Kirkeblad for Øyer og Tretten. November årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. November 2010. 63. årgang. Bruvin gravlund. Foto: Knut Mellemberg."

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November årgang Bruvin gravlund Foto: Knut Mellemberg.

2 Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg Tlf Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Geir Korslund Tlf: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge Berit Sundli: Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: E-post: Kirkene: Øyer: Ingen telefon Tretten: Ingen telefon Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste ordinære nummer kommer ca. 14. desember Frist for innlevering av stoff er 20. november Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. Kjære lesere! Hausten er komen, og snøen er ikkje langt unna. I kyrkjeleg samanheng er hausten ei aktiv tid. Vi har hatt konfirmasjonar i båe kjørkjene, og konfirmantjubileum. Det er morosamt å høyre at konfirmantjubilea blir sette pris på av jubilantane, og frå min plass har eg høyrt berre godord frå deltakarane. I dette nummeret har vi med bilde av jubileet frå Øyer, og i neste nummer blir det frå Tretten. Den nye gravplassen i Øyer er nå ferdig, og skal innviast og vigslast Allehelgenssøndagen. Det har blitt ein pen gravplass, som planleggjarar og utforande entreprenørar har full ære av. Vi som arbeider med Klokkeklang er takknemlige for alle gode og koselige tilbakemeldingar. Dette set vi stor pris på, og det er også ei utfordring. Eg vil gjerne at kristelege og humanitære organisasjoner skal bruke Klokkeklang. Desverre er det noen som ikkje ser verdien i dette med å spre informasjon. Eg trur at døkk finn noe også i dette nummeret som døkk synes er verdt å lesa, så lykke til! INNBETALINGSBLANKETTER. Vi sender med giroer til gaveinnbetalinger sammen med julenummeret og sommernummeret. Så har vi jevnlig henvendelser om giroblanketter mellom disse to numrene. Vi legger nå fram giroblanketter i kirkene sammen med Klokkeklang og på kirkekontoret. Ellers vil både kassereren og Knut Mellemberg og undertegnede som regel ha blanketter lett tilgjengelige. KIRKENS SOS: Tlf DØGNÅPENT Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 YInspirasjon NILS-TORE ANDERSEN K L O K K E K L A N G NOVEMBER Fra Familien nr Når tørrgranen blomstrer I sommer var jeg med på en hyggelig båtreise med en gruppe mennesker hvor gjennomsnittsalderen var godt over 70 år. Spreke eldre mennesker med livsmot og livsappetitt. Noen av dem hadde endog med seg kjæreste, og forelskelsen sto å lese i øynene deres! Arrangøren av turen hadde bedt meg kåsere for denne gruppen, og de hadde også gitt meg tema for kåseriet: Når tørrgranen blomstrer. Naturens tørrgran står majestetisk i skogen, skjeggete og preget av tidens vind, vær og tørke. Det er lite av blomster på den. Slik tenkte åpenbart noen av de eldre om seg selv. Som metafor på livets eldre dager fant jeg temaet utfordrende, interessant og treffende. Det er liv der inne selv om vi til tider kan se ut som en gammel tørrgran. Kroppen eldes, slik må det være, men tanker, drømmer, kjærlighet og lengsler forteller meg at her er det liv, og livet blomstrer! Selvfølgelig har eldre mennesker plager av ymse slag. Håret blir grått, vi får rynker i ansiktet, vi merker at vi ikke går så fort som vi pleide, osv. Men mange eldre mennesker har god helse, drar endog på interrail, deltar i Birkebeinerrennet og passer gjerne barnebarn. Ja, hva skulle dagens småbarnsforeldre ha gjort, aktive som Til dere blir gamle, er jeg den samme, til håret gråner, vil jeg bære dere. de er utenfor hjemmet, om ikke besteforeldrene steppet inn med en hjelpende hånd? Barnepass er nå et kapittel for seg når det gjelder det å eldes. Vi leser og hører stadig om at det er et så godt forhold mellom besteforeldre og barnebarn, og det er vel sant. Men kommer de på besøk, er det ofte en dobbel glede forbundet med det. Glede over at de kommer og glede når de går. Når tørrgranen blomstrer, var temaet mitt denne aktuelle sommerdagen. Det er vakkert når mennesket blomstrer tross sykdom og markert alderdom. Det gjør det ikke farlig å bli gammel. Men vi eldes alle, og vi forandrer oss. Det skal vi se i øynene. Alt i livet forandrer seg nesten alt. I min barndoms bedehus var det skrevet med store gullbokstaver i gotisk skrift dette bibelordet: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Det var godt å feste blikket på den teksten. Om vi fysisk og mentalt endres gjennom mange levde år, så er Jesus Kristus den samme i sin nåde, kjærlighet og omsorg. Og gjennom profeten sier Gud: Til dere blir gamle, er jeg den samme, til håret gråner, vil jeg bære dere. Så lar vi tørrgranen blomstre, og vi ser med takknemlighet og glede fremover. Den Nils-Tore Andersen Leder av Kirkerådet i Den norske kirke, tidligere generalsekretær i Misjonsalliansen. Forfatter av flere bøker. Tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for norsk kultur- og kristenliv. eneste måten å leve lenge på, er nettopp å eldes. Og den beste måten å leve på, er å la livet leves helt og fullt. Nyte det, og glede seg over dagen i dag. Kroppen eldes, slik må det være, men tanker, drømmer, kjærlighet, lengsler kan ingen ta fra oss. Det forteller meg om et levd liv, men også om et liv som fortsatt blomstrer! Familien 16/

4 Vær hjå oss - du som vi ikkje ser! Vår Gud være lova for alt Han oss gir, for alt vi får skode ikring oss av venleik, for blomen på marka, for dyr og for fuglar, for alt som gjer livet vårt rikt og forvitneleg takkar vi deg! Samstundes kjenner vi vonløysa grip, når ropet frå alle som klagar kjem til oss. Folk døyr etter jordskjelv dei flyktar frå flaumar. Dei pines av terror, av sjukdomar - krigar! Gud! Er du her? Den verda du skapte så fager og fin ho øyder vi tankelaust kring oss kvar stunda. Vi snøyer bort skogen vår klode vert varmare. Vi lever som om inkje skal makte å råka oss. Vi driv utan los. Vi kan ikkje sjå deg men endå vi bed : Vik ikkje ifrå oss, vær hjå oss i nåde! Send hjelp til dei arme Gud lat dei få sjå deg! Lær oss å forvalte rett verda vi fekk av deg. Syn du oss veg. Leiv Tore Briseid. 4

5 Tidens salme I dine hender, Fader blid NoS 596 Av Kari Irene Lien Kantor Tidens salme blir denne gangen NoS 596 I dine hender, Fader blid. Denne salmen har de siste årene avsluttet konfirmasjonsgudstjenesten. Kanskje kan det virke som et fromt ønske når en leser denne teksten. Innerst inne er det mye vi ikke er så skråsikre på noen og enhver av oss. Denne salmen handler om tillit, og om å legge fra seg både glede og sorg, «min sjel og hva jeg er og har, ta du det alt i ditt forvar». Det tenker jeg er godt å ta med seg på veien videre i verden, både for konfirmanter og alle andre. Denne salmen er skrevet av N. Selnecker i 1578, omskrevet av Svedberg 1694 og Landstad Trond Kverno har laget en staselig melodi og et flott korarrangement til denne salmen. Bessegen 29. august

6 Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd Vedrørende sak 26/2010: Revisjon av kirkegårdsvedtektene. Geir Korslund la fram revidert utgave av vedtektene. Rådet ga sin tilslutning til de nye vedtektene Vedtektene skal legges fram for menighetsmøte og settes inn i Klokkeklang. Vedtas i rådet senere. Sak 30/2010 Permanent ordning med et felles kirkelig råd for Øyer menighet og Tretten menighet. Saken legges fram for menighetsmøte. Innstilling til menighetsmøte: Rådet har siden 2005 hatt et felles kirkelig råd. Denne ordningen fungerer godt for begge sokn. Øyer og Tretten kirkelige råd ønsker å gjøre denne ordningen permanent. Hvis prøveordningen ikke gjøres permanent for alle forsøksmenigheter samlet, vil søknad om permanent ordning med et felles Øyer og Tretten råd sendes kirkerådet. Sak 31/2010 Tidspunkt for menighetsmøter i Øyer og Tretten. Øyer tirsdag den 26. oktober kl Sted: Prestegårdsalen Tretten onsdag den 3. november kl Sted: Kapellet. Saker som skal legges fram for menighetsmøte er: Permanent ordning med et felles kirkelig råd. Nye Kirkegårdsvedtekter. Overgang til ny gravlund (Øyer). Menighetsmøtene annonseres i GD og i GD-puls Sak 32/2010 Overgang til ny gravlund Kirkegårdsutvalget fikk i oppdrag å vurdere avslutningen på Øyer kirkegård. Det tilrår at gravrekke N4 og L4 fylles opp og at det settes opp et stakitt gjerde 8-9 meter sør for siste brukte gravrekke. Øyer kirkegård kan brukes til gravlegging så lenge det finnes tilgjengelige graver. Antallet på tilgjengelige graver skal gjøres kjent gjennom menighetenes årsrapport. Vedtak: Bruvin gravlund kan tas ibruk etter innvielse og vigsling den 7. November Øyer kirkegård kan fortsatt benyttes ved at gravrekke N4 og L4 fylles opp, og så lenge det ellers er tilgjengelige graver på kirkegården. Antallet på tilgjengelige graver skal gjøres kjent gjennom menighetenes årsrapport. Sak 33/2010 Innvielse og vigsling av Bruvin gravlund, Allehelgensdag 7. November 2010 Forberedelser til dagen: Tidspunktet for arrangementet blir kl Innvielsen av gravlunden og vigslingen vil være åpen for alle. Prosten foretar vigslingen. Etter vigslingen vil vi invitere politikere og samarbeidspartnere til Prestegårdsalen til bevertning og overrekkelse av byggeprosjektet. Sak 34/2010 Orienteringssaker Kurs Trosopplæring: Ny plan for trosopplæring. For hele Sør Gudbrandsdal prosti. Kurssted: Lågen, Tingberg. Tid: 27. Oktober kl Sak 35/2010 Referatsaker Revisjon av vedlikeholdsplan. Dette danner grunnlag for kommunens tildeling til vedlikehold i Offerliste 2011, prinsipp for offertildeling. God meningsutveksling om formål og innsamlingsmåte. Diskutert muligheten av givertjeneste til menigheten. Ofring er en del av gudstjeneste-liturgien (høymesse): Vi oppfordres til å dele våre goder med de som ikke har det så godt, eller som har 6

7 behov for økonomisk støtte. Rådet skal vedta offertildelinger på møte i november Gudstjenesteutvalg. Ny gudstjenesteordning vedtas på kirkemøte i høst. Vi har vært prøvemenigheter både i Øyer og på Tretten. Det er utarbeidet lokal grunn ordning for begge menigheter. Gudstjeneste utvalg bør følge opp dette fram til den nye ordningen skal tas i bruk i november Nytt utvalg settes ned i januarmøte For Øyer og Tretten kirkelige råd Berit Sundli Kirkeverge Revisjon av kirkegårdsvedtektene Av Geir Korslund Våre nåværende kirkegårdsvedtekter er fra I 1997 vedtok Stortinget en ny gravferdslov som departementet har utarbeidet forskrift til. Dessuten skal vi snart ta i bruk Bruvin gravlund. Derfor er det naturlig å foreta en revisjon av vedtektene nå. Både loven og forskriften er ganske omfattende og detaljerte, men i forslaget til nye vedtekter er det bare tatt med det som folk flest bør ha kjennskap til. Dersom det er behov for ytterligere avklaring i enkelte spesielle tilfeller, kan vi forholde oss til selve loven og forskriften. Forslaget til nye vedtekter har vært lagt fram for det kirkelige råd til foreløpig drøfting. Nå gjøres det kjent gjennom Klokkeklang. Etter at menighetsmøtet har hatt anledning til å uttale seg, vil det kirkelige råd sluttbehandle saken. De nye vedtektene må godkjennes av bispedømmerådet før de kan tre i kraft. Forslag til Vedtekter for Øyer kirkegård, Tretten kirkegård og Bruvin gravlund Grunnlaget for disse vedtekter er gravferdsloven og forskrift til denne loven. Kirkelig fellesråd har avgjørelsesmyndighet etter forskriften. Denne myndighet kan delegeres til daglig leder av fellesrådets virksomhet, som i Øyer er kirkevergen. I vedtektene er det kirkelige fellesråd og daglig leder/kirkevergen kalt kirkegårdsmyndighetene. Gravplan. Kirkegård/gravlund inndeles i gravfelt og enkeltgraver. Hver grav skal ha sitt eget nummer. Gravene skal kunne måles ut fra målemerker. Det skal foreligge gravplan i målestokk 1:100. Planen skal vise hver enkelt grav med nummer og gi opplysninger om hvem som er gravlagt i vedkommende grav. Gravlegging Kirkegårdsmyndighetene fastsetter tidspunktet for den enkelte gravlegging. Fri grav og feste av grav Alle som bor i kommunen når de dør, har rett til fri 7 grav. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden. Fredningstiden for graver er 20 år. Ved gravlegging av askeurne i dette tidsrom, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging. Den som er ansvarlig for en fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp. Feste av gravsted Kistegraver kan festes sammen som ett gravsted slik at det reserveres grav til ektefelle/samboer eller annen nær slektning. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. Den grav som tas i bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden. Neste grav som tas i bruk i gravstedet, er festet grav som det betales avgift for. Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i gravstedet. Når festeren dør, skal dødsboet gi melding til kirkegårdsmyndighetene om hvem festet ønskes overført til. Anonym grav Anonym grav er en grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene.

8 Gravregister I tillegg til gravplan skal det for hver kirkegård/ gravlund foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registeret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav, hvilke graver som er festet sammen og når feste utgår. Merking av grav På fri grav som ikke er anonym grav, og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Gravminne er et minnesmerke med navn og data på den gravlagte. Det skal som regel bare være ett gravminne på hvert gravsted. Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne. Eieren skal besørge fjerning av gravminne fra grav som ikke festes. Dersom kirkegårdsmyndighetene fjerner gravminne, skal navn og data tas bort. Gravminne Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig. Det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle de påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården. Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm. På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminne ikke være høyere enn 80 cm og bredere enn 75 cm. Godkjenning og sikring av gravminne Kirkegårdsmyndighetene skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp. Gravminne skal monteres på anvist plass. Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm og 12 mm tykke syrefaste bolter. Ansvar for gravminne Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på kirkegården/gravlunden. Når kirkegårdsmyndighetene finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i samsvar med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan kirkegårdsmyndighetene iverksette tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet. Beplantning på grav Kirkegårdsmyndighetene vil sørge for at graven blir planert og tilsådd med gras. Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, og skal ikke stikke lenger fram enn 60 cm målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantefeltet. Plantefelt som ikke vedlikeholdes, vil bli tilsådd med gras. Orden og verdighet Kirkegård og gravlund skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegård/gravlund skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd. Kirkegårdsmyndighetene er ikke ansvarlig for skader på graver eller gravutstyr, med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdens/gravlundens betjening. NB! Eventuelle spørsmål og merknader kan rettes til lederen i Øyer og Tretten kirkelige råd, Geir Korslund, tlf Vedtektene blir lagt fram i menighetsmøte slik: Øyer kl. 19 i Prestegardssalen Tretten kl. 19 i Kapellet 8

9 TROSOPPLÆRINGEN I ØYER OG TRETTEN Av Merethe Blomberg, leder Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro gir kjennskap til den treenige Gud bidrar til kristen livstolkning og livsmestring utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne. Mange menigheter har ansatte menighetspedagoger som ivaretar deler av trosopplæringa. I Øyer og Tretten er det frivillige som jobber med dette viktige feltet. Det sier seg selv at de ikke kan nå alle aldersgrupper, men vi har flere aktivitetstilbud; for 4-åringer, 6-åringer og 10-åringer. Trosopplæringsutvalget i Øyer og Tretten består av Merethe Blomberg, leder, Elin Paulsrud, Kjersti Riseng og Elise Løvlund. Konfirmantutvalget er et underutvalg og består av Sigrun Irene Bjørke og Astrid Rudstuen. Utvalget har årlig disse aktivitetene: Invitasjon til dåp: Et medlem av utvalget har ansvaret for å sende ut invitasjon til dåp til alle nyfødte med foreldre som er medlem av Den norske kirke. Hun sender hilsen og invitasjoner jevnlig. Vi sender også en hilsen på 1, 2 og 3 års dag for dåpen. Opplæring av 4 åringer: Vi arrangerer samlinger i nov/ des for 4 åringene. Vi har 4 samlinger, der vi snakker om juleevangeliet, synger og lager figurer. Første samling er vi i kirka, 2 samling i kapellet på Tretten, 3 samling i Prestegården. Vi serverer saft og boller/ kveldsmat. Dette avsluttes med utdeling av bok i kirka. Invitasjoner sendes i posten. Opplæring av 6 åringer: Vi arrangerer påskesamling for 6 åringer. På disse samlingene lager de sin egen påskebok som blir utdelt i kirka på våronnmessa. Her har vi to samlinger der vi samler Øyer og Tretten i kapellet på Tretten en gang og i prestegården Øyer en gang. Invitasjoner sendes i posten. Bibler til 5. klassingene Vi deler ut bibler til alle 5. klassingene som kommer til kirka på høstakkemessa. Invitasjoner sendes i posten. Konfirmantutvalget. Utvalget organiserer prøving av kapper, og merking av disse.utvalget arrangerer også konfirmant fest, med kaffe og kaker umiddelbart etter samtalegudstjenesten. Vi arrangerer i Prestegården, og på Tretten samfunnshus. På konfirmasjonsdagen er utvalget på plass for å hjelpe med kapper og sortere kort/ gaver. BIBLER TIL 5. KLASSINGER Ved høsttakkemessene I Øyer og Trettn fikk 5. klassingene bibler fra trosopplæringsutvalget. Det var godt oppmøte med 11 stykker i Øyer og 13 i Tretten. 5. klassingene fikk også litt kjennskap til Bibelen da presten snakket om den og slo opp i Bibelen sammen med dem. Som en ekstra piff fikk tretlingene fin sang fra syngegjengen. Merethe Blomberg, trosopplæringsutvalget. 9

10 TANKER OM TILBUD TIL TURISTER. Av Geir Korslund I forrige nummer av Klokkeklang var det innlegg fra sokneprest og prost angående biskopens utfordring om samarbeid med turistnæringen. Alle som oppholder seg i Øyer og Tretten, så vel fastboende som turister er velkommen til gudstjeneste i våre kirker. Utfordringen for oss er å gjøre tilbudet kjent slik at også turister vet om det som foregår i kirkene våre. Fra tid til annen er jeg selv turist, og i utlandet har jeg hatt glede av å overvære gudstjenester selv om jeg ikke forstår språket. Men jeg har besøkt kirker på eget initiativ. For jeg forventer ikke at den lokale kirke skal gjøre noe ekstra for meg fordi jeg er turist. Jeg mener at tilbud til ferie- og fritidsmennesker ikke er blant de viktigste oppgaver for en lokal kirke. Jeg er ganske skeptisk til satsing på pilegrimsleden som reiselivsprodukt i samarbeid med turistnæringen. Hittil har det da også vært mest fine ord, og heller tynt med pilegrimer. Etter min mening er denne forretningsideen lite forenlig med den religiøse lengsel som var drivkraften i de opprinnelige pilegrimsvandringer. Kirkens videreføring av pilegrimstradisjonen er vel og bra. Men bør dette arbeidet gis så høy prioritet blant kirkens mange utfordringer i vårt bispedømme? GUDSTJENESTEN Av Geir Korslund I gamle utgaver av Klokkeklang kan en finne mye interessant stoff. Sokneprest Gustav K. Høyem var redaktør i mange år og en aktiv skribent. I mai 1954 tok han for seg gudstjenesten. Her gav han menigheten en enkel og kortfattet innføring i liturgien, og hva som ligger til grunn for den. Nedenfor følger hans artikkel som stod i menighetsbladet den gang: Har liturgien noen mening? Jeg har truffet folk som tror at høymesseliturgien er en tilfeldig samling av bønner, salmer og skriftord. Men det er nok en misforståelse. Det går en rød tråd fra først til sist, og det som er ledetråden er selve kristenlivet slik det skal leves i all sin rikdom. Kristenlivet begynner alltid med anger og omvendelse og bønn om tilgivelse. Slik begynner også gudstjenesten. Inngangsbønn, salme, syndsbekjennelse, kyrievers, Ære være Gud - fører oss nettopp inn i anger og omvendelse. Legger vi vårt hjerte i gudstjenestens første del, omvender vi oss faktisk til Gud hver søndag! Et omvendt menneske trenger Guds ord for å leve. Andre del av gudstjenesten fører oss derfor gjennom kollekt, epistel, evangelium og preken inn i ordets skatter og skaper tro. Derfor har vi trosbekjennelsen for å gi oss anledning til å bekjenne vår tro. Men kristenlivet stanser ikke ved troen. Er troen ekte, vil det vise seg i kjærlighet til Gud og mennesker. Kirkebønnen inneholder takk og lovprisning til Gud og forbønn for alle mennesker. Her i denne delen av gudstjenesten ofrer vi også for å avhjelpe legemlig og åndelig nød. Vi viser vår kjærlighet til barna ved å legge dem over i Jesu hender, vi samles i kjærlighetsmåltidet (nattverden) og går så med takk og bønn inn under Herrens velsignelse. En mann i Gausdal ble så grepet da han fikk øye på gudstjenestens røde tråd at han sa: Men hvorfor i all verden har ikke presten forklart oss dette før! Gudstjenesten er jo blitt helt ny for meg etter dette! 10

11 TUSEN TAKK! Vi vil med dette få takke alle i kommunen, både enkeltpersoner og bedrifter, som har gitt et kjærkomment bidrag til vår slunkne korpskasse. Tilsammen kom det inn kr ,-, noe som vil komme godt med i den daglige driften av korpset. Så igjen, tusen takk alle sammen! Hilsen oss i Øyer Skolekorps. Per Rusten( ) var almenningsbestyrer. I 1970-årene skrev han en rekke artikler i Klokkeklang. Jeg har fått oppfordring til å trykke opp igjen noen av disse artiklene. Det har kommet til nye generasjoner som det vil være verdifull for å lese. Birgit og lars Erik Høgvold har gått gjennom flere årganger og plukka ut en del artikler av Per Rusten. Kjellaug Staum lånte ut Klokkeklanger fra sitt arkiv. Asbjørg Rusten har gitt sitt samtykke i at vi bruker artiklene opp igjen. Red. Lundmorka Lundmorka er ukjent for vår etterkrigsgenerasjon. For oss som vokste opp i de «harde tredveåra» var det årets store opplevelse. Når vi fikk være med «åt lundmorken» var vi blitt voksne karer. Det var etter at treskinga og Stavsmarken var over at ferden gikk til fjells for ved- og høykjøring. Det hendte ofte at sledene ble kjørt på kjerra opp bygda den første turen. Det gjaldt å komme avgårde tidligst mulig på det første føret i fjellet. Midt første lundmorkår var i Alle sæterhusene på Augsætra vart befolka på en dag. Allerede første kvelden kom Ole Strømsjordet, Johs. Lillenermo, Anders Bergum og Theodor Sveen på besøk til far. Praten gikk lystig til langt på natt. Det ble husket tidligere lundmorker med slit og styggevær. Det ble husket hester som var gode i snøen og i fjellet, og det ble husket hester som var dårlige og nærmest umulige. Det ble fyret på peisen så seterhuset hoppet. Det ble kokt kaffe, steikt flesk og det ble pratet. Kvelden sluttet med at en av gjestene sa: «I mårrå kveld kjem døkk borti åt meg, karer». Det første som skulle gjøres var vedkjøringa fra Åstdalen, fra bjørkeholtene innenfor Gardfesthaugen. Klokken 5 om morgenen var det å stå opp fra skinnfellen for å stelle hestene. Klokken 7 begynte en å høre den ene hestebjella etter den andre bortover fra sæterbolene. Åstdalen var da som nå elgens rike. Jeg husker en morgen vi tellet 17 stykker på vår veg til vedfeltet. Vegen opp fra Åstdalen var tung for hestene. I vintrer med mye og tung snø ble lassene små, og arbeidet tok tilsvarende lang tid. Vanligvis tok vedkjøringa ei vekes tid. Etter denne var det kjøringa heim med sæterhøyet. Det første jeg husker ble høyet kjørt helt heim på hver tur. Rutinen var da at det en dag ble reist innover og høylassene gjort i stand. Turen heim med høyet foregikk så dagen etter. Senere ble teknikken forbedret. Høypressa var i denne forbindelsen teknikkens vidunder. Høyet ble da presset på fjellet og lunnet framover til Tangen og Høvresætra. Derfra kunne en ta det igjen mere når det passet utover vinteren. Rognhaugen, Guld-bringen, Vedumslia, Brendlia, Bøssætra, Augsætra og Graven brukte den samme basveien innover. Det var stroer med folk og hester etter fjellvegen med høy-kjøringa foregikk. Styggvær med snøstorm kunne gjøre livet hardt både for folk og hester. Når det klarnet opp, og vinden igjen stilnet, kunne du «ingen stad venare sjå». Fjellet har til alle tider betydd mye i Øyer. Like før, under, og like etter den siste krigen ble bilvegene innover fjellet bygget. Det ga i den tiden arbeide for mange. De fleste av bilvegene i fjellet er bygget med håndmakt. Prisen var ca. 1 krone for hver meter. Ettersom veggene ble ferdige ble det også slutt med lundmorken. Kristen Aronsveen tok på seg Augsæterruta med lastebil med gassgenerator og mjølke ble kjørt til ysteriet også om somrene. Teknikken har tatt over. Hastverk og effektivitet preger oss alle også i vårt arbeide i fjellet. Vi som var med på det gammeldagse sæterlivet, som lundmorka var en del av, har rot i en annen tid enn dagens hastverks- og klatresamfunn som vi sjølve har skapt. Vi minnes de gamle dager med stor takknemlighet. Per Rusten. 11

12 Pårørendeforeningen ved Tretten Sjukeheim. 1. Formål: Pårørendeforeningen ved Tretten Sjukeheim er en interesseorganisasjon bestående av pårørende til beboere ved Tretten Sjukeheim. Foreningens formål er på forskjellig vis å gjøre tilværelsen for beboerne mer innholdsrik og trivelig, for eksempel ved å arrangere tilstelninger og turer, og gi økonomisk støtte til innkjøp som kommer beboerne direkte til gode. 2. Forvaltning av foreningens midler Innkommende midler og gaver disponeres av foreningens styre, og skal kun benyttes til innkjøp av ting og til tilstelninger og tiltak som er til nytte og glede for beboerne. 3. Samarbeid med sjukeheimens ledelse og ansatte. Leder ved sjukeheimen har møterett på styremøter og får møteinnkallinger og referater. Styrets sammensetning for 2010: Leder Hans Reistad Nestleder: Steinar Lognseth Kasserer: Per Øverlien Sekretær: Inger Johanne Reichmuth Styremedlem: Edgar Myhren Styremedlem: Asbjørn Bjørnhaug Styremedlem: Per Aspelund Styremedlem: Gunvor Einstad Styremedlem: Helene Brekke Virksomhetsleder: Karen Helene Nylund Forskjellige tilstelninger som Pårørendeforeningen i samarbeid med Sjukeheimen pleier å arrangere er følgende: Påskekaffe Sommerfest med grilling Jorbærfest Fjelltur Markering av eldredagen Eplekakefest Velværeuke Markering av advent Julekvelden har vi utdeling av Lionskalendere. Tradisjonell julefest På de forskjellige tilstelningene pleier vi å ha et underholdningsinnslag. Da benytter vi oss av bygdas mange flinke musikere og sangkor. De stiller velvillig opp for å glede beboerne og deres pårørende. Pårørendeforeningen har ansvar for litt beplantning til 17. mai og å skaffe juletre. Å få være med i Pårørendeforeningen ved Tretten Sjukeheim er meget givende. Beboerne og deres pårørende viser stor glede for å få være med på våre arrangement. Tretten Pårørendeforeningen ved Tretten Sjukeheim Ved/Inger Johanne Reichmuth Sekretær Valgkomité: Toril Rustbakken Hans Even Slåsletten Revisor: Johan Bådstø Mari Helene Botterud 12

13 Fra sommerfesten på sjukeheimen. Fra høstturen til Pellestova

14 Litt av hvert Redigert av Leiv Tore Briseid Dalende tro på stjernetegn Stjernetegn er ikke lenger i skuddet skal en tro den store religionsundersøkelsen "Religion i dagens Norge", l 1998 var oppslutningen om stjemetegn 23 prosent. l 2008 er den sunket til 13 prosent. Stjernetegn skiller seg dermed ut fra de andre "alternative elementene" som forskerne kaller reinkarnasjonstro og mirakeltro. Reinkarnasjonstroen har økt fra 13 prosent i 1998 til 15 prosent i Mirakeltroen har økt til 33 prosent i samme tidsrom. Mange ja 24 prosent av befolkningen tror spåmenn kan se inn i fremtiden, mens 29 prosent tror noen kan helbrede ved bønn. Typisk i så måte er at Svein Magne Pedersens helbredelsessenter i Vennesla ved Kristiansand hadde et overskudd på 4,5 millioner kroner i Det er de unge i Norge som er sterkest representert blant de alternativt troende og spesielt blant de nyåndelige. (Fra avisen "Vårt Land"). Gir menighet bot Pinsemenigheten Nytt liv Pinsekirke i Minsk- hovedstaden i Kviterussland har fått en kjempebot av myndighetene. Grunnen skal være miljøskade. En representant for myndighetene sier det var gress på barnas lekeplass i barnehagen nær ved kirken som var forurenset og at forurensingen skyldes kirkens aktiviteter. Dette føyer seg inn i et mønster som viser at det blir stadig vanskeligere for kristne kirker å drive sin virksomhet i Hviterussland. l særdeleshet gjelder dette protestantiske kirker. Den russisk ortodokse kirke har lettere vilkår. (Fra avisen "Vårt Land") Kommunisttopp ble kristen Den tidligere kommunistiske partitoppen Xiao Zhao ble kristen etter å ha skrevet rapport om markedsøkonomi for kommunistpartiet i Kina. l Rapporten som ble publisert i 2002 konkluderte han med at det kristne moralske fundament har hatt en positiv innflytelse på økonomien i U.S.A. Arbeidet førte til at Zhao ble nysgjerrig på den kristne tro. Han begynte å besøke en kirke og endte opp som bekjennende kristen. (Fra avisen "Vårt Land") Protestantiske kristne blir på Vestbredden Ikke alle palestinske kristne vil bort fra de okkuperte områdene.de protestantiske evangelikale kristne fokuserer på kallet til å bli værende blant sine egne. Disse menighetene har fått en stadig sterkere posisjon i de okkuperte områdene på vestbredden. De ser på seg selv som Guds vitner i den palestinske verden. De ønsker å bety noe positivt i eget land. Det er om lag 10 menigheter med evangelisk profil på vestbredden. De største er i Betlehem og i Ramallah. De driver ganske aktiv misjonsvirksomhet og har opplevd en ganske god vekst. Medlemstallet er et sted mellom 500 og 1500 mennesker. (Fra "Vårt Land") Vil kreve politiattest Den norske Misjonsallianse krever nå politiattest fra alle sine utsendinger og voluntører. En av grunnene er å forebygge risikoen for overgrep. Alle som reiser ut kommer på en eller annen måte I kontakt med barn og ungdom. Man vil derfor være sikre på at de ikke har en forhistorie som øker risikoen for at noe kan skje. Dette har imidlertid ikke vært et problem tidligere sier generalsekretær Amt H. Jerpstad. En vil likevel være føre var og forebygge der det er mulig. (Fra misjonsbladet "Tsjili"). Ny struktur I Kjerka" Sjømannskirken skal heretter bestå av Frivillighetsseksjonen - Kirkeseksjonen og Beredskapsseksjonen. Noen steder har organisasjonen så få foreninger at det er vanskelig å få etablert kretsstyrer. Det har vært et sterkt ønske om forandringer sier generalsekretær Audun Myhre til Sjømannskirkens nettsider. Frivillighetsseksjonen skal etter den nye ordningen ta seg av den tradisjonelle foreningsvirksomheten og frivillige medarbeidere i Norge. Denne skal ledes av Steinar Tverii. Kirkeseksjonen som skal arbeide med relasjonen til Den norske kirke - med ungdomsarbeid " trosopplering og nettkonfirmanter blir ledet av Espen Ingebrigtsen. Den siste seksjonen seksjonen for beredskapsarbeid vil konsentrere sin virksomhet om beredskapsarbeidet - om familierådgiving og Utdanningsprosjekt som knyttes til studentprestene for utenlandsstudenter. Denne blir ledet av Petter Skants (Fra Vårt Land og Sjømannskirkens organ Bud og hilsen ) 14

15 MER Litt av hvert Redigert av Ole J. Gillebo LOM FÅR SIN FYRSTE KVINNELEGE PREST Slik stod det i GD for 14. oktober. Synnøve Sakura Heggem (54)er tilsett som prest i Lom. og ho vart innsett i stillinga 17. oktober. Ho kjem frå soknepreststilling i Åmot kommune i Hedmark. Ho var kateket i Øyer prestegjeld i tidsrommet Ho vart cand.theol. i Ho forsvarte si doktorgradsavhandling den 6. april 2005 om Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk- En lesning av N.F.S. Grundtvigs Sang- Værk til den danske Folke-Kirke. (Sjå omtale i Klokkeklang nr. 1/2006.) KIRKESTRID I HERØY. I Herøy i Møre bispedømme er det kirkestrid, Det har vært samarbeidsvansker mellom kirkevergen og presten, med det resultat at biskop Ingeborg Midttømme permitterte presten fra stillingen i Herøy. I mellomtiden tjenestegjør den permitterte presten som vikar i prestestilling i Volda. En profesjonell rådgiver er nå innleid for å forsøke å løse flokene. (Fra Sunmørsposten og Herøynytt.) DEN TOLVTE BISKOPEN I Klokkeklang for juni 2010( nr. 4/2010) fortalte vi at Stortinget hadde bestemt at den 12. biskopen skal ha sete i Trondheim. Den tolvte biskop, eller preses som det heter, er den første blant likemenn, dvs. blant de andre biskopene. Bakgrunnen for denne nye stillingen var at det vart fort for mye å være biskop i et bispedømme, samtidig som en skulle rykte formannsjobben på en skikkelig måte. Det var sterke meninger om hvor den tolvte biskopen skulle plasseres, men Stortinget bestemte altså Trondheim- Kirkedepartementet har nå sendt ut til høring et notat om denne nyordningen. I notatet slår departementet fast at den 12. biskopen skal ha sitt hovedkontor i Trondheim, men han eller hun skal også ha et kontor i tilknytning til kirkens hus i Oslo. Denne 12. biskopen skal ha tilsyn med et lite geografisk område, Nidaros domprosti, og skal være knyttet til Nidaros domkirke, men uten at det opprettes et nytt bispedømme. I høringsnotat går det fram at den 12. biskopen skal ha et visst antall gudstjenester i domkirken i Trondheim, men også Nidaros biskop skal ha gudstjenester i domkirken. Det heter også i notatet at Dersom det blir kollisjon i bruken, bør preses ha forrang foran Nidaros biskop.departementet antar at dette samarbeidet ikke vil by på problemer i praksis. Preses skal ikke være noen erkebiskop, han får ikke instruksjonsmyndighet over de andre biskopene. For en utenforstående blir det spennende å følge med om dette ville virke etter hensikten! STORINGSREPRESENTANTENE STARTET ARBEIDSÅRET I OSLO DOMKIRKE. Fredag 1. oktober, dagen før åpningen av det 155. Storting var stortingsrepresentantene samlet til gudstjeneste i Oslo domkirke, hvor stortingsprest Per Arne Dahl (20 % stilling) forrettet. Politikernes barn fikk en særlig plass i gudstjenesten. Presten ba for dem, og det ble i gudstjenesten pekt på at det var tynne vegger mellom å bli æret og bli devaluert. Når polikerforeldre blir omtalt i negative vendinger, bærer barna byrden sammen med dem. De opplever hint, taushet og kommentarer fra sine omgivelser, og vi skal ikke undervurdere belastningen det gir dem, sier Dahl bl.a. (Fra Vårt Lands nettutgave ) FRA TRONTALEN VED ÅPNINGEN AV DET 155. STORTING Regjeringens mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. - Regjeringen vil legge til rette for at Den norske kirke kan utvikles som en levende og åpen folkekirke. Kirkeforliket skal følges opp. - Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 155. Storting for åpnet. 15

16 Fotograf Lind, Mesnafoto Konfirmanter Øyer rekke fra venstre: Frida Matilde Lien Kelmeling, Pernille Letrud, Emma Nymoen Hanssveen, Heidi Skjennem Olsen, Sogneprest Sagedal, Kristin Merethe Enger, Julianne Myhren Heyerdal, Agnethe Stenersen Lie, Jorid Løken. 2.rekke fra venstre: Frida Nikoline Rishaug, Maria Isabel Jørgensen, Ingvild Karlsen Paulrud, Ida Oudenstad Skavhaug, Christine Asskildt Bjørge, Thale Andersen, Vilde Skruklien, Sunniva Fransplass, Nina Møllerstuen Bjørge, Linda Holen, Åse Karlsen Lund. 3.rekke fra venstre: Karl-Kristian Venås Høier, Per Marius Melby, Amund Rybakken Nordlien, karl-oskar Haugerud, Joakim Brenne karlsson, Rolf Erik Forseth, Christoffer Vilsund Olsen, Simen Moheim, Kristoffer Lyngved Stenen, Iver Roverud Rusten, Jan Werner Bye. Anders Engen Staum. 16

17 Fotograf Lind, Mesnafoto Konfirmanter Tretten rekke fra venstre: Kristin Koen, Janne Løken, Line Holmstedt Moe, Sogneprest Sagedal, Oda Johnsgård, Linda Rundtom, Magnhild Granheim Herfindal. 2. rekke fra venstre: Vegard Wangen, Kjetil Bjørkli Musdalslien, Solvår Austlid, Iselin Nordgård, Stine Granheim, Marte Christine Ruud Bleka, Markus Moen Holdbrekken. 3. rekke fra venstre: Øyvind Ørslien, Sondre Harjo, Even Lykken Pålsøygard, Geir Olav Furulund, Kjetil Kraabøl. 17

18 Det er itte slik på sætra å kommå nå som før, det står her med steng for glaset og med atlæst dør. Atlæst dør Det er ingen som sitt attmed bordet, det er ingen som sett fram mat, det er ingen som grip etter ordet det høres ingen prat. Det er ingen som går mot glaset for å sjå om det er nå 'n som kjem, det står og veks nedi graset, det står der og svinner hen. I fjøset er det intet som raute, ei heller bjølleklang. Borte er feet, naute, der høres ingen budeiesang. Det er itte slik på sætra å kommå, som det var før. Det står her med steng for glaset og med atlæst dør. Reidar Johannessen 18

19 Aktiviteter på bakketun GYM Hver onsdag kl har vi gym med Silja. BIBLIOTEK 27. oktober og 1. desember kl Biblioteket kommer på besøk. Dere kan låne bøker, storskriftbøker og lydbøker. Ring biblioteket på forhånd om dere ønsker råd og veiledning. Tlf SPILL- OG HYGGEKVELD Onsdag 10. og 24. november kl Vi kommer sammen, drikker kaffe og spiller kort hver 14. dag. Nye og gamle spillere er velkommen. TABERNAKLET Torsdag 18. november kl Tabernaklet kommer og holder sangandakt. SYNG MED OSS Øyer og Tretten historielag arrangerer sangstund torsdag 11. november og 9. desember kl Alle som er glade i å synge ønskes velkommen. Jens G. Petersen akkompagnerer. VIDARHEIM Mandag 25. oktober, 29. november og 13. desember, Lucia, kl Elever kommer og synger og underholder for oss. FORMIDDAGSTREFF Torsdag 25. november: Paula Strand om advent i ord og toner. Alle formiddagstreffene på Bakketun begynner som vanlig kl.11, og det serveres kaffe og kaker før dagens hovedgjest(er) slipper til med sitt program. Ta med noen du kjenner og kom! Alle er hjertelig velkommen! GUDSTJENESTE Søndag 28. november kl Kaffe fra kl VEL MØTT PÅ BAKKETUN TIL UNDERHOLDNING OG SOSIALT SAMVÆR! FORMIDDAGSTREFF TRETTEN SJUKEHEIM Formiddagstreff på Tretten sjukeheim siste torsdagen i hver måned, slik: Torsdag 28. oktober kl Torsdag 25. november kl Variert underholdning. Kaffestund. Alle hjertelig velkommen! Diakoniutvalget. FORMIDDAGSTREFF PÅ TABERNAKLET Vi fortsetter med formiddagstreff på Tabernaklet på følgende datoer: kl kl kl kl kl kl ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN! Komiteen for formiddagstreff på Tabernaklet v/ivar Lundgård, Mobil:

20 Konfirmantjubileum 2010 Øyer kirke 26. september 50 års jubilanter 1. rekke fra venstre: Johanne Lysbakken Bergum, Inger Moheim Bræin, Inger OlineJohansen Johnsen, Inger Marie Odden, Anne Lise Nordheim Bjørge, Oddrun Margrethe Svegården Garåsen, Mary Karin Hansen Dalbu, Grete Buenget og Åse Berg Rummelhoff. 2. rekke fra venstre: Toril Hageløkken Holmøy, Svein Åge Rindal, Kjell Larsen, Einar Bergum, Per Marius Opdal, Per Hans Bollviken, Kåre Sandheim, Terje Vedum og Knut Bergheim. 3. rekke fra venstre: Ole Johannes Bø, Ola Olstadjordet, John Gillebo og Arnfinn Gillebo. Foto: PUTTEN as v/ H.Hanslin 20

21 60 års jubilanter 70 års jubilanter Fra venstre: Astrid Jevne Sørlundsengen, Aase Solberg Nilsborg, Helga Kristine Jutulstad Korbi og Knut Rognstad. Fra venstre: Karl Stensrud, Hans Rognstad og Gudbrand Skjønsberg. Konfirmanter Øyer kirke rekke fra venstre: Laila Paulsrud, Åse Berg, Inger Johansen, Karin Bræin, Johanne Lysbakken, Toril Hageløkken, Inger Odden, sokneprest Finn Kvarving, Berit Romfog, Jorunn Johnsgård, Oddrun Svegården, Kari Nybakken, Grete Trosvik, Anne Lise Nordheim. Midterste rekke: Øygunn Hagebakken, Kari Eva Laingen, Inger Oline Solberg, Eva Nordli, Inger Moheim, Mary Karin Hansen, Grete Buenget, Svein Rindal, Ola Olstadjordet, Einar Bergum, Hans Erik Hest hagen, Magnar Jevnehagen. 3. rekke: Finn Kurland, Per Bollviken, Ole Johannes Bøe, Jon Gillebo, Arve Dalbu, Per Ivar Nysveen, Arvid Viken, Reidar Løken, Per Marius Opdal, Roger Kalstrup, Kjell Larsen, Kåre Sandheim, Arvid Olsen, Ingvar Riseng, Erling Longseth, Arnfinn Gillebo, Steinar Manengen, Mathias Lie, Knut Bergheim, Terje Vedum. 21

22 Festeavgifter Av Ole J. Gillebo I Klokkeklang for februar 2006 hadde vi en orientering om Feste av graver-festeavgift-fredningstid. I kjølvannet av denne orienteringen fikk jeg flere henvendelser som i det vesentlige gikk på : Er det riktig at det kan kreves festeavgift fra dag en for reservert grav ved siden av f.eks. ektefellen? Svaret var forsåvidt enkelt å finne: I Forskrifter for kirkegårdene i Øyer og Tretten, pkt. 3.6 heter det: Ved feste av ekstra gravsted betales festeavgift for hele gravstedet fra første stund. Disse forskriftene var behandlet av menighetsrådene og kommunestyret, og godkjente av Stiftsdireksjonen (Stiftsdireksjonen var Fylkesmannen og Biskopen) Men så stilte jeg meg spørsmålet: Hvor er hjemmelen? Selv om det er Stiftsdireksjonen som godkjenner, så må de ha en lovhjemmel å støtte seg til for å kunne godkjenne betaling fra dag en ved feste av ekstra gravsted. I 1997 ble nåværende gravferdslov vedtatt, men det ble ikke utarbeidet nye forskrifter med hjemmel i den nye loven. Først nå, i 2010, har Øyer og Tretten kirkelige råd utarbeidet ny forskrift.(se oppslag annet sted i dette nummer). Jeg spurte Fylkesmannen og Prosten, men fikk, etter mitt syn, ikke svar på det jeg egentlig spurte om: Hvor er hjemmelen for å kreve avgift fra dag en for reservert grav? I brev 1.august 2008 la jeg saken fram for Kultur-og kirkedepartemenet. Jeg hadde flere spørsmål i samme brev, men til dette spørsmålet som her omhandles svarte departementet slik i brev : Ved etablering av "dobbeltgrav", det vil si at det reserveres en grav ved siden av den graven som tas i bruk, var det etter tidligere lov fra 1897 ulik praksis med hensyn til avgift for feste av grav. I enkelte kommuner ble det krevd festeavgift for begge gravstedene fra det tidspunktet den første graven ble tatt i bruk. I forbindelse med arbeidet med den nye gravferdsloven ble dette skjerpet inn, og stortingskomiteen bemerket at det ved feste av "dobbeltgrav" bare kan kreves festeavgift for den graven som reserveres uten å bli tatt i bruk. Dette er nå slått fast i gravferdsforskriften. Den graven som tas i bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden, jf. gravferdsforskriften 17 siste punktum. Hvorvidt denne forskriftsbestemmelsen gjelder for festeavtaler som ble inngått før 1997, må avgjøres ved tolkning av bestemmelsen. Det vil være et moment at forskriftsendringen vil være til gunst for privatpersoner som fester graver. Departementet har nylig hatt spørsmålet oppe, og vi har forelagt saken for Justis- og politidepartementets lovavdeling til uttalelse. Vedtekter for kirkegårdene etter den gamle loven vil fortsatt kunne gjelde, men bestemmelser i den nye gravferdsloven og gravferdsforskriften går foran bestemmelser i gamle vedtekter som måtte være i motstrid til de nye bestemmelsene. Det er kirkelig fellesråd som har ansvaret for å utarbeide kirkegårdsvedtekter etter den nye loven, og det er bispedømmerådet som nå er godkjenningsinstans, jf. gravferdsloven 21 første ledd. Etter noen purringer har jeg fått et endelig og grundig svar i brev fra departementet vedlagt Justisdepartementets lovavdeling sin tolkingsuttalelse (som også er å finne på følgende lenke på Internett): tolkingsuttaleser/forvatningsrett/tolkingsuttalelse-om-gravfersloven-sporsmal-omfestea. html?id= Gravferdsloven 6 Saknr EO OKL Dato: Gravferdsloven spørsmål om festeavgift Vi viser til brev 26. juni 2009 fra Kultur- og kirkedepartementet, der det bes om en uttalelse fra Lovavdelingen om hvilke konsekvenser visse endringer i gravferdsregelverket i 1996/1997 har for adgangen til å kreve festeavgift. 22

23 Etter gravferdsloven 6 første ledd første punktum har avdøde som ved dødsfallet hadde bolig i den aktuelle kommunen, rett til fri grav på kirkegården der. Av 14 første ledd andre punktum følger videre at det kan kreves avgift for feste av grav. Forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til gravferdsloven (gravferdsforskriften) har nærmere regler om hva det kan kreves festeavgift for. Etter forskriften 17 første punktum kan kistegraver festes sammen som ett gravsted. Etter samme bestemmelse tredje punktum følger det videre at den av gravene i gravstedet som først blir tatt i bruk, er fri grav i fredningstiden. Frie graver kan etter gravferdsforskriften 16 første ledd første punktum ikke belegges med festeavgift i fredningstiden. For dobbeltgraver er det i fredningstiden således ikke adgang til å kreve festeavgift for den graven som er tatt i bruk. Rettstilstanden var etter det opplyste annerledes under den tidligere lov 3. august 1897 om Kirker og Kirkegaarde, ved at det under denne loven kunne kreves festeavgift fra første dag for begge gravene i en dobbeltgrav (uten at alle kommuner praktiserte dette). Det spørsmålet som skal vurderes, er om dagens regel om at det ikke kan kreves festeavgift for den graven som er tatt i bruk, gjelder også for tilfeller der det foreligger en festeavtale inngått før de nye reglene trådte i kraft 1. januar 1997, og som går ut på at det skal betales festeavgift for begge gravene i en dobbeltgrav. Svaret beror i utgangspunktet på en tolkning av gravferdsloven og kildemateriale knyttet til den. Gravferdsloven 6 lyder: Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på kirkegård her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren har bopel i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen gravlegges på kirkegård i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav. 14 første ledd lyder: Kirkelig fellesråd kan inngå avtale om feste av grav etter nærmere regler og vilkår fastsatt i kirkegårdens vedtekter. For feste av grav kan det kreves avgift. Ot.prp. nr. 64 ( ), som lå til grunn for gravferdsloven, forutsatte at det fortsatt skulle kunne kreves festeavgift for begge gravene i fredningstiden, se proposisjonen side 65. Under komitébehandlingen i Stortinget uttalte imidlertid Kirke- og undervisningskomiteen (Innst. O. nr. 46 ( ) s. 34): Komiteen har merka seg at det etter gjeldande lov er ulik praksis med omsyn til avgift for feste av grav. Når ein ønskjer å reservere ei grav ved sidan av ei fri grav, tek nokre kommunar avgift for båe gravstadene frå det tidspunktet den første grava blir teken i bruk. I andre kommunar tek ein avgift berre for den grava som er reservert. Komiteen meiner at prinsippet om fri grav i fredingstida (jf. 6) må gjelde heilt ut. Ein kan difor berre krevje festeavgift for den grava som er reservert utan å vera teken i bruk. Etter gravferdsloven 26 kan departementet gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene i denne loven. Forskrift 1. oktober 1997 nr. 16 til gravferdsloven inneholder blant annet følgende bestemmelser: 16 Fri grav og feste av grav En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningstiden, jfr. gravferdsloven 6 første ledd og 19 siste ledd. Ved gravlegging av askeurne i dette tidsrom, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging. Den som er ansvarlig for fri grav skal gis anledning til å feste graven ved fredningstidens utløp. 17 Feste av gravsted Kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. Den graven som tas i bruk først i et gravsted, er fri grav i fredningstiden. På bakgrunn av henvendelsen hit legger vi til grunn at det ikke ble uttalt noe særskilt om festekontrakter fra før 1997 i lovforarbeidene eller i forbindelse med fastsettelsen av forskriften. Derimot er det opplyst at Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, i samråd med departementet, i 1997 utarbeidet et rundskriv til de kirkelige fellesrådene med blant annet følgende formulering: Graver festet før 1997 forblir fortsatt festegraver på samme vilkår. En festet grav er ut fra dette ikke frigrav. 23

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: Kirkegårdsvedtekter 28/03/2012 KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE 1. ADMINISTRASJON Kirkegårdene er underlagt

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 10. januar 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder,

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy Menighetsråd Tirsdag 26.august 2014 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Gudveig haugland,

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012

Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 DEN NORSKE KIRKE Sel kirkelige råd Protokoll fra møtet i Sel kirkelige råd 1. mars 2012 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Eldbjørg Hallen Larsen Arkivkode: Perm/012.1 Dato: 01.03.2012 Til stede: Forfall: Ikke

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften).

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften). Kapittel I. Gravplass 1. Orden og verdighet Gravplassen skal holdes i hevd og forvaltes med den orden og verdighet som dens

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon]

Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 [1000 år med kristen tro og tradisjon] Statsråd Linda Hofstad Hellelands tale under Kirkemøtet 2016 Kjære alle sammen Vel møtt til et historisk kirkemøte i Trondheim! For meg er det alltid spesielt å komme hjem til Nidarosdomen. Derfor er det

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder Erling Sandnes, nestleder Ragnhild Myklebust Bergljot Rørtveit Martha Samuelsen Berit Dreyer

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Fremmøtte : Tid: 19. april 2012 kl 18:00-20:30 Sted: Kirkens kontorer, Lørenskog Hus TOR EINAR LJØNES Leder METTE KORSRUD Nestleder NILS RUNE WENNEVOLD

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2014 AUGUST Utgivelse nr. 12 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VELKOMMEN TIL BLOMSTERENGA

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Tid: 29. oktober 2013 kl. 14.00 Sted: Rådhuset i Levanger, rom 1008 Medlemmer til stede: Birgitte Dillan, Vuku Nestleder Gunnar Gustad, Vinne Ola Hjelde, Frosta

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Referat møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Tirsdag 25. august 2015 klokka 14:00 Sted: Kommunestyresalen Levanger Tilstede: Audny Merethe Mehammer (Frosta MR), nestleder Trude Holm (Verdal

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Urdaveien 1 Møtedato: 16.09.14 Tid: Kl 18.30-22 SAKSLISTE NR: 7-2014 SAKSNUMMER... SIDE SAK

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær.

Forfall: Sigve Gjermundbo, Linda Røed og Sverre Følstad. Referent: Torill Korsvik i kirkeverge Nina Brokhaug Røvangs sykefravær. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 31.01.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 30.01.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer