NORGES HUNDEKJØRERFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES HUNDEKJØRERFORBUND"

Transkript

1 NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Fremtiden, er her!!

2 FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF S REPRESENTANT TINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG NHF S INTERNASJONALE REPRESENTANTER FORBUNDETS ÆRESMEDLEMMER REVISOR ANSATTE Forbundsstyret i Norges Hundekjørerforbund inviterer til det 56. Forbundsting på Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen, i dagene 1. og 2. juni PROGRAM: Lørdag 2. juni: kl kl Informasjonsmøte kl kl Lunsj kl kl Fagmøter kl Middag Søndag 3. juni: kl kl Tingforhandlinger kl Lunsj Avslutning når tingforhandlingene er ferdig. PRIS: REISEUTGIFTER: Prisene er som skissert i utsendt skriv: Dvs. kr. 950,- for enkeltrom /kr. 728,- pr. pers. for dobbeltrom pr. natt med helpensjon. Dagdelegater betaler kr. 490,- pr. dag som inkluderer lunsj og kaffe. Middag lørdag: kr. 390,-. All overnatting i forbindelse med tinget gjøres opp av hver enkelt deltaker/ klubb/krets direkte med hotellet. Dagdelegater/ekstra måltider vil bli fakturert fra forbundet. Til Forbundsting benyttes det reisefordeling som gjøres opp etter Tinget. Kun billigste reisemåte vil bli tatt med. VEL MØTT! Oslo, 30. april 2013 NORGES HUNDEKJØRERFORBUND Katrine Foss fung. president 1

3 NORGES HUNDEKJØRERFORBUNDS 56. ORDINÆRE TING 1. OG 2. JUNI 2013 DAGSORDEN 1. Åpning 2. Godkjenning av frammøtte representanter 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 4. Godkjenning av forretningsorden 5. Valg av dirigent(er) 6. Valg av sekretær(er) 7. Valg av redaksjonskomite 8. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen 9. Behandling av beretninger 10. Behandling av Handlingsplan (oppdatert etter tinget 2012) 11. Behandling av regnskap 12. Behandling av innkomne forslag 13. Behandling av justert budsjett 2013 og budsjett for Valg 15. Fastsettelse av tid og sted for neste Forbundsting 16. Avslutning. 2

4 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN..... side 2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN side 4 MEDLEMSOVERSIKT..... side BERETNINGER side 12 9 RESULTATER side STYRETS BERETNING side BERETNING TKN. side BERETNING TKS side BERETNING TDK.. side BERETNING UK side BERETNING BARMARKSUTVALGET side BERETNING ANTIDOPING KOMITEEN side BERETNING VETERINÆRGRUPPA side LOVUTVALGETS BERETNING side NHF S HANDLINGSPLAN (oppdat. tinget 2012). side REGNSKAP side DELREGNSKAP 2013 side JUSTERT BUDSJETT 2013 side BUDSJETT 2014 side VALGKOMITEENES INNSTILLING side 59 TINGFORSLAG.. side 60 FAGMØTE SLEDEHUND side 73 FAGMØTE NORDISK STIL.. side 77 3

5 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Forbundstinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg i mellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de(n) valgte sekretær(er). 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 -tre- ganger i samme sak. Med unntak av evt. innledningsforedrag, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 -fem- minutter første gang og 3 -tre- minutter andre og siste gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett -1- minutts taletid. Dirigentene kan foreslå forkortelse av taletiden og strek for inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller saken tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 4. Voteringsprosedyren skal være som følger: for - kontra - avholdende. 5. Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for, imot, og avholdende. Forbundsstyrets innstilling: Forbundsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes. 4

6 MEDLEMSKLUBBER OG ANTALL MEDLEMMER PR ØSTFOLD: Moss Trekk- og Brukshundklubb 15 Sum 15 ( ) AKERSHUS HUNDEKJØRERKRETS: Asker Trekkhundklubb 151 Bærum Hundekjørerklubb 266 Hakadal Sledeklubb 173 Nedre Romerike Trekkhundklubb 10 Nittedal Hundekjørerklubb 110 Sum 710 ( ) OSLO: Holmenkollen Sportsklubb 180 Norsk Trekkhundklubb 137 Oslomarka Trekkhundklubb 266 Sum 583 ( ) HEDMARK HUNDEKJØRERKRETS: Elverum Sledehundklubb 59 Finnskogen Sledehundklubb 24 Folldal Trekkhundklubb 59 Hamar Trekkhundklubb 81 Hodalen IL 7 Osen Sledehundklubb 19 Rendalen IL 20 Trysil Hundekjørerklubb 57 Østre Mjøsen Trekkhundklubb 36 Sum 362 ( ) OPPLAND HUNDEKJØRERKRETS Gausdal Trekkhundklubb 3 Gjøvik Hundeklubb 239 Hadeland Trekkhundklubb 46 Lillehammer Brukshundklubb 328 Skåbu Tverrbygda - Espesdalen Idrettslag 5 Torpa IL 40 Toten og Omegn Hundeklubb 100 Valdres Trekkhundklubb 52 Sum 813 ( ) 4

7 BUSKERUD: Bødalen IF 3 Drammen Trekkhundklubb 80 Hallingen Hundekjørerlag 38 Ringerike Trekkhundklubb 47 Sollihøgda Tur- og trekkhundklubb 32 Sum 200 ( ) VESTFOLD: Jarlsberg Trekkhundklubb 55 Sandefjord Hundekjørerklubb 22 Sum 77 ( ) TELEMARK: Grenland Hundekjørerklubb 51 Notodden Trekk- og Brukshundklubb 96 Sledehundklubben Mush 165 Sum 312 ( ) AUST-AGDER: Nidåra Trekkhundklubb 38 Sum 38 ( ) VEST-AGDER: Kristiansand og Omegn Trekkhundklubb 8 Sum 8 ( ) HORDALAND: Bergen Trekkhundklubb 79 Sum 79 ( ) SOGN OG FJORDANE: Tambarskjelvar IL 14 Sum 14 ( ) MØRE OG ROMSDAL: Kristiansund Hundesportklubb 13 Molde og Omegn Hundekjørerlag 15 Sum 28 ( ) SØR-TRØNDELAG HUNDEKJØRERKRETS: Femundsløpets Venner 157 Oppdal Hundeklubb 152 Røros Hundeklubb 120 5

8 Skaunakjølen Trekkhundklubb 135 Trondheim Trekk- og Brukshundklubb 62 Sum 626 ( ) NORD-TRØNDELAG: Innherred Trekk- og Brukshundklubb 77 Stjørdal Trekkhundklubb 13 Sum 90 ( ) NORDLAND: Mo Hundeklubb ikke reg. Mosjøen Hundekjørerklubb 33 Narvik Hundekjørerklubb 21 Rana Trekk- og Brukshundklubb 271 Salten Trekkhundklubb 43 Sum 368 ( ) TROMS: Harstad Hundeklubb 74 Nordreisa Hundekjørerlag 15 Tromsø Hundeklubb 437 Tromsø og Omegn Trekkhundklubb 46 Sum 572 ( ) FINNMARK: Alta Trekkhundklubb 71 Sledehundklubben Davvin 21 Varanger Trekkhundklubb 114 Sum 206 ( ) MEDLEMSTALL TOTALT 5101 ( ) ANTALL SÆRKRETSER: 4 ( ) ANTALL KLUBBER: 60 registrerte av totalt 61 klubber pr NYE KLUBBER I PERIODEN: - KLUBBER STRØKET I PERIODEN: - 6

9

10

11 AKTIVITETSTALL OG MEDLEMSTALL Følgende tall er hentet ut for Norges Hundekjørerforbund. Alle klubber rapporterer selv sine aktivitetstall direkte til Norges Idrettsforbund fordelt på grenene, mens medlemstall blir registrert i idrettskretsen. Det store avviket mellom medlems- og aktivitetstall skyldes at flere klubber er fleridrettslag og hele medlemsmassen i klubbene blir registrert i hvert særforbund. Aktivitetstallene gir derfor er riktigere bilde av forbundets medlemmer. Det er derfor viktig at klubbene i fremtiden er nøye med rapportering av aktivitetstall. Det er også laget en oversikt over NHF s rammetilskudd og dette sett i forhold til forbundets aktivitetstall. Rammetilskuddet baserer seg på foregående års aktivitetstall. Her har vi kun tall fra Alle grener Nordisk Slede Snørekjøring Barmark Totale aktivitetstall og medlemstall Aktivitetstall Medlemstall

12 Rammetilskudd Rammetilskudd og aktivitetstallgrunnlag Tilskudd (i hele tusen) Aktivitetstallgrunnlag Tilskuddet i 2009 er basert på aktivitetstall fra 2008 osv. KONKRETE TALL TIL GRAFENE Nordisk Snørekjøring Barmark ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL Tilskudd ÅR TILSKUDD Slede Totale aktivitetstall Totale medlemstall ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL

13 BERETNING FOR NORGES HUNDEKJØRERFORBUND I PERIODEN JUNI JUNI STYRET har hatt følgende sammensetning: 1.1 ARBEIDSUTVALGET: Gunnar Solberg President (til ) Katrine Foss 1. Visepresident Fung. President fra Venke de Lange 2. Visepresident Fung. 1. Visepresident fra Anders Fuelli Vara til Presidentskapet Fung. 2. Visepresident fra KOMITELEDERE Stein Tage Domaas Leder TKS Marte Hjertum Leder TKN (til ) Eilert Hesthagen Leder TDK Maren Lindahl Leder UK 2. LEDER I SÆRKRETSENE: Akershus Karoline Conradi Øksnevad Hedmark Bjørn Åge Lehne Oppland Kristen Rustad (leder arbeidsutvalg) Sør-Trøndelag Asbjørn Holthe 3. TINGVALGTE UTVALG: 3.1 Kontrollkomite Joh. Einar Solhaug Leder Kristen Rustad Medlem Siri Barfod Medlem Frank Tore Berntsen Varamedlem Gunnar Ramsvatn Varamedlem 3.2 Lovutvalget Knut Myhre Leder Kathrine Fjeldstad Medlem Christian Lundin Medlem 3.3 Valgkomite NHF Knut Arne Holthe Leder (fratrådt ) Rita Ramsvatn Medlem Terje Hoel Medlem Viggo Jørgensen Medlem (fratrådt høsten 12) Tor Gundersen Varamedlem 12

14 4.. MEDLEMMER I TINGVALGTE KOMITEER: 4.1 TK Nordisk Marte Hjertum Leder (styremedlem) (alle til ) Anne Gry Spigseth Nestleder Ina Kjøge Medlem Christina Holst Jensen Medlem Eirik O. Amundsen Medlem 4.2 TK Sledehund Stein Tage Domaas Leder (styremedlem) Thomas Vedeler Nestleder Jo Jøldal Medlem Trine Sørum Medlem Karin Larsson Medlem 4.3 TDK Eilert Hesthagen Leder (styremedlem) Bent Aaseby Nestleder Rita Hallvig Medlem Marianne Olsen Medlem Morten Sørensen Medlem 4.4 UK Maren Lindahl Leder (styremedlem) Martin Kavli Lysgaard Nestleder Kristian Sæther Medlem (fra ) Alexandra Vedeler Medlem (fra ) 5. MEDLEMMER I FAGMØTE-/STYREOPPNEVNTE KOMITEER/UTVALG: 5.1 Valgkomite TKN Ingar Spigseth Leder Monica Harstad Hallan Medlem Espen Fossen Medlem 5.2 Valgkomite TKS Per Olav Gausereide Leder Lena Boysen Hillestad Medlem Harald Tunheim Medlem 5.3. Barmarksutvalg: Venke de Lange Leder Lena Boysen Hillestad Medlem (TKS) Christina Holst Jensen Medlem (TKN) Maren Lindahl Medlem (UK) Martin Kavli Lysgaard Medlem (UK) 5.4. Veterinærgruppe: Ingrid Wiik Haugbjørg Leder Hanna Fredriksen Medlem Steinar Dagestad Medlem Lars Gundersen Medlem 5.5. Antidoping Komite: Anne-Grete Sætrang Leder Lars Gundersen Medlem (Veterinær) Sverre Arne Sande Medlem (Farmasøyt) Christian Lundin Medlem (Jurist) 13

15 6 INTERNASJONALE REPRESENTANTER IFSS: Arild Eidsvold Visepresident for utvikling, styret Svein Ivar Moen Leder utøverkomiteen Lena Boysen Hillestad Leder ungdomskomiteen Anne-Grethe Sætrang Medlem antidoping komite ESDRA: Nils Finsrud Styremedlem, sports direktør Medlem dommerkomiteen 7 ANSATTE/ANNET: 7.1 Administrasjon Stephen Smithurst Generalsekretær Lotte Friid Fladeby Administrasjonskonsulent 7.2 Revisor J. Bruserud & Co AS, Oslo 8. ÆRESMEDLEMMER: Finn Hauger Per Nymark Vigdis Nymark 14

16 9. RESULTATER 2012/2013 WORLD CUP RESULTATER, SAMMENLAGT Resultatene er ikke klare fra IFSS VERDENSMESTERSKAP, SNØ, MARS, ALASKA, USA 4-spann sprint, ind.start: Lena Boysen Hillestad Norge nr. 1 4-spann sprint, fellesstart: Lena Boysen Hillestad Norge nr. 1 8-spann sprint: Mari Høe Raitto Norge nr. 6 Snørekjøring 1 hund herrer: Svein Ivar Moen Norge nr. 2 Yngve Hoel Norge nr. 3 Snørekjøring 1 hund kvinner: Yvette Hoel Norge nr. 1 Susannah Kelly Norge nr. 2 Snørekjøring 1 hunder herrer: Svein Ivar Moen Norge nr. 2 Yngve Hoel Norge nr. 3 Snørekjøring 1 hunder kvinner: Yvette Hoel Norge nr. 1 Pulk 1 hund herrer: Yngve Hoel Norge nr. 2 Svein Ivar Moen Norge nr. 3 Pulk 1 hund kvinner: Yvette Hoel Norge nr. 1 Susannah Kelly Norge nr. 3 Combined herrer: Svein Ivar Moen Norge nr. 2 Yngve Hoel Norge nr. 3 Combined kvinner: Susannah Kelly Norge nr. 1 Yvette Hoel Norge nr. 2 Stafett: Yvette Hoel Norge nr. 1 Svein Ivar Moen Yngve Hoel 15

17 EUROPA CUP RESULTATER, SAMMENLAGT Resultatene er ikke klare fra ESDRA EUROPAMESTERSKAP, BARMARK 2012, NOVEMBER, TYSKLAND Snøreløping kvinner junior: Julie Thue Holthe Norge nr. 1 Thea Bjørnbakken Norge nr. 3 Alexandra Vedeler Norge nr. 6 Sparkesykkel 1 hund junior: Eira Aaseby Norge nr. 1 Oda Foss Almqvist Norge nr. 2 Julie Thue Holthe Norge nr. 3 Sparkesykkel 1 hund: Svein Ivar Moen Norge nr. 2 Yngve Hoel Norge nr. 4 Solveig Aaseby Norge nr. 11 Sparkesykkel 2 hunder jr: Alexandra Vedeler Norge nr. 1 Julie Thue Holthe Norge nr. 2 Thea Bjørnbakken Norge nr. 3 Sparkesykkel 2 hunder: Lena Boysen Hillestad Norge nr. 1 Mikal Lillestu Norge nr. 4 Lisa Brøndbo Norge nr. 11 Svein Ivar Moen Norge nr. 12 Christina Holst Jensen Norge nr. 16 Tone Trøen Norge nr. 23 Tonje Åserud Larsen Norge nr. 25 Sykkel herrer: Jørgen Mæland Norge nr. 6 Viktor Sinding-Larsen Norge nr. 8 Per Erik Mathisen Norge nr. 18 Robin Johansen Norge nr. 22 Terje Hoel Norge nr. 23 Kurt Magnar Nilsen Norge nr. 35 Sykkel kvinner: Linn Beate Sinding-Larsen Norge nr.1 Yvette Hoel Norge nr. 3 Solveig Aaseby Norge nr. 6 Tonje Åserud Larsen Norge nr. 15 Mari Gundersen Norge nr. 19 Sykkel kvinner junior: Oda Foss Almqvist Norge nr. 4 16

18 Vogn 4 hunder: Lena Boysen Hillestad Norge nr. 2 Ole Jørgen Thue Holthe Norge nr. 10 Viggo Jørgensen Norge nr. 21 Vogn 4 hunder junior: Maria Magdalena Dahl Norge nr. 1 Alexandra Vedeler Norge nr. 2 Anna Kristine Amundrud Norge nr. 3 Vogn 6 hunder: Hege Ingebrigtsen Norge nr. 1 Kjetil Hillestad Norge nr. 2 Maren Lindahl Norge nr. 5 Vogn 8 hunder: Hege Ingebrigtsen Norge nr. 1 Stafett snøreløping: Norge 1 Norge 1 nr. 5 Norge 2 Norge 2 nr. 8 IDITAROD, MARS, ALASKA, USA Sledehund: Joar Leifseth Ulsom Norge nr. 7 YUKON QUEST, FEBRUAR, ALASKA, USA Sledehund: Markus Ingebretsen Norge nr. 6 NORDISK MESTERSKAP/SOC, 15. FEBRUAR 10. MARS, FINLAND Snørekjøring gutter/piker Julie Thue Holthe Bærum HK nr. 2 ungdom A Eira Aaseby Norge nr. 4 Snørekjøring kvinner jun. A: Maiken Olden Trysil HK nr. 2 Anna Kristine Amundrud Bærum HK nr. 4 Snørekjøring kvinner sen. A: Solveig K. Aaseby Nittedal HK nr.8 Snørekjøring herrer jun. A: Mikal Lillestu Trysil HK nr. 1 Ole Jørgen Thue Holthe Bærum HK nr. 3 Sigurd Corell Asker TK nr. 4 Snørekjøring herrer sen. A: Petter Kristiansen Trysil HK nr. 1 Jørgen Mæland Bærum HK nr. 3 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK nr. 4 17

19 Snørekjøring.herrer vet. A: Yngve Olden Trysil HK nr. 1 Jan Lillestu Trysil HK nr. 2 Pulk gutter/jenter ungd. A: Julie Thue Holthe Bærum HK nr. 1 Eira Aaseby Nittedal HK nr. 2 Pulk kvinner junior A: Anna Kristine Amundrud Bærum HK nr. 1 Pulk kvinner senior A: Katrine Mo Asker TK nr. 5 Christina Holst Jensen Grenland HK nr. 6 Pulk herrer junior A: Mikal Lillestu Trysil HK nr. 1 Sigurd Corell Asker TK nr. 2 Ole Jørgen Thue Holthe Bærum HK nr. 3 Pulk herrer senior A: Petter Kristiansen Trysil HK nr. 1 Jørgen Mæland Bærum HK nr. 2 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK nr. 4 Pulk herrer veteran A: Jan Lillestu Trysil HK nr. 1 Combined gutter/jenter: Julie Thue Holthe Bærum HK nr. 1 ungdom A Eira Aaseby Nittedal HK nr. 2 Combined kvinner junior A: Anna Kristine Amundrud Bærum HK nr. 1 Maiken Olden Trysil HK nr. 3 Combined kvinner sen. A: Solveig K. Aaseby Nittedal HK nr. 7 Linn Beate Sinding-Larsen Nittedal HK nr. 9 Christina Holst Jensen Grenland HK nr. 10 Comined herrer junior A: Mikal Lillestu Trysil HK nr. 2 Ole Jørgen Thue Holthe Bærum HK nr. 3 Sigurd Corell Asker TK nr. 4 Combined herrer senior A: Petter Kristiansen Trysil HK nr. 1 Jørgen Mæland Bærum HK nr. 2 Viktor Sinding-Larsen Nittedal HK nr. 4 Combined herrer veteran A: Jan Lillestu Trysil HK nr. 1 Yngve Olden Trysil HK nr. 2 6-spann sprint A: Trine Olsen Norge nr. 1 18

20 NORGESMESTERSKAP, BARMARK OKTOBER 2012 Arrangør: Asker Trekkhundklubb, Bærum Hundekjørerklubb, Ringerike Trekkhundklubb Følgende ble norgesmestere: Vogn 4-spann: Lena Boysen Hillestad Holmenkollen SK Vogn 4-spann junior: Linn Vedeler Bærum HK Vogn 6-spann: Kjetil Hillestad Holmenkollen SK Vogn 8-spann: Hege Ingebrigtsen Narvik HK Sparkesykkel 1 hund: Svein Ivar Moen Trysil HK Sparkesykkel 1 hund junior: Eira Aaseby Snøreløping kvinner junior: Julie Thue Holthe Nittedall HK Bærum HK Snøreløping kvinner: Kathrine Dugstad Bærum HK Snøreløping herrer: Frode Nybakken Hadeland TK Snøresykkel kvinner: Linn Beate Sinding-Larsen Nittedal HK Snøresykkel herrer: Jørgen Mæland Bærum HK Snøresykkel kvinner junior: Eira Aaseby Nittedal HK Sparkesykkel 2 hunder: Lena Boysen Hillestad Holmenkollen SK Sparkesykkel 2 hunder jun: Julie Thue Holthe Bærum HK NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 1, FEBRUAR Arrangør: Hadeland Trekkhundklubb Følgende ble Norgesmestere: Combined kvinner: Yvette Hoel Hadeland TK Combined herrer: Eskil Knag Nittedal HK 10 km, kvinner senior: Yvette Hoel Hadeland TK 19

21 15 km, herrer senior: Petter Kristiansen Trysil HK 10 km, kvinner veteran: Turid Aandalen Lindberg Oslomarka TK (klassevinner) 15 km herrer veteran: Widar Bråten Oslomarka TK 10 km, kvinner junior: Maiken Olden Trysil HK 10 km, herrer junior: Ole Jørgen Thue Holthe Bærum HK NORGESMESTERSKAP, NORDISK STIL DEL 2, JANUAR Arrangør: Asker Trekkhundklubb Følgende ble Norgesmestere: Flerspann kvinner junior: Maiken Olden Trysil HK Flerspann herrer junior: Mikal Lillestu Trysil HK 20 km kvinner: Yvette Hoel Hadeland TK 30 km herrer: Jørgen Mæland Bærum HK Stafett kvinner: Katrine Mo Asker TK Susannah Kelly Ane Morisbak Skjønsberg Stafett herrer: Kent Birkeland Bærum HK Jørgen Mæland Ole Jørgen Thue Holthe GUTT-/PIKEMESTERSKAP, NORDISK STIL, JANUAR Arrangør: Asker Trekkhundklubb Følgende ble gutt-/pikemestere Gutt år Sander Berntzen Trysil HK Piker år Eira Aaseby Nittedal HK 20

22 Gutt år Henrik Mathiesen Asker TK Piker år Birthe Bjervig Nittedal HK Stafett, gutt/pike, 3 x 5 km Birthe Bjervig Nittedal HK Marius Skara Eira Aaseby NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND SPRINT KONGEPOKALLØP, FEBRUAR Arrangør: Holmenkollen Sportsklubb Følgende ble Norgesmester: 4-spann sprint: Lena Boysen Hillestad Holmenkollen SK H.M. Kongens pokal ble tildelt Lena Boysen Hillestad NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND SPRINT/MELLOMDISTANSE, FEBRUAR Arrangør: Hamar Trekkhundklubb Følgende ble Norgesmestere: Åpenklasse mellomdistanse: Ulrich Brand Hamar TK 8-spann mellomdistanse: Jørn Gunnar Hansen Jarlsberg TK 6-spann mellomdistanse: Øystein Varhaugvik Norsk TK 4-spann mellomdistanse: Tone Trøen Rendalen IL Åpen klasse sprint: Hege Ingebrigtsen Narvik HK 8-spann sprint: Frode Haugan Hamar TK 6-spann sprint: Trine Olsen Narvik HK 4-spann sprint junior: Julie Thue Holthe Bærum HK 21

23 NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND LANGDISTANSE 31. JAN FEBR. Arrangør: Femund Trekkhundklubb Følgende ble Norgesmester: Åpen klasse LD Ralph Johannessen Hallingen HKL NORGESMESTERSKAP, SLEDEHUND LANGDISTANSE MARS Arrangør: Alta Trekkhundklubb Følgende ble Norgesmester: Begrenset klasse LD Eline Lihagen Nordreisa HKL SEPPALALØPET, MARS Arrangør: Nittedal HK Følgende ble klassevinnere: Kvinner aktiv 1-spann Kathrine Dugstad Bærum HK Herrer aktiv 1-spann Jørgen Mæland Bærum HK Aktiv 2-spann Solveig K. Aaseby Nittedal HK Aktiv flerspann Sebastian Plur Nilssen Oslomarka TK Tur valgfri Knut Thomas Høidahl Nittedal HK Sledehund 4-spann Ørn Borgen Drammen TK Sledehund 6-spann Elise Arnesen Oslomarka TK Sledehund 8-spann Børge Sagstad Drammen TK Miniseppala 1-2 spann Eira Aaseby Nittedal HK 22

24 10. Styrets årsberetning Norges Hundekjørerforbund 2012/

25 1. Styrets årsberetning Styrets sammensetning President: Gunnar Solberg / Katrine Foss fung. fra visepresident: Katrine Foss / Venke de Lange fung. fra visepresident: Venke de Lange / Anders Fugelli fung. fra Styremedlemmer: Stein Tage Domaas (leder TKS) Marte Hjertum (leder TKN) til Eilert Hesthagen (leder TDK) Maren Lindahl (leder UK) Varamedlemmer: Ander Fugelli (varamedlem presidentskapet) til Thomas Vedeler (nestleder TKS) Anne Gry Spigseth (nestleder TKN) til Bent Aaseby (nestleder TDK) Martin Kavli Lysgaard (nestleder UK) Kontrollkomité: Lovutvalg: Joh. Einar Solhaug (leder) Kristen Rustad (medlem) Siri Barfod (medlem) Frank Tore Berntsen (varamedlem) Gunnar Ramsvatn (varamedlem) Knut Myhre (leder) Kathrine Fjeldstad (medlem) Christian Lundin (medlem) Representanter til ting og møter i de organisasjoner som særforbundet er tilsluttet: Gunnar Solberg (president) /Katrine Foss fra Valgkomité: Knut Arne Holte (leder) fratrådt Rita Ramsvatn (medlem) Terje Hoel (medlem) Viggo Jørgensen (medlem) trakk seg høsten 2012 Tor Gundersen (varamedlem) Statsautorisert revisor: Antall medlemsklubber: 61 Antall særkretser: 4 J. Bruserud & Co AS, Oslo Styrets arbeid Styremøter: Det er avholdt 11 styremøter samt 2 ekstramøter i perioden, i tillegg til at en rekke saker er blitt behandlet på e-post og telefon. Styrets sentrale oppgaver: -NHFs president deltok på NIFs ledermøte i Stjørdal, mai 2012, i tillegg til at han og 1. visepresidenten deltok på 4 møter samt årsmøtet i SFF (Særforbundenes Fellesorganisasjon). -NHF organiserte IFSS og ESDRA kongressene på Gardermoen i juni. Representanter fra NHF på disse kongressene var Marte Hjertum og Thomas Vedeler. -Oppfølging av de ansatte i administrasjonen. - Styret har startet en dialog med administrasjonene for Ungdoms OL, YOG 24

26 - Representasjon under Femundløpet, Finnmarksløpet, Seppalaløpet og utdeling av NM medaljer. -I mars 2013 fratrådte hele TKN sine verv etter uenighet i forhold til hvordan styret hadde håndtert VM og enkeltutøveres ønske om å stille opp i Alaska. Styret overtok da ansvaret for TKN og har brukt kontaktpersoner i forhold til arbeidsoppgaver som har vært relatert til TKN. -Presidenten trakk seg fra sitt verv av personlige og familiære årsaker i mars 2013 og styret har da hatt en omrokkering innad slik at 1. visepresident har vært fungerende president siste del av tingperioden. 2. visepresident har rykket opp som 1. visepresident og vara til presidentskapet er inne i styret som fast medlem som 2. visepresident. -Styret har hatt sterkt fokus på økonomien på slutten av tingperioden. Det er opprettet en økonomiansvarlig som følger med på alle utbetalinger og det har vært arbeidet mye med budsjettene både for 2013 og Vi har sett på regnskapsrutinene og det vil komme endringer her som gjør det enklere å holde oversikt over økonomien i framtiden. Administrasjonen Antall ansatte (årsverk), arbeidsmiljø, sykefravær etc.: Norges Hundekjørerforbunds virksomhet administreres fra forbundskontoret på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Virksomheten drives i henhold til tingvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø. NHFs kontor hadde ved utgangen av ansatte; generalsekretær samt administrasjonskonsulent. Sentrale oppgaver: Daglige administrative rutiner. Planlegging av møtevirksomhet; Forbundsting, styremøter, klubbmøter Jobbing mot NIFs trenerløype Deltakelse møter i regi av NIF og særforbund, samt deltakelse på styremøter i NHF. NHFs regnskap. Informasjon ut mot NHFs klubb/kretsledd, e-post, brev samt hjemmesider. Administrasjon og gjennomgang av post 3 midler Handlingsplanen for tingperioden Vurdering av aktivitet i forhold til mål: Arrangert sommerhundekjørerskole. Oppfølging av terminlister samlet for slede og nordisk. Søkt IFSS om å få avholde EM i Startet arbeidet med en medieplan. Avholdt høst og snøsamling på Hamar for alle interesserte. Hatt deltagere i internasjonale mesterskap. Avholdt et oppvisningsrenn for YOG administrasjonen. Arbeidet aktivt for å få inn funksjonshemmede i idretten. 25

27 Aktivitet i utvalg og komiteer valgt av særforbundstinget Forbundets kontrollkomite og valgkomite jobber med de sakene de er tildelt. Se også egne årsberetninger fra de tre tekniske komiteene (TKN, TKS, TDK) i tillegg til ungdomskomiteen. Aktivitet i styreoppnevnte utvalg, råd og komiteer Forbundets Antidoping komite (ADK) jobber med saker de er tildelt. Se egen årsberetning fra komiteen. Veterinærgruppen jobber med veterinær-relatert arbeid i forhold til løp/konkurranser som arrangeres igjennom året. NHF sin YOG gruppe er i gang med arbeidet for å få med hundekjøring som en del av kulturprogrammet under ungdoms OL på Lillehammer i Resultater og hedersbemerkelser Resultater: Resultater fra internasjonale mesterskap, Norgesmesterskap, kongepokalvinnere etc. finnes i forbundets tingdokumenter, samt på hjemmesidene Økonomisk årsberetning for Norges Hundekjørerforbund - Innledning: Norges Hundekjørerforbund er en medlemsorganisasjon for hundekjørerklubber i Norge tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og har kontor på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. - Antall medlemmer ved årsskiftet: 61 idrettslag, 4 særkretser og 7660 enkeltmedlemmer. Dette innebærer en vekst på 685 medlemmer i forhold til fjoråret. Presisering: Dette er de offisielle tallene fra NIF, der totaltallene til fleridrettslagene som har hundekjørergrupper er tatt med. Tar vi kun med hundekjørergruppenes tall, sammen med særidrettslagenes tall har forbundet til sammen 5101 medlemmer. Dette tallet er det som er mest korrekt for Norges Hundekjørerforbund. - Miljø: Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert om skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. - Sykefravær: Ingen større sykefravær i Likestilling: Andel kvinner og menn blant de ansatte er 50/50. - Årsregnskap: Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av særforbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet viser et underskudd på kr ,- mot fjorårets underskudd på kr ,-. 26

28 Styret foreslår følgende årsoppgjørsdisposisjoner: hele underskuddet overføres fra fond. Etter disponeringen utgjør forbundets egenkapital kr ,-. Lov: Norges Hundekjørerforbund har en lov som er i tråd med lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, og den økonomiske årsberetningen er avgitt i tråd med regnskapsloven. - Fortsatt drift: Årsregnskapet skal avgis under forutsetning om fortsatt drift Medlemstall for 2012: Antall medlemsklubber: 61 Antall særkretser: 4 Aktive medlemmer i de grenene/idrettene særforbundet organiserer: 0-5 år 6-12 år år år 26 år og Totalt eldre Kvinner Menn Totalt Medlemsutvikling i antall idrettslag medlem av forbundet: Antall idrettslag Oslo, 30. april 2013 Norges Hundekjørerforbund Katrine Foss Venke de Lange Anders Fugelli fung. president fung. 1. visepresident fung. 2. visepresident Stein Tage Domaas Eilert Hesthagen Maren Lindahl styremedlem styremedlem styremedlem 27

29 11. TKN Årsberetning 12/13 TKN har i perioden bestått av: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Marte Hjertum Anne Gry Spigseth Christina Holst Jensen Eirik Ofstad Amundsen Ina Kjøge Hele TKN trakk seg Etter det tok styret og administrasjonen over deres oppgaver. Terminlisten Sesongen startet 05.januar og ble avsluttet 07. april. Det har vært 24 terminfestede løpsdager og totalt 30 løp. 2 av disse måtte dessverre avlyses pga. dårlige forhold. Sett mot fjoråret med 29 løpsdager, var det i år 5 færre. VM og SOC gikk relativt parallelt og det ble derfor en stor pause midt i sesongen for utøverne som ikke reiste dit. Her oppfordres klubbene til å arrangere løp slik at bredden i nordisk også har et attraktivt løpstilbud. Rekruttering I samarbeid med TKS og UK ble det arrangert en juniorsamling på Gåsebu i desember. Dette var et veldig populært tiltak, og vi ser positivt på at ungdommene får muligheten til å møtes på tvers av gren og stilart. Når man ser på resultatene for sesongen 2013 så er det meget bekymringsfullt å se den lave deltakelsen i de aldersbestemte klassene, og særlig i gutteklassene er det veldig få løpere. Dette viser seg også på junior og seniornivå for herrene. På damesiden har det vært greit på seniornivå og i noen av pikeklassene. Det bør med bakgrunn i dette settes i gang tiltak ute i klubbene som kan bidra til rekruttering av nye utøvere og like viktig, ta vare på de eksisterende utøverne. Landslaget Landslaget har bestått av følgende utøvere: Menn senior Svein Ivar Moen Yngve Hoel Eskil Knag Jørgen Mæland Trond Are Hoel Kvinner senior Yvette Hoel Ninan Renate Karlsen Carina Nilsen Menn junior Mikal Lillestu Ole Jørgen Thue Holthe Trysil Hadeland Nittedal Bærum Grenland Hadeland Asker Bærum Trysil Bærum 28

30 Kvinner junior Maiken Olden Katrine Mo Trysil Asker Junior- og seniorlandslaget har hatt noen fellessamlinger og noen hver for seg. Senior: 18. august - Fossum september Trysil oktober Prestegårdshytta november Ruten desember Spåtind Junior: september Trysil oktober november Budor desember Spåtind Internasjonale mesterskap Barmarks EM Christianslust, Tyskland Her var Norge svært godt representert med 33 utøvere. På totalt 50 starter tok Norge til sammen 20 medaljer (8 gull, 6 sølv, 6 bronse). Det var våre juniorer som spesielt utmerket seg i dette mesterskapet og tok 11 av medaljene. VM på snø Salcha og North Pole, Alska Norge stilte med en nordisk tropp på 2 damer og 2 herrer. Det var også tatt ut to juniorer, men juniorklassene ble dessverre avlyst på grunn av for få deltakere. I de nordiske øvelsene tok de norske utøverne til sammen 16 medaljer (4 gull, 7 sølv, 5 bronse). SOC Oulu, Finland Norge stilte med en tropp på 16 utøvere, 3 junior herrer, 3 senior herrer, 2 veteran herrer (ikke SOC), 2 junior damer, 4 senior damer og 2 pikeløpere (ikke SOC). Nordiskutøverne tok til sammen 17 medaljer, 7 gull, 5 sølv og 4 bronse. Olympiatoppen TKN har i perioden hatt en løper på OLT B-stipend, Svein Ivar Moen. Det er sendt inn ny søknad for kommende sesong etter innstilling fra NHF s styret og TKS. Svein Ivar Moen og Yvette Hoel er innstilt fra nordisk. Takk til alle klubber som skaper aktivitet og konkurranser. På vegne av styret, Katrine Foss, fungerende president. 29

31 12. Årsmelding TKS sesongen 2012/2013 Teknisk komite sledehund har i perioden bestått av: Leder: Stein Tage Domaas Nestleder: Thomas Vedeler Medlem: Trine Sørum, Karin Larsson og Jo Jøldal Det har vært avholdt tre møter i perioden. Ellers har saker vært fortløpende behandlet pr epost. Leder og nestleder har også vært medlemmer av NHF sitt hovedstyre. En eller begge har deltatt på de fleste møter. Leder har etter hvert deltatt på Skype, noe som fungerer bra. Løp i sesongen 2012/2013 På Tinget i 2012 ble det uttrykt et unisont ønske om å se fremover. Det gjenspeiler seg i løp satt opp på terminlistene, se NHF s hjemmesider. Det er i tillegg arrangert andre løp i regi av tilsluttede klubber. NM sprint 4-spann var denne sesongen satt opp med Kongepokal. NM sprint og mellomdistanse ble arrangert av Holmenkollen SK og Hamar TK. NM langdistanse, begrenset klasse og prøve-nm junior ble arrangert av Femundløpet/Femund TK. NM langdistanse, åpen klasse ble arrangert av Finnmarksløpet/Alta TK. TKS vil rette en spesiell takk til NM-arrangørene og en generell takk til alle de andre arrangørene. TKS ønsker også å nevne at det lørdag 13. april ble det avholdt et oppvisningsrenn på Birkebeiner skistadion på Lillehammer i hovedsak for administrasjonen i organisasjonen bak Ungdoms OL som skal arrangeres i TKS vil takke alle som stilte opp for å få til dette. Samlinger Sittende TKS har prioritert å bruke sine begrensede midler i all hovedsak på juniorsatsing/rekruttering til sporten. Det har derfor bare vært avholdt to ungdomssamlinger. En på Gåsbu, som er et samarbeid mellom UK, TKN og TKS og en rekruttsamling, barmark, på Midtkil i Stjørdal kommune i regi av Barmarkscupen, med støtte fra TKS. Mesterskap og større internasjonale løp Det har vært norsk deltagelse i bl.a. VM, SOC og Iditarod med flotte resultater. Landslag Se forbundets hjemmesider 30

32 Olympiatoppen og stipender TKS har nominert flere sledekjørere, men sett i den totale sammenhengen ble det prioritert nordiskkjørere på topp. Se NHF-styrereferat for detaljer. Økonomi TKS har holdt seg innenfor sin vedtatte og tildelte ramme av midler. TKS vil nevne satsingen på junior langdistanse, hvor vi har gått inn med lovnad om midler for å få opprettet juniorklasser i terminfestede løp, samt med støtte av startkontingenten i junior-nm. Se regnskapet for andre detaljer. Stein Tage Domaas leder 31

33 13. Teknisk delegert komite's beretning for sesongen 2012/13 TD komiteen har i perioden 2012/2013 bestått av: Leder: Nestleder: Medlem: Medlem: Medlem: Eilert Hesthagen, Gausdal Bent Aaseby, Hakadal Rita Halvig,Eiby, Alta Marianne Olsen, Ridabu Morten Sørensen, Engerdal TD lista består av følgende: 7 stk Internasjonale (ESDRA/IFSS licensed) TD er hvorav en er Race Marshall og 4 stk ESDRA/IFSS nasjonal licensed TD er (Judges) 11 stk Riks TD er, 10 stk er krets TD er og 5 stk TD aspiranter til sammen 37 stk. Av disse er 17 aktive, noen kan være bare på et arr. og noen 3-4 i løpet av sesongen. I tillegg har 2 stk permisjon. Det var og utnevnt 4 TD assistenter på et langdistanseløp. TD ene er fordelt på begge stilarter dog flest i slede. Det er pr dato 9 som er kvalifiserte i begge stilarter, 6 TD er i nordisk og 22 er kvalifiserte i slede. TDK har ikke hatt noen møter i perioden, av den grunn at komiteens medlemmer er spredt over hele landet, men jevnlig mail og telefon kontakt. Utnevnelse av TD er til aktuelle løp har vært gjort pr. mail og telefon. Komiteen har til løp i perioden utnevnt /utpekt 17 TD er, 5 aspiranter og 4 assistenter til terminfestede løp/arrangementer i slede som har gått over 47 løpsdager og det har vært utnevnt 11 TD er til terminfestede løp i nordisk som har gått over 28 løpsdager. Til sammen er det terminfestet 41 løp, 15 nordisk, 16 slede og 10 barmark som har gått over 13 dager, herav ett løp med NM status. 7 TD er var engasjert i barmarkløpene. Flere av TD ene har fungert i alle stilarter 4 løp hadde E- og W-Cup status. Det ble arrangert 2 VM/SOC-uttaksløp i nordisk og et med E- og W-Cup status Tradisjonelt er det i forbindelse med Tinget arrangert en TD samling hvor det blir tatt opp sesongens løp med gjennomgang/diskusjoner omkring TD rapportene TD er møter opp på disse samlingene For Teknisk komite Eilert Hesthagen Leder 32

34 14. Årsrapport fra ungdoms komiteen 2012/2013 I år har ungdoms komiteen (UK) bestått av leder Maren Lindahl og nestleder Martin Kavli Lysgaard. I tillegg oppnevnte UK i mars 2013 tre medlemmer; Alexandra Vedeler, Kristian Sæther og Ole Jørgen Thue Holthe. UK har i år arrangert en vintersamling i samarbeid med TKN og TKS helgen desember. Denne var svært vellykket. Det vil også bli arrangert en samling i Sjoa, der vi i tillegg til å fokusere på det sosiale på tvers av grener, skal gå igjennom tingforslagene, slik at ungdommen skal kunne komme med sin stemme inn til tinget. UK ser på det som svært viktig å få frem ungdommens stemme og ønsker inn i idretten, og jobber alltid mot dette. Elverum, Mvh Maren Lindahl 33

35 15. Årsrapport fra barmarksutvalget 2012 Utvalget har i perioden bestått av: Venke de Lange Lena Boysen Hillestad Christina Holst Jensen Maren Lindahl Martin Kavli Lysgaard leder nestleder (fra sledehund) medlem (fra nordisk stil) medlem (fra ungdomskomiteen) medlem (fra ungdomskomiteen) Barmarksesongen startet i juni, med 2 løp i Midt-Norge, som en del av deres barmarkscup. Dette har nå blitt en tradisjon i området, noe vi i BMU setter stor pris på. Noe for flere andre områder/klubber å kunne ta tak i for å gjøre noe tilsvarende?. Norgesmesterskapet ble arrangert oktober på Froksmoen, Ringerike. Dette var et fellesarrangement, der de tre arrangørklubbene Ringerike Trekkhundklubb, Asker Trekkhundklubb og Bærum Hundekjørerklubb gjorde en kjempeinnsats for å få gjennomført dette som hittil var det største barmarksarrangementet i NHFs historie. Det var over 200 startende ila. disse to dagene, og selv med værmessige utfordringer lørdag, dro de det hele i land. Helge Ingstads datter, Benedicte Ingstad, var også til stede søndag og var med og hjalp til på premieutdelingen. Arrangementet var også uttak til EM. EM ble arrangert i Christianslust, nord i Tyskland, i november. Norge hadde 33 startende i dette mesterskapet, og utøverne forsynte seg godt av medaljepotten, med til sammen 8 gull, 6 sølv og 6 bronse! Med NM ble det totalt arrangert 10 barmarksløp i Norge i BMU vil takke de respektive klubber som har stått som arrangører her: Asker Trekkhundklubb, Bærum Hundekjørerklubb, Drammen Trekkhundklubb, Innherred Trekk og Brukshundklubb, Molde og Omegn Hundekjørarlag, Ringerike Trekkhundklubb, Skaunakjølen Trekkhundklubb, Stjørdal Trekkhundklubb, Trondheim Trekk og Brukshundklubb. Reistad, 25. april 2013 Venke de Lange leder BMU 34

36 16. ÅRSBERETNING FRA ANTIDOPINGKOMITEEN (ADK) 2012 Antidopingkomiteen har bestått av: Anne-Grethe Sætrang (leder) Doping Control Offiser, IFSS og ESDRA Lars Gundersen Veterinær Sverre Arne Sande Farmasøyt Christian Lundin - Jurist Marianne Lund Doping Control Offiser, IFSS, ansvarlig foredrag/utdanning ADK har ansvar for antidopingarbeidet på hunder, mens for utøverne så er det Antidoping Norge (ADN) som er øverste myndighet i Norge. Utøverne plikter å sette seg inn i de regler og retningslinjer som gjelder her. Enhver som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF eller deltar i konkurranser arrangert av idrettslag plikter å la seg og sine hunder dopingteste. Hund I Norge er det IFSS sine regler og forbudsliste som gjelder, og kun denne. Vi har ingen egne dopingregler bestemt av våre myndigheter og må derfor forholde oss til IFSS sine regler. Enkelte land har egne dopingregler som er strengere enn IFSS sine, utøvere som konkurrerer i utlandet må derfor undersøke hvilke regler som gjelder i det aktuelle land. IFSS sitt regelverk er basert på WADA koden, versjon 2009 og godkjent av WADA. Regelverket finnes på NHF s hjemmeside. Her finnes også prøvetakingsprosedyre på engelsk og norsk. Doping arbeid Medlemmene i ADK har hatt kontakt gjennom mail og telefon gjennom året. Vi har samarbeidet med NHF s veterinærgruppe og oppdaterer jevnlig veiledningslisten med karensdager for de mest vanlige preparater som benyttes til behandling av hund i Norge. Denne listen ligger på NHF s hjemmeside. Listen er som sagt veiledende da det er utøvers ansvar å ikke stille til start med medisinert hund. Vi har også i år hatt utstrakt samarbeid med IFSS og blir oppdatert ukentlig. Vi påvirker disse organisasjoner vedrørende bedre presisering av regler og forbudsliste. ADK s leder er også medlem av det internasjonale forbunds antidopingkomite. Det arbeides mye med å få til et rettferdig regelverk. Forbudslisten tas også opp til vurdering jevnlig. IFSS kom med ny forbudsliste midt i sesongen 2013, med tillat bruk av flere medikamenter som hittil har vært forbudt. Det virker som forbudslisten ble endret for å få gjennomført VM i Alaska. Vi synes det er kritikkverdig å forandre forbudslisten midt i sesongen og ADK er også uenig i å tillate en del av medikamentene som nå står på «kontrollert» liste. Det ønskes en bred debatt her om vi fortsatt skal forholde oss til IFSS sin forbudsliste eller utarbeide en «strengere» liste her hjemme. Det er ikke bare hensyn til hundens helse men også etikk og moral. 35

37 For tiden er ADK leder medlem av NKK s antidopingkomite hvor det arbeides iherdig med å få på plass et norsk dopingreglement. Prøveprosedyrer etc. baserer seg på NHF s regler. Det vil også her bli laget en håndbok med karensdager som vil være en god rettesnor for våre utøvere. NKK s forslag er for tiden ute på høring. Det kan være en mulighet at NHF bruker NKK s forbudsliste og ikke IFSS, men dette må i tilfelle tas opp på neste Ting. ADK holder seg oppdatert på lover og regler ang. doping ved tett samarbeid med NIF og Antidoping Norge gjennom seminarer, foredrag og møter. ADK har prioritert å informere om antidopingarbeide og hvordan dopingkontroller foregår gjennom å holde foredrag i klubber, kretser og landslag. Vi har også holdt foredrag i raseklubber. Alle regler og info du trenger finner du på NHF s hjemmeside, Svært mange utøvere og veterinærer har tatt kontakt med komiteen for å få svar på spørsmål og bistand før hunden skal medisineres, noe vi synes er svært gledelig. IFSS har laget et eget utdanningsprogram for dopingkontrollører. Undervisningen foregår med teori over to dager og praksis ved flere hundekjørerarrangement. Det er få Doping Control Offisers (DCO) totalt men i Norge har vi 2 DCO og 2 Doping Control Assistents ( DCA). Siden det er så få som er godkjent som DCO og DCA blir medlemmer av ADK flittig brukt som dopingprøvetakere i internasjonale mesterskap i utlandet. Dopingprøver I 2012 ble det foretatt 6 dopingprøver 2 i NM nordisk, 2 i Seppala og 2 i NM Barmark. Alle prøvene var heldigvis negative. På Seppala var representant fra NKK tilstede som observatør under dopingprøvene. Vinter 2013 er det hittil foretatt 6 dopingprøver og en av disse er dessverre positiv. Denne saken er under arbeid i NHF s høringspanel og vil bli oversendt Antidoping Norge som har sagt seg villig til å være påtalenemnd. Rent Idrettslag Ren utøver Flere idrettslag har gjennomgått Antidoping Norges case; Rent Idrettslag og også mange utøvere har gått igjennom og fullført caset Ren Utøver. Vi anbefaler alle klubber og enkelt utøvere til å logge seg inn på Antidoping Norges hjemmeside og gjennomgå disse case. De er svært lærerike og mange spørsmål du lurer på vil bli besvart. Anne-Grethe Sætrang Leder ADK 36

38 NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION 17. Til tingdelegatene Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855 OSLO POST ADDRESS: N-0840 OSLO PHONE: (+47) FAX: (+47) BANK: IBAN: NO BIC: DNBANOKK Oslo, 30. april 2013 VEDR. ÅRSBERETNING FRA VETERINÆRGRUPPA Forbundskontoret har pr. dags dato ikke mottatt veterinærgruppas årsberetning.. Denne vil bli sendt ut så snart den mottas, evt. delt ut i forbindelse med tinghelgen. Med vennlig hilsen Norges Hundekjørerforbund Stephen Smithurst generalsekretær

39 18. Årsmelding fra Lovutvalget Perioden Lovutvalget har i perioden bestått av Knut Myhre (leder) Kathrine Fjeldstad (medlem) Christian Lundin(medlem) Lovutvalget har ikke hatt nye saker til behandling i denne perioden. Lovutvalget har i perioden fått henvendelser vedrørende saker som ligger utenfor utvalgets myndighetsområde og disse har blitt oversendt til rette instans. Knut Myhre representerte Lovutvalget på NIFs lov- og domsseminar 26. og 27. oktober Hakadal 14. april 2014 Knut Myhre Sign. 38

40 NORGES HUNDEKJØRERFORBUND S HANDLINGSPLAN

41 Hundekjøring Målsetting Norges Hundekjørerforbund (NHF) skal i planperioden befeste sin posisjon som verdens beste hundekjørernasjon, og styrke attraktiviteten for både sommer- og vinteraktivitetene. Det er en viktig oppgave for Norges Hundekjørerforbund å bidra til at oppslutningen om idretten styrkes nasjonalt og internasjonalt. Handlingsplanen skal speile NIFs idrettspolitiske dokument og de prioriteringer dette legger opp til. Innsatsområder Toppidrett NHF skal ha elitelandslag for seniorer og juniorer i alle grener. Norge skal være beste nasjon sammenlagt for kvinner og menn på medaljestatistikken i EM og VM, og vi skal ha utøvere som oppnår medaljer i EM og VM for juniorer. NHF skal jobbe for plass i det olympiske øvelsesprogrammet og Ungdoms-OL på Lillehammer i NHF skal bidra aktivt i IFSS for å tilpasse hundekjøring til også å være en Olympisk arena-idrett. i samarbeide med IFSS, NIF og IOC. NHF skal fortsette samarbeidet med Olympiatoppen og utnytte deres spisskompetanse. Aktivitet Rekruttering er et prioritert innsatsområde i planperioden, der vi skal øke antall aktive utøvere og samtidig beholde de vi har lengre i idretten vår. Følgende måltall skal oppfylles innen 2016: o Norges Hundekjørerforbund skal ha minst 800 lisensutøvere o Deltakerantallet i norgesmesterskapene og gutt/pike-mesterskap skal øke med 20 %. o Mål for nordisk: 30 terminfestede løpsdager årlig, 20 % økning av antall deltakere i konkurranser, og minst 15 klubber med løpsarrangement o Mål for slede: antall terminfestede løpsdager skal øke med 30 %, antall lisensutøvere med 10 % o Mål for barmark: 20 terminfestede løpsdager og 40 % økning av antall deltakere i konkurranser (Måltall skal regnes ut fra sesongen 2011) Det skal gjennomføres minst 5 hundekjørerskoler hvert år. Disse bør arrangeres i forskjellige deler av landet. Det skal tilrettelegges for funksjonshemmedes deltakelse i trening og konkurranser og arrangere konkurranser med minst en klasse som ivaretar denne muligheten. NHF skal sikre og ivareta mulighetene for å utøve hundekjøring, i hele landet og i alle grener. Utvide terminlisten til en aktivitetskalender der alle hundekjøreraktiviteter og konkurranser blir synlige. Konkurranser Det skal arbeides for et bedre og samordnet regelverk for arrangement på nasjonalt og internasjonalt plan. Internasjonale mesterskap skal ha et forutsigbart øvelsesprogram som ikke diskriminerer noen grener eller deler av disse, men hvor alle har en like stor plass. SOC, EM og VM er svært viktige for hundekjøringen. NHF skal arbeide for et konkurranseprogram i alle stilarter som sikrer deltakelse i internasjonale mesterskap og mesterskapenes overlevelse på sikt. NHF skal gjennom aktiv deltakelse i IFSS og ESDRA s ulike beslutningsorganer være en sentral aktør i utviklingen av internasjonal hundekjøring. NHF skal jobbe for større internasjonal utbredelse av langdistanse, spesielt i Europa. Dette bla. ved deltakelse i kulturdelen av Ungdoms-OL på Lillehammer i

42 Hundekjøring med pulk er en historisk viktig del av hundekjøringen i Norge. NHF skal fortsette arbeidet for større utbredelse av denne stilarten internasjonalt, med målsetting om at pulk skal bli en like viktig del av nordisk stil som snørekjøring er internasjonalt. For lovlig reklame gjelder NIFs bestemmelser og de vedtak som forbundsstyret fatter. Konkurransevirksomheten skal skape samhold, toppresultater og økt oppslutning om konkurransene, både i sommer- og vintersesongen. Arrangere nasjonale mesterskap, gutt/pike-mesterskap, gutt/pike-cup og norgescup. Det skal tilstrebes at flest mulig av våre viktigste konkurranser sanksjoneres som E-cup og V-Cup. NHF skal ha et konkurransetilbud som er åpent og tilgjengelig. Det skal følge NIFs idrettspolitiske målsettinger., Konkurranseformer og kjørereglement skal utvikles og tjene som et verktøy for å nå målsettingene om økt oppslutning. Arrangement NHF skal videreutvikle gode sportslige og publikumsvennlige arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Norge skal med jevne mellomrom arrangere SOC, EM og VM. NHF skal arbeide for å få på plass et nasjonalanlegg og treningssenter for alle grener på Hamar. Kompetansen på gjennomføring av arrangement skal styrkes. NHF skal ha et komplett elektronisk brikkebasert tidtakings og resultatsystem som skal kunne benyttes for alle lisensbetalende utøvere. NHF skal jobbe for å heve statusen på tradisjonsrike løp som Seppala-løpet og andre løp. 41

43 Utdanning og kompetanse Målsettinger Norges Hundekjørerforbund skal i planperioden gjennomføre et kompetanseløft i hele organisasjonen, med fokus på trenerutdanning og skolering av tillitsvalgte. Innsatsområder Organisasjonsutvikling Gi både medlemmer og ikke-medlemmer tilbud om kurs og andre opplæringstiltak med høy kvalitet og god geografisk dekning. Arrangere samlinger og seminarer innenfor aktuelle tema. Trening og konkurranser Det skal utdannes minst 10 trenere og 10 aktivitetsledere hvert år, når den nye trenerutdanningen er på plass. Alle hundekjørere skal ha tilbud om kvalifisert trener og veiledere, og gode og attraktive trenings- og konkurransetilbud. Det skal avholdes minst ett TD-kurs hvert år. NHF skal ha minst 7 internasjonale TD er og minst 5 nasjonale TD er. Det skal utdannes minst 10 doping-kontrollører på hund, slik at det kan utføres dopingtester hvis det er budsjett til det Delta i sammenhenger som bidrar til økt kunnskap, forståelse og interesse for hundekjøring blant myndighetene og befolkningen for øvrig. Utveksle kompetanse med andre nasjoner. Informasjon og påvirkning Målsettinger Befolkningens kjennskap til hundekjøring skal være på et høyt nivå, og NHF skal søke å oppnå best mulig rammebetingelser for virksomheten. Norges Hundekjørerforbund skal være attraktivt både som sponsorobjekt og samarbeidspartner Innsatsområder Generelt informasjonsarbeid Drive aktiv informasjonsspredning overfor samfunnet og medlemmene gjennom aviser, tidsskrifter, radio- og tv-kanaler Ha en levende og oppdatert nettportal. Kretsene skal tilbys egne nettsider i forbundsportalen. Utarbeide medieplan (hvem uttaler seg om hva) Den nye hjemmesiden til forbundet skal fungere som et kompetansebibliotek der fagartikler, og diverse litteratur publiseres. 42

44 Påvirkning Sikre at hundekjøring oppnår gode rammebetingelser og økt oppslutning NHF skal søke å få til minst ett løp i hver gren med TV-sending hvert år. Aktivt delta på den idrettspolitiske arena Alle nivåer i organisasjonen skal være faglig oppdatert og skal bistå i påvirkningsarbeidet. Organisasjonen skal på alle nivåer være en aktiv og positiv informasjonsspreder både internt og eksternt, og skal stimulere til økt kunnskap og interesse for hundekjøring i befolkningen. Internasjonalt engasjement NHF skal være representert i internasjonale hundekjørerorganisasjoner, og være en aktiv påvirker i utviklingen av internasjonal hundekjøring. Forbundspresidenten er vår fremste talsmann overfor internasjonale fora. 43

Resultatliste Lørdag 31. januar 2015

Resultatliste Lørdag 31. januar 2015 Jenter 13-16 år combined 2,5 km pulk + 2,5 km snørekjøring 1 5 Julie Boysen Hillestad Holmenkollen SK 12:04:00 00:06:04 00:12:29 2 2 Synne Knag Nittedal HK 12:01:00 00:06:44 00:13:36 00:01:07 3 Emilie

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 12-13 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Mandag 8. april 2013 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), fung. president Anders Fugelli (AF), fung. 2. Visepresident Stein

Detaljer

RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1

RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1 RESULTATLISTER - Drammen Grand Prix 6.10.2013 Heat nr. 1 Gutt/pike sykkel 1 hund G/P 12-13 år 1 hund kl.1100 1 1 André Boysen Hillestad Holmenkollen Sportsklubb 3.22.7 2 8 Oda Amundrud Bærum 3.26.1 1 2

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. februar 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 13-14 Sted: Tverrsjøen, Jevnaker Tid: Lørdag 17. august 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Onsdag 5. november 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

,'",_ NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2015-2016. www.sleddog.no BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER. Funk. sleden i bruk!

,',_ NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2015-2016. www.sleddog.no BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER. Funk. sleden i bruk! ,'",_ NORGES HUNDEKJØRERFORBUND TINGPERIODEN 2015-2016 BERETNINGER TINGFORSLAG FAGMØTE SAKER Funk. sleden i bruk! www.sleddog.no FORBUNDSSTYRETS MEDLEMMER KLUBBER SÆRKRETSER NIF'S REPRESENTANT TINGVALGTE

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 18. november 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 13-14 (arbeidsmøte)

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 13-14 (arbeidsmøte) REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 13-14 (arbeidsmøte) Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Søndag 27. april 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 13-14 Sted: Scandic Oslo Aiport Hotel, Gardermoen Tid: Fredag 13. juni 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 25. mars 2015 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 13. januar 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 2. september 2013 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Stein Tage Domaas

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 15-16

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 15-16 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 15-16 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Onsdag 16. mars 2016 Til stede: Siri Barfod (SB), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Roger Leegaard (RL), 2.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Onsdag 3. september 2014 Til stede: Forfall: Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. visepresident Jan

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 13-14 Sted: KCO Advokater, Malmskriverveien 4, Sandvika Tid: Tirsdag 11. juni 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident

Detaljer

SAK 1 Åpning av NHF s Ting 2013

SAK 1 Åpning av NHF s Ting 2013 SAK 1 Åpning av NHF s Ting 2013 Fungerende president i Norges Hundekjørerforbund, Katrine Foss, åpnet tinget ved å ønske alle delegater, NIFs representant, IFSS representant, inviterte gjester samt administrasjonen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 15-16

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 15-16 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11 15-16 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 9. mai 2016 Til stede: Siri Barfod (), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Roger Leegaard (RL), 2. visepresident

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 15-16

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 15-16 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 15-16 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 11. april 2016 Til stede: Siri Barfod (SB), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Roger Leegaard (RL),

Detaljer

Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 0.0 Velkommen Stein Tage

Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 0.0 Velkommen Stein Tage TKS 2014/15 Møte nr 2/2014-15 Sted: Scandic Gardermoen (tidligere Rica) Dato: Tinghelga, 13. juni Kl: Tilstede:, Thomas Vedeler, Tora Kleven, Kristian Sæther Saksliste Pkt: Sak: Ansvar: Annet: 0.0 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 15-16

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 15-16 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 15-16 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 14. september 2015 Til stede: Forfall: Siri Barfod (SB), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Roger Leegaard

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 7. oktober 2013 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident (til

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 24. mars 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. Visepresident Siri Barfod

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 15-16

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 15-16 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 15-16 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 9. desember 2015 Til stede: Forfall: Siri Barfod (SB), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Roger Leegaard

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 15-16

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 15-16 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 15-16 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Mandag 12. oktober 2015 Til stede: Forfall: Siri Barfod (SB), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Roger Leegaard

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE NORGES HUNDEKJØRERFORBUND NORWEGIAN SLED DOG RACING ASSOCIATION Til alle klubber tilsluttet Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET REFERAT FRA FORBUNDSTINGET Scandic hotell Helsfyr, OSLO 11/04-2015 REPRESENTANTER NCFs styre Ronny Stavsholt Christine Josephsen Tor E. Gjersøe Karoline Olsen Anne-Renèe Mauuarin Bærum JFF Drammens Sportsfiskere

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND ØNSKER VELKOMMEN TIL SAVALEN 7. - 8. FEBRUAR 2015 NM DEL I, NORDISK STIL WORLD CUP PRØVE EM

NORGES HUNDEKJØRERFORBUND ØNSKER VELKOMMEN TIL SAVALEN 7. - 8. FEBRUAR 2015 NM DEL I, NORDISK STIL WORLD CUP PRØVE EM NM DEL 1 SAVALEN SKIARENA NORDISK STIL 2015 NORGES HUNDEKJØRERFORBUND ØNSKER VELKOMMEN TIL SAVALEN 7. - 8. FEBRUAR 2015 NM DEL I, NORDISK STIL WORLD CUP PRØVE EM Samarbeidspartnere: Arrangør: Tynset Kommune

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Tirsdag 3. februar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 6. mai 2015 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB), 2. visepresident

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

FORBUNDSTINGET 14. 15. JUNI SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL GARDERMOEN. Fornøyde deltakere på årets Sommerhundekjørerskole på Austlid fjellstue i juni.

FORBUNDSTINGET 14. 15. JUNI SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL GARDERMOEN. Fornøyde deltakere på årets Sommerhundekjørerskole på Austlid fjellstue i juni. FORBUNDSTINGET 2014 14. 15. JUNI SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL GARDERMOEN Fornøyde deltakere på årets Sommerhundekjørerskole på Austlid fjellstue i juni. TINGREFERAT REGNSKAP BUDSJETT Fagmøte

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Landslaget sledehund 2013-2014

Landslaget sledehund 2013-2014 Langdistanse åpen klasse Thomas Wærner 40 år Nord-Torpa Torpa IL - Hundekjøring Ralph Johannessen 55 Dagali Hallingen Hundekjøyrarlag Yrke: Næringsdrivende Har drevet med hundekjøring siden 1975. Hunder:

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00

REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND. Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 REFERAT ÅRSTING 2013 NORGES TRIATHLONFORBUND Kinoteket, Ullevål Stadion, Oslo 16. November 2013, 14.00 17.00 35 stemmeberettigede delegater til stede. Se vedlagte liste over delegater. 12 Forbundstingets

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 5. oktober 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Jarl Fladeby (JF), 1. visepresident Venke de Lange

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\08\119767... Page 1 of 1 Fra: ivind Hartmann[oivind.hartmann@bsa.oslo.kommune.no] Dato: 08.01.2013 09:04:48 Til: POSTMOTTAK Tittel: VS: Fra Bydel Sagene: Informasjon om rets frivillighetsmidler med mere? Registreres

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD:

IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: IDRETTENS STUDIEFORBUND/NORDLAND TING 2016 SCANDIC BODØ HOTELL 23. APRIL 2016 INNHOLD: SAKLISTE SAKENES BEHANDLING STYRETS BERETNING FOR TINGPERIODEN 2014-2015 VALGKOMITEENS FORSLAG SAKLISTE Åpning Sak

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2015/2016

Uttakskriterier sesongen 2015/2016 Uttakskriterier sesongen 2015/2016 World Cup VM EM IBU Cup Junior VM Ungdoms OL Statkraft Young Star Basisregler for uttak For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø

TINGPERIODEN 2012/2014 23. november 2013 Tromsø PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/13. TINGPERIODEN 2012/2014 23. november Tromsø AJOURFØRT PR. 02.12.13 Deltagere: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) Møteleder I = Informasjonssak Camilla Eilertsen

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Uttakskriterier sesongen 2013/2014

Uttakskriterier sesongen 2013/2014 Uttakskriterier sesongen 2013/2014 World Cup OL U-26 EM IBU Cup Junior VM Alpencup Statkraft Young Star BASISREGLER FOR UTTAK For å bli tatt ut til WC må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 8 2012 Norges Orienteringsforbund Dato: 31. oktober 2012 Sted: Møterom 4018, Idrettens hus, Ullevål stadion Til stede: Fra styret Einar Tommelstad, president Dag Kaas, styremedlem

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer