LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2009 FORSVARETS FORUM NR 4 09 APRIL AKTUELT Foreslår feltimam SIDE 20 PORTRETT Terrorforskeren SIDE 44 MENINGER Nato 60 år SIDE 56 Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE Kr. 39,- ISSN X LEKSJONEN

2 annonser annonse Flytte - og lagertjenester inn og utland Bodø Norge Tlf: Faks: E-post: Spør oss om tilbud 2 APRIL 2009 F F APRIL

3 annonse F APRIL

4 Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN aktuelt Skal ta piratene i Somalia Andreas Carlhoff (21) og Magnus Iversen (23) skal til Somalia med fregatten Fridtjof Nansen. 22 Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS sport & friluft Klisterføre F tok befalskravet på klisterføre. 62 aktuelt Kadettene som ble generaler Disse seks kadettene fra samme årskull ble alle generaler. Og den ene ble forsvarssjef. 16 LUFT F-35 kommer General Charles R. Davis sier F-35 kommer APRIL 2009 F

5 innhold AKTUELT 10 Flyttes mot sin vilje 10 Dårlig mediedekning 10 Boligforvaltningen 12 Kutt i maten 20 Imamen kommer 22 Klar for piratjakt 26 Besøkte norske styrker 40 Flytter til Bergen TEKNIKK OG VITEN 48 Plugger fortene UTLAND 51 Konfliktfylte Uganda FORSIDEN: Norske ungdomspolitikere i Meymaneh i Afghanistan. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ MENINGER 13 Kommentar nå: Ivan Kristoffersen 15 Akkurat nå: Harald Sunde 43 Livet: Jens Brun-Pedersen 50 Utsyn: Mikael Holmström 56 Kronikk: Nato 60 år 61 TMO-kommentar: Ove Mørch SPORT OG FRILUFT 64 Fikset trugene KULTUR 66 Max erobrer verden redaksjonelt «DEI SOM TEK DEL I ORDSKIFTET OM AFGHANISTAN, MÅ VELJE SINE ORD SLIK AT SOLDA- TANE SKJØNAR AT VI ER STOLTE AV INNSATSEN DEIRA» Dei fortener støtte og respekt Sviktar vi dei soldatane Noreg sender til Afghanistan? Gjennom fleire avisartiklar har foreldre til norske soldatar fortalt at dei ikkje lenger snakkar om kvar sonen eller dottera gjer teneste. Folk i nærmiljøet har kome med negative utsegner, ytringar som klart er ei påkjenning. Difor er måten ordskiftet skjer på i tv, radio og aviser, viktig for korleis folk flest oppfattar norske soldatars innsats i det konfliktfylte landet og for soldatane sjølve. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har vore på ei rekke besøk til våre styrker i Afghanistan. Det har forsvarssjef Sverre Diesen òg. Slik vi skreiv i F tidlegare i år, har han faktisk feira jul i Afghanistan kvart år sidan han vart forsvarssjef. Dei to har på ein synleg måte vist soldatane våre si støtte. Sju ungdomspolitikarar vitja Afghanistan no i mars. Dei fleste vil lesarane kjenne att frå ein artikkelserie som stod i F i fjor. Ungdomsleiarane for de politiske partia som er representerte på Stortinget, var då intervjua etter at dei ein og ein hadde ein dag på Forsvarets operative hovudkvarter utanfor Stavanger. I år inviterte leiinga ved hovudkvarteret dei, i samarbeid med F, til å vitja dei norske soldatane i Afghanistan. Korleis dei opplevde det, kan du lese meir om i dette nummeret. Her vil eg berre hente fram eit sitat frå bloggen til Martin Henriksen, leiar i AUF: «Vi skal ha debatt. Men de som reiser på slike oppdrag, til leirene i Meymaneh, Masar-e-Sharif og Kabul, fortjener respekt og støtte. For uansett om gud er norsk, afghansk eller fantasi, må noen gjøre den jobben et politisk flertall hjemme i Norge har bestemt at de skal.» Det har Henriksen sjølvsagt heilt rett i. Nordmenn skal kunne diskutere korleis Noreg best kan bidra til ei betre framtid for det afghanske folket, innretninga på den militære innsatsen vår òg. Samstundes må politikarar, offiserar og andre som tek del i det offentlege ordskiftet, velje sine ord slik at soldatane skjønar at vi er stolte av innsatsen deira. Det har dei god grunn til å vente. FASTE SPALTER 11 Fire kjappe: Lasse Reiersen 44 Portrettet: Laila Bokhari 52 Forsvaret og jeg: Sylfest Lomheim 55 Miniportrettet: Kjetil Nilsen 60 Svar skyldig 65 Språkspalten 73 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 23. MARS Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra eieren, Forsvars sjefen. Bladet har som oppgave å for - midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: MEDLEM AV European Military Press Association F APRIL

6 sideblikk Avgang Afgha Det er ein typisk vêrdag på Bodø hovudflystasjon med dårleg sikt, vind og nedbør idet fire F-16-fly tek av med kurs for Afghanistan. For fotografen Trond Høyvik er det rutine å sjå norske fly med sørleg kurs, men det blir likevel spesielt kvar gong. Det er andre forhold der flya skal, men pilotane er profesjonelle og tenkjer nok ikkje over det på same måten som oss andre, meiner han. Bodøværing. Trond Høyvik er nær sagt fødd og oppvaksen inne på flystasjonen. Far var forsvarstilsett inne på området, medan mor arbeidde for vêrtenesta, som også høyrer til på stasjonen. Eg har alltid hatt fly rundt meg. Sidan eg starta i 1988, har eg vore innom Reitan, Kjevik og Andøya, men eg kom tilbake til Bodø i Dette er ein stor stasjon med mykje variert aktivitet, seier han. Dokumenterar. Høyvik hadde eineansvaret for store deler av fotograferinga då dåverande statsminister Kjell Magne Bondevik vinka farvel til F16-pilotar hausten Bilete av statsministeren blei via stor spalteplass i dei fleste avisene. På grunn av personvernet til pilotane var det berre eg som fekk koma tett innpå dei. Det var nok endå litt meir spesielt å senda flya 6 APRIL 2009 F

7 nistan FOTOGRAFEN TROND HØYVIK (41) Fotograf i Forsvaret sidan Jobbar i dag på Bodø hovudflystasjon. Det er alltid spesielt å senda fly ut i internasjonale operasjonar, seier Trond Høyvik. sørover det året, fortel han. Gjennom året blir det nokre flygeturar på luftfotografen. Russaravskjeringar skal dokumenterast, og fotografia skal redigerast og distribuerast. Me leverer hovudsakleg internt i systemet, men det går og ut ein del bilete til media. Auke. Høyvik har hjelp av ein fotolærling på fotoavdelinga. Dei formidlar og andre foto som kjem inn til avdelinga. Etter - spørselen skal visst ha auka dei siste åra. Då eg byrja i bransjen, var den kalde krigen på randen, og ei roleg periode venta. Med det aktivitetsnivået som er i dag, er det mykje meir arbeid. Det er mykje som skjer inn på stasjonen her, forklarar 41-åringen, før sju svenske JAS Gripen-fly på øving Cold Response landar på rulle - bana. VIDAR HOPE F APRIL

8 nyhetsbildet PÅ UNDERVANNSTUR. Jeg husker godt hva slags bil det var. Det sier dykker og nestkommanderende på Kystvaktskipet Tor, Anders Krakstad. Sammen med Stefan Hernes fra Kystvakta poserte Krakstad velvillig bak rattet i en Golf Cabriolet én av sju biler stjålet fra 1999 til Bilvrakene ble funnet på bunnen av Etnefjorden i mars og hevet med hjelp KV Tor. To dykkere fra skipet jobbet under vann sammen med to dykkere fra Dykker og froskemannskolen i Bergen. Utreder Tony Eide (44) i Gjensidige tror det dreier seg om forsikringssvindel. Og Kystvakta kan bli forespurt om å bistå senere, for det er indikasjoner på at flere biler ligger på bunnen av fjorden. Dette er et godt eksempel på hva Kystvakta kan bidra med. Vi er primært til for å yte tjenester til det sivile samfunn, politi og tollvesen, sier kapteinløytnant og skipssjef på KV Tor, Roger Hoel. KV Tor har seks vernepliktige, fire offiserer og fire sivilt ansatte ombord. Vi er evig takknemmelig for den jobben Forsvaret har gjort i forbindelse med hevingen, sier utreder Tony Eide. Foto: KYSTVAKTA 20 år siden 50 år siden 8 Å arrangere OL uten Forsvaret er teoretisk mulig, men det vil bli langt dyrere og vanskeligere, fastslo forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Forsvaret har generelt en tendens til å bli brukt i slike sammenhenger bare når det oppstår vanskelige situasjoner for arrangementet. Vi vil i planleggingen av OL legge opp til at Forsvaret får mest mulig igjen for sin innsats, sa OL-direktør Petter Rønningen. Etter en omflakkende tilværelse i leiegårder i Oslo sentrum ble det bestemt at Etterretningsstaben- og administrasjonen i Forsvarets overkommando skulle samles i Lutvann leir kvadratmeter skulle bygges ut for å gi plass til i alt 300 arbeidsplasser. Planlagt byggestart ble fastsatt til APRIL 2009 F FAKSIMILE: FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 8, 15. april 1989 Mange soldater som fikk forhøyet familietillegg, fikk sine økonomiske vanskeligheter økt etter at familietilleggssatsene steg høsten Det fortalte løytnant Jens Nickelsen i Forsvarets velferdstjeneste til Mannskapsavisa. Dersom en soldat for eksempel hadde kone og ett barn, kunne han heve 630 kroner (300 for kona, 120 for barnet pluss 50 prosents forhøyelse). Et tillitsmannsutvalg i handelsfåten ga et stadig tilbakevendende problem, behandling av uro-momenter FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 7, 6. april 1959 blant mannskapene, en ny løsning. På eget initiativ behandlet utvalget oppførselen til en matros og oppfordret ham til å si opp. Det er klart at tillitsmannsutvalgene i Marinen kunne spille den samme rolle når det gjelder selvjustis blant våre mannskaper, sa velferdsoffiser i MOK Gunnar Andersen.

9 dette skjer april MØTER & SEMINARER 3-4/4: Nato-toppmøte i Strasbourg. 20/4: Brigader Geir Holmenes i Oslo Militære Samfund om Forsvaret som kulturbærer /4: Sivilmilitært kontaktmøte på Svalbard. 22/4: Forsvarets forsknings - institutts (FFI) vårkonferanse om nettverksbasert krigføring på Kjeller /4: Heimevernets landsrådsmøte i Oslo /4: Brig N veteranfor - bundet landsmøte i Oslo. 28/4: FFI-forum i Oslo Militære Samfund om ikkespredning av kjernevåpenteknologi /4: Sentralt totalforsvarsforum i Asker. MØNSTRING: Paradestyrken marsjerer langs Infanteriveien på Setermoen Foto: BIRGER HANSEN Veteraner søker president Brigaden i Nord-Norge veteranforbundet har landsmøte i Oslo siste helga i april. Der skal de prøve å velge ny president. KULTUR 3/4: Rock mot rus på Andenes med Forsvarets musikkorps Nord-Norge og Kompani /4: Kammerkonsert, Vin og Latin, på Dokkhuset med Luftforsvarsmusikken i Trondheim. 23/4: Ønskekonsert med Stabsmusikken på Ridehuset, Akershus festning. Vi har ikke hatt president siste året, sier visepresident Tore Kulsli, som har fungert i vervet som leder av det snart seks år gamle forbundet, godt støttet av sekretariatsleder Johannes Irgens. Det er personell fra den gamle brigaden fra 1953 til den ble nedlagt i 1996 som er medlemmer i forbundet. Her var unge mennesker innom. Men de som har vært i den nyere Brigade Nord, blir ikke stengt ute. Også tysklandsveteraner får være med, fordi. Vi er bare rundt 400 medlemmer fordelt på seks lokalforeninger. Midt-Troms er naturlig størst, mens Rogaland og Nord- Trøndelag kanskje er mest aktive, antyder trønderen Kulsli. Han er pensjonert oberstløytnant og har tre perioder bak seg i brigaden. Han synes det er hyggelig at menige soldater fra brigadens ungdom har engasjert seg, for befalsforeninger er det nok av, som han sier det. Målet er å ivareta historien til brigaden. Det gjøres blant annet ved stevner, møter og utstillinger. Og en avis som kommer ut tre-fire ganger i året. I tillegg er det to saker forbundet jobber med, og det er Verne dyktighetsmedaljen til dem som var inne før 1982, samt en minnemedalje for dem som har vært i brigaden. Foruten å velge ny ledelse, vil landsmøtet på Lutvann omfatte et foredrag av oberstløytnant Morten Jensen, som var norsk sjef i Maymaneh sist høst. Anslagsvis 20 representanter er ventet til landsmøtet april. TORBJØRN LØVLAND IDRETT 15-18/4: Vinteridrettsuka (Militært NM) på Bardufoss, med patruljeløp, skiskyting. Lørdag: Oberst Ole Reistads minneløp fra Setermoen til Bardufoss /4: Militært NM Marine tre- og femkamp på Haakonsvern. ANDRE BEGIVENHETER /4: Statsråden holder foredrag på Nato Defence College i Roma 25-30/4: Øvelse Faryab i Troms. NB! veterantur til Normandie eller Walcheren. Søknad innen 15. april sendes til Dersom du er vernepliktig inne til førstegangstjeneste, kan du søke om å bli med på Fs F APRIL

10 2 norske offiserer deltok fem dager i mars på øvelse Key Resolve i Sør- Korea. Dette er første gang etter Koreakrigen at Norge er representert på en øvelse i området, som fortsatt lever med en våpenhvile fra Vi deltok i en papirøvelse som involverte det koreanske og amerikanske ledelseselementet, sier oberstløytnant Svend Svensson ved Forsvarets stabsskole. De norske og kanadiske offiserene deltok i et multinasjonalt koordineringssenter med oppgave å planlegge integrering av nasjonenes respektive tenkte styrkebidrag i koalisjonen ved en eventuell krig i Korea. 17 tall varslere tok kontakt med Forsvarets sentrale varslingskanal i fjor. Den ble opprettet 1. Januar i fjor og administreres av forsvarssjefens internrevisjon som også utreder sakene. Alvorlighetsgraden på mottatte varsler varierer og omfatter alt fra mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med økonomi og anskaffelser, kjøp og salg av boliger, privat bruk av Forsvarets eiendom og til vanskelige personalsaker, sier Lene Svenne som er avdelingsdirektør i Internrevisjonen. Sentral varslingskanal jobber med å etablere en ressursgruppe der det inngår helsepersonell som lege, psykolog og prest, som både skal bistå med kartlegging og avklaring av saker, samt bidra til å finne helhetlige løsninger. 39 soldater har rapportert helseplager etter skyting med HK 416. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har derfor igangsatt tester for å finne årsaken til plagene som har oppstått etter bruk av våpenet. Vi har testet kruttgassene og partikler fra ulike typer ammunisjon og i hvilken grad skytteren blir utsatt for disse ved bruk av HK 416, forteller prosjektleder Kjetil Longva. FFI jobber hovedsaklig ut fra tre teorier. Soldatene kan ha fått helseplager som følge av avgasser og partikler i den blyfrie ammunisjonen. Den andre teorien er at våpenets utforming gjør at skytteren blir eksponert for disse gassene. Men det kan også ha sammenheng med ventilasjonen på skytebanene. Konklusjonene fra FFI skal presenteres for forsvarsledelsen i midten av april årsverk er rammen til Forsvarets logistikkorganisasjon. Den har nærmest vært hellig, men nå har departementet og Forsvarsstaben gitt en åpning for en justering dersom dette blir totaløkonomisk lønnsomt. Noe arbeid har jo vært satt bort til sivile eller at vi har leid inn hjelp. Denne bortsettingen kan vi redusere ved å øke den faste bemanningen noe, sier oberst Trond Kotte, sjef virksomhetsstyring i Flo-staben. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Dårlig mediedekning Norske mediers dekning av Afghanistan er alt for dårlig. Det sier journalist i TV2 Gerhard Helskog (bildet). Han var programleder og ordstyrer for partilederdebatten som ble arrangert i Mazar-e-Sharif i mars. Redigerte utgaver ble sendt på TV2s Tabloid og i Nyhetskanalen. Fraværende. Manglende tilstedeværelse er selvsagt et økonomisk spørsmål, og noen vil også sikkert Flyttes mot sin vilje Drøyt 20 soldater bruker tjenestetiden til å hjelpe Forsvaret med å taste inn persondata. Uholdbart, sier tillitsvalgte. Nødvendig, mener forsvarssjefen. Jeg føler meg som en kasteball, sier menig Peder Thorstensen. Han har blitt sendt fra Bardufoss til Oslo til Kongsberg til Stavanger. Vi møter 20 år gamle Peder Thorstensen fra Tønsberg i en nærmest folketom kaserne på Heistadmoen. Han forteller om sin opplevelse av en tjenestetid som startet positivt, men som etter hvert ble et kjedsommelig, og ikke minst, ensomt kapittel. De siste månedene har han tastet inn persondata gjennom LOS-programmet et program som har til hensikt å samle informasjon til Forsvarets fellessystemer. Innstillingen jeg hadde til Forsvaret, var veldig positiv. Hvis jeg hadde gjennomført en givende førstegangstjeneste, kunne jeg gjerne tenkt å jobbe videre i Forsvaret. Nå er det uaktuelt, sier han. Ville til Bardufoss. Knapt to måneder tjenestegjorde Thorstensen i Bardufoss før han ble beordret sørover. Jeg hadde gledet meg til å holde på med biler og være ute i felten. En dag ble jeg beordret til Oslo for å jobbe med et dataprosjekt, forteller han. Oppholdet i Oslo ble kortvarig, og snart ble han sendt til Heistadmoen utenfor Kongsberg hvor Forsvaret hadde bruk for én vernepliktig. Etter arbeidsdagen er det fullstendig mangel på velferds- og aktivitetstilbud, sier han. Thorstensen delte den store leiren med et knippe HV-soldater og én kokkelærling. Bortsett fra at jeg gikk i uniform fantes ikke opplegget her militært. Jeg kunne like gjerne vært hjemme og jobbet. Thorstensen tilbrakte drøyt fire måneder i leiren utenfor Kongsberg. I mars ble han sendt til Stavanger, for å gjøre de samme arbeidsoppgavene der. Nå ønsker han derimot å bli dimittert. peke på sikkerheten, men jeg mener at både fjernsyn og de største norske avisene selvsagt skulle hatt faste korrespondenter i Kabul. Norge deltar i krigslignende operasjoner og flere hundre nordmenn våger livet her. Dersom man skal speile helheten og virkelig få innsikt i hva som skjer, må man ha noen på stedet. Det holder ikke med sporadiske besøk en gang i ny og ne, sier han. Viktig. Selv kan han ikke av praktiske årsaker ta en periode i Kabul. Ingen militær oppgave. Ifølge Steffen Rogstad som er landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet, de vernepliktiges interesseorganisasjon er ikke situasjonen til Peder Thorstensen uvanlig. Forsvaret bruker, som F skrev før jul, rundt 20 vernepliktige til «tastetjeneste». Rogstad forteller at Tillitsmannsordingen har mottatt flere klager på e-post og telefon på grunn av det soldatene opplever som en meningsløs tjeneste. Vi har fått uvanlig mange direkte henvendelser fra soldater som har vært i LOS-programmet, og som er misfornøyd med tjenesten, sier han. Dette er ikke en jobb som vernepliktige skal utføre det er en rent sivil jobb. Verneplikten skal være en utdanning til å forsvare Norge i framtiden, fastslår Rogstad. Han mener prosjektet svekker omdømmet til Forsvaret blant de vernepliktige. Det tror han kan få uheldige konsekvenser for fremtiden. Verneplikten skal være en rekrutteringsbase for at folk skal fortsette i Forsvaret. Det kan slå negativt ut når de vernepliktige må gjennomføre en tjeneste de opplever som lite relevant. «Ekstraordinær situasjon». De landstillitsvalgte i TMO har tidligere vært i møter med forsvarssjefen om bruken av soldater for å registrere data. Foreløpig har de ikke fått gjennomslag for sine argumenter. I tilsvar til de tillitsvalgte skriver Sverre Diesen at det er nødvendig å bruke vernepliktige til jobben med etterregistrering av data for å løse en «ekstraordinær situasjon». Hvor lenge programmet 10 APRIL 2009 F

11 Jeg kan ikke ta med kone og tre unger. Men jeg vet at det er mange erfarne og dyktige journalister som ville grepet sjansen dersom en redaksjonsledelse ville satse ressurser på dette. Hva synes du selv om debatten med ungdomspolitikerne? Jeg er meget godt fornøyd. Det var unge reflekterte debattanter med tydelige meninger. Jeg er også veldig glad for at soldater stilte opp og kom med konkrete spørsmål. Jeg har stor respekt for de soldatene som tjenestegjør i Afghanistan. En fri og kritisk debatt om deres situasjon og muligheten til å løse det oppdraget de har er viktig, sier TV2s Gerhard Helskog. Les mer om ungdomspolitikernes Afghanistan-besøk på sidene ERLING EIKLI Ta kontakt. Forsvaret kommer ikke til å gjennomføre systematisk helseundersøkelse av teknikere eller operatører som har arbeidet med radar. Dersom enkeltpersoner mener å ha pådratt seg sykdom som følge av kraftig radarstråling, oppfordres de til å kontakte Forsvarets sanitet/nasjonal militiærmedisinsk poliklinikk. Les mer på Foto: ARNE FLAATEN kjappe Bolig- 4 om: forvaltningen Navn: Lasse Reiersen (51) Stilling: Kommandørkaptein og sjef Forsvarets boligtjeneste Aktuell: Ledet arbeidsgruppe bolig - forvaltning Hvorfor foreslås det at Forsvarsbygg overtar bolig og kvarter - siste bit av eiendomsforvaltningen i Forsvaret? Vi ønsker lik forvaltning av kvarter og bolig. Derfor foreslår arbeidsgruppa at Forsvarsbygg overtar forvaltningsansvaret, både for boligene og disse forlegningene i forbindelse med tilbakeføring av de regionale støttefunksjonene fra kommende årsskifte. I dag administreres dette av Forsvarets logistikkorganisasjon. ENSOMT: Peder Thorstensen har blitt sendt fra Bardufoss til Oslo til Heistadmoen til Madla. Bildet er tatt på Heistadmoen. Faksimilen til høyre er hentet fra F nr Berører dette mange? Det er snakk om rundt 2400 leiligheter. I tillegg omlag 5500 hybler og messerom, spredt over hele landet. 30 prosent er bebodd av pendlere, fastboende yngre befal eller grenaderer. Resten er gjesterom for mer tilfeldig bruk ved trening, øvelser og kurs. vil vare er uvisst, men trolig vil det i hvert fall vare ut året. Rogstad håper at ordningen snart er over. Vi jobber med en langsiktig plan for at de vernepliktige skal slippe denne type tjeneste. I det minste bør de som gjør jobben melde seg frivillig. I tillegg bør de ha en fullstendig stillingsbeskrivelse, sier han. Beklagelig. Ifølge seniorrådgiver i Flo-stab, Knut Elstad, er flertallet av soldatene fornøyde med tjenesten de har hatt gjennom LOS-programmet. Han mener de vernepliktige får nyttig kompetanse som de vil få bruk for i fremtiden og at de gjør en uvurderlig innsats, i tillegg er det flere som har utrykt at de vil fortsette med å jobbe i Forsvaret etter at vernepliktstiden er over. Likevel forteller han at ikke alle har vært like tilfredse med tastetjenesten: Det er selvfølgelig beklagelig. I utgangspunktet har vi ønsket at det bare skal være frivillige som deltar i dette programmet. Men hvordan det har blitt håndtert nedover i forsvarsavdelingene, det er vanskelig å si, forteller Elstad. Soldatene spres. Major Sten Rune Karlsen, som er ansvarlig for forvaltningen av soldatene i LOSprogrammet, forteller at det har vært problemer med blant annet utplasseringen av soldatene. Han forstår at noen av soldatene kan oppleve situasjonen som vanskelig. Vi gjør vårt beste for å forvalte soldatene på en skikkelig måte. Men de blir spredt i alle retninger, noe som er en stor utfordring oss, sier Karlsen. Han understreker at det er troppssjef eller nærmeste foresatte ved leiren som har ansvaret for den daglige oppfølgingen av soldatene. ØYVIND FØRLAND OLSEN Foto: ARNE FLAATEN Under 40. Verneplikts undersøkelsen fra 2008 viser at elleve prosent av soldatene mener kjedelige arbeidsoppgaver gjør førstegangstjenesten dårligere. Det tilsvarer en økning på fire prosent fra I tillegg mener bare 39,3 prosent av de spurte at de utfører meningsfylte arbeidsoppgaver. Så hver enkelt leietaker må i fram - tida forholde seg til Forsvarsbygg? Vi anbefaler at all eiendomsforvaltning og utleievirksomhet gjøres av Forsvars - bygg. Men selv om avdelingene forholder seg til Forsvarsbygg, skal kapasiteten styres av avdelingene som i dag. Nøklene til disse boenhetene vil være hos en representant for Forsvarsbygg, som overtar bolig- og kvarterkontorene. Det kan bety redusert bemanning i den regionale støttefunksjon (RSF). Hva slags praktisk betydning får dette for hver enkelt leietager? Ikke annet enn at leiekontrakten skrives med Forsvarsbygg. Som følge av dette skal leiesatsene ikke stige, fordi bolig - policyen settes av Forsvaret. Husleie - inntektene samsvarer nok ikke med de reelle kostnadene, derfor betaler Forsvaret kostnadene for disse forlegningene. TORBJØRN LØVLAND F APRIL

12 Fakta Disse messene får kutt i tilbudet: Kjeller, Sessvollmoen, Heistadmoen, Rygge, Lutvann, Linderud, Mågerø og Gardermoen. Visste du? Kostøre er det beløpet Forsvaret kan bruke per ansatt per dag for å servere fire måltider: frokost, lunsj, middag og kveldsmat. NEI TIL EGGERØRE: Hanne Holen poserer på kjøkkenet på Sessvollmoen men bildet er tatt uka før kuttene i mattilbudet ble iverksatt. Nå er i hvert fall tre av Åtte av Forsvarets messer i Oslo-området har redusert sitt mattilbud. Må kutte i maten Årsaken er at Base Viken måtte kutte kostøret til 74 kroner. Av disse kronene går 7,40 til «non-food», som for eksempel tannpirkere, servietter, bestikk plastfolie og såpe. Det betyr at 66,60 kroner gjenstår, det messene kan bruke til mat for hver enkelte. Avdelingen for forpleining i Flo Produksjon anbefalte at kostøret ble økt med 13,30 kroner til 83,30 kroner. Det fikk de ikke gehør for. Tallet var basert på opplysninger fra Vernepliktsverket og tok hensyn til blant annet prisøkning. Men fagmyndigheten ble overprøvd av økonomiseksjonen i Forsvarsstaben, sier prosessleder Hans Erik Rønning. Frykter konsekvenser. I messa på Sessvollmoen serveres det ikke lenger varm mat til lunsj. Det blir mindre frukt. Ingen jus. Og ikke Nugatti. Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo), som drifter messa, har rett og slett ikke råd. Du kan ikke få alt mulig for 66 kroner dagen, sier kjøkkensjef Hanne Holen. Hun forteller at en konsekvens er at tilbudet til soldatene blir dårligere. En annen er at belastningen på de ansatte på kjøkkenet blir større. Vi får ikke lenger ferdigskjært pålegg eller frukt. Det betyr at vi må lage mer mat fra bunn av. Jeg er redd det vil føre til sykemeldinger. «FAGMYNDIG- HETEN BLE OVERPRØVD AV ØKONOMI- SEKSJONEN I FORSVARS- STABEN» HANS ERIK RØNNING, PROSESSLEDER Ikke enige. Oberst Morten Sannes i plan- og økonomiseksjonen i Forsvarsstaben mener kostøret på 74 kroner ble iverksatt i tråd med Flos egne ønsker: De foreslo 74 kroner da leveranseavtalene ble forhandlet, og satsen kan justeres i tråd med prisstigningen. Lokalt kan de også legge på inntil 15 prosent ved øvelser og høytid, men vi aksepterer ikke at dette bakes inn som et generelt tillegg, slik de ba om. Det er ikke vår oppgave å omforhandle et forhold mellom Flo og kundene, sier oberst Sandnes. Vi er uenige om denne 15-prosenten og har sendt et brev der vi påpeker at kostøret ikke er forsvarlig. Seks prosent økning i år oppveier ikke prisstigningen på matvarer, og vi må huske på at de fleste kjøkken i fjor gikk med underskudd, sier seniorkonsulent Bernt Brennevann i Flo Systemstyring. 12 APRIL 2009 F

13 fatene borte, deriblant fatet med eggerøre. Til neste år har de foreslått et kostøre på drøyt 89 kroner, der den omstridte 15-prosenten er bakt inn. Spiser ikke. Viggo Kristiansen, som er kontorsjef for forpleining i Flo base Troms/Finnmark, mener at det er de som dropper måltider i messene, som har gjort at det er mulig å holde et kostøre på bare 74 kroner dagen. I fjor gikk kjøkkendriften i nord med et underskudd på rundt fem millioner kroner, som Hærens styrker valgte å dekke inn. Nå vurderer de å gjøre som base Viken. Anslag viser at tre av fire møter til frokost, og nesten 100 prosent til lunsj. Men mange soldater lar være å spise middag og kvelds i messa, og det er de som ikke spiser, som gjør det mulig å holde et så lavt kostøre, sier Kristiansen. Fjordlands. Erling Bottolfs, som er forpleiningsansvarlig i base Øster - dalen, sier det praktiseres en lite nøyaktig innmelding av spisegjester Reagerer. Soldatenes tillitsvalgte er svært kritiske til kuttene. Vi mener kostøret er for lavt i utgangspunktet. Nå har det blitt en komplisert tallkrig mellom Flo og Forsvarsstaben som går ut over soldatene i form av et redusert tilbud, sier landstillitsvalgt Steffen Rogstad. Også Befalets fellesorganisasjon reagerer. Det kan ikke være slik at man skal skyve tusenvis av mannskaper og befal foran seg i en intern kamp om ressurser, skriver områdetillitsvalgt Torbjørn Liestøl på BFO sine nettsider. til måltidene, og at noe nok kunne vært spart inn fordi det iblant lages for mye mat. Midt-Norge har et høyere kostøre enn resten av landet på grunn av et prøveprosjekt med økologiske matvarer, og på Haakonsvern blir det heller ingen kutt fordi den regionale forvaltningen er skilt ut fra Flo. Reduksjonene i mattilbudet kommer i første rekke ved de åtte kjøkkenene i Oslo-området. Forpleiningssjef Roger Røsnes i Base Viken forteller at Operasjon Grønn Bølge, som ble innført for bare få år siden, reduseres. Det blir ikke servert frukt til lunsj og kvelds. Han frykter også at det fjerde måltidet kan bli borte, og der det er få spisegjester igjen i helgene, kan Fjordlands-produkter bli en erstatning for et måltid. Soldater og befal. På Sessvollmoen forteller Hanne Holen at det i realiteten er basens mange kursdeltakere som kjøkkenet får mer penger for å lage mat til enn soldater som har gjort det mulig å holde det lave kost - øret. Uten kursdeltakerne ville vi gått med dundrende underskudd. Hva blir konsekvensene for soldatene nå? Ingen kommer til å sulte. Sånn sett er det ingen krise, men jeg er ikke spesielt glad for det. Jeg ville helst beholdt mattilbudet som det er i dag, sier Holen. Hun forteller at de har fått mange reaksjoner på at tilbudet reduseres. Fra de ansatte på kjøkkenet? Nei, de stiller seg bak kuttene og skal gjøre det beste ut av det. De skjønner at Forsvaret må spare penger. Det er soldater og kanskje spesielt befal som reagerer. TORBJØRN LØVLAND OLE KÅRE EIDE Foto: ARNE FLAATEN kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang tidligere redaktør i Nordlys, Ivan Kristoffersen. Vi vet at nød og klimaproblemer skaper kriser, skriver Ivan Kristoffersen. Kald krig om olje? «Oljefunn og grensekrenkelse fører til full krig.» Det skriver Forsvarets forum i marsnummeret i forbindelse med omtalen av øvelse Cold Response. Kilden er prosjektleder Lars Petter Kolle ved Fellesoperativt hovedkvarter. Han forteller at framtidsbildet er en krig etter at et land har tatt seg til rette der det er rike oljeforekomster. «Cold Response har ingen tilknytning til noen virkelig situasjon,» forsikrer Kolle, men han legger til: «... selv om det selvsagt er noen likhetstrekk.» Vi vet at oljenød, stigende gasspriser, miljøproblemer og klima, målt i is-smelting og nye seilingsruter gjennom Polhavet, skaper utfordringer for de arktiske kyststater. Det vil si Russland, USA, Canada, Danmark-Grønland, Island, Færøyene og Norge og deres evne til mellomfolkelig samarbeid. Arktiske stater har grensetvister seg i mellom. Det hersker uenighet om rettsregler for gjennomfart og skattlegging. Norge og Russland har i snart 40 år forhandlet om en grenselinje for sokkel og hav mellom de to land i Barentshavet. USA og Canada krangler om havgrenser og rettsreglene. Canada og Danmark er rykende uenige om en liten forblåst ishavsøy. Men ingen av disse tvister kan løses med militære midler. «FÅ ANDRE STEDER ER FORUT- SETNINGENE FOR SAMARBEID OM RESSURSENE SÅ STERKT TIL STEDE SOM NETTOPP I NORD» På Grønland i fjor undertegnet de arktiske statene den såkalte Ilulissat-erklæringen. Den slår fast at folkerettens regler skal gjelde for grensedragninger i sokkel og hav opp til Nordpolen. Derfor vil tvister og krav bli brakt inn for FNs kommisjon for internasjonal havrett (UNCLOS), i neste omgang til Den internasjonale domstol. Hvis en militær konflikt bryter ut, kan krigen bli utkjempet mellom Natoland som deltar i øvelse Cold Response. Da vil alliansen få hendene fulle, mer med diplomati enn militære midler. Men få andre steder i verden er de politiske og folkerettslige forutsetningene for samarbeid om ressursene så sterkt til stede som nettopp i nord. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har sagt at evnen til overvåking, søk, redning og oljevern er sentrale oppgaver for et moderne forsvar. Det er derfor oppsiktsvekkende hvis den politiske ledelse har godkjent at Forsvaret inviterer styrker fra flere Nato-land for å delta i en krigsøvelse om ressursene. Det er i beste fall en opptrapping, i verste fall en krigsforberedelse i god avstand fra norsk politisk virkelighet. I spennet mellom kanonbåter og politiske løsninger ligger balansegangen, politikken, diplomatiet og krisehandteringen. Det er Norges store sjanse til å bidra til en avspent situasjon i norske nærområder. F APRIL

14 HÅPLØST: Det holder ikke å måtte bruke Posten for å søke jobb i 2009, mener Jofred Nesje. Foto: ARNE FLAATEN Jofred Nesje hadde tenkt å søke en IT-stilling i Forsvaret. Men det var før han oppdaget at søknaden ikke kunne sendes elektronisk. Det at man må sende søknad med vanlig post, bygger opp under alle negative forestillinger om at Forsvaret lever i en annen tid enn resten av samfunnet. Har de ikke pc med Internett? Kanskje har det ikke skjedd så mye siden jeg avtjente verneplikten i Garden i 1979? spør Nesje, og betegner Forsvaret som håpløst gammeldags. Unødvendig papirbruk. Han har sendt mange elektroniske jobbsøknader etter at den forrige arbeidsgiveren hans gikk konkurs før jul. Og Nesje kjenner ikke til en eneste seriøs arbeidsgiver som ikke er i stand til å motta en søknad på e-post. Bortsett fra Forsvaret, da. Forsvaret avkrever også bekreftede kopier av attester og vitnemål. Når man vet hvor lett det er å forfalske slikt, burde det være tilstrekkelig at de som blir innkalt til intervju tar med seg sine originalpapirer, sier Nesje. Han leverte ingen søknad. Mangler dataverktøyet. Informasjonssjef Per Anders Bjørklund i Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) innrømmer at Forsvaret og IKTtjenesten i særdeleshet har et problem: Vi prøver å framstå som en høyteknologisk bedrift, og en attraktiv arbeidsplass bør kunne ta i mot elektronisk jobbsøknad. Men vi har ikke på plass det nødvendige dataverk - tøyet. Jeg har imidlertid tatt et initiativ i Flo for å se på mulighetene for å bedre kvaliteten på søknadsprosedyrene, sier Bjørklund. Noe bedre i nord. I Flo Base Troms/Finnmark har de i frustrasjon gått et betydelig skitt lengre. Etter at et sivilt firma ble engasjert i fjor, sendes alle søknader elektronisk ved at søkerne registrerer seg selv på «www.jobbnorge.no». I mange år har det vært planer om elektronisk jobbsøking. Men ingenting skjedde, og jeg ble så oppgitt over situasjonen at jeg til slutt fikk godkjenning fra Forsvarets personelltjenester (FPT) på ekstern hjelp ble kontaktet, og i august i fjor var vi i gang med elektronisk søking, forteller kontorsjef Gerd Sollid i Flo base Troms/Finnmark. Hun beskriver den nye hverdagen som helt fantastisk, selv om søkerne som før må levere papirkopier av vitnemål og attester. Uviss tidshorisont. Oberst Anders Lundesgaard i FPT sier de har et mål om elektroniske søknader i Forsvaret, men han tør ikke antyde noen dato. Én endring er det imidlertid etter 1979: De aller fleste ledige stillinger kunngjøres på selv om det ikke kan søkes derfra. Det er ikke vanskelig å være enig med Nesje om at Forsvaret er håpløst gammeldags på dette feltet, innrømmer informasjonsrådgiver June-Elin Ludvigsen i FPT. Hva er forresten en bekreftet kopi? Kopi bekreftet av et autorisert kontor. Og hva er et autorisert kontor? Tidligere var det i alle fall et offentlig kontor, prest, lensmann eller Forsvaret, i alle fall noen som kan bekrefte at kopien ikke er forfalsket, ler June-Elin Ludviksen. TORBJØRN LØVLAND 14 APRIL 2009 F

15 akkurat nå Unik øvelse Det er betydelig internasjonalt format over en øvelse hvor 7500 soldater fra 14 nasjoner trener sammen. Dette gjøres for å styrke de nasjonale forsvar og for å dyktiggjøre seg i allierte operasjoner utenlands. Etter hvert som jeg snakker med representanter fra deltakende land, får jeg stadig bedre grunnlag for å hevde at årets store vinterøvelse på norsk territorium er viktig. For våre venner og allierte og for oss. Scenarioet som ble skrevet for øvelse Cold Response 2009 i Nord-Norge handlet om at allierte styrker måtte rykke inn i et konfliktområde, og bruke militær makt for å presse ut en okkupant fra et fiktivt land. Soldatene ble øvet i de ferdighetene de må mestre i en krigssituasjon, men også hvordan de skal håndtere demonstrasjoner og trusler kjent fra geriljakrigføring og opprørsbekjempelse, som veibomber og snikskyttere. Av Harald Sunde Generalløytnant, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Den årlige vinterøvelsen på nordnorsk territorium er unik i sitt slag. Det skyldes ikke bare den store samlingen av militære styrker, men først og fremst høye fjell, dyp snø, opprørt hav og ville luftkast. Rasfare, vanskelige ferdselsforhold og kulde. Påtvunget venting og naturgitte utsettelser av planer og operasjoner. Under slike rammebetingelser får man øvet soldater på enkeltmannsnivå, men også utviklet offiserer i ledelsen av avdelingene. Spør bare britene. De har kjempet i 50 varmegrader i Afghanistan, men fremhever likevel øvelsene i Norge som vesentlige for å beholde og utvikle evnen til å drive kampoperasjoner. De sier at operasjonene her har fungert slik de ønsket, fordi de har lært seg å tenke på og disponere sine soldater under ekstreme forhold i Norge. Eller danske styrker, som bruker øvelsen i år som den store utfordringen før de «ØVELSEN I NORGE REDDER DANSKE LIV PÅ SLAG- MARKEN» drar til Afghanistan. De stikker det ikke under en stol: øvelsen i Norge redder danske liv på slagmarken. Noe annet som er unikt i Norge, er at styrkene får øve i sivile områder. De rykker frem langs E6, ferdes på privat mark, og må ta mange av de samme hensynene som de vil måtte gjøre om de blir stasjonert i Afghanistan eller andre steder. Øvelser som Cold Respons 2009 er viktige arenaer for å oppnå og opprettholde de nødvendige militære kvalifikasjoner. Forsvaret opererer hver dag til lands, til vanns og i luften for å gjøre Norge sikrere, nasjonalt og i utlandet. Militære styrkers øvelser med krevende scenarioer og utfordrende klimatiske forhold er for Norge og andre nasjoner nødvendige for evnen til å sikre den freden vi nyter i størstedelen av Europa i dag. klipp Satsing i nord Vi har gjort mye for Nord-Norge gjennom hele denne stortingsperioden. Forsvaret ble den store vinneren. Fellesoperativt hovedkvarter ble flyttet fra Stavanger til Bodø. I tillegg har vi fått en kjempesatsing på forsvaret i Indre Troms. Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, til Nordlys Kompetanse Vårt jagerflymiljø er veldig kompetent. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i NRK Radio Befriende Det er befriende og prisverdig at viseadmiral Jan Reksten (bildet) så klart står fram og refser forsvarsledelsen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) for å legge ned KNM Harald Haarfagre på Madla. Stortingsrepresentant Bent Høie (H), til Stavanger Aftenblad Ny sesjonsordning Skal Forsvaret ha nye sesjonsregler der de skal sile ut folk som er motivert for førstegangstjeneste, så er jeg redd det blir veldig få. Mange vet ikke hvor bra det er i Forsvaret før de kommer seg inn der. Karl Morten Fagerdal, 22, til Bergens Tidende Samarbeid i praksis Forsvaret, 130 elever og lærere koste seg med alt fra bygging av snøskulpturer til undervisning om snøskredfare på Skjold. Dette er lokalt sivil/militært samarbeid i praksis. Bataljonssjef, oberstløytnant Espen Arntzen i Troms Folkeblad Ny opplevelse Dette oppdraget blir en helt ny opplevelse for oss. Det blir forskjellig fra det vi er vant med fra blant annet Afghanistan. Akkurat nå er det varmt i Tsjad. Vi snakker om grader. Når juni kommer, blir det regntid. Den varer i to-tre måneder. Det høljer ned i bøtter og spann. Major John Sigurd Holtesmo til Gudbrandsdølen Dagningen, før avreise til Afrika Mildt i nord Særlig aktive har ikke russerne vært i nordområdene de siste årene. Stort sett har de seilt i de nære kystområdene utenfor Kola. Viseadmiral Jan Reksten melder om mildt klima mellom Norge og Russland, i samtale med Stavanger Aftenblad De hjemvendte Jeg kan ikke forstå, at det ikke er mer fokus på de hjemvendte soldater. Poul Krebs, gjengitt i Jyllands-Posten Høy orden Da jeg gikk på stabs skole i USA, ble jeg spurt om jeg hadde noen ordener. Stolt kunne jeg fortelle at jeg hadde MM, som hang svært høyt. Det syntes de var flott, og spurte hva forkortelsen sto for. Det svarte jeg som sant var at det var marsjmerket! Tidligere forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen, referert i Budstikka Idealarbeidstakeren Nye arbeidsoppgaver og omstillinger gjorde Jensen syk. Ingeniøren skjønner godt at mange ender på uføretrygd. Jeg søkte over 60 stillinger, men nådde ikke opp. Du skal jo helst ha en mastergrad, være 27 år gammel og ha minst ti års arbeidserfaring. Thor Erling Jensen, 46, med 27 års sivil arbeidserfaring fra Forsvaret, til Bergens Tidende Nyttig erfaring Jeg har vært i militæret hvor vi brukte våpenkopier, og jeg så derfor med en gang at dette ikke var et ekte våpen. Ikke så veldig redd kunde i Coop Mega, Hammerfest, som overvar at butikken ble ranet, til Finnmark Dagblad Hentet fra historien «Patrioter snakker alltid om å dø for sitt land, men aldri om å drepe for det» Bertrand Russel F APRIL

16 aktuelt Store deler av dem som styrer Forsvaret, Gullk n Tore Aalberg: Major. Sivil i Driver bedriftsutvikling, -etablering og prosjektledelse i flere selskaper. n Jan Aastø: Major. Sivil i Seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. n Paul Sigsten Amundsen: Oberstløytnant. Delutreder i Prosjekt Forsvarets operative ledelse. n Per Olav Apalnes: Kaptein. Sivil i Forretningspådriver i ErgoGroup. n Bjørn Bergersen: Kaptein. Sivil i For tiden mellom to jobber. n Bernt-Kristian Berntsen: Major. Sivil i Personal- og organisasjonssjef i Norske Skog Saugbrugs i Halden. n Bernt-Kristian Børresen: Oberstløytnant. Controller i Hærens trans - formasjons- og doktrinekommando. n Steinar Magnus Bratberg: Major. Sivil i Nordisk HR-direktør i Expert AS. n Bernt I. F. Brovold: Generalmajor. Generalinspektør for Heimevernet. n Morten Buan: Major. Sivil i HRdirektør på Ullevål universitetssykehus. n Ole Johan Dahl: Major. Sivil i Sjefskonsulent i Veritas. n Arne Bård Dalhaug: Generalmajor. Sjef for Militærmisjonen i Brussel. n Sverre Diesen: General. Forsvarssjef n Harald Engebretsen: Major. Sivil i Sjef for Postbanken i Hedmark og Oppland. n Bjarne Granli: Major. Sivil i Selvstendig næringsdrivende. Driver en Mix-kiosk. n Steinar Gulestø: Oberstløytnant. Etterretningsoffiser i E-tjenesten. n Kolbjørn E. Gullvikmo: Kaptein. Sivil i Bedriftsrådgiver i regi av Din utvikling AS. n Bjørn Haugen: Kaptein. Sivil i Kirkeverge i Nord-Aurdal, daglig leder i Nord-Aurdal kirkelige fellesråd. n Jostein Hegreberg: Major. Sivil i Personalsjef i IBM Norge. n Geir Holmenes: Brigader. Kommandant ved Akershus festning og sjef for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. n Petter Jansen: Oberstløytnant. Sivil i Tidligere SAS-sjef, nå administrerende direktør i Norwegian Property. n Johan Janssen: Oberst. Sivil i Selvstendig konsulent innen baneanlegg. 16 APRIL 2009 F

17 kommer fra ett kadettkull? ullet Foto: STURLASON n Rune Hultgren: Oberstløytnant. Senior stabsoffiser. n Jon Berge Lilland: Generalmajor. Sjef for Hærens styrker. n Jan Ove Lilleås: Major. Sivil i Administrerende direktør i Lilltech AS. n Erik Lunde: Kaptein. Sivil i Lærer ved Veienmarka ungdomsskole. n Ole Anners Narvesen: Major. Sivil i Bedriftsrådgiver og økonomidirektør ved Oslo Universitetssykehus. n Per Victor Nygaard: Oberst. Sivil i Daglig leder i Flisa mølle og kornsilo AS. n Geir Nyheim: Kaptein. Daglig leder og eier av Glenne bil AS. n Tor-Olav Øen. Oberst. Assisterende stabssjef/g9 Cimic i det første tysknederlandske korps. n Arve Offigstad: Oberstløytnant. Sekssjons - sjef for Forsvarets kompetansesenter for kommando, kontroll og informasjonssystemer. n Kjell-Ove Orderud Skare: Generalmajor, tjenestegjør i USA. n Hugo Østreng: Oberst. Sivil i Markedssjef i Drytech AS. n Torstein L. Øygarden: Major. Sivil i Driftsdirektør i Norwegian Property. n Dag Torgny Paulsen: Major. Stabsoffiser i rustningskontroll i Forsvarsstaben. n Jan Harry Pay: Oberstløytnant. Fellesstabsoffiser ved Forsvarets forskningsinstitutt. n Jarl Petersen: Oberstløytnant. Seksjonssjef i Hærens transformasjons- og doktrinekommando. n Trond Sandum: Oberstløytnant. Sivil i Selvstendig næringsdrivende med krisehåndtering som spesialitet. n Arve Skiaker: Oberstløytnant. Senior stabs - offiser innenfor materiell og drift i Hærens transformasjons- og doktrinekommando. n Asbjørn Skogestad: Oberstløytnant. Stabsoffiser i Afghanistan. n Øystein Solli: Major. Sivil i Salgssjef i Sparebank1 SMN. n Jens Petter Sørensen: Oberstløytnant. Sivil i Student og omsorgsarbeider. n Harald Sunde: Generalløytnant. Sjef for Fellesoperativt hovedkvarter. n Arne Vågen: Major. Sivil i Sjef for internasjonal avdeling i Dansk flygtningehjælp. n Bjørn Bustav Wentzel: Brigader. Gikk av med sluttpakke i n Einar Torgersen og Kjell Pettersen er døde. F APRIL

18 SEKS GENERALER I ETT KULL 1979 Sverre Diesen Bernt Iver Ferdinand Brovold Arne Bård Dalhaug 2009 Du finner knapt en krigsskoleårgang som har gitt like mange generaler som avgangs kullet i Bortsett fra at det er helt innlysende på et par av oss, så dreier vel det hele seg om dugelighet, sier Bernt-Kristian Børresen. Fire lattermilde karer blir som gutt - unger i hverandres selskap. Noen unge kadetter skotter bort mot bordet øverst i matsalen ved Krigsskolen. Men vi trives godt der vi er, vi. Børresen ler mer. For 30 år og et uvisst antall kilo siden satt han og kameratene Jan Pay, Jarl Petersen og Arve Skiaker i den samme matsalen. Det samme gjorde Sverre Diesen og de andre krigsskolekullingene. De fire, som nyter lunsjen sin mens de mimrer om glansdagene som kadetter, er alle oberstløytnanter. Det er mange faktorer som avgjør om man blir general eller ikke, sier Pay, og prøver å komme over i det seriøse hjørnet. Når mulighetene byr seg, er det viktig at man benytter seg av dem. Det er ikke alltid det passer, men skal man opp i systemet, må man gripe sjansen når den kommer. De andre nikker. «Våre» generaler må ha gjort de rette tingene. Bare se på kullene før og etter oss. Det er ikke mange generaler blant dem, sier Petersen. Vi er rett og slett av edel årgang, sier Skiaker, og sørger for at det seriøse hjørnet forlates. Ekte mannfolkbowling. Krigsskolekadetter er ikke kjent for å være sidrompa og kjedelige. Ei heller har de stempel på seg for å «spytte i glasset». Når temaet bringes på banen, dominerer latteren ved bordet igjen. Det tar litt tid før noen drister seg til å starte. Mannfolkklubben Splint, sier Børresen. Høylydt latter. Det var vel et slags avreageringstiltak og mentalt vedlikehold. Oberstløytnanten rister mens han forteller. Ekte mannfolkbowling med tomflasker og blågranater og juletrefest med ospetre med ymse pynt var noen av ingrediensene. Flere historier kommer. Om CS-gass og sene timer i baren. Hva med generalene? Var de med på disse tingene? Hvem som var med i Mannfolk - klubben Splint, vil de ikke røpe. De som har kommet lengst, var vel ikke de aller villeste, sier Petersen og skuffer journalisten som hadde håpet på saftige historier og skandaleoppslag. Men det var ikke noe stort skille, sier Pay. Journalisten aner et aldri så lite håp. Humoristen Diesen. Jeg vil påstå at det allerede på KS var åpenbart at Sverre ville nå langt, sier Børresen, og sikter til dagens forsvarssjef. Ingen av oberstløytnantene ble overrasket da Diesen ble firestjerners general. Han var suverent best i kullet, meget kunnskapsrik og en glimrende analytiker, sier Petersen. Med en sivilingeniørutdannelse bak seg hadde Diesen mye kompetanse de andre kullingene ikke hadde. Spurte noen av oss om hjelp, tok han seg alltid tid og forklarte grundig, sier Børresen. Skussmålene er udelt positive. Det er synd at folk i dag bare ser den seriøse fagmannen. Han må ofte uttale seg om negative saker, og da ser man ikke så mye humor, sier Pay. For det skal være sikkert, den mannen har virkelig humoristisk sans, sier Skiaker. En gang skrev fenrik Diesen en artikkel i skoleavisa Forposten. Tittelen var «93 prosent av soldatene misliker førstegangstjenesten sterkt». Poenget hans var å få frem hvor mye rart man kunne gjøre med stati - stikk, forklarer Børresen. I saken skrev han at dette hadde kommet frem i en gallup gjort i ei kakebu en lørdag kveld. Åtte soldater hadde svart på følgende spørsmål: «Du har det vel jævlig her, ikke sant?» OBERSTLØYT- NANTJUNTAEN: 30 år etter er Arve Skiaker (f. v.), Bernt- Kristian Børresen, Jarle Pettersen og Jan Harry Pay fortsatt på Krigsskolen og trives godt med det. «JEG VIL PÅSTÅ AT DET ALLEREDE PÅ KS VAR ÅPENBART AT SVERRE VILLE NÅ LANGT» BERNT-KRISTIAN BØRRESEN Gode rollemodeller. Oberstløytnantene prøver å forklare hvorfor så mange personer fra samme kull styrer store deler av Forsvaret. Vi hadde to sterke og meget dyktige kullsjefer i Roar Haugen og Tryggve Tellefsen, sier Børresen. De satte virkelig et positivt preg på kullet med sin væremåte og lederstil, sier Skiaker. F har vært i kontakt med så godt som alle kadettene fra stjernekullet, og det er liten tvil om at kullsjefene har vært viktige rollemodeller. Samholdet i kullet skrytes det også av. I alle år har de arrangert kulltreff hvert femte år. Historiene. Etter en overraskende lang periode med relativt seriøst snakk, er oberstløytnantjuntaen tilbake til «baksnakking» igjen. Her et meget begrenset utvalg av historiene. Ta generalløytnant Arne Bård Dalhaug, for eksempel: En gang var det så mange vesketyver på Grønland. Arne hadde løsningen. Han foreslo at vi skulle kle oss ut 18 APRIL 2009 F

19 1979 Harald Sunde Jon berge Lilland Kjell-Ove Orderud Skare 2009 Den nakne kadett Generalenes skolesjef kjenner godt igjen Diesens «noe avanserte uttrykksmåte». Men hvem var den nakne kadett? Jeg husker fortsatt kadett Diesens diskusjoner rundt mobiliseringshær versus profesjonelle soldater. Han var ikke akkurat overbevist om at mobiliseringshæren var den beste løsningen. Ole Rønning studerer kull bildet hvor han selv er avbildet. Skolesjefen, som i dag er 79 år, husker mye fra årene på Linderud. Jeg tenkte nok ikke der og da at den og den kom til å bli general, men jeg så jo potensialet i flere av dem. Nakenstunt. Den gamle skolesjefen minnes et kull med godt humør. En gang det hadde vært kadettstevne på Linderud, ble jeg nødt til å refse en kadett, sier 79-åringen, som populært bare ble kalt Ole Kanon. Jeg fikk nok ikke rede på alt som skjedde, men han løp hinderløypa naken og ble tatt på fersken. Det kan nok hende at det var flere som gjorde det samme, men det fikk jeg aldri vite noe om, ler han. Hvem den lettkledde var? Nei, det vil ikke Rønning ut med, men det er en av gutta på side som damer, og ha håndgranater i veskene, sier Børresen, og ler. Og generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold ble kullmester i stille lengde med pakning og 200 meters tilløp. Det var siste dag på stridskurset, og Bernt var så sliten at han ikke klarte å løpe. Derfor bar vi ham fra satsstreken og slapp ham ned etter et lite stykke. Han vant konkurransen. Han var altså en ener allerede da, ler navnebror Børresen. Generalmajor Jon Berge Lilland ledet en gang an i andejakt på Sessvoll. Men det ble dårlig med ender. Derfor gikk turen videre til søppelfyllingen på Trandum. Der ble det skutt kråker, som etterpå ble tilberedt og servert til befalet vårt, sier Petersen. Generalmajor Kjell-Ove Orderud Skare var heller ikke redd for å delta i det meste av festligheter, og Harald Sunde var alltid en operativ herremann. Han var kullets James Bond, sier Børresen. Da Nordisk kadettstevne ble arrangert på Linderud, var det han som stod for den høytidelige åpningen. Alle landenes deltakere stod oppstilt på oppstillingsplassen, og ned fra himmelen dalte en mann i mørk uniform i fallskjerm. Han landet millimeterpresist foran de oppstilte kadettene og erklærte stevnet for åpnet. Ny forsvarssjef. Det er ikke alle kull forunt å fostre en forsvarssjef. De fire oberstløytnantene tror deres kull kommer til å bli nesten uslåelig i så måte. De tror nemlig at også Diesens etterfølger kommer fra samme kull. Han ga ikke inntrykk av å jobbe seg i hjel, men jeg mener han hadde størst potensial, sier Petersen. Vi håper selvfølgelig at Harald Sunde blir vår neste forsvarssjef. LEIF INGE SKAGEMO Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Ny forsvarssjef? Heller ikke hos skolesjefen lykkes det å få frem noen kompromitterende historier om dagens forsvarssjef. Ikke om de andre heller, for den saks skyld. Men jeg husker flere av dem godt. Når jeg for eksempel ser Lilland på tv, kjenner jeg igjen kadetten i ham. Det synes jeg er imponerende. Han fremhever også Orderud Skare som en person han tidlig la merke til. Han hadde en meget fin væremåte, og han var en reflektert kar. Dalhaug husker han også godt. Når det gjelder Brovold, er jeg imponert over at han har klart å holde ro i rekkene med alle nedskjæringene. Han har også noen tanker om Sunde og hans fremtid. Det er ikke noen tvil om at han er en meget god kandidat til å overta etter Diesen som forsvarssjef, sier Rønning. God stab. Ole Rønning ble selv generalmajor før han gikk av med pensjon. Men noen stor del av æren for at hele seks av kadettene på ett av hans kull har blitt generaler, vil han ikke ta. Nei, ikke i det hele tatt. Det er jo hyggelig om de mener de fikk med seg mye bra fra Krigsskolen. Skal noen fra den tiden ha noen ære, må det heller være andre i staben, sier Rønning, og påpeker spesielt avdelingsforstanderne Tryggve Tellefsen og Roar Haugen. For ordens skyld bør det nevnes at også disse to ble generaler. F APRIL

20 aktuelt IMAM I FELT: I fremtiden vil ikke religionsutøvelse i Forsvaret være forbeholdt prester fra Den norske kirke. Illustrasjon: ODDMUND MIKKELSEN Ja til feltimam Feltprestkorpset foreslås løsrevet fra Den norske kirke. Det kan gi både felthumanist og feltimam. I mars leverte Feltprostens teologiske fagråd, som har sett på religiøs mangfold i Forsvaret, sin utredning. Den anbefaler i stor grad å snu opp ned på det nåværende Feltprest - korpset. Det åpnes blant annet for personell fra andre religioner og livssyn. Derfor foreslår vi også at korpset løses fra Den norske kirke, sier oberstløytnant Nils Terje Lunde. Han har, sammen med kommandørkaptein Raag Rolfsen, ledet arbeidet med utredningen. Begge er feltprester. Vi kan allerede på kort sikt komme til å ansette rådgivere innen for eksempel humanetikk og islam, sier Lunde. Kan dette skje allerede i år? Ja, hvis Forsvaret gir hjemler til det. Prinsipielt vanskelig. I høst så F nærmere på den nederlandske livssyns- og religionsmodellen. Der har katolikkene, protestantene, hinduene, jødene og humanetikerne hvert sitt «korps». Også muslimene skal snart få sine feltimamer. Denne modellen ble vurdert i den norske utredningen men ble ikke anbefalt. Da ville vi være nødt til å dele opp arbeidet i én stor avdeling og flere små. Det ville rett og slett ikke vært fornuftig, sier Lunde. Et annet alternativ var å fortsette som før. Det var heller ikke aktuelt. Det er vanskelig å forsvare den nåværende modellen prinsipielt. I et samfunn med stadig større religiøs pluralisme kan ikke religionsutøvelsen ivaretas av personell fra et trossamfunn alene. Derfor mener vi det er naturlig at alle større religions- og livssynssamfunn blir representert, sier han. Deltidsstillinger. Utredningen foreslår derfor en tredje modell. Den baserer seg på en felles struktur hvor alle religions- og livssynsgrupper er representert. Det er derimot fortsatt uklart hvordan den nye modellen vil se ut. Forsvaret har selv ikke lov til å tallfeste ansatte med ulike livssyn og religiøs bakgrunn. Tall fra Statistisk sentralbyrå gir likevel en pekepinn. De viser at det store flertall fortsatt er medlemmer av Den norske kirke 20 APRIL 2009 F

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011

FFI-presentasjon 2011. Versjon 10. august 2011 FFI-presentasjon 2011 Versjon 10. august 2011 Forsvarets forskningsinstitutt Etablert 1946 719 ansatte (alle sivile med unntak av 3 offiserer) Norges viktigste forskningsinstitusjon innen forsvarsrelatert

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14

Forklaringer. Vedlegg 5. Tabell 5.1 Oversikt over personer som har avgitt forklaring 476 NOU 2012: 14 476 NOU 2012: 14 Forklaringer 14.11.2011 Sivil 15.11.2011 Innsatsleder 15.11.2011 Aksjonsleder 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 Sivil 15.11.2011 P 30 A 15.11.2011 P 30 B 15.11.2011 Operasjonsleder 16.11.2011

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Kompetanse og Verdier

Kompetanse og Verdier Kompetanse og Verdier 0..0 :6 Kompetanse og Verdier. Svarlogg 0 0 0 0 0.0.9 0.0.0 0.0. 0..0 0..0 0..0 0..0 Antall respondenter: 7 (7 unike). Fra e-postinvitasjoner: 7 (0 inviterte). Fra andre distribusjonsmetoder:

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norske journalister 25. feburar - 8. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Er alle norske menn KJØTTHUER?

Er alle norske menn KJØTTHUER? Er alle norske menn KJØTTHUER? Vi starter uken med en biff. Rett og slett fordi du er en mann og menn spiser ting som blør. Du skal ikke ha noe Grete Roede salat til biffen din. Vi lærte tidlig på 80-tallet

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby

Fangststatistikk, laks år 2006 for Enningdalselva på Berby Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Engh, Kjell Roger 16.mai 20 Laks 6 1 940 9800 1 1 1 Mjørnaren, Birger

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Familien kommer først for Bjørn Kjos

Familien kommer først for Bjørn Kjos Familien kommer først for Bjørn Kjos BARNEBARNA HOL FAMILIEN BETYR ALT: F.v.: Døtrene Anna og Guri, svigersønnene Jørgen og Stig, bestemor Gerd med Johanna på armen. Foran barnebarnet Ola. Bestefar Bjørn

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon.

Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing og krisekommunikasjon. TIBE Samfunn Litt om meg: Odd Kristian Dahle Seniorrådgivar Tlf. 906 15 658 E-post: dahle@tibesamfunn.no Spesialkompetanse: Operativ og strategisk medierådgiving, medietrening, mediekontakt, møte- og debattleiing

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner)

Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) Forslag til forskrift om endringer i vernepliktforskriften (allmenn verneplikt verneplikt for kvinner) I I forskrift 10. desember 2010 nr. 1605 om utskrivning og verneplikt foreslås følgende endringer:

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 SAM3023 Rettslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer