I n n h o l d B i n d I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I n n h o l d B i n d I"

Transkript

1 I n n h o l d B i n d I Forord Historisk bakgrunn Olympisk historie Lillehammers søkerhistorie LOOCs historie Økonomi og administrasjon Planlegging og økonomistyring Budsjett og utvikling Anskaffelser Forsikring Materialadministrasjon Administrasjonsavdeling Stab/controller Controller, kvalitetsikring Controller, økonomi Controller, miljø Controller, samfunnskontakt Controller, juridisk Personalressurser og organisasjon Oppbygging av organisasjonen Personal-/organisasjonsseksjonen Bekledning Gjennomføringsorganisasjonen 94 Laget Lillehammer olympiske personalforening Miljø Vedlegg Vedtekter LOOCs styre og generalforsamling Foto bind 1 Alfabetisk register

2

3 En idrettsfest og folkefest!

4

5 I d r e t t s f e s t o g f o l k e f e s t b y g g e t p å e k t e v e r d i e r I konsentrert form var dette vår visjon for gjennomføringen av De XVII olympiske vinterleker på Lillehammer. Etter 16 spektakulære dager med ypperlig idrett, en fantastisk publikumsstemning, strålende vakkert vintervær og et sprudlende folkelivs- og kulturprogram, føler vi sterkt at visjonen ble til virkelighet. Det ble en strålende fest der hele Norge og store deler av verden tok del! Vi føler stoltheten over at vinterlandet Norge fikk presentere seg på sitt beste gjennom vår idrett og vårt publikums ustoppelige entusiasme. Vi føler gleden over at internasjonale medier formidlet spennende opplevelser og norsk idrettsglede til en hel verden, i et omfang og med en seeroppslutning som slår alle tidligere rekorder. Vi føler varmen fra de tusener av brev som har strømmet inn fra alle kanter av verden brev som begeistrert takker og berømmer LOOC og det norske folk for en sjelden opplevelse. Og endelig: vi føler takknemlighet til det publikum som skapte festen, for den tillit og støtte I O C har vist oss, og for all anerkjennelse den olympiske familie har gitt til våre vinterleker. De XVII olympiske vinterleker på Lillehammer er nå historie. En stor del av historien er å finne i denne rapporten. Den forteller om 12 års innsats, fra den første søkerfase til seremonien som avsluttet lekene. Den forteller om forhistorien, søknadene og profileringen, planleggingen, utbyggingen og gjennomføringen. Rapporten beskriver organiseringen av LOOC og det mangfold av oppgaver som skulle løses, OL-anleggene, kulturprogrammet, mil - jøarbeidet, fakkelstafetten og de muligheter lekene har skapt. Den forteller om hva vi gjorde og hvordan vi gjorde det, om utvikling av design og dataløsninger, om telekommunikasjoner og bil - lettopplegg, om protokoll og transport, om samarbeidspartnere og organisering av nær funksjonærer og kulturaktører. Vi håper rapporten gir utbytte, inspirasjon og gode minner om en ekte idrettsfest og folkefest: Lillehammer 94! Gerhard Heiberg, President

6 Historisk bakgru n n

7 O l y m p i s k h i s t o r i e Pierre de Coubertin D e a n t i k k e o l y m p i s k e l e k e r Det finnes mange myter rundt opprinnelsen til de olympiske leker. En av dem forteller at den unge guden Zevs kjempet mot faren sin, Kronos, om kontroll over universet. I følge sagnet var det Zevs som vant. Han ble helten som grekerne mintes med en festival ved et hellig område nær byen Elis i oldtidens Hellas. Festivalen varte i fem dager, og det var høytid i landet så lenge den pågikk. Alle kriger ble innstilt, og det var lyst fred over samtlige veier til og fra Olympiadalen. Denne festivalen ble grunnlag for grekernes tidsregning. Ungdom over hele Hellas ble innbudt til å delta for å vise styrke, mot og verdighet. Tiden mellom hver festival ble kalt olympiade. De opprinnelige olympiske leker ble arrangert hvert fjerde år. De varte bare én dag og omfattet kun én øvelse; Dromos, som var et kappløp over en stadionlengde (197,27 meter). Senere ble det flere løp, boksing, bryting, femkamp, samt kappriding og kappkjøring med stridsvogner. Lekene varte i fem dager. I begynnelsen var det bare frie, greske borgere som kunne delta, men etter hvert ble lekene åpne for koloniene rundt Middelhavet og romerske borgere. Idrettskonkurransene fikk med tiden stor prestisje og samlet deltakere fra flere deler av Hellas. Man har funnet lister over seierherrer fra 776 f.kr., men mye tyder på at lekene er enda eldre. I begynnelsen fikk vinnerne bare ærespriser for sine seire, selv om enkelte fremtredende idrettsstjerner ble hedret med statuer innenfor tempelområdet. Opprinnelig innebar lekene omfattende ofringer i templene til Zevs og hans hustru Hera, og seierherrene ble betraktet som bærere av guddommelig kraft som brakte velsignelse til deres hjemsted. Disse lekene ble siste gang arrangert i 393 e.kr. Fra da ble de forbudt av den romerske keiser Theodosius på grunn av sin hedenske karakter. V å r t i d s o l y m p i s k e l e k e r De moderne olympiske leker ble skapt av franskmannen baron Pierre de Coubertin. På en internasjonal kongress i 1894 fikk han tilslutning for sitt forslag om å innføre idrettskonkurranser etter mønster av de antikke olympiske leker. Samtidig ble også Den internasjonale olympiske komité, IOC, stiftet. Følgelig ble de første olympiske sommerleker arrangert i Athen i 1896.

8

9 Grekerne var stolte over igjen å være vertskap for de olympiske leker. I Athen deltok 311 utøvere fra 13 land, og publikumsinteressen var enorm. Byens olympiastadion, med plass for tilskuere, var fullsatt. Arrangementet varte i 10dager, og på programmet sto friidrett, svømming, bryting, sykling, fekting, vektløfting, turn, skyting og tennis. Grekerne ønsket å være fast arrangør av lekene i fremtiden, men Coubertin vant gjennom med sitt forslag om at arrangementet skulle ambulere og på den måten uttrykke internasjonalt samhold. Hver enkelt utøver skulle representere seg selv, og arrangementet skulle tildeles en by, ikke et land. Det var viktig å forebygge nasjonalistiske overtoner. Under de olympiske leker i Paris i 1900, deltok kvinner for første gang. Dette var også første gang Norge var representert. D e n o l y m p i s k e i d é Kulturbegrepet har alltid stått sentralt i de olympiske leker. Selv om rammen rundt arrangementet er idrettslige prestasjoner, inkluderer den olympiske idé både kultur, fred og fordragelighet. I 1906 ble de olympiske ringer introdusert, og de symboliserer de fem verdensdelene, brorskap og vennskap. Ringenes fem farger og den hvite bakgrunnen utgjør fargene i alle nasjoners flagg. Men det var først i Stockholm i 1912 at lekene fikk et innhold i samsvar med Coubertins intensjoner. Her spilte musikk, diktning og billedkunst en viktig rolle i arrangementet. Sangere fra hele Sverige dannet et gedigent olympisk kor på over 4400 sangere. Senere har de olympiske leker bygget videre på Stockholmidéen og arrangementene fikk stadig større samfunnsmessig betydning. Deltakere på IOCs 102. sesjon på Lillehammer, februar 1994 For å forstå og akseptere andre nasjoner, er det nødvendig å respektere hverandres kulturer. Dette er en av grunnpilarene i den olympiske ånd som skal tillegges stor vekt når olympiske leker skal arrangeres. Åpnings- og avslutningsseremoniene er etter hvert blitt selve symbolet på nettopp dette. I de senere årene har arrangørlandene nesten overgått hverandre i fargerike og imponerende opptredener av ulik kunstnerisk karakter. Neppe noe fjernsynsprogram trekker seere i den grad som nettopp disse seremoniene gjør. Men også de 16 dagene lekene varer er spekket av kulturtilbud. De olympiske leker blir med andre ord en overveldende folkefest. I O C Den internasjonale olympiske komité er i år 100 år gammel. IOC er den høyeste myndighet i den olympiske bevegelse. Da komitéen ble stiftet hadde den 15 medlemmer. I dag består komitéen av ca. 100 representanter og er en permanent organisasjon. Hovedregelen er at den bare skal ha ett medlem fra

10 hvert land, men det kan gjøres unntak for de største og mest aktive landene. IOC har hele tiden hatt som mål å være uavhengig av nasjonale og økonomiske interesser, og skal selv velge sine representanter fra medlemslandene. IOC bestemmer program, tid og sted for lekene. Medlemslandene har sine egne, nasjonale olympiske komitéer som er underlagt IOCs regelverk. Historien viser at det opp gjennom årene ikke alltid har vært like enkelt å holde de olympiske leker fri for politisk propaganda. Men selv om lekene har blitt avlyst noen ganger, og ufred i verden har satt sitt preg på enkelte arrangementer, lever den olympiske idé fremdeles i beste velgående. D e o l y m p i s k e v i n t e r l e k e r De første olympiske vinterleker ble arrangert i Chamonix i Frankrike i Norske idrettsledere var skeptiske på forhånd, da de fryktet at vinterlekene skulle bli en for sterk konkurrent til kjente, nasjonale vinterarrangementer. Men da den norske troppen hevdet seg sterkt i Chamonix, forsvant motstanden. Norge ble beste nasjon og vant alle fire skiøvelsene. I årene fremover ble sommer- og vinterlekene arrangert samme år med fire års mellomrom. I 1924 var 16 nasjoner representert. Deltakertallet var knapt 300, og 14 forskjellige øvelser sto på programmet. Nå, 70 år senere teller deltakerne 1847, nasjonene 67 og øvelsene 61. De aller fleste nye øvelser har kommet innenfor idretter som allerede er representert i IOC. F ø l g e n d e v i n t e r l e k e r e r a r ra n g e r t Deltakere Nasjoner Øvelser 1924 Chamonix St. Moritz * Lake Placid Garmisch- Partenkirchen Ikke arrangert 1944 Ikke arrangert 1948 St. Moritz Oslo Cortina d Ampezzo Squaw Valley Innsbruck Grenoble Sapporo Innsbruck Lake Placid Sarajevo Calgary Albertville Lillehammer * Medregnet m på skøyter som ble annullert pga. isforholdene.

11 Hjalmar Andersen (th) og Knut Johannesen Kuppern og Hjallis N o r g e s o m v i n t e r o l y mp i s k n a s j o n De XVII olympiske vinterleker på Lillehammer ble arrangert 42 år etter at Norge forrige gang var vertsland. I 1952 ble De VI olympiske vinterleker avholdt i Oslo. Oslo-lekene ble et eneste gull-rush for nordmennenes vedkommende. På én dag vant vi tre gullmedaljer i tre ulike idrettsgrener. Skøyteløperen Ivar Ballangrud var tidenes største norske vinterolympier med fire gull, en sølv og to bronse. På kvinnesiden fikk legendariske Sonja Henie internasjonal stjerne status med sine tre olympiske gull i kunstløp. Den 15. september 1988 kunngjorde IOC-president Juan Antonio Samaranch at Lillehammer var tildelt vinterlekene i Da var en lang og omstendelig forberedelsesfase på syv år tilbakelagt. Selv om skepsisen blant enkelte også var stor, ble det i løpet av disse årene klart at Lillehammer hadde potensiale for å arrangere de olympiske vinterleker. Byen lå strategisk til både med hensyn til idrettsarenaer, kulturtilbud og offentlig kommunikasjon. Med arenautbygginger i nabokommunene, skulle det vise seg at Lillehammer-lekene kunne avvikles uten for stor geografisk avstand mellom arrangementene. For Lillehammer som turistmål var dette kjempeløftet en gigantisk utfordring. Norge har lange tradisjoner i vinteridrett. Spesielt har skiog skøytesport stor oppmerksomhetsverdi blant det norske folk. Snø og is er viktige elementer i vår kulturhistorie, og for Norge vil de olympiske vinterleker alltid stå i en særstilling.

12

13 Statsminister Gro Harlem Brundtland Lillehammers søknad for lekene i 1994 L i l l e h a m m e r s s ø k e r h i s t o r i e Delegasjonen til IOC-sesjonen i Lausanne, da Albertville gikk av med seieren Da Falun/Åre i Sverige i 1981 tapte avstemningen i IOC om tildeling av Vinter-OL i 1988, uttalte daværende formann i Norges Olympiske Komité (NOK), Arne B. Mollèn, til pressen at kun Lillehammer gjen-stod i Norden som aktuell arrangørby for Vinter-OL. Dermed var den første spire plantet til idéen om Lillehammer-OL. Det var den innflyttede tyskeren Wolfgang Müller som først grep Mollèns tanke. Dagen etter Mollènvar sitert i lokalpressen, bad han i et brev til Mollènom en samtale om saken, og møtet ble holdt 12. oktober Møtet konkluderte med at Lillehammer var både et egnet og tenkelig sted, og arbeidet med saken fortsatte under absolutt taushet. Det var god grobunn for Mollèns idé fordi regionen var preget av svak vekst i betydelige deler av næringslivet. Regjeringen antok at det på lengre sikt kunne være grunn til å frykte en vesentlig svekkelse av nærings- og arbeidsplassgrunnlaget i innlandsdistriktene. Den anså situasjonen så bekymringsfull at den 21.august samme år oppnevnte et utvalg

14

15 IOC-president Juan Antonio Samaranch meddeler at The decision is Lillehammer (Innlandsutvalget) som skulle vurdere hva som kunne gjøres for å fremme utviklingen av næringslivet og trygge sysselsettingen i innlandsdistriktene. Utvalget hadde daværende stortingspresident Oddvar Nordli som formann. Gruppen mente at utbygging for og arrangement av de olympiske vinterleker var et tiltak som kunne spore næringsliv, utdanningsinstitusjoner og staten til å sette inn krefter og midler i en skapende utvikling i innlands-norge. Den 22. januar 1982 ble formannskapet i Lillehammer orientert i et fortrolig møte. Formannskapets 13 medlemmer ga sin tilslutning til å utrede saken for å få grunnlag for behandling og stillingstagen, og det oppnevnte et utredningsutvalg med Ole Sjetne som formann. Utredningskomitéen arbeidet fram til 28.januar 1983 da innstillingen ble framlagt. Utvalget påpekte at det ville være av stor verdi for distriktet å få utbygd arenaer og anlegg som ville bli brukt etter lekene. Lekene ville være et tiltak for det indre Østland i tråd med myndighetenes ønske, og det ville få verdifulle ringvirkninger for handel og turisme. Dessuten ville lekene berike idretten og miljøet totalt i et distrikt med kompetanse for å avvikle nasjonale og internasjonale konkurranser. I utredningen ble det dessuten slått fast at forholdene lå vel til rette når det gjaldt klima, høyde over havet, geografisk avgrensning, kommunikasjoner etc. Utvalget understreket også de nasjonale fordelene for Norge ved å være foregangsland innen vintersport og som arrangørland av internasjonale mesterskap. Norsk økonomi og politisk stabilitet ville dessuten sikre forsvarlig gjennomføring, het det. I innstillingen ble det foreslått at de fleste arenaene skulle være i Lillehammer med alpinanlegg i Øyer og en ishall i Hamar og en i Gjøvik. Storhove ble allerede på dette tidspunkt foreslått som mediesenter. Den 2. juni 1983 vedtok kommunestyret med 42 av 55 stemmer å melde seg interessert som arrangør k a m p a n j e n Lillehammer-OL 1992 A/S ble etablert 1.oktober 1983 med Arild Sletten som daglig leder og Ole Sjetne som styreformann. Dermed startet planleggingen. OL-selskapet hadde 25 mill. kroner til disposisjon til planlegging og markedsføring av Lillehammer som søkerby. 15 millioner kom fra det private næringsliv, 10 millioner fra det offentlige. Lillehammer ble presentert som aktuell OL-by i 1992 på en mottakelse under Vinter-OL i Sarajevo H.M.Kong Olav var til stede sammen med 30 medlemmer i IOC. OL-selskapet stod overfor det problem at Norge var svært lite kjent og Lillehammer totalt ukjent for dem som skulle ta beslutningen om hvilken by som skulle tildeles vinterlekene i 1992, de 92 medlemmene i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

16 OL-selskapet arbeidet med å spre kunnskap om Norge, Lillehammer og byens kvaliteter som OLarrangør til medlemmene i IOC og de internasjonale sportsføderasjonene. Gjennom personlig kontakt, enkelhet og gjestfrihet ble Lillehammer presentert som det beste olympiske alternativet for Representanter fra Lillehammer besøkte en rekke IOC-medlemmer i deres hjemland, og i samarbeid med Utenriksdepartementet fikk 50 utenriksstasjoner i oppdrag å følge opp kontakten med I O C - m e d l e m m e n e. Lillehammers representanter var også til stede på 37 internasjonale sportbegivenheter rundt om i verden. og gleden i Lillehammer var stor. Det økonomiske grunnlaget ble sikret gjennom en statsgaranti der staten tok ansvar for utbygging av veger, telek o m m unikasjoner og TV/radio, verd 700 mill kroner. I tillegg ringen 17. oktober 1986 gikk den franske byen Albertville av Lillehammer kom godt fra presentasjonen for IOC, men i vote- kom et etterbruksfond på 50 mill kroner. Det resterende, o m med seieren. lag 800 mill kroner, skulle finansieres gjennom kommunale lån. I sluttrapporten til kommunen anbefalte OL-selskapets daglige leder Petter Rønningen å begynne arbeidet med en ny søk- Stortinget vedtok statsgarantien 23. mai Våren 1985 tiltrådte Petter Rønningen som OL-selskapets nad for de olympiske vinterleker i Han anså det som viktig å få i gang byggingen av et alpinanlegg i Hafjell i Øyer og en daglige leder. Lillehammers konkurrenter til OL i 1992 var Falun/Åre i ishockeyhall i Lillehammer for å styrke et nytt kandidatur. Sverige, Anchorage i Alaska, Berchtesgarden i Vest-Tyskland, Dessuten burde prosjektet ha bredere nasjonal forankring politisk og idrettspolitisk. Cortina i Italia, Sofia i Bulgaria og Albertville i Frankrike. 7. november 1985 vedtok Lillehammer kommunestyre de siste delplaner som skulle ligge til grunn for OL-søknaden k a m p a n j e n Over 100 personer hadde deltatt i utredningsarbeidet. Den 11.desember 1986 vedtok Lillehammer kommune å gå inn OL-søknaden ble et verk i tre bind på 500 sider. H.M.Kong for en ny søknad om OL i Kommunen besluttet å søke Olav, formannen i Norges Olympiske Komité Jan Gulbrandsen, om en ny statsgaranti på NOK 1,8 milliarder. Forhandlinger ble statsminister Kåre Willoch og Lillehammers ordfører Arild innledet med staten, og kommunestyret fattet 9. april 1987 det Bakken anbefalte Lillehammers søknad. endelige vedtak om å søke på ny og godta de vilkårene staten Delegasjonen til I O C-sesjonen i Lausanne bestod av 58 stilte for ny garanti. Fristen for å levere søknaden var 15. april p e r s o ner og ble ledet av daværende H.K.H. Kronprins Harald. samme år!

17 Umiddelbart etter annonseringen av vinneren ble OL-kontrakten undertegnet av IOC-president Samaranch, ordfører Audun Tron for Lilleham-mer kommune, president Jan Gulbrandsen for Norges Olympiske Komité og styreformann Ole Sjetne for Lillehammer-OL Ny administrasjon ble bygget opp i selskapet med Sigmund Thue som leder. Lillehammers søknad var denne gang et 450 siders verk i to bind med anbefaling av søknaden som sist fra H.M.Kong Olav, statsministeren som nå var Gro Harlem Brundtland, president Jan Gulbrandsen i Norges Olympiske Komité og ordfører Audun Tron i Lillehammer kommune. Denne gang var Lillehammers kandidatur bedre underbygget. Alpinanlegget i Hafjell og ishallen i Lillehammer nærmet seg byggestart. Et brev fra statsminister Gro Harlem Brundtland 24. april 1987 til samtlige medlemmer av IOC bekreftet at Lillehammers kandidatur hadde bred nasjonal støtte. Til 1994-lekene var det fire søkerbyer; Lausanne, Sofia, Østersund/Åre og Lillehammer. Lillehammers O L - m a s k o tble presentert i C a l g a r y. K o n g e- sønnen Håkon fra middelalderen i meksikaneren Javier Ramirez C a m p u z a n o sstrek. Maskoten, den første OL-maskot i menneskeskikkelse, ble vist fram på Lillehammers pressekonferanse. I løpet av markedsføringsperioden besøkte delegasjoner fra Lillehammer over 70 IOC-medlemmer i deres hjemland, mens 68 IOC-medlemmer kom på besøk til Lillehammer. IOC-presidenten Juan Antonio Samaranch besøkte Lillehammer i juni Han overvar Olympic Day Run og åpnet Det Olympiske Akademi på Nansenskolen. Både representanter for regjeringen, det offisielle Norge og næringslivet samt idrettens representanter var meget viktige medspillere for på en aktiv måte få markedsført Lillehammers kandidatur til vinterlekene i En delegasjon på 18 personer reiste fra Lillehammer til Seoul hvor IOC-sesjonen den 15. september skulle vedta hvor vinterlekene i 1994 skulle arrangeres. Et multimediaprogram fram-

18

19 LOOCs styre etter omorganisering i 1992 hevet Norge som et land med varm gjestfrihet, og statsminister Brundtland sa i sin tale at Norge hadde ressursene og organisasjonserfaringen og var klar til å ta imot utfordringen. Kl norsk tid 15. september 1988 kom resultatet av voteringen under IOC-sesjonen, og IOC-president Juan Antonio Samaranch meddelte at: The decision is Lillehammer. Styreformann i Lillehammer-OL, Ole Sjetne, erklærte det for å være kanskje det største øyeblikk i hans liv. L O O C s h i s t o r i e Lillehammer ble tildelt arrangementet av De XVII olympiske vinter-leker under IOCs sesjon i tilknytning til de olympiske leker i Seoul den 15. september Umiddelbart etter tildelingen ble det signert en kontrakt mellom IOC på den ene siden og Lillehammer og NOK på den andre siden. I kontrakten fremgår det på hvilke premisser byen ble tildelt lekene, samt hvordan byen skulle organisere forberedelsene og gjennomføringen av lekene. Kontrakten beskriver at byen skulle etablere en organisasjonskomité som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av lekene. I samsvar med dette ble Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité AS (LOOC) etablert den 14. november Vedtekter for organisasjonen ble vedtatt og fremgår av vedlegg 1. I vedlegg 2 fremgår sammensetningen av LOOCs styre og organisasjonskomité i plenum. Forberedelser og gjennomføring av olympiske leker lever igjennom ulike faser. Det er viktig at organisasjonen hele tiden tilpasser seg en organisasjonsform i tråd med de oppgaver og dermed ulike faser man lever igjennom. Som en følge av dette har det vært flere organisasjonsmessige forandringer. I vedlegg 2 fremgår det også hvordan den øverste formelle organisasjon for forberedelsene og gjennomføringen av lekene til enhver tid har vært sammensatt. Ole Sjetne ble valgt som president for LOOC. Han gikk av i oktober 1989, og ble erstattet av Gerhard Heiberg. H.K.H. Kronprins Harald var honorær president. Petter Rønningen ble ansatt som administrerende direktør i LOOC den 1. desember Han tiltrådte stillingen 1. januar Den første fasen av OL-forberedelsene, etablerings-/oppbyggingsfasen, var preget av nært samarbeid med IOC og de internasjonale føderasjonene for å få kartlagt krav og spesifikasjoner til de ulike fasiliteter og funksjoner som arrangementet ville kreve.

20

21 I den garantien som det norske Storting ga i 1985 og 1987 for Lillehammer kommune var det forutsatt at staten skulle forestå utbygging og istandsettelse innen de områder som staten til vanlig har ansvaret for, mens Lillehammer kommune skulle forestå utbygging av de anlegg og fasiliteter som ikke lå inn under statens ansvar. I tråd med dette opprettet Lillehammer kommune i 1989 selskapet Lillehammer Olympiske Anlegg (LOA). Selskapet skulle forestå utbygging som Lillehammer kommune ville ha ansvaret for. Karl Haavind ble ansatt som administrerende direktør. Han fratrådte vinteren 1991, og Bjørn Sund ble ansatt som ny administrerende direktør. I tillegg til de ovennevnte selskaper ble det også etablert en regional etterbrukskomité. Som et ledd i å koordinere statens virksomhet i OL-arbeidet ble det opprettet et såkalt samordningsutvalg for OL 94. Dette utvalget ble ledet av Kulturdepartementet. I dette utvalget var foruten representanter fra de berørte departementer, også fylkesmennene i Hedmark og Oppland med. Hovedoppgaven for selskapene i 1989 var å utrede lokalisering og utforming av de forskjellige anlegg og fasiliteter med tilhørende budsjetter. Den 15. desember 1989 vedtok LOOC rammeprogrammet for lekene. Rammeprogrammet dannet grunnlag for Lillehammer kommunes søknad til staten om revisjon av statsgarantien som ble gitt i I det rammeprogrammet som ble vedtatt var lokaliseringen av enkelte anlegg endret i forhold til de forutsetninger som lå til grunn i søknaden om å bli tildelt arrangementet. Disse forandringene forutsatte godkjenning av IOC og de berørte føderasjoner. Slik godkjenning ble gitt. S t o r t i n g e t s b u d s j e t t b e h a n d l i n g Stortingets første behandling av OL-budsjettet fant sted 23. april Den endelige behandling skjedde i tilknytning til Stortingets budsjettbehandling høsten Under behandlingen i april, vedtok Stortinget budsjettrammer for en del a n l e g g. For de anlegg det ikke ble godkjent ramme for, var det behov for ytterligere spesifikasjoner. Endelig behandling av det totale OL-budsjettet både med hensyn til investeringer og drift fant sted i tilknytning til Stortingets budsjettbehandling høsten I tilknytning til budsjettbehandlingen i april, vedtok Stortinget at organisasjonsformen for de videre forberedelser og gjennomføring av lekene skulle endres dithen at det ble etablert en modifisert konsernmodell. Hensikten med konsernmodellen var å organisere hovedvirksomhetene a r r a n g e m e n t, utbygging og etterbruk under én ledelse som muliggjorde styring, koordinering og kontroll av den totale virksomhet. Innen høsten 1990 var omorganiseringen gjennomført. OL-organisasjonen besto fra dette tidspunktet av et morselskap Lillehammer-OL 94 AS og tre datterselskap, LOOC AS for arrangement, LOA AS som utbyggingsselskap og Lillehammer Olympiavekst AS (LOV) som etterbruksselskap. LOV ble etablert som et formelt selskap og en videreføring av etterbrukskomitéen. Samtidig som omorganiseringen av OL-organisasjonen pågikk, opprettet også kommunene Hamar og Gjøvik u t b y g- gingsselskap for planlegging, utbygging og drift av OL-anleggene i respektive byer. Lillehammer-OL 94 AS var eid med 51 % av staten og med 24,5 % hver av Lillehammer kommune og NOK. Selskapet ble ledet av et styre bestående av syv medlemmer, se vedlegg 2. Styreformannen, president Gerhard Heiberg, var leder for både hovedstyre og styrene i de tre datterselskapene. Den samme gjennomgående representasjon gjaldt også for visepresidentene

22 Audun Tron, som var stedfortreder for Gerhard Heiberg, og Arne Myhrvold. Henrik Andenæs ble ansatt som administrerende direktør i Lillehammer-OL 94 AS. LOOC var etter omorganiseringen ikke et heleiet datterselskap av Lillehammer-OL 94 AS. Lillehammer-OL 94 AS eide 51 %, mens Lillehammer kommune og NOK eide 24,5 % hver. LOA, som hadde vært Lillehammer kommunes utbyggingsselskap, ble etter omorganiseringen et 100 % datterselskap av Lillehammer-OL 94 AS. LOV ble også innpasset i konsernmodellen, 51 % eiet av Lillehammer-OL 94 AS, 24,5 % av kommunene Øyer, Lillehammer og Ringebu, og 24,5 % av private investorer. Det lyktes ikke å få med private investorer i LOV, og selskapets vedtekter ble endret slik at morselskapet i OL-organisasjonen eide 61,9 % av aksjene og de tre kommunene 38,1 %. Ved omorganiseringen ble LOOCs tidligere organisasjonskomité videreført som LOOCs generalforsamling. Stortinget fastsatte et totalbudsjett for LOOC på syv milliarder kroner (1991-kroner). I forbindelse med budsjettbehandlingen ble også hovedplanen for Lillehammers OL-forberedelser og -gjennomføring vedtatt. Tilsvarende gjaldt også en rammestyringsmodell for staten. Hovedplanen inneholdt oversikt over alle prosjekter og aktiviteter i forberedelsene til lekene. Den omfattet hovedaktiviteter og milepæler for alle sportsarenaer, prosjektoversikt for innkvartering av deltagere og mediarepresentanter samt planlagte aktiviteter av spesiell viktighet for et vellykket arrangement (sport, informasjon, transport, åpnings- og avslutningsseremoni m.v.). I tillegg inneholdt også hovedplanen viktige milepæler for markedstiltak og oversikt over statlige og interkommunale prosjekter av betydning. Styringsmodellen innebar en utstrakt delegering av beslutningsmyndighet fra staten til Lillehammer-OL. Forholdet var regulert i egne retningslinjer hvor det var særlig spesifisert Kulturdepartementets bevilgningsfullmakter og innsyns- og kontrollfunksjoner. Departementets kontroll- og innsynsfunksjon ble tilpasset den selskapsrettslige form, aksjeselskap, som Lillehammer-OL fikk og de bevilgningsfullmakter som hovedstyret ble tildelt. L O A i n n f u s j o n e r e s i m o r s e l s k a p e t Høsten 1991 var arbeidet med lekene kommet inn i en ny fase hvor kravet til enhetlig og effektiv styring gjorde det ønskelig for hovedstyret å fusjonere LOA med morselskapet. Lillehammer-OL 94 AS ble fortsatt betegnelsen på det fusjonerte selskap. LOOC og LOV fortsatte i samme selskapsform. Omorganiseringen ga forenkling av organisasjonen og integrering av dobbeltfunksjoner. For alle selskapene ble følgende funksjoner plassert i Lillehammer-OL 94 AS: økonomi, administrasjon, personal, marked og informasjon. LOOC kunne som følge av dette legge hovedtyngden av sin virksomhet mot å forberede selve arrangementet. E t t O L - s e l s k a p Halvannet år før lekene nærmet de fleste utbyggingsprosjektene seg ferdigstillelse, og forberedelsene til arrangementet gikk mot testing av anlegg, utstyr, personell og gjennomføringsplaner. I tillegg ble det arbeidet med en permanent organisering av regionalt og lokalt etterbruk, med ansvar utenfor OL-organisasjonen. OL-organisasjonen foreslo derfor 3. september 1992 å fullføre forenklingen og integrasjonen som startet i OL-organisasjonen med innføringen av konsernmodellen i 1991,og fortsatte med ytterligere justering ved at LOA ble innfusjonert i Lillehammer-OL 94 AS. OL-organisasjonen ble fra 1. januar 1993 etabert i ett aksjeselskap under ett styre og med én administrerende direktør. LOOC ble innfusjonert i LillehammerOL 94 AS, og

23 Lillehammer-OL 94 AS skiftet navn til LOOC. Eierforholdene ble som i det tidligere selskapet Lillehammer OL 94 AS med 51 % eierandel til staten og 24,5 % hver til Lillehammer kommune og NOK. Henrik Andenæs fortsatte som administrerende direktør i det fusjonerte selskapet, med viseadministrerende direktør Petter Rønningen som stedfortreder. Den tidligere organisasjonskomitéen som var LOOCs generalforsamling mens OL-organisasjonen var konsern, fortsatte i den forenklede organisasjonen som LOOCs råd. Hensikten med den siste omorganiseringen var å styrke forberedelsene av selve gjennomføringen av lekene, oppnå best mulig utnyttelse av personalressursene i organisasjonen, styrke og effektivisere styre- og saksbehandlingen, økonomien, skape bedre samhold og fellesskap, samt heve motivasjonen i organisasjonen. Hovedoppgaven for organisasjonen var nå å bygge opp en organisasjon for gjennomføringen av lekene. Det ble valgt å etablere en arenaorganisasjon hvor stor grad av ansvar og myndighet var delegert til arenaledelsene og en overordnet operasjonsledelse og med fagfunksjonene som støttefunksjoner mot linjen. Oppbyggingen av gjennomføringsorganisasjonen startet med utnevnelse av de første arenalederne 1. juli Deretter gikk både ansatte og frivillige funksjonærer gradvis inn i en arena, i fagstab eller i hovedoperasjonssenteret, og etter gode forberedelser i de respektive enheter og samtrening mellom enhetene ble De XVII olympiske vinterleker gjennomført i perioden 12. til 27. februar A v v i k l i n g e n Forberedelsene til etterarbeid og avvikling ble igangsatt tidlig i Det ble utarbeidet en plan for organisering og gjennomføring. Sigmund Thue ble utnevnt til administrerende direktør for LOOC under avvikling og dette arbeidet ble ledet og gjennomført planmessig i likhet med de øvrige faser i OL-arbeidet. LOOC under avvikling er planlagt å opphøre ved årsskiftet 94/95.

24 Økonomi og administrasjon

25 I n n l e d n i n g Økonomi- og administrasjonsområdet organiserte følgende seksjoner og avdelinger: I Prosjektstyringsseksjonen II Økonomiseksjonen III Administrasjonsavdelingen I en fase av prosjektet lå også dokumentasjons-, anskaffelses- og materialadministrasjonsavdelingene innenfor dette området. Disse omtales annet sted i rapporten. III f anskaffelse av kontormaskiner, inventar og utstyr f drift av maskiner og utstyr f administrasjon av forbruksmateriell Intern service f posttjenester internt (porto etc.) f budtjeneste f teletjenester (sentralbord etc.) Ø k o n o m i s t y r i n g Det var en forutsetning for å lykkes at LOOC klarte å styre bruken av økonomiske midler. Ansvaret for budsjettene lå i linjen, med prosjektstyring- og økonomiseksjonene i en koordin e r e n d e rolle. Prosjektstyring koordinerte budsjettene, og rapporterte til linjen om avvik mellom budsjett og forbruk. Økonomiseksjonen førte regnskapene og administrerte likviditeten. IV V Kantinedrift Posttjenester under OL f drift av posttjenester på arenaene P l a n l e g g i n g / f r e m d r i f t LOOC la opp til at det skulle være nær sammenheng mellom arbeidsoppgaver, kostnaden ved å utføre dem og tidsforbruket ved utførelse. Prosjektstyringsseksjonen hadde også ansvar for å koordinere planleggingsarbeidet og fremdriftsoppfølgingen. Mange av oppgavene var av en slik karakter at det var vanskelig å se eksakt sammenheng mellom tids-og kostnadsforbruk. A d m i n i s t r a s j o n Administrasjonsavdelingen hadde ansvar for følgende tjenester: I Lokaler f husleie f bygningsmessige tilpasninger f drift II Materiell

26 P l a n l e g g i n g o g ø k o n o m i s t y r i n g H e n s i k t Planlegging og gjennomføring av vinterlekene på Lillehammer var et stort prosjekt. Et omfattende arbeid skulle legges ned i utbygging, utrustning, bemanning og arrangementsplanlegging før det hele skulle gå av stabelen 12. til 27. februar Høy grad av kompleksitet var et annet kjennemerke på prosjektet. I tillegg til utbygging og utrustning omfattet prosjektet aktiviteter innen sport, kultur, marked, informasjon/pr, innkvartering, forpleining, transport, data, telekommunikasjon, sikkerhet, akkreditering, materialadministrasjon, rekruttering, opplæring e t c. Prosjektet ble gitt en fast budsjettramme gjennom bevilgning fra Stortinget. Denne måtte ikke overskrides. Alle budsjetterte inntekter til LOOC ble i sin helhet overført til Staten. 70 % av inntektene utover det budsjetterte, fikk LOOC disponere som en del av selskapets reservepost, etter de regler som gjaldt ved bruk av denne posten (se gjennomgang av de enkelte poster). Tidsrom for avviklingen var også fast, og uten rom for forsinkelser. Til sammen gjorde disse faktorene det nødvendig å ha et godt opplegg for prosjektstyring. II Budsjett for aktiviteten III Tidsrommet aktiviteten skulle utføres Entydig tilhørighet i den hierarkiske strukturen reflekterte kodingen av hver enkelt aktivitet. I LOOC ble det valgt en kodestruktur som vist nedenfor: (Hoved)område Funksjon Prosjekt Delprosjekt Aktivitet Det kan illustreres ved følgende eksempel: Arrangement Sport Kunstløp/Kortbaneløp Utstyrsbehov Is-maskin M e t o d i k k Den metodikken LOOC la opp til for prosjektstyring var sterkt influert av det som tidligere var gjort innen norsk offshore-industri. P r o s j e k t n e d b r y t n i n g s s t r u k t u r / P N S Det ble utviklet en prosjektnedbrytningsstruktur/pns ( Work Breakdown Structure /WBS). Dette innebar at prosjektet ble delt inn i enkeltoppgaver i et hierarkisk mønster. Oppgavene på laveste nivå i hierarkiet var oversiktlige nok til å kunne beskrives. I LOOC ble disse gitt betegnelsen aktiviteter. Beskrivelsen av hver aktivitet omfattet tre elementer: I En verbal beskrivelse av arbeidsomfang og målsetting med aktiviteten Denne måten å definere arbeidsomfanget med tilhørende beskrivelse av budsjett og planlagt tid, gjorde at utgangspunktet for styring av kostnader og tidsforbruk var godt. Både kostnader og tidsforbruk ble målt mot budsjett og plan for hver enkelt oppgave, og deretter summert opp gjennom nivåene for å beskrive helheten. S t a t e n s k o n t o p l a n Parallelt med at LOOC utviklet sin PNS, etablerte Kulturdepartementet en kodestruktur tilpasset Statens kontoplan. Denne strukturen hadde tre nivåer etter følgende mønster:

27 Post Underpost Under-underpost Et eksempel på dette er: Drifts- og arrangementsutgifter Arrangement Sport Som antydet var det samsvar mellom Statens kontoplan på under-underpost nivå og LOOCs PNS-struktur på funksjonsnivå. Dette var vesentlig for å tilfredsstille både LOOCs og Statens behov for kontroll med kostnadsutvikling og fremdrift. I tillegg til opplegget for styring av løpende kostnader og fremdrift gjennom hele forberedelsesfasen, la LOOC høsten 1992 opp en rutine for dagplanlegging pr. arena. Dette var en metode for å holde oversikt over de detaljerte oppgavene som skulle utføres på hver arena hver dag. Start- og sluttidspunkt ble definert med ett minutts nøyaktighet. S y s t e m v a l g IBM var klar som hovedsamarbeidspartner på et tidlig tidspunkt. Det var derfor nødvendig å velge et prosjektstyringssystem som kunne kjøres på IBM maskinvare. Lillehammer lekene ble i det vesentlige finansiert ved bevilgninger fra Staten. Den gitte rammen var endelig og kunne ikke økes. Det var på-krevet med et system som kunne ivareta en omfattende kostnadskontroll. En så også for seg at det kunne bli endel endringer i definisjonene av prosjekter, delprosjekter og aktiviteter. Det var følgelig nødvendig med en viss fleksibilitet i systemet. Ut fra disse kriteriene falt valget på et PC-basert system fra Metier Artemis, kalt Cost Dette programmet ble modifisert, slik at det også kunne behandle tidsplanlegging og fremdriftsmåling. For å ivareta dagplanleggingen ble det etablert et system basert på en ORACLE 7 database. R a p p o r t e r i n g Som følge av at LOOC hadde en fast budsjettramme å forholde seg til, ble det lagt opp til stor grad av rammestyring. Dette innebar at budsjetter ble justert løpende ved intern omfordeling innenfor rammen. Det ble gjennomført en årlig revisjon av budsjetter og planer, der endringer fra foregående år ble dokumentert og planene fremover analysert. LOOC etablerte også en rutine for månedlig rapportering. R e v i s j o n a v b u d s j e t t e r o g p l a n e r En gang i året ble det gjort en grundig gjennomgang av budsjetter og planer. Hovedtyngden av arbeidet lå på budsjettsiden. Budsjettrevisjonene dannet grunnlag for Kulturdepartementets Stortingsproposisjon nr. 1, som hvert år ble behandlet av Stortinget, og som endte opp i et godkjent totalbudsjett for vinterlekene og en bevilgning for året som en del av årets nasjonalbudsjett. På bakgrunn av dette eksisterte det faste regler og prosedyrer for hvordan midler kunne omdisponeres mellom poster, underposter og under-underposter i Statens kontoplan. Det var også etablert regler for hvordan trekk på reserveposten skulle foretas. Disse reglene innebar offentlig kontroll. Innenfor hver under-underpost kunne imidlertid LOOC omdisponere midler uten offentlig godkjenning eller kontroll.

28 M å n e d s r a p p o r t Hver måned ble det gitt en statusbeskrivelse av hvert prosjekt. Beskrivelsen hadde samme utgangspunkt som PNS en: En verbal del, en kostnadsdel og en fremdriftsdel. Det ble lagt vekt på å beskrive eventuelle avvik fra planer og budsjetter, årsak til avvikene og tiltak for å komme tilbake på planlagt spor. Siste søndag i hver måned ble bestemt som kutt-dato for rapporten, og selve rapporten forelå ferdig 12 dager senere. Prosessen med å etablere rapporten innebar en månedlig analyse av situasjonen. Denne analysen var like viktig som sluttproduktet. Fra og med våren 1993 ble månedsrapporten supplert med en egen månedsrapport for arenaene. I arenarapporten var tidsplaner og fremdrift pr. arena hovedtema. Alle forhold vedrørende økonomi ble behandlet i den opprinnelige månedsrapporten. prisstigningstillegg fastsatt av Staten. Det er imidlertid foretatt overføringer mellom de forskjellige postene innenfor totalrammen. Tabellene som følger gir oversikt over budsjettene for de forskjellige underposter og under-underposter i Statens kontoplan. De viser kun den delen som LOOC hadde budsjettansvar for. I hovedoversikten forrige side er den omtalt som De olympiske vinterleker, og består av postene 70, 80, 85 og 86. En verbal beskrivelse av innholdet i hver under-underpost er presentert etter tabellene. F o r p l i k t e l s e s r a p p o r t e r i n g I forbindelse med månedsrapportene ble det også fremstilt en oversikt over inngåtte forpliktelser siste måned og totalt, som et viktig element i økonomistyringen. B u d s j e t t u t v i k l i n g OL-budsjettet er den offisielle betegnelsen på bevilgningen fra Staten til Lillehammer lekene. Den var på seks milliarder til LOOC og en milliard til de involverte fagdepartement som vist i tabellen nedenfor. I tillegg ble det bevilget omlag 2.4 milliarder til OL-relaterte oppgaver over øvrige offentlige budsjetter. Private interessenter investerte til sammen to milliarder, slik at samlet beløp kom opp i 11.4 milliarder kroner. Følgende sider viser en budsjettoversikt for OL-budsjettet på hovedpostnivå. Økningen i totalbeløpet skyldes

29 B u d s j e t t u t v i k l i n g Stortingsproposisjon nr. 1 P r o g n o s e P o s t pr Drifts- og arrangementsutgifter Investeringer Reserve Merinntekter Etterbruksfond Sum Kap. 390 De Olympiske Vinterlekene Administrasjonsdepartementet Justisdepartementet Samferdselsdepartementet Sum Fagdepartementene Sum OL-budsjettet

30 Stortingsproposisjon nr. 1 P r o g n o s e U n d e r - u n d e r p o s t pr Lønn Drift Kulturarrangementer Hovedseremonier inkl. over inkl. over inkl. over Transport inkl. under inkl. under Innkvartering/forpleining Sikkerhet/akkreditering inkl. over inkl. over Data Telekommunikasjon inkl. over inkl over PR/Profilering inkl. under M a r k e d K r i n g k a s t i n g D e l t a k e r i n n k v a r t e r i n g M e d i a i n n k v a r t e r i n g inkl. over Øvrige arrangementsutgifter S p o r t inkl. i 70,3, F r i v i l l i g e inkl. i 70,3, Helse og sanitet inkl. i 70,3, Presse/Media 94 inkl. i 70,3, A r e n a l e i e inkl. i 70,3, Tjenester ved arenakommunene inkl. i 70,3, B i l l e t t e r inkl. i 70,3,09 inkl. i Mottak & Protokoll inkl. i 70,3,04 inkl. i P r o v i s o r i e r / a r e n a u t r u s t n i n g inkl. i inkl. i inkl. i Arrrangementsutgifter Sum Post 70 Drifts- og arr.utgifter

31 Stortingsproposisjon nr. 1 P r o g n o s e U n d e r - u n d e r p o s t pr Håkons Hall Birkebeineren Skistadion Gjøvik Olympiske Fjellhall Hamar Olympiske Amfi Hamar Olympiahall Hunderfossen Bob- og akebane Kanthaugen Freestyleanlegg Hafjell Alpinanlegg Kvitfjell Alpinanlegg inkl. over inkl. over inkl. over Lysgårdsbakkene Hoppanlegg Åpningsarena inkl. over Idrettsarenaer, Sum Tilskudd, fylkesveger og div. utbed Malerisamlingen Kulturbygg, Maihaugen Andre kulturtiltak Kulturbygg, Sum I n v e n t a r / u t s t y r Andre utgifter Sum Post 80 Investeringer

32 70.1 Lønn Denne underposten inneholdt lønn, sosiale ytelser og eventuelle tilleggsgoder for de ansatte i LOOC. Innleid personell ble dekket over andre poster, enten 70.2 Drift eller 70.3 Arrangementsutgifter Drift Denne posten inneholdt hovedsakelig husleie, kontordrift, inventar og utstyr, forsikringer, konsulenttjenester etc Arrangementsutgifter Arrangementsutgifter var, i motsetning til underpostene 70.1 Lønn og 70.2 Drift, spesifisert på under-underposter i alt 22 ved siste revisjon. Innholdet i disse var som følger: Kulturarrangementer Fakkelstafetten, folkelivsprogrammet, utstillinger, konserter var sammen med samisk OL-program og kirkelig virksomhet hovedinnholdet i post Inntil siste revisjon av budsjettet inneholdt posten også åpnings- og avslutningsseremoniene. Ved siste revisjon ble hovedseremoniene trukket ut og lagt i en egen post Hovedseremonier Innholdet i denne posten var åpnings- og avslutningsseremoniene Transport I stortingsproposisjonen for budsjettåret 1993 (budsjettrevisjon 3) ble transport skilt ut som en egen post. Før dette utgjorde transport en del av post Logistikk, sammen med innkvartering/forpleining og sikkerhet/akkreditering. Etter denne splitten opphørte post å eksistere. I transport lå avvikling av veitrafikk, transportopplegg for akkrediterte og publikum, opparbeidelse og vedlikehold av terminaler og P-plasser Innkvartering/forpleining Posten utgjorde inntil budsjettrevisjon 3 en del av post Logistikk. I posten lå deltagerinnkvartering, drift av IOC-hotell og drift av medielandsbyer som sentrale elementer. Posten inneholdt også forpleiningsopplegg på samtlige arenaer, inklusive prosjektering av permanent og midlertidig kjøkkenopplegg Sikkerhet/akkreditering LOOCs sikkerhetsopplegg var basert på et nært samarbeid med Politiet. LOOCs mest kostnadskrevende oppgave var anskaffelse av sikkerhetsutstyr som overvåkingskameraer, screeningutstyr osv. Akkrediteringsopplegget bygget på erfaringer og systemer brukt under tidligere olympiske leker. Akkrediteringskortet er et kombinert adgangstegn, arbeidstillatelse og sikkerhetsgaranti for kortinnehaveren Data Data utgjorde sammen med telekommunikasjon posten Teknologi frem til budsjettrevisjon 3. I post lå i tillegg til resultatsystem, styringssystemer og infosystem også interne administrative systemer og utstyr. Storvideo-skjermer ble også dekket fra denne posten Telekommunikasjon Telekommunikasjon omfattet alt utstyr og alle tjenester levert fra hovedleverandør TBK, bl.a. telefon-, mobiltelefon- og personsøkersystemer, radiosamband, datakommunikasjon og kabling. Budsjettet omfattet også leie av linjer samt annet utstyr fra Televerket, lydanlegg og TV.

33 PR/Profilering Denne posten hadde frem til Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) (budsjettrevisjon 4) betegnelsen Informasjon. Etter omorganisering av informasjonsområdet inneholdt posten design, PR og Lillehammer Olympiske Informasjonssenter (LOI). Øvrige aktiviteter og budsjetter fantes under post Presse/Media Marked Marked omfattet aktiviteter forbundet med å sikre inntekter fra rettighetshavere (Kringkasting), sponsorer og samarbeidspartnere Kringkasting Post inneholdt kostnader forbundet med å produsere det internasjonale radio- og TV signal. Dette ble gjort av den Olympiske Radio- og TV Organisasjonen (ORTO) bestående av NRK som vertskringkaster, og med en rekke europeiske RTVselskaper samt CTV fra Canada som samarbeidspartnere Deltakerinnkvartering Denne posten inneholdt hovedsakelig kostnader forbundet med å leie deltakerlandsbyen. Drift av landsbyen lå på post Innkvartering/forpleining Medieinnkvartering Posten Medieinnkvartering inneholdt leie av innkvartering samt endel prosjekter som ble gjort i LOOCs regi (ikke leie). Som for deltagerlandsbyen, lå midler til drift av medielandsbyene i budsjettet for post Innkvartering/forpleining Øvrige arrangementsutgifter Denne posten besto hovedsakelig av følgende elementer: bekledning, materialadministrasjon og støtte til N o r g e s Olympiske Komité. MVA-refusjoner (inntekt) ligger på denne p o s t e n. Opprinnelig inneholdt posten også følgende områder, som senere ble skilt ut i egne under-underposter: sport, frivillige, helse og sanitet, arenaleie, tjenester v/arenakommunene, billetter, mottak og protokoll Sport Post Sport omfattet arrangementstekniske forberedelser, herunder samarbeid med idrettsorganisasjoner og administrasjon av idrettsfunksjonærer, samt utstyr på idrettsarenaene, koordinering av nasjonale og internasjonale avtaler Frivillige Posten omfattet rekruttering, opplæring, forpleining, innkvartering av frivillige mannskaper, samt en avtale med Forsvaret om bruk av militære mannskaper Helse og Sanitet Post finansierte tilbygget ved Lillehammer Fylkessykehus og dopinglaboratoriet ved Aker sykehus. I budsjettet lå også nødvendig fagopplæring av frivillig medisinsk personell Presse/media Opprinnelig lå kun kostnader knyttet til pressesenteret (MPC) og arenapressesentra på denne posten. Etter omorganisering (se også post ) ble også aktiviteter forbundet med pressetalsfunksjonen, funksjonærinformasjon, informasjonssystemer etc. lagt til post Presse/media.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

1._. 7 5 r''', 2010. c),1) ID /., Ungdoms OL 2016 (YOG 2016) Lillehammer søknad om statsgaranti

1._. 7 5 r''', 2010. c),1) ID /., Ungdoms OL 2016 (YOG 2016) Lillehammer søknad om statsgaranti 1._ Kulturdepartement,-t 7 5 r''', 2010 c),1) ID /., NORGES IDRETTSFORBUND Kulturdepartementet PB. 8030 Dep 0030 Oslo Att: Statsråd Anniken Huitfeldt Vår referanse: 429797v1 Deres referanse: Dato: 15.

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

ÅRSRAPPORT 2003. Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ ÅRSRAPPORT 2003 Siren Sundby. Foto: Scanpix NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Årsberetning 2003 2 2003 har vært et spesielt år for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). På den ene siden

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RAPPORT 2003:5 Nettversjon. Espen Ekberg og Jon Vatnaland. Visjonen som brast. Forbrukersamvirkets møbelsatsing 1993-20001

RAPPORT 2003:5 Nettversjon. Espen Ekberg og Jon Vatnaland. Visjonen som brast. Forbrukersamvirkets møbelsatsing 1993-20001 RAPPORT 2003:5 Nettversjon Espen Ekberg og Jon Vatnaland Visjonen som brast Forbrukersamvirkets møbelsatsing 1993-20001 ISF 2003 Rapport 2003:5 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET.,3rn ba neverket Jlblioteket Samferdselsdepartementet, mars 1997 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 2 2. Mandat s. 3 3. De sentrale personalpolitiske

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Norsk Kulturskoleråd veien videre

Norsk Kulturskoleråd veien videre Norsk Kulturskoleråd veien videre Organisasjonsutvalget 6. mars 2006 VERSJON 07.03.2006 SIDE 2 I N N H O L D Side Kap. 1 Innledning 7 Bakgrunnen for utredningen Kap. 2 Sammendrag 9 Utvalgets hovedkonklusjoner

Detaljer

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK-0182-201110183-57 Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak 54-12 «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Mag ~. 658.3 NSB NSB. gj2fjfjdjjj. ~J 0~J0 ~.':;.',,(;~:,.%./)~'~1t.fi~~l'

Mag ~. 658.3 NSB NSB. gj2fjfjdjjj. ~J 0~J0 ~.':;.',,(;~:,.%./)~'~1t.fi~~l' Mag ~. 658.3 NSB NSB J gj2fjfjdjjj ~J 0~J0 ~.':;.',,(;~:,.%./)~'~1t.fi~~l' Velferdsarbeidet ved NSB gjennom 40 år 1949-1989 Jernbaneverket Biblioteket En ersens Trykke ri as, Oslo FORORD I år - november

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hovedfagsoppgave i Spesialpedagogikk Pedagogisk institutt, NTNU. Oppfølgingstjenesten i Hedmark Fylke. ved. Gro Sætersmoen og Arne Glomsvoll

Hovedfagsoppgave i Spesialpedagogikk Pedagogisk institutt, NTNU. Oppfølgingstjenesten i Hedmark Fylke. ved. Gro Sætersmoen og Arne Glomsvoll Hovedfagsoppgave i Spesialpedagogikk Pedagogisk institutt, NTNU Oppfølgingstjenesten i Hedmark Fylke Fungerer oppfølgingstjenesten for den videregående skole i Hedmark etter intensjonen? ved Gro Sætersmoen

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer