Bamble kommune BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise prosess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bamble kommune BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise prosess"

Transkript

1 Bamble kommune BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise prosess

2

3 Innhold A PROSJEKTINFORMASJON... 9 A1 Dokumentliste... 9 A2 Kunngjøring... 9 A2.1 Oppdragsgiver... 9 A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag... 9 A2.3 Anskaffelsesprosedyre... 9 A2.4 Prosjekt... 9 A2.5 Kunngjøring... 9 A2.6 Kvalifikasjonskrav A2.7 Tilbudsbefaring/-konferanse A2.8 Tilbudsfrist A2.9 Vedståelsesfrist A2.10 Merking av tilbud A2.11 Innleveringsadresse A2.12 Åpning av tilbud A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang A3.1.1 Prosjektets samlede omfang A3.1.2 Beliggenhet og adkomst A3.1.3 Entreprisens omfang A3.2 Byggetid A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv A3.4 Entrepriseform og kontraktstype A3.4.1 Oppdeling i entrepriser A3.4.2 Entrepriseform A3.4.3 Vederlagsberegning / oppgjørsformer A3.4.4 Koordinering og administrasjon på byggeplass ansvar A3.4.5 Tiltransport av entrepriser A3.4.6 Entreprenørens prosjekteringsansvar A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon A3.5.1 Byggherre A3.5.2 Rådgiver A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen A3.7.1 Naboforhold A3.7.2 Tomt- og grunnforhold A3.7.3 Ledninger i grunnen A3.7.4 Tilknytningspunkt og leveransegrense B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV B1 Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler B1.2 Spesielle konkurranseregler Side 3 av 72

4 B2 Krav til tilbyder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier B2.1 Kvalifikasjonskrav B2.2 Tildelingskriterier B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier B2.2.2 Nåverdi B2.2.3 Kvalitet og funksjonalitet B2.2.4 Kompetanse kjernepersonell B2.2.5 Miljø C KONTRAKTSBESTEMMELSER C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C2.1 Antikontraktørklausul C2.2 Lønns- og arbeidsvilkår C2.3 Skatteattest underentreprenører C2.4 Prosess- og funksjonsgaranti D BESKRIVENDE DEL D1 Overordnede krav D1.1 Krav til rentvannskvalitet Råvannsforutsetninger D1.2 Krav til produksjonsvannmengde D1.3 Generelle krav til motordrifter og elektrisk utrusting D1.4 Generelle krav til trykkpåkjente anleggsdeler D1.5 Generelt materialkrav D1.6 Lovverk og standarder D1.7 Krav til kontroll D2 Generelle kostnader D2.1 Generalomkostninger D2.2 Rigg og drift Forhold på byggeplassen D2.2.1 Generelt D2.2.2 Utstikking D2.2.3 Riggområde D2.2.4 Personalanlegg D2.2.5 Vann og avløp D2.2.6 Elektrisk strøm D2.2.7 Dieselforbruk D2.2.8 Telekommunikasjon D2.2.9 Transport, stillaser, heiser D Sikring av byggeplassen D Rydding og renhold D Forurensing D Hensyntagen til vannverksdriften D Sluttrengjøring D2.3 Prosjektering D2.4 Merking D2.5 Funksjonsprøving, kontroll Side 4 av 72

5 D2.6 Opplæring D2.7 FDV-dokumentasjon D2.8 Prøvedrift D2.9 Ett års overordnet driftsansvar D2.9.1 Krav til oppfølging D2.9.2 Krav til dokumentasjon D2.9.3 Mulig forlengelse av driftsansvaret D2.10 Serviceavtale D3 Ozonproduksjon og -innblanding D3.1 Dimensjoneringsforutsetninger D3.2 Oppbygging av ozonproduksjonsanlegget D3.3 Krav til kompressorer og trykkluft D3.4 Krav til oksygengenerator D3.5 Krav til ozongenerator D3.6 Krav til kjøling av ozongeneratorer D3.7 Krav til ozoninnblanding D3.8 Krav til gasstransportsystem D3.9 Plassering og arealbegrensning D3.10 Risikoanalyse helse, miljø og sikkerhet D4 Ozonreaksjonsløsning D4.1 Innblanding av ozonholdig delvannstrøm D4.2 Kontaktreaktor D4.3 Ozonreaksjonskammer D4.4 Gassavdriving D4.5 Plassering D5 Filtersystem D5.1 Kriterier for oppbygging D5.2 Materialkrav D5.3 Dimensjonering og oppbygging av alkalisk filter D5.4 Dimensjonering og oppbygging av biologisk filter D5.5 Nødoverløp D5.6 Påfylling av filtermasse D5.7 Gangbaner D5.8 Plassering D6 Spylevannsløsning D6.1 Generelle krav til spylevannsløsning D6.2 Spylevannspumper D6.2.1 Generelt D6.2.2 Teknisk krav til pumper D6.2.3 Tekniske krav til frekvensomformere D6.3 Maskiner for luftspyling D6.3.1 Generelt D6.3.2 Teknisk krav til blåsemaskiner/kompressorer D6.4 Plassering D7 Rørsystem D7.1 Generelt Side 5 av 72

6 D7.2 Krav til rørdimensjoner D7.3 Krav til trykklasse D7.4 Krav til materialkvalitet og godstykkelse D7.5 Krav til bolter og oppheng D7.6 Krav til flenser D7.7 Krav til sveising D7.8 Sveisekontroll D7.9 Omløpssystem D7.10 Utløp fra siste filtertrinn D7.11 Trykkprøving, spyling og desinfeksjon D8 Ventiler D8.1 Generelle krav D8.2 Nåle- og kuleventiler D8.3 Dreiespjeldventiler D8.3.1 Krav til materialer og type D8.3.2 Manuelle dreiespjeldventiler D8.3.3 Automatiske dreiespjeldventiler D8.3.4 Pneumatikksystem D8.4 Tilbakeslagsventiler D8.5 Lufteventiler D9 Instrumenter D9.1 Leveringsomfang D9.2 Generelle krav D9.3 Krav til vannmengdemålere D9.4 Krav til trykk- og nivågivere D9.5 Krav til manometre D9.6 Krav til online analyseinstrument D9.7 Overvåking av luftkvalitet D10 Automasjonsanlegg D10.1 Leveranseomfang D10.2 Generelle krav D10.3 Krav til tavleleverandør D10.4 Underfordeling automasjon D Plassering D Generelle krav til utførelse D Spesielle krav til utførelse D Tegninger og prosjektering D Brytere i fordelingstavle D Servicebrytere D Tilbudt fordelingsanlegg D10.5 PLS- utrustning D Krav til PLS D Krav til prosjektering D Sikkerhetskopi programvare D Tilbudt PLS D10.6 Operatørpanel D Krav til panel D Driftsinformasjon Side 6 av 72

7 D Operatørinnstillinger D Alarmer D Tilbudt operatørpanel D10.7 UPS D11 Komponentkabling D11.1 Generelt D11.2 Krav til utførelse E SVARDOKUMENTER E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Utfylt beskrivelse E2.1 Tekniske spesifikasjoner E2.1.1 Ozonproduksjonsanlegg E2.1.2 Ozonreaksjonsløsning E2.1.3 Filtersystem E2.1.4 Spylevannsløsning E2.1.5 Rørsystem E2.1.6 Ventiler E2.1.7 Instrumenter E2.1.8 Automasjonsanlegg E2.2 Energivurdering E2.2.1 Ozonproduksjon E2.2.2 Filterspyling E2.2.3 Filtermasse E2.3 Vedlikehold og reinvesteringer E2.3.1 Slitedeler E2.3.2 Levetid og reinvestering E2.4 Serviceavtale E3 Tilbudsskjema E3.1 Prissammendrag E3.1.1 Prisskjema E3.1.2 Indeksregulering E3.1.3 Valutaregulering E3.2 Påslag og timepriser E3.2.1 Vederlag for administrasjon av sideentreprenør E3.2.2 Timepriser for personell E3.2.3 Materialer E3.2.4 Nye typer arbeidsoppgaver E3.2.5 Tiltransport av underentreprenører E3.3 Garanti E3.4 Prosjektorganisasjon / bemanning E3.5 Underentreprenører og samarbeidende firmaer E3.6 Forsikring E3.7 Framdrift E3.8 Forbehold E3.9 Underskrift Side 7 av 72

8 Vedlegg Nr. 1 Overordnet funksjonsbeskrivelse, datert Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Systemskisse for PLS-struktur og internkommunikasjon Råvannsanalyser fra perioden (Excel-ark) Byggherrens framdriftsplan for prosjektet Nr. 5 Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, datert Nr. 6 Nr. 7 Byggherrens Miljøplan for prosjektet, datert , inkl. klausuleringsbestemmelser for Flåte Tegninger i hht. tegningsliste: - Situasjonsplan - Plan- og snittegning av planlagt vannverksbygg - Prosesskjema for nytt anlegg (foreløpig) Side 8 av 72

9 A A1 Prosjektinformasjon Dokumentliste Dokumentlisten som er identisk med NS 3450:2006, fremgår av konkurransegrunnlagets komplette innholdsfortegnelse på side 3-7, samt: Overordnet funksjonsbeskrivelse for prosesstyring Systemskisse for PLS-struktur og internkommunikasjon Tegninger i hht. tegningsliste Råvannsanalyser fra 2006 til 2012 Byggherrens framdriftsplan Byggherrens SHA-plan Byggherrens miljøplan A2 Kunngjøring A2.1 Oppdragsgiver Byggherre: Bamble kommune, teknisk tjenester og eiendomsforvaltning v/bjørn Solvang Tlf , e-post Kontaktperson for konkurransen: Svein Forberg Liane, Sweco Norge AS avd. Seljord Tlf , e-post A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlaget leveres over e-post til 4 firma etter gjennomført prekvalifisering. A2.3 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling to-trinns (med prekvalifisering) i hht. Forskrift om offentlige anskaffelser 2006 nr. 402 del I og III. Merk at vi med grunnlag i forskriftens 2-1, 8. ledd siste setning, vil benytte forhandling selv om samlet prosjektkostnad går over EØS-terskelverdi. A2.4 Prosjekt Leveransen gjelder totalentreprise for prosess, maskin og automasjon til fornyet Flåte vannbehandlingsanlegg ved Bamble vannverk i hht. foreliggende grunnlag. A2.5 Kunngjøring Prekvalifisering til tilbudskonkurransen ble kunngjort på Doffin og TED-databasen , med frist for anmodning om deltakelse Side 9 av 72

10 A2.6 Kvalifikasjonskrav Forespurte firma oppfyller kvalifikasjonskrav gitt i kunngjøring for prekvalifisering. A2.7 Tilbudsbefaring/-konferanse Det blir ikke organisert tilbudsbefaring. Dersom tilbyder ønsker å besiktige dagens vannverk, kan han avtale dette direkte med byggherren v/bjørn Solvang. A2.8 Tilbudsfrist Tilbudsfristen utløper: Torsdag , kl. 12:00 A2.9 Vedståelsesfrist Som angitt i kap. B1 Konkurranseregler. A2.10 Merking av tilbud Tilbudet leveres i lukket konvolutt/pakke merket Flåte VBA Tilbud totalentreprise prosess. A2.11 Innleveringsadresse Leveringssted: Sweco Norge AS Postadresse: Postboks 120, 3835 Seljord Pakkeadresse: Vekanvegen 10, 3840 Seljord Det henvises for øvrig til kap. B1 Konkurranseregler. A2.12 Åpning av tilbud Tilbudsåpning finner sted: Torsdag , kl. 12:00. Åpningen er lukket for tilbyderne. Offentlighetsloven I henhold til offentlighetsloven som gjelder fra vil tilbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til meddelelse om tildeling er gitt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er noens personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, enhets-/timepriser, påslagsprosenter etc., men som hovedregel ikke totalpris og kapittelsummer). Side 10 av 72

11 A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang A3.1.1 Prosjektets samlede omfang Bamble vannverk som forsyner ca personer i hele Bamble kommune, henter sitt drikkevann fra Flåtevann. Pumpe- og behandlingsanlegget ligger inntil innsjøen. Råvannet har farge og TOC-innhold som tenderer drikkevannsforskriftens krav. Dagens vannbehandling med klorering og vannglasstilsats bedrer ikke disse forhold. Mattilsynet anser heller ikke den samlede hygieniske sikkerheten i forsyningssystemet til å være tilstrekkelig. Det skal nå bygges ny vannbehandlingsprosess med ozonering-biofiltrering, karbonatisering, UV-desinfeksjon og svakklorering. Samlet pumpe- og prosessflyt skal bli som følger: Plansil Innløpspumper CO 2 -tilsats Ozontilsats Kontaktreaktor Ozonreaksjonskammer Marmorfilter (primært oppstrøms) Biologiske filter (primært nedstrøms) Rentvannsbasseng UV-desinfeksjon Klortilsats Utløpspumper Prosessflyten er vist i vedlagt skjema på tegning nr Nytt anlegg skal dimensjoneres for produksjonsvannmengde 680 m³/h. Dagens hovedfordeling, automasjonsanlegg og utløpspumper skal byttes ut, og det skal installeres 2 stk. nye reservekraftanlegg for nødstrømsforsyning til dedikerte anleggsdeler. Nye filtertanker og ozonreaksjonskammer i rustfritt stål skal plasseres i prosesshall i nytt bygg nær dagens vannverksbygg. Det nye bygget skal også romme nytt klorrom, personalrom, kontrollrom, laboratorium, tavlerom og ventilasjonsrom. Det er planlagt med grunnflate ca. 720 m², hvorav 180 m² over to etasjer á romhøyde ca. 3 m og 540 m² prosessrom med romhøyde m. Komplett ozonproduksjonsanlegg, UV-desinfeksjon og ny elektrisk hovedfordeling skal plasseres i dagens bygg, som delvis vil bli renovert og ombygd. Nødstrømsanleggene skal plasseres i et nytt tilbygg/ garasje inntil dagens bygg. Det anlegges kulvert i total lengde ca. 18 m for å knytte sammen nytt og gammelt vannverksbygg. Kulverten vil både være for personalgjennomgang og alle aktuelle rørføringer. Side 11 av 72

12 På vedlagte tegninger.nr , -2210, -2250, er den planlagte bygningsmessige løsning vist. A3.1.2 Beliggenhet og adkomst Flåte vannbehandlingsanlegg ligger inntil Flåtevann med adkomst via en ca. 8 km lang grusveg fra Surtebogen og fylkesvei 354. Surtebogen ligger igjen ca. 4 km etter avkjøringen fra E18 ved Rugtvedt/Stathelle. Grusvegen inn til vannverket er ganske smal, men det lar seg likevel gjøre å komme fram med semitrailer. A3.1.3 Entreprisens omfang Prosjektet skal gjennomføres med flere delte sideentrepriser definert i kap. A3.4.1, hvorav totalentreprise prosess omfatter alle maskin- og prosessleveranser i ny vannbehandling, og styringssystem for dette. I totalentreprise prosess inngår: Ozonproduksjonsanlegg og ozoninnblandingssystem Kontaktreaktor og ozonreaksjonskammer i rustfritt stål Komplett filteranlegg med tanker (primært i rustfritt stål) for hhv. alkalisk filter og biofilter Spylevannspumper og blåsemaskiner/trykkluftsystem for filterspyling Komplett rørsystem i rustfritt stål, samt ventiler, i ny prosesshall Instrumenter og givere for ny prosessdel Automasjonsanlegg og underfordelingstavle for ny prosessdel Strøm- og signalkabler inkl. føringsveier til alt utstyr i leveransen Prøvedrift i minst tre måneder før overtakelse, og deretter ett års overordnet driftsansvar Det henvises for øvrig til kap. D Beskrivende del. A3.2 Byggetid Følgende framdrift anses å gjelde i prosjektet: Kontrahering av prosessentreprenør: Prosessentreprenørens underlag for bygg: Prosessentreprenørens underlag for elektro og automasjon: Kontrahering av byggentreprenør: Byggestart (bygningsmessige arbeider): Innlasting/montering av filtertanker: Bygg klart for øvrig maskinell montasje: Anlegg klart for funksjonstesting: Start prøvedrift med produksjon av nytt vann på nett: Side 12 av 72

13 Byggherrens framdriftsplan er vist mer detaljert i vedlegg 4. Her er planlagt framdrift for prosjektering og alle involverte entrepriser presentert. A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv. Prosjektet er høyt prioritert i Bamble kommune, og det tas ingen forbehold vedr. finansiering. Mattilsynet ga plangodkjenning av prosjektet Det tas forbehold om: Byggetillatelse og arbeidstilsynets godkjenning. Fylkesmannens godkjenning av spylevannsutslipp. A3.4 Entrepriseform og kontraktstype A3.4.1 Oppdeling i entrepriser Følgende entrepriser vil være involvert i prosjektet: Totalentreprise prosess (installasjon i nytt prosessbygg) Maskinentreprise (rør og pumper i eksisterende bygg) Entreprise UV-anlegg Entreprise CO 2 -gassanlegg Byggentreprise (nybygg og rehabilitering) Entreprise rentvannsbasseng (prefabrikkert) Ventilasjonsentreprise Entreprise sanitærinstallasjoner Elektroentreprise inkl. ny hovedfordeling Entreprise reservekraftanlegg Entreprise overordnet automasjon og driftskontroll A3.4.2 Entrepriseform Totalentreprise prosess i samsvar med NS 8407:2011 er en delt entreprise med eget prosjekterings- og funksjonsansvar. A3.4.3 Vederlagsberegning / oppgjørsformer Totalentreprisen skal gjøres opp etter følgende faktureringsplan: 25 % av kontraktssum faktureres for betaling mot bankgaranti ved kontraktsinngåelse. 20 % av kontraktssum faktureres når tanker er ferdigstilt på byggeplass. 20 % av kontraktssum faktureres når annet vesentlig utstyr (rør, maskiner, ozonproduksjonsanlegg og automasjonstavle) er levert byggeplass. Side 13 av 72

14 20 % av kontraktssum faktureres når byggherren har godkjent at anlegget er klart for prøvedrift. 10 % av kontraktssum faktureres ved overtakelse etter godkjent prøvedrift. 5 % av kontraktssum faktureres etter ett års godkjent driftsansvar. Ellers vises til NS 8407:2011 kap. VI Vederlag og betaling. A3.4.4 Koordinering og administrasjon på byggeplass ansvar Byggentreprenør har ansvar for koordinering av sideentreprenører i byggeperioden fram til ferdig bygg. Totalentreprenør prosess har ansvar for koordinering av sideentreprenørene for maskin, elektro og overordnet automasjon under test og prøvedrift av nytt prosessanlegg. A3.4.5 Tiltransport av entrepriser Ingen tiltransport anses pr. i dag aktuelt. A3.4.6 Entreprenørens prosjekteringsansvar Totalentreprenør prosess er ansvarlig for prosjektering av egen leveranse i samsvar med NS 8407:2011 punkt 16. A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon A3.5.1 Byggherre Bamble kommune Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Postboks Langesund Byggherrens prosjektleder (PL): Telefon: Bjørn Solvang Telefon: / e-post: Side 14 av 72

15 A3.5.2 Rådgiver Sweco Norge AS Vekanvegen 10 Postboks Seljord Telefon: Prosjekteringsgruppeleder (PGL) og byggeleder (BL): Gunnar Bjørnson Telefon: / e-post: Rådgiver prosess/maskin (RIM) og automasjon (RIA): Svein Forberg Liane Telefon: / e-post: Rådgiver bygg (RIB): Helene Noraberg Telefon: / e-post: Rådgiver VVS (RIV): Bent Sveinsson Telefon: / e-post: Rådgiver elektro (RIE): Rune Andersen Norconsult, Pb 35 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik Telefon: / e-post: Kvalitetssikring automasjon (RIAKS) Martin Fløystad Norconsult, Ingvald Ystegaardsvei 3A, 7047 Trondheim Telefon: / e-post: Side 15 av 72

16 A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet Det vises til byggherrens SHA-plan i vedlegg 5. A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen A3.7.1 Naboforhold Vannverksbygget ligger langt innpå skogen, dog synlig fra Flåtevann med begrenset båttrafikk. Adkomstvei til noen hytter, dam og skogsområdet ligger rett ved vannverkstomta. Det trengs ikke å tas spesielle hensyn til naboer i byggeperioden. A3.7.2 Tomt- og grunnforhold Vannverkstomta skrår ned til Flåtevann fra øst mot vest. Utvidet kommunal tomt for nybygg er ryddet for skog. Grunnen her består hovedsakelig av fjell. Lokal veg skal legges om bak nytt vannverksbygg primært for ikke å komme i konflikt med byggearbeidene. Vannverkstomta og plassering av bygg er vist på situasjonsplan, tegning nr A3.7.3 Ledninger i grunnen Rentvanns pumpeledning med høyt vanntrykk går ut i grøft fra dagens bygg mot øst og følger under vegen ut av vannverkstomta. Det tas nøye hensyn til denne ved forestående grunnarbeider. A3.7.4 Tilknytningspunkt og leveransegrense Totalentreprenør prosess skal tilknytte seg innløpsrør i kulvert, og utløpsrør mellom ny prosesshall og kulvert, med rør levert av annen entreprenør. Leveransegrensene for hhv. innløp og utløp blir som vist på tegning nr Ellers vises til prosesskjema på tegning nr der grensene for totalentreprise prosess er angitt. Filterspyling skal skje med rentvann hentet fra rentvannsbasseng (volum 1000 m³). Plasseringen av bassenget rett nord for kulverten er vist på vedlagte tegninger. Vi ser for oss at spylevann tas ut fra rentvannsrøret, alternativ med separat tilførselsrør for spylevann helt fra basseng kan om ønskelig vurderes av totalentreprenør prosess. Alle elektrokabler og signalkabler i leveransen tilknyttes totalentreprenørens egen automasjonstavle, som plasseres i tavlerom i nytt bygg. Eksterne signal inn/ut og ekstern krafttilførsel har grensesnitt (på rekkeklemmer) i tavla. Side 16 av 72

17 B B1 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr. 402), fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 siste utgave, Del I ( Alminnelige bestemmelser ) og Del III ( Anskaffelser over EØS-terskelverdiene ), med etterfølgende presiseringer og suppleringer. Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. Hele eller deler av teksten under de respektive punktene som ikke er i strid med nevnte presiseringer og tilføyelser, gjelder fortsatt. Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg og henvisninger. B1.2 Spesielle konkurranseregler 5-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer Valgt innkjøpsprosedyre er konkurranse med forhandling etter en to-trinnsmodell. (dvs. med prekvalifisering). Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN-databasen og TED-databasen. Prekvalifisering av entreprenører som meldte interesse, er gjennomført. Forhandling tillates med hjemmel i Forskrift om offentlige anskaffelser 2-1, punkt 8. Kun de tilbyderne som byggherren finner det interessant å forhandle med, vil bli innkalt til tilbudsforhandling. De øvrige tilbyderne har imidlertid rett til å forhandle på eget initiativ. 8-2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder i konkurransegrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for prissettingen, plikter han umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette. Alle tilbyderne vil deretter umiddelbart bli informert om de endringer eller suppleringer som gjelder. 8-4 Kvalifikasjonskrav Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold. Underleverandører/underentreprenører skal tilfredsstille de samme krav som settes til hovedentreprenør, og de skal godkjennes av byggherren. Det henvises for øvrig til avholdt prekvalifiseringskonkurranse og til kap. C2.1 om Antikontraktørklausul Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen utløper 120 dager etter tilbudsfristens utløp, og da kl. 24:00 denne dag Tilbudets utforming Som en del av tilbudet skal det medfølge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal inneholde tilbudssum, leveransebeskrivelse, framdrift, eventuelle forbehold, m.v. Side 17 av 72

18 Samtlige forbehold skal beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen, selv om de også fremgår og/eller er avmerket i andre dokumenter. Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjør i tekst eller mengdeoppstilling uten å omtale disse konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige. Manglende innlevering eller utfylling av kap. E Svardokumenter kan medføre avvisning av tilbudet. Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilsvarende gjelder for de formelle dokumenter som entreprenøren senere skal levere. Tilbud avgitt med elektroniske middel aksepteres ikke Alternative tilbud Oppdragsgiver tillater at tilbyder kommer med alternative løsninger i tillegg til de beskrevne løsningene i konkurransegrunnlaget. Byggherren kan imidlertid velge ikke å vurdere disse Kriterier for valg av tilbud Tildelingen skal skje på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Kriterier framgår av kap. B2.2. B2 Krav til tilbyder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier B2.1 Kvalifikasjonskrav Prekvalifiserte tilbydere oppfyller de kvalifikasjonskrav som ble stilt i kunngjøringen av konkurransen. Alle har innlevert og fått godkjent de dokumenter som her ble etterspurt. B2.2 Tildelingskriterier Tildelingskriteriene framgår av tabellen på neste side. Informasjon i tilbudsbrev og tilbudsvedlegg anses å utfylle hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder i prinsipp opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i utfylt prisskjema (kap. E3.1.1) foran opplysninger i tilbudsbrevet dersom det skulle være motstrid. Side 18 av 72

19 A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av tilbud Nåverdi 50 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om tilbudspris, timesatser, påslagsfaktorer og driftskostnader. Vurdert kostnad for evt. bygningsmessig utvidelse utover tilbudsgrunnlagets byggtegninger. Oppgitte og vurderte driftskostnader og reinvesteringer. Tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema (kap. E3) og utfylt beskrivelse (kap. E2) Leveransens kvalitet og funksjonalitet Kompetanse kjernepersonell 30 % Entreprenøren skal vedlegge fyllestgjørende beskrivelse av tilbudt anlegg, og prospekter på tilbudt utstyr/viktige enkeltkomponenter. 10 % Vurdert kompetanse til tilbudte nøkkelpersoner i prosjektet. Vedlegg til tilbudet (kap. E1) og utfylt beskrivelse (kap. E2) Vedlegg til tilbudet (kap. E1) Miljø 10 % Beregnet energiforbruk for sentrale innsatsfaktorer. Utfylt beskrivelse (kap. E2) B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier Generelt benyttes et poengsystem på en skala fra 1 til 100, der 100 er beste samlede poengsum. Den av tilbyderne som oppnår høyest poengsum tildeles oppdraget. Ved eventuell poenglikhet tildeles oppdraget til den tilbyder som har laveste pris blant de likeverdige tilbud. For de ulike kriterier gis laveste nåverdi, best kvalitet/funksjonalitet, best kompetanse og best miljø poengsummer på hhv. 50, 30, 10 og 10 poeng i tråd med vektingstall oppgitt i tabellen over. Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til nærmeste hele tall. Side 19 av 72

20 B2.2.2 Nåverdi Tilbyders poengsum for nåverdi beregnes slik: Poeng nåverdi = 50 x (1- ((Tilbyders nåverdipris/laveste nåverdi) -1)) Ved nåverdidifferanser over 100 % vil negativ poengsum forekomme. Da utvides poengskalaen for øvrige tildelingskriterier tilsvarende. Tilbyders nåverdi beregnes slik: Nåverdi = Pris + Årlig driftskostnad x annuitetsfaktor + Nåverdi for reinvesteringer Pris vurderes ut fra: Tilbudspris framkommet etter forhandling pluss kostnad for bygningsmessig utvidelse utover konkurransegrunnlagets byggtegninger. Hva eventuelle bygningsmessige ekstrakostnader er, vurderes av rådgiver bygg (RIB). Det gjøres oppmerksom på at det da vil bli tatt hensyn til forsvarlig adkomst rundt alle prosess- og maskinenheter. Årlig driftskostnad beregnes ut fra: Framlagt og kontrollert energibehov regnet ut fra årlig vannproduksjon 3,5 mill. m³/år pluss spylevannsbehov oppgitt av tilbyder, og strømpris på 80 øre/kwh. Framlagt og kontrollert vedlikeholdskostnad på levert utstyr (ozonproduksjonsanlegg, kompressorsystem, pumper, m.m.) Etterfyllingskostnad for filtermateriale. Serviceavtale på komplett anlegg. Annuitetsfaktor beregnes ut fra: Likning: a = ((1+r) T 1) / r(1+r) T Kalkylerente: r = 4,0 % Kalkyletid: T= 20 år regnet fra vannverkets oppstart Nåverdi for reinvesteringer beregnes ut fra: Reinvesteringspriser for aktuelt materiale og komponent oppgitt/tilbudt av tilbyder. Levetid på tilbudte materialer og maskiner, vurdert av rådgiver prosess/maskin (RIM) bl.a. ut fra egenvurdering framlagt av tilbyder. Nåverdiberegning for hver komponent gjøres slik: Likning: n k = pris x (1+r) -t Kalkylerente: r = 4,0 % Tid: t = antall år fra vannverkets oppstart til byttetidspunkt (maks. 20 år) Side 20 av 72

21 B2.2.3 Kvalitet og funksjonalitet Rådgiver prosess/maskin/automasjon (RIM/RIA) i samarbeid med kvalitetssikrer automasjon (RIAKS), rådgiver elektro (RIE) og prosjekteringsgruppeleder (PGL) vil skjønnsmessig evaluere teknisk kvalitet/funksjonalitet på tilbudt leveranse. Ved evalueringen vil det tas utgangspunkt i følgende poengfordeling (maksimalt): Samlet prosesskvalitet og -fleksibilitet: 7 poeng Kvalitet på tilbudte maskiner og utstyr: 7 poeng Kvalitet og materialbruk i rør og tanker: 7 poeng Kvalitet på el- og automasjonsanlegg 5 poeng Innhold i serviceavtale: 4 poeng Maksimalt oppnåelig samlesum: 30 poeng B2.2.4 Kompetanse kjernepersonell Rådgiver prosess/maskin/automasjon (RIM/RIA) i samarbeid med prosjekteringsgruppeleder (PGL) vil skjønnsmessig evaluere kompetansen til tilbudt kjernepersonell i prosjektet. Som kjernepersonell menes her: Prosjektleder Prosjekteringsansvarlig maskin Prosjekteringsansvarlig elektro Programmeringsansvarlig Montasjeleder maskin Montasjeleder elektro Ansvarlig for test og igangkjøring Personellet oppgis i tilbudsskjemaet kap. E3.4. Innleverte CVer og eventuelt innhentede referanser for hver enkelt vil danne grunnlag for evalueringen. B2.2.5 Miljø Det er her valgt å legge tilleggsvekt på miljøtenking og grønt innkjøp. Følgende forhold vil bli tatt i betraktning: Energiforbruk ved ozonproduksjon. Energiforbruk ved filterspyling. Energiforbruk ved produksjon og transport av tilbudt biofiltermateriale, både ved første gangs leveranse og ved etterfylling. Side 21 av 72

22 Ved forbruksberegning tas utgangspunkt rentvannsproduksjon på 3,5 mill. m³/år pluss spylevannsbehov oppgitt av tilbyder. Ved vurdering av ozonproduksjon tas utgangspunkt i lik ozondose for alle tilbydere, foreløpig satt til 3,0 g O 3 /m³. Side 22 av 72

23 C C1 Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser For denne entreprisen gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C2.1 Antikontraktørklausul Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et ufravikelig kontraktsvilkår: Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Side 23 av 72

24 I tillegg påpekes: Byggherren kan kreve framlagt at entreprenøren angir antall årsverk i kontraktsarbeidet som skal utføres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid arbeidskraft. Dersom entreprenøren eller engasjerte underentreprenører forutsetter å bruke enmannsforetak eller innleid arbeidskraft, skal disse være oppgitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprenøren skal gi opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev. All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse. Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger. Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft. Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i strid med antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette. C2.2 Lønns- og arbeidsvilkår Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår jfr. reglene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som strider mot overnevnte forskrift. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette. C2.3 Skatteattest underentreprenører Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. C2.4 Prosess- og funksjonsgaranti Entreprenøren skal gi en skriftlig garanti for at tilbudt anlegg oppfyller de krav til produksjonskapasitet og drikkevannskvalitet som er forutsatt i konkurransegrunnlaget. Underskrevet garantibevis skal følge kontrakten. Side 24 av 72

25 D D1 Beskrivende del Overordnede krav D1.1 Krav til rentvannskvalitet Råvannsforutsetninger Totalentreprenøren har ansvar for å levere vann fra sitt prosessanlegg i henhold til kvalitetskravene gitt i tabellen nedenfor. Rentvannskravene (før UV-desinfisering) skal gjelde ved råvann med kvalitet innenfor dimensjonerende råvannskvalitet. Parameter Dimensjonerende råvannskvalitet Krav til rentvann (før UV-desinf.) Tillatt avvik (før UV-desinf.) Koliforme bakterier (pr. 100 ml) E-coli (pr. 100 ml) Intestinale enterokokker (pr. 100 ml) Clostridium perfringens (pr. 100 ml) Fargetall (mg Pt/l) 30 < TOC (mg C/l) 6 < 3,0 4 Turbiditet (FNU) 2 < 0,2 0,5 UV-transmisjon (% pr. 5 cm) -- > 60 % 50 % Jern (µg Fe/l) 100 < Mangan (µg Mn/l) 50 < ph 6,2-7,0 7,8-8,2 7,5-8,5 Alkalitet (mmol/l) 0,01-0,1 0,6-0,8 0,5-1,0 Kalsium (mg Ca/l) Temperatur ( o C) Råvannsanalyser fra perioden er vist i Excel-ark i vedlegg 3. Merk spesielt utvikling i fargetall og TOC-verdier. Totalentreprenøren skal garantere at kvalitetskravene over oppfylles i hele reklamasjonsperioden, regnet 3 år fra overtakelse. Kravet til rentvannskvalitet er at forangitte krav (i 2. kolonne fra høyre) skal være oppfylt i minst 80 % av vannprøvene i samme kalenderår. Eventuelle avvik får ikke overstige øvre avviksgrense angitt i høyre kolonne over. Ved avvik utover avviksgrense kreves avbøtende tiltak fra totalentreprenørens side. Det samme gjelder ved for hyppige avvik over kravgrense, men som er under øvre tillatte avviksverdi. Dersom råvannet har dårligere kvalitet enn oppgitt i 1. kolonne over, blir samtidige rentvannskvalitet ikke regnet som konktraktsmessig gjeldende. Side 25 av 72

26 Dersom garantert vannkvalitet ikke oppfylles innenfor dimensjonerende produksjonsvannmengde (Q dim ), skal totalentreprenøren på egen bekostning gjøre prosessmessige tiltak eller bygge om prosessanlegget slik at forutsatt vannkvalitet oppnås. D1.2 Krav til produksjonsvannmengde Nytt vannbehandlings- og pumpeanlegg skal dimensjoneres for: Vannmengde med påkrevd vannkvalitet: Q dim = 680 m 3 /h Det skal av annen entreprenør installeres 4 stk. dykkede innløpspumper (trolig frekvensregulerte) i inntakskammeret, hver med kapasitet 250 m³/h. Normal produksjon forventes skje med to innløpspumper i samdrift, dvs. produksjon Q n = 470 m³/h. Tre innløpspumper går i samdrift ved dimensjonerende forhold. D1.3 Generelle krav til motordrifter og elektrisk utrusting Anlegget har permanent driftsspenning 400 V TN-S. All elektroutrustning og kabling/tilkobling knyttet til utstyret ute i anlegget følger i denne entreprise. Det skal kun benyttes normerte el-motorer. Alle krav gitt i "Forskrift om maskiner" (FOR ) skal være ivaretatt, herunder krav om CE-merkede produkter hvor dette er relevant. D1.4 Generelle krav til trykkpåkjente anleggsdeler Rørsystem og annet trykkpåkjent utstyr skal tilfredsstille EU-direktiv 97/23/EU for trykkpåkjent utstyr med underliggende standarder. D1.5 Generelt materialkrav Alle materialoverflater som kommer i kontakt med drikkevann, skal være drikkevannsgodkjente eller på annet vis dokumenteres ikke å avgi skadelige stoffer til drikkevannet. D1.6 Lovverk og standarder Leveransen skal i sin helhet, for alle fag, tilfredsstille krav og pålegg som fremkommer i: Lovverk (arbeidsmiljøloven) Forskrifter og normer (Arbeidstilsynets forskrifter, byggherreforskriften, forskrifter for energikrav og drikkevannsforskriften) Norsk standard, NBI byggedetaljer, enkeltkomponentens monteringsanvisning Norsk elektroteknisk norm (NEK 400:2010) Side 26 av 72

27 D1.7 Krav til kontroll Entreprenør er før montasje selv ansvarlig for å kontrollere faktisk utførte bygningsmessige konstruksjoner og maskin- og rørinstallasjoner som han skal tilpasse seg og bygge videre på. Entreprenøren skal også kontrollere at overordnet elektrofordeling levert av andre, har nødvendig kapasitet og korrekte avganger før tilkobling av egen automasjon og underfordeling. D2 Generelle kostnader D2.1 Generalomkostninger Samtlige kostnader for rigg og drift, lagring, transport, kraner, stillaser, administrasjon, planlegging, prosjektering, forsikringer, kontroller m.m. nødvendig for oppdraget skal medtas. D2.2 Rigg og drift Forhold på byggeplassen Ved vurdering av rigg- og driftkostnader på byggeplass skal entreprenøren ta hensyn til etterfølgende (generell beskrivelse gjeldende for alle entrepriser på byggeplassen): D2.2.1 Generelt Entreprenørene forplikter å sette seg inn i og overholde alle gjeldende offentlige og lokale regler og bestemmelser vedr. elektrisk anlegg, trafikkforhold og akseltrykk, sikring av byggeplass, vern og sikkerhet for egne ansatte m.v. D2.2.2 Utstikking Bamble kommune vil definere/sette ut fastmerke. Byggentreprenøren er ansvarlig for utstikking og merking av akser, retninger og høyder som grunnlag for egne og sideentreprenørers arbeider. All videre utmåling for egne arbeider påhviler den enkelte sideentreprenør. D2.2.3 Riggområde Disponibelt riggområde nær anleggsplassen vil bli definert. All rigg skal i prinsipp foregå innenfor dette området med mindre annet avtales med byggherren. Entreprenøren skal holde seg innenfor avtalt riggplass og sørge for god orden. Lagring på riggplass må avtales med byggentreprenør. Den enkelte sideentreprenør må selv sørge for evt. egen lager- og verkstedcontainer. Dersom entreprenøren ønsker lager/verksted inne i nytt bygg når det er tettet, må entreprenøren samordne dette med øvrige entreprenører. Byggherren vil ikke akseptere noen form for tilleggskrav fra noen på dette punkt. Side 27 av 72

28 D2.2.4 Personalanlegg Byggentreprenøren får ansvar for at det på byggeplass finnes: Felles kontor- og møtebrakke Spiserom/-brakke Skifterom med vaskemulighet Toalett Personalanlegget skal stilles vederlagsfritt til disposisjon både for sideentreprenørenes og byggherrens personell fram til overtakelse av byggentreprisen. D2.2.5 Vann og avløp Byggentreprenør er ansvarlig for: Vann kan hentes fra vannverksbygget. Påkoblingen skal godkjennes av byggherren. Toalettavløp fra riggplass skal føres til tett tank, enten ved tilkobling til vannverkets eksisterende avløpstank, eller ved etablering av egen, midlertidig tank for brakkeriggen. D2.2.6 Elektrisk strøm Byggentreprenøren er ansvarlig for etablering av uttak av byggestrøm til maskiner og utstyr, og strøm til brakkerigg. Spenning til riggplass og byggestrøm hentes direkte fra 400 V fordeling i transformator ved vannverksbygget. Byggentreprenør er videre ansvarlig for at det er tilgang på byggestrøm for alle sideentreprenører med ett sentralt uttak på byggeplassen. Fordeling/skjøteledninger og arbeidsbelysning til eget bruk er den enkelte entreprenør sitt ansvar. D2.2.7 Dieselforbruk Byggherren holder og drifter eget diesellager på 3000 liter for anleggsarbeidene. Tanken er plassert nær adkomstveien utenfor sikringssone 1 (ref. klausuleringsbestemmelsene for Flåte). Dieselforbruket dekkes av byggherren. D2.2.8 Telekommunikasjon Entreprenørene skal benytte mobiltelefonsambandet. (Det er pr. i dag dårlige dekningsforhold i området, men byggherren arbeider med å finne akseptabel løsning med teleoperatør.) Side 28 av 72

29 D2.2.9 Transport, stillaser, heiser Entreprenørene er ansvarlig for, og bekoster, all transport av eget utstyr helt fram til monteringsstedet. Videre skal entreprenørene selv holde stillaser, heiser, kraner etc. for egne arbeider. Samordning på dette punkt er selvsagt en fordel, men en ser dette som en entreprenørssak. Totalentreprenør prosess må på eget initiativ samordne med byggentreprenør ved evt. behov for inntransport og plassering av større utstyrsenheter under bygningsmessig oppføring. D Sikring av byggeplassen God sikring av byggeplassen er viktig. Alt verktøy og maskinelt utstyr skal være forsvarlig sikret og låst når det ikke er i bruk. D Rydding og renhold Byggentreprenøren skal holde avfallscontainer og besørge bortkjøring av eget og sideentreprenørenes avfall. Det skal praktiseres kildesortering på byggeplassen, med adskilling av følgende fraksjoner i separate containere: Treverk og annet organisk avfall Trykkimpregnert trevirke Glass Plast Metall El.avfall Farlig avfall Restavfall Ved riving av betongkonstruksjoner skal disse knuses for separering av betong og armering. Knust betong skal kunne benyttes til fyllmasse etter nærmere avtale med byggherren. Det er ikke tillatt å brenne avfall. Entreprenørene skal holde byggeplassen i skikkelig orden med hensyn til egne arbeider, og tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal opprettholdes kontinuerlig. Rydding og renhold skal skje løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling unngås, og slik at kvaliteten og de miljømessige forhold i det ferdige anlegg ikke forringes. Støv skal fjernes ved støvsuging. Utstyr og ferdig arbeid skal beskyttes/tildekkes. Ved mangelfull rydding og rengjøring, vil byggherren sørge for å få dette gjort for regning til respektiv entreprenør. Side 29 av 72

30 Entreprenørene skal ved arbeidenes avslutning foreta en fullstendig opprydding og rengjøring etter egne arbeider. Arbeidene anses ikke som kontraktsmessig ferdig før all opprydding og rengjøring er utført og godkjent av byggherren. D Forurensing Byggeplassen ligger inntil Flåtevann og innenfor klausulert område for kildesikring. Følgende restriksjoner må etterleves av alle involverte entreprenører i byggeperioden: Entreprenørene skal ikke lagre flytende oljeprodukter på bygge- og riggområdet eller ellers innenfor sikringssone 1. Kjøretøyer og oljedrevet utstyr skal parkeres på nærmere anviste plasser utenfor sikringssone 1 når de ikke er i bruk. Det skal ikke lagres helsefarlige kjemikalier på bygge-/riggområdet eller ellers innenfor sikringssone 1, med mindre omfang, sted og sikringstiltak er avklart med byggherren i hvert spesifikt tilfelle. Oljelekkasjer skal unngås. Entreprenørene må ta spesielle forhåndsregler, foreta nødvendige kontroller, samt informere om dette til sine underentreprenører. Hvis uhellet er ute, er det den enkelte entreprenør sitt ansvar straks å melde i fra til vannverkseier, og umiddelbart rydde opp i og fjerne eventuelle grunnforurensinger. Det vises til prosjektets Miljøplan i vedlegg 6 der også klausuleringsbestemmelser og sikringssoner ved Flåtevann er presentert. Planlagte avvik fra klausuleringsbestemmelsene må formelt godkjennes av vannverkseier og Mattilsynet. D Hensyntagen til vannverksdriften Entreprenørene må ta hensyn til at dagens pumpe- og vannbehandlingsanlegg er i drift i byggeperioden. Det tillates maksimalt 10 timers stans i vannleveranse på nett. Ved behov for stans i vannproduksjonen, må dette avtales med vannverkseier i god tid på forhånd. Det må spesielt tas hensyn ved arbeider over eller i eksisterende vannbasseng/inntakskammer slik at man unngår forurensing av drikkevannet. Ved arbeider i nedtappet basseng skal det benyttes rene og desinfiserte støvler og rene kjeledresser. Ved arbeider i gammelt bygg skal det holdes løpende ryddig og rent slik at den daglige driften av anlegget ikke vanskeliggjøres. D Sluttrengjøring Før overlevering skal byggentreprenøren foreta fullstendig sluttrengjøring/vasking av hele anlegget. All vask og klargjøring for drift skal godkjennes av byggherren. Side 30 av 72

31 Opprydding og rengjøring etter arbeid utført etter sluttrengjøring skal utføres og bekostes av den aktuelle entreprenør. Totalentreprenør prosess har ansvar for at nye vanntanker og vannrør kloreres og dekloreres etter godkjent prosedyre før de tas i bruk. Utførelse avklares med vannverkseier. D2.3 Prosjektering Entreprenøren skal detaljprosjektere sin komplette leveranse. Han skal framlegge flytskjema og detaljerte arrangementstegninger (plan og snitt) for byggherrens gjennomsyn før produksjon. Alle tegninger skal lages på dwg-format eller format som er eksporterbart til dwg. Maskinell tegning skal gjøres på byggunderlag fra Sweco gjort i AutoCad Architecture 2011 (3d byggtegning). Det settes som et absolutt krav at totaleentreprenør prosess utarbeider 3-dimensjonale montasje- og dokumentasjonstegninger. Det skal muliggjøres for videre digital benyttelse i BIM (Building Information Model) dersom byggherren senere finner dette ønskelig for eksempel for digital dokumentasjon av anleggets komponenter. Tegninger skal gjøres med lagstruktur i hht. NS 8351:2010, og etter nærmere samråd med rådgiver prosess/maskin (RIM). Detaljprosjektering av automasjon skal baseres på overordnet funksjonsbeskrivelse i vedlegg 1. Entreprenøren skal utarbeide detaljert funksjonsbeskrivelse med komponentliste for styring av enkeltkomponenter, samt I/O-lister. Prosjektering av maskinell kabling med tilhørende kabelbruer for egen leveranse skal markeres på egne tegninger i hht. overnevnte krav. Totalentreprenøren skal utarbeide alle nødvendige skjema og tegninger for egen tavleleveranse. Tegning av tavlearrangementet skal framlegges for byggherren for gjennomsyn før produksjon. Totalentreprenøren skal framskaffe underlag for rådgiver elektro (RIE) sin prosjektering av overordnet fordelingsanlegg/hovedfordeling, heri gi opplysninger om samlet og spesifikke effektbehov, informasjon om nødvendige avganger til underfordeling prosessautomasjon, m.m. Videre skal entreprenøren utarbeide måltegninger for maskinfundament og utsparinger som underlag for rådgiver bygg (RIB) sin byggprosjektering. Entreprenøren skal selv forestå eventuelle kjerneboringer og øvrig gjennomføring i vegg eller dekke nødvendig for egen montasje. Frister for underlag for bygg- og elektroprosjektering er gitt i kap. A3.2. Side 31 av 72

32 Entreprenøren skal i god tid gi en skriftlig oversikt over nødvendige inntaksåpninger for større utstyr. Opplysninger gis uoppfordret, og entreprenøren er ansvarlig for at disse blir gitt i rett tid. Krav til presentasjon i tilbudet: Entreprenørens valgte utforming av kontaktreaktor, reaksjonskammer, filterbasseng, filteroppbygging, rørsystem og plasseringssted for viktig maskin- og prosessutstyr skal vises på arrangementstegning og beskrives i tilbudet, ref. kap. E1. D2.4 Merking Merkingen skal utføres etter norm gitt i Norvar-rapport 155:2007. Alle komponenter skal merkes med hvitgraverte skilt med sort tekst. Skiltene skal ha størrelse 25 x 60 mm og tekststørrelsen skal være 4 mm. Skiltene skal festes til komponentene med bevegelige festeanordninger. Teksten på skiltene skal utarbeides etter Norvar-standard med tag.nummer og klartekst som skal godkjennes av byggherren. Rørledninger skal merkes med strømningsretning og media. Merking skal utføres med Flo Code eller tilsvarende. D2.5 Funksjonsprøving, kontroll Det skal føres spesifikk protokoll fra prøving av alle objekter og instrumenter med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk anslutning. Funksjonsprøving skal omfatte alle normale og avvikende driftssituasjoner. Entreprenørens ansvar er som følger: Alle digitale inn- og utganger skal fysisk prøves. Trykk, nivåer, temperaturer, tider og frekvenser skal settes. Optimalisering inngår i prøvedrift. Dreieretninger skal kontrolleres og motorvern innstilles på merkestrøm. Spenning skal måles. Nødstoppfunksjoner skal fysisk prøves. Alle online/inline måleinstrumenter i leveransen skal sjekkes og kalibreres. Øvrig teknisk og elektrisk utstyr i leveransen skal kontrolleres. Protokollen skal framlegges for byggherren, og inngå i overlevert FDV-dokumentasjon. D2.6 Opplæring Opplæring på anlegget skal skje når leveransen er operativ, men før overtakelse finner sted. Det skal forutsettes 3 arbeidsdager til ren opplæring, der alt driftspersonell på vannverket deltar i et organisert opplegg. Den skal omfatte opplæring på alle deler av leveransen, samt gjennomgang og opplæring i bruk av FDV-dokumentasjon. I tillegg skal utvalgt driftpersonell ha anledning til å delta under igangkjøring av anlegget. Side 32 av 72

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

EOS - kommunale bygg. Installasjon av energimålere. Konkurransegrunnlag - del 1

EOS - kommunale bygg. Installasjon av energimålere. Konkurransegrunnlag - del 1 EOS - kommunale bygg Installasjon av energimålere Konkurransegrunnlag - del 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSFORESPØRSEL... 3 1.1 PROSEDYREFORM OG KUNNGJØRING... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Innlevering...

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 3 1.1

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE

STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Stjørdal kommune 1 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT ENHET EIENDOM TOTALENTREPRISE Halsen Sykehjem ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSINNBYDELSE Stjørdal kommune 2 INNBYDELSE Stjørdal Kommune ved Etat Teknisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg. Aukra kommune. (prosjektnummer)

Konkurransegrunnlag. Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg. Aukra kommune. (prosjektnummer) Konkurransegrunnlag Aukra kommune Barnebo barnehage Skifte av golvbelegg (prosjektnummer) Innhold A. Prosjektinformasjon.... 3 A.1 Dokumentliste.... 3 A.2 Kunngjøring av konkurranse og bygge- og anleggsoppdrag....

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Sommerlyst ungdomsskole Prosjektledelse

Sommerlyst ungdomsskole Prosjektledelse Sommerlyst ungdomsskole Prosjektledelse Del 1: Tilbudsforespørsel med konkurranseregler, datert 10/6-2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSFORESPØRSEL... 3 1.1 Prosedyreform og kunngjøring... 3 1.2 Kontaktpersoner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegrunnlag: Prosess Oppdragsnr.: 185574 Dato: 05.02.2012

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem Ny heis ved: Anleggsadresse: Vestvågøy Sykehjem 8372 Gravdal Tilbudsfrist: 17. oktober 2016 Klokken 1200. Heis nr 2 ved Vestvågøy Sykehjem side 1 Innhold

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del 1

Konkurransegrunnlag. Del 1 20140402 Konkurransegrunnlag 1 Berg Skole, Ny Ventilasjon, div. bygningstekniske og elektroarbeider 11.04.2014 Konkurransegrunnlag Del 1 BERG SKOLE Ny ventilasjon, diverse bygningstekniske- og elektroarbeid

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF

TILBUDSMAPPE. for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen. OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF TILBUDSMAPPE for anskaffelse av Nytt Idrettsdekke i Isbjørnhallen OPPDRAGSGIVER Hammerfest Eiendom KF Bedriftsnavn: Org.nr.: Ansvarlig for tilbudet: E-post: Gateadresse: Postadresse: Web-adresse: Tlf.:

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

Østre Toten kommune Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Instruks til tilbyder

Østre Toten kommune Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Instruks til tilbyder Totalentreprise Kapp Melkefabrikk Rehabilitering av tak Instruks til tilbyder Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 1.1 Anskaffelsen... 4 1.2 Konkurransegrunnlaget... 4 1.3 Alminnelige regler

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger

Konkurransegrunnlag Del 1. Valmueveien 9. Omsorgsboliger Konkurransegrunnlag Del 1 Valmueveien 9 Omsorgsboliger Larvik kommune, Eiendom - dato 09 juli 2014 Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres med dette om følgende

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE

OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE 1 Salangen kommune OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 05. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

Gang- og sykkelvei Korsvegen

Gang- og sykkelvei Korsvegen Gang- og sykkelvei Korsvegen Tilbudsgrunnlag - Detaljprosjektering 2015-05-22 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig 1 1 Tilbudsinnbydelse Melhus kommune inviterer til åpen

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

MALVIK KOMMUNE VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING PROSJEKT OG UTBYGGING. HOBOS (Hommelvik bo og servicesenter)

MALVIK KOMMUNE VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING PROSJEKT OG UTBYGGING. HOBOS (Hommelvik bo og servicesenter) VIRKSOMHET FOR AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING PROSJEKT OG UTBYGGING HOBOS (Hommelvik bo og servicesenter) ANSKAFFELSE AV PLEIESENGER OG NATTBORD TIL NYTT SYKEHJEM I HOMMELVIK 24.03. 2014 PROSJEKTUTVIKLING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Oppdragsgiver: Sør-Fron kommune, Plan- og utviklingsetaten, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron.

Oppdragsgiver: Sør-Fron kommune, Plan- og utviklingsetaten, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Tilbudsinvitasjon Oppdragsgiver:, Plan- og utviklingsetaten, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron. Innkjøpsprosedyre: Åpen anbudskonkurranse etter Forskrift om offentlige anskaffelser av 7.4.2006. For anskaffelsen

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn

Tilbudsevaluering. for. konkurranse med forhandling ett-trinn Saksbeh Dato Anskaffelse Saks.nr Tilbudsevaluering for konkurranse med forhandling ett-trinn Side 2 av 9 A. ORIENTERING OM KONKURRANSEGRUNNLAGET A.1 Navn på leverandørene som har ønsket å delta i konkurransen/levert

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes KONKURRANSEGRUNNLAG Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes Kirkenes, 16.02.2016 Teknisk drift INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning/Orientering av prosjektet... 2 1.1 Framdrift...

Detaljer

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER,

Åsnes Kommune. Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, Åsnes Kommune Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALER HÅNDVERKERTJENESTER FOR ELEKTRO, VARME/SANITÆR/RØRLEGGER, For vedlikeholdstiltak, mindre ombygginger og installasjoner, samt middels store oppdrag i Åsnes

Detaljer

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE

AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Vedlegg 1 AVTALE OM UTFØRELSE AV ASFALTARBEIDER FOR AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF AVTALEBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE AVTALE Sak: 15/34 Asfaltarbeider Lillestrøm Bussterminal med opsjon Utgave 1.0 Side

Detaljer

Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400

Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400 Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus

Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold for helikopterlandingsplasser ved sykehus . KONKURRANSEBESTEMMELSER INKL. VEDLEGG Rammeavtale Spesialrådgiver - flyoperative forhold Åpen anbudskonkurranse TILBUDSFRIST 23. april 2015 kl. 12.00 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM KONKURRANSEN...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS

SVARDOKUMENT. Sætreparken oppgradering. Anskaffelse for bygging. Bergen kommune, Grønn Etat NS 8405 / NS Svardokument NOR 033-2016 vedlegg 4 SVARDOKUMENT Anskaffelse for bygging av Sætreparken oppgradering NS 8405 / NS 8406 11.12.15 Svardokument Bergen kommune, Grønn Etat Denne og etterfølgende sider returneres

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer