Film og undervisningsopplegg fra Speranza Film AS og UNICEF Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Film og undervisningsopplegg fra Speranza Film AS og UNICEF Norge"

Transkript

1 Film og undervisningsopplegg fra Speranza Film AS og UNICEF Norge KEVIN BALES NOAM CHOMSKY SIR BOB GELDOF SYLVIE O DY JIMMIE BRIGGS SOMALY MAM

2 UNICEF Norge ønsker med dette opplegget å gi kunnskap om slaveri og barnearbeid og tro på at det nytter å engasjere seg. Filmen Moderne Slaveri er et fint utgangspunkt for et slikt opplegg. I filmen møter vi tre tidligere slaver som forteller sine sterke historier. Historiene settes i en større sammenheng av eksperter og aktivister som uttaler seg om situasjonen i verden i dag. Opplegget imøtekommer flere av læreplanenes krav for ungdomsskolen og videregående skole i samfunnsfag, norsk og RLE (religion, livssyn og etikk). Heftet Redaksjon: Ellen Sandøe, UNICEF Norge Foto der ikke annet er oppgitt: Speranza Film AS Tekst til elevenes egen kampanje : Eidi Ann Hansen, Etiskforbruk.no DVD Regi: Thomas Robsahm & Tina Davis Produsent: Margreth Olin & Thomas Robsahm Produksjonsselskap: Speranza Film AS Finansiert av NORAD UNICEF NYHQ Noorani

3 BAKGRUNN Ofte forbindes slaveri med den transatlantiske slavehandelen som opphørte på 1800-tallet. Det vil nok overraske mange at det i dag i praksis er over dobbelt så mange slaver som dem som ble ført over Atlanteren i løpet av 350 år. I filmen møter vi tre tidligere slaver; husslaven Rania, barnesoldaten Moses og Chantou som har vært utsatt for kommersiell seksuell utnytting. De har fått store deler av barndommen og ungdommen ødelagt og må bære med seg vonde minner resten av livet. De personlige historiene settes i en større sammenheng av eksperter og aktivister som uttaler seg i filmen, bl.a. Kevin Bales fra Free the slaves, forfatteren og aktivisten Noam Chomsky, spesialkommisær for FN, Jimmie Briggs, og artisten og aktivisten Sir Bob Geldof. Det er over 200 millioner barnearbeidere totalt i verden. Noen av disse lever i nedverdigende forhold, med tunge arbeidsbyrder fra tidlig morgen til sen kveld, et minimum av mat og trusselen om vold hengende over seg, som andres eiendom - som slaver. Mer enn er barnesoldater, over barn er offer for kommersiell seksuell utnyttelse, men også i andre sammenhenger utnyttes barn som slaver. Det finnes slaver i alle aldere, men det er ekstra lett å utnytte barn. De er fysisk underlegne, lettere å overtale og kjenner ikke sine rettigheter. Fattigdom tvinger foreldre til å leie ut barna sine til fabrikkeiere og andre arbeidsgivere. I mange tilfeller, som med Rania i filmen, er foreldrene overbevist om at de sender barna bort til et bedre liv mens barna i virkeligheten blir utsatt for overgrep og utnyttelse. Mange foreldre som gifter bort et barn, ønsker å beskytte det og trygge familiens fremtid, men barneekteskap fører i mange tilfeller til overgrep, ensomhet, manglende skolegang og i noen tilfeller slaveri. Krig og konflikt får etablerte samfunn til å gå i oppløsning, og strukturene som vanligvis beskytter barn, blir borte. Millioner av barn er foreldreløse på grunn av hiv/aids og andre sykdommer og står sårbare igjen uten sine nærmeste omsorgspersoner. 3

4 METODISK Samtale i grupper eller samlet Før filmen Hva forbinder dere med slaveri? Hva kjennetegner en slave? Etter filmen Spontane reaksjoner? Hvordan var filmen i forhold til det dere forventet? Lærte dere noe nytt? Noe som overrasket? Var det én historie som gjorde mer inntrykk enn de andre? I tilfelle hvorfor? Hva har de tre historiene felles? Kjenner dere til andre eksempler på slaveri? Har dette noe med oss å gjøre - bidrar vi til slaveri? Nytter det å gjøre noe, og hva kan i tilfelle gjøres? Sammensatte tekster; kampanjeplakater og nettsider Bilder sier ofte mer enn ord. Nedenfor ser du ett eksempel. Elevene kan finne flere på nettet. La dette inspirere dem til å lage kampanjeplakater eller nettsider der de setter sammen egne slagord og illustrasjoner som fokuserer på kamp mot utnyttelse av mennesker gjennom barnearbeid og slaveri eller for menneskeverd, solidaritet og forbrukeransvar. Denne oppgaven kan eventuelt inkluderes i elevenes egen kampanje (på neste side). (Finnes på internett: 4

5 Elevenes egen kampanje DVD en viser barn som soldater, husslaver og prostituerte. Barnearbeid og ulike former for slaveri er utbredt også i produksjonsindustrien industrien som forsyner oss med for eksempel mat, klær og sko. Ungdom er en viktig forbrukergruppe med mer makt enn de aner. Etiskforbruk.no er et nettsted som har samlet tips og informasjon til en etisk bevisst forbruker om miljø, menneskerettigheter og dyrevelferd. Se Vi som forbrukere har rettigheter og makt. Rett til å få informasjon om hvor og hvordan produkter er produsert og makt til å gjøre en forskjell. Produsenter og leverandører følger nøye med trender og forbrukerbevegelser i markedet, og det skal ofte mindre til enn man tror for å oppnå en endring. (forts. s. 6) 5

6 6 UNICEF NYHQ LeMoyne

7 Her er forslag til en meningsfull og lærerik aktivitet for elevene: Diskuter hva som kan defineres som etiske produkter i klassen. Del klassen i grupper på tre-fire personer Hver gruppe velger en bransje: klær, sko, smykker, leker. Det bør være produkter som hovedsakelig produseres i et utviklingsland. Undersøk butikkene der dere bor a. Sjekk utvalget av etiske produkter. Ta bilde av alle produktene og noter hva som gjør produktet etisk. Spør betjeningen om hjelp. b. Still spørsmål til betjeningen: Hva gjør dere for å unngå å selge produkter som er laget av barn? c. Betjeningen kan ofte ikke gi svar på det dere spør om. Da vil det beste være å sende en e-post til butikkens eiere. Spør i butikken hvor spørsmålet kan sendes og beregn en uke eller to på å få svar. Purring hjelper. Oppsummer: Lag statistikk over antall etiske produkter i hver butikk og lag en rangering. Bruk skjønn og egne vurderinger når dere rangerer. Kontakt media for å få oppmerksomhet rundt jobben dere har gjort. TV, radio, lokalaviser på papir og nett, skoleavisa, skolens hjemmeside, sosiale medier som Twitter og Facebook m.m. Følg eventuelt opp med en ny undersøkelse etter ca. et halvt år. Si i fra om at dere kommer til å gjøre dette. Et forslag til svarskjema finnes på nettsiden: 7

8 BARNS RETTIGHETER FNs Barnekonvensjon er den internasjonale konvensjonen som har størst tilslutning. Den er ratifisert av alle land, bortsett fra USA og Somalia. Barnekonvensjonen skal sikre alle barn de samme rettighetene og beskytte barn mot overgrep, mishandling og utnytting. Her er noen utvalgte, relevante artikler: Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og nasjonalitet og, så langt det er mulig, å kjenne til sine foreldre og få omsorg av dem. (Artikkel 7) Staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. (Artikkel 19) Barnet har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings- eller utviklingsmulighetene. (Artikkel 32) Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting, skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt. (Artikkel 34) Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for utnytting som er skadelig for barnets velferd. (Artikkel 36) Staten skal sette i verk tiltak for å hindre at barn som ikke er fylt 15 år, tar del i direkte krigføring.* (Artikkel 38) *Denne aldersgrensen er hevet til 18 år i en tilleggsprotokoll. UNICEF NYHQ Pirozzi SierraLeone0091 Foto Danny Twang UNICEF NYHQ Charton

9 UNICEF NYHQ Stevie Mann, Soldiers Sudan UNICEFs ARBEID UNICEF er til stede i 190 land over hele verden for å hjelpe barna som trenger det mest. Under mottoet Sammen for barn samarbeider UNICEF med myndigheter, organisasjoner, næringsliv og privatpersoner for å sikre barn deres rettigheter. Her er noen eksempler på hva UNICEF gjør for å bekjempe barnearbeid og slaveri: Barnesoldater I Uganda støtter UNICEF sentre som gir tidligere barnesoldater psykososial oppfølging og som sporer opp barnas familier. Mer enn 2000 barn fikk slik hjelp i løpet av våren I Den demokratiske republikken Kongo har UNICEF gjennomført et prosjekt for å støtte barn, kvinner og familier som er berørt av krigen. På fem år ble over barn befridd fra væpnede grupper, og over fikk yrkesopplæring. Nesten 1,6 millioner barn ble beskyttet mot rekruttering. I Colombia samarbeider UNICEF med myndighetene om å tilby skolegang, psykososial støtte og rettshjelp til barn som har forlatt hæren og er i ferd med å bli reintegrert i lokalsamfunnet sitt. 9

10 Skadelig barnearbeid Fattigdom tvinger mange barn til å arbeide for at familien skal overleve. Ett tiltak er økonomiske støtteordninger til familiene. I India har UNICEF og partnerne våre startet selvhjelpsgrupper med tilbud om mikrokreditt. Dette har bidratt til å redusere gjeldsbyrdene til mange familier. Resultatet er at færre barn må arbeide og flere kan gå på skolen. I Nepal driver UNICEF og partnerne våre kontaktsentre for barnearbeidere i byområder hvor barnearbeid er utbredt åringene får tilbud om utdanning i klasses pensum gjennom et intensivt program over tre år. Barna får også råd om hvordan de skal beskytte seg mot misbruk og øvelse i ferdigheter som gjør dem mer uavhengige. Barn i sexindustrien I Kambodsja samarbeider UNICEF med Kambodsjanske Kvinners Krisesenter om å hjelpe barn og kvinner som er ofre for voldtekt, trafficking og vold i hjemmet. I Togo støtter UNICEF et senter for rehabilitering av sexarbeidere der jentene får medisinsk hjelp, hiv-test, yrkesopplæring og psykososial støtte. I samarbeid med Verdens turistorganisasjon og ECPAT har UNICEF satt i gang et prosjekt som skal motivere turistindustrien til aktivt å bekjempe barnesexturisme. Mer informasjon på og i heftet, Beskyttelse, fra UNICEF Norge som kan fås tilsendt. UNICEF NYHQ Brooks 10

11 UNICEF NYHQ Pirozzi AKTUELLE NETTSTEDER Mer informasjon om opplegget for lærere og elever Om produktgrupper, vellykkede forbrukerkampanjer og hvordan man kan påvirke. Norges offisielle internettportal for Nord-Sør-informasjon Amnesty Internationals hjemmesider Hjemmesiden til Free the Slaves Initiativ for samfunnsansvar i leverandørkjeden Søkelys på norske bedrifters virksomhet i Sør 11

12 UNICEFNYHQ Pirozzi I følge Kevin Bales i Free the Slaves er ingen investeringer i verdensøkonomien i dag avhengig av slaveri. Slaveri er forbudt ved lov i alle land, og menneskerettighetene slår fast at alle mennesker er like mye verdt. Til tross for et svært høyt antall slaver isolert sett, utgjør de en lavere prosentvis andel av verdens befolkning enn noen gang. Vi skulle derfor ha alle muligheter til å utrydde dette groteske misbruket av mennesker. Noam Chomsky sier: Det er ikke umulig å utrydde slaveriet, men det skjer ikke av seg selv. Det første vi må gjøre er å slutte å bidra til det. UNICEF Norge, Postboks 438 Sentrum, 0103 Oslo tlf

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk

Rettighetsslottet. Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014. til seks slottsbesøk Rettighetsslottet Redd barnas digitale undervisningsmateriell for barnehagen og småskolen, revidert høsten 2014 e l p p o s g snin i v r e d n U gg til seks slottsbesøk for å lære barn om barns rettighete

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1

dine rettigheter barnevernsbarna.no rettshjelp i hele landet. For deg som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten Dine rettigheter 1 dine rettigheter les om 02 Kort om vår organisasjon og hva vi gjør 03 Rettigheter og plikter 06 Saksgangen i Barnevernet 08 FN s barnekonvensjon i kortform 13 Lovverk og regler som angår deg 15 Tips: Adresser

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

Et grenseløst problem

Et grenseløst problem Side 2: Gry Larsen er ny leder i CARE Side 4: 16 dagers aktivisme mot vold Side 8: Margaret Berger og Maya Vik i Burundi nr. 4 2014 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner hjelper flere Et grenseløst

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Barns rettigheter i VERDEN

Barns rettigheter i VERDEN Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i VERDEN Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015

Politisk plattform for Press Perioden 2014/2015 Politisk plattform for 5 Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære Landsmøtet Nordberg Ungdomsskole 24. 27. april 2014 10 1 15 Innhold: 20 25 30 35 40 Innledning... 3 Demokrati og deltakelse...

Detaljer

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder Menneskeverds eget undervisningsopplegg! Innhold: Del 1: Menneskeverd (15-20 min.) Del 2: Gravid hva nå? (20-25 min.) Del 3: Gruppearbeid (Anbefalt 20-30 min.)

Detaljer

Er det greit hvis de ikke er rusa?

Er det greit hvis de ikke er rusa? Er det greit hvis de holder seg unna Karl Johan og ikke aktivt søker kunder selv? Er det greit hvis de er fattige og trenger all hjelp de kan få? Er det greit hvis de sier de har valgt det selv? Er det

Detaljer

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag

Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Manus til powerpoint fasteaksjonsforedrag Slide 1: Litt informasjon til deg som skal holde foredraget: Dette foredraget holdes best ved også å vise fasteaksjonsfilmen som følger med. Filmen finnes på Fasteaksjonens

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

ET DEBATTHEFTE OM ÅPENHET OG ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN NORSKE ARBEIDSFORHOLD TIL KINESISK PRIS? ÅPENHET OG RAPPORTERING

ET DEBATTHEFTE OM ÅPENHET OG ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN NORSKE ARBEIDSFORHOLD TIL KINESISK PRIS? ÅPENHET OG RAPPORTERING ET DEBATTHEFTE OM ÅPENHET OG ANSVAR I LEVERANDØRKJEDEN NORSKE ARBEIDSFORHOLD TIL KINESISK PRIS? ÅPENHET OG RAPPORTERING 1 Innhold Leder: Hva betyr åpenhet? 3 1. ÅPENHET OG RAPPORTERING NYE RAMMEVERK 4

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo

Når livet må starte på nytt Josephine vil at verden skal vite hva som skjer i Kongo. Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 3: Kolleger konkurrerte i CAREs gå-kampanje Side 4: Angelina Jolie besøkte CARE i Kongo Side 10: Flyktet fra vold i Syria, kjemper for å overleve nr. 2 2013 tema: vold mot kvinner hjelp til kvinner

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE

Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Ansvar i grenseland 16-åringers forståelse av seksuell utnytting INGRID SMETTE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT. - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! JENTEBARNA VERDEN HAR FORLATT - Støtte fra elever ved DIN skole kan gi jentene en ny start! 1100 kvinner og barn blir voldtatt hver dag i Kongo Kilde: American Journal of Public Health 2010 Verden må reagere!

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Informasjons hefte Presse mappe

Informasjons hefte Presse mappe Informasjons hefte Presse mappe Innhold Hvorfor Eliminate Info om Kiwanis Info om Unicef Info og fakta om stivkrampe blant mødre og nyfødte Tips til aktiviteter Media Pressetekster Sjekkliste fremdriftsplan

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer