U-NYTT. Kamp for matsuverenitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U-NYTT. Kamp for matsuverenitet"

Transkript

1 U-NYTT Kamp for matsuverenitet Bærekraftig utvikling på dagsorden Glad for hjelpen Mot utsetting av genmodifiserte organismer Økt handel = mindre sult?

2 Bekjempelse av fattigdom Regjeringen la i begynnelsen av mars fram sin «handlingsplan for bekjempelse av fattigdom i sør mot 2015». Den fortjener bred offentlig debatt i tiden framover. Den har umiddelbart fått både ros og ris. Ros blant annet fordi planen forsøker å ha en helhetlig tilnærming til fattigdom, fordi den går inn på den nære sammenhengen mellom politiske, økonomiske og sosiale rettigheter, går inn for gjeldsslette og framhever satsing på landbruket. Hvor er makten og de rike? Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfelt, sa under seminaret der handlingsplanen ble presentert, at den mangler å sette søkelyset på rikdommen og maktfordelingen i verden. Det er en meget viktig påpeking. Det er maktstrukturer i verden som må endres for å bekjempe sult og fattigdom. Og rikdommen og overforbruket i Nord er den ene siden av medaljen, fattigdommen i Sør er den andre. Sammenheng er tett. Utviklingsministeren fortjener ros for at hun umiddelbart sa seg enig i kritikken Handlingsplanen har også fått kritikk fordi den ikke er noen vikelig handlingsplan, men mer en opplisting av det meste som er bra og viktig. Levende «Dette er en levende plan,» sa utviklingsministeren. Hun understreket at handlingsplanen ikke er et dokument med fastlåste standpunkter, og at regjeringen ønsker en kontinuerlig dialog med både stater og organisasjoner i Sør, og frivillige organisasjoner i Norge. Bra! Det er absolutt behov for å videreutvikle planen. Sammenheng Frafjord Johnsen understreket at regjeringen er opptatt av sammenhenger i politikken, og at den derfor nå vil undersøke hvordan og i hvilken grad norsk politikk påvirker mulighetene for fattigdomsbekjempelse i Sør. Hun nevnte internasjonal fiskeripolitikk og oljepolitikk som eksempel. Bra Hilde! Dette er undersøkelser og diskusjoner som det lenge har vært et ønske om blant mange som arbeider med internasjonal solidaritet og bistand. Vi gleder oss til å bli med på arbeidet. I hvilken grad vi er enige, vil tiden vise. Aksel Nærstad Forsidebildet: Den jordbærspisende gutten er fra La Paz-distriktet i Honduras (se side 4 og 5). Det er tatt av Leonid Rødsten som arbeider for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Nye i staben Utviklingsfondet har fått to nye faste medarbeidere. Knut Nyfløt er ansatt som prosjektkoordinator for Afrika i 50 prosent stilling slik at det nå er to koordinatorer i Utviklingsfondet for partnere og prosjekter i Afrika. Knut skal arbeide spesielt med Somalia og med trekantsamarbeidet som er mellom organisasjoner i Etiopia, India og Norge. Ola Relling er ansatt som koordinator for Fredskorpsprogrammet «Frivillige for bærekraftig utvikling» (se side 7). Det er et program i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NORAGRIC, men Ola s stilling er administrativt under Utviklingsfondet. To nye sivilarbeidere har også nylig begynt hos oss. Vi ønsker Einar Stubhaug og Nils Martin Sunderland velkommen, og håper de vil trives det året de skal være hos Utviklingsfondet. Uka-innsamling til ADROH Vi takker studentene ved Norges Landbrukshøgskole på Ås for at årets innsamlingsaksjonen under den tradisjonsrike student-uka i år skal gå til organisasjonen ADROH i Hondures gjennom Utviklingsfondet. Se midtsidene for stoff om ADROH. Koordinering av støtte Nylig ble det etter initiativ fra Utviklingsfondet avholdt et møte for ulike Akkurat nå Fra møtet hos Utviklingsfondet for donorkoordinering fra CBDC-programmet. Foto: Silje Reiseter/Utviklingsfondet Ny globaliseringskonferanse 1500 personer deltok på 35 seminarer på Globaliseringskonferansen som ble avholdt i Oslo sist høst. Nå er planleggingen startet opp for årets konferanse. Den vil, som i fjor, bli avholdt under mottoet «En annen verden er mulig». Konferansen blir fra torsdag 28. november til søndag 1. desember i Folkets Hus i Oslo. Sett av dagene! SEARICE på internett Utvuklingsfondets hovedsamarbeidspartner på Filippinene, SEARICE, har endelig fått sine egne internettsider. Der kan du finne mye informasjon om deres arbeid med biologisk mangfold, og mot bruken av genmodifiserte organismer i landbruket. AIDS-strateig fra REST AIDS er et voksende problem i Etiopia. Krigen med Eritrea økte problemene fordi prostitusjonen økte med titusenvis av soldater ved fronten. Utviklingsfondets største samarbeidspartner i Etiopia, som arbeider i Tigray på grensen til Eritrea, utarbeideet i fjor sin egen strategi i kampen mot AIDS. Den er nå lagt ut på Utviklingsfondets internettsider. Gå inn på Etiopia fra startsiden, og derfra videre til AIDS-strategien. støttespillere til det såkalte CBDCprogrammet (Community Biodiversity Development and Conservation Programme). Deltakerne fra Sverige, Nederland og Filippinene oppsummerte møtet som svært nyttig. Både organisasjoner i utviklingsland som mottar støtte, og NORAD har lenge etterlyst sterkere koordinering fra dem som støtter prosjektene. 2

3 Mot utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Utviklingsfondet er prinsipiell motstander av alle utsettinger i miljøet av genmodifiserte planter og dyr, i hele verden. Det er kjernen i et vedtak styret i Utviklingsfondet nylig fattet. Motstanden mot utsetting av genmodifiserte plantesorter grunngis på tre måter: Usikkerhet om virkninger på miljøet (miljøsikkerhet) og negative effekter på biologisk mangfold. Usikkerhet om virkninger for konsumentene (matvaresunnhet) Frykt for avhengighet Rask utvikling Genteknologi er en teknologi i rask utvikling, og det er kanskje ikke mulig å forutse hvor den vil føre hen på noe sikt. Men om det kan være vanskelig å vite hva en skal mene om kompliserte teknologispørsmål, så er det ikke vanskelig å vite hvilke verdier vi vil legge til grunn. Miljøfanen må holdes høyt. Teknologi som kan være miljøskadelig, eller som det hefter usikkerhet ved, må ikke tillates. Matvaresunnhet er også helt grunnleggende. På småbrukernes side Småbrukere og andre bønders myndiggjøring og frihet har alltid vært en fanesak for Utviklingsfondet. Ny teknologi og de maktstrukturene som tilbyr den nye teknologien, må vurderes kritisk i forhold til dette. I dagens situasjon kan en slik kritisk vurdering ikke gi annet enn en konklusjon: Nei til GMOer. Utviklingsfondet låser seg ikke til bestemte syn på ny teknologi, men forplikter seg til å drive aktiv teknologikritikk i forhold til organisasjonens grunnleggende verdier. Med sitt nettverk av partnerorganisasjoner er Utviklingsfondet i stand til å bringe perspektivet fra Sør inn i den norske debatten. Hele vedtaket som styret i Utviklingsfondet har fattet om genmodifiserte organismer, finnes på internett; Rishøsting i provinsen Luang Prabang nord i Laos. Over 60 prosent av risen her er tradisjonelle sorter som dyrkes i bakkeskråninger. Utviklingsfondet mener bruken av bl.a. genmodifisert ris vil true det biologiske mangfoldet, og ramme småbrukere og fattige i utviklingsland. Foto: Aksel Nærstad / Utviklingsfondet Slik kan du støtte Utviklingsfondet Fast giver: Hvis du ønsker å gi et fast beløp jevnlig, kan du få tilsendt fullmaktsskjema for avtalegiro. Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned eller den/de måneden/e du ønsker. Vi kan også sende deg utfylte giroblanketter. Kampanjer: Hvis du ønsker å støtte oss en gang i blant, kan vi sende deg kampanjene våre. Presanger: Hvis du ønsker å gi en venn slektning eller nabo en meningsfylt gave, kan vi sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Hvis du selv skal feire en begivenhet, kan du ønske deg et bidrag til Utviklingsfondet. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon til gjestene, tilrettelagt for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Til arrangementer kan vi utarbeide planer for bøsseinnsamling. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bli bøssebærer. Minnegaver: Hvis du ønsker at minnet til en slektning eller venn skal hedres med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster, kan pengene betales til kontonr og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Hvis du ønsker å tilgodese Utviklingsfondet i ditt testament, kan Utviklingsfondet formidle juridisk bistand. Du kan også få tilsendt en informasjonsbrosjyre. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å bidra med økonomisk støtte til driften av Utviklingsfondet, eller til et av prosjektene våre, kan vi diskutere flere løsninger. Adopsjon: Hvis du alene, sammen med kollegaer, venner, naboer eller andre grupper mennesker ønsker å bidra med et beløp tilsvarende egenandelen til et prosjekt, tilbyr vi egen ordning for prosjektadopsjon. Du/dere vil få jevnlig informasjon som gjør det mulig å bli godt kjent med tiltakene og menneskene som deltar i prosjektet. Givertelefon: Du kan ringe , taste 1 for bekreftelse. Da har du gitt 100 kroner. Hvis du ønsker flere opplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Utviklingsfondet, Nedregt. 8, 0551 Oslo, Tlf , Fax: , E-post: Du kan også finne informasjon på våre hjemmesider 3

4 Kamp for matsuverenitet En taus, tafatt tynn guttunge, en utsulta katt og en radmager hund utafor et lite murhus på landsbygda i Honduras minner om sviktende matvareforsyning i deler av verden. Midt i det frodige landskapet i La Pazprovinsen nordvest for hovedstaden Tegucigalpa fins det noen som sulter. Dette skyldes ikke naturkatastrofe, men urettferdig fordeling av goder i verden. Vi passerer huset på veg for å besøke bønder som med hjelp fra Utviklingsfondet er i ferd med å utvikle dyrkingsmetoder for å avhjelpe problemer som internasjonal matvarehandel skaper: Lokal mangel på mat. Økologisk landbruk og mangfold er mål for hjelpen. Problemet med «cash-crops» Et enkelt og naturlige spørsmål da vi passerer huset med den lille gutten: «Hva er galt her?» Vår lokale guide sitt like naturlige svar er: «Se på maisplantene. Uten kunstgjødsel, som de ikke har råd til å kjøpe, blir det ikke noe mais». Regimer i u-land satser stort på «cashcrops», produksjon av landbruksprodukter som kan eksporteres og gi hardt tiltrengte eksportinntekter. Honduras produserer kaffe for verdens-markedet, men kaffedyrking går utover produksjon av den maten deres egen befolkning trenger. Når så kaffeprisen synker og importinntektene svikter så rammer det de fattigste dobbelt. Jordarealet som kunne vært Medlemmer av ADROH på møte i Opatoro i La Paz. Foto: Leonid Rødsten, NBS brukt til produksjon av mat blir brukt til verdiløs kaffe-produksjon. Verdiløs kaffeproduksjon gir de store kaffeplantasjene svekket lønnsevne. Det medfører at de fattigste, landarbeiderne, mister jobben. Uten inntekter blir det lite å kjøpe det som trengs for å dyrke mat til egen husholdning heime. Det blir det sult og nød av. Eiendomsretten Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er med på hjelpen som Utviklingsfondet gir under parolen «Fra bonde til bonde», som ble lansert på landsmøtet i NBS i fjor. En del av prosjektet går på dyrking av økologisk kaffe og utvikling av matsikkerhet. Bøndene er fornøyde og har gode resultater å vise til, men ikke bare får de mat. Vi arbeider ikke bare med produksjonen. Vi er også engasjert i arbeidet for eiendomsrettigheter blant annet, sier Evansto Lopez. Han arbeider med å løse problemene for medlemmene i ADROH som sliter med å få papirer på sine eiendommer. Han viser til at de rike jordeierne slipper sine kveg ut på småbrukernes jorder. Dette er krig, sier han, og uttrykker sin glede over støtten fra Utviklingsfondet. De hjelper oss, det har vi gode erfaringer med. Vi trenger den krafta i vårt arbeid. Vi føler oss sikre. ADROH-medlemmene skryter også av prosjektet sin rolle for kvinnene. Bønder i høylandet i det sentrale Honduras Foto: Aksel Nærstad/ Utviklingsfondet Kvinnene har også blitt sikrere. Det er viktig for oss menn. Vi er kolleger og deltar i kampen sammen. Leonid Rødsten som har skrevet artikkelen, er journalist i Bonde- og Småbruker, avisen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Organisasjonen for utvikling av Honduras Navnet skulle kanskje tilsi at ADROH Asociación del Desarrollo de Honduras, er en organisasjon som arbeider over store deler av Honduras, men det er en relativt liten og lokal organisasjon. Det er en virkelig grasrotorganisasjon i La Pazfylket i Honduras, med ca 2000 lokale bønder som medlemmer. ADROH ble dannet i 1989, og Utviklingsfondet begynte å støtte organisasjonen i Via Campesina ADROH er gjennom et nettverk i Honduras medlem av den internasjonale bondeog småbrukerorganisasjonen la Via Campesina Bøndenes vei. Det er også Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Via Campesina spiller en meget viktig internasjonal rolle, bl.a. i arbeidet for retten til mat, forhandlinger i FNs organisasjon for mat og landbruk, og i Verdens handelsorganisasjon 4

5 Glad for hjelpen Vi er sterke og vi er glade for hjelpen, slår Miguel Angel Zelaya fast når han forteller om organisasjonen sin. Miguel er en av de mange kaffebøndene i Honduras som uttrykker stor glede over hjelpen Utviklingsfondet gir. Han representerer den ene samarbeidspartneren, ADROH, som har sitt utspring i den katolske kirken. Men han understreker at bøndene står over både kirken, og jussen. Over kirken Vi er troende og hvis presten er enig med oss så er alt OK. Presten har vært en naturlig del av ADROH, men det hender de blir for mektige. For tida har vi litt problemer med bisko-pen, legger han til. Den nye presten vi har må vi bli litt bedre kjent med før vi veit om han er bra. Er han ikke det må han læres opp, ler Miguel. Politiet måtte de også ta i skole. De innførte forbud mot å sitte bak på pickupen. Det stoppa oss i arbeidet vårt. Vi er nødt til å ha folk bakpå for å komme til og fra nødvendig arbeid. Politiet stoppet oss i å gjøre jobben vår. Vi tok det opp med politikerne og fikk endret på reglene fordi det var nødvendig, sier en fornøyd Miguel. ADROH-medlemmene vi møtte understreket det gode samholdet og det gode utbyttet de har av organiseringa av veiledningstjenesten. Samarbeidet mellom FBC, den andre samarbeidspartneren, og ADROH ser ut for å fungere utmerket. Veilederne samarbeider for å oppnå best mulig resultat for de økologiske bøndene. Nå vil de sammen løse problemet med å sikre vegen for den økologiske kaffen ut på markedet. Dobbel pris kommer godt med for et hardt prøvet folk. Leonid Rødsten som har skrevet artikkelen er journalist i Bonde- og Småbruker, avisen til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Miguel Angel Zelaya sammen med en av sønnene sine på gården. De dyrker kun økologisk. Her er det kompost som spres. Foto: Aksel Nærstad / Utviklingsfondet Da politiet forbød folk å sitte bakpå biler som dette, ble det protester. Foto: Leonid Rødsten, NBS Her er gården til Doris Alicia Benítez Espinoza (se egen artikkel) i Honduras. Hun er i Norge i hele år, og kommer gjerne på besøk for å fortelle om ADROH og livet som bonde i Honduras. Doris Alicia Benítez Espinoza I januar kom Doris til Norge for å være her et år som en av deltakerne på Fredskorpsprogrammet «Frivillige for bærekraftig utvikling» (se side 7). 30 årsdagen blir feiret i Norge. Nå går hun på engelskkurs noen uker, så skal hun arbeide på kontoret hos Utviklingsfondet. Ut på våren skal hun til Møre og Romsdal og arbeide på en gård. Siste delen av oppholdet, til høsten, skal hun tilbringe på Landbrukshøgskolen på Ås. Hvorfor meldte du deg på «Frivillige for bærekraftig utvikling»? Jeg vil utveksle erfaringer fra min organisasjon i Honduras med organisasjoner i Norge, og mine erfaringer som småbruker i Honduras med småbrukere her. Jeg ble med i ADROH (se egen boks) i 1993 og har arbeidet med mye forskjellig, bl.a. med miljø, administrasjon og uformell utdanning. Nå gleder jeg meg til å lære mer, og dele mine egne erfaringer. Du er selv bonde. Hva dyrker dere på gården? Vi dyrker mais, bønner og yuka til eget forbruk, grønnsaker både for salg og til oss selv, og så har vi 2000 kaffeplanter som dyrkes organisk. Det er en stor prosess å bli sertifisert for organisk kaffe, så det er vi ikke. Derfor får vi ikke noe høyere pris for kaffen vår selv om den er organisk. Vi dyrker organisk fordi det er sunnere både for natur og mennesker. Hvordan er det å være i Norge? Vanskelig. Det største problemet er språket. Jeg snakker bare spansk, og det er få norske som snakker det. Det blir nok bedre når jeg lærer litt engelsk og norsk.

6 Bærekraftig utvikling på dagsorden Siste uken av november var representanter fra 10 frivillige organisasjoner samlet i Phokara i Nepal for å dele erfaringer fra arbeid med bærekraftig utvikling, med Rio + 10 (se egen boks) som bakteppe for samtalene. Formålet var å skolere deltakere i prosessen frem mot verdenstoppmøtet i Johannesburg som skal være i august-september, samt lage en felles plattform for arbeidet. Deltakerne på møtet i Nettverk for alternativt samarbeid i Nepal. Foto: Gren Movement of Sri Lanka Hva er Rio+10 og WSSD? I 1992 ble FNs konferanse for miljø og uttvikling avholdt i Rio de Janeiro i Brasil. Rapporten fra Kommisjonen for bærekraftig utvikling dannet utgangspunktet for konferansen. Kommisjonen ble ledet av Gro Harlem Brundtland, og kalles ofte «Brundtlandkommisjonen». Ti år etter Riokonferansen skal FN avholde et nytt toppmøte om miljø og utvikling. Det skal avholdes i Johannesburg i Sør-Afrika fra 26. august til 4. september, og har fått navnet World Summit on Sustainable Development (WSSD). I tillegg til den offisielle FN-konferansen vil det bli avholdt en stor konferanse for frivillige organisasjoner. En regner med at det til sammen vil være deltakere på konferansene i Sør- Afrika. ForUM for utvikling og miljø som består av ca 60 norske organisasjoner, bl.a. Utviklingsfondet, har laget en erklæring om hva de mener bør komme ut av konferansen i Johannesburg. Det er også laget egne grundige dokumenter på flere sentrale tema. Dokumentene finnes på ForUMs internettsider for WSSD: Deltakerne kom fra Nepal, India, Sri Lanka og Filippinene, og hadde det til felles at de har vært partnere av Utviklingsfondet gjennom en årrekke, og at de er med i Nettverk for alternativt samarbeid (Network for Alternativ Co-operation NAC). De over 20 deltakerne hadde ulikt utgangspunkt. Noen har i liten grad brukt Rio-erklæringen eller internasjonale konvensjoner som referanse i sitt arbeide, andre deltar i nasjonale og regionale forberedelsesprosesser. Green Movement of Sri Lanka. GMSL/Harita Network er en drivkraft i det sivile samfunns arbeid i forbindelse avmed utarbeidelsen av en nasjonal rapport til Rio + 10, den såkalte State of Environment and Development of Sri Lanka. Handlingsplanen deres søker å inkludere flest mulige sektorer fra det sivile samfunn, og er så spennende at vi anbefaler den som inspirasjon for andre grupper. De som ønsker å få den, kan ta kontakt med Utviklingsfondet. Også deltakerne fra Fillippinene, Searice, deltar i forberedelsesarbeide, og står sentrale i utarbeidelsen av posisjonspapirer relatert til biologisk mangfold, patentrettigheter og kamp mot utplassering av genmodifiserte frø. Vi fikk innblikk i hvordan de ulike nasjonale forberedelseskomitéene arbeidet. Mangfold Mangfoldet blant deltakerne er stort, i det noen arbeider i høyland, noen i lavland, noen har sin styrke i organisering, andre i ressursforvaltning, noen tenker mest lokalt, andre kopler lokalutviklingen til globale tema. Noen var svært fornøyd med hvordan organisasjonene var blitt invitert med i det statlige kartleggings- og forberedelsesarbeidet (tilfellet Nepal), andre kjente ikke til denne prosessen (India-delegatene). Men det de hadde til felles, er stor erfaring i praktisk utviklingsarbeid for bærekraftige lokalsamfunn, samt erkjennelsen av at globaliseringen innebærer en forpliktelse og en mulighet til å drøfte lokale utviklingserfaringer i en regional og global kontekst. Korrupsjon hindrer utvikling Etter relativt grundige innledninger om Rio-92 og World Summit on Sustainable Develpment (WSSD), arbeidet deltakerne i grupper for å se hvilke tema som var best egnet som felles ramme for forberedelser til Johannesburg. Det ble slått fast at korrupsjon og dårlig styresett var et gjennomgangsproblem for implementering av en bærekraftig utvikling. Dette, kombinert med at deltakerne hadde arbeid med bevisstgjøring av mennesker som ikke felles deltar i samfunnsutviklingen, førte til at bevisst- og myndiggjøring som et verktøy og en forutsetning for godt styresett, ble valgt som tema for informasjonsutveksling og felles skolering blant deltakerne i I tillegg vil biodiversitet stå sentralt i nettverkets arbeid. Norsk støtte Nettverket for alternativt samarbeid får midler fra Utviklingsfondet til sitt arbeid, og nettverket vil ha WSSD som hovedfokus i 2002, for så vel praktisk utveksling mellom bønder, som policy og lobby tiltak. Mange av organisasjonene vil møtes under forberedelsesmøter og andre regionale drøftinger i tiden frem til Johannesburg. De vil også møtes i Johannesburg. Og i november 2002 møtes delegatene fra NAC igjen, for å fortsette arbeidet for bærekraftig utvikling. Dagsorden er satt; Rio + 10 and beyond. Svend S. Skjønsberg 6

7 Erandi fra Sri Lanka Erandi Ediriweera er den første fredskorpsdeltakaren frå Sør som kjem frå ein av Utviklingsfondet sine samarbeidspartnerar. Ho arbeider no i staben hos oss, og her vil ho presentere seg sjølv for U-nytt sine lesarar. Eg heiter Erandi Ediriweera, er 32 år og kjem frå den vakre dråpeforma øya i det Indiske hav som blir kalla Sri Lanka. Eg har ein tverrfagleg bakgrunn, og har arbeidd med planlegging og gjennomføring av utviklingsprogram på lokalnivå. Også opplæringsprogram innafor økologisk landbruk, miljøkunnskap, næringsutvikling og kvinneretta prosjekt har vore mellom oppgåvene mine. Grunnutdanninga mi er i landbruk, og etterpå har eg teke hovudfag (Mastergrad) i naturressursforvaltning. Eg har også teke fleire kurs i mellom anna økologisk landbruk, kultivering av naturleg skog og sertifisering og marknadsføring av økologiske produkt. Dersom eg skal beskrive meg sjølv, vil eg helst kalle meg samfunnsarbeidar, sidan det ordet fascinerer meg. Men også det å kjenne naturen si rytme gir meg styrke, visdom og verdsleg glede. Karrieren min er knytta til desse to interessefelta; naturressursforvaltning og lokalsamfunnsutvikling. Sri Lanka er eit land som er rikt på folkekunnskap. Landsbylivet er sterkt knytta til astrologiske og åndelege sider. Folk forandra dyrkingsmetodane etter den grøne revolusjonen, men etter at produktiviteten i moderne landbruk har gått ned og produksjonskostnadene har auka, har mange av bøndene orientert seg mot alternative dyrkingsmåtar, slik som økologisk berekraftig landbruk. Dette er fagområde som interesserer meg, og eg er glad eg har fått jobbe med utvikling av slike produksjonsformer både i Ecological Conservation Organisation, Palm Foundation of Sri Lanka, Center for Human Development og den tyske bistandsorganisasjonen GTZ. Eg vart valt ut som fredskorpsdeltakar for Center for Human Development og Future in Our Hands, og skal bu i Norge i eit år og arbeide for Utviklingsfondet. Eg skal også ha oppdrag for Noragric og skal arbeide på norske gardsbruk. I løpet av denne tida vil eg stille meg til disposisjon for foredrag i forskjellige foreiningar, og eg vil skrive artiklar om økologisk landbruk, miljøkunnskap og om den politiske situasjonen på Sri Lanka. Eg håper å kunne dele kunnskapane og erfaringane mine med andre medan eg lærer om norsk landbruk og norsk levemåte dette året. Erandi kommer gjerne for å holde foredrag for å dele sine rike kunnskaper og erfaringer fra Sri Lanka Foto: Ola Relling / Utviklingsfondet Deltakere i «Frivillige for bærekraftig utvikling» på introduksjonskurs i norsk vintervær. Nederst fra venstre: Erandi (Sri Lanka), Doris (Honduras), Salome (Tanzania). Andre rekke fra venstre: Heidi frå Norge, til Etiopia), Gry (frå Norge til Honduras), Viviane ( Namibia), Hilde(frå Norge, til Etiopia). Bakerst: Enrique (frå Norge/ Spania til Etiopia) Foto: Ola Relling/Utviklingsfondet Frivillige for bærekraftig utvikling Fredskorpsprosjektet Frivillige for bærekraftig utvikling er eit samarbeid mellom Utviklingsfondet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Noragric (ved Norges landbrukshøgskole) her i Norge, og seks partnerorganisasjonar i fem land i Sør. Dei to første norske deltakarane reise ut i januar i år (sjå forrige nummer av U-nytt), og eit par veker seinar kom dei fire første frå Sør. Det er Salome frå Tanzania, Doris frå Honduras, Viviane frå Namibia og Erandi frå Sri Lanka. I slutten av februar reise også to nye norske: Gry til Honduras og Heidi til Etiopia. Etter planen skal endå fire reise sørover og to til skal kome til oss i løpet av dei næraste to månadane. Deltakarane frå Sør skal delvis arbeide i Utviklingsfondet og Noragric, og delvis skal dei vere utplasserte på norske gardsbruk i sommarhalvåret. Informasjonsarbeid vil vere ein viktig del av oppgåvene deira, så dersom det er behov for besøk til forskjellige møte rundt omkring, er det berre å ta kontakt med Ola, som er koordinator for fredskorpsprogrammet hos Utviklingsfondet. Det nye fredskorpset Opp gjennom åra var det opprinnelege Fredskorpset som var ein del av NORAD gjenstand for til dels sterke diskusjonar. Tilhengarane var mange, men skepsisen til denne bistandsforma var aukande. I 1999 vedtok Stortinget å legge ned det gamle Fredskorpset og å opprette eit nytt. Dagens Fredskorps skil seg på ein del punkt frå det som dei fleste kjenner til. Den viktigaste forskjellen er nok at vi no også tek mot fredskorpsarar til Norge ikkje berre sender ut. Utvekslingstanken står langt sterkare enn i det opprinnelege Fredskorpset, og reflekterer nok både eit anna syn på utvikling og rett og slett at forholda i landa i sør har endra seg; Det finst i dag mange ungdommar der med god fagleg bakgrunn, men med behov for nye impulsar. Det å ta mot deltakarar frå Sør stiller på den andre sida nye krav til oss som «givarar» når det gjeld evne og vilje til å lære av andre. Ein annan forskjell frå «gamle dagar» er at dagens fredskorpsaktivitet går gjennom bedrifter, organisasjonar og andre som ønskjer å starte slik utveksling. Sjølve Fredskorpset fungerer berre som ein godkjennande instans som finansierer dei forskjellige prosjekta dersom dei oppfyller krava. Ola Relling 7

8 B-BLAD Returadresse: Utviklingsfondet Nedregate Oslo Vil du gi et lite ekstra bidrag? Ring givertelefonen vår , tast 1 for å bekrefte. Da har du gitt 100 kroner til Utviklingsfondet. Du betaler over telefonregningen din. Hver eneste krone er viktig for arbeidet vårt, og vi bli kjempeglade hvis du ringer når du har litt til overs. Abonnér på X! Økt handel = mindre sult? Torsdag 25. april arrangerer Utviklingsfondet en åpen konferanse der matsikkerhet i utviklingsland står i fokus. 12 av Utviklingsfondets partnerorganisasjoner vil være tilstede, og representanter for flere av dem vil innlede på seminarer eller sitte i panel for å kommentere innledninger. Her er noen smakebiter fra programmet: Økt handel = mindre sult? Innledere: Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsen (ikke bekreftet) og John Madely fra England som bl.a. har skrevet boka «Hungry for trade?» Tredjeverden magasinet X kommer med 6 nummer i året. Det har mye bra stoff om situasjonen i utviklingsland og forholdet Nord/Sør. Pris per år kr 195. Se internett eller ring Tilbaketrekking av søknad om genmodifisert mat I desember 2001 trakk Syngenta (tidligere Novartis) tilbake tre søknader om tillatelse til frambud av prosesserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser fra de tre genmodifiserte maistypene Bt11 søtmais, Bt11 åkermais og Bt176 Maximizer. Begrunnelsen for dette var at Syngenta nå vil konsentrere sin innsats i land som importerer mye mais og da særlig utviklingslandene. Søknadene har vært under behandling i Statens næringsmiddeltilsyn i tre år, bl.a. med risikovurdering i Statens næringsmiddeltilsyns Vitenskapskomité. Dette betyr at det fra nå av ikke er tillatt å framby noen næringsmidler på det norske markedet med innhold av genmodifisert materiale, idet ingen godkjenninger er gitt av SNT. Les mer på: Statens næringsmiddeltilsyn har egne temasider om genmat på Genmodifiserte organismer en farlig trussel eller et viktig redskap for å bekjempe sult? Innledere: bl.a. Neth Dano fra SEARICE (Filippinene). Matsikkerhet og matsuverenitet. Innleder: Paul Nicolson fra Via Campesina (Spania). Kommentarer fra partnerorganisasjoner. Fire parallelle seminarer med Utviklingsfondets partnerorganisasjoner fra Sri Lanka, Etiopia, Nicaragua og India. Hele programmet ligger ute Utviklingsfondets internettsider: på World Social Forum For andre år på rad ble World Social Forum (WSF) avholdt i Porto Alegre i Brasil. WSF er de sosiale bevegelsenes og frivillige organisasjonenes motrstykke til World Economic Forum som hvert år holdes for de mektigste næringslivslederne og politikerne. «En annen verden er mulig er mottoet til World Social Forum. Konferansen står for demokrati og mot en markedsliberalistisk politikk. Nærmere 1000 seminarer ble avholdt på de fire dagene konferasnsen varte. Utviklingsfondet og fire av våre partnerorganisasjoner var tilstede. Konferansen vil foregå på engelsk, men det vil være mulig å stille spørsmål og holde innlegg på norsk. Pris for deltakelse: 100 kroner. Påmelding til Utviklingsfondet (se nederst på siden for adresse, telefon og e-post). Plakat fra World Social Forum i Brasil Foto: Aksel Nærstad / Utviklingsfondet Utviklingsfondet er en frittstående bistandsorganisasjon, sprunget ut fra Framtiden i våre hender. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Nedregate 8, 0551 Oslo. Tlf: Faks: , Redaktør: Aksel Nærstad, e-post: internett:http://www.u-fondet.no/

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen. u-nytt nr. 3 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg

Styrken i små lån. God jul og godt nytt år! Vi ønsker deg U-NYTT 4 2006 Styrken i små lån Vi er stolte over å gratulere Muhammad Yunus og Grameen Bank med årets fredspris. Millionerav fattige i Bangladesh har kommet ut av fattigdom som følge av små lån. Grameen

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet U-NYTT 4 2003 God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks På verdens matdag den

Detaljer

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave

Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave U-NYTT 3 2004 Malawi: Afrikas varme hjerte Vannpumpe gir økt matproduksjon Lula: Kampen mot sult er min livsoppgave Konsensus? I forrige nummer av U-nytt snakket vi litt om Stortingsmelding 35, Utviklingsmeldingen.

Detaljer

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling

Klimaendringer i Sør: Villere og varmere vær. en trussel mot miljø og utvikling U u-nytt nr. 1 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimaendringer i Sør: en trussel mot miljø og utvikling Villere og varmere vær Forskerne er enige om at vi opplever reelle endringer i klima og at de

Detaljer

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8

Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro. Spire-bilag. s 5-8 U-NYTT 3 2005 Geiteoppdrett i Malawi En liten lomme likestilling Kremmeren i Opatoro Spire-bilag s 5-8 Spire Eiendomsrett for de fattige Norske myndigheter har tatt initiativ til at det skal dannes en

Detaljer

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat

Matkrisa. Klima. Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon. Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat u-nytt nr. 4 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Klima Hvorfor klimatoppmøtet i København er mer enn bare prat Matkrisa Sivilsamfunnet ber FAO støtte en bærekraftig matproduksjon leder: Til Utviklingsfondets

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap.

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap. LEIAR bistandsaktuelt GUATEMALA: 9/2003 Utgitt av NORAD juni Fagetat i støypeskeia 2003 Redningsmann i Abidjan? ABIDJAN (b-a): For andre gang er han innkalt og utpekt som landets redningsmann. Seydou Diarra

Detaljer

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake

Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake U-NYTT 2 2004 Fredsprosessen på Sri Lanka halter videre På kurs hos Manavodaya Nicaragua: Bøndene tar såkornet tilbake Ufullstendig om utvikling Regjeringen la frem en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk

Detaljer

Styrets beretning for 2012

Styrets beretning for 2012 ÅRSMELDING 2012 Styrets beretning for 2012 Virksomhetens art Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom

Detaljer

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning

Velkommen innbygger nummer sju milliard! Afar. Bildereportasje fra husdyrnomadene. Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning u-nytt nr. 1 2011 Et magasin fra Utviklingsfondet Velkommen innbygger nummer sju milliard! Hvorfor vi kan forvente en ny debatt om overbefolkning Afar Bildereportasje fra husdyrnomadene i Afar, Etiopia

Detaljer

Utviklingsfondets årsmelding 2009

Utviklingsfondets årsmelding 2009 Utviklingsfondets årsmelding 2009 SIDE 1 Forsiden: Møllekooperativ: Fasika Berhe leder et kvinnekooperativ i Werileke, i Tigray, nord i Etiopia. Kvinnegruppa mottok 15.000 kroner i støtte fra Utviklingsfondet

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell

4/august 2008. Nødhjelpsarbeidet i Burma. Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell Caritasinfo 4/august 2008 Nødhjelpsarbeidet i Burma Kvinner i kirken Rådsmøte Tro kan flytte fjell leder Kjære Caritasvenn, Nok en sommer er på hell og jeg prøver som du å komme i gang igjen, jeg tar fatt

Detaljer

Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert

Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert U-NYTT 4 2005 Norsk utviklingspolitikk verdensbankifisert Malawis onde sirkel av sult Kystaksjonen får skr yt Ny politisk kurs Regjeringen har staket ut en ny politisk kurs for Norges politikk overfor

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel UTVEIER Utgitt av ATTAC 1 2014 TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i

Detaljer

bistandsaktuelt hist og her både tematisk og geografisk, vil oppleve et større press, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Sigrun Møgedal.

bistandsaktuelt hist og her både tematisk og geografisk, vil oppleve et større press, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Sigrun Møgedal. Utgitt av NORAD mai 2001 NORSK FOLKEHJELP: Underskudd på 11 mill. kroner Den storstilte satsingen i Sør-Sudan er blant de programområder som vil bli berørt etter at Norsk Folkehjelp fikk et underskudd

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua

bistandsaktuelt For én dollar dagen Svindel og korrupsjon hindrer hjelpearbeid Falmet Ortega styrer Nicaragua bistandsaktuelt 5 nr juni 2009 NICARAGUA FOTO: KEVIN LAMARQUE/SCANPIX Falmet Ortega styrer Nicaragua Side 24-26 www.bistandsaktuelt.no For én dollar dagen Shahjahan og familien hans er blant 1,4 milliarder

Detaljer

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr

bistandsaktuelt Sørafrikansk kraftkrise gir trøbbel for naboland Steinrik nordmann i Bill Gates fotspor Gigant-plan for import endte som kyllingfôr 5 nr juni 2008 SKOG-MILLIARDENE Solheim på skogshopping i farlig terreng Side 13-16 FOTO: GUNNAR ZACHRISEN www..no Fremskrittspartiets formann er mer skeptisk til bistand enn de fleste norske politikere.

Detaljer

Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA

Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA Årgang 1, nummer 1 Mars 2005 Senter for lokal utvikling VISTA HERMOSA Snora er klippet. Senteret og barneskolen som innbyggerne i Tinn har vært med å samle inn penger til er offisielt åpnet. Innhold i

Detaljer

Innspill til Norges strategi for bærekraftig utvikling. Earth Charter Norge

Innspill til Norges strategi for bærekraftig utvikling. Earth Charter Norge Innspill til Norges strategi for bærekraftig utvikling Utarbeidet for Earth Charter Norge av Dr.ing. og filosof Leif-Runar Forsth Leder av Faggruppe for Etikk og lederskap Tekna Oslo avdeling 24.02.2014

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger

bistandsaktuelt På liv og død 3500 lokalt ansatte med svært ulike trygghetsordninger Utgitt av NORAD 20 00 februar TERJE RØD-LARSEN: Bistand smører Uten bistand ville støtten til fredsprosessen i Det palestinske området vært langt svakere, fastslår leder av FN-organisasjonen UNSCO Terje

Detaljer