Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014"

Transkript

1

2 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning Godkjenne stemmeberettigede medlemmer Godkjenne den oppsatte dagsorden Valg av møteleder og referent Valg av to årsmøtedeltagere til å undertegne protokollen Årsmelding... 3 Styrets årsberetning... 3 Årsmelding Løypekomiteen for Årsrapport fra Ringdalshytta... 9 Årsrapport fra Sportslig utvalg Anlegg Rennkomitéen Regnskap for siste regnskapsår ( ) Budsjett for året Fastsette kontingent Valgkomiteens innstilling Innkomne saker... 14

3 1. Åpning 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden 4. Valg av møteleder og referent 5. Valg av to årsmøtedeltagere til å undertegne protokollen 6. Årsmelding Styrets årsberetning Organisasjon I perioden siden årsmøtet 24. januar 2013 har styret i Skedsmo Skiklubb hatt følgende sammensetning Hans Petter Helsør Tone Nilsen Gunn Brennhaugen Marit T. Nordby Terje Ågren Stian Bertheussen Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Styret har i denne perioden fortsatt fokusert på driften av klubben og treningsaktivitetene. Flerbruksanlegget som kommunestyret høsten 2013 bevilget 2 millioner til for å gjennomføre første fase av utbyggingen av er omsider kommet i gang etter at sommeren gikk med til prosjektering og anbudsprosess. Årsmøtet i 2013 var godt besøkt og det var et stort engasjement, særlig rundt flerbruksanleggsprosjektet. I 2013 har det vært aktivitet i klubben om lag på linje med de senere årene, men vi har, i likhet med mange andre klubber og foreninger, fortsatt utfordringer i forhold til å engasjere nok voksne til å ta verv og oppgaver i klubben. Det er et betydelig antall oppgaver som skal fordeles, og vi er derfor avhengig av at disse oppgavene fordeles på mange slik at de blir overkommelige for den enkelte. Det legges også en del føringer fra sentralt hold på hvordan en del av disse oppgavene skal løses. Vi håper derfor, i likhet med i fjor, at vi ved årets årsmøte klarer å fylle de rollene som er nødvendig, samt at klubbens medlemmer og foresatte stiller seg til rådighet for de oppgaver som må utføres gjennom året som kommer. En liten gruppe foreldre tok på senvinteren initiativ til å arrangere en foreldrefest. Det ble en fin avslutning på sesongen og en hyggelig anledning til å treffes i en litt annerledes situasjon enn vanlig. Dette er noe som så absolutt kan gjentas! Siden sommeren 2013 har vi hatt Kristian Holm i en treningstilrettelegger/hovedtrenerrolle som har samarbeidet, særlig med den eldste gruppa, om treningsopplegg og -gjennomføring. Trenergruppa

4 for øvrig har i høst bestått av en engasjert gruppe foreldretrenere og ungdom fra egne rekker som gjør en stor innsats for å legge til rette for et best mulig treningstilbud! Også i år har vi hatt begrenset halltid, og vi har valgt å begrense påmeldingen til de yngste partiene. I slutten av mai ble det også i 2013 arrangert et trener- og styreseminar. Dette er en aktivitet som vi ønsker å bygge videre på i neste periode. Medlemstall Som vi skrev i årsmeldingen for 2012 har Skedsmo Skiklubb de senere årene hatt noen utfordringer i forhold til å holde medlemsregisteret vedlike. Vi gjorde en stor jobb våren 2013 med å rydde i medlemsregisteret etter medlemsfaktureringen. Dessverre ble ikke den siste oppgaven, sletting, utført, slik at i år ble det sendt ut en del fakturaer til utmeldte medlemmer. Det beklager vi. Ajourhold av medlemsregisteret er en krevende jobb, da det er svært sjelden man mottar utmeldinger før kontingenten kreves inn, og ganske stor turnover, særlig blant de yngste. Verktøyene for medlemsadministrasjon er dessuten ikke særlig gode, men her er det håp om at en den nye Klubbadmin-løsningen som ble lansert i desember 2013 kan være en forbedring som det er verdt å gå over til. Vi har etter faktureringen i høst slettet en del medlemmer i registeret, og pr (før purring) opererer vi med 547 medlemmer. Noen av disse blir vi nok nødt til å stryke, slik at vi nok har et reelt medlemstall mellom 500 og 550. Rekruttering og mål for neste periode Rekrutteringen til allidretten har vært på om lag samme nivå som de senere år (fjorårets tall i parentes), pr har treningsgruppene dette antallet påmeldte deltagere (noen få av disse har sluttet, men det går ikke fram av tallmaterialet) : (30) (64) (29) (27) (15) (18) Over 16 år 4 (9) Totalt 179 (192) Tallene viser som i fjor at vi har mange i aktivitet, men også at det bør være mulighet for rekruttering og styrking av miljøene blant de eldste barna og ungdommene, og kanskje særlig på seniorsiden. Et initiativ til å få til et treningstilbud til foreldre strandet dessverre på grunn av manglende ressurser. Her tror vi fortsatt at det kan skapes et tilbud som kan være av interesse for en del. Hvilken effekt den svært dårlige vinteren så langt i får vet vi ikke enda, men det er klart at det ikke er positivt at det ikke er skiføre lokalt, og spesielt dersom vi ikke får gjennomført aktiviteter som Tærudklassikeren og Telenorkarusellen som planlagt. Bildet på forsiden er for øvrig tatt 28. desember 2013 på vei fra bommen mot Ringdalshytta med varer.

5 Det er fortsatt klubbens målsetning å skape et attraktivt treningsmiljø innen utendørsidrett med marka som arena gjennom: Å utvikle gode aktiviteter og miljøer. Vi har hatt som mål å skape mange og gode breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne, men samtidig ivareta de som ønsker å satse på langrenn som idrett. Skedsmo Skiklubbs multisportuke på forsommeren og nærsamling om høsten har blitt etablerte aktiviteter som vi skal jobbe videre med, selv om det er en utfordring at vi i år må rekruttere en ny administrator da Siv Skaret som har gjort en kjempejobb med å få på plass rammeverket for et vellykket arrangement. Det samme gjelder familiesamlingen i november som også i år var lagt til Sjumilskogen i Trysil. Vi ser at samlingene skaper en sosial arena som fremmer klubbfølelse og relasjoner på tvers i gruppene. Kvalitetssikring av allidrettstilbudet er også viktig, slik at vi klarer å holde på enda flere av de aller yngste i konkurranse med andre aktiviteter. Skedsmo Skiklubb har hatt to deltagere på lederkurs for ungdom, og håper det har vært nyttig for de som deltok, og at enten Skedsmo Skiklubb eller andre idrettsorganer får nytte av den erfaringen. Trenerressurser. Å sikre at vi har tilstrekkelige og kompetente trenerressurser må fortsette å være høyt på agendaen. Vi har i høst hatt deltakere på flere kurs i krets/forbundsregi, samt at vi sammen med Leirsund arrangerte Aktivitetslederkurs. Det er også et mål å finne fram til gode modeller for økonomien i treningsgruppene slik at rammer og forutsetninger er enkle å forholde seg til for de det gjelder, og målet er at treningsgruppene skal arbeide ut fra egne budsjetter. Markedsføring og kommunikasjon. Vi har i år ikke laget en ny utgave av Bindingen, men vurderer om det skal lages et informasjonshefte basert på samme format og innhold som Bindingen, men som kan benyttes over en lengre tidsperiode. I så fall vil den kunne ledsages av et innstikk med aktuell informasjon. Markedsføring og arbeid mot sponsormarkedet er et område der klubben i dag kunne gjort mer, men mangler ressurser. Vi har langt på vei gjort unna overgangen til toppdomenet.no fra det litt mindre tilgjengelige.org, med andre ord er det som skal benyttes i alle sammenhenger, og epostadressen med formatet er tatt i bruk for de aller fleste rollene i klubben. De gamle adressene vil fortsette å fungere i noen år til, inntil vi ser at trafikken er nær null. Utvikling av anlegg. Skedsmo Skiklubb tilrettelegger for utendørs aktivitet for klubbens medlemmer, men også for Skedsmo kommunes befolkning. Vi jobber aktivt med å skape de beste forutsetningene for at klubben skal kunne vokse og etablere et aktivt og attraktivt skimiljø for regionen. Samtidig arbeider vi for at kommunens befolkning skal få gode skiløyper om vinteren og merkede stier og løypetraseer om sommeren. I perioden har en del av klubbens medlemmer og foreldre deltatt på dugnad med å rydde vegetasjon for å gjøre klart til grunnarbeider for det nye flerbruksanlegget/skistadion i Tæruddalen, og det gjøres stadig mye godt arbeid i løypenettet, samt med vedlikehold av maskiner og utstyr.

6 Løypepreparering Skedsmo Skiklubbs løypegjeng har også i denne perioden levert en formidabel innsats med å holde skiarena og løyper i topp stand med nykjørte skispor, selv om vi gjerne kunne tenkt oss litt hjelp fra værgudene slik at at sesongen hadde vart noe lenger. Løypegjengen lager flotte spor og tilrettelegger treningsområdet på en utmerket måte, og er uten tvil en av klubbens viktigste ressurser og våre beste markedsførere! Det kan ikke gjentas for ofte! Hvis du har tid og lyst til å være med på kvisting og rydding i løypene er det nok plass til flere! Ringdalshytta Ringdalshytta er uten sammenligning Skedsmos viktigste utfartsmål vinterstid. Hytta er også vesentlig inntektskilde for klubben. Riktignok noe variabel, noe vi ikke minst vil merke inneværende sesong. Det er viktig for klubben å videreutvikle driften av hytta både med hensyn til dugnadsvaktene og publikum. Både publikums og dugnadsvaktenes tilbakemeldinger er viktige i så henseende. Styret har valgt å legge utbyggingsplaner for selve hytta til side mens prosjektet med flerbruksanlegg i Tæruddalen pågår, da vi vurderer det dithen at vi ikke har ressurser til flere samtidige store prosjekter. Vi holder imidlertid døren åpen for eventuell bygging av et eget ved- og aggregathus, noe som ville gjøre hyttevaktenes jobb lettere, og har begynt en prosess med dette. I 2013 har det blitt lagt ned en del innsats i å gjøre hyttevaktoppgaven lettere og mer effektiv, bl.a. ved utvidelse av det eksisterende aggregathuset, nytt og kraftigere aggregat, ny gassovn og mer skapplass på kjøkkenet. Vi har fra høsten 2013 også mulighet for betaling med kort. I tillegg er interiøret oppgradert med nye stoler og gardiner, og gulvet er lakkert. Styrets og klubbens arbeidsoppgaver. Styret har gjennom året avholdt styremøter hver måned unntatt juli. I tillegg hadde vi et kombinert styre/trenerseminar i slutten av mai. Styrets arbeid har omfattet kontroll av økonomi og regnskap, etablering av aktiviteter, planlegging av anlegg, oppfølging av Skedsmo kommune, samarbeid med trenere, medlemskontakt og vedlikehold av medlemsregisteret, fordeling av dugnader med mer. Skedsmo Skiklubb har i tillegg vært representert på skikretsmøter. Flere av styremedlemmene har i tillegg hatt viktige roller i klubbens øvrige aktiviteter. Som tidligere nevnt er fordelingen av oppgavene i klubben ikke optimal. Vi har i perioden arbeidet med å etablere arbeidsgrupper utenfor styret som utfører administrative oppgaver og aktiviteter. Dette gir bedre fordeling av oppgavene blant foreldrene i klubben og færre ansvarsområder for den enkelte. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess, og aktuelle arbeidsgrupper som krever mobilisering blant medlemmer og foreldre er: Flerbruksanlegget (skiarena, skileikområde) Ringdalshytta Administrasjon av medlemmer og kursdeltagere (informasjon til foreldrekontakter, koordinere trenere og deltagere ved skikurs, multisportuke, dugnader, treningsgrupper og øvrige arrangement som ikke er renn/konkurranser)

7 Markedsføring (PR, Bindingen, med mer) Sponsor (arbeide for å finne sponsorer til finansiering av aktiviteter og anlegg) Renn og arrangement (delta i tidtaking, planlegging og gjennomføring av arrangement) Sportslig utvalg (trenere, treningsopplegg) Løyper (preparering, vedlikehold, merking, arrangement etc.) Materiell (utstyr, innkjøp, lager, utlån) Klubbtøy (innkjøp, prøving, administrasjon, leverandørkontakt) Dugnadsgjeng (forefallende vedlikehold og mindre prosjekter) Økonomi Klubbens økonomi har de senere årene vært i relativt god balanse. Styret har i perioden jobbet for å skaffe enda bedre grunnlag for å kunne lage budsjett for klubbens aktiviteter, både sportslig og av annen art. Dessverre så Gunn Brennhaugen seg nødt til å fratre vervet i sommer, og Terje Ågren har i resten av perioden fungert som kasserer. Et tiltak som har blitt innført for å redusere belastningen på kassereren, er obligatorisk samleskjema som skal vedlegges kvitteringer ved refusjon av utlegg. Klubben vurderer å sette ut regnskapsføringen dersom vi ikke får inn noen i styret som ønsker denne oppgaven. Klubben fører nå regnskap i henhold til NIFs reglement. Det vil si at regnskapet som legges frem er gjeldende fra til Det skaper fortsatt en del utfordringer for klubber som vår som har aktivitet hovedsakelig høst/vår, men det vil vi nok etter hvert finne gode rutiner for. Vi har i perioden i størst mulig grad benyttet elektronisk betalingsløsning for aktiviteter som Multisportuke, treningsgrupper, familiesamling og Tærudløper n. Vi har en elektronisk løsning både for registrering av støttemedlemskap, og dersom man ønsker å støtte Skedsmo Skiklubb med en pengesum. Sponsor Klubben har i perioden mottatt sponsormidler fra Håkensen Maskin AS (diesel) og Røhne og Selmer (SSK får 5.000,- i støtte dersom klubbmedlemmene kjøper ny bil hos Røhne og Selmer i Lillestrøm). I tillegg har klubben en utstyrsavtale med Foss Sport AS som gir medlemmene rabatt og klubben en prosentandel av den omsetning som genereres av medlemmene. Noe av disse midlene, samt midler i forbindelse med lederkurset for ungdom er benyttet til innkjøp av 2 sett á 5 par rulleski. Etter at det har vært arbeidet mye med sponsormarkedet en stund, har det i 2013 vært mindre aktivitet på dette området. Klubbtøy Også dette året har klubbmedlemmene våre hatt tilbud om kjøp av klubbtøy gjennom Trimtex Sport AS. Vi har inntrykk av at medlemmene er godt fornøyd med dette tilbudet, og både sommer og vinter er det flott å se medlemmene våre på trening og i sporet i klubbtøyet!

8 Kommunikasjon Hjemmesiden blir fortløpende vedlikeholdt og er hovedkanal for informasjon til klubbens medlemmer. Vi ser at trafikken gjenspeiler aktiviteten i klubben, og ikke minst skiforholdene. Som tidligere er det dessverre liten utvikling i den underliggende løsningen, slik at den interaktivitet som man etter hvert er kjent med fra f.eks. sosiale medier glimrer med sitt fravær. Klubben har derfor også en side på Facebook som vi oppfordrer våre medlemmer til å benytte, f.eks. til deling av bilder, forslag og ideer, tur- eller rennopplevelser, kort sagt hva som helst som kan være av interesse for andre i klubben. Siden finner du på https://www.facebook.com/skedsmoskiklubb Styret har i perioden fortsatt å bruke et nyhetsbrevverktøy for masseutsendelse av epost til medlemmer og andre som er interessert i informasjon fra Skedsmo Skiklubb. Skedsmo Skiklubb finner du også på Ringdalshytta markedsføres i tillegg via origo.no/romerike.no som er utgangspunktet for Romerike Blads aktivitetsoversikt. Oppdatert løypestatus finnes på skisporet.no i tillegg til at løypene og Ringdalshytta ligger i Skiforeningens Markadatabase, riktignok uten at vi leverer data om løypestatus. Styret fortsetter å vurdere andre samhandlingsverktøy for å forenkle administrasjonen av klubben.

9 Årsmelding Løypekomiteen for 2013 Skisesongen 2012/2013 ble en god sesong for skigåing. Prepareringen av løypene startet 16.desember 2012 og løypene ble kjørt opp frem til 9.april Da hadde vi kjørt den store maskinen 161 timer, se tabell nedenfor. PB 100-løypemaskin har gått 1399 timer pr. 9.april I tillegg kommer kjøring med snøscooter. I slutten av desember 2012 var det problemer over Høgsmåsan på grunn av meget tynt isdekke over de bløte partiene i myra, men vi klarte stort sett å komme over. Bare to ganger måtte vi snu på myra. Sesongen 2013/2014 startet brukbart med en del snø i begynnelsen av desember. Det kom såpass mye at vi begynte å preparere løypa fra Tæruddalen til Ringdalshytta. Dessverre forsvant snøen i andre uka i desember og det kom ikke snø resten av året. Skiklubbene på Romerike fortviler, bare på Nordåsen i Nannestad hadde man nok snø til å lage løyper på en del av løypenettet. Vi hadde ingen uhell med maskinen denne sesongen. Også sesongen 2012/2013 har Håkonsen Maskin AS sponset drivstoff til løypemaskinen. Sommeren 2013 ble det gjennomført hovedvedlikehold på den store løypemaskinen. Alle hjul demontert, lagrene renset og smurt opp. 2 lagre skiftet. Skift av motor-, gear- og drivhjuloljer. Skiftet og renset diverse olje- og dieselfiltre. Skiftet hydraulikkolje og -filter. Alle smørenipler gått over. Luftfilter skiftet. Arbeidet ble utført av våre egne løypekjørere. Løypene ble befart i løpet av sommeren, men bare mindre ryddearbeide som kvisting og litt rydding, var nødvendig. Lysløypa: Toppdekket ble lagt på den delen av lysløypa som ble utbedret i 2012, fra Tæruddalen til Skogstavla. Bjørn Michelsen har stadig hatt kontakt med kommunen angående utbedring av resten av lysløypa. Akkurat som de siste 10 årene har vi også i år fått sikre løfter om at i år skal arbeidet gjennomføres. Disse løftene holder man fast på til slutten av sommeren, da ryker det på et eller annet, så også i år. Denne gangen er det manglende avtale med noen av grunneierne de oppdager at de måtte ha eller har glemt. Heller ikke denne sesongen vil lysløypa bli preparert derfor heller ikke Kollerløypa. Michelsen har trukket seg fra oppfølgingen av lysløypa. Sesongen 2012/2013 var følgende aktive kjørere; Hans Jørgen Engen, Bjørn Gjerdet, Tore Hansen, Bjørn Michelsen og Gunnar Sørensen For løypekomiteen Bjørn Michelsen Årsrapport fra Ringdalshytta Alt i alt har året 2013 vært et år hvor Ringdalshytta har vært godt besøkt. Hytta er et populært turmål for mange, men besøket varierer selvsagt med vær og føre. I vintersesongen er det spesielt barnefamilier som besøker hytta. På våren og høsten er det mer voksne som kommer innom hytta. Dette har kanskje med at turen inn til hytta oppleves noe lang for mange utenom vintersesongen.

10 I det første halvåret har hytta, som tidligere, vært åpen både lørdag og søndag i vintersesongen. I tillegg hadde vi måneskinnsåpent med fakler langs løypa i februar. Høsten 2013 åpnet hytta igjen som vanlig første helga i september. Fram til nyttår har det vært åpent hver søndag, med unntak av tre helger i desember, da vi måtte holde stengt på grunn av sykdom en helg, mens det var nærmest umulig å få inn vann, bensin og andre varer de andre helgene. Gjennom høsten har det vært bra besøk på fine dager. Sommeren og høsten 2013 var relativt tørr slik at stien var i brukbar stand, mens siste del av november og desember var preget av uvær med mye nedbør og vind. Det har i år vært utført mye dugnadsarbeid på Ringdalshytta. Det er utført arbeid både ute og inne, vi nevner Nye stoler og gardiner Grundig rengjøring Ryddet grundig i hytta, og merket skapene med hva de inneholder Lakkert gulv og en del mindre reparasjoner inne i hytta Utvidet og forbedret aggregathus Nytt aggregat er satt på plass Midlertidig vedlager er fjernet og veden pakket i sekker Utedoen er tømt Nedfall fra stormen 2011 ryddet og kappet opp Uteområdet rundt hytta er ryddet og kvistet Bålplassen er forbedret Benkene ute er reparert Det er hovedsakelig hyttekomiteen, medlemmer i styret samt familie som har deltatt. I høst har vi tatt i bruk izettle på ipad kombinert med kortleser. Dette gjør oss i stand til å ta betalt med kort fra de som enten ikke har med kontanter, eller som kunne tenke seg å handle for mer enn de har med seg av kontanter. Løsningen er enkel og intuitiv i bruk, og fungerer veldig bra. En annen fordel er at kopi av alt av dokumentasjon og bruksanvisninger ligger på ipaden som hyttevakten får med seg oppover. Det har vært noe utlån av hytta i perioden. Også dette året har mange stått hyttevakt. Vi retter en stor TAKK til alle! Vi håper alle opplever vakta som en hyggelig dugnad. Vi vil også takke løypegjengen for et godt samarbeid gjennom året. De har tilrettelagt skiløypene og fraktet varer til og fra hytta. En stor takk til løypegjengen! De gjør en kjempejobb! Hyttekomitéen har i 2013 bestått av Tone Nilsen og Grete Berger. For hyttekomiteen Grete Mork Berger og Hans Petter Helsør

11 Årsrapport fra Sportslig utvalg Skedsmo Skiklubb har i 2013 hatt fire grupper i aktivitet, 2 allidrettsgrupper og 2 multisportgrupper. Etter at skisesongen var avsluttet i april valgte vi å slå sammen de to eldste gruppene til en felles ungdomsgruppe. I tillegg har vi seniorgrupper damer/herrer. Målet til alle treningsgruppene i klubben er å tilby et variert og godt aktivitetstilbud til alle løperne på de ulike gruppene. Dette funger veldig bra takket være god innsats fra alle trenere og støtteapparat i klubben. I år har vi også hatt mye bidrag fra tidligere yngre aktive løpere inn på trenersiden. Dette er en viktig ressurs i klubben som vi ønsker å utvikle videre også i de kommende sesonger. I august hadde vi oppstart av allidrettsgruppene våre. Den yngste allidrettsgruppen som ble etablert i år var for barn født i Disse barna er små men ivrige og får god utfordring ved å være i aktivitet sammen med barn født i Dette er alltid et populært tilbud og etterspørselen er større enn tilbudet. Det må vi være både stolt av og fornøyd med. Vi har også en stor allidrettsgruppe med barn født Denne gruppen er stor og veldig populær. Vi mottar stadig positive tilbakemeldinger fra foreldre som er godt fornøyd med opplegget vi tilbyr på allidrettsgruppene våre. Dette er hyggelig og noe vi setter stor pris på. De yngste gruppene har trent både inne og ute, og har fokusert på varierte og morsomme leikaktiviteter. Klubben har tilgang på halltider for disse gruppene, slik at barna kan få prøve seg på både innen- og utendørs aktiviteter. Gruppene trener inne på Vardeåsen og Åsenhagen skole ved behov. De som er mellom 9 og 11 år er med på Multisporttilbudet i klubben. Her har det vært fokus på mye skileikaktiviteter i vinterhalvåret og ulike barmarksaktiviteter i høsthalvåret. Gruppene har også hatt fokus på styrke og utholdenhet. Den eldste multisportgruppen har dessuten hatt flere morsomme og krevende treninger i Tandbergbakken/Nylendlia. Rulleski er også blitt introdusert for disse løperne etter skisesongen. Dette er morsomt og vi ser at flere i denne aldersgruppen begynner å mestre skøyteteknikken bra. Mange av disse løpere har deltatt på renn gjennom sesongen og mange viser god fremgang og stor entusiasme. Dette er to store aktive grupper med trenerressurser og kompetanse innenfor både langrenn og trening som vi forventer oss mye av i årene som kommer. Flere av trenere på disse gruppene er selv aktive på ski, og kan derfor tilføre barna nye øvelser og etterhvert mer teknikk innenfor langrennssporten. Etter årets skisesong valgte vi å lage en ungdomsgruppe bestående av løpere fra år. Gruppa har mulighet til å delta på 3 fellestreninger pr. uke. Kristian Holm ble engasjert som hovedtrener i klubben i mai, og lager treningsopplegg for ungdomsgruppen, mens treningsopplegget utøves av foreldretrenere og Kristian. Det er forventet at løpere som deltar på renn om vinteren gjennomfører 3 fellestreninger og minimum 2 egentreninger pr. uke. Flere av løperne i ungdomsgruppa kombinerer to idretter og trener derfor alternativt når fellestreningene gjennomføres. Dette fører til et variabelt oppmøte på fellestreningene, og var noe av grunnen til at vi ønsket å slå sammen fire årstrinn til en ungdomsgruppe. Vi ønsker å opprettholde et visst antall løpere pr. gruppe for å skape et godt miljø. Dette ser ut til å fungere bra, men det er ikke utenkelig at vi må se på andre løsninger for de eldste løperne etter hvert, da vi i dag ikke har noen juniorgruppe i klubben. Vi har mellom 10 og 15 løpere på hver trening i ungdomsgruppa. Gruppa består også av løpere som fortsatt synes det er gøy å trene langrenn uten å delta på konkurranser. Vi har derfor laget et opplegg hvor vi prøver å dekke alle behov på best mulig måte. Ved å slå sammen disse 4 årgangene mener vi det fortsatt et

12 godt grunnlag for å opprettholde en bra sportslig satsing i ungdomsgruppa i klubben. Ungdomsgruppa består totalt av 22 løpere. Det er omtrent 10 løpere som har deltatt på renn regelmessig gjennom sesongen. Flere av disse har vist god utvikling og oppnådd gode resultater. Det viser at det er mulig fortsatt å utvikle seg som langrennsløper i klubben, men det settes større krav til egeninnsats og disiplin av løperne etterhvert som de blir eldre i klubben. Klubben har i underkant av 200 barn i aktivitet en eller flere ganger pr. uke. Alle treningsgruppene legger ut detaljert informasjon om treningsaktivitetene sine på hjemmesiden i forkant av treningene. Dette gjør det enkelt for løpere og foreldre å følge med på aktivitetene våre. I år har vi hatt ca. 30 aktive løpere som har fokusert på langrennskonkurranser i helgene. Flere av disse løperne har allerede kommet godt i gang med neste sesong (2014) med mange positive opplevelser og gode resultater. Det blir derfor spennende å følge med gjennom vinteren og se hva løperne våre kan få til. Vi forsøker derfor å oppdatere hjemmesiden til klubben regelmessig med litt informasjon fra rennarenaene. I tillegg til treninger og langrennskonkurranser har klubben arrangert Nærsamling i september, Tærudløper n i oktober og familiesamling i Trysil i november. I vinter arrangerte vi tre karusellrenn med tre ulike stilarter og høy deltakelse. Vi arrangerte videre Tærudklassikeren med stor stil og fikk også klemt inn en Team Norgeshus skiskolehelg mot slutten av skisesongen. Vi hadde flere lag med på Fjellhamar-stafetten i løping. I tillegg har vi hatt seks av foreldretrenerene på aktivitetslederkurs i høst. Skidelen skal forøvrig gjennomføres over nyttår. Vi bygger kompetanse i klubben gjennom foreldretrenere som tar dette med tilbake til gruppene sine. Det tror vi er en riktig vei å gå da vi ser at det er utfordrende å hente inn eksterne trenerressurser. Ungdomsgruppa var på treningssamling i Torsby (skitunnelen) i november med bra utbytte, og har gjennomført skitreninger både i Skianlegget til Nes og på Lygna på slutten av året. Dette må vi si oss fornøyd med. Vi er overbevist om at utviklingen barna får ved å delta på aktivitetstilbudene i klubben vil være til stor nytte og glede for dem seinere i livet. Balanse, styrke, koordinasjon og motoriske utvikling er viktige stikkord i barna sin utvikling uansett hvilken idrett man til slutt velger. Vi ser at mange av de barna som er best rustet til å ta steget videre inn i ungdomsidretten og utvikle seg videre kommer fra Skedsmo Skiklubb. Dette er ikke tilfeldig, men et resultat av mye variasjon og god kvalitet i treningene som gjennomføres på de ulike gruppene gjennom flere år. Vi jobber derfor kontinuerlig med å lage et best mulig sportslig opplegg for løperne slik at vi kan ha flest mulig med oss lengst mulig. Vi vet mange er fornøyd med opplegget, men prøver samtidig å utvikle oss. Det blir spennende å følge barnas videre utvikling i den kommende sesongen også. Lykke til alle sammen! Sportslig utvalg har i 2013 bestått av Kristin Moe, Stig Hemstad og Tommy Dignes., For Sportslig utvalg Stig Hemstad

13 Anlegg Rapport fra anleggskomitéen i perioden Det er gjennomført flere dugnader som innebar felling av trær og rydding av disse. Oppmøtet av foreldre er dessverre alt for dårlig. Det er som regel de samme som bidrar og det gjør de til gagns. En fin sosial aktivitet hvor barn og voksne kommer sammen og koser seg ved bålet. Anleggskomitéen håper på langt bedre oppmøte i Vi har i perioden hatt 5 byggemøter, henholdsvis 25. og 28. november og 3., 12. og 17. desember. Anleggsstart ble betydelig forsinket grunnet feil hos selskapet som skulle sørge for elektronisk tegning av traseen. Entreprenøren, representant fra kommunen og jeg var samkjørte i at dette kunne løses på en enklere og langt raskere måte ved at vi tok ut traséen der og da, samt satte ut merking av løypa. Videre har arbeidene blitt ytterligere forsinket grunnet en mild og fuktig desember og det er det ingen som kan lastes for. Entreprenør Ole Martin Almeli AS har gjort en kjempejobb de dagene det har vært mulig å arbeide med masser og ny trasé. Traséen er delt opp i 2 anleggsperioder, del 1 opprinnelig planlagt ferdig før jul og del 2 ferdigstilles så raskt som mulig over nyttår. Del 1 er den nordlige siden av gangveien som skiller jordene, og del 2 er den sydlige siden. Vi har i tillegg ordnet container på plassen bak Tærudhallen, slik at trenerne kan oppbevare utstyr som brukes om vinteren. Anleggskomiteen besto i 2013 av Terje Solberg, med Terje Ågren som representant for styret. For anleggskomiteen, Terje Solberg Rennkomitéen Rennkomitéen har arrangert 3 Telenorkarusellrenn, Tærudklassikeren og Tærudløper'n i perioden. Skirennene i 2013 gikk av stabelen delvis i ny trase, Telenorkarusellrennene i 1 km runder, mens Tærudklassikeren ble gjennomført med en fin og ganske krevende sløyfe på Salerudjordet. Vi benyttet ikke det elektroniske tidtakingssystemet i vinter, men baserte oss på Reidar Uttians Excelbaserte løsning. Reidar fikk assistanse av nye krefter i tidtakerbua, og rennene ble avviklet på en veldig bra måte uten større utfordringer. Det samme gjelder Tærudløper n. I høst har Reidar vært tyngre involvert i trenerrollen, og Leif Helstad har engasjert seg i tidtakeransvaret, både ved å lære Excel-metoden, men også ved å delta på kurs i Quick-Timing s løsning. Planen er å ta denne i bruk i vinter. Det elektroniske tidtakingssystemet er i perioden blitt oppgradert til en mer robust løsning, og vi tror det skal gjøre det lettere å bruke den med godt resultat framover. Vi har også kjøpt inn et kamera for

14 å ta passeringsbilder over mål. Til dette formålet var vi også så heldige å få et fotocellesett i gave fra firma Hecotron AS! Skedsmo Skiklubb kjøpte i sommer en utrangert kommandovogn fra Forsvaret til bruk som tidtakerbod inntil permanent løsning er på plass på Skistadion. Før Tærudløper n ble det satt inn pleksiglassvinduer på enden og siden, slik at den fungerte rimelig bra som tidtakerbod. Planen er å tilpasse den ytterligere for dette formålet. Vi kjøpte inn premier for Tærudløper n 2014 og 2015 i høst. Planen er å benytte samme premie for alle renn/løp, men med forskjellige klistremerker avhengig av arrangement. Dette vil forenkle logistikken vesentlig. Det er i tillegg gjort en del mindre grep for å gjøre rennavvikling enda enklere framover, som for eksempel etablering av sekretariatsutstyrssett, drikkebord og søppelstativer. Rennkomiteen har i 2013 bestått av Svein Glenndal, Marit T. Nordby, Leif Helstad, Reidar Uttian, Geir Bråten, Terje Ågren og Hans Petter Helsør. I tillegg har det vært andre personer med faste oppgaver involvert i oppgaver som start, løypepreparering osv. For rennkomiteen Hans Petter Helsør (sign.) 7. Regnskap for siste regnskapsår ( ) På grunn av den korte tiden mellom avslutning av perioden og årsmøtet er regnskapet ikke ferdig revidert. Det blir publisert så snart det er klart. 8. Budsjett for året 2014 På grunn av at regnskapet ikke er ferdig er ikke budsjettet klart. Det blir publisert så snart det er klart. 9. Fastsette kontingent Styret forslår uendret kontingent. Enkeltmedlem og støttemedlem kr 300,- Hovedmedlem i familie kr 500,- Tilleggsmedlemmer i familie betalingsgebyr (ca. kr 15,-) 10. Valgkomiteens innstilling Denne presenteres senest på årsmøtet. 11. Innkomne saker Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009

SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009 SESONGPROGRAM VELDRE SKI 2008 2009 NB: Renn avlyses når det er kaldere enn 15 grader. Styret sesongen 2008-2009 Tor Olav Lierhagen Viggo Tollefsen Arnfinn Brennlien Kjell Morten Berget Helga Fossum Trond

Detaljer

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014

MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 MØTEREFERAT FRA ÅRSMØTET I GAUSDAL SKILAG Mandag 28.april 2014 Klubbhuset, Idrettsplassen kl. 19.00 Tilstede: Ola Idar Løkken, Lene Johanssen, Linda Svendsrud, Jon Fjeldet, Unn Kristin Haupberg, Torger

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER

Borgegrend Løypelag ÅRSBERETNING ) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING 2) STYRET/STYREMØTER/ANDRE MØTER 3) UTBEDRING/RYDDING AV LØYPETRASEER - NYE TRASEER 1) ÅRSMØTE OG ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet 2015 ble avholdt 8. mai i Borgegrend Jaktlavvo, Det var i alt 10 fremmøtte. Årsmøtet var det første ordinære etter vedtekter utarbeidet i 2014. Under

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017

Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Forberedelser til årsmøte i håndballen 1. mars 2017 Dagsorden: 1. Konstituering av møte a) valg av 1 referenter b) valg av 2 til å underskrive protokollen c) valg av møteleder d) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2012 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 2. desember 2012 kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige funksjoner og verv... 5 2.3 Styremøter...

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget. Saksliste:

Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget. Saksliste: Årsmøte i MEBIL 2. februar 2012 kl 14:00 på Miljøbygget 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Velge dirigent og sekretær 3 Godkjenne stemmeberettigede 4 Velge to til å underskrive protokollen 5 Årsmelding

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Høvringen porten til Rondane

Høvringen porten til Rondane INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR HØVRINGEN VEL TID: ONSDAG 12. APRIL 2017, KL 19:00 STED: STEINFJOSET/ØIGARDSETER Høvringen porten til Rondane Alle medlemmer i Høvringen vel ønskes velkommen til årsmøtet

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL

STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL STYRETS BERETNING FOR 2015 NATIONAL HÅNDBALL ÅRSMØTE 15. mars 2016 kl. 19.00 Klubbhuset National Side 2 av 7 Sportsklubben Nationalkameratene Styrets Beretning for 2015 1. Innledning I beretningsåret 2015

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Søknad om bolystmidler

Søknad om bolystmidler Leksdal 16.04.13 Til Verdal Kommune Fra Leksdal Idrettslag Søknad om bolystmidler Generelt om Marka skianlegg Leksdal IL driver med omfattende anleggsdrift for vinteraktiviteter der det aller meste er

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER

NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER NESODDEN IF SKI TRENINGSGRUPPER RETNINGSLINJER FORVENTNINGER OG ANBEFALINGER Retningslinjer Anbefalinger pr. treningsgruppe/alder Side 2-4 Hva forventes av utøvere og deres foreldre Side 5 Side 1 av 5

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013

Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Notat om løyper og løypekjøring i Søre Vegglifjell, revidert 30/1-2013 Myrefjell og omegn hytteforening (MOH) og Vegglifjell Utmarkslag (VU) har som formål med dette dokumentet å beskrive en felles forventning

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015

LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 LØYPEPLAN TOLGA TURLAG SESONGEN 2014/2015 FØLG MED PÅ LØYPEKJØRINGA FØR DU GÅR PÅ TUR: SKISPORET.NO Gjelder bare løypemaskin LØYPETELEFONEN, TOLGA TURLAG: 947 82 937 GOD SKITUR! Tidspunkt Løypetrasé som

Detaljer

Årsberetning GIL Langrenn 2015

Årsberetning GIL Langrenn 2015 Årsberetning GIL Langrenn 2015 Målsetting Langrennsgruppa i GIL har som målsetting å gi skiglede gjennom et godt miljø, gode treningsforhold og gode trenerressurser. Langrennsgruppa har en todelt satsning

Detaljer

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016

Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Agenda for årsmøte i IL Express 15. februar 2016 Kl. 18.00 Velkommen Utdeling av heder og ære Minneord om Evy Johansen Innlegg fra ordfører Kjetil Glimsdal om Grimstad kommunes satsning på idrett Ca. 19.00

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010

Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Årsmøte i Stølsvidda Løypelag SA 2010 Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte andelshavere 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag

Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag 2015 Velkommen til årsmøte i Stølsvidda løypelag Saksliste 1. Åpning og registrering av frammøtte medlemmer (andelshavere) 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av møteleder, referent samt to personer til

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer