NY TEKNIKK 09/2007 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY TEKNIKK 09/2007 3"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Bygg Reis Deg 2007: Stor kreativitet og publikum i kjøpemodus Årets store byggmesse på Lillestrøm hadde besøk av , en nedgang på nærmere fra forrige messe. Arrangøren var likevel fornøyd med arrangementet. Adm. direktør Halvard Gavelstad mente at årets messe var den mest gjennomarbeidede messen noen gang, og at publikum var mer i kjøpemodus enn tidligere. Se side 75. Nedsenkbart mikrokraftverk - en ny, miljøvennlig energikilde Helt uten økonomisk støtte fra myndighetene har det norsk-tyske selskapet Smartkraft AS utviklet et mikrokraftverk som ganske enkelt legges ned på bunnen av en elv. Det verken synes eller høres, men skaffer nok energi til å forsyne fem bolighus med strøm. Se side 41. B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo Tynnere - sterkere - tykkere SSAB Tunnplåt lanserer nå Docol Hard, en serie avanserte høyfaste, kaldvalsede stål med forskjellige kombinasjoner av egenskaper. Se side 13 Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Nye trykkluftfiltre side 19 IKT OG ELEKTRONIKK Ny digitalmottaker side 23 HMS Helseproblemer med tette bygg side 31 ENERGI Storstilt fjernvarmeutbygging side 37 LOGISTIKK Neste generasjons trikk side 43 KURS, KONFERANSER OG UTDANNING Enorm vekst i vekstselskaper side 53 MARINE, SHIPPING OG OFFSHORE Startskudd for Ormen Lange side 59 BYGG, ANLEGG OG VVS Ferdigbadene kommer side 82

2 2 NY TEKNIKK 09/2007

3 NY TEKNIKK 09/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 09/2007

5 Nyskaping i annenhver bedrift Halvparten av norsk næringsliv driver med innovasjon og nyskaping, viser en undersøkelse for Forskningsrådet. Bedriftslederne mener likevel at det må satses vesentlig mer. NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard - Dette er en rekordmåling og viser at innovasjonsevnen nå er på sitt høyeste nivå på mange år, sier divisjonsdirektør Lars Aukrust i Innovasjonsdivisjonen i Norges forskningsråd. Forskningsrådet måler kontinuerlig innovasjonstakten i næringslivet, og tendensen er klar: - Innovasjonsevnen er økende. Dette er gledelig når vi vet hvor viktig innovasjon er for å sikre fremtidig konkurranseevne, sier Aukrust. altfor lite flinke til å tenke nytt, sier han. Henriksen har jobbet med innovasjon i over 30 år. Firmaet hans, Hydra Tidal, har utviklet et tidevannskraftverk som blir regnet som så lovende at DnBNor har kåret firmaet til det mest innovative i Nord-Norge i år. Og selv om vi nå altså har rekordhøye tall for FoU i norske bedrifter, mener han at norsk næringsliv satser altfor lite på dette. - Norge satser for lite I tillegg til selv å gi uttrykk for at de satser på innovasjon og forskning, har norske næringslivsledere klare oppfatninger av at Norge som nasjon må satse mer på dette. Hele 86 prosent av landets bedriftsledere mener at Norge må bruke mer ressurser på forskning og utvikling enn vi gjør i dag. 61 prosent sier at vi bør bruke vesentlig mer. Kilde: forskning.no Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell Kraftig økning Undersøkelsen viser at 31prosent av bedriftene investerer i innovasjon, forskning og utvikling, mot 22 prosent høsten Det er en økning på nesten ti prosentpoeng på knappe tre år. I tillegg sier 47 prosent av landets bedrifter at de driver med produktutvikling i betydningen vesentlige forbedringer av eksisterende produkter eller utvikling av nye. Men Svein Henriksen, sjefen for Harstad-firmaet Hydra Tidal, er ikke fornøyd: - Norske bedrifter er Færre vil studere realfag Bekymret Også Lars Aukrust ser grunn til bekymring - for den halvdelen av bedriftene som ikke driver produktutvikling. - Bedrifter som ikke jobber med forbedring og utvikling av sine produkter, kan være dårlig posisjonert for morgendagens konkurranse, sier Aukrust. - Vi har hatt for mye billig strøm her, slik at vi ikke har vært nødt til å tenke nytt. Hvorfor møte endringer som kommer om ti år når vi har det så godt i dag, er tankegangen, sier Henriksen. Realfagselever i videregående skole vil ikke studere realfag. Mange samler realfagspoeng for å komme inn på andre studier, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå. - Det er helt klart at ordningen med realfagspoeng i videregående skole ikke har fungert godt nok, sier generalsekretær Kari Kjenndalen i Forskerforbundet. I flere år har elever i videregående skole fått tilleggspoeng for å velge realfag. Målet med ordningen var blant annet å få flere til å søke seg til ingeniørstudier, matematikk, kjemi og fysikk på høyskoler og universiteter. Velger andre krevende studier Nå viser en fersk rapport at det ikke har gått slik. Halvparten av elevene med flest realfagspoeng fra videregående skole søker seg nemlig til medisin, veterinær- og tannlegestudier og økonomiske fag. - Elevene samler realfagspoeng for å komme inn på andre krevende studier. Det er som forventet at mange elever søker seg til helseprofesjonene. Det beklagelige er at ikke flere søker seg til de rene realfagene, sier Kjenndalen. Rapporten fra Statistisk sentralbyrå er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og ser på sammenhengen mellom valg av realfag på videregående skole og søkning til høyere utdanning. Færre søker realfag Søkningen til realfag på universiteter og høyskoler har gått kraftig ned siden 2001, da 19 prosent av studentene valgte realfag. I fjor valgte bare 14 prosent av studentene realfag. NY TEKNIKK 09/2007 5

6 6 NY TEKNIKK 09/2007

7 Leder Smartkraft Nå er det utviklet en prototyp på et mikrokraftverk som ganske enkelt legges ned i bunnen av en elv. Kraftverket er et langt rør på ca. seks meter med en diameter på én meter. Vannet som strømmer gjennom røret, får et sett med blader i spiralform til å rotere og produsere strøm. Under optimale forhold gir kraftverket opptil 50 kw. Det geniale er at det ikke nødvendig med fallhøyde på vannet, at kraftverket ikke forstyrrer miljøet, og at det produserer strøm hele døgnet i motsetning til solcellepaneler og vindmøller som er avhengig av sol og vind. Kraftverket verken synes eller høres, og det gir ingen avgasser slik som et dieselkraftverk. Man lurer på hvorfor ingen har tenkt på dette før når løsningen ligger så nær opp i dagen. Det er selskapet Smartkraft AS står bak prosjektet. Det er et norsk-tysk samarbeid. Den tyske delen av selskapet har patentrettighetene, og det norske delen står for utvikling og salg til det nordiske markedet. Foreløpig er det bare utviklet en prototyp, men selskapet ser for seg et stort potensial både innenfor forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet og det offentlige markedet. Vi deler denne oppfatningen og tror dette kan komme til å bli en stor artikkel, og kanskje en viktig eksportartikkel. Det satses jo mye på å finne effektive alternativer til konvensjonell energiforsyning, og mye er funnet også. Men det er en hake ved det meste. Men elektrisitet er og blir en ren og god energikilde, og vannet strømmer jo gjennom elvene dag og natt hele året. Og når strømmen attpåtil kan hentes ut uten å gjøre inngrep i naturen, ja da kan vi ikke skjønne annet enn at dette vil utvikle seg til noe stort. Om ett år eller to får vi kanskje svaret. - Norsk maritim næring skal være verdens mest miljøvennlige Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen la 3. oktober fram regjeringens maritime strategi. Strategien inneholder regjeringens plan for å støtte opp under videre vekst og utvikling av de norske maritime næringene. - Regjeringens visjon er at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon. De norske maritime næringene skal levere de mest nyskapende og miljøvennlige løsningene for framtiden, sa nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Skatteordning etter europeisk modell Den maritime strategien underbygges ved en bevilgning på 252 millioner kroner til forsknings-, innovasjons- og kompetansetiltak i den maritime sektor. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, og det innføres en rederiskattordning etter europeisk modell. Regjeringens maritime strategi, Stø kurs: Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de norske maritime næringer, omtaler fem hovedutfordringer for den maritime sektor: Globalisering og rammevilkår, miljøvennlige maritime næringer, maritim kompetanse, maritim forskning og innovasjon og nærskipsfart. Miljøvennlig vekst - Miljøvennlig vekst er et av satsingsområdene i strategien. Regjeringens mål er at de norske maritime næringene skal være verdens mest miljøvennlige og gå foran i utviklingen av nye løsninger, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Regjeringen vil bidra til en global regulering av de maritime næringene for å hindre skattekonkurranse, fremme miljøvennlige løsninger og samtidig trygge arbeidsvilkår for de ansatte. Strategien inneholder også mål om at Norge skal være verdensledende på maritim kompetanse og maritim forskning og innovasjon. I tillegg vil regjeringen arbeide for at norsk nærskipsfart skal bli et mer miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip. Tiltakene Blant tiltakene som lanseres i strategien, er: * Innføring av rederiskatt etter en europeisk modell med virkning fra inntektsåret * Videreføring av nettolønnsordningen for sjøfolk. * Økning av bevilgningen til maritim forskning og innovasjon med 60 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for millioner av disse går til oppgradering av maritim forskningsinfrastruktur ved MARINTEK. 25 millioner kroner går til miljøprosjekter i de maritime næringer og utvikling av nærskipsflåten. * Bevilgning av 37 millioner kroner til ulike tiltak for å sikre norsk maritim kompetanse i forslaget til statsbudsjett for Av disse går 10 millioner kroner ekstra til utstyr til maritime fagskoler og høgskoler. 8,5 millioner kroner går til kompetansehevingstiltak for lærere ved maritime fagskoler og høgskoler. 5 millioner kroner går til professor II-/lektor II-stillinger ved maritime skoler, og 5 millioner kroner settes av til å bidra til finansiering av skoleskipet Gann. * Arbeid innen IMO blant annet for å oppnå konkrete utslippsreduksjoner for NOx-utslipp, for å få til utfasing av bruk av tungolje som drivstoff om bord på skip og for å utvikle en ny konvensjon som sikrer forsvarlig resirkulering av skip. * Styrke markedsføringen av Norsk Internasjonalt Skipsregister med 3 millioner kroner. NY TEKNIKK 09/2007 7

8 Teknikk og Trender Alternativ til treningsstudio Den japanske velværeleverandøren Nikken har strammet opp treningsskoen CardioStrides Ultra. Det gjør at du kan bake treningen inn i dine hverdagsaktiviteter, i stedet for å svette i treningsstudioet. Produsenten opplyser at den forbedrede passformen gir foten solid støtte. Den sitter godt, glipper ikke og veier 3-4 ganger mer enn en vanlig sko. Ved å ha vekter i skoene blir vanlig gåing til trening. Tester i USA skal visstnok ha vist at 30 minutter gange med CardioStrides Ultra gir 300 forbrente kalorier. Det tilsvarer 85 minutter medium aerobic eller 120 minutter sykling i medium hastighet. Den skal være svært nyttig for folk som ønsker å gå ned i vekt. Vekten sitter i sålen og dermed under foten og hindrer feilbelastning. Skoene kan også brukes til rehabilitering av lumbago og smerter i knær. Personer med lettere kneskader kan ha god utbytte av forsiktig trening med skoene. Et par sko med lette og medium vektsåler koster ca kroner. Et par tunge vektsåler til skoene koster ca. 500 kroner. Produktene kan bestilles på tlf eller kjøpes på Internett: onnect/ Milwaukee lanserer V28 litium-ion-vinkelsliper Milwaukee introduserer nå den nye V28 AG vinkelsliperen. Ifølge selskapet setter den ny standard for batteridrevne vinkelslipere. V28 litium-ion-batteriene oppgis å ha opptil dobbelt så lang levetid som vanlige 18-volts NiCd/NiMH-batterier. Vinkelsliperen har et spesielt flatt hode som skal gjøre det enklere å komme til på vanskelig tilgjengelige steder. Den er utstyrt med myk start som skal sikre økt kontroll og holdbarhet. Maskinen har et labyrintisk luftinntak for å hindre at støv trenger inn i verktøyet. Selskapet trekker i tillegg frem disse egenskapene: Vinkelsliperen er utstyrt med et AVS-håndtak (Anti- Med fokus på fallsikring Vidum-Simonsen AS, som er et datterselskap i Eiva-Safetex-gruppen, har utviklet spesialkompetanse på fallsikring. Konseptet Sikkert arbeid i høyden innebærer at selskapet bidrar i alle faser av prosessen, og ikke bare som leverandør av utstyr. Det legges vekt på sikker jobbanalyse, planlegging, gjennomføring, valg av riktig utstyr, opplæring i bruk av utstyret, oppfølging og service. For nærmere opplysninger, kontakt Trym Sveberg, tlf eller Vibrations-System) med to innstillinger for å gi en mer komfortabel håndtering og mindre belastning. Den har en FIXTEC-mutter for raskt og enkelt skiveskift - uten bruk av nøkkel. Vinkelsliperen er utstyrt med en funksjon som beskytter mot overbelastning samt en batterisperre -funksjon som hindrer at verktøyet starter utilsiktet. Batteriet er konstruert slik at maskinens ytelse ikke reduseres under bruk, men er konstant helt til batteriet må lades på nytt. En strømindikator på batteriet holder brukeren løpende orientert om strømnivået. Oppladingen tar rundt 60 minutter. Morten Heftøy, tlf Nye varsellys med LED-teknologi OEM Automatic lanserer nå et nytt produkt fra Auer, den såkalte N-serien. Det er et varsellys basert på den siste tilgjengelige LED-teknologien. Linsen er spesialutviklet for å gi et godt synlig signal i alle vinkler. Videre benytter Auer SMPS en teknologi slik at enheten dekker et bredt spekter av spenninger. N-serien leveres som konstant, blinkende og alternerende lys i tre fargekombinasjoner. Den har også flere montasjemåter slik at den kan tilfredsstille de fleste applikasjoner. Totalt kan selskapet levere N-serien i seks forskjellige farger. For nærmer informasjon, kontakt OEM Automatic AS på tlf Nytt lynlim som er fleksibelt De aller fleste har brukt lynlim, med det kjemiske navnet cyanoakrylate, eller superlim som det også kalles. Superlimet ble funnet opp av Harry Coover i Eastman Kodak under den andre verdenskrigen ved en tilfeldighet. Han skulle lage et gjennomsiktig plastmateriale til kikkertsikter, men det ble ikke som han hadde tenkt. Det nye materialet klebet til alt det kom i kontakt med, og dermed hadde han funnet opp superlimet. Etter hvert som superlimet nå har vært i salg i over 50 år, finnes det i mange kvaliteter og typer. Relekta lanserer nå en ny variant, Al-Fix Flexible. De fleste lynlim eller superlim på markedet blir ganske stive, mens Al-Fix Flexible har en viss fleksibilitet etter herding. Den ekstra fleksibiliteten gjør det mulig å lime gjenstander som utsettes for vibrasjoner, bøying og materialer som har forskjellig utvidelseskoeffisient. Dette gjør Al-Fix Flexible bedre egnet til å lime gummi, lær, myk plast og andre syntetiske materialer. Man kan for eksempel lime skosåler, høyttalermembraner og fleksible deler på biler. Al-Fix Flexible har en krystallklar konsistens og leveres i 20 ml flaske. Al-Fix Flexible markedsføres av Relekta Import AS, som er en del av Relekta- Gruppen. 8 NY TEKNIKK 09/2007

9 NY TEKNIKK 09/2007 Teknikk og Trender Panasonic Revolithium - ny borhammer fra Panasonics Den nye EY7880 oppgis å være den kraftigste av Panasonics borhammere. Den er beregnet på pluggboring og boring av gjennomgående hull i betong og mur med diameter opp til 20 mm. Vekten er 3,8 kg og lengden 319 mm. Slagkraften er på 23,6kN med 4500 slag/min. Slagkraften kan endres for ulike materialer med en bryter. Hammerfunksjonen kan skrus av når man ikke trenger den. En meiseladapter og to 3,0 Ah Kobolt Litium-ion-batterier følger med som standard. Borhammeren har elektropneumatisk hammermekanisme integrert i en girkasse av magnesium. Bryteren er kapslet inn for å hindre at fine støvpartikler trenger inn i motoren og skaper problemer. Kobolt Litiumion batteriene er basert på Panasonic Solid Solution technology (PSS), en egenutviklet teknologi for oppløsning og herding av nøkkelkomponentene i batteriet, slik som kobolt og nikkel. Revolithium bruker en individuell overvåkning av hver enkelt celle for å sikre optimal kontroll. Skade på batteriet unngås med at overlading, utlading og overoppheting forhindres. Systemet slår av strømmen til motoren før batterispenningen blir for lav eller temperaturen øker til farlige nivåer. Det vil i slike tilfeller lyse en lampe på verktøyets kontrollpanel for å varsle brukeren. Haute couture i mikroverden: Høstens og vinterens farger Nå lanseres høst- og vinterkolleksjon av Max mikrobølgeovner. Kolleksjonen er fargesatt helt i henhold til høstens farger. Fire nye farger gir mange muligheter, slik at mikrobølgeovnen kan passe til forskjellige innredninger og farger. Whirlpool følger nå opp vår- og sommerkolleksjonen med fire nye fargerike Max mikrobølgeovner. Høstens og vinterens kolleksjon kommer i fargene night, red merlot, cream og chocolate. De nye fargene gjør at Max kan plasseres også utenfor kjøkkenet, f.eks. i tv-rommet eller på kontoret. Mikrobølgeovnene er videre designet for å kunne stå i et hjørne eller på trange steder. Den plane oversiden er ment å fungere som avlastningsflate. - Interessen for innredning og design er fortsatt en sterk trend. Høstens og vinterens Max-kolleksjon gir nye muligheter for å kunne sette et personlig preg på boligen. Mikrobølgeovnen har ofte en gitt plass i de nordiske hjem. I en moteriktig farge blir den dessuten en del av innredningen, sier Jon Haraldsen, produktsjef i Whirlpool Nordic. Samtlige Max mikrobølgeovner i høst- og vinterkolleksjonen er utstyrte med funksjonene Jet Defrost og Steam. Jet Defrost tiner matvarene inntil sju ganger raskere enn tradisjonell opptining i en mikrobølgeovn, og Steam dampkoker maten uten at råvarene taper spenst og farge, opplyser Whirlpool i en pressemelding. Målene er: 37,5 x 37,2 x 36 (høyde x bredde x dybde). Veiledende utsalgspris er 1790,- kroner inkl. mva og lovfestet miljøavgift. ipod med gull og diamanter Denne ipod-en fra Heyerdahl Gullsmed retter seg mot et svært kjøpesterkt segment. Det skal være den mest eksklusive ipoden som er å få. Den er i 18 karat Ny design for kildesortering Veolia Miljø har utviklet et nytt miljøstativ for kildesortering av returpapir og restavfall. Det nye stativet har en design som passer godt inn i moderne kontormiljøer. For å oppnå optimal kildesortering er det viktig å ha enkel tilgang til oppsamlingsutstyret. Miljøstativet benyttes inne på kontorene og erstatter den tradisjonelle søppelkurven. Papiret kastes i den store esken og restavfall i en pose som festes i massivt gull og med hele 430 diamanter. Det er hittil produsert bare ett eksemplar av den, og prisen er kroner. (www.heyerdahl.no) den mindre esken. Når eskene er fulle, tømmes papir og restavfall i større oppsamlingsenheter, som kan være en beholder eller container. Miljøstativet er laget i børstet stål, og eskene kan leveres i papp eller frostet plast. Stativet har hjul, noe som gjør arbeidet for renholder enklere. Løsningen tar mindre plass enn en løsning med separate avfallskurver. Vaskemaskin med ny dampteknologi Whirlpool har utviklet en egen dampteknologi med tanke på skånsom rengjøring. Denne teknologien har ikke behov for kjemisk forbehandling. Flere nye programmer og funksjoner kombinert med vann og damp i vaskesyklusen skaper nye vaskemuligheter, ifølge produsenten. 9

10 10 NY TEKNIKK 09/2007

11 NY TEKNIKK 09/

12 12 NY TEKNIKK 09/2007

13 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Tynnere, sterkere og tykkere- SSAB lanserer nye stål med mange egenskaper SSAB Tunnplåt lanserer nå Docol Hard, en serie avanserte høyfaste, kaldvalsede stål med forskjellige kombinasjoner av egenskaper. Stålene utvider utvalget av kaldvalsede stål og gir flere muligheter til å utvikle nye og mer effektive konstruksjoner. Docol Hard er en ny serie supersterke høyfaste stål fra SSAB Swedish Steel. De nye stålene åpner for flere muligheter til å kunne utvikle lette og sterke konstruksjoner, for eksempel containere. De nye stålene inngår i SSAB Swedish Steels program med avanserte høyfaste, kaldvalsede stål. Docol Hard kombinerer holdfasthet og tykkelse på en måte som gir konstruktørene helt nye muligheter til produktutvikling, skriver selskapet i en pressemelding. Nøkkelen til de nye stålenes egenskaper ligger i en ekstra herding, som foregår ved en spesiell valse prosess. - Docol Hard kompletterer vårt utvalg av avanserte høyfaste stål og utvider bruksområdet for kaldvalsede stål ytterligere, sier Karl-Inge Nilsson, produktsjef for Docol innenfor divisjon Tunnplåt hos SSAB Swedish Steel. Møbler, containere og sikkerhetsdetaljer er noen av områdene der stålene allerede har bidratt til bedre og mer effektive konstruksjoner. Tre produktgrupper Docol Hard produseres i tre forskjellige produktgrupper med ulike kombinasjoner av holdfasthet og tykkelse. Docol Hard 450Y-750Y har den laveste strekkfastheten, som er på N/mm2. De kjennetegnes ved at de er svært tynne, 0,28-1,0 millimeter. Denne gruppen Docol Hard erstatter konvensjonelle stål av samme eller lavere strekkfasthetsnivå og gir nye muligheter til å forme produkter med stor styrke og tynne, smekre linjer, opplyser selskapet. Det muliggjør vektreduksjoner med inntil 50 prosent og kostnadsreduksjoner inntil 25 prosent. Typiske bruksområder er belysningsarmaturer, hvitevarer og møbeldeler, for eksempel hyller. Neste gruppe Docol Hard produseres med høyere strekkfasthet, N/mm2 og i tykkere dimensjoner på 1,5 til 4 millimeter. Lettvektcontainere, lastbærende bjelker, rør og profiler innenfor byggeindustrien samt forskjellige typer mekanismer som bilbelteholdere er eksempler på bruksområdene til disse stålene. Docol Hard produseres også i de aller største strekkfasthetsnivåene, som ligger mellom 1500 og 1700 N/mm2. Disse stålene tilhører de sterkeste og hardeste i verden og produseres i 0,42 til 1,92 millimeters tykkelse. De skal egne seg godt til applikasjoner som er utsatt for kraftig slitasje eller slag og støt, og gjør det blant annet mulig å lage spesialcontainere med lav vekt. NY TEKNIKK 09/

14 MSR300 - et logikkbasert sikkerhetssystem MSR300 er et nytt moduloppbygd sikkerhetssystem fra Allen-Bradley Guardmaster. Leverandør er OEM Automatic. Systemet består av en hovedmodul der man kan tilkoble andre moduler, som innganger og utganger. Koblingen mellom modulene gjøres med kommunikasjonskabler som sitter ferdig montert på hver enhet. Denne plugges enkelt videre til neste modul. Dermed unngår man feilkoblinger og ivaretar dermed sikkerheten. Det som skiller dette systemet fra tradisjonelle sikkerhetsreleer og andre sikkerhetssystemer, er at man kan soneinndele inn- og utganger ved hjelp av vriomkoblere på siden av hovedmodulen. Det gjør at systemet posisjonerer seg mellom konvensjonelle sikkerhetssystemer og sikkerhets-pls uten at man trenger å lære seg noen form for programmeringsverktøy. Man kan ha opp til ti inngangsmoduler per hovedenhet og inntil seks utgangsmoduler. Hver inngangsmodul har to konfigurerbare innganger, og utgangsmodulen har tre NO- og en NC-kontakter. Det gis maksimalt tre uavhengige utgangsgrupper for hvert sikkerhetssystem. Systemet tilfredsstiller Cat.4 EN 954-1, SIL3 IEC Eksempel på bruk av et slikt system kan være en robotcelle, der man ønsker å gi tilgang til enkelte soner under drift dersom maskinen jobber i en annen sone. Hensikten med en slik inndeling kan være å unngå driftstans under lasting av varer innenfor et definert risikabelt område og likevel ivareta sikkerheten. For mer informasjon kontakt OEM Automatic AS, tlf NY TEKNIKK 09/2007

15 NY TEKNIKK 09/

16 Ny trykktransmitter serie fra Tecsis Den nye serien av trykktransmittere fra Tecsis oppgis å være robuste og ha langtidsstabilitet. Målet har vært å utvikle et produkt som er økonomisk tilpasset de mange OEM-applikasjonene, og som kan leve opp til et voksende krav fra markedet. Det mener de å ha lykkes med i den nye serien, som fås med flere elektriske tilslutninger. Den kommer også med de fleste mekaniske prosesstilkoblingene. Materialene og teknologien som er brukt i sensorene, skal gjøre dem motstandsdyktige mot aggressive medier, mekanisk sjokk og vibrasjoner. Det er ikke brukt unødige pakningsmaterialer, da Tecsis har sveiset prosses tilkoblingen sammen med selve målecellen. Transmitteren er beskyttet mot støy, og leveres for måleområdene 0..1 bar/ bar med en nøyaktighet på 0,6 %. For nærmere informasjon ring eller send e-post VI UTFØRER SPESIALOPPDRAG FOR: INDUSTRI, VVS, GRAFISK, FOTO, LAB. etc. Sveising og bearbeiding av PVC, PE, PP, PVDF og Acryl. Autorisert sveising av vann- og avløpsrør i plast Verkstedveien 29, Postboks 504, 1401 Ski Telefon: Telefax: NY TEKNIKK 09/2007

17 Ny mekanisk mengdemåler Macnaugh introduserer nå Modell M100 4 for å møte behovet for nøyaktige høyvolum væskemålinger, spesielt innenfor bulktransport. M100 er tilgjengelig i aluminium, syrefast stål eller med bronsekropp/aluminiumrotor for å kunne måle flere væsketyper, inkludert aggressive væsker. Konstruksjon av en oval girmeter i denne dimensjonen krever spesielle konstruksjoner, for eksempel er rotorene på M100 leveres med nålelagre for å redusere friksjon og for å opprettholde et maksimum trykk fall over måleren på 1 bar. Med et måleområde på 120 til 1200 L/min >5pcs skal M100 være godt egnet til laste/losse- applikasjoner. M110 leveres med pulsutgang, med LC-display eller med et mekanisk telleverk. I den mekaniske versjonen kan M100 leveres med et mekanisk telleverk med en sweep hand eller med et Veeder Root telleverk. M100 tåler maksimalt 12bar, 120C og maksimal viskositet på 2500cps. Nøyaktigheten er +/-0,5 % av avlest verdi. Puls-utgangen kan leveres med to Reedkontakter og to Hall Effektsensorer. Prosesstilkobling for M100 inkluderer BSPF eller NPTF, ANSI 150lb, DIN og JIS 10K-flenser. NY TEKNIKK 09/

18 Superventil for tøffe miljøer fra OEM Automatic Sleiden er produsert i ett stykke herdet rustfritt stål og beveger seg fritt i en hylse som er produsert i det samme materialet. Delene slipes sammen med en toleranse på 1 µm. Siden det ikke finnes o- ringer eller pakninger inne i sleiden, skal konstruksjonen kunne garantere en livslengde på 200 millioner vekslinger. Etter utgått livslengde er det mulig å kjøpe et nytt sett med sleide og hylse, slik at ventilen igjen klarer 200 millioner vekslinger. Ventilen oppgis å være ufølsom for støv eller lignende. Partikler kan ikke sette seg fast noe sted, opplyser leverandøren, og de ledes raskt ut i eksosportene uten å lage riper. Bestiller man en ventil med viton-pakninger, kan ventilen i luftoperert utførelse brukes opp mot +150 C. I el-styrt utførelse skal spolen klare +50 C. Spool and sleeve -konseptet finnes i de fleste Numatics ventilmodeller, ISO-, NAMUR, Inline, for baseplater og for komplette ventilterminaler. For bestillinger eller tekniske forespørsler, kontakt produktansvarlig Espen Sørensen på tlf eller bruk denne e-postadressen: 18 NY TEKNIKK 09/2007

19 Ny serie trykkluftfiltre fra Donaldson Donaldson lanser en ny serie trykkluftsfiltre som skal redusere energikostnadene. Nytt filterhusdesign skal forenkle montering og service. I løpet av utviklingsfasen av det nye Ultra-Filter huset oppdaget Donaldsons ingeniører en rekke muligheter for å redusere differenstrykket og dermed gjøre filteret mer energibesparende. I de nye filtrene blir trykkluften ledet inn i filterelementet på en kontrollert måte, som skaper en turbulensfri strøm gjennom filtermediet. Det er en helt ny måte å filtrere trykkluft på, opplyser selskapet i en nyhetsmelding. Nytt filtermedium I tillegg benyttes et nytt filtermedium, som avviser olje og vann på overflaten. Dermed er det et langt større areal til rådighet til partikkelfiltrering og separasjon av oljeaerosoler fra kondensatet i trykkluften. For kunden betyr det lang levetid for filterelementet på grunn av et konstant lavt differansetrykk i hele filtrets levetid, opplyser selskapet. Selve utformningen av filtermediet er også nytt: Det er benyttet en plissert utformning, som bygger på optimering av plisseringshøyden sammen med antallet av plisseringer. Dette skal garantere et optimalt filtreringsareal og bidra til at differenstrykket blir så lavt som mulig. Samtidig oppnås høyest mulig filtreringskapasitet. Det skjer ved bruk av et nytt filtermedium som består av fleece fra borosilikatfiber, som er produsert gjennom en ny prosess. på m_/h. Brukervennlighet Det nåværende tredelte filterhuset med gjengede tilkoblinger er erstattet av en todelt løsning med bajonettilkobling. Filterelementet som nå er en integrert del i den øverste del av filterhuset, gjør at man trenger betydelig mindre plass for å skifte filterpatronen. Veggbeslaget som kan bestilles til det nye Ultra-Filter, har en detalj der avstanden til veggen kan reguleres fram og tilbake. Ved hjelp av en adapter kan flere filterhus kobles sammen i serier uten bruk av nippelstykker og andre rørføringer. Economizeren er integrert i filterhuset og kan programmeres slik at den beregner og viser det mest energioptimale tidspunktet for utskiftning av filterpatronen. Det er muligheter for å tilslutte en potensialfri kontakt. Det er også mulighet for å ta ut et 4-20 masignal, slik at differenstrykket kan overvåkes fra en eventuell overvåkningssentral. Med ni forskjellige størrelser dekker det nye Ultra- Filter en luftstrøm fra m_/h, som tilsvarer kompressorer med ytelser fra kw. For ytterligere informasjon se 50 % reduksjon i differansetrykket Ny Teknikk får opplyst at alle disse energibesparende tiltakene bidrar til at differansetrykket kan reduseres med omkring 50 %. Typiske trykkluftfiltre som er tilgjengelige på markedet i dag, har et trykktap på mellom 450 og 500 mbar i våt tilstand. Det nye Ultra- Filter skal ha et trykktap på ca. 250 mbar under de samme forutsetningene. I kroner og øre betyr det at brukeren sparer mer enn 9000 kroner i året i energikostnader med en luftstrøm NY TEKNIKK 09/

20 Ny design på trykkog temperatursensorer Tyske Turck kommer nå med denne trykk- og temperatursensoren der design har vært et viktig poeng. Sensoren er bygd inn i et sylinderformet hus av rustfritt stål, som kan roteres slik at displayet alltid kan avleses. Via softwaren kan det også vendes opp ned på displaytallene. Turcks norske agent, HF Danyko AS, opplyser at sensorene er usedvanlig brukervennlige, lette å betjene og nøyaktige. Trykkområdet går fra -1 til 400 bar (fordelt på 10 modeller), og nøyaktigheten oppgis å være bedre enn 0,5 % av full skalaverdi. Utgangen fås som switch (<188 Hz) og 2 x PNP (N.C/N.O) samt analog spenning (0-10,0-5, 1-6, 10-0, 5-0 og 6-1V) og analog strøm (4-20, 0-20, og 20-0 ma). Tetthetsgraden er standard IP67, og det tillatelige temperaturområdet (arbeidstemperatur) går fra -25 til +85 grader Celcius. For nærmere opplysninger kontakt Danyko, tlf eller se Små sveiseapparater for isolasjonsstifter og mindre bolter. Stål, rustfritt stål, aluminium m.m. Større apparater for bolter opptil 30 mm Ø. Automatiske boltsveisesystemer. Bordmodeller. Salg, utleie, service. Be om utførlig informasjon! 20 NY TEKNIKK 09/2007

21 Mangel på arbeidskraft får salget av roboter til å eksplodere Roboter er en redningsplanke for mange virksomheter som ikke kan skaffe nok arbeidskraft. Og det har fått salget av roboter til å stige markant i Danmark. - Vi har et økt antall kunder som forteller at de vil kjøpe roboter fordi de ikke kan finne nødvendig arbeidskraft. Mange virksomheter er redde for å bli akterutseilt av konkurrentene hvis de ikke kan levere varene, og det er her robotene kommer inn i bildet, forteller Peter Freiesleben, direktør i robotvirksomheten Skamatik. Det samme merker man hos Robot Tool, som leverer roboter til industrien. - Vi har opplevd en markant stigning i salget av roboter det siste året. Det har virkelig vært et trykk, og vi forventer en årlig fremgang på 25 % over de neste årene, sier Claus Didrichsen, salgsdirektør hos Robot Tool. På industrimessen i Messecenter Herning tidligere i høst viste Robot Tool fram en verdensnyhet - nemlig en følerobot. Roboten kan føle motstand og ujevnheter og korrigere etter det. Roboten er altså lærenem og fleksibel og er enda nærmere til å erstatte mennesker enn tidligere roboter. Dansk, men kinesisk En virksomhet i Skive viser en, etter deres mening, sikker vei til outsourcing. Formkom, som er en ledende spesialist innenfor produktutvikling og prototyper, har laget et outsourcing-konsept; pæredansk, men made in China. - Det er mange virksomheter som har brent fingrene i Kina. Det vi tilbyr, er utvikling av idé, prototyper og produkter i vår virksomhet i Danmark og med danske ingeniører. Deretter sender vi det til våre egne avdelinger i Kina, der vi har sørget for å utdanne medarbeiderne slik at de kan lage produktene etter europeisk standard - på samme måte som vi har sørget for at fabrikkene og utstyret er på europeisk nivå. Kort sagt: Vi utvikler i Danmark og fremstiller til kinesiske priser, forteller direktør Lars Høy fra Formkon, som har 13 års erfaring med outsourcing til Øst-Europa og Kina. Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: NY TEKNIKK 09/

22 SGP overtar Danstoker-agenturet i Norge Danstoker og SGP Varmeteknikk inngikk før sommerferien avtale om at SGP vil representere Danstoker sitt kjeleprogram for varmtvann og hetvannskjeler i Norge. Jo Helge Gilje i SGP Varmeteknikk opplyser at agenturet er svært viktig for selskapet fordi de nå kan tilby et komplett spekter av produkter for fyrrom i alle størrelser. Han opplyser videre at kjelene fra Danstoker også kompletterer selskapets skorsteinsprogram svært godt. De leverer i dag skorsteiner fra 110 mm opp til frittstående skorsteiner som er over 100 meter Kjelene fra Danstoker er laget av sveisete røykrør. Det gir glattere overflater og mindre smussoppbygging enn trukne røykrør. høye. Danstokers kjeleprogram består av olje- og gasskjeler fra 1 MW og opp til 50 MW og kan leveres fra 4 til 10 bars utførelse. Kjelene skal ha minimalt strålingstap (0,25 %) ved full belastning og høy virkningsgrad. De er designet med store heteflater og lavt trykktap på røykgassiden. Mekanex utvider sitt ringprogram fra Hepco Mekanex opplyser til Ny Teknikk at Hepcos bane- og ringprogram utvides med flere ringer i større størrelser og enkelkantede skinner. Ringene finns som hele eller i segment fra 93 mm til 1651 mm i diameter og skal klare laster opp til N. Typiske applikasjoner er der produkter flyttes mellom ulike stasjoner i en uavbrutt kjede. For mer informasjon se 22 NY TEKNIKK 09/2007

23 Seksjon for IKT OG ELEKTRONIKK Størst innen tekniske nyheter Sagem lanserer digitalmottaker for det nye bakkenettet Sagems første digitalmottaker for det nye bakkenettet er nå tilgjenglig i Norge etter at RiksTV har godkjente mottakeren Sagem ITD91 HD Riks. Digitalmottakeren har blant annet doble scartuttak, noe som så langt ikke har vært tilgjenglig på det norske markedet. - Etter stor suksess i Sverige det siste året er vi stolte av å kunne lansere en robust digitalmottaker som er skreddersydd for det norske bakkenettet. Med godkjenningsstemplet fra RiksTV kan våre kunder være trygge på at mottakeren er driftssikker og vil vare i lang tid. Sagem er Europas ledende produsent av digitale TV-mottakere, og denne erfaringen vil vi nå få god nytte av også her til lands, sier Tom Ragnar Aulesjord, salgsdirektør for Sagem i Norge. Digitalmottakeren som er godkjent av RiksTV, heter Sagem ITD91 HD Riks. Flere muligheter med doble scartuttak - Sagem er den andre produsenten som får godkjent en mottaker for bruk i bakkenettet i Norge. RiksTV er svært godt fornøyd med at en så stor produsent som Sagem satser på det norske markedet. Etterspørselen etter RiksTV er veldig stor, og det er bra for forbrukerne at det nå blir mulighet til å velge mellom ulike mottakere. Sagems mottaker er godt utstyrt med utganger, og er et godt valg for alle som skal koble den til både TV og video- eller DVD-opptaker. Den kan også brukes i hytte, båt og camping med 12 V. Dessuten er den enkel i bruk, og kan trygt anbefales alle som ønsker seg RiksTV, sier kommunikasjonsdirektør Svein Ove Søreide i RiksTV. - Når du går til innkjøp av en digitalmottaker, kan det være fornuftig å tenke gjennom ønsket bruksfelt først. Er det hjemme, på hytta eller i båten at behovet er størst? Mange vil nok også ha et ønske om å kunne bruke digitalmottakeren flere av stedene, sier Tom Ragnar Aulesjord. Enkel i bruk - Vi er opptatt av å bistå med teknisk kompetanse og kunnskap. Samtidig er også menyene tilrettelagt for å oppnå best mulig brukervennlighet. Når du kobler til mottakeren fra Sagem for første gang, starter installasjonen automatisk, og du blir veiledet videre ved hjelp av noen få tastetrykk. Dette gjør at du på en enkel måte kan velge språk, TV-format, kan foreta kanalvalg og lignende, fortsetter salgsdirektøren. Storsalg i Sverige Fra svenskenes digitale etablering i 2005 og frem til sommeren i år er det solgt flere enn 1,2 millioner mottakere i nabolandet. Bare i fjor solgte Sagem nærmere digitale mottakere i Sverige alene. Sagem er dermed markedsleder av digitalmottakere i Sverige med en markedsandel på 42 prosent. NY TEKNIKK 09/

24 MX Air-musen fungerer både på pulten og i løse luften Logitech introduserer nå den oppladbare og trådløse MX Air, en allsidig lasermus som fungerer både på arbeidspulten og i løse luften. I likhet med bruken av en fjernkontroll til TV kan man ved bruk av MX Air-musen lene seg tilbake og slappe av mens man styrer pc-en og nyte alt man måtte ha av medieinnhold. For å gjøre navigasjonen i luften så lite anstrengende som mulig, er musen utstyrt med tre sentrale teknologier - Freespace tegnkontroll, håndbevegelig styring og trådløshet - slik at brukeren både kan peke, velge og spille mediefiler med en enkelt håndbevegelse. - MX Air musen tilbyr en ny måte for brukerne å kontrollere sin PC-underholdning på. Musen er egnet for alle som har lyttet på musikk fra PC-en sin, og som har blitt frustrerte over å måtte returnere til PC-en hver gang de skal bytte sang eller justere lyden. Produktet er for alle som ønsker å dele feriebildene sine med venner og familie uten å være bundet til maskinen, sier Tina Banzhaf, Nordic PR and Communications manager for Logitech. - Den er også for alle de millioner av mennesker som bruker Internett til å søke og å se på videoer fra nettsider som YouTube eller Grouper, og den er for mennesker med hjemme-pc eller medie-pc som ønsker å styre deres underholdning på egne premisser, avslutter Banzhaf. 24 NY TEKNIKK 09/2007

25 NY TEKNIKK 09/

26 Bedre lyd og komfort med nye USB hodetelefoner Logitec har nylig lansert to hodetelefoner for PC som skal gjøre det mer komfortabelt å føre internettsamtaler, høre på musikk og spille spill på PC-en. ClearChat Pro (bildet) er utstyrt med Logitechs laseravstemte lyddriver, en korreksjonsbryter og en mikrofon som reduserer bakgrunnsstøy. ClearChat Comfort består av en vattert hodebøyle og øreputer i plysj som sørger for ekstra komfort. Både ClearChat Pro og ClearChat Comfort kobles til PC-en via en USB-port og produserer digital kvalitetslyd uavhengig av kvaliteten på PC-ens analoge lydkort. Hodetelefonene er konstruert for internettsamtaler, for eksempel via Skype, for å lytte på musikk, se på film og for å spille spill på PC-en. ClearChat Pro har egen laseravstemte lyddriver. I tillegg er hodetelefonene utstyrt med SoundSwitch equalizer, en hodetelefonbasert bryter som øyeblikkelig optimerer lydkvaliteten for de tre mest vanlige applikasjonene for hodetelefoner: internettsamtaler, musikklytting og spill. Under internettsamtalene blir den menneskelige stemmen fremhevet. For PCspillelisten og internettradio oppgis musikkmodusen å gi en godt balansert lyd, og under spillmodusen skal spillyden bli betraktelig bedre og spillopplevelsen mer realistisk med eksplosjonslyder og skuddscener. Kontrollene er plassert på hodetelefonene, og man kan styre volum- og dempefunksjoner. For en mer personlig passform har hodetelefonene en justerbar støydempermikrofon med en fleksibel mikrofonbøyle som kan tilpasses i forhold til munnen. I tillegg utsender mikrofonbøylen en svak, rød glød når dempefunksjonen er i bruk slik at man med sikkerhet vet at ingen andre hører en. ClearChat Comfort har vattert hodebøyle og øreputer i plysj. Hodebøylen og mikrofonen er lett å justere, og knapper med volum og demperapplikasjoner er lett tilgjengelige. Begge hodetelefonene fungerer til internettsamtale-applikasjonene, som Skype, Windows Live, Yahoo! og AIM. ClearChat Comfort vil ha en antatt utsalgspris på 349 kroner og ClearChat Pro på 399 kroner. 26 NY TEKNIKK 09/2007

27 Logitech lanserer Bluetooth headset og tastatur for Playstation 3 Logitech har lansert videre støtte for Playstation 3 med de nye produktene Cordless Vantage Headset for Playstation 3 og Cordless MediaBoard Pro Bluetooth Keyboard for Playstation 3. Med det nye Cordless Vantage Headset kan spillerne snakke sammen trådløst under spillet og ved stemme-chat-stasjoner. Produktet har såkalt native PS3-support, slik at det skal være enkelt å koble seg til, samtidig som det skal gi en pålitelig link for enkel bruk. Lydkvaliteten sikres ved store lyddriverne og avansert lydfiltrering. Vantage headset har en bak-hodet design. Med en rotasjon av hodebøylen og mikrofonen kan ørestykket brukes enten med venstre eller høyre øre. Hodesettet har også en justerbar lydkanselleringsmikrofon som reduserer uønsket bakgrunnsstøy. Cordless MediaBoard Pro Bluetooth Keyboard tillater brukerne å sette opp deres profiler, legge inn webadresser, administrere flere kontoer og sende tekstmeldinger på Playstation Network. Tastaturet er spesielt designet for bruk med PS3 og har en menyknapp som tar brukerne direkte til Playstation Network Hjelpmenyen. Medietastene skal gjøre websøk enklere og gi rask tilgang til mediekontrollpanel og filmmenyer. En innebygd touch pad med vertikal skrolling og venstre- og høyreklikktaster eliminerer behovet for en mus. Med Bluetooth trådløs teknologi kan spillere bruke Cordless MediaBoard Pro opp til ni meter fra PS3. Cordlless Vantage Headset forventes tilgjengelig i begynnelsen av desember, og Cordless Mediaboard Pro Bluetooth Keyboard i oktober. Veiledende pris for begge produktene er kr 599. NY TEKNIKK 09/

28 Lanserer bransjens raskeste skrivere for mindre produksjonsmiljøer Xerox utvider svart/hvitt-porteføljen innenfor digitalutskrift med Xerox 4112/4127-serien. Dette skal være bransjens raskeste skrivere for mindre produksjonsmiljøer. På det meste skriver de 125 sider per minutt. Systemene er basert på Xerox 4110-plattformen og består av Xerox 4112/4127 Copier/Printer og Xerox 4112/4127 Enterprise Printing System. De skal gjøre det enklere og rimeligere for leverandører å produsere brosjyrer, kurshefter og skreddersydd markedsmateriale. Systemene er beregnet på hurtigtrykkerier, kommersielle trykkerier og interne avdelinger. - Behovet for digitaltrykk i svart/hvitt akselerer fortsatt, spesielt når det gjelder hurtigtrykksbrosjyrer, manualer og personalisert kommunikasjon, sier Runar Evjen i Xerox Norge. Oppløsningen er på 2400 x 2400 dpi på utskrift av tekst, grafikk og bilder. Systemene skriver mellom 110 og 125 spm og skanner 100 spm. De er også fleksible, og kan behandle en rekke ulike materialer, inkludert bestrøket papir, opplyses det. I forhold til etterbehandling, har systemene en ny, 20- arks heftemodul og en egen brettefunksjon for nyhetsbrev, brosjyrer og kurshefter. Copier/Print-versjonen er utstyrt med integrert skanner, mens Enterprise Printing System er en skriverversjon tilkoblet utskriftsserveren Xerox FreeFlow Print Server. Denne leverer avanserte arbeidsflytfunksjoner, som fortløpende redigering. Produktene er tilgjengelige gjennom Xerox salgsapparat fra oktober Ny administrerende direktør hos Nortelco Jotek AS John Harald Megaard har tiltrådt som administrerende direktør hos Nortelco Jotek AS. Megaard har lang erfaring fra flere områder innenfor kraftelektronikkbransjen. Han kommer fra stillingen som Business Development Director i T E Scandinavia AS, der han også har vært medeier. Nortelco Jotek AS er et av selskapene i Nortelco gruppen, og har spesialisert seg innenfor kraftelektronikk, systemdesign og batteriløsninger mot ingeniørrettede miljøer. 28 NY TEKNIKK 09/2007

29 NY TEKNIKK 09/

30 30 NY TEKNIKK 09/2007

31 Seksjon for HMS Størst innen tekniske nyheter NY TEKNIKK 09/2007 Tettere bygg gir tette luftveier Olje- og energiminister Åslaug Haga vil ha tettere bygg for å spare energi. Men forskere mener at de nye miljøkravene kan gi flere astmatikere og allergikere. Skal Norge klare å møte sine klimaforpliktelser, må det kuttes over en lav sko. Energibruken i bygg kan reduseres ved at de konstrueres med minst mulig varmetap. Men ifølge forskere har dette også en negativ side. Tette boliger kan resultere i et klamt, fuktig og tett inneklima. Mest inneluft I gjennomsnitt tilbringer vi 90 prosent av levetiden vår innendørs. Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet illustrerer det på denne måten: En voksen mann puster inn rundt 15 kilo luft i døgnet. Rundt 13,5 kilo er inneluft. Dette gjenspeiles ikke i prioriteringene til verken medisinere, byggherrer eller politikere, mener NTNUforskere. Mindre luft, mer sykdom Professor Sten Olaf Hanssen jobber ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Han har sammen med europeiske kolleger klart å påvise en klar sammenheng mellom inneklima og sykefravær. Den nylig publiserte rapporten fra REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations) viser at sykefravær på en arbeidsplass øker i takt med struping av ventilasjonen. Helsefarlig miljøpolitikk - Det er ikke småsummer bedriftene kan spare i form av færre sykedager ved å forbedre ventilasjonen, sier Hanssen. Akkurat hvor mye er avhengig av hvor god ventilasjonen er i utgangspunktet. Rapporten hevder at en dobling av lufttilførselen utenfra i noen tilfeller kan redusere sykefraværet med ti prosent og øke produktiviteten med halvannen prosent. Gode nyheter for inneklimaet, med andre ord. Hanssen ser imidlertid mørke skyer i horisonten: Som kommunalminister la Åslaug Haga tidligere i år fram en teknisk forskrift for nye bygg som skjerper energikravene med 25 prosent. Professor Hanssen og overlege Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet jobber med henholdsvis VVS-teknikk og miljømedisin. De er redde for at den nye forskriften vil føre til enda tykkere vegger og tettere bygg enn i dag - uten tilstrekkelig ventilering. Det betyr økt risiko for fuktproblemer, som igjen gir dårlig inneklima og nedsatt helse, advarer Bakke. - Vi bør for all del ikke begynne i feil ende. Ser vi bare på energisparing, sparer vi oss til fant, sier Hanssen. VVS-ingeniøren mener såkalt behovsstyrt ventilasjon (Demand Controlled Ventilation) er veien å gå - også av hensyn til energisparing og klimakutt. Kilde: forskning.no Kan gurkemeie motvirke Alzheimer? Ny forskning tyder på at det gule krydderet gurkemeie kanskje kan brukes som medisin mot Alzheimer. Gurkemeie kommer fra roten som vokser under gurkemeieblomsten, og som males til pulver. I krydderhylla i norske butikker finner du den i form av et gult pulver i små bokser eller pakker. Pulveret brukes både som en ingrediens i forskjellige typer krydderblandinger og som fargestoff. Stoffet skal Forts.side

32 Datasystem for sikker blodhåndtering Sikkerhet, tilgjengelighet og trygghet er nøkkelord når det gjelder blodhåndteringssystemer. I 40 år har den svenske bedriften Databyrån utviklet systemet ProSang, og den er nå markedsledende på sitt område i Norden. Nylig vant bedriften et anbud i Latvia, og selskapet ser store muligheter for ekspansjon i de europeiske landene. Blodhåndteringssystemet Pro- Sang hjelper helsepersonell med å garantere tilgang til riktig blod, av riktig kvalitet ved riktig tilfelle. (Foto: Databyrån) ProSang er et sofistikert dataprogram som hjelper blodbanker å holde kontroll på lager, tilgjengelighet og kvalitet. Systemet gjør samarbeidet mellom blodbankene lettere, noe som hjelper helsepersonell med å garantere tilgang til riktig blod, av riktig kvalitet, ved riktig tilfelle. Systemet sier også fra når det er på tide å kalle inn blodgivere, noe som kan gjøres automatisk via e-post eller SMS. Alle utviklingsprosessene i ProSang er kvalitetssikret og omfatter alt som skjer, fra blodgivning til blodoverføring. Ved å koble sammen flere blodbanker eller sykehus innenfor et bestemt område i systemet har alle som er tilkoblet, tilgang til all informasjon. De kan for eksempel se hvor en bestemt type blod finnes hvis det ikke finnes på det aktuelle sykehuset. I Latvia vil for eksempel ni forskjellige blodbanker bruke systemet og kjøre det på en delt server. ProSang oppgis å være svært kostnadseffektivt, og en registrering går nå mye raskere enn den tidligere manuelle håndteringen. 32 NY TEKNIKK 09/2007

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon

Headset gjør deg effektiv og fri. Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Headset gjør deg effektiv og fri Vi har løsningen på effektiv telekommunikasjon Jabra GN 9300 serien Trådløse headset også for PC basert IP-telefoni Trådløse Jabra GN 9350 med hodebøyle. Nakkebøyle og

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Lindab RdBX Innovative Raskere helt enkelt Lindab RdBX Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye Lindab RdBXveggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen

Detaljer

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt

Lindab RdBX Innovative veggprofiler Raskere helt enkelt Innovative Raskere helt enkelt Doble timene hver dag Lindab har forenklet bygging av vegger. Resultatet er de nye veggprofilene en innovativ løsning som gjør monteringen raskere, enklere og mer fleksibel

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå works for you Øk produktiviteten med bedre rengjøring, enklere håndtering og tidsbesparende vedlikehold. Uansett om du arbeider med

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg.

September 2006. PE SafeTech. - et nytt trykkrør til vannforsyning. Enkelt, effektivt og driftssikkert. PE SafeTech. et sikkert valg. September 2006 - et nytt trykkrør til vannforsyning Enkelt, effektivt og driftssikkert et sikkert valg Trykkrørsystemer Vi tar våre kunder på alvor Wavin har fokus på innovasjon, og forsøker hele tiden

Detaljer

NEU. SMG 50/55 Effektive SMG 10 maskiner. Spar tid og penger med 5 mm plastbånd! mit 5/6 mm Kunststoff-Schmalband. 5 Highlights

NEU. SMG 50/55 Effektive SMG 10 maskiner. Spar tid og penger med 5 mm plastbånd! mit 5/6 mm Kunststoff-Schmalband. 5 Highlights SMG 50/55 Effektive SMG 10 maskiner for Hochleistungs-Maschine plastbånd zum Umreifen mit 5/6 mm Kunststoff-Schmalband NEU 5 Highlights Geschwindigkeit Bis zu 70 Umreifungen pro Minute Touchpanel Sehr

Detaljer

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS

NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS NORGES MEST SOLGTE BYGGMESTERSTILLAS Vil du konkurrere i høyden må du ta i bruk det beste verktøyet Jo raskere stillaset blir montert, dess før kommer folkene dine i jobb Anbud betyr pressede marginer.

Detaljer

Den beste mobile energiforsyningen

Den beste mobile energiforsyningen NY Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYT TE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året og miljøvennlig. Mer praktisk blir

Detaljer

Fordeler med Mosca SoniXs ultralydsveiser er:

Fordeler med Mosca SoniXs ultralydsveiser er: Olav E. Fiskerstrand tar i bruk ny teknologi fra PALL-PACK AS Sammen med Optimar AS i Ålesund har vi i PALL-PACK AS levert siste generasjons pakkelinje til Olav E. Fiskerstrand. I linjen står siste generasjon

Detaljer

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL

Belysning. Undervannslys til basseng COLORPOOL til basseng 3-0610 ABS CERTIKIN for betong og liner- skråstilt 5 (Ungår blending) med sikkerhetsglass Innsats er ø330 mm i diameter. Og frontrammen bygger ø350mm. Bygger 150mm inn i veggen. Leveres med

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 WHY COMPROMISE Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Den perfekte løsningen for profesjonelle brukere som stadig flytter på seg ATTIX 30 tilhører den nye og kompakte

Detaljer

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder

Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder TAMMERMATIC T700 Tammermatic T700 Fantastisk vaskekvalitet, gir økt omsetning og flere fornøyde kunder Tammermatics T700 serie bilvaskemaskin er utarbeidet i nært samarbeid med våre kunder, servicenettverk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere

Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere Pressemelding Oslo, 4. april 2016 Brother vil erobre mellomstore bedrifter med sin nye serie sort/hvitt laserskrivere Fire nye skrivere og tre multifunksjonsskrivere som byr på stor papirkapasitet og utskriftshastigheter

Detaljer

Nå er vi lei av å se på!

Nå er vi lei av å se på! Hvorfor skjer det aldri noe nytt med rengjøringsvogner? Vi har år etter år sett hvordan designet på barnevogner har utviklet og endret seg og vi har med misunnelse sett nye innovative, ergonomiske og tøffe

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål

TrioVing Line. Dørvridere og skilt i rustfritt stål TrioVing Line Dørvridere og skilt i TrioVing Line - dørvriderserie i skandinavisk design Form og funksjon TrioVing Line er beregnet på innvendige og utvendige miljøer der det legges vekt på stil og holdbarhet.

Detaljer

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat

Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat Oppmerksomhet på detaljene gir et godt resultat HEPA filter som tilbehør (kun IVT versjoner) Valgfri motorstørrelse og Bypass eller Throughflow system Enkelt kontrollpanel HEPA filter som tilbehør (IVT

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning

Parkeringshus. Pacific LED GreenParking. Tryggere og enklere parkering med smart belysning Parkeringshus Pacific LED GreenParking Tryggere og enklere parkering med smart belysning 80 besparelser* *Reduserte energi og vedlikeholdskostnader i en sammenligning mellom 1x58W TL-D og Pacific LED GreenParking-løsningen.

Detaljer

VINKELSVEISERE & KRYMPETUNNELER

VINKELSVEISERE & KRYMPETUNNELER VINKELSVEISERE & KRYMPETUNNELER ER DU INTERESSERT I EN ØKONOMISK OG RASK PAKKELØSNING? HS-600 A AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien

6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien 17. januar 2012 6 nyheter i RYOBI One Plus 18 volt serien RYOBI One Plus er en unik verktøyserie hvor samme 18 volt batteri og lader kan brukes med over 35 forskjellige elverktøy og hagemaskiner. One Plus

Detaljer

Elektroverktøy OPPLADBARE TREKKERE / DRILLER. 422 www.sm-produkter.no OPPLADBAR SKRUTREKKER OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V.

Elektroverktøy OPPLADBARE TREKKERE / DRILLER. 422 www.sm-produkter.no OPPLADBAR SKRUTREKKER OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V. ELEKTROVERKTØY OPPLADBARE TREKKERE / DRILLER OPPLADBAR SKRUTREKKER Sterk skrutrekker på 7,2V To-posisjons håndtak gir den beste ergonomiske løsningen for bruker. OPPLADBAR DRILL / TREKKER 14,4 V Drill

Detaljer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer

Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system. 1 fitting - 2 systemer Nyhet! TECElogo alupex push-in system TECElogo nordic push-in system 1 fitting - 2 systemer Innhold TECElogo - neste generasjons installasjonsystem Side 3 Hva er TECElogo? Side 4 Hvorfor TECElogo? Side

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET

METALL. FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET METALL FEIN ErgoGrip. For den nye generasjonen av FEIN vinkel- og rettslipere. NYHET Det nye innovative FEIN ErgoGrip for mindre belastende sliping. Bedre grep betyr mer sikkerhet, bedre kontroll og høyere

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Silent Gliss 8800 Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Solen en nødvendig energikilde til livet Dagslyset er viktig for oss alle, og det gir oss kraft til å fungere ordentlig både på

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

Bormaskin MDU 3065. www.akutt.info

Bormaskin MDU 3065. www.akutt.info www.akutt.info Bormaskin MDU 3065 Vi har gleden av å tilby Pentruder MDU borrmotor - NTGRA. Denne motoren gir deg en komplett løsning innen kjerneboring. Denne maskinen er første generasjon maskin med

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

HMS PRODUKTER. Kampanjeperiode våren 2012. Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. HMS PRODUKTER Kampanjeperiode våren 2012 Prisene er eks. mva og gjelder t.o.m. 30.06.2012. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. 2 890,- VERKSTEDINNREDNINGER Verktøyskap/ låsbart med 4 hyller Art.

Detaljer

MORE POWER. NO LIMITS. NESTE GENERASJON AV BERNER BATTERIMASKINER I 14,4V/18V

MORE POWER. NO LIMITS. NESTE GENERASJON AV BERNER BATTERIMASKINER I 14,4V/18V MORE POWER. NO LIMITS. NESTE GENERASJON AV BERNER BATTERIMASKINER I 14,4V/18V BERNER NESTE GENERASJON AV BERNER BATTERIMASKINER MORE POWER. NO LIMITS. BATTERISTYRING Den mest avanserte styringselektronikken

Detaljer

DIVERSE HØSTKAMPANJER GJELDENDE T.O.M 31.12.12. Pon Equipment AS 815 66 500 www.pon-cat.com

DIVERSE HØSTKAMPANJER GJELDENDE T.O.M 31.12.12. Pon Equipment AS 815 66 500 www.pon-cat.com ER DIN MASKIN KLAR FOR VINTEREN?! DIVERSE HØSTKAMPANJER GJELDENDE T.O.M 31.12.12 Pon Equipment AS 815 66 500 www.pon-cat.com 30% rabatt på filterkit Optimal filtrering er lønnsomt. Cat filter har følgende

Detaljer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer Rullegardin Silent Gliss 4830 Silent Gliss rullegardinsystemer Silent Gliss fordeler Rullegardinenes rene linjer komplementerer perfekt moderne arkitektur og interiørdesign. De gir maksimal skjerming uten

Detaljer

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt!

dager Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE uavhengig av stikkontakt! 365 dager uavhengig av stikkontakt! Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYTTE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

WIS - 100% oljefri teknologi

WIS - 100% oljefri teknologi MARK SKRUEKOMPRESSOR WIS - 100% oljefri teknologi Water Injected Screw Technology ISO 8573:1 klasse O (TÜV sertifisert) WIS controller KOMPRESSORSTYRING - ELEKTRONISK INTELLIGENT STASJONÆR OG DRIFTSKLAR

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Ta din sikkerhet personlig

Ta din sikkerhet personlig Ta din sikkerhet personlig 3M Peltor Hode og ansikt Peltor tilbyr en komplett linje verneprodukter som hjelmer, visirer, kombinasjoner og tilbehør for alle som utsettes for farlige omgivelser. Vårt mål

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter 21.05 DIVERSE VERKSTEDSUTSTYR OG VERKTØY Bærbare lufthydraulisk jekker Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter Verkstedkraner Kontakt vårt ordrekontor og be

Detaljer

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET

KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET GARASJEPORTER 2 KRISPOLS GARAGEPORTER PRAKTISK INFO OG SIKKERHET y x SKREDDERSYDD PORT SIKKERHET VARMEISOLERENDE EGENSKAPER Hver garasjeport blir laget utifra en individuell bestilling. Vi lager porter

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme

UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT. Komposittrøret for både tappevann og varme UPONOR VVS TAPPEVANN OG RADIATORRØRSYSTEM KOMPOSITT Komposittrøret for både tappevann og varme 10 2010 9001 Uponor Komposittrøret er en rørtype der fordelerne hos både plast og metall utnyttes på optimalt

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå Push&Clean Nyt godt av et bedre arbeidsmiljø, som kommer av seg selv når du arbeider med kraftige og effektive maskiner Når du arbeider

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN

RÅDGIVER & SKREDDER RÅDGIVEREN RÅDGIVER & SKREDDER Siden oppstarten i 1983 har Rufo Transportkasser AS utviklet seg til å bli landets ledende produsent av skreddersydde transportkasser. Med fokus på kompetanse og kvalitet har vi stadig

Detaljer

Støtdemping og skånsom lagring

Støtdemping og skånsom lagring Støtdemping og skånsom lagring Semek leverer spesialtilpassede, støpte plastprodukter i polyuretan til plattformer, komponenter for undervannsinstallasjoner og slitasjeutsatte områder. Markedet ligger

Detaljer

SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER:

SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER: SPARE PARTS SERVICE AS INTRODUSERER: D01 Bluetooth Headset Revolutionary 3D vibration sound KOMMUNIKASJON UTEN LEDNINGER! Motta samtaler, og ring med telefonen Få veibeskrivelser fra GPS Lytt til musikk

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side

PRESSING. Antall modeller. Kapasitet mm. Type. Side Pressverktøy Har låseknapp ved syklusfullføring for å sikre samme pålitelige, vanntette skjøt hver gang. Har høy teknisk standard for å levere uovertruffen kvalitet og holdbarhet understøttet av RIDGIDs

Detaljer

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit

Alpine CDE 178BT CD/Radio m/bt,tuneit Alpine CD/Radio m/bt,tuneit 4x50w, APP direct, 3 linjer (4v), vtuner Denne modellen er perfekt for iphone og Android brukere, med TuneIt app for iphone og Android har du full kontroll over din lydinstillinger,

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner

Totalløsningen for et behagelig inneklima. Bensinstasjoner Totalløsningen for et behagelig inneklima Bensinstasjoner Frico tilbyr totalløsninger for et behagelig inneklima på bensinstasjoner, så vel i butikken som i bilvaskehallen, i skap for luftkompressorer

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg

Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg Med alderen kommer visdom. Med trapper kommer Stannah. Finn ut hva vår Starla trappeheis kan gjøre for deg Starla: En innledning Stannah forstår at lettvint tilgang til andre etasje kan bety at du kan

Detaljer

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer.

Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. 3 30 kw Elvarme 18 modeller Varmluftsvifte Tiger Robust varmevifte for bærbar bruk i krevende miljøer. Bruksområde Tiger er en serie robuste og kompakte varmevifter for profesjonelle med høye krav. Tiger

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

ER DU INTERESSERT I EN RASK OG ØKONOMISK PAKKELØSNING?

ER DU INTERESSERT I EN RASK OG ØKONOMISK PAKKELØSNING? KOMBISETT ER DU INTERESSERT I EN RASK OG ØKONOMISK PAKKELØSNING? AVC Kombisett HS-420/KT-500 AVC Empack Sealing Solutions er en bedrift med årelang erfaring og en klar ambisjon: vi skal være best i markedet.

Detaljer

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde

ATTIX 30, 40 & 50. Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde ATTIX 30, 40 & 50 Brukervennlige støv-/våtsugere som er enkle å vedlikeholde Støvsugernes kraftige ergonomisk riktige håndtak fungerer også som kabelkrok og gjør det enkelt å rulle opp kabelen med en hånd.

Detaljer

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm

6.1. Automatiske buntesystemer. Autotool System 3080. Monteringsverktøy. Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm Autotool System 3080 Buntebånd, intet svinn, for dia. opp til 80mm På grunn av industriens stadig stigende kvalitetskrav, stiger kravene til produksjonsstandardene. Full automatikk og nøyaktig bunting

Detaljer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Nettmøte Snakker du med kunder og kolleger via Skype, Microsoft OSC eller andre kommunikasjonsverktøy på datamaskinen? Bruk Konftel som lydkilde. Møte via mobilen Koble mobiltelefonen

Detaljer

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega

STRØMSØYLER Alfa og Beta. KAISENTRAL Omega STRØMSØYLER Alfa og Beta KAISENTRAL Omega El-Bjørn AS Med mer en 50 års erfaring innen provisorisk strøm, er El-Bjørn AS Norges ledende produsent/leverandør av byggestrømsentraler og utstyr for provisoriske

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

RollerMouse Red plus. Manual

RollerMouse Red plus. Manual RollerMouse Red plus Manual Takk for at du har gitt oss anledning til å hjelpe deg å arbeide på en mer komfortabel og effektiv måte. Helt siden 1995 har Contour Design jobbet hardt med å bygge den beste

Detaljer

PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri.

PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri. PUST INN. PUST UT. Her er fremtidens luftrensing for bygg og industri. FØR ETTER IONEX 600 og 2000 l IONEX er den mest effektive måten å rense luften på! l Takler byggebransjens tøffe krav til ytelse,

Detaljer

Rask bevegelse Smart funksjon

Rask bevegelse Smart funksjon Nye ASSA ABLOY OH1042S Rask bevegelse Smart funksjon ASSA ABLOY OH1042S 3 NYE ASSA ABLOY OH1042S Optimalisert hastighet for produktiv arbeidsflyt Bruk fart for å hjelpe virksomheten din Effektivitet er

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer