U-NYTT. Kamp for matsuverenitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U-NYTT. Kamp for matsuverenitet"

Transkript

1 U-NYTT Kamp for matsuverenitet Bærekraftig utvikling på dagsorden Glad for hjelpen Mot utsetting av genmodifiserte organismer Økt handel = mindre sult?

2 Bekjempelse av fattigdom Regjeringen la i begynnelsen av mars fram sin «handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i sør mot 2015». Den fortjener bred offentlig debatt i tiden framover. Den har umiddelbart fått både ros og ris. Ros blant annet fordi planen forsøker å ha en helhetlig tilnærming til fattigdom, fordi den går inn på den nære sammenhengen mellom politiske, økonomiske og sosiale rettigheter, går inn for gjeldsslette og framhever satsing på landbruket. Hvor er makten og de rike? Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfelt, sa under seminaret der handlingsplanen ble presentert, at den mangler å sette søkelyset på rikdommen og maktfordelingen i verden. Det er en meget viktig påpeking. Det er maktstrukturer i verden som må endres for å bekjempe sult og fattigdom. Og rikdommen og overforbruket i Nord er den ene siden av medaljen, fattigdommen i Sør er den andre. Sammenheng er tett. Utviklingsministeren fortjener ros for at hun umiddelbart sa seg enig i kritikken Handlingsplanen har også fått kritikk fordi den ikke er noen vikelig handlingsplan, men mer en opplisting av det meste som er bra og viktig. Levende «Dette er en levende plan,» sa utviklingsministeren. Hun understreket at handlingsplanen ikke er et dokument med fastlåste standpunkter, og at regjeringen ønsker en kontinuerlig dialog med både stater og organisasjoner i Sør, og frivillige organisasjoner i Norge. Bra! Det er absolutt behov for å videreutvikle planen. Sammenheng Frafjord Johnsen understreket at regjeringen er opptatt av sammenhenger i politikken, og at den derfor nå vil undersøke hvordan og i hvilken grad norsk politikk påvirker mulighetene for fattigdomsbekjempelse i Sør. Hun nevnte internasjonal fiskeripolitikk og oljepolitikk som eksempel. Bra Hilde! Dette er undersøkelser og diskusjoner som det lenge har vært et ønske om blant mange som arbeider med internasjonal solidaritet og bistand. Vi gleder oss til å bli med på arbeidet. I hvilken grad vi er enige, vil tiden vise. Aksel Nærstad Forsidebildet: Den jordbærspisende gutten er fra La Paz-distriktet i Honduras (se side 4 og 5). Det er tatt av Leonid Rødsten som arbeider for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Nye i staben Utviklingsfondet har fått to nye faste medarbeidere. Knut Nyfløt er ansatt som prosjektkoordinator for Afrika i 50 prosent stilling slik at det nå er to koordinatorer i Utviklingsfondet for partnere og prosjekter i Afrika. Knut skal arbeide spesielt med Somalia og med trekantsamarbeidet som er mellom organisasjoner i Etiopia, India og Norge. Ola Relling er ansatt som koordinator for Fredskorpsprogrammet «Frivillige for bærekraftig utvikling» (se side 7). Det er et program i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NORAGRIC, men Ola s stilling er administrativt under Utviklingsfondet. To nye sivilarbeidere har også nylig begynt hos oss. Vi ønsker Einar Stubhaug og Nils Martin Sunderland velkommen, og håper de vil trives det året de skal være hos Utviklingsfondet. Uka-innsamling til ADROH Vi takker studentene ved Norges Landbrukshøgskole på Ås for at årets innsamlingsaksjonen under den tradisjonsrike student-uka i år skal gå til organisasjonen ADROH i Hondures gjennom Utviklingsfondet. Se midtsidene for stoff om ADROH. Koordinering av støtte Nylig ble det etter initiativ fra Utviklingsfondet avholdt et møte for ulike Akkurat nå Fra møtet hos Utviklingsfondet for donorkoordinering fra CBDC-programmet. Foto: Silje Reiseter/Utviklingsfondet Ny globaliseringskonferanse 1500 personer deltok på 35 seminarer på Globaliseringskonferansen som ble avholdt i Oslo sist høst. Nå er planleggingen startet opp for årets konferanse. Den vil, som i fjor, bli avholdt under mottoet «En annen verden er mulig». Konferansen blir fra torsdag 28. november til søndag 1. desember i Folkets Hus i Oslo. Sett av dagene! SEARICE på internett Utvuklingsfondets hovedsamarbeidspartner på Filippinene, SEARICE, har endelig fått sine egne internettsider. Der kan du finne mye informasjon om deres arbeid med biologisk mangfold, og mot bruken av genmodifiserte organismer i landbruket. AIDS-strateig fra REST AIDS er et voksende problem i Etiopia. Krigen med Eritrea økte problemene fordi prostitusjonen økte med titusenvis av soldater ved fronten. Utviklingsfondets største samarbeidspartner i Etiopia, som arbeider i Tigray på grensen til Eritrea, utarbeideet i fjor sin egen strategi i kampen mot AIDS. Den er nå lagt ut på Utviklingsfondets internettsider. Gå inn på Etiopia fra startsiden, og derfra videre til AIDS-strategien. støttespillere til det såkalte CBDCprogrammet (Community Biodiversity Development and Conservation Programme). Deltakerne fra Sverige, Nederland og Filippinene oppsummerte møtet som svært nyttig. Både organisasjoner i utviklingsland som mottar støtte, og NORAD har lenge etterlyst sterkere koordinering fra dem som støtter prosjektene. 2

3 Mot utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Utviklingsfondet er prinsipiell motstander av alle utsettinger i miljøet av genmodifiserte planter og dyr, i hele verden. Det er kjernen i et vedtak styret i Utviklingsfondet nylig fattet. Motstanden mot utsetting av genmodifiserte plantesorter grunngis på tre måter: Usikkerhet om virkninger på miljøet (miljøsikkerhet) og negative effekter på biologisk mangfold. Usikkerhet om virkninger for konsumentene (matvaresunnhet) Frykt for avhengighet Rask utvikling Genteknologi er en teknologi i rask utvikling, og det er kanskje ikke mulig å forutse hvor den vil føre hen på noe sikt. Men om det kan være vanskelig å vite hva en skal mene om kompliserte teknologispørsmål, så er det ikke vanskelig å vite hvilke verdier vi vil legge til grunn. Miljøfanen må holdes høyt. Teknologi som kan være miljøskadelig, eller som det hefter usikkerhet ved, må ikke tillates. Matvaresunnhet er også helt grunnleggende. På småbrukernes side Småbrukere og andre bønders myndiggjøring og frihet har alltid vært en fanesak for Utviklingsfondet. Ny teknologi og de maktstrukturene som tilbyr den nye teknologien, må vurderes kritisk i forhold til dette. I dagens situasjon kan en slik kritisk vurdering ikke gi annet enn en konklusjon: Nei til GMOer. Utviklingsfondet låser seg ikke til bestemte syn på ny teknologi, men forplikter seg til å drive aktiv teknologikritikk i forhold til organisasjonens grunnleggende verdier. Med sitt nettverk av partnerorganisasjoner er Utviklingsfondet i stand til å bringe perspektivet fra Sør inn i den norske debatten. Hele vedtaket som styret i Utviklingsfondet har fattet om genmodifiserte organismer, finnes på internett; Rishøsting i provinsen Luang Prabang nord i Laos. Over 60 prosent av risen her er tradisjonelle sorter som dyrkes i bakkeskråninger. Utviklingsfondet mener bruken av bl.a. genmodifisert ris vil true det biologiske mangfoldet, og ramme småbrukere og fattige i utviklingsland. Foto: Aksel Nærstad / Utviklingsfondet Slik kan du støtte Utviklingsfondet Fast giver: Hvis du ønsker å gi et fast beløp jevnlig, kan du få tilsendt fullmaktsskjema for avtalegiro. Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned eller den/de måneden/e du ønsker. Vi kan også sende deg utfylte giroblanketter. Kampanjer: Hvis du ønsker å støtte oss en gang i blant, kan vi sende deg kampanjene våre. Presanger: Hvis du ønsker å gi en venn slektning eller nabo en meningsfylt gave, kan vi sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Hvis du selv skal feire en begivenhet, kan du ønske deg et bidrag til Utviklingsfondet. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon til gjestene, tilrettelagt for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Til arrangementer kan vi utarbeide planer for bøsseinnsamling. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bli bøssebærer. Minnegaver: Hvis du ønsker at minnet til en slektning eller venn skal hedres med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster, kan pengene betales til kontonr og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Hvis du ønsker å tilgodese Utviklingsfondet i ditt testament, kan Utviklingsfondet formidle juridisk bistand. Du kan også få tilsendt en informasjonsbrosjyre. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å bidra med økonomisk støtte til driften av Utviklingsfondet, eller til et av prosjektene våre, kan vi diskutere flere løsninger. Adopsjon: Hvis du alene, sammen med kollegaer, venner, naboer eller andre grupper mennesker ønsker å bidra med et beløp tilsvarende egenandelen til et prosjekt, tilbyr vi egen ordning for prosjektadopsjon. Du/dere vil få jevnlig informasjon som gjør det mulig å bli godt kjent med tiltakene og menneskene som deltar i prosjektet. Givertelefon: Du kan ringe , taste 1 for bekreftelse. Da har du gitt 100 kroner. Hvis du ønsker flere opplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Utviklingsfondet, Nedregt. 8, 0551 Oslo, Tlf , Fax: , E-post: Du kan også finne informasjon på våre hjemmesider 3

4 Kamp for matsuverenitet En taus, tafatt tynn guttunge, en utsulta katt og en radmager hund utafor et lite murhus på landsbygda i Honduras minner om sviktende matvareforsyning i deler av verden. Midt i det frodige landskapet i La Pazprovinsen nordvest for hovedstaden Tegucigalpa fins det noen som sulter. Dette skyldes ikke naturkatastrofe, men urettferdig fordeling av goder i verden. Vi passerer huset på veg for å besøke bønder som med hjelp fra Utviklingsfondet er i ferd med å utvikle dyrkingsmetoder for å avhjelpe problemer som internasjonal matvarehandel skaper: Lokal mangel på mat. Økologisk landbruk og mangfold er mål for hjelpen. Problemet med «cash-crops» Et enkelt og naturlige spørsmål da vi passerer huset med den lille gutten: «Hva er galt her?» Vår lokale guide sitt like naturlige svar er: «Se på maisplantene. Uten kunstgjødsel, som de ikke har råd til å kjøpe, blir det ikke noe mais». Regimer i u-land satser stort på «cashcrops», produksjon av landbruksprodukter som kan eksporteres og gi hardt tiltrengte eksportinntekter. Honduras produserer kaffe for verdens-markedet, men kaffedyrking går utover produksjon av den maten deres egen befolkning trenger. Når så kaffeprisen synker og importinntektene svikter så rammer det de fattigste dobbelt. Jordarealet som kunne vært Medlemmer av ADROH på møte i Opatoro i La Paz. Foto: Leonid Rødsten, NBS brukt til produksjon av mat blir brukt til verdiløs kaffe-produksjon. Verdiløs kaffeproduksjon gir de store kaffeplantasjene svekket lønnsevne. Det medfører at de fattigste, landarbeiderne, mister jobben. Uten inntekter blir det lite å kjøpe det som trengs for å dyrke mat til egen husholdning heime. Det blir det sult og nød av. Eiendomsretten Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er med på hjelpen som Utviklingsfondet gir under parolen «Fra bonde til bonde», som ble lansert på landsmøtet i NBS i fjor. En del av prosjektet går på dyrking av økologisk kaffe og utvikling av matsikkerhet. Bøndene er fornøyde og har gode resultater å vise til, men ikke bare får de mat. Vi arbeider ikke bare med produksjonen. Vi er også engasjert i arbeidet for eiendomsrettigheter blant annet, sier Evansto Lopez. Han arbeider med å løse problemene for medlemmene i ADROH som sliter med å få papirer på sine eiendommer. Han viser til at de rike jordeierne slipper sine kveg ut på småbrukernes jorder. Dette er krig, sier han, og uttrykker sin glede over støtten fra Utviklingsfondet. De hjelper oss, det har vi gode erfaringer med. Vi trenger den krafta i vårt arbeid. Vi føler oss sikre. ADROH-medlemmene skryter også av prosjektet sin rolle for kvinnene. Bønder i høylandet i det sentrale Honduras Foto: Aksel Nærstad/ Utviklingsfondet Kvinnene har også blitt sikrere. Det er viktig for oss menn. Vi er kolleger og deltar i kampen sammen. Leonid Rødsten som har skrevet artikkelen, er journalist i Bonde- og Småbruker, avisen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Organisasjonen for utvikling av Honduras Navnet skulle kanskje tilsi at ADROH Asociación del Desarrollo de Honduras, er en organisasjon som arbeider over store deler av Honduras, men det er en relativt liten og lokal organisasjon. Det er en virkelig grasrotorganisasjon i La Pazfylket i Honduras, med ca 2000 lokale bønder som medlemmer. ADROH ble dannet i 1989, og Utviklingsfondet begynte å støtte organisasjonen i Via Campesina ADROH er gjennom et nettverk i Honduras medlem av den internasjonale bondeog småbrukerorganisasjonen la Via Campesina Bøndenes vei. Det er også Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Via Campesina spiller en meget viktig internasjonal rolle, bl.a. i arbeidet for retten til mat, forhandlinger i FNs organisasjon for mat og landbruk, og i Verdens handelsorganisasjon 4

5 Glad for hjelpen Vi er sterke og vi er glade for hjelpen, slår Miguel Angel Zelaya fast når han forteller om organisasjonen sin. Miguel er en av de mange kaffebøndene i Honduras som uttrykker stor glede over hjelpen Utviklingsfondet gir. Han representerer den ene samarbeidspartneren, ADROH, som har sitt utspring i den katolske kirken. Men han understreker at bøndene står over både kirken, og jussen. Over kirken Vi er troende og hvis presten er enig med oss så er alt OK. Presten har vært en naturlig del av ADROH, men det hender de blir for mektige. For tida har vi litt problemer med bisko-pen, legger han til. Den nye presten vi har må vi bli litt bedre kjent med før vi veit om han er bra. Er han ikke det må han læres opp, ler Miguel. Politiet måtte de også ta i skole. De innførte forbud mot å sitte bak på pickupen. Det stoppa oss i arbeidet vårt. Vi er nødt til å ha folk bakpå for å komme til og fra nødvendig arbeid. Politiet stoppet oss i å gjøre jobben vår. Vi tok det opp med politikerne og fikk endret på reglene fordi det var nødvendig, sier en fornøyd Miguel. ADROH-medlemmene vi møtte understreket det gode samholdet og det gode utbyttet de har av organiseringa av veiledningstjenesten. Samarbeidet mellom FBC, den andre samarbeidspartneren, og ADROH ser ut for å fungere utmerket. Veilederne samarbeider for å oppnå best mulig resultat for de økologiske bøndene. Nå vil de sammen løse problemet med å sikre vegen for den økologiske kaffen ut på markedet. Dobbel pris kommer godt med for et hardt prøvet folk. Leonid Rødsten som har skrevet artikkelen er journalist i Bonde- og Småbruker, avisen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Miguel Angel Zelaya sammen med en av sønnene sine på gården. De dyrker kun økologisk. Her er det kompost som spres. Foto: Aksel Nærstad / Utviklingsfondet Da politiet forbød folk å sitte bakpå biler som dette, ble det protester. Foto: Leonid Rødsten, NBS Her er gården til Doris Alicia Benítez Espinoza (se egen artikkel) i Honduras. Hun er i Norge i hele år, og kommer gjerne på besøk for å fortelle om ADROH og livet som bonde i Honduras. Doris Alicia Benítez Espinoza I januar kom Doris til Norge for å være her et år som en av deltakerne på Fredskorpsprogrammet «Frivillige for bærekraftig utvikling» (se side 7). 30 årsdagen blir feiret i Norge. Nå går hun på engelskkurs noen uker, så skal hun arbeide på kontoret hos Utviklingsfondet. Ut på våren skal hun til Møre og Romsdal og arbeide på en gård. Siste delen av oppholdet, til høsten, skal hun tilbringe på Landbrukshøgskolen på Ås. Hvorfor meldte du deg på «Frivillige for bærekraftig utvikling»? Jeg vil utveksle erfaringer fra min organisasjon i Honduras med organisasjoner i Norge, og mine erfaringer som småbruker i Honduras med småbrukere her. Jeg ble med i ADROH (se egen boks) i 1993 og har arbeidet med mye forskjellig, bl.a. med miljø, administrasjon og uformell utdanning. Nå gleder jeg meg til å lære mer, og dele mine egne erfaringer. Du er selv bonde. Hva dyrker dere på gården? Vi dyrker mais, bønner og yuka til eget forbruk, grønnsaker både for salg og til oss selv, og så har vi 2000 kaffeplanter som dyrkes organisk. Det er en stor prosess å bli sertifisert for organisk kaffe, så det er vi ikke. Derfor får vi ikke noe høyere pris for kaffen vår selv om den er organisk. Vi dyrker organisk fordi det er sunnere både for natur og mennesker. Hvordan er det å være i Norge? Vanskelig. Det største problemet er språket. Jeg snakker bare spansk, og det er få norske som snakker det. Det blir nok bedre når jeg lærer litt engelsk og norsk.

6 Bærekraftig utvikling på dagsorden Siste uken av november var representanter fra 10 frivillige organisasjoner samlet i Phokara i Nepal for å dele erfaringer fra arbeid med bærekraftig utvikling, med Rio + 10 (se egen boks) som bakteppe for samtalene. Formålet var å skolere deltakere i prosessen frem mot verdenstoppmøtet i Johannesburg som skal være i august-september, samt lage en felles plattform for arbeidet. Deltakerne på møtet i Nettverk for alternativt samarbeid i Nepal. Foto: Gren Movement of Sri Lanka Hva er Rio+10 og WSSD? I 1992 ble FNs konferanse for miljø og uttvikling avholdt i Rio de Janeiro i Brasil. Rapporten fra Kommisjonen for bærekraftig utvikling dannet utgangspunktet for konferansen. Kommisjonen ble ledet av Gro Harlem Brundtland, og kalles ofte «Brundtlandkommisjonen». Ti år etter Riokonferansen skal FN avholde et nytt toppmøte om miljø og utvikling. Det skal avholdes i Johannesburg i Sør-Afrika fra 26. august til 4. september, og har fått navnet World Summit on Sustainable Development (WSSD). I tillegg til den offisielle FN-konferansen vil det bli avholdt en stor konferanse for frivillige organisasjoner. En regner med at det til sammen vil være deltakere på konferansene i Sør- Afrika. ForUM for utvikling og miljø som består av ca 60 norske organisasjoner, bl.a. Utviklingsfondet, har laget en erklæring om hva de mener bør komme ut av konferansen i Johannesburg. Det er også laget egne grundige dokumenter på flere sentrale tema. Dokumentene finnes på ForUMs internettsider for WSSD: Deltakerne kom fra Nepal, India, Sri Lanka og Filippinene, og hadde det til felles at de har vært partnere av Utviklingsfondet gjennom en årrekke, og at de er med i Nettverk for alternativt samarbeid (Network for Alternativ Co-operation NAC). De over 20 deltakerne hadde ulikt utgangspunkt. Noen har i liten grad brukt Rio-erklæringen eller internasjonale konvensjoner som referanse i sitt arbeide, andre deltar i nasjonale og regionale forberedelsesprosesser. Green Movement of Sri Lanka. GMSL/Harita Network er en drivkraft i det sivile samfunns arbeid i forbindelse avmed utarbeidelsen av en nasjonal rapport til Rio + 10, den såkalte State of Environment and Development of Sri Lanka. Handlingsplanen deres søker å inkludere flest mulige sektorer fra det sivile samfunn, og er så spennende at vi anbefaler den som inspirasjon for andre grupper. De som ønsker å få den, kan ta kontakt med Utviklingsfondet. Også deltakerne fra Fillippinene, Searice, deltar i forberedelsesarbeide, og står sentrale i utarbeidelsen av posisjonspapirer relatert til biologisk mangfold, patentrettigheter og kamp mot utplassering av genmodifiserte frø. Vi fikk innblikk i hvordan de ulike nasjonale forberedelseskomitéene arbeidet. Mangfold Mangfoldet blant deltakerne er stort, i det noen arbeider i høyland, noen i lavland, noen har sin styrke i organisering, andre i ressursforvaltning, noen tenker mest lokalt, andre kopler lokalutviklingen til globale tema. Noen var svært fornøyd med hvordan organisasjonene var blitt invitert med i det statlige kartleggings- og forberedelsesarbeidet (tilfellet Nepal), andre kjente ikke til denne prosessen (India-delegatene). Men det de hadde til felles, er stor erfaring i praktisk utviklingsarbeid for bærekraftige lokalsamfunn, samt erkjennelsen av at globaliseringen innebærer en forpliktelse og en mulighet til å drøfte lokale utviklingserfaringer i en regional og global kontekst. Korrupsjon hindrer utvikling Etter relativt grundige innledninger om Rio-92 og World Summit on Sustainable Develpment (WSSD), arbeidet deltakerne i grupper for å se hvilke tema som var best egnet som felles ramme for forberedelser til Johannesburg. Det ble slått fast at korrupsjon og dårlig styresett var et gjennomgangsproblem for implementering av en bærekraftig utvikling. Dette, kombinert med at deltakerne hadde arbeid med bevisstgjøring av mennesker som ikke felles deltar i samfunnsutviklingen, førte til at bevisst- og myndiggjøring som et verktøy og en forutsetning for godt styresett, ble valgt som tema for informasjonsutveksling og felles skolering blant deltakerne i I tillegg vil biodiversitet stå sentralt i nettverkets arbeid. Norsk støtte Nettverket for alternativt samarbeid får midler fra Utviklingsfondet til sitt arbeid, og nettverket vil ha WSSD som hovedfokus i 2002, for så vel praktisk utveksling mellom bønder, som policy og lobby tiltak. Mange av organisasjonene vil møtes under forberedelsesmøter og andre regionale drøftinger i tiden frem til Johannesburg. De vil også møtes i Johannesburg. Og i november 2002 møtes delegatene fra NAC igjen, for å fortsette arbeidet for bærekraftig utvikling. Dagsorden er satt; Rio + 10 and beyond. Svend S. Skjønsberg 6

7 Erandi fra Sri Lanka Erandi Ediriweera er den første fredskorpsdeltakaren frå Sør som kjem frå ein av Utviklingsfondet sine samarbeidspartnerar. Ho arbeider no i staben hos oss, og her vil ho presentere seg sjølv for U-nytt sine lesarar. Eg heiter Erandi Ediriweera, er 32 år og kjem frå den vakre dråpeforma øya i det Indiske hav som blir kalla Sri Lanka. Eg har ein tverrfagleg bakgrunn, og har arbeidd med planlegging og gjennomføring av utviklingsprogram på lokalnivå. Også opplæringsprogram innafor økologisk landbruk, miljøkunnskap, næringsutvikling og kvinneretta prosjekt har vore mellom oppgåvene mine. Grunnutdanninga mi er i landbruk, og etterpå har eg teke hovudfag (Mastergrad) i naturressursforvaltning. Eg har også teke fleire kurs i mellom anna økologisk landbruk, kultivering av naturleg skog og sertifisering og marknadsføring av økologiske produkt. Dersom eg skal beskrive meg sjølv, vil eg helst kalle meg samfunnsarbeidar, sidan det ordet fascinerer meg. Men også det å kjenne naturen si rytme gir meg styrke, visdom og verdsleg glede. Karrieren min er knytta til desse to interessefelta; naturressursforvaltning og lokalsamfunnsutvikling. Sri Lanka er eit land som er rikt på folkekunnskap. Landsbylivet er sterkt knytta til astrologiske og åndelege sider. Folk forandra dyrkingsmetodane etter den grøne revolusjonen, men etter at produktiviteten i moderne landbruk har gått ned og produksjonskostnadene har auka, har mange av bøndene orientert seg mot alternative dyrkingsmåtar, slik som økologisk berekraftig landbruk. Dette er fagområde som interesserer meg, og eg er glad eg har fått jobbe med utvikling av slike produksjonsformer både i Ecological Conservation Organisation, Palm Foundation of Sri Lanka, Center for Human Development og den tyske bistandsorganisasjonen GTZ. Eg vart valt ut som fredskorpsdeltakar for Center for Human Development og Future in Our Hands, og skal bu i Norge i eit år og arbeide for Utviklingsfondet. Eg skal også ha oppdrag for Noragric og skal arbeide på norske gardsbruk. I løpet av denne tida vil eg stille meg til disposisjon for foredrag i forskjellige foreiningar, og eg vil skrive artiklar om økologisk landbruk, miljøkunnskap og om den politiske situasjonen på Sri Lanka. Eg håper å kunne dele kunnskapane og erfaringane mine med andre medan eg lærer om norsk landbruk og norsk levemåte dette året. Erandi kommer gjerne for å holde foredrag for å dele sine rike kunnskaper og erfaringer fra Sri Lanka Foto: Ola Relling / Utviklingsfondet Deltakere i «Frivillige for bærekraftig utvikling» på introduksjonskurs i norsk vintervær. Nederst fra venstre: Erandi (Sri Lanka), Doris (Honduras), Salome (Tanzania). Andre rekke fra venstre: Heidi frå Norge, til Etiopia), Gry (frå Norge til Honduras), Viviane ( Namibia), Hilde(frå Norge, til Etiopia). Bakerst: Enrique (frå Norge/ Spania til Etiopia) Foto: Ola Relling/Utviklingsfondet Frivillige for bærekraftig utvikling Fredskorpsprosjektet Frivillige for bærekraftig utvikling er eit samarbeid mellom Utviklingsfondet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Noragric (ved Norges landbrukshøgskole) her i Norge, og seks partnerorganisasjonar i fem land i Sør. Dei to første norske deltakarane reise ut i januar i år (sjå forrige nummer av U-nytt), og eit par veker seinar kom dei fire første frå Sør. Det er Salome frå Tanzania, Doris frå Honduras, Viviane frå Namibia og Erandi frå Sri Lanka. I slutten av februar reise også to nye norske: Gry til Honduras og Heidi til Etiopia. Etter planen skal endå fire reise sørover og to til skal kome til oss i løpet av dei næraste to månadane. Deltakarane frå Sør skal delvis arbeide i Utviklingsfondet og Noragric, og delvis skal dei vere utplasserte på norske gardsbruk i sommarhalvåret. Informasjonsarbeid vil vere ein viktig del av oppgåvene deira, så dersom det er behov for besøk til forskjellige møte rundt omkring, er det berre å ta kontakt med Ola, som er koordinator for fredskorpsprogrammet hos Utviklingsfondet. Det nye fredskorpset Opp gjennom åra var det opprinnelege Fredskorpset som var ein del av NORAD gjenstand for til dels sterke diskusjonar. Tilhengarane var mange, men skepsisen til denne bistandsforma var aukande. I 1999 vedtok Stortinget å legge ned det gamle Fredskorpset og å opprette eit nytt. Dagens Fredskorps skil seg på ein del punkt frå det som dei fleste kjenner til. Den viktigaste forskjellen er nok at vi no også tek mot fredskorpsarar til Norge ikkje berre sender ut. Utvekslingstanken står langt sterkare enn i det opprinnelege Fredskorpset, og reflekterer nok både eit anna syn på utvikling og rett og slett at forholda i landa i sør har endra seg; Det finst i dag mange ungdommar der med god fagleg bakgrunn, men med behov for nye impulsar. Det å ta mot deltakarar frå Sør stiller på den andre sida nye krav til oss som «givarar» når det gjeld evne og vilje til å lære av andre. Ein annan forskjell frå «gamle dagar» er at dagens fredskorpsaktivitet går gjennom bedrifter, organisasjonar og andre som ønskjer å starte slik utveksling. Sjølve Fredskorpset fungerer berre som ein godkjennande instans som finansierer dei forskjellige prosjekta dersom dei oppfyller krava. Ola Relling 7

8 B-BLAD Returadresse: Utviklingsfondet Nedregate Oslo Vil du gi et lite ekstra bidrag? Ring givertelefonen vår , tast 1 for å bekrefte. Da har du gitt 100 kroner til Utviklingsfondet. Du betaler over telefonregningen din. Hver eneste krone er viktig for arbeidet vårt, og vi bli kjempeglade hvis du ringer når du har litt til overs. Abonnér på X! Økt handel = mindre sult? Torsdag 25. april arrangerer Utviklingsfondet en åpen konferanse der matsikkerhet i utviklingsland står i fokus. 12 av Utviklingsfondets partnerorganisasjoner vil være tilstede, og representanter for flere av dem vil innlede på seminarer eller sitte i panel for å kommentere innledninger. Her er noen smakebiter fra programmet: Økt handel = mindre sult? Innledere: Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen (ikke bekreftet) og John Madely fra England som bl.a. har skrevet boka «Hungry for trade?» Tredjeverden magasinet X kommer med 6 nummer i året. Det har mye bra stoff om situasjonen i utviklingsland og forholdet Nord/Sør. Pris per år kr 195. Se internett eller ring Tilbaketrekking av søknad om genmodifisert mat I desember 2001 trakk Syngenta (tidligere Novartis) tilbake tre søknader om tillatelse til frambud av prosesserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser fra de tre genmodifiserte maistypene Bt11 søtmais, Bt11 åkermais og Bt176 Maximizer. Begrunnelsen for dette var at Syngenta nå vil konsentrere sin innsats i land som importerer mye mais og da særlig utviklingslandene. Søknadene har vært under behandling i Statens næringsmiddeltilsyn i tre år, bl.a. med risikovurdering i Statens næringsmiddeltilsyns Vitenskapskomité. Dette betyr at det fra nå av ikke er tillatt å framby noen næringsmidler på det norske markedet med innhold av genmodifisert materiale, idet ingen godkjenninger er gitt av SNT. Les mer på: Statens næringsmiddeltilsyn har egne temasider om genmat på Genmodifiserte organismer en farlig trussel eller et viktig redskap for å bekjempe sult? Innledere: bl.a. Neth Dano fra SEARICE (Filippinene). Matsikkerhet og matsuverenitet. Innleder: Paul Nicolson fra Via Campesina (Spania). Kommentarer fra partnerorganisasjoner. Fire parallelle seminarer med Utviklingsfondets partnerorganisasjoner fra Sri Lanka, Etiopia, Nicaragua og India. Hele programmet ligger ute Utviklingsfondets internettsider: på World Social Forum For andre år på rad ble World Social Forum (WSF) avholdt i Porto Alegre i Brasil. WSF er de sosiale bevegelsenes og frivillige organisasjonenes motrstykke til World Economic Forum som hvert år holdes for de mektigste næringslivslederne og politikerne. «En annen verden er mulig er mottoet til World Social Forum. Konferansen står for demokrati og mot en markedsliberalistisk politikk. Nærmere 1000 seminarer ble avholdt på de fire dagene konferasnsen varte. Utviklingsfondet og fire av våre partnerorganisasjoner var tilstede. Konferansen vil foregå på engelsk, men det vil være mulig å stille spørsmål og holde innlegg på norsk. Pris for deltakelse: 100 kroner. Påmelding til Utviklingsfondet (se nederst på siden for adresse, telefon og e-post). Plakat fra World Social Forum i Brasil Foto: Aksel Nærstad / Utviklingsfondet Utviklingsfondet er en frittstående bistandsorganisasjon, sprunget ut fra Framtiden i våre hender. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Nedregate 8, 0551 Oslo. Tlf: Faks: , Redaktør: Aksel Nærstad, e-post: internett:http://www.u-fondet.no/

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

U-NYTT. Arbeid mot forørkning. Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag

U-NYTT. Arbeid mot forørkning. Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag U-NYTT 2 2002 Arbeid mot forørkning Økologisk fredskorpsvertskap Mat som menneskerett Folk vil ha FRED nå Utviklingsfondets verdigrunnlag Gjennomslag? Utenriksdepartementet og Landbruksdepartementet har

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Kunnskap for Bærekraftig utvikling: Kunnskapsdeling, åpenhet, samarbeid, informasjon, motivasjon, læring. Kirsten Paaby Ellen Stavlund 1

Kunnskap for Bærekraftig utvikling: Kunnskapsdeling, åpenhet, samarbeid, informasjon, motivasjon, læring. Kirsten Paaby Ellen Stavlund 1 Kunnskap for Bærekraftig utvikling: Kunnskapsdeling, åpenhet, samarbeid, informasjon, motivasjon, læring Kirsten Paaby Ellen Stavlund 1 Innovasjon Nye (?)ideer/produkter/prosesser som fører til økt verdiskaping.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Genmodifisering, patenter og biologisk mangfold

Genmodifisering, patenter og biologisk mangfold U-NYTT 4 2001 Genmodifisering, patenter og biologisk mangfold Fra Haramsøy til Namibia Med presidenten til stede Bondestudenter i Vietnam Treffpunkt for kvinner Politisk uro i Eritrea 11. september U-nytt

Detaljer

Bærekraft som grunnlag for samhandling og utvikling

Bærekraft som grunnlag for samhandling og utvikling Bærekraft som grunnlag for samhandling og utvikling Utformingen av en nasjonal handlingsplan i lys av Agenda 21 Av Morten Nordskag, ProSus/SUM Konferanse om bærekraftig utvikling, 20 februar 2003 Statssekretærutvalget

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Ut i verden med CGIAR-stipend. CGIAR stipendprogram CGIAR

Ut i verden med CGIAR-stipend. CGIAR stipendprogram CGIAR Ut i verden med CGIAR-stipend CGIAR stipendprogram CGIAR Gjennom CGIAR stipendprogram kan forskere søke opphold ved et av disse 15 sentrene. Finn ut mer om CGIAR Du finner mer informasjon om CGIAR og stipendordningen

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi

Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk. Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi Heidi Rapp Nilsen Stipendiat ved Senter for økologisk økonomi og etikk Sterk bærekraftig utvikling premiss for fornybar energi 1 Definisjon av Bærekraftig Utvikling Brundtland-kommisjonen 1987 Our common

Detaljer

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse

Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Om konfliktrådenes brukerundersøkelse Brukerundersøkelsen er del av konfliktrådets arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. Brukernes tilbakemelding gir verdifulle innblikk i hvor vi må styrke vårt arbeid.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011

Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Bedrifters samfunnsansvar i Uruguay 2011 Sist oppdatert: 16/11/2011 // Bedrifters samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) har over flere år blitt et stadig viktigere tema i Uruguay, men

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE?

ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? ER NORSK UNGDOM GLOBALE BORGERE? Baselineundersøkelse om norske videregående elevers holdninger til globale temaer Rapport SEPT/2015 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen tar for seg holdningene og handlingene

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer:

Det første møtet. Den globale arbeidsplassen. Hvem, hva, hvor. Diagram 2: Deltakerne reiste slik innen våre programmer: Her møttes mennesker 2003 Diagram 1: Deltakerne i våre forskjellige programmer fordeler seg slik: 61 % hovedprogrammet (22-35 år) 26 % ung-programmet (18-25 år) 13 % sør-sør (22-35 år) Disse tegnene på

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Bilder Som Døråpnere

Bilder Som Døråpnere Bilder Som Døråpnere Samtaleverktøy i møte med barn og unge som sliter!med livet; med seg selv, sorg, utrygghet, sinne, familiesituasjonen, skolesituasjonen, å føle seg alene, å finne mening I sideseminaret

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting"

Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag. Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være ressursutnytting Takk for at jeg ble spurt om å komme hit i dag Hvis jeg skal oppsummere mitt innlegg med ett ord må det være "ressursutnytting" Jeg vil gjerne starte med å vise hvordan bygdeutvikling i Steinkjer henger

Detaljer

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * *

ROTARY International. USA Canada Mexico Equador Brasil Tyskland Sveits Frankrike Spania Taiwan Japan Australia New Zealand Sør-Afrika * * * ROTARY International har eit utvekslingsprogram der vi tilbyr ungdom å bu i andre land. Opphaldet kan vare inntil eit skuleår. Fleire ungdommar mellom 16 og 18 år frå KLEPP, TIME og HÅ har nytta seg av

Detaljer

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om?

Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? .. Hvilke organisasjoner som driver med samarbeid mellom Norge og utviklingsland, og som IKKE driver nødhjelpsarbeid, kjenner du til eller har hørt om? (N=506) Kjenner du til eller har hørt om Fredskorpset?

Detaljer

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015

Eirik Sivertsen. Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Eirik Sivertsen Seminar i Alta 12. 13. februar 2015 Takk for invitasjonen til å delta på dette seminaret i Alta og til å snakke om urfolkenes rolle i det arktiske samarbeidet. Jeg vil innledningsvis si

Detaljer

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Foto: Jo Straube Verv en venn! Hvert nye medlemskap er viktig for oss. Jo flere medlemmer vi er, jo større gjennomslagskraft har vi i miljøkampen. Verv en venn og registrer ham eller henne på www.naturvernforbundet.no/verving

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie.

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie. Utgivelse NR 4. Håper alle får glede av bladet, i denne utgaven er den siste utgaven for 2008 og innholdet denne gang har vi fokus på rekruttering til frivillig arbeid for F2F slik at vi får stablet et

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer