Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007"

Transkript

1 Stavanger-regionens Europakontor 23 Rue du Luxembourg B-1000 Belgia Tel Mobil: Faks: Aktivitetsrapport fra januar 2007 til desember 2007 Vi har hatt et interessant år på Europakontoret og nedenfor finner der en kort presenatsjon om hvordan vi har opplevd utviklingen i Europa og hvilke brukere og problemstillinger som vi har arbeidet med. Utviklingen i EU 2007 var et år der man forventet seg at EUs maskin skulle stoppe opp. Grunnlovstraktaten var stoppet av nederlandske og franske velgere og 27 medlemsland med veldig ulike utgangspunkt skulle med de gamle prosessene bli enige om felles regler og felles politikk. Som ofte i kriser så tar man seg sammen, og det gjorde EU også. Mye på grunn av ytre hendelser og ytre fiender som vi på Europakontoret liker å snakke om. Et nytt regelverk for beslutningsprosessen i EU har blitt godkjent av regjeringene og venter på godkjennelse i nasjonale parlamenter og folkeavstemninger i året som kommer. Klimautfordringer, Russlands muskler på energisiden og konkurransen fra Kina og India er de ytre hendelsene som har satt press på EU. Man ble enige om en felles Energi- og klimapolitikk som kommer til å dominere de fleste politikkområder i årene fremover. I EU-landene opplevde man også en økt forståelse for at utvidelsene i 2004 og 2007 var en fordel for de gamle medlemslandene. Justeringen av landbrukspolitikken kombinert med høyere priser på landbruksprodukter ga ny dynamikk og økt endringsvilje på et område som før har vært låst. Ved siden av de store økningene i forsknings og utdannelsesprogrammene klarte man også å bli enige om å skape et European Institute of Technology (EIT) Utvidelse mot nye medlemsland i Balkan-området går også fremover selv om Tyrkiadebatten er og forblir het. Mer kritisk er utenrikspolitikken der EU-landene har vanskeligheter med å finne felles holdninger. Energiutfordringene stiller store krav på en felles utenrikspolitikk og dette blir et hovedområde i tiden fremover. Den økte konkurransen fra lavlønnsland har også skapt grobunn for mer proteksjonisme i noen av de store EU-landene. EU har derfor ikke fått gjennom alle de liberaliseringene de hadde planlagt innenfor det Indre Markedet.

2 Norge og EU Norge og EU har hatt et stabilt forhold i Fokuset på energi og klima har gitt Norge en viktig rolle som stabil og demokratisk leverandør av olje og gass. Svalbard og nordområdene har også blitt brukt til å skape en posisjon på klimaområdet. Svalbard og Hurtigruta har blitt favorittsteder for EU-byråkrater og politikere. Rogaland og EU Rogaland er en virkelig aktør i Europa som deltar i europeisk samarbeid på skole, forskning, kultur og regionalsiden. I regionen finner man også eksportører og importører som til og med leverer politiske rollespill til Europaparlamentet sammen med Europakontoret. I 2007 startet det store forskningsprogrammet (FP7) og Rogaland er bedre forberedt en noen gang. Med EU fagenheten (UIS/IRIS/HSH/SUS) kan vi gi forskerne den assistansen de behøver for å gå fra ide til søknad. Den første utlysningen har gitt et økt antall søknader fra Rogaland. I tillegg til dette er det veldig stor aktivitet innenfor Interregprogrammet og vi forventer mange søknader med deltagelse fra Rogaland i de første utlysningene i I 2007 gjennomførte vi for første gang et stort arrangement i. Stavanger 2008 ble presentert og vi benyttet anledningen til å sementere mange kontakter med EU- Institusjonene. Med nye og bedre lokaler har vi også kunnet gjennomføre mange workshops og mottagelser på kontoret i forbindelse med besøk fra regionen. Interessen for å lære seg hvordan EU fungerer er stor. Med rollespill, kafédebatter, foredrag og enkeltmøter har vi produkter som er godt tilpasset ambisiøse og nysgjerrige europeiske aktører. Vi har sammen med UiS gjennomført et 15-studiepoeng kurs i Internasjonalisering som vi vinteren 2007 gjennomførte for 4. gang med 60 europeiske studenter. Kontoret i Kontoret ligger sentralt blant EU-institusjonene og har i dag følgende bemanning: Pål Jacob Jacobsen: leder Stavanger-regionens Europakontor (80 % SRE) Kyrre Aas: Konsulent på kontoret til mai 2007 Lillian Dale: Konsulent på kontoret fra mai 2007 Ines Aparicio: Prosjektmedarbeider med fokus på Sør-Europa og kursvirksomhet (dekkes av OneMarket finansiering per prosjekt) Emily von Sydow: journalist, ikke aktiv med Stavanger-regionens Europakontor, men bidrar med kunnskap og informasjon (dekkes per prosjekt)

3 (Det gamle kontoret raste sammen i stormen i januar 2007 og 1. April flyttet vi til fine lokaler like ved Europaparlamentet) Kunnskapen på kontoret SRE skal knytte sammen utviklingen i EU og Europa med utviklingen i Rogaland og hjelpe til med å utnytte de muligheter som dukker opp. For å klare dette har vi på kontoret bygget opp høy kunnskap på følgende områder: Strategier mot EU og Europa EU/EØS-politikk EUs kompromissprosess Interkulturelt samarbeid Språk (i dag: norsk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk) Organisering av kurs og seminarer EU-programmer (FoU, innovasjon og kultur) Noen europeiske temaer vi har fulgt tett i 2007: FoU o Generell informasjon om det nye forskningsprogrammet 7. rammeprogram o Energiforskning (offshore vindenergi, marin energi, CCS og energisystemer) o Forskning på helsetjenester Kultur o Kulturprogrammet o Kultur og kreativitet i europeiske regioner Energi o Utarbeidelsen av EUs energi- og klimapolitikk o Fornybare energinettverk Byer og regioner o Klima og energi i byer o Regionalisering i Europa Mat o Matnettverk Spredning av kunnskap og informasjon Kunnskapen skal distribueres til Rogaland og dette gjør vi på følgende måter: Nyhetsbrev og artikler 6 nyhetsbrev 11 artikler til Rosenkilden (Næringsforeningen for Stavanger-regionen) 4 artikler i Rogaland i Utvikling (Fylket) 4 artikkel i HIN's medlemsblad

4 Hjemmebesøk og reiser for SRE Pål Jacob har vært på hjemmebesøk 10 ganger pluss reiser til Budapest og Lille for eierne. Kyrre Aas har vært på møter i Rogaland 2 ganger og Lillian Dale 1 ganger i perioden i tillegg til reisen som hun gjennomførte med praktikanter fra Europakommisjonen. Foredrag Vi har holdt foredrag og presentasjoner for grupper på besøk i og på møter i Rogaland. Her er noen eksempler på temaer: Om EESO for Energikomité i Europaparlamentet Om rollespillprosjekt for jury i Europaparlamentet Om Stavanger 2008 for EU-delegasjonen og norsk nettverk i Foredrag i Toulouse om våre erfaringer fra med Stavanger 2008 Om partnersøk og prosjektarbeid for Vestlandsrådet Vi var moderator for møte i FINE-prosjektet (Regions Of Knowledge) Om EUs energipolitikk for ledergruppen i Polytec Om Stavanger-regionen i Europa for studenter på NTNU i Trondheim Om endringer i EU for Næringsforeningen/SMB konferansen Foredrag om EU for ansatte i Kruse Smith på studietur til Tallin Foredrag for frivillighetstjenesten i Rogaland om hvordan man i Europa ser på frivillighetsarbeide To foredrag om Europa for elever fra St Olav videregående skole I tillegg holder vi presentasjoner på seminarer vi arrangerer, ved brukermøter og andre arrangementer. Totalt sett så holdt vi presentasjoner i perioden. Nettverk i Vi har i perioden deltatt aktivt i ERRIN-nettverket i. Nettverket er et regionalt innovasjonsnettverk som kan hjelpe oss mye i forhold til deltagelse i EU-programmene. Vi deltok også i arbeidsgruppen som utarbeidet nettverkets nye strategi og deltar aktivt på møter av interesse for aktører i Rogaland. Et økende antall representanter fra regionen er på enkeltmøter i og kommer innom for diskusjon og hjelp. I tillegg til dette har vi jevnlige besøk fra studenter, forskere og andre som er interessert i regionalkontorene. Vi deltar i Norsk Næringslivsforum, Norsk IT- og forskningsforum, Møter med KS og andre nroske regionalkontor, orienteringsmøte etter EØS-komiteen og i profileringsforumet for Norge i. Vi deltar også på EUs informasjondager for utvalgte programmer. Det norske EU-delegasjonen har økt sin åpenhet mot omverden og vi deltar jevnlig på møter med norske ministere, statssekretærer eller andre fra departementene er som på besøk i.

5 Seminar og kurs Planlegging og gjennomføring av 15-studiepoengs kurs i Europakunnskap på UIS for 60 studenter (planlegging, foredrag, retting og eksamensarbeid) Planlegging og gjennomføring av møter og foredrag for styringsgruppen til fagenheten for EU-forskning på UIS Planlegging og gjennomføring av seminar for Sandnes Tomteselskap i SR Bank Skudneshavn organisering av miniseminar i ONS organisering og gjennomføring av møter i Sandnes kommune økonomiavdeling organisering og gjennomføring av seminar i Planlegging og gjennomføring av møter for NAV og Næringsforeningen i Lille SR Bank bedriftsrådgivere - planlegging og gjennomføring av seminar i Lærere Kopervik videregående skole - planlegging og gjennomføring av seminar i Sandnes kommune, personal planlegging og gjennomføring av seminar i OLF - Planlegging for seminar 2008 Organisering og gjennomføring av miniseminar/halvdag for nei til EU i SR-bank stab finansielle tjenester organisering og gjennomføring av seminar i Organisering og gjennomføring av møter/foredrag for Sola kommune i Organisering og gjennomføring av seminar for lærere ved Åkra ungdomsskole i Organisering og gjennomføring av seminar for administrativ gruppe på UIS i og Gent Hetland videregående skole organisering og gjennomføring av seminar i, Boulogne sur Mer og Dunkerque IRIS/Risavika organisering og gjennomføring av møter om CCS og 7RP i I tillegg til dette har Rogaland Fylke, Numusic og Fagenheten for EU-forskning brukt kontoret til møter og workshop. I tillegg kommer forberedelser for alle de seminarene som er bestilt for vinter/vår Vi har i perioden deltatt i planlegging og gjennomføring av to brukermøter på Haugalandet o Et om Regions of Knowledge-programmet som ledet til EU-søknaden o Et om offshore vind og marine energi som utviklet seg til et stort og viktig seminar med deltagelse fra og Bremerhaven Hospitanter Vi har i perioden hatt to hospitanter: Fra Stavangerregionen Næringsutvikling kommunikasjon og markedsføring Fra Rogaland Ressurssenter NCCE prosjektet Karmøy offshore vind og marin energi

6 Hospitantopphold varer 3-10 dager og stiller store krav til SRE og til hospitantene. Hospitanten må ha en tydelig oppgave med EU-dimensjon og være i stand til å gjennomføre møter med personer fra EU-institusjoner og andre organisasjoner i og nærliggende land. SRE hjelper til med valg av oppgave, organisering av opphold, vi leter frem personer og avtaler møter (ca total) og i tillegg er vi med på en del av møtene. På grunn av kontorproblemene kunne vi ikke ha hospitant vinter/vår 2007 Markedsaktiviteter og EU prosjekter Enkeltoppgaver 2007 Større prosjekter: Stavanger2008/Kulturhovedstad - oppfølging mot EU, arbeid med kulturprogrammer og stor presentasjon av Stavanger2008 for beslutningstakere, kulturarbeid og media i (120 personer) Media Farm videreføring av prosjekt mot EU finne partner lage søknad og delta som partner i prosjektet Asplan Viak deltagelse i arbeidet med Konjunkturbarometeret for høsten 2007 i Rogaland fokus på kvotehandel (ETS) og europeiske kommentarer til andre kapitler Aktiv deltager i liten prosjektgruppe om å skape en energi tenketank (EESO) i Stavanger presentasjon i Europaparlamentet og kontakter i Europakommisjonen Praktikanter til Rogaland organisere og gjennomføre reise for 14 praktikanter fra Europakommisjonen (DG TREN energi og transport) til Rogaland Utarbeidelse av søknad til samarbeidsprosjekt med Ungarn om FoU (rettet mot EØS-mekanismen) møter i Stavanger, og Budapest og søknad sendt i desember 2007 Mindre prosjekter og spørsmål: Dalanerådet utvikling av samarbeidsprosjekt Green Fish med Galicia regionen ble ikke gjennomført Støtte til studenter ved UIS med bacheloroppgave om EUs energipolitikk Hjelp til UIS-forsker med å finne en skrivepartner om CCS i EU Diverse hjelp til SMI og Dale om Concertoprosjekt ECO-Innovation programme i EU for Greater Stavanger Sandnes kommune programmer IKT Arkitekt-kultur utstilling kontakter med Norwegian Wood og S2008 Møte med deltager fra Rogaland på KS seminar i Spørsmål om samfunnsforskning fra UIS IKT bedrift spørsmål om CRAFT Diverse arbeide om SmartGrid programmet i 7RP IRIS Maritimt nettverk Skudneshavn diverse spørsmål

7 Teknologibedrift sjekk av europeisk leverandør Masterstudent UIS hjelp med oppgave Stavanger kommune spørsmål om EU og dets politikk mot menneskehandel Journalistreise Stavanger arbeide med å få med S2008 Service bedrift olje spørsmål om arbeidskraft Konsulent EU prosjekter og arbeidskraft Teknologibedrift samarbeidsmuligheter energi i fiskebåter Konsulentfirma støtte miljøteknologi Hå kommune EØS midler Indsutribedrift forslag HMS prosjekt Konsulentfirma arbeidsinnvandring IKT bedrift EU direktiv Konsulentfirma spørsmål om samfunnsregnskap Flynettverket på Sola diverse spørsmål om europeiske nettverk Klepp kommune folkehelseprosjekt Greater Stavanger/Karmøy - Hjelp med å komme med i Offshore vind prosjekt (Interreg) Stavanger/SMI - Hjelp med deltagelse i fornybar by prosjekt (Interreg) Internettbedrift hjelp med EU regler for moms Filmkraft Møte i om muligheter i EU Konsulentfirma hjelp og deltagelse i forslag til KS Stavanger kommune om frivillighetsprogrammet Rogaland Europeisk ungdom råd om Stavanger2008 Sandnes kommune om CURE program for byer Forskningsmøter med EU-forskningsmyndighetene fra Midi-Pyrénées Forskningsmøter med EU-forskningsmyndighetene fra Basse-Normandie Møter med nettverket si tous les ports du monde om Kultur/næringslivssamarbeide Vi har i første halvår 2007 sendt ca 40 partnersøk fra europeiske forskere, skoler eller regioner til utvalgte miljøer i Rogaland Komite-arbeid Vi deltok i komiteen for ICTPI 2007 i Stavanger Vi deltar i komiteen for EVS24 i Stavanger 2009 Interne SRE-aktiviteter Vedlikehold og utarbeidelse av ny profil og nye hjemmesider for SRE Diverse presentasjoner rundt SRE og strategi mot 2013 for arbeidsgruppen og den politiske styringsgruppen Deltagelse på seminarer, nettverksmøter, informasjonsmøter og enkeltmøter med andre regionen, mottagelser og annet kontaktskapende arbeid.

Stavanger regionens Europakontor Årsrapport 2007

Stavanger regionens Europakontor Årsrapport 2007 Stavanger regionens Europakontor Å Eierne av Stavanger regionens Europakontor Styringsgruppen for Stavanger regionens Europakontor ( SrE) har i møtet 9.4.2008 vedtatt følgende årsrapport for driftsåret

Detaljer

EU fra energi til økonomi

EU fra energi til økonomi Aktivitetsrapport fra januar til juni 2008 Vi har hatt et hektisk og interessant første halvår på Europakontoret. Nedenfor finner dere en kort presentasjon. Delvis om hvordan vi har opplevd utviklingen

Detaljer

Aktivitetesrapport fra januar 2006 til juni 2006

Aktivitetesrapport fra januar 2006 til juni 2006 Stavanger-regionens Europakontor 37 Rue de la Tourelle B-1040 Belgia Tel. 0032 2 231 18 84 Faks: 0032 2 280 06 90 pal@onemarket.be www.one-market.org Aktivitetesrapport fra januar 2006 til juni 2006 UTVIKLINGEN

Detaljer

Aktivitetsrapport for Juli-Desember 2009

Aktivitetsrapport for Juli-Desember 2009 Aktivitetsrapport for Juli-Desember 2009 Kontoret i Brussel Kontoret ligger sentralt blant EU-institusjonene og har i dag følgende bemanning: Pål Jacob Jacobsen: leder Stavanger-regionens Europakontor

Detaljer

Aktivitetsrapport fra juli 2006 til desember 2006

Aktivitetsrapport fra juli 2006 til desember 2006 Stavangerregionens Europakontor 37 Rue de la Tourelle B-1040 Belgia Tel. 0032 2 231 18 84 Faks: 0032 2 280 06 90 pal@onemarket.be www.one-market.org Aktivitetsrapport fra juli 2006 til desember 2006 Stavanger-regionens

Detaljer

Aktivitetsrapport fra januar til juni 2009

Aktivitetsrapport fra januar til juni 2009 Aktivitetsrapport fra januar til juni 2009 Den økonomiske krisen dominerer i EU Den økonomiske krisen har også slått hardt mot EU-landene. Store sentrale land som Frankrike, Polen og Tyskland ser ut til

Detaljer

Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006:

Jeg velger å dele året opp i seks områder som alle har vært viktige for EU i 2006: Stavangerregionens Europakontor pal@onemarket.be www.one-market.org SAK 03/07 Årsrapport 2006 Stavanger-regionens Europakontor skal fungere som et kunnskapssenter om EU og Europa for regionen og bidra

Detaljer

Dette dokumentet skal være et innpill til strategiarbeidet for SRE for perioden

Dette dokumentet skal være et innpill til strategiarbeidet for SRE for perioden Stavanger-regionens Europakontor Regionale muligheter og strategisk retning frem mot 2013 (sammendrag 3/10-2007) Europakontoret er regionens kompetansesenter om EU og Europa. Europakontoret skal bidra

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

KS arbeid med europapolitikk. Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015

KS arbeid med europapolitikk. Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015 KS arbeid med europapolitikk Bente Stenberg-Nilsen, seniorrådgiver KS Europakontor Brussel Østre Agder, 2. juni 2015 Belgia Føderalt, konstitusjonelt monarki fra 1981 Tre offisielle språk Tre regioner:

Detaljer

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor

Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Hvor går EU og hva betyr det for norske kommuner? Høstkonferanse KS Møre og Romsdal, 04.11.2016 Åse Erdal, leder KS Brusselkontor Det europeiske råd («toppmøte») og Ministerrådet («rådet») EU-landenes

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status

Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor. Orientering om status Team Bodø K Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.09.2010 50639/2010 2010/1117 3 U00 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/117 Formannskapet 29.09.2010 Partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor.

Detaljer

KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel

KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel KS Brusselkontor Etablert 1993 Tre stillinger Hospiteringsordning Lokalisert i the European House of Cities, Municipalities

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

Årsrapport for Stavanger-regionens Europakontor Kontoret er et viktig redskap for å utnytte regionens internasjonale dynamikk fullt ut og skal:

Årsrapport for Stavanger-regionens Europakontor Kontoret er et viktig redskap for å utnytte regionens internasjonale dynamikk fullt ut og skal: Årsrapport for Stavanger-regionens Europakontor 2009 Stavanger-regionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland.

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 9 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 9 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Oppland lederforum Den 6. til 8. mai var rådmann, assisterende rådmenn og fagenhetsledere fra Oppland fylkeskommune på studiebesøk til Brussel. Turen ble organisert i sammenheng med Opplands nylig vedtatte

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 10 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 10 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Kongsbergregionen i Brussel Kongsbergregionen på studiebesøk i Brussel 18. til 20. mai. En gruppe bestående av regionrådet, rådmannsutvalget, internasjonalt forum og sekretariatet ankom Brussel på ettermiddagen

Detaljer

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Et europeisk politisk nettverk for nøkkelkompetanser i skolen http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Om KeyCoNet-prosjektet KeyCoNet (2012-14) er et europeisk nettverk

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 13 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 13 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Nye hospitanter i Brussel I høst har vi fått gleden av å stille vårt kontor i Brussel til disposisjon for to hospitanter fra våre medlemmer, Ivar Haug fra Vestfold, og Gunn Beate Kaasa fra Buskerud. Vi

Detaljer

EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne

EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne EU-rådgivningstjenester i Innovasjon Norge Europeiske samarbeidsmuligheter for nordnorsk næringsliv Mo i Rana, 07.09.10 Ingrid Martenson Bortne Europakommisjonens eget bedriftsrådgivernettverk for SMB

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10.

Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10. Europeisk miljøpolitikk Henrik H. Eriksen, Miljøråd Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - Vest-Agder fylkeskommune, 10. oktober 2008 EUs miljøpolitikk Utvidet kompetanse på miljø, blir styrket

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD

Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD Europapolitisk Forum, 22. september, Hammerfest Punkt 2. Team Norway innlegg for statssekretær Elsbeth Tronstad, UD Utkast 4 sendt Biering, 16.09.16 Vi er inne i en situasjon der god lagarbeid er viktigere

Detaljer

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim!

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim! Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim! Nidarosdomen NNidarodsomen EU`s historie, EFTA og EØS-avtalen de store linjene. Lillehammer 23. 25. oktober 2012 EU-institusjonene

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison

Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison Verdien av en idé ligger i å bruke den. Thomas Alva Edison HER Stine og Hege var trøtte av å gå i det samme som alle andre. Løsningen ble å starte egen butikk: Cosmo Clothing. Gode råd og kurs fra Skape

Detaljer

EU-prosjekter i Rogaland - oppdatert 2.mars 2009

EU-prosjekter i Rogaland - oppdatert 2.mars 2009 EU-prosjekter i Rogaland - oppdatert 2.mars 2009 1. Innledning Organisasjoner i Rogaland har fra tidlig på 90-tallet deltatt i EU-prosjekter. Noen prosjekter ligger under fylket, andre under kommunene

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

EUs energiagenda. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen mai 2009. 27. mai 2009

EUs energiagenda. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen mai 2009. 27. mai 2009 EUs energiagenda Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen mai 2009 EUs energiagenda energiforsyningssikkerhet et velfungerende energimarked bærekraftig energi energieffektivisering Strategic Energy

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Trøndelags Europakontor Funksjon i Brussel, fokus på samarbeid med HiST. 14. juni Rasmus Eiternes Guldvik Trainee Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Funksjon i Brussel, fokus på samarbeid med HiST. 14. juni Rasmus Eiternes Guldvik Trainee Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Funksjon i Brussel, fokus på samarbeid med HiST 14. juni 2012 Rasmus Eiternes Guldvik Trainee Trøndelags Europakontor Historisk bakteppe I dag Et kort tilbakeblikk på EUs historie

Detaljer

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren

EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren EU-delegasjonens arbeid, forholdet mellom Norge og EU, aktuelle saker for kommunesektoren KS kompetanseprogram Norsk kommunesektor og EU/EØS i praksis - 27. november 2013 EU-delegasjonen og ambassaden

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge

EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske unions delegasjon til Norge SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS EU delegasjonens rolle Diplomatisk forbindelse EU-Norge Ledes av ambassadør János Herman Hva gjør vi? EU i et nøtteskall Karianne Christiansen Rådgiver Den europeiske

Detaljer

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2011 Trøndelag... 3 Oslo Regionen...

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen

Skolen i byen byen i skolen Skolen i byen byen i skolen Kirsten Bøckman Rektor Tre hovedelementer: Hvem er vi? Hva er vi opptatt av? Hva tegner vi med blanke ark og fargestifter? Nøkkeltall: 1350 elevplasser videregående skole Ca

Detaljer

PES Prosjektetableringsstøtte

PES Prosjektetableringsstøtte PES Prosjektetableringsstøtte DEL XX / seksjonstittel Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress.

EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten Klimapolitikk i krysspress. EKSPERTPANEL Resultater fra spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Klimastiftelse som ledd i rapporten "Klimapolitikk i krysspress." Undersøkelsen ble gjennomført i andre halvdel av august. I alt henvendte

Detaljer

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen Mot oppstart av Horizon 2020 Forskningsråd Erik Yssen Norges deltakelse i rammeprogrammet for forskning Hvordan? Norge deltar på bakgrunn av EØS-avtalen Stortinget må gi sitt samtykke til deltakelse i

Detaljer

Hvordan påvirker EU norsk klima- og energipolitikk?

Hvordan påvirker EU norsk klima- og energipolitikk? Hvordan påvirker EU norsk klima- og energipolitikk? Elin Lerum Boasson, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt EBLs Kvinnenettverkskonferanse, 24.04.07 Innleggets innhold Hvilke av EUs politikkområder

Detaljer

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel

Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i Brussel Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2014 13481/2014 2013/3298 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/32 Formannskapet 05.03.2014 Partnerskap med Nord-Norges Europakontor i

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 1 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 1 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Ny praktikant Hans Kristian Jensen er ny praktikant ved Osloregionens Brusselkontor fra januar 2009. Hans Kristian er 26 år gammel masterstudent fra Lier i Buskerud. Han har en bachelorgrad i Europakunnskap

Detaljer

2. Innledning. 3. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2013

2. Innledning. 3. Politisk bakgrunn for Europaarbeidet i 2013 1. Sammendrag Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet høsten 1993 og er et samarbeid mellom 26 partnere fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland. Gjennom tilstedeværelse

Detaljer

Vest-Norges Brusselkontor (tittel) RUP ID: 459

Vest-Norges Brusselkontor (tittel) RUP ID: 459 SAMANDRAG AV Tiltak Brusselkontoret (akronym) Vest-Norges Brusselkontor (tittel) RUP ID: 459 NØKKELDATA År start slutt: 2003 Regional dekning: Vestlandet Status: Oppstarta Type prosess: Tiltak ANSVAR OG

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Trondheim kommunes internasjonale arbeid handlingsprogram 2013-2014

Trondheim kommunes internasjonale arbeid handlingsprogram 2013-2014 Gerhard Dalen, direktør for internasjonale relasjoner Trondheim kommunes internasjonale arbeid handlingsprogram 2013-2014 Foto: Carl-Erik Eriksson www.trondheim.kommune.no/kommunen/internasjonalerelasjoner

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Europeisk nettverksstrategi for Stavangerregionen

Europeisk nettverksstrategi for Stavangerregionen Pål Jacob Jacobsen & Jan Erik Karlsen Europeisk nettverksstrategi for Stavangerregionen 2003 Prosjektnummer: 56. 4573 Prosjektets tittel: SRE nettverksstrategi Kvalitetssikrer: Oppdragsgiver: Stavangerregionens

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Store muligheter. også for de små!

Store muligheter. også for de små! EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6.

Detaljer

Samarbeid, ledelse og medvirkning

Samarbeid, ledelse og medvirkning Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Et sikkert og godt arbeidsmiljø Samarbeid, ledelse og medvirkning www.healthy-workplaces.eu Det europeiske arbeidsmiljøorganet Et sikkert og

Detaljer

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA

EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA EuroTrans The Transformation and Sustainability of European Political Order Erik Oddvar Eriksen, senterleder ARENA Fra Forskningsmelding til utlysning Forskningsmeldingen: Europa og rett og politikk som

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

Energi EU - Norge. Studiereise energi 2013. Energiråd Bjørn Ståle Haavik, 22. januar 2013

Energi EU - Norge. Studiereise energi 2013. Energiråd Bjørn Ståle Haavik, 22. januar 2013 Energi EU - Norge Studiereise energi 2013 Energiråd Bjørn Ståle Haavik, 22. januar 2013 På agendaen Rollen til en norsk energiråd Energiforholdet mellom EU og Norge Energi under det irske formannskapet

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv

Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv Europeiske innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel? Elin Lerum Boasson, seniorforsker, CICERO Presentasjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201101493 : E: 033 : Sissel Hellevik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 07.06.2011 89/11 MELDINGER TIL FORMANNSKAPET 7.

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

Det regionale Europa. Molde 5.1.2011 Merete Mikkelsen Direktør,Vest-Norges Brusselkontor

Det regionale Europa. Molde 5.1.2011 Merete Mikkelsen Direktør,Vest-Norges Brusselkontor Det regionale Europa Molde 5.1.2011 Merete Mikkelsen Direktør,Vest-Norges Brusselkontor Hva er dette? Norske regionskontor i Brussel: - Stavangerregionens Europakontor 1993 - Trøndelags Europakontor

Detaljer

Britisk klimapolitikk. Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo

Britisk klimapolitikk. Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo Britisk klimapolitikk Siri Eritsland, Energy and Climate Change advisor, British Embassy Oslo Hvilke utfordringer står Storbritannia ovenfor? Energisikkerhet Utslippsreduksjon Holde prisene lave Massive

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

EU-tjenester for din bedrift. Lena Pedersen

EU-tjenester for din bedrift. Lena Pedersen EU-tjenester for din bedrift Lena Pedersen Enterprise Europe Network Stort europeisk nettverknettverk av bedriftsrådgivere European Commission Enterprise and Industry Del av Competitivness and Innovation

Detaljer

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014 Sak 2 EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Norske innspill og posisjoner, EØS EFTA forumets uttalelser til rammeverket, europeiske samarbeidsorganisasjoners uttalelser, KGs innspill til diskusjonen

Detaljer

Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO Har tysk og fransk en framtid innen norsk utdanning? Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO Alternativ tittel: Holder det med dårlig engelsk? Studenter

Detaljer

Regional næringsplanlegging

Regional næringsplanlegging Regional næringsplanlegging Finnøy Næringsforening, 12. mars 2015 Erling Brox, Greater Stavanger Stavanger-regionen: Én funksjonell region med felles bolig-, arbeids- og servicemarked Ett tydelig storbysenter

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT?

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? eller om noen praktiske erfaringer med å bistå norske SMB i å nå mål innen produkt- og prosessutvikling gjennom deltagelse i EUs rammeprogram for FoU rune.nilsen@teknologisk.no

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Internasjonalisering i tall

Internasjonalisering i tall Internasjonalisering i tall Universitets og høgskolerådet, 9 juni 2008 Stig Slipersæter, NIFU STEP Drivkrefter for internasjonalisering Vitenskapsinterne Forskningens universelle karakter Personlige nettverk

Detaljer

Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg

Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg Rogalandsmodellen distribuert produksjon,- felles oppgradering og salg Implement konferanse november 2014 Martin Sigmundstad Prosjektleder Biogass Rogaland Utgangspunkt = Landbruk Rogaland har landets

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler

arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler arealguiden.no Ola Saua Førland, mulighetsutvikler Greater Stavanger 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune 182.000 sysselsatte 323.000 innbyggere per 1. juli 2015 Én region med felles bo-, arbeids-

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid i RENERGI

Internasjonalt forskningssamarbeid i RENERGI Internasjonalt forskningssamarbeid i RENERGI Elizabeth Bauman Ofstad Programstyreleder RENEGI 1. September 2010 Dagens tekst Programmets strategiske tanker Hvilke arenaer RENERGI vektlegger Programmets

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer