Kvikkleire en utfordring for geoteknikere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvikkleire en utfordring for geoteknikere"

Transkript

1 Kvikkleire en utfordring for geoteknikere Geoteknikerdag DGF Odd Gregersen NGI

2

3

4

5 Siste istid

6 Siste istid

7 Saltioner bidro til at leire avsatt i havet fikk korthus struktur Korthuset klapper lett sammen når saltionene vaskes ut Etter Tor Løken

8 Kvikkleire har i uforstyrret tilstand nesten samme styrke som annen leire Etter omrøring kan den bli som tung væske Litt salt gjør susen

9 Grunnvannstrømning og diffusjon trekker saltet ut av leira Kvikk Oppsprukket berg Etter Tor Løken

10 Skredgroper - Romerike

11 Landhevning, erosjon og skred har omdannet flat sjøbunn til dagens terreng

12 Skredtyper Rotasjonsskred Retrogressiv skred Monolittiske sked

13 Skredutviklingen stopper hvis ikke kvikkleira får utløp nedstrøms Tørrskorpe Leire Kvikkleire

14 Retrogressivt flaskehalsskred, Borgen i Ullensaker 23 desember ,000 m 3

15 Lørenfallet langs Raumua, 2 juli ,8 mill m 3

16 Tesenfallet, Vorma 21 oktober 1795

17 Verdalsskredet 20 mai mill m omkom

18 Verdalsskredet 20 mai mill m omkom

19 Skredet i Skjelstadmarka, Stjørdal 14 september mill m 3-1 omkom

20 Trøgstad skredet 29 oktober mill m 3-4 omkom

21 Rissaskredet

22 The most recent landslide May 2007

23 Båstad skredet 5 desember mill m 3

24 Utløsende faktorer Naturlige årsaker: Erosjon Ekstrem nedbør Menneskelige inngrep: Fylling topp skråning Skjæring fot skråning Peleramming Fjerning av vegetasjon Utbygging, hydrologi

25 Fordeling av store skred gjennom året periode Antall Menneskelig årsak (20) Naturlig årsak (42) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Måned >10 mål eller 50,000 m 3

26 Årsak til store leirskred Antall skred Menneskelig årsak Naturlig årsak Periode

27 Helgåa - erosjonssikring

28 Stabilitetsanalyser Udrenert skjærstyrke Tas hensyn til anisotropi

29 Drenert og udrenert oppførsel i skjærforsøk 0,3 4 0, ,1 Drenert last Udrenert last Skjærtøyning, H (%)

30 Kvikkleire utviser markant sprøbrudd oppførsel Aktiv Ikke-sensitiv leire (s t =3-5) Kvikkleire (s t =50-100) Passiv

31

32 Det er utviklet avanserte numeriske modeller som tar direkte hensyn til kvikkleiras sprøbrudd oppførsel Plastisk jordoppførsel Sprøbrudd oppførsel Etter L. Andresen

33 Skredreduserende tiltak Kartlegging av fareområder Risikoklassifisering av fareområder Retningslinjer ved bygging i områder med fare for skred

34 Kartlegging av fareområder Områder med marin leire Topografiske kriterier Resultat av boringer Naturlig hellende terreng Ravinert terreng

35 Resultat av kartlegging Marin leire: km 2 Kartlagt areal: km 2 Skredfarlig areal: 550 km 2 Antall soner: 1.650

36 Faresonekart, Stjørdal

37 Metode for risikoklassifisering Kvalitativ metode Basert på hovedfaktorene som påvirker skredfare

38 Risiko = faregrad x skadekonsekvens Faregrad: Lav Middels Høy Skadekonsekvens: Mindre alvorlig Alvorlig Meget alvorlig

39 Faregradsevaluering Faktorer Vekttall Faregrad, score Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen Skråningshøyde, meter 2 > <15 OCR: tidligere/nåværende terrengnivå 2 1,0-1,2 1,2-1,5 1,5-2,0 >2,0 Poretrykk: Overtrykk, kpa: Undertrykk, kpa: 3-3 > + 30 > (20 50) (0 20) Hydrostatisk Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2-H/4 <H/4 Tynt lag Sensitivitet 1 > <20 Erosjon 3 Aktiv/glidn. Noe Lite Ingen Inngrep: forverring forbedring 3-3 Stor Stor Noe Noe Liten Liten Ingen Sum % av maksimal poengsum 100 % 67 % 33 % 0 %

40 Konsekvensevaluering Faktorer Vekt tall Faregrad, score Boligenheter, antall 4 Tett > 5 Spredt > 5 Spredt < 5 Ingen Næringsbygg, personer 3 > < 10 Ingen Annen bebyggelse, verdi 1 Stor Betydelig Begrenset Ingen Vei, ÅDT 2 > <100 Toglinje, baneprioritet Ingen Kraftnett 1 Sentral Regional Distribusjon Lokal Oppdemning/flom 2 Alvorlig Middels Liten Ingen Sum poeng % av maksimal poengsum 100 % 67 % 33 % 0 %

41 Faregradkart eksempel

42 Risikokart eksempel

43 Sikring av skredfarlige områder Risikoklasse Videre aktiviteter 1 Ingen 2 Ingen Vurdere grunnundersøkelse og stabilitet Grunnundersøkelse, stabilitetsanalyser og eventuelle tiltak Grunnundersøkelse, stabilitetsanalyser og tiltak

44 Faregrad: Middels Konsekvens: Meget alvorlig Risiko: Klasse 5

45 Tverrprofil B-B

46 Prins Oskars gt. Bragernes - faresone Cappelensgt. Engene

47 Risk zone III Mitigation with counter fill

48 Sikringsmetoder Redusere skjærspenningen ved endring av geometri Øke skjærstyrken ved grunnforsterkning Støttekonstruksjoner

49 Redusere skjærspenning ved endring av geometri Avlastning - motfylling

50 Øke skjærstyrken ved grunnforsterkning Kalk-sementpeler

51 Øke styrken ved grunnforsterkning Saltbrønner

52 Støttekonstruksjoner Stagforankret spuntvegg

53 Veileder

54 Arealplanlegging og byggesaksarbeid PBL 68: --- tilstrekkelig sikkerhet mot fare TEK: krav til nominell sikkerhet

55 Tiltak Faregradklasse før utbygging Lav Middels Høy Små tiltak. Ingen tilflytting, liten påvirkning på stabilitetsforholdene Rettledning Rettledning Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (ikke) Kontroll: vanlig Tiltak av begrenset omfang. Ingen tilflytting, påvirker stabiliteten Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (ikke) Kontroll: vanlig Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (forbedr.) Kontroll: vanlig/skjerpet Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (forbedr.) Kontroll: vanlig/skjerpet Tilflytting av mennesker/viktige samfunnsmessige funksjoner Faregradevaluering Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (forbedr.) Kontroll: skjerpet Faregradevaluering Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (v. forbedr.) Kontroll: skjerpet Faregradevaluering Stabilitetsanalyse absolutt M relativ M (v. forbedr.) Kontroll: skjerpet

56 1,5 Materialfaktor, M 1,4 1,3 1,2 Vesentlig forbedring 1,1 1,0 Forbedring Prosentvis økning i relativ sikkerhet, %

57 Kommuneplan: Kan det være skredfare? Reguleringsplan: Skredfare avklares Byggesak: Sikkerhet dokumenteres Sikringstiltak gjennomføres

58 Kommuneplan Ligger hele planområdet innenfor en eksisterende faresone? NEI Finnes det marin leire i planområdet? NEI Ligger planområdet innenfor utløpsområdet for skred? JA Løsneområdet utredes JA JA Er terrengforholdene slik at det kan være skredfare? JA Er terrengforholdene slik at det kan være skredfare? JA NEI Faregradevaluering utføres Mulig løsneområde og/eller antatt utløpsområde avmerkes på kommuneplanen Området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred

59 Grunnundersøkelser Reguleringsplan Sensitiv/kvikk leire JA NEI Faregradsevaluering før og etter Utstrekning av skred Viser stabilitetsanalyser utilstrekkelig sikkerhet? JA NEI Stabilitetsforbedrende tiltak prosjekteres Området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred

60

61

62

63 Reguleringsområde

64

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012

Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder. Teknologidagene, Trondheim, 2012 Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing på sikkerhet i kvikkleireområder Teknologidagene, Trondheim, 2012 33 2012 R A P P O R T Naturfareprosjektet: Kvikkleireworkshop En nasjonal satsing

Detaljer

Fjordbunnen hever seg

Fjordbunnen hever seg Visste du at vi i Trondheim lever og bor på gammel sjøbunn? Her er det som skjedde! 1. Fjordbunnen hever seg Under siste istid var landmassene i hele Skandinavia presset ned som en «bulk» i jordskorpa

Detaljer

Klimaendringer og naturskade

Klimaendringer og naturskade Klimaendringer og naturskade GOVRISK 20.4.2015 Hege Hisdal 1. Bakgrunn 2. Klima nå og i fremtiden 3. Effekter på flom og skred 4. Klimatilpasning Opo i Odda oktober 2014, Foto: NVE NOU 2010:10 Tilpassing

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader

Rapport 95/01. Sikring mot naturskader Rapport 95/01 Sikring mot naturskader ECON-rapport nr. 95/01, Prosjekt nr. 35300 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-765-491-7 JMS/HLI/IPE/pil, EBO, 17. desember 2001 Offentlig Sikring mot naturskader Utarbeidet

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Ansvarsforhold ved naturskader. kommunens rolle

Ansvarsforhold ved naturskader. kommunens rolle Ansvarsforhold ved naturskader (skred, flom, storm, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd...) kommunens rolle kommune vs tiltakshaver Astrid Flatøy Senioringeniør Etat for byggesak og private planer Bergen

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak

Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Søke om bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak Hvilken bistand kan NVE gi? NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen»

Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen» Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen» Roald Aabøe Seksjonsleder Geoteknikk og skredseksjonen Statens Vegvesen 20.08.2014 Finansiering Søknad til Vegdirektoratet

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer