Rapport Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2008. Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave"

Transkript

1 Rapport 2008 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. Tromsø er en inkluderende og internasjonal by med 139 nasjoner. Samfunnet er i en stadig endringsprosess. Endringene i samfunnet får på mange måte betydning for vårt daglige liv, og det stilles nye krav for oss. Det gjelder også sosial inkludering av flyktninger og innvandrere i norsk samfunn. Statistikk og virkeligheten viser at innvandrere deltar i mindre grad i organisasjoner og organiserte fritidstilbud enn nordmenn. InterInfo har målsettingen å motivere og stimulere innvandrerbarn og unge og voksne til å benytte seg av organiserte fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsarrangementer i Tromsø. InterInfo har godt kjennskap til Tromsøs mange kultur- og idrettstilbud og formidler dette videre til nyankomne til byen og alle som er interessert. Senteret har et bredt nettverk av lag, foreninger, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og etater, og inngår partnerskap i samarbeidsprosjekter. Det er en stor glede å legge fram senterets årsrapport for InterInfo utvikler seg fortsatt og jobber hele tiden for å tilpasse tilbud til behov. Noe nytt er fysiske aktiviteter for barn og unge mellom 1 år og 12 år. I samarbeid med Tromsø Idrettsråd har InterInfo fått billetter slik at nyankomne barn og unge med innvandrerbakgrunn kan delta på Metro Lekeland. Hovedvisjonen er: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø uansett språk, sosial og kulturell bakgrunn. InterInfos arbeidsoppgave - Informasjonstiltak rettet mot minoritetsgrupper, nyankomne folk til byen og alle som ønsker å vite om kulturlivet og det som skjer i byen. - Tiltak for å øke deltakelsen i idrettsaktiviteter for barn og unge med innvandrerbakgrunn (fotball, basketball, volleyball, håndball, taekwondo, klatring, svømming, friidrett, osv..). - Tiltak for å oppfordre innvandrerungdom til å bruke eksisterende kultur og fritidstilbud i forskjellige bydeler gjennom samtale med elever og lærere på skoler (foreldreutvalg, innføringsklasser og foreldremøter). - Samarbeid med andre institusjoner for å inkludere flyktninger og innvandrere i deres aktiviteter (Troms Turlag, Bymisjon, Røde Kors, Tromsø Idrettsråd). - Å styrke organiseringen av flyktninger og innvandrere lokalt gjennom kulturelle eller idrettslige aktiviteter. Fordeling av aktivitetsmidler. - Informasjon om tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. IMDI- midler via Fylke. - Statistikk om den internasjonale befolkningen i Tromsø Kommune. - Forebyggende arbeid mot vold, kriminalitet, konflikt blant ungdom i ulike bydeler i samarbeid med SLT.

2 InterInfos målsettinger i Oppfølging og evaluering av programmet for inkludering og godt oppvekstmiljø for minoritetsspråklige barn og unge i Tromsø kommune. - Utarbeide en god informasjon til alle nyankomne flyktninger som bosettes i Tromsø kommune i samarbeid med Flyktningtjenesten, Røde Kors og Voksenopplæringen. - Kartlegge fast tilbud innen kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter til alle som er interessert i å delta aktivt i det norske samfunnet i samarbeid med andre kommunale etater og frivillige organisasjoner. - Styrke samarbeidet med skoler som har flere minoritetsspråklige barn og unge. - Utvikle Internett-hjemmesiden slik at folk lett kan få informasjon om internasjonal Tromsø, og kultur og idrettsaktiviteter/ arrangementer. - Effektivisere Interkulturelt Råd for Kultur og Idrett slik at vi kan tilpasse behov til målgruppa. Målgruppe Vår målgruppe er sammensatt og består av nyankomne til byen (barn, unge og foreldre) og de som allerede er etablert i byen og ønsker å delta i organiserte kultur- og idrettsaktiviteter. I 2007 bosatt Tromsø kommune 17 familier (63 personer) og 9 enkeltpersoner mens i 2008 bosatt 16 familier (53 personer) og 37 enkeltpersoner. De fleste kommer fra Eritrea, Etiopia, Irak, Afghanistan, og Somalia.

3 Gjennomførte aktiviteter og tiltak. Interkulturelt Råd for Kultur og Idrett: har vært på plass siden november Møteplan for rådet i 2008 var slik: 30.januar, 16. april, 17.september og 19. november De fire møtene ble gjennomført og ifølge mandatet skal det sendes årsrapport om Rådets virksomhet til Kultur-, Idrett - og Oppvekstkomiteen for orientering. Daglig drift av InterInfo: InterInfo er en viktig møteplass både for det flerkulturelle Tromsø. Vi informerer folk gjennom samtale, besøkende arbeid, møtevirksomhet, brosjyrer, e-post, brev, plakat og vår hjemmeside( ). Samarbeidsnettverk gjør informasjon raskere og resultater blir effektive. Vi utvikler kunnskap, informasjon, tiltak og prosjekter som gjør Tromsø til åpnere, varmere og mer mangfoldig sted å komme til og leve i. Vi får henvendelser fra enkeltpersoner, lag, foreninger, offentlige instanser, og frivillige organisasjoner. Fargerik svømmeopplæring 2008: er et fast tilbud i samarbeid med Storbyprosjektet. Dette er en viktig møteplass uten krav av svømmekunnskap. Tidligere erfaringer viser et stort samfunnsmessig behov for videreføring av tilbudet. Målgruppa er barn, unge og foreldre. Muslimske menn føler seg diskriminert og ønsker skjermet tilbud bare for menn. Fra januar 2009 starter Slettaelva Sportsklubb 3 kategorier av fargerik svømmeopplæring. Et skjermet tilbud for menn fra til 18.00, et åpent tilbud fra til og et skjermet tilbud for kvinner fra til Gjennomsnittlig oppmøte er mellom 15 og 35 personer med aldersgruppe fra 4 til 50 år og representerer over 40 forskjellige nasjoner. Barn og unge på svømming Fargerik Fotball Lørdag den ble det arrangert den årlige Fargerik Fotball i samarbeid med Tromsø Idrettsråd og Stakkevollan Idrett Fotball (SIF) på Stakkevollan kunstgress. Fargerik Fotball er et tiltak satt i gang av Norges Fotballforbund for å inkludere mennesker med flerkulturell bakgrunn. Gjennom fotball møtes norske barn, innvandrerbarn og foreldre på banen til aktivitet og sosialt samvær. Dette er illustrert på bilde nederst. Barn og unge på Stakkevollan kunstgress.

4 Bowlingaktiviteter: I samarbeid med Artic Strike Bowlingklubb og Storbyprosjektet ble det satt i gang bowlingaktiviteter hver lørdag fra kl til i vår 2008 og høsten Tilbud var så populært og slik at det blir satt bare fire baner for tiltak. Både ansatte og målgruppa var fornøyde. Det er et positivt tiltak for integrering hvor innvandrere og nordmenn treffes og leker sammen. Videre har vi en plan om å innføre en symbolsk betaling på 20 Kr. per person slik at vi kan åpne flere baner. Det er et trivelig tiltak for barna og bør videreføres. Multicultural sports club Gratis billett til Metro Lekeland: I samarbeidet med Tromsø Idrettsråd fikk InterInfo 50 familiebilletter fra Metro Lekeland for fysiske aktiviteter for nyankomne barn og unge. Det var et populært tilbud for barn og unge. I Metro Lekeland kan barna hoppe, klatre, krabbe, bygge, løpe, skli og balansere. De får testet sine ferdigheter, styrket motorikken og vært i fysisk aktivitet mens de har det gøy sammen med familien og andre barn. Det er et godt integreringstiltak. Unge fra Eritrea i aktivitet i hallen Fotball aktivitet: Det er et fast tilbud på Stakkevollan hallen hver fredag mellom kl for alle innvandrere over 16 år og som ønsker å spille fotball. Medlemmer er organisert i et lag som heter Multicultural Sports Club. Laget ble meldt i bedrift idrettslag for å konkurrere med andre norske lag. Laget har imponert andre lag som var i samme divisjon og klarte å vinne cupen. Det var en flott suksess. Barna leker på Metro Lekeland

5 Matskole: I samarbeid med 4H har InterInfo rekruttert noen til 4 H Matskole på Borgtun skole juni og på Hamna skole august På matskolen lærer barna å lage god mat og sunn mat, varm mat og kald mat, norsk mat og mat fra andre land. Barna lager mat og spiser både inne, og ute og en av dagene er det på gårdsbesøk. Zorab og Anzor foran på sommerleir 2008 Halima Ouardi lager norsk mat Selvforsvarkurs for kvinner: Om lag 20 kvinner møtte opp da Flerkulturelt forum med initiativtaker Mai Oanh Lee inviterte til selvforsvarskurs på Prestvannet skole den InterInfo var med å mobilisere innvandrerkvinner. Det er ikke så lett å få takk innvandrerkvinner, men denne dagen var det bra oppmøte på selvforsvarskurs. Det er et interessant tiltak for kvinner og skal fortsette videre. Sommerleir ANT- Taekwondo for ungdom over 12 år på Ibestad: Fra den 13. til 16. august 2008 arrangerte ANT- Taekwondo Norway aktivitetsleir for ungdom over 12 år på Hamvik- Ibestad. InterInfo finansierte turen for 2 ungdommer Zorab og Anzor Umarova fra Tsjetsjenia. De har lært å trene for å utvikling, å forbedre sosiale ferdigheter (å leke, spisse, bo) med norske ungdommer, gutter og jenter, å fungere i et trygt og trivelig miljø, der alle har det gøy. Det var positivt for deres utvikling, mestring og selvtillit. Instruktør Ivan Tzachev og kvinnegruppe

6 Sommerklubben 2008 : Sommerklubben ble sentralisert til Fagereng Barneskole. Det er et tilbud til barn som er mellom 7 og 13 år. InterInfo har et godt samarbeid med Fritidsseksjonen for å rekruttere innvandrerbarn som ikke har andre aktiviteter å være med på om sommeren. InterInfo rekrutterte 16 barn til sommerklubben. Flere nasjonaliteter var representert blant annet Kongo, Eritrea, Etiopia, Irak og Palestina. De fleste av barna var nye på klubben og skulle oppleve de forskjellige aktivitetene for første gang. Det har vært badedager på Alfheim Svømmehall, turdager i nærområdet, 2 turer til Polarbadet, i Telegrafbukta, på Tomasjordnes, til Tromsø Museum og på Fjellheisen. Det har fungert veldig bra og barna fikk mulighet til å bli kjent med hverandre. Ungdomsleir 2008 i Tromvik fra til Målgruppe var ungdom mellom 13 og 16 år. Turen ble organisert av Fritidsseksjonen i Tromsø Kommune. InterInfo rekrutterte 9 innvandrerungdommer (fra Liberia, Angola, Irak, Kongo) som deltok på turen. Leiren var en stor naturopplevelse og Tromvik er et naturskjønt område med mange muligheter for utfoldelser. Med på turen var det voksne ledere fra Fritidsseksjonen, som er sjø og fjellvante. Dette gjorde opplevelsen trygg og kontrollert. Aktivitetene var forskjellige hele uka, blant annet fjelltur med fiske, fiske fra båt, vannaktiviteter, vannski, seiling, bading med tørrdrakt, bo i 16- mannstelt, bruk av sikkerhetsutstyr i båt og å lære å bruke skog og fjell. De ungdommene som ble sendt på turen var kjempefornøyde og fikk både en bra motorisk og kognitiv utfordring. flerkulturelle Tromsø. Vi har sendt e-post til vår nettverk og gitt brosjyrer til folk som stikker innom. Det var tre ulike julearrangementer som ble gjennomført. Det første var julekveld for voksne: dette var høytidstemt og rolig julefeiring for eldre. Enslige og andre voksne som hadde lyst til å feire julekvelden sammen med andre. Arrangementet var i Sparebankens festsal. Her var det tradisjonell julefeiring med julemiddag, julesanger, underholdning, gaver, kaker og kaffé. Det andre var julekveld i Parkgata 22 for mennesker med rusproblemer. Det tredje var en romjulsfest for barnefamilier på Kulturhuset den fra Det ble juletresang, afrikansk dans, underholdning, sang og musikk, julemat og sukkerspinn, levende engler og en spennende skattejakt. Overraskelse til barna var også et av innslagene. Det var kjempegøy for de barna som var med. Julekveld i Felleskap. Julekveld i Felleskap arrangeres hvert år av Kirkens Bymisjon. InterInfo fikk oppgave til å informere det internasjonale og

7 Bruk av aktivitetsmidler Formålet med tildeling av tilskudd til flerkulturelle tiltak er å styrke organiseringen av flyktninger og innvandrere lokalt slik at de kan være aktive samfunnsdeltakere. Organisasjonsnavn Aktivitetsbeskrivelse Tilskudd Botswana Society in Tromsø Til botswanske kultur og 5000 integreringstiltak Cameroonians Association Kamerunske kulturaktiviteter 5000 in Tromsø Dansegruppen Danse tiltak for norske og 4000 Sommerfugler i vinterland innvandrerkvinner Etiopisk Forening i Tromsø Etiopisk info- kulturtiltak 4000 Flerkulturelt Dialogforum Flerkulturelle arrangementer 5000 Get Ahead Utviklingsrådet Tiltak for barn og unge 4000 Ghanian Association in Sosiale aktiviteter og 4000 Tromsø nasjonaldag Kongolesisk Forening Flerkulturelle aktiviteter 5000 Liberiansk Forening i Sosiale aktiviteter 4000 Tromsø Multicultural Sports Club Fotballaktiviteter 5000 Nigerian Association in Nigerianske kulturtiltak 3000 Troms Norsk Russisk Forening Aktiviteter til barn og unge 5000 Regnbuen Antirasistiske 2 datakurs og jubileumsbok 5000 Organisasjon Somalisk Forening i Tromsø Somaliske kulturaktiviteter 5000 Tromsø Tamilforening Tamilske aktiviteter 5000 Verdenskroken Verdenskroken familiefelleskap 5000 Familiefelleskap, Kroken Menighet Totalt beløp Innvandrerorganisasjoner i Tromsø kommune satser på sosiale og kulturaktiviteter når det gjelder kommunale tilskudd de får fra Tromsø kommune. De får også driftstilskudd fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) via Troms Fylkeskommune. Møtevirksomhet. InterInfo låner bort møterom i arbeidstiden og på torsdager fra til etter avtale. Flerkulturelt Dialogforum har vært aktiv med å bruke møterommet og å samle de innvandrerne som har vilje til å delta i samfunnsdebatten og å utvikle Tromsø til en internasjonal by. Andre organisasjoner har ofte brukt møterommet blant annet World music festival, støtte gruppe til Hawre og Bilal, Vennskap Tromsø- Gaza osv. Samarbeid og oppsøking av skolene Vi har et godt samarbeid med flere skoler hvor vi rekrutterer innvandrerbarn til forskjellige fritidsaktiviteter blant annet sommerklubb, sommerleir, bowling, svømming, osv. Vi har gode kontaktlærere som formidler vår informasjon videre til elevene. Nettvertsamarbeidet gir resultat og vi er fornøyde med effektiviteten. Evaluering av program for inkludering og godt oppvekstmiljø for minoritetsspråklige barn og ungdom. Programmet ble vedtatt i kommunestyret i mars Det ble satt i gang 10 tiltak som ble gjennomført i samarbeid med forskjellige etater i kommunen for å sørge for bedre oppvekstmiljø for minoritetsspråklige barn og unge. Programmet er fortsatt et styringsverktøy/ fellesplattform som gjør lettere samarbeidet mellom de forskjellige etatene som er involvert i inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn til å fungere. Det gjør Tromsø til et

8 sterkere, varmere, åpnere, mer flerkulturelt og mer internasjonalt samfunn. SLT- koordinator og InterInfo har fått oppfølgingsansvaret for programmet og første rapport skal til Kultur-, Idretts- og Oppvekstkomiteen høsten Hva er utfordringene fremover? Etter 5 år i Skippergata har InterInfo utviklet seg og levert et godt tjenestetilbud til nyankomne og andre som er allerede etablert i Tromsø. Tromsø kommune satser på å ta i bruk innvandrerbefolkningens kompetanse som ressurs for Tromsø samfunnet. Kommunestyret har opprettet et utvalget som har levert forslag hvordan Tromsø kommune kan bruke vandrerbefolkningens språklige, kulturelle og yrkesmessige kompetanse. Nærmiljø, fritidsklubber, og kulturhus er viktige arenaer for samhandling. Innvandrere deltar i mindre grad i organisasjoner og organiserte fritidstilbud enn nordmenn. Informasjon til foreldregruppen om kulturtilbud og norsk forenings- og organisasjonsliv er ofte dårlig. Utfordringene er så store og InterInfo og samarbeidspartner setter i gang tiltak for å motivere innvandrere og deres barn. Tromsø den Bob Benoni Evariste Nshimiyimana Daglig leder Kulturkonsulent

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave

Rapport 2007. InterInfos arbeidsoppgave Rapport 2007 InterInfo er Tromsø Kommunes interkulturelle informasjons- og servicesenter. InterInfo satser på å øke deltakelsen av innvandrere i organiserte fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsarrangementer

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Vår ref: 2014/51299 Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Bergen Internasjonale Kultursenter B.Y. (Be Young) Informasjon

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020

INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 INKLUDERING I IDRETTSLAG. Tilleggsrapport Fjell 2020 Hafskjold, Janne cecilie Inkludering i IL: Samarbeid for å inkludere flere aktive barn og unge i organisert aktivitet på Fjell i tråd med Fjell 2020

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge)

IOGT i Norge i samarbeid med IOGT region Vest og IOGT lokalt. 966 804 130 (IOGT i Norge) / 993 350 230 (IOGT region Sør-Norge) Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Prosjektet Innvandrer og Helse.

Prosjektet Innvandrer og Helse. 1 Rapport til Helse Midt-Norge RHF Prosjektet Innvandrer og Helse. Prosjektgruppen: Heidi Westerlund, Ota Ogie, Per Morten Jørstad og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge, 2010 Bakgrunn.... 3 Prosjektet Innvandrer

Detaljer

Årsrapport 2008. Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge

Årsrapport 2008. Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge Årsrapport 2008 Antirasisme i 30 år - hva nå? En rasist i oss alle! Jeg er også norsk! Hva er rasisme? Jeg er ikke rasist - jeg er bare fra Norge Leder Kari Helene Partapuoli Daglig leder Rasisme på dagsorden

Detaljer

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER...

1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... INNHOLD 1. OVERORDNET OM INTEGRERING I SKEDSMO... 2 1.1 BAKGRUNN OG MANDAT... 2 1.1.1 MANDAT, PARTNERSKAP MED IMDI... 2 1.1.2 DEFINISJONER... 2 1.2. SITUASJONSBESKRIVELSE, INNVANDRERE OG INTEGRERING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet

ÅRSRAPPORT. Kvinnefeltet ÅRSRAPPORT 2014 Kvinnefeltet Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors jobber for at alle kvinner i Oslo skal oppleve trygghet, anerkjennelse, inkludering og deltakelse i samfunnet, og at alle barn skal ha en god

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold

Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold IMDi Øst Resultater og fakta om integreringsarbeid i, Akershus, Østfold og Vestfold September 2012 Innhold IMDis strategiske prioriteringer... 3 Bosetting... 4 Anmodninger, foreløpige vedtak og status

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer