ÅRSPLAN 2014/2015 HEMPA BARNEHAGE. Oluf Melvoldsgt Hamar Tlf.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 HEMPA BARNEHAGE. Oluf Melvoldsgt.45 2318 Hamar Tlf.: 62 56 33 72"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 HEMPA BARNEHAGE Oluf Melvoldsgt Hamar Tlf.: e-post: Hjemmeside:

2 Innhold Velkommen til Hempa barnehage... 2 Praktiske opplysninger... 3 Personalet... 7 Barnegrupper... 8 Barnehagens innhold/fagområder Lek Sosial kompetanse Satsningsområder Gjennomgående- og periodebestemt innhold/progresjonsplan Barns medvirkning Flerkulturelt arbeid Lek, læring og skoleforberedende aktiviteter...18 Planer for barns overgang fra barnehage til skole Vurdering/samarbeid

3 Velkommen til Hempa barnehage Hempa barnehage er en 4-avdelings barnehage med 63 barn i alderen 1 6 år. 1 2 år Knerten 3 6 år Knotten 2 3 år Kvisten 3 6 år Knaggen Afghanistan Island Vi har barn fra flere språklige og kulturelle minoriteter. I år har vi 20 ansatte og i tillegg har vi renholder og vaktmester. De voksne er knyttet til hver sin avdeling, men vi ønsker at barnehagen skal være en felles enhet med et felles personalet. Ut fra en slik tankegang har vi felles ansvar for alle barna. Myanmar (Burma) Somalia På Hempa vil vi jobbe for at alle skal trives, både barn, foreldre og personalet. Vi ønsker et positivt miljø som legger til rette for gode utviklingsmuligheter, og vi er opptatt av at glede og humor skal prege hverdagen vår. Hamar kommunes verdigrunnlag: Visjon for barnehagene i Hamar: Kjerneverdier: Åpen Trygg Pålitelig Lekende Modig Lærende Helhetlig Pakistan Burundi 2

4 Praktiske opplysninger Barnehagens åpningstid Barnehagen er åpen alle virkedager fra kl Det er fint om dere gir beskjed dersom barna kommer senere enn kl Det er da de fleste av de planlagte aktivitetene starter. Er barna syke eller har fri, ønsker vi at dere ringer og gir beskjed om det også. Planleggingsdager Barnehageåret 2014/2015: 13/8-14 2/ / / / /11-14 Det arbeidet som gjøres på planleggingsdagene danner grunnlaget for det pedagogiske arbeidet vi gjennom Lov om barnehager med forskrifter (Rammeplanen) er pålagt å gjøre, og det ligger klare føringer for at hele personalet skal delta i dette arbeidet. På linje med andre bedrifter skal vi utarbeider gode rutiner for blant annet Miljørettet helsevern, Helse, miljø og sikkerhet og brannvern. Her stilles det store krav til planer og dokumentasjon og at hele personalet skal inkluderes i arbeidet. 3

5 Diverse informasjon/dokumentasjon Hver avdeling har en oppslagstavle der ulik informasjon blir hengt opp. Ta en jevnlig sjekk der, slik at dere er ajour med det som foregår på avdelingen. Vi ønsker gjennom informasjonsskriv og planer (årsplan, virksomhetsplan, månedsplan og ukeplan) gi foreldre og kommunen dokumentasjon på hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Alle barna på Hempa får hver sin perm der vi blant annet synliggjør barnas opplevelser, aktiviteter og hva de mestrer i løpet av barnehagetida. Noe i permen vil også bli dokumentert ved bruk av digitalt kamera. Vi har som mål at alle avdelinger skal ta bilder i hverdagen, og dette blir av og til hengt opp på avdelingene. Partnerbarnehage Hempa inngikk i mai 2009 en partneravtale med Høgskolen i Hedmark. For vår del innebærer det et gjensidig forpliktende samarbeid om studentenes praksisopplæring, utvikling av praksisfelt og Fou-samarbeid. Studenter på barnehagelærerutdanningen vil i perioder i løpet av året gjennomføre sin praksisperiode i barnehagen vår under veiledning av våre ped.ledere som er praksislærere. Samarbeid med NAV I perioder har vi samarbeid med NAV om arbeidspraksis. Da har vi personer utplassert hos oss som av ulike årsaker skal tilegne seg arbeidspraksis. Vikarer Ved sykdom og annet fravær i personalgruppa vil det av og til være behov for vikarer. Ved fravær over lengre tid, prøver vi å bruke samme vikar, men det er ikke alltid vi lykkes med det. Navn på vikarer blir skrevet opp på tavla i garderoben. 4

6 Utleie av barnehagen I løpet av året forekommer det at vi leier ut barnehagen til blant annet bursdagfeiringer, barnedåp og konfirmasjon. Rydding og rengjøring besørges av den som leier. Pris er kr. 500,- Klær På Hempa er vi oppatt av å være mye ute gjennom hele året. Da er det viktig at barna er riktig kledd til enhver årstid. Personalet er behjelpelige med råd. Barna må ha nok skift liggende i barnehagen, og det er viktig at alle eiendeler navnes. Syke barn Barna må være hjemme når de er syke. For å være i barnehagen må barna være friske nok til å delta i utelek og aktiviteter. Er dere i tvil, ta kontakt med oss. Ved oppkast og diare er det viktig at barna holdes hjemme i 48 timer etter at de er symptomfrie. Les også heftet: "Barnehager og smittevern". Dette heftet ligger ute på Hamar kommunes nettside. Mat Barna må ha med egen matpakke til frokost og formiddagsmat, men på fredager lager vi mat i barnehagen (har matdag). Noen ganger lager vi varm mat til formiddagsmåltidet, og andre ganger baker vi rundstykker eller handler inn brød. I juli og august har vi ikke matdager i barnehagen, da må barna ha med mat selv. Barna får melk og/eller vann til frokost og formiddagsmat hele året. Barna spiser frukt/grønnsaker og drikker vann om ettermiddagen. På Kvisten og Knerten kjøper barnehagen inn frukt/grønnsaker som vi serverer (ikke i juli). På Knotten og Knaggen har barna med frukt/grønnsaker selv. 5

7 Bursdagsfeiringer Barnas bursdager blir feiret i barnehagen. Vi henger ut flagg og den som har bursdag får være i ekstra fokus denne dagen. Vi lager krone, tenner lys, og på stor avdeling får barna en bok med bursdagtegninger. Ved bursdagfeiringer får bursdagsbarnet velge mellom noen sunne alternativer som vi lager og serverer. 6

8 Personalet Reidun E. Johansen, styrer KVISTEN Anita E. Løvlien, ped.leder 80% Elisabeth S. Rossvoll, ped.leder 100% Marianne Ottersen, assistent 100% Hilde I. Åsvestad, assistent 100% Toril L. Løvås, assistent 20% KNERTEN Liv B. Smedsrud, ped.leder 100% Ingrid T. Sveen, ped.leder 100% Mari Grønvold, assistent 100% Tove Brekke, assistent 100% KNAGGEN Wenche Hoelstad, ped.leder 100% Laila Bakken, barne-og ung.arb 100% Monika Slezak, assistent 60% Toril L. Løvås, assistent 40% Aina Skoglund, integr.assistent 90% Thomas Moren,integr.assistent100% KNOTTEN Karin J. Ferger, ped.leder 90% Marianne Lund, barne-og ung.arb 100% Elin Solem, assistent 80% Toril L. Løvås, assistent 30% Unni Måna, integr.assistent 30% 7

9 Barnegrupper Knerten 1-2 år Kvisten 2-3 år Leah Isabelle Evangelou Grosberghaugen Nora Martinsen Asta Kristin Haraldsdottir Daniel Van Bawi Thwang Ole Morten Ingvoldstad Theodor Myrvang Rømmen Christoffer Melby Meiningen Gorm Leirhoel-Midtmoen Tobias Melby Meiningen Sofia Liv Skaare Hov Julie Rogne Gulli Philip Kristoffersen Antonsen Kaja Lund Dalby Noah Thomas Olsen Lindstad Adam Ali Trym Bakås Molberg Tobias Thune Heiberg Hedda Elise Øien Erle Bergsodden Jenny Elise Kvernmo Eivind Christian Nyborg Fischer Nora Rise Adam Mowaz Johannes Rise Abdel`Nasser Nduwimana Sebastian Ødegaard Holand Bastian Skinnehaugen Gjøra

10 Barnegrupper Knotten 3-6 år Knaggen 3-6 år Hakon Haraldsson Scott Enger Borren Monica Tha Hlei Bawirin Jonas Solbakken Thea Emilie Sveen Bjørtomt Else M. Lundgren Dahlman Jesper Nesvaag Jonas Hagen Pettersen Trym Hoelstad Lise Støe Valla Ener Nikolai Søberg Rise Eleah Sagen Helene Lund Dalby Nafiso Abdurahman Mohamed Iver Tveitane Furuseth Johannes Bergsodden Zoha Golami Martine Jønsson Søberg Henriette Skard Lillebo Dina Victoria Berget Vilde Enger Borren Marthe Larsen Hermansen Hania Nasir Erik Forreløkken Manstad Trym Leirhoel-Midtmoen Thea Emilie Skovly Olsen Hanifi Abdulla Caroline Melby Meiningen Ola Lundgren Dahlman Jonas Kolstad Vilja Persson Lien Leah Lauritzen-Henriksen Elias Nyhagen Mikkel Nesvaag Jemimah Nipar Kristoffer Solbakken

11 Barnehagens innhold Omsorg Lek Læring Danning Når det gjelder barnehagens innhold, kan dere lese mer i det gjennomgående- og periodebestemte innholdet som legges ut på hjemmesiden vår. Fagområder Barnehagens innhold er delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Ønsker du å lese mer om dette, se rammeplan for barnehager 10

12 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold 2. ledd) Leken har en stor betydning for barnets utvikling og sosialisering, og er den mest dominerende virksomhet i barnets liv. Ut fra en pedagogisk synsvinkel karakteriseres lek slik: lek engasjerer barn lek er en typisk væremåte for barn lek har en egenverdi for barn, den et mål i seg selv lek stimulerer til utvikling på forskjellige områder; intellektuelt, språklig, emosjonelt, sosialt, motorisk lek er en arena for utprøving av oppfatninger og roller lek er viktig for videreføring av barnekulturen 11

13 På Hempa gis det mye tid og rom for lek. Vi skaper gode lekemiljøer for barna både i inne- og utelek. De voksne har en bevissthet i forhold til hva slags lekemateriell de tilbyr barna og hvordan lekemiljøet på den enkelte avdeling er organisert og tilrettelagt. Barnas interesser skal være styrende for hvordan miljøet blir tilrettelagt på avdelingene. I tillegg skal de voksne observere enkeltbarn og grupper av barn og ut i fra disse observasjonene skape lekemiljøer som de ser at barna har behov for å delta i. De voksne skal innta en observerende og aktiv rolle i lek ved at de deltar, veileder og hjelper barna til å forstå leken i ulike situasjoner. Det settes av tid for de voksne til å planlegge, reflektere og evaluere rundt enkeltbarns og barnegruppas lekekompetanse. Vi har som mål at barna skal oppleve å være en del av fellesskapet og at de skal knytte vennskap i barnehagen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. (Rammeplanen s.32) 12

14 Sosial kompetanse Utdanningsdirektoratet utga våren 2013 en veileder for å forebygge mobbing og krenkelser. Dette skal gjøres ved at de ansatte støtter barnas sosiale utvikling og arbeider for å skape et godt psykososialt miljø. Utvikling av den sosiale kompetansen er nøkkelen til trivsel og fellesskap i barnehagen. Vi velger å ha fokus på dette hver dag. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Barna skal derfor få mulighet til å lære seg selv å kjenne og utvikle en forståelse for andres tanker og følelser. De skal øve seg på å dele og hjelpe. Barna skal også mulighet til å hevde sine egne meninger. De skal lære seg å løse konflikter og å vente på tur. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. (Rammeplanen s. 34) 13

15 Satsningsområder på Hempa SOSIAL KOMPETANSE SPRÅKUTVIKLING Barna skal utvikle et rikt og variert språk ut fra den enkeltes forutsetning Barna skal kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner PERSONALUTVIKLING Hempa barnehage skal framstå som en helhet, med ei personalgruppe som jobber mot felles mål 14

16 Gjennomgående- og periodebestemt innhold Det gjennomgående- og periodebestemte innholdet blir lagt ut på hjemmesiden vår. Dette er å regne som en del av årsplanen for Hempa barnehage. Når det gjelder det periodebestemte innholdet, vil dere holdes jevnlig informert og oppdatert gjennom planer som utarbeides og formidles på den enkelte avdeling. Progresjonsplanen Denne er under revidering og dere vil motta den som et vedlegg til årsplanen. 15

17 Barns medvirkning Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barns medvirkning handler om hvordan vi som voksne er i møte med barn. På Hempa er vi opptatt av at de voksne skal innta en lyttende og aktiv holdning i samtaler med barn, være lydhøre overfor barns ønsker og behov. For de yngste barna som ikke har tilegnet seg et verbalt språk, blir det viktig at vi tolker kroppsspråket og på den måten ser hva barnet kommuniserer. Dette vil også gjelde en del av barna med annet morsmål og som ikke har tilegnet seg kompetanse på norsk enda. Barns medvirkning handler ikke om at barn skal bestemme alt selv, men at deres ønsker og behov skal bli hørt og møtt med anerkjennelse og respekt. Det handler om respekt og det å ta hvert enkelt barn på alvor. Nærhet og omsorg er også viktige elementer for å vise at man setter pris på og anerkjenner barnet. Dette bidrar til at barn utvikler selvtillit og opplever at de er betydningsfulle. FN BARNEKONVENSJONEN Sier at alle barn har rett til å ha innflytelse over eget liv, og den vektlegger barns rett til å uttrykke seg. I løpet av året skal vi fordype oss i temaer som vi har observert at barna er interessert i. Vi vil også ta opp temaer som vi observerer at barna har behov for at vi jobber med. Tidsperspektivet på de ulike tema vil variere, avhengig blant annet av temaets omfang, barnas interesse og engasjement, og oppnåelse av mål som er satt. 16

18 Flerkulturelt arbeid Norge er et flerkulturelt land, og på Hempa har vi et stort mangfold. I temaheftet til Rammeplanen om språklig og kulturelt mangfold står det at Mangfold kan være en integrert del av barnehagens pedagogikk, innhold og organisering. Barnas språklige og kulturelle bakgrunn må få en konsekvens for barnehages pedagogiske innhold, arbeidsmåter og organisering. Vi har hatt spesielt fokus på samarbeidet med foreldre til barn med minoritetsspråklig bakgrunn. I denne forbindelse har vi hatt stort utbytte av å være deltagere i et prosjekt med høgskolen i Hedmark: "Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk." Vi ser at foreldresamarbeidet hjelper oss i prosessen med å gjøre mangfoldet til en naturlig og integrert del av virksomheten vår. Tilnærmingen til dette blir at vi blant annet bruker bilder for å underbygge det vi gjør, dagsrytmen vår, gode læringssituasjoner og for å forklare tradisjoner og merkedager. Vi bruker også bilder som støtte i foreldresamtaler. Vi har språk- og lekegrupper for å fremme språklig- og sosial mestring for barn med et annet morsmål enn norsk. Vi mener at et språklig, kulturelt og religiøst mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet på Hempa barnehage. Barnas møte mellom ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling. 17

19 Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter I Hempa har vi et eget opplegg for de eldste barna siste året før skolestart elgklubben. Vi arbeider etter Hamar kommunes plan «Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter» (Utdelt til alle foreldre med 5 åringer). Her jobber vi innenfor 9 forskjellige områder: * ABC Hva er det? * * Tid * Trafikk * Jeg vil jeg kan * Det er sant at jeg fant * Jeg husker * Se, jeg kan tegne Barna vil gjennom fire temauker (høst) og fire temauker (vår), møte disse ni områdene. Det vil være et turopplegg som vi kaller «Den glade vandrer». Her vil vi bruke naturen som læringsarena med tanke på fysisk aktivitet, trafikk, opplevelser og kulturformidling. Det vil være varierte turmål med tanke på lengde og innhold vi følger årstidene og bruker de som inspirasjon til innholdet på turene. Vi går til og fra turmålene, når det er mulig. (Det vil bli delt ut informasjon om turmål i forkant av turer.) Det vil være et opplegg i barnehagen som vi kaller klubb. Her vil barna møte temaer som: tegne seg selv, stavelser, forlyd og rimord. I forbindelse med hver temauke blir det laget en temaoversikt med innhold og målsettinger. 18

20 Planer for barns overgang fra barnehage til skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Hamar kommune har utarbeidet rutiner knyttet til overgang barnehage skole. I 5-års gruppa (elgklubben) jobber vi etter et hefte som er utarbeidet for alle barnehagene i Hamar kommune; Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter. Dette heftet inneholder ni områder som beskriver de basisferdigheter barna i barnehagen skal ha kjennskap til før skolestart. (Jfr. rammeplanen) Under hvert område skisseres det noen målsetninger som skal følges, og forslag til metoder som kan brukes. Heftet deles ut til alle 5-års foreldre. MÅL: sikre gode og trygge overganger sikre sammenhenger mellom barnehage og skole sikre god informasjonsflyt lik praksis i Hamar kommune Om våren besøker vi skolene som 5-åringene på Hempa skal begynne på. Hver 5-åring får vise fram skolen sin til de andre 5-åringene i barnehagen. Vi går eller reiser med buss til disse skolebesøkene, og ofte får vi være med i 1. klasse og oppleve litt av skolehverdagen der. Vi spiser matpakke og leker ute på skoleområdet før vi reiser tilbake til barnehagen. 19

21 Vurdering/samarbeid Barnehagens arbeid skal vurderes, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og lokale planer. Vi vurderer kontinuerlig det arbeidet som gjøres, og underveis kan vi korrigere planer og opplegg. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Ped.ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager brukes til vurderingsarbeid. Foreldresamtaler gir også mulighet for å vurdere og evaluere. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse. Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageransvar. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Den daglige foreldrekontakten Foreldresamtaler Foreldremøter Foreldrekaffe Dugnader, fester og lignende 20

22 Foreldrerådet Alle foreldrene er medlemmer av barnehagens foreldreråd. Foreldrearbeidsutvalget På foreldremøtet i september, velges det en foreldrerepresentant fra hver avdeling som sitter i barnehagens foreldrearbeidsutvalg. (FAU) FAU har jevnlige møter med styrer der det blir utvekslet informasjon av betydning for foreldrene og barnehagen. Styrer innkaller til disse møtene, og styrer skriver også referat. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget skal i følge lov om barnehager være et rådgivende og samordnende organ hvor både foreldre og ansatte er representert. Samarbeid med andre instanser I barnehagen samarbeider vi også med ulike kommunale etater; barnevern, helsestasjon, logopedtjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, avhengig av enkeltbarns behov. 2-årskontakten 2-års kontakten er overført fra helsestasjonen til barnehagen. Denne ordningen medfører et tett samarbeid mellom barnehagen og helsestasjonen. Kartleggingen av 2-åringen utføres av pedagogisk leder, og da benyttes et felles utarbeidet kartleggingsskjema. Pedagogisk leder gjennomfører 2-årssamtalen med foreldrene med utgangspunkt i den kartleggingen som er gjort. I etterkant av 2-årssamtalen i barnehagen, innkalles foreldrene til 2-årskontroll på helsestasjonen. 21

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

15. Progresjon innenfor fagområdene INNHOLDSFORTEGNELSE:

15. Progresjon innenfor fagområdene INNHOLDSFORTEGNELSE: 15. Progresjon innenfor fagområdene INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen 2. Årsplanen 3. Fosna barnehage 4. Personalet 5. Foreldresamarbeid a. Foreldreråd b. Samarbeidsutvalget c. Samarbeid barnehage hjem

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Sammen skaper vi den gode hverdagen

Sammen skaper vi den gode hverdagen ÅRSPLAN 2014 2015 Sammen skaper vi den gode hverdagen Innholdsfortegnelse: Velkommen til Rødbøl barnehage.... 4 Besøksadressen vår er:... 4 Telefonnummer til avdelingene:... 4 Lover og planer... 5 Kommunale

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer