TILLEGGSREGLER CORSA ITALIANA Løp 3 og mai 2015 Versjon 1.3, 9/5-2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSREGLER CORSA ITALIANA Løp 3 og 4 25. mai 2015 Versjon 1.3, 9/5-2015"

Transkript

1 TILLEGGSREGLER CORSA ITALIANA Løp 3 og mai 2015 Versjon 1.3, 9/ ARRANGØRER Arrangør : NAF Motorsport Vålerbanen Adresse : Vålerbanen, 2435 Braskereidfoss Telefon : WEB : Arrangementet blir gjort i samarbeid med Klubb Alfa Romeo Norges racingserie, Corsa Itaiana. Kontaktperson : Ole Petter Friberg Telefon : WEB : 2. ARRANGØRLISENSER ARRAC ARRANGEMENTSDATO OG STED Mandag 25. mai Rudskogen Motorsenter, 1890 Rakkestad Tilleggsreglene er bekjentgjort , og anmeldelser mottas fra samme dato. 4. ORGANISASJON 4.1 Definisjon Løpet er nasjonalt hastighetsløp, og avvikles i samsvar med det Internasjonale Sportsreglement (ISR), det Nasjonale Sportsreglement (NSR), spesialreglement for de innbudte klasser, disse tilleggsregler, samt alle skriftlige PM og instrukser som er utarbeidet av NBF og/eller arrangøren i forbindelse med dette stevnet. 4.2 Organisasjonskomité Corsa Italianas styre og sportskomité. 4.3 Funksjonærer Løpsleder : Laila Thomsen Ass. Løpsleder Racecontroll Sikkerhetssjef Løpssekretær Førerkontakt : Jon-Even Johansen, Teknisk kontrollsjef : Stian Henriksen Assisterende TKR Baneobservatører : Postsjefene på alle poster Lege / Sanitet : Sports Rescue Team Depotsjef Juryleder Jurymedlemmer Starter / startdommer Måldommer Tidtaking Tilsynsvakt : Atle Morset, tel

2 5. GENERELLE BESTEMMELSER 5.1 Status Løpet inngår i Klubb Alfa Romeo Norges racingserie Corsa Italiana Reglement og klasser Det konkurreres i hehold til Corsa Italianas gjeldende reglement, i følgende klasser; - Klasse 1 - Klasse 2 - Klasse 3 - Klasse 4 - Coppa Mille Tre Cento - BMW-cup (Gjesteklasse) Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen og eventuelt stryke klasser med få deltakere. 5.3 Tillatte biler Biler i henhold til Corsa Italiana's gjeldende reglement for de enkelte klasser, samt gjeldende reglement for gjesteklasser. 5.4 Dekk Liste over godkjente dekk publiseres på 5.5 Støy Etter gjeldende regler på gjeldende bane, ref. NSR 307-B. Støygrensen er 100dB om ikke annet er angitt. 5.6 Teknisk kontroll Ordinær teknisk kontroll skal være gjennomført før tidstrening starter. Teknisk kontroll foregår på anvist plass. Personlig utstyr fremvises ved kontrollen. Regneark med klasseberegning plasseres lett synlig. (helst på bakre venstre sidevindu). 5.7 Obligatorisk utstyr Tykk gummiert presenning plassert under hele bilen når den er parkert i depoet. Brannslukker, min. 6 kg. Godkjent ineværende år, merket med bilens startnummer. 5.8 Startnummer Startnummer skal plasseres godt synlig på begge fordører eller tilsvarende område. Ref. NSR 301 Ledd 2c. Fortrinnsvis skal seriens egendesignede startnummer brukes. Merke som viser klassetilhørighet skal plasseres på bakre sideruter. I tillegg skal startnummer og klassetilhørighet (små merker) plasseres øverst på frontrute 5.9 Bilenes tilstand. Deltagende biler skal fremstå hele, rene og presentable. Tidligere skader skal så langt det er mulig rettes opp, og bilen lakkeres på en helhetlig måte. 6. ANMELDELSER 6.1 Skjema Elektronisk anmeldelsesskjema skal benyttes, 6.1 Anmeldelsesfrist og startbekreftelse Anmeldelsesfristen er 21. mai 2015 kl: 23:59. Anmeldelser etter denne tid blir belastet et gebyr på kr. 500,-. Startbekreftelse med startliste blir løpende oppdatert på Startbekreftelse eller andre dokumenter blir ikke utsendt på annen måte med mindre det blir bestilt hos arrangør. 2

3 6.2 Startavgifter Startavgift for arrangementet : kr Transponderleie (se pkt. 6.5) : kr Frikjøp fra eventuell pålagt reklame (se pkt. 9) : kr Startavgiften betales senest 2 dager før løpsdagen, til konto Merk betalingen med Corsa løp 25/5-15, startnr. xx. Kvittering for innbetalt startavgift fremvises ved innsjekk. Det er ikke anledning til å betale med kort i sekretariatet. 6.3 Inngangsbilletter Det er gratis inngang for publikum til dette arrangementet. 6.4 Melding om forfall Forfall må meldes arrangøren snarest mulig, og senest 2 dager før løpsdagen. Deltakere som har vært gjennom teknisk kontroll og kjørt minst to runder under kvalifisering betegnes som deltakere i løpet og får ikke refundert startavgiften for påmeldte løp. Om det skjer noe under fritreningen beregnes ikke denne tiden med i arrangementet og vedrøres ikke av ovenstående regel om forfall. 6.5 Transponder Alle biler må være utstyrt med registrert transponder. Oppgi transpondernummer ved påmelding. Arrangøren disponerer et begrenset antall transpondere som kan leies. Ønske om leie av transponder må i så fall oppgis ved påmelding. Fører har selv ansvar for riktig plassering og funksjon. 7. DELTAKERE, LISENSER, INNSJEKK 7.1 Innsjekk/lisenser Innsjekk skal være gjennomført før teknisk kontroll og kjøring på banen. Det kreves nasjonal eller internasjonal førerlisens, samt anmelderlisens, vognlisens og ledsagerlisens for førere under 18 år. 7.2 Følgende dokumenter forevises ved innsjekk: - Kvittering for innbetalt startavgift hvis den er forhåndsbetalt - Førerlisens og eventuell anmelder/ledsagerlisens - Medlemsskap i klubb tilsluttet FIA - Førerkort - Vognpapirer - Transpondernummer. 8. TEKNISK 8.1 Teknisk Kontroll Teknisk sikkerhetskontroll må være gjennomført før første trening. Det er førers ansvar å sørge for påkrevd kontroll før han starter kjøringen. Teknisk etterkontroll kan også foretas under- og etter konkurransen. Husk brannslukker på minimum 6 kg som skal plasseres i depoet. Brannslukker og personlig sikkerhetsutstyr skal framvises på teknisk kontroll. 8.2 Støy Støybegrensning i henhold til de respektive klassers reglement, men max 100 db. Støykontroll utføres i henhold til ISR og NSR. Kontroll kan skje før- under- og etter- trening og løp. 8.3 Dekk I henhold til gjeldende teknisk reglement for serien. 8.4 STARTNUMMER Alle biler skal være utstyrt med startnummer med tydelige tall og bokstaver iht. 307 ledd K i det nasjonale sportsreglementet for bilsport (NSR), samt ev. klassens respektive reglement. Startnummer skal ikke være en del av bilens fargedesign, men svart skrift på hvit bunn eller hvit på svart bunn. 3

4 9. REKLAME Iht. 301 ledd 2 og 3 i NSR. 9.1 Arrangørens reklame Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på deltakerbilene. Slik reklamen utleveres i så fall ved innsjekk og skal plasseres etter arrangørens anvisninger, før teknisk kontroll. Eventuelt frikjøp av arrangørens reklame, se punkt Deltakernes reklame Forutsatt gyldig reklamelisens fra NBF, kan deltakerne fritt ha reklame på løpsbiler, trekkvogner, trailere, busser og all bekledning. Denne reklamen skal følge underlagets konturer, være pent påsatt og ikke virke støtende, eller på andre måter stride mot norsk lov. All annen reklame eller andre salgsfremmende tiltak på arenaen forbeholder arrangøren seg retten til. Eventuelt salg av produkter på arenaen må avtales med arrangøren. 10. DEPOT OG PITLANE 10.1 Parkeringsdepot For best mulig utnyttelse av depoet plasseres deltakerne klassevis etter henvisning fra depotsjefen. Etteranmeldte vil bli plassert der det måtte være plass. All kjøring i depoet skal foregå i gangfart, max 15 km/t. Det er ikke tillatt å ta seg frem i depoet med tråsykler eller uregistrerte kjøretøy. Grilling og bruk av åpen ild i depoet er ikke tillatt. Det skal plasseres en presenning av god kvalitet, alternativt et oppsamlingsfat for olje, under bilen. Eventuelle kostnader for rensing av oljesøl i depoet, viderefaktureres angjeldende team. Arrangøren har intet ansvar for deltakernes eiendeler Pitlane Med hensyn på sikkerheten for både deltagere, funksjonærer og tilskuere, er fartsgrensen i pitlane 40 km/t. Overskridelse av fartsgrensen vil bli påpekt, og ved gjentatte overskridelser medføre medføre tap av poeng og/eller utelukkelse fra arrangementet. Hvert team kan ha maksimalt 2 medhjelpere i pitlane, og disse skal i så fall bære synlige adgangstegn. Av sikkerhetsmessige grunner har barn under 14 år ikke adgang til pitlane. Åpen ild og røyking er strengt forbudt i pitlane. 11. LØPSGJENNOMFØRING 11.1 Tidstrening/finaler For alle klassene kjøres 15 minutter tidstrening. Resultatene plasserer førerne i løpet, der den fører som har fått startposisjon 1 starter i pole position. Den fører som har fått startposisjon 2 starter i nest beste startposisjon osv. Dersom flere førere oppnår lik tid, vil den som satte sin tid først gå foran. Raskeste rundetider satt under gult flagg strykes. Treningstiden avgjør hvem som får kjøre. Arrangøren kan også velge å dele store klasser, eller slå sammen/stryke små klasser, der de finner det hensiktsmessig. Startposisjon i første løp avgjøres etter tidstrening. For løp 2 er det raskeste rundetid i første løp som teller. Startoppstilling, startposisjoner og startrekkefølge bestemmes av respektive reglementer. Det beregnes 8 og 12 runder pr. løp, i tillegg til oppvarmingsrunde bak safetycar. Ved regnvåt bane kan arrangøren velge å redusere antall runder for å holde tidsskjema. Blir det nødvendig å bruke Safety Car, vil de tre første rundene med Safety Car ikke telle som runder i løpet. Premieliste og løpskontroll gjennomføres i henhold til NSR Tidtaking Tidtakingen er elektronisk med 1/100 sek. nøyaktighet. Det vil ikke bli tatt manuelle reservetider Line up Line up etter beskrivelse på førermøtet/førermeldinger må etterkommes. 4

5 11.4 Laptimere Deltakere som ønsker å utplassere laptimer-sendere, må avtale dette med arrangøren Wet Race Regndekk kan kun benyttes når løpsleder har erklært «WET RACE». Dette bekjentgjøres over speakeranlegget, samt med skilt med teksten «Wet Race» som henges opp ved Pitlane Straff Juryen kan ilegge deltakerne straff (Se NSR Art. 12) Startprosedyre Stående start med lyssignal. Løpsleder kan hvis forholdene krever det, beslutte rullende start. Det vil i så fall bli kunngjort på førermøtet. Tyvstart straffes med inntil 1 minutt tidstillegg Parc Fermé Etter avsluttet løp 2 kjøres bilene inn i parc fermé for eventuell etterkontroll. Bilene skal stå i Parc Fermé til Juryleder frigir dem. Fører og team har ikke anledning til å oppholde seg i Parc Fermé. 12. Protester og appeller I henhold til paragraf. 13 og 14 i det nasjonale sportsreglementet (NSR). Protestfrist på resultatlistene er 30 min. 13. Offisiell oppslagstavle All informasjon blir publisert på stevnets oppslagstavle. Oppslagstavlen plasseres i sekretariatet, eller ved nærmere angitt plass. 14. Førermøte og førermeldinger Førermøte avholdes i henhold til tidsskjema, ved angitt sted. Meldinger til førere skjer via førerkontakt/speaker. Førermøtet er obligatorisk for alle deltagere. 15. Poengberegning Mesterskapspoeng beregnes i henhold til gjeldende reglement. 16. Premiering Premieseremonien holdes umiddelbart etter protestfristens utløp. De tre første plassene i hver klasse, basert på resultatliste godkjent av juryen, premieres. Uavhentede premier vil ikke bli ettersendt. Premievinnerne skal være iført kjøredress under premieutdelingen. 16. DOPINGKONTROLL Vi minner om 100 i det nasjonale sportsreglementet (NSR), hvor også alkohol, cannabinoider og betablokker defineres som forbudte stoffer, samt at grenseverdien for alkohol er 0,10 g/liter. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll. 17. TIDSSKJEMA Tidsskjema publiseres på samt i sekretariatet. Tidsskjemaet er preliminært og kan endres. Endelig tidsskjema gjøres tilgjengelig i sekretariat løpsdagen. Det er deltakers ansvar å holde seg orientert om eventuelle endringer i tidsskjemaet, og stille til start i riktig heat. 19. BANEBESKRIVELSE OG VEGBESKRIVELSE Se baneanleggets websider. Vel møtt! 5

4.4 JURY Faktadommere Juryleder: Bjørn Gulbrandsen, Mob 901 62 097

4.4 JURY Faktadommere Juryleder: Bjørn Gulbrandsen, Mob 901 62 097 1. ARRANGØRER Arrangør : NMK Sarpsborg Rudskogen Adresse : Greåkerveien 19, 1718 Greåker Telefon : Roger Osufsen 92693310 E-mail : roger.osufsen@hotmail.com WEB : http://www.nmk-rudskogen.no/ Arrangementet

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer)

TILLEGGSREGLER. TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) TILLEGGSREGLER TIL WÜRTH CLASSIC & SPORTS CAR MEETING 2005 (foreløpig, arr. forbeholder seg retten til å gjøre endringer) Tidspunkt: 3. september 2005 Sted: Rudskogen Motorsenter, Rakkestad, Norge www.rudskogen.no

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler

Finnskogfestivalen. 5. og 6 september 2015. Tilleggsregler Finnskogfestivalen 5. og 6 september 2015 Tilleggsregler Arrangør KNA Solør Motorsport Postboks 122, 2271 Flisa. E-post: post@knasolor.no. Tlf: 90 18 55 89 Tlf løpsdagen sekretæriatet 91 76 79 88 Arr.

Detaljer

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9 Contents I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.2 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.3 Sportskomite... 3 2.4 Offisielle funksjonærer... 4 2.5

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen. 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser

Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen. 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser 1 Invitasjon og Tilleggsregler til DRIFTING på Vålerbanen 18. - 20. mai 2013 for alle driftingklasser 2 I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpene teller i:... 3 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Høstløpet 2015

TILLEGGSREGLER. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN. Høstløpet 2015 TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Høstløpet 2015 Brekka Motorbane 19. september 2015. Arrangør NMK Aremark Adresse Postboks 31, 1798 Aremark Løpets art Bilcross og RCN Løpet

Detaljer

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27.

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. 1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. april 2013 Tilleggsregler http://www.amundsenmotorsport.com/nm2013 Innhold

Detaljer

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01

Reglement for bilcross 2012 Kunngjort 2012-01-01 603 Reglementets gyldighetsområde. Dette reglementet gjelder alle bilcrossløp arrangert i Norge, og er en del av NSR. 1. Definisjon Bilcross er en nasjonal hastighetskonkurranse for biler på permanent

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen 3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup 8.-9. august 2014 Bollandsmoen Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Indre Østfold Motorsport. Momarken bilbane 11.-12. september 2015. Tilleggsregler

Indre Østfold Motorsport. Momarken bilbane 11.-12. september 2015. Tilleggsregler Norgesmesterskap Rallycross Supernasjonal Norgescup Rallycross Nasjonal Rallycross Junior Cup Indre Østfold Motorsport Momarken bilbane 11.-12. september 2015 Tilleggsregler www.momarkenbilbane.com Øvre

Detaljer

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland i samarbeide med NMK Gardermoen. 2. BESKRIVELSE: TRN Superselma Gardermo Sprinten 2015 er en rallysprint på asfalt med enkelte innslag av grus, bestående

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24.

Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24. Rallycross nasjonal, kvalløp Bilcross senior og junior, og i tillegg bilcross damer/junior trening på Gardermoen Motorpark, Lørdag 24. mai 2014 Tilleggsregler Arrangør NMK Gardermoen Postboks 50, 2051

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til kvalifiseringsløp for Senior og Junior på Sundvold Motorbane 27/06-2015 Arrangør NMK Valdres Adresse Pb. 74, 2901 Fagernes Løpets art Bilcross løp for

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2014 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i

Detaljer

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til. Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013

TILLEGGSREGLER. NMK Konsmo har gleden av å invitere til. Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013 TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til Konsmo Motorbane 23 & 24 August 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art : Landsfinalen i bilcross senior.

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011.

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. 1. ARRANGØRS NAVN; NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE; Rally Telemark 2011 er et nasjonalt hastighetsløp

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8

INNHOLD: 9.1 PROSEDYRE FOR REGISTRERING... 8 TILLEGGSREGLER 2 INNHOLD: 1 Program... 4 1.1 TIDSPLAN FØR LØPET:... 4 1.2 TIDSPLAN UNDER LØPET:... 4 2 Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 LØPETS STATUS... 4 2.2 LØPETS OMFANG... 4 2.3 ARRANGØRLISENS

Detaljer

www.rudskogen.com Tilleggsregler for 3. løpet i NorgesCupen i Karting på Rudskogen Motorsenter.

www.rudskogen.com Tilleggsregler for 3. løpet i NorgesCupen i Karting på Rudskogen Motorsenter. www.rudskogen.com Tilleggsregler for 3. løpet i NorgesCupen i Karting på Rudskogen Motorsenter. Arrangør KNA Rudskogen Adresse Tyrivn. 4, 1811 Askim Viktige telefoner Arrangørkontakt Unni Aamodt tlf 932

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap BILCROSS / RCN Konsmo Motorbane 5 august 2012 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal Løpets art : Klubbmesterskap

Detaljer

Arrangør Adresse Løpets art Arr.lis. nr Forsikring Tid og sted Tlf. stevnedagen Klasser Deltakere/lisens HUSK SERTIFIKAT Banen Sportskomite

Arrangør Adresse Løpets art Arr.lis. nr Forsikring Tid og sted Tlf. stevnedagen Klasser Deltakere/lisens HUSK SERTIFIKAT Banen Sportskomite TILLEGGSREGLER NMK Konsmo har gleden av å invitere til MESTERMØTE og Jubileumscrossen i Bilcross og Rallycross nasjonal Konsmo Motorbane 29. & 30. Juni 2013 Arrangør : NMK Konsmo Adresse : NMK Konsmo boks

Detaljer