senjabladet Felles informasjon side 2-5, Berg menighet side 6-11 Sørreisa menighet side Gudstjenester Torsken menighet side 18-21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 26-32 Berg menighet side 6-11 Sørreisa menighet side 12-15 Gudstjenester Torsken menighet side 18-21"

Transkript

1 3. årgang nr senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, Berg menighet side 6-11 Sørreisa menighet side Gudstjenester side Torsken menighet side Tranøy menighet side Kvinneprestjubileum side 35-36

2 Senjabladet senjabladet Ansvarlig utgiver Senjaprosjektet v/ prosjektleder Rachel Vangen Hoholm og leder av prosjektstyret Fred Flakstad Kontakt Senjabladet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax Annonser Håkon Ryvoll Design, layout, sats: Reiner Schaufler Produksjon ABC-grafisk, Målselv 7. utgivelse april 2011 Opplag: ca Forsidebilder: Ingrid Bjerkås, sokneprest i Berg og Torsken KILDE: Riksarkivet, Oslo. 6 Berg menighet 12 Sørreisa menighet 16 Gudstjenester 18 Torsken menighet 22 Tranøy menighet 26 Felles informasjon Senjabladet er felles menighetsblad for de fire samarbeidende menighetene. Bladet er en del av vårt ansikt utad, der vi fremstår i fellesskap. Dertil er gudstjenestelisten, fra vugge til grav, generell og spesiell informasjon om menighetene sentralt stoff. Nå er flere engasjert for å produsere artikler og innlegg, og det er artig at så mange vil bidra. Også i 2010 fikk vi mange tilbakemeldinger på at folk likte bladet. Det er fryktelig dyrt å produsere og distribuere bladet, men vårt forslag om å legge det ut på nett, av hensyn til kostnadene, ble ikke godt mottatt. Folk vil ha det i handa, og mange utenbygds abonnenter vil gjerne betale de faktiske kostnadene ved trykk og porto. Det arbeides nå med å finne gode og billige løsninger. Dog føler noen seg fremmed overfor bladet, og hegner ved at man helst vil ha de gamle menighetsbladene. Bladet er et informasjonsblad for prosjekt-/ kirkesamarbeidet for de fire menighetene, og noen av prosjektmidlene brukes til drift av bladet. I 2011 er det ikke lagt inn slik driftsstøtte, og det blir spennende å se om det er mulig finansiere det med blad- og annonsepenger. Postens evne til å distribuere bladet i henhold til bestilling har ikke fungert tilfredsstillende hverken i 2009 og Saken er ettertrykkelig tatt opp og påklaget ved hvert tilfelle, men det er fortsatt ikke tilfredsstillende. Jeg beklager dette på det sterkeste og ber om at dere fortsetter å melde fra når dere ikke får bladet. Meld til Posten har satt en klagefrist til 30 dager etter distribusjonsdato, nøl derfor ikke med å ta kontakt så snart dere avdekker feil ved dette. Senjabladet 2010, regnskapstall: Inntekter: Utgifter: Annonser: Trykkekostnader Bladpenger: Konsulenttjenester Andre inntekter: Porto Div. utgifter Overskudd/ underskudd Underskudd 2011 kr Det tas forbehold om at det kan være noen bladpenger som ikke er kommet med i oversikten. Dersom trykke- og portoutgiftene ikke stiger alt for mye vil det være nødvendig med ca. kr i bladpenger og ca i annonseinntekter i Alle er velkommen til å bidra. Vedlagt ligger giro. 2 senjabladet 1/2011

3 Prosjekttiden går inn for landing! Strong, smart and beautiful var tema på dagens radioandakt, og andaktsholderen dvelte ved at vi ved livets siste reise ikke vil bli avkrevd mål for hvor sterk, smart eller pene vi har vært, men om vi har vært et medmenneske? Senjaprosjektet er inne i sin siste reise, det er bare måneder igjen av 4 år med prosjektarbeid. Hvor sterkt, smart og pent det har framstått er ikke saken, men om fire menigheter sammen har klart å produsere felles tjenester ut til folket? Penger til driften har blitt et anstrengt tema, og fellesrådet har store utfordringer for å klare med oppgavene med den nåværende bevilgning. Kirkesamarbeidet preges av medgang og optimisme, selv om det fins de som ikke ønsker det. Men det er en sterk oppfordring til de som føler for å angripe våre kirkepolitikere, - vent til rapporten foreligger, det har de ærlig fortjent. Det blir god tid til å mene og det blir rikelige muligheter til å si sin mening både i menighetsmøter og i møte med kirkepolitikerne. Dette har departementet bestemt i reglene for inngåelse av prosjektsamarbeid. Menighetsrådets virke og nyvalg i september. Kirkeloven sier at Menighetsrådene skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i sognet, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål, og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Det har det ikke alltid vært tid til når arbeidsgiverspørsmål, forhandlinger, bygg-, anlegg- og økonomisaker, og mye mer tok det meste av tiden for rådene før kirkesamarbeidet. Den siste tiden av prosjektet er det viktig at rådene kjenner på at det er tid til å bygge menighet og at alle ideer og tiltak som kan vekke og nære det kristelige liv skal forfølges og prøves ut. Tre frem og vis folket i lokalmenigheten at menighetsrådet våger å være en av premissleverandørene for det tilbudet som skal gis til barn, ungdom, voksne og eldre i hver kommune. Det er valg allerede i september og noen har allerede blitt spurt om å ta gjenvalg som kirkepolitiker. Har du mulighet, - så ta gjenvalg, til dere andre: Prøv fire år som kirkepolitikere, det er ikke store penger å boltre seg i, men det er et viktig, utfordrende og spennende arbeid. Menighetsarbeid er en del av tilbudet for alle innbyggere i kommunen, som idrett og eldreomsorg. Jubileum og kongebesøk. Rachel Vangen Hoholm, prosjektleder I juni skal vi feire at det er 50 år siden Ingrid Bjerkås, Norges første kvinnelige prest, tiltrådte sitt virke som sogneprest i Berg og Torsken. Da samles både kvinner og menn, ung og gammel, inviterte gjester og interesserte deltakere, til flott feiring fire dager til ende. Det er artig at det også i dag er kvinnelig prest i Berg og Torsken, og hun, Ingunn Rinde, står sentral i vertskapet for feiringen. Det er laget et rikholdig program for dagene, - du er velkommen til å delta. Kongen og Dronningen kommer også, men det er en uke før selve jubileumsfeiringen. De skal likevel ha jubileet som en viktig del av programmet på sitt besøk i Berg. Så da får vi fremstå strong, smart and beautiful (sterke, smarte og pene) alle sammen, og dertil vise oss fra vår beste side hva medmenneskelighet angår! Lykke til med jubileet! God påske! Gratulerer med jubileum for kvinnelige prester! Senja kirkelige fellesråd vil gratulere med jubileet og ønsker lykke til med arrangementet. Velkommen til Senja, til Berg og Torsken, - hvor Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, var stasjonert for 50 år siden. Kongen og Dronningen hilses spesielt velkommen, i det de gjester Berg i forkant av jubileet, og det er en glede for fellesrådet og Berg menighet å få ta i mot besøket i Berg kirke. Godt og tjenlig vær sammen med stor deltakelse fra folket vil gjøre markeringen minnerik og til en flott folkefest. - Gå mann av huset! Vi kommer fra innlandet også! Kirkevergen i Senja Rachel Vangen Hoholm Leder Senja kirkelige fellesråd Bjørn Abelsen Finnsnes Blomsteratelier A/S Er dere en gruppe som planlegger en tur? Kontakt oss så legger vi opp turen sammen med dere. Telefon Telefax e-post: senjabladet 1/2011 3

4 Andakt Hilsen fra biskopen Vi skal feire påske Vi skal feire påske. Påsken er ikke en viktig hendelse langt tilbake i tiden. I faste- og påsketiden skjer hele påskedramaet om igjen. Jesus vandrer nå langs våre blå fjorder og vide vidder, og våre menigheter går i hans fotspor. Han bærer sitt kors gjennom vårt bispedømme NÅ. Han bærer det der du er, kjære leser. Vi kan dele med hverandre beretningene om Jesu lidelse, hans kamp mot det onde og hans seier. Men det handler ikke bare om Jesu liv. Det handler like mye om våre liv i dag. Fasten og påsken har fra kirkens første tid vært en undervisningstid. Vi skulle møtes i denne tiden, om så bare to eller tre, for å snakke med hverandre om hva det betyr å følge Jesus i vår tid. Begynn ikke med å klage på kirken, på prestene, på dårlig tid og på TV. Klag på deg selv. Utfordre deg selv. Om den kristne tro bare blir historie, noe som har skjedd, kan vi like godt gjøre våre kirker til museer. Da er vi ferdig med den kristne epoken i Nord-Hålogaland. Da kan vi gi lysestakene på alteret til land og kirker der troens flamme ennå brenner. Våre kirkeklokker kan vi smelte om til minnesmerker over våre mødres og fedres store trøst. Jeg fryser når jeg skriver slik. Den kristne tro er en stafettpinne som bæres videre av troen, håpet og kjærligheten hos levende mennesker i dag. Om en generasjon mister den, eller to, kan den da finnes igjen? Levende tro er alltid nå. Den gjelder meg. Når vi leser om det som hendte med Jesus i Jerusalem i påsken, skjer det om igjen mens vi leser: Den tredje timen, den niende. Det er nå. Alt er nå. Det fjerne er nærværende i alle som vil følge Jesus inn i Jerusalem i påsketiden og se hva som skjer der. Da skal du tenke: Dette er nå, dette er til meg! Den historiske lesningen gir veldig lite. Istedet skal du tenke nåtid. La oss kalle den en guddommelig nåtid. Den skjer i kirken påskenatt når presten synger ved det tente påskelyset: Dette er den natt da du førte våre fedre, Israels barn, ut av Egypt og lot dem gå tørrskodd gennom Det røde hav. Dette er den natt da Kristus brøt dødens lenker og seirende stod opp fra dødsriket... Dette skjer NÅ. Det er et evig, guddommelig nå, og da eksisterer ikke ett eller to tusen år. La oss gå inn i Jerusalem sammen med Jesus. La oss følge ham til korset på bergknausen som kalles Hodeskallen - Golgata. La oss sammen med hans venner ta Jesu kropp ned fra korset, svøpe ham og bære ham inn i den mørke gravhulen. Og la oss se forvandlingen! Lyset over graven! Da Hodeskallen blir til Paradis. La så denne faste- og påsketiden dufte av et håp så sterkt at det kan bære oss gjennom dagene som kommer! Per Oskar Kjølaas, biskop 4 senjabladet 1/2011

5 På denne siden ønsker vi å presentere kirkene i våre menigheter, men også folks yndlingsplasser som gir rom for ettertanke og ro i sjelen. Våre kirker Mitt kirkested: Medby kapell TEKST: Lona Vangen, Sørreisa - FOTO: Reiner Schaufler (øverst) Jeg er født i Sifjord og oppvokst på Kaldfarnes. Jeg har trådt mine barnesko i Medby kapell, den gang var det bedehus. Bedehuset stod tidligere på Holmenvær, men ble flyttet derfra før Jeg ble døpt og konfirmert i Torsken kirke. Likevel er det Medby kapell som har satt spor i livet mitt. 1. september 1957 ble vi gift i Medby kapell og senere er 3 av ungene døpt her. Det er mange minner fra kapellet og opp gjennom årene har vi vært her i kapellet og tatt farvel med våre nærmeste før de la ut på sin siste reise. Likevel vil jeg huske ungdomsårene i kapellet der troen ble formet, mange trivelige og artige stunder der jeg ble kjent med misjonsarbeidet både hjemme og ute på misjonsmarkene. Nå i de senere år er vi stadig i kapellet på basarer og andre tilstelninger der vi får mulighet til å støtte kapellforeningen. I forbindelse med vår markering av 50- års bryllupsdag var vi igjen tilbake i kapellet. Dette er mitt kjæreste kirkested. Veien er ikke lang, så bli med utover og besøk kapellet. Etterpå tar vi kaffe hos oss i Myrahuset. Har DU er slikt sted? Et kirkested, i naturen, i et bedehus, en kirke eller lignede som du kan fortelle om? Send det til redaksjonen ( se foran i bladet) så blir det med i neste nummer. senjabladet 1/2011 5

6 Berg Fra kalenderen Påske i Berg Palmesøndag kl 11:00 Finnsæter kapell /Finnsæter Berg menighet prestekontoret, 9385 Skaland Sokneprest Ingunn Rinde i sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll kontor , mbl Kirkeverge Gunnar Torgersen Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Nils Magne Heiberg Leder i Berg menighetsråd: Marit Reiertsen , Slekters gang i Berg Døpte Milla Nikoline Svendsen Maria Larsen Døde Bente Janne Marie Kofoed Alfhild Nikoline Fredriksen Knut Johan Heitmann Roald Johan Nymo Skjærtorsdag kl 17:00 Berg sykehjem - Gudstjeneste med nattverd kl 19:00 Berg kirke - Tenketank - enkel samtale og kveldsmat Langfredag kl 11:00 Mefjordvær kjerke - Langfredagsgudstjeneste 1.påskedag 24. april kl 11:00 Berg kirke - Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd Konfirmasjon Berg kirke søndag 12. juni: Barbro Helen Hansen Andrea Emilie Lysberg Eskil Mathias Jakobsen Nicklas Johansen Sander Hansen Uteng Fredrik Vildgren To-Søstre AS Senjahopen Skaland Restaurant - Catering - Bar Overnatting - Hytte 6 senjabladet 1/2011

7 Flyktningene godt på plass TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Før jul var det travelt for flyktningekonsulenten og den nytilsatte miljøarbeideren på flyktningekontoret. 19 mennesker skulle tas imot og bosettes det er mye praktisk som skal ordnes i det, og mye nytt for mange parter. Nå er de kommet og godt i gang med både skole, språkpraksis på arbeidssted, bolig og fritid. Våre nye medborgere er faste brukere av både treningssenter og bibliotek, og setter pris på å bli tatt med på forskjellige ting som skjer i nærmiljøet. Vi har fått 6 menn og 3 kvinner fra Somalia, og 5 menn, 3 damer og 2 barn fra Eritrea. Tirsdag 1. mars hadde de ansatte på flyktningekontoret invitert til Integreringsforum på Rådhuset på Skaland. Over 40 mennesker møtte opp fra lag, foreninger, næringslivet, kommuneledelsen, folk som har sagt ja til å være kontaktpersoner for flyktningene, og andre interesserte. Vi fikk god informasjon og delte ideer og innspill for hvordan vi best mulig kan vokse oss sammen, lære av og hjelpe hverandre og bli sterkere og bedre både som samfunn og enkeltmennesker. Å kunne møtes på de vanlige tingene, snakket vi om. Å ta dem med på det som skjer, og ha arrangement hvor vi kan lære av hverandres kultur. Håndarbeid, turliv, matlaging -. Gå tur ilag, gå på besøk, hilse, slå av en prat -. Søndag 9. januar feiret vi ortodoks jul / helligtrekongersdag i Berg kirke. Våre nye eritreisk-ortodokse naboer stilte med velsignelsesbrød og skikkelig mat til kirkekaffen. Godt, hyggelig, takk! Fredag 25. mars skal endelig velkomstfesten gå av stabelen. Kl 18 på Fiskarheimen i Senjahopen, som jo også er hjemmet til 6 av dem. Det blir mat og underholdning fra alle parter og alle er velkommen til en fin kveld med nye venner! To helger etter; søndag 10. april, arrangerer menigheten internasjonal kafe på Breidablikk, i anledning Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Både konfirmantene og Tenketank blir komite, og det skal bli både god mat og årer å få kjøpt, delt og gledet seg over. Følg med på plakater! Menighetsrådet minner også om at når det bor flyktninger på Fiskarheimen, er ikke det annerledes enn da det bodde andre arbeidere og fiskere der: Stuene kan brukes, en kan komme på besøk ja, det er vel faktisk viktigere enn tidligere å bruke Fiskarheimen som et samlingssted! Bergsbotn SKALAND Tlf: Fax: Sandbakk Begravelseshjelp er kvalitetssikring Som første og hittil eneste begravelsesbyrå i Norge, har Sandbakk Begravelseshjelp fått utstedt Sertifikat for sitt kvalitetssikringssystem av Det norske veritas etter standard ISO I arbeidet med å oppnå sertifisering har vi lagt vekt på høy kvalitet på tjenester, vår kulturarv, etiske verdier og verdighet. Kunnskap om alle forhold som berører pårørende som følge av dødsfall er et krav til oss. Vår taushetsplikt er absolutt. Du kan også spørre oss om informasjon og hjelp til arv og skifteoppgjør, selvangivelse, forsikring og melding om arv. Vakttelefoner - Døgnvakt MålselvSenteret Finnsnes Gudrun Falch De fleste pårørende sparer store beløp ved å benytte vår kompetanse. Vi er i nærheten når du trenger oss! senjabladet 1/2011 7

8 Berg Program for Mefjorden kjerkekor vårhalvåret 2011 Søndag 10. april - Breidablikk samfunnshus Internasjonal kafe, til inntekt for Kirkens Nødhjelp Søndag 8. mai - Berg kirke Radiogudstjeneste i anledning Bjerkås-jubileet. Kjerkekoret er forsangere under gudstjenesten Søndag 29. mai - Berg kirke Samarbeidskonsert Mefjorden kjerkekor og Senja Trekkspillklubb juni Bjerkås-jubileet / Besøk av Nordby-koret - Torsdag 16. juni: Salmekveld i Mefjord-kjerka v/ Ivar Jarle og Trond - Lørdag 18. juni: Felleskonsert i Berg hovedkirke - Søndag 19. juni: Festgudstjeneste i Berg hovedkirke Mefjord-dagan, juli lørdag 2. juli: Konsert. Søndag 3. juli: Gudstjeneste Kjerkekoret øver i Mefjordkjerka hver torsdagskveld kl Den siste torsdagen i hver måned legger vi øvinga til hovedkjerka på Skaland. Korarbeidet i Berg har foregått i over 20 år og er et prosjekt som stadig drives videre og videre. Noen av høydepunktene er julaftens-samlinga i Mefjord-kjerka, samarbeidskonserten med Senja Trekkspillklubb og kjerkekonserten under Mefjord-dagan. Sangsamlingene på eldreinstitusjonene i kommunen er også noe vi i koret ser fram til og setter stor pris på. Lesepult i Mefjordvær kjerke TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Ragnhild Hellemo I sommer tok vi i bruk et nytt flott og praktisk kirkemøbel i Mefjord-kjerka. En lesepult er stedet hvor tekster leses og kunngjøringer og hilsener holdes fra og ofte også der presten holder sin preike. Da er det fint å ha et sted for manuskript, og et møbel som synliggjør at dette hører med i kirkas liv. (Litt på samme måte som døpefonten ikke bare er der til bruk i dåpen, men også for å minne oss om dåpens betydning i hver enkelts og kirkas liv.) Derfor har vi i lang tid ønsket oss og hatt behov for en lesepult også i dette kirkerommet. Trond Hellemo hadde nok lenge sagt at han holdt på med noe sånt - og i sommer fikk vi den altså også på plass og i bruk i kjerka vår. Trond har både tegnet og laget den nye lesepulten. Den er enkel og liten, tilpasset interiør og stil i kirkerommet. Og vi tok den med glede i bruk på kjerkefeiringa til Mefjorddagan Samme helg fikk menigheten også overrakt et gavekort fra Mefjorden Husmorlag. Der står det: Mefjordvær kjerke 120 år. I sorg og glede, og alle årstider har kirka stått som en god og solid støtte for folket. Ei kirke i utvikling, fra å være et bedehus, til i dag å stå som et smykke blant oss. Vi vil fortsatt være med å bevare og verne om vårt kjære gudshus. De beste ønsker for fremtiden, fra Mefjordvær Husmorlag. Denne pengegaven skal, etter ønske fra både Husmorlaget og menighetsrådet, brukes til en såkalt lysglobe eller noe annet som vi kan bruke til lystenningsritualer. Vi håper å få på den på plass og i bruk til kvinneprestjubileet til sommeren. Tusen hjertelig takk! Koret ønsker stadig flere medlemmer det er målet å bli et fyldig og velklingende kor med mye sangglede. Kan du tenke deg å være med, er det bare å ta kontakt med oss. Ragnhild Hellemo tel Trond Hellemo - tel eller andre av kormedlemmeme - fra Skaland, Ersfjorden, Mefjordvær og Senjahopen, så skal vi ta imot deg på beste måte! Velkommen til et godt sangfellesskap! Ragnhild & Trond 8 senjabladet 1/2011

9 Felles konfirmantdag i advent TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Litt av konfirmantgjengen i Berg og Torsken samlet i stua hos presten. Fredag 3. desember var årets Berg- og Torsken-konfirmanter samla til temadag på Skaland. Vi hadde bedt ungdommen fri fra skolen, så vi kunne starte når de kom med morgenbussen. Temaet var knyttet opp mot menneskerettighetssøndagen (2. helg i advent) og HIV-Aids-dagen 1. desember; det handlet om kjærlighet og ansvar de to rød perlene i Kristuskransen. Hovedmåten vi gjorde det på, var i å jobbe med Leo Tolstois julelegende over Matteus 25. Det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort mot meg, sier Jesus og Tolstoi levendegjør det for oss i historien om ham som fikk besøk av Jesus på julekvelden. Finn Markussen fra Mefjordvær som instruktør jobba i godt lag med konfirmantene på dette. Da foreldre og andre kom til gudstjenesten om kvelden, var det et sterkt skuespill om Kristus i vår neste som var dagens preken framført av årets konfirmantgruppe. Ellers ble det tid til volleyballtrening i gymsalen på Montessoriskolen (takk for lånet!), mat i prestegården, og prat og oppgaver om temaet. Så har vi også blitt bedre kjent og ser fram til vårens felles happeninger: Finnsnes-natta, Kirkens Nødhjelps-dag og Skoghusleir ilag med Tranøy, i mai -. NERGÅRD PÅ SENJA Gryllefjord Fryseri AS, Gryllefjord - Senjahopen - Grunnfarnes - Fjordgård - Steinfjord Nergård Sild AS, Nergård Reker AS, Arvid Nergård Fiskeforretning AS Senja Canning AS senjabladet 1/2011 9

10 Berg Afrikansk fagdag på Berg skole TEKST: Marit Reiertsen og Camilla Strand FOTO: Brita Esaiassen Berg kommune fikk tilflytta 19 flyktninger fra Somalia og Eritrea sist høst. Første uka i mars inviterte småtrinnet ved Berg skole elevene ved voksenopplæringa til felles aktivitetsdag. Tanken var at dette var en fin måte for elevene ved Berg skole å bli kjent med de nye innbyggerne i kommunen og deres bakgrunn, samtidig som elevene ved voksenopplæringa fikk noen utfordringer i forhold til å presentere seg og ulike sider ved heimlandet sitt, på norsk. Det var lagt opp til at vi skulle lære om kultur, natur, historie, sanger, leker, språk og mattradisjoner. Det blei en forrykende dag full av nye og gode inntrykk og opplevelser. Vel er det viktig at vi lærer om hverandres liv og bakgrunn, men det viktigste er å bli kjent. Dagen var prega av fart, latter og kreativ kommunikasjon. Her er elevenes oppsummering av dagen ført i pennen av Camilla Strand: klasse ved Berg skole inviterte de nye innbyggerne i Berg kommune. De kommer fra Somalia og Eritrea. Alle har bodd på asylmottak før de kom til Berg kommune. Vi har en kvoteflyktning også, men hun kunne dessverre ikke komme. Vi hadde stasjonsarbeid der både flyktninger og elever var på grupper. Gruppene var å lære å telle på tigrinja. Så lærte flyktningene oss sangleker og noen leste eventyr til oss. Noen fortalte om Somalia og Eritrea. Damene lagde somalisk og eritreisk mat. Alle var samlet og vi spiste og koste oss. Og maten var god sjøl om det var litt ukjent smak. Vi syntes det var en fin måte å bli kjent på, og dette ønsker vi skal skje flere ganger. Her kommer noen utsagn fra eritreerne og somalierne om hvordan de opplevde den afrikanske "fagdagen": "Dette gjorde meg stolt av mitt land og stolt av hvor jeg kommer fra og hva mitt land og min kultur består av." "Jeg lærte noe om skole og barn den dagen." "Det var en fin tid for oss... og vi fikk nye venner." "Jeg synes det var veldig bra at barna ville smake på maten, og at de likte den." "Elevene var veldig glade for at vi kom og jeg håper vi kan gjenta det en dag. Jeg vil gjerne si tusen takk til alle lærerne." "Jeg er virkelig veldig glad for å ha fått deltatt på denne dagen." "Jeg liker barna. De er så hyggelige. Når jeg fortalte til barna, hørte de på meg. Da ble jeg veldig glad." MEN neste gang vi arrangerer noe i lag, må damene få være meir sammen med barna. Denne gangen møtte de dem bare mens vi spiste sammen. Noen måtte jo lage den gode maten!! 10 senjabladet 1/2011

11 Lys Våken for rettferdighet TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Reiner Schaufler Årets Lys Våken for mellomtrinnsungene i Berg var lagt til 2. helg i februar. Det skulle vært en fastelavnsnatt-helg, men siden den var i vinterferien, ble det uhøvelig. Dermed var vi 17 unger og 3-4 voksne som var i lag i Berg kirke fra lørdag ettermiddag 12. februar, til etter gudstjenesten søndag. Temaet var rettferdighet og urettferdighet inspirert av årets tema for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Vi startet med noen leker hvor Ingunn prest hadde satt ekstremt urettferdige regler. Men når ungene selv skulle lage tablåer små dramastykker som viste ting som var urettferdig og så i stedet kunne løses på en rettferdig måte da fikk vi andre se at for alle fire gruppene var det ett tema som hovedopplevelsen av urettferdighet: Det er å holdes utafor. Ungene viste hvordan det er når noen ikke får være med i leiken, i bursdagen, i gjengen - og en far som ikke behandla ungene sine likt. Og de viste oss at en kan gjøre ting på nytt, invitere med, si unnskyld, bestemme seg for å dele likt. Det var det som ble søndagens preken! Da kom også to av våre nye innbyggere: Yindega og Ferros fra Eritrea. De kom med nybakt brød som vi bar inn og velsignet på gudstjenesten og delte ut til alle, som tegn på nåde, håp og fellesskap. Ja, vi alle fikk en flott time i kirka ilag den formiddagen! En ekstra takk til pappa Finn som gjorde en kjempejobb med øving og oppbacking, og pappa Stein som var der hele tida og tro til. Takk til pappa Geir som var med fra bålkosen og en stund utover, og kom med masse kakao. Takk til de som kom med pizza, boller, og kaker til kirkekaffen. Og aller mest takk til ungene for et supert trivelig lærerikt kirkedøgn. Lys våken for rettferdighet Lys våken som kirkemedlem! ØVERST: Lys Våken-dans: Strålende sterk formidling av livsglede og fellesskap i Lys Våken-dansen. NEDERST: Livets og fellesskapets brød: Yindega og presten deler ut av det eritreiske brødet som er bakt til gudstjenesten. Denne gang skulle dessuten Lys Våken-sangen få en gøyal og flott fornying. Hanna, Jenny og Monica hadde vært på Youtube og funnet Lys Våken-dansen som var lagt ut der. De hadde lært seg den hjemme, og i løpet av kvelden satt den godt i hele gjengen og ble strålende framført som både pre- og postludium på søndagen. I tillegg kom en fredssang og -dans fra Ingunn: Vil du være med ja, det vil jeg! Vil du skape fred ja, det vil jeg! Og plakater og tegninger som de laget om hva som kan gjøres for rettferdighet. Til Lys Våken hører det også med å kose seg, utforske kirka og bare være der ilag. Kirketårnstur og bålkos ute i kirkeparken. Og så morgenstell, frokost, rydding og øving søndags morgen. senjabladet 1/

12 Sørreisa Sørreisa menighet Kapellveien 26, 9310 Sørreisa tlf / fax e-post. Kontortid: mandag-fredag Sokneprest: Rolv Bruun Kirkeverge: Rachel Vangen Hoholm Leder i menighetsrådet: Per Eirik Mathisen Slekters gang i Sørreisa Døpte Linnea Rørslett Ludvik Øvermoen Lønner Sander Leon Masvik, døpt i Finnsnes kirke Tomine Dybdahl Haug Vilje Hermine Molund Ruben Halvorsen Tobias Nicolaisen Theodor William Meier Dina Elise Simonsen Mikael Benedict Larsen Vigde Anita Cecilie Haug og Jan Robert Dybdahl Karlsen Sigrid Marie Olsen og Thomas Åsali Jenssen Døde Roald Gunnberg f Ingvald Bergethon Olsen f Peter Lien f Margot Irene Jenssen f Selma Johansen f Ellen Karine Velta, f Oddmar Jentoft Nilsen, f Synnøve Vikem, f Nils Johnsen, f Alf Kristian Holmemo, f Anne Marie Kristiansen, f Katrine Anbjørg Østrem, f Konfirmanter i Sørreisa Sørreisa kirke, 29. mai 2011 Klasse 9A Marte Tomassen Agersborg Marit-Sofie Bergheim Karianne Dalgård Erlend Karlsen Fyhn Desiree Estell Gjessing Martine Isabell Hansen Katrine Louise Hansen Therese Jakobsen Gard Viljar Klingenberg Jelsnes Sindre Eriksen Johansen Odd-Martin Vågen Lund Eirik Andreas Nikolaisen Vilde Grønvoll Nilsen Linn Charlotte Nordahl Kristine Marie Pedersen Svenn Arne Pedersen Harald Rismo Geir-Ole Simonsen Martine Sletten Robin Molund Storvoll Marius Thomassen Martin André Viberg Klasse 9B Mats Thomassen Furøy Anette Fagerli Hansen Kamilla Katrine Hansen Maiken Hoholm Emilie Fyhrie Jørgensen Isabelle Karstensen Mina Korbøl Kroken Tonje Lavik Margrethe Antonsen Lilleng Victoria Sofie Lundberg Annie Marie Aspevoll Lønberg Emmely Elise Skavik Meier Nicolai Sebastian Myrbakk Sara Marie Simonsen William Brandsegg Skog Trine Johanne Stensvik Camilla Søreng Sigurd Trulsen Sondre Mikal Fallsen Wilhelmsen 12 senjabladet 1/2011

13 Menighetsfest i Sørreisa TEKST og FOTO: Rachel Vangen Hoholm Sørreisa trekkspillklubb. Kulturukeprogrammet i Sørreisa startet med Sørreisas menighetsfest 17.mars. Huskeord fra festen: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? På programmet sto sang og dans ved Torsdagsklubben, dramatisering av Fadervår ved konfirmantene, Sørreisa damekor sang og fikk oss med på tramp og klapp i sangen ser du nåke t kjærringa mi? Til slutt fikk vi flere frem fra glemselen - sanger med Sørreisa trekkspillklubb, der vi hadde mulighet til å synge med. TIL VENSTRE: Roy Frode Løvland forteller om Bartimeus. I MIDTEN: Konfirmantene dramatiserer fadervår på menighetsfesten. TIL HØYRE: Sørreisa damekor med dirigent Lise Løvland Kveldens programmester var Jarl Kato Solset, sogneprest Rolv Bruun kjørte storskjermen og Roy Frode Løvland dramatiserte Bartimeus møte med Jesus. Den milde marsluften kom sivende inn vinduene i det programmet gikk mot slutten, ut av vinduene gikk lyden av Navnet Jesus blekner aldri som var avslutningssang før alle var invitert ned til kaffe og kaker, saft og påsmurt mat. Speiderne sto for loddsalg og varierte gevinster. Det var en trivelig kveld og en fin start på kulturuka i Sørreisa. Sørreisa menighet takker alle som stilte opp til program, alle som leverte mat og ikke minst vil vi takke alle som kom og bidro til at dette ble en fortreffelig aften. Takk til menighetsrådet med alle gode hjelper og Per Eirik Mathisen i spissen, som trakk i trådene for arrangementet. senjabladet 1/

14 Sørreisa Klipp fra menighetslivet TEKST og FOTO: Rachel Vangen Hoholm Øverst: Sørreisa og Dyrøy menigheter takker Reidar Strømme for katekettjenster i menighetene i mange år. Nederst: Stormen herjet på Skøelv kirkegård, 1. november senjabladet 1/2011

15 Fra felles middag og julesammenkomst for ansatte og fellesrådet: "Nonnene på tur" - fra venstre Gunnar Torgersen,dramaturg Anita Sebulonsen og Rolv Bruun Takkeannonser Hjertelig takk for all deltakelse og nydelige blomster til Katrine Anbjørg Østrem`s begravelse 4. mars Stor takk til Sandbakk begravelseshjelp, v/ Antia Brandser, som ordnet alt så fint. Familien Tusen takk til dere alle som var med oss og fulgte Roald til hans siste hvilested. Takk for nydelige blomster til hans båre og til hjemmet Vennlig hilsen Gjertrud m/fam. Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved vår kjære Alf Holmemo`s bortgang og begravelse. Stor takk også til solist Gudrun Falch og Sandbakk begravelseshjelp. Eli m/ fam. Sørreisa Blomster Begravelsesbyrå Storveien 3, 9310 Sørreisa Vi handterer alt angående dødsfall, nedlegging, samtaler med pårørende, utfylling av nødvendige papirer o.s.v. Vi gjør også hjemmebesøk om det ønskes. Alt i blomster og sorgbinderi. Butikk og vakttelefon: senjabladet 1/

16 Gudstjenester Det kan bli endringer på den oppsatte gudstjenesteplanen. Ta kontakt med menighetskontorene eller følg med i dagspressen, fredager, her vil siste justeringer være oppdatert. 10. april 5. søndag i faste Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun Vangsvik kirke 17:00 Kirkens Nødhjelps gudstjeneste Inge Bergem Breidablikk samfunnshus 15:00 Kirkens Nødhjelps kafe Ingunn Rinde Påske 17. april Palmesøndag Finnsæter 11:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde Skrolsvik kapell 11:00 Gudstjeneste Inge Bergem Flakstadvåg kapell 17:00 Gudstjeneste Ingunn Rinde 21. april Skjærtorsdag Sifjord sykehjem 11:00 Nattverdgudstjeneste Hilmar Sommerset Berg sykehjem 17:00 Nattverdgudstjeneste Ingunn Rinde Tranøy sykehjem 17:00 Nattverdgudstjeneste Inge Bergem Berg kirke 19:00 Tenketank Straumen kapell 20:00 Nattverdgudstjeneste Rolv J. Bruun 22. april Langfredag Gryllefjord sykehjem 11:00 Nattverdgudstjeneste Oddmund Brundtland Mefjordvær 11:00 Langfredagsgudstjeneste Ingunn Rinde Stonglandet kirke 19:00 Langfredagsgudstjeneste Inge Bergem Straumen kapell 19:00 Langfredagsgudstjeneste Rolv J. Bruun 24. april 1. påskedag Berg kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Ingunn Rinde Sørreisa kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Rolv J. Bruun Vangsvik kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Inge Bergem 25. april 2. påskedag Medby kapell 11:00 Høytidsgudstjeneste Oddmund Brundtland Svanelvmo kapell 11:00 Høytidsgudstjeneste Inge Bergem Torsken kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Rolv J. Bruun 28. april Torsdag etter påske Sørreisa sykehjem 16:30 Nattverdgudstjeneste Rolv J. Bruun 01. mai 1. søndag etter påske Grunnfarnes kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun Stonglandet kirke 11:00 Gudstjeneste Jens Ivar Åsen Straumen kapell 11:00 Samtalegudstjeneste Roy-Frode Løvland 08. mai 2. søndag etter påske Berg kirke 11:00 Festgudstjeneste NRK radio Ingunn Rinde Sørreisa kirke 11:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun Reindalen kapell 17:00 Gudstjeneste Jens Ivar Åsen 15. mai 3. søndag etter påske Skoghus leirsted 12:00 Konfirmantleirgudstjeneste Berg, Torsken, Tranøy 16 senjabladet 1/2011

17 17. mai Straumen kapell 08:00 Morgensang Rolv J. Bruun Gryllefjord kapell 10:00 Festgudstjeneste Sigurd Skollevoll Stonglandet kirke 11:00 Festgudstjeneste Jens Ivar Åsen Berg kirke 12:00 Festgudstjeneste Ingunn Rinde Torsken grendehus 15:30? Familiegudstjeneste Ingunn Rinde 21. mai Torsken kirke 17:00 Samtalegudstjeneste Ingunn Rinde 22. mai 4. søndag etter påske Rødsand bygdehus 11:00 Gudstjeneste Jens Ivar Åsen Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun Torsken kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Ingunn Rinde 29. mai 5. søndag etter påske Sørreisa kirke 10:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Bruun og Løvland Sørreisa kirke 12:30 Konfirmasjonsgudstjeneste Bruun og Løvland Vangsvik kirke 19:00 Samtalegudstjeneste Jens Ivar Åsen 02. juni Kristi himmelfartsdag Flakstadvåg kapell 12:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun Tranøy sykehjem 17:00 Gudstjeneste Jens Ivar Åsen 05. juni 6. søndag etter pinse Stonglandet kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Jens Ivar Åsen Straumen kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun 11. juni Pinseaften Mefjordvær kjerke 17:00 Samtalegudstjeneste Ingunn Rinde 12. juni 1. pinsedag Berg kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Ingunn Rinde Medby kapell 11:00 Høytidsgudstjeneste Oddmund Brundtland Sørreisa kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Rolv J. Bruun Vangsvik kirke 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste Jens Ivar Åsen 13. juni 2. pinsedag Gryllefjord kapell 11:00 Høytidsgudstjeneste Rolv J. Bruun Svanelvmo kapell 11:00 Høytidsgudstjeneste Jens Ivar Åsen 16. juni Mefjordvær kjerke 18:00 Salmekveld fra Senja Kvinneprestjubileum 17. juni Torsken kirke 18:00 og 19:30 Blå trøst Kvinneprestjubileum 19. juni Treenighetssøndag Berg kirke 11:00 Festgudstjeneste kvinneprestjub Biskop Kjølaas m fl Skøelv kapell 11:00 Gudstjeneste Rolv J. Bruun Rendalen kapell 17:00 Gudstjeneste Jens Ivar Åsen 26. juni 2. søndag etter pinse Hofsøy museum 12:00 Friluftsgudstjeneste Jens Ivar Åsen senjabladet 1/

18 Torsken Fra kalenderen Påske i Torsken Fredag før påske Medby kapell kl 12 Påskegudstjenste Medby oppvekstsenter Torsken menighet prestekontoret, 9380 Gryllefjord Sokneprest Ingunn Rinde I sokneprestens fravær: prost Sigurd Skollevoll / Kirkeverge Gunnar Torgersen Ring evt kommunens informasjon: Kirketjener Torsken kirke og Gryllefjord kapell: Steve Nyman Grunnfarnes kapell: Åse Johansen / Borgny Benjaminsen / Hansine Johansen Medby kapell: ledig / Sifjord kapell: ledig Flakstadvåg kapell: Solveig Flakstad Leder i Torsken menighetsråd: Steve Nyman Slekters gang i Torsken Døde Roar Egil Jensen Maren Pettersen Mona Lorntine Paulsen Sollaug Lovise Ingvalda Vikan Henry Martin Rindal Andreassen Tommy Jensen Palmesøndag Flakstadvåg kapell Kl 17 - Gudstjeneste og kirkekaffe Skjærtorsdag Sifjord sykehjem Kl 11 - Gudstjeneste med nattverd Langfredag Gryllefjord sykehjem Kl 11 Gudstjeneste med nattverd 1.påskedag Gryllefjord kapell Kl 11 Høytidsgudstjeneste 2.påskedag Medby kapell Kl 11 Høytidsgudstjeneste Tegningene på denne siden ble laget av ungene på Lys Våken påskenatt på Medby i fjor. Skolegudstjeneste til påske Siden det var stengte veier for presten da det skulle vært julegudstjeneste for Medby oppvekstsenter rett før jul, ble vi enige om å prøve oss på påskegudstjeneste isteden. Dermed blir det påskegudstjeneste i Medby kapell fredag 15. april kl 12 velkommen til folk fra bygda også! Konfirmasjon Torsken kirke søndag 22. mai: Takkeannonse Til slekt og venner. - Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min 70 års dag! Hilsen Gulli Jakobsen Jørn Kristian Danielsen Malin Sivertsen Stensland Tommy Sivertsen Stensland Jannicke Tobiassen Dianna Grande Øijord 18 senjabladet 1/2011

19 Ny flombelysning Torsken kirke TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Anders Fredriksen Tirsdag 22. februar var det høytidelig tenning av nytt flomlysanlegg til Torsken kirke. De gamle flomlysene hadde gått ut av funksjon en etter en de siste årene. Nå var dagen kommet da menighetsrådsleder Steve Nyman og leder av Wilsgård fiskeoppdrett AS, Fredd Wilsgård, endelig kunne få se resultatet. En god flokk med mennesker hadde samla seg utafor den vakre kirka vår en hustrig vinterkveld. Menighetsrådet ved Anita og Karin sto for servering av varm gløgg og saft. rådet og da målbar Steve spørsmålet fra Torsken-bygda: Hva skjer nå, om det kommer en begravelse fra bygda? Kirkevergen lovte at det skulle ivaretas på en god måte, og at samtalene skulle fortsette. Det ble også etterspurt organist, og at det trengs, ikke minst når det er få menneskesr i kirka! Videre oppfordret presten til samtale og innspill om ivaretakelse og bruk av kirka, og hvordan den kan holdes åpen og tilgjengelig for både turister og fastboende videre. Det gode oppmøtet vitner om både stolthet og tilknytning til ei fin kirke, som vi ønsker fortsatt skal bli brukt og ha betydning! Vi tar gjerne imot innspill på fine ting vi kan gjøre her ilag, så kirka kan gi oss lys på flere måter! Etter at Steve hadde ønska velkommen, og fortalt litt om historikken i dette, gikk han og satte i kontakten. Og sakte men sikkert kom de energi-effektive lysene på så den varmt rødmalte trebygningen kom mer og mer til sin rett. Et flott skue! Wilsgård fikk en blomst overrakt som uttrykk for takk og glede. Fredd takket, ga honnøren videre til alle i bedriften sa noe om kirkas plass og betydning og at han håpa at kirka fortsatt kunne brukes og holdes åpen. Det temaet gikk vi videre innpå når vi samla oss i kirkerommet. Kirkeverge Rakel Vangen Hoholm og sogneprest Ingunn Rinde både takket og gratulerte for stor innsats, velvilje og oppmøte. Et aktuelt tema var vedtaket om å vinterstenge kirkene i fellesrådsom- Hjertelig takk til både Wilsgård og bygda for en fin kveld og at kirka nå igjen er godt synlig! Karstein Bertheussen Innehaver: Reidun Flakstad Åpningstider: 09:00-18:00 Lørdag: 09:00-15:00 Bensin, Diesel, Oljeprodukter, Medisinutsalg 9380 Gryllefjord Tlf Fax senjabladet 1/

20 Torsken Lys Våken adventsnatt i Torsken TEKST: Ingunn Rinde FOTO: Monica Almestad I år var det Lys Våken adventsnatt som sto for tur i Torsken. Dessuten var det Søndre Torskens tur til å dra lengst Gryllefjord kapell var samlingsstedet lørdag til søndag, og Torsken kirke var stedet for gudstjenesten søndag formiddag. 16 unger var vi og 4 voksne. Fra klasse - 5 fra Søndre, 9 fra Nordre, og 2 som var på besøk. Det ble en fin opplevelse denne gang og. Ungene koste seg ilag, tok kirkerommet (og ikke minst puterommet oppe) i bruk, utforska tårnet og fant seg fine soveplasser. Engler og julebudskapet var temaet vi laget skuespill om Marias englebesøk, vi laget engler, og snakket om at vi alle får være Guds gode sendebud for hverandre. Så da laget vi også noen julekort, med gode hilsener til noen vi tenkte på. Vennskap er en viktig del av Lys Våken særlig for oss i Torsken, siden det ellers er langt mellom skolene og liten kontakt. Og så det å kjenne at vi hører til i kirka ilag, gjøre hyggelige ting sammen i kirkerommet, og lage en gudstjeneste som er preget av ungene sjøl. Takk for trivelig samspill! Dette er jo lenge siden alt nå. Ikke desto er det gode minner og med forventning om nye samlinger, neste skoleår! En ekstra takk til Monica Almestad og Hege Heitmann som er primus motor fra foreldregruppene i sør og nord. Uten dem hadde ikke dette blitt noe av! 20 senjabladet 1/2011

21 Glimt fra Sør-bygda TEKST: Olav Vegge Undertegnede er anmodet om å skrive noen ord til Senjabladet om misjonsarbeidet på Medby i Torsken og da legger jeg virksomheten i 2010 til grunn. Vi har tre misjonsforeninger som er i virksomhet: Medby og Botn Kvinneforening stiftet i mars Medby Indremisjonsforening stiftet 8. febr feiret 65-årjubileum i Bibelgruppa stiftet 13. febr Medby og Botn Kvinneforening har sine møter rundt i heimene møtedagen kan være litt forskjellig etter som det passer (ofte torsdag) og samværene begynner kl Pengene som kommer inn på foreningsmøtene blir delt likt mellom Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Elieser /Den indre Sjømannsmisjon (DISM). Litt varierende frammøte fra 7-8 til alt etter som. Medby Indremisjonsforening har sine møter på Medby Kapell - på søndager kl (litt varierende møtefrekvens). Kollekten på disse møtene går til Normisjon. Litt varierende frammøte fra 8-10 til alt etter som. Bibelgruppa har sine møter rundt i heimene vanligvis 3. eller 4.hver mandag kl Kollektene på møtene blir delt likt mellom Fjellheim Bibelskole og NLM. Vi er 7-8 faste medlemmer. I tillegg til møtene/samværene i de tre foreningene har vi ikke så sjelden besøk av predikanter fra de forskjellige organisasjonene og da er det åpne møter/fester på Medby kapell av og til også med bevertning. På disse samværene hvor det er bevertning og av og til også utlodning/åresalg kommer det ofte en del flere fra lokalsamfunnet og fra andre steder på Senja/Finnsnes. Kollektene på disse samværene går til den organisasjon som predikanten reiser for. Vi har hatt besøk av flere forkynnere i 2010: Vegard Svensen (NLM), Tor Inge Østebø (NLM), Egil Skutlaberg (NLM), Annbjørg Boge (NLM), Odd Arne Sørensen (Normisjon), Fridtjof Eriksen (Normisjon), Paul Mattis Nørstebø/Johan Solstad (DISM), Elieser, og elever fra Fjellheim Bibelskole/Per-Conrad Bergh til sammen har det i forbindelse med disse besøk vært ca 20 møter/fester. I tillegg har det vært noen møter på Kapellet med lokale talerkrefter med kollekt til Normisjon. I 2010 kom det inn kr ,- i forbindelse med foreningsmøter og møter/fester på Medby Kapell og Elieser. Vi er ikke den store flokken og vi er stort sett en godt voksen forsamling. Tenk om det kunne bli noen yngre som fant sin plass i disse sammenhenger! Og vi ber om at flere må ta imot Jesus! Mange har stått på i mange år noen over 60 år og fortsatt ønsker vi å være med i Guds rikes arbeid så lenge vi har helse og krefter. Vi trenger sjøl å møtes til samling om Guds Ord og misjonen og det er nåde å få lov til å være med! Og hvis jeg så får tjene, da er det nåde blitt! Lysmesser i Søndre Torsken TEKST: Ingunn Rinde Medby kapell er et flott og tjenlig sted å samles og vi ønsker ALLE hjertelig velkommen til de forskjellige samværene! Det er også plass til flere på samlingene både i Medby og Botn Kvinneforening og i Bibelgruppa! Velkommen! Lina Sandell-kveld TEKST: Olav Vegge Søndag 27.febr. kl kunne Medby Indremisjonsforening/ Normisjon ønske velkommen til Lina Sandell-kveld i Medby kapell. Esekine Pettersen ønsket velkommen og åpnet med å minne om Matt. 25, Annhild Aadland fra Sørreisa "loset" oss videre gjennom denne kvelden. Hun fortalte om Lina Sandell sitt liv - både om hennes gleder og vanskeligheter - og fortalte litt om bakgrunnen for enkelte sanger hun skrev. Flere av Lina Sandell sine sanger ble også sunget - med orgelmusikk av Annhild Aadland. "Teksten" for kvelden var noen vers fra brevet til Kolossenserne kap 1 - "I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse" - og sangen på nr. 251 i Sangboka: "Forsoninga er vunnen i Jesu Kristi blod" - en mektig sang på 8 vers skrevet av Lina Sandell. Ta gjerne og les den! Vi var ikke den store flokken - 12 stk i alt - men vi som var der, opplevde kvelden veldig fin og givende! Takk til Annhild Aadland som tok turen til Medby! Kvelden gav "mersmak" - og den anbefales også for andre! I gave til Normisjon kom det inn kr ,-. I Søndre Torsken har vi tradisjon for to lysmesser en i Sifjord og en på Grunnfarnes. Så også i år. I Sifjord stilte korpset opp som vanlig, og ga oss god stemning den første adventshelga. Fakkeltog gjennom bygda er også blitt tradisjon. På Grunnfarnes var hele gården samla og tradisjonen tro der, ble det duka til langbord med solid oppvartning etterpå. Det er flott å kombinere gudstjenester med tid til å prates og ha kontakt! senjabladet 1/

22 Tranøy Tranøy menighet Tranøy preste- og menighetskontor Bankbygget, 9392 Stonglandseidet Tlf.: Fax: Tirsdag, torsdag og fredag kl Sokneprest: Stilling ledig Tlf.: / Mobil: Mandag fridag. e-post: Kirkeverge/daglig leder: Gunnar Torgersen e-post: Tranøy menighetsråds leder: Torgeir Fredriksen - tlf.: Menighetssekretær: Håkon Ryvoll - tlf.: e-post: Takk for innsatsen, Elise! TEKST Gunnar Torgersen FOTO: Inger Bergem Slekters gang i Tranøy Døpt Kornelia Holm-Rochmann William Alexander Fallsen Seljenes Kristoffer Lamo Nygård Benjamin Leander Olsen Marius Gabriel Chaboud Døde Ellen Synnøve Halvorsen Rakel Laurette Olsen Edgar Wilhelm Ernstsen Kristoffer Heggelund Kristoffersen Judith Alvilde Johansen Signe Jørgensen Lars-Erik Andreassen Emma Linløkken Dagny Jørgine Svendsen Magnor Bernhard Pedersen Elise Sollied hadde sin siste arbeidsdag i Reindalen kirke julaften i fjor. Nå er hun pensjonist. 30. januar tok vi offisielt avskjed med damen som har vært Reindalen kirke i nesten en mannsalder. Elise sin innsats for Reindalen kirke er beundringsverdig. Hun har tatt ansvar langt ut over det som forventes, og har vært en klippe for skiftende kirkeverger og prester opp gjennom årene. Elises overgang til pensjonisttilværelsen ble feiret med kirkekaffe, blomster og god-ord. EIDET HANDEL A/S 9391 Stonglandseidet Stonglandseidet Vangsvik Avd. Skrolsvik 22 senjabladet 1/2011

23 Lopper i kirka? TEKST og FOTO: Håkon Ryvoll Kirkekaffe på Fastelaven TEKST: Håkon Ryvoll FOTO: Martin-Arne Jensen Det begynner å bli mer og mer som folk glemmer igjen i kirkene. Blant annet i Stonglandet kirke er det snart en hel hylle full av ting folk har lagt igjen. Vi oppfordrer folk til å stoppe opp og se over det som ligger igjen i kirkene rundt om. Flere av kirketjenerne sier de kvier seg for å kaste gode klær, og venter i det lengste i håp om at noen skal kjenne igjen sine ting, og ta de med hjem. Kirkene skal vanligvis ikke ha garderobe til mer enn de liturgiske handlingene. Selvfølgelig må vi ha kirkekaffe på Fastelaven, sier Inge Bergem. Fastelaven kan vi oversette fra tysk som faste-læven, altså morrodag før vi går inn i den krevende fastetiden. Vi kjenner jo også til karnevalet i Rio, forteller han videre. Inge og Inger Bergem har hatt sin andre tørn som prestevikar i Tranøy. Etter påske pakker de bilen og kjører inn på hurtigruta som går sørover. Vi regner med det blir noen flere kirkekaffer før det skjer, men ønsker samtidig utrykke takknemmelighet for alt de begge har ytet som prestepar her hos oss. Tranøy Slipp AS Vi utfører: - reparasjon av båter - slippsetting inntil 80 fot - tre, stål og aluminium - pressing av hydraulikkslanger - maritim- og landbruks-mekanikk Hals, 9392 Stonglandseidet Vi leverer: - skruer og rørdeler - skipsmaling - hydraulisk utstyr - VVS-utstyr Telefon: Faks: Mobil: e-post: STERK- /SVAKSTRØM TELE- /DATAKABLING mbl Ingen oppdrag er for små! Finnsneskontor: Telefon: E-post: Senja Entreprenør AS Troms Stamfiskstasjon Tlf , Gjøvik, 9392 Stonglandseidet Tlf mobil Stonglandseidet Autorisert maskinentreprenør senjabladet 1/

24 Tranøy Senja-organisten TEKST og FOTO: Håkon Ryvoll Greta Åsali Jenssen (58), født og oppvokst i Vangsvik, har spilt orgel og piano i mange kirker i Senjaområdet. I flere år har hun vært en av de faste organistvikarene prest og menighetskontor har hentet inn, når den faste organist skulle ha litt fri. Ja, fast og fast noen kommuner og menigheter har ikke hatt fast ansatt organist på flere år, så musikken har vært en tilbakevendende vikarleiting, noe som har vært svært slitsomt for både menighetskontor og prester. Kauko Hirvensalo gikk sommeren 2010 over i pensjonistenes rekker, og flyttet tilbake til Finland. Han var ansatt i Tranøy, men ble også leid ut til andre menigheter. Da ny organist skulle ansettes, søkte Greta Åsali Jenssen stillingen, og ble ansatt. Formelt er hun ansatt i prosjektet Senja kirkelige fellesråd, som organist på full tid. Det betyr at hun skal betjene kirkeinstrumentene i Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy. - Du har lange veier å kjøre? Ja, det kan bli lange veier. Men jeg bor ganske strategisk i forhold til det området jeg har å arbeide i, så jeg når alle destinasjonene i løpet av 1-1,5 timers kjøring. Det hender likevel at jeg må kjøre nærmere 30 mil på en dag, fortelle Greta. Vi tar en prat under kirkekaffen etter gudstjenesten på Stonglandseidet, Fastelavens-søndags formiddag. På ettermiddagen skal hun spille i Straumen kapell i Sørreisa. I mellomtiden rekker hun heim til Vangsvik og får seg litt middag. Det har gått forholdsvis greit i vinter. Var ganske spent på vinteren. Selv om det har vært en del dårlig vær, så har det ikke vært ofte jeg har vært plaget. Men både Svandalen og Kaperdalen er utfordrende på vintertid. For ikke lenge siden hadde vi begravelse i Medby, og da ble det kolonnekjøring gjennom Kaperdalen. Begravelsen måtte utsettes omtrent en halv time, for både presten og jeg var i kolonnen. Men med mobiltelefon, så blir jo tilværelsen ganske annerledes enn før i tiden. Nå kan vi gi beskjed om slikt, og vi kan ta kontakt hvis vi får behov for assistanse. - Har du utdannelse som organist? En del kurs har jeg deltatt på, og så har jeg jo plukket litt kunnskap ettersom årene har gått. Er utdannet førskolelærer, men har spilt orgel og piano siden jeg var ungjente. Husker jeg spilte i Vangsvik da jeg var helt ung, og Johan Hofsøy enda var organist der. På gymnaset fikk jeg russenavnet Kapellanen, antakelig fordi jeg i helgene for rundt på kapellene og spilte til gudstjeneste. Jeg har vært fast ansatt som organist i Tranøy i ca 10 år i den tida ungene var små, og da hadde jeg den jobben i kombinasjon med jobb i barnehage. I lengden ble det en slitsom kombinasjon, så jeg sa opp organistjobben i Etter det har jeg bare hatt jobb i barnehagen. Etter 32 år sammenhengende jobb i barnehage, synes jeg det er godt nå å ta en pause derfra. - Hvordan er kvaliteten på instrumentene rundt på Senja? Det er en god del arbeid å gjøre for å få ordnet en del av instrumentene. Vangsvik -, Sørreisa -, Stonglandet -, Skaland og Mefjordvær har ordinære kirkeorgel. Ellers er det harmonium eller piano. Jeg har ca 20 forskellige instrumenter å forholde meg til, og det er bare Torsken, Gryllefjord og Grunnfarnes- orglene jeg ikke har prøvd. Jeg kan jo ikke kreve at alle instrumentene skal ha topp standard, men mange av intrumentene kan nok ordnes og gjøres bedre. Instrumenter skal jo helst brukes daglig. De er jo laget for å være sammen med mennesker! Blir de stående lenge alene, blir de lettere syke og da høres det heller ikke særlig pent ut. 24 senjabladet 1/2011

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 1-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Bli med på en spennende reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen! Opplegget for konfirmasjonstiden Totalt omfang av konfirmasjonstiden:60 timer Samlinger i kirken ca. annenhver uke: - Sandefjordskonfirmanter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer