God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore."

Transkript

1 KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf :33 on site Nr. 14 Mars årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s Employee Survey Your opinion counts! Participate! Mitarbeiterbefragung Ihre Meinung zählt! Nehmen Sie teil! Encuesta de empleados Tu opinion cuenta! Participa! 2/4/ /4/ /4/ /4/2012 Pesquisa de empregados A sua opinião é importante! Participe! Enquête auprès des employés Votre opinion compte! Participez! ISO offshore s ISO onshore s God påske! Badanie Opinii Pracownikőw 1

2 God påske! Bård Bjørshol, Administrerende direktør Hei alle sammen! Nå begynner bjerka å grønnes. Samtidig registrerer vi at aktivitetsnivået i vår industri er i ferd med å bygge seg opp til nye høyder. Med andre ord en svært spennende tid vi går i møte! I tillegg til flere planlagte nybygg, ser det ut for at alle operatører har behov for omfattende oppgraderinger og tilleggskapasiteter på sine eksisterende anlegg, både til havs og på land, samt at flere av operatørene planlegger å gå ut med forespørsler tilknyttet tradisjonelt vedlikehold og modifikasjoner som inkluderer våre fagområder. KAEFER ENERGY er godt skodd for fremtiden på flere vis. Først og fremst gjennom mange flinke og engasjerte medarbeidere. Dernest gjennom de investeringer vi gjør, både i utstyr, videreutvikling av vårt personell, og i nye systemer og prosesser. Dette i sum bidrar til at vi på en fremtidsrettet og sikker måte yter en kostnadseffektiv service til våre kunder og gir den kvalitet som er forventet. Vårt nye verksted i Verdal for overflatebehandling ved påføring av tynnfilmbelegg (ofte benevnt som Xylan eller PTFE), er nå i full drift. Vi valgte å utsette den offisielle åpningen av anlegget til 22. mars, da vår bransje opplevde en alvorlig fallulykke i Verdal i samme tidsrom. Vi forstår av tilbakemeldinger fra de direkte berørte firma, at det etter forholdene går bra med alle de tre involverte personene. Sist år oppnådde vi totalt sett for bedriften et sykefravær på 4,3 %. Dette er å anse som meget bra for vår bransje, og er et signal om at ansatte i KAEFER ENERGY har det bra. Allikevel søker bedriften å oppnå enda bedre resultater for inneværende år. Et av tiltakene for å oppnå dette, er å rette ytterligere fokus på trivsel. Vi er sikre på at god trivsel på flere måter bidrar positivt, både med hensyn til den enkeltes helse, arbeidsmiljøet, sikkerhet knyttet til våre aktiviteter, effektivitet osv. Min forventning er at hver enkelt i KAEFER ENERGY skal tenke gjennom hvordan du best kan være en støtte og hjelp for din kollega, og at du gjør ditt ytterste for at dine kollegaer skal få mange gode opplevelser. KAEFER vil i år gjennomføre en verdensomspennende medarbeiderundersøkelse, som starter den andre april og avsluttes den tjuende april (se egen artikkel inne i magasinet). Det er av svært stor betydning for KAEFER ENERGY at alle deltar, og jeg oppfordrer sterkt hver enkelt av dere til så snart som mulig å sette av de få minuttene som kreves for besvarelsen. Vennligst prioriter dette, det kan utgjøre en forskjell! Vi har dessverre opplevd tre medisinske behandlinger dette nye året. Dette har riktignok vært mindre alvorlige hendelser (to rusk på øyet og en vrikket fot), men statistisk sett så er disse å anse som trusler for at vi snart vil oppleve mer alvorlige hendelser hvis vi ikke er tilstrekkelig konsentrert og fokusert. Jeg oppfordrer alle til å tenke igjennom mulige farer knyttet til sine arbeidsoperasjoner og de til enhver tid gjeldende forhold, og følge de respektive stegene som omhandles i A-standard (se egen artikkel). Som sagt ovenfor, så er vi godt skodd for fremtiden, og vi skal vinne nye kontrakter fremover. Det krever selvfølgelig at vi: gjennomfører pågående prosjekter på en helhetlig, sikker og kvalitetsmessig god måte, er konkurransedyktige med hensyn til effektivitet og kost, og gjennomfører tillitsvekkende og godt salgsarbeid Husk: godt samarbeid med våre kunder er viktig, både for effektivitet, trivsel, og sikkerhet. På den måten vil de løpende prosjektene med stor sannsynlighet føye seg inn i rekken av vellykkede kontrakter fra KAEFER ENERGY. Med slik prosjektgjennomføring trygger vi våre arbeidsplasser, gir mulighet for nye, og vi kan fortsatt si KAEFER ENERGY fortsatt i utvikling! Snart er det påske, og jeg håper dere alle får noen fine fridager sammen med familie og venner. En spesiell takk til alle dere som er på jobb for oss i påskehøytiden. God påske! Beste hilsen Bård 2 3

3 KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf :33 Din mening vår forbedring 2 /4/ /4/2012 Employee Survey Your opinion counts! Participate! I april går startskuddet for medarbeiderundersøkelse i regi av KAEFER-konsernet. Dette er den første globale undersøkelsen i sitt slag i selskapets historie. Formålet med denne undersøkelsen er å få din mening om arbeidsmiljøet i KAEFER. Vi setter pris på din mening. Det vil hjelpe oss å forstå både sterke sider og områder for forbedring i KAEFER. Vi ønsker en bedrift som våre ansatte trives i og er stolt av. Vi trenger ansatte som medvirker positivt til å oppnå dette målet. Årets medarbeiderundersøkelse finner sted i perioden april. I hele denne perioden vil dere kunne gi tilbakemelding. Undersøkelsen handler om hvordan du opplever det å jobbe i KAEFER ENERGY. Den inneholder spørsmål/utsagn om arbeid, samarbeid, arbeidstakermedvirkning og forholdet til nærmeste overordnet. Alle svarene blir behandlet av et eksternt konsulentbyrå, og vil selvsagt bli behandlet anonymt. Vi vil bruke tilbakemeldingene for å gjøre endringer der det er nødvendig for å sikre at KAEFER ENERGY er et flott sted å arbeide. Når resultatene fra undersøkelsen foreligger vil vi fokusere på det som er bra, og områder som kan bli bedre. Ledelse og klubb- og tillitsvalgte vil jobbe sammen om forbedringstiltak. Både resultatene av undersøkelsen og forbedringstiltakene vil bli presentert senere i år. Alle som er registrert hos oss med e-postadresse, vil få tilgang til undersøkelsen via denne og kan gi tilbakemelding online. De som ikke er registrert med e-postadresse, vil få tilsendt en papirutgave. KAEFER ENERGY AS gjennomførte en tilsvarende 4 5 Mitarbeiterbefragung medarbeiderundersøkelse i Deltakelsen på denne undersøkelsen var dessverre veldig lav. For å kunne iverksette de rette tiltakene, er det viktig med høy deltakelse. Vi oppfordrer derfor ALLE våre ansatte til å delta i årets medarbeiderundersøkelse. LYKKE TIL! Trond Østenstad Ved å delta i denne undersøkelsen er vi med å påvirke hvordan vår egen arbeidsdag vil bli i fremtiden. Jeg oppfordrer samtlige ansatte til å delta! Hilsen Atle Dahl, Klubbleder Bedriftsklubben KAEFER ENERGY Hei alle ansatte! Kommende arbeidsmiljøkartlegging gir deg en unik mulighet til å påvirke morgendagen. Undersøkelsen er dokumentert nøytral, ved at et europeisk byrå gjennomfører denne på vegne av KAEFER Tyskland. Skal vi ha muligheter til å påvirke morgendagen på en måte som vi mener er riktig, er det tvingende nødvendig å benytte denne unike muligheten. Oppfordrer dere derfor på det sterkeste til å delta, og påvirke vår morgendag. Hilsen Rolf Magne Pedersen KAEFER ENERGY AS, HVO/HeadSafety Delegate

4 HMSK Per Steinkopf, direktør HMSK Kjære kolleger, Når vi nærmer oss påske er vi vant med at det lysner og blir varmere. Noe lignende kan sies om HMSK-arbeidet vårt. Det er lyst, med fortsatt god varmgang. Vi har tilegnet oss mye læring det siste året gjennom et stort fokus på oss som selskap og hva vi har eller ikke har fått til. Det gjelder spesielt innenfor helse og arbeidsmiljø. Denne lærdommen vil vi bruke aktivt gjennom å jobbe mye med kartlegginger og utbedringer av arbeidsmiljøet. Samtidig vil vi ytterligere forbedre samarbeidet mellom bedriften, vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten og ikke minst tilsvarende parter hos kundene. KAEFER ENERGY er også i ferd med å øke kompetansen og kapasiteten ved å knytte til seg en egen arbeidsmiljøspesialist/yrkeshygieniker. Etiske retningslinjer Med økende bruk av sosiale medier som for eksempel Facebook, er det behov for å være bevisst på at man påvirker både i og utenfor arbeidstiden. Derfor er de etiske retningslinjene som alle plikter å etterleve, oppdatert. Disse finnes på Extranet under HMSK. ikaefer Det jobbes godt med modelleringen i det nye prosessorienterte styringssystemet ikaefer. Systemet vil komme på lufta i sommer. Før dette vil interaktive kurs gjøres tilgjengelig, presentasjoner vil være under gjennomføring og foldere utgitt og til slutt brukernavn og passord være utdelt. A-standard For de som måtte tenke tanken at A-standard blir enda en formalitet å innføre, kan jeg berolige dere. A-standard er i virkeligheten bare gjennomført sunn fornuft tatt i bruk hver gang vi skal utføre et arbeid. Det krever i utgangspunktet ikke dokumentasjon. Tenk alltid på at du alltid skal: Forstå oppgaven Identifisere kravene Styre risikoen Gjennomføre oppgaven og til slutt evaluere resultatet. På denne måten blir vi alltid bedre! Prosjektgrupper KAEFER ENERGY deltar nå aktivt i Støyprosjektet i regi av OLF. Vi er aktive i 3 delprosjekter, der det allerede er avholdt flere møter. Formålet er å bedre arbeidsmiljøvilkårene til den enkelte som i dag omgås støyende og vibrerende utstyr. Muligheten for å virkelig få til noe som endrer hverdagen anses som stor, da vi har med oss hele bransjen og kundene i drøftingene. Vernekonferanser Neste vernekonferanse går av stabelen i Bergen rett over påske, 12. og 13. april. Flesteparten av deltakerne kommer fra verneapparatet. Agendaen vil blant annet bestå av: verneombudenes bruk av dataverktøy, standardisert verneutstyr, HMS-status, -mål og -virkemidler, drøfting av verneombudets oppgaver, og vernetjenestens videre samhandlinger med bedriften. Videre vil vi gå gjennom bedriftens HMSK-program for Arbeidsmiljøutvalget Vi har allerede avholdt vårt første AMU i Har ble det blant annet gitt tilbakemeldinger om innspill til mål og etikk gitt under forrige AMU. Referat ligger tigjengelig for alle på Extranet som vanlig. Arbeidet i verneutstyrsforum fortsetter med stadig standardisering av det beste mulige verneutstyret på markedet. Oppdatert verneutstyrshåndbok ligger på Extranet. Extranet 663 personer har besøkt Extranet-sidene våre i siste 5-måneders periode. Hver person hadde i samme periode vært inne 72 ganger i snitt. Vi har grunn til å være fornøyd med dette, men oppfordrer allikevel til å bruke Extranet, da det ligger mye god informasjon der. HMS-resultater Jeg vil bemerke at selskapet pr. 1. januar i år har begynt å rapportere HMSK-statistikken rullerende, det vil si at ved hver måneds slutt benyttes data for siste 12 måneder i beregningene. Dette er helt normalt i bransjen, og gjør at man ikke får unødvendig store utslag fra måned til måned. Vi har fortsatt en vei å gå for å unngå småskader. Av skadene vi hadde i 2011 var de fordelt nokså likt mellom fagområdene i forhold til fordelingen av arbeidsstyrken. Figuren nedenfor forteller at den største andelen av skadene skjer under forflytning. Sprøytemaling og annet overflate Stillasbygging Forflytning UHT/HT Med dette vil jeg ønske alle en riktig lys og fin påske! Pass på at dere kommer hele tilbake på jobb, vi trenger dere alle sammen! Måtte den beste vinne! Team Prosjektstøtte ISO rammeavtale offshore arrangerer konkurranse i timeføring mellom installasjonene offshore, og vil nå premiere innsatsen månedlig. Under ISO-kontrakten med Statoil utføres det mer enn en halv million offshoretimer i året. Det er formennene på hver enkelt installasjon som i første linje fører alle disse timene. Når timelistene er sendt i land, overtar vi i ISOkontraktens Prosjektstøtte-team. Hvem er Prosjektstøtte-teamet? Prosjektstøtte for Statfjordinstallasjonene består av Terese E. Harris og Kathrine Fagerland ved Stavangerkontoret. For Troll-installasjonene er det Marlén Hillestad i Bergen som holder orden. Ida-Marie Olsen i Trondheim håndterer timene for Kristin, Åsgard A og Åsgard B. Viktig at timene føres riktig Det er veldig mange som er avhengige av at vi registrerer timene riktig! For at våre medarbeidere offshore skal få rett lønn, må timene føres riktig i ICORE. Etter noe prøving og feiling, har vi funnet en måte å gjøre dette på som ser ut til å fungere godt. Det er nå svært lite feil på lønnsutbetalingene, og det er vi veldig glade for. I tillegg til at timene skal føres i ICORE, skal de registreres i kundens SAP. På den måten kan kunden vite hvilket arbeid KAEFER ENERGY har utført, og dermed hva kunden skal betale for. Det er også viktig for vår egen planlegging at timene som til enhver tid ligger i SAP er korrekte; ellers blir vår fremdriftsrapportering unøyaktig. Forbedringspotensial Vi i Prosjektstøtte gjør vårt ytterste for å fange opp feil og unøyaktigheter i timelistene vi mottar fra installasjonene offshore. Vi ser at mange er veldig flinke til å føre riktig. Vi ser likevel også at vi har et forbedringspotensial. Jo mer som er skrevet korrekt inn på timelistene offshore, desto mindre detektivarbeid og korrigering behøves i ettertid. Dette er viktig ikke minst for å opprettholde vår kundes tillit til KAEFER ENERGYs timeregistrering. I tillegg til at listene må være riktige, er det viktig at vi får timelistene inn tidlig nok. Konkurransen Mange har fått med seg at det har pågått en konkurranse mellom installasjonene, hvor beste installasjon får skryt, heder og ære. KAEFER ENERGY vil nå videreføre denne konkurransen, med oppdaterte konkurranseregler og månedlig premiering. Uten helt å røpe hva premien er, kan vi tipse om at premien kan bli mye verdt med litt FLAX! Premien vil bli sendt installasjonens prosjektleder på land, som videreformidler premien på en rettferdig måte. Lykke til! KONKURRANSEREGLER Det vil bli beregnet en feilprosent per installasjon Installasjonen med lavest feilprosent vinner Feilprosenten beregnes på grunnlag av antallet feil sammenholdt med antallet personer fra KAEFER ENERGY på installasjonen i den aktuelle perioden Alle feil telles én gang, med disse unntakene: Følgefeil (flere feil med samme feilkilde) teller kun én gang Forsinkelser i forsendelse av timelister teller som to feil listene skal være mottatt på isocontrolling senest kl. 10 Konkurranseperioden løper fra og med fredag til og med torsdag Premiering skjer månedlig, siste fredag i måneden. Tidligere premierte perioder holdes utenfor, slik at man starter med blanke ark for hver periode. Photo: Øyvind Hagen / Statoil 6 7

5 Trivsel i høysetet Å få tannhjulene til å virke sammen Thorbjørn Jensen er leder for Ressurs og Kompetanse samt forretningsområdet Fabrikasjon og Produkt. Han har gjennom fellesmøter, og i ledelsens gjennomgang i januar satt trivsel på agendaen. Hvorfor mener du dette er så viktig? La meg først understreke at vi har høy trivsel i KAEFER ENERGY. Det er nok hovedgrunnen til at vi har så mange som har vært ansatt lenge i bedriften. Samtidig er vi i stadig vekst, og for å sikre at alle ansatte og innleide blir ivaretatt, må vi fokusere på dette. Alle må bidra Det er særdeles viktig at vi alle bidrar til å ta vare på hverandre, viser omtanke for hverandre, og stiller opp dersom noen skulle være i ferd med å falle utenfor. I alle ledd er det viktig å få respons på synspunkter, og at den enkelte har mulighet til å påvirke. Håpet er at alle vil bidra til å ivareta et godt og trygt arbeidsmiljø. Thorbjørn påpeker at det er helt avgjørende at alle bidrar, da alle har et felles ansvar for et godt arbeidsmiljø og egen trivsel. Vi i KAEFER ENERGY må som andre aktører i ISO-bransjen stadig tilpasse oss nye krav og mer kompliserte kontrakter. Dette gjør at den enkelte også må utvikle seg, øke sin forståelse, og mestre mer. Det er vår oppgave som arbeidsgiver å legge til rette for at dette kan skje, samtidig må den ansatte også ha endringsvilje. Sterk økning av ansatte Vi har også hatt en sterk økning av nye ansatte de siste par årene, og det er viktig at alle disse også tilegner seg vår kultur, samtidig som vi også kan lære noe fra dem. Dette ser for øvrig veldig bra ut. Vi har fått inn mange dyktige folk som virkelig bidrar positivt, både med sin væremåte og sin kompetanse. Thorbjørn presiserer at hele ledelsen vil foreta flere ledelsesbesøk på alle lokasjoner for å sikre tett kontakt og dialog med de ansatte. Egne mål: Som leder har jeg satt mine egne mål for at jeg skal kunne bidra aktivt, hvor ett av disse er at jeg oftere skal besøke prosjektene for å kjenne på temperaturen. Stikkord vil alltid være; direkte kommunikasjon med den enkelte, være en god lytter, forsikre meg om at den enkelte føler mestring av sine tildelte arbeidsoppgaver. Like viktig er det at enkeltpersoner som ønsker å utvikle seg, ser at dette både er mulig og ønskelig fra bedriften sin side. Kan du gi et eksempel på hva du mener med egenutvikling? La meg ta meg selv. Jeg startet som stillasbygger tilbake i 1990 og er i dag en del av lederteamet i KAEFER ENERGY. Dette har kun vært mulig fordi noen har sett meg, og gitt meg sjansen til å ta fatt på større oppgaver. Jeg tror vi har flere talenter i våre rekker, vår oppgave er å oppdage dem. Deres oppgave er å synliggjøre sitt talent gjennom å prestere godt i sin jobb. Bry deg! Jeg vil også utfordre hver enkelt: Gi ditt bidrag for å ivareta det gode arbeidsmiljøet vi har, vær hjelpsom overfor dine kollegaer. Bry deg! Min avsluttende oppfordring blir nå å be om at alle ansatte deltar aktivt i KAEFER Groups trivselsundersøkelse. Denne gir deg som ansatt en unik mulighet til å bli hørt når vi staker ut kursen videre. Mestring er trivsel! Trond Magne Susort, Prosjektleder Kvalitetsprosjektet Arbeidet med ikaefer nærmer seg en lanseringsdato. De ulike avdelingene jobber nå med å ferdigstille mest mulig av prosessene innenfor sine områder, før vi skal gå i gang med å finslipe prosessene slik at systemet henger sammen. Milepælene nærmer seg, og prosessene skal være ferdig modellert med krav og beste praksis til 13. april, før vi har én måned på kvalitetssjekk av grensesnitt og finpuss. Tiden går fort, og det er ikke alltid like lett å prioritere blant de daglige oppgavene. Det er ingen hemmelighet at mange har gjort en god innsats og ligger godt an, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, både på avdelingene og mellom dem. Mange har trodd at de var så å si ferdige, men har etter innspill fra andre avdelinger oppdaget at det fortsatt gjenstår en del finpussing. Det har i den siste tiden vært en kraftig økning i antall modellører som er med på å bygge opp systemet, og flere og flere blir direkte involvert i arbeidet. Dette er helt nødvendig for at vi skal bli ferdig i tide, og for at kvaliteten skal bli tilfredsstillende. Frem mot lanseringsdato vil hovedfokuset være å finslipe alle tannhjulene slik at de passer sammen. Arbeidet med å kvalitetssikre grensesnitt mellom fagområder kan bli omfattende dersom en til nå kun har fokusert på sine egne aktiviteter, og først nå begynner å se på sammenhenger mellom prosessene. De fleste avdelinger er involvert i andre prosesser enn sine egne, og har ofte krav eller metoder som må reflekteres i flere prosesser. De prosessansvarlige vil oppleve at dynamikken i bedriften blir visualisert på en helt ny måte i et prosessorientert styringssystem. Det er nå tannhjulene begynner å virke sammen, vi ser sammenhengene og helheten i det vi jobber med. For min egen del er det veldig gøy å se hvordan implementeringen av ikaefer håndteres, ettersom jeg i fjor vår skrev min masteroppgave på akkurat dette temaet med KAEFER ENERGY som case. Jeg har stor tro på at ikaefer vil bli et godt verktøy i KAEFER ENERGYs videre vekst og posisjonering i bransjen, og jeg vet at mulighetene i systemet er mye større enn det vi til nå har utforsket. 8 9

6 A-standard implementering i KAEFER ENERGY Trinn i A-standard Handlingsmønster i A-standard 1. Aktivitet Samtale om og få felles forståelse av oppgaven og sluttresultatet Samtale om og få felles forståelse for risiko og farer med aktiviteten 2. Krav Hente fram krav i styringssystemet. Definere krav når det mangler Drøfte/repetere/få felles forståelse for krav og intensjonen med kravet 3. Metode Hente metode i styringssystemet. Utarbeide metode når den mangler Drøfte og få felles forståelse for metode som skal brukes 4. Lagets vurdering Vurdere om metode ivaretar risiko med aktiviteten, krav og effektivitet Legge til om metode ikke ivaretar risiko og krav Kurs i A-Standard Stavanger 5. Utføre Gjennomføre aktiviteten iht metode og lagets vurdering Se etter endringer, stopper og vurderer risikoen av endringen Hva er A-standard? A-standard handlingsmønster beskriver hvordan vi forbereder oss til jobben, planlegger, utfører og evaluerer våre arbeidsoppgaver når vi er på det beste. Hvordan oppnår vi A-standard? Ved å identifisere og forstå hva som er den aktuelle aktivitet, de tilhørende krav, tilpasset metode og en refleksjon omkring den gjennomførte jobben, med den hensikt å stadig bli bedre. Hva er hensikten med etterlevelse av A-standard? Å gjennomføre sikre, pålitelige, effektive og konkurransedyktige operasjoner hver gang. KAEFER ENERGY har valgt å innføre Statoil sitt A-standard handlingsmønster i hele sin organisasjon. Dette kommer som en følge av de store rammekontraktene vi har på ISO onshore og ISO offshore, men enda viktigere, som en kjensgjerning av at dette handlingsmønsteret faktisk har noe for seg. For å hjelpe til med å forstå hva A- standard er, vil jeg derfor å vise hvordan jeg har valgt å tilnærme meg A-standard og implementeringen av denne ved vårt Bergenskontor. Ved implementering av A-standard handlingsmønster må man huske at folk har forskjellig bakgrunn og derfor også forskjellig tilnærming til A-standard handlingsmønsteret. Uansett om man sitter ved et kontor eller jobber ute i felten, så skal man kunne finne knagger i A-standard handlingsmønsteret å henge sine erfaringer på. Det som er viktig for å oppnå rett utførelse hver gang, er at A-standard som handlingsmønster er forankret i hele vår organisasjon, både hos direktører, funksjonærer og operatører. For å lykkes med A-standard implementering er det viktig å ufarliggjøre hele prosessen: Vise at dette er noe vi som oftest gjør i vårt daglige arbeid allerede Påpeke at det er et fast handlingsmønster, ikke enda et administrativt pålegg som skal dokumenteres og arkiveres Dele opp A-standard-modellen i mindre og forståelige deler som tilslutt knyttes sammen til den A-standard-modellen vi er blitt kjent med fra Statoil. I tabellen til høyre er det satt opp de seks trinnene som er angitt som A-standard, samt to typiske handlinger for hvert trinn. Denne kan man gjerne henge opp 6. Læring og forbedring Kurs i A-Standard Bergen i nærheten av der man jobber og bruke som en huskelapp. Ved hjelp av trinnene i A-standard handlingsmønsteret, og en vurdering av punktene nedenfor, vil man være godt hjulpet når man skal utføre en aktivitet: Ønsket sluttresultat Risiko/hindring Muligheter Krav og metode Risikovurdering og risikohåndtering Drøfte felles læring, operasjonelt og av å arbeide iht. A-standard Når aktuelt, sende forbedringsforslag til krav og metode Kurs i A-Standard Stavanger Som et eksempel kan det nevnes at da vi i Bergen skulle flytte til nye lokaler, så gjennomførte hele organisasjonen her en A-standard gjennomgang på flytteprosessen. Det ble blant annet definert ønsket sluttresultat, identifisert hva som var de største risikoene og hvem som var ansvarlig for å følge opp de enkelte aktivitetene ifm. flyttingen. Flyttingen til nye lokaler gikk smertefritt (datasystemer, arkiver og lignende var operative første arbeidsdag etter flytting), og de få utfordringene som oppstod underveis, var allerede identifisert og ble håndtert på beste måte. Får man A-standard handlingsmønster inn i ryggmargen, så vil man få en kultur i hele organisasjonen, noe som vil bidra til å redusere variasjoner og øke presisjonen i det arbeidet som skal utføres og det er dette A-standard handler om! Jørn Bjørdal, prosjektleder Troll B og C 10 11

7 ISO Offshore Jens Tolås, Direktør for ISO offshore Redaksjonen kontaktet vår nye direktør for ISO offshore for å få litt informasjon om dagens bilde og status. Jens Tolås forteller ivrig at hans arbeidsoppgaver som leder for foretningsområdet ISO offshore, består i overordnet ledelse, som skal bidra til sikker og lønnsom drift av forretningsområdet. Forretningsområdet ISO offshore har ansvar for utførelse av alle ISO-oppdrag/ -prosjekter offshore i KAEFER ENERGY. Rammekontrakten med Statoil på feltene Statfjord, Troll, Kristin og Åsgard, totalt 9 plattformer, utgjør den største delen av porteføljen i forretningsområdet. Det kan være travle dager i ISO Offshore, men helse, miljø og sikkerhet går foran alt og håndteres på en god måte, og det leveres god kvalitet. Utfordringer er det mange av, koordinering mellom landorganisasjon og offshore, og ikke minst må vi gjøre en innsats i alle ledd for å forbedre produktiviteten vår. Vi ser en positiv utvikling her, og den skal vi jobbe videre med. ISO offshore skilt ut som eget forretningsområde ISO offshore ble skilt ut som eget forretningsområde i KAEFER ENERGY ved årsskiftet. Dette blant annet fordi at vi ønsket å styrke forretningsområdene innenfor ISO, samt sikre høy fokus på ledelse på ISO-kontrakten onshore og offshore. I Rammeavtalen med Statoil, som er vår største kunde innenfor ISOoppdrag, utfører vi for tiden ISO V&M- prosjekter på Statfjord, Troll, Åsgard og Kristin. Totalt sysselsetter vi omtrent 500 personer offshore. Krevende prosjekter Prosjektene våre er krevende, og det arbeides mye, målrettet og godt i organisasjonen for å løse oppgavene på best mulig måte, både for våre kunder og oss selv. Det er etablert et godt samarbeid med våre kunder, noe som er viktig både for effektivitet, trivsel, helse, miljø og sikkerhet. A-Standard Det er stort fokus på HMS i organisasjonen og implementering av A-standard på Statoil-kontrakten går i henhold til plan. Her må vi trekke frem offshoreinstallasjonene våre, som har gjort en fremragende innsats med innføring av A-standard. Ledersamling Den 8. og 9. mars ble det avholdt ledersamling i forretningsområdet ISO offshore, samlingen fant sted i Sokndal ved Sogndalsstrand Kulturhotell. Her deltok alle fra foretningsområdets lederteam, temaet for samlingen var status i Statoil-kontrakten så langt og veien videre. Fokusområder fremover vil være å fortsette det gode HMS-arbeidet, samtidig med at vi sammen med våre dyktige medarbeidere leverer et godt sluttprodukt til våre kunder. Trives i KAEFER ENERGY Siden jeg er forholdsvis nyansatt har jeg lyst til å benytte anledningen til å nevne at jeg trives veldig godt. Jeg har blitt kjent med mange dyktige og kjekke medarbeidere, og jeg som leder for ISO offshore, er meget godt fornøyd med utviklingen i prosjektene. Spesielt må jeg få trekke frem den gode mottakelsen jeg fikk da jeg ble ansatt, noe som har vedvart siden. Fritidsinteresser Redaksjonen benytter anledningen til å spørre Jens om han har noen spesielle Fritidsinteresser og det besvares med; fritiden min går til stell av hus og hage, samt oppfølging av tre tenåringer med skole og fritidsaktiviteter. Ellers er nok min største lidenskap hytta i Farsund, den brukes flittig både sommer og vinter. Der går det i fisking og vannsport-aktiviteter. God påske til dere alle Jeg vil gjerne også benytte anledningen til å ønske alle ansatte med familie en riktig god påske fra ISO offshore. Ledersamling, ISO offshore. Godt arbeidsmiljø på Statfjord B I fellesskap prøver vi å skape eit godt miljø. Det kan vere utfordrande i ein oppstartfase på nye kontrakter. Fleire av oss kjenner ikkje kvarandre frå tidligare, plattforma er også ukjent for ein del av personellet, så alt dette krev naturlig nok ei viss modningstid. Etterkvart som ting går seg til, aukar også sosiale aktiviteter utanom arbeidstid. Utan å dra forhasta slutninger, kan det likevel virke som enkelte har meir overskot enn andre. Etter 12 timar skift, der alle utan tvil gjev alt i kampen om framdrift, KPI og hastejobbar og som i ein del høve omrokkerer heile planen vår. På det sosiale plan ser vi alt frå turneringer av ymse slag til direkte knokkelkamper, som med eit fint ord vert kalla innebandy. Denne ballaktiviteten krev mot, styrke, rå brutal kraft, og deltakarane må ha ei smertegrense som dei fleste av oss knapt torer å drøyme om. Er det urnordmannen som kjem att Troll A Rhoar Skjøndal, Prosjektleder Troll A På Troll A er vi endelig igang med ISOfagene, vi startet opp med stillas og har siden den gang mobilisert overflate- og isoleringspersonell. her? Ved å studere vedlagt bilde datert , der KAEFER ENERGY og Statfjord B stiller med nummer to og tre frå høgre, ser vi lett at dette er for folk med kondisjon, overskot, innsatsvilje og eit ufatteleg mot. Ved nærmare gransking, kan det likevel sjå ut som ein av deltakarane har passert smertegrensa med altfor mange prosent. Vi har ikkje fått hjelp av sykepleier for å vurdere, eventuelt kvalitetssikre dette, lesarane må gjere seg opp si eiga meining. Foreløpig har vi en relativt rolig oppstart i en overgangsperiode der det samtidig er demobilisering av LQ-prosjektet som har pågått noen år. Litt utfordrende har det selvsagt vært, men denne perioden går nå mot slutten. Vi har kommet bra i gang med Årsprogrammet for overflatevedlikehold og omfanget på dette er ca timer for overflate og stillas. Dette har i skrivende stund pågått i vel 3 uker og vi har så langt oppnådd bra fremdrift. Kvar morgon etter ein slik aktivitet er det svært spanande å studere alt frå ganglaget til deltakarene, til å sjå etter blåmerker og kloremerker på den delen av huda som ikkje er tildekka. Heldigvis stiller alle framleis på jobb, litt ruskete i både hår og skinn, armer og bein heng framleis på cirka rett plass. Søren Kristian Hauge Vi har også noe assistanseoppdrag for Drift, Reinertsen og Aibel. Forhåpentligvis vil dette gi oss flere oppdrag etter hvert som vi blir alene som ISO-leverandør om bord på plattformen. Hittil har vi holdt HMS-målsettingen vår og ikke hatt noen alvorlige hendelser eller uhell av noe slag. Våre øvrige fokusområder er å få på plass grunnbemanningen og varige fasiliteter for lagring av utstyr, maling og materiell

8 ISO offshore forts. EM i isolering Jørn Bjørdal, prosjektleder Troll B og C Troll B & C TROLL B: På Troll B har vi hatt en ganske jevn bemanning på ca. 15 personer med noen små justeringer opp og ned etter hva som er planlagt av aktiviteter. På overflate jobber vi primært med årsprogrammet for 2012, samt noe assistanse og vedlikeholdsarbeid som måtte dukke opp. Vi satser på at med god planlegging og større fokus på metodikk, skal vi klare årets program med en bedre produktivitet enn fjoråret, og vi ser allerede at det er en god forbedring så langt. Pålagte begrensninger i vårt foretrukne valg av forbehandlingsmetode er en utfordring som vi jobber med å få løst på en så hensiktsmessig måte som mulig, så vi er optimistiske. Isolatørene våre har så langt jobbet primært med assistansejobber for Statoil, men det er planlagt oppstart av et KUI-prosjekt i slutten av mars. Dette vil gå over flere år, hvor vi vil bytte ut store deler av isolasjonen på Troll B. På stillas er det full aktivitet med assistanse til egne jobber som malingsprogram, samt assistanse til Statoil og til dels Reinertsen. Stillasbyggerne har et høyt arbeidspress med mye arbeid som kommer inn utenom plan, men vi har fokus på å jobbe trygt og sikkert, og god innsats fra hele gjengen bidrar til at vi leverer godt på stillas. På Troll B skal det være en ministans i mars, samt en større revisjonstans i september. Carl Christian Knudtzen er revisjonstanskoordinator og vi er godt i gang med planlegging av RS en. RS, inkludert forkant- og etterkantaktiviteter utgjør ca timer arbeid på stillas, isolering og overflate. Blant annet skal vi helmale en fakkeldunk innvendig. Dette er en veldig kritisk jobb, da plattformen ikke kan startes opp igjen før dette arbeidet er utført. TROLL C: På Troll C har vi en bemanning på ca. 15 personer. Vi justerer opp og ned med et par personer, avhengig av aktivitetene om bord, men i det store og hele har vi hatt en jevn og god bemanning så langt i år. Vi jobber med å ferdigstille den siste biten av fjorårets malingsprogram, samt at vi har startet opp noen pakker på malingsprogrammet for Vi holder også på med en ganske stor malingsjobb i en heissjakt. Vi har forbedret produktiviteten mye siden i fjor, men vi har fortsatt noen utfordringer på grunn av begrensninger i vår foretrukne forbehandlingsmetode. På isolasjon jobber vi med assistanse til Statoil og Reinertsen, samt at vi jobber for fullt på et prosjekt med å skifte ut gamle brannjakker med KAEFER ENERGY sine brannkasser. Dette er et prosjekt som har pågått siden januar 2011 og vil fortsette i lang tid fremover. Arbeidet utføres på norm og takket være god jobb fra isolatører og isolasjonsformenn, er dette et prosjekt som går veldig bra. Stillasgjengen jobber med å betjene alle stillasbehov både for KAEFER ENERGY sine egne prosjekter som malingsprogrammet og brannkasseprosjektet, assistanse til både Statoil og Reinertsen, samt eventuelle andre leverandører som måtte dukke opp på plattformen med et stillasbehov. For tiden har vi veldig mye arbeid for Reinertsen, blant annet på et prosjekt med utskiftning av linjegassdetektorer. Det er på stillas vi har de største utfordringene, med mye assistansejobber som dukker opp utenom plan, men topp innsats og stor stå-påvilje fra alle stillasbyggerne gjør at vi kommer oss gjennom dagene både sikkert og med godt resultat. Stillasformann Markus Olsson ble intervjuet i forbindelse med en ledelsesinspeksjon av Statoil, og tilbakemeldingen fra Statoil er at de er veldig godt fornøyd med måten KAEFER ENERGY utfører sitt stillasarbeid ute på Troll C trygt, effektivt, med god tilkomst og iht. A-standard. GODT JOBBET AV HELE GJENGEN! Fremover kommer det noen store isolasjonsjobber hvor vi skal overflatebehandle og skifte brannisolasjon på et par tanker. Dette arbeidet er beregnet til i underkant av timer. Vi skal også begynne på et KUI-program, men det er ennå usikkert når dette vil starte. Foruten dette er det RS2012 som har det største fokus på installasjonen. Selve RS en skal utføres i september, men planleggingen er godt i gang og Sindre Marøy som er revisjonsstanskoordinator for KAEFER ENERGY på Troll C, har vært ute på plattformen og gått opp det som skal utføres av primært forkant- og etterkantaktiviteter på stillas og isolering februar ble EM i isolering avholdt i Berlin. Den internasjonale organisasjonen for isoleringsbedrifter, FESI, er arrangør. Det er kun lærlinger som kan delta og i høst hadde vi NM som ble avholdt i Stavanger, hvor Daniel Gussiås (KAEFER ENERGY) gikk av med seieren. Dette resulterte i at han kvalifiserte seg og gikk videre til EM i Berlin. Tevlingen går over to dager. Første dag isoleres det med forskjellige typer isolering som skal bedømmes. Andre dag skal deler av rør-jiggen mantles med aluminiumskapsel. Hvert land stilte med kandidat, coach og et medlem til juryen. Marius Helgevold var med som coach og Birger Susort var med som jury. Nivået var varierende. Kun plass ble premiert og oppnevnt. Konkurransen er en opplevelse for alle som er med, og er med å vise faget utad på en fin måte. Selve arenaen var midt i en svær byggmesse, Bautec, og isolering ble satt på agendaen hos mange som var innom. Intervju med Daniel Gussiås etter EM: Hvilke tanker har du hatt om det å være lærling? Tror fagarbeidere og alt annet personell har samme mål uansett tittel, og det er å gjøre en god jobb. Hva tenkte du da du som nyansatt lærling besøkte EM i isolering i Stavanger 2010 like etter at du ble ansatt, og Birger Susort sa til dere lærlinger at om ett år skal dere delta i NM og om to år i EM? Når det dreier seg om en konkurranse så vil vel alle vinne, jeg tenkte nok ikke så mye, men satte meg heller et mål. Hvordan har du forberedt deg til EM? Har vel forberedt meg hele læretiden om man ser sånn på det, men jeg tilbrakte den siste tiden før EM på Tjeldbergodden med oppslag og finpuss. F.v.: FESI President: Peter Hoedemaker (også konserndirektør, KAEFER), Tyskland, isolatørlærling Daniel Gussiås, KAEFER ENERGY, Vice President FESI, Marita Bjorklund (Sverige), Coach Marius Helgevold, KAEFER ENERGY og jurymedlem Birger Susort, KAEFER ENERGY. Hva tenkte du da du kom til Berlin og så oppgaven? Rørbukken hadde mange utfordringer, så jeg startet å se etter løsninger da jeg så oppgaven, for å danne meg et bilde av hvordan jeg ville løse den. Hvordan la du opp taktikken første dagen på isoleringen og andre dagen på kapslingen? Både for kapslingen og isolasjonen så startet jeg i den enden jeg mente ville gi best resultat, og jobbet meg videre derifra. Hva har coachen din, Marius Helgevold, betydd for deg under oppholdet? En hel del vil jeg si, det er alltid bedre å diskutere løsninger med noen. Hva har overrasket deg mest i konkurransen? Det som overrasket var vel buksebendet, og at det ikke fantes en lockformer der, overrasket meg kanskje mer at de ikke hadde hørt om en lockformer eller visste hva det var. Hva var din beste opplevelse under oppholdet? Det er bort imot umulig å si at noe var best, for hele opplevelsen var bra. Men det å se all gleden blant så mange mennesker rundt arrangementet var stort, hadde ikke trodd at isolasjon kunne tiltrekke seg så mange og skape samme glede som fotball. Fikk du noe kontakt med de andre deltakerne under oppholdet? Mye gikk på tysk, så det gjorde det litt vanskelig, men snakket med de deltakerne som snakket engelsk, og det var vel 3 stykker. Har du tips til nye lærlinger i KAEFER med tanke på NM og EM? Det er ingen spesielle tips til NM eller EM, for man må bare bli så god som mulig frem til konkurransen. Selve konkurransen gjenspeiler på mange måter bare hvor mye man har fått med seg i tiden som lærling. Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gjort det på ny om 6 måneder? Skulle nok gjort meg tryggere og raskere på de utfordringene som fantes på bukken. Hva skal du fokusere på resten av læretiden din? Jeg vil ta alle tilbakemeldinger til meg, og gjøre mitt beste for å videreutvikle meg som isolatør. Hva liker du best ved isolatørfaget? Det som er det beste med faget er at ingen dager er helt like, og at det alltid venter en utfordring. Noe å tilføye i tillegg til det du har svart på i intervjuet? Vil takke alle som har hjulpet meg på veien, og en spesiell takk til de på Tjeldbergodden

9 Åsgard A lugardelingsprosjekt Balder LQ upgrade garderober Sissel Djuvik, Prosjektleder Vi har nå startet opp andre del av lugardelingsprosjektet om bord på Åsgard A. KAEFER ENERGY har ansvaret for arkitektdisiplinen i dette prosjektet med Aker Solutions MMO som kunde. Prosjektets arbeidsomfang tar for seg typisk lugardeling av 2 eksisterende lugarer til 3 nye lugarer. Lugardelingene gjennomføres på dekk 8, 9 og 11. Lugarkapasiteten om bord på Åsgard A vil etter gjennomført prosjekt være øket med totalt 16 nye lugarer, noe brukerne i Statoil ser frem til. Prosjektering startet i september Selve gjennomføringen offshore startet i slutten på desember 2011 og har vært delt i 2 faser, L053 (del 1) og L059 (del 2). Vi har nå ferdigstilt L053 og er godt i gang med gjennomføringen av L059. Prosjektet er planlagt å være gjennomført offshore innen utgangen av juni KAEFER ENERGY er tildelt oppdrag fra Aker Solutions MMO som utførende arkitektdisiplin i forbindelse med ombygging av garderober om bord på Balder. Dette oppdraget baseres på gjennomførte studier for garderober og bysse der KAEFER ENERGY har medvirket. Prosjektering for ombygging av garderober startet i desember Offshore oppstart er i midten av mars Oppdraget går ut på å rive og bygge opp ny dame- og herregarderobe med tilhørende dusjområde. Det skal i byggefasen opprettes en midlertidig garderobe. Det skal benyttes Brokk 50 meislemaskin (robot) til å fjerne gulvmasser med i utførelsen. Dette er et tiltak som gjøres med fokus på å ikke utsette utførende operatører for vibrasjoner. ExxonMobil er sluttkunde i dette prosjektet. Gjennomføring av prosjektet så langt har vært vellykket, med godt samarbeid med Aker Solutions. Alle som er involvert, har stort fokus på å overholde planlagt fremdrift for oppstart og en sikker gjennomføring offshore. Takk til alle som står på i prosjektet. KAEFER ENERGY har spesiell fokus på å TA TID (Esso tema, samt arbeide etter KAEFER ENERGY sin A-standard) ved utførelse av viktige oppgaver. En liten hilsen fra en fornøyd gjeng på Gjøa-plattformen Gjennomføring av prosjektet så langt har vært svært vellykket. Alle som er involvert, har hatt stor fokus på å overholde planlagt fremdrift. Dette blir lagt merke til av både kunde og sluttkunden, Statoil, som er svært fornøyd med KAEFER ENERGYs innsats i dette prosjektet. En stor takk til alle som har stått på og fortsatt har fokus på å gjennomføre nok et vellykket gjennomført prosjekt fra KAEFER ENERGY. En spesiell takk til alle dere som har stått på offshore i et til tider ekstremt ruskevær. Redaksjonen mottok denne hilsenen fra Gjøa-gjengen: Her er det et veldig godt arbeidsmiljø, ikke bare med våre nærmeste kollegaer, men også på hele plattformen. Vi er heldige som får jobbe på en sånn arbeidsplass, vi jobber som et team, og stiller opp for hverandre og samarbeider med de ulike prosjektene. Vi i KAEFER ENERGY er meget fornøyd med velferds- og fritidsaktivitetene. Blant annet sølvklubben og gode treningsmuligheter med flinke body-pump- og spinninginstruktører! Hilsen fra gjengen på Gjøa 16 17

10 På svai med Kai Han er ekte Egersunder, får høre at han ligner på Steffen Iversen og er kløpper på fløtesaus. Møt vår nye finansdirektør, Kai Preben Sæveland (36). Dette er jo en drømmejobb, sier Sæveland til On-Site. Han slår ut armene og peker rundt seg. Ikke bare får jeg jobbe med tall, men jeg har jo også så flotte kolleger! Det var knyttet store forventninger til mannen som overtok økonomi- og finansavdelingen etter mangeårig kyndig ledelse av Anna Mari K. Priesner. Manglende stiletthæler til tross; Sæveland har funnet seg godt til rette i sjefsstolen. Det er klart man kan få følelsen av å hoppe etter Wirkola, ler Sæveland. Han legger imidlertid fort til at folk har hoppet godt på ski også etter Wirkolas tid. Ulike mennesker tilfører ulike verdier og kunnskaper, påpeker han. Min fremste styrke i jobbsammenheng er at jeg er like glad i folk som jeg er i tall. Og så har jeg tatt til meg et uttrykk som jeg lærte i min sommerjobb som saltgutt i Egersunds saltindustri at en krone er en krone, også for meg. Det var riktignok en av Egersunds rikeste menn som sa dette, men jeg mener det er viktig for enhver bedrift. Sæveland fremstår som utpreget utadvendt og sosial, og stemmer godt med beskrivelsene som On-Sites utsendte har snappet opp i KAEFER ENERGYs korridorer og kafeteria. Enkelte har kanskje merket seg at jeg har en tendens til å le relativt høyt, flirer finansdirektøren. Men vi skal ha det trivelig på jobben, vi tilbringer jo så mye tid her! Kai P. Sæveland, vår nye finansdirektør. Mange timer med nesen i Excel-ark blir det nok på Sæveland, men han forsikrer oss om at han har tid til familie og fritidsinteresser også. Akkurat nå blir det vel kanskje mest familieliv og mindre tid til fritidsinteresser, innrømmer han. Bak finansverdenens uniform (blåskjorten med de broderte initialene) er nemlig Sæveland far til Vetle (4), og dermed en av svært få barnehagefedre i KAEFER ENERGYs øverste ledelse. De har også sønnen Kasper, som går i 2. klasse på barneskolen. Sæveland er gift med Veslemøy, senior HR-rådgiver i Halliburton. Veslemøy er opprinnelig fra en bondegård på Karmøy, en gård som for tiden pryder melkekartongene for Ekstra Lett i Rogaland, takket være sine leveranser av førsteklasses melk. Nå er imidlertid både bondegården på Karmøy og saltindustrien i Egersund forlatt til fordel for Sola utenfor Stavanger. Selv om det kan være travelt både i KAEFER ENERGY og i Halliburton, synes Veslemøy og jeg at vi har funnet en god balanse mellom jobb og familieliv. Jeg har litt tid til kompiser også. Nevnte jeg forresten at jeg har tittelen Vokteren av Varberg 2011, spør han. Han ser ut til å glede seg til å utdype. Vokteren av Varberg er ifølge innehaveren en høyt hengende vandrepokal i hans guttegjeng fra Egersund. For å vinne denne må man beseire kompisene i både fysiske konkurranser og tøffe øvelser av mental karakter. Men tross seier, det viktigste er innsatsen. Min første sjef, på saltlageret til O. H. Bøe & Sønner AS, var leder og læremester av den gode gamle sorten. Hans misjon var at vi måtte STÅ PÅ! I tillegg hadde han en del andre kjepphester som jeg har tatt til meg. Man skal aldri ha hendene i lomma, man må ha det rent og pent på arbeidsplassen og ikke minst man skal være stolt av jobben sin. Som leder for en avdeling med stort overtall av kvinner, er det forresten sjelden behov for å minne medarbeiderne på å ta hendene ut av lomma. Sæveland ler høyt. Før han kom til KAEFER ENERGY var Sæveland finansdirektør i i-tec, et brønnteknologiselskap med rundt førti ansatte. Hos i-tec var det to damer blant de førti, mens fordelingen i KAEFER ENERGYs økonomi- og finansavdeling er tilnærmet speilvendt. På spørsmål om hva han så langt har satt mest pris på i KAEFER ENERGY, kommer svaret likevel nølende. Det er jo så mye som er kjekt her i KAEFER ENERGY. En ting jeg tidlig merket meg, var det gode arbeidsmiljøet. Besøk av Petroleumstilsynet KAEFER ENERGY fikk besøk av Petroleumstilsynet 6. mars, hvor de hadde møte med vår ledelse, samt representant fra HVO og de tillitsvalgte. Formålet med møtet var: Ptils oppfølging av KAEFER ENERGY og erfaring med bransjen i 2011 Bransjeutfordringer inkludert hendelser Ptils hovedprioriteringer 2012 Mange i bedriften har vært her lenge, og det er sterk lagfølelse. Selv om jeg er ny, tok det ikke lang tid før jeg følte at jeg er en del av dette laget. Sæveland er også imponert over personellet offshore. Kort tid etter at jeg begynte i firmaet, hørte jeg et foredrag av en av Statoils offshoreansatte. Hun la vekt på at KAEFER ENERGYs offshorepersonell har grundig forståelse for sikkerhet og risiko, og nevnte videre KAEFER-personellets utrettelige vilje til å få det til. Dette er verdier som er viktige også for oss innen økonomi og finans. Min ambisjon er at vi i hele KAEFER ENERGY ikke bare innen Økonomi og Finans skal videreutvikle personellets økonomikompetanse. Dette setter oss i stand til å ta de riktige beslutningene. Og så var det dette med å trives underveis, selvfølgelig. Møtet var meget interessant og lærerikt for begge parter, og vi var enige om å Kai Preben Sæveland Aktuell: Ny finansdirektør i KAEFER ENERGY AS Utdannelse: Statsautorisert revisor Erfaring: Revisor i Arthur Andersen/Ernst & Young, konsernkontroller i Roxar ASA Familie: Gift, to barn Beste egenskap: Mitt gode humør Verste egenskap: At nevnte humør forutsetter stabilt blodsukker... Hva provoserer deg? Late folk Leser: KAEFER ENERGYs forretningsplan Hvem beundrer du? Min kone En ting folk ikke ville trodd om deg? At jeg har bommet på et avgjørende straffespark i Sørlandscup (1988) fortsette utveksling av erfaring og ideer i tiden fremover

11 Christer Langland Iris Margarita Høie Vidar Nordskag Jone Andersen Jone Raastad Kjellsen Fabrikasjon & Produkt Thorbjørn Jensen, Direktør Fabrikasjon & Produkt Leif Tore Fredriksen 20 i Rogaland. I tillegg gjennomfører vi egne singledisiplin-prosjekter offshore og onshore, innenfor hvert enkelt ISO-fag. Undertegnede har nå ledet forretningsenheten Fabrikasjon & Produkt i overkant av et år, og vi er i skrivende stund inne i en veldig travel periode. I Verdal har vi to overflatehaller. En som utfører tradisjonell industrimaling i henhold til NORSOK-standard, samt en ny fabrikk for påføring av tynnfilmbelegg/xylan (på folkemunne kalt teflon). Gode tilbakemeldinger på kvalitet Felles for våre tre lokasjoner er at vi utfører arbeid for både interne og eksterne kunder. Spesielt gjelder dette i Stavanger hvor vi produserer mantling og brannbokser til alle KAEFER ENERGYprosjekt, samt at vi produserer et stort volum til eksterne kunder. Jone Kjellsen som er verksmester, forteller at vi får veldig gode tilbakemeldinger på kvalitet, samt det at vi klarer å snu oss raskt, på både store og små hasteoppdrag. Topp moderne prefabrikasjonsverksted I Stavanger har vi vårt topp moderne prefabrikasjonsverksted for brannbokser og all type mantling, samtidig har vi et godt innslag i det lokale industrimarkedet Lokalmarkedet Lokalmarkedet i Stavanger og omegn består hovedsakelig av isoleringsoppdrag. Det største prosjektet pågår ved Tine Meieriet Sør på Nærbø. Jone Andersen Mojgan Babalou som er prosjektleder, kan fortelle at vi skal være ferdig til sommeren, og at vi da vil ha isolert over meter rør på dette prosjektet. vi samarbeidet med Reinertsen gjennom mange år, og har en veldig god dialog. Høy aktivitet i Verdal I Verdal leder Roger Nordskag også høy aktivitet om dagen. Vi har en pågående rammeavtale med Kværner Piping Technology, og samarbeidet med dem fungerer utmerket. I tillegg utfører vi mange store oppdrag for Kværner Verdal, og vi ser for oss en høy aktivitet hele dette året. Vi er nå i den heldige situasjonen at vi går to skift, og må vurdere å sette opp en temporær hall for å ta unna ordremassen. Vidar Nordskag og gjengen i Orkanger tar også unna en del arbeid for Verdal. Offisiell åpning av PTFE-anlegg Vårt nye PTFE-anlegg i Verdal åpner i disse dager. Her kan vi utføre alle typer PTFE-behandling, hvor den vanligste er Xylan. Spesielt med tanke på det fremtidige subsea-markedet har vi store forventninger til at dette skal være en god investering. Med Norges mest moderne anlegg, bygget for å behandle større enheter enn noe annet sted, løfter dette KAEFER ENERGY opp i en helt ny divisjon innenfor overflatebehandling. Christer Langland er ansvarlig for driften, og har stått for mesteparten av planleggingen av anlegget. Vi merker allerede stor interesse fra både nye og eksisterende kunder. I Orkanger ser det for øvrig også ut til å bli stabilt mye å gjøre dette året. Her har Singledisiplinprosjekt Innenfor singledisiplinprosjekt styrer Leif Trond Magne Susort Roger Nordskag Tore Fredriksen, Jone Andersen, Birger Susort og Trond Magne Susort flere prosjekter. Dette kan være prosjekter med både lav og høy bemanning, samt kort og lang varighet. De pågår både på land og offshore. Vi har blant annet vært med på et slep av en COSL-rigg fra Kina til Norge, bemannet med våre stillasbyggere. Vi ser også flere av disse oppdragene fremover, signalene er at vi skal delta på et nytt slep som starter senere i vår. Vi er også i ferd med å levere stillaspersonell til AKER Egersund. De har mye arbeid som skal gjennomføres fremover, og vi har mange som trives i Egersund, og ønsker seg tilbake dit. Aker Egersund er en viktig kunde for oss, og vi ser virkelig frem til igjen å samarbeide med dem. Som tidligere informert skal også deler av virksomheten til KAEFER Construction integreres i KAEFER ENERGY i år. Dette dreier seg hovedsakelig om teknisk isolering på bygg over hele landet. I tillegg til mange nye operatører, vil vi få over to nye avdelingsledere, Ketil Arnesen og Rifet Boaric, samt Robert Magnes som vil jobbe med Salg & Marked. Undertegnede vil sammen med Birger Susort jobbe tett for å få integrert de nye på en skikkelig måte, samtidig som nye kunder blir godt ivaretatt. Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet, og vil samtidig ønske alle nyansatte hjertelig velkommen til KAEFER ENERGY. Vi har mange spennende oppgaver å ta fatt på, og samarbeid på tvers av avdelingene er viktig å videreutvikle for å få full uttelling. Keep up the good work! God påske! Birger Susort 21

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang God sommer! On-Site Nr. 3 Juni 2008 1. årgang Vi nærmer oss slutten av andre kvartal i 2008, og sommeren står snart for tur. God sommer! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Vi har så langt gjennomført

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013

NO. MARS 2013. Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 NYTT NO. 103 MARS 2013 Portrett Olav Stangeland Gann Tre AS v/skjalg Espedal Anleggsdager 2013 PUKKVERK NO. 103 MARS 2013 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon 7 Marked

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer