Et åpent, men sikrere samfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et åpent, men sikrere samfunn"

Transkript

1 Nr Norconsult satser på samfunnssikkerhet: Et åpent, men sikrere samfunn Samfunnet vi lever i blir stadig mer komplekst, globalt og åpent. Følgelig øker også samfunnets sårbarhet, noe som medfører at risikoanalyser, beredskap og risikoreduserende tiltak vil bli et stadig viktigere element for alle samfunnsaktører fra offentlig myndigheter til privat næringsliv. Samfunnssikkerhet berører oss alle, og Norconsult satser nå kraftig på rådgivning innenfor dette området. Vi er Norges største rådgivende ingeniørselskaper med nesten 1000 ansatte. I divisjonen for Miljø, vann og sikkerhet er det tett på 100 godt kvalifiserte og erfarne ingeniører. Vårt viktigste fortrinn er at vi er samlet under samme tak med andre fagområder. Det gjør at vi kombinerer spesialistkompetanse på risiko med detaljert fagkompetanse, sier divisjonsdirektør for Miljø, vann og sikkerhet Leif Øie i Norconsult. Sannsynlig og konsekvens De fleste samfunnsaktører trenger bistand til å få oversikt over truslene og sårbarheten i egen virksomhet, og å få sortert og prioritert risikoområdene. Dette er hovedessensen i de rådgivningstjenestene Norconsult tilbyr. Når man jobber med risiko handler alt om sannsynlighet og konsekvens. Vi kan gjøre to ting, enten gjøre forebyggende arbeid og dermed redusere sannsynligheten for at noe skal inntreffe og/eller gjennom beredskapsløsninger redusere tilhørende konsekvens. I tillegg skal dette vurderes opp mot en del andre faktorer. For de fleste handler det om å finne den optimale løsningen, den som gir best effekt i forhold til ressursbruk. Samfunnskritiske leveranser Norconsult har allerede mange løpende oppdrag på samfunnssikkerhet, men vil intensivere sin satsing på feltet fra og med mars i år. Vårt fokus er på samfunnskritiske leveranser. Infrastrukturmarkedet, altså vei, bane, tog, fly og trafikk er et viktig satsningsområde. Ett eksempel på Norconsults prosjekter på dette feltet er arbeidet med en transportberedskapsordning i Hordaland. Her analyserte vi et stort antall hendelser som kan medføre et regionalt, ekstraordnært transportbehov. Arbeidet resulterte i at det er Leif Øie og Norconsult satser på samfunnssikkerhet. Vi vil være med å bygge et åpent, men sikrere samfunn, blant annet gjennom vår kompetanse på infrastruktur. etablert en ny transportberedskapsordning i fylket. Dette er et pilotprosjekt og benyttes av samferdselsdepartementet som mal for de 18 øvrige fylkene i Norge. Energi og vann Et annet viktig infrastrukturområde for Norconsult er teknisk infrastruktur slik som energi og vann. Den nasjonale sårbarheten innen vannforsyning bør avklares bedre. I Norge har vi to hovedutfordringer når det gjelder vannforsyning. Rørsystemene er gamle og vi har derfor lekkasjer. Totalt i Norge er lekkasjene fra vannrørene på hele 45 prosent, mens det i Danmark er på kun 8 prosent. Sett i sammenheng med at vi tradisjonelt legger både vann og kloakk i samme grøft, medfører dette en risiko for at kloakken kan komme inn i drikkevannsystemet og påføre oss ulemper og sykdom. Kommunene må derfor i fremtiden se på hvordan de kan redusere omfanget av lekkasjer, og konsekvensen slike lekkasje medfører, og hvordan dette kan gjøres innenfor de kostnadsrammer som eksisterer. Bredde, læring og erfaring Norconsult har den siste tiden utført vidt forskjellige prosjekter innen temaet samfunnssikkerhet. Noen eksempler er risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for dagligvareforsyningen i Nordland til grovrisikoanalyser i forhold til biologisk smitterisiko hos Ullevål Universitetssykehus. Selskapets viktigste fortrinn er å kunne bruke disse erfaringene videre inn i ny prosjekter. Spennviddene i prosjektene kombinert med vår totale kompetanse gjør at vi innen samfunnssikkerhet kan levere tjenester som utvikling og revisjon av HMS/sikkerhetssystemer, sårbarhetsanalyser, risikoanalyser, behovsanalyser, tilstandskontroll, drift og vedlikehold, beredskap og øvelser, avslutter Øie. Norconsult AS Vestfjordgaten Sandvika Telefon: Telefaks:

2 2 Synergi Solutions AS suser avgårde: Norsk HMS-aktør hevder seg globalt Hardt og systematisk arbeid siden 1989 har gitt resultater: Norske Synergi Solutions AS, (tidl. Pride ASA), er på god vei til å bli verdensledende med sine programvareløsninger for risikohåndtering innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Selskapet med base i Stavanger har i løpet av det siste året tatt flere grep for å stryke seg i det globale markedet. Blant annet er to mindre deler av selskapet solgt parallelt med at det gamle navnet Pride ASA ble endret til fordel for Synergi Solutions AS. På denne måten ønsker vi å signalisere at all satsing nå går i retning av det som hele veien har vært vårt kjerneprodukt, Synergi, programvaren for operasjonell risikohåndtering, sier Salgs og Markedsdirektør Børge Aanestad. Proaktivt forbedringssystem for HMSK Synergi Solutions tenker sikkerhet på en proaktiv måte; det gjelder å avdekke risiko i forkant av skade på mennesker, materiell, produksjon og miljø. På denne bakgrunnen har de utviklet Synergi som en total datasystemløsning for reduksjon av risiko i store bedrifter på alle kontinenter. Synergi kan beskrives som et forbedringssystem innen HMSK. Det utvikles stadig med tanke på organisasjoner som daglig jobber i et miljø med høy operasjonell risiko. Vår løsning strukturerer og samler alle HMS-data og gjør det enkelt for de som skal følge opp disse faktorene. Samtidig blir det er lett å få oversikt i hele organisasjonen, og ledere holder seg løpende orientert om status, sier Aanestad. Implementering av konseptet gir mulighet til å avdekke, forebygge og lære av potensielle og virkelige avvikende hendelser. Det innebærer planlegging og igangsetting av forebyggende Fra venstre: Salgs- og markedsdirektør Børge Aanestad, Chief Technology Officer Jan Edvard Faugstad, Adm. dir Kjell Inge Vedholm. tiltak for risikominimering. Programvareløsningen har mange ulike moduler som bygges på etter behov. Ekspertise på fem fagfelter Det begynte med et styringsprogram for oljeog gass-sektoren. I dag har Synergi Solutions spesialutviklede programvareløsninger og rådgivere innen transport, prosessindustri, konstruksjon og helsesektoren i tillegg. Vi er blant markedets ledende leverandør innen olje- og gass; bransjen vi som selskap sprang ut fra i Vi skiller oss fra våre konkurrenter ved at vi har klart å bygge ekspertise innen flere fagfelter parallelt, sier Aanestad. Eksempelvis har de fått en pangstart med programvareversjonen som er skreddersydd for sykehus. Norges to største regionale helseforetak, Helse Øst og Helse Vest, har inngått langsiktige avtaler for å benytte Synergi til avvikshåndtering ved sine sykehus. Samtidig er de tungt inne i helsesektoren i Sverige, hvor de også har to kontorer etter oppkjøpet av VIS AB. Store kunder over hele verden Synergi Solutions` 160 kunder i hele verden avspeiler HMSK-aktørens sterke internasjonale fokus. De har posisjonert seg med sikte på å bli markedsleder innen alle de nevnte bransjene de opererer i. Kunder som BG Group, Amerada Hess, Statoil, Hydro, AkerKværner, Norske Skog bruker alle Synergi som system for deres globale virksomheter. Vi merker en veldig stor tillit fra våre kunder som bunner i at vi har en svært fremtidsrettet teknologi i bunn som gjør det mulig å integrere andre dataløsninger, som for eksempel SAP, sier Aanestad. Han mener for øvrig Synergi blir foretrukket på grunn av deres lange, solide erfaring og en grundig prosjektorganisasjon som kjører prosjekter alene eller sammen partnere i global målestokk. På grunnlag av vår sterke markedsvekst har vi store ambisjoner for de nærmeste årene. Vi skal fremstå som den foretrukne leverandøren i de markedene vi satser i, avslører Aanestad, og forteller videre at selskapet derfor er på jakt etter personer som vil ha nye utfordringer, innen HMS og salg- og marked. Synergi Solutions AS Stokkamyrveien 22 Postboks Stavanger Telefon: Telefaks:

3 3 Utenlandsk arbeidskraft kan koste dyrt Det kan bli kostbart å få utlendinger til å gjøre jobben dersom norske regler ikke følges. Advokatfirmaet Brækhus Dege kan bistå både norske og utenlandske firmaer slik at de unngår fallgrubene. Behovet for utenlandsk arbeidskraft i Norge er voksende. Det betyr at et stadig økende antall utlendinger skal forholde seg til norske skatte- og avgiftsmyndigheter, arbeidstilsyn og andre regler. Siden EU-utvidelsen i 2004 har antall utlendinger med midlertidig jobb i Norge økt dramatisk. Men leier du utenlandsk arbeidskraft eller setter et utenlandsk firma til å gjøre en jobb, skal du passe på formalitetene. Fallgrubene er mange. Det kan gjelde skatt, merverdiavgift, arbeids- og oppholdstillatelser, arbeidsrett og ulike typer forsikring, sier partner og advokat i advokatfirmaet Brækhus Dege, Øystein A. Sverre. Blir norske regler ikke fulgt, kan det bli en kostbar affære for brukeren av den utenlandske arbeidskraften. Sverre snakker av erfaring. I 25 år har han arbeidet med problemstillinger knyttet til utenlandsk arbeidskraft i Norge, særlig i oljeindustrien, men i de senere år også i mange andre bransjer. Alvorlige konsekvenser Generelt er norske firmaer flinkere i dag enn for noen år siden til å ha kontrakter, forsikringer og annet i orden, sier partner og advokat Petter Jørgen Pettersen. Han driver datterselskapet Brækhus Dege Consult, som tar seg av moms for utenlandske selskaper. Like fullt opplever advokatfirmaet med jevne mellomrom at norske firmaer roter det til. Det som da kan skje, er at kemneren banker på døren og krever at den norske bedriften må betale skatten for utenlandske arbeidere som har reist hjem. Dette skjer ikke sjelden, sier advokatfullmektig Toralv Follestad. Saken kan ende med at kemneren tar pant hos den norske oppdragsgiverens kunder. Solidaransvar Det er særlig på skatteområdet det kan svi skikkelig, sier Sverre. Ved arbeidsinnleie er oppdragsgiver og oppdragstaker solidarisk ansvarlige for å beregne og betale skattetrekk for den innleide arbeidskraften. I tillegg risikerer brukerselskapet at den innleide arbeidskraften blir ansett for å være ansatt i brukerselskapet. Da vil brukerselskapet også være ansvarlig for arbeidsgiveravgiften som må betales for den utenlandske arbeidskraften. Vi har sett at Skattefuten i Rogaland, som er kemner for Sentralskattekontoret for Utenlandssaker, i stadig større grad har truffet vedtak om slikt ansvar, sier Follestad. Har firmaet avsluttet engasjementet i Norge og reist, sitter det norske firmaet med skjegget i postkassen ettersom det har ansvar for skattetrekket sammen med det utenlandske firmaet. Signaler vi har fått fra myndighetene, er at arbeidet med å kreve inn skatt vil bli trappet opp, sier advokatfullmektig Maria Ervik Løvold. Lett å sikre seg Advokatfirmaets råd er å være på vakt og å søke bistand hos noen med spisskompetanse på feltet. Advokatfirmaet Brækhus Dege er behjelpelig i et hvert spørsmål rundt utenlandsk arbeidskraft. Fra venstre: advokat og partner Petter Jørgen Pettersen, advokatfullmektig Toralv Follestad, advokatfullmektig Maria Ervik Løvold og advokat og partner Øystein A. Sverre. Vårt beste råd er å være føre var, sier Ervik Løvold. Gjør man en grundig jobb i forkant, er det uproblematisk å hente arbeidskraft utenfra. Vi kan hjelpe til med alt fra det helt banale, som å skaffe oppholdstillatelse til å skrive hele kontrakten, sier Sverre. Vi tilbyr momsrepresentasjon, payrolltjeneste, hjelp med arbeidstillatelser og all annen nødvendig kontakt med norske myndigheter. Advokatfirmaet kan således i en oppstartsfase nærmest ta seg av hele administrasjonen til et firma, dersom det er behov for det. Brækhus Dege Advokatfirma ANS Haakon Vll s gt. 5 Pb Vika N-0114 Oslo Telefon: Telefaks:

4 4 Safran et norsk softwareeventyr Et prosjekt, fire aktører Ved hjelp av prosjektverktøyet Safran er Statoil i ferd med å sette en ny standard på prosjektstyring. På én felles prosjektplattform jobber fire selskaper sammen for å oppgradere tre oljeplattformer på Statfjordfeltet. Aldri har integrasjonen vært så tett på et prosjekt av denne størrelse. én felles plattform Safran har i en årrekke vært den foretrukne leverandøren av prosjektstyringsverktøy på den norske sokkelen. I dag brukes verktøyet i 90 prosent av alle prosjekter i Nordsjøen. Offshoreindustrien er en pioner i bruk av prosjektstyringsverktøy. Det er kanskje naturlig når man tenker på de enorme investeringene knyttet til industrien, men likefullt mener jeg landbasert industri har mye å lære av offshoreindustrien her. Med oppgraderingen av Statfjord-feltet inntar industrien på nytt pionerrollen, sier Steinar Dalva, daglig leder for Safran Software Solutions. Tre plattformer samtidig Ny teknologi gjør det i dag mulig å utnytte bedre eksisterende olje- og gassfelt. Dermed forlenges også levetiden til eksisterende funn betraktelig, noe som igjen krever modernisering av eldre oljeplattformer. Mange av dem er tross alt år gamle. Slik også for Statfjordfeltet, et av de eldste og største oljefelt i Nordsjøen. Her skal tre plattformer, Statfjord A, B og C oppgraderes samtidig, i tillegg til at det skal legges en ny rørledning. Parallell oppgradering av tre plattformer, samt legging av en ny rørledning er hver for seg formidable oppgaver, men attpå til er fire forskjellige selskaper involvert i dette oppdraget, forteller Dalva. Oppgradringen av Statfjord er et pionerprosjekt. For første gang jobber både operatør og alle leverandører i en felles prosjektplan. Mens Statoil har totalansvaret skal Vetco Aibel ta hånd opp oppgraderingen på Statfjord A, Aker Kværner på Statfjord B og C, mens Smedvig skal sørge for oppgradering av selve borefasilitetene på B og C. Som om ikke dette er krevende nok, skal moderniseringen skje samtidig som alle plattformene produserer olje. Derved må det krevende moderniseringsarbeidet også koordineres med drifts- og vedlikeholdsaktivitetene på plattformene. Dette gjør prosjektet til et av de mest ambisiøse vi kjenner til, legger Dalva til. Dominoeffekt Med andre ord; ett felles prosjekt, hvor samarbeid er essensielt, og hvor jobben skal utføres av aktører som på flere områder konkurrerer. Det er ofte 10 veier til mål. Gjennom planleggingsscenarier er Safran unik i måten å hjelpe deg til å finne den beste veien. Ved å samkjøre informasjon fra de involverte aktørene ser man helhetsbildet i masterplanen. Der er det enkelt å oppdage flaskehalser og potensielle problemer tidlig, mener Røberg. Lov i USA kan gi Klondyke Prosjektet på Statfjordfeltet vil gjøre Safran enda mer attraktiv for den internasjonale offshoreindustrien, men de ønsker også å rette blikket mot land. Erfaringen fra offshore kan overføres til annen industri, eksempelvis bygg- og anleggsbransjen. For tiden er vi involvert i byggingen av Operaen i Bjørvika og Universitetssykehuset i Akershus, opplyser Røberg. Foto: Øyvind Hagen, Statoil Lidenskapelig opptatt av prosjektstyring. Med basis i de utfordringer som den norske offshoreindustrien har på prosjektstyring, har Steinar Dalva og Øyvind Røberg med Safran skapt et lite norsk softwareeventyr. For å unngå potensielle flaskehalser og utsettelser er kontinuerlig kommunikasjon høyst nødvendig. Alt må koordineres i minste detalj, med spesiell fokus på jobber som må fullføres før neste oppgave kan starte. Dominoeffekten i et slikt omfattende prosjekt er enormt. En utsettelse et sted påvirker hele logistikken. Selv en utsettelse på bare et par timer et sted kan resultere i utsettelser på flere dager lengre frem i prosjektet, sier Dalva. Alle ser alt Dette var utfordringer som Statoil var klar over når de begynte prosjekteringen av jobben. Like fullt ønsket de å kjøre mange prosesser samtidig, ganske enkelt for å minimalisere produksjonstapet. Det ble bestemt at Safran skulle brukes som et overordnet system i hele prosjektet. I stedet for at leverandørene sitter på hver sin tue og optimaliserer planene for sin egen del av prosjektet, samkjøres nå alt gjennom Safran. Selv om leverandørene er ansvarlig for sine respektive jobber, må de vise egne planer og fremdrift til de andre. Statoils oppgave er å koordinere arbeidet i forhold til totaliteten, sier support og marketingsjef i Safran Øyvind Røberg. Et annet marked som kan gi reneste Klondyke for selskapet er USA. Oljeindustrien rundt Houston gir åpenbare muligheter. Men også i forsvars- og flyindustrien er potensialet enormt. En lovendring fra våren 2005 øker mulighetene her, og åpner samtidig opp hele det offentlige markedet i USA. Loven krever at alle leverandører til offentlig sektor skal benytte et såkalt «earned value»- verktøy for prosjektstyring. Det er akkurat dette Safran er, og vi er allerede i god dialog med Microsoft som ser at ved å integrere Safran i Microsoft Project så dekkes kravene i den nye loven, avslutter en entusiastisk Steinar Dalva. Safran Software Solutions Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 N-4068 Stavanger Telefon: Telefaks:

5 5 Sparer ressurser med ERP-løsningen MultiPlus: Får full oversikt over kompliserte prosjekter Myklebust Verft har klart seg med samme bemanning i prosjektgruppene selv om prosjektene og fartøyene de bygger er blitt stadig mer kompliserte. Ikke minst gjelder dette omfanget av tegningshåndtering og dokumentasjon. Med MultiPlus og modulen Tegning og dokumentstyring holder vi orden i flyten av teknisk dokumentasjon, sier teknisk koordinator Øyvind Sandvik hos Kleven Maritime-verftet. Prosjektene i Kleven Maritime-gruppen er kjennetegnet av at fartøyene skal innfri høye krav til funksjonalitet og kvalitet. To kystvaktfartøyer for franske Groupe Bourbon er eksempler på dette de første fartøyene som ble bygd med støtte fra MultiPlus Tegning og dokumentstyring. Holder kontroll på kompliserte prosjekter Systemet hjelper oss gjennom hele byggeprosessen og til å holde kontroll på meget omfattende og kompliserte prosjekter, sier Sandvik. Myklebust Verft styrer i stor grad prosjektene selv, men samarbeider tett med en rekke underleverandører, klasseselskap, myndigheter og rederi. Svært få av våre prosjekter er tegnet og avklart i kontraktsøyeblikket. For oss som verft er det ikke minst derfor svært viktig å holde orden i flyten på revisjoner og beslutninger slik at denne viktige informasjonen når frem til de ulike medspillerne i prosjektet, sier han. Spesialist på bl.a. verft MultiPlus Solutions er et internasjonalt programvarehus som leverer ERP-løsningen MultiPlus og tilhørende konsulenttjenester. MultiPlus er en av verdens mest omfattende og fleksible ERP-systemer, dekker produksjonsmåtene prosjekt, prosess og serie, og benyttes av entreprenører, ingeniørselskaper, timeførende virksomheter/byråer, av cruise/ferge-sektoren, i grossist og logistikk-intensive virksomheter og i næringsmiddel og farmasøytisk produksjon. Med MultiPlus Tegning og dokumentstyring kan Myklebust Verft i Kleven Maritime-gruppen holde kontroll med omfattende og komplekse prosjekter som involverer mange eksterne og interne parter. Til verft og tilhørende underleverandørindustri leverer selskapet MultiPlus Shipbuilding Solution en bransjerettet løsning som brukes av virksomheter som Ulstein Verft, Kleven Maritime konsernet, UMOE, Frank Mohnkonsernet, Flekkefjord Slipp og Maskinfabrikk, Fosen Mek. Verksteder og Fjellstrand. Oversikt og kontroll MultiPlus Tegning og dokumentstyring er én av mange moduler i MultiPlus. Den kan brukes frittstående eller integrert med MultiPlus eller andre ERP-systemer. I prosjekter som byggingen av de franske kystvaktskipene, flyter det store mengder dokumentasjon mellom forskjellige aktører. Antallet dokumenter er enormt, med hundrevis at tegningsdistribusjoner. Har vi for eksempel 500 tegninger og fem lokasjoner som skal ha tegningene, og to eller tre revisjoner av hver tegning, sier det seg selv at antallet dokumenter raskt eser utover, sier Sandvik. Uten et kraftig system i bunnen, er det med andre ord lett å miste oversikten. Følger med Tegninger kommer først fra skipsdesignerne, og skal senere godkjennes av verft, rederi, myndigheter og klasseselskap. Alt dette holder MultiPlus Tegning og dokumentstyring oversikt over. Sandvik mener også at produktet tydelig demonstrerer MultiPlus Solutions forståelse og innsikt i skipsbyggingsindustrien. Vi legger veldig godt merke til at dette er en aktør som følger godt med, både når det gjelder dagens og mer fremtidrettede behov. Ikke minst er de også lydhøre for våre behov, sier han. Multiplus Solutions AS Klinestadmoen 10 Postboks Sandefjord Telefon: Telefaks: Foto Kleven Maritime-gruppen

6 6 Grant Thornton global og lokal Vi er en del av en global organisasjon, likevel har vi bevart den lokale egenarten. På godt norsk kan du si vi er «glocal», sier Paul Bellamy, partner i Grant Thornton, med ansvar for nettverksintegrasjon i Norge og internasjonale realsjoner. I 2005 dannet Gulliksen, Holmen & Co i Drammen, Møller & Co i Tønsberg og Grant Thornton kontorene i Oslo, Asker og Trondheim en sammenslutning av revisjonsselskaper tilknyttet Grant Thornton International, (GTI) en av de seks største globale revisjons- og rådgivningsorganisasjoner. GTI har medarbeidere i 112 land inkludert Grant Thornton i Norge med 100 medarbeidere hvorav 30 er statsautoriserte revisorer. Internasjonal standard I likhet med de fire største revisjonsselskapene på det norske markedet har vi også en internasjonal arbeidsmetode. Det spesielle med Grant Thornton s metodikk er at den er som skreddersydd for norske bedrifter, sier Hans-Christian Axelsen, partner og daglig leder i Oslo. Karl Jens Holmen, leder av Gulliksen, Holmen & Co, supplerer: Som det største revisjonsfirmaet i Drammen har vi hatt flere beilere blant de internasjonale grupperingene. Når vi valgte Grant Thornton er det fordi det gir en verdifull ressurs- og kompetanseoverføring som kommer både våre klienter og medarbeidere til gode, samtidig beholder klientene en lokal og personlig service. Revisjon og rådgivning Tjenestene omfatter både revisjon og rådgivning. Skatt, oppkjøp og fusjoner, IFRS, granskninger, IT-rådgivning og internrevisjoner er spesialområder. På revisjonssiden består kundemassen av små og Paul Bellamy: Vår hovedstrategi er kvalitet fremfor volum. mellomstore bedrifter inkludert de mindre børsnoterte selskapene. Når det gjelder rådgivning står også de store børsnoterte selskapene samt offentlige virksomheter på kundelisten. Partner Rolf Müller fremhever mangfoldet innenfor gruppen som noe av det mest spennende. Vi er en liten gruppe med yngre partnere som har opplevd en kraftig omsetningsveks i Grant Thornton Asker. Dette har vi gjort ved å tilby revisjon og en rekke spesialtjenester til et bredt spekter i næringslivet. Tilknytningen til GTI bidrar til å sikre høy kvalitet på tjenestene. Sammen er vi enda sterkere Dag Georg Øhre leder av Møller & Co., med kontorer i Tønsberg og Horten fortsetter: Som en betydelig aktør i vår region har vi gleden av å ha spennende og krevende klienter. De forventer at våre medarbeidere tilbyr topp ekspertise på regnskap og skatt. Flere klienter trenger også hjelp med internasjonale problemstillinger. Med Grant Thornton på laget er vi enda bedre rustet til å levere den ekspertisen. I forkant Vår hovedstrategi er kvalitet fremfor volum. Samtidig må vi ha en viss størrelse for å opprettholde en faglig utvikling. Gjennom vår globale tilknytning trekker vi veksler på internasjonal spisskompetanse. Samtidig ivaretar vi det lokale særpreget. Med andre ord tenker vi globalt og handler lokalt, avslutter Bellamy. Asker: Drammen: Horten: Oslo: Trondheim: Tønsberg: Rolf Müller: Grant Thornton Asker har opplevd en kraftig omsetningsvekst etter tilknytningen til GTI. Dag Georg Øhre: Med Grant Thornton på laget er vi enda bedre rustet til å levere ekspertise både nasjonalt og internasjonalt. Karl Jens Holmen: Tilknytningen til Grant Thornton gir en verdifull ressurs- og kompetanseoverføring. Hans-Christian Axelsen: En omfattende internasjonal kvalitetskontroll sikrer kvalitet i samtlige av de landene vi opererer i

7 7 Ing. Per Gjerdrum AS: Innovative løsninger for offshorenæringen Ing. Per Gjerdrum AS er en norsk, familieeid ingeniørbedrift som har blitt verdensledende i sin nisje på offshorerelatert shipping. Hemmeligheten ligger i å stadig utvikle nye løsninger som gir kundene fordeler både innen sikkerhet, miljø og fleksibilitet samtidig med at økonomien ivaretas. I et verdensmarked med ekstrem konkurranse ikke minst i asiatiske land har nær halvparten av deres leveranser de siste årene gått til eksport. Og det er ikke på grunn av sparetiltak at de har greid dette. Tvert i mot. Den eneste årsaken til at vi klarer dette, er at vi er først ute med innovative løsninger og at vi tar risikoen på å bruke store ressurser på å utvikle nye produkter, sier Adm. Direktør Roy Norum hos PG. Selskapet har funnet sin internasjonale nisje: pumper med tilhørende systemer til skip (som supplybåter, asfalt- og kjemikalietankere), og rigger med lastehåndteringssystemer for flytende last. Alt markedsføres ute under navnet PG Marine Group. Et «must» for håndtering av borekaks (Drill Cuttings) Det siste spektakulære patentet fra Ing. Per Gjerdrums hånd er et system for håndtering av borekaks massen som tas ut ved oljeboring. Det har lenge vært en hodepine for oljeselskapene å håndtere blant annet fordi det inneholder miljøfiendtlige stoffer og er forbudt å kaste på havet. Ing. Per Gjerdrums løsning går ut på å pumpe kaksen fra riggen ned i skrog-integrerte tanker under dekk. Tankene er spesialbygd for å fleksibelt utnytte plassen i hele skroget noe som er spesielt aktuelt nå som plassen har blitt mindre med de nye doble skrogene (Clean design). Økonomisk gevinst får man også ved at skipene får frigjort dekksplassen til å frakte payload, samtidig som systemet ivaretar generelle lasthåndteringsoppgaver for flytende last. Sikkerheten øker ved at antall kranoperasjoner fra riggene reduseres, og at den forurensede lasten hele veien holdes i et lukket system under dekk. Nullutslippspolicy-en i Nordsjøen og Barentshavet sammen med oljevernregulativet NOFO 2005 ORO fra september i fjor, gjør dette systemet høyaktuelt. Borekakset fraktes nå ofte til oljeplattformer som reinjiserer det i grunnen, eller det går til land for rensing. Containere på dekk som er vanskelige å sikre og utgjør en miljørisiko er ingen holdbar løsning, poengterer Norum. Spesialister og problemløsere PG er spesialister på sitt område, i motsetning til mange av konkurrentene sine. Pumpemarkedet er veldig stort og vidtfavnende. Vi ligger et hestehode foran i vårt spesifikke marked, slik at de fleste er nødt til å prøve å kopiere våre systemer for å nå fram, forteller Norum. PG er ikke en produksjonsbedrift som uansett må selge det de har på lager. Deres kunder kommer med et problem, og med sin ingeniørog sivilingeniørkompetanse og mangeårige partnere på utstyrssiden, finner selskapet løsningen og leverer hele systemet som trengs. Kloke hoder tredoblet salget Norum mener det er innovasjonsånden som gjør at de tiltrekker seg de kloke hodene. De har ressurser til å ta godt var på sine ansatte og er svært ubyråkratiske og operative. Ing. Per Gjerdrum leverer et særegent fleksibelt Multi Cargo håndteringssystem utviklet i samarbeid med innovative partnere i norsk, marin industri. Selv unge, høyt utdannede mennesker ser store utfordringer her, derfor er motivasjonsfaktoren høy og vi kan hente kompetansen der den finnes. Det høyteknologiske nivået bunner i aktiviteten i Nordsjøbassenget, sier Norum. I løpet av de siste fem årene har selskapet med sine 35 ansatte ekspandert voldsomt i Asia og Sør-Amerika og nær tredoblet omsetningen. I fjor solgte de nær 100 ulike skipssett til ulik tonnasje, for over 300 millioner kroner. PG Marine Group Ing. Per Gjerdrum AS Nye Vakåsvei 28 Postboks Hvalstad Telefon: Telefaks:

8 8 Linux-eksperten Linpro: Fra serverrom til skrivebord Linpro er landets fremste miljø på Linux og åpen kildekode. Bedriften rundet 10 år i fjor, og markerer jubileet med en spennende og etterspurt satsning. Linux skal fra serverrommet og opp på kontorpulten, der e-post, gruppevare, telefoni og kontorstøtte er sentrale oppgaver. Og applikasjonene, de er klare for levering. Linpro kan trygt omtale seg som Ledende på Linux, med mer enn 65 ansatte og en rekke referanseprosjekter på samvittigheten. Selskapet tilbyr et komplett spekter av tjenester, som rådgivning, integrasjon, utvikling, drift og opplæring. Linpro satser på leveranser med Linux og åpen kildekode, og konsulentene besitter spesialistkompetanse innenfor disse områdene. Attraktive nyheter Avdelingsleder Dag Alfstad er ansvarlig for Linpros satsning på applikasjoner. Sammen med et dedikert team skal han løfte Linux fra serverrommet og opp på skrivebordet. Linux-debatten har lenge handlet om å forsvare og forklare teknologiens rettmessige plass. Men det er historie. Linux har etablert seg som et stabilt, trygt og reelt alternativ. Store og komplekse organisasjoner kjører nå Linux som operativsystem, og med svært gode resultater. Neste steg er å levere nøkkelferdige applikasjoner, slik at bedriftene kan dra nytte av fordelene i sine produktivitetsverktøy, sier han. Alfstad forteller at Linpro ønsker å balansere prosjekter med produktleveranser, og at markedet nå kan kombinere tradisjonell skreddersøm med kjøp av hyllevare. Vi skal lansere en rekke spennende applikasjoner i tiden fremover, og jeg tror særlig små og mellomstore bedrifter vil finne disse attraktive, smiler han. Linpro, her representert ved Lise Feirud og Dag Alfstad, leverer nøkkelferdige Linux-applikasjoner for e-post, gruppevare, ip-telefoni, sikkerhet og tilgangskontroll. til proprietære produkter. For det andre er det behov for en solid og komplett IKTpartner med Linux som spesialfelt. Den nye avdelingen til Dag, kombinert med Linpros erfaring og kompetanse, gir markedet alt dette, sier hun. Feirud understreker at listen over Linuxgevinster er lang og innbydende. Mange Linux-applikasjoner er fritt tilgjengelig under åpen kildekode-lisenser, som gjerne er mer kundevennlige og rimeligere enn alternativene kundene er vant med. Poenget er at også åpen og fri programvare har en lisens, men at den gir flere fordeler. I tillegg besørges videreutvikling av et verdensomspennende nettverk, og er ikke begrenset av kontorveggene til en bedrift. Derfor vil Linux-applikasjoner utvikle seg raskere og rimeligere enn andre teknologier. I tillegg kommer gevinster som redusert krav til serverytelse, teknologiske fortrinn, stabilitet og mye mer, forteller hun. lagring og strukturering av dokumenter. Brukeren velger selv om hun vil bruke en kjent klientapplikasjon, eller om hun er best tjent med en rendyrket webtilgang. Med våre applikasjoner får kunden ja-takk-begge-deler. Vi leverer en sterk kombinasjon av funksjonalitet, sikkerhet og fleksibilitet, forteller han. I tillegg til applikasjoner kan kundene trekke veksel på et omfattende leveranseapparat, som tilbyr forvaltning, skreddersøm, driftsstøtte og kurs. Og Alfstad lover enda mer. Nå er vi i full gang med utvikling av integrasjonsløsninger for våre applikasjoner, noe som er langt enklere på Linux enn mange andre plattformer. På sikt er jeg overbevist om at både CRM og ERP leveres av Linpro. Når aktører som Elkjøp og Choice velger Linux på forretningskritiske områder, er dette et tegn på markedets aksept. En ny epoke står foran oss, konkluderer han. Svar på tiltale Markedssjef Lise Feirud gleder seg over satsningen, og forteller at markedet har i lang tid har etterspurt dette. Det er i hovedsak to forhold som gjør applikasjoner viktig og riktig. For det første ønsker markedet et sett av nøkkelferdige Linux-applikasjoner, som et alternativ Fullverdig gruppevare I første omgang leverer Linpro applikasjoner for e-post og gruppevare, ip-telefoni, sikkerhet og tilgangskontroll. Dag Alfstad er entusiastisk når han forteller om de nye produktene. I gruppevareløsningen kan du utføre viktige og sentrale samarbeidsoppgaver, som e-post, kalenderdeling, prosjektorganisering, samt Linpro AS Vitaminveien 1A 0485 Oslo Telefon:

9 9 Flyoperatør på vei opp Gode økonomiske tider har gitt Sundt Air en solid oppsving. Nå har operatøren bestilt flere fly og økt antall ansatte. Etterspørselen etter private forretningsfly har økt i takt med den økonomiske oppgangen i Norge og i resten av verden. Norges desidert største operatør av forretningsfly, Sundt Air, merker oppturen gjennom en betydelig økning i antall henvendelser. Stadig flere oppdager fordelene med å leie eller eie fly, forteller markedssjef i Sundt Air, Ola Vøllestad. Økt etterspørsel har ikke minst ført til en endring i organisasjonen til selskapet med hovedbase på Gardermoen. Doblet antall ansatte Et viktig satsningsområde for oss er management av fly, sier Vøllestad. Med flere fly i drift øker også kapasiteten for utleie. For å ta hånd om henvendelsene fra alle som ønsker å leie fly, har selskapet doblet antall ansatte på trafikkavdelingen. I dag er det fem personer ved denne avdelingen som også tar hånd om planleggingen av bestilte turer. Som en konsekvens av de travle tidene har Sundt Air dessuten flere fly i bestilling. I dag har vi åtte fly, men vi regner med en betydelig utvidelse av flyparken i løpet av 2007, sier Vøllestad. Dermed vil det også være behov for flere piloter og teknikere. Sundt Air, som eies av Sundt AS, holder til i eget topp moderne bygg på Gardermoen. Selskapet driver også terminalen på Gardermoen Vest på kontrakt med Oslo Lufthavn. Det er her fly av denne typen blir tatt hånd om. Vil firmaer eller enkeltpersoner kjøpe fly, har vi alt som skal til for å operere og drive dem. Vi kan også selge ledig kapasitet, sier Vøllestad. Unngå køer Lange sikkerhets- og innsjekkingskøer kan også forklare at stadig flere tar kontakt med Her er et av de elegante flyene man kan leie av Sundt Air. Her går det an å jobbe og slappe av helt uforstyrret, sier markedssjef i Sundt Air, Ola Vøllestad. Sundt Air, tror Vøllestad. Han påpeker at dersom en leier eller eier fly vil man spare mye tid. Hos oss tar ikke sikkerhetssjekken mer enn et par minutter. Vi flyr dessuten direkte til mindre flyplasser eller små terminaler ved de store flyplassene. Og i luftrommet befinner vi oss over ruteflyene, orienterer markedssjefen. Han påpeker at dersom man er forsinket, venter flyet. Det er som å reise med en avansert taxi; den går når du er klar. Ønsker man å kjøpe fly, kan operatøren bistå. Vi har gode kontakter hos alle ledende flyfabrikanter og kan også bistå ved kjøp av brukte fly, sier Vøllestad. Over hele verden Sundt Air kan operere alle typer fly også en Airbus eller Boeing 737 dersom kunden har behov for det. For det meste flyr operatøren fra Gardermoen, men Sundt Air har også base på Las Palmas. Vi flyr mest fra Gardermoen, men vi flyr også ofte ut fra Moskva for eksempel, forteller Vøllestad. Sundt Air har ingen problemer med å få kunden av gårde til ønsket tidspunkt. Vi flyr dit kunden vil, når som helst, avslutter markedssjefen i Sundt Air. Sundt Air AS Postboks 31 N-2061 Gardermoen, Norway Telelefon: Telefaks:

10 10 Xvision: Visualiserer virkeligheten Vi vasser i ord, både på jobb og i privatlivet. Ofte forsøker ordene å vise frem noe som ikke eksisterer, noe vi planlegger å gjøre. Men må vi nøye oss med to dimensjoner og en porsjon fantasi? Nei, svarer Stein Kjartan Vik i Xvision, bedriften som visualiserer alt fra byplanlegging til oljeinstallasjoner. Hans motto er; du tror det ikke før det blir 3D. Xvision er spesialister på visuell kommunikasjon. De leverer tjenester og programvare for animasjon, 3D og VR (Virtual Reality). De er også en hurtigvoksende femåring, som økte staben fra 6 til 16 medarbeidere i fjor. Og det stopper ikke med dette, lover selskapets leder. Xvision består av mennesker med lang erfaring. Vi rendyrker tjenester og teknologi på dette området, og representerer et ledende og uavhengig kompetansemiljø. I tillegg utvikler vi egen programvare, i første rekke for bruk i offshoresektoren. Men bruksområdene er mange, og interessen øker fra måned til måned. opp signaler fra utstyr på havbunnen. Ja, til og med dykkere utstyres med sendere, som plotter kroppene inn i modellen. Miljøet på havbunnen kan være tøft og uoversiktlig. Kamerabilder forstyrres av strømmer og partikler. Finmanøvrering blir fort vanskelig. Ved hjelp av vår teknologi, kan operatøren utføre vedlikehold fra en krystallklar animasjon. Løsningen er distribuert, noe som betyr at kunden kan overvåke prosessen fra land, forklarer Vik. Xvision leverer programvare og tjenester for visuell kommunikasjon. Bedriften er godt etablert innen offshore og olje/gass, men opplever stigende interesse fra nye markeder. Den visuelle kontrakten Tredimensjonale modeller og animasjoner er velkjent for aktører innenfor olje, gass og offshore. Nytteverdien er dokumentert, og visualisering gir en rekke gevinster. I disse bransjene kan planer og konstruksjoner være uhyre detaljerte. Xvision gjør bruk av hele grunnlaget, og viser hvordan en operasjon eller installasjon vil arte seg i virkeligheten. Dette bidrar til redusert risiko, enklere vedlikehold og hensiktsmessige rutiner. Våre kunder sparer tid og penger, sier Vik. Vik understreker at det i noen sammenhenger foreligger krav om 3D-dokumentasjon, og at visualisering inngår i kontraktsgrunnlaget; en tendens han tror vil fortsette og smitte over til andre bransjer. Erstatter virkeligheten Visualisering i form av bilder og animasjoner er ingen stor nyhet. Noe ganske annet er bruk av 3D-modeller som erstatning for virkeligheten i en operativ situasjon. Og det leverer Xvision. Ved hjelp av egenutviklet programvare kan undervannskameraer erstattes av en modell, som fanger Nye markeder Ved inngangen til 2006 opplever Xvision økende interesse for visualisering, og nye bransjer får øynene opp for både gevinster og muligheter. Et spennende område er byplanlegging og byutvikling. Våre løsninger gjør det mulig å bevege seg rundt i et detaljert og nøyaktig bilde av byen, og se hvordan en skole, et torg eller et kjøpesenter vil påvirke det funksjonelle og estetiske. Svært lite overlates til saksbehandlerens fantasi, og vi skal ikke se bort fra at dette gir bedre beslutninger og reduserte kostnader, smiler Vik, og fortsetter: Det handler om å være løsningsorientert. I så måte representerer Xvision et verdifullt supplement til arkitekter og byplanleggere. Sammen kan vi skape et bedre resultat, til glede for publikum og kommunekassen. Modning og tilgjengelighet VR og 3D er ikke nye moteord, men har kanskje falt i skyggen av Internett og forbrukerteknologi. Men nå er markedet i ferd med å ta av, hevder Vik. Det er i hovedsak fire faktorer som gjør visualisering så aktuelt. For det første er infrastrukturen bedre enn noen gang. For det andre er programvaren mer moden og tilgjengelig. Dernest er kompetansen hos kundene større, og til slutt er prisene på et nivå hvor forholdet mellom kost og nytte er attraktivt. Vi skal huske at tekst tolkes og fantasien skaper forestillinger. En god animasjon er ferdigkommunisert, og den gir en bedre og raskere forståelse, konkluderer en optimistisk Stein Kjartan Vik. Xvision AS Østre aker vei Oslo Telefon: Telefaks:

11 11 Technip Offshore Norge AS Undervannsteknologi og offshore contracting sikrer økonomisk utnyttelse av oljefeltene Technips erfaring med utbygging av undervanns transportsystemer er avgjørende for full utnyttelse av oljefeltene. Våre stadige forbedringer av produkter og installasjonsmetoder muliggjør produksjon fra mindre og økonomisk marginale olje- og gassfelt, sier Hallvard Hasselknippe. Hasselknippe leder Technip Offshore Norge, en av verdens ledende selskaper innen olje, gass og petrokjemisk engineering, konstruksjon og service. Mer olje for hver krone I et marked som ønsker mer kostnadseffektive utbygginger er våre produkter og tjenester etterspurte. Rørledningene som vi installerer knytter eksempelvis sammen havbunnsinstallasjonene og plattformer til et komplisert og effektivt undervannsnettverk, som gir mer olje ut av hver krone, forteller Hasselknippe. Hasselknippe fremhever den betydelige verdiskapning selskapet bidrar med i Norge. I Orkanger, hvor vi har vår sveisebase, har vi skapt et kompetansesentrum på bruk av nye materialer og utvikling av ny teknologi for sveising av rør. I tillegg til et betydelig antall arbeidsplasser i lokalsamfunnet, bidrar kunnskapen i Orkanger til å utvikle hele Technip konsernet. Drypper på norske leverandører Også den norske leverandørindustrien til oljesektoren nyter godt av Technip. Som eksempel trekker han frem utbyggingen på Snøhvit. Av vår kontrakt på omkring 650 millioner kroner kjøper vi produkter og tjenester eksternt for 200 millioner kroner, hvorav over 120 millioner er hos norske underleverandører. Godt rustet fremover For at norsk kontinentalsokkel skal opprettholde, eller øke sitt totale produksjonsnivå av olje og gass blir det særdeles viktig at mindre felt tas i bruk, og at eksisterende infrastruktur effektiviseres mener Hasselknippe. Det betyr blant annet at flere undervannsbrønner vil bli satt igang. Med dagens oljepris innbærer dette at et økende antall undervannsprosjekter vil bli realisert, noe som vil sikre Technip s drift i Norge for mange år. I tillegg ser selskapet en økende aktivitet i driftsmarkedet og har nylig etablert kontorer i Stavanger og Haugesund. Selskapet er også godt rustet for økt TECHNIP REKRUTTERER TIL HOVEDKONTORET I OSLO OG TIL VÅRT NYE KONTOR I STAVANGER Vår kompetanse er med å bidra til en effektiv utnyttelse av oljefeltene, sier Hallvard Hasselknippe (t.v.) og Odd Strømsnes i Technip Norge. olje- og gassaktivitet i nord-områdene, bl.a. basert på erfaringene fra Snøhvit prosjektet, hvor fokus på sikre og miljøvennlige operasjoner er nøkkelen til suksess. Dette er gode referanser når vi nå posisjonerer oss mot det betydelige markedet som vil komme i Nordvest-Russland. Technip gruppen har interesser innen flere segmenter, det være seg landanlegg for ilandføring av gass, offshoreplatform-konsepter og ikke minst ulike undervannsløsninger, avslutter Hasselknippe. Erfarent personell for offshore prosjektarbeid (Oslo/Stavanger) Offshore Ingeniører (Oslo/Stavanger) Kontraktsingeniører (Oslo/Stavanger) Facilities Specialist/Engineer (Oslo) Business Supervisor Facilities (Oslo) Senior Planleggere (Oslo) Senior Koordinator for innkjøp (Oslo) Technip er etablert i Norge med rundt 240 ansatte på hovedkontoret i Oslo. To 5-årige rammekontrakter er tildelt av Statoil hvorav den ene er relatert til dykking og beredskap og den andre er relatert til vedlikehold og drift av Statoils «Pipeline Repair Spread PRS.» For å gjennomføre disse kontraktene har TONOR etablert kontorer i Stavanger samt på Statoils PRS base på Killingøy, Haugesund. På bakgrunn av en betydelig økt arbeidsmengde gjennom flere store prosjekter ved våre kontorer ønsker vi å ansette blant annet flere ingeniører, planleggere, kontraktsingeniører, innkjøpskoordinator, dokument kontrollere etc. Ingeniører med interesse for og kompetanse på fleksible rørledninger og stigerør, stålrørledninger, geoteknikk, strukturer og offshore konstruksjoner oppfordres til å søke. TONOR bygger også opp et miljø for Offshore Field Development med en avdeling for Study & Facilities Design, og søker derfor etter Facilities Specialist/Engineer og Business Supervisor Faciltities. TONOR tilbyr spennende utfordringer, motivert og dyktig arbeidsstyrke med «vinner-kultur» og gode arbeidsbetingelser. Detaljert informasjon for alle posisjoner finnes på vår hjemmeside: Søknad og CV på engelsk kan sendes på til: eller til adressen til høyre innen 15. juli Vennligst merk søknaden med referansenr. og tittel på posisjon(er) som oppgitt på våre nettsider. Technip Offshore leverer undervannsintallasjoner og rørsystemer, blant annet fleksible stigerør og stål rørledninger som vist på bildene. MØT OSS PÅ STAND F-650 UNDER Technip Offshore Norge AS Holtet 45 Postboks 193 NO-1321 Stabekk Telefon: Telefaks:

12 12 NaviCom leverer Microsoft Dynamics AX til Elkonor Med én, felles Microsoft Dynamics AX ERP-plattform får de 66 medlemsbedriftene i Elektrokjeden Elkonor en omfattende, avansert og bransjetilpasset IT-løsning langt bedre og rimeligere enn de ville ha fått hver for seg. De enkelte medlemsbedriftene i Elkonorkjeden får svært mye for svært lav pris fordi kjeden tilbyr en felles Microsoft Dynamics AX ERP-løsning. Vi får en fremtidsrettet løsning som øker inntjeningen og bedrer likviditeten. Fellesløsningen sparer hvert enkelt medlem for betydelige beløp, forteller daglig leder Terje Strand i Elkonor-kjeden. Elkonor består av 57 uavhengige elektroinstallatører over hele landet, og eies av medlemmene. Kjeden har som formål å drive tjenesteyting til medlemmene, for eksempel i form av markedsmateriell, sentrale rammeavtaler og støttesystemer. Vi ønsker å gi våre medlemmer gode, rasjonelle løsninger til en lav pris. Det har vi fått med Axapta og NaviCom Elektro, sier Strand. Ved å samle ERP-systemet kan en bedrift spare store summer årlig, poengterer han. Tynn klient Elkonor har en såkalt Affiliated IPLA-lisens, der de betaler for antall brukere som er hektet på løsningen til en hver tid. Medlemmene får ordre, regnskap, prosjektstyring, fakturering, elektronisk innkjøp, e-faktura og en bransjeløsning i samme pakke. Brukerne logger seg på via en tynn klient. Sikkerhet har vært viktig for oss. Selv om vi tilbyr løsningen over ASP, er det ingen andre enn den enkelte bedrift som har tilgang til egne data, ikke engang kjeden sentralt, forklarer Strand. Bransjeløsningen NaviCom Elektro er helintegrert med Axapta og tilpasset alle typer bedrifter i byggebransjen elektro, VVS, malere, entreprenører, blikkenslager, osv. Den gir bedriften mulighet til rasjonalisering, økte inntekter og bedre resultat. Løsningen Terje Strand er daglig leder i Elektrokjeden Elkonor. er utviklet i samarbeid med flere elektroinstallatører og andre håndverkere, og spenner fra kalkyle til prosjektevaluering. Rett inn i systemet I Axapta og NaviCom Elektro bruker man håndholdt utstyr, og alle data blir automatisk synkronisert med hovedsystemet. Håndverkerne ute på bygget kan motta arbeidsordre, registrere nye ordre, føre timer, registrere materiellforbruk, bestille direkte fra grossist og ta i mot aksept for utført arbeid fra kunden. Alt skjer elektronisk og overføres til regnskapssystemet. Konkurransesituasjonen i vår bransje gjør at en god IT-løsning er sterkt medvirkende for å lykkes. Det er håndverket vi tjener på, ikke administrasjon. Mindre rutinearbeid frigjør ressurser til kjernevirksomheten, og NaviCom Elektro gir oss mindre papirarbeid, samtidig som vi kan fakturere riktigere og raskere. Lønnsgrunnlaget blir også riktigere når alle data registreres ett sted én gang, poengterer Strand. Når vi sender faktura, er vi pålagt å legge ved samsvarserklæring og sluttkontroll. Nå går dette automatisk, enten i post eller som e-faktura. I den andre enden av verdikjeden får vi e-faktura fra grossistene basert på Nelfostandarden. Disse går rett inn i systemet til godkjenning og utbetaling, forteller han. Leon Tveit er daglig leder i NaviCom. FAKTA OM NAVICOM Produkter: Microsoft Dynamics AX (Axapta) Microsoft Dynamics NAV (Navision) 31 ansatte Hovedkontor i Sandnes Avdelingskontor i Oslo Betjener vel 150 kunder Spesiell kompetanse innen prosjekt og produksjon Kontakt: Leon Tveit Telefon: Adresse: Jak. Askelandsvei Sandnes

13 13 Scandinavian Storage Group tar stadig nye markedsandeler: Utfordrer med vinnerteft Scandinavian Storage Group er innredningskometen på lager-, verksted- og industrimarkedet. Etter kun to års levetid, puster konsernet de etablerte konkurrentene i nakken som Skandinavias hurtigst voksende bedrift på området. Oppskriften på suksess er å eie produktene selv, kombinere egenproduksjon med outsourcing og ikke minst ha det gøy, i følge daglig leder i SSG Roar Karlsen (t.v.) og gründer Trond Frigaard. Det hele begynte da gründer Trond Frigaard tok over 90 prosent av aksjene i familiebedriften Sarpsborg Metall i I begynnelsen av 2003 kjøpte han de siste 10 prosentene av foreldrene. Vi holdt på innenfor kontor- og arkivsegmentet, men markedet ble stadig mer elektronisk. Papir og manuell arkivering av informasjon stagnerte. Jeg ville gjerne inn i en annen bransje, og valget falt på stålprodukter. I dag leverer vi lagerinnredning, verkstedinnredning, plastprodukter, garderobe og arkivinnredning, forteller Frigaard. Før Frigaard kastet seg inn i det nye markedet, gjennomførte SSG en rekke grundige undersøkelser og estimeringer for å få et overblikk over salgsvolum og produktmengde innen bransjen som helhet. Resultatene fortalte om en bransje som lenge hadde stått på stedet hvil. Bransje med muligheter Bransjen var statisk og hadde ikke beveget seg særlig mye på mange år. Man tjente det samme, man produserte det samme. Jeg hadde lyst til å gå inn og gjøre noe annerledes. Her var det mulighet for å skape noe, det gjaldt bare å gjøre et godt forarbeide, tenke litt nytt og ha mot til å satse, sier Frigaard. Deretter gikk det raskt. SSG Norge ble etablert i august 2004, og Roar Karlsen ble ansatt som daglig leder. Svenske Lagertrans AB ble kjøpt opp i mars 2005, mens SSG Danmark ble etablert i oktober samme år. I februar 2005 ble SSG etablert som et konsern, med SSG Holding som morselskap. Konsernet som helhet har en samlet omsetning på ca. 135 millioner kroner og i underkant av 70 ansatte. Vårt geografiske marked består i dag av Danmark, Sverige og Norge. Dette var et opplagt valg til å starte med. Rent forretningsmessig er det stor kulturell likhet i Skandinavia, men våre fremtidsplaner innebærer å gjøre SSG til et europeisk selskap, konstaterer Frigaard. Suksessens forklaring Hemmeligheten bak konsernets rakettstart, som etter alt å dømme bare er begynnelsen, er blant annet kombinasjonen av outsourcing og egenproduksjon. I følge Frigaard og daglig leder Roar Karlsen er det avgjørende at man sikrer seg denne balansen samt at man selv eier produktene, uansett hvor de produseres. Produkter som ikke krever stor menneskelig arbeidskraft, produserer vi selv. Hvis ting produseres ved å kjøres automatisk gjennom en maskin, kan det jo være likegyldig om maskinen står i Polen eller i Norge. Da kan den like så godt være vår egen, sier Frigaard og følges opp av Karlsen: Mange av våre konkurrenter produserer ingen av produktene selv. For det første kan det bety manglende kjennskap til diverse produksjonsog produktdetaljer. Dessuten er man i større grad låst når man ikke selv eier produktene. Hvis det skulle skje noe med produsenten, at fabrikken ble lukket, eller at man opplevde en høy prisstigning, har man ikke like mange valgmuligheter. Vi eier i stor grad våre egne produkter og er derfor geografisk uavhengige. Skulle noe skje med vår produsent, kan vi ta produktene med et annet sted, forklarer Karlsen. Entusiasme og åpenhet Et annet aspekt som skiller SSG fra mange bedrifter, er gründerens genuine entusiasme og tro på at medarbeiderne bør få engasjere seg i virksomheten som helhet. SSG ønsker å involvere hver eneste ansatt og går inn for full åpenhet. Det skal være gøy. Dette er jo morsomt. Jeg vil at de ansatte skal føle det samme. Man skal ha lyst til å holde på med dette, man skal glede seg. Folk skal føle tillit og oppfatte seg selv som en vesentlig del av både innsats og resultater. Derfor har vi full åpenhet i form av at alle har tilgang til alt, forklarer Frigaard energisk. Utfordrerens resultater har ikke stått i skyggen. SSG har opplevd stor pågang fra interessenter som ønsker å kjøpe seg inn i konsernet og bli en del av fremgangen. Men foreløpig har Frigård valgt å beholde kortene selv. Ikke minst fordi det gjør det mulig for ham å beholde den beslutningsfriheten som har fått selskapet dit det er i dag. Det er ikke fordi jeg har et sterkt ønske om å beholde alt selv. Men jeg liker at beslutningsprosesser kan foregå raskt. Hvis vi vurderer å kjøpe en bedrift, snakker vi om det den ene dagen, ser på bedriften den andre dagen, og kjøper den neste dag. Det er godt å ha den muligheten, sier Frigaard, før den daglig lederen avslutter: Han er så engasjert at det er umulig ikke å bli dratt med, smiler Karlsen. SSG Scandinavian Storage Group AS Alf Bjerckes vei 14 Postboks 33, Vollebekk 0516 Oslo Telefon: Telefaks:

14 14 Ønskedrømmen for alle som jobber med rekruttering: erecruitment effektiviserer og profesjonaliserer rekrutteringsprosessene Effektivisering av rekrutteringsprosesser og oppbygging av egen kandidatbase. Det oppnår du med erecruitment fra HR Manager. Nordea tok et endelig farvel med papir- og baserte søknadsprosesser ved hjelp av IT-verktøyet. Finanskonsernet gjennomfører et voksende antall årlige rekrutteringer uten å måtte øke rekrutteringsstaben. Enkelt, brukervennlig, godt og oversiktlig. Det er karakteristikken Nordeas Jan Erik Karlsen gir erecruitment fra HR Manager. Ideen til systemet ble klekket av gründerne Oddbjørn Elgstøen og Lars Christian Ringdal som nå omgir seg med til sammen 10 medarbeidere i det voksende, norske HR Manager. Før de grunnla selskapet i 2003 hadde de gjennom syv år bygget opp et ledende nordisk rekrutteringsselskap. Vi så et stort behov for denne type løsninger i markedet, sier Elgstøen. Ett system for hele prosessen Så hvordan arter en standard rekrutteringsprosess seg? Fortsatt belager mange virksomheter seg på å motta søknader per post og . Bekreftelser skrives manuelt, søknadene samles i bunker og Fakta komplett rekrutteringsverktøy inkludert henvendelses/søknadshåndtering, maler inkludert intervjuskjemaer og referanse skjemaer, spørsmålssett og tester m.m. sparer administrativt arbeid automatisert personlig kommunikasjon med kandidater bygger opp kandidatdatabase reduserer antall utlysninger. Forkorter rekrutteringsprosesser versjoner for småbedrifter, store bedrifter og rekrutteringsselskaper mer profesjonell kommunikasjon med kandidater systematiserer håndtering av åpne søknader jobbagent automatisk info til interesserte kandidater om nye stillings utlysninger 75 brukere i 7 europeiske land Enkelt, brukervennlig, godt og oversiktlig, sier Jan Erik Karlsen (midten) i Nordea om erecruitment fra HR Manager. Systemet effektiviserer og profesjonaliserer rekrutteringsprosessen, og gir bedriften en egen kandidatdatabase. (t.v.) Oddbjørn Elgstøen og (t.h.) Lars Chr. Ringdal. sendes rundt til vurdering av ulike personer. Når prosessen er over, går kandidatene som ikke fikk jobb inn i glemmeboken. erecruitment håndterer hele prosessen Kandidatene går inn på bedriftens websider og registrerer søknaden der. Informasjonen fra samtlige kandidater blir strukturert på en enhetlig måte, og kommunikasjonen med kandidaten blir automatisert og vesentlig forenklet, forteller Elgstøen. Rekrutteringsaktivitetene blir mer effektive og profesjonelle. Samtidig så bygger vi opp vår helt egen søkerdatabase. Ofte får vi søkere som er svært kvalifiserte, men ikke for den utlyste jobben eller ved den aktuelle avdelingen. Med erecruitment blir det enklere å utnytte det store potensialet som ligger i søkermassen til Nordea. Vi kan til og med finne kandidater direkte i databasen, og spare oss for arbeidet med å utlyse enkelte stillinger, forteller Karlsen. Karlsen er teamleder for enheten som driver med administrativt arbeid innen HR i Nordea i Norge. Slutt på manuell behandling Nordea har innført erecruitment i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Hvert land bruker sitt lokale språk erecruitment foreligger på syv forskjellige språk og brukes i like mange land. Over 500 HRmedarbeidere og ledere hos Nordea er brukere av løsningen. Karlsen legger til at både system og leverandør appellerte til storkonsernet. HR Manager ga rom for å gjøre tilpasninger vi ønsket, og har gitt veldig god oppfølging og service. erecruitment skaper også struktur i håndteringen av åpne søknader. HR Manager Bygdøy Alle Oslo Telefon: Telefaks:

15 15 Capgemini Norge AS Rightshore optimalisering av dine ressurser Det er mange grunner til at du skal sette ut deler av IT-systemene dine. Med Capgemini sitt konsept Rightshore kan du på en elegant måte utnytte ulike lands konkurransefortrinn til det beste for din bedrift! Økt fokus på kjernevirksomheten og tilgang til spisskompetanse. Det er de viktigste grunnene til at bedrifter outsourcer sine IT-systemer og tjenester. I tillegg oppnås det ofte store økonomiske besparelser ved å sette ut tjenester til lavkostland, som for eksempel India. For mange bedrifter er det imidlertid en stor barriere å flytte deler av virksomheten til den andre siden av jordkloden. Følelsen av å miste kontrollen resulterer dermed i at mange bedrifter velger å fortsette å bruke store ressurser på noe som for de fleste er utenfor kjernevirksomheten, forteller markedssjef Ivar Spydevold i Capgemini. Noe hjemme, noe ute Spesielt for disse bedriftene mener Spydevold at deres konsept Rightshore vil være en perfekt løsning. Capgemini har bygd opp flere kompetansesentre verden over, eksempelvis i India, Polen, Spania og Kina. Kundene trenger imidlertid kun å forholde seg til Capgemini Norge hvis de ønsker. Gjennom konseptet Rightshore, kombinert med Capgeminis globale nettverk, kan selskapet finne de steder i verden hvor Rightshore er en fleksibel løsning for å utnytte internasjonale outsourcingsmuligheter kundene best kan få løst sine IT-oppgaver ut i fra flere kriterier, som for eksempel pris, tidsbruk, kompetanse og kvalitet. Noen oppgaver bør gjøres i India, noe kan gjøres i Polen, mens andre tjenester best håndteres fra Norge. Målet er å skreddersy en løsning som kunden er mest mulig komfortabel med. Eksempelvis kan bare 20 prosent av IT-tjenestene settes ut til Polen eller Kina, mens 80 prosent gjøres hjemme i Norge. Enten av kunden selv eller av Capgemini. Hvis kunden etter en tid er blitt mer komfortabel med outsourcingen kan fordelingsbrøken endres. Mer kan gjøres ute i verden og mindre hjemme i Norge, forklarer Spydevold, som legger til at uansett hvor i verden oppgaven blir løst så påtar Capgemini i Norge seg det fulle ansvar for leveransen. Capgemini er i dag alene om sitt Rightshore konsept. Noen selskaper tilbyr lignende løsninger, men ingen selskaper har tatt et like langt steg i skreddersøm som Capgemini mener Spydevold. Interessen rundt konseptet er stort, og allerede har Capgemini fått mange kunder, spesielt innenfor finans-, og shippingmilljøet. RightshoreTM er en perfekt løsning for bedrifter som ønsker å ta outsourcingen gradvis, mener Ivar Spydevold i Capgemini, her sammen med sin kollega Camilla Aardal. Capgemini er en global ledende leverandør av konsulent-, teknologi-, og outsourcingstjenester. Konsulenttjenesten består i bistå virksomheter med å analysere, utvikle og implementere løsninger for å sikre vekst og lønnsomhet. Teknologidelen av Capgemini utformer og integrerer teknologiløsninger, skaper innovasjon, strukturerer og tilpasser kundens tekniske miljø. Outsourcingsdelen kan overta driften eller forvaltningen av deler eller hele kundens IT-ressurser. Capgemini har hovedkvarter i Paris og sysselsetter ca ansatte verden over. Capgemini Norge AS Hoffsveien 1 D Postboks 475 Skøyen 0214 Oslo Telefon: Telefaks:

16 16 Network Norway: Utfordrer de etablerte med nytt, norsk telekom-selskap Ingvild Myhre er tilbake i telekombransjen med selskapet Network Norway. Vi skal utfordre de store etablerte aktørene. Vi skal være kundedrevet, og jeg vil gjøre det enkelt å være kunde hos oss. Vi leverer kostnadseffektive løsninger tilpasset den enkelte kundes behov stor som liten, sier hun. Ingvild Myhre er tilbake i bransjen som konsernsjef i Network Norway. Selskapet skal forvalte arven fra ID gruppen ved å tilpasse kommunikasjonsløsningene etter kundens egentlige behov. Foto Klas Færøvik/MacBox AS Ingvild Myhre gjør comeback i telebransjen som konsernsjef i Network Norway, et nytt selskap, men grunnlagt med basis i ID-Gruppen. Myhre skal lede et selskap som tar mål av seg til å gi norsk næringsliv enkle og kostnadseffektive kommunikasjonsløsninger. Jeg har arbeidet i denne bransjen såpass lenge at jeg har erfart hva næringslivet legger vekt på ved valg av kommunikasjon og telefoniløsninger. De er opptatt av en løsning som fungerer, uavhengig av hvilke tekniske løsninger som ligger i bunn. Vi skal gjøre det enkelt: Vi skal gi norske bedrifter, store som små, den mest kostnadseffektive kommunikasjonsløsningen, sier hun. Nær og ærlig Network Norway skal lansere sine produkter og tjenester til høsten. Selskapet skal være en lokal partner med fokus på kundens behov, snarere enn på produkter og tjenester. Network Norway tilbyr installasjon, drift og service slik at kunden skal kunne fokusere på egen kjerneaktivitet og slippe å tenke på om telefoniløsningen fungerer. I alt for mange år har telekom-bransjen utviklet nye produkter og tjenester uten å bry seg om hva folk egentlig trenger. Vi har til tider vært blendet av teknologiens muligheter snarere enn å spørre oss selv: Trenger kunden egentlig dette? Network Norway skal forvalte arven fra ID gruppen ved å fortsette å være en kundedrevet organisasjon og tilpasse kommunikasjonsløsninger deretter, sier Myhre. Tilpasset deg Dette betyr at Network Norway gjerne leverer IP-baserte telefoniløsninger i kombinasjon med trådløse enheter, dersom det er det beste for kunden. Men hver kunde skal få individuell rådgivning og løsningen som tilbys skal tilpasses den enkeltes behov. Ingen skal bli påtvunget det nyeste av det nyeste dersom det ikke passer for kunden. Dersom du har en velfungerende telefonsentral som er nedbetalt er det kanskje ingen grunn til å bytte den ut. Vi kan i stedet supplere med IP-basert telefoni når sentralen har nådd maks kapasitet. Det er viktig for meg at vi tilbyr den mest kostnadseffektive løsningen for kundene, sier Myhre. Vi sitter på den tredje mobiloperatørlisensen i Norge. Det betyr at vi er i stand til å lage kundetilpassede løsninger på en helt annen måte enn om vi hadde måttet kjøpe kapasitet i nettet fra Telenor eller Netcom. Myhre jobbet i fire år som direktør for Telenor Mobil og hun vet hvordan de store telekom-aktørene tenker. Hun er krystallklar på at det fins en plass i det norske markedet for Network Norway. Mindre aktører som Network Norway kan være fleksible og tilpasse løsninger til den enkelte uten at det skal bli dyrt. Jeg gleder meg til å komme skikkelig i gang! Network Norway Østre Akervei 19 Postboks 417 Økern 0513 Oslo Telefon: Telefaks:

17 17 Teleoperatøren Phonect tilbyr sine forhandlere en unik IP-mulighet: Muliggjør andres IP-suksess Phonect selger ikke bare IP-telefoni; de gjør andre i stand til å gjøre det samme. Teleoperatøren opplever sterk etterspørsel fra forhandlere, og er ikke i tvil om at IP-telefoni representerer et trygt alternativ som nå er i sterk vekst. IP-telefoniløsninger til bedriftsmarkedet er i dag i sterk vekst. Å integrere data og telefoni skaper muligheter i form av en rekke funksjoner, som forenkler hverdagen til alle involverte parter, sier administrerende direktør i Phonect, Bjørn Isaksen. Nytenkende Phonect ble grunnlagt i 2004, med en klar visjon om å tilby IP-kommunikasjon til alle overalt. Siden den gang har teleoperatøren opplevd stor suksess. De 25 ansatte blir til nærmere 60 mennesker i løpet av høsten, og selskapet er i dag en av Norges ledende produsenter av IP-telefoni. Vi utvikler, produserer og leverer IP telefoniløsninger til både bedrifter og private. Våre skreddersydde, fleksible og kostnadseffektive konsepter gjør det mulig for forhandlere å tilby IP-telefoni til egne kunder, forklarer administrerende direktør i Phonect, Bjørn Isaksen og utdyper: Som videresalgskunde kan en forhandler tilby våre løsninger i sitt eget navn, gjennom Phonects unike videresalgskonsept. Det innebærer at forhandleren selv fremstår som avsender av produktet. Alternativt kan man tilby løsningene som ren salgsagent. Komplett videresalgskonsept Videresalgskonseptet betyr ikke at Phonect sine forhandlere er overlatt til seg selv. Det er fortsatt teleoperatøren som står for de praktiske oppgavene, hvilket forenkler prosessen ytterligere for både forhandler og kunde. Ingen annen operatør tilbyr et lignende videresalgskonsept. Det at vi sørger for alt det praktiske, mens forhandleren selger produktet, er unikt. Forhandleren slipper å utvikle elementer på sin egen plattform. Vi står for alt det grunnleggende, fra teknologi og IP-trafikk til fakturering og service. Phonect leverer dermed en komplett verdikjede, sier Isaksen. I tillegg til deres forhandler- og agentkonsept, leverer Phonect enkeltstående bedriftsløsninger tilpasset alle typer bedrifter, uansett størrelse eller eksisterende telefoniutstyr. Til høsten lanserer selskapet også mobil-ip, som gjør at bedrifter vil kunne oppleve ytterligere besparelser i form av reduserte telefonikostnader. Dette vil gjøre det mulig å integrere mobil- og fastnettelefon, hvilket skaper ny fleksibilitet. Dessuten er det praktisk for bedrifter å kunne forholde seg til en totalleverandør av teletjenester. Da får de et bredt spekter av muligheter, tjenester og funksjoner, samtidig som de mottar en enkelt faktura, sier administrerende direktør i Phonect. IP-telefoniløsninger til bedrifter Stadig flere bedrifter velger nå å konvertere sin teletrafikk bort fra det tradisjonelle telenettet og over til IP. Phonect opplever en stadig økende etterspørsel fra interesserte bedrifter gjennom sitt brede forhandlernett. Alt tyder på at suksessen bare er i startfasen. Vi var tidlig ute og har derfor stor kunnskap om bedriftsmarkedet. Nå er vi på god vei mot å nå vår visjon om IP-kommunikasjon til alle. Vår kompetanse gjør det mulig for andre å lykkes med IP-telefoni, og det er et avgjørende suksesskriterium for oss, konstaterer Isaksen. Det finnes bedrifter som ennå sitter på gjerdet når det gjelder IP-telefoni, men i følge Isaksen er det bare et spørsmål om tid før alle bedrifter ser fordelene ved IP. IP-telefoniløsninger til bedriftsmarkedet er nå i sterk vekst. Det er trygt, sikkert og kostnadsbesparende. Det handler ganske enkelt om å bruke Internett i stedet for gamle telefonlinjer, sier Isaksen og fortsetter: Å integrere data og telefoni skaper enorme muligheter, som uten tvil forenkler hverdagen til alle involverte parter. Ved å integrere alle telefoniløsninger til ett system, blir det enklere å utvikle nye funksjonaliteter og tjenester. I det hele tatt er telefoni over Internett et besparende, enkelt og fremtidsrettet alternativ, som alle burde benytte seg av, avslutter Isaksen. Phonect Strandveien Lysaker Telefon: Telefaks:

18 18 bwise: Leverer styringsdyktighet Etter at ERP-løsningene nå omsider er kommet på plass og de operasjonelle systemene begynner å fungere, er neste trinn gode beslutningsstøtteverktøy. Det norske selskapet bwise hjelper stadig flere norske bedrifter til bedre styringsdyktighet. Dypere innsikt økt verdi Selv om bwise har markert seg som en ledende aktør innenfor beslutningsstøtte, er bedriften like opptatt av neste trinn på stigen, som kalles Data Mining. Tradisjonell analyse handler om å hente tall fra fagsystemer og kombinere disse på relevante måter. Det gir svar på viktige spørsmål, og øker sannsynligheten for gode avgjørelser. Men analysene gir ikke svar på alt. En av årsakene er at sammenhenger ofte ligger godt skjult, forteller Kåsin, og gir et eksempel: Dersom man har mange reklamasjoner på et gitt produkt kan det være mange årsaker til dette. Det å finne sammenhengene krever gode statistiske modeller, og det er ikke mange selskap som har denne kompetansen i bedriften. Vi har bygd inn statistiske formler som beregner hvordan faktorer påvirker hverandre, inklusiv utilsiktede og ukjente effekter, i systemene våre. Det gjør det faktisk mulig å finne forklaringer på de mange reklamabwise lever av å levere styringsdyktighet. Daglig leder Bjørn Kåsin leder et selskap i sterk vekst. Business Intelligence (BI) dreier seg om å analysere alle tilgjengelige data for å kunne ta bedre og mer faktabaserte avgjørelser. Kunsten er å avdekke sammenhenger og gruppere relevante data på meningsfylt vis. Målet er å ha et så riktig faktagrunnlag som mulig, slik at beslutninger tas på best mulig bakgrunn. Dette har bwise arbeidet med siden oppstarten i Selskapets 14 seniorkonsulenter har til sammen 125 år med erfaring og forhandler verdens ledende teknologiløsninger. Lite utnyttede data grunnlag for vekst Norske bedrifter er positive til nyinvesteringer og skalerer opp for vekst. Modenheten for å ta i bruk verktøy for å støtte beslutninger og styre bedre er langt høyere nå enn for bare ett år siden. Dette er noen av de viktigste grunnene til at vi opplever god vekst og mange nye ordrer, forteller Bjørn Kåsin, daglig leder i bwise. Mange ledere opplever stigende grad av frustrasjon fordi man ikke baserer beslutninger på fakta. Jeg vil hevde at de færreste norske bedrifter utnytter særlig mer enn 10% av potensialet i tilgjengelig informasjon. Mange avgjørelser tas dessverre på sviktende grunnlag, sier Kåsin. bwise er en kompetent fireåring i vekst, og har landet flere viktige avtaler og kontrakter iløpet av siste halvår. Sentralt i selskapets vekststrategi står BI-løsninger, hvor programvare fra Business Objects inngår. Vi er sertifisert Gold-partner hos Business Objects, hvilket betyr at vi leverer hele produktsuiten. Vi landet nylig en kontrakt med Sparebanken Møre som tar i bruk modulen Business Objects Data Integrator for å automatisere og effektivisere datafangst og oppdatering av datavarehuset, forteller Kåsin. En annen kunde, SG Finans, startet i vinter et omfattende samarbeid med bwise for å lage en rapporteringsløsning for nøkkeltall basert på den samme modulen, Business Objects Data Ingegrator. SG Finans har nå også kjøpt en løsning for budsjettering og planlegging. Vi hadde behov for å oppgradere verktøyet for budsjettering og planlegging. Etter en grundig vurdering av aktuelle leverandører viste BusinessOjects Budget&Planning seg å dekke våre behov best. Med bwise som implementeringspartner fikk vi den ønskede kombinasjonen av kompetanse og godt verktøy, kommenterer Hans Einar Herzog, økonomidirektør i SG Finans. sjonene på et bestemt produkt. Verktøyet assosierer forandringer med hverandre, og peker på mulige forklaringer, forteller Kåsin. Beslutningstakerens krystallkule Bl-løsninger brukes tradisjonelt av ledere, som underlag for strategi- og økonomistyring, men Data Mining er relevant for også andre deler av organisasjonen, for eksempel markedsføring. Det er vanskelig å få god respons på postal reklame. For de som sliter med dette, kan Data Mining gi nye svar. Ved å sende ut en test i markedet, og kombinere resultatene med eksisterende data, viser systemet hvilke kunder som vil svare på henvendelsen. Det blir enklere å identifisere målgruppen, og sannsynligheten for respons øker merkbart. I tillegg vil kunnskap om faktiske kjøp fortelle hvilke produkter bedriften bør tilby i neste runde, sier Kåsin. bwise as Rådhusgata Oslo Telefon: Telefaks:

19 19 Cad Quality og Technia forener krefter: En suksessoppskrift på raskere produktutvikling Et globalisert marked innebærer mange muligheter. Cad Quality og Technia forener krefter for å bistå selskaper med internasjonale ambisjoner i å lykkes med raskere produktutvikling og økt lønnsomhet. Cad Quality har verktøy og kompetanse på design og konstruksjon, mens Technia har verktøy og kompetanse på PLM, såkalt Product Lifecycle Management. Sammen dekker vi hele verdikjeden fra produktene er ideer på tegnebrettet helt frem til de er ute på markedet. I det svenske IT-konsernet AddNode har vi fått felles eier, og derfor er det også helt naturlig at vi har forlovet oss, flyttet sammen og samarbeider tett i markedet, sier administrerende direktør Rolf Kjærnsli i Cad Quality. Vi jobber sammen fordi kundene og markedet trenger en komplett aktør, sier direktør Tore Brathaug i Technia Norge. Sammen har to selskapene 400 millioner kroner i årlig omsetning og 220 ansatte. Raskere produktutvikling Våre produkter og tjenester kan bidra til at norske og nordiske bedrifter fortsatt kan ha base her hjemme, til tross for at produksjonen plasseres i lavkostland, sier Kjærnsli. Han sikter til det faktum at globaliseringen har åpnet en rekke nye forretningsmuligheter i stadig voksende markeder. Han mener også at de som lykkes ser at det er de nye produktene som bærer selskapenes utvikling og står for hoveddelen av inntekten. Et eksempel på dette er mobilbransjen. Her var det slik at man for bare fem-seks år siden lanserte en ny produktserie i året, mens alle produsenter i dag lanserer fem til syv nye produktserier i året. Og det er de nye produktene som driver markedet fremover. De som ikke henger med er sjanseløse i kampen om kunder som vil ha det nyeste nye, supplerer Brathaug. Internasjonalisering Den andre siden av internasjonaliseringen er at raskere produktutvikling og større avstand mellom konstruksjon og produksjon stiller enda strengere krav til kvaliteten på designog konstruksjonsprosessen. I dag skjer det meste av konstruksjonen digitalt, og tilfredsstiller dermed behovene for dokumentasjon selv om produksjonslinjene befinner seg langt unna. Cad Quality leverer de digitale konstruksjonsverktøyene og driver opplæring i hvordan kundene best kan utnytte disse til å skape nye kvalitetssikrede produkter hurtigere enn før. Prototypen blir i økende grad digital, noe som sparer produksjonsbedriftene for store utgifter. IT er en suksessfaktor hvis det brukes aktivt. All produktutvikling er i dag datamodellering. En av utfordringene er imidlertid også å utnytte de digitale dataene fra designog konstruksjonsprosessen i hele livsløpet til produktet, og da også som grunnlag for utvikling av nye produkter. Det er her Cad Quality og Technia har en unik helhetskompetanse fra forstudier, design, konstruksjon til produksjon og vedlikehold, sier Kjærnsli og Brathaug. Rolf Kjærnsli (t.v.) i Cad Quality og Tore Brathaug i Technia mener norsk næringsliv trenger deres kompetanse og verktøy for å komme seg tørrskodd og effektivt over til den andre siden av elven. Raskere produktutvikling er nøkkelen til god lønnsomhet i et globalisert marked, sier Kjærnsli og Brathaug. Tung kundeliste Markedssegmentene Cad Quality og Technia satser mot er leverandørindustrien til olje- og offshoreindustrien, høyteknologi og elektronikkindustrien og annen tradisjonell produksjonsindustri. På kundelisten finner man virksomheter som SonyEricsson, Nokia, Kongsberg Defence and Aerospace, National Oilwell, APL og Flexlink. Våre medarbeidere har både ingeniørkompetanse, markedskompetanse, økonomikompetanse og IT-kompetanse. Vi er derfor godt rustet til å bistå norsk næringsliv med raskere produktutvikling, slik at de kan utnytte alle de unike mulighetene som utviklingen i markedet gir, avslutter Kjærnsli. Cad Quality og Technia Nydalsveien 36 Postboks 4610 Nydalen 0405 Oslo Telefon: Telefaks:

20 20 ASP Norge landets fremste rådgiver på IT-outsourcing Norske ledere lukker øynene for IT-kostnader Så lenge IT-systemene fungerer i det daglige, betaler norske ledere IT-regningene uten å mukke. Det er først når det blir stilt krav om reduserte kostnader, at lederne vurderer å outsource. Jeg er sjokkert over at ledere så ukritisk lar IT være et pengesluk, sier Harald Tellmann, daglig leder i ASP Norge. ASP Norges årlige markedsundersøkelse er en temperaturmåler på det norske outsourcingmarkedet. I årets undersøkelse har 620 virksomheter i privat og offentlig sektor svart på spørsmål knyttet til IT-drift. 15 prosent av respondentene er toppledere og 26 prosent er IT-ledere. 20 prosent av virksomhetene har outsourcet IT-driften fullt og helt. 30 prosent har outsourcet deler av IT-driften, som f.eks. økonomisystemer og e-post, mens 50 prosent av respondentene drifter IT-systemene sine selv. Mest fornøyd er de som har outsourcet alt. Blant de som drifter IT-systemene selv er det kun syv prosent som oppgir at de vil outsource IT-drift de neste tre årene, forteller Tellmann. Topplederne sover i timen Norske ledere har et særdeles avslappet forhold til IT-drift, og evner ikke å se hvilke verdier som kan realiseres ved en optimalisering av IT-driftsmodellen, sier Tellmann, og utdyper: Det er først når IT-systemene ikke fungerer, at lederne setter IT på dagsorden. Dette gjør ASP NORGES ÅRLIGE MARKEDSUNDERSØKELSE: Fanger opp både private og offentlige virksomheter Gir unik kunnskap om det norske markedet for IT-driftstjenester Tar for seg hele markedet for IT-drift Unik vurdering av de 20 største leverandørene Viser trender og utvikling i markedet De virksomhetene som har outsourcet hele IT-driften er mest fornøyd med løsningen, sier daglig leder Harald Tellmann i ASP Norge. at de generelt ikke er flinke nok til å stille kritiske spørsmål rundt IT-drift. Faktum er at ledelsen i norske virksomheter har for liten kunnskap og kompetanse om IT-drift, og derfor taper store summer på feil IT-strategier. Reduserte IT-kostnader Når vi spør virksomheten om hva skal til for at de skal vurdere IT-outsourcing er svaret: Krav om reduserte IT-kostnader. Med andre ord vurderer lederne først å gjøre noe med IT-kostnadene når de får krav på seg om å gripe inn. Hvorfor gjør ikke virksomhetene noe med høye IT-kostnader før det blir gitt overordnede føringer som gjør dette tvingende nødvendig, spør Tellmann. Våre rådgivere ser gang på gang at her er det mye penger å spare, og vi råder virksomhetene til å vurdere hva IT-driften koster i kroner og ører, sier han. IT-avdelingen bestemmer IT-avdelingene har svært stor innvirkning på virksomhetenes IT-strategi. De har mer kompetanse på området enn ledelsen, og ser ofte på outsourcing som en trussel mot egen eksistens. Lederne på sin side foretrekker gjerne å ha IT-kompetansen på huset. Dette skyldes ofte at de selv mangler IT-kompetanse, og er redde for at IT-systemene ikke skal fungere i det daglige om driften settes bort. Tellmann mener lederne vil tjene på å gjøre en grundig undersøkelse av IT-driften, få fakta på bordet og deretter fatte beslutning om fremtidig IT-drift. Det er kun på et slikt grunnlag man kan fastslå hvorvidt IT-driften er god og lønnsom, eller ikke. Ubegrunnet frykt 30 prosent av virksomhetene frykter å miste kontroll dersom de outsourcer. Til sammenligning er det kun 11 prosent av de som allerede har outsourcet, som mener de har mindre kontroll enn før. Det er mye ubegrunnet frykt knyttet til outsourcing. De som har outsourcet deler av eller hele IT-driften, føler i liten grad at de mister kontroll over IT-driften. Mest fornøyde er de som har outsourcet hele IT-driften. Dette skyldes at de har tilpasset egen organisasjon i forhold til outsourcing. De ser på seg selv som kunder, har definert egne behov og stiller krav til optimale IT-tjenester fra leverandørene, avslutter Tellmann. ASP Norge Østensjøveien Oslo Telefon:

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Over 60 år erfaring. www.expom.pl

Over 60 år erfaring. www.expom.pl Over 60 år erfaring www.expom.pl Over 60 år erfaring Expom S.A. produserer deler, systemer og enheter for skip-, maskin-, energi-, utvinnings-, byggeindustri og flere andre. Nesten 100% av produksjonen

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter ProjectHelp er et sterkt prosjektstyringsverktøy. ProjectHelp gir deg full kontroll i prosjektene. ProjectHelp gir deg full kontroll

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter

Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Komplett forretningssystem for prosjektorienterte kompetansebedrifter Organisasjon Marked Salg Plan Med fokus på prosjekt- og ressursstyring får du en bedre prosjektorientert kompetansebedrift Bedrifter

Detaljer

Gasskonferansen i Bergen 2003

Gasskonferansen i Bergen 2003 Gasskonferansen i Bergen 2003 1 LNG er antagelig den mest effektive distribusjonsform for naturgass i Norge Terje Lillebjerka og Driftsdirektør Mo Industripark AS Hans Næss Olstad Vice President Norgas

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

TESS Hose Management konseptet

TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management konseptet TESS Hose Management (THM) er et svært fleksibelt og avansert risikobasert vedlikeholdssystem for slanger. THM er et komplett konsept for vedlikehold av fleksible slanger

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge

Basal 2008. Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Basal 2008 Fremtidige muligheter for betongvareindustrien som kvalitetsleverandør til VA bransjen i Norge Hovedtemaer Om Basal Markedsmakt Etisk handel Om Basal Etablert i 2001 Et unikt konsept i Europeisk

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project

Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet. project Bransjeløsningen som gir deg oversikt og trygghet project Pilaro Project Bransjeløsningen Pilaro ProJect egner seg for bedrifter som selger timer og prosjekter. Løsningen er laget for virksomheter som

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet

Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Kvalitetshåndverk fra Schleswig-holstein til Norge: holzart på det norske markedet Et snekkerfirma fra Schleswig-holstein lykkes på veien å etablere seg på det Norske markedet med god håndverksmessige

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft

HMS-utfordringer ved innleie av arbeidskraft Stavanger Forum 20. nov 2012 Leder av K-HVO forum Rune Wannebo, Teekay Petrojarl as www.teekay.com Trender i norsk olje- og gassindustri Høyere krav til effektivitet Kortere leveringstid per prosjekt/kontrakt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde

Intek Engineering. av INTEK. v/erling Hovde Intek Engineering Møt fremtiden Presentasjon med ny teknologi og et tilgjengelig kompetansemiljø av INTEK v/erling Hovde Visjon INTEK skal være et ledende kunnskapssenter innen industriell automasjon og

Detaljer

ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014. NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015

ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014. NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015 ÅRETS VESTFOLDBEDRIFT 2014 NHO Vestfolds Næringskonferanse, Bølgen Kulturhus Larvik 5. mars 2015 Juryens sammensetning Øystein Bredal-Thorsen, Horten Næringsforening, Juryens formann Marit Sagen Gokstad,

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Haugaland Vekst IKS Haugesund, 06.06.2016 Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet Referansenummer: 2016/1596 Framtidens infrastruktur

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no

UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... www.fenistra.no UTSIKT, INNSIKT, OVERSIKT... FÅ INNSIKT OG FØLG MED I TIDEN Fenistra Eiendom er et brukervennlig forvaltningssystem, som forenkler og effektiviserer forvaltningen av eiendomsverdier for eiendomsselskaper

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer