Mesna Rotary Klubb Klubb nr Lillehammer Norge Distrikt 2300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mesna Rotary Klubb Klubb nr 12821 Lillehammer Norge Distrikt 2300"

Transkript

1 Mesna Rotary Klubb Klubb nr Lillehammer Norge Distrikt 2300 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP President: Jorunn Bakke

2 Mål for Rotaryåret: Ray Klinginsmith fra Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA overtok 1. juli 2010 som president for Rotary International og valgte sitt motto og logo for å beskrive hva Rotary er og hva Rotary er best på å gjøre: Distriktsguvernør Ole Amund Gillebo oversatte mottoet til å utvikle lokalsamfunn, forene kontinenter og satte fokus på at vi ikke tjener en organisasjon eller et system, men mennesker. Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Distriktets målsetninger må fortsatt være å gjøre mer av det vi er gode på: Guvernørens fokus for distriktet er videre: Øke bidrag til Rotary Fondet m/polio Plus fra alle klubbene. Et prosjekt (nasjonalt/internasjonalt) pr klubb. Ungdomsutveksling, GSE og RYLA. Handicamp. Fortsatt fokus på medlemsutviklingen. Kvinner med i alle klubber og etablering av minimum en Rotaract klubb til. Flere av våre nye landsmenn må få muligheten til å bli rotarianere. Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard. Utvide yrkesbredden og gjenspeile lokalsamfunnet. Informasjon. Kontinuitet. Oppstart av nye klubber er viktig. Styrke lederopplæringen i klubbene. Presidentens målsetting Fortsette med gode møteprogrammer i samarbeid med programkomitéen. Samarbeide med etterfølgende presidenter i styret om rekruttering og opplæring av nye og yngre medlemmer i år og på lengre sikt. Med god start i dette Rotaryåret. Øke kunnskapsnivået i klubben om Rotary med små og store drypp så ofte det er naturlig.

3 Jevnlige 3-minutters informasjon/mikroego fra medlemmene. Åpne programfrie møter der alle oppfordres til å være aktive. Følge opp og samarbeide med den nyetablerte Lillehammer Rotaractklubb. Sende to representanter (primært en av hvert kjønn) til RYLA-seminar. Gjennomføre GSE-besøk i juni 2011 i samarbeid med Lillehammer RK. Kulturelle innslag på enkelte medlemsmøter. Invitere Lillehammer RK og Lillehammer Mesna Inner Wheel til samarbeid og felles møter. Utvide og utvikle sideeffekter av den internasjonale festen før, under og etter arbeidet med denne i den hensikt å styrke samarbeid, vennskap og inkludering. Styret har gjennomført 7 styremøter i perioden (23/8, 13/9, 22/11 og 13/12 (som utvidet oppsummering; guvernørmøte med komitéledere og styret) alle i 2010, samt 3/1, 28/3 og 26/5 i 2011). I Rotaryåret vedtok klubben å innføre ny organisasjonsstruktur CLP (Club Leadership Plan), med hovedfokus på fem områder: Medlemskap, Kommunikasjon(PR), The Rotary Foundation(TRF), Serviceprosjekter og Administrasjon. Tanken bak dette er at klubben skal tenke mer langsiktig og skape bedre kontinuitet og effektivitet i komitéene. Styret har jobbet med dette i år gjennom et samarbeid (nevnt over) mellom etterfølgende presidenter om medlemsrekruttering og opplæring. Formålet har blant annet vært at vi fra neste Rotaryår vil slå sammen noen av våre nåværende komitéer. Program på klubbmøtene Som tidligere har det vært et variert og interessant møteprogram. Gode møteprogrammer og at møtetiden overholdes er fortsatt en viktig grunn for mange til å opprettholde medlemskapet i Rotary. Det har vært avholdt 47 klubbmøter. I tillegg har vi fortsatt tradisjonen med lunsjmøter sammen med Lillehammer RK hver 2. torsdag i måneden. Fordelingen av eksterne/interne krefter har vært 28 møter med eksterne foredragsholdere og 13 møter med interne foredragsholdere. En møtekveld var satt av til en ekstra kameratskapsaften med ord og toner ved Sjur Magnus. I tillegg har det vært gjennomført 4 kvelder med kameratskap etter ordinært møte. Mesna RK har invitert til 3 felles møter med Lillehammer RK med følgende tema/program: Analyse av den politiske situasjonen i USA etter valget v/ Ole O. Moen. Juleavslutning i Nordre Ål kirke v/ Sjur Magnus og Dagfinn Follerås. Besøk av argentinere fra District 4845 GSE Team visiting District 2300 der både Lillehammer Rotary Klubb og Lillehammer Mesna Inner Wheel deltok. Lillehammer RK har invitert oss til ett felles møte med følgende tema/program: Arbeidet i Gjenopptakingskommisjonen v/ Gunnar Hagen. Leder Elisabeth Johnsgaard og resten av programkomiteen vår takkes for innsatsen med å finne både interessante innhold, gode forelesere og et godt variert møteprogram gjennom hele Rotaryåret 2010/11. All ære til Elisabeths alltid tilstedeværelse og pålitelige innsats!

4 Vårt eldste medlem, Bjarne Ranheim, har gjennom dette Rotaryåret holdt foredrag for oss med temaene Afghanistan, det vanskelige landet og Mitt liv som lege med en formidlerevne, struktur og oversikt som det var fantastisk å få oppleve. Jeg vil spesielt få takke ham for hans aktive rolle tross sin alder av 88 år inneværende Rotaryår! Medlemssituasjonen Klubben fikk 11 nye medlemmer i løpet av året. Trygve Belsvik, Margaret Bjørge Bringa, Einar Fæste, Johan Høstmælingen, Vigdis Masovn Haave, Are Nerem, Jon Vegard Nordnes, Jon Erik Rønning, Vidar Svanemyr og Irene Thorsplass valgte alle å bli medlem etter en avgrenset observatørperiode med opplæring og sosiale møter i tilknytning til møtene. Pål Haanæs kom til oss fra Røros RK. 5 medlemmer; Sidsel Brath, Ove Lars Eriksson, Wolfgang Müller, Ørnulf Nordgård og Tor Ingvald Olsen har meldt seg ut dette Rotaryåret. Med tilskudd/frafall av ovennevnte medlemmer endte vi på et medlemstall på 65 per 30. juni 2011 hvorav 12 medlemmer er kvinner (7,8 %). Fremmøteprosenten endte med et årsgjennomsnitt på 65,3 %. Det er særlig sommermåneden juli som hvert år trekker gjennomsnittstallet for frammøtet ned, i år med bare 26.5 % frammøte, mens vi i oktober, november og mars har frammøteprosent på henholdsvis 72,8, 70,3 og 72,7 %. Jubilanter gjennom Rotaryåret har fått ekstra god vin som gave overrakt av Presidenten på hjemmebesøk. Hans Carl Buer fylte 70 år, Thor Ole Hallenstvedt fylte 60 år og Olav Aspesletten, Margaret Bjørge Bringa og Dagfinn Follerås fylte 50 år. To eldre medlemmer, Kjell Moen og Karl Gösta Holmdahl, ble begge alvorlig syke i løpet av Rotaryåret og fikk blomster også overrakt av Presidenten på hjemmebesøk. Det var trivelig å dra rundt på besøk! Klubbens hjemmeside Oppstart av hjemmesiden skjedde i Klubbens CICO, Svend Strand, drifter og utvikler websiden fortsatt. Han fortjener vår varmeste takk for god samarbeidsånd og godt utført arbeid. Han har opprettholdt arbeidet med klubbens websider på samme nivå som tidligere, med kontinuerlig oppdatering av aktuell informasjon. Spesielt gjelder dette følgende elementer: Nyheter (primært om hendelser i klubben) Møteprogram Møtereferater Fremmøtestatistikk Medlemslister I tillegg har klubbens webredaktør sørget for å komplettere klubbens elektroniske arkiv med møtereferater og møteprogram. Klubbens fremmøteprosent rapporteres videre inn til Rotarys sentrale arkiv hva gjelder fremmøteprosent. Klubbens websider er opprettholdt i samme format og form som tidligere. Dette fungerer bra, og det er nå meget få medlemmer som ikke har tilgang til websidene fra egne PC-er. Ungdomsutveksling Ungdomsutveksling er et tiltak for ungdom i Norge og i mange andre land. Mesna RK har engasjert seg i dette arbeidet over svært lang tid. Komiteen med årets leder Jon Solbakken har som tidligere år gjort en kjempejobb. I tillegg til dette har Sissel Skyltbekk jobbet med ungdomsutveksling i en årrekke i distriktet.

5 Mesna RK sendte ut Katrine Angvik, Øyer, til byen Quito og Rotarydistrikt 4400 i Ecuador som vår utvekslingsstudent fra august 2010 til juli Hennes foreldre, Gro Kristensen og Ståle Angvik, har vært svært gode vertsforeldre for flere av våre studenter utenfra. Katrine kom tilbake etter et vellykket år. Vi har i Rotaryåret hatt 2 utvekslingsstudenter i Mesna RK. Monica Fayad Nascimento fra Brasilia i Brasil (august 2010 juli 2011) har vært en svært behagelig person å forholde seg til. Charles Leo Kilby (januar 2010 januar 2011), også svært positiv, reiste hjem igjen etter fullendt utvekslingsår til Australia 14. januar Stephanie Renee Barker, utvekslingsstudent i Lillehammer RK, også fra Australia, var flere ganger på besøk hos oss sammen med de to andre ungdommene. Det har vært gjennomført et samarbeidsprosjekt for vertsfamilier med Lillehammer Rotary Klubb. Ungdomsutveksling er svært viktig med tanke på Rotarys målsetting om å bidra til internasjonal forståelse. Klubben vår har 5 rådgivere som er sertifiserte gjennom distriktets opplæringsprogram. Komitéen har denne gang dessverre ikke skaffet ny norsk student fra Lillehammer til å reise ut neste skoleår. De fikk ingen søkere til perioden Dette betyr at Mesna RK heller ikke får noen ny utvekslingsstudent inn til klubben RYLA (Rotary Youth Leadership Award) er Rotarys lederskapskurs for ungdom som Hunn/Gjøvik Rotary klubb i mange år har arrangert for vårt distrikt. Målgruppen er ungdom i alderen år som har vist initiativ, evner og vilje til å påta seg lederverv. Seminaret har hovedfokus på personlig utvikling hos deltakerne og søker å gi deltakerne en plattform for å forstå seg selv og få et forhold til sin egen lederprofil. RYLA er et tiltak klubben ønsker å støtte som en del av arbeidet klubben gjør for ungdom i vårt nærområde. Over 4 dager i april ble årets RYLA gjennomført med to utsendinger fra vår klubb, Andreas Solbakken og Marianne Sønstevold Håkonsen. Det var 32 ungdommer som deltok på årets seminar. Det var rekorddeltakelse dette året! Jeg vil oppfordre klubbens RYLA-komité til alltid å være ute i god tid med å skaffe representanter til dette viktige og gode seminaret. Våre deltakere ga svært gode tilbakemeldinger! Serviceprosjekter: Mesna kultursti Komiteen med Oddvar Pettersen i spissen har sørget for at vår avtale om vedlikehold og tilsyn av kulturstien overholdes. Fåberg historielag, Lillehammer Rotary og Mesna Rotary har et samarbeidsprosjekt om vedlikehold og drift av kulturstien. Det gjennomføres 2 dugnader i løpet av Rotaryåret. Pilegrimsleden i Øyer. Vår klubb med Ivar Olstad som primus motor har også i år overholdt den forpliktelse klubben har påtatt seg om rydding av leden gjennom Øyer-bygda. Det blir hvert år avholdt 2 dugnader, en på forsommeren og en på ettersommeren. Vi gjør dette i samarbeid med Øyer kommune, som gir klubben en godtgjørelse på kr. 3000,- for jobben. I alt 12 medlemmer deltok i ryddingen av tre roder i år.

6 I år ble det foreslått for komiteens leder at asylmottaket i Øyer sikkert kunne bidra i ryddingen. Asylmottaket ble likevel ikke forespurt i år, men dette bør huskes som en god mulighet med tanke på god og nyttig arbeidskraft og samarbeid med lokalsamfunnet. PR Rotary Norden har tatt inn tre notiser om klubbens virksomhet. I tillegg har lokalpressen hatt oppslag om Internasjonal Aften. Ivar Olstad leder vårt arbeid med PR for Rotary og vår klubb. Internasjonal fest Den internasjonale festen ble arrangert på Lillehammer videregående skole i år der vi fikk plass til 350 gjester. Festen ble i år avholdt for 9. gang. Distriktsguvernør Ole Amund Gillebo med kone deltok i år etter invitasjon fra presidenten. Samarbeidet om den internasjonale festen har utviklet seg til å bli et verdifullt prosjekt og et viktig bidrag til mulig inkludering av innvandrerne i vår kommune. For mange er dette vårens store begivenhet. Ved vår internasjonale fest er det skapt en tverrkulturell arena som vi mener er til berikelse for byens innbyggere. Med Ronny Hassrød som årets leder ble det lagt ned et stort arbeid i komiteen som jobbet tett med Lillehammer Frivilligsentral og Lillehammer Mesna Inner Wheel. Svært mange er med og bidrar både jobbmessig og økonomisk til dette arrangementet. I år kunne klubben overrekke en sjekk på hele ,- til Lillehammer Frivilligsentral, og alle innvandrerne som bistod med matlaging fikk hvert sitt gavekort pålydende kr. 500,-. Leder av Frivilligsentralen takket og understreket at overskuddet fra festen er av stor betydning for deres arbeid blant byens innvandrere. Hun rettet også stor takk til festkomitéen for godt utført arbeid også dette året. Komitéen har evalueringsmøte hvert år med godt referat for viktige detaljer, nyttig for videreføringen av dette arbeidet. Samarbeid med Rotaract I november hadde vi leder av Lillehammer Rotaract Thomas Holtlien Hagen på besøk for å fortelle oss om Shelterbox. Thomas og noen hjelpere fra Rotaract slo opp et shelterboxtelt i PARK Dancing. En shelterbox er utstyrt til å holde en familie på ca 10 personer i gang etter en katastrofe, med tak over hodet, tepper, vannrenseutsyr, kjøkkenutstyr, barneaktiviteter med mer. Kostnad er ca kr per boks. Lillehammer Rotaract nådde sitt mål om å samle inn penger nok til å donere en boks. Shelterboks har blitt brukt i 80 katastrofer siden Hjemmeside: www. shelterbox.no / shelterbox.org. Innsamling via Lillehammer Roataract: Sporty medlemmer av Mesna Rotary Klubb har også stilt som lag på Lillehammer Rotaracts quiz på HiL og vant til og med musikkquizen. TRF The Rotary Foundation. Klubben vår bidro med kr ,- til TRF i henhold til vedtatt budsjett i dette Rotaryåret. I tillegg ble det gitt kr ,- via RI til støtte for humanitært arbeid til de som ble rammet av jordskjelvkatastrofen i Japan Klubben bør være mer aktiv i bruk av TRF.

7 Vi har ved flere anledninger hatt korte presentasjoner av TRF på klubbmøter gjennom året. I flere år har Ingjerd Lien Kvelstad hatt ansvaret for TRF i vår klubb, og hun har vært medlem av Distriktets TRF-komité fram til utgangen av dette Rotaryåret. Guvernørbesøket. Guvernør Ole Amund Gillebo besøkte klubben 13. desember 2010 i forbindelse med årets rakfisklag for medlemmer og ledsagere. Det var god oppslutning om det vellykkete arrangementet, og det rettes varm takk til Eirik Strand, Annikken Stranger Bergerud og Wilhelm Wøien som gjorde alt arbeidet og utgjorde fest- og kameratskapskomiteen denne kvelden. Det var i forkant av selve festen et både hyggelig og effektivt gjennomført halvårig oppsummeringsmøte der de fleste komitélederne, guvernøren, presidenten og styret alle var aktivt og engasjert til stede. Det var rett og slett trivelig. Stor takk til alle som deltok! GSE-teamets besøk juni Gruppen som kom fra Argentina ble beskrevet som hyggelig, interessert, uhøytidelig og enkel å ha med å gjøre. De likte all slags mat og ga uttrykk for at de syntes norsk mat var velsmakende og god. Da de kom til Lillehammer tok GSE-komiténe i Mesna og Lillehammer Rotary Klubb i mot dem på Birkebeineren ca. kl Programmet, vedlagt denne Årsberetningen, ble fulgt. Hjertelig takk til Ivar Skeide som tok gruppen med på en vellykket biltur på Vestlandet! Og ved besøket i Bakeriet i Lom fikk gruppen en yrkesrettet presentasjon av Morten Schakenda med temaet Fra Gourmetkokk i storbyen til Bakeriet i Lom. Vår klubb arrangerte et felles møte for de to klubbene med våre argentinske gjesters presentasjon av seg selv og landet sitt. Det rettes stor takk til Anders Huuse for at besøket lot seg gjennomføre. Gjennom Anders ble husvære skaffet på hotell, og programmet organisert og gjennomført med svært få kostnader for klubben. Takk også til komitéen og de andre frivillige medlemmene, Knut Korsæth, Margaret B. Bringa, Bjørn Angel Knudtzen og Eirik Strand som serverte middager og representerte oss som et hyggelig vertskap. Representasjon. Ivar K. Tomren og Randi Nordtorp Mølmen representerte klubben ved Distriktskonferansen på Hamar i oktober. Sidsel Brath deltok på rekrutteringsseminar på Rudshøgda i oktober. Presidenten besøkte Handicamp i juli og deltok på TRF-seminar på Rudshøgda i november. Midtvegssamling med vår assisterende guvernør for Distrikt 2300 ble avholdt i februar. Det var Mesna RK som var teknisk arrangør. Vår programkomités leder Elisabeth Johnsgård la ned mye arbeid og var primus motor for et svært vellykket møte med god mat og godt møtelokale ved sykehuset i Lillehammer. Hjertelig takk til Elisabeth! Det var svært godt

8 frammøte fra de 8 aktuelle klubbene. Vi hadde også bedt om foredrag, og kveldens tema Etiske utfordringer i helsevesenet med foredragsholder Trond Markestad (leder av Rådet for legeetikk, professor i barnesykdommer, Universitet i Bergen, forskningsrådgiver, Sykehuset Innlandet) var svært vellykket. Det var aktive deltakere fra alle klubber. Fra Mesna RK deltok foruten presidenten; Elisabeth Johnsgård, Jon Solbakken, Ivar Kåre Tomren, Amund Sperrud, Jostein Hegge og Ole Farmen. Følgende klubbmedlemmer har vært engasjert i Distrikt 2300 i året som har vært: Anders Huuse, Einar Henriksen, Sissel Skyltbekk og Ingjerd Lien Kvelstad. Randi Nordtorp Mølmen deltok på et PETS-møte på Lygna, mens Innkommende President Ole Farmen og innkommende sekretær Per Olav Hasselknippe deltok på PETS-seminaret på Otta for det nye distriktet vårt, D2305. Distrikt 2300 blir historie fra Amund Sperrud var vår representant på oppsummeringsmøtet for distriktet i Moelv i mai. Takk til alle som har representert Mesna Rotary Klubb på en god måte gjennom året! Økonomi Regnskapet er gjort opp med et underskudd på nærmere kr ,- mer enn budsjetter som følge av at klubben i år valgte å gi kr ,- til Japan av egenkapitalen, at studentutgiftene kostet oss ca kr , - mer enn budsjettert da det ble påkrevet å skaffe nye vimpler til hele kr 7.773,-, samtidig som Guvernørbesøk og Presidentskiftet i Hafjell kostet sine vel 6000 kr. Regnskapet følger vedlagt i revidert stand. Ivar Tomren er vår kasserer. Finn Ødeli er vår revisor. Sluttord Takk til Styret, Komitéledere og alle øvrige medlemmer for aktiv arbeidsinnsats og svært godt samarbeid gjennom hele dette Rotaryåret! Varm takk for god og positiv støtte på alle måter gjennom hele året! Takk for ditt frammøte! Det har vært en glede å være president i Mesna Rotary Klubb. Det har vært et spennende og trivelig år som selvfølgelig også har gitt enda bedre kunnskap om Rotary som organisasjon. Med Rotaryhilsen Jorunn Bakke President Mesna Rotary Klubb Vedlegg: Styre og komiteer Programkalender Medlemsoversikt pr Revidert regnskap for Program for District 4845 GSE-teamets besøk i Distrikt 2300 i juni 2011

9 MESNA ROTARY Vår guvernør er Ole Gillebo, Moelv RK. Styret: President: Jorunn Bakke Innkommende President: Ole Farmen Sekretær: Amund Sperrud Kasserer: Ivar Kåre Tomren Styremedlem: Randi Nordtorp Mølmen Past president: Jon Solbakken Valgkomité: Jon Solbakken Jorunn Bakke Ole Farmen KLUBBADMINISTRASJON: Programkomité: Elisabeth Johnsgaard Arild Bøhn Mike Görtz Olav Aspesletten Eirik Strand Finn Ødeli Bjørn Angell Knudtzen Ryla: Johannes Nermo (Permisjon) Thor Ole Hallenstvedt Bjørn Angell Knudtzen Møterom: Arkiv: F F Finn Ødeli Arne E. Dahl Karl Gösta Holmdahl Odd Tangen Ørnulf Normann Nordgaard (utmeldt i løpet av året)

10 KOMMUNIKASJON: Referat: Per Olav Hasselknippe Erik Ottesen John Arne Lund Sigurd Haaland (permisjon) Per Arne Slapø Svend Strand Per Leif Rusten Webansvarlig: PR: Svend Strand (Jon Solbakken har kurs) Ivar Olstad Anniken Stranger Bergerud Ivar Skeide MEDLEMSUTVIKLING: Rekruttering/klassifisering: Sidsel Brath (permisjon deler av året deretter utmeldt) Per Leif Rusten F Wolfgang Müller (utmeldt i løpet av året) Steinar Menkerud P Dagfinn Follerås (permisjon) Jostein Hegge P Geir Johannessen Opplæring: Halvard Sæther Einar Henriksen Sissel Skyltbekk Knut Korsæth Fest- og kameratskap: Eirik Strand Wilhelm Wøien Tor Ingvald Olsen (utmeldt i løpet av året) Leif Buseth Annikken Stranger Bergerud Sjur Magnus (permisjon)

11 SERVICEPROSJEKTER MV.: Mesna kultursti: Oddvar Pettersen Harald Belsvik F Kjell Moen Arvid Johnslien Pilegrimsleden i Øyer: Ivar Olstad Thor Ole Hallenstvedt P Geir Johannessen P Dagfinn Follerås (permisjon) Studentutveksling: Jon Solbakken (rådgiver for Charles) Ivan Klevmo Ingjerd Lien Kvelstad F Anton Beck Johannes Nermo (permisjon) Marianne Eimstad Wold Sissel Skyltbekk (rådgiver for Monica) Internasjonal fest: Ronny Hassrød Anne Lise Gjestvang Hans Carl Buer (økonomi) Eli Nyhagen Elisabeth Johnsgaard Amund Sperrud (økonomi) Bjarne Ranheim Gründermentoring: Per Arne Slapø Svend Strand Halvard Sæther Anders Huuse Mike Görtz Ole Farmen Kjetil Schonhowd

12 Hans Carl Buer Marianne Eimstad Wold Amund Sperrud Rotary Foundation (TRF): Ingjerd Lien Kvelstad Jon Solbakken GSE: Anders Huuse Steinar Menkerud Finn Ødeli Rotaract kontakt: Kjetil Schonhowd Mike Görtz

13 PROGRAMKALENDER MESNA ROTARY KLUBB 2010/2011 Uke Møte Dato Tema Sted Ansvar juli Sommerferie juli Nye Barnas gård, Hunderfossen I Hunderfossen Per Arne Slapø juli Sommerferie juli Sigrid Unsets grav og Luddenhytta E Mesnali Kari Schanke aug. Programfritt møte, ferieopplevelser I Lilleh. hotell Jorunn Bakke aug. Vandring i Søndre Park E Søndre Park Kari Nesdal aug. Nødhjelpsarbeid på Haiti E Lilleh. hotell Målfrid N Næss aug. Komitémøter I Lilleh. hotell Jorunn Bakke aug. Afghanistan, det vanskelige landet I Lilleh. hotell Bjarne Ranheim sep. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke sep. Besøk ved og foredrag om HiL E HiL Benthe Ohnstad m fl sep. Klimaparken 2469 E Lilleh. hotell Espen Finstad Arkeologiske funn sep. Utvikling av FASH til Lillehammer E Lilleh. hotell Stian Undbekken helsehus okt. Hafjell Alpin Utvikling /framtid I Lilleh. hotell Ole Farmen okt. Mitt år som utvekslingsstudent I Lilleh. hotell Heidi Kristoffersen okt. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke okt. Maihaugen Konsernmodellen E Lilleh. hotell Ågot Gammersvik nov. Mitt år som AG, Distrikt 2300 E Lilleh. hotell Åshild Lundgård nov. Utvekslingsstudent fra Australia om I Lilleh. hotell Charles Leo Kilby seg og sitt hjemland nov. Ligningssjefen, ligningsnemnda og I Lilleh. hotell Sissel Skyltbekk folkeregistret - hvor er de blitt av? nov. Jernbanestasjon 1894 til I Lilleh. hotell Arild Bøhn morgendagens skysstasjon nov. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke des. Analyse av den politiske IC Lilleh. hotell Ole O Moen situasjonen i USA etter valget des. Guvernørbesøk og rakefisk E/I Lilleh. hotell Ole Amund Gillebo/Jorunn Bakke des. Juleavslutning IC Nordre Ål kirke. Eirik Strand/Sjur Magnus/Dagfinn Follerås jan. Komitémøter I Lilleh. hotell Jorunn Bakke jan. Perspektiver rundt nordisk E Lilleh. hotell Olemic Thommesen samarbeid jan. Ego foredrag I Lilleh. hotell Ronny Hassrød jan. Hva blir skatten vår i 2011? E Lilleh. hotell Guttorm Gunstad jan. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke feb. Arbeidet i IC Rica Victoria Gunnar Hagen Gjenopptakelseskommisjonen feb. Fem myter om ledelse, forestillinger om ledelse som savner vitenskaplig belegg. hotell E Lilleh. hotell Jon Andersen feb. Eidsiva vekst E Lilleh. hotell Thor Svegården feb. Kameratskapskveld m musikkåseri I Lilleh. hotell Sjur Magnus mars Pilegrimsleden E Lilleh. hotell Olger Rønningen mars Idéprosesser og merkevarebygging. Sosialt samvær etter ordinært møte E/I Lilleh. hotell Johan Høstmælingen/ Jorunn Bakke

14 mars Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke mars Bærekraftig utvikling i landbruket E Lilleh. hotell Kjetil Bøhn april Norges eldste netthandel E Lilleh. hotell Ståle Angvik april Internasjonal fest I Lilleh. Vgs. Jonny Hassrød april Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke april 2. dag påske, ikke møte mai Litteraturfestivalen 2011 E Lilleh. hotell Kjersti Stenseng mai Mitt liv som lege I Lilleh. hotell Bjarne Ranheim mai Dagen før nasjonaldagen, ikke møte mai Utvekslingsstudent fra Brasil om I Lilleh. Hotell Monica Fayad seg og sitt hjemland Nascimento mai Pasientreiser Innlandet E Lilleh. hotell Atle Haugen juni GSE Besøk fra Argentina og IC Lilleh. hotell Jon Solbakken Paraguay juni 2. pinsedag, ikke møte juni Presidentskifte i Hafjell m grillaften I Hafjell Ole Farmen juni Moelvenkonsernet i dag I Lilleh. hotell Svend Strand juni Revisjon av arealplanen for Lillehammer E Lilleh. hotell Dag Høiholt-Vågsnes I - Interne foredragsholdere på 13 av møtene, 10 menn og 1 kvinne. E - Eksterne foredragsholdere på 28 av møtene, 17 menn og 11 kvinner. IC- Intercity møter, totalt 4, der Mesna RK hadde 3 og Lillehammer RK 1 av arrangementene. Vi har hatt 7 programfrie møter og 2 kvelder viet komitémøter, samt internasjonal fest der vi ikke har foredragsholdere. Presidenten/møteleder telles ikke som foredragsholder.

15 MEDLEMMER PER Etternavn Aspesletten Bakke Beck Belsvik Belsvik Bergerud Bringa Buer Buseth Bøhn Dahl Farmen Follerås Fæste Gjestvang Görtz Hallenstvedt Hasselknippe Hassrød Hegge Henriksen Holmdahl Huuse Høstmælingen Haaland Haanæs Haave Johannessen Johnsgaard Johnslien Klevmo Knudtzen Korsæth Kveldstad Lund Magnus Moen Menkerud Mølmen Nerem Nermo Nordnes Nyhagen Olstad Ottesen Pettersen Ranheim Fornavn Olav Jorunn Anton M Harald Trygve Annikken Stranger Margaret Bjørge Hans Carl Leif Ingvar Arild Arne E Ole Gunerius Dagfinn Einar Anne Lise Mike Thor Ole Per Olav Ronny Jostein Einar Karl Gösta Anders J Johan Sigurd Pål Vigdis Masovn Geir Elisabeth Arvid Ivan Bjørn Angell Knut Ingjerd Lien John Arne Sjur Kjell Steinar Randi Nordtorp Are Johannes L Jon Vegard Eli Ivar Erik Oddvar Bjarne

16 Rusten Rønning Schonhowd Skeide Skyltbekk Slapø Solbakken Sperrud Strand Strand Svanemyr Sæther Tangen Thorsplass Tomren Wold Wøien Ødeli Per Leif Jon Erik Kjetil Ivar Sissel Per Arne Jon Amund Eirik Svend Vidar Halvard Odd Irene Ivar Kåre Marianne Eimstad Wilhelm Finn Totalt antall: 65 medlemmer

17 PROGRAM GSE-BESØK JUNI 2011: Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 1 S.Ål-skole Fri Et lite stykke Et lite stykke Fri Hunderfossen Norge Norge Voksenoppl. omvisning (Sognefjorden m.m.) Eidsiva Energi Fri Settefisk Ankomst Lhmr Nybu Lunsj Hunder Birkebeineren Lunsj Hoppbakken Lunsj underveis Lunsj m/th.h Lunsj? Hafjell Alpin. Maihaugen hopping +++ Bakeriet i Lom Bedriftsbesøk Lunsj Omvisning Kaffe + bite ti GU Retur Hotell Retur Hotell Retur Hotell Retur Hotell Fri Fri Fri Intercity møte Avskjeds Middag Middag Middag Turen avsluttes Middag i regi av Middag m/middag Distrikt- Overnatting underveis Fossekro Balestrand

18

MESNA ROTARYKLUBB PROGRAM JULI 2014 JUNI 2015

MESNA ROTARYKLUBB PROGRAM JULI 2014 JUNI 2015 Vedlegg 1 Årsrapport for Mesna klubb 2014-2015 MESNA ROTARYKLUBB PROGRAM JULI 2014 JUNI 2015 UKE DATO MØTETID EMNE/AKTIVITET MØTESTED FOREDRAGSHOLDER Uke 28 07.07. 14 kl. 18.00 - Fra krise i Hellas til

Detaljer

Mesna Rotary klubb. Distrikt 2305

Mesna Rotary klubb. Distrikt 2305 Mesna Rotary klubb Distrikt 2305 Årsmelding President Randi Mølmen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 KONFERANSER OG MØTER... 4 3 FOKUSOMRÅDENE I MESNA ROTARY KLUBB... 5 3.1 Medlemsutvikling... 5 3.2 Omdømmebygging...

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Distrikt 2305 Årsrapport 2014-2015

Distrikt 2305 Årsrapport 2014-2015 Distrikt 2305 Årsrapport 2014-2015 President Eirik Strand Side 2 Presidentens oppsummering Medlemmene i Mesna Rotaryklubb (MRK) takkes for godt samarbeid i Rotaryåret 2014-2015. Takk for gode klubbmøter,

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 19.06.12 Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Rotarymøte 19.06.12 Avtroppende president Trond Arthur Christiansen Ved åpningen av møtet opplyste

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden

Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden Dato: 13.08.2015Dato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2015/-16 er styringsmålet: «Be a gift to the world». R.I. President: K.R.

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Årsmelding for klubbåret 2011-2012

Årsmelding for klubbåret 2011-2012 Årsmelding for klubbåret 2011-2012 1) Generelt Som forberedelse til rotaryåret 2011-2012 sendte klubben inn dokumentet «klubbens planer og mål (KPM) i mai 2011 til Distriktet. Hovedmålene for klubben var:

Detaljer

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe En del andre klubbglimt fra høsten 2013 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe Aanestad er allerede fra tidligere godt kjent med både klubben vår og med Rotary.

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 1. oktober 2014 I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! 1. Oktober er måneden vi fokuserer på yrkestjenesten. Oktober er den

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang September 2013 Medlemsmøte Mandag 16 september kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Regnskap 2012/2013 4. Budsjett 2013/2014 5. Aktuelle saker 6. Eventuelt Sosialt

Detaljer

Klubbens historie. Initiativet

Klubbens historie. Initiativet Klubbens historie Initiativet Initiativet til å stifte en rotaryklubb på Askøy ble tatt av Bergen Rotaryklubb ved president Kåre Namtvedt i 1979. Bergen Rotaryklubb er derfor vår fadderklubb. Selve etableringen

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=302 Page 1 of 2 09.06.2015 Handicamp Norway et internasjonalt flaggskipprosjekt til å DISTRIKTSNYTT av Gisle Bjørnstad / DICO Peter 07.04.2014

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV Juli August 2012 Presidentens hjørne i «August-2012-månedsbrevet» President Svein S. (eller den han utpeker...) vil ha noen linjer i hvert månedsbrev dette Rotaryåret.

Detaljer

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12

Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb. ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 Guvernørbesøk Nesodden Rotaryklubb ROTARYÅRET 2015-2016 Jon Ola Brevig (DG) 2015-10-12 INNHOLD Hva er Rotary? Er klubben en Rotaryklubb? Rotary International President (RIP) årets motto Hva er nytt av

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

HAMAR VEST ROTARYKLUBB

HAMAR VEST ROTARYKLUBB HAMAR VEST ROTARYKLUBB CHARTERDATO 31. MAI 1970 Distrikt nr. 2300 - Klubb nr. 12807 VEDTEKTER Med endringer vedtatt i medlemsmøter mai 1993, juni 1999, april 2001 og juni 2008. ARTIKKEL I DEFINISJONER

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Verdenspresident har vært Dong-Kurn Lee. Han har hatt mottoet: Make Dreams Real Gjør drømmene til virkelighet.

Verdenspresident har vært Dong-Kurn Lee. Han har hatt mottoet: Make Dreams Real Gjør drømmene til virkelighet. Verdenspresident har vært Dong-Kurn Lee. Han har hatt mottoet: Make Dreams Real Gjør drømmene til virkelighet. Distriktsguvernør for distrikt 2310 har vært Lars W. Eide, Holmenkollen RK. Presidentens mål

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Ringebu Rotary Program 2008

Ringebu Rotary Program 2008 Ringebu Rotary Program 2008 Januar 08.01 Komitemøte. Ansvarlig: informasjonskomiteen 3 minutter: Ola Steine 15.01 Bjørn i Canada v/ Bjørn Haugen 3 minutter: Torbjørn Torgersen 22.01 Landgang i Antarktis.

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars

Sekretærens oppgaver i Rotary. Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver i Rotary Per Magne Berget Distriktssamling 2015, Arendal 21.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte Innkalling til klubb-, komité- og styremøter

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

18.06.2012 Boccia-turnering.

18.06.2012 Boccia-turnering. 18.06.2012 Boccia-turnering. 11.06.2012 "Vilt- og rovdyrforvaltningen i Eidsvoll." Foredrag ved Ole Randin Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen. 04.06.2012 I 2012 er det 100 år siden den første flyvningen

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary

{/a--^l Oddvar Bruun Revisor. for 20ll. Tønsberg Rotary Tønsberg Rotary Revisj onsberetnin g for 20ll 12012. Jeg har revidert regnskapet for Tønsberg Rotary for regnskapsåret 01.07.2Afi 30.06.2012 som viser et overskudd på kr. 4.929.38 etter at det er foretatt

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsrapport for 2010-2011.

Årsrapport for 2010-2011. Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2010-2011. President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Tønnes Tønnesen Tom Ivar Omdahl Harald Østensjø Arne Nygaard

Detaljer

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM

Stevneoppgjør. Ringebu og Fåvang skytterlag. Miniatyrstevnet Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks ELVERUM Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM Bjørn Myrset V55 0,-kr 50 46 50 146 99 245 1820 13 40086 0 00 Elverum Skytterlag Odd Køhl Postboks 247 2402 ELVERUM 0 00 1820 13 40086 Fåberg Skytterlag

Detaljer

GOL ROTARYKLUBB ÅRSBERETNING FOR ROTARYÅRET 2005 2006

GOL ROTARYKLUBB ÅRSBERETNING FOR ROTARYÅRET 2005 2006 GOL ROTARYKLUBB ÅRSBERETNING FOR ROTARYÅRET 2005 2006 Vår verdenspresident Carl Wilhelm Stenhammer 2005/2006 relanserte for oss et kjent motto Service above self - å gagne andre. Verdenspresidenten ønsket

Detaljer

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012

INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER 2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2275 Jon Eidsvik DGE 2011 2012 Helleberget 3, 7500 Stjørdal +47 905 11 142 jon.eidsvik@ktv.no INVITASJON TIL DISTRIKTSKONFERANSE ROTARY DISTRIKT 2275 STJØRDAL 21.-23. SEPTEMBER

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1

Årsmelding. 2010 for. Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 Årsmelding 2010 for Drammen og Opland Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSOVERSIKT... 3 MØTER OG SAKER BEHANDLET AV STYRET... 3 STEVNER OG ARRANGEMENTER... 4 PONNIGRUPPA... 4 SPORTSLIGE

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015

Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Treårsplan 2015/2016 2017/2018 Stokke Rotaryklubb Vedtatt i styret 22.04.2015 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2015/2016 2017/2018 og årsplan 2015/2016 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag: Vedtekter,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010 bilder fra TILBAKE ETTER SOMMERFERIE Trøgstad Bondelag har begynt å virke igjen etter en lang sommer. Vedlagt dette medlemsskrivet er innkalling til årsmøte der vi håper å se

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JUNI 2012 Takk for meg som president. Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen bare gi noen generelle

Detaljer