Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014"

Transkript

1

2 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning Godkjenne stemmeberettigede medlemmer Godkjenne den oppsatte dagsorden Valg av møteleder og referent Valg av to årsmøtedeltagere til å undertegne protokollen Årsmelding... 3 Styrets årsberetning... 3 Årsmelding Løypekomiteen for Årsrapport fra Ringdalshytta... 9 Årsrapport fra Sportslig utvalg Anlegg Rennkomitéen Regnskap for siste regnskapsår ( ) Budsjett for året Fastsette kontingent Valgkomiteens innstilling Innkomne saker... 14

3 1. Åpning 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden 4. Valg av møteleder og referent 5. Valg av to årsmøtedeltagere til å undertegne protokollen 6. Årsmelding Styrets årsberetning Organisasjon I perioden siden årsmøtet 24. januar 2013 har styret i Skedsmo Skiklubb hatt følgende sammensetning Hans Petter Helsør Tone Nilsen Gunn Brennhaugen Marit T. Nordby Terje Ågren Stian Bertheussen Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styret har i denne perioden fortsatt fokusert på driften av klubben og treningsaktivitetene. Flerbruksanlegget som kommunestyret høsten 2013 bevilget 2 millioner til for å gjennomføre første fase av utbyggingen av er omsider kommet i gang etter at sommeren gikk med til prosjektering og anbudsprosess. Årsmøtet i 2013 var godt besøkt og det var et stort engasjement, særlig rundt flerbruksanleggsprosjektet. I 2013 har det vært aktivitet i klubben om lag på linje med de senere årene, men vi har, i likhet med mange andre klubber og foreninger, fortsatt utfordringer i forhold til å engasjere nok voksne til å ta verv og oppgaver i klubben. Det er et betydelig antall oppgaver som skal fordeles, og vi er derfor avhengig av at disse oppgavene fordeles på mange slik at de blir overkommelige for den enkelte. Det legges også en del føringer fra sentralt hold på hvordan en del av disse oppgavene skal løses. Vi håper derfor, i likhet med i fjor, at vi ved årets årsmøte klarer å fylle de rollene som er nødvendig, samt at klubbens medlemmer og foresatte stiller seg til rådighet for de oppgaver som må utføres gjennom året som kommer. En liten gruppe foreldre tok på senvinteren initiativ til å arrangere en foreldrefest. Det ble en fin avslutning på sesongen og en hyggelig anledning til å treffes i en litt annerledes situasjon enn vanlig. Dette er noe som så absolutt kan gjentas! Siden sommeren 2013 har vi hatt Kristian Holm i en treningstilrettelegger/hovedtrenerrolle som har samarbeidet, særlig med den eldste gruppa, om treningsopplegg og -gjennomføring. Trenergruppa

4 for øvrig har i høst bestått av en engasjert gruppe foreldretrenere og ungdom fra egne rekker som gjør en stor innsats for å legge til rette for et best mulig treningstilbud! Også i år har vi hatt begrenset halltid, og vi har valgt å begrense påmeldingen til de yngste partiene. I slutten av mai ble det også i 2013 arrangert et trener- og styreseminar. Dette er en aktivitet som vi ønsker å bygge videre på i neste periode. Medlemstall Som vi skrev i årsmeldingen for 2012 har Skedsmo Skiklubb de senere årene hatt noen utfordringer i forhold til å holde medlemsregisteret vedlike. Vi gjorde en stor jobb våren 2013 med å rydde i medlemsregisteret etter medlemsfaktureringen. Dessverre ble ikke den siste oppgaven, sletting, utført, slik at i år ble det sendt ut en del fakturaer til utmeldte medlemmer. Det beklager vi. Ajourhold av medlemsregisteret er en krevende jobb, da det er svært sjelden man mottar utmeldinger før kontingenten kreves inn, og ganske stor turnover, særlig blant de yngste. Verktøyene for medlemsadministrasjon er dessuten ikke særlig gode, men her er det håp om at en den nye Klubbadmin-løsningen som ble lansert i desember 2013 kan være en forbedring som det er verdt å gå over til. Vi har etter faktureringen i høst slettet en del medlemmer i registeret, og pr (før purring) opererer vi med 547 medlemmer. Noen av disse blir vi nok nødt til å stryke, slik at vi nok har et reelt medlemstall mellom 500 og 550. Rekruttering og mål for neste periode Rekrutteringen til allidretten har vært på om lag samme nivå som de senere år (fjorårets tall i parentes), pr har treningsgruppene dette antallet påmeldte deltagere (noen få av disse har sluttet, men det går ikke fram av tallmaterialet) : (30) (64) (29) (27) (15) (18) Over 16 år 4 (9) Totalt 179 (192) Tallene viser som i fjor at vi har mange i aktivitet, men også at det bør være mulighet for rekruttering og styrking av miljøene blant de eldste barna og ungdommene, og kanskje særlig på seniorsiden. Et initiativ til å få til et treningstilbud til foreldre strandet dessverre på grunn av manglende ressurser. Her tror vi fortsatt at det kan skapes et tilbud som kan være av interesse for en del. Hvilken effekt den svært dårlige vinteren så langt i får vet vi ikke enda, men det er klart at det ikke er positivt at det ikke er skiføre lokalt, og spesielt dersom vi ikke får gjennomført aktiviteter som Tærudklassikeren og Telenorkarusellen som planlagt. Bildet på forsiden er for øvrig tatt 28. desember 2013 på vei fra bommen mot Ringdalshytta med varer.

5 Det er fortsatt klubbens målsetning å skape et attraktivt treningsmiljø innen utendørsidrett med marka som arena gjennom: Å utvikle gode aktiviteter og miljøer. Vi har hatt som mål å skape mange og gode breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne, men samtidig ivareta de som ønsker å satse på langrenn som idrett. Skedsmo Skiklubbs multisportuke på forsommeren og nærsamling om høsten har blitt etablerte aktiviteter som vi skal jobbe videre med, selv om det er en utfordring at vi i år må rekruttere en ny administrator da Siv Skaret som har gjort en kjempejobb med å få på plass rammeverket for et vellykket arrangement. Det samme gjelder familiesamlingen i november som også i år var lagt til Sjumilskogen i Trysil. Vi ser at samlingene skaper en sosial arena som fremmer klubbfølelse og relasjoner på tvers i gruppene. Kvalitetssikring av allidrettstilbudet er også viktig, slik at vi klarer å holde på enda flere av de aller yngste i konkurranse med andre aktiviteter. Skedsmo Skiklubb har hatt to deltagere på lederkurs for ungdom, og håper det har vært nyttig for de som deltok, og at enten Skedsmo Skiklubb eller andre idrettsorganer får nytte av den erfaringen. Trenerressurser. Å sikre at vi har tilstrekkelige og kompetente trenerressurser må fortsette å være høyt på agendaen. Vi har i høst hatt deltakere på flere kurs i krets/forbundsregi, samt at vi sammen med Leirsund arrangerte Aktivitetslederkurs. Det er også et mål å finne fram til gode modeller for økonomien i treningsgruppene slik at rammer og forutsetninger er enkle å forholde seg til for de det gjelder, og målet er at treningsgruppene skal arbeide ut fra egne budsjetter. Markedsføring og kommunikasjon. Vi har i år ikke laget en ny utgave av Bindingen, men vurderer om det skal lages et informasjonshefte basert på samme format og innhold som Bindingen, men som kan benyttes over en lengre tidsperiode. I så fall vil den kunne ledsages av et innstikk med aktuell informasjon. Markedsføring og arbeid mot sponsormarkedet er et område der klubben i dag kunne gjort mer, men mangler ressurser. Vi har langt på vei gjort unna overgangen til toppdomenet.no fra det litt mindre tilgjengelige.org, med andre ord er det som skal benyttes i alle sammenhenger, og epostadressen med formatet er tatt i bruk for de aller fleste rollene i klubben. De gamle adressene vil fortsette å fungere i noen år til, inntil vi ser at trafikken er nær null. Utvikling av anlegg. Skedsmo Skiklubb tilrettelegger for utendørs aktivitet for klubbens medlemmer, men også for Skedsmo kommunes befolkning. Vi jobber aktivt med å skape de beste forutsetningene for at klubben skal kunne vokse og etablere et aktivt og attraktivt skimiljø for regionen. Samtidig arbeider vi for at kommunens befolkning skal få gode skiløyper om vinteren og merkede stier og løypetraseer om sommeren. I perioden har en del av klubbens medlemmer og foreldre deltatt på dugnad med å rydde vegetasjon for å gjøre klart til grunnarbeider for det nye flerbruksanlegget/skistadion i Tæruddalen, og det gjøres stadig mye godt arbeid i løypenettet, samt med vedlikehold av maskiner og utstyr.

6 Løypepreparering Skedsmo Skiklubbs løypegjeng har også i denne perioden levert en formidabel innsats med å holde skiarena og løyper i topp stand med nykjørte skispor, selv om vi gjerne kunne tenkt oss litt hjelp fra værgudene slik at at sesongen hadde vart noe lenger. Løypegjengen lager flotte spor og tilrettelegger treningsområdet på en utmerket måte, og er uten tvil en av klubbens viktigste ressurser og våre beste markedsførere! Det kan ikke gjentas for ofte! Hvis du har tid og lyst til å være med på kvisting og rydding i løypene er det nok plass til flere! Ringdalshytta Ringdalshytta er uten sammenligning Skedsmos viktigste utfartsmål vinterstid. Hytta er også vesentlig inntektskilde for klubben. Riktignok noe variabel, noe vi ikke minst vil merke inneværende sesong. Det er viktig for klubben å videreutvikle driften av hytta både med hensyn til dugnadsvaktene og publikum. Både publikums og dugnadsvaktenes tilbakemeldinger er viktige i så henseende. Styret har valgt å legge utbyggingsplaner for selve hytta til side mens prosjektet med flerbruksanlegg i Tæruddalen pågår, da vi vurderer det dithen at vi ikke har ressurser til flere samtidige store prosjekter. Vi holder imidlertid døren åpen for eventuell bygging av et eget ved- og aggregathus, noe som ville gjøre hyttevaktenes jobb lettere, og har begynt en prosess med dette. I 2013 har det blitt lagt ned en del innsats i å gjøre hyttevaktoppgaven lettere og mer effektiv, bl.a. ved utvidelse av det eksisterende aggregathuset, nytt og kraftigere aggregat, ny gassovn og mer skapplass på kjøkkenet. Vi har fra høsten 2013 også mulighet for betaling med kort. I tillegg er interiøret oppgradert med nye stoler og gardiner, og gulvet er lakkert. Styrets og klubbens arbeidsoppgaver. Styret har gjennom året avholdt styremøter hver måned unntatt juli. I tillegg hadde vi et kombinert styre/trenerseminar i slutten av mai. Styrets arbeid har omfattet kontroll av økonomi og regnskap, etablering av aktiviteter, planlegging av anlegg, oppfølging av Skedsmo kommune, samarbeid med trenere, medlemskontakt og vedlikehold av medlemsregisteret, fordeling av dugnader med mer. Skedsmo Skiklubb har i tillegg vært representert på skikretsmøter. Flere av styremedlemmene har i tillegg hatt viktige roller i klubbens øvrige aktiviteter. Som tidligere nevnt er fordelingen av oppgavene i klubben ikke optimal. Vi har i perioden arbeidet med å etablere arbeidsgrupper utenfor styret som utfører administrative oppgaver og aktiviteter. Dette gir bedre fordeling av oppgavene blant foreldrene i klubben og færre ansvarsområder for den enkelte. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess, og aktuelle arbeidsgrupper som krever mobilisering blant medlemmer og foreldre er: Flerbruksanlegget (skiarena, skileikområde) Ringdalshytta Administrasjon av medlemmer og kursdeltagere (informasjon til foreldrekontakter, koordinere trenere og deltagere ved skikurs, multisportuke, dugnader, treningsgrupper og øvrige arrangement som ikke er renn/konkurranser)

7 Markedsføring (PR, Bindingen, med mer) Sponsor (arbeide for å finne sponsorer til finansiering av aktiviteter og anlegg) Renn og arrangement (delta i tidtaking, planlegging og gjennomføring av arrangement) Sportslig utvalg (trenere, treningsopplegg) Løyper (preparering, vedlikehold, merking, arrangement etc.) Materiell (utstyr, innkjøp, lager, utlån) Klubbtøy (innkjøp, prøving, administrasjon, leverandørkontakt) Dugnadsgjeng (forefallende vedlikehold og mindre prosjekter) Økonomi Klubbens økonomi har de senere årene vært i relativt god balanse. Styret har i perioden jobbet for å skaffe enda bedre grunnlag for å kunne lage budsjett for klubbens aktiviteter, både sportslig og av annen art. Dessverre så Gunn Brennhaugen seg nødt til å fratre vervet i sommer, og Terje Ågren har i resten av perioden fungert som kasserer. Et tiltak som har blitt innført for å redusere belastningen på kassereren, er obligatorisk samleskjema som skal vedlegges kvitteringer ved refusjon av utlegg. Klubben vurderer å sette ut regnskapsføringen dersom vi ikke får inn noen i styret som ønsker denne oppgaven. Klubben fører nå regnskap i henhold til NIFs reglement. Det vil si at regnskapet som legges frem er gjeldende fra til Det skaper fortsatt en del utfordringer for klubber som vår som har aktivitet hovedsakelig høst/vår, men det vil vi nok etter hvert finne gode rutiner for. Vi har i perioden i størst mulig grad benyttet elektronisk betalingsløsning for aktiviteter som Multisportuke, treningsgrupper, familiesamling og Tærudløper n. Vi har en elektronisk løsning både for registrering av støttemedlemskap, og dersom man ønsker å støtte Skedsmo Skiklubb med en pengesum. Sponsor Klubben har i perioden mottatt sponsormidler fra Håkensen Maskin AS (diesel) og Røhne og Selmer (SSK får 5.000,- i støtte dersom klubbmedlemmene kjøper ny bil hos Røhne og Selmer i Lillestrøm). I tillegg har klubben en utstyrsavtale med Foss Sport AS som gir medlemmene rabatt og klubben en prosentandel av den omsetning som genereres av medlemmene. Noe av disse midlene, samt midler i forbindelse med lederkurset for ungdom er benyttet til innkjøp av 2 sett á 5 par rulleski. Etter at det har vært arbeidet mye med sponsormarkedet en stund, har det i 2013 vært mindre aktivitet på dette området. Klubbtøy Også dette året har klubbmedlemmene våre hatt tilbud om kjøp av klubbtøy gjennom Trimtex Sport AS. Vi har inntrykk av at medlemmene er godt fornøyd med dette tilbudet, og både sommer og vinter er det flott å se medlemmene våre på trening og i sporet i klubbtøyet!

8 Kommunikasjon Hjemmesiden blir fortløpende vedlikeholdt og er hovedkanal for informasjon til klubbens medlemmer. Vi ser at trafikken gjenspeiler aktiviteten i klubben, og ikke minst skiforholdene. Som tidligere er det dessverre liten utvikling i den underliggende løsningen, slik at den interaktivitet som man etter hvert er kjent med fra f.eks. sosiale medier glimrer med sitt fravær. Klubben har derfor også en side på Facebook som vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte, f.eks. til deling av bilder, forslag og ideer, tur- eller rennopplevelser, kort sagt hva som helst som kan være av interesse for andre i klubben. Siden finner du på https://www.facebook.com/skedsmoskiklubb Styret har i perioden fortsatt å bruke et nyhetsbrevverktøy for masseutsendelse av epost til medlemmer og andre som er interessert i informasjon fra Skedsmo Skiklubb. Skedsmo Skiklubb finner du også på Ringdalshytta markedsføres i tillegg via origo.no/romerike.no som er utgangspunktet for Romerike Blads aktivitetsoversikt. Oppdatert løypestatus finnes på skisporet.no i tillegg til at løypene og Ringdalshytta ligger i Skiforeningens Markadatabase, riktignok uten at vi leverer data om løypestatus. Styret fortsetter å vurdere andre samhandlingsverktøy for å forenkle administrasjonen av klubben.

9 Årsmelding Løypekomiteen for 2013 Skisesongen 2012/2013 ble en god sesong for skigåing. Prepareringen av løypene startet 16.desember 2012 og løypene ble kjørt opp frem til 9.april Da hadde vi kjørt den store maskinen 161 timer, se tabell nedenfor. PB 100-løypemaskin har gått 1399 timer pr. 9.april I tillegg kommer kjøring med snøscooter. I slutten av desember 2012 var det problemer over Høgsmåsan på grunn av meget tynt isdekke over de bløte partiene i myra, men vi klarte stort sett å komme over. Bare to ganger måtte vi snu på myra. Sesongen 2013/2014 startet brukbart med en del snø i begynnelsen av desember. Det kom såpass mye at vi begynte å preparere løypa fra Tæruddalen til Ringdalshytta. Dessverre forsvant snøen i andre uka i desember og det kom ikke snø resten av året. Skiklubbene på Romerike fortviler, bare på Nordåsen i Nannestad hadde man nok snø til å lage løyper på en del av løypenettet. Vi hadde ingen uhell med maskinen denne sesongen. Også sesongen 2012/2013 har Håkonsen Maskin AS sponset drivstoff til løypemaskinen. Sommeren 2013 ble det gjennomført hovedvedlikehold på den store løypemaskinen. Alle hjul demontert, lagrene renset og smurt opp. 2 lagre skiftet. Skift av motor-, gear- og drivhjuloljer. Skiftet og renset diverse olje- og dieselfiltre. Skiftet hydraulikkolje og -filter. Alle smørenipler gått over. Luftfilter skiftet. Arbeidet ble utført av våre egne løypekjørere. Løypene ble befart i løpet av sommeren, men bare mindre ryddearbeide som kvisting og litt rydding, var nødvendig. Lysløypa: Toppdekket ble lagt på den delen av lysløypa som ble utbedret i 2012, fra Tæruddalen til Skogstavla. Bjørn Michelsen har stadig hatt kontakt med kommunen angående utbedring av resten av lysløypa. Akkurat som de siste 10 årene har vi også i år fått sikre løfter om at i år skal arbeidet gjennomføres. Disse løftene holder man fast på til slutten av sommeren, da ryker det på et eller annet, så også i år. Denne gangen er det manglende avtale med noen av grunneierne de oppdager at de måtte ha eller har glemt. Heller ikke denne sesongen vil lysløypa bli preparert derfor heller ikke Kollerløypa. Michelsen har trukket seg fra oppfølgingen av lysløypa. Sesongen 2012/2013 var følgende aktive kjørere; Hans Jørgen Engen, Bjørn Gjerdet, Tore Hansen, Bjørn Michelsen og Gunnar Sørensen For løypekomiteen Bjørn Michelsen Årsrapport fra Ringdalshytta Alt i alt har året 2013 vært et år hvor Ringdalshytta har vært godt besøkt. Hytta er et populært turmål for mange, men besøket varierer selvsagt med vær og føre. I vintersesongen er det spesielt barnefamilier som besøker hytta. På våren og høsten er det mer voksne som kommer innom hytta. Dette har kanskje med at turen inn til hytta oppleves noe lang for mange utenom vintersesongen.

10 I det første halvåret har hytta, som tidligere, vært åpen både lørdag og søndag i vintersesongen. I tillegg hadde vi måneskinnsåpent med fakler langs løypa i februar. Høsten 2013 åpnet hytta igjen som vanlig første helga i september. Fram til nyttår har det vært åpent hver søndag, med unntak av tre helger i desember, da vi måtte holde stengt på grunn av sykdom en helg, mens det var nærmest umulig å få inn vann, bensin og andre varer de andre helgene. Gjennom høsten har det vært bra besøk på fine dager. Sommeren og høsten 2013 var relativt tørr slik at stien var i brukbar stand, mens siste del av november og desember var preget av uvær med mye nedbør og vind. Det har i år vært utført mye dugnadsarbeid på Ringdalshytta. Det er utført arbeid både ute og inne, vi nevner Nye stoler og gardiner Grundig rengjøring Ryddet grundig i hytta, og merket skapene med hva de inneholder Lakkert gulv og en del mindre reparasjoner inne i hytta Utvidet og forbedret aggregathus Nytt aggregat er satt på plass Midlertidig vedlager er fjernet og veden pakket i sekker Utedoen er tømt Nedfall fra stormen 2011 ryddet og kappet opp Uteområdet rundt hytta er ryddet og kvistet Bålplassen er forbedret Benkene ute er reparert Det er hovedsakelig hyttekomiteen, medlemmer i styret samt familie som har deltatt. I høst har vi tatt i bruk izettle på ipad kombinert med kortleser. Dette gjør oss i stand til å ta betalt med kort fra de som enten ikke har med kontanter, eller som kunne tenke seg å handle for mer enn de har med seg av kontanter. Løsningen er enkel og intuitiv i bruk, og fungerer veldig bra. En annen fordel er at kopi av alt av dokumentasjon og bruksanvisninger ligger på ipaden som hyttevakten får med seg oppover. Det har vært noe utlån av hytta i perioden. Også dette året har mange stått hyttevakt. Vi retter en stor TAKK til alle! Vi håper alle opplever vakta som en hyggelig dugnad. Vi vil også takke løypegjengen for et godt samarbeid gjennom året. De har tilrettelagt skiløypene og fraktet varer til og fra hytta. En stor takk til løypegjengen! De gjør en kjempejobb! Hyttekomitéen har i 2013 bestått av Tone Nilsen og Grete Berger. For hyttekomiteen Grete Mork Berger og Hans Petter Helsør

11 Årsrapport fra Sportslig utvalg Skedsmo Skiklubb har i 2013 hatt fire grupper i aktivitet, 2 allidrettsgrupper og 2 multisportgrupper. Etter at skisesongen var avsluttet i april valgte vi å slå sammen de to eldste gruppene til en felles ungdomsgruppe. I tillegg har vi seniorgrupper damer/herrer. Målet til alle treningsgruppene i klubben er å tilby et variert og godt aktivitetstilbud til alle løperne på de ulike gruppene. Dette funger veldig bra takket være god innsats fra alle trenere og støtteapparat i klubben. I år har vi også hatt mye bidrag fra tidligere yngre aktive løpere inn på trenersiden. Dette er en viktig ressurs i klubben som vi ønsker å utvikle videre også i de kommende sesonger. I august hadde vi oppstart av allidrettsgruppene våre. Den yngste allidrettsgruppen som ble etablert i år var for barn født i Disse barna er små men ivrige og får god utfordring ved å være i aktivitet sammen med barn født i Dette er alltid et populært tilbud og etterspørselen er større enn tilbudet. Det må vi være både stolt av og fornøyd med. Vi har også en stor allidrettsgruppe med barn født Denne gruppen er stor og veldig populær. Vi mottar stadig positive tilbakemeldinger fra foreldre som er godt fornøyd med opplegget vi tilbyr på allidrettsgruppene våre. Dette er hyggelig og noe vi setter stor pris på. De yngste gruppene har trent både inne og ute, og har fokusert på varierte og morsomme leikaktiviteter. Klubben har tilgang på halltider for disse gruppene, slik at barna kan få prøve seg på både innen- og utendørs aktiviteter. Gruppene trener inne på Vardeåsen og Åsenhagen skole ved behov. De som er mellom 9 og 11 år er med på Multisporttilbudet i klubben. Her har det vært fokus på mye skileikaktiviteter i vinterhalvåret og ulike barmarksaktiviteter i høsthalvåret. Gruppene har også hatt fokus på styrke og utholdenhet. Den eldste multisportgruppen har dessuten hatt flere morsomme og krevende treninger i Tandbergbakken/Nylendlia. Rulleski er også blitt introdusert for disse løperne etter skisesongen. Dette er morsomt og vi ser at flere i denne aldersgruppen begynner å mestre skøyteteknikken bra. Mange av disse løpere har deltatt på renn gjennom sesongen og mange viser god fremgang og stor entusiasme. Dette er to store aktive grupper med trenerressurser og kompetanse innenfor både langrenn og trening som vi forventer oss mye av i årene som kommer. Flere av trenere på disse gruppene er selv aktive på ski, og kan derfor tilføre barna nye øvelser og etterhvert mer teknikk innenfor langrennssporten. Etter årets skisesong valgte vi å lage en ungdomsgruppe bestående av løpere fra år. Gruppa har mulighet til å delta på 3 fellestreninger pr. uke. Kristian Holm ble engasjert som hovedtrener i klubben i mai, og lager treningsopplegg for ungdomsgruppen, mens treningsopplegget utøves av foreldretrenere og Kristian. Det er forventet at løpere som deltar på renn om vinteren gjennomfører 3 fellestreninger og minimum 2 egentreninger pr. uke. Flere av løperne i ungdomsgruppa kombinerer to idretter og trener derfor alternativt når fellestreningene gjennomføres. Dette fører til et variabelt oppmøte på fellestreningene, og var noe av grunnen til at vi ønsket å slå sammen fire årstrinn til en ungdomsgruppe. Vi ønsker å opprettholde et visst antall løpere pr. gruppe for å skape et godt miljø. Dette ser ut til å fungere bra, men det er ikke utenkelig at vi må se på andre løsninger for de eldste løperne etter hvert, da vi i dag ikke har noen juniorgruppe i klubben. Vi har mellom 10 og 15 løpere på hver trening i ungdomsgruppa. Gruppa består også av løpere som fortsatt synes det er gøy å trene langrenn uten å delta på konkurranser. Vi har derfor laget et opplegg hvor vi prøver å dekke alle behov på best mulig måte. Ved å slå sammen disse 4 årgangene mener vi det fortsatt et

12 godt grunnlag for å opprettholde en bra sportslig satsing i ungdomsgruppa i klubben. Ungdomsgruppa består totalt av 22 løpere. Det er omtrent 10 løpere som har deltatt på renn regelmessig gjennom sesongen. Flere av disse har vist god utvikling og oppnådd gode resultater. Det viser at det er mulig fortsatt å utvikle seg som langrennsløper i klubben, men det settes større krav til egeninnsats og disiplin av løperne etterhvert som de blir eldre i klubben. Klubben har i underkant av 200 barn i aktivitet en eller flere ganger pr. uke. Alle treningsgruppene legger ut detaljert informasjon om treningsaktivitetene sine på hjemmesiden i forkant av treningene. Dette gjør det enkelt for løpere og foreldre å følge med på aktivitetene våre. I år har vi hatt ca. 30 aktive løpere som har fokusert på langrennskonkurranser i helgene. Flere av disse løperne har allerede kommet godt i gang med neste sesong (2014) med mange positive opplevelser og gode resultater. Det blir derfor spennende å følge med gjennom vinteren og se hva løperne våre kan få til. Vi forsøker derfor å oppdatere hjemmesiden til klubben regelmessig med litt informasjon fra rennarenaene. I tillegg til treninger og langrennskonkurranser har klubben arrangert Nærsamling i september, Tærudløper n i oktober og familiesamling i Trysil i november. I vinter arrangerte vi tre karusellrenn med tre ulike stilarter og høy deltakelse. Vi arrangerte videre Tærudklassikeren med stor stil og fikk også klemt inn en Team Norgeshus skiskolehelg mot slutten av skisesongen. Vi hadde flere lag med på Fjellhamar-stafetten i løping. I tillegg har vi hatt seks av foreldretrenerene på aktivitetslederkurs i høst. Skidelen skal forøvrig gjennomføres over nyttår. Vi bygger kompetanse i klubben gjennom foreldretrenere som tar dette med tilbake til gruppene sine. Det tror vi er en riktig vei å gå da vi ser at det er utfordrende å hente inn eksterne trenerressurser. Ungdomsgruppa var på treningssamling i Torsby (skitunnelen) i november med bra utbytte, og har gjennomført skitreninger både i Skianlegget til Nes og på Lygna på slutten av året. Dette må vi si oss fornøyd med. Vi er overbevist om at utviklingen barna får ved å delta på aktivitetstilbudene i klubben vil være til stor nytte og glede for dem seinere i livet. Balanse, styrke, koordinasjon og motoriske utvikling er viktige stikkord i barna sin utvikling uansett hvilken idrett man til slutt velger. Vi ser at mange av de barna som er best rustet til å ta steget videre inn i ungdomsidretten og utvikle seg videre kommer fra Skedsmo Skiklubb. Dette er ikke tilfeldig, men et resultat av mye variasjon og god kvalitet i treningene som gjennomføres på de ulike gruppene gjennom flere år. Vi jobber derfor kontinuerlig med å lage et best mulig sportslig opplegg for løperne slik at vi kan ha flest mulig med oss lengst mulig. Vi vet mange er fornøyd med opplegget, men prøver samtidig å utvikle oss. Det blir spennende å følge barnas videre utvikling i den kommende sesongen også. Lykke til alle sammen! Sportslig utvalg har i 2013 bestått av Kristin Moe, Stig Hemstad og Tommy Dignes., For Sportslig utvalg Stig Hemstad

13 Anlegg Rapport fra anleggskomitéen i perioden Det er gjennomført flere dugnader som innebar felling av trær og rydding av disse. Oppmøtet av foreldre er dessverre alt for dårlig. Det er som regel de samme som bidrar og det gjør de til gagns. En fin sosial aktivitet hvor barn og voksne kommer sammen og koser seg ved bålet. Anleggskomitéen håper på langt bedre oppmøte i Vi har i perioden hatt 5 byggemøter, henholdsvis 25. og 28. november og 3., 12. og 17. desember. Anleggsstart ble betydelig forsinket grunnet feil hos selskapet som skulle sørge for elektronisk tegning av traseen. Entreprenøren, representant fra kommunen og jeg var samkjørte i at dette kunne løses på en enklere og langt raskere måte ved at vi tok ut traséen der og da, samt satte ut merking av løypa. Videre har arbeidene blitt ytterligere forsinket grunnet en mild og fuktig desember og det er det ingen som kan lastes for. Entreprenør Ole Martin Almeli AS har gjort en kjempejobb de dagene det har vært mulig å arbeide med masser og ny trasé. Traséen er delt opp i 2 anleggsperioder, del 1 opprinnelig planlagt ferdig før jul og del 2 ferdigstilles så raskt som mulig over nyttår. Del 1 er den nordlige siden av gangveien som skiller jordene, og del 2 er den sydlige siden. Vi har i tillegg ordnet container på plassen bak Tærudhallen, slik at trenerne kan oppbevare utstyr som brukes om vinteren. Anleggskomiteen besto i 2013 av Terje Solberg, med Terje Ågren som representant for styret. For anleggskomiteen, Terje Solberg Rennkomitéen Rennkomitéen har arrangert 3 Telenorkarusellrenn, Tærudklassikeren og Tærudløper'n i perioden. Skirennene i 2013 gikk av stabelen delvis i ny trase, Telenorkarusellrennene i 1 km runder, mens Tærudklassikeren ble gjennomført med en fin og ganske krevende sløyfe på Salerudjordet. Vi benyttet ikke det elektroniske tidtakingssystemet i vinter, men baserte oss på Reidar Uttians Excelbaserte løsning. Reidar fikk assistanse av nye krefter i tidtakerbua, og rennene ble avviklet på en veldig bra måte uten større utfordringer. Det samme gjelder Tærudløper n. I høst har Reidar vært tyngre involvert i trenerrollen, og Leif Helstad har engasjert seg i tidtakeransvaret, både ved å lære Excel-metoden, men også ved å delta på kurs i Quick-Timing s løsning. Planen er å ta denne i bruk i vinter. Det elektroniske tidtakingssystemet er i perioden blitt oppgradert til en mer robust løsning, og vi tror det skal gjøre det lettere å bruke den med godt resultat framover. Vi har også kjøpt inn et kamera for

14 å ta passeringsbilder over mål. Til dette formålet var vi også så heldige å få et fotocellesett i gave fra firma Hecotron AS! Skedsmo Skiklubb kjøpte i sommer en utrangert kommandovogn fra Forsvaret til bruk som tidtakerbod inntil permanent løsning er på plass på Skistadion. Før Tærudløper n ble det satt inn pleksiglassvinduer på enden og siden, slik at den fungerte rimelig bra som tidtakerbod. Planen er å tilpasse den ytterligere for dette formålet. Vi kjøpte inn premier for Tærudløper n 2014 og 2015 i høst. Planen er å benytte samme premie for alle renn/løp, men med forskjellige klistremerker avhengig av arrangement. Dette vil forenkle logistikken vesentlig. Det er i tillegg gjort en del mindre grep for å gjøre rennavvikling enda enklere framover, som for eksempel etablering av sekretariatsutstyrssett, drikkebord og søppelstativer. Rennkomiteen har i 2013 bestått av Svein Glenndal, Marit T. Nordby, Leif Helstad, Reidar Uttian, Geir Bråten, Terje Ågren og Hans Petter Helsør. I tillegg har det vært andre personer med faste oppgaver involvert i oppgaver som start, løypepreparering osv. For rennkomiteen Hans Petter Helsør (sign.) 7. Regnskap for siste regnskapsår ( ) På grunn av den korte tiden mellom avslutning av perioden og årsmøtet er regnskapet ikke ferdig revidert. Det blir publisert så snart det er klart. 8. Budsjett for året 2014 På grunn av at regnskapet ikke er ferdig er ikke budsjettet klart. Det blir publisert så snart det er klart. 9. Fastsette kontingent Styret forslår uendret kontingent. Enkeltmedlem og støttemedlem kr 300,- Hovedmedlem i familie kr 500,- Tilleggsmedlemmer i familie betalingsgebyr (ca. kr 15,-) 10. Valgkomiteens innstilling Denne presenteres senest på årsmøtet. 11. Innkomne saker Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag

27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING. arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag 27. 8. 2015 JLL PROSJEKTGRUPPENS INNSTILLING arbeidsgruppe oppnevnt av Gamlestølen Drift og Jomfruslettfjell Løypelag Side 2 Innhold A. Innledning og oppsummering... 3 B. Medlemmer i arbeidsgruppen, arbeidsform,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang

Orkanger-idrett www.orkanger-if.no. Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang Orkanger-idrett www.orkanger-if.no Nr 1 Juni 2009 Medlemsblad for Orkanger Idrettsforening 37. årgang 2 Lederen har ordet Betraktninger etter årsmøtet Store utfordringer for OIF OIF avviklet sitt årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog

ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog ÅRSMØTE Østmarka Orienteringsklubb Fredag 16. januar 2014 kl. 18:00, Skihytta Lørenskog Saksliste årsmøte ( 12 1 ) 1. Åpning a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c. Valg av møteleder

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer