsorterte poteter sept-april i 10kg sekker Asterix - Pimpernel - Kerrs Pink Nybygg - Restaurering - Rehabilitering Tlf Mob Gjennestad Hagesenter, Hagesenter, 3160 Stokke, 3160 Tlf.: Stokke, Tlf: Fax: Få arbeidet fagmessig ut Stokke senter tlf: Vi utfører alt i u blikkenslager ar Egen produksjon på L Egen ansatt på verkst Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. Kobber og Blikk Servic Lillevhar Industriområde, S tlf TID til nye utfordringer Når vi tar regnskapet får du mer tid til å takle utfordringene i markedet - til beste for din bedrift. Økonor Stokke Postboks 60, 3161 Stokke Tlf Økonor Kontor Adresse Postboks Poststed Din Fotklinikk Alt innen Fotterapi / fotpleie Ring for timebestilling Adr: Engveien 4, 3161 Stokke Lisbeth Kjær Autorisert fotterapeut Tlf: Nybygg Tilbygg ResTauReRiNg industri & NæRiNgsbygg landbruk Tlf: Arild Abrahamsen har byttet navn til AT-Bygg AS Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Stokkev. 51, 3160 EU Stokke Kontroll tlf hjulsmåling Cuperens av ventilasjonsanlegg Service og reparasjon av alle merker Bytt av frontruter AC fylling Sørby Auto Sørby, 3160 Stokke Telefon ARBEIDET Når du trenger en elektriker eller tenker å anskaffe varmepumpe, ta kontakt med din lokale elektriker. Tlf: Storgata 1, 3160 Stokke Tlf: Fax: MedleM i den norske revisorforening Revisjon Skatt Avgift Regnskap E-post: Vi har servicetelefon utenom kontortiden, Ring Vår hovedoppgave er å bistå våre kunder med tilpassede løsninger til riktig pris. Vi tar også service på varmepumper. Vi tilbyr alt av elektrikertjenester og setter deg som kunde i fokus. Sagveien 1, 3160 Stokke Storgata 1, 3160 Stokke Mob: Tlf: MedleM i narf Regnskap Skatt Avgift Årsoppgjør E-post: Stokke menighetsblad 7

8 Flere paragrafer i grunnloven ble endret 21. mai 2012 og 16 lyder nå slik: Statskirke folkekirke? Nå er det faktisk allerede mer enn ett og et halvt år siden statskirkeordningen ble avviklet i Norge og nå kalles Den norske kirke for en folkekirke. Men det har vi alminnelige kirkemedlemmer merka lite til. Og hva har egentlig skjedd? Grunnloven er forandret og kirkeloven er forandret. Kongen er for eksempel ikke lenger kirkens øverste leder, prostene og biskopene blir ikke lenger utnevnt i statsråd og det kirkelige statsråd (som utnevnte kirkelige embetsmenn) har opphørt. Statlige organer har altså etter hvert liten innflytelse på Den norske kirke. Det vil si at kirken styrer seg selv. Kirkemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene er tillagt nye oppgaver som staten tok seg av før. Alle indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangeliskluthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved lov. Alle Tros- og livssynssamfund skal Understøttes paa lige linje. Biskop Laila Riksaasen Dahl skal pensjoneres til neste år og da får vi ny biskop her i Tunsberg bispedømme. Den nye biskopen blir da ansatt av Kirkerådet. Som vi forstår, har endringene først og fremst skjedd på toppnivået i kirken, og det gjenstår fortsatt en del før staten og kirken har løst alle bånd. Et område som ikke er berørt av denne endringen er kirkegårdsforvaltningen. Stortinget har bestemt at kirkegårdene fortsatt skal forvaltes av Den norske kirke, det til tross for at den ikke lenger er en statskirke. Mange synes det er feil. Men Stortinget mener det er hensiktsmessig. H. K. Takk til Turid Turid Hageberg Wold har nå avsluttet sin tid som leder av barnekoret STOKKENE og vi skylder henne en hjertelig takk for langvarig innsats og dyktig lederskap. I hele ti år har hun vært dirigent for koret som har gledet oss så mange ganger, ved små og store anledninger. Særlig husker vi musikalene som ble fremført i Stokke kirke og som det har ligget mye øvelse og tålmodighet bak. Turid har hatt med mange barn å gjøre i løpet av de ti årene. Koret har øvet hver annen onsdag og har hatt opp til 30 medlemmer av gangen. Det er ikke sikkert at alle har vært like motivert for oppgaven, men hun har greid å få det beste ut av alle. Takk, Turid! Hilsen menighetsrådene i Stokke. 8 Stokke menighetsblad

9 Med glimt fra Mali Stokke og Skjee menigheter har valgt misjonsarbeid i Mali som sine spesielle misjonsprosjekter og her følger et glimt derfra. Landet er dessverre preget av krig og uro for tida. Arbeidet med å få slutt på kjønnslemlestelse av jenter har blitt forsterket da det for ett år siden ikke var mulig å fortsette de andre prosjektene i den okkuperte delen av landet. I tre av de fire kommunene hvor misjonen jobber, er det gjennomført diskusjonsmøter hvor alle som betyr noe i samfunnet, var til stede. Temaet var forholdet mellom islam og omskjæring av jenter. På hvert møte deltok en høyt utdannet imam. Han begrunnet hvorfor omskjæring av jenter ikke er en religiøs plikt, det er kun en tradisjon. På grunn av de negative konsekvensene bør omskjæring av jenter stoppe, sa imamen. Det er svært vanlig at jenter som er blitt omskåret, får store problemer i forbindelse med fødsel. Når kompli- kasjoner oppstår, settes både barnets og morens liv i fare. Et tragisk utfall av komplikasjoner som følge av omskjæringen kan være at barnet dør og morens underliv ødelegges. Nå kan kvinnene komme for å bli operert. De får godt stell og god mat i 14 dager før operasjonen og etterpå får de opplæring i noe, ofte i søm, som kan gi inntekter. De får et nytt liv! Siste nytt er at 43 nye landsbyer har satt i gang prosjekter med å få slutt på omskjæring av jenter! Gerd Aasvang. Week 4 You eller på norsk: uke 4 for deg Y s Men Internasjonal lanserer i uke en kampanjeuke for Y s Men og hva Y s Men kan gjøre for deg. Y s Men er en støtteklubb for barne- og ungdomsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bevegelsen er verdensomspennende og arbeider med samfunnsmessige og internasjonale spørsmål. Men det blir også lagt vekt på miljøet innen klubbene med respekt for andres meninger og for kristne verdier. Y s Men arbeider for å gi dine og andres barn en tryggere og bedre oppvekst. Et av de internasjonale prosjektene nå, er å skaffe malarianett. Hvert minutt dør to barn under fem år av malaria! Med hensyn til lokale prosjekter, minner vi om søknadsfristen 1. mars. Alle barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke støtte, men tiltak av kristen karakter blir prioritert ved utdeling av midler. Søknad kan sendes til Ingeborg Knudsen, Vil du vite mer om bevegelsen vår så gå inn på www. Ysmen.no eller ta kontakt med undertegnede på Astrid Brunvatne. Noen trenger å snakke om vanskelige ting. Du kan være den som lytter når andre virkelig trenger det. Kirkens SOS i Vestfold søker frivillige medarbeidere. Interessert? Meld deg på: e-post: / mob: Les mer på: Stokke menighetsblad 9

10 Annonsører STOKKE FySiKalSKE institutt Dagrun og Erik Saga Storgt Stokke Telefon: Telefax: BYGGMESTER gran Vennerødveien 407 tlf PUKK- OG GRAVESERVICE AS Graving Sprenging Grunnarbeider itt firma annonseplass gave? Ønsker ditt firma annonseplass i neste utgave? Ta kontakt med Kristin på tlf eller Roger Tislevold: Årholtvn 23, 3160 Stokke Ta kontakt med Carina på tlf: Nordre Fokserød 13 > 3241 Sandefjord > Tlf: > > DESIGN - TRYKKSAKER - BØKER - DM - EMBALLASJE - SKILT - ETIKETTER - DIGITALTRYKK - BILDEKOR ANNONSESALG - DISPLAY - BANNERE - PERMER - PROFILTØY - FIRMAGAVER 10 Stokke menighetsblad

11 Takk til Marie Fellesskapskveld tirsdag 4. februar Foto: Kjellaug Breian Langø Marie Relling skal slutte som musikkarbeider i Vear arbeidskirke, der hun har vært ansatt siden Hun har hatt mange ledende roller, blant annet i voksenkoret AGAPE, barnekoret MINI-MINI, ungdombandet, Trommeverkstedet, babysang-gruppen, Trill og Trall og forsangertjenesten. Den største oppgaven har vært å spille til gudstjenestene i Vearkirken, der Marie har gledet oss med flott og talentfullt pianospill de siste fem årene. Hun har hatt stor variasjon i sitt repertoar. Til postludier har hun fremført variasjoner av de klassiske perler, rock, stev, salmer og folketoner. Vi takker Marie for alt hun har delt med menigheten vår og ønsker henne lykke til videre! Med hilsen menighetsstyret i Vear arbeidskirke. Staben ved kirkekontoret ønsker velkommen til fellesskapskveld tirsdag 4. februar kl på Gjennestad, i matsalen. Tale ved domprost David Gjerp med tema Kirke for alle. Sang ved ungdomskoret Enjoin. Bevertning. Samtale rundt bordet om temaet. Målgruppe: Ungdom og voksne. P.g.a. bevertningen må vi vite hvor mange som kommer. Påmelding senest 30. januar til Stokke kirke kontor tlf.: , eller e-postadresse: Stokke menighetsblad 11

12 Fra kirkeboka Døpte: Odin Grorud Setervang Karsten Rui Leander Madsen Lensberg Noah Kristoff Brekke Dragnes Yonathan Marin Erga Ola Hvidsten Fredriksen Mille Enger Kristiansen Magnus Nybakk Arvid Sortland Lie Sigrid Bredoch Sofie Stensrud Haugstaul Elias Skoli Slettingdalen Vigde: Riine Paimets og Ragnar Bredoch Begravet: Ragnhild Kirkeberg Olsen Odd Solheim Serina Laksesvela Karl Erik Jensen Kåre Bechmann Kitty Haagensen Reidar Olsrød Solveig Karine Berg Aslaug Hamre Laila Jacobsen Askestrand Elise Pedersen Lina Sandell-kveld Velkommen til Lina Sandell-kveld i Skjee kirke søndag 26. januar kl. 18. Vi synger Lina Sandells sanger og lytter til Erling Dittmanns sammenbindende tekster. Medvirkende er Tormod Hauge med venner. Skjee menighetsråd. En varm takk til Elise! Elise Strat har vært vikarprest i Stokke i et år, og vi har satt stor pris på å ha deg som prest. Du har beriket oss og berørt oss på en god måte. Vi vil takke deg for måten du har ledet gudstjenester og andre kirkelige handlinger på, med tydelighet og engasjement. Du har gitt råd og vært en god medspiller på menighetsrådsmøtene i Skjee og Arnadal. Du har i alt ditt arbeid utstrålt varme, omsorg og raushet. Og ikke minst, du har vært opptatt av å formidle det sentrale i den kristne tro. Takk for ditt gode «fotavtrykk» her i Stokke. Åse Svensson Leder Skjee menighetsråd. Forbønn i vinter Vi ber om at det nye året må gi glede og velsignelse for menighetene i Stokke at kirken må nå ut til flere med det glade budskapet at misjonsprosjektene i Mali og Etiopia må lykkes og at medarbeiderne får styrke til oppgaven 12 Stokke menighetsblad

13 Annonsører Stokke hverdager: 7 22, lørdager: 8 20 kiosk BenSin BilverkSted Stokke Tlf: Grev Wedelsgt. 3, tlf , Gjør det meste for de fleste! Jon Torjus Alten Vaktmestertjenester mob: tlf: Borgeveien Stokke e-post: matjord/bark/fyllmasse vedlikehold av grøntanlegg snørydding salting/sandstrøing gate/veifeiing transport bortkjøring tomtehogst vedkløyving trefelling SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Man-fre: Torsdag: Døvleveien 39, 3170 Sem Telefon: års garanti - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omslip Ny stein fra kr ,- inkl. montering og gravering MAXBO Sørhaug Avd. Sandefjord Tlf Avd. Stokke Tlf Tlf: SA Vi ønsker å være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap Telefon: Stall T Rideskole for alle over 6 år Sigrun Sætrevik Telefon: e-post: Stokke Åpningstider Hverdager 09:00-22:00 Lørdag 09:00-20:00 STOKKE TRAFIKKSKOLE Kontoret : Bjørn Finstad : Odd Egil Sørby : Christine Hem : TRYGG - RASK OPPLÆRING Moped - Traktor - Bil - Bil m/tilhenger - Kurs Stokke menighetsblad 13

14 Kirken på Vear 20 år Jubileet vel overstått, med jubileumsfest og etterfølgende jubileumsgudstjeneste. Jubileumsfesten ble ledet av Ingrid Wiig Nilsen. Steinar Lie intervjuet Per Åsmundtveit om historien før og under oppføring av kirken. Ungdommen hadde laget kreativ og gøyal film med innslag fra gamle filmer flettet fint i hverandre. Ungdomskoret Enjoin leverte flott og fengende sang og biskop Laila Riksaasen Dahl holdt en engasjert tale. Så var det kake og kaffe. Etter pausen var det bildeshow med nye og gamle bilder fra korene, aktivitetene og turene. Så var det takketaler og gaver til kirken. På søndag var det gudstjeneste der Frode Askeskjær og Frode Magnar Andersen forrettet og domprost David Gjerp prekte. Marie Relling sto for det musikalske sammen med et prosjektkor med et spenn 9-70 år i samme kor! Takk for en flott feiring og alle hjelpende hender til jubileet. Sokneprest Frode Askekjær, kapellan Frode Magnar Andersen og domprost David Gjerp. K. H. Smånytt Vear arbeidskirke har fått montert varmepumpe for dermed å få billigere oppvarming enn med tradisjonelle oppvarmingsmetoder. Installasjonen er godkjent av biskopen, som skal ha også slikt nytt utstyr i kirkerommet til behandling. Det har vært gravd på kirkegårdene ved Skjee og Arnadal kirker i høst. Det er fordi det også på disse kirkegårdene heretter skal benyttes elektrisk tineapparat når graver skal åpnes når det er tele i bakken. Nå er gravearbeidet avsluttet på alle kirkegårdene og strømmen kan settes på ved behov. Stokkene og Maxikoret starter opp igjen! De slår seg sammen fra januar Nye korledere er Victor Skimmeland som dirigent og Thea Solheim som pianist. Koret er for barn på barneskoletrinnet og og vil ha øvinger på onsdager i partallsuker. Fra starten av blir øvelsene i Vear arbeidskirke Informasjon kan fås fra Victor Skimmeland på tlf Koret er en del av barne- og ungdomsarbeidet som drives av givertjenesten i Stokke. Red. 14 Stokke menighetsblad

15 ARRANGEMENTER 15. januar 28. februar Alle arrangementer er åpne for den som vil komme. Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se menighetenes hjemmeside Arnadal menighetsråd har møte 23. januar. Skjee menighetsråd har møte 22. januar og 26. februar. Stokke menighetsråd har møte 31. januar og 25. februar. DET SKJER I ARNADAL Internasjonal kafé onsdag 5. februar kl Kafeen er et integreringstilbud som er åpent for alle i Stokke, med både norsk og annen etnisk bakgrunn, for å skape større forståelse på tvers av kulturene og bli kjent med andre som bor i kommunen. Kontaktperson: Diakoniarbeider Grete Granerød, Kirkekontoret. DET SKJER I skjee Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) mandagene 20. januar hvor Karl Hagelund forteller fra sin reise til Madagaskar sist høst, og 17. februar hvor Gunvor Kreken er taler, begge ganger kl Kirkebygden sjø møtes i Skjeestua onsdagene 5. februar og 5. mars. Begge dager kl Skjeemiddag arrangeres fredagene 31. januar og 28. februar i Skjeestua. Begge dager kl Påmelding til eller tlf innen dagen før. Sangkveld i Skjee kirke søndag 26. januar kl Tema: Lina Sandells sanger. DET Skjer i Stokke Stokke Misjonssamband har årsmøte 21. januar hos Asta og Sverre Hafell, Peer Gynts vei 50 B, og 18. februar hos Liv Astrid og Johan Bue, Beverveien 4A, begge ganger kl Stokke KFUK- KFUM har årsmøte 22. januar. Vi får besøk av kretssekretær Bustadmo. Neste møte er 19. februar, hvor vi får tale av Bjørn Mathiassen, med dåp som tema. For begge møter gjelder start kl og avslutning med et enkelt kveldmåltid. Lærerinnenes Misjonsforbund har møte 16. januar hos Kari Solheim og 20. februar hos Kirsten Skogstad Johansen, begge ganger kl Kontaktperson May-Brith Brendemo, tlf Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 15. februar på Engveien torget fra kl til kl Se program i dagspressen. Utlodning, bevertning m.m. Skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen. DET Skjer i Melsomvik Møter i Melsomvikkirken onsdag 26. februar kl hvor Charles Hansen fra Ordet og Israel taler. Søndagsmøter i Melsomvikkirken 9. og 23. februar med tale av Curt Westmann, begge ganger kl DET Skjer på vear For å følge med i de mange aktivitetene knyttet til Vear arbeidskirke, så kan du se på kirkens hjemmeside Cafèen i Vear arbeidskirke hver 3. onsdag i måneden, denne gang 22. januar og 19. februar. Velkommen til alle voksne som har anledning! KUNSTHISTORISK FORUM Våren 2014 MELSOMVIKKIRKEN Våren januar: Ord i øst og vest v/mathis Mathisen 31. februar: Bertel Thorvaldsen og «Den danske gullalder» v/erling Magnar Jørgensen 27. mars: Halfdan Egedius v/einar Gunleiksrud 28. april: Gnist og flamme Ragnhild Butenschøns skulpturer v/hans Butenschøn Programmet kan endres. Møtene avholdes i Melsomvikveien 38 og begynner kl Kontaktperson: Erling Magnar Jørgensen. Tlf: Det er følgende møter og gudstjenester kommende halvår: kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 17 Curt Westmann taler på alle samlingene, unntatt på følgende: taler Charles Hansen, taler er Einar Kristoffersen fra Den indre sjømannsmisjon. På gudstjenesten taler kapellan Frode Magnar Andersen. Takk for handelen! Vi handlet for kr ,- på julesalget i Gjennestad Hagesenter i desember. Beløpet går uavkortet til Misjonsselskapets jordmorutdanning på Madagaskar. Hilsen Den lille hjelper. Stokke menighetsblad 15

16 GUDSTJENESTELISTE fra 15. januar 1. mars Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så ring oss på tlf: , så ser vi om dagen er ledig. Søndag 19. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 2, 1 11 Lesetekst: 1 Mos 1, 26 31, Åp 21, 1 6 Arnadal kirke kl : Fellesgudstjeneste med Skjee menighet. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Avskjedsgudstjeneste for musikkarbeider Marie Relling. Nattverd. Søndag 26. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Luk 18, Lesetekst: Salme 146, 1 10, Rom 16, Melsomvikkirken kl : Lekmannsgudstjeneste ved Karl Hagelund. Preken ved Curt Westman. Nattverd. Søndag 2. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Mark 2, 1 12 Lesetekst: 1 Mos 15, 1 6, Rom 4, 1 8 Stokke kirke kl : Barnegudstjeneste (tårnagentene). Kapellan Frode Magnar Andersen. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Søndag 9. februar, 6. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 6, Lesetekst: Salme 126, 1 6, Fil 1, 2 6 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Skitur etter gudstjenesten ved gode snøforhold. Søndag 16. februar, Såmannssøndag Prekentekst: Luk 8, 4 15 Lesetekst: Jes 55, 8 13, Hebr 4, Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Kirkekaffe. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Søndag 23. februar, Kristi forklarelsesdag Prekentekst: Matt 17, 1 9 Lesetekst: 5 Mos 18, 15 18, Åp 1, 9 18 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Markering av grunnlovens 200 årsjubileum. Torsdag 27. februar Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Søndag 2. mars, Fastelavenssøndag Prekentekst: Joh 17, Lesetekst: Høys 8, 6 7, 1 Kor 13, 1 7 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i gudstjenestelista. 16 Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-59. årgang 15.06.2014 31.08.2014 INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11 DEN NORSKE

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 2-59. årgang 1. mars 2014 15. april 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Tårnagenter setter gode spor Liten stilling viktig jobb Takk til Mona Bondevik side 4 side 8 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 1-60. årgang 15.01.2015-01.03.2015 INFORMASJON Stokke menighetsblad Hvem er Hege Vilberg? Tårnagenthelg Internasjonal kafè side 4 side 7 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse:

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1-2014

Menighetsbladet Nr. 1-2014 Menighetsbladet Nr. 1-2014 Kilebygda, Melum, Skotfoss og Solum Kilebygda Melum Skotfoss Solum Foto: Hallvard Ripegutu Skidag i Solum På side 4-6 kan du se mange bilder og lese om skidagen 02 Innhold 03:

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012

Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012 Måsøy Menighetsblad Årgang 53 Nr. 1 2012 ANDAKTSTELEFONEN 38 09 17 00 Åpent hele døgnet. Ny andakt tirsdag og fredag. LANDSTADDAGEN 2011 17. juni arrangeres Landstad- Dagen for første gang i Måsøy kommune.

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR

menighetsblad NR.2 Det er vår! KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR menighetsblad NR.2-2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no Det er vår! FASTETID ER AKSJONSTID KRISTI KAMP ER OVERSTÅTT AT JEG IKKE GJORDE DET FØR - 2011 65. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no DEN NORSKE KIRKE

Detaljer

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25:

Menighetsblad. odum. Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Job 19, 25: Nr. 4 Desember 2010 e. Kr. Årgang 79 odum Menighetsblad Jørgen Korsvik Job 19, 25: Men jeg vet at min gjenløser lever; og som den siste skal han stå fram på jorden. Vikersund menighetssenter 30 år Eldres

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester nr. 4-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Nr. 1 2014 Tema: DÅP

Nr. 1 2014 Tema: DÅP menighetsblad Nr. 1 2014 Tema: DÅP I H J Ø R N ET Døpt i vann For den som kommer til en kirke for første gang, virker det nok merkelig at man øser vann over hodet på et barn eller en ungdom. Men helt fra

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9

KIRKEN VÅR. Lilly ny prest på Råholt. God paske! Side 8 og 9 o God paske! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL PÅSKEN 2015 - NR. 1 Biskopens hilsen Side 10 OFFENTLIG INFORMASJON Lilly ny prest på Råholt Lilly Renee Lauten (bildet)

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer? STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2005 58. årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14

Detaljer

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start

Ny opptakshelg pga streik i juni NRK-gudstjenester i Berg og Torsken Oppmøte 15-30 min før start Nr. 3/2006 61. årgang Takk til Fred!... side 4 En sang fra havet... side 6 Den helga det skulle vært opptak...... side 7 Viken senter... side 8 Om forholdet mellom staten og Den norske kirke... side 12

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer