Stokke menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke menighetsblad"

Transkript

1 Nr årgang 20. januar mars 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Nytt år tid for renselse? Tulla + Sole = Sant Glimt fra Mali side 3 side 6 side 9

2 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke kirkekontor Besøksadresse: Stokkeveien 55. Postadr: Postboks 10, 3161 Stokke. E-post: Tlf: Åpningstid: man. tirs. tors. fre. kl Prest, organist, kirketjener og kirkegårdsbetjent har fri mandager. ANSATTE: Kirkeverge Mona Bondevik Tlf: Sokneprest Frode Askekjær (Stokke sokn) Tlf: Seniorprest Elise Strat Tlf: Kapellan Frode Magnar Andersen Tlf: Kontorsekretær Ellen Chr. K. Stampe Kantor Jaime Nicholas Lewis Tlf: Musikkarbeider Marie Relling Tlf: Sokneprest Lise Horn (Skjee og Arnadal sokn) permisjon. Ungdomspedagog Kristin Dybvik er i permisjon. Diakoniarbeider Grete Granerød Tlf: Undervisningsleder Gunvor L. Falke Tlf: Leder trosopplæring Victor Skimmeland Kirketjener Barbro Häggblad Tlf: / Kirketjener Siv T. Sommerstad Mobil: Kirketjener Helga S. Grav Mobil: Kirkegårdsbetjent Rune Jacobsen Kirkegårdsbetjent Reidar Nærland Alle kan treffes etter avtale. Leder av Stokke kirkelige fellesråd Anders Kristian Kjær jr. Tlf Leder av Arnadal menighetsråd Øyvind Tretteteig. Tlf Leder av Skjee menighetsråd Åse Svensson. Tlf Leder av Stokke menighetsråd Karl Hagelund. Tlf Utgiver: Menighetsrådene. Utkommer 7 nummer i Stoff leveres på Kirkekontoret eller e-post: Møtenotiser kan sendes som e-post til Ansvarlig redaktør: Mona Bondevik. Redaksjonsutvalg: Karl Hagelund, Elise Strat, Helge Klingberg, Ellen Chr. K. Stampe. Bankkonto: til menighetsbladet. Neste nummer av menighetsbladet kommer i uke 9 og dekker tidsrommet Stoff må leveres innen På den annen side Nytt år nye tider Vi skriver 2014, og enda synes vi det er litt uvant. Vi er altså i gang med et nytt år og lurer på hva det vil bringe oss. For kirken, både lokalt her i Stokke og i vårt bispedømme Tunsberg, vil det være skifte av viktige personer. Og på sentralt hold er det også varslet endringer. For Stokkes vedkommende gjelder det at vi får ny kirkeverge etter Mona Bondevik som slutter 1. mars. «Er det så viktig da?» vil kanskje noen spørre. Ja, kirkevergen er viktig for kirken lokalt. Han eller hun er daglig leder for kirkestaben, de som er ansatt av fellesrådet. Dette er det knyttet personalansvar og økonomiansvar til. Kommunen gir kirken en rammetildeling og det er kirkevergen som har ansvaret for både budsjettering og bruken av budsjettet innenfor den rammen som er gitt, for tiden er denne svært stram. Det gjelder for både kirker og kirkegårders drift og investering, samt lønn og kirkestabens drift for øvrig. Kirkevergen er også sekretær for fellesrådet. Det er derfor viktige funksjoner for den lokale kirke som kirkevergen skal ivareta. For vårt bispedømme gjelder det at vi i løpet av året får ny biskop etter Laila Riksaasen Dahl som slutter til sommeren. Vi har fått 5 nominerte kandidater som bispedømmerådet har presentert. Det er fra lokalt hold i bispedømmet lansert en kandidat til. Alle menighetsråd og prester i bispedømmet skal uttale seg om hvilke tre kandidater de vil ha på topp. Så her har våre menighetsråd og prester en viktig rolle og påvirkningskraft, når det g jelder h v e m s o m s k a l b l i vå r n y e b i s k o p. På departementsnivå kan det skje at vi for første gang ikke lenger har noen kirkeminister i regjeringen. Det er kommet signaler fra vår nåværende blåblå regjering om at det skal ryddes opp i departementenes såkalte portefølje. Et slikt signal er at kirkesakene skal plasseres i et annet departement enn nå, nemlig Kulturdepartementet, men at dette ikke vil medføre endring i departementets eller statsrådens tittel. Dette kan være en markering av at vi ikke lenger har en statskirke. Men vil dette være en styrke for Den norske kirke som folkekirke? Det vil det nye året kanskje vise. K. H. Stokke menighetsblad nr Opplag: eks, Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: AKR/BK Vestfold Media AS, Trykk: BK Vestfold Grafiske AS 2 Stokke menighetsblad

3 Ord til ettertanke Nytt år - tid for renselse? Mye folk hadde samlet seg i lokalet. På veggene i det dunkelt opplyste rommet var det hengt opp malerier, lyssatt på en måte som fremhevet motivene på en spesiell måte. Vi samlet oss ved ett av maleriene. Motivet var tydelig og støtende. Svært støtende for mange. Men maleriet var vakkert malt. Bildet viste en mann, sittende på huk bak en fjellknatte. Bakgrunnen var dunkelt opplyst i mørke farger. Rundt hodet hadde han en bandasjelignende hette, rundt den ene foten en klave med lenke. Bak fjellknatten, nede på en slette lå det en ring av sovende mennesker. I horisonten holdt solen på å stige opp, himmelen var farget rød. Og i løse luften, over ringen av sovende mennesker, svevet et nakent menneske i et vilt og fritt sprang. Mannen bak fjellknatten stirret fasinert ned mot den andre mannen. Han svevet fri som fuglen, uten lenke om foten, uten bånd om hodet. Ingenting av dette var spesielt støtende med maleriet. Det støtende motiv i bildet var dette: Mannen som satt på huk, var avkledt nedentil. Og han satt og gjorde sitt fornødne; med baken mot tilskuerne, som akkurat denne stunden var oss. Bildet var malt av maleren Odd Nerdrum. Og motivet er støtende. Muligens er det også malerens hensikt å vekke folks engasjement ved å provosere. Hva vet jeg? Men vi hadde med en guide. Hun forklarte oss litt om malerens symbolbruk, hans tenkning og hans budskap bak maleriene. Han har malt en mann, med bandasjert hode, sittende fast i en lenke, og han prøver å kvitte seg med sitt indre slagg. Han ser lengselsfullt ned mot mannen som henger i luften, mot soloppgangen, uten ombundet hode, og uten slagg som må ut. Muligens er det han selv han ser, i et sprang bort fra fastsurrede tanker, lenker som binder ham og indre slagg som han må bli kvitt. Maleriet støter oss. Sikkert fordi det er så konkret; det viser fysiske prosesser som er naturlige, men likevel støtende når de blottlegges. Du synes kanskje også dette er et støtende utgangspunkt for en andakt. Men for meg ble likevel kunstutstillingen inspirerende for tanker og følelser. For maleriene sa meg, med sitt konkrete språk; noe viktig om å være menneske og å være kristen. Vi kalles til å følge Jesus Kristus ved stadig å la oss påvirke av hans tanker om verden, livet, håpet og menneskene, inkludert meg selv. Vi har av og til hodet fullt av fastsurrede tanker, som trenger å byttes ut mot nye. Vi har også innvendig slagg som vi trenger å bli kvitt. Vi trenger av og til å ta et sprang ut i det frie rom, mot nye innsikter, tro og håp. Vi kalles til å følge Jesus ved stadig å la ham frigjøre oss fra våre lenker, om det er synder, laster eller bekymringer, eller hva andre lenker vi måtte ha. Og noe av dette ville også sikkert være støtende, om det ble satt lys på det i det offentlige rom. Så er det tidlig på nyåret enda, en god tid for renselse, tid for ny innsikt. Min bønn for meg selv og for kirken i Stokke kan uttrykkes med ord som Paulus har skrevet. Dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferds frukt, som skapes ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære!! Elise Strat, prest Stokke menighetsblad 3

4 Norges sognekirker i 1814: Våre første nasjonale valglokaler Fra to av våre sentrale etater, Riksantikvaren og Arkivverket v/riksarkivet, og fra Tunsberg biskop har Stokke menighet fått tilsendt interessante dokumenter i forbindelse med grunnlovsjubileet I dokumentene er det i kortversjon redegjort nærmere for omstendighetene omkring valget av representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll, og vi tillater oss å sitere deler av dokumentene. «Tiden var knapp da det skulle velges representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i Hvordan kunne prinsregenten Christian Fredrik samle hele den norske befolkningen til lokale valg? Løsningen ble kirken i Norge, med dens sognekirker og presteskap. Rammen skulle være en spesiell bededagsgudstjeneste, og fra hvert valg skulle det utformes en fullmakt til de valgte stilet til prinsen selv, undertegnet av menighetens ansette menn. Fullmaktene er dokumenter som kaster lys over demokratiets fødsel i Norge. Hver kirke der det ble holdt valg, spilte en rolle i 1814, hver menighet utgjorde en valgkrets. Til grunnlovsjubileet 2014 ønsker Riksarkivaren og Riksantikvaren å løfte fram kirkeinstitusjonens store historiske betydning i De originale fullmaktene eies av Arkivverket. Riksantikvaren ønsker nå å gi vakre reproduksjoner av disse i gave til de kirkene der det ble holdt valg i 1814, eller kirken av i dag som erstatter den tidligere. Den enkelte menighet kan her se sin historiske betydning, og besøkende får et bredere inntrykk av Den norske kirkes historiske rolle. Fullmaktene er utformet av menighetens prest. De er derfor ikke like. Noen er forseggjorte og prydet med segl, andre er enkle og hverdagslige skriv.» For Stokkes menighets vedkommende har vi en såkalt «erstatningskirke» reist i 1886, til erstatning for vår tidligere middelalderkirke fra 1200-tallet. På bakgrunn av Riksarkivarens anmodning om at reproduksjonen får en god og hensiktsmessig plassering, vil det være mest naturlig å plassere reproduksjonen i våpenhuset. Men siden Stokke kirke er «listeført» (men ikke fredet), er det biskopen, som etter uttalelse fra Riksantikvaren, avgjør hvor og hvordan en slik ting skal plasseres. I skrivende stund har vi enda ikke fått tilsendt reproduksjonen av fullmaktsbrevet fra Stokke, men vi håper dette kommer tidsnok til at det kan være på plass når Grunnlovsjubileet skal markeres i kirkene den 16. februar Når reproduksjonen (faksimilen) foreligger, vil vi gjerne presentere den i menighetsbladet. Den enkelte fullmakt og mer omkring saken finnes på nettet: K. H. 4 Stokke menighetsblad

5 Foto: Alf Løvvold Fest for 50-årskonfirmanter En søndag på seinhøsten møttes 37 av Stokke konfirmantene fra 1963 til en hyggelig samling i Kirkestua i Arnadal. Dagen begynte med gudstjeneste i kirken og hvor sogneprest Frode Askekjær forrettet. I sin innledning ønsket han spesielt konfirmantene fra 1963 velkommen. I gudstjenesten var det flere hyggelige innslag, og vi opplevde at neste års konfirmanter tok aktiv del i selve gudstjenesten, noe som var en stor forandring fra vår konfirmasjonstid. Det var også to barn som ble døpt denne søndagen, og organist Svein Novsjø, som også var organist i kirken under konfirmasjonen i 1963, brukte melodier fra vår ungdom som musikalske innslag. Dagen var lagt opp slik at det skulle bli god tid til å prate sammen og ta opp igjen gamle bekjentskaper og lufte noen minner, da det var mange som ikke hadde sett hverandre på 50 år. Det var mye å snakke om, og praten gikk varmt over god mat og drikke. Dette ble kameraene og telefonenes dag. Her var det ikke manko på film, men det ble vist så som så med strømmen til flere etter hvert. For at deltakerne skulle få trekke pusten og summe seg litt i all praten, tok Askekjær oss med tilbake til hendelser fra vårt konfirmasjonsår: Han hadde lagt dette opp, slik at vi kunne se om vi husket noe. Enten har hukommelsen vår blitt dårligere med åra eller så får vi skylde på alderen, men noe husket vi da. Etter at kaker og kaffe var servert og mere prat kommet til, gikk ettermiddagen over i kveld. Mange hadde lang vei hjem på en litt tidlig kald vinterdag, så etter hvert reiste vi hvert til vårt etter en dag med mange hyggelig minner og gjensyn. Per Bruun. Stokke menighetsblad 5

6 Tulla + Sole = Sant Ja, det er helt sant. Tulla (Anna Marie) Mikkelsen har et helt spesielt forhold til Soletunet og Soletunets Venner. Hun er en supervenn, og det er ikke helt tilfeldig. I hele 32 år var Tulla kokk på Soletunet, men nå er det ti år siden hun ble pensjonist. Forholdet til stedet har gitt henne varig mèn, noe hun ikke er det minste lei seg for. Hva er Soletunets Venner for noe, du? For det første: Om noen ikke vet det, så er Soletunet bygdas sykehjem. Og for det andre: Vi er en gruppe stokkefolk som prøver å skape trivsel på sykehjemmet, og vi kaller oss Soletunets Venner. Vi møtes med beboerne hver tredje tirsdag i måneden og vi har et par timers program hver gang. Soletunets Venner er egentlig bare en flokk venner av Soletunet. Vi er ikke en ordinær forening og vi mottar ikke noe støtte fra noen. Rent økonomisk lever vi av utlodning på møtene og det holder hjulene i gang. Det går litt fra hånd til munn. Hva slags program setter beboerne pris på, da? Først og fremst sang og musikk. De gjenkjenner tekster og melodier fra gamle dager og synger med. Av og til blir de så engasjerte at de nærmest danser ut av lokalet når arrangementet er slutt. I tillegg er det selvsagt kaffepause og anledning til å få en hyggelig prat med folk de ikke omgåes til daglig. Kåseri og foredrag er ikke så lett å få til, for mange har svekket hørsel og vanskelig for å oppfatte det som blir sagt. Men når det er besøk av barn, er det til stor glede. Hva er din oppgave i denne sammenhengen? Jeg er altmuligmann. I perioder har jeg vært leder, andre ganger er jeg kaffekoker, så er jeg ansvarlig for innkjøp og noen ganger er det min jobb å fordele oppgaver. Kanskje har jeg litt for mange tråder å trekke i. Jeg tenker at hvis jeg svikter blir det mange detaljer andre må passe på. Men hittil har det gått greit. Vi husker at du fikk Tønsbergs Blads juleglede for din innsats for andre her før jul. Da nevnte du noe om å slutte? Ja, jeg har tenkt på det. Nå har jeg blitt så voksen (77 år) at jeg tenkte det kunne være nok. Men ved nøyere ettertanke har jeg kommet til at det kanskje ikke er noe liv å sette seg til i sofaen. Jeg har heldigvis god helse og arbeidslyst, så jeg fortsetter! Jeg er så glad i folk, forstår du. (Det er jo en flott innstilling, tenker vi.) I samtalens løp kommer det fram at Tulla egentlig ut - dannet seg til blomsterdekoratør og er en habil sanger. Blomstene fikk hun ikke dyrket, i hvert fall ikke som yrke, men sangen har hun dyrket. Hvordan har du fått utløp for din sangerglede? Først og fremst som sanger i Stokke Blandede Kor gjennom 40 år (!) og dertil i sanggruppa Moajentene. Mange av oss husker denne sanggruppa med glede. Moajentene er tre søstre, født og oppvokst i BokeMOA. Derav navnet på gruppa. Korsangen har ført meg til mange land i verden og har vært til mye glede gjennom livet, avslutter Tulla Mikkelsen. Og vi takker for praten, kaffen og krumkakene. H. K. 6 Stokke menighetsblad

