Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann"

Transkript

1 Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann

2 Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå?

3 Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel

4 Hensikt med fag- og svenneprøven Prøvenemnda skal se det du kan Felles rammer - Like muligheter for alle Avslutning av opplæring Arena for læring

5 Få vist deg frem! Forklar det du gjør og valgene dine Førsteinntrykk når skaper du det? Vær forberedt og spør på formøte Går ikke ting som planlagt? Ta tid og tenk for å finne en løsning. Ta det med i evalueringen. Hva ville du gjort annerledes Si/vis ting som er selvsagt og forventet selv om det ikke står i kriteriene

6 Hvem er prøvenemnda? Fagpersoner i ditt fagområde som er foreslått av arbeidslivet og oppnevnt av yrkesopplæringsnemnda Verv i fylkeskommunen i 4 år Interesse og kunnskap om faget Oversikt over alle prøvenemnder

7 Fra planlegging - til fagbrevet i hånda Trening Oppmelding Planlegging Gjennomføring Oppsummering Hva hvis det ikke går bra? Fagbrevutdeling

8 Trening Hvordan forberede seg til prøven? Godt kjent med læreplanen Godt kjent med faglige krav og forventninger Trene på egenvurdering Trene på prøvesituasjoner skriving, bli observert og spurt, evaluer innsats Har du spørsmål skriv de ned! Formøte.

9 Film

10 Oppmelding Tar tid med planlegging Kø! Meld opp i tide! Når har lærlingene prøve? Prøve i sommerferien? Faglig leder sender oppmelding Vi sjekker teori, søknad om tilrettelegging og fritak Registrerer og sender til prøvenemnd

11

12 Planlegging Prøvenemnda to sensorer, når de har mulighet, når kan prøvestedet, geografi, flere prøver sammen? Kontakt med prøvested/kandidat formøte bli kjent med prøvestedet og muligheter/begrensinger Må ha innspill fra prøvestedet! Lager oppgaven

13 Planlegging Prøvestedet Prøvegrunnlag Rom/skrivested RO! Tilrettelegge daglig arbeid Informere andre på prøvestedet/arbeidsstedet Ikke blande seg inn, ta over, gi tid til løsninger samtidig er arbeidsdagen som vanlig Ikke ta resultatet for gitt! Respekt for kandidaten og prøvenemnda dette er en EKSAMEN!

14 Gjennomføring

15 Innhold i fag-/svenneprøven Fire deler: Planlegging med begrunnelser Gjennomføring Vurdering av eget arbeid Dokumentasjon av eget arbeid

16 Utforming av prøven Prøvenemnda skal lage en prøve ut fra kompetansemålene i læreplanen. Kandidaten skal få vist hva han/hun kan. Kandidaten skal ha muligheter til å utføre alle fasene i arbeidet innenfor tidsrammene. I oppgaven skal det stå klart hva som forventes levert i alle de fire delene av prøven.

17 Vurderingskriterier Prøvenemnda skal utarbeidet et eget grunnlag for vurdering (vurderingskriterier) tilpasset hver enkelt prøve. Grunnlaget er kompetansemålene i læreplanen. Vurderingskriteriene skal gjøres kjent for kandidaten.

18 Vurderingskriterier for praktisk prøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget: Praktiske og pedagogiske ferdigheter. Kandidaten skal kunne: Tilrettelegge Være imøtekommende Kommunisere Samspill(e) Observere Motivere Veilede Ledelse, organisering og oversikt Selvstendighet Samarbeid Engasjement Verdier Holdninger Oversikt over: Arbeidsplassens planer, rammebetingelser, lover og forskrifte. Rolledefinisjon og selvstendighet. Planer og mål for arbeidet. Valg av tiltak/aktiviteter. Begrunnelse for valgene. Kandidaten skal kunne: Synliggjøre rollefordeling og arbeidsfordeling Ha oversikt og være fleksibel Kandidaten Ha evne til skal ledelse ha oversikt og samarbeid over barne-/ungdoms i forhold til barn/ungdom gruppa, og voksne personalet Ta avgjørelser og prøvestedets og ansvar fysiske muligheter, og følge de lover og regler Gi/be som gjelder. hjelp Kandidaten Følge et budsjett skal kunne nyttiggjøre seg egne og andres kvalifikasjoner. Synliggjøre rollefordeling og arbeidsfordeling. Kandidaten skal ha konkrete og realistiske mål for arbeidet og Kandidatens utarbeide holdning begrunnede til: planer. Kandidatens Barn/ungdom tiltak/aktiviteter foresatte, kollegaer må være i samsvar med målene. Vise evne Kandidaten til å se: må vise til faglig kunnskap og evne til refleksjon. Individet Gruppa som helhet Vise engasjement og initiativ i arbeidet. Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon på ulike nivå: Barn/barn Barn/voksen Voksen/voksen Motta og formidle muntlig og skriftlig informasjon. Bruk av digitale verktøy Hente inn/bruke fagstoff Bruk av digitale verktøy med barn/unge Følge gjeldende regelverk

19 Karakterer Tre-delt karakterskala: Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Oppgaven skal lages slik at alle karakterene skal kunne brukes

20

21 Oppsummering Oppsummering på arbeidsplassen Endringer til neste kandidat? Spørsmål til nemnda? Markering Hva skjer videre på arbeidsplassen?

22 Hva skjer videre? Resultat til HFK, kompetansebevis, vitnemål, A4 fagbrev. Invitasjon til fagbrevutdeling Jobb/utdanning? Gikk det ikke bra?

23 Ikke bestått Prøvenemndas begrunnelse muntlig/skriftlig Trøst/beskyldninger fra arbeidsplass Ny prøve oppmelding og forberedelse Klage formell eller vurdering Klage hva klager du på, begrunn Sendes prøvenemnd evt. klagenemnd

24 Fagbrevutdeling November hvert år Elverum, Hamar, Sentrum, Røros (januar) Seremoni for deg og familien Invitasjon i oktober

25 nettsider oppmelding, fagskole, påbygg, fritak læreplaner, filmer

26 HUSK Å SVARE! Lærebedriftsundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen Anonymt premier!

27 Hva har du hørt om? Fag- og svenneprøven hva er hensikten? Hvordan du kan forberede deg Hvordan prøven blir gjennomført Hva som skjer etter prøven

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer