Mesna Rotary Klubb Klubb nr Lillehammer Norge Distrikt 2300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mesna Rotary Klubb Klubb nr 12821 Lillehammer Norge Distrikt 2300"

Transkript

1 Mesna Rotary Klubb Klubb nr Lillehammer Norge Distrikt 2300 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP President: Jorunn Bakke

2 Mål for Rotaryåret: Ray Klinginsmith fra Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA overtok 1. juli 2010 som president for Rotary International og valgte sitt motto og logo for å beskrive hva Rotary er og hva Rotary er best på å gjøre: Distriktsguvernør Ole Amund Gillebo oversatte mottoet til å utvikle lokalsamfunn, forene kontinenter og satte fokus på at vi ikke tjener en organisasjon eller et system, men mennesker. Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Distriktets målsetninger må fortsatt være å gjøre mer av det vi er gode på: Guvernørens fokus for distriktet er videre: Øke bidrag til Rotary Fondet m/polio Plus fra alle klubbene. Et prosjekt (nasjonalt/internasjonalt) pr klubb. Ungdomsutveksling, GSE og RYLA. Handicamp. Fortsatt fokus på medlemsutviklingen. Kvinner med i alle klubber og etablering av minimum en Rotaract klubb til. Flere av våre nye landsmenn må få muligheten til å bli rotarianere. Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard. Utvide yrkesbredden og gjenspeile lokalsamfunnet. Informasjon. Kontinuitet. Oppstart av nye klubber er viktig. Styrke lederopplæringen i klubbene. Presidentens målsetting Fortsette med gode møteprogrammer i samarbeid med programkomitéen. Samarbeide med etterfølgende presidenter i styret om rekruttering og opplæring av nye og yngre medlemmer i år og på lengre sikt. Med god start i dette Rotaryåret. Øke kunnskapsnivået i klubben om Rotary med små og store drypp så ofte det er naturlig.

3 Jevnlige 3-minutters informasjon/mikroego fra medlemmene. Åpne programfrie møter der alle oppfordres til å være aktive. Følge opp og samarbeide med den nyetablerte Lillehammer Rotaractklubb. Sende to representanter (primært en av hvert kjønn) til RYLA-seminar. Gjennomføre GSE-besøk i juni 2011 i samarbeid med Lillehammer RK. Kulturelle innslag på enkelte medlemsmøter. Invitere Lillehammer RK og Lillehammer Mesna Inner Wheel til samarbeid og felles møter. Utvide og utvikle sideeffekter av den internasjonale festen før, under og etter arbeidet med denne i den hensikt å styrke samarbeid, vennskap og inkludering. Styret har gjennomført 7 styremøter i perioden (23/8, 13/9, 22/11 og 13/12 (som utvidet oppsummering; guvernørmøte med komitéledere og styret) alle i 2010, samt 3/1, 28/3 og 26/5 i 2011). I Rotaryåret vedtok klubben å innføre ny organisasjonsstruktur CLP (Club Leadership Plan), med hovedfokus på fem områder: Medlemskap, Kommunikasjon(PR), The Rotary Foundation(TRF), Serviceprosjekter og Administrasjon. Tanken bak dette er at klubben skal tenke mer langsiktig og skape bedre kontinuitet og effektivitet i komitéene. Styret har jobbet med dette i år gjennom et samarbeid (nevnt over) mellom etterfølgende presidenter om medlemsrekruttering og opplæring. Formålet har blant annet vært at vi fra neste Rotaryår vil slå sammen noen av våre nåværende komitéer. Program på klubbmøtene Som tidligere har det vært et variert og interessant møteprogram. Gode møteprogrammer og at møtetiden overholdes er fortsatt en viktig grunn for mange til å opprettholde medlemskapet i Rotary. Det har vært avholdt 47 klubbmøter. I tillegg har vi fortsatt tradisjonen med lunsjmøter sammen med Lillehammer RK hver 2. torsdag i måneden. Fordelingen av eksterne/interne krefter har vært 28 møter med eksterne foredragsholdere og 13 møter med interne foredragsholdere. En møtekveld var satt av til en ekstra kameratskapsaften med ord og toner ved Sjur Magnus. I tillegg har det vært gjennomført 4 kvelder med kameratskap etter ordinært møte. Mesna RK har invitert til 3 felles møter med Lillehammer RK med følgende tema/program: Analyse av den politiske situasjonen i USA etter valget v/ Ole O. Moen. Juleavslutning i Nordre Ål kirke v/ Sjur Magnus og Dagfinn Follerås. Besøk av argentinere fra District 4845 GSE Team visiting District 2300 der både Lillehammer Rotary Klubb og Lillehammer Mesna Inner Wheel deltok. Lillehammer RK har invitert oss til ett felles møte med følgende tema/program: Arbeidet i Gjenopptakingskommisjonen v/ Gunnar Hagen. Leder Elisabeth Johnsgaard og resten av programkomiteen vår takkes for innsatsen med å finne både interessante innhold, gode forelesere og et godt variert møteprogram gjennom hele Rotaryåret 2010/11. All ære til Elisabeths alltid tilstedeværelse og pålitelige innsats!

4 Vårt eldste medlem, Bjarne Ranheim, har gjennom dette Rotaryåret holdt foredrag for oss med temaene Afghanistan, det vanskelige landet og Mitt liv som lege med en formidlerevne, struktur og oversikt som det var fantastisk å få oppleve. Jeg vil spesielt få takke ham for hans aktive rolle tross sin alder av 88 år inneværende Rotaryår! Medlemssituasjonen Klubben fikk 11 nye medlemmer i løpet av året. Trygve Belsvik, Margaret Bjørge Bringa, Einar Fæste, Johan Høstmælingen, Vigdis Masovn Haave, Are Nerem, Jon Vegard Nordnes, Jon Erik Rønning, Vidar Svanemyr og Irene Thorsplass valgte alle å bli medlem etter en avgrenset observatørperiode med opplæring og sosiale møter i tilknytning til møtene. Pål Haanæs kom til oss fra Røros RK. 5 medlemmer; Sidsel Brath, Ove Lars Eriksson, Wolfgang Müller, Ørnulf Nordgård og Tor Ingvald Olsen har meldt seg ut dette Rotaryåret. Med tilskudd/frafall av ovennevnte medlemmer endte vi på et medlemstall på 65 per 30. juni 2011 hvorav 12 medlemmer er kvinner (7,8 %). Fremmøteprosenten endte med et årsgjennomsnitt på 65,3 %. Det er særlig sommermåneden juli som hvert år trekker gjennomsnittstallet for frammøtet ned, i år med bare 26.5 % frammøte, mens vi i oktober, november og mars har frammøteprosent på henholdsvis 72,8, 70,3 og 72,7 %. Jubilanter gjennom Rotaryåret har fått ekstra god vin som gave overrakt av Presidenten på hjemmebesøk. Hans Carl Buer fylte 70 år, Thor Ole Hallenstvedt fylte 60 år og Olav Aspesletten, Margaret Bjørge Bringa og Dagfinn Follerås fylte 50 år. To eldre medlemmer, Kjell Moen og Karl Gösta Holmdahl, ble begge alvorlig syke i løpet av Rotaryåret og fikk blomster også overrakt av Presidenten på hjemmebesøk. Det var trivelig å dra rundt på besøk! Klubbens hjemmeside Oppstart av hjemmesiden skjedde i Klubbens CICO, Svend Strand, drifter og utvikler websiden fortsatt. Han fortjener vår varmeste takk for god samarbeidsånd og godt utført arbeid. Han har opprettholdt arbeidet med klubbens websider på samme nivå som tidligere, med kontinuerlig oppdatering av aktuell informasjon. Spesielt gjelder dette følgende elementer: Nyheter (primært om hendelser i klubben) Møteprogram Møtereferater Fremmøtestatistikk Medlemslister I tillegg har klubbens webredaktør sørget for å komplettere klubbens elektroniske arkiv med møtereferater og møteprogram. Klubbens fremmøteprosent rapporteres videre inn til Rotarys sentrale arkiv hva gjelder fremmøteprosent. Klubbens websider er opprettholdt i samme format og form som tidligere. Dette fungerer bra, og det er nå meget få medlemmer som ikke har tilgang til websidene fra egne PC-er. Ungdomsutveksling Ungdomsutveksling er et tiltak for ungdom i Norge og i mange andre land. Mesna RK har engasjert seg i dette arbeidet over svært lang tid. Komiteen med årets leder Jon Solbakken har som tidligere år gjort en kjempejobb. I tillegg til dette har Sissel Skyltbekk jobbet med ungdomsutveksling i en årrekke i distriktet.

5 Mesna RK sendte ut Katrine Angvik, Øyer, til byen Quito og Rotarydistrikt 4400 i Ecuador som vår utvekslingsstudent fra august 2010 til juli Hennes foreldre, Gro Kristensen og Ståle Angvik, har vært svært gode vertsforeldre for flere av våre studenter utenfra. Katrine kom tilbake etter et vellykket år. Vi har i Rotaryåret hatt 2 utvekslingsstudenter i Mesna RK. Monica Fayad Nascimento fra Brasilia i Brasil (august 2010 juli 2011) har vært en svært behagelig person å forholde seg til. Charles Leo Kilby (januar 2010 januar 2011), også svært positiv, reiste hjem igjen etter fullendt utvekslingsår til Australia 14. januar Stephanie Renee Barker, utvekslingsstudent i Lillehammer RK, også fra Australia, var flere ganger på besøk hos oss sammen med de to andre ungdommene. Det har vært gjennomført et samarbeidsprosjekt for vertsfamilier med Lillehammer Rotary Klubb. Ungdomsutveksling er svært viktig med tanke på Rotarys målsetting om å bidra til internasjonal forståelse. Klubben vår har 5 rådgivere som er sertifiserte gjennom distriktets opplæringsprogram. Komitéen har denne gang dessverre ikke skaffet ny norsk student fra Lillehammer til å reise ut neste skoleår. De fikk ingen søkere til perioden Dette betyr at Mesna RK heller ikke får noen ny utvekslingsstudent inn til klubben RYLA (Rotary Youth Leadership Award) er Rotarys lederskapskurs for ungdom som Hunn/Gjøvik Rotary klubb i mange år har arrangert for vårt distrikt. Målgruppen er ungdom i alderen år som har vist initiativ, evner og vilje til å påta seg lederverv. Seminaret har hovedfokus på personlig utvikling hos deltakerne og søker å gi deltakerne en plattform for å forstå seg selv og få et forhold til sin egen lederprofil. RYLA er et tiltak klubben ønsker å støtte som en del av arbeidet klubben gjør for ungdom i vårt nærområde. Over 4 dager i april ble årets RYLA gjennomført med to utsendinger fra vår klubb, Andreas Solbakken og Marianne Sønstevold Håkonsen. Det var 32 ungdommer som deltok på årets seminar. Det var rekorddeltakelse dette året! Jeg vil oppfordre klubbens RYLA-komité til alltid å være ute i god tid med å skaffe representanter til dette viktige og gode seminaret. Våre deltakere ga svært gode tilbakemeldinger! Serviceprosjekter: Mesna kultursti Komiteen med Oddvar Pettersen i spissen har sørget for at vår avtale om vedlikehold og tilsyn av kulturstien overholdes. Fåberg historielag, Lillehammer Rotary og Mesna Rotary har et samarbeidsprosjekt om vedlikehold og drift av kulturstien. Det gjennomføres 2 dugnader i løpet av Rotaryåret. Pilegrimsleden i Øyer. Vår klubb med Ivar Olstad som primus motor har også i år overholdt den forpliktelse klubben har påtatt seg om rydding av leden gjennom Øyer-bygda. Det blir hvert år avholdt 2 dugnader, en på forsommeren og en på ettersommeren. Vi gjør dette i samarbeid med Øyer kommune, som gir klubben en godtgjørelse på kr. 3000,- for jobben. I alt 12 medlemmer deltok i ryddingen av tre roder i år.

6 I år ble det foreslått for komiteens leder at asylmottaket i Øyer sikkert kunne bidra i ryddingen. Asylmottaket ble likevel ikke forespurt i år, men dette bør huskes som en god mulighet med tanke på god og nyttig arbeidskraft og samarbeid med lokalsamfunnet. PR Rotary Norden har tatt inn tre notiser om klubbens virksomhet. I tillegg har lokalpressen hatt oppslag om Internasjonal Aften. Ivar Olstad leder vårt arbeid med PR for Rotary og vår klubb. Internasjonal fest Den internasjonale festen ble arrangert på Lillehammer videregående skole i år der vi fikk plass til 350 gjester. Festen ble i år avholdt for 9. gang. Distriktsguvernør Ole Amund Gillebo med kone deltok i år etter invitasjon fra presidenten. Samarbeidet om den internasjonale festen har utviklet seg til å bli et verdifullt prosjekt og et viktig bidrag til mulig inkludering av innvandrerne i vår kommune. For mange er dette vårens store begivenhet. Ved vår internasjonale fest er det skapt en tverrkulturell arena som vi mener er til berikelse for byens innbyggere. Med Ronny Hassrød som årets leder ble det lagt ned et stort arbeid i komiteen som jobbet tett med Lillehammer Frivilligsentral og Lillehammer Mesna Inner Wheel. Svært mange er med og bidrar både jobbmessig og økonomisk til dette arrangementet. I år kunne klubben overrekke en sjekk på hele ,- til Lillehammer Frivilligsentral, og alle innvandrerne som bistod med matlaging fikk hvert sitt gavekort pålydende kr. 500,-. Leder av Frivilligsentralen takket og understreket at overskuddet fra festen er av stor betydning for deres arbeid blant byens innvandrere. Hun rettet også stor takk til festkomitéen for godt utført arbeid også dette året. Komitéen har evalueringsmøte hvert år med godt referat for viktige detaljer, nyttig for videreføringen av dette arbeidet. Samarbeid med Rotaract I november hadde vi leder av Lillehammer Rotaract Thomas Holtlien Hagen på besøk for å fortelle oss om Shelterbox. Thomas og noen hjelpere fra Rotaract slo opp et shelterboxtelt i PARK Dancing. En shelterbox er utstyrt til å holde en familie på ca 10 personer i gang etter en katastrofe, med tak over hodet, tepper, vannrenseutsyr, kjøkkenutstyr, barneaktiviteter med mer. Kostnad er ca kr per boks. Lillehammer Rotaract nådde sitt mål om å samle inn penger nok til å donere en boks. Shelterboks har blitt brukt i 80 katastrofer siden Hjemmeside: www. shelterbox.no / shelterbox.org. Innsamling via Lillehammer Roataract: Sporty medlemmer av Mesna Rotary Klubb har også stilt som lag på Lillehammer Rotaracts quiz på HiL og vant til og med musikkquizen. TRF The Rotary Foundation. Klubben vår bidro med kr ,- til TRF i henhold til vedtatt budsjett i dette Rotaryåret. I tillegg ble det gitt kr ,- via RI til støtte for humanitært arbeid til de som ble rammet av jordskjelvkatastrofen i Japan Klubben bør være mer aktiv i bruk av TRF.

7 Vi har ved flere anledninger hatt korte presentasjoner av TRF på klubbmøter gjennom året. I flere år har Ingjerd Lien Kvelstad hatt ansvaret for TRF i vår klubb, og hun har vært medlem av Distriktets TRF-komité fram til utgangen av dette Rotaryåret. Guvernørbesøket. Guvernør Ole Amund Gillebo besøkte klubben 13. desember 2010 i forbindelse med årets rakfisklag for medlemmer og ledsagere. Det var god oppslutning om det vellykkete arrangementet, og det rettes varm takk til Eirik Strand, Annikken Stranger Bergerud og Wilhelm Wøien som gjorde alt arbeidet og utgjorde fest- og kameratskapskomiteen denne kvelden. Det var i forkant av selve festen et både hyggelig og effektivt gjennomført halvårig oppsummeringsmøte der de fleste komitélederne, guvernøren, presidenten og styret alle var aktivt og engasjert til stede. Det var rett og slett trivelig. Stor takk til alle som deltok! GSE-teamets besøk juni Gruppen som kom fra Argentina ble beskrevet som hyggelig, interessert, uhøytidelig og enkel å ha med å gjøre. De likte all slags mat og ga uttrykk for at de syntes norsk mat var velsmakende og god. Da de kom til Lillehammer tok GSE-komiténe i Mesna og Lillehammer Rotary Klubb i mot dem på Birkebeineren ca. kl Programmet, vedlagt denne Årsberetningen, ble fulgt. Hjertelig takk til Ivar Skeide som tok gruppen med på en vellykket biltur på Vestlandet! Og ved besøket i Bakeriet i Lom fikk gruppen en yrkesrettet presentasjon av Morten Schakenda med temaet Fra Gourmetkokk i storbyen til Bakeriet i Lom. Vår klubb arrangerte et felles møte for de to klubbene med våre argentinske gjesters presentasjon av seg selv og landet sitt. Det rettes stor takk til Anders Huuse for at besøket lot seg gjennomføre. Gjennom Anders ble husvære skaffet på hotell, og programmet organisert og gjennomført med svært få kostnader for klubben. Takk også til komitéen og de andre frivillige medlemmene, Knut Korsæth, Margaret B. Bringa, Bjørn Angel Knudtzen og Eirik Strand som serverte middager og representerte oss som et hyggelig vertskap. Representasjon. Ivar K. Tomren og Randi Nordtorp Mølmen representerte klubben ved Distriktskonferansen på Hamar i oktober. Sidsel Brath deltok på rekrutteringsseminar på Rudshøgda i oktober. Presidenten besøkte Handicamp i juli og deltok på TRF-seminar på Rudshøgda i november. Midtvegssamling med vår assisterende guvernør for Distrikt 2300 ble avholdt i februar. Det var Mesna RK som var teknisk arrangør. Vår programkomités leder Elisabeth Johnsgård la ned mye arbeid og var primus motor for et svært vellykket møte med god mat og godt møtelokale ved sykehuset i Lillehammer. Hjertelig takk til Elisabeth! Det var svært godt

8 frammøte fra de 8 aktuelle klubbene. Vi hadde også bedt om foredrag, og kveldens tema Etiske utfordringer i helsevesenet med foredragsholder Trond Markestad (leder av Rådet for legeetikk, professor i barnesykdommer, Universitet i Bergen, forskningsrådgiver, Sykehuset Innlandet) var svært vellykket. Det var aktive deltakere fra alle klubber. Fra Mesna RK deltok foruten presidenten; Elisabeth Johnsgård, Jon Solbakken, Ivar Kåre Tomren, Amund Sperrud, Jostein Hegge og Ole Farmen. Følgende klubbmedlemmer har vært engasjert i Distrikt 2300 i året som har vært: Anders Huuse, Einar Henriksen, Sissel Skyltbekk og Ingjerd Lien Kvelstad. Randi Nordtorp Mølmen deltok på et PETS-møte på Lygna, mens Innkommende President Ole Farmen og innkommende sekretær Per Olav Hasselknippe deltok på PETS-seminaret på Otta for det nye distriktet vårt, D2305. Distrikt 2300 blir historie fra Amund Sperrud var vår representant på oppsummeringsmøtet for distriktet i Moelv i mai. Takk til alle som har representert Mesna Rotary Klubb på en god måte gjennom året! Økonomi Regnskapet er gjort opp med et underskudd på nærmere kr ,- mer enn budsjetter som følge av at klubben i år valgte å gi kr ,- til Japan av egenkapitalen, at studentutgiftene kostet oss ca kr , - mer enn budsjettert da det ble påkrevet å skaffe nye vimpler til hele kr 7.773,-, samtidig som Guvernørbesøk og Presidentskiftet i Hafjell kostet sine vel 6000 kr. Regnskapet følger vedlagt i revidert stand. Ivar Tomren er vår kasserer. Finn Ødeli er vår revisor. Sluttord Takk til Styret, Komitéledere og alle øvrige medlemmer for aktiv arbeidsinnsats og svært godt samarbeid gjennom hele dette Rotaryåret! Varm takk for god og positiv støtte på alle måter gjennom hele året! Takk for ditt frammøte! Det har vært en glede å være president i Mesna Rotary Klubb. Det har vært et spennende og trivelig år som selvfølgelig også har gitt enda bedre kunnskap om Rotary som organisasjon. Med Rotaryhilsen Jorunn Bakke President Mesna Rotary Klubb Vedlegg: Styre og komiteer Programkalender Medlemsoversikt pr Revidert regnskap for Program for District 4845 GSE-teamets besøk i Distrikt 2300 i juni 2011

9 MESNA ROTARY Vår guvernør er Ole Gillebo, Moelv RK. Styret: President: Jorunn Bakke Innkommende President: Ole Farmen Sekretær: Amund Sperrud Kasserer: Ivar Kåre Tomren Styremedlem: Randi Nordtorp Mølmen Past president: Jon Solbakken Valgkomité: Jon Solbakken Jorunn Bakke Ole Farmen KLUBBADMINISTRASJON: Programkomité: Elisabeth Johnsgaard Arild Bøhn Mike Görtz Olav Aspesletten Eirik Strand Finn Ødeli Bjørn Angell Knudtzen Ryla: Johannes Nermo (Permisjon) Thor Ole Hallenstvedt Bjørn Angell Knudtzen Møterom: Arkiv: F F Finn Ødeli Arne E. Dahl Karl Gösta Holmdahl Odd Tangen Ørnulf Normann Nordgaard (utmeldt i løpet av året)

10 KOMMUNIKASJON: Referat: Per Olav Hasselknippe Erik Ottesen John Arne Lund Sigurd Haaland (permisjon) Per Arne Slapø Svend Strand Per Leif Rusten Webansvarlig: PR: Svend Strand (Jon Solbakken har kurs) Ivar Olstad Anniken Stranger Bergerud Ivar Skeide MEDLEMSUTVIKLING: Rekruttering/klassifisering: Sidsel Brath (permisjon deler av året deretter utmeldt) Per Leif Rusten F Wolfgang Müller (utmeldt i løpet av året) Steinar Menkerud P Dagfinn Follerås (permisjon) Jostein Hegge P Geir Johannessen Opplæring: Halvard Sæther Einar Henriksen Sissel Skyltbekk Knut Korsæth Fest- og kameratskap: Eirik Strand Wilhelm Wøien Tor Ingvald Olsen (utmeldt i løpet av året) Leif Buseth Annikken Stranger Bergerud Sjur Magnus (permisjon)

11 SERVICEPROSJEKTER MV.: Mesna kultursti: Oddvar Pettersen Harald Belsvik F Kjell Moen Arvid Johnslien Pilegrimsleden i Øyer: Ivar Olstad Thor Ole Hallenstvedt P Geir Johannessen P Dagfinn Follerås (permisjon) Studentutveksling: Jon Solbakken (rådgiver for Charles) Ivan Klevmo Ingjerd Lien Kvelstad F Anton Beck Johannes Nermo (permisjon) Marianne Eimstad Wold Sissel Skyltbekk (rådgiver for Monica) Internasjonal fest: Ronny Hassrød Anne Lise Gjestvang Hans Carl Buer (økonomi) Eli Nyhagen Elisabeth Johnsgaard Amund Sperrud (økonomi) Bjarne Ranheim Gründermentoring: Per Arne Slapø Svend Strand Halvard Sæther Anders Huuse Mike Görtz Ole Farmen Kjetil Schonhowd

12 Hans Carl Buer Marianne Eimstad Wold Amund Sperrud Rotary Foundation (TRF): Ingjerd Lien Kvelstad Jon Solbakken GSE: Anders Huuse Steinar Menkerud Finn Ødeli Rotaract kontakt: Kjetil Schonhowd Mike Görtz

13 PROGRAMKALENDER MESNA ROTARY KLUBB 2010/2011 Uke Møte Dato Tema Sted Ansvar juli Sommerferie juli Nye Barnas gård, Hunderfossen I Hunderfossen Per Arne Slapø juli Sommerferie juli Sigrid Unsets grav og Luddenhytta E Mesnali Kari Schanke aug. Programfritt møte, ferieopplevelser I Lilleh. hotell Jorunn Bakke aug. Vandring i Søndre Park E Søndre Park Kari Nesdal aug. Nødhjelpsarbeid på Haiti E Lilleh. hotell Målfrid N Næss aug. Komitémøter I Lilleh. hotell Jorunn Bakke aug. Afghanistan, det vanskelige landet I Lilleh. hotell Bjarne Ranheim sep. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke sep. Besøk ved og foredrag om HiL E HiL Benthe Ohnstad m fl sep. Klimaparken 2469 E Lilleh. hotell Espen Finstad Arkeologiske funn sep. Utvikling av FASH til Lillehammer E Lilleh. hotell Stian Undbekken helsehus okt. Hafjell Alpin Utvikling /framtid I Lilleh. hotell Ole Farmen okt. Mitt år som utvekslingsstudent I Lilleh. hotell Heidi Kristoffersen okt. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke okt. Maihaugen Konsernmodellen E Lilleh. hotell Ågot Gammersvik nov. Mitt år som AG, Distrikt 2300 E Lilleh. hotell Åshild Lundgård nov. Utvekslingsstudent fra Australia om I Lilleh. hotell Charles Leo Kilby seg og sitt hjemland nov. Ligningssjefen, ligningsnemnda og I Lilleh. hotell Sissel Skyltbekk folkeregistret - hvor er de blitt av? nov. Jernbanestasjon 1894 til I Lilleh. hotell Arild Bøhn morgendagens skysstasjon nov. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke des. Analyse av den politiske IC Lilleh. hotell Ole O Moen situasjonen i USA etter valget des. Guvernørbesøk og rakefisk E/I Lilleh. hotell Ole Amund Gillebo/Jorunn Bakke des. Juleavslutning IC Nordre Ål kirke. Eirik Strand/Sjur Magnus/Dagfinn Follerås jan. Komitémøter I Lilleh. hotell Jorunn Bakke jan. Perspektiver rundt nordisk E Lilleh. hotell Olemic Thommesen samarbeid jan. Ego foredrag I Lilleh. hotell Ronny Hassrød jan. Hva blir skatten vår i 2011? E Lilleh. hotell Guttorm Gunstad jan. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke feb. Arbeidet i IC Rica Victoria Gunnar Hagen Gjenopptakelseskommisjonen feb. Fem myter om ledelse, forestillinger om ledelse som savner vitenskaplig belegg. hotell E Lilleh. hotell Jon Andersen feb. Eidsiva vekst E Lilleh. hotell Thor Svegården feb. Kameratskapskveld m musikkåseri I Lilleh. hotell Sjur Magnus mars Pilegrimsleden E Lilleh. hotell Olger Rønningen mars Idéprosesser og merkevarebygging. Sosialt samvær etter ordinært møte E/I Lilleh. hotell Johan Høstmælingen/ Jorunn Bakke

14 mars Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke mars Bærekraftig utvikling i landbruket E Lilleh. hotell Kjetil Bøhn april Norges eldste netthandel E Lilleh. hotell Ståle Angvik april Internasjonal fest I Lilleh. Vgs. Jonny Hassrød april Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke april 2. dag påske, ikke møte mai Litteraturfestivalen 2011 E Lilleh. hotell Kjersti Stenseng mai Mitt liv som lege I Lilleh. hotell Bjarne Ranheim mai Dagen før nasjonaldagen, ikke møte mai Utvekslingsstudent fra Brasil om I Lilleh. Hotell Monica Fayad seg og sitt hjemland Nascimento mai Pasientreiser Innlandet E Lilleh. hotell Atle Haugen juni GSE Besøk fra Argentina og IC Lilleh. hotell Jon Solbakken Paraguay juni 2. pinsedag, ikke møte juni Presidentskifte i Hafjell m grillaften I Hafjell Ole Farmen juni Moelvenkonsernet i dag I Lilleh. hotell Svend Strand juni Revisjon av arealplanen for Lillehammer E Lilleh. hotell Dag Høiholt-Vågsnes I - Interne foredragsholdere på 13 av møtene, 10 menn og 1 kvinne. E - Eksterne foredragsholdere på 28 av møtene, 17 menn og 11 kvinner. IC- Intercity møter, totalt 4, der Mesna RK hadde 3 og Lillehammer RK 1 av arrangementene. Vi har hatt 7 programfrie møter og 2 kvelder viet komitémøter, samt internasjonal fest der vi ikke har foredragsholdere. Presidenten/møteleder telles ikke som foredragsholder.

15 MEDLEMMER PER Etternavn Aspesletten Bakke Beck Belsvik Belsvik Bergerud Bringa Buer Buseth Bøhn Dahl Farmen Follerås Fæste Gjestvang Görtz Hallenstvedt Hasselknippe Hassrød Hegge Henriksen Holmdahl Huuse Høstmælingen Haaland Haanæs Haave Johannessen Johnsgaard Johnslien Klevmo Knudtzen Korsæth Kveldstad Lund Magnus Moen Menkerud Mølmen Nerem Nermo Nordnes Nyhagen Olstad Ottesen Pettersen Ranheim Fornavn Olav Jorunn Anton M Harald Trygve Annikken Stranger Margaret Bjørge Hans Carl Leif Ingvar Arild Arne E Ole Gunerius Dagfinn Einar Anne Lise Mike Thor Ole Per Olav Ronny Jostein Einar Karl Gösta Anders J Johan Sigurd Pål Vigdis Masovn Geir Elisabeth Arvid Ivan Bjørn Angell Knut Ingjerd Lien John Arne Sjur Kjell Steinar Randi Nordtorp Are Johannes L Jon Vegard Eli Ivar Erik Oddvar Bjarne

16 Rusten Rønning Schonhowd Skeide Skyltbekk Slapø Solbakken Sperrud Strand Strand Svanemyr Sæther Tangen Thorsplass Tomren Wold Wøien Ødeli Per Leif Jon Erik Kjetil Ivar Sissel Per Arne Jon Amund Eirik Svend Vidar Halvard Odd Irene Ivar Kåre Marianne Eimstad Wilhelm Finn Totalt antall: 65 medlemmer

17 PROGRAM GSE-BESØK JUNI 2011: Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 1 S.Ål-skole Fri Et lite stykke Et lite stykke Fri Hunderfossen Norge Norge Voksenoppl. omvisning (Sognefjorden m.m.) Eidsiva Energi Fri Settefisk Ankomst Lhmr Nybu Lunsj Hunder Birkebeineren Lunsj Hoppbakken Lunsj underveis Lunsj m/th.h Lunsj? Hafjell Alpin. Maihaugen hopping +++ Bakeriet i Lom Bedriftsbesøk Lunsj Omvisning Kaffe + bite ti GU Retur Hotell Retur Hotell Retur Hotell Retur Hotell Fri Fri Fri Intercity møte Avskjeds Middag Middag Middag Turen avsluttes Middag i regi av Middag m/middag Distrikt- Overnatting underveis Fossekro Balestrand

18

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK

ROTARY INTERNATIONAL. Distrikt 2300 HÅNDBOK ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2300 HÅNDBOK 2010-2011 Innhold 1. Guvernørens forord 2. RI - presidenten motto og logo 3. Rotary`s verdigrunnlag 4. Overordnede og konkrete målsettinger 5. Distriktets målsettinger

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2001 2002 GUVERNØR ANDERS SKIPENES INNHOLDSFORTEGNELSE I. Verdenspresidentens motto og føringer Side 1 II. Distriktets målsetninger for året

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290

ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein Aanestad, Distriktsguvernør 2006 2007 ÅRSBERETNING 2006 2007, D 2290 RI President William B. Boyds tema for rotaryåret 2006 2007 Rotary International D - 2290 ÅRSBERETNING

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012-2013

ÅRSBERETNING 2012-2013 ÅRSBERETNING 2012-2013 Fra International Assembly 2012 Carl Falck vår eldste Rotarianer(106år) sammen med pres. Kent Plavnik Oslo RK og DGE Marianne. Deltagere på Handicamp juli/aug. 2012 PEACE Through

Detaljer

Time to Share 2007-2008

Time to Share 2007-2008 Rotary Magasinet Time to Share 2007-2008 RYLA- ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARD Distrikt 2290 Nr. 2 April 2008 Innhold Rylaseminar Leder Rapport fra rotaryklubbene: - Re - Kragerø - Porsgrunn - Brevik - Arendal

Detaljer

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005

ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Nils-Petter Svanholm, Distriktsguvernør 2004 2005 ÅRSBERETNING D-2290 2004 2005 Distriktsguvernør Nils-Petter Svanholm Service Above Self Rotary International D - 2290

Detaljer

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011

Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 Rotary International Distrikt 2250 HÅNDBOK 2010-2011 1 INNHOLD 1. VERDENSPRESIDENTEN... 3 2. DISTRIKTSGUVERNØREN... 4 3. DISTRIKTETS MÅL OG VIRKEMIDLER... 6 LANGTIDSPLANEN... 6 MÅLSETTING OG VIRKEMIDLER

Detaljer

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009

Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 1 Rotary Vest Månedsbrev for Distrikt 2250 April 2009 DG Tor Leganger-Hansen 2008-09 Dette nr inneholder bl.a. TEMA: Rotary Foundation s. 8-9 Vellykket Intercitymøte Phf til Bjarte Hjelmeland Klimakrisen

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 -

Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 - 1 - - 1 - Per A. Filseth Guvernør 2008-2009 Sammendrag Rotary er den ledende organisasjonen for samfunnsengasjerte ressurspersoner med ulik yrkesbakgrunn, som arbeider for å gagne andre! Det er søkt å bygge

Detaljer

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw

HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016. PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK MED LOVER/VEDTEKTER/INSTRUKSER FOR ROTARYÅRET: 2015-2016 PRESIDENT: Ivar Blaauw HÅNDBOK FOR ÅLGÅRD ROTARY KLUBB Hensikten Bruken Oppdatering Rutiner Kontinuitet Arkivering Hensikten med boken er

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen Distriktsguvernør 2014-2015 HÅNDBOK FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 2014 2015 Innhold Side Velkommen til et nytt Rotary år, Guvernør Svein-Eirik Jensen

Detaljer

Holmestrand RK Jubileumsskrift

Holmestrand RK Jubileumsskrift Holmestrand RK Jubileumsskrift Innhold: 1. Innledning President i Jubileumsåret Øivind Haugen. 2. Oversikt over chartermedlemmer. Det første styret. 3. Dagens medlemmer. 4. 50 års klubbliv. Bidrag av Ingvar

Detaljer

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016

DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 DISTRIKT 2260 HÅNDBOK FOR KLUBBENE 2015-2016 Distriktsguvernør Jon Ola Brevig www.d2260.rotary.no 1 Forord Kjære klubbpresidenter og tillitsvalgte i Distrikt 2260 Denne håndboken skal være et praktisk

Detaljer

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310

2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 2013/14 HÅNDBOK DISTRIKT 2310 Håndbok betegner en bok som inneholder grunnleggende eller sentrale fakta om et emne eller et fag, og som gjerne er organisert slik at den egner seg som en oppslagsbok, en

Detaljer

Stokke Rotary 50 år 1958-2008. Redigert av Arne Trygve Jacobsen

Stokke Rotary 50 år 1958-2008. Redigert av Arne Trygve Jacobsen Stokke Rotary 50 år 1958-2008 Redigert av Arne Trygve Jacobsen Innhold Forord...3 Hilsen fra presidenten...4 Hilsen fra distriktsguvernøren...5 Hilsen fra Re rotary...6 Hilsen fra Horten Rotary...6 Hilsen

Detaljer

Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotary Klubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 28.09.2009 Fred Schwabe-Hansen Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 19 Side 2 av 19 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge

Club Elverum Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge Referat fra medlemsmøtet 27. september 2011. Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19.. Elverum, 28. september 2011 Fremmøtte: 22 medlemmer og 4 ledsagere. Tilstede var: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010

Rotary Distrikt 2260. Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Rotary Distrikt 2260 Referat fra Distriktskonferansen i Rotary Distrikt 2260 11. og 12. september 2010 Konferansen fant sted på Thon Hotel, Ski, og foregikk fra kl. 08.30 til kl. 16.00 første dag og kl.

Detaljer

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør

Rotary International Distrikt 2290. Årsberetning og regnskap 2003-2004. Finn Otterstad Distriktsguvernør Rotary International Distrikt 2290 Årsberetning og regnskap 2003-2004 Finn Otterstad Distriktsguvernør President Rotary International Jonathan B. Majiyagbe er født i Lagos og har en omfattende praksis

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015

Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Sotra Rotary Klubb 1985-2015 Sotra Rotary Klubb 30 års jubileum 25.02.2015 Foto: Willy Haraldsen SOTRA ROTARY KLUBB UTGIVER: SOTRA ROTARY KLUBB Tobrotet 2 D, 5355 Knarrevik Tlf. 93250916 http://sotra.rotary.no

Detaljer