Bamble kommune BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise prosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bamble kommune BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise prosess"

Transkript

1 Bamble kommune BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise prosess

2

3 Innhold A PROSJEKTINFORMASJON... 9 A1 Dokumentliste... 9 A2 Kunngjøring... 9 A2.1 Oppdragsgiver... 9 A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag... 9 A2.3 Anskaffelsesprosedyre... 9 A2.4 Prosjekt... 9 A2.5 Kunngjøring... 9 A2.6 Kvalifikasjonskrav A2.7 Tilbudsbefaring/-konferanse A2.8 Tilbudsfrist A2.9 Vedståelsesfrist A2.10 Merking av tilbud A2.11 Innleveringsadresse A2.12 Åpning av tilbud A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang A3.1.1 Prosjektets samlede omfang A3.1.2 Beliggenhet og adkomst A3.1.3 Entreprisens omfang A3.2 Byggetid A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv A3.4 Entrepriseform og kontraktstype A3.4.1 Oppdeling i entrepriser A3.4.2 Entrepriseform A3.4.3 Vederlagsberegning / oppgjørsformer A3.4.4 Koordinering og administrasjon på byggeplass ansvar A3.4.5 Tiltransport av entrepriser A3.4.6 Entreprenørens prosjekteringsansvar A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon A3.5.1 Byggherre A3.5.2 Rådgiver A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen A3.7.1 Naboforhold A3.7.2 Tomt- og grunnforhold A3.7.3 Ledninger i grunnen A3.7.4 Tilknytningspunkt og leveransegrense B KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV B1 Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler B1.2 Spesielle konkurranseregler Side 3 av 72

4 B2 Krav til tilbyder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier B2.1 Kvalifikasjonskrav B2.2 Tildelingskriterier B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier B2.2.2 Nåverdi B2.2.3 Kvalitet og funksjonalitet B2.2.4 Kompetanse kjernepersonell B2.2.5 Miljø C KONTRAKTSBESTEMMELSER C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C2.1 Antikontraktørklausul C2.2 Lønns- og arbeidsvilkår C2.3 Skatteattest underentreprenører C2.4 Prosess- og funksjonsgaranti D BESKRIVENDE DEL D1 Overordnede krav D1.1 Krav til rentvannskvalitet Råvannsforutsetninger D1.2 Krav til produksjonsvannmengde D1.3 Generelle krav til motordrifter og elektrisk utrusting D1.4 Generelle krav til trykkpåkjente anleggsdeler D1.5 Generelt materialkrav D1.6 Lovverk og standarder D1.7 Krav til kontroll D2 Generelle kostnader D2.1 Generalomkostninger D2.2 Rigg og drift Forhold på byggeplassen D2.2.1 Generelt D2.2.2 Utstikking D2.2.3 Riggområde D2.2.4 Personalanlegg D2.2.5 Vann og avløp D2.2.6 Elektrisk strøm D2.2.7 Dieselforbruk D2.2.8 Telekommunikasjon D2.2.9 Transport, stillaser, heiser D Sikring av byggeplassen D Rydding og renhold D Forurensing D Hensyntagen til vannverksdriften D Sluttrengjøring D2.3 Prosjektering D2.4 Merking D2.5 Funksjonsprøving, kontroll Side 4 av 72

5 D2.6 Opplæring D2.7 FDV-dokumentasjon D2.8 Prøvedrift D2.9 Ett års overordnet driftsansvar D2.9.1 Krav til oppfølging D2.9.2 Krav til dokumentasjon D2.9.3 Mulig forlengelse av driftsansvaret D2.10 Serviceavtale D3 Ozonproduksjon og -innblanding D3.1 Dimensjoneringsforutsetninger D3.2 Oppbygging av ozonproduksjonsanlegget D3.3 Krav til kompressorer og trykkluft D3.4 Krav til oksygengenerator D3.5 Krav til ozongenerator D3.6 Krav til kjøling av ozongeneratorer D3.7 Krav til ozoninnblanding D3.8 Krav til gasstransportsystem D3.9 Plassering og arealbegrensning D3.10 Risikoanalyse helse, miljø og sikkerhet D4 Ozonreaksjonsløsning D4.1 Innblanding av ozonholdig delvannstrøm D4.2 Kontaktreaktor D4.3 Ozonreaksjonskammer D4.4 Gassavdriving D4.5 Plassering D5 Filtersystem D5.1 Kriterier for oppbygging D5.2 Materialkrav D5.3 Dimensjonering og oppbygging av alkalisk filter D5.4 Dimensjonering og oppbygging av biologisk filter D5.5 Nødoverløp D5.6 Påfylling av filtermasse D5.7 Gangbaner D5.8 Plassering D6 Spylevannsløsning D6.1 Generelle krav til spylevannsløsning D6.2 Spylevannspumper D6.2.1 Generelt D6.2.2 Teknisk krav til pumper D6.2.3 Tekniske krav til frekvensomformere D6.3 Maskiner for luftspyling D6.3.1 Generelt D6.3.2 Teknisk krav til blåsemaskiner/kompressorer D6.4 Plassering D7 Rørsystem D7.1 Generelt Side 5 av 72

6 D7.2 Krav til rørdimensjoner D7.3 Krav til trykklasse D7.4 Krav til materialkvalitet og godstykkelse D7.5 Krav til bolter og oppheng D7.6 Krav til flenser D7.7 Krav til sveising D7.8 Sveisekontroll D7.9 Omløpssystem D7.10 Utløp fra siste filtertrinn D7.11 Trykkprøving, spyling og desinfeksjon D8 Ventiler D8.1 Generelle krav D8.2 Nåle- og kuleventiler D8.3 Dreiespjeldventiler D8.3.1 Krav til materialer og type D8.3.2 Manuelle dreiespjeldventiler D8.3.3 Automatiske dreiespjeldventiler D8.3.4 Pneumatikksystem D8.4 Tilbakeslagsventiler D8.5 Lufteventiler D9 Instrumenter D9.1 Leveringsomfang D9.2 Generelle krav D9.3 Krav til vannmengdemålere D9.4 Krav til trykk- og nivågivere D9.5 Krav til manometre D9.6 Krav til online analyseinstrument D9.7 Overvåking av luftkvalitet D10 Automasjonsanlegg D10.1 Leveranseomfang D10.2 Generelle krav D10.3 Krav til tavleleverandør D10.4 Underfordeling automasjon D Plassering D Generelle krav til utførelse D Spesielle krav til utførelse D Tegninger og prosjektering D Brytere i fordelingstavle D Servicebrytere D Tilbudt fordelingsanlegg D10.5 PLS- utrustning D Krav til PLS D Krav til prosjektering D Sikkerhetskopi programvare D Tilbudt PLS D10.6 Operatørpanel D Krav til panel D Driftsinformasjon Side 6 av 72

7 D Operatørinnstillinger D Alarmer D Tilbudt operatørpanel D10.7 UPS D11 Komponentkabling D11.1 Generelt D11.2 Krav til utførelse E SVARDOKUMENTER E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Utfylt beskrivelse E2.1 Tekniske spesifikasjoner E2.1.1 Ozonproduksjonsanlegg E2.1.2 Ozonreaksjonsløsning E2.1.3 Filtersystem E2.1.4 Spylevannsløsning E2.1.5 Rørsystem E2.1.6 Ventiler E2.1.7 Instrumenter E2.1.8 Automasjonsanlegg E2.2 Energivurdering E2.2.1 Ozonproduksjon E2.2.2 Filterspyling E2.2.3 Filtermasse E2.3 Vedlikehold og reinvesteringer E2.3.1 Slitedeler E2.3.2 Levetid og reinvestering E2.4 Serviceavtale E3 Tilbudsskjema E3.1 Prissammendrag E3.1.1 Prisskjema E3.1.2 Indeksregulering E3.1.3 Valutaregulering E3.2 Påslag og timepriser E3.2.1 Vederlag for administrasjon av sideentreprenør E3.2.2 Timepriser for personell E3.2.3 Materialer E3.2.4 Nye typer arbeidsoppgaver E3.2.5 Tiltransport av underentreprenører E3.3 Garanti E3.4 Prosjektorganisasjon / bemanning E3.5 Underentreprenører og samarbeidende firmaer E3.6 Forsikring E3.7 Framdrift E3.8 Forbehold E3.9 Underskrift Side 7 av 72

8 Vedlegg Nr. 1 Overordnet funksjonsbeskrivelse, datert Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Systemskisse for PLS-struktur og internkommunikasjon Råvannsanalyser fra perioden (Excel-ark) Byggherrens framdriftsplan for prosjektet Nr. 5 Byggherrens Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, datert Nr. 6 Nr. 7 Byggherrens Miljøplan for prosjektet, datert , inkl. klausuleringsbestemmelser for Flåte Tegninger i hht. tegningsliste: - Situasjonsplan - Plan- og snittegning av planlagt vannverksbygg - Prosesskjema for nytt anlegg (foreløpig) Side 8 av 72

9 A A1 Prosjektinformasjon Dokumentliste Dokumentlisten som er identisk med NS 3450:2006, fremgår av konkurransegrunnlagets komplette innholdsfortegnelse på side 3-7, samt: Overordnet funksjonsbeskrivelse for prosesstyring Systemskisse for PLS-struktur og internkommunikasjon Tegninger i hht. tegningsliste Råvannsanalyser fra 2006 til 2012 Byggherrens framdriftsplan Byggherrens SHA-plan Byggherrens miljøplan A2 Kunngjøring A2.1 Oppdragsgiver Byggherre: Bamble kommune, teknisk tjenester og eiendomsforvaltning v/bjørn Solvang Tlf , e-post Kontaktperson for konkurransen: Svein Forberg Liane, Sweco Norge AS avd. Seljord Tlf , e-post A2.2 Utlevering av konkurransegrunnlag Konkurransegrunnlaget leveres over e-post til 4 firma etter gjennomført prekvalifisering. A2.3 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling to-trinns (med prekvalifisering) i hht. Forskrift om offentlige anskaffelser 2006 nr. 402 del I og III. Merk at vi med grunnlag i forskriftens 2-1, 8. ledd siste setning, vil benytte forhandling selv om samlet prosjektkostnad går over EØS-terskelverdi. A2.4 Prosjekt Leveransen gjelder totalentreprise for prosess, maskin og automasjon til fornyet Flåte vannbehandlingsanlegg ved Bamble vannverk i hht. foreliggende grunnlag. A2.5 Kunngjøring Prekvalifisering til tilbudskonkurransen ble kunngjort på Doffin og TED-databasen , med frist for anmodning om deltakelse Side 9 av 72

10 A2.6 Kvalifikasjonskrav Forespurte firma oppfyller kvalifikasjonskrav gitt i kunngjøring for prekvalifisering. A2.7 Tilbudsbefaring/-konferanse Det blir ikke organisert tilbudsbefaring. Dersom tilbyder ønsker å besiktige dagens vannverk, kan han avtale dette direkte med byggherren v/bjørn Solvang. A2.8 Tilbudsfrist Tilbudsfristen utløper: Torsdag , kl. 12:00 A2.9 Vedståelsesfrist Som angitt i kap. B1 Konkurranseregler. A2.10 Merking av tilbud Tilbudet leveres i lukket konvolutt/pakke merket Flåte VBA Tilbud totalentreprise prosess. A2.11 Innleveringsadresse Leveringssted: Sweco Norge AS Postadresse: Postboks 120, 3835 Seljord Pakkeadresse: Vekanvegen 10, 3840 Seljord Det henvises for øvrig til kap. B1 Konkurranseregler. A2.12 Åpning av tilbud Tilbudsåpning finner sted: Torsdag , kl. 12:00. Åpningen er lukket for tilbyderne. Offentlighetsloven I henhold til offentlighetsloven som gjelder fra vil tilbudsprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til meddelelse om tildeling er gitt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt. Typiske taushetsbelagte opplysninger er noens personlige forhold og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, enhets-/timepriser, påslagsprosenter etc., men som hovedregel ikke totalpris og kapittelsummer). Side 10 av 72

11 A3 Orientering om prosjektet A3.1 Arbeidenes art og omfang A3.1.1 Prosjektets samlede omfang Bamble vannverk som forsyner ca personer i hele Bamble kommune, henter sitt drikkevann fra Flåtevann. Pumpe- og behandlingsanlegget ligger inntil innsjøen. Råvannet har farge og TOC-innhold som tenderer drikkevannsforskriftens krav. Dagens vannbehandling med klorering og vannglasstilsats bedrer ikke disse forhold. Mattilsynet anser heller ikke den samlede hygieniske sikkerheten i forsyningssystemet til å være tilstrekkelig. Det skal nå bygges ny vannbehandlingsprosess med ozonering-biofiltrering, karbonatisering, UV-desinfeksjon og svakklorering. Samlet pumpe- og prosessflyt skal bli som følger: Plansil Innløpspumper CO 2 -tilsats Ozontilsats Kontaktreaktor Ozonreaksjonskammer Marmorfilter (primært oppstrøms) Biologiske filter (primært nedstrøms) Rentvannsbasseng UV-desinfeksjon Klortilsats Utløpspumper Prosessflyten er vist i vedlagt skjema på tegning nr Nytt anlegg skal dimensjoneres for produksjonsvannmengde 680 m³/h. Dagens hovedfordeling, automasjonsanlegg og utløpspumper skal byttes ut, og det skal installeres 2 stk. nye reservekraftanlegg for nødstrømsforsyning til dedikerte anleggsdeler. Nye filtertanker og ozonreaksjonskammer i rustfritt stål skal plasseres i prosesshall i nytt bygg nær dagens vannverksbygg. Det nye bygget skal også romme nytt klorrom, personalrom, kontrollrom, laboratorium, tavlerom og ventilasjonsrom. Det er planlagt med grunnflate ca. 720 m², hvorav 180 m² over to etasjer á romhøyde ca. 3 m og 540 m² prosessrom med romhøyde m. Komplett ozonproduksjonsanlegg, UV-desinfeksjon og ny elektrisk hovedfordeling skal plasseres i dagens bygg, som delvis vil bli renovert og ombygd. Nødstrømsanleggene skal plasseres i et nytt tilbygg/ garasje inntil dagens bygg. Det anlegges kulvert i total lengde ca. 18 m for å knytte sammen nytt og gammelt vannverksbygg. Kulverten vil både være for personalgjennomgang og alle aktuelle rørføringer. Side 11 av 72

12 På vedlagte tegninger.nr , -2210, -2250, er den planlagte bygningsmessige løsning vist. A3.1.2 Beliggenhet og adkomst Flåte vannbehandlingsanlegg ligger inntil Flåtevann med adkomst via en ca. 8 km lang grusveg fra Surtebogen og fylkesvei 354. Surtebogen ligger igjen ca. 4 km etter avkjøringen fra E18 ved Rugtvedt/Stathelle. Grusvegen inn til vannverket er ganske smal, men det lar seg likevel gjøre å komme fram med semitrailer. A3.1.3 Entreprisens omfang Prosjektet skal gjennomføres med flere delte sideentrepriser definert i kap. A3.4.1, hvorav totalentreprise prosess omfatter alle maskin- og prosessleveranser i ny vannbehandling, og styringssystem for dette. I totalentreprise prosess inngår: Ozonproduksjonsanlegg og ozoninnblandingssystem Kontaktreaktor og ozonreaksjonskammer i rustfritt stål Komplett filteranlegg med tanker (primært i rustfritt stål) for hhv. alkalisk filter og biofilter Spylevannspumper og blåsemaskiner/trykkluftsystem for filterspyling Komplett rørsystem i rustfritt stål, samt ventiler, i ny prosesshall Instrumenter og givere for ny prosessdel Automasjonsanlegg og underfordelingstavle for ny prosessdel Strøm- og signalkabler inkl. føringsveier til alt utstyr i leveransen Prøvedrift i minst tre måneder før overtakelse, og deretter ett års overordnet driftsansvar Det henvises for øvrig til kap. D Beskrivende del. A3.2 Byggetid Følgende framdrift anses å gjelde i prosjektet: Kontrahering av prosessentreprenør: Prosessentreprenørens underlag for bygg: Prosessentreprenørens underlag for elektro og automasjon: Kontrahering av byggentreprenør: Byggestart (bygningsmessige arbeider): Innlasting/montering av filtertanker: Bygg klart for øvrig maskinell montasje: Anlegg klart for funksjonstesting: Start prøvedrift med produksjon av nytt vann på nett: Side 12 av 72

13 Byggherrens framdriftsplan er vist mer detaljert i vedlegg 4. Her er planlagt framdrift for prosjektering og alle involverte entrepriser presentert. A3.3 Forbehold om tillatelser, finansiering, mv. Prosjektet er høyt prioritert i Bamble kommune, og det tas ingen forbehold vedr. finansiering. Mattilsynet ga plangodkjenning av prosjektet Det tas forbehold om: Byggetillatelse og arbeidstilsynets godkjenning. Fylkesmannens godkjenning av spylevannsutslipp. A3.4 Entrepriseform og kontraktstype A3.4.1 Oppdeling i entrepriser Følgende entrepriser vil være involvert i prosjektet: Totalentreprise prosess (installasjon i nytt prosessbygg) Maskinentreprise (rør og pumper i eksisterende bygg) Entreprise UV-anlegg Entreprise CO 2 -gassanlegg Byggentreprise (nybygg og rehabilitering) Entreprise rentvannsbasseng (prefabrikkert) Ventilasjonsentreprise Entreprise sanitærinstallasjoner Elektroentreprise inkl. ny hovedfordeling Entreprise reservekraftanlegg Entreprise overordnet automasjon og driftskontroll A3.4.2 Entrepriseform Totalentreprise prosess i samsvar med NS 8407:2011 er en delt entreprise med eget prosjekterings- og funksjonsansvar. A3.4.3 Vederlagsberegning / oppgjørsformer Totalentreprisen skal gjøres opp etter følgende faktureringsplan: 25 % av kontraktssum faktureres for betaling mot bankgaranti ved kontraktsinngåelse. 20 % av kontraktssum faktureres når tanker er ferdigstilt på byggeplass. 20 % av kontraktssum faktureres når annet vesentlig utstyr (rør, maskiner, ozonproduksjonsanlegg og automasjonstavle) er levert byggeplass. Side 13 av 72

14 20 % av kontraktssum faktureres når byggherren har godkjent at anlegget er klart for prøvedrift. 10 % av kontraktssum faktureres ved overtakelse etter godkjent prøvedrift. 5 % av kontraktssum faktureres etter ett års godkjent driftsansvar. Ellers vises til NS 8407:2011 kap. VI Vederlag og betaling. A3.4.4 Koordinering og administrasjon på byggeplass ansvar Byggentreprenør har ansvar for koordinering av sideentreprenører i byggeperioden fram til ferdig bygg. Totalentreprenør prosess har ansvar for koordinering av sideentreprenørene for maskin, elektro og overordnet automasjon under test og prøvedrift av nytt prosessanlegg. A3.4.5 Tiltransport av entrepriser Ingen tiltransport anses pr. i dag aktuelt. A3.4.6 Entreprenørens prosjekteringsansvar Totalentreprenør prosess er ansvarlig for prosjektering av egen leveranse i samsvar med NS 8407:2011 punkt 16. A3.5 Oppdragsgiverens organisasjon A3.5.1 Byggherre Bamble kommune Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning Postboks Langesund Byggherrens prosjektleder (PL): Telefon: Bjørn Solvang Telefon: / e-post: Side 14 av 72

15 A3.5.2 Rådgiver Sweco Norge AS Vekanvegen 10 Postboks Seljord Telefon: Prosjekteringsgruppeleder (PGL) og byggeleder (BL): Gunnar Bjørnson Telefon: / e-post: Rådgiver prosess/maskin (RIM) og automasjon (RIA): Svein Forberg Liane Telefon: / e-post: Rådgiver bygg (RIB): Helene Noraberg Telefon: / e-post: Rådgiver VVS (RIV): Bent Sveinsson Telefon: / e-post: Rådgiver elektro (RIE): Rune Andersen Norconsult, Pb 35 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik Telefon: / e-post: Kvalitetssikring automasjon (RIAKS) Martin Fløystad Norconsult, Ingvald Ystegaardsvei 3A, 7047 Trondheim Telefon: / e-post: Side 15 av 72

16 A3.6 Oppdragsgiverens organisering av SHA-arbeidet Det vises til byggherrens SHA-plan i vedlegg 5. A3.7 Spesielle forhold ved byggeplassen A3.7.1 Naboforhold Vannverksbygget ligger langt innpå skogen, dog synlig fra Flåtevann med begrenset båttrafikk. Adkomstvei til noen hytter, dam og skogsområdet ligger rett ved vannverkstomta. Det trengs ikke å tas spesielle hensyn til naboer i byggeperioden. A3.7.2 Tomt- og grunnforhold Vannverkstomta skrår ned til Flåtevann fra øst mot vest. Utvidet kommunal tomt for nybygg er ryddet for skog. Grunnen her består hovedsakelig av fjell. Lokal veg skal legges om bak nytt vannverksbygg primært for ikke å komme i konflikt med byggearbeidene. Vannverkstomta og plassering av bygg er vist på situasjonsplan, tegning nr A3.7.3 Ledninger i grunnen Rentvanns pumpeledning med høyt vanntrykk går ut i grøft fra dagens bygg mot øst og følger under vegen ut av vannverkstomta. Det tas nøye hensyn til denne ved forestående grunnarbeider. A3.7.4 Tilknytningspunkt og leveransegrense Totalentreprenør prosess skal tilknytte seg innløpsrør i kulvert, og utløpsrør mellom ny prosesshall og kulvert, med rør levert av annen entreprenør. Leveransegrensene for hhv. innløp og utløp blir som vist på tegning nr Ellers vises til prosesskjema på tegning nr der grensene for totalentreprise prosess er angitt. Filterspyling skal skje med rentvann hentet fra rentvannsbasseng (volum 1000 m³). Plasseringen av bassenget rett nord for kulverten er vist på vedlagte tegninger. Vi ser for oss at spylevann tas ut fra rentvannsrøret, alternativ med separat tilførselsrør for spylevann helt fra basseng kan om ønskelig vurderes av totalentreprenør prosess. Alle elektrokabler og signalkabler i leveransen tilknyttes totalentreprenørens egen automasjonstavle, som plasseres i tavlerom i nytt bygg. Eksterne signal inn/ut og ekstern krafttilførsel har grensesnitt (på rekkeklemmer) i tavla. Side 16 av 72

17 B B1 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler B1.1 Alminnelige konkurranseregler Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser (FOR nr. 402), fastsatt ved kgl.res. 7. april 2006 siste utgave, Del I ( Alminnelige bestemmelser ) og Del III ( Anskaffelser over EØS-terskelverdiene ), med etterfølgende presiseringer og suppleringer. Nedenfor er det angitt presiseringer og tilføyelser til forskriften. Hele eller deler av teksten under de respektive punktene som ikke er i strid med nevnte presiseringer og tilføyelser, gjelder fortsatt. Konkurransegrunnlaget består av det foreliggende tilbudsgrunnlag med tilhørende tegninger, vedlegg og henvisninger. B1.2 Spesielle konkurranseregler 5-1 Tillatte anskaffelsesprosedyrer Valgt innkjøpsprosedyre er konkurranse med forhandling etter en to-trinnsmodell. (dvs. med prekvalifisering). Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN-databasen og TED-databasen. Prekvalifisering av entreprenører som meldte interesse, er gjennomført. Forhandling tillates med hjemmel i Forskrift om offentlige anskaffelser 2-1, punkt 8. Kun de tilbyderne som byggherren finner det interessant å forhandle med, vil bli innkalt til tilbudsforhandling. De øvrige tilbyderne har imidlertid rett til å forhandle på eget initiativ. 8-2 Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyder i konkurransegrunnlaget oppdager mangler eller uklarheter som har betydning for prissettingen, plikter han umiddelbart å varsle oppdragsgiver om dette. Alle tilbyderne vil deretter umiddelbart bli informert om de endringer eller suppleringer som gjelder. 8-4 Kvalifikasjonskrav Kontrakten skal gjennomføres av entreprenøren eller dennes ansatte i tjenesteforhold. Underleverandører/underentreprenører skal tilfredsstille de samme krav som settes til hovedentreprenør, og de skal godkjennes av byggherren. Det henvises for øvrig til avholdt prekvalifiseringskonkurranse og til kap. C2.1 om Antikontraktørklausul Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen utløper 120 dager etter tilbudsfristens utløp, og da kl. 24:00 denne dag Tilbudets utforming Som en del av tilbudet skal det medfølge et forpliktende signert og datert tilbudsbrev. Brevet skal inneholde tilbudssum, leveransebeskrivelse, framdrift, eventuelle forbehold, m.v. Side 17 av 72

18 Samtlige forbehold skal beskrives i tilbudsbrevet, og være formulert på en slik måte at deres økonomiske konsekvenser kan vurderes ved tilbudsbedømmelsen, selv om de også fremgår og/eller er avmerket i andre dokumenter. Forbehold og anmerkninger som tilbyder gjør i tekst eller mengdeoppstilling uten å omtale disse konkret i tilbudsbrevet, anses som ugyldige. Manglende innlevering eller utfylling av kap. E Svardokumenter kan medføre avvisning av tilbudet. Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilsvarende gjelder for de formelle dokumenter som entreprenøren senere skal levere. Tilbud avgitt med elektroniske middel aksepteres ikke Alternative tilbud Oppdragsgiver tillater at tilbyder kommer med alternative løsninger i tillegg til de beskrevne løsningene i konkurransegrunnlaget. Byggherren kan imidlertid velge ikke å vurdere disse Kriterier for valg av tilbud Tildelingen skal skje på basis av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Kriterier framgår av kap. B2.2. B2 Krav til tilbyder kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier B2.1 Kvalifikasjonskrav Prekvalifiserte tilbydere oppfyller de kvalifikasjonskrav som ble stilt i kunngjøringen av konkurransen. Alle har innlevert og fått godkjent de dokumenter som her ble etterspurt. B2.2 Tildelingskriterier Tildelingskriteriene framgår av tabellen på neste side. Informasjon i tilbudsbrev og tilbudsvedlegg anses å utfylle hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder i prinsipp opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i utfylt prisskjema (kap. E3.1.1) foran opplysninger i tilbudsbrevet dersom det skulle være motstrid. Side 18 av 72

19 A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av tilbud Nåverdi 50 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om tilbudspris, timesatser, påslagsfaktorer og driftskostnader. Vurdert kostnad for evt. bygningsmessig utvidelse utover tilbudsgrunnlagets byggtegninger. Oppgitte og vurderte driftskostnader og reinvesteringer. Tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema (kap. E3) og utfylt beskrivelse (kap. E2) Leveransens kvalitet og funksjonalitet Kompetanse kjernepersonell 30 % Entreprenøren skal vedlegge fyllestgjørende beskrivelse av tilbudt anlegg, og prospekter på tilbudt utstyr/viktige enkeltkomponenter. 10 % Vurdert kompetanse til tilbudte nøkkelpersoner i prosjektet. Vedlegg til tilbudet (kap. E1) og utfylt beskrivelse (kap. E2) Vedlegg til tilbudet (kap. E1) Miljø 10 % Beregnet energiforbruk for sentrale innsatsfaktorer. Utfylt beskrivelse (kap. E2) B2.2.1 Evaluering av tilbud basert på poengkriterier Generelt benyttes et poengsystem på en skala fra 1 til 100, der 100 er beste samlede poengsum. Den av tilbyderne som oppnår høyest poengsum tildeles oppdraget. Ved eventuell poenglikhet tildeles oppdraget til den tilbyder som har laveste pris blant de likeverdige tilbud. For de ulike kriterier gis laveste nåverdi, best kvalitet/funksjonalitet, best kompetanse og best miljø poengsummer på hhv. 50, 30, 10 og 10 poeng i tråd med vektingstall oppgitt i tabellen over. Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til nærmeste hele tall. Side 19 av 72

20 B2.2.2 Nåverdi Tilbyders poengsum for nåverdi beregnes slik: Poeng nåverdi = 50 x (1- ((Tilbyders nåverdipris/laveste nåverdi) -1)) Ved nåverdidifferanser over 100 % vil negativ poengsum forekomme. Da utvides poengskalaen for øvrige tildelingskriterier tilsvarende. Tilbyders nåverdi beregnes slik: Nåverdi = Pris + Årlig driftskostnad x annuitetsfaktor + Nåverdi for reinvesteringer Pris vurderes ut fra: Tilbudspris framkommet etter forhandling pluss kostnad for bygningsmessig utvidelse utover konkurransegrunnlagets byggtegninger. Hva eventuelle bygningsmessige ekstrakostnader er, vurderes av rådgiver bygg (RIB). Det gjøres oppmerksom på at det da vil bli tatt hensyn til forsvarlig adkomst rundt alle prosess- og maskinenheter. Årlig driftskostnad beregnes ut fra: Framlagt og kontrollert energibehov regnet ut fra årlig vannproduksjon 3,5 mill. m³/år pluss spylevannsbehov oppgitt av tilbyder, og strømpris på 80 øre/kwh. Framlagt og kontrollert vedlikeholdskostnad på levert utstyr (ozonproduksjonsanlegg, kompressorsystem, pumper, m.m.) Etterfyllingskostnad for filtermateriale. Serviceavtale på komplett anlegg. Annuitetsfaktor beregnes ut fra: Likning: a = ((1+r) T 1) / r(1+r) T Kalkylerente: r = 4,0 % Kalkyletid: T= 20 år regnet fra vannverkets oppstart Nåverdi for reinvesteringer beregnes ut fra: Reinvesteringspriser for aktuelt materiale og komponent oppgitt/tilbudt av tilbyder. Levetid på tilbudte materialer og maskiner, vurdert av rådgiver prosess/maskin (RIM) bl.a. ut fra egenvurdering framlagt av tilbyder. Nåverdiberegning for hver komponent gjøres slik: Likning: n k = pris x (1+r) -t Kalkylerente: r = 4,0 % Tid: t = antall år fra vannverkets oppstart til byttetidspunkt (maks. 20 år) Side 20 av 72

21 B2.2.3 Kvalitet og funksjonalitet Rådgiver prosess/maskin/automasjon (RIM/RIA) i samarbeid med kvalitetssikrer automasjon (RIAKS), rådgiver elektro (RIE) og prosjekteringsgruppeleder (PGL) vil skjønnsmessig evaluere teknisk kvalitet/funksjonalitet på tilbudt leveranse. Ved evalueringen vil det tas utgangspunkt i følgende poengfordeling (maksimalt): Samlet prosesskvalitet og -fleksibilitet: 7 poeng Kvalitet på tilbudte maskiner og utstyr: 7 poeng Kvalitet og materialbruk i rør og tanker: 7 poeng Kvalitet på el- og automasjonsanlegg 5 poeng Innhold i serviceavtale: 4 poeng Maksimalt oppnåelig samlesum: 30 poeng B2.2.4 Kompetanse kjernepersonell Rådgiver prosess/maskin/automasjon (RIM/RIA) i samarbeid med prosjekteringsgruppeleder (PGL) vil skjønnsmessig evaluere kompetansen til tilbudt kjernepersonell i prosjektet. Som kjernepersonell menes her: Prosjektleder Prosjekteringsansvarlig maskin Prosjekteringsansvarlig elektro Programmeringsansvarlig Montasjeleder maskin Montasjeleder elektro Ansvarlig for test og igangkjøring Personellet oppgis i tilbudsskjemaet kap. E3.4. Innleverte CVer og eventuelt innhentede referanser for hver enkelt vil danne grunnlag for evalueringen. B2.2.5 Miljø Det er her valgt å legge tilleggsvekt på miljøtenking og grønt innkjøp. Følgende forhold vil bli tatt i betraktning: Energiforbruk ved ozonproduksjon. Energiforbruk ved filterspyling. Energiforbruk ved produksjon og transport av tilbudt biofiltermateriale, både ved første gangs leveranse og ved etterfylling. Side 21 av 72

22 Ved forbruksberegning tas utgangspunkt rentvannsproduksjon på 3,5 mill. m³/år pluss spylevannsbehov oppgitt av tilbyder. Ved vurdering av ozonproduksjon tas utgangspunkt i lik ozondose for alle tilbydere, foreløpig satt til 3,0 g O 3 /m³. Side 22 av 72

23 C C1 Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser For denne entreprisen gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. C2 Spesielle kontraktsbestemmelser C2.1 Antikontraktørklausul Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et ufravikelig kontraktsvilkår: Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprise. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes personell. Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr pr hverdag. Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. Side 23 av 72

24 I tillegg påpekes: Byggherren kan kreve framlagt at entreprenøren angir antall årsverk i kontraktsarbeidet som skal utføres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid arbeidskraft. Dersom entreprenøren eller engasjerte underentreprenører forutsetter å bruke enmannsforetak eller innleid arbeidskraft, skal disse være oppgitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprenøren skal gi opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev. All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse. Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger. Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft. Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i strid med antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette. C2.2 Lønns- og arbeidsvilkår Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår jfr. reglene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som strider mot overnevnte forskrift. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller byggherren skriftlig har påtalt dette. C2.3 Skatteattest underentreprenører Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. C2.4 Prosess- og funksjonsgaranti Entreprenøren skal gi en skriftlig garanti for at tilbudt anlegg oppfyller de krav til produksjonskapasitet og drikkevannskvalitet som er forutsatt i konkurransegrunnlaget. Underskrevet garantibevis skal følge kontrakten. Side 24 av 72

25 D D1 Beskrivende del Overordnede krav D1.1 Krav til rentvannskvalitet Råvannsforutsetninger Totalentreprenøren har ansvar for å levere vann fra sitt prosessanlegg i henhold til kvalitetskravene gitt i tabellen nedenfor. Rentvannskravene (før UV-desinfisering) skal gjelde ved råvann med kvalitet innenfor dimensjonerende råvannskvalitet. Parameter Dimensjonerende råvannskvalitet Krav til rentvann (før UV-desinf.) Tillatt avvik (før UV-desinf.) Koliforme bakterier (pr. 100 ml) E-coli (pr. 100 ml) Intestinale enterokokker (pr. 100 ml) Clostridium perfringens (pr. 100 ml) Fargetall (mg Pt/l) 30 < TOC (mg C/l) 6 < 3,0 4 Turbiditet (FNU) 2 < 0,2 0,5 UV-transmisjon (% pr. 5 cm) -- > 60 % 50 % Jern (µg Fe/l) 100 < Mangan (µg Mn/l) 50 < ph 6,2-7,0 7,8-8,2 7,5-8,5 Alkalitet (mmol/l) 0,01-0,1 0,6-0,8 0,5-1,0 Kalsium (mg Ca/l) Temperatur ( o C) Råvannsanalyser fra perioden er vist i Excel-ark i vedlegg 3. Merk spesielt utvikling i fargetall og TOC-verdier. Totalentreprenøren skal garantere at kvalitetskravene over oppfylles i hele reklamasjonsperioden, regnet 3 år fra overtakelse. Kravet til rentvannskvalitet er at forangitte krav (i 2. kolonne fra høyre) skal være oppfylt i minst 80 % av vannprøvene i samme kalenderår. Eventuelle avvik får ikke overstige øvre avviksgrense angitt i høyre kolonne over. Ved avvik utover avviksgrense kreves avbøtende tiltak fra totalentreprenørens side. Det samme gjelder ved for hyppige avvik over kravgrense, men som er under øvre tillatte avviksverdi. Dersom råvannet har dårligere kvalitet enn oppgitt i 1. kolonne over, blir samtidige rentvannskvalitet ikke regnet som konktraktsmessig gjeldende. Side 25 av 72

26 Dersom garantert vannkvalitet ikke oppfylles innenfor dimensjonerende produksjonsvannmengde (Q dim ), skal totalentreprenøren på egen bekostning gjøre prosessmessige tiltak eller bygge om prosessanlegget slik at forutsatt vannkvalitet oppnås. D1.2 Krav til produksjonsvannmengde Nytt vannbehandlings- og pumpeanlegg skal dimensjoneres for: Vannmengde med påkrevd vannkvalitet: Q dim = 680 m 3 /h Det skal av annen entreprenør installeres 4 stk. dykkede innløpspumper (trolig frekvensregulerte) i inntakskammeret, hver med kapasitet 250 m³/h. Normal produksjon forventes skje med to innløpspumper i samdrift, dvs. produksjon Q n = 470 m³/h. Tre innløpspumper går i samdrift ved dimensjonerende forhold. D1.3 Generelle krav til motordrifter og elektrisk utrusting Anlegget har permanent driftsspenning 400 V TN-S. All elektroutrustning og kabling/tilkobling knyttet til utstyret ute i anlegget følger i denne entreprise. Det skal kun benyttes normerte el-motorer. Alle krav gitt i "Forskrift om maskiner" (FOR ) skal være ivaretatt, herunder krav om CE-merkede produkter hvor dette er relevant. D1.4 Generelle krav til trykkpåkjente anleggsdeler Rørsystem og annet trykkpåkjent utstyr skal tilfredsstille EU-direktiv 97/23/EU for trykkpåkjent utstyr med underliggende standarder. D1.5 Generelt materialkrav Alle materialoverflater som kommer i kontakt med drikkevann, skal være drikkevannsgodkjente eller på annet vis dokumenteres ikke å avgi skadelige stoffer til drikkevannet. D1.6 Lovverk og standarder Leveransen skal i sin helhet, for alle fag, tilfredsstille krav og pålegg som fremkommer i: Lovverk (arbeidsmiljøloven) Forskrifter og normer (Arbeidstilsynets forskrifter, byggherreforskriften, forskrifter for energikrav og drikkevannsforskriften) Norsk standard, NBI byggedetaljer, enkeltkomponentens monteringsanvisning Norsk elektroteknisk norm (NEK 400:2010) Side 26 av 72

27 D1.7 Krav til kontroll Entreprenør er før montasje selv ansvarlig for å kontrollere faktisk utførte bygningsmessige konstruksjoner og maskin- og rørinstallasjoner som han skal tilpasse seg og bygge videre på. Entreprenøren skal også kontrollere at overordnet elektrofordeling levert av andre, har nødvendig kapasitet og korrekte avganger før tilkobling av egen automasjon og underfordeling. D2 Generelle kostnader D2.1 Generalomkostninger Samtlige kostnader for rigg og drift, lagring, transport, kraner, stillaser, administrasjon, planlegging, prosjektering, forsikringer, kontroller m.m. nødvendig for oppdraget skal medtas. D2.2 Rigg og drift Forhold på byggeplassen Ved vurdering av rigg- og driftkostnader på byggeplass skal entreprenøren ta hensyn til etterfølgende (generell beskrivelse gjeldende for alle entrepriser på byggeplassen): D2.2.1 Generelt Entreprenørene forplikter å sette seg inn i og overholde alle gjeldende offentlige og lokale regler og bestemmelser vedr. elektrisk anlegg, trafikkforhold og akseltrykk, sikring av byggeplass, vern og sikkerhet for egne ansatte m.v. D2.2.2 Utstikking Bamble kommune vil definere/sette ut fastmerke. Byggentreprenøren er ansvarlig for utstikking og merking av akser, retninger og høyder som grunnlag for egne og sideentreprenørers arbeider. All videre utmåling for egne arbeider påhviler den enkelte sideentreprenør. D2.2.3 Riggområde Disponibelt riggområde nær anleggsplassen vil bli definert. All rigg skal i prinsipp foregå innenfor dette området med mindre annet avtales med byggherren. Entreprenøren skal holde seg innenfor avtalt riggplass og sørge for god orden. Lagring på riggplass må avtales med byggentreprenør. Den enkelte sideentreprenør må selv sørge for evt. egen lager- og verkstedcontainer. Dersom entreprenøren ønsker lager/verksted inne i nytt bygg når det er tettet, må entreprenøren samordne dette med øvrige entreprenører. Byggherren vil ikke akseptere noen form for tilleggskrav fra noen på dette punkt. Side 27 av 72

28 D2.2.4 Personalanlegg Byggentreprenøren får ansvar for at det på byggeplass finnes: Felles kontor- og møtebrakke Spiserom/-brakke Skifterom med vaskemulighet Toalett Personalanlegget skal stilles vederlagsfritt til disposisjon både for sideentreprenørenes og byggherrens personell fram til overtakelse av byggentreprisen. D2.2.5 Vann og avløp Byggentreprenør er ansvarlig for: Vann kan hentes fra vannverksbygget. Påkoblingen skal godkjennes av byggherren. Toalettavløp fra riggplass skal føres til tett tank, enten ved tilkobling til vannverkets eksisterende avløpstank, eller ved etablering av egen, midlertidig tank for brakkeriggen. D2.2.6 Elektrisk strøm Byggentreprenøren er ansvarlig for etablering av uttak av byggestrøm til maskiner og utstyr, og strøm til brakkerigg. Spenning til riggplass og byggestrøm hentes direkte fra 400 V fordeling i transformator ved vannverksbygget. Byggentreprenør er videre ansvarlig for at det er tilgang på byggestrøm for alle sideentreprenører med ett sentralt uttak på byggeplassen. Fordeling/skjøteledninger og arbeidsbelysning til eget bruk er den enkelte entreprenør sitt ansvar. D2.2.7 Dieselforbruk Byggherren holder og drifter eget diesellager på 3000 liter for anleggsarbeidene. Tanken er plassert nær adkomstveien utenfor sikringssone 1 (ref. klausuleringsbestemmelsene for Flåte). Dieselforbruket dekkes av byggherren. D2.2.8 Telekommunikasjon Entreprenørene skal benytte mobiltelefonsambandet. (Det er pr. i dag dårlige dekningsforhold i området, men byggherren arbeider med å finne akseptabel løsning med teleoperatør.) Side 28 av 72

29 D2.2.9 Transport, stillaser, heiser Entreprenørene er ansvarlig for, og bekoster, all transport av eget utstyr helt fram til monteringsstedet. Videre skal entreprenørene selv holde stillaser, heiser, kraner etc. for egne arbeider. Samordning på dette punkt er selvsagt en fordel, men en ser dette som en entreprenørssak. Totalentreprenør prosess må på eget initiativ samordne med byggentreprenør ved evt. behov for inntransport og plassering av større utstyrsenheter under bygningsmessig oppføring. D Sikring av byggeplassen God sikring av byggeplassen er viktig. Alt verktøy og maskinelt utstyr skal være forsvarlig sikret og låst når det ikke er i bruk. D Rydding og renhold Byggentreprenøren skal holde avfallscontainer og besørge bortkjøring av eget og sideentreprenørenes avfall. Det skal praktiseres kildesortering på byggeplassen, med adskilling av følgende fraksjoner i separate containere: Treverk og annet organisk avfall Trykkimpregnert trevirke Glass Plast Metall El.avfall Farlig avfall Restavfall Ved riving av betongkonstruksjoner skal disse knuses for separering av betong og armering. Knust betong skal kunne benyttes til fyllmasse etter nærmere avtale med byggherren. Det er ikke tillatt å brenne avfall. Entreprenørene skal holde byggeplassen i skikkelig orden med hensyn til egne arbeider, og tilstrekkelig kapasitet for rydding og renhold skal opprettholdes kontinuerlig. Rydding og renhold skal skje løpende og på en slik måte at forurensning og forsøpling unngås, og slik at kvaliteten og de miljømessige forhold i det ferdige anlegg ikke forringes. Støv skal fjernes ved støvsuging. Utstyr og ferdig arbeid skal beskyttes/tildekkes. Ved mangelfull rydding og rengjøring, vil byggherren sørge for å få dette gjort for regning til respektiv entreprenør. Side 29 av 72

30 Entreprenørene skal ved arbeidenes avslutning foreta en fullstendig opprydding og rengjøring etter egne arbeider. Arbeidene anses ikke som kontraktsmessig ferdig før all opprydding og rengjøring er utført og godkjent av byggherren. D Forurensing Byggeplassen ligger inntil Flåtevann og innenfor klausulert område for kildesikring. Følgende restriksjoner må etterleves av alle involverte entreprenører i byggeperioden: Entreprenørene skal ikke lagre flytende oljeprodukter på bygge- og riggområdet eller ellers innenfor sikringssone 1. Kjøretøyer og oljedrevet utstyr skal parkeres på nærmere anviste plasser utenfor sikringssone 1 når de ikke er i bruk. Det skal ikke lagres helsefarlige kjemikalier på bygge-/riggområdet eller ellers innenfor sikringssone 1, med mindre omfang, sted og sikringstiltak er avklart med byggherren i hvert spesifikt tilfelle. Oljelekkasjer skal unngås. Entreprenørene må ta spesielle forhåndsregler, foreta nødvendige kontroller, samt informere om dette til sine underentreprenører. Hvis uhellet er ute, er det den enkelte entreprenør sitt ansvar straks å melde i fra til vannverkseier, og umiddelbart rydde opp i og fjerne eventuelle grunnforurensinger. Det vises til prosjektets Miljøplan i vedlegg 6 der også klausuleringsbestemmelser og sikringssoner ved Flåtevann er presentert. Planlagte avvik fra klausuleringsbestemmelsene må formelt godkjennes av vannverkseier og Mattilsynet. D Hensyntagen til vannverksdriften Entreprenørene må ta hensyn til at dagens pumpe- og vannbehandlingsanlegg er i drift i byggeperioden. Det tillates maksimalt 10 timers stans i vannleveranse på nett. Ved behov for stans i vannproduksjonen, må dette avtales med vannverkseier i god tid på forhånd. Det må spesielt tas hensyn ved arbeider over eller i eksisterende vannbasseng/inntakskammer slik at man unngår forurensing av drikkevannet. Ved arbeider i nedtappet basseng skal det benyttes rene og desinfiserte støvler og rene kjeledresser. Ved arbeider i gammelt bygg skal det holdes løpende ryddig og rent slik at den daglige driften av anlegget ikke vanskeliggjøres. D Sluttrengjøring Før overlevering skal byggentreprenøren foreta fullstendig sluttrengjøring/vasking av hele anlegget. All vask og klargjøring for drift skal godkjennes av byggherren. Side 30 av 72

31 Opprydding og rengjøring etter arbeid utført etter sluttrengjøring skal utføres og bekostes av den aktuelle entreprenør. Totalentreprenør prosess har ansvar for at nye vanntanker og vannrør kloreres og dekloreres etter godkjent prosedyre før de tas i bruk. Utførelse avklares med vannverkseier. D2.3 Prosjektering Entreprenøren skal detaljprosjektere sin komplette leveranse. Han skal framlegge flytskjema og detaljerte arrangementstegninger (plan og snitt) for byggherrens gjennomsyn før produksjon. Alle tegninger skal lages på dwg-format eller format som er eksporterbart til dwg. Maskinell tegning skal gjøres på byggunderlag fra Sweco gjort i AutoCad Architecture 2011 (3d byggtegning). Det settes som et absolutt krav at totaleentreprenør prosess utarbeider 3-dimensjonale montasje- og dokumentasjonstegninger. Det skal muliggjøres for videre digital benyttelse i BIM (Building Information Model) dersom byggherren senere finner dette ønskelig for eksempel for digital dokumentasjon av anleggets komponenter. Tegninger skal gjøres med lagstruktur i hht. NS 8351:2010, og etter nærmere samråd med rådgiver prosess/maskin (RIM). Detaljprosjektering av automasjon skal baseres på overordnet funksjonsbeskrivelse i vedlegg 1. Entreprenøren skal utarbeide detaljert funksjonsbeskrivelse med komponentliste for styring av enkeltkomponenter, samt I/O-lister. Prosjektering av maskinell kabling med tilhørende kabelbruer for egen leveranse skal markeres på egne tegninger i hht. overnevnte krav. Totalentreprenøren skal utarbeide alle nødvendige skjema og tegninger for egen tavleleveranse. Tegning av tavlearrangementet skal framlegges for byggherren for gjennomsyn før produksjon. Totalentreprenøren skal framskaffe underlag for rådgiver elektro (RIE) sin prosjektering av overordnet fordelingsanlegg/hovedfordeling, heri gi opplysninger om samlet og spesifikke effektbehov, informasjon om nødvendige avganger til underfordeling prosessautomasjon, m.m. Videre skal entreprenøren utarbeide måltegninger for maskinfundament og utsparinger som underlag for rådgiver bygg (RIB) sin byggprosjektering. Entreprenøren skal selv forestå eventuelle kjerneboringer og øvrig gjennomføring i vegg eller dekke nødvendig for egen montasje. Frister for underlag for bygg- og elektroprosjektering er gitt i kap. A3.2. Side 31 av 72

32 Entreprenøren skal i god tid gi en skriftlig oversikt over nødvendige inntaksåpninger for større utstyr. Opplysninger gis uoppfordret, og entreprenøren er ansvarlig for at disse blir gitt i rett tid. Krav til presentasjon i tilbudet: Entreprenørens valgte utforming av kontaktreaktor, reaksjonskammer, filterbasseng, filteroppbygging, rørsystem og plasseringssted for viktig maskin- og prosessutstyr skal vises på arrangementstegning og beskrives i tilbudet, ref. kap. E1. D2.4 Merking Merkingen skal utføres etter norm gitt i Norvar-rapport 155:2007. Alle komponenter skal merkes med hvitgraverte skilt med sort tekst. Skiltene skal ha størrelse 25 x 60 mm og tekststørrelsen skal være 4 mm. Skiltene skal festes til komponentene med bevegelige festeanordninger. Teksten på skiltene skal utarbeides etter Norvar-standard med tag.nummer og klartekst som skal godkjennes av byggherren. Rørledninger skal merkes med strømningsretning og media. Merking skal utføres med Flo Code eller tilsvarende. D2.5 Funksjonsprøving, kontroll Det skal føres spesifikk protokoll fra prøving av alle objekter og instrumenter med elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk anslutning. Funksjonsprøving skal omfatte alle normale og avvikende driftssituasjoner. Entreprenørens ansvar er som følger: Alle digitale inn- og utganger skal fysisk prøves. Trykk, nivåer, temperaturer, tider og frekvenser skal settes. Optimalisering inngår i prøvedrift. Dreieretninger skal kontrolleres og motorvern innstilles på merkestrøm. Spenning skal måles. Nødstoppfunksjoner skal fysisk prøves. Alle online/inline måleinstrumenter i leveransen skal sjekkes og kalibreres. Øvrig teknisk og elektrisk utstyr i leveransen skal kontrolleres. Protokollen skal framlegges for byggherren, og inngå i overlevert FDV-dokumentasjon. D2.6 Opplæring Opplæring på anlegget skal skje når leveransen er operativ, men før overtakelse finner sted. Det skal forutsettes 3 arbeidsdager til ren opplæring, der alt driftspersonell på vannverket deltar i et organisert opplegg. Den skal omfatte opplæring på alle deler av leveransen, samt gjennomgang og opplæring i bruk av FDV-dokumentasjon. I tillegg skal utvalgt driftpersonell ha anledning til å delta under igangkjøring av anlegget. Side 32 av 72

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess

Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG. Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess Drangedal kommune BOSTRAK VANNVERK NYTT VANNBEHANDLINGSANLEGG Konkurransegrunnlag for totalentreprise maskin/prosess KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurransegrunnlag: Prosess Oppdragsnr.: 185574 Dato: 05.02.2012

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem Ny heis ved: Anleggsadresse: Vestvågøy Sykehjem 8372 Gravdal Tilbudsfrist: 17. oktober 2016 Klokken 1200. Heis nr 2 ved Vestvågøy Sykehjem side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

PROSJEKT. Klatrepark på Fløyen

PROSJEKT. Klatrepark på Fløyen GRØNN ETAT KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I TILBUDSFORESPØRSEL OG KONKURRANSEREGLER PROSJEKT Klatrepark på Fløyen ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRENØR NOR 042-2015 NS8407 Revidert 17.08.2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG

Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Direktoratet for naturforvaltning v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnhenting for skjøtsel (uttak av primært einer) på Tromlingene i Raet LVO i Arendal kommune Tilbudet sendes pr mail

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping

Anskaffelser Bodø kommune - tiltak mot sosial dumping Innkjøpskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78554/2015 2015/6567 601 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Organisasjonsutvalget 26.01.2016 15/155 Formannskapet 28.01.2016 Anskaffelser

Detaljer

Utarbeidelse av Konkurransegrunnlag

Utarbeidelse av Konkurransegrunnlag Prosjekt: Åsgårdstrand Renseanlegg Side: 00-1 00 Alminnelig del HORTEN KOMMUNE, KOMMUNALTEKNISK PLANAVDELING - ANDUDSDOKUMENT Utarbeidelse av Konkurransegrunnlag Vedr. Innledende rådgiving og utlysing

Detaljer

Jernbaneverket. Konkurransegrunnlag. Innleie av Senior Geotekniker. Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging.

Jernbaneverket. Konkurransegrunnlag. Innleie av Senior Geotekniker. Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging. Jernbaneverket Konkurransegrunnlag Innleie av Senior Geotekniker Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging. 1 1. Innledning Jernbaneverket er en statsetat under Samferdselsdepartementet med

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato:

Øygarden kommune. Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise. Utgave: 0 Dato: Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise Utgave: 0 Dato: 2012-08-31 Boliger for vanskeligstilte, Rongøy - Totalentreprise 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Tilbudsinnbydelse... 3 2 Orientering om prosjektet...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ENTREPRISE:TERJE VIGEN BRYGGEN DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET

GRIMSTAD KOMMUNE ENTREPRISE:TERJE VIGEN BRYGGEN DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET GRIMSTAD KOMMUNE ENTREPRISE:TERJE VIGEN BRYGGEN DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 2 DATO: 23.06.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Grimstad kommune Dokumenttittel: Del 2, Kontraktsgrunnlaget Oppdrag:

Detaljer

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag:

STATENS NATUROPPSYN. Konkurransegrunnlag: STATENS NATUROPPSYN Konkurransegrunnlag: «Hogst, utkjøring og opprydding av trevirke fra Abbortjernmyr i Asker kommune» Tilbudsfrist: 25.01.2013 kl 12.00 Tilbudet sendes pr mail til Statens naturoppsyn

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Hvilke krav bør stilles i anskaffelsesfasen?

Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Hvilke krav bør stilles i anskaffelsesfasen? Er dagens vannbehandlingsanlegg gode nok? Hvilke krav bør stilles i anskaffelsesfasen? Av Lars Enander Lars Enander er sivilingeniør ansatt i Sweco Norge AS. Han var teknisk fagansvarlig i Oset-prosjektet

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer