nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17 20.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JONSERED PROLINE (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jonsered Power Products AB, Partille, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Motorsager; motorsager for rydding og kvisting, kappsager (mekanisk drevne); alle de forannevnte varer for bruk i skogsbruk. KL. 8: Håndverktøy og -redskaper (manuelt drevne) til skogbruk. KL. 9: Beskyttelsesklær og -hjelmer mot ulykker og skader for skogsarbeidere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: CONTRI SPUMANTI SpA, Cazzano Di Tramigna, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Hele klassen. (730) Innehaver: NORSK ALLER AS, 0581 OSLO, NO KL. 16: Hele klassen. 1169

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EKOSYSTEM. (730) Innehaver: Hackmann Hammarplast AB, Hägersten, SE (730) Innehaver: THE DOW CHEMICAL Co, Midland, MI, US KL. 17: Plastmaterialer (halvfabrikata); pakningsmaterialer av plast; materialer for emballering og polstring av plast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 21: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BEDRIFTSKATALOGEN DISCUS (730) Innehaver: Telenor Media AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: BASF AG, D Ludwigshafen, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende), gjødningsmidler, vekstregulerende preparater for planter. KL. 5: Fungicider, herbicider, pesticider, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. Alle forannevnte varer er for bruk i landbruk og ikke for salg/ markedsføring gjennom apotek. KL. 16: Telefonkataloger. KL. 35: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. 1170

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FREE (730) Innehaver: AS De-No-Fa og Lilleborg Fabriker, Oslo, NO (730) Innehaver: Finanziaria les Copains SpA, Bologna, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser) og hodeplagg. (300) Prioritet: IT, , M195C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 3: Vaske- og rengjøringsmidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INFONET GLOBAL CONNECT (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GLOBAL CONNECT. (730) Innehaver: Infonet Services Corp, El Segundo, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Overlevering av data og informasjon ved elektronisk overføring og rådgivning i forbindelse med dette. (730) Innehaver: AS Maarud, 2190 Disenå, NO KL. 29: Snacks med ostesmak. Varene er av amerikanske opprinnelse. KL. 30: Snacks med ostesmak. Varene er av amerikansk opprinnelse. 1171

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hackman Designor OY AB, Helsingfors, FI (730) Innehaver: Hackman Rörstrand AB, Box 903, S Lidköping, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 21: Bordserviser (ikke av edelmetall eller plettert dermed); prydgjenstander og bruksgjenstander til husholdningsbruk av glass, porselen, stengods, terrakotta og keramikk; redskap og beholdere til husholdningsformål (ikke av edelmetall eller plettert dermed). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 8: Spisebestikk, knivsmedvarer, verktøy (manuelt drevet). KL. 21: Bordserviser (ikke av edelmetall eller plettert dermed); prydgjenstander og bruksgjenstander til husholdningsbruk av glass, porselen, stengods, terrakotta og keramikk; redskap og beholdere til husholdningsformål (ikke av edelmetall eller plettert dermed). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GLOBUS OFFICE WORLD (730) Innehaver: Magazine zum Globus AG, Zürich, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Hackman Designor OY AB, Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 21: Bordserviser (ikke av edelmetall eller plettert dermed); prydgjenstander og bruksgjenstander til husholdningsbruk av glass, porselen, stengods, terrakotta og keramikk; redskap og beholdere til husholdningsformål (ikke av edelmetall eller plettert dermed). KL. 9: Elektriske kontormaskiner og kontorutstyr, nemlig telefonsvarere, dikteringsapparater, skrivere, telefaksapparater samt deler og komponenter til slike, dagslysprosjektører, kopieringsapparater, telefonapparater og bordkalkulatorer. KL. 16: Ikke-elektriske kontormaskiner og kontorutstyr, nemlig dokumentmakuleringsmaskiner og -utstyr, påskriftutstyr, innbindings- og utstansingsmaskiner og - utstyr, dokumentinnbindere, flip-overtavler og flipoverblokker, vektstang-skjære-maskiner, sammenhefningsutstyr og skjæremaskiner; kontorrekvisita (ikke møbler), kontorartikler, skrivemaskiner, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser), papir (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker. KL. 20: Kontormøbler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato:

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jean Paul Gaultier, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, deodoranter til personlig bruk, rensemelk for toalettbruk, talkum for toalettbruk, barberingspreparater, barbersåpe, barbergelé, barberskum, etterbarberingsvann, kosmetikksett, shampoer, oljer for kroppen i form av en krem (kosmetisk), badeoljer ikke for medisinsk bruk, badesalter ikke for medisinsk bruk, badelotion ikke for medisinsk bruk. KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg, badedrakter, badekåper, skjorter. (300) Prioritet: FR, , 95/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VAD (730) Innehaver: Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Steinenbronn, DE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Nettverkskomponenter; koplingspaneler for kommunikasjonsteknikk og datateknikk. (730) Innehaver: adidas AG, D Herzogenaurach, DE KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FREQUENCY (730) Innehaver: ASPECT VISION CARE Ltd, Berkhamsted, Hertfordshire, GB KL. 9: Hydrofile myke kontaktlinser; oppbevaringsetuier og -beholdere for hydrofile myke kontaktlinser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato:

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCANPOR (730) Innehaver: Hartsteinwerk Hannover GmbH + Co KG, Neustadt, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av metall), nemlig kalk, kalkstein, krittsteiner, sandsten, betong og porebetong. KL. 36: Finansieringstjenster; finansanalyser; finansiell virksomhet; finansiering (leasing); finansieringsevaluering (forsikring, bank, fast eiendom); finansieringsvirksomhet; finansinformasjon og - rådgivning; bestyrelse av fast eiendom og leiegårder; eiendomsomsetning og utlån mot pantesikkerhet; utleie av leiligheter, leiegårder, hus og fast eiendom; forsikringsagenturer; forsikringsvirksomhet, - informasjon, -megler og rådgivning. KL. 37: Byggevirksomhet (unntatt rådgivning og planlegging); byggevirksomhet over/under bakken, også utført av ingeniører (unntatt rådgivning og planlegging); reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. bankvirksomhet; børsmeglervirksomhet; verdipapirhandel; verdipapirmegling; informasjonsvirksomhet vedrørende salgs- og kjøpstilbud, børsnoteringer, statistiske og indeks data, likvidasjon, likvidasjonsberegninger og informasjonsbulletiner om børsnoterte selskaper innen verdipapirhandel og megling, samt informere om andre aktiviteter innen børsen og verdipapirhandelen, ved bruk av en ADP-basert datainformasjonssystem. KL. 42: Softwaretjenester i forbindelse med verdipapirhandelen; softwaretjenester i forbindelse med verdipapirhandelen, ved informering om salgs- og kjøpstilbud, børsnoteringer, statistiske og indeks data, likvidasjonsberegninger, likvidasjon og informasjonsbulletiner om børsnoterte selskaper innen verdipapirhandel og meglervirksomhet, samt i forbindelse med informasjon om andre aktiviteter innen børsen og verdipapirhandelen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HEX (730) Innehaver: Helsinki Stock Exchange Ltd, Fabianinkatu 14, SF Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: INTERPRO AS, Postboks 85, 5061 KOKSTAD, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); databehandlingsutstyr for bruk innen verdipapirhandelen; databehandlingsutstyr for bruk ved verdipapirmegling, ved informering om salgs- og kjøpstilbud, børsnoteringer, statistiske og indeks data, likvidasjonsberegninger og informasjonsbulletiner om børsnoterte selskap innen verdipapirhandel og meglervirksomhet, samt ved informering om andre aktiviteter innen børsen og verdipapirhandelen. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering og markedsføring av ADP-basert datainformasjonssystem. KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; 1174

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Time Warner Entertainment Co L.P., New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; video/datamaskinspillprogrammer; kort og kassetter for/med slike programmer; spillemaskiner med eller uten myntbetjening og med videoutgang; brannslukningsapparater; kino- og fjernsynsfilmer med levende bilder og/eller på tegnefilmbakgrunn; innregistrerte/forhåndsinnspilte varer, nemlig innspilte plater og audio- og audio/video-bånd, kassetter og kompaktplater; stereofoniske hodetelefoner; batterier; trådløse telefoner; lommekalkulatorer (lett bærbare, beregnet til å holdes med én hånd); audiokassettspillere og kompaktplatespillere; lett bærbare audiospillere med solistdempning (karaokespillere); personsøkere; filmklipp i kassetter brukt med håndbetraktere eller -prosjektører; audio-, video-, audio/video-bånd, -kassetter, tilbakespillings- og opptaksapparater for plater; radioapparater; briller, luper, okularer, monokler, lorgnetter (briller med neseklemme), solbriller og etuier og futteraler dertil. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; trykksaker og papirvarer, nemlig bøker, komihefter, barnebøker, tidsskrifter, fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivesaker, kontorpapirmateriale, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, kladdebøker, dagbøker, lommealmanakker, journaler, noteringskort, takkekort, visittkort; litografier; penner, blyanter, esker hertil, viskelær, raderpenner, kritt, markeringspenner, fargeblyanter, malerskrin, oljekritt, fettstifter, tavler; overføringsbilder, varmeoverføringsark; plakater; fotografier; bokomslag, bokmerker, kalendere, gaveinnpakningspapir; papirselskapssløyfer og - kotiljongsløyfer, selskapsdekorasjoner av papir, nemlig papirservietter, dekkeservietter, mellomleggsservietter, bordskånere, bordbrikker, flaskebrikker, kreppapir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, papirkakedekorasjoner; trykte sjablonger for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, drakter, pyjamaser, trøyer, skjorter, bluser og T-skjorter. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; bekledning for menn, kvinner og barn, nemlig skjorter, trøyer, T-skjorter, bomullsgensere, jogge- og treningsdresser, bukser, jeans, shorts, utringede trøyer (tank tops), regntøy, smekker, forklær, skjørt, bluser, drakter, strømpeholdere, gensere, jakker, kåper, kapper, regnkåper, snødrakter, slips, kjoler, hatter, hetter, skyggeluer, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, undertøy, underkjoler, støvler, sko, jogge- og løpesko, sandaler, støvletter, tøfler, badetøy, maskerade- og festivaldrakter, maskerade- og festivaldrakter for allehelgensdag og bestående av mer eller mindre tildekkende bekledning og ansikts/ hodemasker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker, sportsutstyr, spill og spillegjenstander, nemlig aksjonsfigurer og tilbehør hertil; plysjleker; ballonger; badekarleker; rideleker; kortspillgjenstander; lekekjøretøyer; elektronisk betjente lekemotorkjøretøyer; dukker; flygende tallerkener; elektronisk lekeapparat til å holde i hånden; bordleker, kortleker, manipuleringsleker, ordbok- og ordspilleker, målfinningsleker av aktiverende type; spillkassetter; løvsag- og manipuleringspuslespill; papiransiktsmasker; kostymer, kostymemasker; rullebrett; isskøyter; vannsprutleker; baller, nemlig plenballer, fotballer, sportsballer, baseballer, korvballer; baseballhansker; svømmemadrasser for rekreasjonsbruk; oppblåsbare svømmebassenger for rekreasjonsbruk; flytende sparkebrett og -leker; surfebrett; svømmebrett for rekreasjonsbruk; svømmeføtter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Compact Data A/S, Forchhammersvej 19, 1920 Frederiksberg C, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Kompaktdisker (hukommelseskretsløp), kompaktdisker (lyd/bilde), datamaskiner, printere til datamaskiner, datamaskinhukommelser, datamaskinjukebokser, dataprogrammer (innregistrerte), innregistrerte dataprogrammer, dataskjermer (hardware), magnetiske databærere, optiske databærere, tastaturer til datamaskiner, disketter (magnetiske), optiske disker, floppy disks, magnetbånd, magnetbånd (til datamaskiner), magnetiske innkodere, modemer, monitorer, (dataprogrammer), mus (databehandlingsutstyr), optiske lesere, scannere (databehandlingsutstyr), optiske lesere, fluoriserende skjermer. KL. 38: Kommunikasjon ved dataterminaler; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring. KL. 42: Utleie av tilgangstid til computerdatabase; rådgivning vedrørende data hardware og data software; programmering av datamaskiner; utleie av datamaskiner; ajourføring av dataprogrammer; design av computer software; profesjonell rådgivningsvirksomhet (ikke om forretninger); utleie av computer software; online tjenesteytelser innenfor computerområdet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lars Löfström, Löfsta Gård, S Östersund, SE (740,750) Fullmektig: Bjørn Rishaug, Gildheimsvn. 27, 7044 Trondheim KL. 29: Kjøtt, fisk, vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASTROFORCE (730) Innehaver: Astroforce Holdings SA, Lausanne, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Forhåndsinnspilte CD-plater (audio-video) og CD-ROM-plater om emner relatert til blant annet astrologi, numerologi og forutsigelse og -beregning av psyke og biorytme. KL. 16: Bøker og magasiner (tidsskrifter) om emner relatert til blant annet astrologi, numerologi og forutsigelse og -beregning av psyke og biorytme. KL. 21: Steinornamenter, krystallornamenenter. KL. 42: Helse- og skjønnhetspleie; helsetjeneste; skjønnhetssalonger; manikyrtjenester; konsultasjoner og rådgivning vedrørende helsepleie og skjønnhetspleie. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 FUISZ (730) Innehaver: Fuisz Technologies, Ltd, Chantilly, VA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle formål; kjemiske produkter for bruk i fremstilling av farmasøytiske preparater, veterinære substanser, kosmetikk, polymerer, smaksstoffer, finkjemikalier, kjemiske midler for fotografisk billeddannelse og som kjemiske leveringssystemer; emulgeringsmidler for bruk ved fremstilling av mat; kunstige søtningsmidler; hurtig oppløselige preparater for anvendelse ved fremstilling av humane og veterinære medisinske produkter. KL. 3: Vaskemidler. KL. 5: Dietetiske tilsetningsstoffer til næringsmidler; vitaminer og mineraltilskudd; medisinske matrisepreparater for human anvendelse og anvendelse på buskap husdyr, nemlig syrenøytraliserende midler, antitussiva, antihistaminer, decongestanter (legemidler for motvirkning av oppsvelling og hevelse) alkaloider, mineraler og næringsmiddeltilskudd, mineraler og tilsetningsstoffer til næringsmidler, laksativer, vitaminer, antikolesterolmidler, antiarytmika (hjerte-regulerende preparater), antipyretiske preparater, analgetika, apetittdempende preparater, hostedempende preparater, slimløsende midler, preparater mot inflammasjon, dilatorer for koronartrombose, cerebrale dilatorer, periferiske vasodilatorer, antiinfeksiøse midler, psykotropiske preparater, antimaniske preparater, stimulerende midler for behandling eller stimulering av hjertesystemet, cerebralsystemet, det sentrale nervesystemet, genitaliene, leversystemet, åndedrettssystemet, spinalsystemet, mavesystemet, det topiske system, det uterine og vaskulære system; beroligende midler, vasodilatorer, vasokonstriktorer, antibiotika, beroligende legemidler, antipsykotiske legemidler, antikoagulerende midler, hypnotikum, antiemetikum, legemidler mot kvalme og oppkast, antikonvulsive midler, hyperglykemiske midler og hypoglykemiske midler, diuretikum, antispasmodiske midler, avslappende uterine midler, anaboler, antiastmatiske midler, slimløsende midler, antiuricemiske midler, antiuremiske midler, antilipemiske midler, farmasøytiske preparater for behandling av gastrointestinale forstyrrelser eller tilstander, sår, diaré, anginaforstyrrelser eller tilstander, angst, migrenetilstander, godartede og ondartede svulster, høyt blodtrykk, trombose, uricacidemia, nevromuskulære tilstander eller -forstyrrelser, fedme, forstyrrelser eller tilstander som innvirker på skjoldbruskkjertelen, farmasøytiske preparater for fremming/avhjelping av erytropoietin; diagnostiske preparater. KL. 29: Supper, suppeblandinger; kjøttekstrakter, spiselige oljer, spiselige fett, kjøtterstatninger; vegetabilske proteiner for bruk som en kjøttilsetning eller kjøtterstatning; spiselige fetterstatninger; eggerstatninger; peanøttsmør; krem for sukkermasse og konfekt; kjøtt; konserverte, kokte og tørrede frukter, grønnsaker og kjøtt. KL. 30: Mat, nemlig iste-mix, sauser, sausmix, krydderier, naturlige søtstoffer, basis for fremstilling av ketchup, sennep, puddingmixer, melisglasur, iskremmixer, frossen glasur, frossen konfekt, frossen yoghurt, frossen vaniljesaus, frossen glasurmix, iskremerstatninger (soyabasert), is, fruktis, is med smakstilsetning, sorbet, fortykningsmidler til bruk ved matlaging, tilsetningsstoffer til mat for ikkeernæringsmessige formål til bruk som smaksstoffer eller som fyll; sukker og preparater laget av konfekt, nemlig sukkertøy og annet slikkeri, kakedeig, frosne konfektyrer, kaker og kakemixer, småkaker og småkakemix, sjokoladebasert eller vaniljebasert fyll for sjokolade, sjokoladebasert eller vaniljebasert fyll for sjokoladedrops og annet slikkeri, sjokoladebasert eller vaniljebasert fyll for sjokolader og annet godteri, glasur, kremer og sukkermasse; stivelse og stivelsesprodukter; bearbeidet korn og kornprodukter. KL. 31: Hovednæringsmidler i form av næringsmidler fra landbruk, hagebruk og skogbruk; naturlige jordbruksprodukter. KL. 32: Lettdrikker; drikker, nemlig ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktjuicer, vegetabilske drikker og vegetabilske juicer; tomatjuice. KL. 42: Forskning og utvikling av nye produkter. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (730) Innehaver: Trendmasters Inc, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Video- og dataspillprogrammer, relaterte spillmagnetbåndkassetter, spilldisker og spillkassetter. KL. 28: Leker og deres tilbehør; leketøy og deres tilbehør; sportsutstyr og deres tilbehør; spill, puslespill og deres tilbehør; dukker og deres tilbehør; actionfigurer (leketøy) og deres tilbehør og etuier; leketøysfigurer; opptrekkbare leketøy, leketøysornamenter og deres tilbehør; mekanisk leketøy og deres tilbehør; elektronisk leketøy og deres tilbehør; leketøy med lydeffekter; leketøyskjøretøy og deres tilbehør; leketøyspistoler, leketøysprosjektiler og deres tilbehør; sportsballer; musikkinstrumenter (leketøy) og deres tilbehør; leketøyssett og deres tilbehør og etuier; sesongbetont juleleketøy; animerte juledekorasjoner; juletreornamenter, juletredekorasjoner og juletrelys; sesongbetont allehelgensaftenleketøy; sesongbetont allehelgensaftendekorasjoner; sesongbetont påskeleketøy; animerte påskedekorasjoner; leketøysdyr og deres tilbehør; leketøyssmykker og deres tilbehør; håndholdte dataspill. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Poirier Groupe Invacare SA, F Fondettes, FR KL. 12: Rullestoler og trehjulssykler for handikappede personer. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HSR (730) Innehaver: Dr. Babor GmbH & Co, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Vaskemidler; blekemidler for vask; kosmetikk; parfymevarer; eteriske oljer; hårvann; tannpasta; kosmetiske preparater for bad; solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden]. KL. 35: Franchisetjenester; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse; markedsføringsvirksomhet; statistiske beregninger; reklamevirksomhet; distribusjon av reklameannonser; dekorasjon av butikkvinduer; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; regnskapsførsel. KL. 42: Skjønnhetssalonger og frisørsalonger samt konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med disse tjenester. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 PROCLEAR COMPATIBLES (730) Innehaver: Biocompatibles Ltd, Farnham, Surrey, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Dr. Babor GmbH & Co, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Vaskemidler; blekemidler for vask; kosmetikk; parfymevarer; eteriske oljer; hårvann; tannpasta; kosmetiske preparater for bad; solbeskyttende midler [kosmetiske preparater for soling av huden]. KL. 35: Franchisetjenester; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse; markedsføringsvirksomhet; statistiske beregninger; reklamevirksomhet; distribusjon av reklameannonser; dekorasjon av butikkvinduer; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; regnskapsførsel. KL. 42: Skjønnhetssalonger og frisørsalonger samt konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med disse tjenester. KL. 9: Optiske apparater og instrumenter; kontaktlinser; emner for kontaktlinser i form av ubehandlede eller ufokuserte kontaktlinser, etuier og beholdere for kontaktlinser. (300) Prioritet: US, , 75/181,433 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 SALUT (730) Innehaver: Dr. Fischer AG, Vaduz, LI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Pixelworks Norge AS, Prinsensgt. 22, 0137 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferutstyr; grensesnittenheter for datamaskiner; optiske og magnetiske databærere; dataprogrammer, herunder til fremstilling av grafiske presentasjoner beståene av tredimensjonal grafikk, lyd og bilde. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser, magasiner, tidsskrifter, publikasjoner, manualer, håndbøker, lærebøker og teknisk litteratur, disse varer til bruk innenfor databransjen; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 42: Datatjenester; EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner og -programmer; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 9: Elektriske og elektroniske styrings- og reguleringsapparater for medisinske apparater. KL. 10: Medisinske apparater, nemlig apparater for magnetfeltterapi samt lysterapi. KL. 16: Trykksaker; trykksaker, nemlig tekniske trykksaker og tidsskrifter, produktinformasjon, bruksanvisninger og prospekter samt instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 20: Madrasser og overmadrasser, puter. KL. 27: Matter og dørmatter. KL. 41: Arrangering av seminarer, kurs og foredrag; undervisnings- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Sunnhets- og skjønnhetspleie; tjenesteytelser innen området kvanteterapi; drift av fysikalske og elektroterapeutiske institutter samt gjennomføring av fysikalske/elektroterapeutiske behandlinger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: QUANTRON (730) Innehaver: Dr. Fischer AG, Vaduz, LI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske styrings- og reguleringsapparater for medisinske apparater. KL. 10: Medisinske apparater, nemlig apparater for magnetfeltterapi samt lysterapi. KL. 16: Trykksaker; trykksaker, nemlig tekniske trykksaker og tidsskrifter, produktinformasjon, bruksanvisninger og prospekter samt instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Drift av fysikalske og elektroterapeutiske institutter. KL. 41: Arrangering av seminarer, kurs og foredrag; undervisnings- og opplæringsvirksomhet; opplæring av pasienter. KL. 42: Sunnhets- og skjønnhetspleie; tjenesteytelser innen området kvanteterapi; fysikalsk og elektroterapeutisk behandling. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 OLSY (730) Innehaver: Ing. C. Olivetti & C. SpA, I Ivrea (Turin), IT KL. 9: Myntstyrte automatiske apparater; talemaskiner; brannslukningsapparater, kalkulatorer, maskiner for kalkulering, bokføring, fakturering, kassaapparater, salgsstedsterminaler; apparater for måling, for databehandling og -overføring, minidatamaskiner, personlige datamaskiner, mikrodatamaskiner, bærbare datamaskiner, vitenskapelige datamaskiner, bokførings-, bank- og administrative terminaler og dataprogrammer for elektroniske fondsoverføringer og banktransaksjoner, billettfordelingsmaskiner, mini-bank, valutahandelsmaskiner, databehandlingssystemer, periferienheter, og dataprogrammer for lagring, behandling og overføring av data, dokumenter, bilder og lyd samt apparater for skriving og lesing av optiske eller magnetiske tegn, enheter for registrering og lesing av data på magnetiske eller optiske bærere, monitorer, skrivere, laserskrivere, blekkstråleskrivere, spesialiserte skrivere for bankformål; telefax-, fotokopierings-, telekommunikasjons- og telefonapparater, apparater for kontorautomatisering, automater for automatisk hukommelsesskriving; apparater for tekstbehandling, elektroniske maskiner og apparater for undervisning, alfanumeriske tastaturer og tastbord for kontormaskiner; kabler, tavler, elektroniske tavler og -kort, tavler og programmer for tilknytning til elektroniske nettverk, antenner, telekommunikasjonsnettverk, modemer; dataprogrammer innregistrert på bånd, kort eller tavler, eller disker eller andre bærere, brukerdataprogrammer, brukerdataprogrammer for banker, multimediadataprogrammer, dataprogrammer for håndtering av bokføring, administrasjon, bilder, data, lyd, alle innregistrert på databærere; magnetiske eller optiske kort for telefoner, kamera, lyd- og bildeavlesere og - opptakere, høyttalere, akustiske bokser, forsterkere, mikrofoner, dataprogramvarer, apparater for koding og dekoding av signaler; elektroniske apparater for lokalisering, sendere eller mottakere for radio- eller infrarøde stråler. KL. 16: Papir, varer laget av papir, papp; trykksaker, aviser, tidsskrifter, bøker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker, klebemidler for papirvarer; artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper; klisjéer, kort og telefonkort. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tjenester vedrørende håndtering av installerte maskiner for kunder, administrasjon, optimalisering og fornyelse av ovennevnte maskiner; tjenester vedrørende datamaskiner eller ytre enheter eller utleie av kontormaskiner. KL. 36: Forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; leasing og finansiering av datamaskiner, kredittvirksomhet. KL. 37: Bygge- og reparasjonsvirksomhet; montering og installasjon av kontor-, bankadministrative-, industrielle eller kommersielle maskiner, og av kabler, nettverk, antenner; reparasjonstjenester og utbytting av produktdeler, feilretting og korreksjon av defekter; installasjons- og demonteringstjenester av datamaskiner, skrivere og kontorapparater generelt, såsom utbytting av elektroniske produkter og dataprogrammer for foreldete eller ikke-kompatible datamaskiner med nye og kompatible programmer; tjenester i forbindelse med omplassering og installasjon av deler og komponenter av kontormaskiner eller telekommunikasjons- eller databehandlingsapparater; teknisk assistanse, reparasjon og vedlikehold av elektroniske og elektromagnetiske apparater, vedlikeholdstjenester av informasjons- og telekommunikasjonsapparater og -nettverk; tjenester i forbindelse med oppdatering av den installerte maskinparken. KL. 38: Kommunikasjonstjenester; overføring av tale, data, bilder, telekommunikasjon via kabler eller radio; administrering av telefonnettverk, tjenester i forbindelse med radiolokalisering og søking/undersøkelser etter personer; høyteknologitjenester vedrørende håndtering av telefoner, databanktjenester og elektroniske posttjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet; faglig opplæring og utdanning; tekniske oppdateringskurs; publikasjon av bøker, aviser, magasiner. KL. 42: Ingeniørvirksomhet og sivilarkitektvirksomhet, konsultasjonsvirksomhet vedrørende informasjon og ingeniørvirksomhet, konsultasjonsvirksomhet vedrørende analyse og utarbeidelse av planer, prosjekter og for oppføring av informasjonssystemer; utarbeidelse av dataprogrammer, prosjekter og gjennomføring av informasjonssystemer og arkitektur; tekniske, faglige og administrasjonskonsultasjoner vedrørende installerte grupper av elektroniske datamaskiner, dataprogrammer, nettverk og telekommunikasjonsprodukter samt teknisk assistanse for kunder vedrørende optimal utnyttelse av datamaskiner og installerte programmer samt nettverk eller periferienheter; konsultasjontjenester angående teknisk administrasjon og informasjon om elektronisk inventar for kontinuerlig kontroll av installerte grupper av datamaskiner også tilknyttet nettverk av arbeidsstasjoner, av mikrodatamaskiner, av skrivere og av andre elektroniske periferienheterog dataprogrammer; tjenester relatert til global teknisk støtte av ovennevnte elektroniske maskinpark og av relaterte programmer derav, også via telefon eller elektronisk post, tjenester vedrørende telediagnosering og gransking av problemløsninger vedrørende installerte park for eliminering av programviruser og oppdatering av installerte programmer; utleie av datamaskiner; redigering av bøker, aviser, magasiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 DEXIA GRIEG (730) Innehaver: CLF - Dexia France SA, Paris, FR KL. 35: Kontortjenester, kontoradministrasjon og - ledelse, utsendelse av reklamemateriell, regnskapsførsel, administrasjon av data-arkiver, bistand og rådgivning ved forretningsledelse. KL. 36: Bistand og rådgivning ved forretningsledelse vedrørende finansiell virksomhet, kredittjenester, finansielle tjenester, juridiske tjenester ydet som del av finansiell rådgivning, forsikringsrådgivning og forsikringsvirksomhet, bankvirksomhet. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Jan Fjelde, Kollbudalen 50, 5095 Ulset, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Høyttalere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NOVA LUBE (730) Innehaver: Relekta Import AS, Postboks 619 Etterstad, 0602 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 2: Beskyttelsesmidler og fett mot rust; beskyttelsesmidler for metaller; antikorrosjonspreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Areol Group AS, Lianveien 11, 7025 TRONDHEIM, NO KL. 16: Papir, papp, og varer laget av disse materialer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THE LEGEND (730) Innehaver: CARL O. JOHANSEN AS, Postboks 260, 3420 LIERSKOGEN, NO KL. 18: Vesker, bagger, kofferter, lommebøker, portemonéer, paraplyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 BITSURFR (730) Innehaver: Motorola Inc, Schaumburg, IL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Seniorgruppen, Arntzen, Botten og Ekern, Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler KL. 12: Kjøretøyer; befordningsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; soveposer for camping. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, tapioka, sago, kaffeerstatning; konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av symposium. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); drift av campingplasser; hoteller, hospitser, pensjonater; organisering av utstillinger; ingeniørvirksomhet (ekspertise). KL. 9: Datamaskinperiferiapparater og -instrumenter, datakommunikasjonsutstyr, terminaladaptere, modem og datagrensesnitt, ISDN-terminaladaptere, -modem og - datagrensesnitt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLAIBORNE SPORT (730) Innehaver: Liz Claiborne Inc, New York, NY 10018, US KL. 3: Cologner, colognespray, helse og pleiende produkter av alle typer, herunder hudmykende midler, massage-oljespray, barberingsgel, badesåper, hår- og kroppsshampo/såper, dusjgel og deodoranter til daglig bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 OCTANATE (730) Innehaver: Octapharma AG, Ziegelbrücke, CH (730) Innehaver: JC Holding AB, Borås, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter (bekledning), slips, halstørklær, skjerf, sjal, hansker (bekledning), sokker, strømper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KOR ARTI (730) Innehaver: Norsk Musikk- og Kulturskoleråd, Fjordgt 1, 7011 Trondheim, NO KL. 41: Navn på kurs, utdannelses/ opplæringsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AQUAFQ (730) Innehaver: Nutreco Aquaculture Research Centre AS, Postboks 353, 4033 FORUS, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Dataprogram. KL. 16: Trykksaker; instruksjonsmateriell; undervisningsmateriell; manualer for dataprogram KL. 42: Kvalitetskontroll; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; vedlikehold av dataprogrammer; biologisk forskning; faglige konsultasjoner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRINTBROKER. COM (730) Innehaver: Internet Broking Systems AS, Karenslyst alle 18, 0277 Oslo, NO KL. 38: Elektronisk kommunikasjon, elektronisk overføring av informasjon fra en database til datamaskiner. KL. 42: Programmering, utleie av tilgangstid til databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (730) Innehaver: Karma International AG, Blegistrasse 1, Euro Business Center, CH-6343 Rotkreuz, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: VGA skjermkort, platedrev for hard-disker, CD ROM, platedrev for kompaktplater, integrerte kretser (SIMM), sentrale databehandlingsenheter, hovedkort, tastbord, monitorer, platedrev for disketter, modemer (overføringsmodulator/demodulater), nettverkskort, lyd-, video- og grafikkort; deler, komponenter, reservedeler og tilbehør for datamaskiner til bruk i multimedia; skrivere og andre ytre enheter til datamaskiner og databehandlingsutstyr, telefaks- og fotokopieringsapparater og -innretninger, videoapparater, videokameraer, fjernsynsapparater, apparater for formidling av fjernsynssendinger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved forretningsledelse og -administrasjon, samt organisasjonkonsulent-virksomhet og -assistanse i forbindelse med distribusjon og salg av varer. KL. 38: Data assistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 39: Datalagringstjenester; transport- og lagringsinformasjonstjenester. KL. 42: Dataprogrammering, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; lisensiering av datamaskinprogramvare; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Karma International AG, Blegistrasse 1, Euro Business Center, CH-6343 Rotkreuz, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: VGA skjermkort, platedrev for harddisker, CD ROM, platedrev for kompaktplater, integrerte kretser (SIMM), sentrale databehandlingsenheter, hovedkort, tastbord, monitorer, platedrev for disketter, modemer (overføringsmodulator/demodulater), nettverkskort, lyd-, video- og grafikkort; deler, komponenter, reservedeler og tilbehør for datamaskiner til bruk i multimedia; skrivere og andre ytre enheter til datamaskiner og databehandlingsutstyr, telefaks- og fotokopieringsapparater og -innretninger, videoapparater, videokameraer, fjernsynsapparater, apparater for formidling av fjernsynssendinger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand ved forretningsledelse og -administrasjon, samt organisasjonkonsulent-virksomhet og -assistanse i forbindelse med distribusjon og salg av varer. KL. 38: Data assistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 39: Datalagringstjenester; transport- og lagringsinformasjonstjenester. KL. 42: Dataprogrammering, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; lisensiering av datamaskinprogramvare; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 REDIPOWER (730) Innehaver: Chicago Pneumatic Tool Co, 2200 Bleecker Street, Utica, NY 13501, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 8: Håndverktøy, slagvindejern, sliperedskaper, driller (hånddrevne) og skrutrekkere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: R.O.O.M. Reflections Of Open Minds AB, Box 49024, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Einar Heiberg, Advokatfirmaet Haakonsen, Blikom & CO, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo KL. 11: Apparater for belysning. KL. 20: Møbler, kjøkkeninnredninger, baderomsinnredninger, speil, billedrammer og puter. KL. 24: Stoff - metervarer, laken, putevar, dyner, sengetepper, pledd, bordduker, tøyservietter, gardiner, rullegardiner. KL. 27: Gulvtepper, tapeter. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, S Stockholm, SE KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: R.O.O.M. (730) Innehaver: R.O.O.M. Reflections Of Open Minds AB, Box 49024, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Einar Heiberg, Advokatfirmaet Haakonsen, Blikom & CO, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo KL. 11: Apparater for belysning. KL. 20: Møbler, kjøkkeninnredninger, baderomsinnredninger, speil, billedrammer og puter. KL. 24: Stoff - metervarer, laken, putevar, dyner, sengetepper, pledd, bordduker, tøyservietter, gardiner, rullegardiner. KL. 27: Gulvtepper, tapeter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 PETER S SHOTS (730) Innehaver: Kopparbergs Bryggeri AB, S Kopparberg, SE (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Bates Worldwide, Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet for andre; annonsebyråer; reklamebyråer; informasjonsbyråer; faglige konsultasjoner om forretninger; meningsmålinger; public relations (PR-virksomhet); publisering av reklametekster. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIRKEBEINER (730) Innehaver: Bergans Sport AS, Postboks 293, 3301 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 18: Ryggsekker, små ryggsekker, skisekker, tursekker, skolesekker, ransler, turist- og rypesekker, sekker for bæring av barn, fjellklatresekker, rumpetasker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: RIDE, Inc, Preston, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; anorakker, strandtøy, belter, shorts, undertøy, luer, jakker, frakker, bukser, allværsklær, hansker, skjorter, hatter, hodebånd, hodeplagg, jakker, jerseygensere, votter og hansker, skjerf, halser, parkas, frakker, regntøy, snøbrettbekledning, sokker, fottøy, snøbrettstøvler. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; snøbrett, bindinger til snøbrett og deler til disse varer, sikkerhetsbånd til snøbrett. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Fiat Auto SpA, Torino, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 36: Bankvirksomhet i form av kredittkort-tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHIPWELL (730) Innehaver: Nomet Management Services BV, Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskiner; tastaturer for datamaskiner; lagerenheter for datamaskiner; innregistrerte EDBprogrammer; skrivere for bruk sammen med datamaskiner; programvarer (innregistrerte EDBprogrammer); ytre enheter for datamaskiner. KL. 36: Kredittkort-tjenester. KL. 42: Rådgivning vedrørende datamaskiner og EDBprogrammer; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Batmark Inc, Wilmington, DE 19801, US KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 TRADOLAN (730) Innehaver: Nordic Drugs AB, Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater samt hygieniske preparater for medisinske formål. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: AS Nopal, Postboks 134, 1361 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; pastaprodukter, pastasaus. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig losjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; catering; hoteller; kafeer; kantiner; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; sykehus. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SALIVEIA (730) Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Co Ltd, 2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo , JP KL. 5: Diagnostiske preparater for enzymimmunanalyseprøving. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FOLIV (730) Innehaver: Alpharma AS, Postboks 158 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Dietetiske stoffer og næringsmidler, ernæringstilsetninger og kosttilskudd, vitaminpreparater, mineraler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 STREET BONE (730) Innehaver: Kjetil Dybvig, Tårngata 41, 4012 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Eivind Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 28: Sparkesykler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STRIMIX (730) Innehaver: Elf Atochem SA, 4/8 Cours Michelet, F Puteaux, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Fargefjerningsmidler, renseoppløsninger for maling og midler for rengjøring. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DEVITRE (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Oslo, NO (730) Innehaver: Fora Form AS, 6150 Ørsta, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; vitaminpreparater, dietetiske preparater til medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SIP CALYPSO (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AS Bergens Rørhandel, Carl Konowsgt. 34, 5001 Bergen, NO KL. 6: Ventiler av metall (ikke til bruk under oljeboring) andre enn maskindeler; ventiler av metall til dreneringsrør, ventiler av metall for vannrør. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 CONTRADICTION (730) Innehaver: Calvin Klein Cosmetic Corp, 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809, US KL. 3: Parfymevarer og parfyme; parfymer i form av kremer og pudder; kroppslotion og kosmetiske kroppskremer; antiperspiranter for personlig bruk; kosmetisk kroppspudder og talkum; badeoljer; kosmetiske massasjeoljer; eteriske oljer; kosmetiske dusjgeléer og dusjsåper; kosmetiske dyprensingskremer; peelingkremer og geléer for fjerning av døde hudceller; såper; kosmetiske kroppsgeléer; sjampo; hårgelé, parfymerte hårsprayer, ansiktsvannssprayer; kosmetiske solbeskyttelsespreparater; potpourri; parfymerte dufte- og lukteposer og parfyme- og duftepreparater for rom. KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Øyvind Alvern, Eikeneset 29, 5066 HJELLESTAD, NO KL. 7: Maskiner, verktøymaskiner og motorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MANCRAFT AS (730) Innehaver: Øyvind Alvern, Eikeneset 29, 5066 HJELLESTAD, NO KL. 7: Maskiner, verktøymaskiner og motorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Thomas Muster, 41 Avenue des Papalins, Monte Carlo, MC (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet de Besche & Co v/pål Kristoffer Sørvoll, Postboks 1424 Vika, 0115 Oslo KL. 18: Sportsbager, tennisbager, reisebager, håndvesker og ryggsekker. KL. 25: Fritids- og sportsklær, fritids- og sportssko, sportscaper, klær, sko og hansker. KL. 28: Tennisrackets, tennisballer, sportsutstyrbager og tennisracket-bagger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Hege Steen Elektriske, Ski, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, brytere, stikkontakter, støpsler, elektriske kabler, elektriske ledninger, elektriske ledere, elektriske skinner for montering av lys, samt deler, tilbehør og komponenter til alle forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, belysningsarmatur, lamper, lampetter, lampeskjermer. KL. 37: Installasjonsvirksomhet, elektrisk installasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov 21 (dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før ) Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23 (730) Innehaver: Strasburger Enterprises, Inc, P.O. Box 6117, Temple, TX 76503, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter (med unntak av melkedrikker og melkebaserte drikker); spiselige oljer og fett. KL. 30: Te, kaffe, kaffekonsentrat i væskeform, kaffeekstrakter, blandinger av kaffe og sikori og sikoriblandinger, alle for bruk som kaffeerstatninger; gjærekstrakter eller majones for smørbrød; sauser, sauser for pizzaer. KL. 32: Øl; fruktdrikker og fruktjuicer; saft. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Globe SpA, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Strømper, strømpebukser (tights), sokker. (300) Prioritet: IT, , B093C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato:

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker /98 FELLESMERKER Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven 3 (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Jernia ASA, Fløisbonnveien 4, 1412 Sofiemyr, NO KL. 2: Hele klassen. KL. 6: Hele klassen. KL. 27: Hele klassen. (551) Fellesmerkebestemmelser: Bestemmelser fastsatt for bruken av merket Merket kan utelukkende benyttes av aksjonærer i Jernia ASA, i de forretninger disse eier og til andre salgsfremmende tiltak. Hver aksjonær mottar etter innbetalt kontingent et forhåndsbestemt antall merker. Merker utover dette antall må kjøpes spesielt. Dersom merket brukes i strid med vedtak gjort av Jernia ASA s styre, kan dette bestemme at vedkommende kan miste sin rett til videre bruk av utleverte merker, og forlange merkene returnert til Jernia ASA. Det samme kan besluttes dersom en av aksjonærene på andre måter har brutt retningslinjer eller gyldige vedtak for Jernia ASA s virksomhet. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato:

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Ansvarsmerker /98 REGISTRERTE ANSVARSMERKER Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Britt Terese Qvam, Waldemar Thranes gt. 59 b, 0173 Oslo BTQ Innehaver: Antik & Auksjon AS Inngitt: Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, v/advokat Gunnar Håmsø,Postboks 171, 4301 Sandnes Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Randi Bretteville, Rosenborggt. 8, 0356 Oslo Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Lasse Normann Pettersen, Dronningensgt.1, 1530 Moss PL Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Ola Kveseth, Hovet, 4692 Rysstad O KVESETH Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Mari Lilleberre, Lilleberre smykker, 2100 Skarnes LILLEBERRE Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Atle Fredheim, 5470 Rosendal AF Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Inngitt: Innehaver: Jon Hoel,Draktsølvsmed,Slyngveien 20, 2150 Årnes Kgj. reg Reg. nr Reg. dato: Reg. gjelder gull-, sølv- og platinavarer. Kgj. reg

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. VOGUE PEEK & CLOPPENBURG (730) Innehaver: Peek & Cloppenburg KG, 2, Berliner Allee, D Düsseldorf, DE KL. 25: Clothing, women s clothing, woven garments, woven knit fabric garments and knitted garments. Gazette nr.: 01/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LEONARDO (730) Innehaver: Unic OY, Kalkkipellontie 6, SF Espoo, FI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Computer programs. Gazette nr.: 25/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato:

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 CERTEC (730) Innehaver: Vega Grieshaber KG, D Wolfach, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Electric, electronic and electro-mechanical measuring and regulating devices, namely capacity pressure measuring devices and capacity pressure gauge cells. Gazette nr.: 11/96 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: IM4 (730) Innehaver: InteractiveTelevision Entertainment ApS, Skelbækgade 2, DK-1717 København V, DK KL. 9: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; apparatus, computer programs and electronic devices for communication between television (or other media or information processing, storage, carrying, reproduction and retrieval devices), computers (hardware and software) and communication networks; computer programs, computers, computer and electronic devices and other information processing storage, carrying, reproduction and retrieval devices compatible with the above-mentioned intercommunication system; games adapted for use with television receivers only. Goods and Services cancelled: Telephones and telephone systems. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; games other than those adapted for use with television receivers only. KL. 35: Advertising; business management; business administration, office functions, distribution of services consisting of auctioneering, commercials, distribution of advertising material and samples, direct mail advertising, including electronic direct mail advertising, bill-posting, business information, business consultancy, organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, opinion polling, personnel recruitment, public relations, publicity, statistical information via a telecommunication link between television or other media or information processing, storage, carrying, reproduction and retrieval devices, computers (hardware and software) and communication networks. KL. 38: Telecommunications, including broadcasting (from television or other media or information processing, storage, carrying, reproduction and retrieval devices) of signals that allow communication linkage between television or other media or information processing, storage, carrying, reproduction and retrieval devices, computers (hardware and software) and communication networks; transmission, processing, storage and retrieval of electronic, audio, visual, digital, magnetic, electronic or other messages; services of systems that allow communication linkage between television (or other media or information processing, storage, carrying, reproduction and retrieval devices), computers (hardware and software) and communication networks, including pay-per-view and video on demand (VOD); telephone services, including voice response, premium rate numbers and audiotext. KL. 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; production and distribution of radio and television programs as well as programs transmitted to the public through other media; production and distribution of shows; entertainment; entertainer services; education information; education services; organization of exhibitions, seminars, conferences for cultural or educational purposes; production and distribution of video tape films and other media; publication of books, texts, graphics, pictures, designs, art; production and distribution of entertainment and education for television, radio personal computers, communication networks and other means of communication and media. Gazette nr.: 18/97 (300) Prioritet: DK, , VA Notification Cancellations effected for some of the goods and services at the request of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol. Goods and Services cancelled: 9 Telephones and telephone systems. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato:

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 BAD CO. OF SKATERFIELD (730) Innehaver: Vertriebsgesellschaft CALIFORNIAN PRODUCTS für Sport- und Freizeitartikel mbh, 20 Röntgenstrasse, D Attendorn, DE KL. 25: Sportswear and leisure clothing. KL. 28: Sports apparatus. Gazette nr.: 19/96 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VAPOLASTIC (730) Innehaver: Grünau Illertissen GmbH, Robert- Hansen-Strasse 1, D Illertissen, DE KL. 17: Sealing strips and sealing sheets of plastics for building construction. KL. 19: Sliding strips and sliding sheets of plastics for building construction. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, Ostring, D Rottendorf, DE KL. 3: Perfumed water. KL. 9: Sunglasses. KL. 14: Watches. KL. 18: Articles of leather, plastics and fabric, namely, bags, such as sports bags and shopping bags; other articles of leather, namely, containers not adapted to a particular use as well as small leather items, such as cases, purses and key cases. KL. 25: Clothing for women and men, including felt and knitted articles and articles of leather or imitation leather, such as bodices, shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, pullovers, sleeveless tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, bathing suits, headcovers, sashes for wear, headbands, track-suits and exercise wear, gloves; footwear; belts. Gazette nr.: 1/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Vereinigung Rheinischer Molkereien GmbH & Co KG, Westparkstrasse 130, D Krefeld, DE KL. 29: Butter. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato:

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 OCUSEC (730) Innehaver: Santen OY, Niittyhaankatu 20, SF Tampere, FI KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations. (730) Innehaver: S. Oliver Bernd Freier GmbH & Co KG, Ostring, D Rottendorf, DE KL. 3: Perfumed water. KL. 9: Sunglasses. KL. 14: Watches. KL. 18: Articles made of leather, plastics and cloth, namely, bags such as sport bags and shopping bags; other leather articles, namely, containers not adapted to a particular use and small leather articles including cases, purses and key cases. KL. 25: Clothing for men and women, including felt and knitted articles and articles of leather or imitation leather, such as blouses, shirts, T-shirts, sweat shirts, jackets, pullovers, sleeveless tops, bustires, trousers, skirts, outfits, suits, coats, underwear, bathing suits, headcovers, sashes for wear, headbands, tracksuits and exercise wear, gloves; footwear; belts. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: OPTIGEL (730) Innehaver: Santen OY, Niittyhaankatu 20, SF Tampere, FI KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations. Gazette nr.: 17/97 (300) Prioritet: FI, , 4112/96 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 17/97 (300) Prioritet: FI, , 4111/96 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: JFG (730) Innehaver: Neckermann Versand AG, 360, Hanauer Landstrasse, D Frankfurt/Main, DE KL. 16: Printed matter. KL. 18: Leather and imitation leather, goods made of these materials and not included in other classes, namely, handbags and other cases not adapted to a particular purpose, as well as small leather items including purses, pocket wallets, key cases; animal skins; hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sadlery. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. Gazette nr.: 02/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MONSTER 3D (730) Innehaver: SPEA Software GmbH, Moosstrasse 18 b, D Starnberg, DE KL. 9: Graphics cards. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato:

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 CRUNCH IT (730) Innehaver: SPEA Software GmbH, Moosstrasse 18 b, D Starnberg, DE KL. 9: Graphics cards. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SUPRA SONIC (730) Innehaver: SPEA Software GmbH, Moosstrasse 18 b, D Starnberg, DE KL. 9: Modems. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: STEALTH (730) Innehaver: SPEA Software GmbH, Moosstrasse 18 b, D Starnberg, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Dittmar Fashion GmbH, 4 b, Grotrian- Steinweg-Strasse, D Braunschweig, DE KL. 25: Shirts, blouses. Gazette nr.: 02/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECOFIX (730) Innehaver: Vorwerk & Co Teppichwerke - GmbH & Co KG, 17-37, Mühlenweg, D Wuppertal, DE KL. 17: Adhesive tapes intended and applicable for backsides of carpet grounds. KL. 27: Carpets, rugs, runners, mats, bed surrounds, floor covering materials, carpet floors, carpet tiles, namely materials for laying carpets, being carpets in the form of material supplied by the metre to be put together in strips; systems for floor covering materials. Gazette nr.: 02/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 9: Graphics cards for computer. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato:

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 INGEL-PET (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 148, Binger Strasse, D Ingelheim, DE KL. 9: Data processing equipment and computers; programs for data processing. KL. 16: Printed matter, photographs. KL. 41: Organisation, holding and publishing of texts of congresses, meetings and seminars in the pharmaceutical field. KL. 42: Consultancy services in the field of pharmaceutical and business administration statements. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CASUAL STYLING (730) Innehaver: Wella AG, Berliner Allé 65, D-6100 Darmstadt, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils; cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and embellishing the hair. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SPEEDBOARD (730) Innehaver: W.L. Gore & Associates GmbH, Hermann-Oberth-Strasse 22, D Putzbrunn, DE KL. 1: Plastics, unprocessed. KL. 9: Packaging for electronic circuits, printed circuits and parts thereof, electronic components. KL. 17: Goods made of plastic (included in this class). Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Gotha Color GmbH, Fotogrosslabor, 7, Langenscheidtstrasse, D Gotha, DE KL. 1: Blank films. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, printing goods, photographs, photographic prints on paper, enlarged photographs and accessories, namely photo albums, posters, stickers (all the goods mentioned included in this class). KL. 40: Services of a photographic laboratory or a film developing station, particularly developing of film, producing of photographic prints on paper and enlargements as well as treating of materials. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , Reg. nr.: Reg. nr.: Reg. nr.: Reg. nr.: Reg. nr.:

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER VIKTIG INFO OM BEHANDLING AV VAREMERKESØKNADER For å gi et klarere innblikk ved noen sider av den praksis Patentstyret følger,

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 21.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 39 21.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 39 21.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer