Nyheter i Distrikt 104E

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter i Distrikt 104E"

Transkript

1 Nyheter i Distrikt 104E Svneposten Informasjon fra LC Sandnes/Ganddal ÅRGANG 3 NR MARS 2013 God Påske! Møt internasjonal president Wayne A. Madden på Bryne hotell 5. april kl Til klubbene i 104E Husk å melde dere på til Distriktsmøte 2013 i Haugesund, lørdag 20. april! Kjære Lionsvenner Sonene er i ferd med å få en viktig plass i driften av Lions clubs. Vår organisasjon er i endring. I løpet av kort tid er sannsynligvis beslutningen tatt om at antall distrikter i Norge endres fra dagens ti til fem eller seks. I utredningen som er gjort i forkant av dette forslaget som det skal stemmes over, slås det fast at med større distrikter vil sonene få en viktigere rolle og vil få en formell plass i organisasjonsstrukturen til Lions i Norge. Det er utarbeidet en håndbok for sonelederne og soneledelsen er utvidet slik at kommende soneleder og forrige soneleder inngår i e n ledertroika. Det er svært gledelig at i forkant av ny fremtidig struktur så tar flere av dagens soneledere i 104E grep for å tydeliggjøre at de kan bidra, inspirere og samordne aktiviteter klubbene imellom. Les i denne utgaven av Distriktsnytt om hvordan sone 8 samles til fellesmøte for alle medlemmer, blir kjent med andre utover sin egen klubb, hører om andre klubber sin måte å drifte klubbene på samt at de blir mange nok til å hyre inn gode eksterne foredragsholdere. Mange fornøyde møtedeltakere, slik jeg forstår tilbakemeldingene. Dere kan også lese hvordan soneleder i sone 2 holder tradisjonelle sonemøter for klubbstyrene, men spisser innholdet slik at klubbene får positive innspill til endringer i møtene. Et eksempel er å innføre Lionskvarteret som tar opp viktige hendelser i organisasjonen samt informerer om for noen kanskje ukjente sider av vår organisasjon. La oss inspirere til fornyelse! Kjell Huseby, PRC Internasjonal presidentwayne A. Madden besøker 104E Internasjonal president i Lions Clubs International, Wayne A. Madden vil i dagene april besøke vårt distrikt sammen med sin ektefelle. Dette er stort for oss lokalt i 104E å få besøk av sjefen for 1,35 millioner lionsmedlemmer i verden!, sier Distriktsguvernør Albert Moe. Vi har lagt opp et godt sammensatt program for han i dagene han er her. Det gir oss noen utfordringer siden han kommer i en weekend, men alt har løst seg flott. På fredagen vil han få en rundtur i distriktet. Vi vet jo at Madden har engasjert seg sterkt for at barn skal få en mulighet til å lære å lese og skrive. Han har laget et eget handlingsprogram som han oppfordrer alle Lionsklubber å følge opp lokalt i lionsåret Fordi Madden har denne interessen har vi invitert han til å besøke det nasjonale Lesesenteret på universitetet i Stavanger. Vi får presentert Stavangerprosjektet som er et prosjekt over 10 år som skal følge et årskull med barn og registrere ulike faktorer som kan påvirke lese og skriveferdigheter. Madden vil få innsikt i de foreløpige resultatene, forteller Albert. Han forteller videre at før de forlater universitetet skal han få et innblikk i hvordan Det er mitt valg har fått fotfeste i distriktet. Madden skal møte LC Bergensstudentene som presenterer sitt arbeid i Afrika. Under lunsjen på lørdag får han også treffe fylkesordføreren i Rogaland, Janne Johnsen. Og på lørdagskvelden er alle lionsmedlemmer invitert til å møte vår internasjonale president på Bryne hotell kl Søndag formiddag får han se Lundsvågen naturskole på Hundvåg i Stavangers hvor lokale lionsklubber har bidratt til driften, avslutter en stolt distriktsguvernør, Albert Moe. Wayne A. Madden, Internasjonal President Wayne Madden fra Auburn, Indiana, USA, ble valgt til organisasjonens første visepresident i Den internasjonale sammenslutningen av Lions Clubs på organisasjonens 94de International Convention som ble avholdt i Busan, Korea på 22 til 26 juni Han er en forsikring agent og en sertifisert forsikring rådgiveren. Vice President Madden har vært medlem av Auburn Lions Club siden President Madden og hans kone, Linda, som også er en progressiv Melvin Jones Fellow, har to døtre og fem barnebarn.

2 2 Øk vår innflytelse delta i programmet for lesing og skriving Utdanning er nøkkelen for å frigjøre menneskers potensiale. Å skaffe seg kunnskap gjør det mulig for folk å overvinne fattigdom, sykdom og andre sosiale problemer. Det gir makt til lokalsamfunn og gir folk den tilliten de trenger for å forme sin egen fremtid. Frivillig sektor spiller en viktig rolle i å tilby utdanning. Fravær av utdannelsesmuligheter regnes - ifølge mange eksperter, inkludert FN - som en av de grunnleggende årsakene til fattigdomssyklusen. Som tidligere lærer, gift med en karrierelærer, setter jeg stor pris på utdanning, og jeg tror evnen til å lese er grunnlaget for en utdanning. Det er en gave som lionsmedlemmer kan gi barn og voksne over hele verden. Hvis du kan lese denne setningen er du ikke bare lese-og skrivekyndig, men anses å være meget lese- og skrivekyndig. Den grunnleggende definisjonen av å være lese- og skrivekyndig er å skrive navnet sitt og kunne lese på en tiårings nivå. Selv med denne grunnleggende definisjonen, har nesten en milliard mennesker verden rundt lese og skriveproblemer. Det er 26 prosent av verdens voksne befolkning, eller en av fire personer i lese- og skrivekyndig alder. Men analfabetisme er ikke bare en utfordring for utviklingsland. Selv i USA, hvor jeg kommer fra, en av sju personer kan knapt lese et tegn eller en oppskrift, noe som gjør dem helt funksjonelt til analfabeter. 21 millioner i mitt eget land kan ikke lese i det hele tatt. Å reversere situasjonen, må vi nå flere barn som er i faresonen. Ifølge Gates Foundation, utvikler barn de ferdighetene de trenger for å lykkes i skolen og livet i deres første fem år. Mange barn mangler grunnleggende språk og atferdsmessige ferdigheter, som å gjenkjenne bokstaver og farger, og følge anvisninger, komme overens med andre og ha impulskontroll. Når barn starter sent kommer de raskt på etterskudd, noe som leder til et gap i prestasjoner både i grunnskolen og på høyere nivåer. Wayne A Madden, Internasjonal President Lions kan hjelpe gjennom Handlingsprogram for bedre leseferdigheter Så kjære Lionsmedlem, er du klar til å utvide vår påvirkning ved å ta i bruk Handlingsprogrammet for å fremme leseferdigheter (RAP) hos barn? Det er mange måter Lions kan bidra i sine respektive lokalsamfunn. Tenk på følgende: Utvikle programmer for lesing etter skoletid Lese for barn i det lokale biblioteket Kontakt din lokale skole og spør hvordan du kan hjelpe Donasjon av bøker og / eller datamaskiner til din lokale skole eller et bibliotek Still opp som frivillig veileder gjennom en lokal skole Arbeide med lokale leseeksperter og etater Arbeide for å fremme leseferdigheter i blindeskrift (Se retningslinjer i Handlingsprogrammet for forslag og idéer) Eller, kanskje din klubb kan komme opp med sitt eget program. Men hvordan du enn velger å nærme deg problemet med analfabetisme, vær proaktiv, ikke reaktiv!

3 Stavangerprosjektet Det lærende barnet Stavangerprosjektet er en tverrfaglig studie av barns utvikling over en periode på flere år. Prosjektet tar for seg sammenheng mellom ferdigheter i lesing, skriving og regning og evnen til å tilegne seg kunnskaper og utdannelse. Leseferdigheter er viktig for sosial tilhørighet og fungering. språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i førskolealder, og lesing, skriving og regning i skolealder, 2. Å identifisere tidlige utviklingsfaktorer som fremmer eller hemmer tilegnelsen av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. 3. Å utvikle kunnskap som kan bidra til tidlig identifisering og stimulering av barn som vil kunne streve med å tilegne seg de grunnleggende ferdigheter. 4. Å heve kompetanse på de nevnte områder hos pedagogisk personell i barnehager og skoler, og hos annet kommunalt fagpersonell som PPT, helsesøstre og fysio- og ergoterapeuter. Metode Deltakerne er to og halvt årskull barn. I overkant av 1350 barn deltar og deres ferdigheter og kunnskaper vil bli registrert fire ganger fram til 10 års alder. Prosjektet utvikles og gjennomføres i samarbeid mellom Stavanger kommune og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Prosjektperiode er mellom 2007 og Funderinger rundt det faktum at noen barn med letthet lærer å lese, skrive og regne, mens andre strever, er utgangspunktet for prosjektet. For de sistnevnte er tidlig intervensjon, aller helst forebygging, viktig. Spørsmålet er hvilke ferdigheter det vil være fornuftig å stimulere til utvikling av for å forbygge eller intervenere. Dette har det i liten grad vært rettet fokus mot, tidlige utviklingsfaktorer som, alene eller i samspill, fremmer eller hemmer senere utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter. Dette er fokus i første fase av prosjektet. Førskolebarn ferdigheter innen områdene språk, matematikk, motorikk og sosial/emosjonell fungering vil bli kartlagt. Disse ferdighetene vil seinere bli sammenholdt med ferdigheter i lesing, skriving og regning som er fokus i neste fase. Målsetting 1. Å bidra til økt kunnskap om barns utvikling fra 2,5 til 10 år innenfor og mellom områdene Lesesenteret ved UiS Lesesenteret er en del av Universitetet i Stavanger, organisert innenfor det humanistiske fakultet. Senteret har oppgaver innenfor universitetet knyttet til utdanning og forskning på to områder: spesialpedagogikk og lesevitenskap. Som nasjonalt senter får Lesesenteret sin oppdrag direkte fra Utdanningsdirektoratet. Lesesenteret har som oppgave å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten, og har spisskompetanse på dysleksi og lese- / skrivevansker. Innenfor det spesialpedagogiske området driver Lesesenteret en diagnostiseringstjeneste av elever med store lese-/skrivevansker, forskning og formidling. (Dette er et sammendrag av prosjektbeskrivelsen) Eksempel på aktivitet: Lions kan gjøre en forskjell Mange klubber har allerede gjort betydelige fremskritt i å bygge bro hullene i form av lesing og leseferdighet og utdanning. Følgende elementer av LQ - Lions Quarterly Video Magazine viser hvordan Tucson Downtown Lions Club i Arizona, USA, introduserer lesing av en av sine pågående aktiviteter. Klubben fremmer viktigheten av foreldre og barn å lese sammen, og fokuserer samtidig på behovet for godt syn. De donere bøker sammen med gratis synsundersøkelse for foreldre og deres barn.

4 Lørdag 27. april betyr tulipaner og det er Lions dag! Det nærmer seg årets store «happening» - den dagen i året da alle Lions-klubbene i Norge skal være ute og vise igjen og fortelle alle om de flotte aktivitetene vi har. Forbered der til Lionsdagen! Infomateriell er sendt ut til alle landets klubber fra Vibeke Aasland og det er mitt håp at dette er kommet de rette personer i klubbene i hende og at promoteringsutstyr er bestilt. Er det noen klubber som fortsatt «sitter på gjerdet», er det helt sikkert fortsatt tid til å legge inn en bestilling. Skulle noen være i tvil om hvor de kan finne materiell til bruk i årets aksjon, er det bare å følge vedlagte link nederst på siden. Her kan en få kjøpt nye, moderne og flotte Cap`s, T-shirts, Beach flagg og roll-up`s til en overkommelig penge. Jeg håper mange klubber har benyttet anledningen til å «kle seg opp» med nytt, tidsriktig og fengende utstyr som vil gjøre oss synlige på Tulipanaksjonen! Det er nemlig det det handler om, være synlige, bli lagt merke til, få snakket med folk og få fortalt hvilke gode ting vi driver med lokalt, nasjonalt og internasjonalt! I fjor fikk vi nye og informative brosjyrer og plakater om Lions som på en enkel og illustrativ måte forteller om våre hjertesaker. Hroar Thorsen har også en artikkel om Lions Tulipanaksjon på side 15 i nr. 4 av medlemsbladet vårt LION. Her understreker også han hvor viktig det er at vi er synlige og kan gi informasjon på en enkel måte. Med de nye brosjyrene, er dette veldig enkelt. Her står det enkelt og greit om hvordan det henger sammen at Tulipanaksjonen genererer penger til driften av Det er Mitt Valg som nok er noe av det beste (les: Det Beste) vi i Lions har å tilby. Stavangerklubbene mobiliserer! I år skal det bli spennende å se hva respons klubbene i sone 3 og 4 i Stavanger får på sitt opplegg med samling og aktiviteter i Stavanger sentrum. Her blir det flere musikkorps, flere stands med bannere og flagg. Innlagte konkurranser for publikum og til og med pengepremier til og 3. plass. Dette er et stort og omfattende opplegg som det er jobbet mye med siden i fjor høst. Jeg håper det blir suksess! Kopier Sandnes Ulf avtalen På tampen vil jeg bare i all beskjedenhet nevne at årets første Sandnes Ulf`s hjemmekamp i Tippeligaen spilles på Sandnes Stadion mot Ålesund 2. påskedag kl Sandnes Ulf spiller da i sine nye lyseblå drakter med Lions emblemet i hvitt på ryggen! Dette skyldes at klubbene i sone 5 har inngått en Humanitær samarbeidsavtale med Sandnes Ulf. Dette har bidratt til mye positiv publisitet om Lions og Det er Mitt Valg i Sandnes det siste året. LYKKE TIL MED EN FLOTT TULIPAN- AKSJON! Ingvar Waage NAC/YCE MD104E Det er mitt valg sangen Tone: Gøy på landet Du har vel hørt om lions Quest Det er mitt valg er navnet. Vi bruker det i skolen vår, det gir oss bedre holdning. Vi er mot alle typer rus, det skulle bare mangle. Vi skriker ut Det er mitt valg så tennene de skrangle Nei til narko, all slags narko vi skal passe oss for det. Rus og narko, all slags narko Nei! det sier vi til det. Det er så gøy på skolen vår når vi har valg som emne. Da ser vi etter holdninger og hvor vi selv vil ende. Vi snakker om vi har det godt og ingen skal bli mobbet. For klassen vår har lions quest med holdninger mot mobbing. Nei til narko, all slags narko vi skal passe oss for det. Rus og narko, all slags narko Nei! det sier vi til det. Thorbjørn Thomassen

5 5 Fellesmøte i sone 8 ble en suksess, ifølge tilbakemeldinger! v/svein Thoresen Hvis Lions som organisasjon skal utvikle seg trenger man dyktige og kreative ledere som kan tenke nytt. Svein Thoresen er soneleder i sone 8 og inviterte klubbene i sonen til et fellesmøte 7. mars. Det var et bra frammøte og møtet var vellykket. Slik åpnet Svein møtet: Kjære Lionsvenner det er fantastisk moro og spennende å ønske velkommen til dette felles møtet for klubbene våre i sonen. Det er det første av sitt slag i sonen, og så får vi se om det gir mersmak og kanskje blir en tradisjon, eller om det blir med denne ene gangen. Det får framtida vise. Det første vi uansett skal gjøre, er å bli minnet om Lions Mål, og Tone Horverak fra Kristiansandsklubben vil lese for oss. Etter denne framføringen fortsatte Svein; Et av punktene Tone leste er: Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse. Noe av hensikten med dette møtet er jo nettopp dette, - bli bedre kjent, komme litt nærmere hverandre som Lionsmedlemmer. Derfor vil jeg be dere ha som oppgave i dag: Bli godt kjent med minst tre medlemmer fra andre klubber enn din egen. Dere kan begynne nå med ei gang ved å hilse pent på de rundt dere som dere ikke kjenner fra før, både ved siden, foran og bak dere. I tillegg får vi mye bedre anledning til å bli kjent når vi kommer til den sosiale delen mot slutten av kvelden." DG Albert Moe fikk deretter ordet og snakket om 2014, om rekruttering, om besøk av Internasjonal President Madden og mye annet. Fra auditoriet gikk klubbene til hvert vårt klasserom og hadde sine klubbmøter. Tilbake i auditoriet ventet et fyrverkeri av en dame, Cecilie Andvig, med et meget underholdende og sprudlende foredrag med budskapet om "Å by på seg selv, være raus i hverdagen, være serviceminded m.m." Hun fikk virkelig god kontakt med sitt publikum og stemningen var høy da hun avsluttet etter tre kvarters "forestilling". Så var det bespisning med et nydelig og stort tapasbord og medbrakt drikke. Vinlotteri, Jakob Sande, to allsanger med gitarakkompagnement, gode historier og ikke minst gode samtaler med lionsmedlemmer utenom egen klubb. De 118 deltakerne avsluttet en fin kveld kl En av deltakerne var Else Marie Olsen, president i LC Kristiansand, som mente dette om møtet: "Torsdag 7. mars 2013 ble det arrangert et meget vellykket fellesmøte i 104 E for alle klubbene i sone 8. Soneleder Svein ba om at den enkelte sørget for å bli kjent med minst et medlem fra de andre klubbene. Cecilie Andvig ga forsamlingen påfyll! Cecilie Andvig startet med å spøke med tilhørernes manglende respons på en enkel hilsen og snart var kontakten med salen til stede. Et underholdende og morsomt motivasjonsforedrag som vi tar med oss innspill fra i vårt samarbeid framover i klubbene. Jeg synes det er nyttig og interessant å bli kjent med de andre klubbene i området. Etter min oppfatning kan vi lære av hverandre og vi trenger nye impulser for å komme videre. At aldersfordelingen i vår sone er høy synes jeg ikke er noe problem så lenge medlemmene er aktive. Negative oppfatninger om dette kan kanskje tones ned noe i hilsningstaler. Det virker ikke motiverende, for vi er alle bare alt for klar over at rekruttering av yngre medlemmer er framtiden. Hvordan skaffe dem er 1000-kroners spørsmålet som vi prøver å finne svaret på. Vi som er med på å trekke snittgrensen oppover, kan hvis dette terpes for mye, miste motivasjonen. Soneleder Svein Thoresen hadde ideen og foresto gjennomføringen av møtet med god hjelp av visesoneleder Birger Tandberg og 2 medlemmer fra hver av klubbene i Hilserunde sonen. Jeg synes det er en meget god ide med felles møter og det kan godt ha Lions-faglige emner. Medlemsrekruttering, Det er mitt valg etc. Utveksling av ideer er nyttig og det er lettere å få foredragsholdere når vi kan tilby et større publikum."

6 6 Entusiastisk sonemøte i sone februar! President i LC Hjelmeland Kjell Førre ønsket velkommen til Årdal og Høiland Gard og fortalte om Hjelmeland Kommune og LC Hjelmeland. Kjell leste Lions etiske norm. Soneleder Jarl Sie ønsket velkommen til Sonemøte og ledet møtet. Det var en orientering fra vertskapet om Høiland Gard før serving av kveldens suppe. Klubbene i sonen var oppfordret til å legge frem en status for Lionsdagen og en status for klubben. LC Finnøy: President Thor Espeland: Marke rer Lions-dagen med diverse aktiviteter på kaien på Judaberg, dvs hovedsaklig salg av tulipaner. Hovedinntektskilden i klubben er salg av telefonkataloger. Klubben arbeider med medlemsutvikling, medlemstallet er pr. dato 14 medlemmer. LC Hjelmeland: President Kjell Førre: Klub ben har pr i dag totalt 23 stk medlemmer inklusiv 5 nyinnmeldte yngre personer. Hovedinntektskilden er telefonkatalog som blir utgitt annen hvert år. Klubben har startet opp med lionskvarteret. Lionsdagen er tenkt markert med stands blant annet på Hjelme land og Årdal. Det blir informasjon om Lions og salg av tulipaner. LC Randaberg: President Sigmund Harestad: Klubben er opptatt av foryngelse i medlems massen. Lions-dagen blir markert med salg av tulipaner. Klubben er ansvarlig for distribu sjon av Mint og er 30 medlemmer. LC Sola: Presiden Eigil Nielsen: Soladagen arrangeres på samme dag som Lionsdagen. Man uniformerer seg i kjeledresser, deler ut Sola-prisen på kr. Det har vært over raskende få søknader. Tulipaner blir solgt til firmaer. Man har 26 stk medlemmer. Klub ben pakker julepresanger for oljefirmaer, en stødig og god inntektskilde. LC Tananger: President Irene Hovland: Det er 38 stk medlemmer og klubben er en mix dame/herrre klubb. På LC-dagen uniforme rer man seg i kjeldresser og deler ut brosjyrer om Lions. På Lionsdagen holder man til ved butikksenter og deler ut tulipaner. Hoved aktiviteten er deltakelse i på Tanangerdagene som går over flere dager. Klubben har startet opp med lionskvarteret, det gir en ny inspirasjon og informasjon om Lions. LC Strand: President Martin Hermansen: klubben har 35 stk medlemmer og har møte lokale i Oldeidegården på Jørpeland. Vi ar rangerer årlig Juletrefest. Ved Lionsdagen har vi stands tre steder og deler ut tulipaner. Ca 100 stk har deltatt på «Det er mitt valg» og tilbakemeldingen har vært gode. Dette er mitt valg: NAC Ingvar Våge snak ket om Hvordan henger det sammen som var en god orientering om «Det er mitt valg» og viktigheten av å arrangere lionsdagen. Overskuddet fra lionsdagen og salg av tulipa ner er inntekstkilden til «Det er mitt valg». Lions-dagen den 27.april skal brukes til å markedsføre og informere om Lions. Ingvar oppfordret klubbene til å arrangere kurs i Skoler og barnehager. Lionskvarteret: Soneleder innledet med info rundt lionskvarteret. Det er ment å sette Lions på dagsorden i hvert klubbmøte. En god kommunikasjon rundt Lions i klubbmøtene er målsettingen. Ett medlem får i oppga ve å søke opp et tema fra lions.no. Denne oppgaven går på rundgang. Temaet skal pre senteres i lionskvarteret i hvert klubbmøte. Det er et mål for sonen å få lionskvarteret på dagsorden i alle klubbmøter. Per 28.februar har LC Tananger og LC Hjelmeland startet opp med lionskvarteret. Lionsmedlem i LC Hjelmeland, Olaf Vestersjø, viste hvordan man kunne logge inn på Lions sin hjemme side. Heder til Leif Egeland i LC Tasta Lionskvarteret er ment å sette Lions på dagsorden i hvert klubbmøter. En god kommunikasjon rundt Lions i klubbmøtene er målsettingen. Jarl Sie / Soneleder Lions 2014: DG Albert Moe orienterte om Prosjekt 2014 som er en prosess for å reduse re antall distrikter fra 10 til 5 stk. Et grundig arbeid er lagt ned fra prosjektgruppen og det er sendt ut planer til alle klubber. Klubbene bør sette seg godt inn i prosjektet og stille på Distriktsmøte i Haugesund og Riksmøte i Loen for å ta del i diskusjonen og stemme over planen. Det ble etterlyst karto tek/database angående historikken til hver enkelt klubb. Det er opprettet ny blubb på Jæren og Karmøy. Medlemstallet i Lions har økt med 41 stk det siste året. Den 6. april blir det middag med Internasjonal President Wayne A. Madden, som kommer på besøk til vårt distrikt. Distriktsråd og presidenter er invitert til ei samling på Jæren hotell. Det er sendt ut invitasjon til møtet. Valg av Soneleder Irene Hov land LC Tananger ble enstemmig valgt til Soneleder. Avslutning: Soneleder takket 33 medlem mer for fremmøte og Kjell Førre avsluttet med Lions mål. Jan Idar Apeland Da vi arrangerte «Ladies Night» 9. i år på Utstein Kloster Hotel overrakte vi Leif Egeland diplom og egen nål for oppmøte gjennom 35 år. Han har aldri hatt fravær verken på styremøter eller medlemsmøter. Tenk, 35 år i klubben og deltatt på alle medlemsmøter og styremøter! Han har vært president, clubmaster og kasserer i klubben. Han har også mottatt Melvin Jones for sitt virke i klubben. Leif Egeland er også chartermedlem. På bildet er det Leif Egeland til venstre og Svein Aase som overrekker diplom og nål. Frode Risan

7 Distriktsmøte 2013 skal velge IR-prosjekt for de neste årene 7 Full beskrivelse av prosjektene, se: Renovering og utvidelse av skole i Vinto kommune, Bolivia Bolivia er ett av de fattigste land i Sør-Amerika. I Vinto lever 75 prosent under fattigdomsgrensa. I denne fattige kommunen er skolen samlingspunktet for læring og andre aktiviteter i lokalsamfunnet.. Analfabetismen er på nær 20 prosent for barn under 15 år. Det er mange innflyttere fra gruvebyene i distriktet med svak inntekt og dårlige hus. Kommunen mangler ressurser og skolen er sprengt med 600 elever med nesten 300 nye elever på 3 år. Elevene kommer fra ressursfattige familier med liten tilgang på bøker og annet undervisningsmateriell. Skolen har behov for flere klasserom, toaletter, møbler og inventar. Det er ønske om bygge et bibliotek med blant mulighet til dataopplæring. Prosjektet blir gjennomført med BONO som er en Sandnesbasert ideell organisasjon som driver uten administrative kostnader og arbeider for ressurssvake barn og unge i Bolivia. Dette er et typisk prosjekt som internasjonal president Wayne Madden ber oss gå inn i. Støtten det bes om er 100 kroner per medlem per år i to år. Kjell Huseby, LC Sandnes-Ganddal Tumaini Home, Tanzania - hjelp til utviklingshemmede barn Idéen til å starte Tumaini Home begynte i 1998 da to handikappede jenter som hadde fått støtte av en norsk familie til medisinsk behandling i Monduli, ikke hadde noen mulighet for oppfølging etter at behandlingen var avsluttet. Det var tvingende nødvendig å starte et senter hvor funksjonshemmede barn kan lære å bli selvstendige, få forsvarlig omsorg og utdanning. Siden 2010 har senteret mottatt barn. Senteret har mål og strategi til å hjelpe barn og sikre deres velferd inntil maks aldersgrense på 25 år. Tumaini Home vil framover være avhengig av Tumaini prosjektet registrert i Norge for sitt driftsbudsjett. I tillegg regner de med også andre bidragsytere. Grunnskoler og bedrifter lokalt i LC Klepp s nærområde har muliggjort en oppstart av prosjektet. Tumaini prosjektet har allerede sikret mange lokale personer grunnleggende hjelp, omsorg og utdanning. Vi mener prosjektet er i Lions ånd om internasjonal satsning. Vi ønsker et treårig prosjekt i 104E med eksempelvis 100 kr per medlem i tre år. Utdrag fra presentasjonen til LC Klepp Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Situasjonen for dagens barnehjem er slik at en ikke vet hvor lenge en får lov til å bo her, det drives stor utbygging i området rundt barnehjemmet, og det er bare et tidsspørsmål før eierne av bygningen til barnehjemmet ønsker å utnytte dette. Dagens bygninger er små, nedslitte og sikkerhetsmessig farlige å bruke. Randabergmannen Hans K. Nyvoll har fast jobb i Sjømannskirken, og er engasjert i det nye barnehjemmet, han sitter som formann i styret for byggekomiteen pga av Sjømannskirkens sterke engasjement og lange kjennskap til barnehjemmet. Ved å støtte opp om barnehjemmet gir en barna en god og sikker plass å bo da stiftelsen vil eie tomt og bygninger i fremtiden. Barna vil få utdannelse. Det er ingen administrative kostnader ved prosjektet, alle innsamlede midler går direkte til bygging av barnehjemmet. Prosjektet kan følges på barnehjemmets websider og ved artikler gjennom Distriktsnytt. Frode Risan, LC Tasta L I O N C L U B S I N T E R N A T I O N A L, D I S T R I K T E PRC Kjell Huseby Svaneveien Sandnes Telefon: Mobil E-post: Gode venner som hjelper andre Distriktsprosjekt: Dininghall i Kampala I forrige nummer av Distriktsnytt ble det rapport om IR-prosjektet som Distrikt 104E har i Haydom, Tanzania. Denne gang har vi bedt Thorbjørn Thomassen, prosjektleder for vårt andre IR-prosjekt som er oppføring av en spisesal på en av skolene i slumområdet i Kampala, hovedstaden i Uganda. Thorbjørn skriver: Jeg har vært i kontakt med lionskontoret i Kampala for å få en status. Dining hall ble påbegynt grunnarbeidene i høst og etter planen skulle bygget være ferdig nå til sommeren. Nå ved årsskiftet ble arbeidet stoppet av myndighetene. Grunnen var at det var gjort et vedtak at skolebygget skulle utvides og at det påbegynte Dininghall kom i konflikt med skoleutvidelsen. Så vidt jeg forsto var vel ikke alle instanser inne ved planleggingen. Resultatet nå er at prosjektet vårt er utsatt. De regner nå med at byggingen kan komme i gang til sommeren. Albert Moe, DG 2012/13

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014

Distriktsmøte 104H. 5. april 2014 Distriktsmøte 104H 5. april 2014 Lions Club Oslo-Maud ROMMEN SKOLE Karen Platous vei 31, Oslo Rommen Skole og Kultursenter er både et aktivitetssenter for elevene på skolen og en inkluderende møteplass

Detaljer

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted

Medlemsmøte. Kalenderen 2012. Mandag 21. MAI kl. 1800 På Trevaren. Dagsorden: Nytt fra LC Rælingen. Dag Aktivitet Sted 10 Kalenderen 2012 Dag Aktivitet Sted 21. mai Medlemsmøte Heimen 1.-2. juni Riksmøte Kristiansand 15. juni Sommeravslutning Trivselssenteret 22.-26. juni Convention Busan, Korea 23. årgang Medlemsmøte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Språktråden sluttrapport

Språktråden sluttrapport Språktråden sluttrapport Forord Prosjekt språktråden i Eigersund kommune startet på bakgrunn av bekymring over tilstanden for begynneropplæringen i lesing og skriving. Dette var en bekymring som spredte

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19

Lions Clubs International presidenttema 2014-2015. president. Joe Preston. LION Nr 1 2014-15 19 Lions Clubs International presidenttema 2014-2015 president Joe Preston LION Nr 1 2014-15 19 Ordet pride har to betydninger på engelsk. den ene kan oversettes til norsk med gruppe eller flokk, som i en

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer