LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2009 FORSVARETS FORUM NR 4 09 APRIL AKTUELT Foreslår feltimam SIDE 20 PORTRETT Terrorforskeren SIDE 44 MENINGER Nato 60 år SIDE 56 Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE Kr. 39,- ISSN X LEKSJONEN

2 annonser annonse Flytte - og lagertjenester inn og utland Bodø Norge Tlf: Faks: E-post: Spør oss om tilbud 2 APRIL 2009 F F APRIL

3 annonse F APRIL

4 Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN aktuelt Skal ta piratene i Somalia Andreas Carlhoff (21) og Magnus Iversen (23) skal til Somalia med fregatten Fridtjof Nansen. 22 Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Foto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS sport & friluft Klisterføre F tok befalskravet på klisterføre. 62 aktuelt Kadettene som ble generaler Disse seks kadettene fra samme årskull ble alle generaler. Og den ene ble forsvarssjef. 16 LUFT F-35 kommer General Charles R. Davis sier F-35 kommer APRIL 2009 F

5 innhold AKTUELT 10 Flyttes mot sin vilje 10 Dårlig mediedekning 10 Boligforvaltningen 12 Kutt i maten 20 Imamen kommer 22 Klar for piratjakt 26 Besøkte norske styrker 40 Flytter til Bergen TEKNIKK OG VITEN 48 Plugger fortene UTLAND 51 Konfliktfylte Uganda FORSIDEN: Norske ungdomspolitikere i Meymaneh i Afghanistan. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ MENINGER 13 Kommentar nå: Ivan Kristoffersen 15 Akkurat nå: Harald Sunde 43 Livet: Jens Brun-Pedersen 50 Utsyn: Mikael Holmström 56 Kronikk: Nato 60 år 61 TMO-kommentar: Ove Mørch SPORT OG FRILUFT 64 Fikset trugene KULTUR 66 Max erobrer verden redaksjonelt «DEI SOM TEK DEL I ORDSKIFTET OM AFGHANISTAN, MÅ VELJE SINE ORD SLIK AT SOLDA- TANE SKJØNAR AT VI ER STOLTE AV INNSATSEN DEIRA» Dei fortener støtte og respekt Sviktar vi dei soldatane Noreg sender til Afghanistan? Gjennom fleire avisartiklar har foreldre til norske soldatar fortalt at dei ikkje lenger snakkar om kvar sonen eller dottera gjer teneste. Folk i nærmiljøet har kome med negative utsegner, ytringar som klart er ei påkjenning. Difor er måten ordskiftet skjer på i tv, radio og aviser, viktig for korleis folk flest oppfattar norske soldatars innsats i det konfliktfylte landet og for soldatane sjølve. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har vore på ei rekke besøk til våre styrker i Afghanistan. Det har forsvarssjef Sverre Diesen òg. Slik vi skreiv i F tidlegare i år, har han faktisk feira jul i Afghanistan kvart år sidan han vart forsvarssjef. Dei to har på ein synleg måte vist soldatane våre si støtte. Sju ungdomspolitikarar vitja Afghanistan no i mars. Dei fleste vil lesarane kjenne att frå ein artikkelserie som stod i F i fjor. Ungdomsleiarane for de politiske partia som er representerte på Stortinget, var då intervjua etter at dei ein og ein hadde ein dag på Forsvarets operative hovudkvarter utanfor Stavanger. I år inviterte leiinga ved hovudkvarteret dei, i samarbeid med F, til å vitja dei norske soldatane i Afghanistan. Korleis dei opplevde det, kan du lese meir om i dette nummeret. Her vil eg berre hente fram eit sitat frå bloggen til Martin Henriksen, leiar i AUF: «Vi skal ha debatt. Men de som reiser på slike oppdrag, til leirene i Meymaneh, Masar-e-Sharif og Kabul, fortjener respekt og støtte. For uansett om gud er norsk, afghansk eller fantasi, må noen gjøre den jobben et politisk flertall hjemme i Norge har bestemt at de skal.» Det har Henriksen sjølvsagt heilt rett i. Nordmenn skal kunne diskutere korleis Noreg best kan bidra til ei betre framtid for det afghanske folket, innretninga på den militære innsatsen vår òg. Samstundes må politikarar, offiserar og andre som tek del i det offentlege ordskiftet, velje sine ord slik at soldatane skjønar at vi er stolte av innsatsen deira. Det har dei god grunn til å vente. FASTE SPALTER 11 Fire kjappe: Lasse Reiersen 44 Portrettet: Laila Bokhari 52 Forsvaret og jeg: Sylfest Lomheim 55 Miniportrettet: Kjetil Nilsen 60 Svar skyldig 65 Språkspalten 73 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 23. MARS Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra eieren, Forsvars sjefen. Bladet har som oppgave å for - midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til Lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: MEDLEM AV European Military Press Association F APRIL

6 sideblikk Avgang Afgha Det er ein typisk vêrdag på Bodø hovudflystasjon med dårleg sikt, vind og nedbør idet fire F-16-fly tek av med kurs for Afghanistan. For fotografen Trond Høyvik er det rutine å sjå norske fly med sørleg kurs, men det blir likevel spesielt kvar gong. Det er andre forhold der flya skal, men pilotane er profesjonelle og tenkjer nok ikkje over det på same måten som oss andre, meiner han. Bodøværing. Trond Høyvik er nær sagt fødd og oppvaksen inne på flystasjonen. Far var forsvarstilsett inne på området, medan mor arbeidde for vêrtenesta, som også høyrer til på stasjonen. Eg har alltid hatt fly rundt meg. Sidan eg starta i 1988, har eg vore innom Reitan, Kjevik og Andøya, men eg kom tilbake til Bodø i Dette er ein stor stasjon med mykje variert aktivitet, seier han. Dokumenterar. Høyvik hadde eineansvaret for store deler av fotograferinga då dåverande statsminister Kjell Magne Bondevik vinka farvel til F16-pilotar hausten Bilete av statsministeren blei via stor spalteplass i dei fleste avisene. På grunn av personvernet til pilotane var det berre eg som fekk koma tett innpå dei. Det var nok endå litt meir spesielt å senda flya 6 APRIL 2009 F

7 nistan FOTOGRAFEN TROND HØYVIK (41) Fotograf i Forsvaret sidan Jobbar i dag på Bodø hovudflystasjon. Det er alltid spesielt å senda fly ut i internasjonale operasjonar, seier Trond Høyvik. sørover det året, fortel han. Gjennom året blir det nokre flygeturar på luftfotografen. Russaravskjeringar skal dokumenterast, og fotografia skal redigerast og distribuerast. Me leverer hovudsakleg internt i systemet, men det går og ut ein del bilete til media. Auke. Høyvik har hjelp av ein fotolærling på fotoavdelinga. Dei formidlar og andre foto som kjem inn til avdelinga. Etter - spørselen skal visst ha auka dei siste åra. Då eg byrja i bransjen, var den kalde krigen på randen, og ei roleg periode venta. Med det aktivitetsnivået som er i dag, er det mykje meir arbeid. Det er mykje som skjer inn på stasjonen her, forklarar 41-åringen, før sju svenske JAS Gripen-fly på øving Cold Response landar på rulle - bana. VIDAR HOPE F APRIL

8 nyhetsbildet PÅ UNDERVANNSTUR. Jeg husker godt hva slags bil det var. Det sier dykker og nestkommanderende på Kystvaktskipet Tor, Anders Krakstad. Sammen med Stefan Hernes fra Kystvakta poserte Krakstad velvillig bak rattet i en Golf Cabriolet én av sju biler stjålet fra 1999 til Bilvrakene ble funnet på bunnen av Etnefjorden i mars og hevet med hjelp KV Tor. To dykkere fra skipet jobbet under vann sammen med to dykkere fra Dykker og froskemannskolen i Bergen. Utreder Tony Eide (44) i Gjensidige tror det dreier seg om forsikringssvindel. Og Kystvakta kan bli forespurt om å bistå senere, for det er indikasjoner på at flere biler ligger på bunnen av fjorden. Dette er et godt eksempel på hva Kystvakta kan bidra med. Vi er primært til for å yte tjenester til det sivile samfunn, politi og tollvesen, sier kapteinløytnant og skipssjef på KV Tor, Roger Hoel. KV Tor har seks vernepliktige, fire offiserer og fire sivilt ansatte ombord. Vi er evig takknemmelig for den jobben Forsvaret har gjort i forbindelse med hevingen, sier utreder Tony Eide. Foto: KYSTVAKTA 20 år siden 50 år siden 8 Å arrangere OL uten Forsvaret er teoretisk mulig, men det vil bli langt dyrere og vanskeligere, fastslo forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Forsvaret har generelt en tendens til å bli brukt i slike sammenhenger bare når det oppstår vanskelige situasjoner for arrangementet. Vi vil i planleggingen av OL legge opp til at Forsvaret får mest mulig igjen for sin innsats, sa OL-direktør Petter Rønningen. Etter en omflakkende tilværelse i leiegårder i Oslo sentrum ble det bestemt at Etterretningsstaben- og administrasjonen i Forsvarets overkommando skulle samles i Lutvann leir kvadratmeter skulle bygges ut for å gi plass til i alt 300 arbeidsplasser. Planlagt byggestart ble fastsatt til APRIL 2009 F FAKSIMILE: FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 8, 15. april 1989 Mange soldater som fikk forhøyet familietillegg, fikk sine økonomiske vanskeligheter økt etter at familietilleggssatsene steg høsten Det fortalte løytnant Jens Nickelsen i Forsvarets velferdstjeneste til Mannskapsavisa. Dersom en soldat for eksempel hadde kone og ett barn, kunne han heve 630 kroner (300 for kona, 120 for barnet pluss 50 prosents forhøyelse). Et tillitsmannsutvalg i handelsfåten ga et stadig tilbakevendende problem, behandling av uro-momenter FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 7, 6. april 1959 blant mannskapene, en ny løsning. På eget initiativ behandlet utvalget oppførselen til en matros og oppfordret ham til å si opp. Det er klart at tillitsmannsutvalgene i Marinen kunne spille den samme rolle når det gjelder selvjustis blant våre mannskaper, sa velferdsoffiser i MOK Gunnar Andersen.

9 dette skjer april MØTER & SEMINARER 3-4/4: Nato-toppmøte i Strasbourg. 20/4: Brigader Geir Holmenes i Oslo Militære Samfund om Forsvaret som kulturbærer /4: Sivilmilitært kontaktmøte på Svalbard. 22/4: Forsvarets forsknings - institutts (FFI) vårkonferanse om nettverksbasert krigføring på Kjeller /4: Heimevernets landsrådsmøte i Oslo /4: Brig N veteranfor - bundet landsmøte i Oslo. 28/4: FFI-forum i Oslo Militære Samfund om ikkespredning av kjernevåpenteknologi /4: Sentralt totalforsvarsforum i Asker. MØNSTRING: Paradestyrken marsjerer langs Infanteriveien på Setermoen Foto: BIRGER HANSEN Veteraner søker president Brigaden i Nord-Norge veteranforbundet har landsmøte i Oslo siste helga i april. Der skal de prøve å velge ny president. KULTUR 3/4: Rock mot rus på Andenes med Forsvarets musikkorps Nord-Norge og Kompani /4: Kammerkonsert, Vin og Latin, på Dokkhuset med Luftforsvarsmusikken i Trondheim. 23/4: Ønskekonsert med Stabsmusikken på Ridehuset, Akershus festning. Vi har ikke hatt president siste året, sier visepresident Tore Kulsli, som har fungert i vervet som leder av det snart seks år gamle forbundet, godt støttet av sekretariatsleder Johannes Irgens. Det er personell fra den gamle brigaden fra 1953 til den ble nedlagt i 1996 som er medlemmer i forbundet. Her var unge mennesker innom. Men de som har vært i den nyere Brigade Nord, blir ikke stengt ute. Også tysklandsveteraner får være med, fordi. Vi er bare rundt 400 medlemmer fordelt på seks lokalforeninger. Midt-Troms er naturlig størst, mens Rogaland og Nord- Trøndelag kanskje er mest aktive, antyder trønderen Kulsli. Han er pensjonert oberstløytnant og har tre perioder bak seg i brigaden. Han synes det er hyggelig at menige soldater fra brigadens ungdom har engasjert seg, for befalsforeninger er det nok av, som han sier det. Målet er å ivareta historien til brigaden. Det gjøres blant annet ved stevner, møter og utstillinger. Og en avis som kommer ut tre-fire ganger i året. I tillegg er det to saker forbundet jobber med, og det er Verne dyktighetsmedaljen til dem som var inne før 1982, samt en minnemedalje for dem som har vært i brigaden. Foruten å velge ny ledelse, vil landsmøtet på Lutvann omfatte et foredrag av oberstløytnant Morten Jensen, som var norsk sjef i Maymaneh sist høst. Anslagsvis 20 representanter er ventet til landsmøtet april. TORBJØRN LØVLAND IDRETT 15-18/4: Vinteridrettsuka (Militært NM) på Bardufoss, med patruljeløp, skiskyting. Lørdag: Oberst Ole Reistads minneløp fra Setermoen til Bardufoss /4: Militært NM Marine tre- og femkamp på Haakonsvern. ANDRE BEGIVENHETER /4: Statsråden holder foredrag på Nato Defence College i Roma 25-30/4: Øvelse Faryab i Troms. NB! veterantur til Normandie eller Walcheren. Søknad innen 15. april sendes til Dersom du er vernepliktig inne til førstegangstjeneste, kan du søke om å bli med på Fs F APRIL

10 2 norske offiserer deltok fem dager i mars på øvelse Key Resolve i Sør- Korea. Dette er første gang etter Koreakrigen at Norge er representert på en øvelse i området, som fortsatt lever med en våpenhvile fra Vi deltok i en papirøvelse som involverte det koreanske og amerikanske ledelseselementet, sier oberstløytnant Svend Svensson ved Forsvarets stabsskole. De norske og kanadiske offiserene deltok i et multinasjonalt koordineringssenter med oppgave å planlegge integrering av nasjonenes respektive tenkte styrkebidrag i koalisjonen ved en eventuell krig i Korea. 17 tall varslere tok kontakt med Forsvarets sentrale varslingskanal i fjor. Den ble opprettet 1. Januar i fjor og administreres av forsvarssjefens internrevisjon som også utreder sakene. Alvorlighetsgraden på mottatte varsler varierer og omfatter alt fra mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med økonomi og anskaffelser, kjøp og salg av boliger, privat bruk av Forsvarets eiendom og til vanskelige personalsaker, sier Lene Svenne som er avdelingsdirektør i Internrevisjonen. Sentral varslingskanal jobber med å etablere en ressursgruppe der det inngår helsepersonell som lege, psykolog og prest, som både skal bistå med kartlegging og avklaring av saker, samt bidra til å finne helhetlige løsninger. 39 soldater har rapportert helseplager etter skyting med HK 416. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har derfor igangsatt tester for å finne årsaken til plagene som har oppstått etter bruk av våpenet. Vi har testet kruttgassene og partikler fra ulike typer ammunisjon og i hvilken grad skytteren blir utsatt for disse ved bruk av HK 416, forteller prosjektleder Kjetil Longva. FFI jobber hovedsaklig ut fra tre teorier. Soldatene kan ha fått helseplager som følge av avgasser og partikler i den blyfrie ammunisjonen. Den andre teorien er at våpenets utforming gjør at skytteren blir eksponert for disse gassene. Men det kan også ha sammenheng med ventilasjonen på skytebanene. Konklusjonene fra FFI skal presenteres for forsvarsledelsen i midten av april årsverk er rammen til Forsvarets logistikkorganisasjon. Den har nærmest vært hellig, men nå har departementet og Forsvarsstaben gitt en åpning for en justering dersom dette blir totaløkonomisk lønnsomt. Noe arbeid har jo vært satt bort til sivile eller at vi har leid inn hjelp. Denne bortsettingen kan vi redusere ved å øke den faste bemanningen noe, sier oberst Trond Kotte, sjef virksomhetsstyring i Flo-staben. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Dårlig mediedekning Norske mediers dekning av Afghanistan er alt for dårlig. Det sier journalist i TV2 Gerhard Helskog (bildet). Han var programleder og ordstyrer for partilederdebatten som ble arrangert i Mazar-e-Sharif i mars. Redigerte utgaver ble sendt på TV2s Tabloid og i Nyhetskanalen. Fraværende. Manglende tilstedeværelse er selvsagt et økonomisk spørsmål, og noen vil også sikkert Flyttes mot sin vilje Drøyt 20 soldater bruker tjenestetiden til å hjelpe Forsvaret med å taste inn persondata. Uholdbart, sier tillitsvalgte. Nødvendig, mener forsvarssjefen. Jeg føler meg som en kasteball, sier menig Peder Thorstensen. Han har blitt sendt fra Bardufoss til Oslo til Kongsberg til Stavanger. Vi møter 20 år gamle Peder Thorstensen fra Tønsberg i en nærmest folketom kaserne på Heistadmoen. Han forteller om sin opplevelse av en tjenestetid som startet positivt, men som etter hvert ble et kjedsommelig, og ikke minst, ensomt kapittel. De siste månedene har han tastet inn persondata gjennom LOS-programmet et program som har til hensikt å samle informasjon til Forsvarets fellessystemer. Innstillingen jeg hadde til Forsvaret, var veldig positiv. Hvis jeg hadde gjennomført en givende førstegangstjeneste, kunne jeg gjerne tenkt å jobbe videre i Forsvaret. Nå er det uaktuelt, sier han. Ville til Bardufoss. Knapt to måneder tjenestegjorde Thorstensen i Bardufoss før han ble beordret sørover. Jeg hadde gledet meg til å holde på med biler og være ute i felten. En dag ble jeg beordret til Oslo for å jobbe med et dataprosjekt, forteller han. Oppholdet i Oslo ble kortvarig, og snart ble han sendt til Heistadmoen utenfor Kongsberg hvor Forsvaret hadde bruk for én vernepliktig. Etter arbeidsdagen er det fullstendig mangel på velferds- og aktivitetstilbud, sier han. Thorstensen delte den store leiren med et knippe HV-soldater og én kokkelærling. Bortsett fra at jeg gikk i uniform fantes ikke opplegget her militært. Jeg kunne like gjerne vært hjemme og jobbet. Thorstensen tilbrakte drøyt fire måneder i leiren utenfor Kongsberg. I mars ble han sendt til Stavanger, for å gjøre de samme arbeidsoppgavene der. Nå ønsker han derimot å bli dimittert. peke på sikkerheten, men jeg mener at både fjernsyn og de største norske avisene selvsagt skulle hatt faste korrespondenter i Kabul. Norge deltar i krigslignende operasjoner og flere hundre nordmenn våger livet her. Dersom man skal speile helheten og virkelig få innsikt i hva som skjer, må man ha noen på stedet. Det holder ikke med sporadiske besøk en gang i ny og ne, sier han. Viktig. Selv kan han ikke av praktiske årsaker ta en periode i Kabul. Ingen militær oppgave. Ifølge Steffen Rogstad som er landstillitsvalgt i Vernepliktsrådet, de vernepliktiges interesseorganisasjon er ikke situasjonen til Peder Thorstensen uvanlig. Forsvaret bruker, som F skrev før jul, rundt 20 vernepliktige til «tastetjeneste». Rogstad forteller at Tillitsmannsordingen har mottatt flere klager på e-post og telefon på grunn av det soldatene opplever som en meningsløs tjeneste. Vi har fått uvanlig mange direkte henvendelser fra soldater som har vært i LOS-programmet, og som er misfornøyd med tjenesten, sier han. Dette er ikke en jobb som vernepliktige skal utføre det er en rent sivil jobb. Verneplikten skal være en utdanning til å forsvare Norge i framtiden, fastslår Rogstad. Han mener prosjektet svekker omdømmet til Forsvaret blant de vernepliktige. Det tror han kan få uheldige konsekvenser for fremtiden. Verneplikten skal være en rekrutteringsbase for at folk skal fortsette i Forsvaret. Det kan slå negativt ut når de vernepliktige må gjennomføre en tjeneste de opplever som lite relevant. «Ekstraordinær situasjon». De landstillitsvalgte i TMO har tidligere vært i møter med forsvarssjefen om bruken av soldater for å registrere data. Foreløpig har de ikke fått gjennomslag for sine argumenter. I tilsvar til de tillitsvalgte skriver Sverre Diesen at det er nødvendig å bruke vernepliktige til jobben med etterregistrering av data for å løse en «ekstraordinær situasjon». Hvor lenge programmet 10 APRIL 2009 F

11 Jeg kan ikke ta med kone og tre unger. Men jeg vet at det er mange erfarne og dyktige journalister som ville grepet sjansen dersom en redaksjonsledelse ville satse ressurser på dette. Hva synes du selv om debatten med ungdomspolitikerne? Jeg er meget godt fornøyd. Det var unge reflekterte debattanter med tydelige meninger. Jeg er også veldig glad for at soldater stilte opp og kom med konkrete spørsmål. Jeg har stor respekt for de soldatene som tjenestegjør i Afghanistan. En fri og kritisk debatt om deres situasjon og muligheten til å løse det oppdraget de har er viktig, sier TV2s Gerhard Helskog. Les mer om ungdomspolitikernes Afghanistan-besøk på sidene ERLING EIKLI Ta kontakt. Forsvaret kommer ikke til å gjennomføre systematisk helseundersøkelse av teknikere eller operatører som har arbeidet med radar. Dersom enkeltpersoner mener å ha pådratt seg sykdom som følge av kraftig radarstråling, oppfordres de til å kontakte Forsvarets sanitet/nasjonal militiærmedisinsk poliklinikk. Les mer på Foto: ARNE FLAATEN kjappe Bolig- 4 om: forvaltningen Navn: Lasse Reiersen (51) Stilling: Kommandørkaptein og sjef Forsvarets boligtjeneste Aktuell: Ledet arbeidsgruppe bolig - forvaltning Hvorfor foreslås det at Forsvarsbygg overtar bolig og kvarter - siste bit av eiendomsforvaltningen i Forsvaret? Vi ønsker lik forvaltning av kvarter og bolig. Derfor foreslår arbeidsgruppa at Forsvarsbygg overtar forvaltningsansvaret, både for boligene og disse forlegningene i forbindelse med tilbakeføring av de regionale støttefunksjonene fra kommende årsskifte. I dag administreres dette av Forsvarets logistikkorganisasjon. ENSOMT: Peder Thorstensen har blitt sendt fra Bardufoss til Oslo til Heistadmoen til Madla. Bildet er tatt på Heistadmoen. Faksimilen til høyre er hentet fra F nr Berører dette mange? Det er snakk om rundt 2400 leiligheter. I tillegg omlag 5500 hybler og messerom, spredt over hele landet. 30 prosent er bebodd av pendlere, fastboende yngre befal eller grenaderer. Resten er gjesterom for mer tilfeldig bruk ved trening, øvelser og kurs. vil vare er uvisst, men trolig vil det i hvert fall vare ut året. Rogstad håper at ordningen snart er over. Vi jobber med en langsiktig plan for at de vernepliktige skal slippe denne type tjeneste. I det minste bør de som gjør jobben melde seg frivillig. I tillegg bør de ha en fullstendig stillingsbeskrivelse, sier han. Beklagelig. Ifølge seniorrådgiver i Flo-stab, Knut Elstad, er flertallet av soldatene fornøyde med tjenesten de har hatt gjennom LOS-programmet. Han mener de vernepliktige får nyttig kompetanse som de vil få bruk for i fremtiden og at de gjør en uvurderlig innsats, i tillegg er det flere som har utrykt at de vil fortsette med å jobbe i Forsvaret etter at vernepliktstiden er over. Likevel forteller han at ikke alle har vært like tilfredse med tastetjenesten: Det er selvfølgelig beklagelig. I utgangspunktet har vi ønsket at det bare skal være frivillige som deltar i dette programmet. Men hvordan det har blitt håndtert nedover i forsvarsavdelingene, det er vanskelig å si, forteller Elstad. Soldatene spres. Major Sten Rune Karlsen, som er ansvarlig for forvaltningen av soldatene i LOSprogrammet, forteller at det har vært problemer med blant annet utplasseringen av soldatene. Han forstår at noen av soldatene kan oppleve situasjonen som vanskelig. Vi gjør vårt beste for å forvalte soldatene på en skikkelig måte. Men de blir spredt i alle retninger, noe som er en stor utfordring oss, sier Karlsen. Han understreker at det er troppssjef eller nærmeste foresatte ved leiren som har ansvaret for den daglige oppfølgingen av soldatene. ØYVIND FØRLAND OLSEN Foto: ARNE FLAATEN Under 40. Verneplikts undersøkelsen fra 2008 viser at elleve prosent av soldatene mener kjedelige arbeidsoppgaver gjør førstegangstjenesten dårligere. Det tilsvarer en økning på fire prosent fra I tillegg mener bare 39,3 prosent av de spurte at de utfører meningsfylte arbeidsoppgaver. Så hver enkelt leietaker må i fram - tida forholde seg til Forsvarsbygg? Vi anbefaler at all eiendomsforvaltning og utleievirksomhet gjøres av Forsvars - bygg. Men selv om avdelingene forholder seg til Forsvarsbygg, skal kapasiteten styres av avdelingene som i dag. Nøklene til disse boenhetene vil være hos en representant for Forsvarsbygg, som overtar bolig- og kvarterkontorene. Det kan bety redusert bemanning i den regionale støttefunksjon (RSF). Hva slags praktisk betydning får dette for hver enkelt leietager? Ikke annet enn at leiekontrakten skrives med Forsvarsbygg. Som følge av dette skal leiesatsene ikke stige, fordi bolig - policyen settes av Forsvaret. Husleie - inntektene samsvarer nok ikke med de reelle kostnadene, derfor betaler Forsvaret kostnadene for disse forlegningene. TORBJØRN LØVLAND F APRIL

12 Fakta Disse messene får kutt i tilbudet: Kjeller, Sessvollmoen, Heistadmoen, Rygge, Lutvann, Linderud, Mågerø og Gardermoen. Visste du? Kostøre er det beløpet Forsvaret kan bruke per ansatt per dag for å servere fire måltider: frokost, lunsj, middag og kveldsmat. NEI TIL EGGERØRE: Hanne Holen poserer på kjøkkenet på Sessvollmoen men bildet er tatt uka før kuttene i mattilbudet ble iverksatt. Nå er i hvert fall tre av Åtte av Forsvarets messer i Oslo-området har redusert sitt mattilbud. Må kutte i maten Årsaken er at Base Viken måtte kutte kostøret til 74 kroner. Av disse kronene går 7,40 til «non-food», som for eksempel tannpirkere, servietter, bestikk plastfolie og såpe. Det betyr at 66,60 kroner gjenstår, det messene kan bruke til mat for hver enkelte. Avdelingen for forpleining i Flo Produksjon anbefalte at kostøret ble økt med 13,30 kroner til 83,30 kroner. Det fikk de ikke gehør for. Tallet var basert på opplysninger fra Vernepliktsverket og tok hensyn til blant annet prisøkning. Men fagmyndigheten ble overprøvd av økonomiseksjonen i Forsvarsstaben, sier prosessleder Hans Erik Rønning. Frykter konsekvenser. I messa på Sessvollmoen serveres det ikke lenger varm mat til lunsj. Det blir mindre frukt. Ingen jus. Og ikke Nugatti. Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo), som drifter messa, har rett og slett ikke råd. Du kan ikke få alt mulig for 66 kroner dagen, sier kjøkkensjef Hanne Holen. Hun forteller at en konsekvens er at tilbudet til soldatene blir dårligere. En annen er at belastningen på de ansatte på kjøkkenet blir større. Vi får ikke lenger ferdigskjært pålegg eller frukt. Det betyr at vi må lage mer mat fra bunn av. Jeg er redd det vil føre til sykemeldinger. «FAGMYNDIG- HETEN BLE OVERPRØVD AV ØKONOMI- SEKSJONEN I FORSVARS- STABEN» HANS ERIK RØNNING, PROSESSLEDER Ikke enige. Oberst Morten Sannes i plan- og økonomiseksjonen i Forsvarsstaben mener kostøret på 74 kroner ble iverksatt i tråd med Flos egne ønsker: De foreslo 74 kroner da leveranseavtalene ble forhandlet, og satsen kan justeres i tråd med prisstigningen. Lokalt kan de også legge på inntil 15 prosent ved øvelser og høytid, men vi aksepterer ikke at dette bakes inn som et generelt tillegg, slik de ba om. Det er ikke vår oppgave å omforhandle et forhold mellom Flo og kundene, sier oberst Sandnes. Vi er uenige om denne 15-prosenten og har sendt et brev der vi påpeker at kostøret ikke er forsvarlig. Seks prosent økning i år oppveier ikke prisstigningen på matvarer, og vi må huske på at de fleste kjøkken i fjor gikk med underskudd, sier seniorkonsulent Bernt Brennevann i Flo Systemstyring. 12 APRIL 2009 F

13 fatene borte, deriblant fatet med eggerøre. Til neste år har de foreslått et kostøre på drøyt 89 kroner, der den omstridte 15-prosenten er bakt inn. Spiser ikke. Viggo Kristiansen, som er kontorsjef for forpleining i Flo base Troms/Finnmark, mener at det er de som dropper måltider i messene, som har gjort at det er mulig å holde et kostøre på bare 74 kroner dagen. I fjor gikk kjøkkendriften i nord med et underskudd på rundt fem millioner kroner, som Hærens styrker valgte å dekke inn. Nå vurderer de å gjøre som base Viken. Anslag viser at tre av fire møter til frokost, og nesten 100 prosent til lunsj. Men mange soldater lar være å spise middag og kvelds i messa, og det er de som ikke spiser, som gjør det mulig å holde et så lavt kostøre, sier Kristiansen. Fjordlands. Erling Bottolfs, som er forpleiningsansvarlig i base Øster - dalen, sier det praktiseres en lite nøyaktig innmelding av spisegjester Reagerer. Soldatenes tillitsvalgte er svært kritiske til kuttene. Vi mener kostøret er for lavt i utgangspunktet. Nå har det blitt en komplisert tallkrig mellom Flo og Forsvarsstaben som går ut over soldatene i form av et redusert tilbud, sier landstillitsvalgt Steffen Rogstad. Også Befalets fellesorganisasjon reagerer. Det kan ikke være slik at man skal skyve tusenvis av mannskaper og befal foran seg i en intern kamp om ressurser, skriver områdetillitsvalgt Torbjørn Liestøl på BFO sine nettsider. til måltidene, og at noe nok kunne vært spart inn fordi det iblant lages for mye mat. Midt-Norge har et høyere kostøre enn resten av landet på grunn av et prøveprosjekt med økologiske matvarer, og på Haakonsvern blir det heller ingen kutt fordi den regionale forvaltningen er skilt ut fra Flo. Reduksjonene i mattilbudet kommer i første rekke ved de åtte kjøkkenene i Oslo-området. Forpleiningssjef Roger Røsnes i Base Viken forteller at Operasjon Grønn Bølge, som ble innført for bare få år siden, reduseres. Det blir ikke servert frukt til lunsj og kvelds. Han frykter også at det fjerde måltidet kan bli borte, og der det er få spisegjester igjen i helgene, kan Fjordlands-produkter bli en erstatning for et måltid. Soldater og befal. På Sessvollmoen forteller Hanne Holen at det i realiteten er basens mange kursdeltakere som kjøkkenet får mer penger for å lage mat til enn soldater som har gjort det mulig å holde det lave kost - øret. Uten kursdeltakerne ville vi gått med dundrende underskudd. Hva blir konsekvensene for soldatene nå? Ingen kommer til å sulte. Sånn sett er det ingen krise, men jeg er ikke spesielt glad for det. Jeg ville helst beholdt mattilbudet som det er i dag, sier Holen. Hun forteller at de har fått mange reaksjoner på at tilbudet reduseres. Fra de ansatte på kjøkkenet? Nei, de stiller seg bak kuttene og skal gjøre det beste ut av det. De skjønner at Forsvaret må spare penger. Det er soldater og kanskje spesielt befal som reagerer. TORBJØRN LØVLAND OLE KÅRE EIDE Foto: ARNE FLAATEN kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang tidligere redaktør i Nordlys, Ivan Kristoffersen. Vi vet at nød og klimaproblemer skaper kriser, skriver Ivan Kristoffersen. Kald krig om olje? «Oljefunn og grensekrenkelse fører til full krig.» Det skriver Forsvarets forum i marsnummeret i forbindelse med omtalen av øvelse Cold Response. Kilden er prosjektleder Lars Petter Kolle ved Fellesoperativt hovedkvarter. Han forteller at framtidsbildet er en krig etter at et land har tatt seg til rette der det er rike oljeforekomster. «Cold Response har ingen tilknytning til noen virkelig situasjon,» forsikrer Kolle, men han legger til: «... selv om det selvsagt er noen likhetstrekk.» Vi vet at oljenød, stigende gasspriser, miljøproblemer og klima, målt i is-smelting og nye seilingsruter gjennom Polhavet, skaper utfordringer for de arktiske kyststater. Det vil si Russland, USA, Canada, Danmark-Grønland, Island, Færøyene og Norge og deres evne til mellomfolkelig samarbeid. Arktiske stater har grensetvister seg i mellom. Det hersker uenighet om rettsregler for gjennomfart og skattlegging. Norge og Russland har i snart 40 år forhandlet om en grenselinje for sokkel og hav mellom de to land i Barentshavet. USA og Canada krangler om havgrenser og rettsreglene. Canada og Danmark er rykende uenige om en liten forblåst ishavsøy. Men ingen av disse tvister kan løses med militære midler. «FÅ ANDRE STEDER ER FORUT- SETNINGENE FOR SAMARBEID OM RESSURSENE SÅ STERKT TIL STEDE SOM NETTOPP I NORD» På Grønland i fjor undertegnet de arktiske statene den såkalte Ilulissat-erklæringen. Den slår fast at folkerettens regler skal gjelde for grensedragninger i sokkel og hav opp til Nordpolen. Derfor vil tvister og krav bli brakt inn for FNs kommisjon for internasjonal havrett (UNCLOS), i neste omgang til Den internasjonale domstol. Hvis en militær konflikt bryter ut, kan krigen bli utkjempet mellom Natoland som deltar i øvelse Cold Response. Da vil alliansen få hendene fulle, mer med diplomati enn militære midler. Men få andre steder i verden er de politiske og folkerettslige forutsetningene for samarbeid om ressursene så sterkt til stede som nettopp i nord. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har sagt at evnen til overvåking, søk, redning og oljevern er sentrale oppgaver for et moderne forsvar. Det er derfor oppsiktsvekkende hvis den politiske ledelse har godkjent at Forsvaret inviterer styrker fra flere Nato-land for å delta i en krigsøvelse om ressursene. Det er i beste fall en opptrapping, i verste fall en krigsforberedelse i god avstand fra norsk politisk virkelighet. I spennet mellom kanonbåter og politiske løsninger ligger balansegangen, politikken, diplomatiet og krisehandteringen. Det er Norges store sjanse til å bidra til en avspent situasjon i norske nærområder. F APRIL

14 HÅPLØST: Det holder ikke å måtte bruke Posten for å søke jobb i 2009, mener Jofred Nesje. Foto: ARNE FLAATEN Jofred Nesje hadde tenkt å søke en IT-stilling i Forsvaret. Men det var før han oppdaget at søknaden ikke kunne sendes elektronisk. Det at man må sende søknad med vanlig post, bygger opp under alle negative forestillinger om at Forsvaret lever i en annen tid enn resten av samfunnet. Har de ikke pc med Internett? Kanskje har det ikke skjedd så mye siden jeg avtjente verneplikten i Garden i 1979? spør Nesje, og betegner Forsvaret som håpløst gammeldags. Unødvendig papirbruk. Han har sendt mange elektroniske jobbsøknader etter at den forrige arbeidsgiveren hans gikk konkurs før jul. Og Nesje kjenner ikke til en eneste seriøs arbeidsgiver som ikke er i stand til å motta en søknad på e-post. Bortsett fra Forsvaret, da. Forsvaret avkrever også bekreftede kopier av attester og vitnemål. Når man vet hvor lett det er å forfalske slikt, burde det være tilstrekkelig at de som blir innkalt til intervju tar med seg sine originalpapirer, sier Nesje. Han leverte ingen søknad. Mangler dataverktøyet. Informasjonssjef Per Anders Bjørklund i Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) innrømmer at Forsvaret og IKTtjenesten i særdeleshet har et problem: Vi prøver å framstå som en høyteknologisk bedrift, og en attraktiv arbeidsplass bør kunne ta i mot elektronisk jobbsøknad. Men vi har ikke på plass det nødvendige dataverk - tøyet. Jeg har imidlertid tatt et initiativ i Flo for å se på mulighetene for å bedre kvaliteten på søknadsprosedyrene, sier Bjørklund. Noe bedre i nord. I Flo Base Troms/Finnmark har de i frustrasjon gått et betydelig skitt lengre. Etter at et sivilt firma ble engasjert i fjor, sendes alle søknader elektronisk ved at søkerne registrerer seg selv på «www.jobbnorge.no». I mange år har det vært planer om elektronisk jobbsøking. Men ingenting skjedde, og jeg ble så oppgitt over situasjonen at jeg til slutt fikk godkjenning fra Forsvarets personelltjenester (FPT) på ekstern hjelp ble kontaktet, og i august i fjor var vi i gang med elektronisk søking, forteller kontorsjef Gerd Sollid i Flo base Troms/Finnmark. Hun beskriver den nye hverdagen som helt fantastisk, selv om søkerne som før må levere papirkopier av vitnemål og attester. Uviss tidshorisont. Oberst Anders Lundesgaard i FPT sier de har et mål om elektroniske søknader i Forsvaret, men han tør ikke antyde noen dato. Én endring er det imidlertid etter 1979: De aller fleste ledige stillinger kunngjøres på selv om det ikke kan søkes derfra. Det er ikke vanskelig å være enig med Nesje om at Forsvaret er håpløst gammeldags på dette feltet, innrømmer informasjonsrådgiver June-Elin Ludvigsen i FPT. Hva er forresten en bekreftet kopi? Kopi bekreftet av et autorisert kontor. Og hva er et autorisert kontor? Tidligere var det i alle fall et offentlig kontor, prest, lensmann eller Forsvaret, i alle fall noen som kan bekrefte at kopien ikke er forfalsket, ler June-Elin Ludviksen. TORBJØRN LØVLAND 14 APRIL 2009 F

15 akkurat nå Unik øvelse Det er betydelig internasjonalt format over en øvelse hvor 7500 soldater fra 14 nasjoner trener sammen. Dette gjøres for å styrke de nasjonale forsvar og for å dyktiggjøre seg i allierte operasjoner utenlands. Etter hvert som jeg snakker med representanter fra deltakende land, får jeg stadig bedre grunnlag for å hevde at årets store vinterøvelse på norsk territorium er viktig. For våre venner og allierte og for oss. Scenarioet som ble skrevet for øvelse Cold Response 2009 i Nord-Norge handlet om at allierte styrker måtte rykke inn i et konfliktområde, og bruke militær makt for å presse ut en okkupant fra et fiktivt land. Soldatene ble øvet i de ferdighetene de må mestre i en krigssituasjon, men også hvordan de skal håndtere demonstrasjoner og trusler kjent fra geriljakrigføring og opprørsbekjempelse, som veibomber og snikskyttere. Av Harald Sunde Generalløytnant, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Den årlige vinterøvelsen på nordnorsk territorium er unik i sitt slag. Det skyldes ikke bare den store samlingen av militære styrker, men først og fremst høye fjell, dyp snø, opprørt hav og ville luftkast. Rasfare, vanskelige ferdselsforhold og kulde. Påtvunget venting og naturgitte utsettelser av planer og operasjoner. Under slike rammebetingelser får man øvet soldater på enkeltmannsnivå, men også utviklet offiserer i ledelsen av avdelingene. Spør bare britene. De har kjempet i 50 varmegrader i Afghanistan, men fremhever likevel øvelsene i Norge som vesentlige for å beholde og utvikle evnen til å drive kampoperasjoner. De sier at operasjonene her har fungert slik de ønsket, fordi de har lært seg å tenke på og disponere sine soldater under ekstreme forhold i Norge. Eller danske styrker, som bruker øvelsen i år som den store utfordringen før de «ØVELSEN I NORGE REDDER DANSKE LIV PÅ SLAG- MARKEN» drar til Afghanistan. De stikker det ikke under en stol: øvelsen i Norge redder danske liv på slagmarken. Noe annet som er unikt i Norge, er at styrkene får øve i sivile områder. De rykker frem langs E6, ferdes på privat mark, og må ta mange av de samme hensynene som de vil måtte gjøre om de blir stasjonert i Afghanistan eller andre steder. Øvelser som Cold Respons 2009 er viktige arenaer for å oppnå og opprettholde de nødvendige militære kvalifikasjoner. Forsvaret opererer hver dag til lands, til vanns og i luften for å gjøre Norge sikrere, nasjonalt og i utlandet. Militære styrkers øvelser med krevende scenarioer og utfordrende klimatiske forhold er for Norge og andre nasjoner nødvendige for evnen til å sikre den freden vi nyter i størstedelen av Europa i dag. klipp Satsing i nord Vi har gjort mye for Nord-Norge gjennom hele denne stortingsperioden. Forsvaret ble den store vinneren. Fellesoperativt hovedkvarter ble flyttet fra Stavanger til Bodø. I tillegg har vi fått en kjempesatsing på forsvaret i Indre Troms. Helga Pedersen, nestleder i Arbeiderpartiet, til Nordlys Kompetanse Vårt jagerflymiljø er veldig kompetent. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, i NRK Radio Befriende Det er befriende og prisverdig at viseadmiral Jan Reksten (bildet) så klart står fram og refser forsvarsledelsen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) for å legge ned KNM Harald Haarfagre på Madla. Stortingsrepresentant Bent Høie (H), til Stavanger Aftenblad Ny sesjonsordning Skal Forsvaret ha nye sesjonsregler der de skal sile ut folk som er motivert for førstegangstjeneste, så er jeg redd det blir veldig få. Mange vet ikke hvor bra det er i Forsvaret før de kommer seg inn der. Karl Morten Fagerdal, 22, til Bergens Tidende Samarbeid i praksis Forsvaret, 130 elever og lærere koste seg med alt fra bygging av snøskulpturer til undervisning om snøskredfare på Skjold. Dette er lokalt sivil/militært samarbeid i praksis. Bataljonssjef, oberstløytnant Espen Arntzen i Troms Folkeblad Ny opplevelse Dette oppdraget blir en helt ny opplevelse for oss. Det blir forskjellig fra det vi er vant med fra blant annet Afghanistan. Akkurat nå er det varmt i Tsjad. Vi snakker om grader. Når juni kommer, blir det regntid. Den varer i to-tre måneder. Det høljer ned i bøtter og spann. Major John Sigurd Holtesmo til Gudbrandsdølen Dagningen, før avreise til Afrika Mildt i nord Særlig aktive har ikke russerne vært i nordområdene de siste årene. Stort sett har de seilt i de nære kystområdene utenfor Kola. Viseadmiral Jan Reksten melder om mildt klima mellom Norge og Russland, i samtale med Stavanger Aftenblad De hjemvendte Jeg kan ikke forstå, at det ikke er mer fokus på de hjemvendte soldater. Poul Krebs, gjengitt i Jyllands-Posten Høy orden Da jeg gikk på stabs skole i USA, ble jeg spurt om jeg hadde noen ordener. Stolt kunne jeg fortelle at jeg hadde MM, som hang svært høyt. Det syntes de var flott, og spurte hva forkortelsen sto for. Det svarte jeg som sant var at det var marsjmerket! Tidligere forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen, referert i Budstikka Idealarbeidstakeren Nye arbeidsoppgaver og omstillinger gjorde Jensen syk. Ingeniøren skjønner godt at mange ender på uføretrygd. Jeg søkte over 60 stillinger, men nådde ikke opp. Du skal jo helst ha en mastergrad, være 27 år gammel og ha minst ti års arbeidserfaring. Thor Erling Jensen, 46, med 27 års sivil arbeidserfaring fra Forsvaret, til Bergens Tidende Nyttig erfaring Jeg har vært i militæret hvor vi brukte våpenkopier, og jeg så derfor med en gang at dette ikke var et ekte våpen. Ikke så veldig redd kunde i Coop Mega, Hammerfest, som overvar at butikken ble ranet, til Finnmark Dagblad Hentet fra historien «Patrioter snakker alltid om å dø for sitt land, men aldri om å drepe for det» Bertrand Russel F APRIL

16 aktuelt Store deler av dem som styrer Forsvaret, Gullk n Tore Aalberg: Major. Sivil i Driver bedriftsutvikling, -etablering og prosjektledelse i flere selskaper. n Jan Aastø: Major. Sivil i Seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. n Paul Sigsten Amundsen: Oberstløytnant. Delutreder i Prosjekt Forsvarets operative ledelse. n Per Olav Apalnes: Kaptein. Sivil i Forretningspådriver i ErgoGroup. n Bjørn Bergersen: Kaptein. Sivil i For tiden mellom to jobber. n Bernt-Kristian Berntsen: Major. Sivil i Personal- og organisasjonssjef i Norske Skog Saugbrugs i Halden. n Bernt-Kristian Børresen: Oberstløytnant. Controller i Hærens trans - formasjons- og doktrinekommando. n Steinar Magnus Bratberg: Major. Sivil i Nordisk HR-direktør i Expert AS. n Bernt I. F. Brovold: Generalmajor. Generalinspektør for Heimevernet. n Morten Buan: Major. Sivil i HRdirektør på Ullevål universitetssykehus. n Ole Johan Dahl: Major. Sivil i Sjefskonsulent i Veritas. n Arne Bård Dalhaug: Generalmajor. Sjef for Militærmisjonen i Brussel. n Sverre Diesen: General. Forsvarssjef n Harald Engebretsen: Major. Sivil i Sjef for Postbanken i Hedmark og Oppland. n Bjarne Granli: Major. Sivil i Selvstendig næringsdrivende. Driver en Mix-kiosk. n Steinar Gulestø: Oberstløytnant. Etterretningsoffiser i E-tjenesten. n Kolbjørn E. Gullvikmo: Kaptein. Sivil i Bedriftsrådgiver i regi av Din utvikling AS. n Bjørn Haugen: Kaptein. Sivil i Kirkeverge i Nord-Aurdal, daglig leder i Nord-Aurdal kirkelige fellesråd. n Jostein Hegreberg: Major. Sivil i Personalsjef i IBM Norge. n Geir Holmenes: Brigader. Kommandant ved Akershus festning og sjef for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. n Petter Jansen: Oberstløytnant. Sivil i Tidligere SAS-sjef, nå administrerende direktør i Norwegian Property. n Johan Janssen: Oberst. Sivil i Selvstendig konsulent innen baneanlegg. 16 APRIL 2009 F

17 kommer fra ett kadettkull? ullet Foto: STURLASON n Rune Hultgren: Oberstløytnant. Senior stabsoffiser. n Jon Berge Lilland: Generalmajor. Sjef for Hærens styrker. n Jan Ove Lilleås: Major. Sivil i Administrerende direktør i Lilltech AS. n Erik Lunde: Kaptein. Sivil i Lærer ved Veienmarka ungdomsskole. n Ole Anners Narvesen: Major. Sivil i Bedriftsrådgiver og økonomidirektør ved Oslo Universitetssykehus. n Per Victor Nygaard: Oberst. Sivil i Daglig leder i Flisa mølle og kornsilo AS. n Geir Nyheim: Kaptein. Daglig leder og eier av Glenne bil AS. n Tor-Olav Øen. Oberst. Assisterende stabssjef/g9 Cimic i det første tysknederlandske korps. n Arve Offigstad: Oberstløytnant. Sekssjons - sjef for Forsvarets kompetansesenter for kommando, kontroll og informasjonssystemer. n Kjell-Ove Orderud Skare: Generalmajor, tjenestegjør i USA. n Hugo Østreng: Oberst. Sivil i Markedssjef i Drytech AS. n Torstein L. Øygarden: Major. Sivil i Driftsdirektør i Norwegian Property. n Dag Torgny Paulsen: Major. Stabsoffiser i rustningskontroll i Forsvarsstaben. n Jan Harry Pay: Oberstløytnant. Fellesstabsoffiser ved Forsvarets forskningsinstitutt. n Jarl Petersen: Oberstløytnant. Seksjonssjef i Hærens transformasjons- og doktrinekommando. n Trond Sandum: Oberstløytnant. Sivil i Selvstendig næringsdrivende med krisehåndtering som spesialitet. n Arve Skiaker: Oberstløytnant. Senior stabs - offiser innenfor materiell og drift i Hærens transformasjons- og doktrinekommando. n Asbjørn Skogestad: Oberstløytnant. Stabsoffiser i Afghanistan. n Øystein Solli: Major. Sivil i Salgssjef i Sparebank1 SMN. n Jens Petter Sørensen: Oberstløytnant. Sivil i Student og omsorgsarbeider. n Harald Sunde: Generalløytnant. Sjef for Fellesoperativt hovedkvarter. n Arne Vågen: Major. Sivil i Sjef for internasjonal avdeling i Dansk flygtningehjælp. n Bjørn Bustav Wentzel: Brigader. Gikk av med sluttpakke i n Einar Torgersen og Kjell Pettersen er døde. F APRIL

18 SEKS GENERALER I ETT KULL 1979 Sverre Diesen Bernt Iver Ferdinand Brovold Arne Bård Dalhaug 2009 Du finner knapt en krigsskoleårgang som har gitt like mange generaler som avgangs kullet i Bortsett fra at det er helt innlysende på et par av oss, så dreier vel det hele seg om dugelighet, sier Bernt-Kristian Børresen. Fire lattermilde karer blir som gutt - unger i hverandres selskap. Noen unge kadetter skotter bort mot bordet øverst i matsalen ved Krigsskolen. Men vi trives godt der vi er, vi. Børresen ler mer. For 30 år og et uvisst antall kilo siden satt han og kameratene Jan Pay, Jarl Petersen og Arve Skiaker i den samme matsalen. Det samme gjorde Sverre Diesen og de andre krigsskolekullingene. De fire, som nyter lunsjen sin mens de mimrer om glansdagene som kadetter, er alle oberstløytnanter. Det er mange faktorer som avgjør om man blir general eller ikke, sier Pay, og prøver å komme over i det seriøse hjørnet. Når mulighetene byr seg, er det viktig at man benytter seg av dem. Det er ikke alltid det passer, men skal man opp i systemet, må man gripe sjansen når den kommer. De andre nikker. «Våre» generaler må ha gjort de rette tingene. Bare se på kullene før og etter oss. Det er ikke mange generaler blant dem, sier Petersen. Vi er rett og slett av edel årgang, sier Skiaker, og sørger for at det seriøse hjørnet forlates. Ekte mannfolkbowling. Krigsskolekadetter er ikke kjent for å være sidrompa og kjedelige. Ei heller har de stempel på seg for å «spytte i glasset». Når temaet bringes på banen, dominerer latteren ved bordet igjen. Det tar litt tid før noen drister seg til å starte. Mannfolkklubben Splint, sier Børresen. Høylydt latter. Det var vel et slags avreageringstiltak og mentalt vedlikehold. Oberstløytnanten rister mens han forteller. Ekte mannfolkbowling med tomflasker og blågranater og juletrefest med ospetre med ymse pynt var noen av ingrediensene. Flere historier kommer. Om CS-gass og sene timer i baren. Hva med generalene? Var de med på disse tingene? Hvem som var med i Mannfolk - klubben Splint, vil de ikke røpe. De som har kommet lengst, var vel ikke de aller villeste, sier Petersen og skuffer journalisten som hadde håpet på saftige historier og skandaleoppslag. Men det var ikke noe stort skille, sier Pay. Journalisten aner et aldri så lite håp. Humoristen Diesen. Jeg vil påstå at det allerede på KS var åpenbart at Sverre ville nå langt, sier Børresen, og sikter til dagens forsvarssjef. Ingen av oberstløytnantene ble overrasket da Diesen ble firestjerners general. Han var suverent best i kullet, meget kunnskapsrik og en glimrende analytiker, sier Petersen. Med en sivilingeniørutdannelse bak seg hadde Diesen mye kompetanse de andre kullingene ikke hadde. Spurte noen av oss om hjelp, tok han seg alltid tid og forklarte grundig, sier Børresen. Skussmålene er udelt positive. Det er synd at folk i dag bare ser den seriøse fagmannen. Han må ofte uttale seg om negative saker, og da ser man ikke så mye humor, sier Pay. For det skal være sikkert, den mannen har virkelig humoristisk sans, sier Skiaker. En gang skrev fenrik Diesen en artikkel i skoleavisa Forposten. Tittelen var «93 prosent av soldatene misliker førstegangstjenesten sterkt». Poenget hans var å få frem hvor mye rart man kunne gjøre med stati - stikk, forklarer Børresen. I saken skrev han at dette hadde kommet frem i en gallup gjort i ei kakebu en lørdag kveld. Åtte soldater hadde svart på følgende spørsmål: «Du har det vel jævlig her, ikke sant?» OBERSTLØYT- NANTJUNTAEN: 30 år etter er Arve Skiaker (f. v.), Bernt- Kristian Børresen, Jarle Pettersen og Jan Harry Pay fortsatt på Krigsskolen og trives godt med det. «JEG VIL PÅSTÅ AT DET ALLEREDE PÅ KS VAR ÅPENBART AT SVERRE VILLE NÅ LANGT» BERNT-KRISTIAN BØRRESEN Gode rollemodeller. Oberstløytnantene prøver å forklare hvorfor så mange personer fra samme kull styrer store deler av Forsvaret. Vi hadde to sterke og meget dyktige kullsjefer i Roar Haugen og Tryggve Tellefsen, sier Børresen. De satte virkelig et positivt preg på kullet med sin væremåte og lederstil, sier Skiaker. F har vært i kontakt med så godt som alle kadettene fra stjernekullet, og det er liten tvil om at kullsjefene har vært viktige rollemodeller. Samholdet i kullet skrytes det også av. I alle år har de arrangert kulltreff hvert femte år. Historiene. Etter en overraskende lang periode med relativt seriøst snakk, er oberstløytnantjuntaen tilbake til «baksnakking» igjen. Her et meget begrenset utvalg av historiene. Ta generalløytnant Arne Bård Dalhaug, for eksempel: En gang var det så mange vesketyver på Grønland. Arne hadde løsningen. Han foreslo at vi skulle kle oss ut 18 APRIL 2009 F

19 1979 Harald Sunde Jon berge Lilland Kjell-Ove Orderud Skare 2009 Den nakne kadett Generalenes skolesjef kjenner godt igjen Diesens «noe avanserte uttrykksmåte». Men hvem var den nakne kadett? Jeg husker fortsatt kadett Diesens diskusjoner rundt mobiliseringshær versus profesjonelle soldater. Han var ikke akkurat overbevist om at mobiliseringshæren var den beste løsningen. Ole Rønning studerer kull bildet hvor han selv er avbildet. Skolesjefen, som i dag er 79 år, husker mye fra årene på Linderud. Jeg tenkte nok ikke der og da at den og den kom til å bli general, men jeg så jo potensialet i flere av dem. Nakenstunt. Den gamle skolesjefen minnes et kull med godt humør. En gang det hadde vært kadettstevne på Linderud, ble jeg nødt til å refse en kadett, sier 79-åringen, som populært bare ble kalt Ole Kanon. Jeg fikk nok ikke rede på alt som skjedde, men han løp hinderløypa naken og ble tatt på fersken. Det kan nok hende at det var flere som gjorde det samme, men det fikk jeg aldri vite noe om, ler han. Hvem den lettkledde var? Nei, det vil ikke Rønning ut med, men det er en av gutta på side som damer, og ha håndgranater i veskene, sier Børresen, og ler. Og generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold ble kullmester i stille lengde med pakning og 200 meters tilløp. Det var siste dag på stridskurset, og Bernt var så sliten at han ikke klarte å løpe. Derfor bar vi ham fra satsstreken og slapp ham ned etter et lite stykke. Han vant konkurransen. Han var altså en ener allerede da, ler navnebror Børresen. Generalmajor Jon Berge Lilland ledet en gang an i andejakt på Sessvoll. Men det ble dårlig med ender. Derfor gikk turen videre til søppelfyllingen på Trandum. Der ble det skutt kråker, som etterpå ble tilberedt og servert til befalet vårt, sier Petersen. Generalmajor Kjell-Ove Orderud Skare var heller ikke redd for å delta i det meste av festligheter, og Harald Sunde var alltid en operativ herremann. Han var kullets James Bond, sier Børresen. Da Nordisk kadettstevne ble arrangert på Linderud, var det han som stod for den høytidelige åpningen. Alle landenes deltakere stod oppstilt på oppstillingsplassen, og ned fra himmelen dalte en mann i mørk uniform i fallskjerm. Han landet millimeterpresist foran de oppstilte kadettene og erklærte stevnet for åpnet. Ny forsvarssjef. Det er ikke alle kull forunt å fostre en forsvarssjef. De fire oberstløytnantene tror deres kull kommer til å bli nesten uslåelig i så måte. De tror nemlig at også Diesens etterfølger kommer fra samme kull. Han ga ikke inntrykk av å jobbe seg i hjel, men jeg mener han hadde størst potensial, sier Petersen. Vi håper selvfølgelig at Harald Sunde blir vår neste forsvarssjef. LEIF INGE SKAGEMO Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Ny forsvarssjef? Heller ikke hos skolesjefen lykkes det å få frem noen kompromitterende historier om dagens forsvarssjef. Ikke om de andre heller, for den saks skyld. Men jeg husker flere av dem godt. Når jeg for eksempel ser Lilland på tv, kjenner jeg igjen kadetten i ham. Det synes jeg er imponerende. Han fremhever også Orderud Skare som en person han tidlig la merke til. Han hadde en meget fin væremåte, og han var en reflektert kar. Dalhaug husker han også godt. Når det gjelder Brovold, er jeg imponert over at han har klart å holde ro i rekkene med alle nedskjæringene. Han har også noen tanker om Sunde og hans fremtid. Det er ikke noen tvil om at han er en meget god kandidat til å overta etter Diesen som forsvarssjef, sier Rønning. God stab. Ole Rønning ble selv generalmajor før han gikk av med pensjon. Men noen stor del av æren for at hele seks av kadettene på ett av hans kull har blitt generaler, vil han ikke ta. Nei, ikke i det hele tatt. Det er jo hyggelig om de mener de fikk med seg mye bra fra Krigsskolen. Skal noen fra den tiden ha noen ære, må det heller være andre i staben, sier Rønning, og påpeker spesielt avdelingsforstanderne Tryggve Tellefsen og Roar Haugen. For ordens skyld bør det nevnes at også disse to ble generaler. F APRIL

20 aktuelt IMAM I FELT: I fremtiden vil ikke religionsutøvelse i Forsvaret være forbeholdt prester fra Den norske kirke. Illustrasjon: ODDMUND MIKKELSEN Ja til feltimam Feltprestkorpset foreslås løsrevet fra Den norske kirke. Det kan gi både felthumanist og feltimam. I mars leverte Feltprostens teologiske fagråd, som har sett på religiøs mangfold i Forsvaret, sin utredning. Den anbefaler i stor grad å snu opp ned på det nåværende Feltprest - korpset. Det åpnes blant annet for personell fra andre religioner og livssyn. Derfor foreslår vi også at korpset løses fra Den norske kirke, sier oberstløytnant Nils Terje Lunde. Han har, sammen med kommandørkaptein Raag Rolfsen, ledet arbeidet med utredningen. Begge er feltprester. Vi kan allerede på kort sikt komme til å ansette rådgivere innen for eksempel humanetikk og islam, sier Lunde. Kan dette skje allerede i år? Ja, hvis Forsvaret gir hjemler til det. Prinsipielt vanskelig. I høst så F nærmere på den nederlandske livssyns- og religionsmodellen. Der har katolikkene, protestantene, hinduene, jødene og humanetikerne hvert sitt «korps». Også muslimene skal snart få sine feltimamer. Denne modellen ble vurdert i den norske utredningen men ble ikke anbefalt. Da ville vi være nødt til å dele opp arbeidet i én stor avdeling og flere små. Det ville rett og slett ikke vært fornuftig, sier Lunde. Et annet alternativ var å fortsette som før. Det var heller ikke aktuelt. Det er vanskelig å forsvare den nåværende modellen prinsipielt. I et samfunn med stadig større religiøs pluralisme kan ikke religionsutøvelsen ivaretas av personell fra et trossamfunn alene. Derfor mener vi det er naturlig at alle større religions- og livssynssamfunn blir representert, sier han. Deltidsstillinger. Utredningen foreslår derfor en tredje modell. Den baserer seg på en felles struktur hvor alle religions- og livssynsgrupper er representert. Det er derimot fortsatt uklart hvordan den nye modellen vil se ut. Forsvaret har selv ikke lov til å tallfeste ansatte med ulike livssyn og religiøs bakgrunn. Tall fra Statistisk sentralbyrå gir likevel en pekepinn. De viser at det store flertall fortsatt er medlemmer av Den norske kirke 20 APRIL 2009 F

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KLAR FOR Å ØVE B BLAD

KLAR FOR Å ØVE B BLAD annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2008. AKTUELT Møt Erik Solheim SIDE 24. UTLAND Sjørøverjakt langs Afrikas Horn SIDE 42

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2008. AKTUELT Møt Erik Solheim SIDE 24. UTLAND Sjørøverjakt langs Afrikas Horn SIDE 42 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr.

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030. Kr. annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN

KONFLIKT. B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO I KJØLVANNET AV EN B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS FORUM

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39

OPPLEVELSE B BLAD. Nå skal festningene favne alle fra barn til Bruce Springsteen. SIDE 32-39 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

GRENSEN B BLAD EU KREVER PROFESJONELLE PÅ

GRENSEN B BLAD EU KREVER PROFESJONELLE PÅ annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2008. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 11 12 NOVEMBER Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen

Detaljer

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet.

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. JUNI/JULI 26. ÅRGANG Veiviseren Forsvarsforums feriebilag 6/7 2005 Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. Slankekuren innhold FOTO: ARNE FLAATEN 18 Rullebane

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer