Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?"

Transkript

1 Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad

2 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 40. i rekken og fokuserer denne gang på utfordringene ved operasjon av statsfartøy i polare farvann. Det spesielle med slike operasjoner er de komplekse teknologiske utfordringer, klimatiske endringer, økt tilgjenglighet og politiske hensyn. Dette innebærer tett samarbeid mellom ulike statlige etater, både nasjonalt og internasjonalt. For å løse Forsvarets oppgaver vil det derfor være nødvendig å samarbeide tett med ulike sivile aktører for å kunne håndtere utfordringene på en best mulig måte. Oppgavene er således svært sammensatt og spenner over et vidt spekter innen alt fra materiell til ledelse og organisasjon. Komitéen anser årets tema for å være meget aktuelt i forbindelse med snarlig utskiftning av Nordkappklasse kystvakt, samt økt fokus på området grunnet klimaendringer og økt tilgang til nord-områdenes ressurser og farleder.

3 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er, eller har vært, en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har minst fireårig utdannelse fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen, eller tilsvarende teknisk utdannelse som kvalifiserer til bachelor eller master nivå. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdannelsen i regi av Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlans Seminar Harlans seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971). Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Hotell & Bad siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Felles for alle seminarene er at de har en sponsor og en spesielt utvalgt æresgjest.

4 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 4 Årets æresgjest

5 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 5 Nils Andreas Stensønes Kommandør Nils Andreas Stensønes ble utnevnt til Stabssjef Norwegian Task Group fra den 4. april Han gikk da fra allsidig tjeneste i FLO Maritime kapasiteter og FLO Prosjektdivisjon. Som FLO-ansatt har han vært Fregattprosjektets representant i USA; vært Delprosjektleder Integrerte Våpensystemer i Fregattprosjektet; Prosjektleder for Fregattprosjektet; samt Stabssjef for Maritime kapasiteter. Stensønes har tjenestegjort 10 år ved MTB-våpenet som Nestkommanderende, Skipssjef, Divisjonssjef og Skvadronssjef. Som skvadronssjef hadde han kommando over den norske styrken til Operasjon Active Endeavour i Middelhavet. Stensønes har tjenestegjort som miltærassistent for GIS og har vært ansvarlig for Elektronic Warfare ved KNM Tordenskjold / treningssentre. Han ble uteksaminert fra Operativ linje ved Sjøkrigsskolen i 1987 og har siden tatt stabsskole i Tyskland og Norge, samt Forsvarets høyskoles sjefskurs. Stensønes er gift med Anne Hilde og er far til 3 jenter.

6 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 6 Seminarets beskytter

7 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 7 Flaggkommandør Thomas Wedervang Thomas T. Wedervang (50) ble i statsråd den 7. oktober utnevnt til flaggkommandør og sjef for Sjøforsvarets skoler (SSK). Som sjef for Sjøforsvarets skoler har han ansvaret for all utdanningsvirksomhet i Sjøforsvaret. Wedervang har fungert som midlertidig sjef for Sjøforsvarets skoler siden juni Han kom da fra stillingen som sjef for Sjøkrigsskolen, der han tiltrådte i juli Utdannelse: 1980 Sjøforsvarets gymnastikkskole 1986 Sjøkrigsskolen 1990 Sjøforsvarets stabsskole del I 1991 Cranfield University/RMCS, UK - Master of Defence Administration 1994 NATO logistics course, TY 1998 Forsvarets stabsskole del II 2002 Forsvarets høgskole 2005 US Naval Postgraduate School, Defence Resource Mgmt course Tjeneste: Idrettsinstruktør, Sjøkrigsskolen Intendant, 23. MTB skvadron Kontorleder, Sjøforsvarets forsyningskommando Hovedlærer ressursforvaltning, Sjøkrigsskolen Stabsoffiser, FO/Operasjonsstaben Senior staffofficer, HQ AFNORTHWEST/Operasjonsstaben Økonomisjef, Sjøforsvarets forsyningskommando SSO Omstilling, Forsvarets logistikkorganisasjon Skolesjef, Forsvarets forvaltningsskole Overadjutant, Hans Majestet Kongens adjutantstab Nestkommanderende og sjef, Forsvarets stabsskole Sjef Sjøkrigsskolen Sjef Sjøforsvarets skoler Forfremmelser: 1981 Kvartermester 1984 Fenrik 1986 Løytnant 1990 Kapteinløytnant 1994 Orlogskaptein 2000 Kommandørkaptein 2002 Kommandør 2011 Flaggkommandør

8 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 8 Program Torsdag 1.november 2012 Seksjon 1 Klimatisk og politisk utvikling i polare strøk Leder: Christian Wines Kl 1245 Kl Kl Kl Kl Kl Kl Flaggheis Introduksjon til temaet (Flaggkommandør Thomas Wedervang Sjef SSK) Klimatisk utvikling i polare strøk (Prof Stein Sandven Director, Polar and Environmental Remote Sensing, Nansen Environmental and Remote Sensing Center) - Isutbredelse - Naturressurser / Dyreliv / Sårbarhet - Forskjell Arktis/Antarktis Sikkerhetspolitiske utfordringer i nord-områdene (Una Kirstine Hakvåg Forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt) - Norsk sivilt og militær beredskap - Internasjonal interessesfære Kaffepause Great Power, Arctic Power: Russia s engagement in the High North (Elana Wilson Rowe, PhD Senior Research Fellow, Norwegian Institute of International Affairs) - Russlands forhold til arktis og nordøstpassasjen - Russisk kapabilitet/kapasitet - Ressurs- og næringspolitisk utvikling Paneldebatt

9 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 9 Kveldsarrangement Kl 1900 Fotografering i Hagestuen (lokalet utenfor spisesal) Kl 1930 Aperitif i Midtgaard (lokalet utenfor seminarrom) Navy Vocalis synger Kl 2000 Festmiddag Bordsettingsplan vil bli oppslått Etter middag Kaffe og sosial samling i baren

10 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 10 Fredag 2.november 2012 Seksjon 2 Kapasitetsbehov for operasjoner i polare farvann Leder: Morten Jansen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Virkeligheten i polare farvann (Thorleif Thorleifsson Marineingeniør) - Ekspedisjonserfaringer - Hvordan påvirkes utstyr og personell Søk og redning i Arktis (Knut Anders Moi, Avdelingsdirektør, Justisdepartementet) - Ansvarsforhold nasjoner i mellom - Potensielle konflikter Kaffepause / utsjekk Økt aktivitet i Nord Kystverkets fokus på sjøsikkerhet og beredskap (Johan Marius Ly, Avdelingsdirektør, Kystverket - beredskapsavdelingen) - Endringer i risikobildet - Forebyggende tiltak - overvåkning - Materiellressurser tilgang og responstid - Internasjonalt samarbeide Research and development on ice engineering in Canada (Dr Mary Williams, Ice Engineering Researcher, National Research Council of Canada) - Arctic platforms for the Canadian Coast Guard and the Canadian Navy - Resource development in the Canadian Arctic - Design Issues regarding performance of ships in severe ice conditions Paneldebatt Lunsj

11 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 11 Seksjon 3 Teknologisk tilnærming til polare farvann Leder: Arild Johnsen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Structural Ice Monitoring Systems (Geir Sagvolden, Dr.Philos, Light Structures AS) - Structure and Loads Arctic satellite navigation lessons learned and new opportunities (Arne Rinnan, Kongsberg SEATEX) Kaffepause Utfordringer ved kommunikasjon i Polare Strøk (Beate Kvamstad, MARINTEK) - Satelittdekning - Bakkenettverk Paneldebatt Avslutningsord

12 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 12 Administrative opplysninger Fellestransport Det er satt opp følgende fellestransport: Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 1. november kl 0800 Buss fra HOS/Sjaluppen til Solstrand torsdag 1.november kl Denne går via Flesland med fastsatt avgang fra Flesland kl Buss fra Solstrand fredag 2.november senest kl 1600 via Flesland til HOS Diverse telefonnumre Solstrand Hotel & Bad Taxi Os (ca kr 500,- til Flesland) Utsjekk Utsjekk innen kl 1200 avreisedato. Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet. Arrangementskomité for Harlans seminar 2012 Programansvarlige: Orlogskaptein Christian Wines, tlf FLO MARKAP Skipsteknisk Avdeling Orlogskaptein Arild Johnsen, tlf FLO MARKAP Skipsteknisk Avdeling Orlogskaptein Odd Arild Rohde, tlf FLO MARKAP Våpen- og Systemteknisk avdeling Arrangementsansvarlig: Kommandørkaptein Morten Andreas Jansen, tlf FLO MARKAP Skipsteknisk avdeling

13 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 13 Jubileumsgave!

14 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 14 Stein Sandven Stein Sandven er direktør ved Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling i Bergen, og professor 2 ved UNIS (Universitets-studiene på Svalbard). Han er utdannet oseanograf og er spesialist på satelittfjernmåling i polare strøk. Han har 30 års erfaring i klima og miljøforskning og har ledet en rekke forskningsprosjekter. Fra 2007 har han ledet Arctic Regional Ocean Observing System, som er et samarbeid mellom en rekke Europeiske institusjoner som arbeider med havovervåking og varsling i Arktis. Foredragsholdere Una Hakvåg Una Hakvåg har vært ansatt som forsker ved FFIs russlandsprosjekt siden Hun har en mastergrad i Europeiske og amerikanske studier fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innen russisk områdekunnskap. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk, russisk forsvarsøkonomi og Russlands forhold til Natos rakettskjoldplaner.

15 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 15 Elana T.Wilson Rowe Elana Wilson Rowe (PhD, Polar Studies/Geography, University of Cambridge, 2006) is a senior research fellow at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) and adjunct professor at the University of Nordland. Her research interests include international relations in the Arctic, Russian foreign and northern policy and the international politics of climate change. Wilson Rowe's book publications include Russia's Climate Change Policy: When Science Meets Policy (forthcoming with Palgrave), Russia's Encounter with Globalization (co-edited with Julie Wilhelmsen, Palgrave, 2011), Russia and the North (University of Ottawa Press, 2009) and The Mulitlateral Dimension of Russian Foreign Policy (co-edited with Stina Torjesen, Routledge, 2009). Thorleif Thorleifsson Marineingeniør Driver virksomheten Storm & Stille AS, med hjemmehavn Oslo. Sjøkrigsskolen Ubåttjeneste, Sjøforsvarets Forsyningskommando, Stabsskole og Forsvarets Overkommando. Studier i organisasjonsteori og idehistorie. Senere 20 års fartstid som organisasjonsutvikler og forretningsutvikler for kunder i Norge, Sverige og Europa. Styrearbeider i selskaper innen filmproduksjon, arkitektur, utdannelse, kultur og reiseliv. Polseiler. Siste ekspedisjon: Nordpolen rundt sommeren 2010 i samarbeid med Børge Ousland.

16 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 16 Knut Anders Moi Jurist av utdannelse Avdelingsdirektør i justisdepartementet fra Har i tillegg til Justisdepartementet også arbeidet i Utlendingsdirektoratet og ved Forsvarets overkommando. Var legal adviser og liaison til den israelske hæren i TIPHs første mandat i 1994 Johan Marius Ly Stilling: Avdelingsdirektør for beredskapsavdelingen (beredskapsdirektør) Utdanning Sjøkrigsskolen 1. og 2. avdeling - skipsteknisk linje - marineingeniør Befalsskolen for Marinen - skipsteknisk linje Praksis d.d Kystverket, Beredskapsdirektør Kystdirektoratet, beredskapsavdelingen, seksjonssjef Statens forurensningstilsyn, beredskaps- og kontrollavdelingen, seksjonssjef Statens forurensningstilsyn, beredskaps- og kontrollavdelingen Sjøforsvaret, offiser Verv Chairman, Arctic Council Working Group on Emergency Prevention Preparedness and Response

17 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 17 Dr. F. Mary Williams Researcher and manager at the National Research Council of Canada (NRC). She is currently leading a new NRC program in Arctic technologies, with a focus on Arctic transportation. She has been responsible for research programs and large physical modeling facilities at the NRC, including Canada s 90 m ice tank., and previously served as Professor of Engineering at Memorial University of Newfoundland. Her own research on ice forces on ships and offshore structures includes physical and numerical modeling and full scale measurements throughout the Arctic, in the Antarctic, and around Newfoundland. Dr. Geir Sagvolden Dr. Geir Sagvolden - Director of Technology, founder. Geir is a co-founder of Light Structures AS and has held the position of Managing Director from and and Director of Technology and present. He has a key role in several Full Scale Measurement projects, including LNG Sloshing, Ice Load Monitoring, Whipping/Springing effects and the development of Hull Stress Monitoring Systems. Before starting Light Structures, Geir worked as a scientist and project manager at the Norwegian Defense Research Establishment (FFI) in projects that developed Fiber Bragg Grating hull stress monitoring systems. Geir received his Physics doctorate from the University of Oslo in 1999.

18 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 18 Beate Kvamstad Fra Malvik, en kommune midt mellom flyplassen Værnes og Trondheim by. Hun er utdannet sivilingeniør i elektronikk og telekommunikasjon fra NTNU, og jobber nå som forsker i det maritime forskningsinstituttet MARINTEK i Trondheim. Hun ble ferdig utdannet I 2000, og jobbet sine første år I arbeidslivet hos bedriften Kongsberg Seatex. Der jobbet hun som prosjektingeniør og prosjektleder med utvikling av produkter for posisjonering og navigasjon mot olje- og gassindustrien. Hun jobbet deretter i periode som salgs- og markedsleder i SW-bedriften Ceetron, før hun kom tilbake til den maritime verden igjen i MARINTEK i februar Her har hun deltatt i og ledet flere prosjekter som omhandler informasjon- og kommunikasjonsteknologi,med spesielt fokus påsikre og effektive maritime operasjoner i Arktis.For øyeblikket leder hun prosjektet MARENOR, hvor MARINTEK i samarbeid med industrien, forskningsinstitutter og universiteter skal kartlegge virkelig ytelse fra navigasjons- og kommunikasjonssystemer i nordområdene. Beate vil under dette seminaret presentere resultater og funn fra forskning rundt maritime kommunikasjonssystemer i Arktis. Arne Rinnan Arne Rinnan ble uteksaminert som sivilingeniør ved NTHs fysikklinje i Han har arbeidet hos Seatex siden 1985, og startet med utvikling av programvare knyttet til GPS løsninger for avanserte offshore operasjoner. Har vært knyttet til utviklingsavdelingen i bedriften som prosjektleder og produktansvarlig i en årrekke, og i den forbindelse hatt ansvar for en rekke av bedriftens produkter. Han har vært prosjektleder og teknisk ansvarlig for en rekke prosjekter knyttet til utviklingen av europeiske GNSS løsninger. Arne Rinnan har siden 2007 vært teknisk direktør og utviklingssjef i Kongsberg Seatex AS. Han er også medlem av Mission Evolution Advisory Board (MEAG) som skal gi råd til EU kommisjonen om utviklingen av europeisk satellittnavigasjon etter 2020.

19 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 19 Tidligere æresgjester 1981 Kontreadm E.C.Breirem, Marineingeniør J-H Jorde, Avd.ing T Helgesen, Avd.ing K.D.Pettersen 1983 Kommandør II E. Eikanger 1984 Overingeniør K.M Heggstad 1985 Direktør B. Lislegard 1986 Marineingeniør B.O.Heradstveit 1987 Kontreadmiral T.Pettersen 1988 Kontreadmiral N. Owren 1989 Admiral T. Rein 1990 Kommandørkaptein (I) I.Lunde 1991 Marineingeniør F Holtar, Marineingeniør S Bangfors 1992 Marineingeniør J H Jorde 1993 Disponent I Aanderaa 1994 Kommandør I og marineingeniør Arne T Andersen 1995 Kommandørkaptein og marineingeniør Dag Arve Østervold 1996 Kommandørkaptein og marineingeniør Jan F Andersen-Gott 1997 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjarne Wollan 1998 Avd.dir og marineingeniør Hans Christian Smith Sivertsen 1999 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjørn Krohn 2000 Kommandørkaptein og marineingeniør Hans Christian Kjelstrup 2001 Kommandør og marineingeniør Geir Kilhus 2002 Kommandørkaptein Gunnar Eide 2003 Dosent Per Vigerust 2004 Flaggkommandør Lars J Fleisje 2005 Generalmajor Trond R Karlsen 2006 Marineingeniør Terje Torkelsen 2007 Kommandør og marineingeniør Per Erik Gøransson 2008 Avdelingsdirektør og marineingeniør Ivar Johan Knudsen 2009 Kommandør Per Christian Borgen 2010 Høgskolelektor og marineingeniør Gisle Strand 2011 Kommandørkaptein Jens Christian Egenæs

20 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 20 Tidligere sponsorer og beskyttere 1981 Kontreadmiral J Meyer 1983 Kommandør II B Grimstvedt 1984 Kommandør I J H Hegstad 1985 Kommandør II O K Thomesen 1986 Kontreadmiral R E Pedersen 1987 Kommandør II A T Andresen 1988 Kontreadmiral K A Prytz 1989 Kontreadmiral H F Neegaard 1990 Kontreadmiral K J Granmar 1991 Viseadmiral B J Kibsgaard 1992 Kontreadmiral Rino Paus 1993 Kontreadmiral H K Svendsholt 1994 Kontreadmiral Rino Paus 1995 Kommandør I Jan G Jæger 1996 Kommandør II Ole Troye 1997 Kontreadmiral og marineingeniør Eivind Hauger-Johannessen 1998 Flaggkommandør Jacob Børresen 1999 Avdelingssjef og marineingeniør Ivar Wake 2000 Siv Ing Fredrik Henrik Behrens 2001 Kommandør Atle Karlsvik 2002 Kontreadmiral Jan G Jæger 2003 Flaggkommandør Morten Jacobsen 2004 Flaggkommandør Trond Grytting 2005 Kommandør Bernt Grimstvedt 2006 Flaggkommandør Håkon Tronstad 2007 Kontreadmiral Morten Jacobsen 2008 Kommandør Geir Kilhus 2009 Kommandør Paal Svendsen, Forsvarets Operative Hovedkvarter 2010 Kontreadmiral Haakon Bruun-Hanssen, Generalinspektør for Sjøforsvaret 2011 Kontreadmiral Bernt Grimstvedt, Generalinspektør for Sjøforsvaret

21 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 21 Tidligere tema 1973 Prediktiv vedlikehold av skipsmaskineri 1974 Drift av skip 1975 Undervannsteknologi 1976 Gassturbiner i skip 1977 Skipstekniske kontrollsystemer for Sjøforsvarets nye fartøyer 1978 Skipsbyggingsmaterialer i nye fartøyer 1979 Nordsjøen som energikilde 1980 Brannsikkerhet om bord 1981 Maling og korrosjonsbeskyttelse av skip 1982 Marineingeniørenes stilling og tjenesteforhold i Sjøforsvaret 1983 Sjøforsvarets økonomi og planlegging 1984 Prosjektstyring 1985 Databehandling i tekniske systemer 1986 Fremtidens marinefartøyer 1987 Taktiske- og tekniske trenere i Sjøforsvaret 1988 Undervannsakustikk og deteksjonsfare 1989 Samarbeide mellom industri og Sjøforsvaret 1990 Skipsteknisk utdannelse militært og sivilt 1991 Simulering 1992 Neste generasjon marinefartøyer. Hvor går vi? 1993 Avansert teknologi i plattformer og våpensystemer, hva er godt? 1994 Systemintegrasjon bokstenking eller fri flyt? 1995 Konfigurasjonsstyring 1996 Sikkerhet om bord 1997 Sivil teknologi og standarer, noe for Sjøforsvaret? 1998 Fremtidens energikilder 1999 Virtual reality 2000 Organisasjon, anskaffelse og drift i fremtidig struktur 2001 Behov for teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

22 Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Sikkerhetsregime ved design, sertifisering og drift/operasjon av fartøyer Muligheter og begrensninger ved dagens og fremtidens bruk av simulatorer 2004 Moderne drift av militære fartøyer 2005 Industrien som leverandør av stridsevne 2006 Teknologi og kompetanse frem mot Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon 2008 Nettverksbasert forsvar 2009 Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime. Sammenhengen mellom Sjøforsvarets materielltekniske tilgjengelighet og de operative behov

23 Takk for oppmøtet!

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge

Everybody. somebody! needs. ITIL støtter livets faser. Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge 1 Velkommen til den sjette itsmf-konferansen i Norge Everybody needs somebody! ITIL støtter livets faser itsmf-konferansen 2008, Clarion Hotel Oslo Airport, tirsdag 4. mars og onsdag 5. mars Vi sender

Detaljer

Forskningsplan del 1 2015-2018

Forskningsplan del 1 2015-2018 Forskningsplan del 1 2015-2018 Forord Det er en glede for meg å presentere FFIs forskningsplan for perioden 2015 2018. Ved FFI gjør vi kunnskap og ideer til et effektivt forsvar, og instituttet er en sentral

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

og leve med det» Kunnskap er makt! Rune Wenneberg om Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold! Offisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 3 2014 Litt av hvert Kjekt å ha! Leserbrev Hva skjer? Rune Wenneberg om «Å ta liv og leve med det» Øvelse Cold Response 2014 utfordrende værforhold!

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050

Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 Kystverkets perspektivanalyse FRAMTIDSBILDER FRAM MOT 2050 2 KYSTVERKET PERSPEKTIVANALYSE FORORD Transportetatene og Avinor har startet arbeidet med Nasjonal transportplan for 2018 2027 (NTP 2018 2027).

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren

Strategi for forskning og utvikling. for forsvarssektoren Strategi for forskning og utvikling for forsvarssektoren Juni 2013 Forord Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har spilt en viktig rolle i omstillingen

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Urfolk i Arktis Noen politiske utfordringer

Urfolk i Arktis Noen politiske utfordringer Urfolk i Arktis Noen politiske utfordringer Bakgrunnsnotat for Nordområdeutvalget Rune Sverre Fjellheim Juni 2003 1 Bakgrunn Dette notatet er et bakgrunnsnotat til Nordområdeutvalget. Notatet er utarbeidet

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap

Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap StrålevernRapport 2012:5 Roller, ansvar, krisehåndtering og utfordringer i norsk atomberedskap Oppfølging av Kriseutvalget for atomberedskaps trusselvurdering Referanse: Statens strålevern. Roller, ansvar,

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter

Innhold. Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter ÅRSMELDING 2010 Innhold Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter 4 RKKs styre 4 Slik administrerende direktør ser det 5, 6, 7 Kompetansedelingsprisen 2010 8, 9 Norge - Viktige aktiviteter 2010 10

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid

Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid FFI-rapport 2010/00657 Multinasjonal logistikk og internasjonalt samarbeid Frank Brundtland Steder og Geir Kvitrud Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 1. september 2010 FFI-rapport 1105 P: ISBN 978-82-464-1804-9

Detaljer