Difiseminar Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?"

Transkript

1 Difiseminar Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

2 Samfunnsansvar

3 Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig sosialt etisk ansvar

4 All that is necessary for evil to succeed is that good men do nothing. Edmund Burke

5 «Det eneste som kommer av seg selv er forfallet!»

6 Et viktig og synlig varemerke studenter ansatte IKT benyttes av samtlige ansatte og studenter gjennom store deler av arbeidsdagen Tillit og troverdighet er viktig i formidling av viktig forskning Ikke bare utdannelse, men også dannelse

7 Dannelse Det moderne dannelsesbegrepet står for menneskenes livslange utviklingsprosess, hvor de utvider sine åndelige, kulturelle og praktiske ferdigheter og sin personlige og sosiale kompetanse Ifølge filosofen Ellen Key er dannelsen det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært. Den kunnskapen vi har tilegnet oss, blir internalisert på en slik måte at vi ikke lenger trenger å huske den bevisst Samfunnsansvaret må internaliseres hos den enkelte slik at det i alle sammenhenger kommer med hvor det er relevant

8 Hvorfor samfunnsansvar? «Etikk i innkjøpsprosessen er viktig. Vi skal være fremst i arbeidet med å bringe leverandørmarkedet opp på et høyt etisk nivå. UiO skal være en tydelig bidragsyter i kampen mot barnearbeid, sosial dumping, korrupsjon, diskriminering og brudd på menneskerettighetene. Vårt store volum på innkjøp gir oss muligheten til å påvirke leverandører og samfunn i riktig retning. Denne muligheten skal vi utnytte.»

9 Prinsipper for anskaffelser Basert på: Etterrettelighet Profesjonalitet Verdiskaping Sentrale prioriteringer i perioden er: Besparelser Kategoriarbeidet Utnyttelse av systemer Miljø og samfunnsansvar

10 Samfunnsansvar Det er innkjøpers ansvar også å sikre virksomhetens omdømme gjennom krav til samfunnsansvar; økonomisk miljømessig sosialt etisk ansvar

11 Dårlig omdømme svekker tilliten

12 IKT på UiO og forventninger

13 Etiske retningslinjer

14 Etisk standard «Som toppsjef har han manglet den grunnleggende etiske standarden som en slik stilling krever»

15 1,9 milliarder pr år fordelt på 18 porteføljer med tilhørende kategorier Frakt, flytting og budtjenester 2 % Service og vedlikehold utstyr/rekvisita 1 % Kontordrift 3 % Fordeling innkjøp av varer og tjenester IKT 7 % Varer for videresalg 4 % Reise 5 % Vitenskapelig utstyr 7 % Transportmidler 0 % Eiendomsdrift 16 % Diverse - ikke kategorisert 0 % Bygninger og investeringer i bygningsmassen 5 % Inventar og innredning 4 % Maskiner og verktøy 2 % HR 6 % Leie av lokaler 15 % Driftsmateriale og rekvisita 6 % Tjenester 13 % Bøker og tidsskrifter 5 %

16 Fordeling innkjøp varer og tjenester Varer for videresalg 4 % Transportmidler 0 % Diverse - ikke kategorisert 0 % Service og vedlikehold utstyr/rekvisita 1 % Frakt, flytting og budtjenester 2 % Kontordrift 3 % IKT 7 % Reise 5 % Vitenskapelig utstyr 7 % Eiendomsdrift 16 % Bygninger og investeringer i bygningsmassen 5 % Inventar og innredning 4 % Maskiner og verktøy 2 % HR 6 % Leie av lokaler 15 % Driftsmateriale og rekvisita 6 % Tjenester 13 % Bøker og tidsskrifter 5 %

17 Abel

18 Service og vedlikehold utstyr/rekvisita 1 % Kontordrift 3 % Fordeling innkjøp varer og tjenester Varer for videresalg 4 % Frakt, flytting og budtjenester 2 % IKT 7 % Reise 5 % Vitenskapelig utstyr 7 % Transportmidler 0 % Eiendomsdrift 16 % Diverse - ikke kategorisert 0 % Bygninger og investeringer i bygningsmassen 5 % Inventar og innredning 4 % Maskiner og verktøy 2 % HR 6 % Leie av lokaler 15 % Driftsmateriale og rekvisita 6 % Tjenester 13 % Bøker og tidsskrifter 5 %

19 Vitenskapelig utstyr Mikroskopene er en del av det vitskapelige utstyret som ble kjøpt inn etter at Forskingsrådet til sammen har gitt rundt 960 millioner i infrastrukturpenger til norske forskingsinstitusjoner de siste åreme

20 Krav & kriterier - samfunnsansvar Planlegging Gjennomføring LOA&FOA Oppfølging Behovsdekning ved valg av økonomisk mest fordelaktig tilbud Konkurransegrunnlag Kunngjøring Kvalifikasjon Tilbudsbehandling Kontrakts- inngåelse Kontrakts- oppfølging Minimumskrav kravspesifikasjonen Kvalifikasjons- krav Tildelings- kriterier Kontraktskrav

21 Sammenhengskompetanse Innkjøpsadferden gir direkte implikasjoner på anskaffelsen god adferd gir gode anskaffelser Anskaffelsen er et urverk hvor de ulike elementene er gjensidig avhengige av hverandre Hovedformålet med anskaffelsen er behovsdekning og verdiskapning Anskaffelsen er gjenstand for en prosess som må planlegges for å kunne styres og følges opp, i den hensikt å påvirke leverandørene og samfunnet i riktig retning

22 Hvorfor samfunnsansvar? Det er en sammenheng mellom vår evne til å tenke strategisk og hvordan vi lykkes operativt Det er en sammenheng mellom hvor godt og nøye vi planlegger og resultatet av anskaffelsen Det er en sammenheng mellom våre anskaffelser og ansattes arbeids- og levevilkår hos leverandøren Det er en sammenheng mellom de miljøkravene vi stiller og bærekraftig utvikling

23 Hvorfor samfunnsansvar? Det er en sammenheng mellom vår tid og evne til etisk refleksjon og faren for uetisk adferd og korrupsjon Det er en sammenheng mellom regimet du iverksetter for internkontroll og kontraktsoppfølging og omfanget av uetisk adferd og korrupsjon Det er en sammenheng mellom god lederforankring, høy kompetanse og god organisering og virksomhetens økonomi og evne til fremtidig velferdsutvikling Handel er ansett som den beste metoden for å støtte utvikling og motvirke fattigdom globalt

24 Etiske krav 25

25

26

27 Klare krav til styring 5.3 Anskaffelser Generelt Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelser av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte Fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert, og det skal være etablert metoder og tiltak som har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemene og rutinene, jf. pkt. 2.4.

28 Hva vil vi med konkurransen? Behovsdekning til best pris og riktig kvalitet Effektivitet fra behov til betaling - null avvik Fornøyde brukere - ingen klager Fornøyde leverandør som innfrir sine forpliktelser Felles fremgangsmåte gjennom standardisering som gir en effektiv elektronisk prosess God styringsinformasjon gir god økonomistyring gjennom å øke kontraktsandelen Kontinuerlig utvikling av innkjøpsfunksjonen Knytte til oss de beste leverandørene også når det gjelder samfunnsansvar

29 Skape og opprettholde tillit «Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.» Integritet, uskaddhet; helhet, uavhengighet; ukrenkelighet

30 Hvorfor krav til integritet? Offentlige oppdragsgivere bruker fellesskapets penger: Det må stilles særlige krav til innkjøperens integritet!» Habilitet Norge er et lite land» Smøring/korrupsjon kommer tettere på» Oppgjør med ukultur 31

31 Hvorfor krav til integritet? Globaliseringen reduserer oppdragsgivers frihet: Global handel setter etiske problemstillinger på dagsordenen, etikk i leverandørkjeden, etisk handel Global handel innebærer etterlevelse av internasjonale regelverk som særlig retter seg mot anskaffelsesprosessen 32

32 Risiko-områder - innkjøp Det er risiko for at UiO gjennomfører konkurranser uten å benytte kvalitetssikrede maler, besluttede prosesser eller tilgjengelige ressurser Det er risiko for rettstvister med påfølgende søksmål, samt svekkelse av UiOs omdømme ved brudd på anskaffelsesregelverket Det er risiko for at UiO i for liten grad benytter systemer som dokumenterer gjennomført konkurranse, BDM-utøvelse, ordreutsendelse og varemottak (Bestillingssystemet) Det er risiko for at UiO går glipp av potensielle besparelser eller forbedringer på grunn av en lite hensiktsmessig og tilstrekkelig robust organisering av innkjøpsfunksjonen

33 Risiko-områder - innkjøp Det er risiko for at UiO ikke i tilstrekkelig grad planlegger på grunnlag av fakta og bakgrunnsanalyse Det er risiko for at prosesser, rutiner og verktøy som er definert i hele anskaffelsesprosessen ikke benyttes på grunn av en fragmentert organisering av innkjøpsfunksjonen Det er risiko for manglende sammenheng mellom ulike delprosesser innenfor økonomiområdet. Det er risiko for at ansatte opplever prosesser, rutiner og verktøy som kompliserte

34

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

Lederkurs i offentlige anskaffelser. Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Lederkurs i offentlige anskaffelser Høgskolen i Molde-24.04. 2013. Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser

Detaljer

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO

BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser. UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO BDM-lederkurs i offentlige anskaffelser UIT-Høsten 2012 Ved Jon Einar Aandal Opplæringsleder, Innkjøpsseksjonen, UIO Agenda Kompetanse og ledelsesforankring Organisering Strategier Rammebetingelser Leverandørutvikling

Detaljer

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser

www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser www.anskaffelser.no Et strategisk perspektiv på offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser er ikke for amatører Politisk ledelse Ordfører, fylkesordfører, statsråd Fastsetter de politiske rammene

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Opplæring av ledere Innkjøpssjef Kjetil Skog Universitetet i Bergen Bakgrunn UHR-innkjøpsutvalg «beste praksis» Måleindikatorer Opplæring Lederopplæring Bestilleropplæring

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel ephortesak: 2012/3781 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 28.11.2012

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess «Premiss kommer fra det latinske ordet praemisus (pre- - mittere), som betyr å plassere foran» Jacob M Landsvik En grunnleggende premiss

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE DEL II: Administrativ del som omfatter regler, retningslinjer og rutinebeskrivelser for innkjøpsforvaltningen Innhold 1 Formål og målsetning... 4 1.1 Arbeidsbesparende...

Detaljer

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett

Innovasjon. Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå. Godt styresett Innovasjon Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Godt styresett Strategien for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå Vedtatt i mars 2008. Strategien er et praktisk verktøy som

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016

ANSKAFFELSES- STRATEGI. For perioden 2013-2016 ANSKAFFELSES- STRATEGI For perioden 2013-2016 Dokumentansvarlig: Ragnar Bjørgaas Utarbeidet av: Ingar F. Asper med flere Dato opprettet: 31. mai 2013 Dato sist endret: 13. desember 2013 Versjon: 11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status

Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Driftsanskaffelser i Forsvaret. Prosess metode - status Norsk Militært Logistikkforum 15.11.2011 Lars Rønning 2 Agenda Innledning Regelverket om offentlige anskaffelser Innkjøpsprosessen Behovsspesifikasjon

Detaljer

Handlingsplan mot korrupsjon

Handlingsplan mot korrupsjon Handlingsplan mot korrupsjon asker mulighetenes kommune Med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst lokalsamfunn Innledning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Anskaffelser i. Frogn kommune. Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Anskaffelser i Frogn kommune Dato16.1.2012 RAPPORT 7/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave

Detaljer