PROSJEKTERINGSLEDELSE I PRAKSIS VERKTØY OG ARBEIDSMETODIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTERINGSLEDELSE I PRAKSIS VERKTØY OG ARBEIDSMETODIKK"

Transkript

1 Lean/trimmet bygging PROSJEKTERINGSLEDELSE I PRAKSIS VERKTØY OG ARBEIDSMETODIKK Jørn Tøien

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Lean i prosjektering hva, hvor og hvorfor Lean Communications as

3

4 Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Lean i prosjektering hva, hvor og hvorfor Lean Communications as

5 LEAN I FABRIKK OG LEAN I BYGGEPROSJEKTER Variabel Bygg/byggeplass Organisasjon Fast Fabrikk Fast Produkt Variabel

6 Bli lean Lean er lederstyrt, medarbeiderdrevet forbedring av hva? og hvorfor?

7 FOR Å ENDRE RESULTAT MÅ DU ENDRE MÅTEN Å ARBEIDE PÅ Kompetanse Lederskap Kultur Vaner "Fokus på arbeidsoppgavene" PROSESSER Resultat Ole Einar Bjørndalen Kvalitet Leveransetid/ tilgjengelighet Arbeidsmiljø Produktivitet/ økonomi

8 LEAN FJERNER DET SOM IKKE SKAPER VERDI FOR BYGGHERREN OG REDUSERER PROSJEKTRISIKO All we are doing is looking at the time line, from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing the time line by reducing the nonvalue adding wastes. Taiichi Ohno

9 LEAN ER: EN SYSTEMATISK TILNÆRMING TIL LEDERSTYRT MEDARBEIDERDREVET, KONTINUERLIG FORBEDRING AV VERDIKJEDEN GJENNOM IDENTIFIKASJON OG FJERNING AV IKKE-VERDISKAPENDE AKTIVITETER I DEN HENSIKT Å SKAPE MER VERDI En systematisk tilnærming Det er ikke tilfeldig hvordan vi gjør forbedringer Forbedringer baseres på fakta, data, analyser til lederstyrt Ledere viser vei og setter målet Støtter gjennomføring, sikrer gevinstrealisering medarbeiderdrevet Medarbeidere som kan, vil, får lov til og ønsker Som blir coachet kontinuerlig forbedring En tilstand mer enn et mål Vår vanlige måte å jobbe på ikke som slagord verdikjeden En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid Det en kunde må betale for eller er villig til å betale for Det kunden trenger, når han trenger, i den mengde og form han ønsker det gjennom identifikasjon og fjerning av ikke-verdiskapende aktiviteter Gjennom kartlegginger og målinger finner vi verdikjede og sløsing Sløsing fjernes i prioritert rekkefølge for å skape mer verdi Fjerne det røde og gule for å gjøre mer av det grønne Lean er ikke en metode for nedbemanning Vi må bestemme oss for hvordan vi skal ta ut forbedringene Hva gjør -verktøy Hvor vi skal Det vi tror på Hvordan vi leder og styrer

10 SLØSING EKSEMPEL Sløsing av kundens tid Manglende forberedelser og avklaringer Ikke tilpasset informasjon (for enkelt, for komplisert) Ikke tilpassede kontrollsystemer Kompliserte grensesnitt Må registrere det samme flere steder Feilretting Gjøre egne feil som følge av andre feil rette disse Rette egne feil Venting og forsinkelser Kunder som avslutter kundeforholdet Sløsing med vann og/eller energi Ineffektive prosesser Vente på andre fag, service, ordre, varer, leverandører, avklaringer Datatrøbbel eller feil på maskiner, kjølere, kasser Må vinnes tilbake, energitap, irriterte kunder Taper konkurranse Bruksanvisninger på 15 språk Ventilasjonssystemer som ikke er rengjort eller kalibrert Lys som står på Rapporter som ikke blir lest, timelister ført flere ganger eller på flere systemer Bruke BIM, ikke endre arbeidsmåte Unødvendige timeverk Direkte tap Ressurser totalt Overproduksjon Produsere mer enn det som forbrukes eller er definert/bestilt Bruke mer ressurser enn kalkulert/beregnet Feil bruk av ressurser, også menneskelig potensiale Mangel på utnyttelse av medarbeidernes kompetanse, maskiner, utstyr, tid Ansette eller leie inn kompetanse som finnes Ubrukt materiell Forbruksmateriell som ikke brukes opp - blir gammelt, tar opp plass og binder kapital Leting Etter varer, verktøy, på harddisker, i arkiv, adresser Transport og forflytning Lager Effektive timeverk Utstyr Materialer Unødig lange eller kompliserte transportveier internt Unødig lagertransport Større lager enn nødvendig Arbeid som ligger på vent, som e- post, og saksdokument Nødvendig onde? Minimeres Optimal ressursforbruk(til kostpris)

11 Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Lean i prosjektering hva, hvor og hvorfor Lean Communications as

12 IMPLEMENTERING AV LEANKULTUR I EN NORSK BEDRIFT I BA- BRANSJEN VISER NOE AV POTENSIALENE SOM LIGGER DER Avdeling Prosjektstyring Administrasjon og prosjektering Produksjon Hva fant vi* Hva gjorde vi Realisert gevinst Mangelfulle overleveringer Mangelfull bruk av kalkyle/budsjett Mangelfull måling og rapportering Lite disiplin til krav Uklare roller og ansvarsområder Mangelfull bruk av kalkyle/budsjett for varer og timer Planer og underlag riktige og på rett tid (OTIF) = 0,56 Mangelfull bruk av kalkyle/budsjett for varer og timer Mangelfull planlegging Forstyrret flyt Feil målinger Mangel på konsekvent ledelse Kartlagt prosesser og overleveringer Definert forbedringsprosjekter for å få kultur og metodikk på plass Strukturerte opp møter med agenda, deltagere, aksjoner Laget ny prosjektgjennomføringsmodell stage/gate Innført ukentlige målinger mot milepæler Standardisert kompetanseheving i lukket sløyfe Revidert kontraktsmal - bruker muligheter og risiko Definert kunder og beskrevet "verdi" Innført målinger, finner fakta -funnet rotårsaker og satt inn tiltak Standardisert kompetanseheving i lukket sløyfe Innført visuell styring for kommunikasjon av resultater Standardisert kompetanseheving i lukket sløyfe Innført målinger, funnet fakta og rotårsaker, og satt inn tiltak Analysert avvik og funnet rotårsaker - tiltak Definert forbedringsprosjekter for å løse problemene, opparbeide kultur Innført enklere rapporter Innført strammere oppfølging Øk. res. øket med tilsv. 12% av oms. OTIF > 95% Skader redusert med 80% * Utvalgte funn i utvalgte avdelinger

13 HAUGESUND FENGSEL OPPGRADERING AV BRANNSIKRING MED SLOKKEANLEGG Tapte soningsdøgn -27% Bruker: Kriminalomsorgen (KO) Byggherre: Statsbygg Planlegging og kursing: Lean Communications AS Byggeleder: Petter Rasmussen AS Rørlegger: Storesund Rør Elektriker: Apply Bygg: Engelsen Maler: Embarland Antall timeverk -51% Byggetid -88%

14 PLANLEGGINGSDAGEN SAMLING TO HENSIKT Sette sammen planen Alle stiller forberedt - hjemmeleksene er gjort Samlingen varer hele dagen PROSESS Alle fag er representert Hvert fag har sin egen farge Alle har innsyn i hverandres hverdag det opparbeides eierskap til prosjektet, ikke til bedriften RESULTAT Laget produksjonslinjer og definerte varigheter pr sone Satt inn i plan Lage aksjonsliste før oppstart Definert målepunkter til visuell tavle

15 PLAN OVERFØRT TIL EXCEL

16

17 Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Lean i prosjektering hva, hvor og hvorfor Lean Communications as

18 INNENFOR PROSJEKTERING HAR VI ELLER HAR HATT - OPPDRAG FOR

19 VERDIKJEDEN Initiering og programfase Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Byggefase Reklamasjonsfasen Flere tusen aktører og dokumenter Byggherreorganisasjonen RI'er/konsulenter/arkitekter Entreprenørorganisasjonen, TE/HE, UE, UUE Leverandører i byggevareindustrien Bemanningsbyråer, transportører Overleveringer Filer, tegninger, spesifikasjoner Sjekklister, kontrollplaner, beregninger Ulike kontrakter, kontraktstyper og samarbeidsformer Preget av Lav lønnsomhet "Krangling" - revirhevding Kvalitetsfeil, byggefeil SHA- og HMS-slurv og - utfordringer Høy byggeaktivitet Mangel på arbeidskraft og konkurranse utenfra Skjerpede krav til energieffektivitet Universell utforming / brukskvalitet

20 Timeverk Ulike kontraktsformer Årsak Virkning Tek 10 Utenlandsk arbeidskraft Dårlig samarbeid Trang riggplass Presset marked Dårlig kalkyle Dårlige innkjøpsavtaler Endringer Dårlig kultur Dårlig utstyr Dårlige tegninger Sviktene kommunikasjon Uavklarte roller og ansvar Gjerrig byggherre Manglende helhetstenkning Feil bemanning Manglende planer Feil ledere Trang byggetid Språk Liten kompetanse Liten plantrohet Dårlig planlegging For sene innkjøp Prosjektering Dårlig beslutningsevne UE møter ikke kommunikasjon Dårlig resultat Sykefravær opp Dårlig kvalitet Dårlig HMS Dårlig beskrivelse Byggefeil

21 Planlegging Prosjektering Årsak Virkning Dårlig utstyr Trang riggplass Trang byggetid Liten plantrohet Manglende planer Timeverk For sene innkjøp Kompetanse Byggefeil Feil ledere Språk Reform 94 Utenlandsk arbeidskraft Dårlige innkjøpsavtaler Uavklarte roller og ansvar Presset marked Dårlig resultat Dårlig kvalitet Dårlig HMS Gjerrig byggherre Ulike kontraktsformer Strategi/salg Byggherre Dårlig beslutningsevne Ledelse

22 LAST PLANNER Ledelse gjennom involvering Gi eierskap til utførende Forventninger Krav Bruke kompetansen som er tilgjengelig Gjennomføre rutinearbeid Planlegging En metodikk som sikrer riktig utførelse Klar agenda Fast oppskrift Gir det beste utgangspunktet du kan få før produksjon Oppfølging Holder deg til plan God prosjektgjennomføring DET FINNES EN OPPSKRIFT PÅ INVOLVERENDE PLANLEGGING!

23 F(X)=0 Når vi skal løse de typiske problemene i et byggeprosjekt tenker vi på utfordringene som en ligning. Resultatet fra fiskebeinsdiagrammet gir oss de ukjente vi må ha kontroll på. Vi må kjenne alle de ukjente for å løse ligningen.

24 DE UKJENTE Planlegging Ledelse Beskrivelse Roller/Ansvar Milepeler Møteplan Faser Kommunikasjon Soner Styringssystem Aktiviteter Faghierarki/rekkefølge Produksjonslinjer Varigheter/ressurser

25 Uke Sone A 1 ETG B B C D 2 ETG A B B C D 3ETG A B B C D 4 ETG A B B C D Rekkefølge produksjon Produksjonslinje Varigheter A B C D 1 uke 2uker 1 uke 1 uke Planlegging

26 Uke Sone ETG A B B C D 2 ETG A B B C D 3ETG A B B C D 4 ETG A B B C D Rød strek viser kritisk linje for hver produksjonslinje Produksjonslinje Varigheter A B C D 1 uke 2uker 1 uke 1 uke

27 PLANEN ER LAGET, HVA NÅ? En god plan er også avhengig av god oppfølging. Detaljplaner/utkikksplaner 6 uker 3 uker 1 uke Forutsetninger for produksjon 7 stk Målinger, KPI er Planpålitelighet PPU Økonomi RUH Hindringsanalyse 5 hvorfor

28 3 UKERSPLAN 3-ukersplan Aktivitet Prosjekt: Bemanning Kran Ikke kran Hms Foregående Aktivitet Materialer Utstyr Tegninger Plass Tors Fre Holder vi planen? JA NEI Man Tir Uke nr Uke nr Uke nr Ons Tors Fre Man Tir Ons Tors Fre Man Tir Ons Tors Fre HD 2etg sone 3 Fugestøp 2 etg sone 1 og 2 Søyler og bjelker 1 etg sone 4 Hd Sone 4 x x x x x x x x x x x x x 1 x x x x x x x x x 2 x x x x 3 x x x x x x x

29 7 FORUTSETNINGER, KLARGJØRE FOR AKTIVITETEN Hms Foregående Aktivitet Materialer Utstyr Tegninger Plass x x x x x x x x x 1 x x Merknader Hva må gjøres? Frist Ansvarlig 1 Må bestille betongpumpe man Per 2 Entreprenør AS må rydde vekk forskalingsutstyr tirs Pål 3 Selene må til kontroll ons Espen 4 x x x x x 2 3 x x x x x

30 VEIEN TIL 100% LEAN CONSTRUCTION 100% Lean Visuell styring Hindringsanalyse FEIL Pukk-Tavle Takt-produksjon Bakoverplanlegging 7 Forutsetninger Utkikksplaner Morgenmøter A3 Samhandling BIM

31 SUKSESSFAKTORER VED INNFØRING AV LEAN FOKUS PÅ HELE VERDIKJEDEN Unngå at avdelinger sparer en time i egen avdeling som sum gir fire timers ekstra forbruk andre avdelinger MÅL, VISJON OG PLAN Beslutt hvor dere skal, legg en plan Gjennomfør planen Korriger ved behov DET HANDLER OM MENNESKER Ledere er rollemodeller Opplæring og praktisering Åpen og transparent kommunikasjon UTHOLDENHET Success is not final, failure is not fatal: It s the courage to continue that counts. Winston Churchill

32 Lean hva, hvor og hvorfor Erfaring med bruk av Lean i gjennomføring - planlegging og produksjon Lean i prosjektering hva, hvor og hvorfor Lean Communications as

33 LEAN COMMUNICATIONS AS ER ET RÅDGIVNINGSMILJØ SOM ER SPESIALISERT PÅ LEAN PROSESSER I NORSKE BEDRIFTER Stiftet gj.snitt alder: 44 år Privat og offentlig sektor Har jobbet mye i BA-industrien, mest i entreprenørleddet, men mer og mer med BH og byggevareleverandører Oms. 2013: ca MNOK 24

34 Jørn Tøien Lean Communications AS er et rådgivningsmiljø som er spesialisert på Lean prosesser i norske bedrifter. Selskapet har på få år utviklet seg til å bli et viktig kompetansemiljø, blant annet i byggenæringen, og teller i dag 17 ansatte. Selskapet er i vekst og henter fortløpende nye spesialister for å møte den stadig økende etterspørselen.

35 Norges største rendyrkede Leankonsulentselskap SUMMEOPPGAVE

36 PROSJEKTERINGSLEDELSE I PRAKSIS - VERKTØY OG ARBEIDSMETODIKK - LEAN/TRIMMET BYGGING Innledende spørsmål til diskusjon Hva er suksesskriteriene for å lykkes med lean? Hvilke hindringer må overvinnes? Hvilke indre og ytre kjennetegn er det på en organisasjon som har kommet langt i sitt leanarbeid? Hvordan kommer en raskest i gang med lean? Hva må en la være å gjøre når en setter i gang med lean? Hva er den beste måten å finne forbedringer på?

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010.

Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Forord Denne bacheloroppgaven er utarbeidet ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse, våren 2010. Ved å velge en bacheloroppgave med temaene BIM og Lean har vi valgt å sette oss

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS

Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Fredrik Roalsø Implementeringen av Lean Construction i det norske entreprenørselskapet Kruse Smith AS The implementation of Lean Construction in the Norwegian

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

STYRINGSSYSTEMETS PLASS I FORBEDRINGSARBEIDET

STYRINGSSYSTEMETS PLASS I FORBEDRINGSARBEIDET Norges største rendyrkede Lean-konsulentselskap STYRINGSSYSTEMETS PLASS I FORBEDRINGSARBEIDET Jørn Tøien 42 Korriger Kontroller Planlegg Utfør Styringssystemet Tid Er det forsvarlig forretningsdrift å

Detaljer

Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen

Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen Optimalisering og forbedring i vedlikeholdsavdelingen Innhold Virksomhetens behov for ledelsesverktøy og ledelsesprosesser Kort introduksjon til LEAN og Six Sigma Hvordan få gjennomført de de riktige omstillingene

Detaljer

Lean verdiskapende samspill

Lean verdiskapende samspill Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen... 3 1. Kundeverdi... 5 2. Prosess med minimal sløsing...

Detaljer

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy.

LEAN. Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. LEAN Hvordan effektivisere poliklinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten ved hjelp av LEAN verktøy. Fordypningsoppgave gruppe 5, kull 7 våren 2009 Bernt Melby, Helse Nord-Trøndelag HF Tor Nygård, Helse

Detaljer

Skråstreksplanlegging vs Gantt-planlegging for koordinering av flyten i byggverdikjeder

Skråstreksplanlegging vs Gantt-planlegging for koordinering av flyten i byggverdikjeder Skråstreksplanlegging vs Gantt-planlegging for koordinering av flyten i byggverdikjeder Av Eivind Eikeland Masteroppgave i Industriell økonomi og informasjonsledelse Fakultet for teknologi og realfag Universitetet

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING!

sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! sluttrapport bygg ned barrierene! fokuser på SAMHANDLING! Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.no www.norconsult.no

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium

Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Forbedret samhandling i BA prosessen Litteraturstudium Grete Tvedt og Josefin Persson Begrens Skade Delrapport nr. 6.1 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norwegian Public Roads Adgian

Detaljer

LEAN PÅ VEI INN I TRONDHEIM

LEAN PÅ VEI INN I TRONDHEIM LEAN PÅ VEI INN I TRONDHEIM Har du først fått fanden opp i båten, må du ro han til land Av Hilde Merete Tradin og Britt Inger Ileby Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København for graden Master

Detaljer

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet.

I. Forord -FORORD- Jeg ønsker til slutt å takke min veileder førsteamanuensis Leif Daniel Houck for god hjelp underveis i arbeidet. BIM-PROSJEKTERING - de ulike aktørenes oppfatning om effektiv gjennomføring. BIM-DESIGN - the various participants and their perception of efficient execution. June Carlsen Institutt for matematiske realfag

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen

Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen Én samlet it-løsning for oljeserviceindustrien Bygd opp rundt kjernefunksjonalitet som er viktig for en travel bedrift i oljeservicenæringen EG www.egnorge.no Bedriftseieren/direktøren Hvilke kunder og

Detaljer

"Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014

Lean & green - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 "Lean & green" - erfaringer fra forbedringsarbeid ved UNN HF. Merete Postmyr, Pasientforløpskoordinator. 27. November 2014 Lean er: En overordnet filosofi for organisering og samhandling av arbeidsoppgaver

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer