Nyheter i Distrikt 104E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter i Distrikt 104E"

Transkript

1 Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR MARS 2013 God Påske! Møt internasjonal president Wayne A. Madden på Bryne hotell 5. april kl Til klubbene i 104E Husk å melde dere på til Distriktsmøte 2013 i Haugesund, lørdag 20. april! Kjære Lionsvenner Sonene er i ferd med å få en viktig plass i driften av Lions clubs. Vår organisasjon er i endring. I løpet av kort tid er sannsynligvis beslutningen tatt om at antall distrikter i Norge endres fra dagens ti til fem eller seks. I utredningen som er gjort i forkant av dette forslaget som det skal stemmes over, slås det fast at med større distrikter vil sonene få en viktigere rolle og vil få en formell plass i organisasjonsstrukturen til Lions i Norge. Det er utarbeidet en håndbok for sonelederne og soneledelsen er utvidet slik at kommende soneleder og forrige soneleder inngår i e n ledertroika. Det er svært gledelig at i forkant av ny fremtidig struktur så tar flere av dagens soneledere i 104E grep for å tydeliggjøre at de kan bidra, inspirere og samordne aktiviteter klubbene imellom. Les i denne utgaven av Distriktsnytt om hvordan sone 8 samles til fellesmøte for alle medlemmer, blir kjent med andre utover sin egen klubb, hører om andre klubber sin måte å drifte klubbene på samt at de blir mange nok til å hyre inn gode eksterne foredragsholdere. Mange fornøyde møtedeltakere, slik jeg forstår tilbakemeldingene. Dere kan også lese hvordan soneleder i sone 2 holder tradisjonelle sonemøter for klubbstyrene, men spisser innholdet slik at klubbene får positive innspill til endringer i møtene. Et eksempel er å innføre Lionskvarteret som tar opp viktige hendelser i organisasjonen samt informerer om for noen kanskje ukjente sider av vår organisasjon. La oss inspirere til fornyelse! Kjell Huseby, PRC Internasjonal presidentwayne A. Madden besøker 104E Internasjonal president i Lions Clubs International, Wayne A. Madden vil i dagene april besøke vårt distrikt sammen med sin ektefelle. Dette er stort for oss lokalt i 104E å få besøk av sjefen for 1,35 millioner lionsmedlemmer i verden!, sier Distriktsguvernør Albert Moe. Vi har lagt opp et godt sammensatt program for han i dagene han er her. Det gir oss noen utfordringer siden han kommer i en weekend, men alt har løst seg flott. På fredagen vil han få en rundtur i distriktet. Vi vet jo at Madden har engasjert seg sterkt for at barn skal få en mulighet til å lære å lese og skrive. Han har laget et eget handlingsprogram som han oppfordrer alle Lionsklubber å følge opp lokalt i lionsåret Fordi Madden har denne interessen har vi invitert han til å besøke det nasjonale Lesesenteret på universitetet i Stavanger. Vi får presentert Stavangerprosjektet som er et prosjekt over 10 år som skal følge et årskull med barn og registrere ulike faktorer som kan påvirke lese og skriveferdigheter. Madden vil få innsikt i de foreløpige resultatene, forteller Albert. Han forteller videre at før de forlater universitetet skal han få et innblikk i hvordan Det er mitt valg har fått fotfeste i distriktet. Madden skal møte LC Bergensstudentene som presenterer sitt arbeid i Afrika. Under lunsjen på lørdag får han også treffe fylkesordføreren i Rogaland, Janne Johnsen. Og på lørdagskvelden er alle lionsmedlemmer invitert til å møte vår internasjonale president på Bryne hotell kl Søndag formiddag får han se Lundsvågen naturskole på Hundvåg i Stavangers hvor lokale lionsklubber har bidratt til driften, avslutter en stolt distriktsguvernør, Albert Moe. Wayne A. Madden, Internasjonal President Wayne Madden fra Auburn, Indiana, USA, ble valgt til organisasjonens første visepresident i Den internasjonale sammenslutningen av Lions Clubs på organisasjonens 94de International Convention som ble avholdt i Busan, Korea på 22 til 26 juni Han er en forsikring agent og en sertifisert forsikring rådgiveren. Vice President Madden har vært medlem av Auburn Lions Club siden President Madden og hans kone, Linda, som også er en progressiv Melvin Jones Fellow, har to døtre og fem barnebarn.

2 2 Øk vår innflytelse delta i programmet for lesing og skriving Utdanning er nøkkelen for å frigjøre menneskers potensiale. Å skaffe seg kunnskap gjør det mulig for folk å overvinne fattigdom, sykdom og andre sosiale problemer. Det gir makt til lokalsamfunn og gir folk den tilliten de trenger for å forme sin egen fremtid. Frivillig sektor spiller en viktig rolle i å tilby utdanning. Fravær av utdannelsesmuligheter regnes - ifølge mange eksperter, inkludert FN - som en av de grunnleggende årsakene til fattigdomssyklusen. Som tidligere lærer, gift med en karrierelærer, setter jeg stor pris på utdanning, og jeg tror evnen til å lese er grunnlaget for en utdanning. Det er en gave som lionsmedlemmer kan gi barn og voksne over hele verden. Hvis du kan lese denne setningen er du ikke bare lese-og skrivekyndig, men anses å være meget lese- og skrivekyndig. Den grunnleggende definisjonen av å være lese- og skrivekyndig er å skrive navnet sitt og kunne lese på en tiårings nivå. Selv med denne grunnleggende definisjonen, har nesten en milliard mennesker verden rundt lese og skriveproblemer. Det er 26 prosent av verdens voksne befolkning, eller en av fire personer i lese- og skrivekyndig alder. Men analfabetisme er ikke bare en utfordring for utviklingsland. Selv i USA, hvor jeg kommer fra, en av sju personer kan knapt lese et tegn eller en oppskrift, noe som gjør dem helt funksjonelt til analfabeter. 21 millioner i mitt eget land kan ikke lese i det hele tatt. Å reversere situasjonen, må vi nå flere barn som er i faresonen. Ifølge Gates Foundation, utvikler barn de ferdighetene de trenger for å lykkes i skolen og livet i deres første fem år. Mange barn mangler grunnleggende språk og atferdsmessige ferdigheter, som å gjenkjenne bokstaver og farger, og følge anvisninger, komme overens med andre og ha impulskontroll. Når barn starter sent kommer de raskt på etterskudd, noe som leder til et gap i prestasjoner både i grunnskolen og på høyere nivåer. Wayne A Madden, Internasjonal President Lions kan hjelpe gjennom Handlingsprogram for bedre leseferdigheter Så kjære Lionsmedlem, er du klar til å utvide vår påvirkning ved å ta i bruk Handlingsprogrammet for å fremme leseferdigheter (RAP) hos barn? Det er mange måter Lions kan bidra i sine respektive lokalsamfunn. Tenk på følgende: Utvikle programmer for lesing etter skoletid Lese for barn i det lokale biblioteket Kontakt din lokale skole og spør hvordan du kan hjelpe Donasjon av bøker og / eller datamaskiner til din lokale skole eller et bibliotek Still opp som frivillig veileder gjennom en lokal skole Arbeide med lokale leseeksperter og etater Arbeide for å fremme leseferdigheter i blindeskrift (Se retningslinjer i Handlingsprogrammet for forslag og idéer) Eller, kanskje din klubb kan komme opp med sitt eget program. Men hvordan du enn velger å nærme deg problemet med analfabetisme, vær proaktiv, ikke reaktiv!

3 Stavangerprosjektet Det lærende barnet Stavangerprosjektet er en tverrfaglig studie av barns utvikling over en periode på flere år. Prosjektet tar for seg sammenheng mellom ferdigheter i lesing, skriving og regning og evnen til å tilegne seg kunnskaper og utdannelse. Leseferdigheter er viktig for sosial tilhørighet og fungering. språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i førskolealder, og lesing, skriving og regning i skolealder, 2. Å identifisere tidlige utviklingsfaktorer som fremmer eller hemmer tilegnelsen av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. 3. Å utvikle kunnskap som kan bidra til tidlig identifisering og stimulering av barn som vil kunne streve med å tilegne seg de grunnleggende ferdigheter. 4. Å heve kompetanse på de nevnte områder hos pedagogisk personell i barnehager og skoler, og hos annet kommunalt fagpersonell som PPT, helsesøstre og fysio- og ergoterapeuter. Metode Deltakerne er to og halvt årskull barn. I overkant av 1350 barn deltar og deres ferdigheter og kunnskaper vil bli registrert fire ganger fram til 10 års alder. Prosjektet utvikles og gjennomføres i samarbeid mellom Stavanger kommune og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Prosjektperiode er mellom 2007 og Funderinger rundt det faktum at noen barn med letthet lærer å lese, skrive og regne, mens andre strever, er utgangspunktet for prosjektet. For de sistnevnte er tidlig intervensjon, aller helst forebygging, viktig. Spørsmålet er hvilke ferdigheter det vil være fornuftig å stimulere til utvikling av for å forbygge eller intervenere. Dette har det i liten grad vært rettet fokus mot, tidlige utviklingsfaktorer som, alene eller i samspill, fremmer eller hemmer senere utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter. Dette er fokus i første fase av prosjektet. Førskolebarn ferdigheter innen områdene språk, matematikk, motorikk og sosial/emosjonell fungering vil bli kartlagt. Disse ferdighetene vil seinere bli sammenholdt med ferdigheter i lesing, skriving og regning som er fokus i neste fase. Målsetting 1. Å bidra til økt kunnskap om barns utvikling fra 2,5 til 10 år innenfor og mellom områdene Lesesenteret ved UiS Lesesenteret er en del av Universitetet i Stavanger, organisert innenfor det humanistiske fakultet. Senteret har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning på to områder: spesialpedagogikk og lesevitenskap. Som nasjonalt senter får Lesesenteret sin oppdrag direkte fra Utdanningsdirektoratet. Lesesenteret har som oppgave å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten, og har spisskompetanse på dysleksi og lese- / skrivevansker. Innenfor det spesialpedagogiske området driver Lesesenteret en diagnostiseringstjeneste av elever med store lese-/skrivevansker, forskning og formidling. (Dette er et sammendrag av prosjektbeskrivelsen) Eksempel på aktivitet: Lions kan gjøre en forskjell Mange klubber har allerede gjort betydelige fremskritt i å bygge bro hullene i form av lesing og leseferdighet og utdanning. Følgende elementer av LQ - Lions Quarterly Video Magazine viser hvordan Tucson Downtown Lions Club i Arizona, USA, introduserer lesing av en av sine pågående aktiviteter. Klubben fremmer viktigheten av foreldre og barn å lese sammen, og fokuserer samtidig på behovet for godt syn. De donere bøker sammen med gratis synsundersøkelse for foreldre og deres barn.

4 Lørdag 27. april betyr tulipaner og det er Lions dag! Det nærmer seg årets store «happening» - den dagen i året da alle Lions-klubbene i Norge skal være ute og vise igjen og fortelle alle om de flotte aktivitetene vi har. Forbered der til Lionsdagen! Infomateriell er sendt ut til alle landets klubber fra Vibeke Aasland og det er mitt håp at dette er kommet de rette personer i klubbene i hende og at promoteringsutstyr er bestilt. Er det noen klubber som fortsatt «sitter på gjerdet», er det helt sikkert fortsatt tid til å legge inn en bestilling. Skulle noen være i tvil om hvor de kan finne materiell til bruk i årets aksjon, er det bare å følge vedlagte link nederst på siden. Her kan en få kjøpt nye, moderne og flotte Cap`s, T-shirts, Beach flagg og roll-up`s til en overkommelig penge. Jeg håper mange klubber har benyttet anledningen til å «kle seg opp» med nytt, tidsriktig og fengende utstyr som vil gjøre oss synlige på Tulipanaksjonen! Det er nemlig det det handler om, være synlige, bli lagt merke til, få snakket med folk og få fortalt hvilke gode ting vi driver med lokalt, nasjonalt og internasjonalt! I fjor fikk vi nye og informative brosjyrer og plakater om Lions som på en enkel og illustrativ måte forteller om våre hjertesaker. Hroar Thorsen har også en artikkel om Lions Tulipanaksjon på side 15 i nr. 4 av medlemsbladet vårt LION. Her understreker også han hvor viktig det er at vi er synlige og kan gi informasjon på en enkel måte. Med de nye brosjyrene, er dette veldig enkelt. Her står det enkelt og greit om hvordan det henger sammen at Tulipanaksjonen genererer penger til driften av Det er Mitt Valg som nok er noe av det beste (les: Det Beste) vi i Lions har å tilby. Stavangerklubbene mobiliserer! I år skal det bli spennende å se hva respons klubbene i sone 3 og 4 i Stavanger får på sitt opplegg med samling og aktiviteter i Stavanger sentrum. Her blir det flere musikkorps, flere stands med bannere og flagg. Innlagte konkurranser for publikum og til og med pengepremier til og 3. plass. Dette er et stort og omfattende opplegg som det er jobbet mye med siden i fjor høst. Jeg håper det blir suksess! Kopier Sandnes Ulf avtalen På tampen vil jeg bare i all beskjedenhet nevne at årets første Sandnes Ulf`s hjemmekamp i Tippeligaen spilles på Sandnes Stadion mot Ålesund 2. påskedag kl Sandnes Ulf spiller da i sine nye lyseblå drakter med Lions emblemet i hvitt på ryggen! Dette skyldes at klubbene i sone 5 har inngått en Humanitær samarbeidsavtale med Sandnes Ulf. Dette har bidratt til mye positiv publisitet om Lions og Det er Mitt Valg i Sandnes det siste året. LYKKE TIL MED EN FLOTT TULIPAN- AKSJON! Ingvar Waage NAC/YCE MD104E Det er mitt valg sangen Tone: Gøy på landet Du har vel hørt om lions Quest Det er mitt valg er navnet. Vi bruker det i skolen vår, det gir oss bedre holdning. Vi er mot alle typer rus, det skulle bare mangle. Vi skriker ut Det er mitt valg så tennene de skrangle Nei til narko, all slags narko vi skal passe oss for det. Rus og narko, all slags narko Nei! det sier vi til det. Det er så gøy på skolen vår når vi har valg som emne. Da ser vi etter holdninger og hvor vi selv vil ende. Vi snakker om vi har det godt og ingen skal bli mobbet. For klassen vår har lions quest med holdninger mot mobbing. Nei til narko, all slags narko vi skal passe oss for det. Rus og narko, all slags narko Nei! det sier vi til det. Thorbjørn Thomassen

5 5 Fellesmøte i sone 8 ble en suksess, ifølge tilbakemeldinger! v/svein Thoresen Hvis Lions som organisasjon skal utvikle seg trenger man dyktige og kreative ledere som kan tenke nytt. Svein Thoresen er soneleder i sone 8 og inviterte klubbene i sonen til et fellesmøte 7. mars. Det var et bra frammøte og møtet var vellykket. Slik åpnet Svein møtet: Kjære Lionsvenner det er fantastisk moro og spennende å ønske velkommen til dette felles møtet for klubbene våre i sonen. Det er det første av sitt slag i sonen, og så får vi se om det gir mersmak og kanskje blir en tradisjon, eller om det blir med denne ene gangen. Det får framtida vise. Det første vi uansett skal gjøre, er å bli minnet om Lions Mål, og Tone Horverak fra Kristiansandsklubben vil lese for oss. Etter denne framføringen fortsatte Svein; Et av punktene Tone leste er: Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. Noe av hensikten med dette møtet er jo nettopp dette, - bli bedre kjent, komme litt nærmere hverandre som Lionsmedlemmer. Derfor vil jeg be dere ha som oppgave i dag: Bli godt kjent med minst tre medlemmer fra andre klubber enn din egen. Dere kan begynne nå med ei gang ved å hilse pent på de rundt dere som dere ikke kjenner fra før, både ved siden, foran og bak dere. I tillegg får vi mye bedre anledning til å bli kjent når vi kommer til den sosiale delen mot slutten av kvelden." DG Albert Moe fikk deretter ordet og snakket om 2014, om rekruttering, om besøk av Internasjonal President Madden og mye annet. Fra auditoriet gikk klubbene til hvert vårt klasserom og hadde sine klubbmøter. Tilbake i auditoriet ventet et fyrverkeri av en dame, Cecilie Andvig, med et meget underholdende og sprudlende foredrag med budskapet om "Å by på seg selv, være raus i hverdagen, være serviceminded m.m." Hun fikk virkelig god kontakt med sitt publikum og stemningen var høy da hun avsluttet etter tre kvarters "forestilling". Så var det bespisning med et nydelig og stort tapasbord og medbrakt drikke. Vinlotteri, Jakob Sande, to allsanger med gitarakkompagnement, gode historier og ikke minst gode samtaler med lionsmedlemmer utenom egen klubb. De 118 deltakerne avsluttet en fin kveld kl En av deltakerne var Else Marie Olsen, president i LC Kristiansand, som mente dette om møtet: "Torsdag 7. mars 2013 ble det arrangert et meget vellykket fellesmøte i 104 E for alle klubbene i sone 8. Soneleder Svein ba om at den enkelte sørget for å bli kjent med minst et medlem fra de andre klubbene. Cecilie Andvig ga forsamlingen påfyll! Cecilie Andvig startet med å spøke med tilhørernes manglende respons på en enkel hilsen og snart var kontakten med salen til stede. Et underholdende og morsomt motivasjonsforedrag som vi tar med oss innspill fra i vårt samarbeid framover i klubbene. Jeg synes det er nyttig og interessant å bli kjent med de andre klubbene i området. Etter min oppfatning kan vi lære av hverandre og vi trenger nye impulser for å komme videre. At aldersfordelingen i vår sone er høy synes jeg ikke er noe problem så lenge medlemmene er aktive. Negative oppfatninger om dette kan kanskje tones ned noe i hilsningstaler. Det virker ikke motiverende, for vi er alle bare alt for klar over at rekruttering av yngre medlemmer er framtiden. Hvordan skaffe dem er 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne svaret på. Vi som er med på å trekke snittgrensen oppover, kan hvis dette terpes for mye, miste motivasjonen. Soneleder Svein Thoresen hadde ideen og foresto gjennomføringen av møtet med god hjelp av visesoneleder Birger Tandberg og 2 medlemmer fra hver av klubbene i Hilserunde sonen. Jeg synes det er en meget god ide med felles møter og det kan godt ha Lions-faglige emner. Medlemsrekruttering, Det er mitt valg etc. Utveksling av ideer er nyttig og det er lettere å få foredragsholdere når vi kan tilby et større publikum."

6 6 Entusiastisk sonemøte i sone februar! President i LC Hjelmeland Kjell Førre ønsket velkommen til Årdal og Høiland Gard og fortalte om Hjelmeland Kommune og LC Hjelmeland. Kjell leste Lions etiske norm. Soneleder Jarl Sie ønsket velkommen til Sonemøte og ledet møtet. Det var en orientering fra vertskapet om Høiland Gard før serving av kveldens suppe. Klubbene i sonen var oppfordret til å legge frem en status for Lionsdagen og en status for klubben. LC Finnøy: President Thor Espeland: Marke rer Lions-dagen med diverse aktiviteter på kaien på Judaberg, dvs hovedsaklig salg av tulipaner. Hovedinntektskilden i klubben er salg av telefonkataloger. Klubben arbeider med medlemsutvikling, medlemstallet er pr. dato 14 medlemmer. LC Hjelmeland: President Kjell Førre: Klub ben har pr i dag totalt 23 stk medlemmer inklusiv 5 nyinnmeldte yngre personer. Hovedinntektskilden er telefonkatalog som blir utgitt annen hvert år. Klubben har startet opp med lionskvarteret. Lionsdagen er tenkt markert med stands blant annet på Hjelme land og Årdal. Det blir informasjon om Lions og salg av tulipaner. LC Randaberg: President Sigmund Harestad: Klubben er opptatt av foryngelse i medlems massen. Lions-dagen blir markert med salg av tulipaner. Klubben er ansvarlig for distribu sjon av Mint og er 30 medlemmer. LC Sola: Presiden Eigil Nielsen: Soladagen arrangeres på samme dag som Lionsdagen. Man uniformerer seg i kjeledresser, deler ut Sola-prisen på kr. Det har vært over raskende få søknader. Tulipaner blir solgt til firmaer. Man har 26 stk medlemmer. Klub ben pakker julepresanger for oljefirmaer, en stødig og god inntektskilde. LC Tananger: President Irene Hovland: Det er 38 stk medlemmer og klubben er en mix dame/herrre klubb. På LC-dagen uniforme rer man seg i kjeldresser og deler ut brosjyrer om Lions. På Lionsdagen holder man til ved butikksenter og deler ut tulipaner. Hoved aktiviteten er deltakelse i på Tanangerdagene som går over flere dager. Klubben har startet opp med lionskvarteret, det gir en ny inspirasjon og informasjon om Lions. LC Strand: President Martin Hermansen: klubben har 35 stk medlemmer og har møte lokale i Oldeidegården på Jørpeland. Vi ar rangerer årlig Juletrefest. Ved Lionsdagen har vi stands tre steder og deler ut tulipaner. Ca 100 stk har deltatt på «Det er mitt valg» og tilbakemeldingen har vært gode. Dette er mitt valg: NAC Ingvar Våge snak ket om Hvordan henger det sammen som var en god orientering om «Det er mitt valg» og viktigheten av å arrangere lionsdagen. Overskuddet fra lionsdagen og salg av tulipa ner er inntekstkilden til «Det er mitt valg». Lions-dagen den 27.april skal brukes til å markedsføre og informere om Lions. Ingvar oppfordret klubbene til å arrangere kurs i Skoler og barnehager. Lionskvarteret: Soneleder innledet med info rundt lionskvarteret. Det er ment å sette Lions på dagsorden i hvert klubbmøte. En god kommunikasjon rundt Lions i klubbmøtene er målsettingen. Ett medlem får i oppga ve å søke opp et tema fra lions.no. Denne oppgaven går på rundgang. Temaet skal pre senteres i lionskvarteret i hvert klubbmøte. Det er et mål for sonen å få lionskvarteret på dagsorden i alle klubbmøter. Per 28.februar har LC Tananger og LC Hjelmeland startet opp med lionskvarteret. Lionsmedlem i LC Hjelmeland, Olaf Vestersjø, viste hvordan man kunne logge inn på Lions sin hjemme side. Heder til Leif Egeland i LC Tasta Lionskvarteret er ment å sette Lions på dagsorden i hvert klubbmøter. En god kommunikasjon rundt Lions i klubbmøtene er målsettingen. Jarl Sie / Soneleder Lions 2014: DG Albert Moe orienterte om Prosjekt 2014 som er en prosess for å reduse re antall distrikter fra 10 til 5 stk. Et grundig arbeid er lagt ned fra prosjektgruppen og det er sendt ut planer til alle klubber. Klubbene bør sette seg godt inn i prosjektet og stille på Distriktsmøte i Haugesund og Riksmøte i Loen for å ta del i diskusjonen og stemme over planen. Det ble etterlyst karto tek/database angående historikken til hver enkelt klubb. Det er opprettet ny blubb på Jæren og Karmøy. Medlemstallet i Lions har økt med 41 stk det siste året. Den 6. april blir det middag med Internasjonal President Wayne A. Madden, som kommer på besøk til vårt distrikt. Distriktsråd og presidenter er invitert til ei samling på Jæren hotell. Det er sendt ut invitasjon til møtet. Valg av Soneleder Irene Hov land LC Tananger ble enstemmig valgt til Soneleder. Avslutning: Soneleder takket 33 medlem mer for fremmøte og Kjell Førre avsluttet med Lions mål. Jan Idar Apeland Da vi arrangerte «Ladies Night» 9. i år på Utstein Kloster Hotel overrakte vi Leif Egeland diplom og egen nål for oppmøte gjennom 35 år. Han har aldri hatt fravær verken på styremøter eller medlemsmøter. Tenk, 35 år i klubben og deltatt på alle medlemsmøter og styremøter! Han har vært president, clubmaster og kasserer i klubben. Han har også mottatt Melvin Jones for sitt virke i klubben. Leif Egeland er også chartermedlem. På bildet er det Leif Egeland til venstre og Svein Aase som overrekker diplom og nål. Frode Risan

7 Distriktsmøte 2013 skal velge IR-prosjekt for de neste årene 7 Full beskrivelse av prosjektene, se: Renovering og utvidelse av skole i Vinto kommune, Bolivia Bolivia er ett av de fattigste land i Sør-Amerika. I Vinto lever 75 prosent under fattigdomsgrensa. I denne fattige kommunen er skolen samlingspunktet for læring og andre aktiviteter i lokalsamfunnet.. Analfabetismen er på nær 20 prosent for barn under 15 år. Det er mange innflyttere fra gruvebyene i distriktet med svak inntekt og dårlige hus. Kommunen mangler ressurser og skolen er sprengt med 600 elever med nesten 300 nye elever på 3 år. Elevene kommer fra ressursfattige familier med liten tilgang på bøker og annet undervisningsmateriell. Skolen har behov for flere klasserom, toaletter, møbler og inventar. Det er ønske om bygge et bibliotek med blant mulighet til dataopplæring. Prosjektet blir gjennomført med BONO som er en Sandnesbasert ideell organisasjon som driver uten administrative kostnader og arbeider for ressurssvake barn og unge i Bolivia. Dette er et typisk prosjekt som internasjonal president Wayne Madden ber oss gå inn i. Støtten det bes om er 100 kroner per medlem per år i to år. Kjell Huseby, LC Sandnes-Ganddal Tumaini Home, Tanzania - hjelp til utviklingshemmede barn Idéen til å starte Tumaini Home begynte i 1998 da to handikappede jenter som hadde fått støtte av en norsk familie til medisinsk behandling i Monduli, ikke hadde noen mulighet for oppfølging etter at behandlingen var avsluttet. Det var tvingende nødvendig å starte et senter hvor funksjonshemmede barn kan lære å bli selvstendige, få forsvarlig omsorg og utdanning. Siden 2010 har senteret mottatt barn. Senteret har mål og strategi til å hjelpe barn og sikre deres velferd inntil maks aldersgrense på 25 år. Tumaini Home vil framover være avhengig av Tumaini prosjektet registrert i Norge for sitt driftsbudsjett. I tillegg regner de med også andre bidragsytere. Grunnskoler og bedrifter lokalt i LC Klepp s nærområde har muliggjort en oppstart av prosjektet. Tumaini prosjektet har allerede sikret mange lokale personer grunnleggende hjelp, omsorg og utdanning. Vi mener prosjektet er i Lions ånd om internasjonal satsning. Vi ønsker et treårig prosjekt i 104E med eksempelvis 100 kr per medlem i tre år. Utdrag fra presentasjonen til LC Klepp Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Situasjonen for dagens barnehjem er slik at en ikke vet hvor lenge en får lov til å bo her, det drives stor utbygging i området rundt barnehjemmet, og det er bare et tidsspørsmål før eierne av bygningen til barnehjemmet ønsker å utnytte dette. Dagens bygninger er små, nedslitte og sikkerhetsmessig farlige å bruke. Randabergmannen Hans K. Nyvoll har fast jobb i Sjømannskirken, og er engasjert i det nye barnehjemmet, han sitter som formann i styret for byggekomiteen pga av Sjømannskirkens sterke engasjement og lange kjennskap til barnehjemmet. Ved å støtte opp om barnehjemmet gir en barna en god og sikker plass å bo da stiftelsen vil eie tomt og bygninger i fremtiden. Barna vil få utdannelse. Det er ingen administrative kostnader ved prosjektet, alle innsamlede midler går direkte til bygging av barnehjemmet. Prosjektet kan følges på barnehjemmets websider og ved artikler gjennom Distriktsnytt. Frode Risan, LC Tasta L I O N C L U B S I N T E R N A T I O N A L, D I S T R I K T E PRC Kjell Huseby Svaneveien Sandnes Telefon: Mobil E-post: Gode venner som hjelper andre Distriktsprosjekt: Dininghall i Kampala I forrige nummer av Distriktsnytt ble det rapport om IR-prosjektet som Distrikt 104E har i Haydom, Tanzania. Denne gang har vi bedt Thorbjørn Thomassen, prosjektleder for vårt andre IR-prosjekt som er oppføring av en spisesal på en av skolene i slumområdet i Kampala, hovedstaden i Uganda. Thorbjørn skriver: Jeg har vært i kontakt med lionskontoret i Kampala for å få en status. Dining hall ble påbegynt grunnarbeidene i høst og etter planen skulle bygget være ferdig nå til sommeren. Nå ved årsskiftet ble arbeidet stoppet av myndighetene. Grunnen var at det var gjort et vedtak at skolebygget skulle utvides og at det påbegynte Dininghall kom i konflikt med skoleutvidelsen. Så vidt jeg forsto var vel ikke alle instanser inne ved planleggingen. Resultatet nå er at prosjektet vårt er utsatt. De regner nå med at byggingen kan komme i gang til sommeren. Albert Moe, DG 2012/13

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016

Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Distrikt 104 H Sone 3 2015 / 2016 Motivasjonsledelse Terje Fodstad, Lions Club Oslo Ormsund E-post: terje@harmek.no Mobil: 9135 0210 Hjemmeside: https://www.facebook.com/pages/lions-club-oslo-ormsund/415666498536285:

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR.5 18. APRIL 2013 Husk Lionsdagen 27. april med Tulipanaksjonen Kjære Lionsvenner Besøket av Internasjonal President i Lions

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 23. årgang April 2012 Medlemsmøte Mandag 16. april kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Finn Giæver Fra Nepal 6. Sosialt samvær Klubbavis for Lions

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER!

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.DESEMBER! Tilstede: Sekretær: Kasserer: Rkm: Vara Rkm: Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Sammen kan vi gruppa: Vara Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Gjør det enkelt gruppa:

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 L I O N S - D i s t r i k t s s t y r e 1 0 4 B - 2 0 1 2 / 2 0 1 3 R E F E R A T Side 1 / 5 REFERAT FRA STED: Styremøte for Distriktsstyre 104 B Trondheim DATO: Mandag 20. august 2012 REFERENT: TILSTEDE:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Medlemsmøte / Torskeaften

Medlemsmøte / Torskeaften 25. årgang Februar 2014 Medlemsmøte / Torskeaften Fredag 14. februar kl. 1830 Trivselssenteret på Fjerdingby Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt Klubbavis for Lions

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn.

My Home består nå av 4 ansatte og 14 barn. Årsrapport 2011 2011 Året 2011 ble nok et godt år for My African Aid Organisation. Vi startet året med et håp om å kunne utvide vårt arbeide i Sierra Leone. Det skulle vise seg at vi fikk gjennomført.

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tore G. Hovde Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2012-2013 Bærum, 20.01.13 Månedsbrev for februar. Kjære Lionsvenner! Dette brevet vil kun handle om «Prosjekt 2014» I månedsbrevet for januar

Detaljer

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst

Bakgrunn. Mandatet har følgende tekst Bakgrunn Riksmøtet i Lions 2013 påla guvernørrådet å følge opp arbeidet med en endring av organiseringen av arbeidet i Lions Norge. Dette er bakgrunnen for det arbeidet som guvernørene har utført etter

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

TILBAKEBLIKK MARS 2017

TILBAKEBLIKK MARS 2017 Liakroken barnehage Kjære foreldre på Kirsebær TILBAKEBLIKK MARS 2017 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen: I tiden framover skal hele barnehagen, (både barn og voksne), ha ekstra fokus på lek inne

Detaljer

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14

Ka då ittepå. Ny GIV, Troms. Anne Mette F. Karlsen. universitetslektor. lesesenteret.no 04.11.14 Ka då ittepå Anne Mette F. Karlsen universitetslektor 04.11.14 Ny GIV, Troms Tromsø, nov. 2014 lesesenteret.no Stavanger/Sandnes-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008 Et eksempel fra Stavanger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2013. Hei alle sammen! Mai måned har vært en spennende måned. Vi har gjort så mange kjekke ting og dagene fyker av gårde. Det nærmer seg sommer og vi har hatt noen nydelige

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.6 27. JUNI 2013 Velkommen til LC Karmøy Vest Dette året har gitt oss to nye klubber. Den siste, LC Karmøy Vest, hadde charterfest 7. juni og er offisielt Innrullert i organisasjonen med charterbrev

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Lions Camp Imagine Peace 2017

Lions Camp Imagine Peace 2017 Lions Camp Imagine Peace 2017 Så er årets vakreste eventyr vel overstått. I år hadde vi en fantastisk gruppe som inkluderte hverandre og spredte kjærlighet fra dag en. Vi startet allerede med oppdraget

Detaljer

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Protokoll fra Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 5 Dagsorden for det 40. separate Distriktsmøte / Distrikt 104E 1. Åpning av Distriktsmøtet v/distriktsguvernør

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  #  $ % &! ' $!  (! )  ! & )  * + , -. )  Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # " $ % &! ' $! " (! ) " "! & ) " * + ", -. ) " Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv.

STED/VENUE: Oppdal. DG Elect Svein Fandal ønsket velkommen. Hver enkelt foretok en kort presentasjon av seg selv. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 1ste møte for fiskalåret 2013/2014 STED/VENUE: Oppdal M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 21.04.2013 kl. 10:00 12:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions?

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker Lions Norge Hva er Lions? 11.01.2011 The Interna*onal Associa*on of Lions Clubs ble s*6et i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen

Detaljer

Soneleder i Lions Norge

Soneleder i Lions Norge Soneleder i Soneleder i Soneleder skal ha gjennomgått følgende opplæring: Selvstudiekurs modul 1 (se sonelederopplæring) Sonelederkurs i regi av distriktets GLT Lions lederkurs 1 (tidligere RLLI) Tema

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se

Informasjon om foreldrekvelder og 10 fingerregler for hvordan foreldre kan støtte barna i forbindelse med samlivsbrudd, se TIL FORELDRENE Helsesøster ønsker i samarbeid med å etablere en samtalegruppe for barn med to hjem. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn, men at noen har det vanskelig

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

$! " % "! ( " ) % " % % *" % +"," - ! " " ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen

$!  % ! (  ) %  % % * % +, - !   ! # Klubbavis for Lions Club Rælingen ! "# Klubbavis for Lions Club Rælingen $! " % "! # & '! " " ( " ) % " % % *" % +"," - ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Flinke gutter! 5 tonn sand ble måkt i sekker på en kveld

Flinke gutter! 5 tonn sand ble måkt i sekker på en kveld Stor-Elvdal 2. februar 2016 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal Nr 2 årgang 9 Flinke gutter! 5 tonn sand ble måkt i sekker på en kveld Innhold: Gratulerer 2 Innkalling til klubbmøte 3 Presidentens spalte

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer