Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009"

Transkript

1 Frivillig fleirkulturell verksemd våren 2009 Organisasjon/ søkjar Tiltak Søkt sum Merknader African Dance & Drum Afrikansk rytmeleik for born i frå 3 7 år. Dans, song, Kr Delvis innvilga tromming og spel på rytmeinstrument vår og haust Afrikanske flyktningekvinner Arbeid med informasjonsformidling om betre oppvekst, helse og positiv integrering i det norske samfunnet. Om roller, regler og lover i Norge kr Afrikansk kulturformidling Annai Poopathy Tamilsk kultur senter APP Action Paix et Pain Anne Lutro Balkanfest-Evanger 09 Mangfoldig verdensmusikk i Hordaland, Filmvisningskveldar m/diskusjonar retta mot familiar, unge og eldre menneske med ulik etnisk bakgrunn Arr. idrettstevne for ca 225 barn med tamilsk, indisk og singaporisk bakgrunn i juni 2009 på Skansemyren, både individuell- og lagkonkurranse, også for voksne Afrikansk kulturkveld med afrikansk mat, moteparade, danseframsyning, spes. for barn og unge og foredrag: Mangfold og flerkulturell kommune for barn Samarbeid og aktivitet for menneske i asylmottak: Kurs Ope eldhus med bakverk frå Norge og frå andre land, symjekurs for vaksne, småsnekring og handarbeid, hyggekveldar og turar i Kinsarvik sitt mellomalderområde Musikkfest med musikk frå ulike deler av Balkan med internasjonale musikarar, og med familieprega program i dagen. Servering av tradisjonsrettar frå Balkan kr kr Kr Kr til filmprosjekt 0 må evt. kome tilbake med konkretisert prosjekt. Avslag. Ikkje tilstrekkelig utadretta, for internt Innvilges delvis. Forbehold om konkretisering Innvilges. Kulturelt, åpent, særskilt gruppe Innvilges delvis. Kulturelt mangfald,samarbeid, både lokalt og regionalt, ope. Har også fått noe stønad frå alm. kulturmidlar. 0 Avslag. Ikkje tilstrekkelig utadretta. Bangladeshi Student s Union i Feiring av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar i samarbeid med FN-sambandet Kr Barnas kulturbro African tie-dye Festival, lansering av bok Min Kr Innvilges delvis. Prioritert gruppe kultur i Sierra Leone for å lære barn mer om Afrika enn de får gjennom lærebøkene. M.a prosjekt i samarb. m. Lindås kommune Internasjonale Stønad til den tidlegare Verdensmusikkfestivalen under Kr Innvilges delvis. Samarbeidsprosjekt, 1

2 kultursenter internasjonal uke i oktober i kulturelt mangfald. Har også fått noe stønad under ålm. kulturmidlar. internasjonale Stønad til internasjonale barneleker hver lørdag febr Innvilges delvis. Prioritert gruppe, kultursenter Redd Barna Aktiv Bosnisk-norsk forening Liljani Cameroon cultural union of - CAMCUB Den kinesiske forening Den Kongolesiske forening Den vietnamesiske nyttårskomiteen juni 2009 Aktivitetar for barn og unge ved Arna mottakssenter annankvar søndag i vår og hausthalvåret, bading, piknik, kino, turn, akedagar skitur, også for foreldre Kr samarbeid, kulturelt mangfald Innvilges delvis, då søknadssum var totalbeløp for tiltaket. Prioritert gruppe, kulturelt mangfald, utadretta Stønad til mangfoldig litteraturtreff på off. bibliotek med bosniske og norske forfattarar Kr Innvilges. Utadretta, samarbeid, kulturelt mangfald Stønad til feiring av nasjonaldag 20. mai på BIKS Kr Avslag. Får drift. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. Feiring av kinesisk nyttår, dragebåtfestival, Kr Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. Får Mooncake -festival for barn og unge og kvinner fraå drift China, Taiwan, Singapore Stønad til feiring av nasjonaldag 30. juni med arr. på Rothaugen skole med framsyning av måten å bruke klær på Stønad til TET-fest i samband med nyttårsfeiring i januar i Grieghallen 0 Avslag: Ikkje tilstrekkeleg utadretta 0 Avslag, Ikkje tilstrekkeleg utadretta Det felles innvandrerråd i Hordaland Internasjonal fotballturnering 2009 for alle aldersgrupper Innvilga. Utadretta, kulturelt mangfald, samarbeid Det felles innvandrerråd i Hordaland/2gether prosjektet/internasjonal uke(fn-sambandet) Stønad til ungdomsarrangement på BIKS under Internasjonal Uke i oktober Hensikten er å få unge til å engasjere seg i frivillige organisasjonar. Den Eritreiske forening i Stønad til feiring av nasjonaldag, og hjelp til integrering av nye eritreiske asylsøkjarar EMPO Selvhjelpskurs initiert av Empo-deltakere som vil dele kunnskap med andre for å styrke kompentanse og nettverk for kvinner med innvandrerbakgrunn Kr Kr Innvilga delvis. Prioritert gruppe, Utadretta mangfaldig, samarbeid 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta, lite konkret. Får drift Innvilga delvis. Prioritert gruppe, kulturelt Eelam Tamilene i / Fleirkulturell samling, Hindu nyttår, Thai pongal, m.m. Kr Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. Hordaland og samarb. med Bg. tamil sportsklubb for alle aldersgrupper Enes Topalovic Støtte til deltakelse på Internasjonal bokmesse i Kr Avslag. Ikkje samarbeid i lokalmiljø 2

3 Sarajevo i april 2009 Fargespill Stønad til turnering i Hordaland som satsingområde 2009, Vossajazz i påsken, og Stord, Bømlo Kr Innvilga delvis. Prioritert gruppe, kulturelt. Høg kvalitet. Får også nokon midlar frå regionale FN-Sambandet Vest Stønad til avvikling av Internasjonal Folkefest på Torgalm. i samband med Internasjonal Uke okt-09 Kr kulturføremål Innvilga. Utadretta, kulturelt mangfald, samarbeid. Gambia org. Westland Branch Gambia org. Westland Branch Grannehjelpa Hindu Tempelet i Norge Inter Internasjonal Kulturklubb Stord Institut Sevdah Jacub Jarebica Julia Ragulina Kristent kulturelt arbeid KIA Tilskot til årleg kulturveke juli 2009 med kunstutstilling, leikar, seminar, basket- og fotballturnering med mer Stønad til leksehjelp for å styrke barn i norsk og matematikk Stønad til internasjonal kvinnekafe og 8. mars markering i Kvam Stønad til feiring av Pongal 15. januar med kulturell samling i Fjell på Sotra Idrettsaktivitetar med medlemer frå Argentina, Bolivia, Chile. Colombia, Gambia, Espana, Irak, Italia, Marokko, Norge, Mexico, Peru m.fl. Stønad til prosjekt Mottaksbarn for å skapa sosialt nettverk for barn og ungdom som bur på asylmottak Stønad til prosjekt rundt skilje tradisjon/religion m.a. når det gjeld kjønnsdiskriminering Stønad til prosjekt rundt verknader av overgrep og vald i heimland Stønad til prosjekt Samfunnsdeltagelse og integrering Utstilling foto og teikningar som viser Bosnia og Herzegovina si kulturhistorie. I samband med internasjonale dager i Fusa kommune Stønad til seminar for personar med ulik innvandrarbakgrunn for å få inspirasjon til jobbsøking 1.Vennekontaktteneste, interkulturelt arbeid, 2.Stønad til leksehjelp Arna mottakssenter Kr Kr kv..kafe mars Innvilga delvis. Samarbeid, utadretta, ope 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. 1. Innvilga delvis. Prioritert gruppe, 2. Innvilga delvis. Prioritert gruppe, 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Delvis innvilga. Fleirkulturelt tiltak Kr Kr Kr Kr Kr Kr Innvilga delvis. Prioritert gruppe, kulturelt til div. prosjekt Avslag. 0 Avslag. 1.Innvilga delvis. Samarbeid, kulturelt mangfald 3

4 2.Innvilga delvis. Prioritert gruppe, samarbeid, kulturelt mangfald Kvam afrikanske forening Stønad til open afrikansk fest for alle som er interessert i afrikansk mat og kultur og laga felles møteplass for kontaktskaping Kurdisk Barneforening Stønad til fest med aktivitetar for barn frå alle land 1. juni som er barnedag i hele verden 7000 Innvilga delvis. Kulturelt mangfald, utadretta, samarbeid 2000 fleirkulturelt, barn og unge. får også drift Kurdisk Seminar og debattforum Lindås kommune/barnas Kulturbro Maridadi Minoritetsspråklig Ressursnettverk Multinasjonalt kvinnefellesskap diverse tiltak Norheimsund Røde Kors New Bangla Cultural Association Noregs Musikkorps Forbund Stønad til seminar for ungdom og voksne om oppdragelse og integrering, og orientering Stortingsvalget 2009 Stønad til prosjekt Barnas kulturbro som presenterer hverdagen til afrikanske barn gjennom lek, musikk, klesdrakter og mat Forebyggende arbeid med informasjonsformidling, seminar og kurs med kampanje om kjønnslemlestelse av jentebarn. Tiltak rettet mot foreldre og kvinner fra land som praktiserer dette i Afrika og Asia Ei rekkje møte med foreldre for å gje informasjon om det norske skulesystemet, skulen og barnas kvardag Innsamling og sending av klær/utstyr til Monrovia i Liberia. Sendinga kostar kr har samla inn ca kulturkveldar for å presentera kultur, sosialisering, aktivitetar for barn og vaksne skapa og kommunikasjon Tre prosjekt: Korpset som brobygger : 1. Musikkopplæring for barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn 2. Rekrutterings- og informasjonstiltak retta mot Vaksne, barn og unge i asylmottak. Opplæring, samspel frivillighet og styrearbeid 3. Informasjonstiltak retta mot foreldregenerasjonen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Avslag. For lite konkret, kortfattet søknad. Må evt. kome tilbake med ny søkn. 0 Avslag. Har fått stønad dir. til Barnas kulturbro 8000 Delvis innvilga, med forbehold om konkrete samarbeidsparnarar Delvis innvilga til saman prioritert gruppe, fleirkulturelt. Får 6000 driftstønad. 0 Avslag. Faller utanfor formålet, 4000 spes. tiltak 0 Avslag. Søker om så vidt store beløp at dei tilskot som vil kunne vere relevant å tildele vanskeleg kan fylle nokon funksjon. Undersøkar nærare. 4

5 med etnisk minorietsbakgrunn om korps som aktivitet, korpsdrift og frivillighet Kr Oromo forbund i Hordaland 1.Kulturshow der barn og ungdom deltar i aktiviteten 2. Familiesamling: hva er familie? Hva og hvordan Bidrar familie til et samfunn? 3. Feiring av Oromo nasjonaldag med tradisjonell Musikk og dans Kr Kr Avslag- Søknaden er ikkje tilstrekkeleg konkret, 2. Avslag: Drift 3. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Får drift Innvilga delvis. Kulturelt mangfald, utadretta 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Organisation of African Associations Stønad til African uke i veke 22 mai 2009 med utstilling, seminar og kulturkveld Miss Afrika Queen Kr Pensjonistforeningen for Bosnia Stønad til kulturfest (jubileum nyttårsfest) der Kr og Hercegovina sosialisering og integrering er viktig målsetting Radio Arco Iris Radio for innvandrarar Kr Delvis innvilga Radio Tamil Radio for innvandrarar Kr Delvis innvilga Radio Voz Latina Radio for innvandrarar Kr Delvis innvilga Salem nærmiljøsenter Stønad til norskundervisning for menn og kvinner, 10 ettermiddagssamlingar, og med tilbod om barnepass når kurset pågår Selvstendig demokratisk kurdisk kvinneforening Senter for byøkologi Somalisk Kvinne og jenteforening Stønad til: 1. Integreringsseminar for å samla kvinner frå mange Land med forskarar og forfattarar som innleiarar 2. NEWRUZ markering 2009 kurdisk nasjonaldag mars-markering for kurdiske kvinner i Hordaland Stønad til Kulturell veving med fire mål: Relasjonsutvikling mellom bebuarar på asylmottak og lokalbefolkninga i Ytre Arna Styrking av lokalsamfunnet Ny kunnskap om asylsøkjarar og integrering Design som del av samfunnsplanlegginga i kontekst av kulturelt mangfald Feiring av Somali nasjonaldag l. juli 2009 vil invitera andre organisasjonar og nasjonalitetar + feiring av eid etter ramadan Kr Kr Kr Kr Kr Kr Songlaget Alvidt/Manger 1. Stønad til afrikansk-norsk korkafe på Manger i 1.Kr t. s Avslag. Opplæring 1. Innvilga delvis. Prioritert gruppe, samarbeid, kulturelt mangfald. 2. Avslag. ikkje tilstrekkeleg utadretta 3. Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Nyskapande samarbeidsprosjekt 3000 Innvilga delvis. Prioritert gruppe, samarbeid, kulturelt mangfald 5

6 Radøy for heile familiar, servering av afrikansk og 2.Kr norsk mat. 2. Stønad til fleirkulturelt kor-prosjekt som vidareføring Starten ungdomsgruppe Stønad til fleirkulturelle kveldar for å integrera ungdommar av ulik bakgrunn via seminar og andre arrangement som motpol til gjengsmentalitet SUB Somalisk Ungdom i 1. Stønad til teaterforestilling om historien til Somalia om kolonisering/klansystem framførast på Somalianasjonaldag 1. juli 2. Stønad til CD-demo med Dur-Dur 4 3. stønad til fest for somalisk ungdom og alle andre i som vil vera med 1. mai på BIKS Synergie Congo Tamilenes Sportsklubb Tamil Youth Organisation Ungdomskulturkrets Vietnamesisk barne- og ungdomsforening i 1. Stønad til skiopplæring på Voss skiskole 2. Info om skattesystem for lønstakarar og pensjonistar i Norge 3. Konferanse om humanitær katastrofe i Dem.Rep.Kongo Stønad til turneringar i fotball, volleyball + familiedag i sommar for barn og ungdom 1. Aktivitetshelg for s befolkning Opplev Tamilsk kultur 2. LOST aktivitetsdag for ungdom med fokus på friluft og førstehjelp 3. Landsdekkande volleyballturnering 4. Who I am utstilling under Internasjonal uke 5. Kulturkveld TYO- 10 års jubileum Stønad til fleirkulturell møteplass for ungdom med mål å integrera innvandarungdom i det norske samfunnet 1. Stønad til fotballtrening innafor si eiga etniske gruppe 2. Sommarleir for ungdomar 6-16 år i juni-juli 3.Skøytetrening i skøytehall 4. Tradisjonell høsttakkefest open for alle 5. Skitur helgetur til Voss eller Kvamskogen Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Innvilga delvis. Med forbehold om konkretisering. Prioritert gruppe, kulturelt 1.Innvilga delvis. Prioritert gruppe, 2.Avslag: Ikkje prioritert 3. innvilga delvis 1. Avslag, Ikkje prioritert 2. Avslag: Ikkje prioritert 3. Innvilga delvis. 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta Opne samarbeidstiltak får stønad eller for internt Innvilga delvis. Prioritert gruppe. Samarbeid, kulturelt mangfald. 0 Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta. får drift Vietnamesisk Forening Stønad til Julebord og vietnamesisk nyttår Kr Avslag. Ikkje tilstrekkeleg utadretta, ikkje 6

7 prioritert Voss Internasjonale Kvinneklubb Stønad til blåtur i juni månad til for omvisning og å sjå Fargespill 0 Avslag. Får til drift Wazalendo Organisasjon (Kenya) 1. Tiltak mot kjønnslemlestelse. Informasjon og forståelse til Kenyanske familiar i Norge og Kenya 2. Tiltak mot tvangsekteskap. Info og forståelse Kr Må evt. kome tilbake med eit konkret samarbeidsprosjekt på dette tema. Øystese Røde Kors Stønad til internasjonalt kunsttreff; kunstmalekveld for folke med innvandrarbakgrunn og norske for å bidra til fleirkulturell forståing og toleranse, nettverksbygg., samhandling osv Kr Innvilga delvis. Kulturelt mangfald, samarbeid, ope

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave Rapport 2007 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. InterInfo satser på å øke deltakelsen av innvandrere i organiserte fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsarrangementer

Detaljer

Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på

Drea Tilskot til kvinnedagsfeiring som viser at kvinnekamp er relevant for allc. Utearrangement på Søkiar lors. eller ncrsonl y'cvfleriebiørse 8.ma s initiativet i Bereen 2010 AktB v/rita Ma haus Anette Biømenak Informasjon om tiltaket (til domes aktivitet, omfang, målgruppe, tidspunkt for giennomføring

Detaljer

Kurs i afrikansk dans og afrikanske trommer; afrikansk kulturformidling med Abu Adonaba fra Ghana. 95 000 19 000 0 Ikkje prioritert

Kurs i afrikansk dans og afrikanske trommer; afrikansk kulturformidling med Abu Adonaba fra Ghana. 95 000 19 000 0 Ikkje prioritert ÅLMENNE KULTURFØREMÅL VÅREN 2011 Søkjar Kommune Omfattar kommunar Søkjar skriv om føremålet: Utgifter Søknadssum Tilråding Merknader African Dance & Drum Abu Adonaba Bergen Bergen Kurs i afrikansk dans

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED

ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED ETNE KOMMUNE LOKALSAMFUNN MED Rapport Etne kommune Lokalsamfunn med MOT 2007-2010. BAKGRUNN: Kommuneplan for Etne: 2.2 Politikkområde oppvekst: Etne kommune skal vera ein attraktiv kommune for barn og

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Mai 2011. NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe

Mai 2011. NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe Mai 2011 NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe 1 1. Innholdsfortegnelse Innhold 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Introduksjon... 3 3. Kort bakgrunn

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i, Akershus, Østfold og Vestfold September 2012 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, foreløpige vedtak og status

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/

Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Årgang: 33 Nr. 1 2007 ISSN 1502-3273 www.hordaland.no/fylkesbibl/ Det store fleirtalet av høyringsfråsegner frå kommunane helsar velkomen og sluttar seg til innhaldet i framlegg til fylkesdelplan. Fleire

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2014 OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL Innholdsfortegnelse Høydepunkter fra 2014... 2 Oppdraget... 3 Visjon og motto... 3 Strategier for Ullern Frivilligsentral... 3 Utvikling... 4 Frivillighet...

Detaljer

PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger

PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger Foto: Elin Høyland PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger DRØMMEFANGER MOT VOLD TV-aksjonen 2005 Drømmefanger går av stabelen 23. oktober. Pengene skal gå til å støtte kvinneorganisasjoner

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

Kultur er allemannseige

Kultur er allemannseige Kultur og funksjonsevne Temadag torsdag 3. april 2014 Foto: Håvard Hole. Kultur er allemannseige Grunntydinga av ordet kultur på latin er avleia av å dyrka, utdanna, danna, oppdra, foredla. I bunnen for

Detaljer

RAPPORT FRÅ EIN STUDIETUR TIL LITAUEN 28.-31.MARS 2006

RAPPORT FRÅ EIN STUDIETUR TIL LITAUEN 28.-31.MARS 2006 RAPPORT FRÅ EIN STUDIETUR TIL LITAUEN 28.-31.MARS 2006 Ved: Mali Grete Aksnes ( Helse og velferd ) og Geir Ellingsen ( Kultur / Utekontakt ) Bakgrunn I samband med det bilaterale samarbeidet mellom Norge

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE

ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HUSFLIDSKONSULENTEN I SOGN OG FJORDANE Innhald: Organisasjonskart, fylket s 2 sk plan, kjerneaktivitet s 3 Fylkeshusflidslaget styremøte etc s 4 Sunnfjord Museum og Sunde skule s 5 Inspirasjonsseminar

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse

Ein tydeleg medspelar. Statusrapport God Helse Ein tydeleg medspelar Statusrapport God Helse 1 Innhald Leiar Leiar 3 Møre og Romsdal fylkes og regionalt nivå 4 Møre og Romsdal idrettskrets 12 Aukra 14 Aure 16 Eide 18 Giske 20 Gjemnes 22 Halsa 24 Haram

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST

LES MER OM HØSTGAVEN, SIDE 6 9 NYTT FRA REGION VEST REGION VEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE

ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE Utsikt fra RVTS-Midt ÅRSRAPPORT 2009 INNLEIING RVTS-Midt vart etablert i 2007 på oppdrag frå Sosial-

Detaljer

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR

STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR SOGNDAL KOMMUNE Bli med på laget STRATEGI FOR SAMHANDLING MED FRIVILLIG SEKTOR Det skal vere enkelt å vere frivillig det skal vere enkelt å bruke frivillige Høyringsframlegg Høyringsfrist 19.11.12 0 INNHALD

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer