Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging."

Transkript

1 Liste over foredrag 1. Fjellsprengningsteknikk 1.1. Underjordsdri Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging Ti/el Forfa/er År Ar6kkel nummer Hydrauliske borerigger ved nye tunnelanlegg. Hans Bjaaland Rigger for tunge bormaskiner i store og mellomstore tunneltverrsni?. - I bruk og under utvikling Kjell Karlsen JumbodriE ved Brokkeanlegget Tobias Haugeland DriE med tungt tunnelutstyr ved Røldal- Suldal- anlegget. Tron Jorstad Fra drieen av Langvannstunnelen Rana kraeverk Odd Johannessen Økonomiske sammenligninger mellom tungt og te? boreutstyr. Jarle Ravn Sammenligning mellom stenderboring med grovhull og liggerboring med le? utstyr ved pallsprengning, Hunderfossen Baard Hoel Modifisert stgematerrigg. Morten Johnsen DriEsresultater med stgematerrigg ved Brokkeanlegget Tor F. Johansen Nye erfaringer med grovhullsrigg. Tor Langvik Hansen Nye erfaringer med grovhullsrigg. Tron Jorstad Erfaringer fra kombinasjon grovhulls- og småhullsrigg. Sprøytebetong som driesforsterkning i tunnel. E. Ellingsen Moderne borerigger for små profiler. H. Bronder Erfaring med nye borerigger. Ulf Bergsmo

2 Erfaring med nye borerigger. Stein Narvestad Erfaring med nye borerigger. Rolf Mathiesen Ny? om borerigger - Montabert Le Pantofore Edgar Forsberg Ny? om borerigger O. Hjardemaal Ny? om borerigger Rolf Mathiesen Atmosfæren i småtunneler Kai Nielsen LuEputesprengning M. Babic Normaliserte tunnelkostnader Odd Johannessen Tunnelkostnader Odd Johannessen Vurdering av metoder for sprengning av jevne tunnelprofiler Hans Meisingset SystemaTsk utveekling av moderne tunnelboringsaggregat Lennart O?osson Datastyrt boring K. O. Dahl Erfarenheter ved hydraulisk bergbormaskiner Vigg Romell Montabert hydraulisk drieer Johan Kongsgaarden Boring og ladning i tunneler under 20m2 Odd Johannessen Analyser av overaell ved tunneldrie Arne R. Bjørke Erfaringer med hydrauliske bormaskiner Inge Nåvik Bruk av drieere med borhullsdiametermindre enn 43 med mer Kåre Schjerven Lange parallellhullsalver i tungsprengt aell Knut Garshol Utsprengning av Sentrum stasjon Ola Giske Boretekniske parametre ved hydraulisk boring Kjell Karlsen Hydraulisk langhullsboring i gruver Magnus Dalen

3 Erfaringer med hydraulboring Per M. Nilsen Prosjektering og bygging av undersjøiske vegtunneler. Egil Lundbrekke Geofysiske undersøkelser for undersjøiske vegtunneler i aell. Tor Erik Frydenlund Undersjøisk tunnel Rafsnes- Herøya Reidar Lien, Knut Garshol Dieseldreven hydraulisk boring under jord Arne Reidar Vadheim TunneldriE under Bussesundet gjennom knusningssoner Karl Jakov Carstens TunneldriE i basalt på Færøyene Niclad Foldbo HjuldriE i lange småtunneler Edvard Dahl VEAS tunnelanlegg - Anleggsmessige forhold. Arne Storjordet SkinnedriE i småtunneler. Erfaringer fra tunnelen Ka?ås- Holsaorden Tarald Nomeland Falltap og sprengningsmetoder Amund Bruland Fjellarbeider ved Sentrum stasjon i Oslo Svein Solum Anleggsteknisk kvarter. Gjennomføring av de lange tunnelene på Sørlandsbanen Håkon Hartmark Tunnelprosjektet Kalstø- Kårstø Kjell Holestøl TunneldriE for gassledninger under aorder, erfaringer fra Kårstø- anlegget Arne Reidar Vadheim Retningsavik for lange borhull Erik Ludvigsen Tunnel i svake bergarter i Warangoi, New Guinea Bjørn Buen, S. Barlindhaug Undersjøiske tunneler Ingeniørgeologiske erfaringer Bjørn Helge Klüver Norsk tunneldrie i svakt aell - erfaringer fra Hellas Knut Garshol Pallstross kontra sidestross i Tlløpstunnel Tl Saurdal KraEanlegg Roar Bjordal NATM - Beskrivelse av metoden. Er den brukbar i Norge? Arne Myrvang Norsk Tllemping av NATM i Hellas Knut Garshol

4 TunneldriE i basalt ved Blanda KraEverk i Island Sveinn Thorgrimsson TunneldriE på KonTnentalsokkelen Torbjørn Herre Metoder for lokalisering av blinde borhull Ole Bernt Lile Grunnforhold for tunneldrie på KonTnentalsokkelen S. Sørheim Vegtunneler på Vålerenga og i Porsgrunn. Vurdering av konvensjonell drie og bruk av delsni?maskin. Eirik Øvstedal, Morten Knudsmoen Erfaringer fra fire års drie av Vardøtunnelen Svein Roska TunneldriE i le?smuldrende sandstein med høyt vanntrykk i Guavio kraeverk, Colombia Einar Broch Undersjøisk tunnel Ålesund- Vigra. DriEserfaringer Rolf Naas Prosjektrapport Dype og lange aordtunneler Tore Movinkel Fresing av auglendshøgde tunnel, Stavanger. Prognosemodell for fresing av tunneler Thorvalg Kåre Lone, Øivind Arntsen Sikkerhet i vegtunneler Egil Lundebrekke E- 18 gjennom Oslo - Fjellinjen - Gjennomføring. Nye tunneler i Oslo- området Kjell O?ar Berge Fjellinjen - DriEserfaringer Svein Solum Datakontrollert boring Thorvald Wetlesen Forskningsprosjekt Undersjøiske tunneler Bjørn Nilsen Tunneler og undergrunnsanlegg, et NTNF- program Ulf Fredriksen Erfaringer fra E- 18 gjennom Oslo - Fjellinjen Kjell O?ar Berge E- 18 Fjellinjen - Kryssing av dyprenne under Rådhusplassen med og uten frysing Kjell O?ar Berge, Ole Fromride Fjordkrysninger. Hvordan vil erfaringene påvirke design av anlegg? Karl Melyby, Eirik Øvstedal Erfaringer med datastyrt tunnrelrigg Bengt Drageset Overflatekvalitet og falltap. Oppgjørsregler for tunnelarbeider Gunnar Brox Erfaringer fra tunnel drevet oppover medstgning 1:5 Aud Røsbjørgen

5 Granfosslinjen. Prosjekt og erfaringer Kjell O?ar Berge Tunnelpåhugg - Nye upordringer Knut Garshol Gudvangentunnelen - Norges lengste vegtunnel Lars Lefdal Driving av Ankomst i Dividalen Svein- Erik Løvli Arrangement og driesopplegg i forbindelse med Tlløpstunnel, SvarTsen Ole Brekke Rennfasporbindelsen Gunnar Nærum Erfaringer fra Fjellinjens måleprogram Kåre Digernes Freiaordtunnelen, Krifast Tunneldriving i svakhetssoner Karl Gunnar Holter Komple? tunnel like bak stuff Eirik Einum Tunneler - VikTg miljøelement i Trondheims- pakken Stein Heggestad Norsk tunnelteknologi på det internasjonale markedet Einar Broch Mikrotunnel i Drammen Johann Steffensen Overgang Tl underjordsdrie ved A/S Sydvaranger Peter Brugmans Storskala underjordsdrie ved elkem nefelin, Stjernøy Sven Fagerli Finsetunnelen Arvid Dokken Tunnelling in Korea Young- Nam Lee Tromsøysundtunnelen Rune MarTnussen Sprengningsarbeidene ved Hekni KraEverk Eiving Opedal Hanøytangen, undervannssprengning Anders Grimnes Lærdal- Aurdal- tunnelen - en anleggsteknisk upordring Gunnar Lotsberg Tunnel sikring ved NMT basert på borkjernelogging Nic Barton Miljøtunnel Horten - Borre Frank Fredriksen

6 Uppstart Hallandsås STg Øspjord Erfaringer fra bygning av Storbæltstunnelerne Peter Kofood Bekkestunnelen Spesielle upordringer Ragnar Sand Fuglum Ny? utstyr for tunnelprofilering Håkon Bjor Tunneldriving i løsmasser og svakt berg Ole Stensrud Rehabilitering av gamle jernbanetunneler - Klassifisering av Tlstand og Tltak Brede Nermoen, Karl Gunnar Holter Europipe- tunnelen Rolf Lauritzen Ekerbergtunnelen - Kryssing av Øspoldbanen med betongtunnel Atle Hjorteset Italian tunneling practce SebasTano Pelizza Cu?er development for TBM s now at the crossroads; more of The same or an entrely new directon? Sverker Hartwig Lange tunnelsalver er de?e fremtden? Odd Johanessen Planlegging og dokumentasjon av tunnelsalver ved hjelp av dataverktøy Jan Lima Inntrykk fra Sør- Afrika, bergverk og tunneldrie Muligheter for norske Know- how? Kai Nielsen, Aslak Ravlo Aurdal- Lærdal. Verdens lengste veitunnel, Byggjearbeidet er no i gang! Jon Kvåle Løsmasstunnel Eidsvoll Anders Beitnes Tunneldesignprinsipper - ute og hjemme Knut Garshol Challenges during Drill and Blast of the Bristol Tunnel - a BriTsh Experience Brian Hawkins Undersjøisk tunnel Tl Bjorøy - Bergmekaniske vurderinger og teknikker for injeksjon ved kryssing av sandsone Karl Gunnar Holter Produktutvikling av borstål for tunneldrie. Erfaringer med BLE 35 Øyvind Arntsen FaTmaprosjektet Status Kåre Furstrand Med togtunnel i kjelleren Arne Jensen Romeriksporten Tore Bråten

7 Eidsvolltunnelen - endelig igjennom Anders Beitnes Frøyatunnelen - krevende grunnundersøkelser av berg med løsmassekarakter Roar Nålsund, Stein Heggstad Uvanlig store vanninnbrudd i Breidadals/Botnheldi vegtunnel på Island STg Eriksson SenketunnelalternaTvet Tore Søreide, Heine Skogseid Osloaordforbindelsen Ruth Gunlaug Haug Sprenging ut pigging inn? Fra utvidelsen av E6 gjennom Djupdale Anders Grimnes Romeriksporten DriEerfaringer Stein Schanke Undersjøisk vegtunnel Hvalaördur, Island. Norsk tunnelkonsept i vulkanske bergmasser Eiving Grøv Undersjøisk vegtunnel Magerøysundet. Hva slags berg (eller jord) er de?e? Jan Erik Buan Lærdalstunnelen. Høye bergtrykk. Ønske om ferdig sikring ved stuff - går det? Jon Kvåle Osloaordforbindelsen passering av problemsonen Lise Backer Lærdalstunnelen. Hvordan takle sprakeaell og ventlasjon i verdens lengste veitunnel? Frank Nilsen Paven er sprengt. Rapport fra Holmestrand Dag Runar Haugen Trommelrensk Ny metode for maskinrensk. Erfaringer fra Fagernestunnelen Rune Eivind Bang Frøyatunnelen - passering av problemsoner - erfaringer fra kartlegging og faktske forhold STg Lillevik Byggegrop for reparasjon av jernbanetunnel, Eidsvoll Åsmund Eggestad Overløpstunnel Lysaker Tunnel og utslag i kompliserte grunnforhold Bjørn A. Strande Bømlaaordtunnelen erfaringer med intelligent isolasjon Jan Lima Svartdalstunnelen - tunneldriving under svært krevende geologiske forhold, samt i nærføring Tl eksisterende høytrafikkerte tunneler STg K. Thoresen Pukkverk under jord. Ny? pukkverk for Fana Stein og Gjenvinning A/S. MiljøTlpassing med økonomisk potensiale Frode S. Arnesen Bruk av Q, RMR og Rmi i Svartdalstunnelen Olav Hval Status Romeriksporten, november 1999 Olaf Melbø

8 Tunneler i Chile. Erfaringer ved bruk av norske metoder Werner Stefanussen Frøyatunnelen fra geologisk kartlegging Tl ferdig tunnel Jon Einar Lien Miljøsikre og samfunnstjenelige tunneler Statusrapport fra baneprosjektet Kjell Inge Davik Uomsa? sprengstoff ved tunnelsprengning. Miljø og sprengingstekniske aspekter Jan Vestre Oppgradering av Lieråsen tunnel Anders Beitnes Vann i basaltunneler - eksempler fra Breiddals- og Botnheid i tunnel og Hvalfördur undersjøiske tunnel, Island Haukur Steingrimsson Tunneldriving på Gran Canaria John Ivar Fagermo Undersjøisk tunnel, Færøyene Svein Erik KrisTansen Alpatransit Go?ard Tunnel constructon challenges for the worlds longest rail tunnel Felix Amberg Tunneler for fremføring av infrastruktur Pån Henriksen Utdriving og sikring av samferdseltunneler med TBM, krav muligheter og Tlpasning Tl geologiske forhold Olav T. Blindheim De nye jernbanetunnelene gjennom alpene St. Go?hard og Lötschberg basistunneler Arve Fauske Felt- og laboratorieundersøkelser for planlegging og prosjektering av TBM tunneler Amund Bruland Trykktunneler - Hvordan påvirker tektonikk prognosemodeller? - Erfaringer fra Kihansi Hydropower Project, Tanzania Asbjørn Halvorsen Norsk tunnelteknologi på interne? Amund Bruland Norsk tunnelteknologi se? fra utlandet- Vi er fremdeles verdensmestre? Tom Melbye SoE Rock Tunneling- Erfaringer fra verdens største BOT- kontrakt the Taiwan Highspeed Rail Project Jan K. G. Rhode Singapore, Tunnelbaneprosjekt i løsmasser, stasjoner og TBM tunneler Lars- Olof Daglström SoE Rock Tunnelling. Fra modellering Tl bygging av løsmassetunneler ved The Taiwan Highspeed Rail Project Morten ChrisTansen Gøtatunnelen, slissevegger. Omtale av forskjellige aspekter, løsningsvalg Øyvind Engelstad Borede overføringstunneler med små tversni? Trond Øiset Miljø- og samfunnstjenlige tunneler Magne Paulsen

9 Undervannssprengning for fullskala testbrønn, Coast center base, Ågotnes Arve Fauske Lötschberg, intensiv tradisjonell drie STg Eriksson Erfaringer fra bruk og ny?e av referansegrupper vägatunnilin Anders Beitnes Tunneling Challenges in Nepal Krishna Panthi Sveatunnelen rekordinndrie under polare forhold Frode Nilsen Miljø i tunneldrie HMS Miljøforurensinger og mulige helseeffekter ved driving under jord. Bente Ulvestad Dublin Port Tunnel - upordrende grunnforhold - egnede løsninger? Olav T. Blindheim Geotechnical design, monitoring and interpretaton in tunnels with soe rock and very low overburden - a case study from the new Brenner Unterinntal route Robert Galler Prosjekt Hallandsås vad har ske? och vad kommer a? ske? Christer Möller Environmental road and railway tunnels for the new Vousaari harbour Jari Heikkilä Novapoint tunnel Bransjeverktøy for å jobbe med tunnel geometri i 3D Heidi Berg Erfaringer fra tunneldrie på Island Frode Nilsen Eiksundsambandet, verdens dypeste vegtunnel ned Tl 287 m, og en lengde på 7765 m en spennende upordring Arve Magne Feragen Rehabilitering av Lieråsen tunnel 10 års erfaringer Per KrisTan Skjølås Lite prosjekt store upordringer. Rehabilitering avutløpstunnel vedd Borregard kraestasjon Jan K. G. Rhode Kontrollert sprengning i tunnelpåhugg - Tønsbergpakken Arve Fauske Sprengning av ny lagerhall for naea på/undereksisterende bensinlager, Mongstad Frode S. Arnesen Upordrende bore- og ladeoperasjon I bra? terreng på havbunnen, 82 m under havoverflaten, Ormen Lange main civil contract Bjørn R. Morseth Numerisk modellering av rundkjøring i Steinbergtunnelen Are Håvard Høien Driving av tunnelar i Sverige - Från kvar på skadezon i konturen Tll verfiering av bärförmaga. Finn Ouchterlony, Thomas Dalmalm Undervannsprengning i nærheten av oppdre?sanlegg begrensinger og krav Tl gjennomføring Arve Fauske E18 Tunnelene i Vespolk, Veidekke Entreprenør AS Jarle Hovland

10 Byggandet av JärnvägsstaTonen triangeln i Malmö e? bergrum i kalkstein Peter Damgaard, Johan Brantmark Tunnelsprengning i urbane strøk erfaringer fra Sørengaprosjektet og Aspenaellet parkeringsanlegg Kenneth Svendsen TunneldriE i en moderne jungel status ny? dobbeltspor Lysaker - Sandvika Elisabeth Holsbrekken, Linda Nesje D- analyser tunnel under Akersgata, Oslo Signe Kirkebø Nye underverker skaper i undergrunnen Eivind Grøv Modern large diameter rock tunnels Lok Home Norsk tunnelteknologi en e?ertraktet salgsvare Ola Woldmo Tunnelstrategi, status nov Ole ChrisTan Torp Digital tunnelteknikk - upordringer og muligheter Trond Pe?er Eide Ny? dobbeltspor Oslo Ski, vurdering av tunnelkonsept og drivemetode Anne Kathrine Kalager ThEAMTM Tunnel integritetsovervåkning gjennom aktv seismikk Conrad Lindholm Norsk tunnelteknologi i aæresteinene i Hong Kong Frode Nilsen, Leonhard Nilsen LeveTd for tunneler et videre perspektv enn snorklipping Ruth G. Haug, Anne Kathrine Kalager Hardangerbrua erfaringer med bygging av Tlførselstunneler KjeTl Vikane Tom Frode Hansen, Arne Rafdal, Bygging av jernbanetunnel 2,5 m over 2- løps trafikkert vegtunnel Leonhard Nilsen Langrennspor i vegtunnel KrisTan Hilde Holmøy Rømningstunneler langs hovedløpet et konsept med mange muligheter Jan K. G. Rhode Vurdering av drivemetode for tunnel på Follobanen Anne Kathrine Kalager Norsk tunnelteknologi - Skal vi videreutvikle egen teknologi for eksport eller kopiere europeiske standardløsninger for import? Ola Woldmo Toleransegrenser for fisk ved undersjøiske sprengningsarbeider Per Helge Thom Rogfast- prosjektet Tor Geir Espedal Lørentunnelen (Rv 150 Ring 3 Ulven - Sinsen) Jørn Audun Gjennestad

11 Har vår effektve og moderne tunnelsprengning redusert kvaliteten på våre samferdselstunneler? Oddvar Brøndbo Upordringer med etablering av et godt evalueringskonsept for lange tunneler Lise Backer Bygging av undersjøisk tunnel på T- forbindelsen KjeTl Vikane Bergtunnel utan bergtäckning Helen Andersson Large TBM projects in Switzerland - Experience and state of the art - Part 1 Felix Amberg Rv13 Ryfast - verdens lengste undersjøisk tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel Gunnar Eiterjord St. Gothard- tunnelen - Core Challenges in the Heart of the Alps Olivier Böckli Suksessfaktorer i relasjon Tl suksess vid globale prosjekter - Norsk tunnelteknologi Susanne Nævermo- Sand Large TBM projects in Switzerland - Experience and state of the art - Part 2 Johannes Gollegger Tunneldriving i svellende bergarter Werner Stefanussen Seismisk analyse og dimensjonering av tunneler Farzin Shahrokhi Experiences from the TBM drive through the Hallandsåsen in Sweden Thomas Schubert Design og tekniske valg for TBM - Øvre og Nedre Røssåga Frode M. Nilsen FAST- Tunn; et forskningsprosjekt for øket effektvitet på TBM- ku?ere med 25% Solveig Vassenden Stad skipstunnel - faglige og forretningsmessige vurderinger. Statur og videre arbeid Jarle Strand Jernbanetunnel Holm- Nykirke - "Rørparaplymetoden". Overraskende part med lite overdekning. Linda Nesje Drageset Ve?akollen høydebasseng - bygging av tunneler og bergrom for vannforsyning KjeTl Vikane Nye Ulriken tunnel - konvensjonell drie eller TBM? Hans Egil Larsen TBM prognoses for open- gripper and double- shield machines: challenges and solutons for weakness zones and water Nick Barton Korrelasjon mellom Q- verdier fra kjerneprøver og seismiske hastgheter for E39 Rogfast Hans ChrisTan Gjelsnes Tunnel design for Andina 244 mining Prosjekt, Chile Øyvind Engelstad Koralm tunnel status and first experiences from the constructon of Austria ś largest TBM- tunnel Gerhard Harer

12 Vedlikeholdsfrie tunneler Gunnar Gjæringen TBM erfaringer fra Kargi i Tyrkia Øystein Lilleland Romeriksporten. Setningsutvikling som resultat av tunnelutbygging og situasjonen i dag Steinar Myrabø Boring og spregning av sjakter, synker- og utstyr, metoder, erfaringer, kostnader Driving av 20m^2 stgort Full face med Alimakheis K.I. Simonsen K.I. Simonsen Driving av 6 m lang enkeltstgort med Alimakheis Helge Hjort Prespli? metoden anvendt ved sprengning av trykksjakt Eskild Bentzen Rigg for utstrossing av stgorter Karl August Hansen Avsenkning av skråsjakt med Cryderman Øystein Smemo Avsenking av skråsynker og skråsjakter Tor Christoffersen Geita en ny borerigg for pallboring Kai Nielsen Fotoprofilering av trykksjakter Ragnar Schach Dieseldrevet Alimak ved Borgund KraEanlegg Gunnar Klippenvåg STgortdriE i Romsdalshorn Kåre Aas Mekanisert boring i stgort Svend Øren Sjaktsprengning fra dagen mot 50 cm s grovhull P.M. Nilsen Sprakeaell og sjaktprofil R. Schach Rigg og drie av store sjakter Erlend Stana Sjaktdriving med drieere på Alimak Gunnar Steiro Boring av blindsjakter Rolf Herlo Sprengning av silo for Rana Gruver Erik Dahl Johansen

13 Blindsjaktboring Kai Nilsen Arbeid med Engabreinntaket Idolf Meland Blindboring av en 50 m vertkal sjakt med diameter 1,5 meter Trond Øiseth Gjennomføring av fronystyrt 760 m langt borehull med opprømming Tl 30" fra land Tl 315 m vanndyp ved Mongstad for ilandføring av Troll oljerør Megne Kr. Dørheim Grunnvarme fra fast aell - økt energiu?ak ved hydraulisk trykking av borebrønner Randi Kalskin Gøtatunnelen: Dyp sjakt i bløt leire med bruk av slissvegger Øyving Engelstad Fullprofilboring av tunneler og sjakter Forsøk med fullprofilboring av sjakter Hallvard Holen Bergartenes betydning for fullprofilboring Snorre D. Bronder Erfaringer fra tunneldrie i Stockholm med DEMAG fullprofilsbormaskin Iver Ohmann Fullortsboring av tunneler Peter Barendsen Erfaringer fra tunneldrie i Sveits med Wirths tunnelbormaskin Willi Hildebrand Greenside- Mc Alpine- Tunneler - erfaringer fra to tunneler i Storbritannia N.D. Pirrie Enkelte økonomiske betraktninger ved fullprofilsboring Snorre D. Bronder Erfaringer med fullprofilsboring av stgort i Canada og Norge Rolf Heflo Nyere erfaringer med fullprofilsboring Olav Torgeir Blindheim Fullprofilsboring av sjakter, nyere erfaringer Arnulf Hansen fullprofilsboring av tunnel Franzebråten- Majorstua A.M. Hansen Prosjektering av fullprofilsboring Gjermund Sætermoen Geologiske parametre og fullprofilsboring. Kostnadsprognose O.T. Blindheim FremTdsperspekTver på fullprofilsboring av vegtunneler Arne Grønhaug

14 fullprofilsboring ved vannkraeverk Odd Johannessen Fullprofilsboring av kors tunnel med stgort- maskin Tore M. Larsen Minifullfacer i grønnstein O.T. Blindheim Erfaringer fra drie av tunneler med diametre 6-7 m i USA O.T. Blindheim Fullprofilsboring av tunneler. Erfaringer fra Eidaordanleggene Arnulf M. Hansen Erfaringer fra strekningen Majorstua- Torshov Torstein Lange Larssen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Kjøpsvik og Bærum Thor Skjeggedal Fullprofilsboring inntaksorter ved Ulla- Førre Jørn- Tore Glomnes Ny prognosemodell for inndrieer- og kostnader ved fullprofilsboring av tunneler O. T. Blindheim, E. Dahl- Johansen Ny? fra fullprofilsboring Odd G. Askilsrud Fullprofilsboring. Nye erfaringer fra Oslo sentrum Torstein Lange Larssen Nye erfaringer fra fullprofilsboring i Bærum og Eidaord Thor Skjeggedal Sammenligning av hydrauliske parametre i vanlig sprengte og fullprofilsboring tunneler Øivind Solvik Mekanisk bergfragmentetring ved Høgskolan i Luleå Per- Arne Lindquist, Karl- Erik Rånman Fullprofilboring av skråsjakt ved Sildvikanlegget Thor Skjeggedal Entreprisen Sandvika- Lysaker. Erfaringer med Midi- fullfacer Thor Skjeggedal Fullprofilsboring i ustabilt aell Knut Garshol Stability problems by full face tunnel boring H. Wanner Sjaktboring ved Sildvikanlegget Thor Skjeggedal Boring av stgorter ved Ulla- Førre- anleggene Hans Vestad Fullprofilsboring ved Orkla- Grana- anleggene Oddmund Flønes Norsk fullprofilsboring, hva er oppnådd? Hva ventes? O.T. Blindheim

15 Fullprofilsboring i gneisgrani? og boring av stgorter. Erfaringer fra Ulla- Førre- anleggene Hallvard Holen Boring av korte, horisontale fullprofilsboring i vekslende Fjell og løsmasser KrisTan Olimb Nye erfaringer om oppsprekningens innvirkning på borbarheten ved fullprofilsboring O.T. Blindheim Fullprofilsboring. Erfaringer fra Ulla- Førre- anleggene. Hallvard Holen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Mosvik kraeverk Svein I. Larsen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Søraorden Svein Kaarød Ny prognosemodell for fullprofilboring Odd Johannessen Fullprofilsboring - Erfaringer fra driestunnel Kobbelv og vegtunnel Glomaord Erik Dahl Johansen fullprofilsboring. Erfaringer fra stgortboring ved Tjodan anlegget Pe?er Odlang STgortboring nedenfra KrisTan Olimb STgortboring - Nyset - Steggje Tor Harald Haugen TBM - Videreutvikling av prognosemodell med spesiell vekt på parametre for brytng, inndrie og ku?erslitasje Amund Bruland, Arne Lislerud Fullprofilboring av vegtunnel i Bergen Arild Hegrenæs Nok et år med fullprofilsboring i Kobbelv- Holandsaorden Erik Dahl Johansen Blindsjaktboring Kai Nielsen Erfaringer fra Fløyaelltunnelen i Bergen Arild Hegrenæs Fullprofilboring ved Vinstra- anlegget Bjørn Johnsrud, Tarald Øyen Fullprofilboring ved Jostedal- anlegget Olav Solheim, Rune Rake, Per Kvarv Yrkeshygieniske forhold ved fullprofilboring Tom Myran Boxhole drilling på Færøyene Ejnar Pedersen Boring av horisontale tunneler med stgortmaskin Lars Skålnes Sjaktboring på Sture Nils Midtlinen

16 VanTlasjon og støvforhold ved fullprofilboring Tom Myran, Erik Dahl Johansen Microtunneling - metoder og utstyr for jord og aell Torill Utheim Meråkeranleggene, vurdering av fullprofil og konvensjonell drie Alt Thidemann Erfaringer med ny Robbins HP- maskiner ved SvarTsanleggene Erik Dahl Johansen Fullprofilboring med minimaskin. Erfaringer fra boring av en 65 m oppoverre?et sjakt med 1,2 m i diameter Gunder Homstvedt Opprømming av 1 m diameter tunneler med fall 20 % og utslag under vann på 60 m dyp Lars Skålnes Constructual Requirements for SoE Ground Boring Machines John Ulsi Fullprofilboring vs. Konvensjonell drie Meråker, anbudsvurdering og slu?resultat Steinar Johannessen Fullprofilboring ved Klippen, Sverige Birker Nilsson Oppsummering e?er 60 km fullprofilboring ved SvarTsen Erik Dahl Johansen Fullprofilsboring i de italienske alper; en upordring for norsk tunnelteknologi Karl Gunnar Holter E6 i tunnel gjennom Korgaellet Tilpassning Tl fullprofilsboring Jan Lima Gruver, store bergrom og underjordsanlegg Måling av pilarbelastninger ved Kjørholt kalkstengruve Bjørn Li Oddahallen - Prosjektering og upørelse Jan A. Rygh Sivilforsvaret bygger i aell Jan Fuglaas Televerket bygger i aell Johan Fredrik Baltzersen Underjordsanlegg i Sveits Jan A. Rygh Oset rense- og pumpeanlegg. Fjell- kontra damanlegg Lars K. Sæther Byggekostnader for Fjellanlegg og bygg i dagen Kjartan Holt Planer for oppfaring og avbygging av kullforekomster i Svea William Viken

17 Modifisert rom- og pillarbrytng i Mons Pe?er grube Sverre Matheson Renseanlegg: Fjell- kontra damanlegg I. Ivar H. Dalen, Anders M. Heltzen Moderne gruvbrytning i Viscariagruvan, Kiruna Ake Ulla Parkeringshus i Tromsø Ingar Bolstad Valg av løsning for råoljelager i Fjell ved Sture Nils Midtlien Oljelager i Fjell på Mongstad Nils Høsøien GasskraEverk i aell Alt Thidemann Prorock. FremTdens prosessanlegg for olje og gass i aell Trond Hübertz UnderjordsbryTng på Stjernøy Svein Erik Bull, Sigbjørn Sollien år med lueputekamre Torbjørn Tekle, David Goodall LuEputekammer ved Torpa kraeverk. Dokkaverkene Reidar Kjølberg Gasslager - planer i Finland Pekka Särkkä Gasslager - planer i Sverige Per- Olov Karlsson Dype gasslager. Ankomst og lageruporming Alt Thidemann, Tore Movinkel, Kai Nielen DriE og vedlikehold av Fjellanlegg Erik Dahl Johansen Erfaringer fra planlegging og bygging av store lagre i Fjell Sven Hauge Rapport fra den internasjonale konferanse Storage of gases in rock caverns Einar Broch Bruk av undergrunnen, Hong Kong Bjørn Finborud Gasslagring i forede bergrom, Erfaringer fra forsøksanlegg Grängesberg Øystein Stormo Bergromsmodeller. Sikring av store bergsom med kabelbolter Anders Heltzen OL- ishall aell med 60 m spennvidde status Jan Anton Rygh OL- ishall i aell med 60 m spennvidde, geoundersøkelser Per Bollingmo

18 OL- ishall i aell med 60 m spennvidde, bergmekanisk undersøkelser Nick Barton Forskningsmessig oppfølging av Gjøvikha?en Øystein Meland Gasslagring i uforede bergsom Halvor Kjørholt Roof boltng in mining - USA James J. Sco? Konvergensmåling og spenningsovervåkning i gruve 7, Svalbard Stein Erik Hansen Akersberg sølvgruve Norges eldste bergverk Odd Nilsen Brytning av Olivinstein under jord i Lefdal gruve, Noraord Ove Sollid GruvedriE i Oslo- området Johannes Dons Publikumshall i aell gjennom 25 år Fra Oddahallen Tl Gjøvik Olympiske aellhall Jan A. Rygh Nye Kalksteinsgruver i Velaord Dagfinn Kleppe Undergrunnsarbeidene ved Xiaolangdi kraeverk, Kina Einar Broch GruvedriE på Svalbard Johannes Vik Under jorda i Rana gruber Arne Halsestrønning GruvedriE i vegløs Raubergvik Vegard Løwø Prosjekt Diesel under jord Jarle Gausen Moderne storskala gruvedrie under jord i Kiruna Torbjørn Nartajervi Stendaaellet underjordiske pukkverk Frode Arnesen Store bergrom og store bergspenningsproblemer ved Rana Gruber Arne Myrvang Moderne gruvedrie vid LKABs underjordsgruvor i Malmfälten Torbjørn Naar järvi Falpörsök för konbulten i Bolidens gruvor Charlie C. Li Fjellhaller oset vannrenseanlegg muligheter og upordringer Terje AnT Nilsen Erfaring fra dagbrudd Tl underjord ved Rana Gruber AS Börre Nöst

19 Brann under jord erfaringer fra gruvebrannen i Svea Per Nilssen Arbeider med høye tverrsni?. Valg av metode for å oppnå sikkerhet. Store aellhaller Boliden Odda AS Frode S. Arnesen Design av bergom med ekstreme spenninger verdens lengste to- løpstunnel, Shaanxi, Kina Prosjektering av e? djuplager för lagring av utbränt kärnbränsle Laxemar, Sverige Svalbard Upordringer ved å etablere aellhaller i permafrost frølager for fremtdige generasjoner Halgeir Dahle, Ming Lu, Eivind Grøv Thomas Jansson, Roger Olsson, Rolf ChrisTansson Magnus Bredeli Tveiten, Sverre Barlindhaug Ny kullgruve på Svalbard - Lunckeaell Arne Langeland Tragisk kollaps av stasjonshall under bygging av Sao Paulo metro: Uforutse? og uforutsigbar grunnforhold tross elleve borhull Nick Barton Gjenopptakelse av gruvedrieen i Sør- Varanger Sydvaranger Gruve AS John Sanderson OpTmalisert gruvemodell basert på spenningsmåling Thoms B. Addison Stress measurement and rock excavaton at Skaland mine, Norway Nghia Quoc Trinh LiDAR data; fremtdens verktøy for dokumentasjon i undergrunnsanlegg? Elin K. Morgan Spenningsovervåkning i Rana Gruber Trond Erik Larsen Stability analysis of the gates in Svea Nord coal mine, Svalbard, by numerical modelling Mahdi Shabanimashcool New B.Sc. EducaTon in mining engineering in North Norway Mahdi Shabanimashcool Ku?barhetsanalyse av heng og ligg i Lunckeaell- gruven Thomas Warnqvist GruvedriE 700 meter over havet på en isolert øy 70 nord Harald MarTnsen KraHverk, beksrivelser, utstyrsplaner StatkraEverkenes kraeverksplaner Sigurd Aaleaær Sprengningsarbeidene ved Sarp kraeverk Harald Hauge Paunglaung kraeverk, Burma Kristoffer Storruste Utvidelse av Aurland 1 kraestasjon Ola Gunleiksrud, Ola By

20 Nedre Nea kraeverk Bjørn Helge Berge NUUK kraeverk, Grønland Nils Schwartz Erfaringer fra kraeverksbygging i Chile Bjørn Buen Inntrykk fra spanske anlegg Johannes Hope Ombygging av Såheim kraeverk, Rjukan. Kompliserte spenningsforhold i høy dalside. Reidar S. Kjølberg Ertan- anlegget i Kina Steinar Nilsen Pangani kraeverk, Tanzania, varme erfaringer Stein Bjørnersen Tianhuangping pumpekraeverk, Kina Per A. Brandtzæg Store spenninger og deformasjoner ved Ertananlegget i Kina Gunnar Birgisson Theun- Himboun Power Project, Laos Bjørn Finborud Norske kraeutbyggere i Nepal. Fra KhimT Khola anlegget Henning Fjeldstad Norske kraeutbyggere på Costa Rica, Fra vannkraeverkanlegget Brasil Leiv Pedersen Åsgård ilandføring. Upordringer på 60 meters dyp Jørund Gullikstad Driving av 416 meter loddsjakt ved Fløyrli kraeanlegg. Bør uporming og /eller drivemetoder endres for fremtden? Jan Erik Skogen Three gorges project, Kina. Norsk rådgivning Tl verdens største vannkraeprosjekt Olav Torgeir Blindheim Fløyrli KraEverk - Spenningsanisotropi Tl besvær Arild Noby Te ng av høytrykkspropp ved Nye Bjølvo kraeverk Torbjørn Yri Kàrahnjùkar Hydroelectric Projekt TunneldriE og dambygging ved Islands største VannkraEprosjekt Jòhann Kröyer Ny? Tyin kraeverk. Verdensrekord vanntrykk i uforet vannvei. Øystein Lilleland Plassering av kraestasjon nær tektonisk skjærsone - spenningsmålinger og FEM- analyser ved Blåfalli Vik kraeverk Morten ChrisTansen Kárahnjúkar Hydroelectric Project - Powerhouse Cavern - Successful excavaton despite complex geology and stress induced stability problems Ægir Jöhannsson Internasjonalisering av norsk vannkraeteknologi eksempler fra SN Power i Chile og India Leiv Pedersen

21 Neelum Jhelum. Et upordrende vannkraeprosjekt i Azad Kashmir Sverre Barlinghaug Jøssang kraeverk gjennomføring og erfaringer Hans Olav Storkaas Kargi Hydropower Plant Tyrkia - driving av 11,5 km land og 9,8 m diameter tunnel med ny Robbins Double Shield TBM Øystein Lilleland Utslagssalve for kraeverk i India Thomas Korssjøen Mathiesen Høye bergspenninger i kraestasjon ved Tala vannkraeverk i Bhutan Charlie C. Li Cheves Hydropower Project - Peru. Geoteknikk og andre upordringer ved vannkraeutbygging i Andesaellene, Peru Ola Ellingbø Dagspregninger Sprengning, boring, borutstyr og borplaner Li? om pallboring Brynjulf Raae Pallsprengning med Down the hole - bormaskin K. Gimse Borhullavvik Mehmed Mabic Anse? av borhull ved pall- og skjæringsdrie Mehmed Mabic Bruk av rigger for liggerboring ved dagsprengning P. Thommesen Erfaringer fra drieen av dagbruddet, Telnes T. Bredeli Senkboring med midlere hulldiameter Aage Østerstrøm Orientering om undersøkelse av borsynk og hardmetallslitasje som funksjon av hulldybden - forsøk med slipefri borkroner (vortekroner) Elling Ellingsen Rigger for store dagsprengninger Knut Forsberg Ola- riggen. Traktormontert borerigg for traktor, frontlaster, bak montert gravemaskin og midtmontert tømmerlaster Ole Øverland Borstål- forbrukerproblemer Leif M. Blix Nye typer borstenger Jan Drake Erfaringer fra rotasjonsboring ved AS Sydvaranger Kjell Gimse

22 Kapasitet og kostnader ved pallboring Erfaringer med grove Hammerborutrustninger C.O. Amundsen Erfaringer med stor hullavstand ved pallsprengninger Bjørn R. Pe?erson Steinproduksjon - ytelser og kostnader Odd Johannessen Aslak Ravlo, Per Havdal, Finn Knutson, DagbruddsdriE ved anlegg og gruver. Panel Hallvard Holen Nye erfaringer fra Svartevannsanlegget Aslak Ravlo Erfaringer med Nemek borerigg Bjørnar Pe?ersen Erfaringer ned hydraulisk pallbormaskin Bjørn R. Pe?erson Produksjon og økonomi ved rotasjonsboring i steinbrudd i anleggsdrie Øistein Syltern Opplegg og erfaringer fra terskelsprengninger ved Snarp kraeverk Jørn- Tore Glomnes Terskelsprengning ved Bingsfoss KraEverk Thorbjørn Herre Erfaringer med Reieresdals Hydrill Jostein Grødem Pallboringsrigg ved Ulla- Førre- anleggene Harald Håland Pallboring, metoder og kostnader Odd Johannessen, Rolf Risdal Totalsystemer for grovhullsprengning ved større massearbeider Johan Amundsen Sprengning av grove blokker Tldekningsmolo for havner Atle Barstad Damarbeider i Vatnedalen Torbjørn Herre Planeringsarbeider ved Kårstøanleggene Per Ove AEreth Ny? pallboringsutstyr for hull med diameter Over 100 mm Kjell Brevik, Arnfinn Erlien FjellgrøEer i Oslo sentrum Nils Helleland Steinproduksjon Sprengningsteknikk Arne Liserud, STg Frammarsvik STg Arne Strokkenes Fjellsprengning forbindelse med havneanlegg på Ras Budran i Suezbukta Odd HoEseth Metoder for optmalisering av sprengningsarbeider i dagen Kjell Boye, Kjell O. Berge

23 Ripping ved A\S Olivin Karl Johan Eide Sprengningsarbeider for StorTngsgarasjen Anton B. Vik, Morten Knudsmoen Rosenkrantz tårn - en komplisert anleggsjobb i Oslo sentrum Ragnar Steen Sprengninger for Sture 2 Tore M. Larsen Analyse av salvesprengning Karstein Monsen, Jan KrisTansen, Karl Kure Status for sprengning i betong Erik K. Lauritzen Avvik i pilothull for lange stgorter Trond Øiseth Bruk av borrer for redusert borhullavvik Erik Ludvigsen I.V.A.R. Sentralfengselsanlegg Nord Jæren Gunnar AsTng Knarrdalstrand Renseanlegg Skien\Potsgrunn Per Anton Brandtzæg BryTng av naturstein i Norge Lisbeth Alnæs EDB- baserte hjelpemidler for planlegging og oppfølging av sprengningsarbeider Bjørn E. Selnes Høy aellskjæring i Halden Harald Pedersen Norsk standard for rystelser fra sprengning Tore Lasse By Kompliserte sprengningsarbeider ved Sørenga Bruer, Oslo Steinar Myhre Fullskala sprengningsforsøk på fullt innstøpte bolter Gisle Stjern, Hans Pe?er Mo Åpen tørr byggegrop Kjell Karlsrud Krevende Sprengningsarbeider i Oslo sentrum fra utvidelsen av NaTonaltheatret stasjon Øyvind Arntsen QTBM, en ny metode for vurdering av fremdrie ved TBM- boring Fredrik Løset Sprengning av Philips- bygget Nils Ramstad Bergarbeider på Ormen Lange landanlegg. Lagerhaller, tunneler og sprengningsarbeider i dagen Olav Hval E- 18 Drammen Krevende sprengningsarbeider ved breddeutvidelse Morten Børresen

24 Sprengningsarbeider Ormen Lange landanlegg, main civil contract Jan Erik Skogen Sprengningsarbeider med bergmekanisk vinkling Karl Kure St. Olavs Hospitals i Trondheim Etablering av dype byggegroper ved sykehus i full drie Odd Arne Fauskerud Terskelsprengning i Risavika Norges største havn Arve Fauske Sprengning Ørskog Fardal Kjell Erik Bakken Sporveisprosjektet Lørenbanen og Løren T- banestasjon status aellsprengning Morten Hovelsen Kontursprenging og presplijng Orientering om prespli? Anders Heltzen Resultater fra prespli ng ved NSBs anlegg i Lodalen Tor Frimann Barbo Erfaring med prespli ng i aellskjæringer ved A/S Veidekkes anlegg på riksvei I og innfartsvei Tl Moss Reidar KrisTan Bjerkan TeoreTske betraktninger over prespli?metoden H. Øyann Erfaringer fra prespli orsøk A.M. Heltzen Erfaringer fra prespli orsøk A.B. Vagstein Nye erfaringer med kontursprengninger Baard Hoel Sle?sprengning og rensk av høye dagbruddsvegger John Utsi Sle?sprengning med 200 mm borhull mot endelig vegg Oddvar Mortensen Kontursprengning i Fyrdsbergtunnelen på ny E39 Sunnmøre Terje Kirkeby, Amund Bruland Kontursprängning i ÄSPÖ utbyggnad dokumentaton av strängladdning med emulsion i tunnelkontur Henrik I?ner Opplas6ng og transport Under jord

25 Erfaringer fra bruk av hjullastere i tunneler M.G. Johnsen Erfaringer fra bruk av beltelastere og gravemaskiner i tunneler H. Holen Dimensjonering av transportutstyr R. Hugstedt DriEskontroll av laste- og transportutstyr på grunnlag av instrumentering P. Bang Rolfsen LasTng og transport i små ortprofiler i norske gruver P.C. Sandberg LasTng og transport i små profiler Hjalmar solem Spor og sporvedlikehold R. Thommessen Erfaringer fra opplastng og transport ved Alnor- anlegget J. Gerhardsen Erfaringer med Hägglunds Sky?elvogn Tor Vinje m2 tunneldrie. En sammenlikning mellom bunkertogdrie i Østerrike og konvensjonell veggdrie ved Vik- anleggene Oddmund Flønes Erfaringer i bruk av hjullastere ved Franzefoss Bruk Olav Markussen BerglasTng med Brøyt X- 3 og X- 4 Reidar K. Bjerkan Erfaringer fra bruk av Cavo i tunneldrie Aage Ingrens Vurderinger av last- og bæremetoden Reidar KrisTan Bjerkan Presentasjon av "Häggloader" lastemaskin Johan Kongsgaarden Erfaringer med "Häggloader" lastemaskin i Glitrevanntunnelen Gunnar Aas DriEsresultater med lastmaskin Brøyt X- 4 EL Arne Sörqvist DriEsresultater med Drøyt X- 4 EL Reidar KrisTan Bjerkan Erfaringer med last- og bærutstyr ved Grong Gruver A\S John Ornæs Ny diesel last- og bormaskin Magnus Dalen Erfarenheter av elektrisk lastemaskin under jord Sven Granholm Kanadiske erfaringer med elektriske last- og bormaskiner Arnulf M. Hansen

26 Erfaringer med Häggloader 10 HR i middelstore tunneltversni? Terje Johan Skjelbred UtlasTng i tunnel med brøyt X- 50 EL, Erfaringer fra Steinfors II Ole KrisTan Fyksen Teknisk/økonomisk beskrivelse av ny? anlegg for beltetransport ved A/S Olivin Karl Johan Eide Over jord OpplasTng og transport i dagbruddet (Dalen Portland) Aa. Østerstrøm Erfaringer med Moxy- dumperen Sigmund Høyland Betraktninger i forbindelse med bruk av store hjullastere og gravemaskiner Per Moi Erfaringer med Skega dumperkasse Odd Dugstad Gassrørledninger på land Ingerid Gjerde Undervannssprengninger og gjennomslagssalver Undervannssprengninger Undervannssprengninger ved Kykkelsrud Knut Tovshus Boblegardiner fremstlt ved hjelp gasskru?gassgenerator Eirik Samuelsen Rigg for utdypningsarbeider i aell og harde masser B. Borhaug Undervannssprengning i Øyeren Steinar Nilsen Nye teknologier for sprengning på havbunnen Ludvig Baumann Gjennomslagssalver Orientering om forsøk med utslagssprengning R. Heggestad Orientering om forsøk med skytegroper Chr. G. Grøner

27 Tunnelutslag under vann og sprengning av terskler. Utslag for 35 m2- tunnel på 85 m dyp, Ringedalsvann Ludvig Baumann Tunnelutslag under vann. Prosjekteringskriterier, risikomomenter og praktske uporminger Øivind Solvik Gjennomslag Tl undervannskonstruksjoner Per Nordsle?en, Gunnar AsTng Utslagssalver i Blåsjømagasinet Rolf Medalen Krogh Oseberg transportsystem. Strandhogg Hjartøy Sigmund Hoel Arbeider med utslag Sture Sigmund Hoel Utslag Forsvatn Erik Dahl Johansen, Kåre Dyrkorn Sprengstoffer og ladning ANFO og slurry Erfaringer fra bruk av ammoniumnitrat- olje under jord Aage Østerstrøm Sprenging med ammoniumnitrat- olje under jord Leif Halvorsen Li? om moderne sprengstoffer Finn Raaum Sprengstoffinspeksjonens retningslinjer vedbruk av ammoniumnitrat- olje sprengstoffer Odd Håkonstad Ladeapparat for dynami? Sten Ljungberg Ladning av pulversprengstoff Ludvig Baumann Erfaringer med ANOL- sprengninger i Malmberget Knut Sørensen Orientering om slurry sprengstoffer Ivar Dybdahl Erfaringer ved slurrysprengninger Finn Knutson Nye sprengstoffer på ammoniumnitrat- olje- basis A.M. Heltzen Høyenergisprengstoff på ANFO- basis Bjørn R. Pe?erson ANFO- økonomi. ladeteknikk og ladeutstyr Karl Kure

28 Nyere erfaringer med ANFO i tunneler Kjell Boye Erfaringer fra bruk av Sem- skruen ved våtsprøytng og Tl ANFO- ladning Bjarne Sem jr DagbruddsdriE. - erfaringer med produksjon og ladning direkte i borhull Finn Knutson Forhold som påvirker de sprengningstekniske egenskaper Tl ammoniumnitrat- olje- sprengstoff (ANFO) Erik Koll Larssen ANFO i dagbrudd og tunneler. Kostnadsanalyse Karl Kure Ny? om produksjon av ANFO Bjørn R. Pe?erson AutomaTsk ladning av ANFO Bengt Ljung Anvendelse av ANFO i nye emulsjonssprengstoffer Bjørn R. Pe?erson Emulsjonsslurry - Erfaringer med borhulldiameter 2 l/2"- 4" Johan Amundsen ANFO - polystyrenkuleblandinger - Erfaringer fra bruk i tunneler og dagbrudd Anders M. Heltzen Tokammer ladeapparat for Isanol - Erfaringer fra Gudvangentunnelen Lars Håkon Seim Polystyrenkuler som Tlsats ved sprengning avtanghullsboret skivebrytning ved Fosdalen Bergverks- A\S Snorre Tessem Bruk av slurry i Hanekleivstunnelen, vespold Jan Elvøy, Ingvild Storås, Pål- Egil Rønn Fra Svartkru? Tl slurry StreiEog i sprengstoffets historie Per A. KrogsTe Andre sprengsstoffer og tennmidler Elektrisk tenning Sikkerhetsspørsmål Åsmund Bjørge Spesialladninger for sprengningsarbeider Egil Lund Detonerende lunte i pallsprengning Finn Knutson Tendenser i sprengstoffutviklingen Engre Nagell Bjordal Nitroglycerinfrie sprengstoffer i små og mellomstore hulldiametre, erfaringer fra produksjon og bruk Edgar Leistad Bruk av ikke- elektriske tenningssystemer Åsmund Bjørge

29 Bruk av re?ede sprengladninger Ludvig Baumann Ladning og sprengning under jord Oddvar Brøndbo Ikke- elektriske tennsystemer, status og utvikling Arve Fauske Sprengning med Nonel- Unidet Hans P. Moe Sprengstoffenes egenskaper. Kjemiske, fysiske egenskaper og sprengstofftester Jan Vestre Gjøvikhallen - Registrering og evaluering av sprengningstekniske parametre. Bruk av elektroniske tennere. Pe?er Jensen Bruk av emulsjonssprengstoff under jorden, en miljørevolusjon Bjørn Pe?erson PrakTske Erfaringer og muligheter med SSE strengladningssystem Arve Fauske Kontursprengning erfaring med ulike metoder og sprengstofftyper Odd Erik Sannerud Senking av veglinje og funn av gjenstående sprengstoff Harald Fagerheim Bruk av Bulksprengstoff med forskjellig energi i ladesystem Oddvar Brøndbo System for automastsk lading av emulsjonssprengstoff i tunnel Jan Elvøy Sikkerhetsbestemmelser Regler for behandling og lagring avsprengstoff på anlegg og i gruver Torstein Petersen En del sikkerhetsbestemmelser for N.V.E s tunnelarbeider P. T. Smith Sprengstoffer, ladeteknikker. sikkerhet og miljø Endre Nagell Bjordal Risikoanalyse av Sprengstofflager Per Wollert Johansen En undersøkelse av sprengstoffenes egenskaper relatert Tl fremkast og fragmentering Jan KrisTansen Bruk av sprengstoff i sentrale strøk Inntrykk fra dagens praksis Godkjenning av brukere i europeisk sammenheng Hans J. Eriksen Sprengstoffene og borhullsdiameterens betydning for fragmentering og kvalitet av røysa Jan KrisTansen HMS og aellsprengning - risiko, informasjon og virkelighet Tom Myran

30 Nye rammebetngelser for håndtering av eksplosiver Sigbjørn Lian Leveringssystemer som møter de nye rammebetngelser for håndtering av sprengstoff, og som sikrer optmal drie Arne Rafdal Endringer av krav ved transport av eksplosiver Arne Johansen Bruk av eksplosiv vare Er regelverket godt nok? Terje Olav Austerheim Nye foreskrieer for oppbevaring av eksplosive varer med Tlhørende veiledning Hans Jørgen Eriksen ForskriEer for bruk av sprengstoff, plassering av ansvar Hans J. Eriksen Nye eksplosivlover Hans Jørgen Eriksen Lagring av sprengstoff ut ifra security hensyn Hans- Jørgen Eriksen Vibrasjoner Rystelser i Sell Nyutviklet vibrograf Eskild Bentzen Måling av sjokkforplantng i bergarter Georg Lambach Nyere erfaringer fra rystelsesmålinger Georg J. Lambach VibraToner från sprengningsarbeten i tunneler Göran Lande Bølgeforplantning i aell. PrakTsk anvendelse av måledata ved sprengningsarbeider Georg Jessen Lambach Grunnsjokkbelastninger på aellanlegg K. E. Aase Sjokkbølger i aell - eksempler fra forsøk upørt i Franzefoss Bruks steinbrudd på Steinskogen Tore Lasse By Rapport fra utvalg for vibrasjonsnormer Tor F. Barbo Rystelsesmålinger i forbindelse med upørelsen av aellanlegget Kykkelsrud- Fossumfoss Olav Ihlen Sopp RystelsesmåTnger i Glomaord Anders Dahl Johansen SteinbruddsdriE nær damfundament Rystelser og lekkasjer Jan K. G. Rhode

31 Vibrasjonsforplantning i aell og løsmasser Tore Lasse By Ansvar i forbindelse med rystelsesskader Per Sandvik Eksperimentelt fastlagte rystelsesgrenser Erfaringer fra renseanlegg i Trondheim Brede Nermoen Lastovervåkning på instrumenterte bolter, Gjøvik ishall Gisle Stjern Vibrasjoner fra jernbane - krav og Tltak ChrisTan Madshus, Bjarni Bessason, Linda Hårvik Rystelsesmåling med aernavlesning, Gardermobanen Knut Tandbergmoen Analyse av vibrasjoner fra sprengning, eks. Romeriksporten Morten ChrisTansen Ny norsk standard for vibrasjoner fra samferdsel ChrisTan Madshus Lydløs og vibrasjonsfri spuntng - erfaringer fra Regionssykehuset i Trondheim Rolf H. Røsand Sjokkforplantning i luh og vann Forplantning av luetrykk, bølger fra sprengning på tunnelstuff Arnfinn Jensen Sjokkbølger i vann, og sjokkbølgers belastning på konstruksjoner T. Sande Resultater fra målinger av sjokkbølger i vann Torvald Sande LuEtrykkbølger og skader forårsaket av luetrykkbølger Arnfinn Jensen Styring av sprengningsinduserte vibrasjoner Eksempler fra dagbrudd Titania A/S Arve Fauske Sikringsarbeider Fjellrensk Faktorer som reduserer renskearbeider i tunneler Per Thommesen Rensk i høye bergrom Åge Østerstrøm Rensk av tunnelbunn og av løsavsetninger i dagen Olav Øverland

32 Mekanisert rensk i tunneler Øistein Smemo Mekanisert aellrensk under jord Tore M. Larsen Erfaring fra mekanisk rensk med roterende bom Eystein Grimstad Mekanisk rensk. Erfaringer med renskerigg i boliden Owe Lindström Forsagere/uTlsiktet detonasjon under utlastng og rensk, kan problemet unngås? Jon Dahl Skredfarevurderinger og dimensjonering av sikringstltak. State of the Art. Frode Sandersen sprøytebetong, utstøping Sikring av tunneler, utstøping bak stuff Ole Søe Eriksen Stempling med stålbuer. utstøping på stuff Tor Johansen Sprøytebetong - Betongteknologi, HeEfasthet Tor Frimann Barbo Sprøytebetong - erfaringer fra tunnelbanen, Oslo Walter Hoffmann Strekkforsøk med ekspansjons- og gyste bolter Baard Hoel Erfaring fra gysing av bolter Lars Muri Injisering i tunneler Arne Tepper Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube Reidar Lien Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube Nils A. Giæver Sprengnings- og sikringsopplegg i større byggegrube Leif Andersen Måling av belastningsøkning på aellbolter ved hjelp av spenningsoptkk. A.M. Heltzen BolTng i moderne anleggsdrie Tron Jorstad Erfarenheter från tätning ved hjelp av injektering och sprutbetong BerTl Sandell Sprøytebetong som driesforsterking og bruk av injeksjonsarbeider som hjelp under tunneldrie og senere tetningsarbeider Walter Hoffmann

a1onm11 1981 Foredrag fra Geoteknikkdagen i Oslo 13. november 1981 Redaktør: Siv.ing. Amund Mowinckel

a1onm11 1981 Foredrag fra Geoteknikkdagen i Oslo 13. november 1981 Redaktør: Siv.ing. Amund Mowinckel FJELLSPBEllOllllOSTEDIU 1981 BEROllEUllD 1981 OEOTEDIU 1981 TAPIR, 1982 FJBLLSPBEIGlllGSTElllll 1981 Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 12. november 1981 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen

Detaljer

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2 007 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 22. november 2007 BERGMEKANIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 GEOTEKNIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 ARRANGØR: Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

Detaljer

rmlspma111asnum 1877 BIBlllD.UID 1877 ØIOnDID 1877

rmlspma111asnum 1877 BIBlllD.UID 1877 ØIOnDID 1877 rmlspma111asnum 1877 BIBlllD.UID 1877 ØIOnDID 1877 PJELLSPBBIGlllGSTElllll 1877 Foredrag fra F jellsprengningskonferansen i Oslo 10. november 1977. Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen BBBGBllllll

Detaljer

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975

f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 f DLLSPREmlllllØSTEDID 1975 BERØllEIWDD 1975 ØEOTEDlll 1975 FJELLSPBBIØlllGSDlllll 197& Foredrag fra Fjellsprengningskonferansen i Oslo 13. november 1975 Redaktør: Bergingeniør Anders M. Heltzen BBBG EIAllll

Detaljer

CURRICULUM VITAE. RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net

CURRICULUM VITAE. RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net CURRICULUM VITAE RockMass as, Øvre Smestad vei 35e, 0378 Oslo Tel.: 918 29 909, E-post: arild@rockmass.net Stilling: Spesialrådgiver, daglig leder Navn: PALMSTRØM, Arild Fødselsår: 1943 Nasjonalitet: Norsk

Detaljer

Oslo, 25. november 2010. Oslo, 26. november 2010. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund

Oslo, 25. november 2010. Oslo, 26. november 2010. Norsk Jord og Fjellteknisk Forbund 2 010 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 25. november 2010 Bergmekanikkdagen Oslo, 26. november 2010 GEOTEKNIKKdagen Oslo, 26. november 2010 Påmeldingsfrist: fredag 12. november 2010 Arrangør: Norsk Jord og Fjellteknisk

Detaljer

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN:

Fjellsprenger n. Kjell Stormo danser med kjemper. Farlig oppdrag i Løsberga. Fjellet overrasker stadig PROFILEN: Fjellsprenger n PROFILEN: Kjell Stormo danser med kjemper Nr. 1 November 2008 19. årgang Farlig oppdrag i Løsberga Fjellet overrasker stadig Intervju med ingeniørgeolog Per Bollingmo Et kundemagasin fra

Detaljer

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år

posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år posten Desember 2014 2015 nok et hektisk år Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Hunton Fiber fase 1 og 2 reportasje fra et anlegg s. 4 6 Nytt fra avdelingene s. 6 9 Kai 2 og 3 på Kårstø reportasje

Detaljer

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2 009 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 26. november 2009 Bergmekanikkdagen Oslo, 27. november 2009 GEOTEKNIKKdagen Oslo, 27. november 2009 Påmeldingsfrist: fredag 13. november 2009 Arrangør: Norsk Jord og Fjellteknisk

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren

posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren posten Desember 3/2013 Vannmeisling imponerer byggherren R-avd. utfører forsterkning av Hegset dam, Hegsetfoss Kraftverk, Selbu. Bildet er tatt av: Haakon Barstad etter oppdrag fra bladet Energi. Innhold

Detaljer

...side 4. ...side 13. Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen. Verdensrekord i tunneldriving...

...side 4. ...side 13. Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen. Verdensrekord i tunneldriving... Nr. 2 november 2003-14. årgang Ekstra bilag: Nye tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Verdensrekord i tunneldriving......side 4 Ikke så langt fra Tipperary...side 13 Fjellsprengern 2-2003

Detaljer

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser

posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser posten Mars 1/2013 Styrt boring i fjell og løsmasser Innhold Utsikter til vekst og økt aktivitet for ES i 2013 Fra borearbeidene ved Skagerak 4, Kristiansand. Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Skagerak

Detaljer

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen

TEKNISK RAPPORT 03. Sikker sprengning i dagen TEKNISK RAPPORT 03 Sikker sprengning i dagen September 2003 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Teknisk Rapport 03 FORORD For Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er det sentralt å engasjere

Detaljer

FJELLSPRENGNINGSDAGEN

FJELLSPRENGNINGSDAGEN 2 007 FJELLSPRENGNINGSDAGEN Oslo, 22. november 2007 BERGMEKANIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 GEOTEKNIKKDAGEN Oslo, 23. november 2007 PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 9. NOVEMBER 2007 ARRANGØR: Norsk Jord og Fjellteknisk

Detaljer

posten Desember 3/2010

posten Desember 3/2010 posten Desember 3/2010 Røffe forhold for barske fagarbeidere Liten utgave av forsiden: Ørjan og Tor Håvard Ausland i tomta til Toyota på Hvam. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Geologisk undersøkelsesboring

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer

posten Desember 3/2011

posten Desember 3/2011 posten Desember 3/2011 Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Desember 3/2011 posten Historisk høy ordrereserve og full sysselsetting Halvor Solberg tørrsprøyter støttemur ved Manglerud T-banestasjon.

Detaljer

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk.

Aksjon Stoppblokk. Under følger listen med navn og kommentarer fra den enkelte. Disse data skal ikke brukes i annen sammenheng enn Aksjon Stoppblokk. Aksjon Stoppblokk Høsten 2002 organiserte Aksjon Stoppblokk en elektronisk underskriftskampanje mot høyblokk på Vestbanen spesielt og mot høyblokker i generelt. Omkring 800 personer skrev under på følgende

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES!

posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! posten Juni 2/2011 Gledelig høy aktivitet i ES! Juni 2/2011 posten Gledelig høy aktivitet i ES! Egil Arntsen kutter stålrør mens Ørjan Gøransson gjør kontorarbeid inne i riggen. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

2013Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2013Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2013Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte «Born to Run» God påske! Anders Danielsson Da jeg tok over som leder av Skanska Norge lanserte jeg «Back in Black» som lydspor for den snuoperasjonen vi var

Detaljer

Fjellsprenger n. Nr. 1 November 2009-20. årgang

Fjellsprenger n. Nr. 1 November 2009-20. årgang Fjellsprenger n Nr. 1 November 2009-20. årgang Innhold Leder side 3 Vi flytter side 4 Pentex TM side 5 Transport av sprengte steinmasser side 6 Profilen side 12 SHOTPlus -i side 20 Arkiv på flyttefor side

Detaljer

Globale perspektiv s. 14-15

Globale perspektiv s. 14-15 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 2 2006 53. ÅRGANG BANDET Fra direktørstol til fjøskrakk s. 18 Kreative elever s. 22 Tur til Mali s. 12 Globale perspektiv s. 14-15 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Kunnskapsløftet...

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - November 2011-22. årgang. Profilen... side 12. Krafttak i Rendalen...

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 2 - November 2011-22. årgang. Profilen... side 12. Krafttak i Rendalen... Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 2 - November 2011-22. årgang Profilen... side 12 Krafttak i Rendalen...side 20 Sprengningsmodellering... side 38... side 46 Vi utvikler morgendagens

Detaljer

Nr. 1 - Juli 2011-22. årgang

Nr. 1 - Juli 2011-22. årgang Kundemagasin fra Orica Mining Services Fjellsprenger n Nr. 1 - Juli 2011-22. årgang T-forbindelsen på Haugalandet tar form... side 3 Det største måleprosjektet noensinne... side 16 Profilen: Olav og Kjetil

Detaljer

Giga-tap på valuta. Etterlysning! Storfusjon klar i sommer Fusjonen mellom M3 Anlegg og Bolt Construction. Soper inn nye millioner

Giga-tap på valuta. Etterlysning! Storfusjon klar i sommer Fusjonen mellom M3 Anlegg og Bolt Construction. Soper inn nye millioner NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 25. ÅRGANG FOKUS: Eiendom, bygg og anlegg Bergverk og gruvedrift Store norske Spitsbergen Kulkompani: Giga-tap på valuta Den direkte årsaken er etter det NæringsRapport erfarer

Detaljer

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene

Fjellsprenger n. Kundemagasin fra Orica Norway AS. Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang. Forhandleren i Førde. Tennmiddelfabrikken nord i skogene Kundemagasin fra Orica Norway AS Fjellsprenger n Nr. 1 - Juni 2012-23. årgang Forhandleren i Førde side 15 Tennmiddelfabrikken nord i skogene side 24 Fra Bergslagen til Folgefonna side 42 Orica innfører

Detaljer

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken

posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken posten Mars 1/2012 Injeksjonsspesialistene: Oppdrag Frognerparken Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm.dir. s. 3 Konfektfabrikken fundamentering s. 4 6 Store, langsiktige oppdrag er positivt, men også utfordrende

Detaljer