7 Annonsører Helge Abrahamsen as 3160 Stokke, tlf Nybygg - Restaurering - Rehabilitering Tlf Mob Kjøp direkte fra produsent Gjennestadvn. 41, 3160 Stokke Tlf: Gårdssalg: Håndsorterte poteter sept-april i 10kg sekker Asterix - Pimpernel - Kerrs Pink Nybygg - Restaurering - Rehabilitering Tlf Mob Gjennestad Hagesenter, Hagesenter, 3160 Stokke, 3160 Tlf.: Stokke, Tlf: Fax: Få arbeidet fagmessig ut Stokke senter tlf: Vi utfører alt i u blikkenslager ar Egen produksjon på L Egen ansatt på verkst Vi utfører alt innen elektriske installasjoner, sterk- og svakstrøm. Kobber og Blikk Servic Lillevhar Industriområde, S tlf TID til nye utfordringer Når vi tar regnskapet får du mer tid til å takle utfordringene i markedet - til beste for din bedrift. Økonor Stokke Postboks 60, 3161 Stokke Tlf Økonor Kontor Adresse Postboks Poststed Din Fotklinikk Alt innen Fotterapi / fotpleie Ring for timebestilling Adr: Engveien 4, 3161 Stokke Lisbeth Kjær Autorisert fotterapeut Tlf: Nybygg Tilbygg ResTauReRiNg industri & NæRiNgsbygg landbruk Tlf: Arild Abrahamsen har byttet navn til AT-Bygg AS Vi utfører: Nybygg Tilbygg Restaurering Industri & næringsbygg Landbruk Stokkev. 51, 3160 EU Stokke Kontroll tlf hjulsmåling Cuperens av ventilasjonsanlegg Service og reparasjon av alle merker Bytt av frontruter AC fylling Sørby Auto Sørby, 3160 Stokke Telefon ARBEIDET Når du trenger en elektriker eller tenker å anskaffe varmepumpe, ta kontakt med din lokale elektriker. Tlf: Storgata 1, 3160 Stokke Tlf: Fax: MedleM i den norske revisorforening Revisjon Skatt Avgift Regnskap E-post: Vi har servicetelefon utenom kontortiden, Ring Vår hovedoppgave er å bistå våre kunder med tilpassede løsninger til riktig pris. Vi tar også service på varmepumper. Vi tilbyr alt av elektrikertjenester og setter deg som kunde i fokus. Sagveien 1, 3160 Stokke Storgata 1, 3160 Stokke Mob: Tlf: MedleM i narf Regnskap Skatt Avgift Årsoppgjør E-post: Stokke menighetsblad 7

8 Flere paragrafer i grunnloven ble endret 21. mai 2012 og 16 lyder nå slik: Statskirke folkekirke? Nå er det faktisk allerede mer enn ett og et halvt år siden statskirkeordningen ble avviklet i Norge og nå kalles Den norske kirke for en folkekirke. Men det har vi alminnelige kirkemedlemmer merka lite til. Og hva har egentlig skjedd? Grunnloven er forandret og kirkeloven er forandret. Kongen er for eksempel ikke lenger kirkens øverste leder, prostene og biskopene blir ikke lenger utnevnt i statsråd og det kirkelige statsråd (som utnevnte kirkelige embetsmenn) har opphørt. Statlige organer har altså etter hvert liten innflytelse på Den norske kirke. Det vil si at kirken styrer seg selv. Kirkemøtet, Kirkerådet og bispedømmerådene er tillagt nye oppgaver som staten tok seg av før. Alle indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangeliskluthersk kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved lov. Alle Tros- og livssynssamfund skal Understøttes paa lige linje. Biskop Laila Riksaasen Dahl skal pensjoneres til neste år og da får vi ny biskop her i Tunsberg bispedømme. Den nye biskopen blir da ansatt av Kirkerådet. Som vi forstår, har endringene først og fremst skjedd på toppnivået i kirken, og det gjenstår fortsatt en del før staten og kirken har løst alle bånd. Et område som ikke er berørt av denne endringen er kirkegårdsforvaltningen. Stortinget har bestemt at kirkegårdene fortsatt skal forvaltes av Den norske kirke, det til tross for at den ikke lenger er en statskirke. Mange synes det er feil. Men Stortinget mener det er hensiktsmessig. H. K. Takk til Turid Turid Hageberg Wold har nå avsluttet sin tid som leder av barnekoret STOKKENE og vi skylder henne en hjertelig takk for langvarig innsats og dyktig lederskap. I hele ti år har hun vært dirigent for koret som har gledet oss så mange ganger, ved små og store anledninger. Særlig husker vi musikalene som ble fremført i Stokke kirke og som det har ligget mye øvelse og tålmodighet bak. Turid har hatt med mange barn å gjøre i løpet av de ti årene. Koret har øvet hver annen onsdag og har hatt opp til 30 medlemmer av gangen. Det er ikke sikkert at alle har vært like motivert for oppgaven, men hun har greid å få det beste ut av alle. Takk, Turid! Hilsen menighetsrådene i Stokke. 8 Stokke menighetsblad

9 Med glimt fra Mali Stokke og Skjee menigheter har valgt misjonsarbeid i Mali som sine spesielle misjonsprosjekter og her følger et glimt derfra. Landet er dessverre preget av krig og uro for tida. Arbeidet med å få slutt på kjønnslemlestelse av jenter har blitt forsterket da det for ett år siden ikke var mulig å fortsette de andre prosjektene i den okkuperte delen av landet. I tre av de fire kommunene hvor misjonen jobber, er det gjennomført diskusjonsmøter hvor alle som betyr noe i samfunnet, var til stede. Temaet var forholdet mellom islam og omskjæring av jenter. På hvert møte deltok en høyt utdannet imam. Han begrunnet hvorfor omskjæring av jenter ikke er en religiøs plikt, det er kun en tradisjon. På grunn av de negative konsekvensene bør omskjæring av jenter stoppe, sa imamen. Det er svært vanlig at jenter som er blitt omskåret, får store problemer i forbindelse med fødsel. Når kompli- kasjoner oppstår, settes både barnets og morens liv i fare. Et tragisk utfall av komplikasjoner som følge av omskjæringen kan være at barnet dør og morens underliv ødelegges. Nå kan kvinnene komme for å bli operert. De får godt stell og god mat i 14 dager før operasjonen og etterpå får de opplæring i noe, ofte i søm, som kan gi inntekter. De får et nytt liv! Siste nytt er at 43 nye landsbyer har satt i gang prosjekter med å få slutt på omskjæring av jenter! Gerd Aasvang. Week 4 You eller på norsk: uke 4 for deg Y s Men Internasjonal lanserer i uke en kampanjeuke for Y s Men og hva Y s Men kan gjøre for deg. Y s Men er en støtteklubb for barne- og ungdomsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bevegelsen er verdensomspennende og arbeider med samfunnsmessige og internasjonale spørsmål. Men det blir også lagt vekt på miljøet innen klubbene med respekt for andres meninger og for kristne verdier. Y s Men arbeider for å gi dine og andres barn en tryggere og bedre oppvekst. Et av de internasjonale prosjektene nå, er å skaffe malarianett. Hvert minutt dør to barn under fem år av malaria! Med hensyn til lokale prosjekter, minner vi om søknadsfristen 1. mars. Alle barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke støtte, men tiltak av kristen karakter blir prioritert ved utdeling av midler. Søknad kan sendes til Ingeborg Knudsen, Vil du vite mer om bevegelsen vår så gå inn på www. Ysmen.no eller ta kontakt med undertegnede på Astrid Brunvatne. Noen trenger å snakke om vanskelige ting. Du kan være den som lytter når andre virkelig trenger det. Kirkens SOS i Vestfold søker frivillige medarbeidere. Interessert? Meld deg på: e-post: / mob: Les mer på: Stokke menighetsblad 9

10 Annonsører STOKKE FySiKalSKE institutt Dagrun og Erik Saga Storgt Stokke Telefon: Telefax: BYGGMESTER gran Vennerødveien 407 tlf PUKK- OG GRAVESERVICE AS Graving Sprenging Grunnarbeider itt firma annonseplass gave? Ønsker ditt firma annonseplass i neste utgave? Ta kontakt med Kristin på tlf eller Roger Tislevold: Årholtvn 23, 3160 Stokke Ta kontakt med Carina på tlf: Nordre Fokserød 13 > 3241 Sandefjord > Tlf: > > DESIGN - TRYKKSAKER - BØKER - DM - EMBALLASJE - SKILT - ETIKETTER - DIGITALTRYKK - BILDEKOR ANNONSESALG - DISPLAY - BANNERE - PERMER - PROFILTØY - FIRMAGAVER 10 Stokke menighetsblad

11 Takk til Marie Fellesskapskveld tirsdag 4. februar Foto: Kjellaug Breian Langø Marie Relling skal slutte som musikkarbeider i Vear arbeidskirke, der hun har vært ansatt siden Hun har hatt mange ledende roller, blant annet i voksenkoret AGAPE, barnekoret MINI-MINI, ungdombandet, Trommeverkstedet, babysang-gruppen, Trill og Trall og forsangertjenesten. Den største oppgaven har vært å spille til gudstjenestene i Vearkirken, der Marie har gledet oss med flott og talentfullt pianospill de siste fem årene. Hun har hatt stor variasjon i sitt repertoar. Til postludier har hun fremført variasjoner av de klassiske perler, rock, stev, salmer og folketoner. Vi takker Marie for alt hun har delt med menigheten vår og ønsker henne lykke til videre! Med hilsen menighetsstyret i Vear arbeidskirke. Staben ved kirkekontoret ønsker velkommen til fellesskapskveld tirsdag 4. februar kl på Gjennestad, i matsalen. Tale ved domprost David Gjerp med tema Kirke for alle. Sang ved ungdomskoret Enjoin. Bevertning. Samtale rundt bordet om temaet. Målgruppe: Ungdom og voksne. P.g.a. bevertningen må vi vite hvor mange som kommer. Påmelding senest 30. januar til Stokke kirke kontor tlf.: , eller e-postadresse: Stokke menighetsblad 11

12 Fra kirkeboka Døpte: Odin Grorud Setervang Karsten Rui Leander Madsen Lensberg Noah Kristoff Brekke Dragnes Yonathan Marin Erga Ola Hvidsten Fredriksen Mille Enger Kristiansen Magnus Nybakk Arvid Sortland Lie Sigrid Bredoch Sofie Stensrud Haugstaul Elias Skoli Slettingdalen Vigde: Riine Paimets og Ragnar Bredoch Begravet: Ragnhild Kirkeberg Olsen Odd Solheim Serina Laksesvela Karl Erik Jensen Kåre Bechmann Kitty Haagensen Reidar Olsrød Solveig Karine Berg Aslaug Hamre Laila Jacobsen Askestrand Elise Pedersen Lina Sandell-kveld Velkommen til Lina Sandell-kveld i Skjee kirke søndag 26. januar kl. 18. Vi synger Lina Sandells sanger og lytter til Erling Dittmanns sammenbindende tekster. Medvirkende er Tormod Hauge med venner. Skjee menighetsråd. En varm takk til Elise! Elise Strat har vært vikarprest i Stokke i et år, og vi har satt stor pris på å ha deg som prest. Du har beriket oss og berørt oss på en god måte. Vi vil takke deg for måten du har ledet gudstjenester og andre kirkelige handlinger på, med tydelighet og engasjement. Du har gitt råd og vært en god medspiller på menighetsrådsmøtene i Skjee og Arnadal. Du har i alt ditt arbeid utstrålt varme, omsorg og raushet. Og ikke minst, du har vært opptatt av å formidle det sentrale i den kristne tro. Takk for ditt gode «fotavtrykk» her i Stokke. Åse Svensson Leder Skjee menighetsråd. Forbønn i vinter Vi ber om at det nye året må gi glede og velsignelse for menighetene i Stokke at kirken må nå ut til flere med det glade budskapet at misjonsprosjektene i Mali og Etiopia må lykkes og at medarbeiderne får styrke til oppgaven 12 Stokke menighetsblad

13 Annonsører Stokke hverdager: 7 22, lørdager: 8 20 kiosk BenSin BilverkSted Stokke Tlf: Grev Wedelsgt. 3, tlf , Gjør det meste for de fleste! Jon Torjus Alten Vaktmestertjenester mob: tlf: Borgeveien Stokke e-post: matjord/bark/fyllmasse vedlikehold av grøntanlegg snørydding salting/sandstrøing gate/veifeiing transport bortkjøring tomtehogst vedkløyving trefelling SORG En verdig begravelse fjerner ikke sorgen, men gjør den enklere å bære. Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Klemmetsby-Firing Man-fre: Torsdag: Døvleveien 39, 3170 Sem Telefon: års garanti - Gravmonumenter - Navntilføyelser - Oppussing - Omslip Ny stein fra kr ,- inkl. montering og gravering MAXBO Sørhaug Avd. Sandefjord Tlf Avd. Stokke Tlf Tlf: SA Vi ønsker å være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap Telefon: Stall T Rideskole for alle over 6 år Sigrun Sætrevik Telefon: e-post: Stokke Åpningstider Hverdager 09:00-22:00 Lørdag 09:00-20:00 STOKKE TRAFIKKSKOLE Kontoret : Bjørn Finstad : Odd Egil Sørby : Christine Hem : TRYGG - RASK OPPLÆRING Moped - Traktor - Bil - Bil m/tilhenger - Kurs Stokke menighetsblad 13

14 Kirken på Vear 20 år Jubileet vel overstått, med jubileumsfest og etterfølgende jubileumsgudstjeneste. Jubileumsfesten ble ledet av Ingrid Wiig Nilsen. Steinar Lie intervjuet Per Åsmundtveit om historien før og under oppføring av kirken. Ungdommen hadde laget kreativ og gøyal film med innslag fra gamle filmer flettet fint i hverandre. Ungdomskoret Enjoin leverte flott og fengende sang og biskop Laila Riksaasen Dahl holdt en engasjert tale. Så var det kake og kaffe. Etter pausen var det bildeshow med nye og gamle bilder fra korene, aktivitetene og turene. Så var det takketaler og gaver til kirken. På søndag var det gudstjeneste der Frode Askeskjær og Frode Magnar Andersen forrettet og domprost David Gjerp prekte. Marie Relling sto for det musikalske sammen med et prosjektkor med et spenn 9-70 år i samme kor! Takk for en flott feiring og alle hjelpende hender til jubileet. Sokneprest Frode Askekjær, kapellan Frode Magnar Andersen og domprost David Gjerp. K. H. Smånytt Vear arbeidskirke har fått montert varmepumpe for dermed å få billigere oppvarming enn med tradisjonelle oppvarmingsmetoder. Installasjonen er godkjent av biskopen, som skal ha også slikt nytt utstyr i kirkerommet til behandling. Det har vært gravd på kirkegårdene ved Skjee og Arnadal kirker i høst. Det er fordi det også på disse kirkegårdene heretter skal benyttes elektrisk tineapparat når graver skal åpnes når det er tele i bakken. Nå er gravearbeidet avsluttet på alle kirkegårdene og strømmen kan settes på ved behov. Stokkene og Maxikoret starter opp igjen! De slår seg sammen fra januar Nye korledere er Victor Skimmeland som dirigent og Thea Solheim som pianist. Koret er for barn på barneskoletrinnet og og vil ha øvinger på onsdager i partallsuker. Fra starten av blir øvelsene i Vear arbeidskirke Informasjon kan fås fra Victor Skimmeland på tlf Koret er en del av barne- og ungdomsarbeidet som drives av givertjenesten i Stokke. Red. 14 Stokke menighetsblad

15 ARRANGEMENTER 15. januar 28. februar Alle arrangementer er åpne for den som vil komme. Om arrangementer ikke skulle ha kommet med, se menighetenes hjemmeside Arnadal menighetsråd har møte 23. januar. Skjee menighetsråd har møte 22. januar og 26. februar. Stokke menighetsråd har møte 31. januar og 25. februar. DET SKJER I ARNADAL Internasjonal kafé onsdag 5. februar kl Kafeen er et integreringstilbud som er åpent for alle i Stokke, med både norsk og annen etnisk bakgrunn, for å skape større forståelse på tvers av kulturene og bli kjent med andre som bor i kommunen. Kontaktperson: Diakoniarbeider Grete Granerød, Kirkekontoret. DET SKJER I skjee Skjee Normisjon har møte i Skjeestua (2. et.) mandagene 20. januar hvor Karl Hagelund forteller fra sin reise til Madagaskar sist høst, og 17. februar hvor Gunvor Kreken er taler, begge ganger kl Kirkebygden sjø møtes i Skjeestua onsdagene 5. februar og 5. mars. Begge dager kl Skjeemiddag arrangeres fredagene 31. januar og 28. februar i Skjeestua. Begge dager kl Påmelding til eller tlf innen dagen før. Sangkveld i Skjee kirke søndag 26. januar kl Tema: Lina Sandells sanger. DET Skjer i Stokke Stokke Misjonssamband har årsmøte 21. januar hos Asta og Sverre Hafell, Peer Gynts vei 50 B, og 18. februar hos Liv Astrid og Johan Bue, Beverveien 4A, begge ganger kl Stokke KFUK- KFUM har årsmøte 22. januar. Vi får besøk av kretssekretær Bustadmo. Neste møte er 19. februar, hvor vi får tale av Bjørn Mathiassen, med dåp som tema. For begge møter gjelder start kl og avslutning med et enkelt kveldmåltid. Lærerinnenes Misjonsforbund har møte 16. januar hos Kari Solheim og 20. februar hos Kirsten Skogstad Johansen, begge ganger kl Kontaktperson May-Brith Brendemo, tlf Lørdagstreffen i Stokke har treff lørdag 15. februar på Engveien torget fra kl til kl Se program i dagspressen. Utlodning, bevertning m.m. Skyss, ring kirkekontoret. Vel møtt! Treffkomiteen. DET Skjer i Melsomvik Møter i Melsomvikkirken onsdag 26. februar kl hvor Charles Hansen fra Ordet og Israel taler. Søndagsmøter i Melsomvikkirken 9. og 23. februar med tale av Curt Westmann, begge ganger kl DET Skjer på vear For å følge med i de mange aktivitetene knyttet til Vear arbeidskirke, så kan du se på kirkens hjemmeside Cafèen i Vear arbeidskirke hver 3. onsdag i måneden, denne gang 22. januar og 19. februar. Velkommen til alle voksne som har anledning! KUNSTHISTORISK FORUM Våren 2014 MELSOMVIKKIRKEN Våren januar: Ord i øst og vest v/mathis Mathisen 31. februar: Bertel Thorvaldsen og «Den danske gullalder» v/erling Magnar Jørgensen 27. mars: Halfdan Egedius v/einar Gunleiksrud 28. april: Gnist og flamme Ragnhild Butenschøns skulpturer v/hans Butenschøn Programmet kan endres. Møtene avholdes i Melsomvikveien 38 og begynner kl Kontaktperson: Erling Magnar Jørgensen. Tlf: Det er følgende møter og gudstjenester kommende halvår: kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 17 Curt Westmann taler på alle samlingene, unntatt på følgende: taler Charles Hansen, taler er Einar Kristoffersen fra Den indre sjømannsmisjon. På gudstjenesten taler kapellan Frode Magnar Andersen. Takk for handelen! Vi handlet for kr ,- på julesalget i Gjennestad Hagesenter i desember. Beløpet går uavkortet til Misjonsselskapets jordmorutdanning på Madagaskar. Hilsen Den lille hjelper. Stokke menighetsblad 15

16 GUDSTJENESTELISTE fra 15. januar 1. mars Det er stort sett mulighet for dåp på alle gudstjenester. Finner dere en søndag som passer, så ring oss på tlf: , så ser vi om dagen er ledig. Søndag 19. januar, 3. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 2, 1 11 Lesetekst: 1 Mos 1, 26 31, Åp 21, 1 6 Arnadal kirke kl : Fellesgudstjeneste med Skjee menighet. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Avskjedsgudstjeneste for musikkarbeider Marie Relling. Nattverd. Søndag 26. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Luk 18, Lesetekst: Salme 146, 1 10, Rom 16, Melsomvikkirken kl : Lekmannsgudstjeneste ved Karl Hagelund. Preken ved Curt Westman. Nattverd. Søndag 2. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Mark 2, 1 12 Lesetekst: 1 Mos 15, 1 6, Rom 4, 1 8 Stokke kirke kl : Barnegudstjeneste (tårnagentene). Kapellan Frode Magnar Andersen. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Seniorprest Elise Strat. Nattverd. Søndag 9. februar, 6. søndag i åpenbaringstiden Prekentekst: Joh 6, Lesetekst: Salme 126, 1 6, Fil 1, 2 6 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Skitur etter gudstjenesten ved gode snøforhold. Søndag 16. februar, Såmannssøndag Prekentekst: Luk 8, 4 15 Lesetekst: Jes 55, 8 13, Hebr 4, Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Kirkekaffe. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Søndag 23. februar, Kristi forklarelsesdag Prekentekst: Matt 17, 1 9 Lesetekst: 5 Mos 18, 15 18, Åp 1, 9 18 Arnadal kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Kapellan Frode Magnar Andersen. Nattverd. Markering av grunnlovens 200 årsjubileum. Torsdag 27. februar Stokke kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Søndag 2. mars, Fastelavenssøndag Prekentekst: Joh 17, Lesetekst: Høys 8, 6 7, 1 Kor 13, 1 7 Skjee kirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Frode Askekjær. Nattverd. Vear arbeidskirke kl : Gudstjeneste. Sokneprest Lise Horn. Nattverd. Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i gudstjenestelista. 16 Stokke menighetsblad

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-59. årgang 15.06.2014 31.08.2014 INFORMASJON Stokke menighetsblad Undervisningsleder hva driver hun med? Frode Magnar drar til Horten! At kirken er synlig er viktig side 4 side 6 side 11 DEN NORSKE

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes 2.vara Renate Aasli (innkaller setter avtale) Ragnhild

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Østenstad menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Østenstad menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Østenstad menighetsråd Det velges 8 medlemmer og 5 vara. Kandidatene er oppfordret til

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 7-59. årgang 01.12.2014 15.01.2015 INFORMASJON Stokke menighetsblad Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen Vår egen juleplante Du grønne, glitrende tre, goddag! Det kimer nå til julefest

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter

Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Konfirmant 2014? Skoger og Konnerud menigheter Skal JEG bli konfirmant? Kanskje du allerede har bestemt deg for å bli konfirmant i kirken, eller kanskje du fortsatt lurer på hva du skal velge? Før du tar

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg

Heggedal menighet. Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Layout Siv Lakou / Trykk Jans Trykkeri Heggedal_Layout 1 22.07.11 19.46 Side 3 Heggedal menighet Din kirke ditt valg Informasjon om kirkevalget Kandidater til menighetsrådsvalg Kandidatene til Heggedal

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 2-59. årgang 1. mars 2014 15. april 2014 Informasjon Stokke menighetsblad Tårnagenter setter gode spor Liten stilling viktig jobb Takk til Mona Bondevik side 4 side 8 side 9 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 6-58. årgang 15. oktober 1. desember 2013 Informasjon Stokke menighetsblad Ord til ettertanke En barnslig olding Bøker, musikk og film rett hjem side 3 side 4 side 11 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE Stokke

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94

Møteprotokoll. Stokka menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Den norske kirke Stokka menighet Møteprotokoll Stokka menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 27.04.2012 12/432-7 1254/12 012.1 Anne Synnøve Evja Eikill, 51 91 19 94 Møtested: Stokka kirke, møterom

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE

VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE VELKOMMEN TIL JELØY KIRKE NOVEMBER: 30. kl. 11.00 LYSMESSE med dåp. Jeløy Kirkes Aspirantkor, Barnekor, Ungdomskor og Vokalensemble. BTP. DESEMBER: 7. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJENESTE med dåp og nattverd.

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Stokke menighetsblad

Stokke menighetsblad Nr. 4-58. årgang 1. juni 31. august 2013 Informasjon Stokke menighetsblad Kunsthistorisk forum hva er nå det? Et dystert minne Hvordan planlegger man tro? side 4 side 8 side 11 DEN NORSKE KIRKE I STOKKE

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer