Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007"

Transkript

1 Stavanger-regionens Europakontor 23 Rue du Luxembourg B-1000 Belgia Tel Mobil: Faks: Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007 Vi har hatt et interessant år på Europakontoret og nedenfor finner der en kort presenatsjon om hvordan vi har opplevd utviklingen i Europa og hvilke brukere og problemstillinger som vi har arbeidet med. Utviklingen i EU 2007 var et år der man forventet seg at EUs maskin skulle stoppe opp. Grunnlovstraktaten var stoppet av nederlandske og franske velgere og 27 medlemsland med veldig ulike utgangspunkt skulle med de gamle prosessene bli enige om felles regler og felles politikk. Som ofte i kriser så tar man seg sammen, og det gjorde EU også. Mye på grunn av ytre hendelser og ytre fiender som vi på Europakontoret liker å snakke om. Et nytt regelverk for beslutningsprosessen i EU har blitt godkjent av regjeringene og venter på godkjennelse i nasjonale parlamenter og folkeavstemninger i året som kommer. Klimautfordringer, Russlands muskler på energisiden og konkurransen fra Kina og India er de ytre hendelsene som har satt press på EU. Man ble enige om en felles Energi- og klimapolitikk som kommer til å dominere de fleste politikkområder i årene fremover. I EU-landene opplevde man også en økt forståelse for at utvidelsene i 2004 og 2007 var en fordel for de gamle medlemslandene. Justeringen av landbrukspolitikken kombinert med høyere priser på landbruksprodukter ga ny dynamikk og økt endringsvilje på et område som før har vært låst. Ved siden av de store økningene i forsknings og utdannelsesprogrammene klarte man også å bli enige om å skape et European Institute of Technology (EIT) Utvidelse mot nye medlemsland i Balkan-området går også fremover selv om Tyrkiadebatten er og forblir het. Mer kritisk er utenrikspolitikken der EU-landene har vanskeligheter med å finne felles holdninger. Energiutfordringene stiller store krav på en felles utenrikspolitikk og dette blir et hovedområde i tiden fremover. Den økte konkurransen fra lavlønnsland har også skapt grobunn for mer proteksjonisme i noen av de store EU-landene. EU har derfor ikke fått gjennom alle de liberaliseringene de hadde planlagt innenfor det Indre Markedet.

2 Norge og EU Norge og EU har hatt et stabilt forhold i Fokuset på energi og klima har gitt Norge en viktig rolle som stabil og demokratisk leverandør av olje og gass. Svalbard og nordområdene har også blitt brukt til å skape en posisjon på klimaområdet. Svalbard og Hurtigruta har blitt favorittsteder for EU-byråkrater og politikere. Rogaland og EU Rogaland er en virkelig aktør i Europa som deltar i europeisk samarbeid på skole, forskning, kultur og regionalsiden. I regionen finner man også eksportører og importører som til og med leverer politiske rollespill til Europaparlamentet sammen med Europakontoret. I 2007 startet det store forskningsprogrammet (FP7) og Rogaland er bedre forberedt en noen gang. Med EU fagenheten (UIS/IRIS/HSH/SUS) kan vi gi forskerne den assistansen de behøver for å gå fra ide til søknad. Den første utlysningen har gitt et økt antall søknader fra Rogaland. I tillegg til dette er det veldig stor aktivitet innenfor Interregprogrammet og vi forventer mange søknader med deltagelse fra Rogaland i de første utlysningene i I 2007 gjennomførte vi for første gang et stort arrangement i. Stavanger 2008 ble presentert og vi benyttet anledningen til å sementere mange kontakter med EU- Institusjonene. Med nye og bedre lokaler har vi også kunnet gjennomføre mange workshops og mottagelser på kontoret i forbindelse med besøk fra regionen. Interessen for å lære seg hvordan EU fungerer er stor. Med rollespill, kafédebatter, foredrag og enkeltmøter har vi produkter som er godt tilpasset ambisiøse og nysgjerrige europeiske aktører. Vi har sammen med UiS gjennomført et 15-studiepoeng kurs i Internasjonalisering som vi vinteren 2007 gjennomførte for 4. gang med 60 europeiske studenter. Kontoret i Kontoret ligger sentralt blant EU-institusjonene og har i dag følgende bemanning: Pål Jacob Jacobsen: leder Stavanger-regionens Europakontor (80 % SRE) Kyrre Aas: Konsulent på kontoret til mai 2007 Lillian Dale: Konsulent på kontoret fra mai 2007 Ines Aparicio: Prosjektmedarbeider med fokus på Sør-Europa og kursvirksomhet (dekkes av OneMarket finansiering per prosjekt) Emily von Sydow: journalist, ikke aktiv med Stavanger-regionens Europakontor, men bidrar med kunnskap og informasjon (dekkes per prosjekt)

3 (Det gamle kontoret raste sammen i stormen i januar 2007 og 1. April flyttet vi til fine lokaler like ved Europaparlamentet) Kunnskapen på kontoret SRE skal knytte sammen utviklingen i EU og Europa med utviklingen i Rogaland og hjelpe til med å utnytte de muligheter som dukker opp. For å klare dette har vi på kontoret bygget opp høy kunnskap på følgende områder: Strategier mot EU og Europa EU/EØS-politikk EUs kompromissprosess Interkulturelt samarbeid Språk (i dag: norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk) Organisering av kurs og seminarer EU-programmer (FoU, innovasjon og kultur) Noen europeiske temaer vi har fulgt tett i 2007: FoU o Generell informasjon om det nye forskningsprogrammet 7. rammeprogram o Energiforskning (offshore vindenergi, marin energi, CCS og energisystemer) o Forskning på helsetjenester Kultur o Kulturprogrammet o Kultur og kreativitet i europeiske regioner Energi o Utarbeidelsen av EUs energi- og klimapolitikk o Fornybare energinettverk Byer og regioner o Klima og energi i byer o Regionalisering i Europa Mat o Matnettverk Spredning av kunnskap og informasjon Kunnskapen skal distribueres til Rogaland og dette gjør vi på følgende måter: Nyhetsbrev og artikler 6 nyhetsbrev 11 artikler til Rosenkilden (Næringsforeningen for Stavanger-regionen) 4 artikler i Rogaland i Utvikling (Fylket) 4 artikkel i HIN's medlemsblad

4 Hjemmebesøk og reiser for SRE Pål Jacob har vært på hjemmebesøk 10 ganger pluss reiser til Budapest og Lille for eierne. Kyrre Aas har vært på møter i Rogaland 2 ganger og Lillian Dale 1 ganger i perioden i tillegg til reisen som hun gjennomførte med praktikanter fra Europakommisjonen. Foredrag Vi har holdt foredrag og presentasjoner for grupper på besøk i og på møter i Rogaland. Her er noen eksempler på temaer: Om EESO for Energikomité i Europaparlamentet Om rollespillprosjekt for jury i Europaparlamentet Om Stavanger 2008 for EU-delegasjonen og norsk nettverk i Foredrag i Toulouse om våre erfaringer fra med Stavanger 2008 Om partnersøk og prosjektarbeid for Vestlandsrådet Vi var moderator for møte i FINE-prosjektet (Regions Of Knowledge) Om EUs energipolitikk for ledergruppen i Polytec Om Stavanger-regionen i Europa for studenter på NTNU i Trondheim Om endringer i EU for Næringsforeningen/SMB konferansen Foredrag om EU for ansatte i Kruse Smith på studietur til Tallin Foredrag for frivillighetstjenesten i Rogaland om hvordan man i Europa ser på frivillighetsarbeide To foredrag om Europa for elever fra St Olav videregående skole I tillegg holder vi presentasjoner på seminarer vi arrangerer, ved brukermøter og andre arrangementer. Totalt sett så holdt vi presentasjoner i perioden. Nettverk i Vi har i perioden deltatt aktivt i ERRIN-nettverket i. Nettverket er et regionalt innovasjonsnettverk som kan hjelpe oss mye i forhold til deltagelse i EU-programmene. Vi deltok også i arbeidsgruppen som utarbeidet nettverkets nye strategi og deltar aktivt på møter av interesse for aktører i Rogaland. Et økende antall representanter fra regionen er på enkeltmøter i og kommer innom for diskusjon og hjelp. I tillegg til dette har vi jevnlige besøk fra studenter, forskere og andre som er interessert i regionalkontorene. Vi deltar i Norsk Næringslivsforum, Norsk IT- og forskningsforum, Møter med KS og andre nroske regionalkontor, orienteringsmøte etter EØS-komiteen og i profileringsforumet for Norge i. Vi deltar også på EUs informasjondager for utvalgte programmer. Det norske EU-delegasjonen har økt sin åpenhet mot omverden og vi deltar jevnlig på møter med norske ministere, statssekretærer eller andre fra departementene er som på besøk i.

5 Seminar og kurs Planlegging og gjennomføring av 15-studiepoengs kurs i Europakunnskap på UIS for 60 studenter (planlegging, foredrag, retting og eksamensarbeid) Planlegging og gjennomføring av møter og foredrag for styringsgruppen til fagenheten for EU-forskning på UIS Planlegging og gjennomføring av seminar for Sandnes Tomteselskap i SR Bank Skudneshavn organisering av miniseminar i ONS organisering og gjennomføring av møter i Sandnes kommune økonomiavdeling organisering og gjennomføring av seminar i Planlegging og gjennomføring av møter for NAV og Næringsforeningen i Lille SR Bank bedriftsrådgivere - planlegging og gjennomføring av seminar i Lærere Kopervik videregående skole - planlegging og gjennomføring av seminar i Sandnes kommune, personal planlegging og gjennomføring av seminar i OLF - Planlegging for seminar 2008 Organisering og gjennomføring av miniseminar/halvdag for nei til EU i SR-bank stab finansielle tjenester organisering og gjennomføring av seminar i Organisering og gjennomføring av møter/foredrag for Sola kommune i Organisering og gjennomføring av seminar for lærere ved Åkra ungdomsskole i Organisering og gjennomføring av seminar for administrativ gruppe på UIS i og Gent Hetland videregående skole organisering og gjennomføring av seminar i, Boulogne sur Mer og Dunkerque IRIS/Risavika organisering og gjennomføring av møter om CCS og 7RP i I tillegg til dette har Rogaland Fylke, Numusic og Fagenheten for EU-forskning brukt kontoret til møter og workshop. I tillegg kommer forberedelser for alle de seminarene som er bestilt for vinter/vår Vi har i perioden deltatt i planlegging og gjennomføring av to brukermøter på Haugalandet o Et om Regions of Knowledge-programmet som ledet til EU-søknaden o Et om offshore vind og marine energi som utviklet seg til et stort og viktig seminar med deltagelse fra og Bremerhaven Hospitanter Vi har i perioden hatt to hospitanter: Fra Stavangerregionen Næringsutvikling kommunikasjon og markedsføring Fra Rogaland Ressurssenter NCCE prosjektet Karmøy offshore vind og marin energi

6 Hospitantopphold varer 3-10 dager og stiller store krav til SRE og til hospitantene. Hospitanten må ha en tydelig oppgave med EU-dimensjon og være i stand til å gjennomføre møter med personer fra EU-institusjoner og andre organisasjoner i og nærliggende land. SRE hjelper til med valg av oppgave, organisering av opphold, vi leter frem personer og avtaler møter (ca total) og i tillegg er vi med på en del av møtene. På grunn av kontorproblemene kunne vi ikke ha hospitant vinter/vår 2007 Markedsaktiviteter og EU prosjekter Enkeltoppgaver 2007 Større prosjekter: Stavanger2008/Kulturhovedstad - oppfølging mot EU, arbeid med kulturprogrammer og stor presentasjon av Stavanger2008 for beslutningstakere, kulturarbeid og media i (120 personer) Media Farm videreføring av prosjekt mot EU finne partner lage søknad og delta som partner i prosjektet Asplan Viak deltagelse i arbeidet med Konjunkturbarometeret for høsten 2007 i Rogaland fokus på kvotehandel (ETS) og europeiske kommentarer til andre kapitler Aktiv deltager i liten prosjektgruppe om å skape en energi tenketank (EESO) i Stavanger presentasjon i Europaparlamentet og kontakter i Europakommisjonen Praktikanter til Rogaland organisere og gjennomføre reise for 14 praktikanter fra Europakommisjonen (DG TREN energi og transport) til Rogaland Utarbeidelse av søknad til samarbeidsprosjekt med Ungarn om FoU (rettet mot EØS-mekanismen) møter i Stavanger, og Budapest og søknad sendt i desember 2007 Mindre prosjekter og spørsmål: Dalanerådet utvikling av samarbeidsprosjekt Green Fish med Galicia regionen ble ikke gjennomført Støtte til studenter ved UIS med bacheloroppgave om EUs energipolitikk Hjelp til UIS-forsker med å finne en skrivepartner om CCS i EU Diverse hjelp til SMI og Dale om Concertoprosjekt ECO-Innovation programme i EU for Greater Stavanger Sandnes kommune programmer IKT Arkitekt-kultur utstilling kontakter med Norwegian Wood og S2008 Møte med deltager fra Rogaland på KS seminar i Spørsmål om samfunnsforskning fra UIS IKT bedrift spørsmål om CRAFT Diverse arbeide om SmartGrid programmet i 7RP IRIS Maritimt nettverk Skudneshavn diverse spørsmål

7 Teknologibedrift sjekk av europeisk leverandør Masterstudent UIS hjelp med oppgave Stavanger kommune spørsmål om EU og dets politikk mot menneskehandel Journalistreise Stavanger arbeide med å få med S2008 Service bedrift olje spørsmål om arbeidskraft Konsulent EU prosjekter og arbeidskraft Teknologibedrift samarbeidsmuligheter energi i fiskebåter Konsulentfirma støtte miljøteknologi Hå kommune EØS midler Indsutribedrift forslag HMS prosjekt Konsulentfirma arbeidsinnvandring IKT bedrift EU direktiv Konsulentfirma spørsmål om samfunnsregnskap Flynettverket på Sola diverse spørsmål om europeiske nettverk Klepp kommune folkehelseprosjekt Greater Stavanger/Karmøy - Hjelp med å komme med i Offshore vind prosjekt (Interreg) Stavanger/SMI - Hjelp med deltagelse i fornybar by prosjekt (Interreg) Internettbedrift hjelp med EU regler for moms Filmkraft Møte i om muligheter i EU Konsulentfirma hjelp og deltagelse i forslag til KS Stavanger kommune om frivillighetsprogrammet Rogaland Europeisk ungdom råd om Stavanger2008 Sandnes kommune om CURE program for byer Forskningsmøter med EU-forskningsmyndighetene fra Midi-Pyrénées Forskningsmøter med EU-forskningsmyndighetene fra Basse-Normandie Møter med nettverket si tous les ports du monde om Kultur/næringslivssamarbeide Vi har i første halvår 2007 sendt ca 40 partnersøk fra europeiske forskere, skoler eller regioner til utvalgte miljøer i Rogaland Komite-arbeid Vi deltok i komiteen for ICTPI 2007 i Stavanger Vi deltar i komiteen for EVS24 i Stavanger 2009 Interne SRE-aktiviteter Vedlikehold og utarbeidelse av ny profil og nye hjemmesider for SRE Diverse presentasjoner rundt SRE og strategi mot 2013 for arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen Deltagelse på seminarer, nettverksmøter, informasjonsmøter og enkeltmøter med andre regionen, mottagelser og annet kontaktskapende arbeid.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE?

NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? NORGE I EUROPA HVORDAN FUNGERER EU? HVA BETYR DET FOR NORGE? 1 NORGE OG EU Norge er ikke medlem av Den europeiske union. Likevel har EUs politikk og lover stor innflytelse på Norge. Hvorfor er det slik,

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2010. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2010 Innledning Finanskrisen og EUs nye vekststrategi Europa 2020-strategien er to forhold som har fått mye oppmerksomhet i EU i 2010. Finanskrisen som slo inn høsten 2008 med redusert verdiskaping

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03.12.2008 kl. 10:00 Møtested: Hotel Augustin, Trondheim Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SAKLISTE Saker til behandling 64/2008 Godkjenning av møtebok

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15

Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Årsrapport 2005 Innhold: Innledning side 3 Om oss side 4 Årsberetning side 6 Året som gikk side 9 Årets høydepunkter side 13 Et eksternt synspunkt side 15 Resultatregnskap side 16 Balanse side 17 Noter

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling

Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal samhandling Handlingsplan 2013/2014 Vedtatt i fylkesutvalget 13. juni 2013 Sak nr. 81/13 Innledning Vestfold fylkeskommunes strategi for internasjonal

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT

EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT EVALUERINGSRAPPORT MAGMA GEOPARK AS STATUS ETTER 2,5 ÅRS DRIFT PÅL THJØMØE EGERSUND 18 OKTOBER 2011 Abstrakt Denne evalueringen er laget på bakgrunn av et vedtak i Eigersund kommune, om at en vurdering

Detaljer