Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging."

Transkript

1 Liste over foredrag 1. Fjellsprengningsteknikk 1.1. Underjordsdri Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), utstyr, erfaringer, kostnader, planlegging Ti/el Forfa/er År Ar6kkel nummer Hydrauliske borerigger ved nye tunnelanlegg. Hans Bjaaland Rigger for tunge bormaskiner i store og mellomstore tunneltverrsni?. - I bruk og under utvikling Kjell Karlsen JumbodriE ved Brokkeanlegget Tobias Haugeland DriE med tungt tunnelutstyr ved Røldal- Suldal- anlegget. Tron Jorstad Fra drieen av Langvannstunnelen Rana kraeverk Odd Johannessen Økonomiske sammenligninger mellom tungt og te? boreutstyr. Jarle Ravn Sammenligning mellom stenderboring med grovhull og liggerboring med le? utstyr ved pallsprengning, Hunderfossen Baard Hoel Modifisert stgematerrigg. Morten Johnsen DriEsresultater med stgematerrigg ved Brokkeanlegget Tor F. Johansen Nye erfaringer med grovhullsrigg. Tor Langvik Hansen Nye erfaringer med grovhullsrigg. Tron Jorstad Erfaringer fra kombinasjon grovhulls- og småhullsrigg. Sprøytebetong som driesforsterkning i tunnel. E. Ellingsen Moderne borerigger for små profiler. H. Bronder Erfaring med nye borerigger. Ulf Bergsmo

2 Erfaring med nye borerigger. Stein Narvestad Erfaring med nye borerigger. Rolf Mathiesen Ny? om borerigger - Montabert Le Pantofore Edgar Forsberg Ny? om borerigger O. Hjardemaal Ny? om borerigger Rolf Mathiesen Atmosfæren i småtunneler Kai Nielsen LuEputesprengning M. Babic Normaliserte tunnelkostnader Odd Johannessen Tunnelkostnader Odd Johannessen Vurdering av metoder for sprengning av jevne tunnelprofiler Hans Meisingset SystemaTsk utveekling av moderne tunnelboringsaggregat Lennart O?osson Datastyrt boring K. O. Dahl Erfarenheter ved hydraulisk bergbormaskiner Vigg Romell Montabert hydraulisk drieer Johan Kongsgaarden Boring og ladning i tunneler under 20m2 Odd Johannessen Analyser av overaell ved tunneldrie Arne R. Bjørke Erfaringer med hydrauliske bormaskiner Inge Nåvik Bruk av drieere med borhullsdiametermindre enn 43 med mer Kåre Schjerven Lange parallellhullsalver i tungsprengt aell Knut Garshol Utsprengning av Sentrum stasjon Ola Giske Boretekniske parametre ved hydraulisk boring Kjell Karlsen Hydraulisk langhullsboring i gruver Magnus Dalen

3 Erfaringer med hydraulboring Per M. Nilsen Prosjektering og bygging av undersjøiske vegtunneler. Egil Lundbrekke Geofysiske undersøkelser for undersjøiske vegtunneler i aell. Tor Erik Frydenlund Undersjøisk tunnel Rafsnes- Herøya Reidar Lien, Knut Garshol Dieseldreven hydraulisk boring under jord Arne Reidar Vadheim TunneldriE under Bussesundet gjennom knusningssoner Karl Jakov Carstens TunneldriE i basalt på Færøyene Niclad Foldbo HjuldriE i lange småtunneler Edvard Dahl VEAS tunnelanlegg - Anleggsmessige forhold. Arne Storjordet SkinnedriE i småtunneler. Erfaringer fra tunnelen Ka?ås- Holsaorden Tarald Nomeland Falltap og sprengningsmetoder Amund Bruland Fjellarbeider ved Sentrum stasjon i Oslo Svein Solum Anleggsteknisk kvarter. Gjennomføring av de lange tunnelene på Sørlandsbanen Håkon Hartmark Tunnelprosjektet Kalstø- Kårstø Kjell Holestøl TunneldriE for gassledninger under aorder, erfaringer fra Kårstø- anlegget Arne Reidar Vadheim Retningsavik for lange borhull Erik Ludvigsen Tunnel i svake bergarter i Warangoi, New Guinea Bjørn Buen, S. Barlindhaug Undersjøiske tunneler Ingeniørgeologiske erfaringer Bjørn Helge Klüver Norsk tunneldrie i svakt aell - erfaringer fra Hellas Knut Garshol Pallstross kontra sidestross i Tlløpstunnel Tl Saurdal KraEanlegg Roar Bjordal NATM - Beskrivelse av metoden. Er den brukbar i Norge? Arne Myrvang Norsk Tllemping av NATM i Hellas Knut Garshol

4 TunneldriE i basalt ved Blanda KraEverk i Island Sveinn Thorgrimsson TunneldriE på KonTnentalsokkelen Torbjørn Herre Metoder for lokalisering av blinde borhull Ole Bernt Lile Grunnforhold for tunneldrie på KonTnentalsokkelen S. Sørheim Vegtunneler på Vålerenga og i Porsgrunn. Vurdering av konvensjonell drie og bruk av delsni?maskin. Eirik Øvstedal, Morten Knudsmoen Erfaringer fra fire års drie av Vardøtunnelen Svein Roska TunneldriE i le?smuldrende sandstein med høyt vanntrykk i Guavio kraeverk, Colombia Einar Broch Undersjøisk tunnel Ålesund- Vigra. DriEserfaringer Rolf Naas Prosjektrapport Dype og lange aordtunneler Tore Movinkel Fresing av auglendshøgde tunnel, Stavanger. Prognosemodell for fresing av tunneler Thorvalg Kåre Lone, Øivind Arntsen Sikkerhet i vegtunneler Egil Lundebrekke E- 18 gjennom Oslo - Fjellinjen - Gjennomføring. Nye tunneler i Oslo- området Kjell O?ar Berge Fjellinjen - DriEserfaringer Svein Solum Datakontrollert boring Thorvald Wetlesen Forskningsprosjekt Undersjøiske tunneler Bjørn Nilsen Tunneler og undergrunnsanlegg, et NTNF- program Ulf Fredriksen Erfaringer fra E- 18 gjennom Oslo - Fjellinjen Kjell O?ar Berge E- 18 Fjellinjen - Kryssing av dyprenne under Rådhusplassen med og uten frysing Kjell O?ar Berge, Ole Fromride Fjordkrysninger. Hvordan vil erfaringene påvirke design av anlegg? Karl Melyby, Eirik Øvstedal Erfaringer med datastyrt tunnrelrigg Bengt Drageset Overflatekvalitet og falltap. Oppgjørsregler for tunnelarbeider Gunnar Brox Erfaringer fra tunnel drevet oppover medstgning 1:5 Aud Røsbjørgen

5 Granfosslinjen. Prosjekt og erfaringer Kjell O?ar Berge Tunnelpåhugg - Nye upordringer Knut Garshol Gudvangentunnelen - Norges lengste vegtunnel Lars Lefdal Driving av Ankomst i Dividalen Svein- Erik Løvli Arrangement og driesopplegg i forbindelse med Tlløpstunnel, SvarTsen Ole Brekke Rennfasporbindelsen Gunnar Nærum Erfaringer fra Fjellinjens måleprogram Kåre Digernes Freiaordtunnelen, Krifast Tunneldriving i svakhetssoner Karl Gunnar Holter Komple? tunnel like bak stuff Eirik Einum Tunneler - VikTg miljøelement i Trondheims- pakken Stein Heggestad Norsk tunnelteknologi på det internasjonale markedet Einar Broch Mikrotunnel i Drammen Johann Steffensen Overgang Tl underjordsdrie ved A/S Sydvaranger Peter Brugmans Storskala underjordsdrie ved elkem nefelin, Stjernøy Sven Fagerli Finsetunnelen Arvid Dokken Tunnelling in Korea Young- Nam Lee Tromsøysundtunnelen Rune MarTnussen Sprengningsarbeidene ved Hekni KraEverk Eiving Opedal Hanøytangen, undervannssprengning Anders Grimnes Lærdal- Aurdal- tunnelen - en anleggsteknisk upordring Gunnar Lotsberg Tunnel sikring ved NMT basert på borkjernelogging Nic Barton Miljøtunnel Horten - Borre Frank Fredriksen

6 Uppstart Hallandsås STg Øspjord Erfaringer fra bygning av Storbæltstunnelerne Peter Kofood Bekkestunnelen Spesielle upordringer Ragnar Sand Fuglum Ny? utstyr for tunnelprofilering Håkon Bjor Tunneldriving i løsmasser og svakt berg Ole Stensrud Rehabilitering av gamle jernbanetunneler - Klassifisering av Tlstand og Tltak Brede Nermoen, Karl Gunnar Holter Europipe- tunnelen Rolf Lauritzen Ekerbergtunnelen - Kryssing av Øspoldbanen med betongtunnel Atle Hjorteset Italian tunneling practce SebasTano Pelizza Cu?er development for TBM s now at the crossroads; more of The same or an entrely new directon? Sverker Hartwig Lange tunnelsalver er de?e fremtden? Odd Johanessen Planlegging og dokumentasjon av tunnelsalver ved hjelp av dataverktøy Jan Lima Inntrykk fra Sør- Afrika, bergverk og tunneldrie Muligheter for norske Know- how? Kai Nielsen, Aslak Ravlo Aurdal- Lærdal. Verdens lengste veitunnel, Byggjearbeidet er no i gang! Jon Kvåle Løsmasstunnel Eidsvoll Anders Beitnes Tunneldesignprinsipper - ute og hjemme Knut Garshol Challenges during Drill and Blast of the Bristol Tunnel - a BriTsh Experience Brian Hawkins Undersjøisk tunnel Tl Bjorøy - Bergmekaniske vurderinger og teknikker for injeksjon ved kryssing av sandsone Karl Gunnar Holter Produktutvikling av borstål for tunneldrie. Erfaringer med BLE 35 Øyvind Arntsen FaTmaprosjektet Status Kåre Furstrand Med togtunnel i kjelleren Arne Jensen Romeriksporten Tore Bråten

7 Eidsvolltunnelen - endelig igjennom Anders Beitnes Frøyatunnelen - krevende grunnundersøkelser av berg med løsmassekarakter Roar Nålsund, Stein Heggstad Uvanlig store vanninnbrudd i Breidadals/Botnheldi vegtunnel på Island STg Eriksson SenketunnelalternaTvet Tore Søreide, Heine Skogseid Osloaordforbindelsen Ruth Gunlaug Haug Sprenging ut pigging inn? Fra utvidelsen av E6 gjennom Djupdale Anders Grimnes Romeriksporten DriEerfaringer Stein Schanke Undersjøisk vegtunnel Hvalaördur, Island. Norsk tunnelkonsept i vulkanske bergmasser Eiving Grøv Undersjøisk vegtunnel Magerøysundet. Hva slags berg (eller jord) er de?e? Jan Erik Buan Lærdalstunnelen. Høye bergtrykk. Ønske om ferdig sikring ved stuff - går det? Jon Kvåle Osloaordforbindelsen passering av problemsonen Lise Backer Lærdalstunnelen. Hvordan takle sprakeaell og ventlasjon i verdens lengste veitunnel? Frank Nilsen Paven er sprengt. Rapport fra Holmestrand Dag Runar Haugen Trommelrensk Ny metode for maskinrensk. Erfaringer fra Fagernestunnelen Rune Eivind Bang Frøyatunnelen - passering av problemsoner - erfaringer fra kartlegging og faktske forhold STg Lillevik Byggegrop for reparasjon av jernbanetunnel, Eidsvoll Åsmund Eggestad Overløpstunnel Lysaker Tunnel og utslag i kompliserte grunnforhold Bjørn A. Strande Bømlaaordtunnelen erfaringer med intelligent isolasjon Jan Lima Svartdalstunnelen - tunneldriving under svært krevende geologiske forhold, samt i nærføring Tl eksisterende høytrafikkerte tunneler STg K. Thoresen Pukkverk under jord. Ny? pukkverk for Fana Stein og Gjenvinning A/S. MiljøTlpassing med økonomisk potensiale Frode S. Arnesen Bruk av Q, RMR og Rmi i Svartdalstunnelen Olav Hval Status Romeriksporten, november 1999 Olaf Melbø

8 Tunneler i Chile. Erfaringer ved bruk av norske metoder Werner Stefanussen Frøyatunnelen fra geologisk kartlegging Tl ferdig tunnel Jon Einar Lien Miljøsikre og samfunnstjenelige tunneler Statusrapport fra baneprosjektet Kjell Inge Davik Uomsa? sprengstoff ved tunnelsprengning. Miljø og sprengingstekniske aspekter Jan Vestre Oppgradering av Lieråsen tunnel Anders Beitnes Vann i basaltunneler - eksempler fra Breiddals- og Botnheid i tunnel og Hvalfördur undersjøiske tunnel, Island Haukur Steingrimsson Tunneldriving på Gran Canaria John Ivar Fagermo Undersjøisk tunnel, Færøyene Svein Erik KrisTansen Alpatransit Go?ard Tunnel constructon challenges for the worlds longest rail tunnel Felix Amberg Tunneler for fremføring av infrastruktur Pån Henriksen Utdriving og sikring av samferdseltunneler med TBM, krav muligheter og Tlpasning Tl geologiske forhold Olav T. Blindheim De nye jernbanetunnelene gjennom alpene St. Go?hard og Lötschberg basistunneler Arve Fauske Felt- og laboratorieundersøkelser for planlegging og prosjektering av TBM tunneler Amund Bruland Trykktunneler - Hvordan påvirker tektonikk prognosemodeller? - Erfaringer fra Kihansi Hydropower Project, Tanzania Asbjørn Halvorsen Norsk tunnelteknologi på interne? Amund Bruland Norsk tunnelteknologi se? fra utlandet- Vi er fremdeles verdensmestre? Tom Melbye SoE Rock Tunneling- Erfaringer fra verdens største BOT- kontrakt the Taiwan Highspeed Rail Project Jan K. G. Rhode Singapore, Tunnelbaneprosjekt i løsmasser, stasjoner og TBM tunneler Lars- Olof Daglström SoE Rock Tunnelling. Fra modellering Tl bygging av løsmassetunneler ved The Taiwan Highspeed Rail Project Morten ChrisTansen Gøtatunnelen, slissevegger. Omtale av forskjellige aspekter, løsningsvalg Øyvind Engelstad Borede overføringstunneler med små tversni? Trond Øiset Miljø- og samfunnstjenlige tunneler Magne Paulsen

9 Undervannssprengning for fullskala testbrønn, Coast center base, Ågotnes Arve Fauske Lötschberg, intensiv tradisjonell drie STg Eriksson Erfaringer fra bruk og ny?e av referansegrupper vägatunnilin Anders Beitnes Tunneling Challenges in Nepal Krishna Panthi Sveatunnelen rekordinndrie under polare forhold Frode Nilsen Miljø i tunneldrie HMS Miljøforurensinger og mulige helseeffekter ved driving under jord. Bente Ulvestad Dublin Port Tunnel - upordrende grunnforhold - egnede løsninger? Olav T. Blindheim Geotechnical design, monitoring and interpretaton in tunnels with soe rock and very low overburden - a case study from the new Brenner Unterinntal route Robert Galler Prosjekt Hallandsås vad har ske? och vad kommer a? ske? Christer Möller Environmental road and railway tunnels for the new Vousaari harbour Jari Heikkilä Novapoint tunnel Bransjeverktøy for å jobbe med tunnel geometri i 3D Heidi Berg Erfaringer fra tunneldrie på Island Frode Nilsen Eiksundsambandet, verdens dypeste vegtunnel ned Tl 287 m, og en lengde på 7765 m en spennende upordring Arve Magne Feragen Rehabilitering av Lieråsen tunnel 10 års erfaringer Per KrisTan Skjølås Lite prosjekt store upordringer. Rehabilitering avutløpstunnel vedd Borregard kraestasjon Jan K. G. Rhode Kontrollert sprengning i tunnelpåhugg - Tønsbergpakken Arve Fauske Sprengning av ny lagerhall for naea på/undereksisterende bensinlager, Mongstad Frode S. Arnesen Upordrende bore- og ladeoperasjon I bra? terreng på havbunnen, 82 m under havoverflaten, Ormen Lange main civil contract Bjørn R. Morseth Numerisk modellering av rundkjøring i Steinbergtunnelen Are Håvard Høien Driving av tunnelar i Sverige - Från kvar på skadezon i konturen Tll verfiering av bärförmaga. Finn Ouchterlony, Thomas Dalmalm Undervannsprengning i nærheten av oppdre?sanlegg begrensinger og krav Tl gjennomføring Arve Fauske E18 Tunnelene i Vespolk, Veidekke Entreprenør AS Jarle Hovland

10 Byggandet av JärnvägsstaTonen triangeln i Malmö e? bergrum i kalkstein Peter Damgaard, Johan Brantmark Tunnelsprengning i urbane strøk erfaringer fra Sørengaprosjektet og Aspenaellet parkeringsanlegg Kenneth Svendsen TunneldriE i en moderne jungel status ny? dobbeltspor Lysaker - Sandvika Elisabeth Holsbrekken, Linda Nesje D- analyser tunnel under Akersgata, Oslo Signe Kirkebø Nye underverker skaper i undergrunnen Eivind Grøv Modern large diameter rock tunnels Lok Home Norsk tunnelteknologi en e?ertraktet salgsvare Ola Woldmo Tunnelstrategi, status nov Ole ChrisTan Torp Digital tunnelteknikk - upordringer og muligheter Trond Pe?er Eide Ny? dobbeltspor Oslo Ski, vurdering av tunnelkonsept og drivemetode Anne Kathrine Kalager ThEAMTM Tunnel integritetsovervåkning gjennom aktv seismikk Conrad Lindholm Norsk tunnelteknologi i aæresteinene i Hong Kong Frode Nilsen, Leonhard Nilsen LeveTd for tunneler et videre perspektv enn snorklipping Ruth G. Haug, Anne Kathrine Kalager Hardangerbrua erfaringer med bygging av Tlførselstunneler KjeTl Vikane Tom Frode Hansen, Arne Rafdal, Bygging av jernbanetunnel 2,5 m over 2- løps trafikkert vegtunnel Leonhard Nilsen Langrennspor i vegtunnel KrisTan Hilde Holmøy Rømningstunneler langs hovedløpet et konsept med mange muligheter Jan K. G. Rhode Vurdering av drivemetode for tunnel på Follobanen Anne Kathrine Kalager Norsk tunnelteknologi - Skal vi videreutvikle egen teknologi for eksport eller kopiere europeiske standardløsninger for import? Ola Woldmo Toleransegrenser for fisk ved undersjøiske sprengningsarbeider Per Helge Thom Rogfast- prosjektet Tor Geir Espedal Lørentunnelen (Rv 150 Ring 3 Ulven - Sinsen) Jørn Audun Gjennestad

11 Har vår effektve og moderne tunnelsprengning redusert kvaliteten på våre samferdselstunneler? Oddvar Brøndbo Upordringer med etablering av et godt evalueringskonsept for lange tunneler Lise Backer Bygging av undersjøisk tunnel på T- forbindelsen KjeTl Vikane Bergtunnel utan bergtäckning Helen Andersson Large TBM projects in Switzerland - Experience and state of the art - Part 1 Felix Amberg Rv13 Ryfast - verdens lengste undersjøisk tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel Gunnar Eiterjord St. Gothard- tunnelen - Core Challenges in the Heart of the Alps Olivier Böckli Suksessfaktorer i relasjon Tl suksess vid globale prosjekter - Norsk tunnelteknologi Susanne Nævermo- Sand Large TBM projects in Switzerland - Experience and state of the art - Part 2 Johannes Gollegger Tunneldriving i svellende bergarter Werner Stefanussen Seismisk analyse og dimensjonering av tunneler Farzin Shahrokhi Experiences from the TBM drive through the Hallandsåsen in Sweden Thomas Schubert Design og tekniske valg for TBM - Øvre og Nedre Røssåga Frode M. Nilsen FAST- Tunn; et forskningsprosjekt for øket effektvitet på TBM- ku?ere med 25% Solveig Vassenden Stad skipstunnel - faglige og forretningsmessige vurderinger. Statur og videre arbeid Jarle Strand Jernbanetunnel Holm- Nykirke - "Rørparaplymetoden". Overraskende part med lite overdekning. Linda Nesje Drageset Ve?akollen høydebasseng - bygging av tunneler og bergrom for vannforsyning KjeTl Vikane Nye Ulriken tunnel - konvensjonell drie eller TBM? Hans Egil Larsen TBM prognoses for open- gripper and double- shield machines: challenges and solutons for weakness zones and water Nick Barton Korrelasjon mellom Q- verdier fra kjerneprøver og seismiske hastgheter for E39 Rogfast Hans ChrisTan Gjelsnes Tunnel design for Andina 244 mining Prosjekt, Chile Øyvind Engelstad Koralm tunnel status and first experiences from the constructon of Austria ś largest TBM- tunnel Gerhard Harer

12 Vedlikeholdsfrie tunneler Gunnar Gjæringen TBM erfaringer fra Kargi i Tyrkia Øystein Lilleland Romeriksporten. Setningsutvikling som resultat av tunnelutbygging og situasjonen i dag Steinar Myrabø Boring og spregning av sjakter, synker- og utstyr, metoder, erfaringer, kostnader Driving av 20m^2 stgort Full face med Alimakheis K.I. Simonsen K.I. Simonsen Driving av 6 m lang enkeltstgort med Alimakheis Helge Hjort Prespli? metoden anvendt ved sprengning av trykksjakt Eskild Bentzen Rigg for utstrossing av stgorter Karl August Hansen Avsenkning av skråsjakt med Cryderman Øystein Smemo Avsenking av skråsynker og skråsjakter Tor Christoffersen Geita en ny borerigg for pallboring Kai Nielsen Fotoprofilering av trykksjakter Ragnar Schach Dieseldrevet Alimak ved Borgund KraEanlegg Gunnar Klippenvåg STgortdriE i Romsdalshorn Kåre Aas Mekanisert boring i stgort Svend Øren Sjaktsprengning fra dagen mot 50 cm s grovhull P.M. Nilsen Sprakeaell og sjaktprofil R. Schach Rigg og drie av store sjakter Erlend Stana Sjaktdriving med drieere på Alimak Gunnar Steiro Boring av blindsjakter Rolf Herlo Sprengning av silo for Rana Gruver Erik Dahl Johansen

13 Blindsjaktboring Kai Nilsen Arbeid med Engabreinntaket Idolf Meland Blindboring av en 50 m vertkal sjakt med diameter 1,5 meter Trond Øiseth Gjennomføring av fronystyrt 760 m langt borehull med opprømming Tl 30" fra land Tl 315 m vanndyp ved Mongstad for ilandføring av Troll oljerør Megne Kr. Dørheim Grunnvarme fra fast aell - økt energiu?ak ved hydraulisk trykking av borebrønner Randi Kalskin Gøtatunnelen: Dyp sjakt i bløt leire med bruk av slissvegger Øyving Engelstad Fullprofilboring av tunneler og sjakter Forsøk med fullprofilboring av sjakter Hallvard Holen Bergartenes betydning for fullprofilboring Snorre D. Bronder Erfaringer fra tunneldrie i Stockholm med DEMAG fullprofilsbormaskin Iver Ohmann Fullortsboring av tunneler Peter Barendsen Erfaringer fra tunneldrie i Sveits med Wirths tunnelbormaskin Willi Hildebrand Greenside- Mc Alpine- Tunneler - erfaringer fra to tunneler i Storbritannia N.D. Pirrie Enkelte økonomiske betraktninger ved fullprofilsboring Snorre D. Bronder Erfaringer med fullprofilsboring av stgort i Canada og Norge Rolf Heflo Nyere erfaringer med fullprofilsboring Olav Torgeir Blindheim Fullprofilsboring av sjakter, nyere erfaringer Arnulf Hansen fullprofilsboring av tunnel Franzebråten- Majorstua A.M. Hansen Prosjektering av fullprofilsboring Gjermund Sætermoen Geologiske parametre og fullprofilsboring. Kostnadsprognose O.T. Blindheim FremTdsperspekTver på fullprofilsboring av vegtunneler Arne Grønhaug

14 fullprofilsboring ved vannkraeverk Odd Johannessen Fullprofilsboring av kors tunnel med stgort- maskin Tore M. Larsen Minifullfacer i grønnstein O.T. Blindheim Erfaringer fra drie av tunneler med diametre 6-7 m i USA O.T. Blindheim Fullprofilsboring av tunneler. Erfaringer fra Eidaordanleggene Arnulf M. Hansen Erfaringer fra strekningen Majorstua- Torshov Torstein Lange Larssen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Kjøpsvik og Bærum Thor Skjeggedal Fullprofilsboring inntaksorter ved Ulla- Førre Jørn- Tore Glomnes Ny prognosemodell for inndrieer- og kostnader ved fullprofilsboring av tunneler O. T. Blindheim, E. Dahl- Johansen Ny? fra fullprofilsboring Odd G. Askilsrud Fullprofilsboring. Nye erfaringer fra Oslo sentrum Torstein Lange Larssen Nye erfaringer fra fullprofilsboring i Bærum og Eidaord Thor Skjeggedal Sammenligning av hydrauliske parametre i vanlig sprengte og fullprofilsboring tunneler Øivind Solvik Mekanisk bergfragmentetring ved Høgskolan i Luleå Per- Arne Lindquist, Karl- Erik Rånman Fullprofilboring av skråsjakt ved Sildvikanlegget Thor Skjeggedal Entreprisen Sandvika- Lysaker. Erfaringer med Midi- fullfacer Thor Skjeggedal Fullprofilsboring i ustabilt aell Knut Garshol Stability problems by full face tunnel boring H. Wanner Sjaktboring ved Sildvikanlegget Thor Skjeggedal Boring av stgorter ved Ulla- Førre- anleggene Hans Vestad Fullprofilsboring ved Orkla- Grana- anleggene Oddmund Flønes Norsk fullprofilsboring, hva er oppnådd? Hva ventes? O.T. Blindheim

15 Fullprofilsboring i gneisgrani? og boring av stgorter. Erfaringer fra Ulla- Førre- anleggene Hallvard Holen Boring av korte, horisontale fullprofilsboring i vekslende Fjell og løsmasser KrisTan Olimb Nye erfaringer om oppsprekningens innvirkning på borbarheten ved fullprofilsboring O.T. Blindheim Fullprofilsboring. Erfaringer fra Ulla- Førre- anleggene. Hallvard Holen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Mosvik kraeverk Svein I. Larsen Fullprofilsboring. Erfaringer fra Søraorden Svein Kaarød Ny prognosemodell for fullprofilboring Odd Johannessen Fullprofilsboring - Erfaringer fra driestunnel Kobbelv og vegtunnel Glomaord Erik Dahl Johansen fullprofilsboring. Erfaringer fra stgortboring ved Tjodan anlegget Pe?er Odlang STgortboring nedenfra KrisTan Olimb STgortboring - Nyset - Steggje Tor Harald Haugen TBM - Videreutvikling av prognosemodell med spesiell vekt på parametre for brytng, inndrie og ku?erslitasje Amund Bruland, Arne Lislerud Fullprofilboring av vegtunnel i Bergen Arild Hegrenæs Nok et år med fullprofilsboring i Kobbelv- Holandsaorden Erik Dahl Johansen Blindsjaktboring Kai Nielsen Erfaringer fra Fløyaelltunnelen i Bergen Arild Hegrenæs Fullprofilboring ved Vinstra- anlegget Bjørn Johnsrud, Tarald Øyen Fullprofilboring ved Jostedal- anlegget Olav Solheim, Rune Rake, Per Kvarv Yrkeshygieniske forhold ved fullprofilboring Tom Myran Boxhole drilling på Færøyene Ejnar Pedersen Boring av horisontale tunneler med stgortmaskin Lars Skålnes Sjaktboring på Sture Nils Midtlinen

16 VanTlasjon og støvforhold ved fullprofilboring Tom Myran, Erik Dahl Johansen Microtunneling - metoder og utstyr for jord og aell Torill Utheim Meråkeranleggene, vurdering av fullprofil og konvensjonell drie Alt Thidemann Erfaringer med ny Robbins HP- maskiner ved SvarTsanleggene Erik Dahl Johansen Fullprofilboring med minimaskin. Erfaringer fra boring av en 65 m oppoverre?et sjakt med 1,2 m i diameter Gunder Homstvedt Opprømming av 1 m diameter tunneler med fall 20 % og utslag under vann på 60 m dyp Lars Skålnes Constructual Requirements for SoE Ground Boring Machines John Ulsi Fullprofilboring vs. Konvensjonell drie Meråker, anbudsvurdering og slu?resultat Steinar Johannessen Fullprofilboring ved Klippen, Sverige Birker Nilsson Oppsummering e?er 60 km fullprofilboring ved SvarTsen Erik Dahl Johansen Fullprofilsboring i de italienske alper; en upordring for norsk tunnelteknologi Karl Gunnar Holter E6 i tunnel gjennom Korgaellet Tilpassning Tl fullprofilsboring Jan Lima Gruver, store bergrom og underjordsanlegg Måling av pilarbelastninger ved Kjørholt kalkstengruve Bjørn Li Oddahallen - Prosjektering og upørelse Jan A. Rygh Sivilforsvaret bygger i aell Jan Fuglaas Televerket bygger i aell Johan Fredrik Baltzersen Underjordsanlegg i Sveits Jan A. Rygh Oset rense- og pumpeanlegg. Fjell- kontra damanlegg Lars K. Sæther Byggekostnader for Fjellanlegg og bygg i dagen Kjartan Holt Planer for oppfaring og avbygging av kullforekomster i Svea William Viken

17 Modifisert rom- og pillarbrytng i Mons Pe?er grube Sverre Matheson Renseanlegg: Fjell- kontra damanlegg I. Ivar H. Dalen, Anders M. Heltzen Moderne gruvbrytning i Viscariagruvan, Kiruna Ake Ulla Parkeringshus i Tromsø Ingar Bolstad Valg av løsning for råoljelager i Fjell ved Sture Nils Midtlien Oljelager i Fjell på Mongstad Nils Høsøien GasskraEverk i aell Alt Thidemann Prorock. FremTdens prosessanlegg for olje og gass i aell Trond Hübertz UnderjordsbryTng på Stjernøy Svein Erik Bull, Sigbjørn Sollien år med lueputekamre Torbjørn Tekle, David Goodall LuEputekammer ved Torpa kraeverk. Dokkaverkene Reidar Kjølberg Gasslager - planer i Finland Pekka Särkkä Gasslager - planer i Sverige Per- Olov Karlsson Dype gasslager. Ankomst og lageruporming Alt Thidemann, Tore Movinkel, Kai Nielen DriE og vedlikehold av Fjellanlegg Erik Dahl Johansen Erfaringer fra planlegging og bygging av store lagre i Fjell Sven Hauge Rapport fra den internasjonale konferanse Storage of gases in rock caverns Einar Broch Bruk av undergrunnen, Hong Kong Bjørn Finborud Gasslagring i forede bergrom, Erfaringer fra forsøksanlegg Grängesberg Øystein Stormo Bergromsmodeller. Sikring av store bergsom med kabelbolter Anders Heltzen OL- ishall aell med 60 m spennvidde status Jan Anton Rygh OL- ishall i aell med 60 m spennvidde, geoundersøkelser Per Bollingmo

18 OL- ishall i aell med 60 m spennvidde, bergmekanisk undersøkelser Nick Barton Forskningsmessig oppfølging av Gjøvikha?en Øystein Meland Gasslagring i uforede bergsom Halvor Kjørholt Roof boltng in mining - USA James J. Sco? Konvergensmåling og spenningsovervåkning i gruve 7, Svalbard Stein Erik Hansen Akersberg sølvgruve Norges eldste bergverk Odd Nilsen Brytning av Olivinstein under jord i Lefdal gruve, Noraord Ove Sollid GruvedriE i Oslo- området Johannes Dons Publikumshall i aell gjennom 25 år Fra Oddahallen Tl Gjøvik Olympiske aellhall Jan A. Rygh Nye Kalksteinsgruver i Velaord Dagfinn Kleppe Undergrunnsarbeidene ved Xiaolangdi kraeverk, Kina Einar Broch GruvedriE på Svalbard Johannes Vik Under jorda i Rana gruber Arne Halsestrønning GruvedriE i vegløs Raubergvik Vegard Løwø Prosjekt Diesel under jord Jarle Gausen Moderne storskala gruvedrie under jord i Kiruna Torbjørn Nartajervi Stendaaellet underjordiske pukkverk Frode Arnesen Store bergrom og store bergspenningsproblemer ved Rana Gruber Arne Myrvang Moderne gruvedrie vid LKABs underjordsgruvor i Malmfälten Torbjørn Naar järvi Falpörsök för konbulten i Bolidens gruvor Charlie C. Li Fjellhaller oset vannrenseanlegg muligheter og upordringer Terje AnT Nilsen Erfaring fra dagbrudd Tl underjord ved Rana Gruber AS Börre Nöst

19 Brann under jord erfaringer fra gruvebrannen i Svea Per Nilssen Arbeider med høye tverrsni?. Valg av metode for å oppnå sikkerhet. Store aellhaller Boliden Odda AS Frode S. Arnesen Design av bergom med ekstreme spenninger verdens lengste to- løpstunnel, Shaanxi, Kina Prosjektering av e? djuplager för lagring av utbränt kärnbränsle Laxemar, Sverige Svalbard Upordringer ved å etablere aellhaller i permafrost frølager for fremtdige generasjoner Halgeir Dahle, Ming Lu, Eivind Grøv Thomas Jansson, Roger Olsson, Rolf ChrisTansson Magnus Bredeli Tveiten, Sverre Barlindhaug Ny kullgruve på Svalbard - Lunckeaell Arne Langeland Tragisk kollaps av stasjonshall under bygging av Sao Paulo metro: Uforutse? og uforutsigbar grunnforhold tross elleve borhull Nick Barton Gjenopptakelse av gruvedrieen i Sør- Varanger Sydvaranger Gruve AS John Sanderson OpTmalisert gruvemodell basert på spenningsmåling Thoms B. Addison Stress measurement and rock excavaton at Skaland mine, Norway Nghia Quoc Trinh LiDAR data; fremtdens verktøy for dokumentasjon i undergrunnsanlegg? Elin K. Morgan Spenningsovervåkning i Rana Gruber Trond Erik Larsen Stability analysis of the gates in Svea Nord coal mine, Svalbard, by numerical modelling Mahdi Shabanimashcool New B.Sc. EducaTon in mining engineering in North Norway Mahdi Shabanimashcool Ku?barhetsanalyse av heng og ligg i Lunckeaell- gruven Thomas Warnqvist GruvedriE 700 meter over havet på en isolert øy 70 nord Harald MarTnsen KraHverk, beksrivelser, utstyrsplaner StatkraEverkenes kraeverksplaner Sigurd Aaleaær Sprengningsarbeidene ved Sarp kraeverk Harald Hauge Paunglaung kraeverk, Burma Kristoffer Storruste Utvidelse av Aurland 1 kraestasjon Ola Gunleiksrud, Ola By

20 Nedre Nea kraeverk Bjørn Helge Berge NUUK kraeverk, Grønland Nils Schwartz Erfaringer fra kraeverksbygging i Chile Bjørn Buen Inntrykk fra spanske anlegg Johannes Hope Ombygging av Såheim kraeverk, Rjukan. Kompliserte spenningsforhold i høy dalside. Reidar S. Kjølberg Ertan- anlegget i Kina Steinar Nilsen Pangani kraeverk, Tanzania, varme erfaringer Stein Bjørnersen Tianhuangping pumpekraeverk, Kina Per A. Brandtzæg Store spenninger og deformasjoner ved Ertananlegget i Kina Gunnar Birgisson Theun- Himboun Power Project, Laos Bjørn Finborud Norske kraeutbyggere i Nepal. Fra KhimT Khola anlegget Henning Fjeldstad Norske kraeutbyggere på Costa Rica, Fra vannkraeverkanlegget Brasil Leiv Pedersen Åsgård ilandføring. Upordringer på 60 meters dyp Jørund Gullikstad Driving av 416 meter loddsjakt ved Fløyrli kraeanlegg. Bør uporming og /eller drivemetoder endres for fremtden? Jan Erik Skogen Three gorges project, Kina. Norsk rådgivning Tl verdens største vannkraeprosjekt Olav Torgeir Blindheim Fløyrli KraEverk - Spenningsanisotropi Tl besvær Arild Noby Te ng av høytrykkspropp ved Nye Bjølvo kraeverk Torbjørn Yri Kàrahnjùkar Hydroelectric Projekt TunneldriE og dambygging ved Islands største VannkraEprosjekt Jòhann Kröyer Ny? Tyin kraeverk. Verdensrekord vanntrykk i uforet vannvei. Øystein Lilleland Plassering av kraestasjon nær tektonisk skjærsone - spenningsmålinger og FEM- analyser ved Blåfalli Vik kraeverk Morten ChrisTansen Kárahnjúkar Hydroelectric Project - Powerhouse Cavern - Successful excavaton despite complex geology and stress induced stability problems Ægir Jöhannsson Internasjonalisering av norsk vannkraeteknologi eksempler fra SN Power i Chile og India Leiv Pedersen

21 Neelum Jhelum. Et upordrende vannkraeprosjekt i Azad Kashmir Sverre Barlinghaug Jøssang kraeverk gjennomføring og erfaringer Hans Olav Storkaas Kargi Hydropower Plant Tyrkia - driving av 11,5 km land og 9,8 m diameter tunnel med ny Robbins Double Shield TBM Øystein Lilleland Utslagssalve for kraeverk i India Thomas Korssjøen Mathiesen Høye bergspenninger i kraestasjon ved Tala vannkraeverk i Bhutan Charlie C. Li Cheves Hydropower Project - Peru. Geoteknikk og andre upordringer ved vannkraeutbygging i Andesaellene, Peru Ola Ellingbø Dagspregninger Sprengning, boring, borutstyr og borplaner Li? om pallboring Brynjulf Raae Pallsprengning med Down the hole - bormaskin K. Gimse Borhullavvik Mehmed Mabic Anse? av borhull ved pall- og skjæringsdrie Mehmed Mabic Bruk av rigger for liggerboring ved dagsprengning P. Thommesen Erfaringer fra drieen av dagbruddet, Telnes T. Bredeli Senkboring med midlere hulldiameter Aage Østerstrøm Orientering om undersøkelse av borsynk og hardmetallslitasje som funksjon av hulldybden - forsøk med slipefri borkroner (vortekroner) Elling Ellingsen Rigger for store dagsprengninger Knut Forsberg Ola- riggen. Traktormontert borerigg for traktor, frontlaster, bak montert gravemaskin og midtmontert tømmerlaster Ole Øverland Borstål- forbrukerproblemer Leif M. Blix Nye typer borstenger Jan Drake Erfaringer fra rotasjonsboring ved AS Sydvaranger Kjell Gimse

22 Kapasitet og kostnader ved pallboring Erfaringer med grove Hammerborutrustninger C.O. Amundsen Erfaringer med stor hullavstand ved pallsprengninger Bjørn R. Pe?erson Steinproduksjon - ytelser og kostnader Odd Johannessen Aslak Ravlo, Per Havdal, Finn Knutson, DagbruddsdriE ved anlegg og gruver. Panel Hallvard Holen Nye erfaringer fra Svartevannsanlegget Aslak Ravlo Erfaringer med Nemek borerigg Bjørnar Pe?ersen Erfaringer ned hydraulisk pallbormaskin Bjørn R. Pe?erson Produksjon og økonomi ved rotasjonsboring i steinbrudd i anleggsdrie Øistein Syltern Opplegg og erfaringer fra terskelsprengninger ved Snarp kraeverk Jørn- Tore Glomnes Terskelsprengning ved Bingsfoss KraEverk Thorbjørn Herre Erfaringer med Reieresdals Hydrill Jostein Grødem Pallboringsrigg ved Ulla- Førre- anleggene Harald Håland Pallboring, metoder og kostnader Odd Johannessen, Rolf Risdal Totalsystemer for grovhullsprengning ved større massearbeider Johan Amundsen Sprengning av grove blokker Tldekningsmolo for havner Atle Barstad Damarbeider i Vatnedalen Torbjørn Herre Planeringsarbeider ved Kårstøanleggene Per Ove AEreth Ny? pallboringsutstyr for hull med diameter Over 100 mm Kjell Brevik, Arnfinn Erlien FjellgrøEer i Oslo sentrum Nils Helleland Steinproduksjon Sprengningsteknikk Arne Liserud, STg Frammarsvik STg Arne Strokkenes Fjellsprengning forbindelse med havneanlegg på Ras Budran i Suezbukta Odd HoEseth Metoder for optmalisering av sprengningsarbeider i dagen Kjell Boye, Kjell O. Berge

23 Ripping ved A\S Olivin Karl Johan Eide Sprengningsarbeider for StorTngsgarasjen Anton B. Vik, Morten Knudsmoen Rosenkrantz tårn - en komplisert anleggsjobb i Oslo sentrum Ragnar Steen Sprengninger for Sture 2 Tore M. Larsen Analyse av salvesprengning Karstein Monsen, Jan KrisTansen, Karl Kure Status for sprengning i betong Erik K. Lauritzen Avvik i pilothull for lange stgorter Trond Øiseth Bruk av borrer for redusert borhullavvik Erik Ludvigsen I.V.A.R. Sentralfengselsanlegg Nord Jæren Gunnar AsTng Knarrdalstrand Renseanlegg Skien\Potsgrunn Per Anton Brandtzæg BryTng av naturstein i Norge Lisbeth Alnæs EDB- baserte hjelpemidler for planlegging og oppfølging av sprengningsarbeider Bjørn E. Selnes Høy aellskjæring i Halden Harald Pedersen Norsk standard for rystelser fra sprengning Tore Lasse By Kompliserte sprengningsarbeider ved Sørenga Bruer, Oslo Steinar Myhre Fullskala sprengningsforsøk på fullt innstøpte bolter Gisle Stjern, Hans Pe?er Mo Åpen tørr byggegrop Kjell Karlsrud Krevende Sprengningsarbeider i Oslo sentrum fra utvidelsen av NaTonaltheatret stasjon Øyvind Arntsen QTBM, en ny metode for vurdering av fremdrie ved TBM- boring Fredrik Løset Sprengning av Philips- bygget Nils Ramstad Bergarbeider på Ormen Lange landanlegg. Lagerhaller, tunneler og sprengningsarbeider i dagen Olav Hval E- 18 Drammen Krevende sprengningsarbeider ved breddeutvidelse Morten Børresen

24 Sprengningsarbeider Ormen Lange landanlegg, main civil contract Jan Erik Skogen Sprengningsarbeider med bergmekanisk vinkling Karl Kure St. Olavs Hospitals i Trondheim Etablering av dype byggegroper ved sykehus i full drie Odd Arne Fauskerud Terskelsprengning i Risavika Norges største havn Arve Fauske Sprengning Ørskog Fardal Kjell Erik Bakken Sporveisprosjektet Lørenbanen og Løren T- banestasjon status aellsprengning Morten Hovelsen Kontursprenging og presplijng Orientering om prespli? Anders Heltzen Resultater fra prespli ng ved NSBs anlegg i Lodalen Tor Frimann Barbo Erfaring med prespli ng i aellskjæringer ved A/S Veidekkes anlegg på riksvei I og innfartsvei Tl Moss Reidar KrisTan Bjerkan TeoreTske betraktninger over prespli?metoden H. Øyann Erfaringer fra prespli orsøk A.M. Heltzen Erfaringer fra prespli orsøk A.B. Vagstein Nye erfaringer med kontursprengninger Baard Hoel Sle?sprengning og rensk av høye dagbruddsvegger John Utsi Sle?sprengning med 200 mm borhull mot endelig vegg Oddvar Mortensen Kontursprengning i Fyrdsbergtunnelen på ny E39 Sunnmøre Terje Kirkeby, Amund Bruland Kontursprängning i ÄSPÖ utbyggnad dokumentaton av strängladdning med emulsion i tunnelkontur Henrik I?ner Opplas6ng og transport Under jord

25 Erfaringer fra bruk av hjullastere i tunneler M.G. Johnsen Erfaringer fra bruk av beltelastere og gravemaskiner i tunneler H. Holen Dimensjonering av transportutstyr R. Hugstedt DriEskontroll av laste- og transportutstyr på grunnlag av instrumentering P. Bang Rolfsen LasTng og transport i små ortprofiler i norske gruver P.C. Sandberg LasTng og transport i små profiler Hjalmar solem Spor og sporvedlikehold R. Thommessen Erfaringer fra opplastng og transport ved Alnor- anlegget J. Gerhardsen Erfaringer med Hägglunds Sky?elvogn Tor Vinje m2 tunneldrie. En sammenlikning mellom bunkertogdrie i Østerrike og konvensjonell veggdrie ved Vik- anleggene Oddmund Flønes Erfaringer i bruk av hjullastere ved Franzefoss Bruk Olav Markussen BerglasTng med Brøyt X- 3 og X- 4 Reidar K. Bjerkan Erfaringer fra bruk av Cavo i tunneldrie Aage Ingrens Vurderinger av last- og bæremetoden Reidar KrisTan Bjerkan Presentasjon av "Häggloader" lastemaskin Johan Kongsgaarden Erfaringer med "Häggloader" lastemaskin i Glitrevanntunnelen Gunnar Aas DriEsresultater med lastmaskin Brøyt X- 4 EL Arne Sörqvist DriEsresultater med Drøyt X- 4 EL Reidar KrisTan Bjerkan Erfaringer med last- og bærutstyr ved Grong Gruver A\S John Ornæs Ny diesel last- og bormaskin Magnus Dalen Erfarenheter av elektrisk lastemaskin under jord Sven Granholm Kanadiske erfaringer med elektriske last- og bormaskiner Arnulf M. Hansen

26 Erfaringer med Häggloader 10 HR i middelstore tunneltversni? Terje Johan Skjelbred UtlasTng i tunnel med brøyt X- 50 EL, Erfaringer fra Steinfors II Ole KrisTan Fyksen Teknisk/økonomisk beskrivelse av ny? anlegg for beltetransport ved A/S Olivin Karl Johan Eide Over jord OpplasTng og transport i dagbruddet (Dalen Portland) Aa. Østerstrøm Erfaringer med Moxy- dumperen Sigmund Høyland Betraktninger i forbindelse med bruk av store hjullastere og gravemaskiner Per Moi Erfaringer med Skega dumperkasse Odd Dugstad Gassrørledninger på land Ingerid Gjerde Undervannssprengninger og gjennomslagssalver Undervannssprengninger Undervannssprengninger ved Kykkelsrud Knut Tovshus Boblegardiner fremstlt ved hjelp gasskru?gassgenerator Eirik Samuelsen Rigg for utdypningsarbeider i aell og harde masser B. Borhaug Undervannssprengning i Øyeren Steinar Nilsen Nye teknologier for sprengning på havbunnen Ludvig Baumann Gjennomslagssalver Orientering om forsøk med utslagssprengning R. Heggestad Orientering om forsøk med skytegroper Chr. G. Grøner

27 Tunnelutslag under vann og sprengning av terskler. Utslag for 35 m2- tunnel på 85 m dyp, Ringedalsvann Ludvig Baumann Tunnelutslag under vann. Prosjekteringskriterier, risikomomenter og praktske uporminger Øivind Solvik Gjennomslag Tl undervannskonstruksjoner Per Nordsle?en, Gunnar AsTng Utslagssalver i Blåsjømagasinet Rolf Medalen Krogh Oseberg transportsystem. Strandhogg Hjartøy Sigmund Hoel Arbeider med utslag Sture Sigmund Hoel Utslag Forsvatn Erik Dahl Johansen, Kåre Dyrkorn Sprengstoffer og ladning ANFO og slurry Erfaringer fra bruk av ammoniumnitrat- olje under jord Aage Østerstrøm Sprenging med ammoniumnitrat- olje under jord Leif Halvorsen Li? om moderne sprengstoffer Finn Raaum Sprengstoffinspeksjonens retningslinjer vedbruk av ammoniumnitrat- olje sprengstoffer Odd Håkonstad Ladeapparat for dynami? Sten Ljungberg Ladning av pulversprengstoff Ludvig Baumann Erfaringer med ANOL- sprengninger i Malmberget Knut Sørensen Orientering om slurry sprengstoffer Ivar Dybdahl Erfaringer ved slurrysprengninger Finn Knutson Nye sprengstoffer på ammoniumnitrat- olje- basis A.M. Heltzen Høyenergisprengstoff på ANFO- basis Bjørn R. Pe?erson ANFO- økonomi. ladeteknikk og ladeutstyr Karl Kure

28 Nyere erfaringer med ANFO i tunneler Kjell Boye Erfaringer fra bruk av Sem- skruen ved våtsprøytng og Tl ANFO- ladning Bjarne Sem jr DagbruddsdriE. - erfaringer med produksjon og ladning direkte i borhull Finn Knutson Forhold som påvirker de sprengningstekniske egenskaper Tl ammoniumnitrat- olje- sprengstoff (ANFO) Erik Koll Larssen ANFO i dagbrudd og tunneler. Kostnadsanalyse Karl Kure Ny? om produksjon av ANFO Bjørn R. Pe?erson AutomaTsk ladning av ANFO Bengt Ljung Anvendelse av ANFO i nye emulsjonssprengstoffer Bjørn R. Pe?erson Emulsjonsslurry - Erfaringer med borhulldiameter 2 l/2"- 4" Johan Amundsen ANFO - polystyrenkuleblandinger - Erfaringer fra bruk i tunneler og dagbrudd Anders M. Heltzen Tokammer ladeapparat for Isanol - Erfaringer fra Gudvangentunnelen Lars Håkon Seim Polystyrenkuler som Tlsats ved sprengning avtanghullsboret skivebrytning ved Fosdalen Bergverks- A\S Snorre Tessem Bruk av slurry i Hanekleivstunnelen, vespold Jan Elvøy, Ingvild Storås, Pål- Egil Rønn Fra Svartkru? Tl slurry StreiEog i sprengstoffets historie Per A. KrogsTe Andre sprengsstoffer og tennmidler Elektrisk tenning Sikkerhetsspørsmål Åsmund Bjørge Spesialladninger for sprengningsarbeider Egil Lund Detonerende lunte i pallsprengning Finn Knutson Tendenser i sprengstoffutviklingen Engre Nagell Bjordal Nitroglycerinfrie sprengstoffer i små og mellomstore hulldiametre, erfaringer fra produksjon og bruk Edgar Leistad Bruk av ikke- elektriske tenningssystemer Åsmund Bjørge

29 Bruk av re?ede sprengladninger Ludvig Baumann Ladning og sprengning under jord Oddvar Brøndbo Ikke- elektriske tennsystemer, status og utvikling Arve Fauske Sprengning med Nonel- Unidet Hans P. Moe Sprengstoffenes egenskaper. Kjemiske, fysiske egenskaper og sprengstofftester Jan Vestre Gjøvikhallen - Registrering og evaluering av sprengningstekniske parametre. Bruk av elektroniske tennere. Pe?er Jensen Bruk av emulsjonssprengstoff under jorden, en miljørevolusjon Bjørn Pe?erson PrakTske Erfaringer og muligheter med SSE strengladningssystem Arve Fauske Kontursprengning erfaring med ulike metoder og sprengstofftyper Odd Erik Sannerud Senking av veglinje og funn av gjenstående sprengstoff Harald Fagerheim Bruk av Bulksprengstoff med forskjellig energi i ladesystem Oddvar Brøndbo System for automastsk lading av emulsjonssprengstoff i tunnel Jan Elvøy Sikkerhetsbestemmelser Regler for behandling og lagring avsprengstoff på anlegg og i gruver Torstein Petersen En del sikkerhetsbestemmelser for N.V.E s tunnelarbeider P. T. Smith Sprengstoffer, ladeteknikker. sikkerhet og miljø Endre Nagell Bjordal Risikoanalyse av Sprengstofflager Per Wollert Johansen En undersøkelse av sprengstoffenes egenskaper relatert Tl fremkast og fragmentering Jan KrisTansen Bruk av sprengstoff i sentrale strøk Inntrykk fra dagens praksis Godkjenning av brukere i europeisk sammenheng Hans J. Eriksen Sprengstoffene og borhullsdiameterens betydning for fragmentering og kvalitet av røysa Jan KrisTansen HMS og aellsprengning - risiko, informasjon og virkelighet Tom Myran

30 Nye rammebetngelser for håndtering av eksplosiver Sigbjørn Lian Leveringssystemer som møter de nye rammebetngelser for håndtering av sprengstoff, og som sikrer optmal drie Arne Rafdal Endringer av krav ved transport av eksplosiver Arne Johansen Bruk av eksplosiv vare Er regelverket godt nok? Terje Olav Austerheim Nye foreskrieer for oppbevaring av eksplosive varer med Tlhørende veiledning Hans Jørgen Eriksen ForskriEer for bruk av sprengstoff, plassering av ansvar Hans J. Eriksen Nye eksplosivlover Hans Jørgen Eriksen Lagring av sprengstoff ut ifra security hensyn Hans- Jørgen Eriksen Vibrasjoner Rystelser i Sell Nyutviklet vibrograf Eskild Bentzen Måling av sjokkforplantng i bergarter Georg Lambach Nyere erfaringer fra rystelsesmålinger Georg J. Lambach VibraToner från sprengningsarbeten i tunneler Göran Lande Bølgeforplantning i aell. PrakTsk anvendelse av måledata ved sprengningsarbeider Georg Jessen Lambach Grunnsjokkbelastninger på aellanlegg K. E. Aase Sjokkbølger i aell - eksempler fra forsøk upørt i Franzefoss Bruks steinbrudd på Steinskogen Tore Lasse By Rapport fra utvalg for vibrasjonsnormer Tor F. Barbo Rystelsesmålinger i forbindelse med upørelsen av aellanlegget Kykkelsrud- Fossumfoss Olav Ihlen Sopp RystelsesmåTnger i Glomaord Anders Dahl Johansen SteinbruddsdriE nær damfundament Rystelser og lekkasjer Jan K. G. Rhode

31 Vibrasjonsforplantning i aell og løsmasser Tore Lasse By Ansvar i forbindelse med rystelsesskader Per Sandvik Eksperimentelt fastlagte rystelsesgrenser Erfaringer fra renseanlegg i Trondheim Brede Nermoen Lastovervåkning på instrumenterte bolter, Gjøvik ishall Gisle Stjern Vibrasjoner fra jernbane - krav og Tltak ChrisTan Madshus, Bjarni Bessason, Linda Hårvik Rystelsesmåling med aernavlesning, Gardermobanen Knut Tandbergmoen Analyse av vibrasjoner fra sprengning, eks. Romeriksporten Morten ChrisTansen Ny norsk standard for vibrasjoner fra samferdsel ChrisTan Madshus Lydløs og vibrasjonsfri spuntng - erfaringer fra Regionssykehuset i Trondheim Rolf H. Røsand Sjokkforplantning i luh og vann Forplantning av luetrykk, bølger fra sprengning på tunnelstuff Arnfinn Jensen Sjokkbølger i vann, og sjokkbølgers belastning på konstruksjoner T. Sande Resultater fra målinger av sjokkbølger i vann Torvald Sande LuEtrykkbølger og skader forårsaket av luetrykkbølger Arnfinn Jensen Styring av sprengningsinduserte vibrasjoner Eksempler fra dagbrudd Titania A/S Arve Fauske Sikringsarbeider Fjellrensk Faktorer som reduserer renskearbeider i tunneler Per Thommesen Rensk i høye bergrom Åge Østerstrøm Rensk av tunnelbunn og av løsavsetninger i dagen Olav Øverland

32 Mekanisert rensk i tunneler Øistein Smemo Mekanisert aellrensk under jord Tore M. Larsen Erfaring fra mekanisk rensk med roterende bom Eystein Grimstad Mekanisk rensk. Erfaringer med renskerigg i boliden Owe Lindström Forsagere/uTlsiktet detonasjon under utlastng og rensk, kan problemet unngås? Jon Dahl Skredfarevurderinger og dimensjonering av sikringstltak. State of the Art. Frode Sandersen sprøytebetong, utstøping Sikring av tunneler, utstøping bak stuff Ole Søe Eriksen Stempling med stålbuer. utstøping på stuff Tor Johansen Sprøytebetong - Betongteknologi, HeEfasthet Tor Frimann Barbo Sprøytebetong - erfaringer fra tunnelbanen, Oslo Walter Hoffmann Strekkforsøk med ekspansjons- og gyste bolter Baard Hoel Erfaring fra gysing av bolter Lars Muri Injisering i tunneler Arne Tepper Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube Reidar Lien Stabiliseringsvansker ved utsprengning av stor byggegrube Nils A. Giæver Sprengnings- og sikringsopplegg i større byggegrube Leif Andersen Måling av belastningsøkning på aellbolter ved hjelp av spenningsoptkk. A.M. Heltzen BolTng i moderne anleggsdrie Tron Jorstad Erfarenheter från tätning ved hjelp av injektering och sprutbetong BerTl Sandell Sprøytebetong som driesforsterking og bruk av injeksjonsarbeider som hjelp under tunneldrie og senere tetningsarbeider Walter Hoffmann

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Liste over foredrag. 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske),

Liste over foredrag. 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), Liste over foredrag 1. Fjellsprengningsteknikk 1.1. Underjordsdri- 1.1.1. Boring og sprengning av tunneler og bergrom (også undersjøiske), Ti/el Forfa/er År Ar6kkel nummer Erfaringer fra bygning av Storbæltstunnelerne

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til?

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? NORSK JERNBANESKOLE Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? 2015 Hanne Wiig Sagen Ingeniørgeolog Foto: Anne Mette Storvik (Jernbaneverket) Temaer Innføring ingeniørgeologi geologi Metoder

Detaljer

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng

Samlagsstemne Bane Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng Samlagsstemne Bane År Nummer 1 Poeng Nummer 2 Poeng Nummer 3 Poeng Nummer 4 Poeng 1957 Reidulf Rysdalsnes 1958 Vemund Bergset Aslak Lefdal 1959 Lars Rosenlid Leif Myklebust Ola Almenning Steffen Elvebakk

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 08008 Vårstevne 04.04.2004 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjell Torsvik Hedrum Sportsskyttere 110 2 Einar Høksnes Sandefjord 110 3 Tor Amundsen 4 Jørn

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2012 ritt nr 1 1 Andreas Setting 1:19:20 2 Svein Arild Vis 3 Trond Soleng 4 Bengt Frode Hansen Jan Lund Erik Steene Jim Kaspersen Martin Vangen Audun Ramsvik Kent Raymond Johansen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014

Resultatliste klasse. Norgesmesterskap : NM 2014 Kroken JFF NM 2014 Klasse A Antall premier: 9 1 Bergseng Lars Glåmdal 21 23 23 24 24 21 0 0 136 2 Nalum Tom Brunlanes SS 22 22 23 22 25 21 0 0 135 3 Brovold Tore Østlandske SS 21 22 20 23 24 22 0 0 132 4 Gravklev Terje Brunlanes

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014

NORSK JERNBANESKOLE. Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014 NORSK JERNBANESKOLE Ingeniørgeologi Berget som byggemateriale -hva må til? Mars 2014 Foto: Anne Mette Storvik (Jernbaneverket) Om oss Saman Mameghani Ingeniørgeolog Hanne Wiig Sagen Ingeniørgeolog Temaer

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015

PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 PULJE 1 BANE 1-2 KLUBBEN OPEN HERRER 2015 HENRIK HALSVIK (1) 1030 Bane 1 HENRIK HALSVIK (1) VIDAR TØNNESSEN 0930 Bane 1 ODD LEIF NAUSTDAL ODD LEIF NAUSTDAL 1130 Bane 1 KENNETH BRÅTENG CHRISTIAN HANSTAD

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG

Stevneoppgjør. Stordalen Skytterlag. Grensetreffet - felt 4. - 5. juni 2011. Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Byneset Skytterlag Håvard Ellefsen Postboks 21 7070 BOSBERG Oddbjørn Engen V65 168,-kr 6/5 6/3 6/6 6/4 6/2 30/20 Pengepremiering 30-skudd kl. V65 30/20 168,-kr John Megård V73 0,-kr 6/0 6/4 6/3 5/3 5/2

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Ingeniørgeologi. Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord

Ingeniørgeologi. Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord Ingeniørgeologi Berget som byggemateriell hva må til? Foto: Hilde Lillejord Gunstein Mork, Ingeniørgeolog Hanne Wiig Sagen, Ingeniørgeolog Temaer Generell geologi / ingeniørgeologi Tunneldriving Fjellskjæringer

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

(Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil)

(Da en del av foredragstitlene tidligere er skannet, kan det være enkelte skrivefeil) - 1 - FJELLSPRENGNING / BERGMEKANIKK / GEOTEKNIKK Foredrag / artikler (1963-2012) Sammenstilt av Arild Palmstrøm, des. 2012 basert delvis på NFF's Innholdsfortegnelse 1963-97 Her finner du titler og forfattere

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5

NM i havfiske Klasse: Damer 17. august 2010 Side 1 av 5 Konkurranse: NM i havfiske Arrangør: Harstad Havfiskeklubb Tidsrom: 13. - 14. august 2010 Resultatliste pr. klasse totalt Klasse: Damer Plass Nr. Navn Klubb 1 dag 2 dag Totalt 1 71 Torunn Handeland Trondheim

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4

Sone- 3. Sone- 5. Runde- 4. Runde- 5. Sone- 4 Fin Plass Klubb NAVN Totalt Soner OSS Arild Waage 8 8 8 9 0 0 0 0 8 OSS Johan Nicholay Haarberg 0 0 9 8 OSS Eivind J Ulvin 0 0 0 0 0 0 0 OSS Robert Hervard 0 0 8 0 0 9 8 OSS John Sandvik 0 0 0 0 9 9 0

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Bremnes skytterlag/pistolklubb. Bremnes miniatyr stevne 2014 25-skudd kl. 1 1. serie 2. serie 3. serie 1. Grete Pedersen Bremnes 8 *X99 46 999X* 47 9X9 *9 47 25-skudd kl. 2 15 skudd 10 skudd 140 *9X9X89X99 93 25 skudd 233 (4*) 1. Kjetil Gulbrandsøy Herdla XXX*9

Detaljer

Resultatliste klasse 5

Resultatliste klasse 5 Resultatliste klasse 5 15 Skudd 1 Knut Bråthen Kongsberg 150 2 Ivar Rinde Nordstrand 149 3 Engebret Mjøseng Sigdal 147 4 Thomas Zetterquist Jondalen 147 4 Rune Fekjan Jondalen 147 4 Trond Bergan Jondalen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Vindafjoprd skytterlag. Vindafjordstemnet 2009 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Ingolf Naustvik Husnes 145 78,-kr 2. Tore Huse Fausk Omvikdalen 143 0,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Rune Samuelsen Stord 146 146,-kr 2. Sivert Skår Time 144 104,-kr

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Therese Hardeland Etne 41 47 42 83 213 0,- Gave 1. Heidi Anita Holmqvist Karmøy 46 49 48 93 236 0,- Gave 1. Marius Johannessen Karmøy 34 43 39 80 196 0,- Gave 1. Thomas Lien

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag.

Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Resultat for Mesterskap og Klasse på Landsdelskretsstemne 2004 Sunnylven Skyttaelag. Mesterskap senior: 1) Karl Tore Gjengstø, Ålesund, 5 40 2) Eivind Rørhuus-Øie, Stranda, 5 38 3) Øystein Giske, Engesetdal/Skodje,

Detaljer

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal

Olavstevnet juni. Arr. skytterlagene: Stiklestad og Vuku Helgådal Olavstevnet 2015 19.-20. juni. Arr. skytterlagene: Verdal søndre Stiklestad og Vuku Helgådal Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik 50 48 49 99 98 344 16* Aksje i vandrepremie og grunnl.pok

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL

1 Gjermund Sørum Buskeruds J Leif Magne Saga Hedrum JFL A 4 1 Gjermund Sørum Buskeruds J 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 24 25 25 25 0 0 0 0 0 149 3 Ingar Sørum Buskeruds J 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 0 148 3 Marcus Langmyr

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Bømlo 25-skudd kl. 1 1. Gisle Vik Fitjar XX99X 48 *X99X 48 9XX9 * 48 => 144 9X9 *X*X9XX 97 => 241 2. Frank Hårvik Os 9X9X9 47 99899 44 XX9XX 49 => 140 XXX99X*X99 96 => 236 25-skudd kl. 2 1. Lars Olav Tveita

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI.

SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. SOMMERSTARTEN 2010 LØRDAG 15. MAI. STEVNET ER KLASSESTTENDE. Baneskyting Rek/Jun 25 Skudd klasse AR 1 Sigve Ch. Iversen Storfjord AR 9XX** 49 88889 41 89XX* 47 137 8899999X** 91 228 2 Agnete Bergum Storsteinnes

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer