Mesna Rotary Klubb Klubb nr Lillehammer Norge Distrikt 2300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mesna Rotary Klubb Klubb nr 12821 Lillehammer Norge Distrikt 2300"

Transkript

1 Mesna Rotary Klubb Klubb nr Lillehammer Norge Distrikt 2300 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP President: Jorunn Bakke

2 Mål for Rotaryåret: Ray Klinginsmith fra Rotary Club of Kirksville, Missouri, USA overtok 1. juli 2010 som president for Rotary International og valgte sitt motto og logo for å beskrive hva Rotary er og hva Rotary er best på å gjøre: Distriktsguvernør Ole Amund Gillebo oversatte mottoet til å utvikle lokalsamfunn, forene kontinenter og satte fokus på at vi ikke tjener en organisasjon eller et system, men mennesker. Rotary som ikke tjener andre, tjener ikke til noe. Distriktets målsetninger må fortsatt være å gjøre mer av det vi er gode på: Guvernørens fokus for distriktet er videre: Øke bidrag til Rotary Fondet m/polio Plus fra alle klubbene. Et prosjekt (nasjonalt/internasjonalt) pr klubb. Ungdomsutveksling, GSE og RYLA. Handicamp. Fortsatt fokus på medlemsutviklingen. Kvinner med i alle klubber og etablering av minimum en Rotaract klubb til. Flere av våre nye landsmenn må få muligheten til å bli rotarianere. Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard. Utvide yrkesbredden og gjenspeile lokalsamfunnet. Informasjon. Kontinuitet. Oppstart av nye klubber er viktig. Styrke lederopplæringen i klubbene. Presidentens målsetting Fortsette med gode møteprogrammer i samarbeid med programkomitéen. Samarbeide med etterfølgende presidenter i styret om rekruttering og opplæring av nye og yngre medlemmer i år og på lengre sikt. Med god start i dette Rotaryåret. Øke kunnskapsnivået i klubben om Rotary med små og store drypp så ofte det er naturlig.

3 Jevnlige 3-minutters informasjon/mikroego fra medlemmene. Åpne programfrie møter der alle oppfordres til å være aktive. Følge opp og samarbeide med den nyetablerte Lillehammer Rotaractklubb. Sende to representanter (primært en av hvert kjønn) til RYLA-seminar. Gjennomføre GSE-besøk i juni 2011 i samarbeid med Lillehammer RK. Kulturelle innslag på enkelte medlemsmøter. Invitere Lillehammer RK og Lillehammer Mesna Inner Wheel til samarbeid og felles møter. Utvide og utvikle sideeffekter av den internasjonale festen før, under og etter arbeidet med denne i den hensikt å styrke samarbeid, vennskap og inkludering. Styret har gjennomført 7 styremøter i perioden (23/8, 13/9, 22/11 og 13/12 (som utvidet oppsummering; guvernørmøte med komitéledere og styret) alle i 2010, samt 3/1, 28/3 og 26/5 i 2011). I Rotaryåret vedtok klubben å innføre ny organisasjonsstruktur CLP (Club Leadership Plan), med hovedfokus på fem områder: Medlemskap, Kommunikasjon(PR), The Rotary Foundation(TRF), Serviceprosjekter og Administrasjon. Tanken bak dette er at klubben skal tenke mer langsiktig og skape bedre kontinuitet og effektivitet i komitéene. Styret har jobbet med dette i år gjennom et samarbeid (nevnt over) mellom etterfølgende presidenter om medlemsrekruttering og opplæring. Formålet har blant annet vært at vi fra neste Rotaryår vil slå sammen noen av våre nåværende komitéer. Program på klubbmøtene Som tidligere har det vært et variert og interessant møteprogram. Gode møteprogrammer og at møtetiden overholdes er fortsatt en viktig grunn for mange til å opprettholde medlemskapet i Rotary. Det har vært avholdt 47 klubbmøter. I tillegg har vi fortsatt tradisjonen med lunsjmøter sammen med Lillehammer RK hver 2. torsdag i måneden. Fordelingen av eksterne/interne krefter har vært 28 møter med eksterne foredragsholdere og 13 møter med interne foredragsholdere. En møtekveld var satt av til en ekstra kameratskapsaften med ord og toner ved Sjur Magnus. I tillegg har det vært gjennomført 4 kvelder med kameratskap etter ordinært møte. Mesna RK har invitert til 3 felles møter med Lillehammer RK med følgende tema/program: Analyse av den politiske situasjonen i USA etter valget v/ Ole O. Moen. Juleavslutning i Nordre Ål kirke v/ Sjur Magnus og Dagfinn Follerås. Besøk av argentinere fra District 4845 GSE Team visiting District 2300 der både Lillehammer Rotary Klubb og Lillehammer Mesna Inner Wheel deltok. Lillehammer RK har invitert oss til ett felles møte med følgende tema/program: Arbeidet i Gjenopptakingskommisjonen v/ Gunnar Hagen. Leder Elisabeth Johnsgaard og resten av programkomiteen vår takkes for innsatsen med å finne både interessante innhold, gode forelesere og et godt variert møteprogram gjennom hele Rotaryåret 2010/11. All ære til Elisabeths alltid tilstedeværelse og pålitelige innsats!

4 Vårt eldste medlem, Bjarne Ranheim, har gjennom dette Rotaryåret holdt foredrag for oss med temaene Afghanistan, det vanskelige landet og Mitt liv som lege med en formidlerevne, struktur og oversikt som det var fantastisk å få oppleve. Jeg vil spesielt få takke ham for hans aktive rolle tross sin alder av 88 år inneværende Rotaryår! Medlemssituasjonen Klubben fikk 11 nye medlemmer i løpet av året. Trygve Belsvik, Margaret Bjørge Bringa, Einar Fæste, Johan Høstmælingen, Vigdis Masovn Haave, Are Nerem, Jon Vegard Nordnes, Jon Erik Rønning, Vidar Svanemyr og Irene Thorsplass valgte alle å bli medlem etter en avgrenset observatørperiode med opplæring og sosiale møter i tilknytning til møtene. Pål Haanæs kom til oss fra Røros RK. 5 medlemmer; Sidsel Brath, Ove Lars Eriksson, Wolfgang Müller, Ørnulf Nordgård og Tor Ingvald Olsen har meldt seg ut dette Rotaryåret. Med tilskudd/frafall av ovennevnte medlemmer endte vi på et medlemstall på 65 per 30. juni 2011 hvorav 12 medlemmer er kvinner (7,8 %). Fremmøteprosenten endte med et årsgjennomsnitt på 65,3 %. Det er særlig sommermåneden juli som hvert år trekker gjennomsnittstallet for frammøtet ned, i år med bare 26.5 % frammøte, mens vi i oktober, november og mars har frammøteprosent på henholdsvis 72,8, 70,3 og 72,7 %. Jubilanter gjennom Rotaryåret har fått ekstra god vin som gave overrakt av Presidenten på hjemmebesøk. Hans Carl Buer fylte 70 år, Thor Ole Hallenstvedt fylte 60 år og Olav Aspesletten, Margaret Bjørge Bringa og Dagfinn Follerås fylte 50 år. To eldre medlemmer, Kjell Moen og Karl Gösta Holmdahl, ble begge alvorlig syke i løpet av Rotaryåret og fikk blomster også overrakt av Presidenten på hjemmebesøk. Det var trivelig å dra rundt på besøk! Klubbens hjemmeside Oppstart av hjemmesiden skjedde i Klubbens CICO, Svend Strand, drifter og utvikler websiden fortsatt. Han fortjener vår varmeste takk for god samarbeidsånd og godt utført arbeid. Han har opprettholdt arbeidet med klubbens websider på samme nivå som tidligere, med kontinuerlig oppdatering av aktuell informasjon. Spesielt gjelder dette følgende elementer: Nyheter (primært om hendelser i klubben) Møteprogram Møtereferater Fremmøtestatistikk Medlemslister I tillegg har klubbens webredaktør sørget for å komplettere klubbens elektroniske arkiv med møtereferater og møteprogram. Klubbens fremmøteprosent rapporteres videre inn til Rotarys sentrale arkiv hva gjelder fremmøteprosent. Klubbens websider er opprettholdt i samme format og form som tidligere. Dette fungerer bra, og det er nå meget få medlemmer som ikke har tilgang til websidene fra egne PC-er. Ungdomsutveksling Ungdomsutveksling er et tiltak for ungdom i Norge og i mange andre land. Mesna RK har engasjert seg i dette arbeidet over svært lang tid. Komiteen med årets leder Jon Solbakken har som tidligere år gjort en kjempejobb. I tillegg til dette har Sissel Skyltbekk jobbet med ungdomsutveksling i en årrekke i distriktet.

5 Mesna RK sendte ut Katrine Angvik, Øyer, til byen Quito og Rotarydistrikt 4400 i Ecuador som vår utvekslingsstudent fra august 2010 til juli Hennes foreldre, Gro Kristensen og Ståle Angvik, har vært svært gode vertsforeldre for flere av våre studenter utenfra. Katrine kom tilbake etter et vellykket år. Vi har i Rotaryåret hatt 2 utvekslingsstudenter i Mesna RK. Monica Fayad Nascimento fra Brasilia i Brasil (august 2010 juli 2011) har vært en svært behagelig person å forholde seg til. Charles Leo Kilby (januar 2010 januar 2011), også svært positiv, reiste hjem igjen etter fullendt utvekslingsår til Australia 14. januar Stephanie Renee Barker, utvekslingsstudent i Lillehammer RK, også fra Australia, var flere ganger på besøk hos oss sammen med de to andre ungdommene. Det har vært gjennomført et samarbeidsprosjekt for vertsfamilier med Lillehammer Rotary Klubb. Ungdomsutveksling er svært viktig med tanke på Rotarys målsetting om å bidra til internasjonal forståelse. Klubben vår har 5 rådgivere som er sertifiserte gjennom distriktets opplæringsprogram. Komitéen har denne gang dessverre ikke skaffet ny norsk student fra Lillehammer til å reise ut neste skoleår. De fikk ingen søkere til perioden Dette betyr at Mesna RK heller ikke får noen ny utvekslingsstudent inn til klubben RYLA (Rotary Youth Leadership Award) er Rotarys lederskapskurs for ungdom som Hunn/Gjøvik Rotary klubb i mange år har arrangert for vårt distrikt. Målgruppen er ungdom i alderen år som har vist initiativ, evner og vilje til å påta seg lederverv. Seminaret har hovedfokus på personlig utvikling hos deltakerne og søker å gi deltakerne en plattform for å forstå seg selv og få et forhold til sin egen lederprofil. RYLA er et tiltak klubben ønsker å støtte som en del av arbeidet klubben gjør for ungdom i vårt nærområde. Over 4 dager i april ble årets RYLA gjennomført med to utsendinger fra vår klubb, Andreas Solbakken og Marianne Sønstevold Håkonsen. Det var 32 ungdommer som deltok på årets seminar. Det var rekorddeltakelse dette året! Jeg vil oppfordre klubbens RYLA-komité til alltid å være ute i god tid med å skaffe representanter til dette viktige og gode seminaret. Våre deltakere ga svært gode tilbakemeldinger! Serviceprosjekter: Mesna kultursti Komiteen med Oddvar Pettersen i spissen har sørget for at vår avtale om vedlikehold og tilsyn av kulturstien overholdes. Fåberg historielag, Lillehammer Rotary og Mesna Rotary har et samarbeidsprosjekt om vedlikehold og drift av kulturstien. Det gjennomføres 2 dugnader i løpet av Rotaryåret. Pilegrimsleden i Øyer. Vår klubb med Ivar Olstad som primus motor har også i år overholdt den forpliktelse klubben har påtatt seg om rydding av leden gjennom Øyer-bygda. Det blir hvert år avholdt 2 dugnader, en på forsommeren og en på ettersommeren. Vi gjør dette i samarbeid med Øyer kommune, som gir klubben en godtgjørelse på kr. 3000,- for jobben. I alt 12 medlemmer deltok i ryddingen av tre roder i år.

6 I år ble det foreslått for komiteens leder at asylmottaket i Øyer sikkert kunne bidra i ryddingen. Asylmottaket ble likevel ikke forespurt i år, men dette bør huskes som en god mulighet med tanke på god og nyttig arbeidskraft og samarbeid med lokalsamfunnet. PR Rotary Norden har tatt inn tre notiser om klubbens virksomhet. I tillegg har lokalpressen hatt oppslag om Internasjonal Aften. Ivar Olstad leder vårt arbeid med PR for Rotary og vår klubb. Internasjonal fest Den internasjonale festen ble arrangert på Lillehammer videregående skole i år der vi fikk plass til 350 gjester. Festen ble i år avholdt for 9. gang. Distriktsguvernør Ole Amund Gillebo med kone deltok i år etter invitasjon fra presidenten. Samarbeidet om den internasjonale festen har utviklet seg til å bli et verdifullt prosjekt og et viktig bidrag til mulig inkludering av innvandrerne i vår kommune. For mange er dette vårens store begivenhet. Ved vår internasjonale fest er det skapt en tverrkulturell arena som vi mener er til berikelse for byens innbyggere. Med Ronny Hassrød som årets leder ble det lagt ned et stort arbeid i komiteen som jobbet tett med Lillehammer Frivilligsentral og Lillehammer Mesna Inner Wheel. Svært mange er med og bidrar både jobbmessig og økonomisk til dette arrangementet. I år kunne klubben overrekke en sjekk på hele ,- til Lillehammer Frivilligsentral, og alle innvandrerne som bistod med matlaging fikk hvert sitt gavekort pålydende kr. 500,-. Leder av Frivilligsentralen takket og understreket at overskuddet fra festen er av stor betydning for deres arbeid blant byens innvandrere. Hun rettet også stor takk til festkomitéen for godt utført arbeid også dette året. Komitéen har evalueringsmøte hvert år med godt referat for viktige detaljer, nyttig for videreføringen av dette arbeidet. Samarbeid med Rotaract I november hadde vi leder av Lillehammer Rotaract Thomas Holtlien Hagen på besøk for å fortelle oss om Shelterbox. Thomas og noen hjelpere fra Rotaract slo opp et shelterboxtelt i PARK Dancing. En shelterbox er utstyrt til å holde en familie på ca 10 personer i gang etter en katastrofe, med tak over hodet, tepper, vannrenseutsyr, kjøkkenutstyr, barneaktiviteter med mer. Kostnad er ca kr per boks. Lillehammer Rotaract nådde sitt mål om å samle inn penger nok til å donere en boks. Shelterboks har blitt brukt i 80 katastrofer siden Hjemmeside: www. shelterbox.no / shelterbox.org. Innsamling via Lillehammer Roataract: Sporty medlemmer av Mesna Rotary Klubb har også stilt som lag på Lillehammer Rotaracts quiz på HiL og vant til og med musikkquizen. TRF The Rotary Foundation. Klubben vår bidro med kr ,- til TRF i henhold til vedtatt budsjett i dette Rotaryåret. I tillegg ble det gitt kr ,- via RI til støtte for humanitært arbeid til de som ble rammet av jordskjelvkatastrofen i Japan Klubben bør være mer aktiv i bruk av TRF.

7 Vi har ved flere anledninger hatt korte presentasjoner av TRF på klubbmøter gjennom året. I flere år har Ingjerd Lien Kvelstad hatt ansvaret for TRF i vår klubb, og hun har vært medlem av Distriktets TRF-komité fram til utgangen av dette Rotaryåret. Guvernørbesøket. Guvernør Ole Amund Gillebo besøkte klubben 13. desember 2010 i forbindelse med årets rakfisklag for medlemmer og ledsagere. Det var god oppslutning om det vellykkete arrangementet, og det rettes varm takk til Eirik Strand, Annikken Stranger Bergerud og Wilhelm Wøien som gjorde alt arbeidet og utgjorde fest- og kameratskapskomiteen denne kvelden. Det var i forkant av selve festen et både hyggelig og effektivt gjennomført halvårig oppsummeringsmøte der de fleste komitélederne, guvernøren, presidenten og styret alle var aktivt og engasjert til stede. Det var rett og slett trivelig. Stor takk til alle som deltok! GSE-teamets besøk juni Gruppen som kom fra Argentina ble beskrevet som hyggelig, interessert, uhøytidelig og enkel å ha med å gjøre. De likte all slags mat og ga uttrykk for at de syntes norsk mat var velsmakende og god. Da de kom til Lillehammer tok GSE-komiténe i Mesna og Lillehammer Rotary Klubb i mot dem på Birkebeineren ca. kl Programmet, vedlagt denne Årsberetningen, ble fulgt. Hjertelig takk til Ivar Skeide som tok gruppen med på en vellykket biltur på Vestlandet! Og ved besøket i Bakeriet i Lom fikk gruppen en yrkesrettet presentasjon av Morten Schakenda med temaet Fra Gourmetkokk i storbyen til Bakeriet i Lom. Vår klubb arrangerte et felles møte for de to klubbene med våre argentinske gjesters presentasjon av seg selv og landet sitt. Det rettes stor takk til Anders Huuse for at besøket lot seg gjennomføre. Gjennom Anders ble husvære skaffet på hotell, og programmet organisert og gjennomført med svært få kostnader for klubben. Takk også til komitéen og de andre frivillige medlemmene, Knut Korsæth, Margaret B. Bringa, Bjørn Angel Knudtzen og Eirik Strand som serverte middager og representerte oss som et hyggelig vertskap. Representasjon. Ivar K. Tomren og Randi Nordtorp Mølmen representerte klubben ved Distriktskonferansen på Hamar i oktober. Sidsel Brath deltok på rekrutteringsseminar på Rudshøgda i oktober. Presidenten besøkte Handicamp i juli og deltok på TRF-seminar på Rudshøgda i november. Midtvegssamling med vår assisterende guvernør for Distrikt 2300 ble avholdt i februar. Det var Mesna RK som var teknisk arrangør. Vår programkomités leder Elisabeth Johnsgård la ned mye arbeid og var primus motor for et svært vellykket møte med god mat og godt møtelokale ved sykehuset i Lillehammer. Hjertelig takk til Elisabeth! Det var svært godt

8 frammøte fra de 8 aktuelle klubbene. Vi hadde også bedt om foredrag, og kveldens tema Etiske utfordringer i helsevesenet med foredragsholder Trond Markestad (leder av Rådet for legeetikk, professor i barnesykdommer, Universitet i Bergen, forskningsrådgiver, Sykehuset Innlandet) var svært vellykket. Det var aktive deltakere fra alle klubber. Fra Mesna RK deltok foruten presidenten; Elisabeth Johnsgård, Jon Solbakken, Ivar Kåre Tomren, Amund Sperrud, Jostein Hegge og Ole Farmen. Følgende klubbmedlemmer har vært engasjert i Distrikt 2300 i året som har vært: Anders Huuse, Einar Henriksen, Sissel Skyltbekk og Ingjerd Lien Kvelstad. Randi Nordtorp Mølmen deltok på et PETS-møte på Lygna, mens Innkommende President Ole Farmen og innkommende sekretær Per Olav Hasselknippe deltok på PETS-seminaret på Otta for det nye distriktet vårt, D2305. Distrikt 2300 blir historie fra Amund Sperrud var vår representant på oppsummeringsmøtet for distriktet i Moelv i mai. Takk til alle som har representert Mesna Rotary Klubb på en god måte gjennom året! Økonomi Regnskapet er gjort opp med et underskudd på nærmere kr ,- mer enn budsjetter som følge av at klubben i år valgte å gi kr ,- til Japan av egenkapitalen, at studentutgiftene kostet oss ca kr , - mer enn budsjettert da det ble påkrevet å skaffe nye vimpler til hele kr 7.773,-, samtidig som Guvernørbesøk og Presidentskiftet i Hafjell kostet sine vel 6000 kr. Regnskapet følger vedlagt i revidert stand. Ivar Tomren er vår kasserer. Finn Ødeli er vår revisor. Sluttord Takk til Styret, Komitéledere og alle øvrige medlemmer for aktiv arbeidsinnsats og svært godt samarbeid gjennom hele dette Rotaryåret! Varm takk for god og positiv støtte på alle måter gjennom hele året! Takk for ditt frammøte! Det har vært en glede å være president i Mesna Rotary Klubb. Det har vært et spennende og trivelig år som selvfølgelig også har gitt enda bedre kunnskap om Rotary som organisasjon. Med Rotaryhilsen Jorunn Bakke President Mesna Rotary Klubb Vedlegg: Styre og komiteer Programkalender Medlemsoversikt pr Revidert regnskap for Program for District 4845 GSE-teamets besøk i Distrikt 2300 i juni 2011

9 MESNA ROTARY Vår guvernør er Ole Gillebo, Moelv RK. Styret: President: Jorunn Bakke Innkommende President: Ole Farmen Sekretær: Amund Sperrud Kasserer: Ivar Kåre Tomren Styremedlem: Randi Nordtorp Mølmen Past president: Jon Solbakken Valgkomité: Jon Solbakken Jorunn Bakke Ole Farmen KLUBBADMINISTRASJON: Programkomité: Elisabeth Johnsgaard Arild Bøhn Mike Görtz Olav Aspesletten Eirik Strand Finn Ødeli Bjørn Angell Knudtzen Ryla: Johannes Nermo (Permisjon) Thor Ole Hallenstvedt Bjørn Angell Knudtzen Møterom: Arkiv: F F Finn Ødeli Arne E. Dahl Karl Gösta Holmdahl Odd Tangen Ørnulf Normann Nordgaard (utmeldt i løpet av året)

10 KOMMUNIKASJON: Referat: Per Olav Hasselknippe Erik Ottesen John Arne Lund Sigurd Haaland (permisjon) Per Arne Slapø Svend Strand Per Leif Rusten Webansvarlig: PR: Svend Strand (Jon Solbakken har kurs) Ivar Olstad Anniken Stranger Bergerud Ivar Skeide MEDLEMSUTVIKLING: Rekruttering/klassifisering: Sidsel Brath (permisjon deler av året deretter utmeldt) Per Leif Rusten F Wolfgang Müller (utmeldt i løpet av året) Steinar Menkerud P Dagfinn Follerås (permisjon) Jostein Hegge P Geir Johannessen Opplæring: Halvard Sæther Einar Henriksen Sissel Skyltbekk Knut Korsæth Fest- og kameratskap: Eirik Strand Wilhelm Wøien Tor Ingvald Olsen (utmeldt i løpet av året) Leif Buseth Annikken Stranger Bergerud Sjur Magnus (permisjon)

11 SERVICEPROSJEKTER MV.: Mesna kultursti: Oddvar Pettersen Harald Belsvik F Kjell Moen Arvid Johnslien Pilegrimsleden i Øyer: Ivar Olstad Thor Ole Hallenstvedt P Geir Johannessen P Dagfinn Follerås (permisjon) Studentutveksling: Jon Solbakken (rådgiver for Charles) Ivan Klevmo Ingjerd Lien Kvelstad F Anton Beck Johannes Nermo (permisjon) Marianne Eimstad Wold Sissel Skyltbekk (rådgiver for Monica) Internasjonal fest: Ronny Hassrød Anne Lise Gjestvang Hans Carl Buer (økonomi) Eli Nyhagen Elisabeth Johnsgaard Amund Sperrud (økonomi) Bjarne Ranheim Gründermentoring: Per Arne Slapø Svend Strand Halvard Sæther Anders Huuse Mike Görtz Ole Farmen Kjetil Schonhowd

12 Hans Carl Buer Marianne Eimstad Wold Amund Sperrud Rotary Foundation (TRF): Ingjerd Lien Kvelstad Jon Solbakken GSE: Anders Huuse Steinar Menkerud Finn Ødeli Rotaract kontakt: Kjetil Schonhowd Mike Görtz

13 PROGRAMKALENDER MESNA ROTARY KLUBB 2010/2011 Uke Møte Dato Tema Sted Ansvar juli Sommerferie juli Nye Barnas gård, Hunderfossen I Hunderfossen Per Arne Slapø juli Sommerferie juli Sigrid Unsets grav og Luddenhytta E Mesnali Kari Schanke aug. Programfritt møte, ferieopplevelser I Lilleh. hotell Jorunn Bakke aug. Vandring i Søndre Park E Søndre Park Kari Nesdal aug. Nødhjelpsarbeid på Haiti E Lilleh. hotell Målfrid N Næss aug. Komitémøter I Lilleh. hotell Jorunn Bakke aug. Afghanistan, det vanskelige landet I Lilleh. hotell Bjarne Ranheim sep. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke sep. Besøk ved og foredrag om HiL E HiL Benthe Ohnstad m fl sep. Klimaparken 2469 E Lilleh. hotell Espen Finstad Arkeologiske funn sep. Utvikling av FASH til Lillehammer E Lilleh. hotell Stian Undbekken helsehus okt. Hafjell Alpin Utvikling /framtid I Lilleh. hotell Ole Farmen okt. Mitt år som utvekslingsstudent I Lilleh. hotell Heidi Kristoffersen okt. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke okt. Maihaugen Konsernmodellen E Lilleh. hotell Ågot Gammersvik nov. Mitt år som AG, Distrikt 2300 E Lilleh. hotell Åshild Lundgård nov. Utvekslingsstudent fra Australia om I Lilleh. hotell Charles Leo Kilby seg og sitt hjemland nov. Ligningssjefen, ligningsnemnda og I Lilleh. hotell Sissel Skyltbekk folkeregistret - hvor er de blitt av? nov. Jernbanestasjon 1894 til I Lilleh. hotell Arild Bøhn morgendagens skysstasjon nov. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke des. Analyse av den politiske IC Lilleh. hotell Ole O Moen situasjonen i USA etter valget des. Guvernørbesøk og rakefisk E/I Lilleh. hotell Ole Amund Gillebo/Jorunn Bakke des. Juleavslutning IC Nordre Ål kirke. Eirik Strand/Sjur Magnus/Dagfinn Follerås jan. Komitémøter I Lilleh. hotell Jorunn Bakke jan. Perspektiver rundt nordisk E Lilleh. hotell Olemic Thommesen samarbeid jan. Ego foredrag I Lilleh. hotell Ronny Hassrød jan. Hva blir skatten vår i 2011? E Lilleh. hotell Guttorm Gunstad jan. Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke feb. Arbeidet i IC Rica Victoria Gunnar Hagen Gjenopptakelseskommisjonen feb. Fem myter om ledelse, forestillinger om ledelse som savner vitenskaplig belegg. hotell E Lilleh. hotell Jon Andersen feb. Eidsiva vekst E Lilleh. hotell Thor Svegården feb. Kameratskapskveld m musikkåseri I Lilleh. hotell Sjur Magnus mars Pilegrimsleden E Lilleh. hotell Olger Rønningen mars Idéprosesser og merkevarebygging. Sosialt samvær etter ordinært møte E/I Lilleh. hotell Johan Høstmælingen/ Jorunn Bakke

14 mars Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke mars Bærekraftig utvikling i landbruket E Lilleh. hotell Kjetil Bøhn april Norges eldste netthandel E Lilleh. hotell Ståle Angvik april Internasjonal fest I Lilleh. Vgs. Jonny Hassrød april Programfritt møte I Lilleh. hotell Jorunn Bakke april 2. dag påske, ikke møte mai Litteraturfestivalen 2011 E Lilleh. hotell Kjersti Stenseng mai Mitt liv som lege I Lilleh. hotell Bjarne Ranheim mai Dagen før nasjonaldagen, ikke møte mai Utvekslingsstudent fra Brasil om I Lilleh. Hotell Monica Fayad seg og sitt hjemland Nascimento mai Pasientreiser Innlandet E Lilleh. hotell Atle Haugen juni GSE Besøk fra Argentina og IC Lilleh. hotell Jon Solbakken Paraguay juni 2. pinsedag, ikke møte juni Presidentskifte i Hafjell m grillaften I Hafjell Ole Farmen juni Moelvenkonsernet i dag I Lilleh. hotell Svend Strand juni Revisjon av arealplanen for Lillehammer E Lilleh. hotell Dag Høiholt-Vågsnes I - Interne foredragsholdere på 13 av møtene, 10 menn og 1 kvinne. E - Eksterne foredragsholdere på 28 av møtene, 17 menn og 11 kvinner. IC- Intercity møter, totalt 4, der Mesna RK hadde 3 og Lillehammer RK 1 av arrangementene. Vi har hatt 7 programfrie møter og 2 kvelder viet komitémøter, samt internasjonal fest der vi ikke har foredragsholdere. Presidenten/møteleder telles ikke som foredragsholder.

15 MEDLEMMER PER Etternavn Aspesletten Bakke Beck Belsvik Belsvik Bergerud Bringa Buer Buseth Bøhn Dahl Farmen Follerås Fæste Gjestvang Görtz Hallenstvedt Hasselknippe Hassrød Hegge Henriksen Holmdahl Huuse Høstmælingen Haaland Haanæs Haave Johannessen Johnsgaard Johnslien Klevmo Knudtzen Korsæth Kveldstad Lund Magnus Moen Menkerud Mølmen Nerem Nermo Nordnes Nyhagen Olstad Ottesen Pettersen Ranheim Fornavn Olav Jorunn Anton M Harald Trygve Annikken Stranger Margaret Bjørge Hans Carl Leif Ingvar Arild Arne E Ole Gunerius Dagfinn Einar Anne Lise Mike Thor Ole Per Olav Ronny Jostein Einar Karl Gösta Anders J Johan Sigurd Pål Vigdis Masovn Geir Elisabeth Arvid Ivan Bjørn Angell Knut Ingjerd Lien John Arne Sjur Kjell Steinar Randi Nordtorp Are Johannes L Jon Vegard Eli Ivar Erik Oddvar Bjarne

16 Rusten Rønning Schonhowd Skeide Skyltbekk Slapø Solbakken Sperrud Strand Strand Svanemyr Sæther Tangen Thorsplass Tomren Wold Wøien Ødeli Per Leif Jon Erik Kjetil Ivar Sissel Per Arne Jon Amund Eirik Svend Vidar Halvard Odd Irene Ivar Kåre Marianne Eimstad Wilhelm Finn Totalt antall: 65 medlemmer

17 PROGRAM GSE-BESØK JUNI 2011: Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 1 S.Ål-skole Fri Et lite stykke Et lite stykke Fri Hunderfossen Norge Norge Voksenoppl. omvisning (Sognefjorden m.m.) Eidsiva Energi Fri Settefisk Ankomst Lhmr Nybu Lunsj Hunder Birkebeineren Lunsj Hoppbakken Lunsj underveis Lunsj m/th.h Lunsj? Hafjell Alpin. Maihaugen hopping +++ Bakeriet i Lom Bedriftsbesøk Lunsj Omvisning Kaffe + bite ti GU Retur Hotell Retur Hotell Retur Hotell Retur Hotell Fri Fri Fri Intercity møte Avskjeds Middag Middag Middag Turen avsluttes Middag i regi av Middag m/middag Distrikt- Overnatting underveis Fossekro Balestrand

18

MESNA ROTARYKLUBB PROGRAM JULI 2014 JUNI 2015

MESNA ROTARYKLUBB PROGRAM JULI 2014 JUNI 2015 Vedlegg 1 Årsrapport for Mesna klubb 2014-2015 MESNA ROTARYKLUBB PROGRAM JULI 2014 JUNI 2015 UKE DATO MØTETID EMNE/AKTIVITET MØTESTED FOREDRAGSHOLDER Uke 28 07.07. 14 kl. 18.00 - Fra krise i Hellas til

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

Mesna Rotary klubb. Distrikt 2305

Mesna Rotary klubb. Distrikt 2305 Mesna Rotary klubb Distrikt 2305 Årsmelding President Randi Mølmen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 KONFERANSER OG MØTER... 4 3 FOKUSOMRÅDENE I MESNA ROTARY KLUBB... 5 3.1 Medlemsutvikling... 5 3.2 Omdømmebygging...

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato:

Styringsdokument President: Arve Brenne Dato: Styringsdokument 2016-2017 President: Arve Brenne Dato: 06.10.2016 1 ato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2016/-17 er styringsmålet: «Rotary Serving Humanity». R.I. President: John

Detaljer

Distrikt 2305 Årsrapport 2014-2015

Distrikt 2305 Årsrapport 2014-2015 Distrikt 2305 Årsrapport 2014-2015 President Eirik Strand Side 2 Presidentens oppsummering Medlemmene i Mesna Rotaryklubb (MRK) takkes for godt samarbeid i Rotaryåret 2014-2015. Takk for gode klubbmøter,

Detaljer

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self»

TITLE. Styringsdokument for Lade Rotaryklubb. Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» TITLE Styringsdokument for Lade Rotaryklubb Join Leaders. Exchange Ideas. Take Action «Service Above Self» Om Rotary Grunnlagt i 1905 1,3 millioner Rotarianere fordelt på 166 land Spennende historie! Rotary

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf

Styringsdokument President Inger-Ruthgerda Wellendorf Styringsdokument 2013-2014 President Inger-Ruthgerda Wellendorf 1 Rotarys overordnede mål er å gagne andre I Rotaryåret 2013/14 er styringsmålet: Engage Rotary - Change Lives. (RI-president Ron D. Burton)

Detaljer

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret.

På vitale områder som medlemsutvikling og bidrag til Rotaryfondet (Annual Giving og Polio) kan klubbene fremdels nå sine mål for dette rotaryåret. Guvernørens månedsbrev Distrikt 2300 2010-2011 Nr. 8 Februar 2011 Kjære rotarianere! Februar World Understanding Month Vi har et ekstra fokus på vårt globale arbeid. Dessuten er 23.februar Rotary s Birthday

Detaljer

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik

Styringsdokument 2012-2013. President: Stein-Arne Flovik Styringsdokument 2012-2013 President: Stein-Arne Flovik Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2012/-13 er styringsmålet: Fred ved hjelp av velvillighet... Peace through service - ROTARY

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016

DISTRIKT Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling Gjennomføring av PETS 2016 DISTRIKT 2250 PETS President Elect Training Seminar _ D2250 Definisjon PETS (President Elect

Detaljer

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk

Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Klubbpresident hva skal jeg gjøre for Rotary i «mitt» år? PDG/DT Lena J Mjerskaug, Enebakk Rk Rotary er ikke ment å være et folkeakademi, hvor vi kun sitter avslappet og tilbakelent på de ukentlige klubbmøtene,

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen

Styringsdokument 2014-2015. President: John Aage Nilsen Styringsdokument 2014-2015 President: John Aage Nilsen Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2014/-15 er styringsmålet: Tenn et lys... «Light up Rotary» - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2014/-15

Detaljer

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016

ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB. 22. november 2016 ÅRSMØTE I GIMSØY ROTARYKLUBB 22. november 2016 1) Åpning av årsmøtet 2) Valg av møteleder 3) Godkjenning av agenda 4) Valg av referent 5) Valg av 2 til å underskrive protokollen 6) Årsmelding 2015-2016

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Distrikt DLP (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Distrikt 2275 DLP 2011-2012 (District Leadership Plan) Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas VISJON Rotary i vekst for å gagne andre Rotary den ledende

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Huseby-Flatås Rotaryklubb

Huseby-Flatås Rotaryklubb Styringsdokument 2014-2015 President : Roald Røhmen Organisasjonskart 2014-2015 President Roald Røhmen Sekretær Torstein Ryeng Kasserer Asbjørn Vanvik Prosjekt Arne Qvenild Fredrik Manum Jon E Johansen

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

Notodden Rotary Klubb

Notodden Rotary Klubb Notodden Rotary Klubb Oversikt over komiteer, aktiviteter og hvem som gjør hva Arbeidsoppgaver for Hovedansvarlig for hver enkelt aktivitet: - Involvere medlemmene i aktiviteten - Innkalle til separate

Detaljer

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene Medlemsutvikling og rekruttering Opplæring og kommunikasjon Serviceprosjekter Distriktsprogrammer Rotary Foundation Rotarymedlemmer/Rotarianere

Detaljer

Klubbens mål og planer for rotaryåret

Klubbens mål og planer for rotaryåret Klubbens mål og planer for rotaryåret. RI-presidenten for, Ian Riesley har bedt alle klubbene melde inn sine mål og planer på nettet gjennom ROTARY CLUB CENTRAL. Dette området finner vi i MY ROTARY under

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL

KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL KLUBB: Stokke RK Dato: 20.04.2014 KLUBBENS LANGSIKTIGE MÅL 1. MEDLEMSUTVIKLING Beholde og rekruttere nye medlemmer Ansvarlig for klubbens medlemsutviklingsarbeid: Medlemskomiteen. Leder i 2014/2015: Even

Detaljer

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling.

Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye medlemmer best rekrutteres til Rotary? Rotary International Midt-Norge Distrikt 2280 (Møre- og Romsdal Sør- og Nord Trøndelag) Komité for Medlemsutvikling. Innhold Hva er Rotary? Hvem kan

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel "Rotaryskolen i D2250"

Bilde av klubbens banner/vimpel Rotaryskolen i D2250 Bilde av klubbens banner/vimpel 1 Den 5. tjenesteveien: Ny generasjon Vedtak i Lovrådet (COL) 2013: Navnet på Rotarys 5. Aveny, som ved Lovrådet i 2010 ble benevnt «Ny generasjon», ble vedtatt. 2 Tjenesteområdene

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Arve Wilhelmsen

Færder Rotary. Mål og planer President Arve Wilhelmsen Færder Rotary Mål og planer 2012 2013 President Arve Wilhelmsen Rotary International 2012-13 Theme Fred gjennom tjeneste En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og inkluderende

Detaljer

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb

Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel Velkommen til informasjon om Askøy Rotary Klubb 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 ROTARYKLUBB. Hva er det? Rotary Klubb Komité Komité Komité Komité Komité MEDLEMMENE 04.04.2016

Detaljer

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017

Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 Huseby Flatås rk nye vedtekter jan 2017 1 Hensikt Hensikten med klubben er å: Arbeide mot Rotary s mål. Gjennomføre prosjekter basert på Rotary s 5 tjenesteområder. Bidra til å fremme Rotary ved å styrke

Detaljer

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for

Club Leadership Plan. Anbefalt organisasjonsstruktur for Club Leadership Plan Anbefalt organisasjonsstruktur for Rotary klubber i Distrikt 2280 Lover for Rotaryklubber Ufravikelig og gjelder for alle klubber Formål Medlemskap Klassifikasjon Fremmøte Styre Medlemskapets

Detaljer

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani

Færder Rotary. Mål og planer President Mia Brambani Færder Rotary Mål og planer 2011 2012 President Mia Brambani Rotary International 2011-12 Theme Reach Within to Embrace Humanity President Kalyan Banerjee Fritt oversatt: Vis verden et åpent sinn og by

Detaljer

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel

KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel KLP utfordringer Rotaryakademiet 12.3.2015 Sanden Hotel AG Leif A. Ellevset, Distriktskonferansen 25. september 2010 Hvem er jeg? Per-Erik Thomassen Medlem av Modum RK siden 1980 Gjenbruks artikkel President

Detaljer

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr

Treårsplan 2014/ /2017 Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr Treårsplan 2014/2015 2016/ Stokke Rotaryklubb - Vedtatt i styremøte pr. 20.03.2014 Benyttes som grunnlag for treårsplan 2014/2015 2016/ og årsplan 2014/2015 som skal sendes til Distrikt 2290 Grunnlag:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2014/2015 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2014. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke RK Morten Svagård Ole Sverre Lund 1. KLUBBEN

Detaljer

Styringsdokument President Marianne Skreden

Styringsdokument President Marianne Skreden Styringsdokument 2009-2010 President Marianne Skreden The future of Rotary is in your hands - ROTARY INTERNATIONAL THEME 2009/-10 Rotarys fremtid ligger i dine hender Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 19.06.12 Presidentskifte 3-minutt v/sture Jægtnes Diverse v/begge presidenter Rotarymøte 19.06.12 Avtroppende president Trond Arthur Christiansen Ved åpningen av møtet opplyste

Detaljer

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet

Tønsberg Rotaryklubb - Plan Godkjent på styremøtet H O V E D M Å L Side 1 av 7 1. Hovedmål for hele klubben En sterk klubb og et godt miljø fremme fornyelse og fleksibilitet i klubben - Forsterke profil, PR og omdømme - Fokusere på humanitær tjeneste En

Detaljer

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962

Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Gimsøy Rotaryklubb Stiftet 31.10.1962 Guvernørbesøk Tirsdag 12.11.2013 Elisabet Stray Bildet viser Skien under flommen i 1822 (Akvarell av Severin Schweder) Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Gimsøy RKs

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17

KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 KLUBBENS MÅL OG PLANER 2016/17 Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2016. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Holmestrand Rotary Klubb Berit Reppesgård Tobias Brodtkorb

Detaljer

Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden

Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden Styringsdokument 2015-2016 President: Marianne Skreden Dato: 13.08.2015Dato: Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE For rotaryåret 2015/-16 er styringsmålet: «Be a gift to the world». R.I. President: K.R.

Detaljer

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder

POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder POPULÆRT LEDERSKAPSSEMINAR PÅ FREDRIKSTEN FESTNING Rotary utdanner ungdom med interesse for lederskap, under mottoet: fremtidens inkluderende leder 2 deltakere sponset av Eidsvoll Rotaryklubb, fra venstre:

Detaljer

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas

Rotary Distrikt Guvernørbesøk i klubbene. Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling. Distriktsguvernør Steinar Høgaas Rotary Distrikt 2275 Guvernørbesøk i klubbene Fokusområder: Fornyelse - Forbedret omdømme Forenkling Distriktsguvernør Steinar Høgaas Hva er Rotary? ROTARY er verdens største yrkesbaserte service-organisasjon,

Detaljer

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK

Club Visioning. Jon Ola Brevig, Fredriksten RK Club Visioning Jon Ola Brevig, Fredriksten RK CLUB VISIONING Skape forventinger om noe som skal skje i fremtiden. Rotary-klubben, om 3 år, ikke som den er, men som den er blitt Finne frem rotarianeren

Detaljer

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge

Forbedre, Forenkle, Forene og Forynge Rotary: Making a Difference Hvordan kan vi forbedre klubben? Hvordan kan vi forenkle klubbarbeidet? Hvordan kan vi forene gode klubbressurser? Hvordan kan vi forynge medlemsmassen? Altså: Forbedre, Forenkle,

Detaljer

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars

TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary. Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars TITLE Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2017 Tor Endre V. Bakken Arendal 11. mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett - Føre medlemsfortegnelse, dersom ikke klubbens vedtekter sier noe annet.

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Kristiansand Øst Gaute Melhus Johannessen Wenche Storaker 1.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer ROTARY INTERNATIONAL Organisasjonsnummer 997 062 949 KLUBBENS MÅL OG PLANER FOR ROTARYÅRET 2015-2016 1. ROTARYKLUBBEN 2015-2016 Klubbens navn: Volda Rotaryklubb Charter år: 1953 Evt. e-postadresse: Møtedag:

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1

Bilde av klubbens banner/vimpel. 04.04.2016 Rotaryskolen i D2250 1 Bilde av klubbens banner/vimpel 04.04.2016 "Rotaryskolen i D2250" 1 Klubbvimpel Askøy Rotary Klubb Medlemsutviklig og kameratskap Kommunikasjon og opplæring The Rotary Foundation TRF Serviceprosjekter

Detaljer

Sekretærens oppgaver i Rotary

Sekretærens oppgaver i Rotary Sekretærens oppgaver i Rotary Distriktssamling 2016 Arendal 12.mars Sekretærens oppgaver Medlemsnett Føre medlemsfortegnelse Føre fremmøte frist 10. i etterfølgende måned Innkalling til klubb-, (komité-)

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB

VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR NORD-ODAL ROTARY KLUBB Vedtatt på møte den 29.11.2016 Artikkel 1 Styret i klubben 1.1 Styrets sammensetning Styret i klubben skal være klubbens styrende organ. Styret består av: 1. Styre:

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Eidsvoll Rotaryklubb. 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder

Eidsvoll Rotaryklubb. 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder Eidsvoll Rotaryklubb 1) Årsberetning fra presidenten 2) Regnskap Eidsvoll Rotary DRIFT og Eidsvoll i Bilder 2015-2016 0 Rotaryåret 2015-2016 ved President Ingunn Gresslien (årsberetning) I Eidsvoll Rotary

Detaljer

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe

En del andre klubbglimt fra høsten 2013. 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe En del andre klubbglimt fra høsten 2013 9. september fikk vi høstens første egoforedrag. Et av våre nye medlemmer Anne-Grethe Aanestad er allerede fra tidligere godt kjent med både klubben vår og med Rotary.

Detaljer

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad

Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM. PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Rotary Distrikt 2250 PETS PROGRAM PETS med Distriktsamling 2016 Solstrand Hotel & Bad Definisjon PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary - lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua

Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referat fra styremøte nr. 2 - onsdag 7. november 2012. Sted: Knut Engebu, Edelgranveien 33, 1356 Bekkestua Referent: Harald Jahren Tilstede: Bjørn R. Berntsen, Helge Bondevik, Knut Engebu, Harald Jahren,

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey

«Hvis vi fortsetter å gjøre det vi har gjort, vil vi fortsette å få det vi har fått.» - Stephen R. Covey ROTARY DISTRICT 2260 KLUBBENS PLANER OG MÅL 2017-2018 (KPM) Skjemaet fylles ut og sendes til DGE Yvona Holbein (yvona.holbein@gmail.com) innen 30.04.2017. Områdets AG (assisterende guvernør) skal ha kopi.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer Guvernørens månedsbrev Organisasjonsnummer 997 062 949 Guvernørens månedsbrev 2013-2014 Kjære rotarianere og venner av Rotary i! Elverum 01 07 2013 Guvernørens månedsbrev nr 1/2013 Jeg håper at klubbsekretæren sørger for at

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

Årsmelding for klubbåret 2011-2012

Årsmelding for klubbåret 2011-2012 Årsmelding for klubbåret 2011-2012 1) Generelt Som forberedelse til rotaryåret 2011-2012 sendte klubben inn dokumentet «klubbens planer og mål (KPM) i mai 2011 til Distriktet. Hovedmålene for klubben var:

Detaljer

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl

Skogn Rotary Klubb. Vedtekter for Skogn Rotary Klubb. Distrikt 2280 Rotary International. Møtedag: Torsdag kl 1 Skogn Rotary Klubb Vedtekter for Skogn Rotary Klubb Distrikt 2280 Rotary International Møtedag: Torsdag kl. 18.30 19.30 Charterdato: 28. desember 1981 2 Hensikten med disse vedtekter er å beskrive og

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten?

ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten? ROTARYÅRET 2011 2012 Hva vil Presidenten Haakon Eriksen Haraldsrud Hvor er jeg Rotarys historie og arv (1905 PH) Rotarys målsetting (gagne andre) Rotarys org. (sone/distrikt/region/klubb) Rotarys administrasjon

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290

Arbeidsliste for presidenter, sekretærer og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Arbeidsliste for er, er og kasserere 2010 2011, distrikt 2290 Ansvar: Sort ens og innkommende, Rød ens, Grønn kassererens Redigert 10.03.2010 20.00 ww www.rotary.org www.rotary.no 01.11.09 Søknadsfrist

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015

GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 GUVERNØRENS MÅNEDSBREV FOR MAI 2015 Jan Sverre Hanssen Årets motto Distriktsguvernør 2014/2015,Distrikt 2260 4-SPØRSMÅLSPRØVEN: Om saker vi tenker, sier og gjør: - Er det sant? - Er det rettferdig overfor

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

ROTARYÅRET TITLE

ROTARYÅRET TITLE ROTARYÅRET 2017-18 TITLE D 2305 - PETS 2017-18 v/ DGE Wictor Sandvold Vår utfordring i 2017-18: Rotary gjør en forskjell mer enn et slagord 2 UTFORDRING FRA RIP: ROTARY GJØR EN FORSKJELL! Styrke og støtte

Detaljer

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260

V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 V e l k o m m e n til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 Denne Arbeids- og milepelplan for rekruttering til Rotary i D-2260 er utarbeidet av: Arne

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum.

Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni Styret for og styret for i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referat fra styremøte nr. 1, onsdag 8. juni 2011. Styret for 2011-2012 og styret for 2010-2011 i samarbeid. Sted: Evjebakken 24, 1346 Gjettum. Referent: Harald Jahren/Bjørn B. Berntsen Tilstede: Styret

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

GOL ROTARYKLUBB. Vedtekter

GOL ROTARYKLUBB. Vedtekter GOL ROTARYKLUBB Vedtekter Vedtatt på årsmøte 24. September 2007 Revidert og godkjent på årsmøte 03. September 2012 Revidert og godkjent på årsmøte 16. September 2013 VEDTEKTER FOR GOL ROTARY KLUBB VEDTATT

Detaljer

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN

LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI HANDLINGSPLAN LILLEHAMMER ROTARYKLUBB STRATEGI 2017 2020 HANDLINGSPLAN 2017-2018 1 Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber der medlemmene kommer fra ulike yrker. Vi deler kunnskap, ideer og erfaring med hverandre.

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949

ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2305 Organisasjonsnummer 997 062 949 Organisasjonsnummer 997 062 949 Elnesvågen 1. oktober 2014 I. Guvernørens månedsbrev nr. 4/2014 Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305! 1. Oktober er måneden vi fokuserer på yrkestjenesten. Oktober er den

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer