FORELEGGING AV TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORELEGGING AV TILTAK"

Transkript

1 Tysnes Kommune Rådhuset 5685 Uggdal Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: Telefax: E-post: Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: Foretaksregisteret: NO MVA Kokstad, Vår ref.:2500/2501/tf Deres ref.: FORELEGGING AV TILTAK Tiltaket utføres innen rammen av gjeldene områdekonsesjon, og foreleggingen sendes i henhold til vilkårene i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at våre tiltak kan omfatte arbeid som krever dispensasjon / endring i forhold til de kommunale arealplaner. Fra konsesjonær (navn) TYSNES KRAFTLAG Postadresse 5680 TYSNES Anleggenes beliggenhet (kommune) TYSNES KOMMUNE BESKRIVELSE AV ANLEGGET Tysnes Kraftlag fikk store skader på nettet i forbindelse med stormen Nina. I forbindelse med opprydding etter stormen ønsker kraftlaget å fornye 2 strekninger i ringforbindelsen Langeland Flatråker Holma Langeland. All ombygging er i eksisterende trase. Ledningen er i dag bygget delvis med blanke ledninger CU 16 og Feral 25 som blir erstattet med Feral 50 ved ombygging av følgende strekninger: 1. Holma til Flatråker 2. Skiftevik til Selvågen Denne foreleggingen av tiltak gjelder følgende anlegg: LUFTLEDNINGER Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kv Driftspenning - kv Type og tverrsnitt - mm² Holma 2,99 km 22 kv 22 kv Feral 50 6/1 Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato Flatråker 16,0 m 16,0 m vedlegg Fra Stolperekke - km Nom.spenning - kv Driftspenning - kv Type og tverrsnitt - mm² Skiftevik 2,0 km 22 kv 22 kv Feral 50 6/1 Til Byggeforbudsbelte Hogstgate - m Mastebilde. Aktes satt i drift - dato Selvågen 16,0 m 16,0 m vedlegg Q:\2500 Flatåker\Dokumenter\Forelegging\FORELEGG.doc

2 Side 2 TRANSFORMATORER Ref.nr. Sted Størrelse KVA Driftspenning prim./sek. KV/KV Type Aktes satt i drift Flatråker 22kV 22/0,23 K 2015/2017 Selvågen 22kV 22/0,23 K 2015/2017 FORHOLD TIL EKSISTERENDE AREALPLANER All ombygging er ombygging er av eksisterende anlegg. Tysnes Kraftlag har tidsuavgrenset retter til eksisterende trase. Hovedsakelig vil ledningen ligge i skogsmark med varierende bonitet, men vil noen steder krysse over åpne områder med dyrket og beitemark. Tysnes kommune må kontrollere om noen av de planlagte anlegg kommer i konflikt med arealdelen av kommuneplanen og om det finnes regulerings eller bebyggelse plan for områdene. SYSTEMMESSIG BEGRUNNELSE Deler av ledningen har nådd sin tekniske levealder og deler av traseen ligger på bakken etter stormen Nina. For å få en sikker strømforsyning i området må ledningen ombygges/fornyes. ALTERNATIV. Det er ingen tenkelige alternativer som kan erstatte selve systemløsningen. Skal en opprettholde en forsvarlig drift av strømforsyningen i områdene linjene går gjennom må anlegget fornyes og utbygges. De topografiske forhold og grunnforholdene forøvrig, tilsier at linjen bør bygges som luftledning. GRUNNEIERINTERESSER Tysnes Kraftlag har i dag forsyning i området. Ledningen blir ombygget i eksisterende trase. Eksisterende linje har i dag ca.15 m byggeforbudsbelte. Ved en ombygging vil Tysnes Kraftlag utvide skogrydding og byggeforbud til 16 m. For dette er Tysnes Kraftlag villige til å betale ut erstatning i henhold til gjeldende regler for erstatning av linjegrunn i SKL området. Tysnes Kraftlag har vært i kontakt med alle grunneiere og vil forsøke å inngå minnelige avtaler med dem. MILJØ OG AREALBRUK Den aktuelle kraftlinjen går hovedsakelig i utmarksområder men krysser noe innmark ved Epland, Flatråker og Skjeljavika. All ombygging er i eksisterende trase, og det vil bli tatt hensyn til dyrket mark og synlige kulturminner ved plassering av stolper. Innenfor rettighetsbeltet kan det ikke oppføres viktige bygninger. Mindre viktige bygninger kan under visse omstendigheter oppføres innenfor byggeforbudsbelte hvis Tysnes Kraftlag finner det forskriftsmessige forhold i orden. Innenfor rettighetsbelte må Tysnes Kraftlag også ha rett til å rydde skog i den utstrekning dette er nødvendig for å få forskriftsmessig / forsvarlig klaring til strømførende liner. Vi er kjent med at det er mange registrerte kulturminner på Tysnes, men ved undersøkelser i Askeladden kan vi ikke finne kulturminner i eller ved ledningstraseen.

3 Side 3 I naturbase er det registrert et område med naturbeitemark ved Flatråker (IID: BN ). Det blir ikke plassert master innenfor det registrerte området. Ved Skjelevika vil ledningen komme i nærheten av område med strandeng og strandsump (IID: BN ). Ved at ledningen bygges med hengekjeder vil en redusere faren for elektrokusjon så langt som mulig. FORESPURTE ETATER Navn Adresse Postnr. og sted Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelinga Postboks Bergen Hordaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen. Postboks Bergen Har De kommentarer til våre planer, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker, Jfr. rundskriv fra NVE av 17/ Arbeidet påtenkt/igangsatt dato: Høst 2015 Kokstad, den Per Ole Jøsok... VEDLEGG 1. Eiendomsinngrep og mastetyper. 2. Brev til grunneiere 3. Grunneierliste 4. Oversiktskart, A Tracekart, B-19895,B-19896,B-19897,B19898 Torbjørn Finne

4

5 Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: Telefax: E-post: Bank: Den Norske Bank - Bankgiro: Foretaksregisteret: NO MVA Kokstad, 10.august 2015 Vår ref, 2500/POJ/tf Deres ref, VEDR.: TYSNES KRAFTLAG OMBYGGING AV 22KV-LEDNING HOLMA-FLATRÅKER OG SKIFTEVIK-SELVÅGEN. ORIENTERING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE Som De er kjent med, er Tysnes kraftlag i gang med å utarbeide planer for ombygging/ fornying av en 22kV-ledning Holma - Flatåker og Skiftevik - Selvågen Tysnes kommune. Det er i dag sendt Forelegging av tiltak til blant annet Tysnes kommune. Planene kan i sin helhet ses hos: - Tysnes Kraftlag - Jøsok Prosjekt AS, Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad - Eventuelle merknader til planene må innen 3 uker sendes til: - Tysnes Kraftlag ved Lars Enes, Teiglandsvegen, 5680 Tysnes, tlf , E-post: eller - Jøsok Prosjekt AS, Postboks 169, 5863 Bergen ved Per Ole Jøsok, tlf , E-post: I forbindelse med prosjekteringsarbeidet har vi foretatt utstikking av linjen i terrenget. Mastepunkt er merket med peler med påskrift M (nr). Med hilsen Per Ole Jøsok Torbjørn Finne Gjenpart sendes: Tysnes Kraftlag

6 Holma Flatråker GNR BNR Navn eier Adresse eier Postadresse eier 4 1 SKÅR PER MIKAL FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 4 2 BAKKANE SYNNØVE F FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 4 3 FLATRÅKER MARTA FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 4 4 FLATRÅKER ELIN FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 4 5 HAUGSGJERD ODD BJARNE FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 4 8 ØKLAND LEIF ARNE MYKING MYKING 4 11 ØKLAND LEIF ARNE MYKING MYKING 4 13 PETTERSEN PER ATLE VIKANE HETLEVIK 4 20 SKORPEN KJELL TØNNEVOLDSGATE GRIMSTAD 4 21 ØKLAND ODD POSTBOKS BERGEN 4 50 LØKELAND SIGVALD WILLY POSTBOKS 37 NORDÅS 5864 BERGEN 4 59 FAGERBAKK SOLVEIG N LANGENUVEGEN FLATRÅKER TORNES KENNETH SVERRE HENRIK IBSENS GATE SANDNES 5 2 TVEIT NJÅL BYVEGEN SØFTELAND 5 3 DAVIDSEN GUNVOR SUNDAL NYE SANDVIKSVEIEN 56 B 5032 BERGEN 5 6 SUNDAL SYNNØVE J UGLEHUS FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 12 1 EPLAND ENDRE O FLATRÅKERVEGEN FLATRÅKER 13 2 FLATRÅKER SIGFRED NORDBUSTADDALEN FLATRÅKER

7 Holma Flatråker Kommunenr Kommune Ikke berørt av denne ombyggingen Ikke berørt av denne ombyggingen Ikke berørt av denne ombyggingen

8 Skiftevik Selvågen GNR BNR Navn eier Adresse eier Postadresse eier SKATEN ANNA HILDEGUNN FLAKKAVÅGSVEGEN ONARHEIM SKJELLEVIK GRIM SVEINUNG GANGSTØVEGEN ONARHEIM SKJELLEVIK LINDA SUNDVIKVEGEN VALEN LITLABØ GUDRUN JOHANNE POSTBOKS STORD NESHEIM RUNE SØRE MARIKOVEN STRUSSHAMN SKJELLEVIK EINAR BARKALEITET ULSET SKJELLEVIK MORTEN ÅGE LEITEDÅVANE BREMNES SKJELLEVIK MORTEN ÅGE LEITEDÅVANE BREMNES

9 Kommunenr Kommune Skiftevik Selvågen

10

11

12

13

14

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat

Søknad fremføring av 420 kv ledning og 66 kv kabel gjennom Sørdalen naturreservat Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 Leikanger Saksbeh./tlf.nr. John Alvsvåg / Deres ref./deres dato /Johannes Anonby Vår ref./ dok. id. 1716972 Vår dato 10.12.2012 Søknad fremføring av 420

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt.

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt. Vedlegg B Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 4. februar 2014. Fristen for å komme med merknader ble satt til 24. mars 2014. Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal,

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 1.1 Statnett SF Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår dato:i må Vår ref.: fve 201 ItlY5"34-23 kn/kmar Saksbehandler: Arkiv: 611 Kristian Marcussen Deres dato:

Detaljer

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy

Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken. Forslag til detaljregulering. Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Forslag til detaljregulering Statens vegvesen Merknadsbehandling Prosjekt: Fv. 866 Langbakken Parsell: Skattørsundet bru - Hollendervika Kommune: Skjervøy Region nord Tromsø kontorsted 13.04.2015 Til politisk

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM bv03n 2008-05-16 «Navn» «Avdeling» «Postadresse» «Postnrsted» Deres ref.: Vår ref.: Dato: OYWI - 660351 21.8.2012 VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID FOR DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEI ARONNES ALTA SENTRUM

Detaljer

av planlegging -,-...

av planlegging -,-... ~.* "o, \,/«: JJJ-55 'i HKref:Saksnr. 13-45 Dok. Nr. 13-2559 Melding om oppstart av planlegging I -1,- N I l J J 1 i v :i 'I H V. v -,-... -x».'l""_"'*.. fir,f, Eksisterende Se k-v Iinje - Spenningsoppgradering

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn Bergenhus, Årstad, gnr 163 bnr 490 m.fl. Haraldsplass diakonale sykehus. Arealplan-ID PlanID 19040001.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune

Planbeskrivelse - Detaljregulering for tiltak mot utforkjøringsulykker Rv.3, Rendalen kommune Innhold 1 Forord... 3 2 Innledning... 4 3 Hva er en detaljregulering... 5 4 Bakgrunn for planforslaget... 5 4.1 Planområdet... 5 4.2 Målsettinger for planforslaget... 5 4.3 Tiltakets forhold til forskrift

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Postboks 4704 Sofienberg 0506 Oslo Oslo 26.8.2014 Ansvarsforhold knyttet til feil på vann- og avløpsledninger på Brenna

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer