RP nytt. Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet er tatt i mørket av fotograf Frank Robert Webermann. Nummer årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RP nytt. Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet er tatt i mørket av fotograf Frank Robert Webermann. Nummer 1 2015. 21. årgang"

Transkript

1 RP nytt Nummer Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang (Foto: Frank Robert Webermann) Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet er tatt i mørket av fotograf Frank Robert Webermann.

2 Innhold Sammen - dag for dag...3 Småplukk....4 Vårsamling med innlagt årsmøte - invitasjon... 6 Nytt fra forskningen desember Tips, triks og hjelpemidler til glede eller frustrasjon. Mye finnes, men hva er bra?. 11 Tett på: Frank Robert Webermann Full uttelling for RP-foreningen ved extratildelingen Bokomtale...14 Tanker om: Stokken min henger i en tynn tråd!...16 Regionale RP-arrangementer...17 Bli med på vinterens høydepunkt ridderuken Team rp aktivitetskalender nå med egen turmarsj for rp forskning...18 RP-nytt Redaktør: Siv Løken Tlf Leder: Morten Tollefsen Tlf Nestleder: Martin Smedstad Tlf Styremedlem/Sekretær: Stine Jåthun Tlf Styremedlem: Håkon Gisholt Tlf Styremedlem/kasserer: Arvid Østbø Tlf varamedlem: Anne Kjørvik Tlf varamedlem: Frank Robert Webermann Tlf Medredaktør: Martin Smedstad Tlf RP-nytt fås i vanlig skrift, på lyd og elektronisk. Bladet utgis 4 ganger i året. Adresse: RP-foreningen i Norge c/o Anne Berit Gransjøen, Hagaveien 14 E, 0980 Oslo Kto.nr.: Kto.nr. forskningsfondet: Org.nr.: Tlf E-post: Internett: Facebook: Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge Melding om skifte av navn, adresseetc gis på telefon eller epost Informasjonsmateriell: RP-håndbok, RP-filmer og annet materiell kan bestilles på telefon eller e-post Sats og trykk: 07 Gruppen AS Lay-out: Øystein Kleven Ombrekking: 07 Gruppen AS Opplag: 700 stk. ISSN

3 LEDER RP-NYTT 1/ Sammen - dag for dag Av Morten Tollefsen Varsomt tar jeg på meg store sko, og går i dine spor, og går i dine spor. Reisen, det er tiden som vi har, og valgene vi tar, sammen dag for dag. Stjerneskudd. Magnus Grønneberg Det var skummelt å si ja til å ta over som leder i RP-foreningen for tre år siden. Egentlig visste jeg ikke hva jeg tok på meg, og jeg forsøkte «varsomt å ta på meg store sko». Ja, for en ting var jeg fullstendig klar over: RP-foreningen hadde gjort mye bra arbeid og aktiviteten var omfattende. Heldigvis har jeg fått være med i et styrer som samlet har masse erfaring. Etter hvert har jeg fått bedre oversikt over forskning, rutiner, rapportering, utvalg, historikk, internasjonalt samarbeid og så videre! Det har vært en lærerik reise, og kanskje fortsetter reisen min også etter årsmøtet mars. På årsmøtet skal vi sammen ta viktige valg, og jeg oppfordrer alle medlemmer til å komme! 2014 ble et år med mye aktivitet: Retina International, vår- og høstsamling, idrettsarrangementer, likemannskurs, fjellturer med Tyrili,... Tusen takk til alle som har bidratt til å få til alt sammen! Jeg synes at vi som en ganske liten forening har grunn til å være stolt av hvor mye vi har fått til. Siste helga i november hadde styret sitt tradisjonelle todagersmøte. Redaktøren i RP-nytt og en representant for hvert av utvalgene deltok fredag ettermiddag/kveld. Før vi spiste en god middag sammen planla vi For styret var det veldig nyttig med et utvidet møte, og en ting er sikkert det jobbes bra i alle utvalg: info, likemann og Team RP. Jeg må også berømme Siv Løken, som har overtatt redaktøransvaret for bladet vårt: Jeg synes du har vært veldig flink! Styret fortsatte på lørdag. Da jobbet vi med mer administrative saker som årsmøtet, økonomi, Funkis-registreringer og så videre! RP-foreningen har et forskningsfond. Fondet har blant annet bidratt til at øyeleger og andre har fått delta på internasjonale konferanser. Styret tror at forskningsfondet blir enda viktigere i årene som kommer, og vi ønsker å øke kapitalen. Team- RP utvalget har jobbet mye frivillig i Administrasjonsstøtten til prosjektene i regi av utvalget er derfor ikke brukt, og det er mulig å overføre til forskning. I 2015 skal Team RP også samle inn midler ved

4 4 RP-NYTT 1/2015 SMÅPLUKK å arrangere en turmarsj. Sett av søndag 6. september. Da kan du både få en fin tur fra Sognsvann i Oslo og bidra til øyeforskning. Mange andre tiltak ble foreslått på julemøtet, og disse skal vi jobbe videre med. Styret vil oppfordre medlemmer utenfor Oslo til å gjøre ting sammen. I 2015 vil vi derfor bidra med midler. Har du en ide til et arrangement kan du nå søke foreningen om inntil kr. Les om dette seinere i bladet. Vi håper dette sammen med foreningens fellesarrangementer skal gjøre 2015 til et enda bedre år for enda flere rp ere! Bli med på vårsamling og årsmøte i Stjørdal! Det blir toppers! Småplukk Av Anne Berit Gransjøen Informasjonsutvalget: Utvalget har i år vært sammensatt av følgende personer: Martin Kristian Smedstad (styrets representant), Jorunn Austad, Ole Christian Lagesen og Anne Berit Gransjøen. Gjennom året har vi jobbet med RP/ nytt (utvalget er redaksjonsråd for redaktøren), foreningens nettsted, Facebook og Twitter, revisjon og produk sjon av informasjonsmateriell og utadrettet informasjonsarbeid. Vi arrangerte i samarbeid med Haukeland universitetssykehus i Bergen et fagmøte i forkant av foreningens årsmøtehelg. Selv om disse fagmøtene først og fremst er ment for øyeleger og andre fagpersoner på sykehuset, var det flere av årsmøtedeltakerne som var til stede på Haukeland. Et innholdsrikt fagmøte som vi oppfatter ble veldig godt mottatt. Etter hvert som vi må gjøre nye opptrykk av foreningens brosjyremateriell, gjør vi en revisjonsjobb slik at de skal være mest mulig oppdatert. Brosjyren om Stargardts sykdom kommer i revidert utgave på nyåret, mens brosjyren om Lebers Congenitale Amaurose (LCA) vil være den neste som står for tur til oppdatering. Det skjer mye på forsknings fronten og det ser ut for at det blir viktigere og viktigere med jevnlige oppdateringer. For godt og vel 10 år siden ble det utarbeidet «Veileder for tillitsvalgte» i RP-foreningen. Veilederen skal være til hjelp og anbefaling, basert på mange års erfaring, for alle tillitsvalgte i gjennomføringen av de forskjellige oppgavene som tilligger foreningen. RP-foreningen har ingen ansatte og det er derfor viktig å skriftlig tydeliggjøre ansvars forhold og arbeidsoppgaver. Veilederen gjennom går nå en skikkelig «ansiktsløftning» og vil komme i ny, revidert utgave innen årsmøtet 2015.

5 SMÅPLUKK RP-NYTT 1/ Følgende informasjonsmateriell kan bestilles hos RP-foreningen: Innsikt gir utsikter (informasjonshåndbok hefte) Mobilitet når synet svikter (DVD) Følelser når synet svikter (DVD) Retinitis pigmentosa, RP (brosjyre) Stargardts sykdom (brosjyre) Ushers syndrom (brosjyre) Lebers Congenitale Amaurose, LCA (brosjyre) LMBB-syndrom (brosjyre) Sjeldne, genetisk betingede netthinnesykdommer (brosjyre) Team RP (brosjyre) Simuleringsbriller (simulerer RP-syn) Informasjonskort for utdeling visittkortstørrelse) Fra noen av RP-nytts lesere har det kommet forslag på temaer for framtidige artikler. Dette setter vi svært stor pris på. Vi ønsker oss derfor flere forslag til temaer dere ønsker at vi skriver om. Meld forslagene inn på e-post til på telefon , eller ved å benytte vårt kontaktskjema på Likemannsutvalget: Likemannsutvalget har dette året bestått av Stine Jåthun (styrets representant), Bjarne J. Trodahl, Marianne Tollefsen og Anne Berit Gransjøen. Per 31/ hadde foreningen registrert totalt 18 likemenn. Utvalget har arrangert likemannskurs, hatt oppgaver som likemenn på høstkonferansen (blant annet ledet gruppesamtaler) og på årsmøtekonferansen. Vi har også testet muligheten av å benytte mobilnummeret til foreningen som en likemannstelefon under arrangementene. Dette regner vi med å videreføre. På har vi en egen side hvor seks av foreningens likemenn står oppført med navn, bilde, telefonnummer, e-postadresse og en liten omtale. I løpet av året har vi tatt imot noen henvendelser som viser at behovet er til stede. På slutten av året har foreningen endret innmeldingsskjemaet slik at de som melder seg inn, og ønsker det, kan bli kontaktet av en likemann. Dersom du har spørsmål av mer praktisk karakter eller rett og slett bare ønsker noen å snakke med, kan du gå inn på eller ta en titt i RP-nytt nr. 3, Her presenterer vi RP-foreningens likemannskorps. Medlemskontingent 2015: Når du leser dette bladet er det snart tid for å betale medlemskontingenten for Vi oppfordrer alle til å betale innen fristen. Det representerer et godt økonomisk grunnlag for driften av foreningen og det betyr at vi ikke behøver å purre etter fristens utløp. De tillitsvalgte ønsker å utføre alle oppgaver de mener er viktige og nødvendige for å være en god medlemsorganisasjon. Det eneste som utløser offentlig driftsstøtte er din innbetaling av medlemskontingenten, p.t. på kr 250,-. Da kan vi bruke tiden

6 6 RP-NYTT 1/2015 VÅRSAMLING vår på det som er viktig: Å informere om og å bidra til forskning på RP. E-postadresser Slik når du oss på e-post: For henvendelser til kasserer: For henvendelser vedrørende RP-nytt: For henvendelser til Team RP: For alle andre henvendelser: Frister for forslag til artikler i RP-nytt 2015 Nr. 2: Frist for stoff 3/4 Utgivelse 11/5 Nr. 3: Frist for stoff 21/8 Utgivelse 28/9 Nr. 4: Frist for stoff 9/10 Utgivelse 16/11 VÅRSAMLING MED INNLAGT ÅRSMØTE - INVITASJON Kjære alle nye og gamle medlemmer av RP-foreningen i Norge. Vi har gleden av å invitere til en innholdsrik og morsom vårsamling med innlagt årsmøte i Stjørdal sentrum, like ved Værnes lufthavn. Tid: mars 2015 Sted: Stjørdal sentrum, Quality Airport Hotell Værnes Program Fredag 6. mars: Velkommen, utdeling av kursmateriell for konferansehelgen Praktisk info, presentasjon av RP-foreningens likepersoner Mennesket bak diagnosen, ved Helge Gudmundsen Middag på Quality Airport Hotell Værnes "Hvilken nytte hadde Tyrilielevene av RP-foreningens samarbeidsprosjekt? Tyrilileder Erik Albertsen forteller om Tyrilistiftelsen og samarbeidsprosjektet. Lørdag 7. mars: Frokost (serveres fra til 09.30) Praktisk informasjon Årsmøte Pause Årsmøte 2015, forts Lunsj Pågangsmot i medgang og motgang ved Ola By Rise

7 VÅRSAMLING RP-NYTT 1/ Hva kan man som synshemmet nytte Iphone til? Ved Morten Tollefsen Pause RP-foreningen spennende ting på gang. Ved foreningens styre og underutvalg Pause Middag Sosial gruppequiz Søndag 8. mars: Frokost (serveres fra til kl ) Praktiske opplysninger Siste spennende nyheter innen forskningen. Martin Smedstad og Ole Chr. Lagesen oppdaterer oss Pause RP og mobilitet. Ved mobilitetsinstruktør Per Fosse,Statped (tidligere Tambartun kompetansesenter) Evaluering Lunsj Vi tar forbehold om endringer i programmet. Saksliste Årsmøtet: Sak1 Navneopprop Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Valg av møteleder Sak 5 Valg av møtesekretær Sak 6 Valg av medunderskriver av protokollen Sak 8 Styrets årsmelding for 2014 Sak 9 Årsregnskap 2014/Revisors beretninger Sak 10 Innkomne forslag Sak 11 Budsjett 2015 Sak 12 Valg Priser: Kr 550,- per person i dobbeltrom Kr 890, - per person i enkeltrom Kr 400,- for ikke boende - alt inkludert. Egenandel må betales fullt ut ved avbestilling etter 1. mars NB! Personer med RP og som er under 26 år betaler kun halv pris. Reisestøtte: Det kan for medlemmer under 26 år med RP dekkes inntil kr av reiseutgifter over 500 kr. For øvrige medlemmer med RP kan det dekkes inntil kr for reiseutgifter over kr.

8 8 RP-NYTT 1/2015 VÅRSAMLING Rom: Vi gjør oppmerksom på at du automatisk blir tildelt enkeltrom dersom du melder deg på samlingen alene. Det står selvsagt enhver fritt selv å avtale romdeling med en annen deltaker. Dette må i så fall presiseres ved påmelding. Konferanselokalet: Det er bestilt teleslynge til konferanselokalet. Førerhund: Det er luftemuligheter for hund nær hotellet. Assistanse: Vi ønsker at alle som har lyst og anledning til å delta på våre arrangementer skal ha mulighet til det selv om man deltar alene. Det vil derfor være to personer som har som hovedoppgave å bistå de som har behov for assistanse. Påmelding: Bindende påmelding innen 9. februar til: eller på telefon Nærmere informasjon vil bli sendt til alle påmeldte i forkant av konferansen. Følgende må besvares: - Navn på deltager(e), fødselsdato, adresse, telefonnummer. - Ønsker dobbeltrom, enkeltrom eller ønsker ikke rom - Har med førerhund/har hundeallergi - Ønsker assistanse fra hotellinngangen - Ønsker assistanse under oppholdet (ved serveringer, forflytninger) - Har behov for teleslynge i konferanselokalet - Spesielle behov i tilknytning til måltider - Har/har ikke deltatt på RP-foreningens arrangement tidligere. Betaling: Giro for innbetaling av deltageravgift vil bli sendt ut etter påmelding. NB! For deltagere som ønsker å kombinere samlingen med påfølgende Ridderuke mars, gjør vi oppmerksom på at buss til Beitostølen blir satt opp fra Gardermoen søndag etter årsmøtekonferansens slutt. For deltagere fra østlandsområdet vil det være anledning til å levere inn ski i Oslo tidligere samme uken slik at man slipper å transportere disse til konferansen i Stjørdal. Hjertelig velkommen til vårsamling og årsmøte i Trøndelag! Vi i RP-foreningens styre oppfordrer flest mulig til å delta.

9 NYTT FRA FORSKNINGEN DESEMBER 2014 RP-NYTT 1/ Nytt fra forskningen desember 2014 Av Ole- Christian Lagesen STADIG FLERE FORSØK MED "KUNSTIG SYN"-PROTESE. Til nå har tyskernes Retina Implant og amerikanske Argus 2 vært de ledende "kunstig syn"-protese. Som kjent har begge oppnådd markedsføringstillatelse i Europa og USA, for sin teknologi der en diodebrikke plasseres i netthinnen og påvirkes av signaler fra et spesielt kamera. En rekke andre forskningsmiljøer arbeider på det samme feltet, og nå begynner også de å offentliggjøre resultater fra eksperimentelle forsøk på personer med RP i siste stadium. Lengst er de kommet i Australia. Selskapet Bionic Vision Australia, et samarbeid mellom en rekke forskere fra flere universiteter og institu sjoner, melder nå om vellykkede resultater etter 2 års forsøk med tre personer. Deres innopererte "chip" skiller seg noe fra de to overnevnte. De er plassert inntil årehinnen, choroiden, og har 24-kanals elektroder. Det er ikke registrert alvorlige bivirkninger, og netthinnen har tålt implantatet godt. Selv om det ikke var formålet med disse første kliniske forsøkene på mennesker, har forsøkspersonene fått litt bedret syn, i den forstand at de så mer lys, kunne se omrisset av gjenstander de tidligere ikke så, og fikk noe bedret orienteringsevne, og var i stand til å se gjenstander på et bord.bionic Vision Australia er i gang med en forbedret utgave, med 44 elektroder, med sikte på kliniske forsøk i På utviklingsstadiet er også en enda "større" elektrodebrikke med 98 elektroder. Fra Sør-Afrika melder RP-foreningen der, Retina South Afrika, at professor Sheila Nirenberg og kolleger i Cape Town har dokumentert gode resultater på mus, med en annen "kunstig syn"-strategi. De har funnet "koden", mønsteret, for hvordan lysimpulsene, omgjort til elektriske signaler, presses sammen, og formidles videre gjennom netthinnens øvrige celler. (Forøvrig et forsknings felt der også amerikanske forskere, på Cornell University og Stanford University er langt fremme). Kombinert med innsprøyting i netthinnen av lysømfintlige gener, har slik "manipulering" av impulsene gitt forsøksmusene bedret syn. Her er det fortsatt et stykke vei å gå før sørafrikanernes teknologi kan testes på mennesker. STATUS FOR STAMCELLEFORSØKENE FOR STARGARDTS. Det amerikanske selskapet ACT (Advanced Cell Technology) er som kjent i gang med stamcelleforsøk på personer med Stargardts og AMD, og har i løpet av høsten offentliggjort (i tidsskriftet The Lancet) foreløpige resultater, etter de første 3 år. Forsøket er basert på overføring til netthinnen av pigmentepitelceller,

10 10 RP-NYTT 1/2015 NYTT FRA FORSKNINGEN DESEMBER 2014 utviklet fra stamceller, og til nå er det ikke konstatert noen alvorlige bivirkninger. Det har ikke vært avvisning av de "fremmede" cellene, ingen kreftutvikling og heller ikke andre, uønskede vevsdannelser. Forsøkene omfatter 18 personer, 9 med Stargardts, 9 med AMD. Forsøkspersonene har fått bedret syn, gjennomsnittlig tilsvarende tre linjer på den vanlige skarpsynsplakaten. TILBAKESLAG FOR ARBEIDET MED CNTF-PROTEIN FOR Å BREMSE UTVIKLINGEN AV AKROMATOPSI. I flere år har vi meldt fra om forskningen med bruk av en liten kapsel, såkalt ECT, som opereres inn i netthinnen. Kapselen utsondrer et protein, en såkalt vekstfaktor, CNTF, som skal støtte de syke cellene og forhåpentlig bremse utviklingen. Forsøkene pågår fortsatt, men har til nå ikke gitt helt entydige resultater. Noen av forsøkene med CNTF har vært på dyremodeller som har akromatopsi, total fargeblindhet, takket være en genfeil i et gen i netthinnecellene som kalles CNGB3. I høst kom resultatene fra et større forsøk på 5 personer med denne genfeilen, drevet av The National Eye Institute i USA, og med en av de fremste netthinneforskerne der, Paul Sieving, som hovedforsker. Resultatene var dessverre negative. Det var ingen bedring å spore i tappenes funksjon (det er tappene som står for fargesynet vårt). Forsøkspersonene ble litt mindre plaget av sterkt lys, og rapporterte også en viss bedring i overgang fra lys til mørke. Konklusjonen på forsøket måtte likevel bli, at her var det ingen bedring i selve de sykdomsrammede cellene, i motsetning til hva man fant hos hunder med den samme genfeilen. Slik blir forsøket også en påminning om at det først er når kliniske forsøk på mennesker er gjennomført, at man kan si noe sikkert om en mulig behandlings- effekt. Ønsker du å støtte forskning på RP og andre netthinnediagnoser? Da kan du gi en gave til RP-foreningens forskningsfond. Vi gir støtte til fagpersoner som ønsker å lære mer om netthinnediagnoser og som i neste omgang kan være med på å løse RP-gåten. Gaver til RP-foreningen i Norge kan gi rett til fradrag i skattepliktig inntekt for giver. Øvre beløpsgrense er kr ,- og nedre grense er kr 500,-. Dersom du ønsker fradrag for din gave, må navn og fødselsnummer (11 siffer) oppgis. For mer informasjon, kontakt RP-foreningen på telefon Forskningsfondets kontonummer er

11 TIPS, TRIKS OG HJELPEMIDLER RP-NYTT 1/ Se nye muligheter i 2015 Godt nytt år! Vi arrangerer mange forskjellige kurs i 2015, både på Evenes-, Solvik- og Hurdal syn- og mestringssenter. Visste du at: - du kan få nyttige tips og hjelp på veien ut i arbeidslivet på et karriereverksted på Hurdal? - du kan få tilbud om kurs på Evenes syn- og mestringssenter hvor både små og store i familien kan delta? - du kan få hjelp for å endre livsstil og komme i form på et temakurs livsstil? - du har mulighet til å delta på varierte habiliteringskurs, hvor temaer for eksempel kan være stressmestring, sjøsporthelg, velvære eller sjakk, brettspill og selskapsleker? Kriteriene for å delta på rehabiliteringskurs er de samme som for å få innvilget hjelpemidler. For å delta på våre habiliteringskurs er det ikke nødvendig at du oppfyller kriteriene for svaksynthet av WHO. Alle medlemmer i Norges Blindeforbund kan få plass på våre habiliteringskurs. Ønsker du å melde deg på, eller få mer informasjon, ta kontakt med Rehabiliteringsavdelingen i Oslo, telefon , eller epost; rehab. Vi sender deg gjerne kurskatalogen for Tips, triks og hjelpemidler til glede eller frustrasjon. Mye finnes, men hva er bra? Av Siv Løken Her kan alle være med å bidra. Send inn ditt tips, triks eller fortell om et hjelpemiddel som du synes er bra eller dårlig. Et tips: Piggsko (sko med faste pigger). Har prøvd en del brodder som man kan få i ulike utforminger, men har ikke vært helt fornøyd. Piggskoene er lagd for vinterbruk, og sitter greit på foten. Får godt fotfeste når jeg går, og kan da gå på en avslappet måte. Eneste negative må være at skoene «bråker» noe når jeg går på isete veier. Har sett at det finnes joggesko med faste pigger, og enkelte damevintersko med nedfellbare pigger innebygd i skoens hæl.

12 12 RP-NYTT 1/2015 TETT PÅ Tett på: Frank Robert Webermann. Av Siv Løken Broen mellom Bergen og Askøy. Bildet viser en bro som er fotografert i mørket, og alle lyspunktene som lyser orange på broen, viser broens fasong. Fasongen speiles i havet under broen. Foto: Frank Robert Webermann Frank Robert bor på Askøy utenfor Bergen, er samboer, og har hund og katt. Han er fotograf og har RP. «Hvordan er det å være fotograf og ha RP?» lurer jeg på. «Det går i grunn greit,» svarer Frank Robert. Han forteller at når han ser i kameraet, så får han et bredere syn på grunn av der han ser gjennom, er så konsentrert. På den måten går det greit med en som har «noen grader syn». Frank Robert forteller at han, som fotograf, alltid er opptatt av detaljer. Å ha RP, betyr jo at man ser veldig begrenset om gangen. Han forteller at av og til er det faktisk en styrke i arbeidet hans. «Som fotograf, planlegger man foran hver jobb. Nå bruker jeg litt mer tid til planlegging, og jeg kommer gjerne tidligere dit jeg skal fotografere. Jeg liker å være godt kjent med omgivelsene før jeg begynner å jobbe. Er jobben å fotografere et bryllup, for mitt eget studio (franksfoto.no) eller for Elite, så har jeg et program som forteller meg hvor jeg skal være til enhver tid. Ønsket er å finne de beste kameravinkler i forhold til det som skal skje i bryllupet. Jeg skanner (ser meg rundt) omgivelsene hele tiden, og har funnet en måte som fungerer fint for meg. Benytter for

13 TETT PÅ RP-NYTT 1/ tiden ingen hjelpemidler i arbeidet, eller når bildene skal bearbeides. Siden han bruker blikket mye, så får han ofte vondt i hodet. Noe sikkert mange andre med RP kan kjenne seg igjen i.» Å fotografere når det er mørkt, liker Frank Robert best. Fargene som framtrer da, finnes ikke på dagtid. Motivene blir annerledes, og mer spennende. Frank Robert bruker bare hodelykt for å gjøre seg klar til å ta bildene. Hodelykta må slås av i det bildene skal tas, på grunn av lysstøy. Katten lufter jo seg selv, så turer med kjæresten og hunden i fjellet, er god rekreasjon. Bildet med den glødende varden er ulrikken, tatt hjemme fra Frank Robert. Eksempel på hvordan fargene og stemningen i bildet er når bildene tas når det er mørk. Foto: Frank Robert Webermann For en fotograf er disse turene et fryd, ikke bare sjelen, men også for øyet. Utsikt fra toppen av Kolbeinsvarden, der Frank Robert går tur med kjæresten, og hunden sin. Bildet er tatt når det er mørkt for å få fram andre farger enn i dagslys. Foto: Frank Robert Webermann

14 14 RP-NYTT 1/2015 EXTRATILDELINGEN. FULL UTTELLING FOR RP-FORENINGEN VED EXTRATILDELINGEN. Av Håkon Gisholdt. Tirsdag 25. november offentliggjorde ExtraStiftelsen tildelingene for 2015, og RP-foreningen hadde to søknader inne til behandling. Den ene søknaden er kurs i skiteknikk og skismøring, som har oppstart i januar, og som toppes ved at RP-foreningen stiller hele 5 lag til start i Birkebeinerstafetten. Denne stafetten er den tradisjonsrike Birkebeinerløpet der løypen deles i fire etapper på hver i underkant av 15 km. Stafetten går dagen før selve Birkebeinerrennet, og er et populært tiltak for bedrifter og lag. RP-foreningen vil med sin deltagelse være første organisasjon som stiller i stafetten, og er dermed med på å bane vei for andre funksjonshemmedes organisasjoner senere. Prosjektet drives frem av Team RP, og medlemmer med minimalt med skiferdigheter vil bli prioritet å få delta. Her tenker vi læring og sosialt fellesskap fremfor tid og resultat. Bokomtale Dette prosjektet støtter ExtraStiftelsen fullt ut med kroner, som skal dekke opphold og reise for deltagere både på treningssamling og ski-kurs i Oslo, samt opphold på Lillehammer i forbindelse med selve stafetten fredag 20. mars. Det andre prosjektet RP-foreningen søkte støtte til var til å utvikle velfungerende og varig ledsagerutstyr for synshemmede. Dette er et samarbeidsprosjekt med Ridderrennet, og dreier seg om både å utvikle gode varslingsvester og sekkovertrekk, samt velfungerende kommunikasjonsutstyr som kan nyttes ved både skigåing, alpint, tandemsykling og andre aktiviteter der slikt kommunikasjonsutstyr kan være relevant. Dette prosjektet ble innvilget med kroner. Er det medlemmer som har gode ideer om potensielle søknader så send gjerne et tips til Styret i RP-foreningen sender en takk til ExtraStiftelsen og gleder oss til å ta fatt på prosjektene som venter. Av Anne Berit Gransjøen Jeg har visst skrevet i en tidligere omtale at jeg tror jeg har lest verdens beste bok. Vel, kanskje den siste boken jeg har lest, om den er bra da, alltid vil være den beste? I hvert fall er det den historien som sitter best i minnet. Så til boken: «Et helt halvt år» av Jojo Moyes. (Bastion forlag)

15 LIVSOMSTILLING- ET KURS RP-NYTT 1/ En morsom og rørende roman om livskriser, kjærlighet, dagligliv, ønsket om å være en god hjelper og avgjørelser på liv og død. Så lot jeg meg rive med da med latter og tårer av alt alvoret og all normaliteten. Jojo Moyes klarer den hårfine balansegangen mellom sorg og glede på en svært god måte. Lou Clark, som er 26 år gammel, blir ansatt som personlig assistent for 35 år gamle Will som har blitt lam etter en trafikkulykke. Hun er ansatt for seks måneder. Will har fått snudd opp-ned på hele livet sitt etter ulykken og er blitt en bitter og sint mann. Lou har fått i oppdrag å muntre ham opp og hun går inn i oppgaven med liv og lyst. På godt og vondt lærer de to hverandre gradvis å Livsomstilling- et kurs for mennesker med RP hos Statped Sørøst, fagavdeling syn. Av Siv Løken kjenne. Etter en tid forstår Lou at Will ønsker å ta sitt eget liv, men han har lovet foreldrene sine å gi livet en sjanse til i seks måneder. Spørsmålet blir da om Lou klarer den store oppgaven det er å endre Wills liv slik at han ønsker å leve videre. Vel, les boken så får du se. Jojo Moyes ble født i London i Hennes første bok kom i 2002 og hun har siden det vært forfatter på heltid. I en omtale av henne fant jeg ut at hun har vært blindeskriftskriver, hva nå det måtte bety. Boken «Et helt halvt år» og «Den ene pluss en» har ligget på de norske bestselgerlistene siden de ble utgitt. Boken finnes hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). God lesning! Tenk at det finnes et kurs spesielt beregnet for personer med en synshemming som utvikler seg over tid, slik som RP. Kurset er laget med innspill av personer med RP. Kurset er todelt, og veldig kort fortalt, et «koldtbord» der det presenteres mange ulike temaer. Slik som rettigheter, mobilitet, demonstrasjon av ulike hjelpemidler som lykter, luper, tilbud om samtalegruppe, hva RP er/ forskning, hvordan leve med RP, er noen av temaene som blir belyst. Kursgruppene er små, kanskje seks deltakere, med kanskje to til tre fagpersoner. Underveis i kurset kan man få egne/private samtaler, og man får en kontaktperson som følger spesielt deg, før, under og etter kurset. Denne kontaktpersonen kan hjelpe deg med å finne hjelpemidler som er aktuelt for deg, og søke om dette for deg. Etter endt kursrekke, er det mulig å få mer spesielle kurs, som IKT/I- Phone/ nettbrett. Forhør deg hos Statped Sørøst, avdeling Syn ( om hvordan du går fram for å melde deg på kurs.

16 16 RP-NYTT 1/2015 TANKER OM Tanker om: Stokken min henger i en tynn tråd! Av Siv Løken Au, der skjedde det igjen! Og så på et kjøpesenter! Ligger bøyd over en sofarygg, kjenner at jeg rødmer, reiser meg raskt opp. Retter på veska, prøver å le det bort, og later som om dette var komisk. Det var ikke det. Jeg brukte jo stokk! Forundringen er stor. Ser etter hvor stokken havnet: jo rett ved siden av sofaen. Er glad for at jeg ikke så noen kjente, eller andre mennesker, de kunne jo tro at jeg var beruset! Nå henger stokken min i en tynn tråd! Hva er vitsen med å bruke stokk, når jeg likevel ramler over ting? Nei, ned i veska med den. Den høsten jeg meldte meg inn i foreningen, fant jeg en nettbutikk hvor ulike hjelpemidler var til salgs. Jeg hadde tatt en beslutning om at nå ønsket jeg ikke å snuble over/mot ulike gjenstander ogmennesker mer. Mange tanker kommer når jeg satt og så på utvalget av stokker. Når jeg bruker stokken, vil andre mennesker fremdeles tenke på meg som «Siv», eller «hun med stokk»? Skal jeg bruke den overalt, eller på enkelte steder som en flyplass? Lukker øynene, og prøver å se meg selv på en gate med stokk. Ser jo bare et menneske med stokk. Føles rart, når det er meg selv det gjelder, og ikke alle andre. I nettbutikken kunne jeg velge og vrake i ulike stokker, og farger. Valget var klart: rosa. Selvfølgelig hadde jeg fått med meg at den hvite stokken er det internasjonale symbolet for en person som er blind/synshemmet. Tenkte ikke på det da jeg bestilte stokken min. Så flott at man kan få velge farge, tenkte jeg. Noen har reagert på at stokken min er rosa. Symboleffekten blir forringet, mener de. Jeg ivaretar jo min egen og andres sikkerhet, så hvorfor ikke? Min rosa stokk henger i en tynn tråd. Jeg skal få en ny, hvit stokk. Den er perfekt tilpasset min lengde. Lett, og tar liten plass i veska. De eneste to grunnene til at jeg ønsket meg en ny. Kurs i mobilitet, med vekt på stokkteknikk og ruteplanlegging, er unnagjort. Kunnskapen gir meg trygghet. Jeg vil bevege meg rundt på en sikker måte, og andre stokkbrukere vil bli grønne av misunnelse av stokkteknikken min. Nei, tror nok ikke det. Teknikk må man øve på. Som min mor alltid sier; øv og øv igjen, da kommer resultatene. Min hvite stokk henger ikke i en tynn tråd. Den skal brukes flittig, og ikke ligge i veska. Min lille rosa stokk blir ikke glemt, den har fått rollen som «partystokken».

17 REGIONALE RP-ARRANGEMENTER RP-NYTT 1/ Regionale RP-arrangementer Av: Morten Tollefsen Har du lyst til å dra på fisketur, strikkekurs, gå på teater, hoppe i fallskjerm eller gjøre noe helt annet sammen med andre RPere?? Det vil vi i styret gjerne hjelpe til med. Arrangementet skal annonseres til alle medlemmer i aktuelt fylke/ region. Styret kan hjelpe til med dette. Søknadsfrist 1. april. For 2015 har vi derfor åpnet opp for at du kan søke om midler til regionale arrangementer. Grip sjansen, det kan bli kjempebra både for deg og andre i foreningen. Følgende kriterier er satt opp: Maks kr. til hvert arrangement. Maks 1000 kr. i støtte pr. deltaker. Minimum 5 deltakere med RP (medlemmer). Terskelen for å få godkjent et arrangement er lav. Det har imidlertid vært nødvendig å sette en ramme for hvor mye som kan brukes, og vi har derfor satt en øvre grense på kr totalt til regionale arrangementer i Send søknaden til Send gjerne også en epost hvis du har spørsmål om dette nye tiltaket. BLI MED PÅ VINTERENS HØYDEPUNKT RIDDERUKEN Av Håkon Gisholt For mange blinde og svaksynte er Ridderuken og Ridderrennet utvilsomt vinterens store høydepunkt. En fantastisk ramme og et helt unikt tilrettelagt arrangement både innen skiaktiviteter og det sosiale gjør at mange vender tilbake til Beitostølen hver gang Ridderuken arrangeres. Ridderuken arrangeres i 2015 i tidsrommet mars, der selve Ridderrennet er lagt til lørdag 14. mars. Under Ridderuken får du tildelt din egen ledsager som følger deg gjennom hele uken på de ulike skiaktivitetene. I tillegg stiller forsvaret med transporttjeneste, og en lang rekke andre frivillige bistår for å gjøre uken til en minnerik og flott opplevelse for hver enkelt deltager. I løpet av dagene fra mars kan du oppleve en uke med skiaktiviteter, naturopplevelser og sosialt fellesskap på Beitostølen sammen med flere andre fra RP-foreningen og ca 500 øvrige deltagere. Under Ridderuken kan du trene og konkurrere i et løypenett som tilhører Beitostølen Helsesportsenter, og som er spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede ski-

18 18 RP-NYTT 1/2015 TEAM RP AKTIVITETSKALENDER 2015 løpere. Men Ridderuken består ikke bare av fysiske utfordringer. Her treffer du nye og gamle venner, og kan oppleve alt fra talentaften, diskotek, dans, spennende foredrag, stand up show, konsert, og piknik med grilling i det fri. Under Ridderuken er det mulig å få opplæring, samt å konkurrere innen langrenn, alpint, snowboard, truger og skiskyting. Dersom du velger å reise til Beitostølen uten ledsager, sørger arrangøren for at du får tildelt en sprek ledsager fra Norges Idrettshøyskole eller forsvaret som kan hjelpe deg under aktivitetene. Dersom du ikke har vært med på Ridderuken tidligere, er under 20 år eller skadd i sykdom eller ulykke de siste 3 år kan du søke om plass i henholdsvis ungdoms- eller raskere frem -gruppen (tidligere nyskaddgruppen). Hver av gruppene har 15 plasser, og har et spesielt tilrettelagt opplegg hvor Ridderrennet dekker både reise og opphold på Beitostølen. Høres det forlokkende ut, ta da kontakt med Ridderrennet ved Elisabeth Kollerød på telefon for nærmere informasjon og påmelding.påmelding legges ut på den 1. desember. Der finnes også detaljert program for hele uken. Arrangøren legger stor vekt på det sosiale - alle skal trives, og ingen skal føle seg alene. Ønsker du å bli innlosjert sammen med andre fra RP-foreningen så oppgi dette ved påmelding. Vi minner også om at Ridderrennet setter opp egne busser fra Bergen, Oslo og Gardermoen. Påmeldingsfrist er 31. januar, men med fortløpende opptak for ungdoms- og raskere frem gruppen. Etteranmelding mulig. Vi oppfordrer flest mulig fra RP-foreningen om å ta del i vinterens flotteste sklsportsuke på Beitostølen. NB! Dersom du ønsker å være med på både RP-foreningens årsmøtesamling i Stjørdal mars og Ridderuken, så har Ridderrennet satt opp buss fra Gardermoen søndag 8. mars. Bussen går da direkte til Beitostølen. For å slippe å ta med ski med fra Oslo til samlingen i Stjørdal kan ski leveres inn i Oslo tidligere samme uke, og de vil bli fraktet til Beitostølen. Meld deg på og unn deg selv en uforglemmelig uke! TEAM RP AKTIVITETSKALENDER NÅ MED EGEN TURMARSJ FOR RP FORSKNING Av Håkon Gisholdt Merk deg allerede nå datoen søndag 6. september. Som det fremkommer i aktivitetskalenderen under vil det denne dagen i Oslo bli arrangert en felles turmarsj fra Sognsvann til Ullevålseter der alle inntekter uavkortet går til RP relatert forskning. Her håper vi å mobilisere stort av

19 TEAM RP AKTIVITETSKALENDER 2015 RP-NYTT 1/ familie, venner og kjente. Alle betaler en startkontingent på kr 100, og vil for dette i tillegg til å støtte forskning få gratis mat ved Ullevålseter, samt være med i trekningen av en lang rekke flotte gaver (cruice, treningstøy, joggesko, m.m.). Vi satser på at dette skal bli en årlig foreteelse der vi kombinerer felles glede i naturen med fokus på RP forskningen. AKTIVITETER jan Oppstartshelg skikurs i Oslo 28. feb TjeiVasan 2. mar Vasaloppet Öppet spor mar Ridderuken 14. mar Ridderrennet 20. mar Birkebeinerstafett (samling Lillehammer mars) 21. mar Birkebeinerrennet 9. mai Holmenkollstafetten (samling mai) 13. jun Birkebeinerløpet 20. jun Lillehammer Oslo, Gjøvik Oslo, Eidsvoll - Oslo aug Fjelltur Haukeliseter, sammen med Tyrilistiftelsen aug Ridderdagene på Storedal 22. aug Ridderrittet 29. aug Birkebeinerrittet 6. sep Turmarsj for RP-forskning, Sognsvann - Ullevålseter 19. sep Oslo maraton (samling sept.) 1. nov New York maraton 3. des Sosial juleavslutning MERK: Spesielt i Holmenkollstafetten ønsker vi at personer som aldri tidligere har vært med på Team RP arrangement deltar. Dette er et først og fremst et sosialt tilbud der vi stiller med 3 lag. To Team RP lag samt et Team RP support lag der våre reiseledsagere kan få løpe. På de to Team RP lagene stiller som tidligere år mannskap fra Nordic Choice som ledsagere. Det legges opp til helgesamling på Gabelshus hotell på Frogner i Oslo. Korteste distanse er 390 meter, og her er ikke noe krav om å løpe fort. Deltagelse, hygge og felles mestringsfølelse er det viktigste. Påmeldingsfrist: 1. mars. Ønsker du å delta eller er nysgjerrig på andre arrangement, ta kontakt med Håkon Gisholt på no eller tlf Merk også at årets fjelltur er lagt til Haukeliseter. Etter den formidable suksessen samarbeidet med Tyrili førte til i 2014 videreføres dette samarbeidet også på denne fjellturen. Nærmere informasjon kommer i RP-nytt 2/15. Vi ønsker alle velkommen til spennende Team RP aktiviteter i 2015.

20 Avsender: RP-Foreningen i Norge, Boks 1480, 0367 Oslo Opplæring av synshemmede i bruk av smarttelefon og datamaskin Navn: Adr: Postnr.: Poststed: Ja takk, send meg mer informasjon og tilbud om medlemskap. Husk porto! Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge Majorstuveien 17 Boks Oslo E-post:

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen

Lære for livet. Foto: Ø. Hvalsengen. Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Lære for livet Foto: Ø. Hvalsengen Foreldrekurs 2007 fredag 19. søndag 21. oktober 2007 Quality Airport Hotell Gardermoen Fredag 19.10.07 14.30 Åpning ved leder i Assistanse Eli Vogt Godager. 15.00 Valg

Detaljer

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen Retinitis Pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis Pigmentosa (forkortet RP. Retinitis = netthinnebetennelse,

Detaljer

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Retinitis pigmentosa

Detaljer

Fra 30. mars. 6. april 2014

Fra 30. mars. 6. april 2014 INVITASJON RIDDERUKA 2014 Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger, arrangeres for 51. gang, 30. mars.- 6. april. Påmelding på www.ridderrennet.no fra den 2.

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13.

Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. Norsk Forening for Cystisk fibrose, region vest inviterer til fag- og trivselshelg på hotell Scandic Maritim i Haugesund 11.- 13. september Det blir faglig program, diskusjoner og sosiale aktiviteter i

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innenfor helse Læring inspirasjon mestring Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon En av- og fororganisasjon

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

RP nytt. Topp stemning på årets høstkonferanse. Nummer 4 2015. 21. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Topp stemning på årets høstkonferanse. Nummer 4 2015. 21. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Foto: Frank Robert Webermann Topp stemning på årets høstkonferanse Leder...3 Småplukk/brosjyrer...4 Europeisk

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

RP nytt. Fagmøte på Haukeland. Nummer 2 2014. 20. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Fagmøte på Haukeland. Nummer 2 2014. 20. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang Fagmøte på Haukeland (Foto: Frank Robert Webermann) Innhold Årsmøte og vårsamling i Bergen...3 Småplukk....4

Detaljer

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet

Øyesykdommer - en hefteserie. En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa. Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Øyesykdommer - en hefteserie En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa Om å leve med innsnevret synsfelt og nattblindhet Retinitis pigmentosa (forkortet RP, retinitis = nett hinnebetennelse,

Detaljer

Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger.

Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger. INVITASJON Den 50. Ridderuka, 7.- 14. april 2013 Verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger. Påmelding på www.ridderrennet fra den 2. januar 2013. Fra 7.-14.april

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Fotokurs på vakre Vega

Fotokurs på vakre Vega Fotokurs på vakre Vega 26. - 28. august 2016 Vel møtt til glade fotodager på Vega verdensarvens vakre øyrike på Helgelandskysten. Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du herved til en innholdsrik

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

GIVERGLEDE. Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner.

GIVERGLEDE. Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner. GIVERGLEDE Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds givere Nr 5/2001 Marie (4): Jeg kan se for deg, jeg, bestefar... Les hva som skjer med en livsglad 50-åring når synet brått forsvinner. 2 Kay Thorgrimsen

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang

RP nytt. Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse. Nummer 4 2014. 20. årgang RP nytt Nummer 4 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang (Foto: Siv Løken ) Gen-jeger Cecilie Bredrup holdt innlegg om genetikk på RP-foreningens høstkonferanse

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010

Velkommen til Nittedal. Youth Camp 19. 21. mars 2010 Velkommen til Nittedal Youth Camp 19. 21. mars 2010 1 Youth Camp Nittedal er en aktivitetshelg for ungdom i alderen 13-18 år. Alle kan melde seg på, så ta kontakt med din lokale forening/kommune/fritidsklubb/skolekorps/

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund.

FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder. Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. FFO Aust-Agder, FFO Buskerud, FFO Telemark, FFO Vestfold og FFO Vest-Agder Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Invitasjon til vårens store konferanse 2013 i Langesund. Tema: Rehabilitering/Habilitering

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

RP nytt. Tyrili-stiftelsen trår til for Team RP. Nummer 2 2016. 22. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Tyrili-stiftelsen trår til for Team RP. Nummer 2 2016. 22. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 2 2016 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 22. årgang Tyrili-stiftelsen trår til for Team RP Foto: Privat Leder...3 Småplukk/brosjyrer...4 Invitasjon til høstsamling,

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Ser mulighetene Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettighetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler

Detaljer

Britt Andersen. Barnas skiskole FOR BARNEHAGER / SFO/AKS. I samarbeid med

Britt Andersen. Barnas skiskole FOR BARNEHAGER / SFO/AKS. I samarbeid med Britt Andersen Barnas skiskole 2016 FOR BARNEHAGER / SFO/AKS I samarbeid med VELKOMMEN TIL BARNAS SKISKOLE! Skiforeningen har gleden av å ønske velkommen til Barnas skiskole 2016. De siste årene har 10

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014

SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 SKISKYTING, Sommer, SOL, Telemark og Sørlandet 25-30/7-2014 Samlingen blir arrangert på 2 lokasjoner Birkeland Del en på Gautefall og del to på Birkeland. Primært er samlingen for utøvere fra 13-70 år,

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2 Nr. 1 Februar 2015 19. årgang NERO-NYTT Informasjonsblad for Nedre Romerike Handicapidrettslag INNHOLD: Hilsen fra leder side 2 Vi gratulerer side 2 Nye medlemmer side 2 Båttur til København 27. 29. mai

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr.

med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr. Nordland Skikrets i samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter INVITERER TIL I for syns- og bevegelseshemmede med tilpassing og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler/utstyr. Skillevollen Mo i Rana

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE 2014 LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

RPnytt. Årets høstkonferanse var midt i blinken. Nummer 4 2011 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RPnytt. Årets høstkonferanse var midt i blinken. Nummer 4 2011 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RPnytt Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Nummer 4 2011 17. årgang Foto: Frank Robert Webermann Årets høstkonferanse var midt i blinken Innhold Dette skulle vi gjøre, og nå

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

RP nytt. Årets høstkonferanse var midt i blinken. Nummer 4 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Årets høstkonferanse var midt i blinken. Nummer 4 2011. 17. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang Foto: Frank Robert Webermann Årets høstkonferanse var midt i blinken Innhold Dette skulle vi gjøre, og

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009.

Invitasjon. Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Invitasjon Det inviteres til Landskonferanse og årsmøte på Soria Moria Hotell i Oslo, fredag 27.- søndag 29. mars 2009. Velkommen til CarciNors Landskonferanse og årsmøte For fjerde gang har Pasientforeningen

Detaljer

Bedre i birken helg. Sjusjøen. 5-77 desember påp. begeistringens øyeblikk...

Bedre i birken helg. Sjusjøen. 5-77 desember påp. begeistringens øyeblikk... Bedre i birken helg 5-77 desember påp Sjusjøen begeistringens øyeblikk... Bedre i Birken på Sjusjøen Bli med Begeistringsklubben til Sjusjøen! Dato: 5.12.08 7.12.08 (fredag søndag) Sted: Rømåsen, Sjusjøen

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Rapporteringsskjema for tilskudd til bibliotekmidler

Rapporteringsskjema for tilskudd til bibliotekmidler Rapporteringsskjema for tilskudd til bibliotekmidler Da prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket sammen med nødvendig dokumentasjon av prosjektets utgifter.

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad.

Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. INNBYDELSE UKI-KARUSELLEN 2012 Ullensaker/Kisa Idrettslag friidrett inviterer til løps- og mosjonskarusell for 47. året på rad. UKI-karusellen er et arrangement for hele familien. Bli deltager i Norges

Detaljer

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel

Munn- og halskreftforeningen. Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 i Trondheim 13. til 15. april, på Rica Nidelven Hotel Munn- og halskreftforeningen Velkommen til landskurs og landsmøte 2012 2011

Detaljer

SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014

SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014 INNBYDELSE SPECIAL OLYMPICS NM I LANGRENN OG TRUGER 2014 BIRKEBEINEREN SKISTADION, LILLEHAMMER 28. februar 2. ars Idrettsglede arrangert av: Sponsorer: Norge Arrangør: Special Olypics og Civitan Norge

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE MONTE REKRUTT KJØRING KJØRING

PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE MONTE REKRUTT KJØRING KJØRING PONNILANDSLEIR KLOSTERSKOGEN TRAVBANE 2014 KJØRING MONTE REKRUTT KJØRING PONNILANDSLEIR 2014 Klosterskogen Travbane, Telemark Travforbund og ponniutvalget inviterer til Ponnilandsleir 1.-3. august 2014.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO. Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE Juniorlekene arrangeres i år for 30. gang! 2015 LØRDAG 30. - SØNDAG 31. MAI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB

INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON NORGESCUP 3 UNGDOMSMESTERSKAP K1 SOMMERLEIR 2015 LAKSEVÅG KAJAKKLUBB INVITASJON UM K1 og NORGESCUP 3 27-28. juni 2015 Laksevåg Kajakklubb har med dette gleden av å invitere til Ungdomsmesterskap

Detaljer

Sommeren er nok over for denne gang, men tradisjonen tro - det kommer alltid litt Indian Summer i september Sommer på overtid se frem til det!

Sommeren er nok over for denne gang, men tradisjonen tro - det kommer alltid litt Indian Summer i september Sommer på overtid se frem til det! Nr. 02/2012 SEPTEMBER 2012 LOKALAVIS FOR MEDLEMMER Kjære Senior-venner! Sommeren er nok over for denne gang, men tradisjonen tro - det kommer alltid litt Indian Summer i september Sommer på overtid se

Detaljer

PED6659. av barn, unge og voksne med synshemming, vår 2010. Informasjon angående praksis og veiledning

PED6659. av barn, unge og voksne med synshemming, vår 2010. Informasjon angående praksis og veiledning PED6659 Mobilitet i et førlighetsperspektiv. Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming, vår 2010 Informasjon angående praksis og veiledning Velkommen som student til PED6659 Mobilitet

Detaljer

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug.

Jeg håpte på gevinst og overskudd, men var usikker på om overskuddet ville holde så lenge som 4 uker og til NM 1.aug. Jeg hadde ingen forventning til NM Triathlon normaldistanse (1500 m svøm, 40 km sykling, 10 km løp), spesielt med tanke på opplevelsen jeg hadde under NM langdistanse i Haugesund for 4 uker siden der la

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede.

RP nytt. Nummer 4 2012. 18. årgang. Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. RP nytt Nummer 4 2012 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 18. årgang To flotte norske representanter på RI Youth i Hamburg sommeren 2012 Innhold Midt i blinken!...3 Småplukk....4

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

Høst! Blanke ark blant fargede blader

Høst! Blanke ark blant fargede blader vvvvvv 6. utgave / oktober 2012 ffff Høst! Blanke ark blant fargede blader Høsten. Den vakre høsten. Frem med ullgenseren, og håpet om solfylte dager, skarp, klar luft. Turer, termos og tøfler. Høsten

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

AKTIVITETSPROGRAM 2014

AKTIVITETSPROGRAM 2014 Foreningen for deg som er helt eller delvis alene med barn, men med hjerte og tid for andre. AKTIVITETSPROGRAM 2014 Det er bindende påmelding på alle aktiviteter. Alle aktiviteter blir lagt ut etter hvert

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling

2.innkalling til Unge funksjonshemmedes generalforsamling Til s medlemsorganisasjoner 17.09.2013, Oslo Ref: KR/GF-2013 2.innkalling til s generalforsamling Andre Innkalling til Generalforsamling 2013 sender med dette ut andre innkalling til generalforsamlingen

Detaljer