ÅRSPLAN 2014/2015 HEMPA BARNEHAGE. Oluf Melvoldsgt Hamar Tlf.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/2015 HEMPA BARNEHAGE. Oluf Melvoldsgt.45 2318 Hamar Tlf.: 62 56 33 72"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/2015 HEMPA BARNEHAGE Oluf Melvoldsgt Hamar Tlf.: e-post: Hjemmeside:

2 Innhold Velkommen til Hempa barnehage... 2 Praktiske opplysninger... 3 Personalet... 7 Barnegrupper... 8 Barnehagens innhold/fagområder Lek Sosial kompetanse Satsningsområder Gjennomgående- og periodebestemt innhold/progresjonsplan Barns medvirkning Flerkulturelt arbeid Lek, læring og skoleforberedende aktiviteter...18 Planer for barns overgang fra barnehage til skole Vurdering/samarbeid

3 Velkommen til Hempa barnehage Hempa barnehage er en 4-avdelings barnehage med 63 barn i alderen 1 6 år. 1 2 år Knerten 3 6 år Knotten 2 3 år Kvisten 3 6 år Knaggen Afghanistan Island Vi har barn fra flere språklige og kulturelle minoriteter. I år har vi 20 ansatte og i tillegg har vi renholder og vaktmester. De voksne er knyttet til hver sin avdeling, men vi ønsker at barnehagen skal være en felles enhet med et felles personalet. Ut fra en slik tankegang har vi felles ansvar for alle barna. Myanmar (Burma) Somalia På Hempa vil vi jobbe for at alle skal trives, både barn, foreldre og personalet. Vi ønsker et positivt miljø som legger til rette for gode utviklingsmuligheter, og vi er opptatt av at glede og humor skal prege hverdagen vår. Hamar kommunes verdigrunnlag: Visjon for barnehagene i Hamar: Kjerneverdier: Åpen Trygg Pålitelig Lekende Modig Lærende Helhetlig Pakistan Burundi 2

4 Praktiske opplysninger Barnehagens åpningstid Barnehagen er åpen alle virkedager fra kl Det er fint om dere gir beskjed dersom barna kommer senere enn kl Det er da de fleste av de planlagte aktivitetene starter. Er barna syke eller har fri, ønsker vi at dere ringer og gir beskjed om det også. Planleggingsdager Barnehageåret 2014/2015: 13/8-14 2/ / / / /11-14 Det arbeidet som gjøres på planleggingsdagene danner grunnlaget for det pedagogiske arbeidet vi gjennom Lov om barnehager med forskrifter (Rammeplanen) er pålagt å gjøre, og det ligger klare føringer for at hele personalet skal delta i dette arbeidet. På linje med andre bedrifter skal vi utarbeider gode rutiner for blant annet Miljørettet helsevern, Helse, miljø og sikkerhet og brannvern. Her stilles det store krav til planer og dokumentasjon og at hele personalet skal inkluderes i arbeidet. 3

5 Diverse informasjon/dokumentasjon Hver avdeling har en oppslagstavle der ulik informasjon blir hengt opp. Ta en jevnlig sjekk der, slik at dere er ajour med det som foregår på avdelingen. Vi ønsker gjennom informasjonsskriv og planer (årsplan, virksomhetsplan, månedsplan og ukeplan) gi foreldre og kommunen dokumentasjon på hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Alle barna på Hempa får hver sin perm der vi blant annet synliggjør barnas opplevelser, aktiviteter og hva de mestrer i løpet av barnehagetida. Noe i permen vil også bli dokumentert ved bruk av digitalt kamera. Vi har som mål at alle avdelinger skal ta bilder i hverdagen, og dette blir av og til hengt opp på avdelingene. Partnerbarnehage Hempa inngikk i mai 2009 en partneravtale med Høgskolen i Hedmark. For vår del innebærer det et gjensidig forpliktende samarbeid om studentenes praksisopplæring, utvikling av praksisfelt og Fou-samarbeid. Studenter på barnehagelærerutdanningen vil i perioder i løpet av året gjennomføre sin praksisperiode i barnehagen vår under veiledning av våre ped.ledere som er praksislærere. Samarbeid med NAV I perioder har vi samarbeid med NAV om arbeidspraksis. Da har vi personer utplassert hos oss som av ulike årsaker skal tilegne seg arbeidspraksis. Vikarer Ved sykdom og annet fravær i personalgruppa vil det av og til være behov for vikarer. Ved fravær over lengre tid, prøver vi å bruke samme vikar, men det er ikke alltid vi lykkes med det. Navn på vikarer blir skrevet opp på tavla i garderoben. 4

6 Utleie av barnehagen I løpet av året forekommer det at vi leier ut barnehagen til blant annet bursdagfeiringer, barnedåp og konfirmasjon. Rydding og rengjøring besørges av den som leier. Pris er kr. 500,- Klær På Hempa er vi oppatt av å være mye ute gjennom hele året. Da er det viktig at barna er riktig kledd til enhver årstid. Personalet er behjelpelige med råd. Barna må ha nok skift liggende i barnehagen, og det er viktig at alle eiendeler navnes. Syke barn Barna må være hjemme når de er syke. For å være i barnehagen må barna være friske nok til å delta i utelek og aktiviteter. Er dere i tvil, ta kontakt med oss. Ved oppkast og diare er det viktig at barna holdes hjemme i 48 timer etter at de er symptomfrie. Les også heftet: "Barnehager og smittevern". Dette heftet ligger ute på Hamar kommunes nettside. Mat Barna må ha med egen matpakke til frokost og formiddagsmat, men på fredager lager vi mat i barnehagen (har matdag). Noen ganger lager vi varm mat til formiddagsmåltidet, og andre ganger baker vi rundstykker eller handler inn brød. I juli og august har vi ikke matdager i barnehagen, da må barna ha med mat selv. Barna får melk og/eller vann til frokost og formiddagsmat hele året. Barna spiser frukt/grønnsaker og drikker vann om ettermiddagen. På Kvisten og Knerten kjøper barnehagen inn frukt/grønnsaker som vi serverer (ikke i juli). På Knotten og Knaggen har barna med frukt/grønnsaker selv. 5

7 Bursdagsfeiringer Barnas bursdager blir feiret i barnehagen. Vi henger ut flagg og den som har bursdag får være i ekstra fokus denne dagen. Vi lager krone, tenner lys, og på stor avdeling får barna en bok med bursdagtegninger. Ved bursdagfeiringer får bursdagsbarnet velge mellom noen sunne alternativer som vi lager og serverer. 6

8 Personalet Reidun E. Johansen, styrer KVISTEN Anita E. Løvlien, ped.leder 80% Elisabeth S. Rossvoll, ped.leder 100% Marianne Ottersen, assistent 100% Hilde I. Åsvestad, assistent 100% Toril L. Løvås, assistent 20% KNERTEN Liv B. Smedsrud, ped.leder 100% Ingrid T. Sveen, ped.leder 100% Mari Grønvold, assistent 100% Tove Brekke, assistent 100% KNAGGEN Wenche Hoelstad, ped.leder 100% Laila Bakken, barne-og ung.arb 100% Monika Slezak, assistent 60% Toril L. Løvås, assistent 40% Aina Skoglund, integr.assistent 90% Thomas Moren,integr.assistent100% KNOTTEN Karin J. Ferger, ped.leder 90% Marianne Lund, barne-og ung.arb 100% Elin Solem, assistent 80% Toril L. Løvås, assistent 30% Unni Måna, integr.assistent 30% 7

9 Barnegrupper Knerten 1-2 år Kvisten 2-3 år Leah Isabelle Evangelou Grosberghaugen Nora Martinsen Asta Kristin Haraldsdottir Daniel Van Bawi Thwang Ole Morten Ingvoldstad Theodor Myrvang Rømmen Christoffer Melby Meiningen Gorm Leirhoel-Midtmoen Tobias Melby Meiningen Sofia Liv Skaare Hov Julie Rogne Gulli Philip Kristoffersen Antonsen Kaja Lund Dalby Noah Thomas Olsen Lindstad Adam Ali Trym Bakås Molberg Tobias Thune Heiberg Hedda Elise Øien Erle Bergsodden Jenny Elise Kvernmo Eivind Christian Nyborg Fischer Nora Rise Adam Mowaz Johannes Rise Abdel`Nasser Nduwimana Sebastian Ødegaard Holand Bastian Skinnehaugen Gjøra

10 Barnegrupper Knotten 3-6 år Knaggen 3-6 år Hakon Haraldsson Scott Enger Borren Monica Tha Hlei Bawirin Jonas Solbakken Thea Emilie Sveen Bjørtomt Else M. Lundgren Dahlman Jesper Nesvaag Jonas Hagen Pettersen Trym Hoelstad Lise Støe Valla Ener Nikolai Søberg Rise Eleah Sagen Helene Lund Dalby Nafiso Abdurahman Mohamed Iver Tveitane Furuseth Johannes Bergsodden Zoha Golami Martine Jønsson Søberg Henriette Skard Lillebo Dina Victoria Berget Vilde Enger Borren Marthe Larsen Hermansen Hania Nasir Erik Forreløkken Manstad Trym Leirhoel-Midtmoen Thea Emilie Skovly Olsen Hanifi Abdulla Caroline Melby Meiningen Ola Lundgren Dahlman Jonas Kolstad Vilja Persson Lien Leah Lauritzen-Henriksen Elias Nyhagen Mikkel Nesvaag Jemimah Nipar Kristoffer Solbakken

11 Barnehagens innhold Omsorg Lek Læring Danning Når det gjelder barnehagens innhold, kan dere lese mer i det gjennomgående- og periodebestemte innholdet som legges ut på hjemmesiden vår. Fagområder Barnehagens innhold er delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Ønsker du å lese mer om dette, se rammeplan for barnehager 10

12 Lek Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold 2. ledd) Leken har en stor betydning for barnets utvikling og sosialisering, og er den mest dominerende virksomhet i barnets liv. Ut fra en pedagogisk synsvinkel karakteriseres lek slik: lek engasjerer barn lek er en typisk væremåte for barn lek har en egenverdi for barn, den et mål i seg selv lek stimulerer til utvikling på forskjellige områder; intellektuelt, språklig, emosjonelt, sosialt, motorisk lek er en arena for utprøving av oppfatninger og roller lek er viktig for videreføring av barnekulturen 11

13 På Hempa gis det mye tid og rom for lek. Vi skaper gode lekemiljøer for barna både i inne- og utelek. De voksne har en bevissthet i forhold til hva slags lekemateriell de tilbyr barna og hvordan lekemiljøet på den enkelte avdeling er organisert og tilrettelagt. Barnas interesser skal være styrende for hvordan miljøet blir tilrettelagt på avdelingene. I tillegg skal de voksne observere enkeltbarn og grupper av barn og ut i fra disse observasjonene skape lekemiljøer som de ser at barna har behov for å delta i. De voksne skal innta en observerende og aktiv rolle i lek ved at de deltar, veileder og hjelper barna til å forstå leken i ulike situasjoner. Det settes av tid for de voksne til å planlegge, reflektere og evaluere rundt enkeltbarns og barnegruppas lekekompetanse. Vi har som mål at barna skal oppleve å være en del av fellesskapet og at de skal knytte vennskap i barnehagen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. (Rammeplanen s.32) 12

14 Sosial kompetanse Utdanningsdirektoratet utga våren 2013 en veileder for å forebygge mobbing og krenkelser. Dette skal gjøres ved at de ansatte støtter barnas sosiale utvikling og arbeider for å skape et godt psykososialt miljø. Utvikling av den sosiale kompetansen er nøkkelen til trivsel og fellesskap i barnehagen. Vi velger å ha fokus på dette hver dag. Sosial kompetanse handler om å kunne kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner. Barna skal derfor få mulighet til å lære seg selv å kjenne og utvikle en forståelse for andres tanker og følelser. De skal øve seg på å dele og hjelpe. Barna skal også mulighet til å hevde sine egne meninger. De skal lære seg å løse konflikter og å vente på tur. Opplevelser av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen. (Rammeplanen s. 34) 13

15 Satsningsområder på Hempa SOSIAL KOMPETANSE SPRÅKUTVIKLING Barna skal utvikle et rikt og variert språk ut fra den enkeltes forutsetning Barna skal kommunisere og samhandle godt med andre i ulike situasjoner PERSONALUTVIKLING Hempa barnehage skal framstå som en helhet, med ei personalgruppe som jobber mot felles mål 14

16 Gjennomgående- og periodebestemt innhold Det gjennomgående- og periodebestemte innholdet blir lagt ut på hjemmesiden vår. Dette er å regne som en del av årsplanen for Hempa barnehage. Når det gjelder det periodebestemte innholdet, vil dere holdes jevnlig informert og oppdatert gjennom planer som utarbeides og formidles på den enkelte avdeling. Progresjonsplanen Denne er under revidering og dere vil motta den som et vedlegg til årsplanen. 15

17 Barns medvirkning Barn skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2.ledd) Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) Barns medvirkning handler om hvordan vi som voksne er i møte med barn. På Hempa er vi opptatt av at de voksne skal innta en lyttende og aktiv holdning i samtaler med barn, være lydhøre overfor barns ønsker og behov. For de yngste barna som ikke har tilegnet seg et verbalt språk, blir det viktig at vi tolker kroppsspråket og på den måten ser hva barnet kommuniserer. Dette vil også gjelde en del av barna med annet morsmål og som ikke har tilegnet seg kompetanse på norsk enda. Barns medvirkning handler ikke om at barn skal bestemme alt selv, men at deres ønsker og behov skal bli hørt og møtt med anerkjennelse og respekt. Det handler om respekt og det å ta hvert enkelt barn på alvor. Nærhet og omsorg er også viktige elementer for å vise at man setter pris på og anerkjenner barnet. Dette bidrar til at barn utvikler selvtillit og opplever at de er betydningsfulle. FN BARNEKONVENSJONEN Sier at alle barn har rett til å ha innflytelse over eget liv, og den vektlegger barns rett til å uttrykke seg. I løpet av året skal vi fordype oss i temaer som vi har observert at barna er interessert i. Vi vil også ta opp temaer som vi observerer at barna har behov for at vi jobber med. Tidsperspektivet på de ulike tema vil variere, avhengig blant annet av temaets omfang, barnas interesse og engasjement, og oppnåelse av mål som er satt. 16

18 Flerkulturelt arbeid Norge er et flerkulturelt land, og på Hempa har vi et stort mangfold. I temaheftet til Rammeplanen om språklig og kulturelt mangfold står det at Mangfold kan være en integrert del av barnehagens pedagogikk, innhold og organisering. Barnas språklige og kulturelle bakgrunn må få en konsekvens for barnehages pedagogiske innhold, arbeidsmåter og organisering. Vi har hatt spesielt fokus på samarbeidet med foreldre til barn med minoritetsspråklig bakgrunn. I denne forbindelse har vi hatt stort utbytte av å være deltagere i et prosjekt med høgskolen i Hedmark: "Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk." Vi ser at foreldresamarbeidet hjelper oss i prosessen med å gjøre mangfoldet til en naturlig og integrert del av virksomheten vår. Tilnærmingen til dette blir at vi blant annet bruker bilder for å underbygge det vi gjør, dagsrytmen vår, gode læringssituasjoner og for å forklare tradisjoner og merkedager. Vi bruker også bilder som støtte i foreldresamtaler. Vi har språk- og lekegrupper for å fremme språklig- og sosial mestring for barn med et annet morsmål enn norsk. Vi mener at et språklig, kulturelt og religiøst mangfold er berikende og en styrke for fellesskapet på Hempa barnehage. Barnas møte mellom ulike kulturer og tradisjoner legger grunnlaget for respektfull samhandling. 17

19 Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter I Hempa har vi et eget opplegg for de eldste barna siste året før skolestart elgklubben. Vi arbeider etter Hamar kommunes plan «Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter» (Utdelt til alle foreldre med 5 åringer). Her jobber vi innenfor 9 forskjellige områder: * ABC Hva er det? * * Tid * Trafikk * Jeg vil jeg kan * Det er sant at jeg fant * Jeg husker * Se, jeg kan tegne Barna vil gjennom fire temauker (høst) og fire temauker (vår), møte disse ni områdene. Det vil være et turopplegg som vi kaller «Den glade vandrer». Her vil vi bruke naturen som læringsarena med tanke på fysisk aktivitet, trafikk, opplevelser og kulturformidling. Det vil være varierte turmål med tanke på lengde og innhold vi følger årstidene og bruker de som inspirasjon til innholdet på turene. Vi går til og fra turmålene, når det er mulig. (Det vil bli delt ut informasjon om turmål i forkant av turer.) Det vil være et opplegg i barnehagen som vi kaller klubb. Her vil barna møte temaer som: tegne seg selv, stavelser, forlyd og rimord. I forbindelse med hver temauke blir det laget en temaoversikt med innhold og målsettinger. 18

20 Planer for barns overgang fra barnehage til skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Hamar kommune har utarbeidet rutiner knyttet til overgang barnehage skole. I 5-års gruppa (elgklubben) jobber vi etter et hefte som er utarbeidet for alle barnehagene i Hamar kommune; Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter. Dette heftet inneholder ni områder som beskriver de basisferdigheter barna i barnehagen skal ha kjennskap til før skolestart. (Jfr. rammeplanen) Under hvert område skisseres det noen målsetninger som skal følges, og forslag til metoder som kan brukes. Heftet deles ut til alle 5-års foreldre. MÅL: sikre gode og trygge overganger sikre sammenhenger mellom barnehage og skole sikre god informasjonsflyt lik praksis i Hamar kommune Om våren besøker vi skolene som 5-åringene på Hempa skal begynne på. Hver 5-åring får vise fram skolen sin til de andre 5-åringene i barnehagen. Vi går eller reiser med buss til disse skolebesøkene, og ofte får vi være med i 1. klasse og oppleve litt av skolehverdagen der. Vi spiser matpakke og leker ute på skoleområdet før vi reiser tilbake til barnehagen. 19

21 Vurdering/samarbeid Barnehagens arbeid skal vurderes, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og lokale planer. Vi vurderer kontinuerlig det arbeidet som gjøres, og underveis kan vi korrigere planer og opplegg. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Ped.ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager brukes til vurderingsarbeid. Foreldresamtaler gir også mulighet for å vurdere og evaluere. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg skal ha mulighet til reell innflytelse. Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageransvar. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Den daglige foreldrekontakten Foreldresamtaler Foreldremøter Foreldrekaffe Dugnader, fester og lignende 20

22 Foreldrerådet Alle foreldrene er medlemmer av barnehagens foreldreråd. Foreldrearbeidsutvalget På foreldremøtet i september, velges det en foreldrerepresentant fra hver avdeling som sitter i barnehagens foreldrearbeidsutvalg. (FAU) FAU har jevnlige møter med styrer der det blir utvekslet informasjon av betydning for foreldrene og barnehagen. Styrer innkaller til disse møtene, og styrer skriver også referat. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget skal i følge lov om barnehager være et rådgivende og samordnende organ hvor både foreldre og ansatte er representert. Samarbeid med andre instanser I barnehagen samarbeider vi også med ulike kommunale etater; barnevern, helsestasjon, logopedtjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste, avhengig av enkeltbarns behov. 2-årskontakten 2-års kontakten er overført fra helsestasjonen til barnehagen. Denne ordningen medfører et tett samarbeid mellom barnehagen og helsestasjonen. Kartleggingen av 2-åringen utføres av pedagogisk leder, og da benyttes et felles utarbeidet kartleggingsskjema. Pedagogisk leder gjennomfører 2-årssamtalen med foreldrene med utgangspunkt i den kartleggingen som er gjort. I etterkant av 2-årssamtalen i barnehagen, innkalles foreldrene til 2-årskontroll på helsestasjonen. 21

ÅRSPLAN HEMPA BARNEHAGE 2016/2017. Oluf Melvoldsgt Hamar Tlf.: e-post:

ÅRSPLAN HEMPA BARNEHAGE 2016/2017. Oluf Melvoldsgt Hamar Tlf.: e-post: ÅRSPLAN HEMPA BARNEHAGE 2016/2017 Oluf Melvoldsgt.45 2318 Hamar Tlf.: 62 56 33 72 e-post: reidun.johansen@hamar.kommune.no Velkommen til Hempa barnehage Hempa barnehage er en 4-avdelings barnehage med

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12

ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 ÅRSPLAN/PEDAGOGISK PLAN 2011/12 Lommedalen menighetsbarnehage er en privat institusjon, som eies av Lommedalen kirke. Stats- og kommunale tilskudd skal dekke 85 % av utgiftene. Foreldrebetaling dekker

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside:

Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: Eventyrheia barnehage Tlf 38 18 13740/ 38 18 3741 e-post: monica.ommundsen@songdalen.kommune.no Barnehagens hjemmeside: www.minbarnehage.no/eventyrheia Velkommen til Eventyrheia barnehage. Eventyrheia

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid 01.01.2015 Foreldresamarbeid Mosaikk barnehage Foreldresamarbeid i Mosaikk barnehage Alle ansatte skal ha kjennskap til «Et ressurshefte for foreldre og personalet om samarbeid Hjembarnehage. Vi ønsker

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016

Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Periodeplan for Lyderhorn ved Valheim barnehage, august-september 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har gledet oss til å møte igjen dere som har vært på ferie, og til å bli kjent med dere som er

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer