RP nytt. Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet er tatt i mørket av fotograf Frank Robert Webermann. Nummer årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP nytt. Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet er tatt i mørket av fotograf Frank Robert Webermann. Nummer 1 2015. 21. årgang"

Transkript

1 RP nytt Nummer Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang (Foto: Frank Robert Webermann) Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet er tatt i mørket av fotograf Frank Robert Webermann.

2 Innhold Sammen - dag for dag...3 Småplukk....4 Vårsamling med innlagt årsmøte - invitasjon... 6 Nytt fra forskningen desember Tips, triks og hjelpemidler til glede eller frustrasjon. Mye finnes, men hva er bra?. 11 Tett på: Frank Robert Webermann Full uttelling for RP-foreningen ved extratildelingen Bokomtale...14 Tanker om: Stokken min henger i en tynn tråd!...16 Regionale RP-arrangementer...17 Bli med på vinterens høydepunkt ridderuken Team rp aktivitetskalender nå med egen turmarsj for rp forskning...18 RP-nytt Redaktør: Siv Løken Tlf Leder: Morten Tollefsen Tlf Nestleder: Martin Smedstad Tlf Styremedlem/Sekretær: Stine Jåthun Tlf Styremedlem: Håkon Gisholt Tlf Styremedlem/kasserer: Arvid Østbø Tlf varamedlem: Anne Kjørvik Tlf varamedlem: Frank Robert Webermann Tlf Medredaktør: Martin Smedstad Tlf RP-nytt fås i vanlig skrift, på lyd og elektronisk. Bladet utgis 4 ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge c/o Anne Berit Gransjøen, Hagaveien 14 E, 0980 Oslo Kto.nr.: Kto.nr. forskningsfondet: Org.nr.: Tlf E-post: Internett: Facebook: Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge Melding om skifte av navn, adresseetc gis på telefon eller epost Informasjonsmateriell: RP-håndbok, RP-filmer og annet materiell kan bestilles på telefon eller e-post Sats og trykk: 07 Gruppen AS Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: 07 Gruppen AS Opplag: 700 stk. ISSN

3 LEDER RP-NYTT 1/ Sammen - dag for dag Av Morten Tollefsen Varsomt tar jeg på meg store sko, og går i dine spor, og går i dine spor. Reisen, det er tiden som vi har, og valgene vi tar, sammen dag for dag. Stjerneskudd. Magnus Grønneberg Det var skummelt å si ja til å ta over som leder i RP-foreningen for tre år siden. Egentlig visste jeg ikke hva jeg tok på meg, og jeg forsøkte «varsomt å ta på meg store sko». Ja, for en ting var jeg fullstendig klar over: RP-foreningen hadde gjort mye bra arbeid og aktiviteten var omfattende. Heldigvis har jeg fått være med i et styrer som samlet har masse erfaring. Etter hvert har jeg fått bedre oversikt over forskning, rutiner, rapportering, utvalg, historikk, internasjonalt samarbeid og så videre! Det har vært en lærerik reise, og kanskje fortsetter reisen min også etter årsmøtet mars. På årsmøtet skal vi sammen ta viktige valg, og jeg oppfordrer alle medlemmer til å komme! 2014 ble et år med mye aktivitet: Retina International, vår- og høstsamling, idrettsarrangementer, likemannskurs, fjellturer med Tyrili,... Tusen takk til alle som har bidratt til å få til alt sammen! Jeg synes at vi som en ganske liten forening har grunn til å være stolt av hvor mye vi har fått til. Siste helga i november hadde styret sitt tradisjonelle todagersmøte. Redaktøren i RP-nytt og en representant for hvert av utvalgene deltok fredag ettermiddag/kveld. Før vi spiste en god middag sammen planla vi For styret var det veldig nyttig med et utvidet møte, og en ting er sikkert det jobbes bra i alle utvalg: info, likemann og Team RP. Jeg må også berømme Siv Løken, som har overtatt redaktøransvaret for bladet vårt: Jeg synes du har vært veldig flink! Styret fortsatte på lørdag. Da jobbet vi med mer administrative saker som årsmøtet, økonomi, Funkis-registreringer og så videre! RP-foreningen har et forskningsfond. Fondet har blant annet bidratt til at øyeleger og andre har fått delta på internasjonale konferanser. Styret tror at forskningsfondet blir enda viktigere i årene som kommer, og vi ønsker å øke kapitalen. Team- RP utvalget har jobbet mye frivillig i Administrasjonsstøtten til prosjektene i regi av utvalget er derfor ikke brukt, og det er mulig å overføre til forskning. I 2015 skal Team RP også samle inn midler ved

4 4 RP-NYTT 1/2015 SMÅPLUKK å arrangere en turmarsj. Sett av søndag 6. september. Da kan du både få en fin tur fra Sognsvann i Oslo og bidra til øyeforskning. Mange andre tiltak ble foreslått på julemøtet, og disse skal vi jobbe videre med. Styret vil oppfordre medlemmer utenfor Oslo til å gjøre ting sammen. I 2015 vil vi derfor bidra med midler. Har du en ide til et arrangement kan du nå søke foreningen om inntil kr. Les om dette seinere i bladet. Vi håper dette sammen med foreningens fellesarrangementer skal gjøre 2015 til et enda bedre år for enda flere rp ere! Bli med på vårsamling og årsmøte i Stjørdal! Det blir toppers! Småplukk Av Anne Berit Gransjøen Informasjonsutvalget: Utvalget har i år vært sammensatt av følgende personer: Martin Kristian Smedstad (styrets representant), Jorunn Austad, Ole Christian Lagesen og Anne Berit Gransjøen. Gjennom året har vi jobbet med RP/ nytt (utvalget er redaksjonsråd for redaktøren), foreningens nettsted, Facebook og Twitter, revisjon og produk sjon av informasjonsmateriell og utadrettet informasjonsarbeid. Vi arrangerte i samarbeid med Haukeland universitetssykehus i Bergen et fagmøte i forkant av foreningens årsmøtehelg. Selv om disse fagmøtene først og fremst er ment for øyeleger og andre fagpersoner på sykehuset, var det flere av årsmøtedeltakerne som var til stede på Haukeland. Et innholdsrikt fagmøte som vi oppfatter ble veldig godt mottatt. Etter hvert som vi må gjøre nye opptrykk av foreningens brosjyremateriell, gjør vi en revisjonsjobb slik at de skal være mest mulig oppdatert. Brosjyren om Stargardts sykdom kommer i revidert utgave på nyåret, mens brosjyren om Lebers Congenitale Amaurose (LCA) vil være den neste som står for tur til oppdatering. Det skjer mye på forsknings fronten og det ser ut for at det blir viktigere og viktigere med jevnlige oppdateringer. For godt og vel 10 år siden ble det utarbeidet «Veileder for tillitsvalgte» i RP-foreningen. Veilederen skal være til hjelp og anbefaling, basert på mange års erfaring, for alle tillitsvalgte i gjennomføringen av de forskjellige oppgavene som tilligger foreningen. RP-foreningen har ingen ansatte og det er derfor viktig å skriftlig tydeliggjøre ansvars forhold og arbeidsoppgaver. Veilederen gjennom går nå en skikkelig «ansiktsløftning» og vil komme i ny, revidert utgave innen årsmøtet 2015.

5 SMÅPLUKK RP-NYTT 1/ Følgende informasjonsmateriell kan bestilles hos RP-foreningen: Innsikt gir utsikter (informasjonshåndbok hefte) Mobilitet når synet svikter (DVD) Følelser når synet svikter (DVD) Retinitis pigmentosa, RP (brosjyre) Stargardts sykdom (brosjyre) Ushers syndrom (brosjyre) Lebers Congenitale Amaurose, LCA (brosjyre) LMBB-syndrom (brosjyre) Sjeldne, genetisk betingede netthinnesykdommer (brosjyre) Team RP (brosjyre) Simuleringsbriller (simulerer RP-syn) Informasjonskort for utdeling visittkortstørrelse) Fra noen av RP-nytts lesere har det kommet forslag på temaer for framtidige artikler. Dette setter vi svært stor pris på. Vi ønsker oss derfor flere forslag til temaer dere ønsker at vi skriver om. Meld forslagene inn på e-post til på telefon , eller ved å benytte vårt kontaktskjema på Likemannsutvalget: Likemannsutvalget har dette året bestått av Stine Jåthun (styrets representant), Bjarne J. Trodahl, Marianne Tollefsen og Anne Berit Gransjøen. Per 31/ hadde foreningen registrert totalt 18 likemenn. Utvalget har arrangert likemannskurs, hatt oppgaver som likemenn på høstkonferansen (blant annet ledet gruppesamtaler) og på årsmøtekonferansen. Vi har også testet muligheten av å benytte mobilnummeret til foreningen som en likemannstelefon under arrangementene. Dette regner vi med å videreføre. På har vi en egen side hvor seks av foreningens likemenn står oppført med navn, bilde, telefonnummer, e-postadresse og en liten omtale. I løpet av året har vi tatt imot noen henvendelser som viser at behovet er til stede. På slutten av året har foreningen endret innmeldingsskjemaet slik at de som melder seg inn, og ønsker det, kan bli kontaktet av en likemann. Dersom du har spørsmål av mer praktisk karakter eller rett og slett bare ønsker noen å snakke med, kan du gå inn på eller ta en titt i RP-nytt nr. 3, Her presenterer vi RP-foreningens likemannskorps. Medlemskontingent 2015: Når du leser dette bladet er det snart tid for å betale medlemskontingenten for Vi oppfordrer alle til å betale innen fristen. Det representerer et godt økonomisk grunnlag for driften av foreningen og det betyr at vi ikke behøver å purre etter fristens utløp. De tillitsvalgte ønsker å utføre alle oppgaver de mener er viktige og nødvendige for å være en god medlemsorganisasjon. Det eneste som utløser offentlig driftsstøtte er din innbetaling av medlemskontingenten, p.t. på kr 250,-. Da kan vi bruke tiden

6 6 RP-NYTT 1/2015 VÅRSAMLING vår på det som er viktig: Å informere om og å bidra til forskning på RP. E-postadresser Slik når du oss på e-post: For henvendelser til kasserer: For henvendelser vedrørende RP-nytt: For henvendelser til Team RP: For alle andre henvendelser: Frister for forslag til artikler i RP-nytt 2015 Nr. 2: Frist for stoff 3/4 Utgivelse 11/5 Nr. 3: Frist for stoff 21/8 Utgivelse 28/9 Nr. 4: Frist for stoff 9/10 Utgivelse 16/11 VÅRSAMLING MED INNLAGT ÅRSMØTE - INVITASJON Kjære alle nye og gamle medlemmer av RP-foreningen i Norge. Vi har gleden av å invitere til en innholdsrik og morsom vårsamling med innlagt årsmøte i Stjørdal sentrum, like ved Værnes lufthavn. Tid: mars 2015 Sted: Stjørdal sentrum, Quality Airport Hotell Værnes Program Fredag 6. mars: Velkommen, utdeling av kursmateriell for konferansehelgen Praktisk info, presentasjon av RP-foreningens likepersoner Mennesket bak diagnosen, ved Helge Gudmundsen Middag på Quality Airport Hotell Værnes "Hvilken nytte hadde Tyrilielevene av RP-foreningens samarbeidsprosjekt? Tyrilileder Erik Albertsen forteller om Tyrilistiftelsen og samarbeidsprosjektet. Lørdag 7. mars: Frokost (serveres fra til 09.30) Praktisk informasjon Årsmøte Pause Årsmøte 2015, forts Lunsj Pågangsmot i medgang og motgang ved Ola By Rise

7 VÅRSAMLING RP-NYTT 1/ Hva kan man som synshemmet nytte Iphone til? Ved Morten Tollefsen Pause RP-foreningen spennende ting på gang. Ved foreningens styre og underutvalg Pause Middag Sosial gruppequiz Søndag 8. mars: Frokost (serveres fra til kl ) Praktiske opplysninger Siste spennende nyheter innen forskningen. Martin Smedstad og Ole Chr. Lagesen oppdaterer oss Pause RP og mobilitet. Ved mobilitetsinstruktør Per Fosse,Statped (tidligere Tambartun kompetansesenter) Evaluering Lunsj Vi tar forbehold om endringer i programmet. Saksliste Årsmøtet: Sak1 Navneopprop Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Valg av møteleder Sak 5 Valg av møtesekretær Sak 6 Valg av medunderskriver av protokollen Sak 8 Styrets årsmelding for 2014 Sak 9 Årsregnskap 2014/Revisors beretninger Sak 10 Innkomne forslag Sak 11 Budsjett 2015 Sak 12 Valg Priser: Kr 550,- per person i dobbeltrom Kr 890, - per person i enkeltrom Kr 400,- for ikke boende - alt inkludert. Egenandel må betales fullt ut ved avbestilling etter 1. mars NB! Personer med RP og som er under 26 år betaler kun halv pris. Reisestøtte: Det kan for medlemmer under 26 år med RP dekkes inntil kr av reiseutgifter over 500 kr. For øvrige medlemmer med RP kan det dekkes inntil kr for reiseutgifter over kr.

8 8 RP-NYTT 1/2015 VÅRSAMLING Rom: Vi gjør oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på samlingen alene. Det står selvsagt enhver fritt selv å avtale romdeling med en annen deltaker. Dette må i så fall presiseres ved påmelding. Konferanselokalet: Det er bestilt teleslynge til konferanselokalet. Førerhund: Det er luftemuligheter for hund nær hotellet. Assistanse: Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer skal ha mulighet til det selv om man deltar alene. Det vil derfor være to personer som har som hovedoppgave å bistå de som har behov for assistanse. Påmelding: Bindende påmelding innen 9. februar til: eller på telefon Nærmere informasjon vil bli sendt til alle påmeldte i forkant av konferansen. Følgende må besvares: - Navn på deltager(e), fødselsdato, adresse, telefonnummer. - Ønsker dobbeltrom, enkeltrom eller ønsker ikke rom - Har med førerhund/har hundeallergi - Ønsker assistanse fra hotellinngangen - Ønsker assistanse under oppholdet (ved serveringer, forflytninger) - Har behov for teleslynge i konferanselokalet - Spesielle behov i tilknytning til måltider - Har/har ikke deltatt på RP-foreningens arrangement tidligere. Betaling: Giro for innbetaling av deltageravgift vil bli sendt ut etter påmelding. NB! For deltagere som ønsker å kombinere samlingen med påfølgende Ridderuke mars, gjør vi oppmerksom på at buss til Beitostølen blir satt opp fra Gardermoen søndag etter årsmøtekonferansens slutt. For deltagere fra østlandsområdet vil det være anledning til å levere inn ski i Oslo tidligere samme uken slik at man slipper å transportere disse til konferansen i Stjørdal. Hjertelig velkommen til vårsamling og årsmøte i Trøndelag! Vi i RP-foreningens styre oppfordrer flest mulig til å delta.

9 NYTT FRA FORSKNINGEN DESEMBER 2014 RP-NYTT 1/ Nytt fra forskningen desember 2014 Av Ole- Christian Lagesen STADIG FLERE FORSØK MED "KUNSTIG SYN"-PROTESE. Til nå har tyskernes Retina Implant og amerikanske Argus 2 vært de ledende "kunstig syn"-protese. Som kjent har begge oppnådd markedsføringstillatelse i Europa og USA, for sin teknologi der en diodebrikke plasseres i netthinnen og påvirkes av signaler fra et spesielt kamera. En rekke andre forskningsmiljøer arbeider på det samme feltet, og nå begynner også de å offentliggjøre resultater fra eksperimentelle forsøk på personer med RP i siste stadium. Lengst er de kommet i Australia. Selskapet Bionic Vision Australia, et samarbeid mellom en rekke forskere fra flere universiteter og institu sjoner, melder nå om vellykkede resultater etter 2 års forsøk med tre personer. Deres innopererte "chip" skiller seg noe fra de to overnevnte. De er plassert inntil årehinnen, choroiden, og har 24-kanals elektroder. Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger, og netthinnen har tålt implantatet godt. Selv om det ikke var formålet med disse første kliniske forsøkene på mennesker, har forsøkspersonene fått litt bedret syn, i den forstand at de så mer lys, kunne se omrisset av gjenstander de tidligere ikke så, og fikk noe bedret orienteringsevne, og var i stand til å se gjenstander på et bord.bionic Vision Australia er i gang med en forbedret utgave, med 44 elektroder, med sikte på kliniske forsøk i På utviklingsstadiet er også en enda "større" elektrodebrikke med 98 elektroder. Fra Sør-Afrika melder RP-foreningen der, Retina South Afrika, at professor Sheila Nirenberg og kolleger i Cape Town har dokumentert gode resultater på mus, med en annen "kunstig syn"-strategi. De har funnet "koden", mønsteret, for hvordan lysimpulsene, omgjort til elektriske signaler, presses sammen, og formidles videre gjennom netthinnens øvrige celler. (Forøvrig et forsknings felt der også amerikanske forskere, på Cornell University og Stanford University er langt fremme). Kombinert med innsprøyting i netthinnen av lysømfintlige gener, har slik "manipulering" av impulsene gitt forsøksmusene bedret syn. Her er det fortsatt et stykke vei å gå før sørafrikanernes teknologi kan testes på mennesker. STATUS FOR STAMCELLEFORSØKENE FOR STARGARDTS. Det amerikanske selskapet ACT (Advanced Cell Technology) er som kjent i gang med stamcelleforsøk på personer med Stargardts og AMD, og har i løpet av høsten offentliggjort (i tidsskriftet The Lancet) foreløpige resultater, etter de første 3 år. Forsøket er basert på overføring til netthinnen av pigmentepitelceller,

10 10 RP-NYTT 1/2015 NYTT FRA FORSKNINGEN DESEMBER 2014 utviklet fra stamceller, og til nå er det ikke konstatert noen alvorlige bivirkninger. Det har ikke vært avvisning av de "fremmede" cellene, ingen kreftutvikling og heller ikke andre, uønskede vevsdannelser. Forsøkene omfatter 18 personer, 9 med Stargardts, 9 med AMD. Forsøkspersonene har fått bedret syn, gjennomsnittlig tilsvarende tre linjer på den vanlige skarpsynsplakaten. TILBAKESLAG FOR ARBEIDET MED CNTF-PROTEIN FOR Å BREMSE UTVIKLINGEN AV AKROMATOPSI. I flere år har vi meldt fra om forskningen med bruk av en liten kapsel, såkalt ECT, som opereres inn i netthinnen. Kapselen utsondrer et protein, en såkalt vekstfaktor, CNTF, som skal støtte de syke cellene og forhåpentlig bremse utviklingen. Forsøkene pågår fortsatt, men har til nå ikke gitt helt entydige resultater. Noen av forsøkene med CNTF har vært på dyremodeller som har akromatopsi, total fargeblindhet, takket være en genfeil i et gen i netthinnecellene som kalles CNGB3. I høst kom resultatene fra et større forsøk på 5 personer med denne genfeilen, drevet av The National Eye Institute i USA, og med en av de fremste netthinneforskerne der, Paul Sieving, som hovedforsker. Resultatene var dessverre negative. Det var ingen bedring å spore i tappenes funksjon (det er tappene som står for fargesynet vårt). Forsøkspersonene ble litt mindre plaget av sterkt lys, og rapporterte også en viss bedring i overgang fra lys til mørke. Konklusjonen på forsøket måtte likevel bli, at her var det ingen bedring i selve de sykdomsrammede cellene, i motsetning til hva man fant hos hunder med den samme genfeilen. Slik blir forsøket også en påminning om at det først er når kliniske forsøk på mennesker er gjennomført, at man kan si noe sikkert om en mulig behandlings- effekt. Ønsker du å støtte forskning på RP og andre netthinnediagnoser? Da kan du gi en gave til RP-foreningens forskningsfond. Vi gir støtte til fagpersoner som ønsker å lære mer om netthinnediagnoser og som i neste omgang kan være med på å løse RP-gåten. Gaver til RP-foreningen i Norge kan gi rett til fradrag i skattepliktig inntekt for giver. Øvre beløpsgrense er kr ,- og nedre grense er kr 500,-. Dersom du ønsker fradrag for din gave, må navn og fødselsnummer (11 siffer) oppgis. For mer informasjon, kontakt RP-foreningen på telefon Forskningsfondets kontonummer er

11 TIPS, TRIKS OG HJELPEMIDLER RP-NYTT 1/ Se nye muligheter i 2015 Godt nytt år! Vi arrangerer mange forskjellige kurs i 2015, både på Evenes-, Solvik- og Hurdal syn- og mestringssenter. Visste du at: - du kan få nyttige tips og hjelp på veien ut i arbeidslivet på et karriereverksted på Hurdal? - du kan få tilbud om kurs på Evenes syn- og mestringssenter hvor både små og store i familien kan delta? - du kan få hjelp for å endre livsstil og komme i form på et temakurs livsstil? - du har mulighet til å delta på varierte habiliteringskurs, hvor temaer for eksempel kan være stressmestring, sjøsporthelg, velvære eller sjakk, brettspill og selskapsleker? Kriteriene for å delta på rehabiliteringskurs er de samme som for å få innvilget hjelpemidler. For å delta på våre habiliteringskurs er det ikke nødvendig at du oppfyller kriteriene for svaksynthet av WHO. Alle medlemmer i Norges Blindeforbund kan få plass på våre habiliteringskurs. Ønsker du å melde deg på, eller få mer informasjon, ta kontakt med Rehabiliteringsavdelingen i Oslo, telefon , eller epost; rehab. Vi sender deg gjerne kurskatalogen for Tips, triks og hjelpemidler til glede eller frustrasjon. Mye finnes, men hva er bra? Av Siv Løken Her kan alle være med å bidra. Send inn ditt tips, triks eller fortell om et hjelpemiddel som du synes er bra eller dårlig. Et tips: Piggsko (sko med faste pigger). Har prøvd en del brodder som man kan få i ulike utforminger, men har ikke vært helt fornøyd. Piggskoene er lagd for vinterbruk, og sitter greit på foten. Får godt fotfeste når jeg går, og kan da gå på en avslappet måte. Eneste negative må være at skoene «bråker» noe når jeg går på isete veier. Har sett at det finnes joggesko med faste pigger, og enkelte damevintersko med nedfellbare pigger innebygd i skoens hæl.

12 12 RP-NYTT 1/2015 TETT PÅ Tett på: Frank Robert Webermann. Av Siv Løken Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet viser en bro som er fotografert i mørket, og alle lyspunktene som lyser orange på broen, viser broens fasong. Fasongen speiles i havet under broen. Foto: Frank Robert Webermann Frank Robert bor på Askøy utenfor Bergen, er samboer, og har hund og katt. Han er fotograf og har RP. «Hvordan er det å være fotograf og ha RP?» lurer jeg på. «Det går i grunn greit,» svarer Frank Robert. Han forteller at når han ser i kameraet, så får han et bredere syn på grunn av der han ser gjennom, er så konsentrert. På den måten går det greit med en som har «noen grader syn». Frank Robert forteller at han, som fotograf, alltid er opptatt av detaljer. Å ha RP, betyr jo at man ser veldig begrenset om gangen. Han forteller at av og til er det faktisk en styrke i arbeidet hans. «Som fotograf, planlegger man foran hver jobb. Nå bruker jeg litt mer tid til planlegging, og jeg kommer gjerne tidligere dit jeg skal fotografere. Jeg liker å være godt kjent med omgivelsene før jeg begynner å jobbe. Er jobben å fotografere et bryllup, for mitt eget studio (franksfoto.no) eller for Elite, så har jeg et program som forteller meg hvor jeg skal være til enhver tid. Ønsket er å finne de beste kameravinkler i forhold til det som skal skje i bryllupet. Jeg skanner (ser meg rundt) omgivelsene hele tiden, og har funnet en måte som fungerer fint for meg. Benytter for

13 TETT PÅ RP-NYTT 1/ tiden ingen hjelpemidler i arbeidet, eller når bildene skal bearbeides. Siden han bruker blikket mye, så får han ofte vondt i hodet. Noe sikkert mange andre med RP kan kjenne seg igjen i.» Å fotografere når det er mørkt, liker Frank Robert best. Fargene som framtrer da, finnes ikke på dagtid. Motivene blir annerledes, og mer spennende. Frank Robert bruker bare hodelykt for å gjøre seg klar til å ta bildene. Hodelykta må slås av i det bildene skal tas, på grunn av lysstøy. Katten lufter jo seg selv, så turer med kjæresten og hunden i fjellet, er god rekreasjon. Bildet med den glødende varden er ulrikken, tatt hjemme fra Frank Robert. Eksempel på hvordan fargene og stemningen i bildet er når bildene tas når det er mørk. Foto: Frank Robert Webermann For en fotograf er disse turene et fryd, ikke bare sjelen, men også for øyet. Utsikt fra toppen av Kolbeinsvarden, der Frank Robert går tur med kjæresten, og hunden sin. Bildet er tatt når det er mørkt for å få fram andre farger enn i dagslys. Foto: Frank Robert Webermann

14 14 RP-NYTT 1/2015 EXTRATILDELINGEN. FULL UTTELLING FOR RP-FORENINGEN VED EXTRATILDELINGEN. Av Håkon Gisholdt. Tirsdag 25. november offentliggjorde ExtraStiftelsen tildelingene for 2015, og RP-foreningen hadde to søknader inne til behandling. Den ene søknaden er kurs i skiteknikk og skismøring, som har oppstart i januar, og som toppes ved at RP-foreningen stiller hele 5 lag til start i Birkebeinerstafetten. Denne stafetten er den tradisjonsrike Birkebeinerløpet der løypen deles i fire etapper på hver i underkant av 15 km. Stafetten går dagen før selve Birkebeinerrennet, og er et populært tiltak for bedrifter og lag. RP-foreningen vil med sin deltagelse være første organisasjon som stiller i stafetten, og er dermed med på å bane vei for andre funksjonshemmedes organisasjoner senere. Prosjektet drives frem av Team RP, og medlemmer med minimalt med skiferdigheter vil bli prioritet å få delta. Her tenker vi læring og sosialt fellesskap fremfor tid og resultat. Bokomtale Dette prosjektet støtter ExtraStiftelsen fullt ut med kroner, som skal dekke opphold og reise for deltagere både på treningssamling og ski-kurs i Oslo, samt opphold på Lillehammer i forbindelse med selve stafetten fredag 20. mars. Det andre prosjektet RP-foreningen søkte støtte til var til å utvikle velfungerende og varig ledsagerutstyr for synshemmede. Dette er et samarbeidsprosjekt med Ridderrennet, og dreier seg om både å utvikle gode varslingsvester og sekkovertrekk, samt velfungerende kommunikasjonsutstyr som kan nyttes ved både skigåing, alpint, tandemsykling og andre aktiviteter der slikt kommunikasjonsutstyr kan være relevant. Dette prosjektet ble innvilget med kroner. Er det medlemmer som har gode ideer om potensielle søknader så send gjerne et tips til Styret i RP-foreningen sender en takk til ExtraStiftelsen og gleder oss til å ta fatt på prosjektene som venter. Av Anne Berit Gransjøen Jeg har visst skrevet i en tidligere omtale at jeg tror jeg har lest verdens beste bok. Vel, kanskje den siste boken jeg har lest, om den er bra da, alltid vil være den beste? I hvert fall er det den historien som sitter best i minnet. Så til boken: «Et helt halvt år» av Jojo Moyes. (Bastion forlag)

15 LIVSOMSTILLING- ET KURS RP-NYTT 1/ En morsom og rørende roman om livskriser, kjærlighet, dagligliv, ønsket om å være en god hjelper og avgjørelser på liv og død. Så lot jeg meg rive med da med latter og tårer av alt alvoret og all normaliteten. Jojo Moyes klarer den hårfine balansegangen mellom sorg og glede på en svært god måte. Lou Clark, som er 26 år gammel, blir ansatt som personlig assistent for 35 år gamle Will som har blitt lam etter en trafikkulykke. Hun er ansatt for seks måneder. Will har fått snudd opp-ned på hele livet sitt etter ulykken og er blitt en bitter og sint mann. Lou har fått i oppdrag å muntre ham opp og hun går inn i oppgaven med liv og lyst. På godt og vondt lærer de to hverandre gradvis å Livsomstilling- et kurs for mennesker med RP hos Statped Sørøst, fagavdeling syn. Av Siv Løken kjenne. Etter en tid forstår Lou at Will ønsker å ta sitt eget liv, men han har lovet foreldrene sine å gi livet en sjanse til i seks måneder. Spørsmålet blir da om Lou klarer den store oppgaven det er å endre Wills liv slik at han ønsker å leve videre. Vel, les boken så får du se. Jojo Moyes ble født i London i Hennes første bok kom i 2002 og hun har siden det vært forfatter på heltid. I en omtale av henne fant jeg ut at hun har vært blindeskriftskriver, hva nå det måtte bety. Boken «Et helt halvt år» og «Den ene pluss en» har ligget på de norske bestselgerlistene siden de ble utgitt. Boken finnes hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). God lesning! Tenk at det finnes et kurs spesielt beregnet for personer med en synshemming som utvikler seg over tid, slik som RP. Kurset er laget med innspill av personer med RP. Kurset er todelt, og veldig kort fortalt, et «koldtbord» der det presenteres mange ulike temaer. Slik som rettigheter, mobilitet, demonstrasjon av ulike hjelpemidler som lykter, luper, tilbud om samtalegruppe, hva RP er/ forskning, hvordan leve med RP, er noen av temaene som blir belyst. Kursgruppene er små, kanskje seks deltakere, med kanskje to til tre fagpersoner. Underveis i kurset kan man få egne/private samtaler, og man får en kontaktperson som følger spesielt deg, før, under og etter kurset. Denne kontaktpersonen kan hjelpe deg med å finne hjelpemidler som er aktuelt for deg, og søke om dette for deg. Etter endt kursrekke, er det mulig å få mer spesielle kurs, som IKT/I- Phone/ nettbrett. Forhør deg hos Statped Sørøst, avdeling Syn (www.statped.no) om hvordan du går fram for å melde deg på kurs.

16 16 RP-NYTT 1/2015 TANKER OM Tanker om: Stokken min henger i en tynn tråd! Av Siv Løken Au, der skjedde det igjen! Og så på et kjøpesenter! Ligger bøyd over en sofarygg, kjenner at jeg rødmer, reiser meg raskt opp. Retter på veska, prøver å le det bort, og later som om dette var komisk. Det var ikke det. Jeg brukte jo stokk! Forundringen er stor. Ser etter hvor stokken havnet: jo rett ved siden av sofaen. Er glad for at jeg ikke så noen kjente, eller andre mennesker, de kunne jo tro at jeg var beruset! Nå henger stokken min i en tynn tråd! Hva er vitsen med å bruke stokk, når jeg likevel ramler over ting? Nei, ned i veska med den. Den høsten jeg meldte meg inn i foreningen, fant jeg en nettbutikk hvor ulike hjelpemidler var til salgs. Jeg hadde tatt en beslutning om at nå ønsket jeg ikke å snuble over/mot ulike gjenstander ogmennesker mer. Mange tanker kommer når jeg satt og så på utvalget av stokker. Når jeg bruker stokken, vil andre mennesker fremdeles tenke på meg som «Siv», eller «hun med stokk»? Skal jeg bruke den overalt, eller på enkelte steder som en flyplass? Lukker øynene, og prøver å se meg selv på en gate med stokk. Ser jo bare et menneske med stokk. Føles rart, når det er meg selv det gjelder, og ikke alle andre. I nettbutikken kunne jeg velge og vrake i ulike stokker, og farger. Valget var klart: rosa. Selvfølgelig hadde jeg fått med meg at den hvite stokken er det internasjonale symbolet for en person som er blind/synshemmet. Tenkte ikke på det da jeg bestilte stokken min. Så flott at man kan få velge farge, tenkte jeg. Noen har reagert på at stokken min er rosa. Symboleffekten blir forringet, mener de. Jeg ivaretar jo min egen og andres sikkerhet, så hvorfor ikke? Min rosa stokk henger i en tynn tråd. Jeg skal få en ny, hvit stokk. Den er perfekt tilpasset min lengde. Lett, og tar liten plass i veska. De eneste to grunnene til at jeg ønsket meg en ny. Kurs i mobilitet, med vekt på stokkteknikk og ruteplanlegging, er unnagjort. Kunnskapen gir meg trygghet. Jeg vil bevege meg rundt på en sikker måte, og andre stokkbrukere vil bli grønne av misunnelse av stokkteknikken min. Nei, tror nok ikke det. Teknikk må man øve på. Som min mor alltid sier; øv og øv igjen, da kommer resultatene. Min hvite stokk henger ikke i en tynn tråd. Den skal brukes flittig, og ikke ligge i veska. Min lille rosa stokk blir ikke glemt, den har fått rollen som «partystokken».

17 REGIONALE RP-ARRANGEMENTER RP-NYTT 1/ Regionale RP-arrangementer Av: Morten Tollefsen Har du lyst til å dra på fisketur, strikkekurs, gå på teater, hoppe i fallskjerm eller gjøre noe helt annet sammen med andre RPere?? Det vil vi i styret gjerne hjelpe til med. Arrangementet skal annonseres til alle medlemmer i aktuelt fylke/ region. Styret kan hjelpe til med dette. Søknadsfrist 1. april. For 2015 har vi derfor åpnet opp for at du kan søke om midler til regionale arrangementer. Grip sjansen, det kan bli kjempebra både for deg og andre i foreningen. Følgende kriterier er satt opp: Maks kr. til hvert arrangement. Maks 1000 kr. i støtte pr. deltaker. Minimum 5 deltakere med RP (medlemmer). Terskelen for å få godkjent et arrangement er lav. Det har imidlertid vært nødvendig å sette en ramme for hvor mye som kan brukes, og vi har derfor satt en øvre grense på kr totalt til regionale arrangementer i Send søknaden til Send gjerne også en epost hvis du har spørsmål om dette nye tiltaket. BLI MED PÅ VINTERENS HØYDEPUNKT RIDDERUKEN Av Håkon Gisholt For mange blinde og svaksynte er Ridderuken og Ridderrennet utvilsomt vinterens store høydepunkt. En fantastisk ramme og et helt unikt tilrettelagt arrangement både innen skiaktiviteter og det sosiale gjør at mange vender tilbake til Beitostølen hver gang Ridderuken arrangeres. Ridderuken arrangeres i 2015 i tidsrommet mars, der selve Ridderrennet er lagt til lørdag 14. mars. Under Ridderuken får du tildelt din egen ledsager som følger deg gjennom hele uken på de ulike skiaktivitetene. I tillegg stiller forsvaret med transporttjeneste, og en lang rekke andre frivillige bistår for å gjøre uken til en minnerik og flott opplevelse for hver enkelt deltager. I løpet av dagene fra mars kan du oppleve en uke med skiaktiviteter, naturopplevelser og sosialt fellesskap på Beitostølen sammen med flere andre fra RP-foreningen og ca 500 øvrige deltagere. Under Ridderuken kan du trene og konkurrere i et løypenett som tilhører Beitostølen Helsesportsenter, og som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede ski-

18 18 RP-NYTT 1/2015 TEAM RP AKTIVITETSKALENDER 2015 løpere. Men Ridderuken består ikke bare av fysiske utfordringer. Her treffer du nye og gamle venner, og kan oppleve alt fra talentaften, diskotek, dans, spennende foredrag, stand up show, konsert, og piknik med grilling i det fri. Under Ridderuken er det mulig å få opplæring, samt å konkurrere innen langrenn, alpint, snowboard, truger og skiskyting. Dersom du velger å reise til Beitostølen uten ledsager, sørger arrangøren for at du får tildelt en sprek ledsager fra Norges Idrettshøyskole eller forsvaret som kan hjelpe deg under aktivitetene. Dersom du ikke har vært med på Ridderuken tidligere, er under 20 år eller skadd i sykdom eller ulykke de siste 3 år kan du søke om plass i henholdsvis ungdoms- eller raskere frem -gruppen (tidligere nyskaddgruppen). Hver av gruppene har 15 plasser, og har et spesielt tilrettelagt opplegg hvor Ridderrennet dekker både reise og opphold på Beitostølen. Høres det forlokkende ut, ta da kontakt med Ridderrennet ved Elisabeth Kollerød på telefon for nærmere informasjon og påmelding.påmelding legges ut på den 1. desember. Der finnes også detaljert program for hele uken. Arrangøren legger stor vekt på det sosiale - alle skal trives, og ingen skal føle seg alene. Ønsker du å bli innlosjert sammen med andre fra RP-foreningen så oppgi dette ved påmelding. Vi minner også om at Ridderrennet setter opp egne busser fra Bergen, Oslo og Gardermoen. Påmeldingsfrist er 31. januar, men med fortløpende opptak for ungdoms- og raskere frem gruppen. Etteranmelding mulig. Vi oppfordrer flest mulig fra RP-foreningen om å ta del i vinterens flotteste sklsportsuke på Beitostølen. NB! Dersom du ønsker å være med på både RP-foreningens årsmøtesamling i Stjørdal mars og Ridderuken, så har Ridderrennet satt opp buss fra Gardermoen søndag 8. mars. Bussen går da direkte til Beitostølen. For å slippe å ta med ski med fra Oslo til samlingen i Stjørdal kan ski leveres inn i Oslo tidligere samme uke, og de vil bli fraktet til Beitostølen. Meld deg på og unn deg selv en uforglemmelig uke! TEAM RP AKTIVITETSKALENDER NÅ MED EGEN TURMARSJ FOR RP FORSKNING Av Håkon Gisholdt Merk deg allerede nå datoen søndag 6. september. Som det fremkommer i aktivitetskalenderen under vil det denne dagen i Oslo bli arrangert en felles turmarsj fra Sognsvann til Ullevålseter der alle inntekter uavkortet går til RP relatert forskning. Her håper vi å mobilisere stort av

19 TEAM RP AKTIVITETSKALENDER 2015 RP-NYTT 1/ familie, venner og kjente. Alle betaler en startkontingent på kr 100, og vil for dette i tillegg til å støtte forskning få gratis mat ved Ullevålseter, samt være med i trekningen av en lang rekke flotte gaver (cruice, treningstøy, joggesko, m.m.). Vi satser på at dette skal bli en årlig foreteelse der vi kombinerer felles glede i naturen med fokus på RP forskningen. AKTIVITETER jan Oppstartshelg skikurs i Oslo 28. feb TjeiVasan 2. mar Vasaloppet Öppet spor mar Ridderuken 14. mar Ridderrennet 20. mar Birkebeinerstafett (samling Lillehammer mars) 21. mar Birkebeinerrennet 9. mai Holmenkollstafetten (samling mai) 13. jun Birkebeinerløpet 20. jun Lillehammer Oslo, Gjøvik Oslo, Eidsvoll - Oslo aug Fjelltur Haukeliseter, sammen med Tyrilistiftelsen aug Ridderdagene på Storedal 22. aug Ridderrittet 29. aug Birkebeinerrittet 6. sep Turmarsj for RP-forskning, Sognsvann - Ullevålseter 19. sep Oslo maraton (samling sept.) 1. nov New York maraton 3. des Sosial juleavslutning MERK: Spesielt i Holmenkollstafetten ønsker vi at personer som aldri tidligere har vært med på Team RP arrangement deltar. Dette er et først og fremst et sosialt tilbud der vi stiller med 3 lag. To Team RP lag samt et Team RP support lag der våre reiseledsagere kan få løpe. På de to Team RP lagene stiller som tidligere år mannskap fra Nordic Choice som ledsagere. Det legges opp til helgesamling på Gabelshus hotell på Frogner i Oslo. Korteste distanse er 390 meter, og her er ikke noe krav om å løpe fort. Deltagelse, hygge og felles mestringsfølelse er det viktigste. Påmeldingsfrist: 1. mars. Ønsker du å delta eller er nysgjerrig på andre arrangement, ta kontakt med Håkon Gisholt på no eller tlf Merk også at årets fjelltur er lagt til Haukeliseter. Etter den formidable suksessen samarbeidet med Tyrili førte til i 2014 videreføres dette samarbeidet også på denne fjellturen. Nærmere informasjon kommer i RP-nytt 2/15. Vi ønsker alle velkommen til spennende Team RP aktiviteter i 2015.

20 Avsender: RP-Foreningen i Norge, Boks 1480, 0367 Oslo Opplæring av synshemmede i bruk av smarttelefon og datamaskin Navn: Adr: Postnr.: Poststed: Ja takk, send meg mer informasjon og tilbud om medlemskap. Husk porto! Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo E-post:

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang RP nytt Nummer 4 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang (Foto: Siv Løken ) Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

RP nytt. RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport. Nummer 1 2011. 17.

RP nytt. RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport. Nummer 1 2011. 17. RP nytt Nummer 1 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang RP-foreningen ønsker alle medlemmer velkommen til Vårsamling og årsmøte på Clarion Hotell, Bergen Airport

Detaljer

RP nytt. Tett på: John Arne Nordholmen. Nummer 1 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Tett på: John Arne Nordholmen. Nummer 1 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 1 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang Foto: Privat Tett på: John Arne Nordholmen Innhold Vi retter blikket fremover....3 Småplukk....4 Gaver

Detaljer

RPnytt. RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret. Nummer 4 2013 19. årgang

RPnytt. RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret. Nummer 4 2013 19. årgang RPnytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 4 2013 19. årgang (Foto: Frank Robert Webermann) RP-foreningens første leder fikk hederspris i jubileumsåret Innhold Helten

Detaljer

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Ridderrennet fyller 50 år. Nummer 2 2013. 19. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2013 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 19. årgang (Foto: Privat) Ridderrennet fyller 50 år Innhold Jeg tror på mennesker som brenner...3 Småplukk....5 Referat

Detaljer

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang To flotte norske representanter på RI Youth i Hamburg sommeren 2012 Innhold Midt i blinken!...3 Småplukk....4

Detaljer

RP nytt. Vinterstemning. Nummer 1 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Vinterstemning. Nummer 1 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 1 2010 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 16. årgang Vinterstemning Foto: Bernt Elde Innhold Vinterstemning...1 Arbeid en kilde til både glede og besvær...3

Detaljer

RP nytt. «Hærlig» årsmøte i Stjørdal. Nummer 2 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. «Hærlig» årsmøte i Stjørdal. Nummer 2 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang (Foto: Artica AS) «Hærlig» årsmøte i Stjørdal Innhold Årsmøte i Stjørdal...1 Takk for tilliten!....3 Småplukk....5

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang Vinterstemning Nummer 1 2006 12. årgang INNHOLD Leder...................... s 3-4 Invitasjon til Årsmøtet 2006...s 4-6 Tett på Øystein Andreassen.... s 7-9 Synshemmet \arbeidstaker... s.10 Ny undersøkelse:

Detaljer

RP-foreningens nye styre

RP-foreningens nye styre Nummer 2 2004 10. årgang RP-foreningens nye styre Foran: Anne Berit Gransjøen og Ole Christian Lagesen. Bak fra venstre: Elisabeth Jensen, Håkon Gisholt, Grethe Torkelsen og Bernt Elde. Marit Crawfurd

Detaljer

Vinterstemning i Bergen. Nummer 1 2005 11. årgang

Vinterstemning i Bergen. Nummer 1 2005 11. årgang Vinterstemning i Bergen Nummer 1 2005 11. årgang INNHOLD Leder...................... s 3 Årsmøte 2005 Invitasjon...... s 4 Sommertreff i Narvik Invitasjon s 6 Sommertreff i Narvik......... s 8 Etterlysning....................

Detaljer

RP nytt. «Høst i vest» Nummer 4 2008. 14. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. «Høst i vest» Nummer 4 2008. 14. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2008 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 14. årgang «Høst i vest» Foto: Bernt Elde Innhold Nasjonal TT-ordning et viktig mål.... 3 Speilvendt Jantelov...4

Detaljer

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

RP nytt. Team RP på toppen av Galdhøpiggen. Nummer 3 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Team RP på toppen av Galdhøpiggen. Nummer 3 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 3 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang Foto: Frank Robert Webermann Team RP på toppen av Galdhøpiggen Innhold Likhet, ulikhet og fellesskap...........

Detaljer

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes.

Nummer 4 2004 10. årgang. Barna er også med på høstkonferansen. Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. Nummer 4 2004 10. årgang Barna er også med på høstkonferansen Fra venstre: Tiril, aktivitetsleder Cathrine, Solveig og Agnes. INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s

Detaljer

RP nytt. Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Nummer 4 2009. 15. årgang

RP nytt. Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Nummer 4 2009. 15. årgang RP nytt Nummer 4 2009 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 15. årgang Foto: Grethe Baustad Både mennesker og dyr koste seg på høstkonferansen. Innhold Innkalling til Årsmøte

Detaljer

RP nytt. Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin. Nummer 3 2008 14. årgang

RP nytt. Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin. Nummer 3 2008 14. årgang RP nytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 3 2008 14. årgang Norges deltagere på RI s ungdomssamling fra v. Gry Berg, Stine Jåsund og Ann-Irene Dæhlin Innhold Arbeid

Detaljer

RP nytt. Klar til start på Oslo maraton. Nummer 4 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Klar til start på Oslo maraton. Nummer 4 2010. 16. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2010 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 16. årgang Klar til start på Oslo maraton Fra venstre: Karsten Skjelbreid, Kirsti Skorge, Nina Helene Skorge og Stål

Detaljer

Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag

Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag Nummer 3 2006 12. årgang Agder førerhundklubb har vært på ekstremtur til Kjerag Innhold: Rehabilitering når synet svikter s. 3 Tett på Agustin Sambola s. 4 Ønsker du deg førerhund? s. 6 Den gode utsikten

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 2 VÅR 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG

RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG RP-NYTT INFORMASJON FRA RETINITIS PIGMENTOSA FORENINGEN I NORGE NR. 3 HØST 2002 8. ÅRGANG RP-FORENINGEN I NORGE Stiftet 2. desember 1993 Foreningsleder Nestleder. Atle Lunde Anne Berit Gransjøen Tlf. 51

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel

Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel Nummer 4 2005 11. årgang Øystein Andreassen var en av de mange som prøvde gjørmebad med firehjulssykkel INNHOLD Leder...................... s 3 Innkalling til årsmøte.......... s 4 Kalender 2006................

Detaljer

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne.

GLAUK. Å leve med. Martine (2 1 /2), Oslo: Jeg er den eneste som har ventil i øyet! Ny informasjonsog. om drypping av øyne. Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaucom.org) NR. 2 2007 Da Martine ble født gikk familien rett inn i en tid som skulle gi mange våkenetter, usikkerhet og utfordringer. Martine

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 2/2007 37. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2007 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjellvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer