Mator AS & IFE har i samarbeid utviklet målemetoder for diagnostisering av separasjonsanlegg med bruk av radioaktive sporstoffer (tracer).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mator AS & IFE har i samarbeid utviklet målemetoder for diagnostisering av separasjonsanlegg med bruk av radioaktive sporstoffer (tracer)."

Transkript

1 Kvantifisering av væskemedrivning med bruk av radioaktiv tracer Stavanger 30. september 1. oktober 2009 Kristian Kjæstad, Mator AS

2 Kvantifisering av væskemedrivning Mator AS & IFE har i samarbeid utviklet målemetoder for diagnostisering av separasjonsanlegg med bruk av radioaktive sporstoffer (tracer). Kvalitet på gjennomføring ivaretaes ved å kombinere IFE s spisskompetanse innen tracerteknologi og nukleærfysikk, og Mator s driftserfaring fra offshore prosesser. unik kombinasjon av kompetanse. kompletterer resultattolkning ifht prosessforståelse. Resultater av en tracertest har liten verdi dersom de ikke relateres til reelle operasjonelle forhold. Mator AS & IFE er av StatoilHydro kvalifiserte leverandører av tjenester relatert til tracerbasert måling av væskemedrivning!

3 Kvantifisering av væskemedrivning Tracermetoden er en pålitelig applikasjon, som har vist seg anvendelig i ulike sammenhenger: 2-fase scrubber: Verifisere ytelse. Kvantifisere væskemedrivning til nedstrøms glykolkontaktor og/eller kompressor. 3-fase separator: Verifisere ytelse og driftsforhold. Kartlegging av strømningsforhold og oppholdstidsanalyser (RTD). Tracermetoden er den mest eksakte metodikk for bestemmelse av væskemedrivning!

4 Kvantifisering av væskemedrivning Tracermetoden er meget utprøvd de senere år, og Mator/IFE har gjennomført flere skreddersydde studier basert på kunders ulike motiver: Feilsøking i prosessanlegg. identifisering og kvantifisering av væskemedrivning. Kunde ønsker å etablere et dokumenterbart beslutningsgrunnlag ifbm. iverksetting av evt. modifikasjoner. Verifikasjon av kapasitets-/operasjonsvindu p for eksisterende separasjonsanlegg. 3. parts vurdering av ytelse ifbm. leverandørgaranti. 3. parts uavhengig verifikasjon av ikke kommersiell teknologi.

5 Kvantifisering av væskemedrivning Konsekvenser av uønsket væskemedrivning: Avsetninger i gassmålestasjon. Voksavsetninger. Saltavsetninger. Erodering av gasstetninger. g Redusert varmeoverføring i gasskjølere. Korrosjon i gassystemer. Kontaminering og nedsatt ytelse av nedstrøms gassprosesser Aminanlegg Glykolanlegg Kompressorhavari.

6 Kvantifisering av væskemedrivning Tracermetoden alene løser ikke problemet men bidrar til å kartlegge årsakssammenhenger!

7 Kvantifisering av væskemedrivning Metoden er basert på batchvis injeksjon av radioaktive substanser, og simultan deteksjon av strålingsintensitet på utvalgte posisjoner gjennom prosessanlegget: En injeksjon tilsvarer i radioaktivitet ca en behandlingsdose med jod ifbm En injeksjon tilsvarer i radioaktivitet, ca. en behandlingsdose med jod ifbm. behandling av skjoldbruskkjertel 1.0 GBq fordelt på 10ml væskevolum!

8 Kvantifisering av væskemedrivning Væskemedrivning beregnes ut ifra integrert deteksjonsrespons på inn- og utløp, korrigert for strømningshastigheter:

9 Kvantifisering av væskemedrivning Forberedelser og gjennomføring i praksis må man ta hensyn til: Tracermolekyl neglisjerbart damptrykk. Case spesifikt design av tracer molekyl. Bærevæske for tracer representativ for prosessen. Plassering og skjerming av detektorer. Returstrømmer av tracer må unngåes. Radioaktive nivåmålere ombord kan bli påvirket av stråling fra tracer! Resultatevaluering i etterkant må man ta hensyn til: Veggtykkelse og rørdimensjon. Skjevfordeling av væske i røret. Pålitelige gass- & væske strømningsrater.

10 Kvantifisering av væskemedrivning - CASE Case spesifikt videre i denne presentasjonen: CASE A: 2-fase scrubber Bakgrunn: kvantifisere væskemedrivning ifht. evtentuell garantitvist mot utstyrsleverandør. CASE B: 3-fase innløpsseparator Bakgrunn: modifisert innløpsarrangement oppdragsgiver ønsker å dokumentere operasjonsvindu/gasskapasitet

11 Case A: Væskemedrivning fra 2-fase scrubber Praktisk k problem: væskemedrivning i fra scrubber til nedstrøms kompressor voksavsetninger i kompressor. lekkasjer i gasstettninger. Oppdragsgivers bakgrunn: ønsker å få dokumentert faktisk ytelse av scrubber i form av væskemedrivning til nedstrøms kompressor. Parameter Design Case A Gassrate: Am3/hr Am3/hr Væskerater: Hydrokarbon: 1,65 m3/hr Vann: 1,95 m3/hr Hydrokarbon: ~0,5 m3/hr Vann: ~0,5 m3/hr Oper. 24,4 o C 24,4 o C Temperatur: Oper. Trykk: 18,8 barg 18,8 barg

12 Case A: Væskemedrivning fra 2-fase scrubber Gjennomført arbeide: Vekselvis tracing av både hydrokarbon- & vannfase. injeksjon med bruk av pneumatisk pumpe. 131 I merket hydrokarbon for kondensatfase tracer. 131 I merket jodid salt for vannfase tracer. Fordampningsfraksjon av tracer < 0,010 vol% ved gitte T & P. 131 I nukliden er foretrukken på grunn av: Lav energi (redusert eksponeringsrisiko for involvert personell). Gunstig halveringstid på 8 dager. Tracermolekyl syntetiseres i Norge. rask leveringstid og kostnadseffektiv løsning.

13 Case A: Væskemedrivning fra 2-fase scrubber Detektorkonfigurasjon 2-fase scrubber: 3+2 online gammadetektorer installert t på innløpet til scrubber. 2+3 online gammadetektorer installert på utløpet av scrubber. Integrasjon av detektert gammastråling på innløp og gassutløp av scrubber, korrigert for hastighetsforskjeller. D #07/08 17,19m D #09/10/11 Gass fase 27,23m D #01/02/03 D #04/05 Fra separatorer VG Tracer injeksjon D #06 Væske fase

14 Case A: Væskemedrivning fra 2-fase scrubber Detektor-respons INNLØP Sammenligning i INNLØP/UTLØP Detektor-respons UTLØP

15 Case A: Væskemedrivning fra 2-fase scrubber Detektor-respons INNLØP A inn = I inn ( t ) dt = counts Detektor-respons UTLØP Medrivning = A A ut inn u u ut inn ,1 = = 0,7% ,5 Aut = Iut ( t) dt = counts

16 Case A: Væskemedrivning fra 2-fase scrubber Konklusjon 2-fase scrubber: Med gitte forhold, tilsvarer 0,7vol% væskemedrivning: i 0, m 3 pr MSm 3 gass NORSOK design krav 2-fase scrubber væskemedrivning: 13, m 3 pr MSm 3 gass Separator tilfredsstiller NORSOK designkrav ved gitte betingelser. Mest sannsynlig at avsetninger i kompressor ikke stammet fra aktuell scrubber ved normale og stabile operasjonelle forhold!!

17 Case B: Væskemedrivning fra 3-fase innløpsseparator Praktisk k problem: væskemedrivning i fra separator til gassmålestasjon salt- og voksavsetninger i målestasjon har ført til usikker måling av gassmengder produsert. problem har oppstått etter modifikasjon av innløpsseksjon i separator. Finnes en sammenheng? Oppdragsgivers bakgrunn: ønsker å få dokumentert faktisk operasjonsvindu mhp. gasskapasitet etter modifkasjon. Parameter Design Case B Gass rate: Sm 3 /d Sm 3 /d Olje rate: Sm3/d Sm3/d Vann rate: Sm3/d 240 Sm3/d Oper. Trykk: 20 19,80 barg Oper. Temperatur: 35 35,20 C

18 Case B: Væskemedrivning fra 3-fase innløpsseparator Gjennomført arbeide: Vekselvis tracing av både hydrokarbon- & vannfase. injeksjon med bruk av pneumatisk pumpe. 131 I merket hydrokarbon for kondensatfase tracer. 131 I merket jodid salt for vannfase tracer. Fordampningsfraksjon av tracer < 0,010 vol% ved gitte T & P. 131 I nukliden er foretrukken på grunn av: Lav energi (redusert eksponeringsrisiko for involvert personell). Gunstig halveringstid på 8 dager. Tracermolekyl syntetiseres i Norge. rask leveringstid og kostnadseffektiv løsning.

19 Case B: Væskemedrivning fra 3-fase innløpsseparator Detektorkonfigurasjon 3-fase separator: Væsketracer injisert på manifold oppstrøms 3-fase separator. 3+1 online gammadetektorer installert på innløpet til separator online gammadetektorer installert på utløpet av separator. Integrasjon av detektert gammastråling på innløp og gassutløp av separator, korrigert for hastighetsforskjeller. D #01/02/03 15m D #04 D #05 15,07m D #06/07/08 11,38m D #09/10/11 Fra Brønner Gass fase Tracer injeksjon VA D #12 D #13 Vann Olje

20 Case B: Væskemedrivning fra 3-fase innløpsseparator Detektor-respons INNLØP Sammenligning INNLØP/UTLØP Detektor-respons UTLØP

21 Case B: Væskemedrivning fra 3-fase innløpsseparator Detektor-respons INNLØP A = I inn ( t) dt = 110. counts inn 494 Medrivning = A A ut inn u u ut inn ,85 = = 0,09% ,2 Detektor-respons UTLØP Aut = Iut ( t) dt = 812 counts

22 Case B: Væskemedrivning fra 3-fase innløpsseparator Konklusjon 3-fase separator: Med gitte forhold, tilsvarer 0,09vol% 09 væskemedrivning: i 5, m 3 pr Sm 3 gass NORSOK design krav 3-fase separator væskemedrivning: 1, m 3 pr Sm 3 gass Separator tilfredsstiller ikke NORSOK designkrav ved gitte betingelser. Sannsynlig å anta at voksavsetninger i målestasjon kunne relateres til økt væskemedrivning som følge av de utførte modifikasjoner på separatorens innmat!!

23 Oppsummering: Kvantifisering av væskemedrivning Væskemedrivning er kvantifisert i begge casestudier. Begge gjennomførte prosjekter har gitt pålitelige konklusjoner i forhold til oppdragsgivers problemstilling: Case A: voksavsetninger i kompressor skyldes andre forhold. Case B: separator modifikasjon var ikke 100% suksess. Mator/IFE og oppdragsgiver har etablert gode rutiner for å møte utfordringer ifht. håndtering av radioaktive tracermaterialer: HMS. Logistikk. Mulig interferens med eksisterende nivåinstrumentering. Begge prosjekter er utført optimalt med god planlegging og fokus på detaljert resultattolkning! Tracermetoden har vist seg som et meget nyttig verktøy!

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak

Rapport. Hendelser med brann i elektriske anlegg. Årsaksforhold og tiltak NBL A237 Åpen Rapport Hendelser med brann i elektriske anlegg Årsaksforhold og tiltak Forfattere Karolina Storesund Anne Steen Hansen, Bodil Aamnes Mostue, Christian Sesseng SINTEF NBL as Materialer og

Detaljer

Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1

Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1 Installasjonsanbefalinger for en fiskal oljemålestasjon der scaling forekomst er stor i fremtiden eller allerede tilstedeværende Del 1 v/ Ole Kristian Våga - IKM Scaling, eller sedimentoppbygning dannet

Detaljer

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer.

BORA. Plan for hovedprosjekt (Forprosjektrapport) Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer. operasjonell risikoanalyse Operasjonell risikoanalyse - Totalanalyse av fysiske og ikke-fysiske barrierer lan for hovedprosjekt (orprosjektrapport) ev 4, 16.10.2003 (blank side) eport No: 200254-02 Classification:

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

NYTT FRA Fra styret: DESIGN. NR. 1/2006 Mars 2006. I redaksjonen har vi notert at også OL komiteen har begynt å måle prestasjoner med orifice plater.

NYTT FRA Fra styret: DESIGN. NR. 1/2006 Mars 2006. I redaksjonen har vi notert at også OL komiteen har begynt å måle prestasjoner med orifice plater. NR. 1/2006 Mars 2006 NYTT FRA Fra styret: I redaksjonen har vi notert at også OL komiteen har begynt å måle prestasjoner med orifice plater. Styret hadde sitt siste møte for denne perioden den 16. februar

Detaljer

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS

Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann. Vedlegg 2. Risikovurdering. Kværner Stord AS Søknad om tillatelse til håndtering av radioaktivt avfall og utslipp av prosessvann Vedlegg 2 Risikovurdering Kværner Stord AS Risikovurdering for arbeid med NORM Revisjon 5, 16. Januar 2012 G:\Shared\Decommissioning\HMS\NORM\Søknad

Detaljer

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning

Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning Avvikling og disponering av Ekofisk I Konsekvensutredning SHELL AVVIKLING OG DISPONERING AV EKOFISK I KONSEKVENSUTREDNING Grafisk tilrettelegging og produksjon: Eirik Moe Grafisk Design / Yngve Knausgård

Detaljer

FORSKNING OG UTVIKLING

FORSKNING OG UTVIKLING FORSKNING OG UTVIKLING Lars Aabakken (N), februar 2014. Endoskopi er et praktisk fag preget av produktutvikling, tekniske nyvinninger og fokus på praktiske ferdigheter. På mange måter minner det om kirurgiske

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

EKSPERTER I TEAM VÅRSEMESTERET 2005 GULLFAKSLANDSBYEN GRUPPE 3. Espen Ribe Magnus Tvedt Elisabeth Lange Høvik Ola Galde Knut Richard Straith

EKSPERTER I TEAM VÅRSEMESTERET 2005 GULLFAKSLANDSBYEN GRUPPE 3. Espen Ribe Magnus Tvedt Elisabeth Lange Høvik Ola Galde Knut Richard Straith EKSPERTER I TEAM VÅRSEMESTERET 2005 GULLFAKSLANDSBYEN GRUPPE 3 Espen Ribe Magnus Tvedt Elisabeth Lange Høvik Ola Galde Knut Richard Straith Passiv trykkstøtte fra Lunde II Forord Denne rapporten er et

Detaljer

-håndtering på Kårstø

-håndtering på Kårstø CO 2 -håndtering på Kårstø Pål Tore Svendsen (red.) 13 2006 R A P P O R T CO 2 -håndtering på Kårstø - Fangst, transport, lagring Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Rapport nr 13 CO 2 -håndtering

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks:

Telefon: Telefaks: Telefon: Telefaks: Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Oppsummering av arbeid og tiltak ved U-864 frem til 2007... 4 2.2 Anbefaling fra Kystverket i 2006 om miljøtiltak for U-864... 7 3 Oppdrag fra Fiskeri- og

Detaljer

Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger. Copyright SINTEF Energi AS. Publisert: Desember 2012

Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger. Copyright SINTEF Energi AS. Publisert: Desember 2012 Natasa Nord Vojislav Novakovic Frode Frydenlund Kontinuerlig funksjonskontroll for effektiv drift av bygninger Copyright SINTEF Energi AS Publisert: Desember 2012 Publisert av SINTEF Energi AS Sem Sælands

Detaljer

Design Pilot: Rethinking drilling fluid system for Cameron

Design Pilot: Rethinking drilling fluid system for Cameron Design Pilot: Rethinking drilling fluid system for Cameron DEFINERE FOKUS Bakgrunn - Cameron Olje- og gassbransjen på Sørlandet har vært i rask vekst de siste årene, og regionen er kjent for produksjon

Detaljer

Systemleveranser av fibernett. Strukturert samarbeid gir effektiv, enkel og trygg utbygning av fiber-infrastruktur. Planlegging og teknikkvalg

Systemleveranser av fibernett. Strukturert samarbeid gir effektiv, enkel og trygg utbygning av fiber-infrastruktur. Planlegging og teknikkvalg Idéfasen Planlegging og teknikkvalg Utdanning Oppstartshjelp Unik prosjektoppfølging Systemleveranser av fibernett Strukturert samarbeid gir effektiv, enkel og trygg utbygning av fiber-infrastruktur Melbye

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske

NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske NOAH Søknad om tillatelse til gjennomføring av forsøk med røykgass og flyveaske Testforsøk Norcem Brevik Egil Solheim 27.02.2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag av søknad... 2 2. Innledning og bakgrunn...

Detaljer

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Avlusing i stormerd. resultater fra en spørreundersøkelse. Rapport 13 2008. Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik Rapport 13 2008 Veterinærinstituttets rapportserie National Veterinary Institute`s Report Series Avlusing i stormerd resultater fra en spørreundersøkelse Arve Nilsen Åse Helen Garseth Ole Christian Norvik

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold.

Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. Asset Integritet Management(AIM) på den norske kontinentalsokkel(ncs). Praktisk gjennomføring og utfordringer innenfor offshorevedlikehold. APPLY SØRCO Forus, koppholten 25 i HOVEDPROSJEKT Studenten(e)s

Detaljer

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT

KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT PETROLEUMSTILSYNET KUNNSKAPSUTVIKLING ELEKTRISK KRAFT FRA LAND, RESERVEKRAFT OG NØDKRAFT HOVEDRAPPORT ST-10167-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kunnskapsutvikling

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133

Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet AU-DPN OS SF-00133 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2024-03-01 Side 1 av 117 Tittel: Årsrapport til Miljødirektoratet 2013; Statfjordfeltet Dokumentnr.: Kontrakt:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...4 1.1 VARMEPUMPER FOR OPPVARMING OG KJØLING AV STØRRE BYGNINGER...4 1.2 CO 2 SOM ARBEIDSMEDIUM I VARMEPUMPER...4 1.3 FORPROSJEKT FOR PROTOTYP CO 2 -VARMEPUMPE...5

Detaljer

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR NR. 2/2006 July 2006 Solfrid Sunde, FMC Kongsberg Metering og Dag H. Flølo, Norsk Hydro nye i styret Einar Halvorsen, OD ble valgt til nestleder Solfrid Sunde, FMC ble valgt til redaktør av Nytt fra NFOGM

Detaljer

Felles modell for arbeidstillatelser (AT)

Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Tittel: Felles modell for arbeidstillatelser (AT) Dokumentnr.: Kontraktsnr./prosjektnr.: Arkivnr.: Gradering: Åpen Distribusjon: Kan distribueres fritt Utgivelsesdato: Rev. dato: Rev. nr.:1 Eksemplarnr.:

Detaljer