Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009"

Transkript

1 Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for born i frå 3 7 år. Dans, song, Kr Delvis innvilga tromming og spel på rytmeinstrument vår og haust Afrikanske flyktningekvinner Arbeid med informasjonsformidling om betre oppvekst, helse og positiv integrering i det norske samfunnet. Om roller, regler og lover i Norge kr Afrikansk kulturformidling Annai Poopathy Tamilsk kultur senter APP Action Paix et Pain Anne Lutro Balkanfest-Evanger 09 Mangfoldig verdensmusikk i Hordaland, Filmvisningskveldar m/diskusjonar retta mot familiar, unge og eldre menneske med ulik etnisk bakgrunn Arr. idrettstevne for ca 225 barn med tamilsk, indisk og singaporisk bakgrunn i juni 2009 på Skansemyren, både individuell- og lagkonkurranse, også for voksne Afrikansk kulturkveld med afrikansk mat, moteparade, danseframsyning, spes. for barn og unge og foredrag: Mangfold og flerkulturell kommune for barn Samarbeid og aktivitet for menneske i asylmottak: Kurs Ope eldhus med bakverk frå Norge og frå andre land, symjekurs for vaksne, småsnekring og handarbeid, hyggekveldar og turar i Kinsarvik sitt mellomalderområde Musikkfest med musikk frå ulike deler av Balkan med internasjonale musikarar, og med familieprega program i dagen. Servering av tradisjonsrettar frå Balkan kr kr Kr Kr til filmprosjekt 0 må evt. kome tilbake med konkretisert prosjekt. Avslag. Ikkje tilstrekkelig utadretta, for internt Innvilges delvis. Forbehold om konkretisering Innvilges. Kulturelt, åpent, særskilt gruppe Innvilges delvis. Kulturelt mangfald,samarbeid, både lokalt og regionalt, ope. Har også fått noe stønad frå alm. kulturmidlar. 0 Avslag. Ikkje tilstrekkelig utadretta. Bangladeshi Student s Union i Feiring av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar i samarbeid med FN-sambandet Kr Barnas kulturbro African tie-dye Festival, lansering av bok Min Kr Innvilges delvis. Prioritert gruppe kultur i Sierra Leone for å lære barn mer om Afrika enn de får gjennom lærebøkene. M.a prosjekt i samarb. m. Lindås kommune Internasjonale Stønad til den tidlegare Verdensmusikkfestivalen under Kr Innvilges delvis. Samarbeidsprosjekt, 1

2 kultursenter internasjonal uke i oktober i kulturelt mangfald. Har også fått noe stønad under ålm. kulturmidlar. internasjonale Stønad til internasjonale barneleker hver lørdag febr Innvilges delvis. Prioritert gruppe, kultursenter Redd Barna Aktiv Bosnisk-norsk forening Liljani Cameroon cultural union of - CAMCUB Den kinesiske forening Den Kongolesiske forening Den vietnamesiske nyttårskomiteen juni 2009 Aktivitetar for barn og unge ved Arna mottakssenter annankvar søndag i vår og hausthalvåret, bading, piknik, kino, turn, akedagar skitur, også for foreldre Kr samarbeid, kulturelt mangfald Innvilges delvis, då søknadssum var totalbeløp for tiltaket. Prioritert gruppe, kulturelt mangfald, utadretta Stønad til mangfoldig litteraturtreff på off. bibliotek med bosniske og norske forfattarar Kr Innvilges. Utadretta, samarbeid, kulturelt mangfald Stønad til feiring av nasjonaldag 20. mai på BIKS Kr Avslag. Får drift. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. Feiring av kinesisk nyttår, dragebåtfestival, Kr Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. Får Mooncake -festival for barn og unge og kvinner fraå drift China, Taiwan, Singapore Stønad til feiring av nasjonaldag 30. juni med arr. på Rothaugen skole med framsyning av måten å bruke klær på Stønad til TET-fest i samband med nyttårsfeiring i januar i Grieghallen 0 Avslag: Ikkje tilstrekkeleg utadretta 0 Avslag, Ikkje tilstrekkeleg utadretta Det felles innvandrerråd i Hordaland Internasjonal fotballturnering 2009 for alle aldersgrupper Innvilga. Utadretta, kulturelt mangfald, samarbeid Det felles innvandrerråd i Hordaland/2gether prosjektet/internasjonal uke(fn-sambandet) Stønad til ungdomsarrangement på BIKS under Internasjonal Uke i oktober Hensikten er å få unge til å engasjere seg i frivillige organisasjonar. Den Eritreiske forening i Stønad til feiring av nasjonaldag, og hjelp til integrering av nye eritreiske asylsøkjarar EMPO Selvhjelpskurs initiert av Empo-deltakere som vil dele kunnskap med andre for å styrke kompentanse og nettverk for kvinner med innvandrerbakgrunn Kr Kr Innvilga delvis. Prioritert gruppe, Utadretta mangfaldig, samarbeid 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta, lite konkret. Får drift Innvilga delvis. Prioritert gruppe, kulturelt Eelam Tamilene i / Fleirkulturell samling, Hindu nyttår, Thai pongal, m.m. Kr Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. Hordaland og samarb. med Bg. tamil sportsklubb for alle aldersgrupper Enes Topalovic Støtte til deltakelse på Internasjonal bokmesse i Kr Avslag. Ikkje samarbeid i lokalmiljø 2

3 Sarajevo i april 2009 Fargespill Stønad til turnering i Hordaland som satsingområde 2009, Vossajazz i påsken, og Stord, Bømlo Kr Innvilga delvis. Prioritert gruppe, kulturelt. Høg kvalitet. Får også nokon midlar frå regionale FN-Sambandet Vest Stønad til avvikling av Internasjonal Folkefest på Torgalm. i samband med Internasjonal Uke okt-09 Kr kulturføremål Innvilga. Utadretta, kulturelt mangfald, samarbeid. Gambia org. Westland Branch Gambia org. Westland Branch Grannehjelpa Hindu Tempelet i Norge Inter Internasjonal Kulturklubb Stord Institut Sevdah Jacub Jarebica Julia Ragulina Kristent kulturelt arbeid KIA Tilskot til årleg kulturveke juli 2009 med kunstutstilling, leikar, seminar, basket- og fotballturnering med mer Stønad til leksehjelp for å styrke barn i norsk og matematikk Stønad til internasjonal kvinnekafe og 8. mars markering i Kvam Stønad til feiring av Pongal 15. januar med kulturell samling i Fjell på Sotra Idrettsaktivitetar med medlemer frå Argentina, Bolivia, Chile. Colombia, Gambia, Espana, Irak, Italia, Marokko, Norge, Mexico, Peru m.fl. Stønad til prosjekt Mottaksbarn for å skapa sosialt nettverk for barn og ungdom som bur på asylmottak Stønad til prosjekt rundt skilje tradisjon/religion m.a. når det gjeld kjønnsdiskriminering Stønad til prosjekt rundt verknader av overgrep og vald i heimland Stønad til prosjekt Samfunnsdeltagelse og integrering Utstilling foto og teikningar som viser Bosnia og Herzegovina si kulturhistorie. I samband med internasjonale dager i Fusa kommune Stønad til seminar for personar med ulik innvandrarbakgrunn for å få inspirasjon til jobbsøking 1.Vennekontaktteneste, interkulturelt arbeid, 2.Stønad til leksehjelp Arna mottakssenter Kr Kr kv..kafe mars Innvilga delvis. Samarbeid, utadretta, ope 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. 1. Innvilga delvis. Prioritert gruppe, 2. Innvilga delvis. Prioritert gruppe, 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Delvis innvilga. Fleirkulturelt tiltak Kr Kr Kr Kr Kr Kr Innvilga delvis. Prioritert gruppe, kulturelt til div. prosjekt Avslag. 0 Avslag. 1.Innvilga delvis. Samarbeid, kulturelt mangfald 3

4 2.Innvilga delvis. Prioritert gruppe, samarbeid, kulturelt mangfald Kvam afrikanske forening Stønad til open afrikansk fest for alle som er interessert i afrikansk mat og kultur og laga felles møteplass for kontaktskaping Kurdisk Barneforening Stønad til fest med aktivitetar for barn frå alle land 1. juni som er barnedag i hele verden 7000 Innvilga delvis. Kulturelt mangfald, utadretta, samarbeid 2000 fleirkulturelt, barn og unge. får også drift Kurdisk Seminar og debattforum Lindås kommune/barnas Kulturbro Maridadi Minoritetsspråklig Ressursnettverk Multinasjonalt kvinnefellesskap diverse tiltak Norheimsund Røde Kors New Bangla Cultural Association Noregs Musikkorps Forbund Stønad til seminar for ungdom og voksne om oppdragelse og integrering, og orientering Stortingsvalget 2009 Stønad til prosjekt Barnas kulturbro som presenterer hverdagen til afrikanske barn gjennom lek, musikk, klesdrakter og mat Forebyggende arbeid med informasjonsformidling, seminar og kurs med kampanje om kjønnslemlestelse av jentebarn. Tiltak rettet mot foreldre og kvinner fra land som praktiserer dette i Afrika og Asia Ei rekkje møte med foreldre for å gje informasjon om det norske skulesystemet, skulen og barnas kvardag Innsamling og sending av klær/utstyr til Monrovia i Liberia. Sendinga kostar kr har samla inn ca kulturkveldar for å presentera kultur, sosialisering, aktivitetar for barn og vaksne skapa og kommunikasjon Tre prosjekt: Korpset som brobygger : 1. Musikkopplæring for barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn 2. Rekrutterings- og informasjonstiltak retta mot Vaksne, barn og unge i asylmottak. Opplæring, samspel frivillighet og styrearbeid 3. Informasjonstiltak retta mot foreldregenerasjonen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Avslag. For lite konkret, kortfattet søknad. Må evt. kome tilbake med ny søkn. 0 Avslag. Har fått stønad dir. til Barnas kulturbro 8000 Delvis innvilga, med forbehold om konkrete samarbeidsparnarar Delvis innvilga til saman prioritert gruppe, fleirkulturelt. Får 6000 driftstønad. 0 Avslag. Faller utanfor formålet, 4000 spes. tiltak 0 Avslag. Søker om så vidt store beløp at dei tilskot som vil kunne vere relevant å tildele vanskeleg kan fylle nokon funksjon. Undersøkar nærare. 4

5 med etnisk minorietsbakgrunn om korps som aktivitet, korpsdrift og frivillighet Kr Oromo forbund i Hordaland 1.Kulturshow der barn og ungdom deltar i aktiviteten 2. Familiesamling: hva er familie? Hva og hvordan Bidrar familie til et samfunn? 3. Feiring av Oromo nasjonaldag med tradisjonell Musikk og dans Kr Kr Avslag- Søknaden er ikkje tilstrekkeleg konkret, 2. Avslag: Drift 3. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Får drift Innvilga delvis. Kulturelt mangfald, utadretta 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Organisation of African Associations Stønad til African uke i veke 22 mai 2009 med utstilling, seminar og kulturkveld Miss Afrika Queen Kr Pensjonistforeningen for Bosnia Stønad til kulturfest (jubileum nyttårsfest) der Kr og Hercegovina sosialisering og integrering er viktig målsetting Radio Arco Iris Radio for innvandrarar Kr Delvis innvilga Radio Tamil Radio for innvandrarar Kr Delvis innvilga Radio Voz Latina Radio for innvandrarar Kr Delvis innvilga Salem nærmiljøsenter Stønad til norskundervisning for menn og kvinner, 10 ettermiddagssamlingar, og med tilbod om barnepass når kurset pågår Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening Senter for byøkologi Somalisk Kvinne og jenteforening Stønad til: 1. Integreringsseminar for å samla kvinner frå mange Land med forskarar og forfattarar som innleiarar 2. NEWRUZ markering 2009 kurdisk nasjonaldag mars-markering for kurdiske kvinner i Hordaland Stønad til Kulturell veving med fire mål: Relasjonsutvikling mellom bebuarar på asylmottak og lokalbefolkninga i Ytre Arna Styrking av lokalsamfunnet Ny kunnskap om asylsøkjarar og integrering Design som del av samfunnsplanlegginga i kontekst av kulturelt mangfald Feiring av Somali nasjonaldag l. juli 2009 vil invitera andre organisasjonar og nasjonalitetar + feiring av eid etter ramadan Kr Kr Kr Kr Kr Kr Songlaget Alvidt/Manger 1. Stønad til afrikansk-norsk korkafe på Manger i 1.Kr t. s Avslag. Opplæring 1. Innvilga delvis. Prioritert gruppe, samarbeid, kulturelt mangfald. 2. Avslag. ikkje tilstrekkeleg utadretta 3. Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Nyskapande samarbeidsprosjekt 3000 Innvilga delvis. Prioritert gruppe, samarbeid, kulturelt mangfald 5

6 Radøy for heile familiar, servering av afrikansk og 2.Kr norsk mat. 2. Stønad til fleirkulturelt kor-prosjekt som vidareføring Starten ungdomsgruppe Stønad til fleirkulturelle kveldar for å integrera ungdommar av ulik bakgrunn via seminar og andre arrangement som motpol til gjengsmentalitet SUB Somalisk Ungdom i 1. Stønad til teaterforestilling om historien til Somalia om kolonisering/klansystem framførast på Somalianasjonaldag 1. juli 2. Stønad til CD-demo med Dur-Dur 4 3. stønad til fest for somalisk ungdom og alle andre i som vil vera med 1. mai på BIKS Synergie Congo Tamilenes Sportsklubb Tamil Youth Organisation Ungdomskulturkrets Vietnamesisk barne- og ungdomsforening i 1. Stønad til skiopplæring på Voss skiskole 2. Info om skattesystem for lønstakarar og pensjonistar i Norge 3. Konferanse om humanitær katastrofe i Dem.Rep.Kongo Stønad til turneringar i fotball, volleyball + familiedag i sommar for barn og ungdom 1. Aktivitetshelg for s befolkning Opplev Tamilsk kultur 2. LOST aktivitetsdag for ungdom med fokus på friluft og førstehjelp 3. Landsdekkande volleyballturnering 4. Who I am utstilling under Internasjonal uke 5. Kulturkveld TYO- 10 års jubileum Stønad til fleirkulturell møteplass for ungdom med mål å integrera innvandarungdom i det norske samfunnet 1. Stønad til fotballtrening innafor si eiga etniske gruppe 2. Sommarleir for ungdomar 6-16 år i juni-juli 3.Skøytetrening i skøytehall 4. Tradisjonell høsttakkefest open for alle 5. Skitur helgetur til Voss eller Kvamskogen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Innvilga delvis. Med forbehold om konkretisering. Prioritert gruppe, kulturelt 1.Innvilga delvis. Prioritert gruppe, 2.Avslag: Ikkje prioritert 3. innvilga delvis 1. Avslag, Ikkje prioritert 2. Avslag: Ikkje prioritert 3. Innvilga delvis. 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Opne samarbeidstiltak får stønad eller for internt Innvilga delvis. Prioritert gruppe. Samarbeid, kulturelt mangfald. 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. får drift Vietnamesisk Forening Stønad til Julebord og vietnamesisk nyttår Kr Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta, ikkje 6

7 prioritert Voss Internasjonale Kvinneklubb Stønad til blåtur i juni månad til for omvisning og å sjå Fargespill 0 Avslag. Får til drift Wazalendo Organisasjon (Kenya) 1. Tiltak mot kjønnslemlestelse. Informasjon og forståelse til Kenyanske familiar i Norge og Kenya 2. Tiltak mot tvangsekteskap. Info og forståelse Kr Må evt. kome tilbake med eit konkret samarbeidsprosjekt på dette tema. Øystese Røde Kors Stønad til internasjonalt kunsttreff; kunstmalekveld for folke med innvandrarbakgrunn og norske for å bidra til fleirkulturell forståing og toleranse, nettverksbygg., samhandling osv Kr Innvilga delvis. Kulturelt mangfald, samarbeid, ope

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2010

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2010 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2010 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader Abu-Al-Fadel Islamsk Div. kurstilbod for kvinner og barn: svømming. 0 Får driftsstønad,

Detaljer

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2011

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2011 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2011 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader Afghansk kulturforening i Hordaland Feiring av nasjonaldag 21.03.11 og kampanje mot rasisme

Detaljer

TILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

TILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200912461-142 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 04.05.2010 TILSKOT TIL INNVANDRARORGANISASJONAR

Detaljer

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2013 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for barn vår og høst 2013 24000 10000 Har fått

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM FORVALTNING AV IMDI - MIDLER FOR 2015. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AMEA-15/18530-1 108634/15 26.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 16.12.2015

Detaljer

Masfjorden, Austrheim, Radøy, Lindås Manger Hotel, Lindås Saknr.: 65/09-75/09. Stad: Kl.:

Masfjorden, Austrheim, Radøy, Lindås Manger Hotel, Lindås Saknr.: 65/09-75/09. Stad: Kl.: HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kultur- og ressursutvalet Dato: 05. mai 2009 06.mai 2009 Kl.: 08.30 21.30 09.00 14.15 Stad: Masfjorden, Austrheim, Radøy, Lindås Manger Hotel, Lindås Saknr.: 65/09-75/09

Detaljer

TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

TILSKOT TIL DRIFT AV INNVANDRARORGANISASJONAR OG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201210537-104 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal/Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 14.05.2013 TILSKOT

Detaljer

HANDSAMING AV INNKOMNE KLAGER PÅ TILDELINGAR TIL FRIVILLIG FLEIRKULTURELL VERKSEMD

HANDSAMING AV INNKOMNE KLAGER PÅ TILDELINGAR TIL FRIVILLIG FLEIRKULTURELL VERKSEMD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200560-266 Arkivnr. 146.686 Saksh. Haugland, Tone Stedal/ Bjørkås, Øivind R. Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.09.2012-12.09.2012

Detaljer

Tilskot til frivillig verksemd i lokalmiljø våren 2014

Tilskot til frivillig verksemd i lokalmiljø våren 2014 Tilskot til frivillig verksemd i lokalmiljø våren 2014 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for barn vår og høst 2014 24000 10000 Har fått midler

Detaljer

Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Tal på medl. 2013

Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Tal på medl. 2013 Driftsstønad til barne- og ungdomsorganisasjonar 2014 Søkjar Kategori Tal på medl. 2013 Grunntilskot Medlemstilskot Fri pott Tilskot 2014 Merknadar for "fri pott" De unges orkesterforbund Dette er ei omfavnande

Detaljer

Volda ei internasjonal distriktskommune

Volda ei internasjonal distriktskommune Volda ei internasjonal distriktskommune BUSETTING OG INTEGRERING I VOLDA Busettingskonferansen, Gardermoen 22.01.12 Arild Iversen ordførar Innvandring og innvandrarar Volda kommune 8700 innbyggjarar 650

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune. Førde 17. desember 2015

Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune. Førde 17. desember 2015 Norskopplæring til asylsøkjarar i Flora kommune Førde 17. desember 2015 Flora kommune Flora kommune 11 862 innbyggarar 1.1.2015 1503 innvandrarar - 12,7% Busetting av flyktningar siden 1987 Kommunalt asylmottak

Detaljer

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane.

Meldinga gir eit svært skeivt bilete ved berre å omtale tilbodet til dei aller svakaste lesarane. LESER SØKER BOK I BIBLIOTEKA SAMABEIDSAVTALAR OM: BØKER FOR ALLE LESEVANSKAR KUNNSKAP (RETT BOK TIL RETT MÅLGRUPPE) LESEOMBOD (750) NETTVERK FOR KUNNSKAPSDELING AKTIV KONTAKT MED ALLE MÅLGRUPPER Meldinga

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017

UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 UNG I RADØY SOMMARCAMP FOR UNGDOM 2017 Tysdag 8. juni Klubb ved Nesvatnet, kl. 14.20-21.00 Det vert aktivitetar, volleyball, bading og grilling mm. Sal av grillmat og brus. Ingen påmelding. Ved stygt vér,

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi

Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner i 2012 Ved Thomas Nordraak og Ingrid Mohn, IMDi 1 Hvorfor tilskudd til frivillighet og organisasjoner? En samfunn hvor alle er med Tillit og sosial

Detaljer

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d)

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Søknadssum: 195 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI VelkommeN TIL BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 Hovudtemaet for konferansen i år er: DEN FLEIRKULTURELLE

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Støtte til drift av lokale innvandrarorganisasjonar våren 2014

Støtte til drift av lokale innvandrarorganisasjonar våren 2014 Støtte til drift av lokale innvandrarorganisasjonar våren 2014 Namn Kommune Medl Land medl. Tildelt Tilrådt 2013 kjem frå 2013 2014 Merknad APAF 18 Frankrike, eller fransktalende land Avslag Foreningas

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017

SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 SØKNADSSKJEMA Den kulturelle spaserstokken 2017 Frist til Sogn og Fjordane fylkeskommune: 15. mai 2016 Skjemaet sendast til postmottak.kultur@sfj.no Skriv: Søknad- DKSS Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap

Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Kultur og ekteskap av Ota Ogie PhD i språkvitenskap Informasjonsmøte/ samtalegrupper om forebygging og holdningsendringsarbeid mot tvangsekteskap blant innvandrere i Trondheim Arrangert av Sør-Trøndelag

Detaljer

FOLKEVENN PROSJEKTET.

FOLKEVENN PROSJEKTET. Norsk folkehjelp Malm. SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER I VERRAN KOMMUNE. FOLKEVENN PROSJEKTET. Søknaden gjelder: Malm lag søker Verran kommune om Aktivitetsmidler til innkjøp av utstyr til de ulike aktivitetene

Detaljer

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2012

Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2012 Stønad til frivillig fleirkulturell verksemd våren 2012 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Tilråding Merknader Abu-Al-Fadel kultursenter Div tiltak som kvinnegruppe, formidling av arabisk språk og kultur

Detaljer

UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015

UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015 UNG I RADØY SOMMARAKTIVITETAR 2015 Aktivitetsdagar for born 9-12 år Dato 25. juni Aktivitet Gøy ved sjøen i Sæbøvågen Keipane kystlag inviterer borna til ein innhaldsrik dag i Sæbøvågen. Borna får mellom

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

KOMPETANSE FOR MANGFALD ENGESET BARNEHAGE SIN PRESENTASJON AV UTVIKLINGSARBEIDET HAUSTEN 2016

KOMPETANSE FOR MANGFALD ENGESET BARNEHAGE SIN PRESENTASJON AV UTVIKLINGSARBEIDET HAUSTEN 2016 KOMPETANSE FOR MANGFALD ENGESET BARNEHAGE SIN PRESENTASJON AV UTVIKLINGSARBEIDET HAUSTEN 2016 Problemstilling: Kilden/kjernekomponentane Korleis kan arbeid med språk og samspel sikre fleirspråklege barn

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE

BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring INFORMASJONSHEFTE 1 Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring BARN I FLEIRSPRÅKLEGE FAMILIAR INFORMASJONSHEFTE 2 forord Informasjonsheftet omhandlar 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om den fleirspråklege utviklinga

Detaljer

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil:

Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN Rektor mobil: Assisterande rektor mobil: Granvin barne- og ungdomsskule 5733 GRANVIN rigmor.hanssen@granvin.kommune.no Rektor mobil: 40403885 Assisterande rektor mobil: 40403884 Informasjon til heimane, november 2017 Hausten er på hell, og det

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017

Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 Enhet for mangfold og integrering, EMI 2017 EMI: en byomfattende enhet Byrådsavdeling for næring og eierskap Bydel Grünerløkka EMI: 7 ansatte Ligger under Bydel Grünerløkka Enhet for mangfold og integrering

Detaljer

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar

Fordeling av midlar til lågterskel fysisk aktivitet i regi av frivillege organisasjonar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen NOTAT Til: Opplærings- og helseutvalet, Kultur- og ressursutvalet, Dato: 27. april 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201113326-152/TAMIVA

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og fleirkulturelle tiltak

Tilskot til innvandrarorganisasjonar og fleirkulturelle tiltak KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10299-97 Saksbehandlar: Tone Stedal Haugland/Marianne Ose Askvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Tilskot til innvandrarorganisasjonar

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular

KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE. Ein av Noregs største internatskular KRISTNE VIDAREGÅANDE SKULE Ein av Noregs største internatskular OM Framnes Framnes er ein kristen internatskule som ynskjer å vera ein skule for livet og ein god start på yrkeskarrieren din. Fagleg god

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Stord kommune sitt tredje folkehelseforum vart halde på kveldstid på Stord hotell måndag 20.04. Folkehelseforum er ein open møteplass og ein arena for

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor

Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor Et tilbud til unge kvinner og menn i alderen 15 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter, organisasjonsliv og frivillig

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

NYTT FRÅ SOLUND FRIVILLEGSENTRAL

NYTT FRÅ SOLUND FRIVILLEGSENTRAL NYTT FRÅ SOLUND FRIVILLEGSENTRAL Nr 1/2008 Årgang 1 I dette nummeret finn du: Informasjon om Solund frivillegsentral og Solund fokebibliotek Kulturkalender for 2008 Undervisningstilbod våren 2008 i musikk,

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919

Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Talet i dag er 5549 Kva har desse tre med integrering å gjere? Paris 1919 Vi fekk bl a desse? Noreg i krig Frå Balkan til Noreg Frå Somalia til Noreg Utfordringa Busettingsbehovet vert oppdatert jamnleg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013

AVTALE OM MUSIKKSAMARBEID NOREG KINA 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201209179-1 Arkivnr. 643 Saksh. Skaar, Ronny B. Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.11.2012 21.11.2012-22.11.2012 AVTALE

Detaljer

Fleirkultur i kvardag og høgtid

Fleirkultur i kvardag og høgtid Fleirkultur i kvardag og høgtid Før, under og etter prosjektet Før: Begrepsrydding, haldningsendring, foreldresamarbeid, språkarbeid, synleggjering. Under: Høgtidsmarkering, fleirkultur, leikemiljø. Etter:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Hjelmeland 24-7 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Hjelmeland kommune 3. Søknadsbeløp: 780.000 4. Når skal prosjektet gjennomføres (fra til)?

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00

Onsdag. 25. juni 2014. Frokost Tid: 08:00-09:00. Ankomst og registrering Tid: 11:00-12:00. Lunsj Tid: 12:00-13:00 Onsdag 25. juni 2014 Tid: Ankomst og registrering 14:00-15:00 Ankomst og registrering Tid: 13:00-15:30 15:00-16:00 Ettermiddagssnacks Tid: 15:30-16:00 16:00-17:00 Rebusløp Tid: 16:00-17:30 17:00-18:00

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet

Strandvik Skyttarlag. Agenda. Skytebanesikkerhet Strandvik Skyttarlag Agenda 1. Om DFS og skytesporten 2. Om Strandvik Skyttarlag Treningstilbod Konkurransetilbud Miljøtiltak & treningssamlinger Landsskytterstevne Lån/kjøp av utstyr og kostnader Krav

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

in place, out of place

in place, out of place in place, out of place Visninger 4. 14. november 2008 Bergen Rådhus 17. 22. november 2008 AMFI Voss 8. 12. desember 2008 Kulturhuset Sentrum, Ytre Arna Ønsker du å bruke bildene eller arrangere en egen

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt

Forord. Mål: Alle skal ha ei god psykisk helse. Visjon: Likeverd openheit respekt HANDLINGSPLAN 2013 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2013. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2013 skal

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet

Midt-Agder Friluftsråd. Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Midt-Agder Friluftsråd Friluftsliv med etnisk mangfold Hvorfor og hvordan helt enkelt ved Erlend Falkgjerdet Et frivillig interkommunalt samarbeid etablert 1939 Eierkommuner: Kristiansand Søgne Songdalen

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Tospråklig

Detaljer

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter

Bokbad på BERGSLAGEN. Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Bokbad på BERGSLAGEN Litteraturseminar på Sunde Kyst- og Litteratursenter Laurdag 16.02.2013 Kvinnherad kulturfestival i samarbeid med kulturnemda på SØRAL, Norsk kulturråd, Folkeakademiet i Hordaland,

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013

STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 2131264-73 Arkivnr. 135.632 Saksh. Askvik, Marianne Ose Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 22.1.213 STØNAD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer