God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore."

Transkript

1 KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf :33 on site Nr. 14 Mars årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s Employee Survey Your opinion counts! Participate! Mitarbeiterbefragung Ihre Meinung zählt! Nehmen Sie teil! Encuesta de empleados Tu opinion cuenta! Participa! 2/4/ /4/ /4/ /4/2012 Pesquisa de empregados A sua opinião é importante! Participe! Enquête auprès des employés Votre opinion compte! Participez! ISO offshore s ISO onshore s God påske! Badanie Opinii Pracownikőw 1

2 God påske! Bård Bjørshol, Administrerende direktør Hei alle sammen! Nå begynner bjerka å grønnes. Samtidig registrerer vi at aktivitetsnivået i vår industri er i ferd med å bygge seg opp til nye høyder. Med andre ord en svært spennende tid vi går i møte! I tillegg til flere planlagte nybygg, ser det ut for at alle operatører har behov for omfattende oppgraderinger og tilleggskapasiteter på sine eksisterende anlegg, både til havs og på land, samt at flere av operatørene planlegger å gå ut med forespørsler tilknyttet tradisjonelt vedlikehold og modifikasjoner som inkluderer våre fagområder. KAEFER ENERGY er godt skodd for fremtiden på flere vis. Først og fremst gjennom mange flinke og engasjerte medarbeidere. Dernest gjennom de investeringer vi gjør, både i utstyr, videreutvikling av vårt personell, og i nye systemer og prosesser. Dette i sum bidrar til at vi på en fremtidsrettet og sikker måte yter en kostnadseffektiv service til våre kunder og gir den kvalitet som er forventet. Vårt nye verksted i Verdal for overflatebehandling ved påføring av tynnfilmbelegg (ofte benevnt som Xylan eller PTFE), er nå i full drift. Vi valgte å utsette den offisielle åpningen av anlegget til 22. mars, da vår bransje opplevde en alvorlig fallulykke i Verdal i samme tidsrom. Vi forstår av tilbakemeldinger fra de direkte berørte firma, at det etter forholdene går bra med alle de tre involverte personene. Sist år oppnådde vi totalt sett for bedriften et sykefravær på 4,3 %. Dette er å anse som meget bra for vår bransje, og er et signal om at ansatte i KAEFER ENERGY har det bra. Allikevel søker bedriften å oppnå enda bedre resultater for inneværende år. Et av tiltakene for å oppnå dette, er å rette ytterligere fokus på trivsel. Vi er sikre på at god trivsel på flere måter bidrar positivt, både med hensyn til den enkeltes helse, arbeidsmiljøet, sikkerhet knyttet til våre aktiviteter, effektivitet osv. Min forventning er at hver enkelt i KAEFER ENERGY skal tenke gjennom hvordan du best kan være en støtte og hjelp for din kollega, og at du gjør ditt ytterste for at dine kollegaer skal få mange gode opplevelser. KAEFER vil i år gjennomføre en verdensomspennende medarbeiderundersøkelse, som starter den andre april og avsluttes den tjuende april (se egen artikkel inne i magasinet). Det er av svært stor betydning for KAEFER ENERGY at alle deltar, og jeg oppfordrer sterkt hver enkelt av dere til så snart som mulig å sette av de få minuttene som kreves for besvarelsen. Vennligst prioriter dette, det kan utgjøre en forskjell! Vi har dessverre opplevd tre medisinske behandlinger dette nye året. Dette har riktignok vært mindre alvorlige hendelser (to rusk på øyet og en vrikket fot), men statistisk sett så er disse å anse som trusler for at vi snart vil oppleve mer alvorlige hendelser hvis vi ikke er tilstrekkelig konsentrert og fokusert. Jeg oppfordrer alle til å tenke igjennom mulige farer knyttet til sine arbeidsoperasjoner og de til enhver tid gjeldende forhold, og følge de respektive stegene som omhandles i A-standard (se egen artikkel). Som sagt ovenfor, så er vi godt skodd for fremtiden, og vi skal vinne nye kontrakter fremover. Det krever selvfølgelig at vi: gjennomfører pågående prosjekter på en helhetlig, sikker og kvalitetsmessig god måte, er konkurransedyktige med hensyn til effektivitet og kost, og gjennomfører tillitsvekkende og godt salgsarbeid Husk: godt samarbeid med våre kunder er viktig, både for effektivitet, trivsel, og sikkerhet. På den måten vil de løpende prosjektene med stor sannsynlighet føye seg inn i rekken av vellykkede kontrakter fra KAEFER ENERGY. Med slik prosjektgjennomføring trygger vi våre arbeidsplasser, gir mulighet for nye, og vi kan fortsatt si KAEFER ENERGY fortsatt i utvikling! Snart er det påske, og jeg håper dere alle får noen fine fridager sammen med familie og venner. En spesiell takk til alle dere som er på jobb for oss i påskehøytiden. God påske! Beste hilsen Bård 2 3

3 KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf :33 Din mening vår forbedring 2 /4/ /4/2012 Employee Survey Your opinion counts! Participate! I april går startskuddet for medarbeiderundersøkelse i regi av KAEFER-konsernet. Dette er den første globale undersøkelsen i sitt slag i selskapets historie. Formålet med denne undersøkelsen er å få din mening om arbeidsmiljøet i KAEFER. Vi setter pris på din mening. Det vil hjelpe oss å forstå både sterke sider og områder for forbedring i KAEFER. Vi ønsker en bedrift som våre ansatte trives i og er stolt av. Vi trenger ansatte som medvirker positivt til å oppnå dette målet. Årets medarbeiderundersøkelse finner sted i perioden april. I hele denne perioden vil dere kunne gi tilbakemelding. Undersøkelsen handler om hvordan du opplever det å jobbe i KAEFER ENERGY. Den inneholder spørsmål/utsagn om arbeid, samarbeid, arbeidstakermedvirkning og forholdet til nærmeste overordnet. Alle svarene blir behandlet av et eksternt konsulentbyrå, og vil selvsagt bli behandlet anonymt. Vi vil bruke tilbakemeldingene for å gjøre endringer der det er nødvendig for å sikre at KAEFER ENERGY er et flott sted å arbeide. Når resultatene fra undersøkelsen foreligger vil vi fokusere på det som er bra, og områder som kan bli bedre. Ledelse og klubb- og tillitsvalgte vil jobbe sammen om forbedringstiltak. Både resultatene av undersøkelsen og forbedringstiltakene vil bli presentert senere i år. Alle som er registrert hos oss med e-postadresse, vil få tilgang til undersøkelsen via denne og kan gi tilbakemelding online. De som ikke er registrert med e-postadresse, vil få tilsendt en papirutgave. KAEFER ENERGY AS gjennomførte en tilsvarende 4 5 Mitarbeiterbefragung medarbeiderundersøkelse i Deltakelsen på denne undersøkelsen var dessverre veldig lav. For å kunne iverksette de rette tiltakene, er det viktig med høy deltakelse. Vi oppfordrer derfor ALLE våre ansatte til å delta i årets medarbeiderundersøkelse. LYKKE TIL! Trond Østenstad Ved å delta i denne undersøkelsen er vi med å påvirke hvordan vår egen arbeidsdag vil bli i fremtiden. Jeg oppfordrer samtlige ansatte til å delta! Hilsen Atle Dahl, Klubbleder Bedriftsklubben KAEFER ENERGY Hei alle ansatte! Kommende arbeidsmiljøkartlegging gir deg en unik mulighet til å påvirke morgendagen. Undersøkelsen er dokumentert nøytral, ved at et europeisk byrå gjennomfører denne på vegne av KAEFER Tyskland. Skal vi ha muligheter til å påvirke morgendagen på en måte som vi mener er riktig, er det tvingende nødvendig å benytte denne unike muligheten. Oppfordrer dere derfor på det sterkeste til å delta, og påvirke vår morgendag. Hilsen Rolf Magne Pedersen KAEFER ENERGY AS, HVO/HeadSafety Delegate

4 HMSK Per Steinkopf, direktør HMSK Kjære kolleger, Når vi nærmer oss påske er vi vant med at det lysner og blir varmere. Noe lignende kan sies om HMSK-arbeidet vårt. Det er lyst, med fortsatt god varmgang. Vi har tilegnet oss mye læring det siste året gjennom et stort fokus på oss som selskap og hva vi har eller ikke har fått til. Det gjelder spesielt innenfor helse og arbeidsmiljø. Denne lærdommen vil vi bruke aktivt gjennom å jobbe mye med kartlegginger og utbedringer av arbeidsmiljøet. Samtidig vil vi ytterligere forbedre samarbeidet mellom bedriften, vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten og ikke minst tilsvarende parter hos kundene. KAEFER ENERGY er også i ferd med å øke kompetansen og kapasiteten ved å knytte til seg en egen arbeidsmiljøspesialist/yrkeshygieniker. Etiske retningslinjer Med økende bruk av sosiale medier som for eksempel Facebook, er det behov for å være bevisst på at man påvirker både i og utenfor arbeidstiden. Derfor er de etiske retningslinjene som alle plikter å etterleve, oppdatert. Disse finnes på Extranet under HMSK. ikaefer Det jobbes godt med modelleringen i det nye prosessorienterte styringssystemet ikaefer. Systemet vil komme på lufta i sommer. Før dette vil interaktive kurs gjøres tilgjengelig, presentasjoner vil være under gjennomføring og foldere utgitt og til slutt brukernavn og passord være utdelt. A-standard For de som måtte tenke tanken at A-standard blir enda en formalitet å innføre, kan jeg berolige dere. A-standard er i virkeligheten bare gjennomført sunn fornuft tatt i bruk hver gang vi skal utføre et arbeid. Det krever i utgangspunktet ikke dokumentasjon. Tenk alltid på at du alltid skal: Forstå oppgaven Identifisere kravene Styre risikoen Gjennomføre oppgaven og til slutt evaluere resultatet. På denne måten blir vi alltid bedre! Prosjektgrupper KAEFER ENERGY deltar nå aktivt i Støyprosjektet i regi av OLF. Vi er aktive i 3 delprosjekter, der det allerede er avholdt flere møter. Formålet er å bedre arbeidsmiljøvilkårene til den enkelte som i dag omgås støyende og vibrerende utstyr. Muligheten for å virkelig få til noe som endrer hverdagen anses som stor, da vi har med oss hele bransjen og kundene i drøftingene. Vernekonferanser Neste vernekonferanse går av stabelen i Bergen rett over påske, 12. og 13. april. Flesteparten av deltakerne kommer fra verneapparatet. Agendaen vil blant annet bestå av: verneombudenes bruk av dataverktøy, standardisert verneutstyr, HMS-status, -mål og -virkemidler, drøfting av verneombudets oppgaver, og vernetjenestens videre samhandlinger med bedriften. Videre vil vi gå gjennom bedriftens HMSK-program for Arbeidsmiljøutvalget Vi har allerede avholdt vårt første AMU i Har ble det blant annet gitt tilbakemeldinger om innspill til mål og etikk gitt under forrige AMU. Referat ligger tigjengelig for alle på Extranet som vanlig. Arbeidet i verneutstyrsforum fortsetter med stadig standardisering av det beste mulige verneutstyret på markedet. Oppdatert verneutstyrshåndbok ligger på Extranet. Extranet 663 personer har besøkt Extranet-sidene våre i siste 5-måneders periode. Hver person hadde i samme periode vært inne 72 ganger i snitt. Vi har grunn til å være fornøyd med dette, men oppfordrer allikevel til å bruke Extranet, da det ligger mye god informasjon der. HMS-resultater Jeg vil bemerke at selskapet pr. 1. januar i år har begynt å rapportere HMSK-statistikken rullerende, det vil si at ved hver måneds slutt benyttes data for siste 12 måneder i beregningene. Dette er helt normalt i bransjen, og gjør at man ikke får unødvendig store utslag fra måned til måned. Vi har fortsatt en vei å gå for å unngå småskader. Av skadene vi hadde i 2011 var de fordelt nokså likt mellom fagområdene i forhold til fordelingen av arbeidsstyrken. Figuren nedenfor forteller at den største andelen av skadene skjer under forflytning. Sprøytemaling og annet overflate Stillasbygging Forflytning UHT/HT Med dette vil jeg ønske alle en riktig lys og fin påske! Pass på at dere kommer hele tilbake på jobb, vi trenger dere alle sammen! Måtte den beste vinne! Team Prosjektstøtte ISO rammeavtale offshore arrangerer konkurranse i timeføring mellom installasjonene offshore, og vil nå premiere innsatsen månedlig. Under ISO-kontrakten med Statoil utføres det mer enn en halv million offshoretimer i året. Det er formennene på hver enkelt installasjon som i første linje fører alle disse timene. Når timelistene er sendt i land, overtar vi i ISOkontraktens Prosjektstøtte-team. Hvem er Prosjektstøtte-teamet? Prosjektstøtte for Statfjordinstallasjonene består av Terese E. Harris og Kathrine Fagerland ved Stavangerkontoret. For Troll-installasjonene er det Marlén Hillestad i Bergen som holder orden. Ida-Marie Olsen i Trondheim håndterer timene for Kristin, Åsgard A og Åsgard B. Viktig at timene føres riktig Det er veldig mange som er avhengige av at vi registrerer timene riktig! For at våre medarbeidere offshore skal få rett lønn, må timene føres riktig i ICORE. Etter noe prøving og feiling, har vi funnet en måte å gjøre dette på som ser ut til å fungere godt. Det er nå svært lite feil på lønnsutbetalingene, og det er vi veldig glade for. I tillegg til at timene skal føres i ICORE, skal de registreres i kundens SAP. På den måten kan kunden vite hvilket arbeid KAEFER ENERGY har utført, og dermed hva kunden skal betale for. Det er også viktig for vår egen planlegging at timene som til enhver tid ligger i SAP er korrekte; ellers blir vår fremdriftsrapportering unøyaktig. Forbedringspotensial Vi i Prosjektstøtte gjør vårt ytterste for å fange opp feil og unøyaktigheter i timelistene vi mottar fra installasjonene offshore. Vi ser at mange er veldig flinke til å føre riktig. Vi ser likevel også at vi har et forbedringspotensial. Jo mer som er skrevet korrekt inn på timelistene offshore, desto mindre detektivarbeid og korrigering behøves i ettertid. Dette er viktig ikke minst for å opprettholde vår kundes tillit til KAEFER ENERGYs timeregistrering. I tillegg til at listene må være riktige, er det viktig at vi får timelistene inn tidlig nok. Konkurransen Mange har fått med seg at det har pågått en konkurranse mellom installasjonene, hvor beste installasjon får skryt, heder og ære. KAEFER ENERGY vil nå videreføre denne konkurransen, med oppdaterte konkurranseregler og månedlig premiering. Uten helt å røpe hva premien er, kan vi tipse om at premien kan bli mye verdt med litt FLAX! Premien vil bli sendt installasjonens prosjektleder på land, som videreformidler premien på en rettferdig måte. Lykke til! KONKURRANSEREGLER Det vil bli beregnet en feilprosent per installasjon Installasjonen med lavest feilprosent vinner Feilprosenten beregnes på grunnlag av antallet feil sammenholdt med antallet personer fra KAEFER ENERGY på installasjonen i den aktuelle perioden Alle feil telles én gang, med disse unntakene: Følgefeil (flere feil med samme feilkilde) teller kun én gang Forsinkelser i forsendelse av timelister teller som to feil listene skal være mottatt på isocontrolling senest kl. 10 Konkurranseperioden løper fra og med fredag til og med torsdag Premiering skjer månedlig, siste fredag i måneden. Tidligere premierte perioder holdes utenfor, slik at man starter med blanke ark for hver periode. Photo: Øyvind Hagen / Statoil 6 7

5 Trivsel i høysetet Å få tannhjulene til å virke sammen Thorbjørn Jensen er leder for Ressurs og Kompetanse samt forretningsområdet Fabrikasjon og Produkt. Han har gjennom fellesmøter, og i ledelsens gjennomgang i januar satt trivsel på agendaen. Hvorfor mener du dette er så viktig? La meg først understreke at vi har høy trivsel i KAEFER ENERGY. Det er nok hovedgrunnen til at vi har så mange som har vært ansatt lenge i bedriften. Samtidig er vi i stadig vekst, og for å sikre at alle ansatte og innleide blir ivaretatt, må vi fokusere på dette. Alle må bidra Det er særdeles viktig at vi alle bidrar til å ta vare på hverandre, viser omtanke for hverandre, og stiller opp dersom noen skulle være i ferd med å falle utenfor. I alle ledd er det viktig å få respons på synspunkter, og at den enkelte har mulighet til å påvirke. Håpet er at alle vil bidra til å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø. Thorbjørn påpeker at det er helt avgjørende at alle bidrar, da alle har et felles ansvar for et godt arbeidsmiljø og egen trivsel. Vi i KAEFER ENERGY må som andre aktører i ISO-bransjen stadig tilpasse oss nye krav og mer kompliserte kontrakter. Dette gjør at den enkelte også må utvikle seg, øke sin forståelse, og mestre mer. Det er vår oppgave som arbeidsgiver å legge til rette for at dette kan skje, samtidig må den ansatte også ha endringsvilje. Sterk økning av ansatte Vi har også hatt en sterk økning av nye ansatte de siste par årene, og det er viktig at alle disse også tilegner seg vår kultur, samtidig som vi også kan lære noe fra dem. Dette ser for øvrig veldig bra ut. Vi har fått inn mange dyktige folk som virkelig bidrar positivt, både med sin væremåte og sin kompetanse. Thorbjørn presiserer at hele ledelsen vil foreta flere ledelsesbesøk på alle lokasjoner for å sikre tett kontakt og dialog med de ansatte. Egne mål: Som leder har jeg satt mine egne mål for at jeg skal kunne bidra aktivt, hvor ett av disse er at jeg oftere skal besøke prosjektene for å kjenne på temperaturen. Stikkord vil alltid være; direkte kommunikasjon med den enkelte, være en god lytter, forsikre meg om at den enkelte føler mestring av sine tildelte arbeidsoppgaver. Like viktig er det at enkeltpersoner som ønsker å utvikle seg, ser at dette både er mulig og ønskelig fra bedriften sin side. Kan du gi et eksempel på hva du mener med egenutvikling? La meg ta meg selv. Jeg startet som stillasbygger tilbake i 1990 og er i dag en del av lederteamet i KAEFER ENERGY. Dette har kun vært mulig fordi noen har sett meg, og gitt meg sjansen til å ta fatt på større oppgaver. Jeg tror vi har flere talenter i våre rekker, vår oppgave er å oppdage dem. Deres oppgave er å synliggjøre sitt talent gjennom å prestere godt i sin jobb. Bry deg! Jeg vil også utfordre hver enkelt: Gi ditt bidrag for å ivareta det gode arbeidsmiljøet vi har, vær hjelpsom overfor dine kollegaer. Bry deg! Min avsluttende oppfordring blir nå å be om at alle ansatte deltar aktivt i KAEFER Groups trivselsundersøkelse. Denne gir deg som ansatt en unik mulighet til å bli hørt når vi staker ut kursen videre. Mestring er trivsel! Trond Magne Susort, Prosjektleder Kvalitetsprosjektet Arbeidet med ikaefer nærmer seg en lanseringsdato. De ulike avdelingene jobber nå med å ferdigstille mest mulig av prosessene innenfor sine områder, før vi skal gå i gang med å finslipe prosessene slik at systemet henger sammen. Milepælene nærmer seg, og prosessene skal være ferdig modellert med krav og beste praksis til 13. april, før vi har én måned på kvalitetssjekk av grensesnitt og finpuss. Tiden går fort, og det er ikke alltid like lett å prioritere blant de daglige oppgavene. Det er ingen hemmelighet at mange har gjort en god innsats og ligger godt an, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, både på avdelingene og mellom dem. Mange har trodd at de var så å si ferdige, men har etter innspill fra andre avdelinger oppdaget at det fortsatt gjenstår en del finpussing. Det har i den siste tiden vært en kraftig økning i antall modellører som er med på å bygge opp systemet, og flere og flere blir direkte involvert i arbeidet. Dette er helt nødvendig for at vi skal bli ferdig i tide, og for at kvaliteten skal bli tilfredsstillende. Frem mot lanseringsdato vil hovedfokuset være å finslipe alle tannhjulene slik at de passer sammen. Arbeidet med å kvalitetssikre grensesnitt mellom fagområder kan bli omfattende dersom en til nå kun har fokusert på sine egne aktiviteter, og først nå begynner å se på sammenhenger mellom prosessene. De fleste avdelinger er involvert i andre prosesser enn sine egne, og har ofte krav eller metoder som må reflekteres i flere prosesser. De prosessansvarlige vil oppleve at dynamikken i bedriften blir visualisert på en helt ny måte i et prosessorientert styringssystem. Det er nå tannhjulene begynner å virke sammen, vi ser sammenhengene og helheten i det vi jobber med. For min egen del er det veldig gøy å se hvordan implementeringen av ikaefer håndteres, ettersom jeg i fjor vår skrev min masteroppgave på akkurat dette temaet med KAEFER ENERGY som case. Jeg har stor tro på at ikaefer vil bli et godt verktøy i KAEFER ENERGYs videre vekst og posisjonering i bransjen, og jeg vet at mulighetene i systemet er mye større enn det vi til nå har utforsket. 8 9

6 A-standard implementering i KAEFER ENERGY Trinn i A-standard Handlingsmønster i A-standard 1. Aktivitet Samtale om og få felles forståelse av oppgaven og sluttresultatet Samtale om og få felles forståelse for risiko og farer med aktiviteten 2. Krav Hente fram krav i styringssystemet. Definere krav når det mangler Drøfte/repetere/få felles forståelse for krav og intensjonen med kravet 3. Metode Hente metode i styringssystemet. Utarbeide metode når den mangler Drøfte og få felles forståelse for metode som skal brukes 4. Lagets vurdering Vurdere om metode ivaretar risiko med aktiviteten, krav og effektivitet Legge til om metode ikke ivaretar risiko og krav Kurs i A-Standard Stavanger 5. Utføre Gjennomføre aktiviteten iht metode og lagets vurdering Se etter endringer, stopper og vurderer risikoen av endringen Hva er A-standard? A-standard handlingsmønster beskriver hvordan vi forbereder oss til jobben, planlegger, utfører og evaluerer våre arbeidsoppgaver når vi er på det beste. Hvordan oppnår vi A-standard? Ved å identifisere og forstå hva som er den aktuelle aktivitet, de tilhørende krav, tilpasset metode og en refleksjon omkring den gjennomførte jobben, med den hensikt å stadig bli bedre. Hva er hensikten med etterlevelse av A-standard? Å gjennomføre sikre, pålitelige, effektive og konkurransedyktige operasjoner hver gang. KAEFER ENERGY har valgt å innføre Statoil sitt A-standard handlingsmønster i hele sin organisasjon. Dette kommer som en følge av de store rammekontraktene vi har på ISO onshore og ISO offshore, men enda viktigere, som en kjensgjerning av at dette handlingsmønsteret faktisk har noe for seg. For å hjelpe til med å forstå hva A- standard er, vil jeg derfor å vise hvordan jeg har valgt å tilnærme meg A-standard og implementeringen av denne ved vårt Bergenskontor. Ved implementering av A-standard handlingsmønster må man huske at folk har forskjellig bakgrunn og derfor også forskjellig tilnærming til A-standard handlingsmønsteret. Uansett om man sitter ved et kontor eller jobber ute i felten, så skal man kunne finne knagger i A-standard handlingsmønsteret å henge sine erfaringer på. Det som er viktig for å oppnå rett utførelse hver gang, er at A-standard som handlingsmønster er forankret i hele vår organisasjon, både hos direktører, funksjonærer og operatører. For å lykkes med A-standard implementering er det viktig å ufarliggjøre hele prosessen: Vise at dette er noe vi som oftest gjør i vårt daglige arbeid allerede Påpeke at det er et fast handlingsmønster, ikke enda et administrativt pålegg som skal dokumenteres og arkiveres Dele opp A-standard-modellen i mindre og forståelige deler som tilslutt knyttes sammen til den A-standard-modellen vi er blitt kjent med fra Statoil. I tabellen til høyre er det satt opp de seks trinnene som er angitt som A-standard, samt to typiske handlinger for hvert trinn. Denne kan man gjerne henge opp 6. Læring og forbedring Kurs i A-Standard Bergen i nærheten av der man jobber og bruke som en huskelapp. Ved hjelp av trinnene i A-standard handlingsmønsteret, og en vurdering av punktene nedenfor, vil man være godt hjulpet når man skal utføre en aktivitet: Ønsket sluttresultat Risiko/hindring Muligheter Krav og metode Risikovurdering og risikohåndtering Drøfte felles læring, operasjonelt og av å arbeide iht. A-standard Når aktuelt, sende forbedringsforslag til krav og metode Kurs i A-Standard Stavanger Som et eksempel kan det nevnes at da vi i Bergen skulle flytte til nye lokaler, så gjennomførte hele organisasjonen her en A-standard gjennomgang på flytteprosessen. Det ble blant annet definert ønsket sluttresultat, identifisert hva som var de største risikoene og hvem som var ansvarlig for å følge opp de enkelte aktivitetene ifm. flyttingen. Flyttingen til nye lokaler gikk smertefritt (datasystemer, arkiver og lignende var operative første arbeidsdag etter flytting), og de få utfordringene som oppstod underveis, var allerede identifisert og ble håndtert på beste måte. Får man A-standard handlingsmønster inn i ryggmargen, så vil man få en kultur i hele organisasjonen, noe som vil bidra til å redusere variasjoner og øke presisjonen i det arbeidet som skal utføres og det er dette A-standard handler om! Jørn Bjørdal, prosjektleder Troll B og C 10 11

7 ISO Offshore Jens Tolås, Direktør for ISO offshore Redaksjonen kontaktet vår nye direktør for ISO offshore for å få litt informasjon om dagens bilde og status. Jens Tolås forteller ivrig at hans arbeidsoppgaver som leder for foretningsområdet ISO offshore, består i overordnet ledelse, som skal bidra til sikker og lønnsom drift av forretningsområdet. Forretningsområdet ISO offshore har ansvar for utførelse av alle ISO-oppdrag/ -prosjekter offshore i KAEFER ENERGY. Rammekontrakten med Statoil på feltene Statfjord, Troll, Kristin og Åsgard, totalt 9 plattformer, utgjør den største delen av porteføljen i forretningsområdet. Det kan være travle dager i ISO Offshore, men helse, miljø og sikkerhet går foran alt og håndteres på en god måte, og det leveres god kvalitet. Utfordringer er det mange av, koordinering mellom landorganisasjon og offshore, og ikke minst må vi gjøre en innsats i alle ledd for å forbedre produktiviteten vår. Vi ser en positiv utvikling her, og den skal vi jobbe videre med. ISO offshore skilt ut som eget forretningsområde ISO offshore ble skilt ut som eget forretningsområde i KAEFER ENERGY ved årsskiftet. Dette blant annet fordi at vi ønsket å styrke forretningsområdene innenfor ISO, samt sikre høy fokus på ledelse på ISO-kontrakten onshore og offshore. I Rammeavtalen med Statoil, som er vår største kunde innenfor ISOoppdrag, utfører vi for tiden ISO V&M- prosjekter på Statfjord, Troll, Åsgard og Kristin. Totalt sysselsetter vi omtrent 500 personer offshore. Krevende prosjekter Prosjektene våre er krevende, og det arbeides mye, målrettet og godt i organisasjonen for å løse oppgavene på best mulig måte, både for våre kunder og oss selv. Det er etablert et godt samarbeid med våre kunder, noe som er viktig både for effektivitet, trivsel, helse, miljø og sikkerhet. A-Standard Det er stort fokus på HMS i organisasjonen og implementering av A-standard på Statoil-kontrakten går i henhold til plan. Her må vi trekke frem offshoreinstallasjonene våre, som har gjort en fremragende innsats med innføring av A-standard. Ledersamling Den 8. og 9. mars ble det avholdt ledersamling i forretningsområdet ISO offshore, samlingen fant sted i Sokndal ved Sogndalsstrand Kulturhotell. Her deltok alle fra foretningsområdets lederteam, temaet for samlingen var status i Statoil-kontrakten så langt og veien videre. Fokusområder fremover vil være å fortsette det gode HMS-arbeidet, samtidig med at vi sammen med våre dyktige medarbeidere leverer et godt sluttprodukt til våre kunder. Trives i KAEFER ENERGY Siden jeg er forholdsvis nyansatt har jeg lyst til å benytte anledningen til å nevne at jeg trives veldig godt. Jeg har blitt kjent med mange dyktige og kjekke medarbeidere, og jeg som leder for ISO offshore, er meget godt fornøyd med utviklingen i prosjektene. Spesielt må jeg få trekke frem den gode mottakelsen jeg fikk da jeg ble ansatt, noe som har vedvart siden. Fritidsinteresser Redaksjonen benytter anledningen til å spørre Jens om han har noen spesielle Fritidsinteresser og det besvares med; fritiden min går til stell av hus og hage, samt oppfølging av tre tenåringer med skole og fritidsaktiviteter. Ellers er nok min største lidenskap hytta i Farsund, den brukes flittig både sommer og vinter. Der går det i fisking og vannsport-aktiviteter. God påske til dere alle Jeg vil gjerne også benytte anledningen til å ønske alle ansatte med familie en riktig god påske fra ISO offshore. Ledersamling, ISO offshore. Godt arbeidsmiljø på Statfjord B I fellesskap prøver vi å skape eit godt miljø. Det kan vere utfordrande i ein oppstartfase på nye kontrakter. Fleire av oss kjenner ikkje kvarandre frå tidligare, plattforma er også ukjent for ein del av personellet, så alt dette krev naturlig nok ei viss modningstid. Etterkvart som ting går seg til, aukar også sosiale aktiviteter utanom arbeidstid. Utan å dra forhasta slutninger, kan det likevel virke som enkelte har meir overskot enn andre. Etter 12 timar skift, der alle utan tvil gjev alt i kampen om framdrift, KPI og hastejobbar og som i ein del høve omrokkerer heile planen vår. På det sosiale plan ser vi alt frå turneringer av ymse slag til direkte knokkelkamper, som med eit fint ord vert kalla innebandy. Denne ballaktiviteten krev mot, styrke, rå brutal kraft, og deltakarane må ha ei smertegrense som dei fleste av oss knapt torer å drøyme om. Er det urnordmannen som kjem att Troll A Rhoar Skjøndal, Prosjektleder Troll A På Troll A er vi endelig igang med ISOfagene, vi startet opp med stillas og har siden den gang mobilisert overflate- og isoleringspersonell. her? Ved å studere vedlagt bilde datert , der KAEFER ENERGY og Statfjord B stiller med nummer to og tre frå høgre, ser vi lett at dette er for folk med kondisjon, overskot, innsatsvilje og eit ufatteleg mot. Ved nærmare gransking, kan det likevel sjå ut som ein av deltakarane har passert smertegrensa med altfor mange prosent. Vi har ikkje fått hjelp av sykepleier for å vurdere, eventuelt kvalitetssikre dette, lesarane må gjere seg opp si eiga meining. Foreløpig har vi en relativt rolig oppstart i en overgangsperiode der det samtidig er demobilisering av LQ-prosjektet som har pågått noen år. Litt utfordrende har det selvsagt vært, men denne perioden går nå mot slutten. Vi har kommet bra i gang med Årsprogrammet for overflatevedlikehold og omfanget på dette er ca timer for overflate og stillas. Dette har i skrivende stund pågått i vel 3 uker og vi har så langt oppnådd bra fremdrift. Kvar morgon etter ein slik aktivitet er det svært spanande å studere alt frå ganglaget til deltakarene, til å sjå etter blåmerker og kloremerker på den delen av huda som ikkje er tildekka. Heldigvis stiller alle framleis på jobb, litt ruskete i både hår og skinn, armer og bein heng framleis på cirka rett plass. Søren Kristian Hauge Vi har også noe assistanseoppdrag for Drift, Reinertsen og Aibel. Forhåpentligvis vil dette gi oss flere oppdrag etter hvert som vi blir alene som ISO-leverandør om bord på plattformen. Hittil har vi holdt HMS-målsettingen vår og ikke hatt noen alvorlige hendelser eller uhell av noe slag. Våre øvrige fokusområder er å få på plass grunnbemanningen og varige fasiliteter for lagring av utstyr, maling og materiell

8 ISO offshore forts. EM i isolering Jørn Bjørdal, prosjektleder Troll B og C Troll B & C TROLL B: På Troll B har vi hatt en ganske jevn bemanning på ca. 15 personer med noen små justeringer opp og ned etter hva som er planlagt av aktiviteter. På overflate jobber vi primært med årsprogrammet for 2012, samt noe assistanse og vedlikeholdsarbeid som måtte dukke opp. Vi satser på at med god planlegging og større fokus på metodikk, skal vi klare årets program med en bedre produktivitet enn fjoråret, og vi ser allerede at det er en god forbedring så langt. Pålagte begrensninger i vårt foretrukne valg av forbehandlingsmetode er en utfordring som vi jobber med å få løst på en så hensiktsmessig måte som mulig, så vi er optimistiske. Isolatørene våre har så langt jobbet primært med assistansejobber for Statoil, men det er planlagt oppstart av et KUI-prosjekt i slutten av mars. Dette vil gå over flere år, hvor vi vil bytte ut store deler av isolasjonen på Troll B. På stillas er det full aktivitet med assistanse til egne jobber som malingsprogram, samt assistanse til Statoil og til dels Reinertsen. Stillasbyggerne har et høyt arbeidspress med mye arbeid som kommer inn utenom plan, men vi har fokus på å jobbe trygt og sikkert, og god innsats fra hele gjengen bidrar til at vi leverer godt på stillas. På Troll B skal det være en ministans i mars, samt en større revisjonstans i september. Carl Christian Knudtzen er revisjonstanskoordinator og vi er godt i gang med planlegging av RS en. RS, inkludert forkant- og etterkantaktiviteter utgjør ca timer arbeid på stillas, isolering og overflate. Blant annet skal vi helmale en fakkeldunk innvendig. Dette er en veldig kritisk jobb, da plattformen ikke kan startes opp igjen før dette arbeidet er utført. TROLL C: På Troll C har vi en bemanning på ca. 15 personer. Vi justerer opp og ned med et par personer, avhengig av aktivitetene om bord, men i det store og hele har vi hatt en jevn og god bemanning så langt i år. Vi jobber med å ferdigstille den siste biten av fjorårets malingsprogram, samt at vi har startet opp noen pakker på malingsprogrammet for Vi holder også på med en ganske stor malingsjobb i en heissjakt. Vi har forbedret produktiviteten mye siden i fjor, men vi har fortsatt noen utfordringer på grunn av begrensninger i vår foretrukne forbehandlingsmetode. På isolasjon jobber vi med assistanse til Statoil og Reinertsen, samt at vi jobber for fullt på et prosjekt med å skifte ut gamle brannjakker med KAEFER ENERGY sine brannkasser. Dette er et prosjekt som har pågått siden januar 2011 og vil fortsette i lang tid fremover. Arbeidet utføres på norm og takket være god jobb fra isolatører og isolasjonsformenn, er dette et prosjekt som går veldig bra. Stillasgjengen jobber med å betjene alle stillasbehov både for KAEFER ENERGY sine egne prosjekter som malingsprogrammet og brannkasseprosjektet, assistanse til både Statoil og Reinertsen, samt eventuelle andre leverandører som måtte dukke opp på plattformen med et stillasbehov. For tiden har vi veldig mye arbeid for Reinertsen, blant annet på et prosjekt med utskiftning av linjegassdetektorer. Det er på stillas vi har de største utfordringene, med mye assistansejobber som dukker opp utenom plan, men topp innsats og stor stå-påvilje fra alle stillasbyggerne gjør at vi kommer oss gjennom dagene både sikkert og med godt resultat. Stillasformann Markus Olsson ble intervjuet i forbindelse med en ledelsesinspeksjon av Statoil, og tilbakemeldingen fra Statoil er at de er veldig godt fornøyd med måten KAEFER ENERGY utfører sitt stillasarbeid ute på Troll C trygt, effektivt, med god tilkomst og iht. A-standard. GODT JOBBET AV HELE GJENGEN! Fremover kommer det noen store isolasjonsjobber hvor vi skal overflatebehandle og skifte brannisolasjon på et par tanker. Dette arbeidet er beregnet til i underkant av timer. Vi skal også begynne på et KUI-program, men det er ennå usikkert når dette vil starte. Foruten dette er det RS2012 som har det største fokus på installasjonen. Selve RS en skal utføres i september, men planleggingen er godt i gang og Sindre Marøy som er revisjonsstanskoordinator for KAEFER ENERGY på Troll C, har vært ute på plattformen og gått opp det som skal utføres av primært forkant- og etterkantaktiviteter på stillas og isolering februar ble EM i isolering avholdt i Berlin. Den internasjonale organisasjonen for isoleringsbedrifter, FESI, er arrangør. Det er kun lærlinger som kan delta og i høst hadde vi NM som ble avholdt i Stavanger, hvor Daniel Gussiås (KAEFER ENERGY) gikk av med seieren. Dette resulterte i at han kvalifiserte seg og gikk videre til EM i Berlin. Tevlingen går over to dager. Første dag isoleres det med forskjellige typer isolering som skal bedømmes. Andre dag skal deler av rør-jiggen mantles med aluminiumskapsel. Hvert land stilte med kandidat, coach og et medlem til juryen. Marius Helgevold var med som coach og Birger Susort var med som jury. Nivået var varierende. Kun plass ble premiert og oppnevnt. Konkurransen er en opplevelse for alle som er med, og er med å vise faget utad på en fin måte. Selve arenaen var midt i en svær byggmesse, Bautec, og isolering ble satt på agendaen hos mange som var innom. Intervju med Daniel Gussiås etter EM: Hvilke tanker har du hatt om det å være lærling? Tror fagarbeidere og alt annet personell har samme mål uansett tittel, og det er å gjøre en god jobb. Hva tenkte du da du som nyansatt lærling besøkte EM i isolering i Stavanger 2010 like etter at du ble ansatt, og Birger Susort sa til dere lærlinger at om ett år skal dere delta i NM og om to år i EM? Når det dreier seg om en konkurranse så vil vel alle vinne, jeg tenkte nok ikke så mye, men satte meg heller et mål. Hvordan har du forberedt deg til EM? Har vel forberedt meg hele læretiden om man ser sånn på det, men jeg tilbrakte den siste tiden før EM på Tjeldbergodden med oppslag og finpuss. F.v.: FESI President: Peter Hoedemaker (også konserndirektør, KAEFER), Tyskland, isolatørlærling Daniel Gussiås, KAEFER ENERGY, Vice President FESI, Marita Bjorklund (Sverige), Coach Marius Helgevold, KAEFER ENERGY og jurymedlem Birger Susort, KAEFER ENERGY. Hva tenkte du da du kom til Berlin og så oppgaven? Rørbukken hadde mange utfordringer, så jeg startet å se etter løsninger da jeg så oppgaven, for å danne meg et bilde av hvordan jeg ville løse den. Hvordan la du opp taktikken første dagen på isoleringen og andre dagen på kapslingen? Både for kapslingen og isolasjonen så startet jeg i den enden jeg mente ville gi best resultat, og jobbet meg videre derifra. Hva har coachen din, Marius Helgevold, betydd for deg under oppholdet? En hel del vil jeg si, det er alltid bedre å diskutere løsninger med noen. Hva har overrasket deg mest i konkurransen? Det som overrasket var vel buksebendet, og at det ikke fantes en lockformer der, overrasket meg kanskje mer at de ikke hadde hørt om en lockformer eller visste hva det var. Hva var din beste opplevelse under oppholdet? Det er bort imot umulig å si at noe var best, for hele opplevelsen var bra. Men det å se all gleden blant så mange mennesker rundt arrangementet var stort, hadde ikke trodd at isolasjon kunne tiltrekke seg så mange og skape samme glede som fotball. Fikk du noe kontakt med de andre deltakerne under oppholdet? Mye gikk på tysk, så det gjorde det litt vanskelig, men snakket med de deltakerne som snakket engelsk, og det var vel 3 stykker. Har du tips til nye lærlinger i KAEFER med tanke på NM og EM? Det er ingen spesielle tips til NM eller EM, for man må bare bli så god som mulig frem til konkurransen. Selve konkurransen gjenspeiler på mange måter bare hvor mye man har fått med seg i tiden som lærling. Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gjort det på ny om 6 måneder? Skulle nok gjort meg tryggere og raskere på de utfordringene som fantes på bukken. Hva skal du fokusere på resten av læretiden din? Jeg vil ta alle tilbakemeldinger til meg, og gjøre mitt beste for å videreutvikle meg som isolatør. Hva liker du best ved isolatørfaget? Det som er det beste med faget er at ingen dager er helt like, og at det alltid venter en utfordring. Noe å tilføye i tillegg til det du har svart på i intervjuet? Vil takke alle som har hjulpet meg på veien, og en spesiell takk til de på Tjeldbergodden

9 Åsgard A lugardelingsprosjekt Balder LQ upgrade garderober Sissel Djuvik, Prosjektleder Vi har nå startet opp andre del av lugardelingsprosjektet om bord på Åsgard A. KAEFER ENERGY har ansvaret for arkitektdisiplinen i dette prosjektet med Aker Solutions MMO som kunde. Prosjektets arbeidsomfang tar for seg typisk lugardeling av 2 eksisterende lugarer til 3 nye lugarer. Lugardelingene gjennomføres på dekk 8, 9 og 11. Lugarkapasiteten om bord på Åsgard A vil etter gjennomført prosjekt være øket med totalt 16 nye lugarer, noe brukerne i Statoil ser frem til. Prosjektering startet i september Selve gjennomføringen offshore startet i slutten på desember 2011 og har vært delt i 2 faser, L053 (del 1) og L059 (del 2). Vi har nå ferdigstilt L053 og er godt i gang med gjennomføringen av L059. Prosjektet er planlagt å være gjennomført offshore innen utgangen av juni KAEFER ENERGY er tildelt oppdrag fra Aker Solutions MMO som utførende arkitektdisiplin i forbindelse med ombygging av garderober om bord på Balder. Dette oppdraget baseres på gjennomførte studier for garderober og bysse der KAEFER ENERGY har medvirket. Prosjektering for ombygging av garderober startet i desember Offshore oppstart er i midten av mars Oppdraget går ut på å rive og bygge opp ny dame- og herregarderobe med tilhørende dusjområde. Det skal i byggefasen opprettes en midlertidig garderobe. Det skal benyttes Brokk 50 meislemaskin (robot) til å fjerne gulvmasser med i utførelsen. Dette er et tiltak som gjøres med fokus på å ikke utsette utførende operatører for vibrasjoner. ExxonMobil er sluttkunde i dette prosjektet. Gjennomføring av prosjektet så langt har vært vellykket, med godt samarbeid med Aker Solutions. Alle som er involvert, har stort fokus på å overholde planlagt fremdrift for oppstart og en sikker gjennomføring offshore. Takk til alle som står på i prosjektet. KAEFER ENERGY har spesiell fokus på å TA TID (Esso tema, samt arbeide etter KAEFER ENERGY sin A-standard) ved utførelse av viktige oppgaver. En liten hilsen fra en fornøyd gjeng på Gjøa-plattformen Gjennomføring av prosjektet så langt har vært svært vellykket. Alle som er involvert, har hatt stor fokus på å overholde planlagt fremdrift. Dette blir lagt merke til av både kunde og sluttkunden, Statoil, som er svært fornøyd med KAEFER ENERGYs innsats i dette prosjektet. En stor takk til alle som har stått på og fortsatt har fokus på å gjennomføre nok et vellykket gjennomført prosjekt fra KAEFER ENERGY. En spesiell takk til alle dere som har stått på offshore i et til tider ekstremt ruskevær. Redaksjonen mottok denne hilsenen fra Gjøa-gjengen: Her er det et veldig godt arbeidsmiljø, ikke bare med våre nærmeste kollegaer, men også på hele plattformen. Vi er heldige som får jobbe på en sånn arbeidsplass, vi jobber som et team, og stiller opp for hverandre og samarbeider med de ulike prosjektene. Vi i KAEFER ENERGY er meget fornøyd med velferds- og fritidsaktivitetene. Blant annet sølvklubben og gode treningsmuligheter med flinke body-pump- og spinninginstruktører! Hilsen fra gjengen på Gjøa 16 17

10 På svai med Kai Han er ekte Egersunder, får høre at han ligner på Steffen Iversen og er kløpper på fløtesaus. Møt vår nye finansdirektør, Kai Preben Sæveland (36). Dette er jo en drømmejobb, sier Sæveland til On-Site. Han slår ut armene og peker rundt seg. Ikke bare får jeg jobbe med tall, men jeg har jo også så flotte kolleger! Det var knyttet store forventninger til mannen som overtok økonomi- og finansavdelingen etter mangeårig kyndig ledelse av Anna Mari K. Priesner. Manglende stiletthæler til tross; Sæveland har funnet seg godt til rette i sjefsstolen. Det er klart man kan få følelsen av å hoppe etter Wirkola, ler Sæveland. Han legger imidlertid fort til at folk har hoppet godt på ski også etter Wirkolas tid. Ulike mennesker tilfører ulike verdier og kunnskaper, påpeker han. Min fremste styrke i jobbsammenheng er at jeg er like glad i folk som jeg er i tall. Og så har jeg tatt til meg et uttrykk som jeg lærte i min sommerjobb som saltgutt i Egersunds saltindustri at en krone er en krone, også for meg. Det var riktignok en av Egersunds rikeste menn som sa dette, men jeg mener det er viktig for enhver bedrift. Sæveland fremstår som utpreget utadvendt og sosial, og stemmer godt med beskrivelsene som On-Sites utsendte har snappet opp i KAEFER ENERGYs korridorer og kafeteria. Enkelte har kanskje merket seg at jeg har en tendens til å le relativt høyt, flirer finansdirektøren. Men vi skal ha det trivelig på jobben, vi tilbringer jo så mye tid her! Kai P. Sæveland, vår nye finansdirektør. Mange timer med nesen i Excel-ark blir det nok på Sæveland, men han forsikrer oss om at han har tid til familie og fritidsinteresser også. Akkurat nå blir det vel kanskje mest familieliv og mindre tid til fritidsinteresser, innrømmer han. Bak finansverdenens uniform (blåskjorten med de broderte initialene) er nemlig Sæveland far til Vetle (4), og dermed en av svært få barnehagefedre i KAEFER ENERGYs øverste ledelse. De har også sønnen Kasper, som går i 2. klasse på barneskolen. Sæveland er gift med Veslemøy, senior HR-rådgiver i Halliburton. Veslemøy er opprinnelig fra en bondegård på Karmøy, en gård som for tiden pryder melkekartongene for Ekstra Lett i Rogaland, takket være sine leveranser av førsteklasses melk. Nå er imidlertid både bondegården på Karmøy og saltindustrien i Egersund forlatt til fordel for Sola utenfor Stavanger. Selv om det kan være travelt både i KAEFER ENERGY og i Halliburton, synes Veslemøy og jeg at vi har funnet en god balanse mellom jobb og familieliv. Jeg har litt tid til kompiser også. Nevnte jeg forresten at jeg har tittelen Vokteren av Varberg 2011, spør han. Han ser ut til å glede seg til å utdype. Vokteren av Varberg er ifølge innehaveren en høyt hengende vandrepokal i hans guttegjeng fra Egersund. For å vinne denne må man beseire kompisene i både fysiske konkurranser og tøffe øvelser av mental karakter. Men tross seier, det viktigste er innsatsen. Min første sjef, på saltlageret til O. H. Bøe & Sønner AS, var leder og læremester av den gode gamle sorten. Hans misjon var at vi måtte STÅ PÅ! I tillegg hadde han en del andre kjepphester som jeg har tatt til meg. Man skal aldri ha hendene i lomma, man må ha det rent og pent på arbeidsplassen og ikke minst man skal være stolt av jobben sin. Som leder for en avdeling med stort overtall av kvinner, er det forresten sjelden behov for å minne medarbeiderne på å ta hendene ut av lomma. Sæveland ler høyt. Før han kom til KAEFER ENERGY var Sæveland finansdirektør i i-tec, et brønnteknologiselskap med rundt førti ansatte. Hos i-tec var det to damer blant de førti, mens fordelingen i KAEFER ENERGYs økonomi- og finansavdeling er tilnærmet speilvendt. På spørsmål om hva han så langt har satt mest pris på i KAEFER ENERGY, kommer svaret likevel nølende. Det er jo så mye som er kjekt her i KAEFER ENERGY. En ting jeg tidlig merket meg, var det gode arbeidsmiljøet. Besøk av Petroleumstilsynet KAEFER ENERGY fikk besøk av Petroleumstilsynet 6. mars, hvor de hadde møte med vår ledelse, samt representant fra HVO og de tillitsvalgte. Formålet med møtet var: Ptils oppfølging av KAEFER ENERGY og erfaring med bransjen i 2011 Bransjeutfordringer inkludert hendelser Ptils hovedprioriteringer 2012 Mange i bedriften har vært her lenge, og det er sterk lagfølelse. Selv om jeg er ny, tok det ikke lang tid før jeg følte at jeg er en del av dette laget. Sæveland er også imponert over personellet offshore. Kort tid etter at jeg begynte i firmaet, hørte jeg et foredrag av en av Statoils offshoreansatte. Hun la vekt på at KAEFER ENERGYs offshorepersonell har grundig forståelse for sikkerhet og risiko, og nevnte videre KAEFER-personellets utrettelige vilje til å få det til. Dette er verdier som er viktige også for oss innen økonomi og finans. Min ambisjon er at vi i hele KAEFER ENERGY ikke bare innen Økonomi og Finans skal videreutvikle personellets økonomikompetanse. Dette setter oss i stand til å ta de riktige beslutningene. Og så var det dette med å trives underveis, selvfølgelig. Møtet var meget interessant og lærerikt for begge parter, og vi var enige om å Kai Preben Sæveland Aktuell: Ny finansdirektør i KAEFER ENERGY AS Utdannelse: Statsautorisert revisor Erfaring: Revisor i Arthur Andersen/Ernst & Young, konsernkontroller i Roxar ASA Familie: Gift, to barn Beste egenskap: Mitt gode humør Verste egenskap: At nevnte humør forutsetter stabilt blodsukker... Hva provoserer deg? Late folk Leser: KAEFER ENERGYs forretningsplan Hvem beundrer du? Min kone En ting folk ikke ville trodd om deg? At jeg har bommet på et avgjørende straffespark i Sørlandscup (1988) fortsette utveksling av erfaring og ideer i tiden fremover

11 Christer Langland Iris Margarita Høie Vidar Nordskag Jone Andersen Jone Raastad Kjellsen Fabrikasjon & Produkt Thorbjørn Jensen, Direktør Fabrikasjon & Produkt Leif Tore Fredriksen 20 i Rogaland. I tillegg gjennomfører vi egne singledisiplin-prosjekter offshore og onshore, innenfor hvert enkelt ISO-fag. Undertegnede har nå ledet forretningsenheten Fabrikasjon & Produkt i overkant av et år, og vi er i skrivende stund inne i en veldig travel periode. I Verdal har vi to overflatehaller. En som utfører tradisjonell industrimaling i henhold til NORSOK-standard, samt en ny fabrikk for påføring av tynnfilmbelegg/xylan (på folkemunne kalt teflon). Gode tilbakemeldinger på kvalitet Felles for våre tre lokasjoner er at vi utfører arbeid for både interne og eksterne kunder. Spesielt gjelder dette i Stavanger hvor vi produserer mantling og brannbokser til alle KAEFER ENERGYprosjekt, samt at vi produserer et stort volum til eksterne kunder. Jone Kjellsen som er verksmester, forteller at vi får veldig gode tilbakemeldinger på kvalitet, samt det at vi klarer å snu oss raskt, på både store og små hasteoppdrag. Topp moderne prefabrikasjonsverksted I Stavanger har vi vårt topp moderne prefabrikasjonsverksted for brannbokser og all type mantling, samtidig har vi et godt innslag i det lokale industrimarkedet Lokalmarkedet Lokalmarkedet i Stavanger og omegn består hovedsakelig av isoleringsoppdrag. Det største prosjektet pågår ved Tine Meieriet Sør på Nærbø. Jone Andersen Mojgan Babalou som er prosjektleder, kan fortelle at vi skal være ferdig til sommeren, og at vi da vil ha isolert over meter rør på dette prosjektet. vi samarbeidet med Reinertsen gjennom mange år, og har en veldig god dialog. Høy aktivitet i Verdal I Verdal leder Roger Nordskag også høy aktivitet om dagen. Vi har en pågående rammeavtale med Kværner Piping Technology, og samarbeidet med dem fungerer utmerket. I tillegg utfører vi mange store oppdrag for Kværner Verdal, og vi ser for oss en høy aktivitet hele dette året. Vi er nå i den heldige situasjonen at vi går to skift, og må vurdere å sette opp en temporær hall for å ta unna ordremassen. Vidar Nordskag og gjengen i Orkanger tar også unna en del arbeid for Verdal. Offisiell åpning av PTFE-anlegg Vårt nye PTFE-anlegg i Verdal åpner i disse dager. Her kan vi utføre alle typer PTFE-behandling, hvor den vanligste er Xylan. Spesielt med tanke på det fremtidige subsea-markedet har vi store forventninger til at dette skal være en god investering. Med Norges mest moderne anlegg, bygget for å behandle større enheter enn noe annet sted, løfter dette KAEFER ENERGY opp i en helt ny divisjon innenfor overflatebehandling. Christer Langland er ansvarlig for driften, og har stått for mesteparten av planleggingen av anlegget. Vi merker allerede stor interesse fra både nye og eksisterende kunder. I Orkanger ser det for øvrig også ut til å bli stabilt mye å gjøre dette året. Her har Singledisiplinprosjekt Innenfor singledisiplinprosjekt styrer Leif Trond Magne Susort Roger Nordskag Tore Fredriksen, Jone Andersen, Birger Susort og Trond Magne Susort flere prosjekter. Dette kan være prosjekter med både lav og høy bemanning, samt kort og lang varighet. De pågår både på land og offshore. Vi har blant annet vært med på et slep av en COSL-rigg fra Kina til Norge, bemannet med våre stillasbyggere. Vi ser også flere av disse oppdragene fremover, signalene er at vi skal delta på et nytt slep som starter senere i vår. Vi er også i ferd med å levere stillaspersonell til AKER Egersund. De har mye arbeid som skal gjennomføres fremover, og vi har mange som trives i Egersund, og ønsker seg tilbake dit. Aker Egersund er en viktig kunde for oss, og vi ser virkelig frem til igjen å samarbeide med dem. Som tidligere informert skal også deler av virksomheten til KAEFER Construction integreres i KAEFER ENERGY i år. Dette dreier seg hovedsakelig om teknisk isolering på bygg over hele landet. I tillegg til mange nye operatører, vil vi få over to nye avdelingsledere, Ketil Arnesen og Rifet Boaric, samt Robert Magnes som vil jobbe med Salg & Marked. Undertegnede vil sammen med Birger Susort jobbe tett for å få integrert de nye på en skikkelig måte, samtidig som nye kunder blir godt ivaretatt. Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, og vil samtidig ønske alle nyansatte hjertelig velkommen til KAEFER ENERGY. Vi har mange spennende oppgaver å ta fatt på, og samarbeid på tvers av avdelingene er viktig å videreutvikle for å få full uttelling. Keep up the good work! God påske! Birger Susort 21

12 Veteranene i KAEFER ENERGY Oppstart baderomsutskifting på Statfjord C Unn Schouw, Prosjektleder Innredningsavdelingen starter i midten av mars arbeidet med å skifte ut alle de 153 baderommene på Statfjord C. I den forbindelse skal vi også fjerne alt fuktskadet golv i lugarer og korridorer og legge nytt golv. Dette er en del av en større oppgradering av boligkvarteret på SFC, og vi er i dette prosjektet underleverandører til Aibel, som utfører det øvrige arbeidsomfanget som inngår i oppgraderingen. Totalt timeestimat for offshorearbeidet er timer. Arbeidet er planlagt å skulle pågå i ca. 1 ½ år, med en kontinuerlig bemanning på 7 personer fra innredning. For de som er så heldige å bli satt på dette prosjektet, betyr det dermed at de får en forutsigbar arbeidssituasjon i forholdsvis lang tid, noe som ikke er en selvfølge blant vårt personell. De viktigste utfordringene i prosjektet er at omfanget av fuktskadet golv ikke er fastlagt, samt at det er lagt opp til en stram plan for installasjon og overlevering av de 23 områdene/ korridorene. Det er et interessant prosjekt, og vi gleder oss til å ta fatt. Stein og Tor Egil er gamle klassekamerater fra yrkesskolen som ble gjenforent i KAEFER. Stein og Tor Egil har vært ansatt henholdsvis siden 1980 og 1997, så de kan trygt kalles veteraner i KAEFER ENERGY. Stein forteller at han startet sin karriere i Kaefer Isolering (nå KAEFER ENERGY) som isolatør, hvor han jobbet blant annet på Ekofisk. Hovedkontoret lå den gang i Moss, der KAEFER fikk sin første kontrakt på isolering av gasstankere. Stein jobber i dag som ingeniør på avdelingskontoret i Bergen med fokus rettet mot ISO-kontraktene. Stavanger avdelingen bestod den gang av noen få personer med Reidar Eiane i spissen. Tor Egil begynte i KAEFER ENERGY i 1997 og jobber i dag som tilbudsleder fra avdelingskontoret i Bergen. Tor Egil har sin erfaring fra Teknisk Isolering, hvor han har gått gradene fra å være isolatør til formann og deretter Supervisor, kostkontroller, prosjektleder, og også der arbeidet han med tilbud. Den erfaringen tok han med seg over til KAEFER ENERGY i Stein og Tor Egil nevner spesielt fusjonen med IKM Visman og IKM Stillas. Fusjonen førte jo til at vi fikk en flying start som ISO-leverandør da vi dro i land kontrakten på Snøhvit-prosjektet i Hammerfest. Når de sitter her og mimrer, skyter Stein inn at han husker godt den første PC-en han fikk i fanget av sin leder i Se her, ta med deg denne hjem og lær deg programvaren, var beskjeden. Han flirer når han tenker på at det ikke var installert noen programvare i PC-en. Siden den gang har jo utviklingen eksplodert, og alt nødvendig utstyr er lett tilgjengelig. Når redaksjonen spør om de kan trekke frem kanskje den største utviklingen i KAEFER ENERGY, svarer begge i munnen på hverandre at HMS, og krav til dokumentasjon, er det som er mest fremtredende. Begge nevner at det også er mye mer formelt i forhold til tidlig i nittiårene, for mens vi den gang kunne gjøre avtaler muntlig over telefonen, så er det i dag meget strenge og store krav til som nevnt dokumentasjon. De synes begge at KAEFER ENERGY har gjort noen riktige trekk med at egen Engineeringsavdeling er blitt opprettet, med per i dag en stab på nærmere 100 personer. Vi er med dette godt rustet til enhver forespørsel som måtte komme fra enhver kunde, både i inn- og utland. I tillegg til egen Engineeringsavdeling, mener begge at oppgradering av prefabverkstedet med moderne og funksjonelle maskiner og utstyr har vært viktig. Vi kan det meste og gjør det meste! Om vi trives? Ja, vi hadde nok ikke vært her så lenge hvis vi ikke gjorde det. Kompetanseutvikling har vært sentralt og mulighetene for egen kompetanseheving har alltid vært mulig i KAEFER ENERGY. Vi må også få skyte inn at etablering av flotte og moderne kontorlokaler var et stort løft og veldig positivt, med tanke på miljøet og motivasjon for alle oss i Bergen. Er du i Bergen-området, ta gjerne en tur innom. Vi sitter jo midt i smørøyet, sentralt med bare et par minutter fra Flesland. Vi ønsker begge våre veteraner lykke til videre. Sleipner A Hilton/X-files KAEFER ENERGYs innredningsavdeling er godt i gang med ombygging av 2 områder på Sleipner A-plattformen, kalt X-files (tidligere dokumentsenter) og Hilton (driftoperatørenes lokaler). Det er her snakk om en total renovering og ombygging, det vil si at stort sett alt rives ut og hele områdene bygges om. X-files skal bli nye prosjektlokaler, og disse blir ferdigstilt først. Så skal driftsoperatørene flytte midlertidig til X-files mens vi bygger om Hilton, og deretter skal de flytte tilbake hit. Det sier seg selv at brukerne er veldig opptatt av at det ikke blir noen forsinkelser i ferdigstillingen av arbeidet. Dette er et multidisiplint EPCIC-prosjekt som involverer alle disipliner; arkitekt, HVAC, rør, elektro, instrument og telecom. MC/commissioning/overlevering skal gjøres i Statoils system Procosys, og vi skal også gjennomføre selve commissioningen ikke bare assistere Statoil slik vi pleier. Dette medfører at vi benytter prosjektingeniørene for de forskjellige disiplinene som feltingeniører offshore i periodene hvor dette foregår. Aleksander H. Lund monterer telekontakter. Jarle Christensen skal hjem etter fjorten dager på Sleipner A. Arbeidet offshore er planlagt gjennomført i løpet av perioden januar juni 2012, med 7 8 personer. Takket være et team av dyktige og motiverte personer både på Erik Døskeland monterer glassdør. Kjetil Vesterøy og Nils Rune Knudsen studerer jobbpakker. land og i havet, er prosjektet i skrivende stund på plan, og vi ligger godt an til å overlevere X-files til planlagt tidspunkt! 22 23

13 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehan dling (tynnfilm) Kampanje støy og vibrasjon 22. mars arrangerte KAEFER ENERGY offisiell åpning av vårt nye PTFE-anlegg i Verdal. Bortimot 40 kunder og samarbeidspartnere var til stede under åpningen. Selve åpningen av anlegget gikk for seg i den nye hallen, og ordføreren i Verdal, Bjørn Iversen, sørget for at det ble en flott åpning, med en god tale og tilhørende klipping av snor. I talen sa ordføreren at KAEFER ENERGY og det nye anlegget bidrar til utvikling av industrien, ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt, og ikke minst at det vil sikre eksisterende og nye arbeidsplasser. Ordføreren la også vekt på den historiske utviklingen for vår avdeling i Verdal. Videre holdt administrerende direktør i KAEFER ENERGY, Bård Bjørshol, sin åpningstale hvor han la vekt på selskapets tradisjon for langsiktighet og nytenkning, og utsikter for videre utvikling og vekst i en spennende bransje og region. Alle gjester fikk en omfattende visningsrunde på anlegget med påfølgende tapas inne i administrasjonsbygget. Kunder og samarbeidspartnere hadde bare lovord å si om det nye anlegget. Litt om selve anlegget Det nye anlegget er lokalisert ved siden av selskapets eksisterende hall for tradisjonell overflatebehandling, primært rettet mot olje- og gassindustrien. Med det nye anlegget tilbyr KAEFER ENERGY unike og komplementære tjenester innen overflatebehandling. Dette nye tilskuddet i KAEFER ENERGY sitt tjenesteregister er bygd for å møte fremtidige krav og forventninger til HMS, da hele prosessen ikke representerer noen form for utslipp av gasser eller væsker til jord eller luft. Videre vil anlegget kunne behandle mye større komponenter (2,5m*2,5m*8,0m) Omvisning i hallen. enn det som tidligere var mulig i Norge. Her vil alt av deler, rør og utstyr til alle typer subsea løsninger kunne bli belagt med et tynnfilmbelegg med lang levetid og svært høy bestandighet mot kjemikalier, samt høye og lave temperaturer. KAEFER ENERGYS satsing betyr at selskapet tar overflateavdelingen til et nytt nivå, både teknisk og kompetansemessig. Behovet for slike belegg vil øke i årene som kommer, etter hvert som omfanget av undervannsutbygginger skyter fart. Det nye anlegget i Verdal har vært i produksjon fra november 2011, og er nå i full drift. Bestandig belegg, allsidig bruk Innen offshoreindustrien er tynnfilmbelegg oftest omtalt som Xylan- eller molybdenbelegg. Xylan er en type PTFE. For noen er dette også kjent som Teflon. Stoffet har lang levetid, samt egenskaper som lav friksjon og bestandighet mot korrosjon, syrer og baser, alkoholer, ketoner, bensin og olje. Påføring av tynnfilmbelegg er en omfattende prosess. Oftest blåserenses objektene etter en grundig vask, før emnene påføres sinkfosfat ved dypping. Etter herding/tørking, påføres tynnfilmbelegget (coating) med påfølgende herding. Et ferdig herdet PTFE-belegg tåler temperaturer og bevarer sine egenskaper opp til 260 C og ned til 200 C. Vanlige bruksområder for PTFE er som friksjonsbelegg, korrosjonsbeskyttelse og/eller som anti-gro-belegg på deler som skal brukes under vann. Det brukes også innvendig i tanker og rør, som smøremiddel og friksjonsbelegg der metallflater er i kontakt, på flenser og bolter. Det brukes ofte av høyteknologisk industri, til motorer og generatorer osv. Anlegg med stor kapasitet For KAEFER ENERGY representerer tynnfilmsatsningen en betydelig investering. Anlegget er lokalisert ved siden av vår eksisterende hall for overflatebehandling. Basert på det vil vi kunne levere komplett overflatebehandling med alle typer coating og isolasjon. Anlegget gjør det mulig Ordfører klipper snor. Gjestene koste seg med mat og drikke. Omvisning i hallen. Bård Bjørshol holder åpningstalen. å arbeide med enkeltemner opp til 8x2,5x2,5 meter størrelse, og med vekt opp til 8 tonn. Herdeovnen har en kapasitet for temperaturer opp til 250 grader C. Anlegget for øvrig inneholder lakkboks, vaskekammer, sinkfosfatbad, et eget rom for kjemisk rengjøring pickling/beising (størrelse 6x9x9m), og lokale for blåserensing. Som for KAEFER ENERGYs virksomhet for øvrig, er HMS et prioritert område. All forbrukt væske ved anlegget blir samlet opp i tank, renset i inndamper og brukt på nytt i prosessen. Anlegget vil ha null utslipp og resirkulering av avfallsprodukter. 80 prosent av det samlede energibehovet knyttet til produksjonen, vil komme fra fjernvarmeanlegg. Anlegget er utformet og utstyrt med tanke på minimal manuell håndtering, noe som bidrar til enklere og mer ergonomisk behandling av emner og dermed mindre belastning for den enkelte operatør. Hendene våre er noe av det viktigste vi har. Med dem kan vi kommunisere, gripe, føle Kjenn... varme, mykhet, puls, bevegelse Denne fantastiske sansen ligger i dine hender! Et stort tap å miste og blant våre viktigste redskaper. Likevel skades mange av vibrerende verktøy hvert år. Blodkar, nerver, muskler og ledd påvirkes over tid. Mange mister evnen til å føle for resten av livet. I tillegg sliter man med smerter, nedsatt kraft og bevegelse. Siden skadene skjer gradvis, er det vanskelig å vurdere når verktøyet må hvile litt. Så hvordan finne den rette balansen? Du trenger ikke pugge alle lover, forskrifter og utredninger, men det viktigste må du vite. Tiltak skal alltid vurderes for å redusere vibrasjonen. Bruk alltid vibrasjonsdempende hansker. Vurder alternative arbeidsmetoder og ikke bruk mer kraft enn nødvendig. Ikke la vibrerende utstyr begrense livet ditt... Verktøyet i vår bedrift har lavest mulig vibrasjon og alt er merket med et fargekodesystem. Fargekode grønn: Til sammen mer enn 5 timer pr. dag Fargekode gul: Til sammen inntil 3 5 timer pr. dag med tiltak Fargekode rød: (bør unngås) Til sammen inntil 3 timer pr. dag med tiltak Hørselen vår er noe av det viktigste vi har. Med den kan vi oppfatte, lytte, nyte Hør... ditt barns stemme, musikken, fuglene, havet En fantastisk egenskap! Hørselen er en av dine viktigste sanser. Tenk deg et liv uten å kunne lytte Over 600 mennesker får støyskader hvert år bare i petroleumsindustrien. Skadene lar seg ikke reparere. Støyskader er den mest utbredte yrkesskaden i Norge. I tillegg til nedsatt hørsel får mange øresus (tinnitus), noe som reduserer livskvaliteten radikalt. Skadene skjer gradvis og grensene er vanskelig å vurdere. Risikoen kan imidlertid begrenses ved hjelp av kunnskap. Bruk alltid hørselvern i områder med lydtrykk over 80 desibel. I områder med lydtrykk over 95 desibel skal du bruke dobbelt hørselvern hvis du må være der i mer enn 10 minutter. Tiltak skal alltid vurderes for å redusere støyen. I tillegg til personlig verneutstyr, kan du begrense egenprodusert støy ved å velge mer støysvakt utstyr. Du kan også vurdere alternativ arbeidsmetode, isolere støykilden eller velge en bedre arbeidsrotasjon. Ikke la støyen begrense livet ditt... Maksimal oppholdstid: dba 6 timer pr. dag dba 2 timer pr. dag dba 0,5 timer pr. dag må du vite

14 ISO onshore Christine Barts vår spenstige stillaslærling Redaksjonen besøkte Christine Barts på Mongstad hvor hun var i full sving med stillasarbeid. Christine har vært ansatt hos oss i vel ett år som stillaslærling, og uttrykker at hun stortrives med dette. Før vi rekker å spørre om hun trives, så forteller en meget engasjert Christine at hun gleder seg hver eneste dag til å komme på jobb. Når vi spør henne om hvorfor hun valgte stillasfaget, så forteller hun at valget var enkelt for henne. Det å kunne bruke kroppen til fysisk arbeid, og kunne være ute hele dagen, er definitivt grunnen til at jeg valgte dette yrket. Bård Atle Wiig Olsen prosjektsjef, ISO onshore Men som eneste jente blant alle gutta? No problem, jeg opplever at jeg har et meget godt samarbeid med gutta, og her hvor det er så mange polske medarbeidere, får jeg også praktisert engelsken min. Bård Atle startet i KAEFER ENERGY i februar. Han forteller at han er utrolig imponert av så mange profesjonelle og hyggelige kollegaer. Han poengterer at mottakelsen var enestående og følte seg velkommen med det samme han kom inn dørene. Bakgrunn fra offshoreindustrien Min bakgrunn fra offshore industrien er ikke fra ISO fagene, men fra ingeniørtjenester, prefabrikasjon og installasjon. Jeg startet i Aker Offshore Partner i 1998 på verkstedet på Hinna som ingeniør. Etter hvert reiste jeg offshore og gikk i fast rotasjon på Statfjord på V&M porteføljen til AOP. Der ble jeg første gang kjent med ISO-fagene og fikk forståelsen for ISO-leveransene. Utenlandserfaring Etter noen lederverv i AOP har jeg drevet et internasjonalt teknologiselskap Grenland Asis Global AS. Hovedkontoret ligger i Stavanger og datterselskaper i Houston (US) og Kuala Lumpur (Malaysia). Dette var en spennende tid og et spennende arbeidsmiljø, kulturer og nasjonale og internasjonale forhandlinger. Siden 2009 var jeg med i konsernledelsen med ansvar for MMO Stavanger til Grenland Group, med hovedansvaret for installasjon, ferdigstillelse og medlem i styringskomiteene for prosjektene. Spennende oppgaver Nå gleder jeg meg til å ta fatt i nye oppgaver her i KAEFER ENERGY. Sammen med Bjørn Ommundsen skal vi ha særskilt høy fokus på å videreutvikle og forvalte forretningsområdet ISO onshore. Ambassadør Jeg har allerede vært på besøk og møtt mange kollegaer på Tjeldbergodden og på Trondheimskontoret. Besøket på Tjeldbergodden og tilbakemeldinger fra vår kunde Reinertsen, gjør at jeg allerede er stolt av å representere og være en ambassadør i KAEFER ENERGY. Suksessfaktor Og jeg er sikker på en ting, klarer vi å holde på det gode miljøet, så er den ene suksess-faktoren allerede på plass! Stillasarbeid er jo som alle kjenner til et tungt yrke, med mye bæring av stillasmateriell og -utstyr rundt på anlegget, samt at det bygges periodevis i stor høyde. Det må vel være store utfordringer med hensyn til dette? Som sagt så liker jeg fysisk aktivitet, så for meg er det bare kjekt, selv om det periodevis er både kuling, snø og regn. Ja, men i de store høydene du jobber i, må vel være særskilt utfordrende? Klart når vi jobber i 50 meters høyde, så kjenner jeg på det, men jeg må jo bare være konsentrert og ha høy fokus på sikkerheten. Her passer vi på hverandre, og sikkerhet er jo alltid veldig prioritert. Kunden stiller også strenge krav til HMS. Så høydeskrekk er ikke noen aktuell problemstilling for deg? Nei, ikke høyden i seg selv, men selvsagt har jeg stor respekt for høyden. Christine forteller videre at hun bor i Bergen, går i rotasjon og benytter mye av fritiden til å spille fotball i Fana, hvor hun nettopp har signert ny kontrakt. Christine har når magasinet kommer ut, også vært en tur på Statfjord C, hvor hennes tjenester var ønsket. Vi ønsker Christine lykke til videre, og det skal bli spennende å følge henne videre i hennes karriere i KAEFER ENERGY

15 ISO onshore forts. Full fokus på HMS-aktiviteter på Mongstad Overflateprosjektet på Mongstad Terje Hjelmtveit, Prosjektleder Overflateprosjektet, Mongstad Overflateprosjektet er kommet godt i gang og planer for året er lagt. Omfanget er noe redusert i forhold til 2011, men det er planlagt utført ca timer for våre disipliner, så vi skal nok få dagene til å gå i år også prosjektledelse hos kunde i Overflateprosjektet som har vært ansvarlig for dette. Isolatørene har i skrivende stund begynt å avisolere T-5011 og jeg lover å komme tilbake med noen bilder i neste utgave av magasinet. Det er en kolonne som er ca. 40 meter høy og den skal avisoleres, overflatebehandles og isoleres igjen med avstandsisolasjon. Ukene etter påske regner vi med at bemanningen innen denne disiplinen øker noe, og vi vil ha en topp i juni/juli måned. Torleif Susort, leverandørens (KAEFER ENERGY) representant 100 personer til enhver tid på site Fra nyttårstider og frem mot påske har vi hatt en bemanning på opp i mot 100 personer på site. Dette fordeler seg på ca. 35 personer på daglig vedlikehold og assistanse, ca. 50 personer på Overflateprosjektet og 7-8 personer i administrasjonen (inkl. HMS). Mange nye ansikter på prosjektet I februar begynte det to nye lokale medarbeidere i administrasjonen. Turid L. Kleivdal som Prosjektøkonom, og Bjørn Sverud som HMSK-leder. For øvrig i HMS-avdelingen har vi fortsatt med oss Espen Larsen og Piotr Malski som HMSkoordinatorer (disse går back to back ). Marit Samuelsen vil fra april gå over i fast stilling som personalkoordinator. Marit vil ha ansvar for rotasjonsplaner, kurs, samt bolig og reisevirksomhet til/fra Flesland. Høy fokus på arbeidsmiljøkartlegging og opplæring Her på anlegget har vi gjennom vinteren gjennomført helseundersøkelser på alle ansatte på overflate, som innbefatter lungefunksjonstesting, hørseltesting, kartlegging av muskel, skjelett og hudplager. Videre har vi hatt kartlegging og kursing/opplæring innenfor kjemikalieeksponering, støy og vibrasjoner, samt opplæring innenfor bruk av fallsikring. I kartleggingsprosessen har vi også gjennomført reell måling av egenprodusert støy for risikoutsatte grupper. I løpet av april vil samtlige innen ledelse og utførende operatører ha fått nødvendig opplæring i henhold til definerte krav. Prosjektet har også et godt og utstrakt samarbeid med Bedriftshelsetjenesten til Statoil, hvor vi sammen er i ferd med å lage handlingsplaner for inneværende år. Vernetjenesten Prosjektet har høyt fokus på vernetjenesten og deres arbeidsoppgaver. Nær Foran f.v.: Peter Olov Klaesson, Lars Roger Bohlin, Turid Lygre Kleivdal, Torleif Susort, Piotr Chmielewski og Dariusz Pulka Bak f.v.: Anne Karin Olsen, Bjørn Sverud, Piotr Malski, Piotr Andrzejczak, Sebastian Salawa, Grzegorz Susz og Grzegorz Salawa. sagt ukentlig har det vært utført verneombudsmøter, hvor representanter fra HMS og Hovedverneombudet har deltatt. Et annet viktig moment er at HMS-koordinatorene har gjennomført egne inspeksjonsrunder på anlegget, hvor de har hatt særskilt fokus på opplæring og forståelse av risikorelatert arbeid. Under inspeksjonene har de gitt god veiledning og råd til de utførende. En riktig god påske til alle Tiden nærmer seg påske, og vi jobber iherdig for at flest mulig av våre medarbeidere skal få feire påskehelgen hjemme. Stillas er den disiplinen som har hatt størst bemanning så langt i år, og vi har fått opp nesten alt det stillaset som årsprogrammet trenger. Her vil bemanningen bli noe redusert utover våren, før vi igjen oppbemanner for å rive ferdige områder. Regner med det vil være igjen 8 10 stillasbyggere utover våren/ sommeren. Vi har hatt en hendelse med fallende gjenstand innen stillas i år, men det var godt sperret og ingen skade skjedd. Men det er store volumer og mye materiell som skal opp i høyden, så det krever rett fokus til enhver tid. Overflate har i henhold til planer for 2012 like stort volum som isolasjon. Dette på grunn av et større område hvor det ikke vil være isolasjonsarbeid, men bare overflatebehandling. Vi har begynt året bra med god kvalitet på det vi gjør, men har fremdeles noe avvik fra 2011 som vi jobber med å få lukket. Vi øker bemanningen innen denne disiplinen gradvis de neste ukene og regner med vi vil ha ca. 25 overflatebehandlere på site de neste 4 5 månedene. Prefab malerhall på Mongstad er nå utbedret og satt i den stand som var nødvendig. All honnør til Selv om kalenderen bare viser påsketider, er det i prosjektet allerede stort fokus på innlegging av varmekabler og lukking av jobbpakker for årets program. Av erfaring vet vi at sommermånedene går fort, plutselig er det høst, og eier av anlegget begynner å bli bekymret for alle rørlinjer som står uten strøm på varme kabler. Dette har vært en gjenganger i alle år, men med de planer og tiltak som er gjort for i år, tror jeg vi skal kunne unngå denne problemstillingen. Men, det er ikke mye forsinkelser eller forstyrrende elementer som skal til før vi også i år opplever denne situasjonen. Nytt for i år er at Overflateprosjektet drives mer som et eget prosjekt under rammeavtalen og dermed er organisert deretter med egen bemanningsplan, arbeidsledere, plassledere etc. Det er utstedt nye PO-er for 2012 og disse er splittet mellom årsprogram og vedlikehold. Generelt innen Overflateprosjektet er det en god tone og vi har tro på at 2012 skal bli et bra år. All honnør til prosjektledelse for Overflateprosjektet hos kunde for det gode samarbeidet og den løsningsvilje de viser

16 ISO onshore forts. Kort status fra Tjeldbergodden Nyansatt politimann på Mongstad Ole Reksen, Prosjektleder på Tjeldbergodden, forteller at de har akkurat ferdigstilt en vellykket ministans. Statoil var så fornøyd med innsatsen at de spanderte kake på hele gjengen. Malingsprosjekter og KUI 2012 Ole forteller videre at de er i gang med å mobilisere personell til jobbsetting og planlegging av Malingsprosjekt og KUI Her skal det utføres ca timer for inneværende år. Håkon Saltveit på hovedkontoret er allerede i full gang med å fremskaffe personell i forbindelse med utførelsen som skjer i løpet av sommeren. I forbindelse med utarbeiding av jobbpakker og planlegging er Bård Atle Wiig og Trine Tidemann engasjert med hensyn til å fremskaffe personell. En stor takk til alle i basis for hjelpen og støtten så langt. Vi har også fått på plass personell hos Reinertsen i Trondheim for prosjektering av stansjobbpakker (RS13). I forbindelse med Prosjektering av MOD-jobber til Tjeldbergodden har Thomas Lomundal. Peter Hautameiki fått god opplæring av Thomas Lomundal som har vært en god støttespiller og lærer. Selv om vi nå er inne i en litt roligere periode frem til påske, så står utfordringene i kø og vi ser frem til en hektisk og interessant vår og sommer. Bjørn Sverud kommer direkte som etterforsker fra politiet og til oss som nyansatt HMSK-leder. Når redaksjonen spør hvorfor han fattet interesse for HMSKarbeid, så svarer Bjørn at det var etter at han gjennomførte et grunnleggende arbeidsmiljøkurs og et kurs i risikobasert HMSstyring på Universitetet i Bergen. Han så faktisk mange likhetstrekk mellom det å drive etterforskningsarbeid med vektlegging av detaljer, sette ting i system, og kunne se helheten. Han ble også inspirert av andre deltakere på kurset hvor en del av disse jobbet med HMS i oljebransjen. Nyansatt prosjektøkonom på Mongstad Turid Lygre Kleivdal startet sin karriere i KAEFER ENERGY som prosjektøkonom på Mongstad i januar i år. Turid er dagpendler og bor i Knarvik, ca. en halvtimes kjøring fra Mongstad. Turid er en blid og trivelig jente og sier hun trives veldig godt i prosjektet, og har mange utfordrende arbeidsoppgaver. Hovedoppgavene hennes i det daglige er å skaffe seg full kontroll over økonomien i prosjektet, det være seg innen fakturering, oppfølging av kostnader og inntekter, samt rapportering. Turid ivrer for at alle skal forstå hele kostnadsbildet i prosjektet, slik at de alle kan bidra i det daglige med å sikre en god og sunn økonomi. Turid synes selv det er viktig å ha fokus på samarbeid, åpenhet og dialog. Turid poengterer at hun trives veldig godt i KAEFER ENERGY, har blitt godt ivaretatt og ber oss gjerne ta med at alle kollegaene er imøtekommende. Når vi spør om fritidsaktiviteter så forteller hun ivrig at spinning, spinning og spinning igjen er hennes store lidenskap. Det er grådig gøy legger hun til. Vi ønsker Turid lykke til videre. Du har jo nå vært ansatt et par måneder og hvordan ser du på HMSK-arbeidet på Mongstad? Utfordrende, kommer det kontant fra Bjørn. Jeg har mange saker å lese meg opp i, forstå og effektuere ut i organisasjonen. Jeg synes selv at jeg har kommet godt i gang, har en god dialog med kunden hvor jeg også har et tett og godt samarbeid med deres avdelinger innenfor HMS og bedriftshelsetjeneste. Jeg må få lov å legge til at Statoil har virkelig tatt meg inn i varmen. De er meget opptatt av å gi meg informasjon om de daglige utfordringer, om hvordan vi best mulig kan samarbeide. Bjørn har for tiden stor fokus på opplæring innenfor støy og vibrasjoner, kjemikalieeksponering og håndtering, samt risikoforståelse i forbindelse med de utførende konstruksjonsarbeidene. Videre er det viktig at vi alle bidrar med et godt arbeidsmiljø, særlig siden vi tilbringer så mange timer hver eneste dag i lag. Trivsel er kanskje min kjepphest nummer en, og jeg er veldig opptatt av at alle skal trives, alle skal bli hørt og at alle skal føle at de blir sett. Bjørn forteller at han stortrives, bor i fin leilighet i Kilstraumen og pendler ukentlig til Loddefjord. Videre er Bjørn med på volleyball og innebandy med Statoil, noe han også stortrives med. Vi ønsker Bjørn lykke til med arbeidet videre, og måtte han unngå å drive etterforskningsarbeid på Mongstad 30 31

17 KOLON Redaksjonen God påske! Sudoku-konkurransen Vinner av forrige Sudoku-konkurranse er Helge Flatøy. Gratulerer, du har vunnet en DVD. Tips oss om gode historier. Fra og med påskenummeret av On Site, vi inkluderer vi en egen seksjon i magasinet hvor vi hedrer: Ansatte som fyller år: 30, 40, 50, 60 år. Ansatte som har vært ansatt i KAEFER ENERGY i: 10, 20, 25 og 30 år. Jubilanter i perioden januar t.o.m. 31. mars 2012 KAEFER ENERGY AS Geitaberget Stavanger Tlf.: Faks: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HMS Senior Rådgiver Mobil: Som fyller 50 år Jan Terje Thorsen Inge Orre Haaland Roy Lilleskare Kristian Mæhre Som fyller 40 år Grzegorz Grykiel Morten Versto Reidar Barstad Bård Atle Wiig Olsen Magnus Jarlstig Ole Petter Årseth Som fyller 30 år Jonas Zetterström Stefan Bylund Rudi Haveland Morten Ullensvang Ørjan Sønsteby Børge Indrevoll 25 år i KAEFER ENERGY Bjørn Atle Kallestad 10 år i KAEFER ENERGY Robin Amundsen Terje Gravseth Øystein Birkeland Nilsen Jan Erik Tage Johansson Gro Valsvik Markedskoordinator Mobil: Redaksjonen tar gjerne imot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til: KAEFER ENERGY gratulerer. Besøk også KAEFER ENERGYs websider: 32 lose less, gain more

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt A- standard: The Statoil Way Vi setter standarden når vi er på vårt beste Sikker og effektiv drift Muligheter Vår atferd: A- standard Metoder: -Lederskap -Trening Etterlevelse i praksis Arbeidsprosesser

Detaljer

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY 1 Innhold KAEFER Ekspertise siden 1918 3 Organisasjon 9 KAEFER Offshore 10 (Norge) 13 Verdal 19 Rammeavtale KVÆRNER 23 2 KAEFER Erfaring og ekspertise siden 1918 3 Milepæler i selskapets historie De første

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Del 3 Handlingskompetanse

Del 3 Handlingskompetanse Del 3 Handlingskompetanse - 2 - Bevisstgjøring og vurdering av egen handlingskompetanse. Din handlingskompetanse er summen av dine ferdigheter innen områdene sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Utfordringer i arbeidet med MTM For store/urealistiske forventninger Vanskelig å tolke rapportene/for

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA

INTRODUKSJON AV NYANSATT. Vedtatt i AMA INTRODUKSJON AV NYANSATT Vedtatt i AMA 14.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NORDLAND FYLKESKOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER 2. FORMÅL 3. FORBEREDELSE AV MOTTAK 4. MOTTAK AV DEN NYANSATTE 5. OPPFØLGING I DET FØRSTE

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud

Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Som arrangør og prosjektleder: Hvordan bedre håndtere ulike mennesketyper og utfordrende situasjoner? v/trond Atle Smedsrud Men først; hvem er jeg Trond Atle Smedsrud Jobbet i NFIF, Bislett Games, Progresult

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Motivasjon i en travel hverdag!

Motivasjon i en travel hverdag! Motivasjon i en travel hverdag! Motivasjon Dei 2 viktigste motivasjonsfaktorer; Tilhørighet og anerkjennelse Derfor viktig at vi har det bra når vi er mesteparten av vårt liv på jobb Hva er arbeidsglede?

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer