Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby"

Transkript

1 Nr. 7 September 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby

2 Salme i sorgen

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Mandag-torsdag Fredag Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Anne-Grethe Larsen Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetsfullmektig Monica Nielsen Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Børge Sandal Anne-Grethe Larsen Kirketjenere: Privattelefoner: Kjell Rolf Dahl Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Ingvar Lyche Prestens penn: Etter tragedien Sommeren 2011 ble en helt uvanlig sommer. Ikke pga dårlig vær eller andre ubetydeligheter som vi så ofte snakker om, men fordi 77 mennesker, de fleste av dem ungdommer, brutalt ble drept i Oslo og på Utøya 22. juli. Det var noen uvirkelige timer de første dagene, både at dette kunne skje i Norge, og at det var så mange som var rammet. Det var helt ubegripelig at så mange ungdommer kunne miste livet, skutt og drept med overlegg av en morder. Bildene var så sterke, og historiene vi fikk høre fra dem som overlevde, var hjerteskjærende og grusomme. Så mange mennesker ble rammet: familier, venner, kolleger og lokalsamfunn over hele landet fikk tragedien og sorgen helt inn på livet. 22. juli ble en nasjonal tragedie. Og midt i grusomhetene ble vi også vitne til noe helt annet. I en situasjon hvor man kanskje ville tro at raseri, uro og hevntanker ville prege det offentlige rom, skjedde i stedet noe helt annet. Fellesskap, samhold, nærhet, godhet og medfølelse var det som kom tydelig og sterkt til uttrykk. Gjennom tog, mønstringer og fellessamlinger, gjennom utallige roser, blomster og varme hilsener. En hel verden utenfor Norge så forundret på hvordan det norske folk svarte på terrorens grusomheter. Og våre ledere gikk i spissen, de satte oss alle inn på disse gode sporene. Til statsministeren, regjeringen, våre folkevalgte og kongehuset: Takk for at dere gjorde disse kloke valgene i en dramatisk tid. Nå er det september, og hverdagen har tatt de fleste av oss igjen. Livet går videre, det må det gjøre. Vi må leve og arbeide, i samfunn og kirke. Trå til og stå på for alt vi mener er verd å kjempe for. Holde fram og tro på de verdiene som vi fikk se så klare vitnesbyrd om i den tunge tiden som har vært. Det er verdier som ligger dypt i vår kristne arv, og som er vel verd å ta vare på. Og samtidig vil vi fortsatt omslutte dem som ennå sørger. For dem som ble direkte rammet, vil sorgen være tung å bære i lang tid ennå. Vår bønn er at de må finne lys og håp midt i sorgen, og at kloke og varme mennesker fortsatt våger å vise nestekjærlighet i ord og handling. Hilsen Pelle Månedens bibelord: Galaterbrevet 5, 22: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Anne-Grethe Larsen, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. Sparebanken DnB NOR Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 kandidatbrosjyre bruk kopi_brosjyre valg Side 1 DEN NORSKE KIRKE Borg bispedømmeråd Hvilken kirke ønsker du? Hvem skal sitte i Kirkemøtet, kirkens «storting»? Ved å stemme på bispedømmerådet er du med på å bestemme hvilken retning Den norske kirke skal gå i. Gi Er kirken viktig et godt for deg? råd! 11. og 12. september er det valg i Den norske kirke. Det skal velges nye menighetsråd og bispedømmeråd. Valget er samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Den norske kirkes forhold til staten er i endring. De neste årene vil kirkens tillitsvalgte ta beslutninger som angår kirkens framtid på dine vegne. Din stemme teller i en spennende tid for kirken. Forhåndsstemmingen foregår på Furuly menighetssenter i tidsrommet 10. august til 9. september, tirsdag-fredag kl På selve valgdagene som er søndag 11. september kan du stemme på Bøndernes Hus og på Spetalen skole i tidsrommet kl og mandag 12. september på Bøndernes Hus og på Spetalen skole i tidsrommet kl For mer informasjon om valget se eller Valgpresentasjon fra valgrådet i Borg bispedømme Kirkevalget 2011 Målsetningen er at dette valget skal kunne bidra til å styrke det kirkelige demokratiet og engasjementet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Noen hovedelementer i valget er etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkelige valg samtidig med offentlig valg. Stemmerettsalderen er også senket til 15 år, slik at ungdommene skal kunne være med og bestemme. Valgreglene er vedtatt av Kirkemøtet og innfrir forutsetningene i avtalen mellom alle de politiske partiene av 10. april Det er lagt ned mye forarbeid av mange for å få til et godt valg, og målsetningen er klar om at oppslutningen skal bli betydelig større enn ved tidligere kirkelige valg. Nå er det opp til dere som skal stemme. Det er viktig å engasjere seg og viktig å gi sin stemme til dem man mener er best skikket til å inneha verv, lokalt i menighetsrådene, og til dem som skal legge de større føringene i bispedømmeråd og Kirkemøtet som det er felles valg til. La deg høre og bruk stemmeretten din - slik styrker du folkekirken vår. Et riktig godt valg ønskes dere alle! Med hilsener fra Helga Haugland Byfuglien Borg biskop 4

5 DIAKONIENS SØNDAG Søndag 18. september markeres Diakoniens søndag i Råde menighet med gudstjeneste på Furuly. Vi har invitert Kirkens Bymisjon i Fredrikstad til samarbeid, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med en diakonal institusjon som betyr mye for dem som søker kontakt. Midt i byen er det for mange godt å finne et hjem som forsøker å representere Guds kjærlighet og omsorg. Svein Helge Rødahl og Gyda Hesla vil lede gudstjenesten som får preg av Bymisjonens måte å feire messe på. Brukere av senteret vil delta. Hjertelig velkommen til gudstjeneste på Furuly 18. september kl ! Kirkekaffe/mat. TID FOR VALG BLI MED! 11. og 12. september er årets valgdager. Da er det mye viktig som skjer både i samfunn og kirke. For det er flere valg som foregår disse dagene: Valg til kommunestyre og fylkesting Valg til menighetsråd og bispedømmeråd Det at vi alle kan avgi vår stemme ved valg, er en av grunnpilarene i vårt demokrati, et demokrati vi ønsker å holde høyt og ta vare på. Etter sommerens terror og tragedier har vi sett det klarere enn på lenge: vi vil ta vare på vårt demokrati, vår åpenhet og vår frihet. BRUK DIN STEMMERETT! Kommune- og fylkestingvalget er for alle borgere over 18 år og følger vanlige prosedyrer. Sitt ikke hjemme, men bruk din stemmerett! Gi oss et godt kommunestyre! Menighetsråds- og bispedømmerådsvalg er for alle medlemmer i Den norske kirke, og aldersgrensen her er 15 år. Bruk din stemmerett også her! Gi oss et godt menighetsråd! Kirkevalget foregår i samme lokaler som kommune- og fylkestingvalget. GODT VALG! Bok-loppemarked Lørdag 10. september fra til blir det Bok-loppemarked på Råde bibliotek. Salg av bøker, tidsskrifter, m.m.! Salg av kaffe, saft og vafler! Kom og gjør et kupp! Arr: Råde biblioteks venner og Råde bibliotek Kirketorget høsten 2011 Mandag 10. oktober: Bok-kveld under kulturuka - i samarbeid med Bibliotekets venner. Mer informasjon i neste nr. Onsdag 9. november kl : Lina Sandell-aften i ord og toner! Ved Holeby-koret. Dirigent: Britt Sørli Sted: Råde kirke Vigdis Oliversen og Anette Lyche Brautaset leser fortellinger om Sandells liv. Fløyte: Anny Guro Gustavsen 5

6 «Kirkegang med kirkeskyss» KIRKESKYSS I Råde menighet har vi en ordning med skyss til gudstjenester i begge kirkene våre. Den trådte i kraft fra 7. januar 2007, i sin nåværende form. I ferietiden opphører ordningen, men nå når høsten kommer, er kirkeskyssen igjen «oppe og går». Jeg er en av dem som er bruker av denne flotte tjenesten, og nå vil jeg gjerne oppfordre flere i vår menighet til å benytte dette tilbudet. Noen ganger har jeg hørt sagt noe slikt som at «jeg vil ikke bry folk». Slik skal vi ikke tenke eller si. Ordningen er der for oss som av ulike årsaker har problemer med å komme til kirken. 6 Personlig setter jeg stor pris på ordningen og takker diakoniutvalget som koordinerer tjenesten og tilrettelegger det praktiske. Hjertelig takk også til alle sjåfører som stiller med bil og hjelp. Det er fint å komme til gudstjeneste: Orgelmusikken, liturgien, salmesangen, prekenen, sakramentene, fellesskapet, alt beriker og gir gode opplevelser. Så til slutt: Ring og bli med til gudstjeneste, du også. Kanskje vi treffes i «kirkebilen»? Ranveig Wiersholm Telefonnummeret er Det står på menighetsbladets siste side.

7 FURULYDAGENE 2011 FURULY MENIGHETSSENTER 30 ÅR Kirke og kultur i nærmiljøet oktober 2011 Her ser dere det foreløpige programmet: Onsdag 19. oktober kl : Kulturkveld «Fra de skrå bredder til den smale vei» konsert med Bjørnar Spydevold, Lasse og Wenche Thuman Johnsen. «Huset» kåseri over temaet ved vår tidligere kateket Tove Gustafsson. Billett kr 100,-. Kafé og utlodning. Torsdag 20. oktober kl : Ungdomssamling, sted ikke bestemt ennå, enten på Furuly eller i Tomb kirke. Michael Sundby og bandet Compass deltar. Salg av pølser og brus, og det blir salg av lodd. Fredag 21. oktober kl : Formiddagstreff. Tore Torkildsen kåserer, Furuly barnehage deltar. Åresalg. Lørdag 22. oktober. Markedsdag: - utlodning av sykler, reiser og andre gevinster - auksjon på gaver fra forretningsdrivende og andre, - underholdning: quis (her vil lag fra ulike virksomheter i kommunen konkurrere). - smakebiter fra Furulys DRAMAtiske historie - fotoutstilling - maleverksted for barna i kjelleren. Kafé. Det blir ikke loppemarked i år! Kafé med pølser, vafler, rømmegrøt, sveler og drikke Søndag 23. oktober kl 11.00: Gudstjeneste ved Per Willy Wilhemsen på Furuly. Skiptvet Soul Children deltar. Kirkekaffe. Vi trenger mange gevinster/gjenstander til utlodning og auksjon har dere noe å bidra med? Ta kontakt med menighetskontoret (tlf ). Nytt kor i Råde! Saltnes Soul Children et kor for deg som liker å synge pop, gospel og rythm and blues! Tirsdag 6. september kl starter vi opp med friske rytmer og spenstige sanger. Vi skal øve på Effata i Saltnes.Koret er åpent for alle i klasse, gutter og jenter, fra hele Råde! Vi skal synge og danse, leke og le og bli bedre kjent med Gud. Vi håper at mange blir med - dette blir kjempegøy! Du kan gjerne komme og være med på en øvelse for å se om du har lyst til dette. Hilsen lederne: Mirjam Moe, Maria Freim, Unni Sverdrupsen, Tyra Høyås og Kari Mangrud Alvsvåg Lurer du på noe? Kontakt oss per epost: eller mobil

8 8 Utflyttede rådesokninger: «Rådejente utvandret til Jæren» Navn: ANNE-SOFIE HAARR, f. Mork Født: 1944 Sivilstand: Gift med Per L. Haarr, elev på Tomb jordbruksskole Bosted: Flyttet som nygift til Vigrestad på Jæren, aug. 1968, og har siden blitt boende der. Familie: 1 datter i Bergen, 1 sønn som har overtatt gården på Hårr, 1 datter i Råde og 1 sønn i Oslo. 4 svigerbarn og 9 barnebarn. Utdanning fra Klokkergården skole, Fr.stad h.alm.skole og Blindern. Senere også Misjonshøgskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet Yrker : Lærer, inspektør og rektor i ungdomsskolen, 22 år. Etter noen år som student: Organist 1½ år, kapellan 3½ år og prost 11 år. Kjære leser! Råde ble mitt trygge utgangspunkt i livet! Midt oppe på mosseraet vokste jeg opp, med den vakre utsikten nedover mot Musangen. Kirkeklokkene hørte vi. Noen ganger var det glede, andre ganger sorg. Vi var ikke så mange dengang. Vi kjente til de fleste. Telefonnumrene var korte. Alle visste mye om krigen. Ungdomsklubben på Furuly var et muntert, spenstig og positivt fellesskap som også ga utfordringer og rom for ledertrening. Så heldig jeg var som fikk ha en sånn ramme da jeg var ung! Flott å lese at Furuly fremdeles er et sted der barn i alle aldre, og tenåringer, er velkomne og kan føle seg hjemme! Da jeg ble pensjonist i 2009, fikk jeg bedre anledning til å besøke hjembygda mi. Jeg er utrolig heldig som fremdeles har begge foreldrene mine! De bor på sykehjemmet i Råde, og jeg besøker dem så ofte jeg kan. Der kan jeg treffe gamle kjente, ansatte og beboere. På søndagene kan jeg gå i kirken og feire gudstjeneste. Råde kirke er fortsatt min kirke. Alltid godt å komme tilbake dit. Pga. restaureringen i -57 ble jeg konfirmert i Tomb kapell, og derfor hører jeg litt til der også. Jeg føler meg ikke som jærbu etter 43 år. Du må være født der for å være verdig den tittelen, mener jeg. Jeg er en østlending som trives utrolig godt blant jordnære, arbeidssomme og humoristiske mennesker som er stolte av landsdelen sin og har en høy himmel over hverdagen sin. De tok godt imot meg da jeg kom som innvandrer, og jeg er takknemlig for plasseringen jeg har fått her i livet. Råde menighetsblad blir lest med stor interesse og glede her på Jæren. Glad for å kunne holde forbindelsen med utgangspunktet mitt også på denne måten. Ta godt vare på hverandre. La troen få ta til seg næring, så den kan vokse. Ha en fin høst! Hjertelig hilsen fra Anne-Sofie

9 Øverst til venstre ligger Hårr gård. Til høyre blir vi tatt imot hjemme hos Anne-Sofie. Her er alle hjertelig velkommen! Bildet under viser utsikten mot Nordsjøen. Her er det ikke mye å gjemme seg bak når det stormer som verst. 9

10 Verste tørke på 60 år 12 millioner mennesker på Afrikas Horn er rammet av alvorlig tørke. Verst rammet er Somalia, hvor Kirkens Nødhjelp nå jobber på spreng for å distribuere mat til over mennesker. Har rent drikkevann: Innbyggerne i Kalimbui har nok drikkevann til å klare seg, takket være en sanddam som er konstruert av ACT Alliance. Ifølge FNs nødhjelpsorganisasjon OCHA er 12 millioner mennesker på Afrikas Horn rammet av tørke og matmangel. Situasjonen betegnes som den verste på 60 år i de mest utsatte områdene. I gang med nødhjelpsarbeidet - Vi er i nå godt i gang med utdelingen av til sammen 262 tonn mel og 52 tonn matolje i de hardest rammede områdene av Gedoregionen i det sydlige Somalia. Denne første distribusjonen skal hjelpe over mennesker i 45 landsbyer i rundt en måned. Behovet er imidlertid massivt. Vi mottok 4 millioner kroner fra UD tidligere i år, og har nå tatt imot 7,5 millioner til, som vil gi mat til ytterligere mennesker i Somalia i fem måneder til, forteller Gaim Kebreab, Kirkens Nødhjelps områderepresentant for Somalia og Kenya. Han forteller at mange nå er helt desperate etter at avlingene er tørket inn, og husdyrene dør i hopetall. - Matvareprisene har eksplodert det siste året, og for mange er mangelen på mat og vann helt prekær, sier Kebreab. 10 Teamet som er i områdene nå skal vurdere å planlegge en større nødhjelpsinnsats. Kirkens Nødhjelp har lenge hatt folk på bakken i områdene og jobber gjennom et sterkt lokalt nettverk som sikrer rask respons og effektiv hjelp. Mot hungersnød Kirkens Nødhjelp ropte et varsko om den dramatisk forverrede situasjonen allerede for tre måneder siden, men det har tatt tid før det intenasjonale hjelpeapparatet for alvor har kommet på banen. Tørke og sult er på langt nær noe nytt fenomen for befolkningen på Afrikas Horn, men med ubetydelig nedbør to sesonger på rad, og en voldsom økning i matvareprisene, nærmer situasjonen seg hungersnød i de hardest rammede områdene. - Befolkningen i Somalia, men også i hele regionen, trenger all den hjelpen de kan få utenfra, sier Kebreab. Hjelp de sultrammede! Kirkens Nødhjelp har nå åpnet en katastrofekonto for øremerket støtte til de sultrammede i Somalia, Etiopia og Kenya. bruk kontonummer send SMS: GAVE til 2090 (200 kr) Givertelefon er (200,-) Dette gjør Kirkens Nødhjelp: I Somalia: Vi jobber i områdene som er aller hardest rammet. Vi leverer mat til og vann til og har dessuten søkt om 12

11 millioner kroner til mat til mennesker for fem nye måneder nord i Gedo-provinsen. Men vi er rede til å skalere opp denne innsatsen om vi får tilgang til mer midler, blant annet med mat- og vanntiltak til i Nord-Gedo. En container med proteinkjeks BP5 er på vei til Somalia for å forsterke denne innsatsen. I Kenya: I Kenya står Kirkens Nødhjelp i spissen for ACT Forum hvor det planlegges en tolv måneders intervensjon. De første seks måneder dreier seg om nødhjelpsmat og vann for husholdningsbruk og til skoler samt fôr til husdyr. De neste seks månedene vil ha fokus på rehabiliteringsaktiviteter. I Etiopia: Kirkens Nødhjelp jobber gjennom ACT Forum Ethiopia, som i første omgang planlegger en innsats for å hjelpe mennesker i Oromia-provinsen. En ACT-appell i størrelsesorden 2,6 millioner USD er sendt ut. Hvordan vi jobber Langsiktig utvikling (64,9%) Nødhjelp (24,3%) Politisk påvirkning (10,8%) Slik bruker vi pengene Går til formålet (87,1%) Administrasjon (9,6%) Skaffe nye midler (3,3%) 11

12 Familieettermiddag Småbarnsfamilier i Råde er hjertelig velkommen til familieettermiddager arrangert av Råde menighet. En arena for samvær, lek, måltid og utveksling av erfaringer. Første treff er tirsdag 6. september kl Middag blir servert. Velkommen! Babysang Marianne Gabestad Tangen ønsker alle gamle og nye barn hjertelig velkommen til sang og koselig samvær. Ta med matpakke, så stiller vi med drikke. Starter opp 31. august 2011 kl på Furuly. For barn fra 0-1 år. Pris er kr. 500 pr. semester. Ta kontakt med menighetskontoret for påmelding. Vel møtt! Knøttetreff Babycafé har fått nytt navn! Nå heter vi «knøttetreff» og er et åpent treffsted for alle som er hjemme på dagtid med små barn. Vi holder til i storsalen på Furuly annenhver onsdag mellom Oppstart er 24. august kl Gamle og nye knøtt er VELKOMMEN! Småbarnsang Helene fortsetter med småbarnsang, og inviterer alle barn i alderen 1-3 år til å komme på Furuly annenhver onsdag for å synge, danse og være sammen. Småbarnsang starter opp onsdag 31. aug. kl Pris er kr 500 pr semester. Ta med mamma, pappa eller en annen voksen og kom! Juniorsang Helene starter opp med nytt tiltak for barn fra 3-6 år. Det fortsetter den gode trenden vi har hatt med småbarnsang. Starter opp onsdag 7.september kl på Furuly. Dette blir bra, kom og vær med! Hjerter av gull, søndagsskole i gudstjenesten 14.august var første gang i høst med søndagsskole i gudstjenesten. Vi kommer til å ha Hjerter av gull en del ganger i høst, fortrinnsvis på de gudstjenestene i Råde der det er dåp. Datoene kommer på hjemmesiden og i menighetsbladet, så følg med! 4-årsbok 16.oktober blir det utdeling av 4-årsbok. Det blir sendt ut invitasjon med informasjon om 4-årsklubben i posten. Vi håper så mange 4-åringer som mulig kommer til kirken og får den flotte boka! 10-års jubileum for dåp I slutten av oktober ønsker vi å gjøre stas på dem som har 10- årsjubileum for dåp. Det sendes ut invitasjon til samling på Furuly, der vi skal finne på mye moro sammen! 12

13 Konfirmasjon Det er en del konfirmanter som har latt seg innskrive, og vi gleder oss til et nytt år! Hvis det fremdeles er noen som ikke har levert innskrivingspapirene, er det fremdeles mulig å gjøre dette. Første møte var 31. august kl på Furuly, et informasjonsmøte for konfirmanter med foreldre. Hvordan får vi vite om hva som skjer? Vi har senere på året og neste år mange gode tiltak, f.eks Lys Våken. Vi anbefaler å holde et øye med nettsiden vår eller legg til menighetspedagog Kristine Almås på Facebook. Ellers vil informasjon komme i menighetsbladet. Lurer du på noe er det bare å ta kontakt med Kristine på tlf eller mob Som dere ser, så er det en rekke tiltak for barn og unge i Råde! Dette hadde ikke vært mulig uten en fantastisk gjeng med frivillige! Tusen takk for den jobben dere gjør! Vi håper flere har mulighet til å hjelpe til i år, blant annet gjør forandringen av konfirmantarbeidet at vi trenger litt hjelp. Konfirmantundervisningen vil nå skje samlingsbasert 5 lørdager i løpet av året, med noen få ettermiddagssamlinger. Det vi trenger hjelp til, er voksen tilstedeværelse under gruppearbeid, kjøkkenhjelp under måltider, og annen praktisk hjelp. Jeg tror at dette året kan bli veldig bra, jeg jobber med å gi konfirmantene i Råde den beste undervisningen og de beste opplevelsene vi kan gi, og jeg håper menigheten også kan lære konfirmantene å kjenne utenfor ministranttjenesten. FRIKOUT Frikout startet opp på Effata kl , så går du i 7. trinn eller oppover, er du hjertelig velkommen! FREDAGSKLUBBEN Fredagsklubben starter opp på Effata kl Er du femteklassing eller eldre, møt opp og vær med! 13

14 Vi har fått ny prost Råde menighet tilhører Vestre Borgesyssel prosti, med prosten i Moss som øverste leder i prostiet. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og er biskopens nærmeste medarbeider her i vårt område. Etter at vår forrige prost, Frode Eriksen, døde sommeren 2010, har det vært en lang prosess, men 17. juni 2011 ble en ny prost utnevnt av regjeringen i statsråd. Han heter Trond Tveit Selvik, og er 62 år. I pressemeldingen som da ble sendt ut stod det følgende: Trond Tveit Selvik avla teologisk embetsseksamen ved Universitetet i Oslo i 1976 og praktiskteologisk eksamen i Han var feltprest på Trandum i 1978 og ble deretter drabantbyprest i Kirkens Bymisjon på Ellingsrud og videre kapellan i Høybråten fram til Fra 1987 til 1990 var han opplæringskonsulent i TBK a.s. Fra 1990 til 1999 og fra 2000 til 2002 var han personalsjef ved Universitetet i Oslo. I hadde han et vikariat som avdelingsdirektør i Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, og i var han forhandlingssjef i I Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon. Fra 2003 har han vært sokneprest på Hamar, der han også fungerte som domprost i Vi regner med at Selvik vil tiltre stillingen i løpet av høsten 2011, og vi ser frem til å bli kjent med vår nye prost. Per Willy Wilhelmsen FOLKELIG BIBELUNDERVISNING Tirsdag 13. september kl på Furuly Bibeltekst og bibelspråk. Hvor pålitelig er Bibelen oversatt, og hvor pålitelig er grunnteksten? Jesus snakket til daglig aramaisk, kanskje underviste han noen ganger på hebraisk. Men i evangeliene gjengis alt han sa på et annet språk, gresk. Derfra ble ordene hans oversatt til latin, og derfra til mange andre språk. Hvor mye ble forandret på veien? Slike og lignende spørsmål har ofte vært reist i det siste, for eksempel i boken Jesus feilsitert, som nylig utkom på norsk. Samtidig får vi om ikke lenge en helt ny oversettelse av hele Bibelen. Kan vi stole på den? Om slike problemstillinger handler bibelundervisningen denne gangen. Kvelden ledes som vanlig av professor Oskar Skarsaune og prestene våre. Vi kan love en spennende gjennomgang og samtale etterpå. Alle troende og tvilende er hjertelig velkommen tirsdag 13. september. De neste bibelundervisningene blir: 11. oktober og 15. november. Oskar, Per-Willy og Gyda 14

15 Hanne Stavik (14 år) sang på en av gudstjenestene våre i sommer En fullsatt kirke satte stor pris på dette. 4 små gutter ble døpt denne søndagen i Tomb kirke. Etter dåpen sang Hanne: «Sov, du lille, sov nå godt. Du er døpt, ditt hår er vått Lille knopp på livets tre, lille barn på voksenkne. Nå er livet godt begynt, Kristi kjærlighet forkynt» Som avslutning sang hun «Idas sommervise». Tusen takk, Hanne! Råde Eldreråd arrangerer «ELDRES DAG» 1. oktober 2011 kl på Bøndernes Hus i Karlshus Vi byr på enkel servering og lett underholdning. Arrangementet er gratis. Bindende påmelding til Gerd Skovdahl, tlf / , eller Berit Magelsen, tlf innen 28/ Alle er hjertelig velkommen! 15

16 FORMIDDAGSTREFF på Furuly mandag 19. september kl : Vi får besøk av Evangeliesenteret som taler, synger og spiller. Bevertning. Alle som har fri mandag formiddag, er hjertelig velkommen! MISJONSFEST på Furuly menighetssenter søndag 11. september kl Førsteamanuensis Roar Fotland Misjon: Gleden ved å gi og gleden ved å få. Kornsjøteamet synger og spiller. Bevertning. Misjonsgave. Alle er hjertelig velkommen! Arr.: NMS-foreningene i Råde SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 19. september kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Anne marije Busch , eller Børge Råde KFUK 21. sept. kl : «Marys venner» v/nina Mintorovitch Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Råde Y s Men s Club Furuly kl sept.: Bibeltime v/per Willy 21. sept.: Anne Enger: Fylkesmannen ansvar og oppgaver Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandag-lørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. Annenhver onsdag: BINGO Velkommen til oss og våre program: SEPTEMBER * Fredag 2. sept. Reiser vi til Parteateret i Moss og hygger oss med forestillingen «ho RAKEL» fremført av «Fiin Årgang». Her er det fire skuespillere fra Råde som er med og spiller. Buss fra Saltnes kl og fra Karlshus kl Turen koster kr. 250,-. Påmeldingsliste på Eldrebølgens kafé tlf innen 31 aug. * Søndag 25. sept.: Familiemiddag på Eldrebølgens kafé kl * Tirsdag 27. sept.: Vi drar på høsttur til Tyskland med ferge fra Gøteborg til Kiel. Vi får to netter på fergen. Den går fra Gøteborg kl Her spiser vi en flott buffet med vin eller øl til maten. Vi kan handle på taxfree og ellers hygge oss ombord. Etter ankomsten til Kiel kjører vi med bussen til et stort kjøpesenter som ligger mellom Lübeck og Kiel. Her er utvalget stort. Tilbake på fergen som går kl får vi igjen en avslappende kveld med mye hygge. Bussen går fra Saltnes kl og fra Karlshus kl Turen koster i dobb. lugar med to frokoster kr. 900,- kr. 100,- i tillegg for utvendig lugar. Buffet eller middag på kvelden på hjemreisen betaler den enkelte selv etter behov. * Fredag 9. og 23. sept.: Utlodning. OKTOBER * Datakurs for alle som vil lære om bildebehandling på data. Vi fortsetter der vi sluttet sist, men det er også nyttig for deg som er nybegynner, eller kan noe fra før. Du får hjelp av Steinar Lilleng fra Mediedata as i Råde til det du spør om. Kurset begynner tirsdag 4., onsdag 5. og tirsdag 11. okt. kl Pris kr pr. person.ta med din egen PC. Påmeldingsliste på Eldrebølgens kafé. Tlf Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Blomsterbrett Diverse innredninger Dører - Vinduer - Blomsterbrett - Div. innredninger Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER Ta kontakt med oss om spare-/ plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Tlf Sarpsborgveien SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF Åpningstider: åpningstider: Man-fre Telefon Lørdag Man - Ons Tors Fre Lør FREDRIKSTAD AS Vi har 250 kvm med Dammyr 12 - Tlf. tlf strikke- og heklegarn! VELKOMMEN TIL OSS! Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL - Maling - Tepper/Ryer - Belegg - Markiser - Persienner - Fiskeutstyr - Tapet Bladet er trykket hos - Div. jernvaeart. Saltnesvn. 224, 1642 Saltnes Telefon: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: Bladet er trykket hos VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 LHL Rygge og Råde V arm og kald mat for enhver anledning Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også stavgangturer og varmtvannstrim. Bli medlem, ring ! T idsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! På jakt etter ny bil? Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Bygdas egen RØRLEGGER Veumvn hele døgnet Terje Bilet ALT i rørleggerarbeid, rørleggermaterialer GODE TILBUD RIMELIGE TIMEPRISER TLF MOBIL ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER Rørleggerarbeide utføres Autorisert rørleggermester Svein O. Oven Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg AUT. RØRLEGGERMESTER 35 ÅRS ERFARING Terneveien 2, 1642 Saltnes Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax:

21 Olimb.pdf :38:03 C M Y CM MY CY CMY K RÅDE BIBLIOTEK Telefon A.S Råde Mølle og Kornsilo Telefon: Ta en tur innom! Vi har mer enn du tror... Vi driver ikke bare med møllevirksomhet, vi har også varer til hage, dyr og hjem - såvel som til bonden. Plenfrø Salt Skjellsand Kalk Torv/Gjødsel Totaktsbensin for hagen Hageredskap Sagkjedeolje Vaskemidler Arbeidstøy Hundemat Kattemat...og mye annet F YSI OTERAPI O S T E O P A T I FYSIOTERAPIBEHANDLING Klassisk fysioterapi, stressmestring/mindfullness, muskel/skjelettsmerter Livsstilsendring (endringsmotiverende veiledning, lavterskeltrening) Bestilling av time, info: ANNE SOPHIE HOLME, fysioterapeut MNFF, helsepedagogisk veileder Tlf , OSTEOPATIBEHANDLING Bestilling av time: MORTEN LIPPERT Fysioterapeut MPFF og osteopat MNOF Tlf Furuly Menighetssenter Har du behov for selskapslokaler? da er Furuly stedet! Vi leier ut til: bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til: 70 middags-/120 kaffegjester. Også kjølerom og fryseskap Kontakt menighetskontoret, tlf Fra 1. mai har kontoret følgende åpningstider: Mandag stengt. Tirs-tors kl Fredag kl

22 EFFATA/NORMISJON September 2. Fredagsklubben Møte Caritas Frikout Damenes aften Kvinneforeningen Bibelundervisning på Furuly Bønnemøte Fredagsklubben Familiemøte. Andakt: Elise Volen Caritas Frikout Basar Markens grøde. Salget åpner Sangmøte med Skjeberg Mannsmusikk Salget åpner Formiddagstreff Salg Familiemøte Trekning Bønnemøte Oktober 2. Gudstjeneste FURULY September 6. Familietreff Y s Men Knøttetreff Juniorsang NMS-fest Bibelundervisning Babysang Småbarnsang Familiegudstjeneste Samtalemøte Formiddagstreff Knøttetreff Juniorsang Råde KFUK Familietreff Y s Men Babysang Småbarnsang GRIMSTAD BEDEHUS September 14. Ytremisjon Kvinneforeningen MISSINGMYRA BEDEHUS September 6. Normisjon på bedehuset. Tale av Svein Høiden MissMini Søndagsskole RÅDE MISJONSHUS September 7. Misjonsmøte Hyggetreff Misjonsmøte Fellesfest, Våk 27. Husmisjon Oktober 5. Misjonsmøte Trivelig St.Hans-feiring Tradisjonen tro inviterte Normisjonsforeningene i Råde til St. Hans-feiring på Storesand, Oven. Grilling, andakt av Boe Johannes Hermansen og sang - med trekkspillakkompagnement av Iren Kinn - sto på programmet for de omlag 150 fremmøtte. Både små og store fikk anledning til å prøve seg i sekk- og potetløp. Kvelden ble avsluttet med samling rundt bålet, som det ble anledning til å tenne, tross sterk vind. Bildene viser noen glimt fra den trivelige kvelden. Foto: Boe Johannes Hermansen.

23 Fra Tombstevnet

24 VELKOMMEN TIL KIRKEN trenger du kirkeskyss? Ring sept s.e.pinse Mark. 7, Tomb kirke kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen og menighetspedagog Kristine Almås. Dåp. Konfirmantpresentasjon. Offer til menighetens ungdomsarbeid. 18. sept s.e.pinse Luk. 10, Furuly kl : Familiegudstjeneste ved Svein Helge Rødahl og sokneprest Gyda Hesla. Nattverd. Diakoniens dag. Offer til de fire diakoniinstitusjonene. 22. sept. Tomb kirke kl : Ung messe. 25. sept s.e.pinse Luk. 17, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Offer til menighetens eget arbeid. 2. okt s.e.pinse Matt. 6, Effata kl : Gudstjeneste ved kapellan Per Willy Wilhelmsen. Nattverd. Offer til Normisjon. 9. okt s.e.pinse Joh. 11, Råde kirke kl : Gudstjeneste ved sokneprest Gyda Hesla. Dåp. Høsttakkefest. Offer til menighetens eget arbeid. Døpte: Elias Andre Norseth. Henrik Eugen Dilling Weum. Håkon Myrvold. Bastian Stensvåg. Isak Nathaniel Eckbo Aglen. Simen Solhaug Pettersen. Thea Marie Paulsen. Milla Isabel Bruheim William Henæs. Eirik Groven Hissingby. Viet: Kine-Sofie Jakobsen og Oddmund Hjørnegård (mai). Lourdes Alambatang og Espen Kolstad (mai). Solveig Ek og Johannes Hedlund. Lill Therese Godman og Ole-Einar Askerud Foldøy. Anette Svestad og Terje Alexandersen. Miriam Andresen og Alexander Stenholt. Maria Zagar og Ronny Solgaard. Bente Hegge og Bjørn-Erling Kihl. Døde: Ottar Holstad. Else Johanne Longva. Margot Fagerås. Arne Hansen. Lilly Tangen. Anna Strømnes. Edle Hovland. Kåre Henry Jensen. Vigdis Johansen.

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 9 November 2010 Årg. 59 Foto: Harald Mork Furuly menighetssenter Når dette menighetsbladet leses har vi akkurat arrangert Furulydager. Hvorfor blir disse dagene arrangert hvert eneste

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2011 Årg. 60 Foto: Bjørg og Hans Th. Lundeby Den blomstertid nå kommer «Sommersalmen fremfor noen.» Slik må en vel kunne betegne Israel Kolmodins «Den blomstertid nå

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juli/August 2013 Årg. 62 Fredag kveld, 7. juni, var en deilig forsommerkveld i Råde. Og på Karlshusbakken, Rådes utvendige storstue midt i sentrum, sydet det av liv. Store og små

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 7 September 2014 Årg. 63 Foto: Hans Th. Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 5 Juni 2010 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Sommeren ligger foran oss, lang og ubrukt. De fleste av oss har både ferieplaner og sommerdrømmer. Tanker i vestveggen Tenk å sitte på

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 4 Mai 2011 Årg. 60 Foto: Hans Th. Lundeby 17. mai-prolog Det gjør sæ kke sjøl, en fest-dag som denne, med taler og sanger, med trommer og flagg. Det gjør sæ kke sjøl, for bak dager

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2014 Årg. 63 Foto: Henrik Lundeby Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/august 2010 Årg. 59 Fra Rørfjell Speidere i aksjon ved friluftsgudstjenesten 20. juni. Foto: Jan Erik Sundby Den røde damen og den nakne sannhet Det er mange som har undret

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2012 Årg. 61 Foto: Hans Th. Lundeby Råde gjennom 2012 Råde Menighet er en menighet for mennesker innen et bestemt geografisk område. Grensene faller sammen med grensene for

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli-August 2012 Årg. 61 Foto: Harald Mork Vansjø For oss som liker å ferdes ved eller på vannet, er Råde et flott sted om sommeren. Vi kan velge mellom de forholdsvis salte bølgene

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 6 Juli/August 2015 Årg. 64 Menighetsbladet fortsetter serien om skapelsesfortellingen. Denne gangen er vi kommet til livet i havet. 1 Mos 1,20a Gud sa: Vannet skal myldre av levende

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64

www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 www.rade.kirken.no Nr. 3 April 2015 Årg. 64 God Påske! Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk. Ham vil vi takke for alt

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2015 Årg. 64 Foto: Hans Th. Lundeby Forsidebilde 2015 Redaksjonen i menighetsbladet har i 2015 valgt å bruke forsiden av Råde menighetsblad til å fokusere på Guds skaperverk.

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Les alt om bispevisitasen fra side 5

Les alt om bispevisitasen fra side 5 Årgang 70 September/oktober 2010 Våler kommune I mål med orgelet! Takk! side 8 Biskopen fikk være med på en historisk vandring. Her sammen med Inger Thinn og familien Flesjø ved Stanger gård. Les alt om

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke.

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Jesaja 29 Jesaja 29 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn.

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11

Årgang 70. Våler kommune. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010. side 19. Fint for alle, nødvendig for noen... side 11 Årgang 70 Mars/April 2010 Våler kommune Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 Aksjonsdagen er satt til tirsdag 23. mars Hold av dagen allerede nå! Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid i

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Levende Jesustro i livsnære fellesskap

Levende Jesustro i livsnære fellesskap Levende Jesustro i livsnære fellesskap NR 3-2015 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hjernetrim på eldresenteret Side 5 Guds kjærlighet Side 2 Smakte fjellkaffe Side 6 Ny ettåring Side 3 Gud favner deg i kjærlighet!

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali.

Siste: Årgang 69. Våler kommune. FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10. Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. Årgang 69 November/desember 2009 Våler kommune FN s eldredag i Våler, tradisjonen tro. side 10 Ønskebrønn, tankevekkende artikkel fra Mali. side 20 Juletrefest - for en stund siden side 13 Korjenter på

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8

menighetsblad Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 menighetsblad 3 14 Årgang 60 Vår nye prest er ingeniør! Side 4 Lykketips Side 6 Å møte Gud i det stille Side 8 Kampen menighet Åpent fellesskap Levende Kristustro Glad tjeneste I fjor var det 30 små og

Detaljer