MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder SOB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Sveinung Horverak Medlem FSV Erlend Bullvåg Medlem HHB Kiron Viswanath Medlem FBA Bodil Svendsgård Medlem PHS Anneli Maria Vatterud Medlem SoB Håvard Olafsen Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Christine Mathisen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Bente Larsen Medlem SoB Hilde Åsheim Observatør SSIB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Heidi Pedersen Observatør UBiN Per Arne Imøy Observatør HMS Jan Atle Toska Direktør SFA Synne Pettersen Sekretær SFA Godkjenning av innkalling og saksliste. Elisabeth Sletten Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 45/11 VS 46/11 VS 47/11 VS 48/11 VS 49/11 VS 50/11 VS 51/11 Godkjenning av protokoll 5/11 (VS) Møteplan for læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Læringsmiljøundersøkelse 2012 (VS) Orientering fra LMU-forumet ved UiN 25. oktober 2011 (OS) Referat arbeidsmøte handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Referat Studenttinget 1/ (OS) Avviksmeldinger per desember 2011 (OS) Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 45/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 5/11 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokoll 5/11 fra møte den 27. oktober Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder SoB Grete Lysfjord Nestleder Rektoratet Sveinung Horverak Medlem FSV Bodil Svendsgård Medlem PHS Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass Medlem SoB Anneli Maria Vatterud Medlem SoB Arne Martin Svartnes Observatør Drift Forfall: Navn Funksjon Representerer Kiron Viswanath Medlem FBA Erlend Bullvåg Medlem HHB Axel Viefers Medlem SoB Christine Mathisen Medlem SoB Bente Larsen Medlem SSiB Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Ellen Sirnes Kiron Viswanath FBA Hilde Åsheim Bente Larsen SSiB Synne Pettersen sekretær Side 4

5 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 39/11 Godkjenning av protokoll 4/11 VS 40/11 VS 41/11 VS 42/11 VS 43/11 VS 44/11 NOKUT-evaluering av UiN - møte med læringsmiljøutvalget (OS) Nye lokaler på studiestedene Stokmarknes og Mo i Rana (OS) Status arbeid handlingsplan høsten 2011 (OS) Referat Studenttinget 6/ mai 2011 (OS) Avviksmeldinger per oktober 2011 (OS) Eventuelt: Læringsmiljøutvalget ble i møtet gitt en muntlig orientering av sekretær om LMUforumet som ble avholdt på campus Program og skriftlig orientering kommer som egen orienteringssak til november-møtet. VS 39/11 Godkjenning av protokoll 4/11 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte 4/11 den Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner møteprotokoll fra møte 4/11 den VS 40/11 NOKUT-evaluering av UiN - møte med læringsmiljøutvalget (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Leder og nestleder orienterte om NOKUTs besøk til UiN i november. NOKUT evaluerer i høst vårt kvalitetssikringssystem. De har fokus på studieprogramkvalitet, spesielt fleksible og nettstøttede studier. Fakultetene og Senter for etter- og videreutdanning har plukket ut studieprogrammer til gjennomgang. I tillegg ønsker NOKUT å fokusere på Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget. Følgende medlemmer/observatører er valgt ut til å representere LMU i møte med NOKUT-komiteen den 10. november: Elisabeth Sletten som leder, Anna Cecilie Jentoft som tidligere studentmedlem, Bodil Svendsgård som ansattmedlem, Arne Martin Svartnes som observatør, Synne Pettersen som sekretær. Den ble det gjennomført en kvalitetsdag som forberedelse til besøket for de som skal møte NOKUT-komiteen. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 5

6 VS 41/11 Nye lokaler på studiestedene Stokmarknes og Mo i Rana (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: På studiested Stokmarknes har ansatte og studenter nettopp flyttet inn i nye lokaler i Hurtigrutens hus. På studiested Mo er det inngått avtale for flytting til andre lokaler, samt bygging av nye for å huse vår virksomhet der. Driftsleder viste plantegninger for bygningene for begge studiestedene, samt forslag til fasadeskilt på Stokmarkned og en animasjonfilm på planene for bygningene på Mo. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 42/11 Status arbeid handlingsplan høsten 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Leder orienterte kort om arbeidet så langt. Følgende temaer ble tatt opp til diskusjon: I gammel plan: er listene for tilrettelegging oppdaterte? Finnes det noen krav til hvordan vi skal tilrettelegge? Burde man skille mellom tilrettelegging ved eksamen og ellers? Fokus på allergier i lokalene våre, for eksempel pollen/blomsterstøv Studiestedene: klarer vi å følge opp planen også utenfor campus? Forutsetter at nye bygg på studiestedene blir universelt utforma. Sekretær orienterte fra møte i arbeidsgruppa Referat fra møtet legges fram for LMU i november, samt handlingsplanen så langt denne er ferdigstilt. LMU kommer med innspill før videre arbeid. Ønske om at evalueringsrapporten gjort av gammel plan høsten 2010 legges fram til LMU med det første ferdige utkastet til ny plan. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 43/11 Referat Studenttinget 6/ mai 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar referat fra Studenttinget 6/2010 den 18. mai 2011 til orientering. Behandling: Leder orienterte om saker fra møtet : start UiN, ny treningsavtale. Studenttinget hadde møte og leder orienterte på oppfordring også fra sakene i dette møtet: supplering av medlemmer til LMU, ny handlingsplan, mer aktivitet i internasjonal uke, Side 6

7 bli-kjent-med-bodø-dagen, diskusjonssak flytting av Samfunnet, kreativ helg. Referat fra dette møtet kommer på LMU-møtet i november. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 44/11 Avviksmeldinger per oktober 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Gjennomgang av avviksmeldinger. Nr 5: Kartene må oppdateres både på nett og fysisk, og vi må ha disse på engelsk også. Driftsleder orienterte om at fysisk skilting er på vei: behandles av direktør i disse dager. Skal plasseres ved hovedinnganger med oversikt over undervisningsrom, toaletter og andre sentrale steder. Det skal også skiltes ved avkjøring på vei og ved bussholdeplassene. Det diskuteres elektroniske visninger av timeplane ved hvert undervisningsrom + en storskjerm ved hver inngang. Representant FBA synes kartene på web er gode. Diskusjon rundt de nye auditoriumsnavnene og at rommene våre generelt har mange ulike typer benevnelser etter tilsynelatende ulike logikker (tre tall, fire tall, kombinasjon av bokstaver og tall, personnavn på auditoriene). I følge Driftsleder skyldes dette ulike byggetrinn. Renummerering av rom er uaktuelt pga at det tekniske anlegget er knyttet til rom og at omfanget av en slik jobb ville være veldig stor. Status for bruk skjermen ved Informasjonsskranken: lite brukt som informasjonskanal. Vi har systemer og programvare, men det er ikke avklart hvem som skal ha eierforholdet og ansvaret for å oppdatere informasjonen. Alt som ligger på weben hos oss kan legges dit: timeplan, kalender. Nr 21: den nye UiN-logoen finnes til nedlasting på nettsidene våre, men på sidene Om UiN, ikke på sidene for Student. Nr 26: veldig press på bibliotekets kopimaskin, stor slitasje. Problem at det tar lang tid, spesielt i eksamensperioden hvor det printes mye. Be Trykkeriet sjekke opp dette, er det behov for flere, hyppigere vedlikehold? Få opp informasjon om hvilke andre printere studenter kan bruke. Nr 45: Trådløs internett-tilgang: jobbes stadig med å bygge ut, IT vil gjerne ha beskjed der det er dårlig dekning. Nr 66: Driftsleder sier det sjekkes jevnlig for temperatur på rommene våre. Når man åpner vinduer stopper ventilasjon. Side 7

8 Nr 67: tilbakevendende problem at faglærere booker grupperom til sine studenter. Problemet eskalerer mot eksamensperioden. Prorektor tar opp saken med direktør: ber om at dette blir tatt opp i direktørmøtene. Nr 68: engelske innstillinger for internasjonale studenter. Sekretær mener at Internasjonalt kontor tidligere har meldt inn til IT hvilke studenter som skal ha engelsk språk som automatisk innstilling. Sjekke med IT hvordan informasjon om disse studentene gis i dag, og hvordan IT følger opp dette. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 8

9 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 46/ Arkivreferanse: 2008/64/ Vedtakssak: Møteplan for læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2012: Torsdag 19. januar Torsdag 15. mars Torsdag 3. mai Torsdag 20. september Torsdag 18. oktober Torsdag 29. november Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 9

10 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Møteplan for læringsmiljøutvalget 2012 (VS) Synne Pettersen Bakgrunn Forslaget til møteplan er forutsatt felles møtedato for Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget, og at møtene legges i forkant av styremøtene for Universitetet i Nordland. Læringsmiljøutvalgets møter legges som hovedregel før lunsj ( ) og Studiekvalitetsutvalgets etter lunsj ( ), med mulighet for utvidelse av møtetiden ved behov. Hvis noen av studentrepresentantene har eksamen på de foreslåtte tidspunktene ber vi om tilbakemelding så snart eksamensplan foreligger, slik at eventuell flytting av møtedatoer kan vurderes. Følgende møteplan foreslås for 2012: Torsdag 19. januar Torsdag 15. mars Torsdag 3. mai Torsdag 20. september Torsdag 18. oktober Torsdag 29. november Side 10

11 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 47/ Arkivreferanse: 2011/2472/ Vedtakssak: Læringsmiljøundersøkelse 2012 (VS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget stiller seg positiv til gjennomføring av læringsmiljøundersøkelsen i regi av Universell/TNS Gallup. Læringsmiljøutvalget ber studie- og forskningsdirektøren om å arbeide for å skaffe økte midler til LMU og SKU sitt budsjett slik at undersøkelsen kan prioriteres økonomisk. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 11

12 SAKSUTREDNING Sak: Læringsmiljøundersøkelse 2012 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Brev fra Universell med informasjon om læringsmiljøundersøkelsen Prospekt med detaljert informasjon om gjennomføringen. Bakgrunn UiN har mottatt et tilbud fra Universell om å delta i en felles læringsmiljøundersøkelse for høyere utdanningsinstitusjoner i Universell har tatt initiativet til å koordinere en slik undersøkelse på bakgrunn av ønsker om dette fra sektoren. Det er inngått et samarbeid med TNS Gallup for praktisk gjennomføring. Nærmere beskrivelse av undersøkelsen finnes i vedlagte brev og prospekt fra Universell. Drøfting Læringsmiljøutvalget vedtok i sin handlingsplan for å gjennomføre en læringsmiljøundersøkelse. Temaet er også brakt på bane under behandling av ulike saker i møter, og under det pågående arbeidet med ny handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet vi nå får fra Universell og TNS Gallup gir oss en mulighet til å få utført en større undersøkelse ved vår institusjon uten at vi selv må gjøre arbeidet med utarbeidelse av spørsmål, praktisk gjennomføring og analyse av resultatene. Som beskrevet i vedleggene gir også denne undersøkelsen oss den fordelen at vi kan sammenligne oss med andre læresteder og kanskje lære av hverandre. Som det fremgår av brevet vil undersøkelsen bestå av en basismodul som er felles for alle, tilleggsmoduler som institusjonene eventuelt kan velge blant, og eventuelt en bolk med egne spørsmål som er spesielt relevante for hver enkelt institusjon. Prospektet viser til en rekke hovedtemaer for undersøkelsen. I følge prospektets oversikt over viktige datoer skulle spørreskjemautkast til høring sendes ut 7. november. Dette har vi ennå ikke mottatt. Om vi mottar dette til møtet, legges dette fram i møtet. Om vi ikke mottar noen forslag til møtet, vil utvalgets medlemmer bli bedt om å gi tilbakemeldinger per e-post på et senere tidspunkt og før fristen for innspill den Økonomiske konsekvenser Prospektet inneholder informasjon om utgifter. De faste priskomponentene beløper til kr. I tillegg kommer utgifter etter hvor mange studenter vi ønsker å sende skjema til (datainnsamlingen). Vi trenger å gjøre en kartlegging av hvor mange studenter vi har i målgruppen som beskrevet i prospektet. Minste utgift er 5000 kr (for 1000 studenter) og høyeste utgift er kr (6000 studenter). Total sum blir da mellom kr og kr. Side 12

13 I kalenderårene 2010 og 2011 har LMU og SKU hatt et felles budsjett på kr. For 2011 ble følgende budsjett vedtatt: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Til sammen ,- Om en undersøkelse skal gjennomføres med midler på utvalgenes budsjett, må det muligens reduseres på summene til tiltakene over for neste kalenderår. Læringsmiljøutvalget må ta stilling til hvilke tiltak det eventuelt skal reduseres i og med hvor mye på hver post. Gjennomføring av en læringsmiljøundersøkelse er ikke en årlig foreteelse, og må sees på som et spesielt løft for læringsmiljøet ved institusjonen i et lengre perspektiv. Det kan derfor være relevant å be om økt budsjett for 2012 for å få gjennomført denne undersøkelsen slik at denne ikke går på bekostning av tiltak som er velfungerende i dag. Side 13

14 u ^ 3 NOV 2011 Vår dato: Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: 2011/12026 Til universiteter og høgskoler Felles nasjonal læringsmilj øundersøkelse i 2012 Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som nasjonal pådriver for universell utforming, inkluderende læringsmiljø og utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU) i høyere utdanning. Universell har alle utdanningsinstitusjoner som målgruppe. Som et ledd i Universell sitt arbeid med læringsmiljø ønsker vi å tilby alle NOKUT-akkrediterte universiteter og høgskoler en felles norsk læringsmiljøundersøkelse. Vedlagt er et prospekt som viser hva tilbudet går ut på. Mange læresteder har de siste årene gjennomført eller ønsker å gjennomføre læringsmiljøundersøkelser blant sine studenter. Undersøkelser av denne typen blir sett på som viktig for å utvikle læringsmiljøet ved institusjonene i henhold til både kravene i UH-loven og lærestedenes egne målsetninger. Utvikling av gode læringsmiljøundersøkelser er imidlertid både tid- og ressurskrevende, og det er fra flere læresteder ytret ønske om nasjonal koordinering på dette området. I tillegg til kvalitetssikring, vil dette være ressursbesparende og vil også medføre muligheter for å sammenligne resultater på tvers av institusjonene. I utviklingen av en felles norsk læringsmiljøundersøkelse, har Universell knyttet til seg TNS Gallup og avdelingsleder Truls Nedregård. TNS Gallup og Nedregård spesielt, har lang erfaring med lignende undersøkelser, og står blant annet bak Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra Det er videre opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 7 universiteter og høgskoler, i tillegg til Norsk Studentorganisasjon, Universell og TNS Gallup som i løpet av oktober og november 2011 utformer spørsmålene i undersøkelsen. Alle læresteder vil også få tilbud om å komme med innspill til innholdet og utformingen av undersøkelsen før denne ferdigstilles. Universell står for finansiering av utviklingen av spørreskjemaet, mens lærestedene som ønsker å bruke undersøkelsen vil sta for kostnadene knyttet til gjennomføring og analyse (se tilbudet fra TNS Gallup i prospektet). Den første felles datainnsamlingsperioden gjennomføres i tidsrommet februar/mars Universell vil i begynnelsen av desember 2011 sende ut et formelt tilbudsbrev til institusjonene med en svarfrist som går ut ved årsskiftet. Institusjonenes bidrag blir å definere og sende inn utvalg av resipienter til TNS Gallup samt å gjøre undersøkelsen kjent blant institusjonens studenter. Eierskapet til datasettet (funnene) ligger hos institusjonen og kan fritt benyttes. Spørreskjemaet og tilhørende moduler eies av Universell og kan videre benyttes av institusjonene etter avtale. Nasjonal pådriver, i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø -LIVD' - Universell utforming Postadresse Kontaktinfo Saksbehandler Universell Org.nr. NINU: Bjørnar Kvernevik NTNU E-post: Tlf: Kolbjørn Hejes vei 4 Mobil: Trondheim E-post: Side 14

15 universell* Vår dato: Vår referanse: /12026 Læringsmiljøundersøkelsen vil gjøre det mulig å foreta referansemålinger opp mot andre institusjoner som også har deltatt i undersøkelsen og har sammenlignbare data. Universell håper at en med dette kan dele gode erfaringer på tvers av sektoren og på den måten bidra til bedre kunnskap om gode læringsmiljøtiltak. Samtidig vil en undersøkelse som denne være et nyttig verktøy for institusjonens arbeid med læringsmiljø. Dette gjelder både for institusjoner som aldri har gjennomført en slik undersøkelse før, men også for institusjoner som ønsker å måle hvordan en ligger an i forhold til tidligere undersøkelser. Vi håper på bred interesse i sektoren for å bruke denne læringsmiljøundersøkelsen. For spørsmål knyttet til prosjektet, ta gjerne kontakt med. Universell ved Bjørnar Kvernevik på epost b^o_rnar. kvernevik ^å;ntnu.no. Vennlig hilsen f^r., y, I i ^'L %til Anne Nylund Fungerende prosjektleder Side 15

16 NOV universell* Vår dato: Prospekt: Felles læringsmiljøundersøkelser Oppsummering Ulike læresteder gjennomfører i dag et spekter av forskjellige målinger av læringsmiljøene. Disse er i liten grad koordinert og sammenlignbare. Universell og TNS Gallup utarbeider en standard målepakke, som tilbys lærestedene. Undersøkelsesopplegget utarbeides i en arbeidsgruppe der også representanter fra læresteder er representert. Universell tar kostnadene for utvikling av undersøkelsesdesign og spørreskjema. Vedlagt er tilbud til lærestedene for gjennomføring av datainnsamling, samt analyse og rapportering av resultatene. Datainnsamlingen gjennomføres på samme tid for alle deltakerne (27. februar mars 2012). Det purres en gang på epost 1, og deretter eventuelt på epost 2 (alternativ tipostadresse fra studentregisteret). Resultatene rapporteres i Power Point med deskriptiv statistikk og eventuelt statistiske analyser av dataene. Rapporten omfatter grafikk og korte kommentarer. Resultatene dokumenteres for det enkelte lærested og sammenstille mot ønskede referanser (bestemte læresteder eller aggregerte størrelser som de største universitetene, høgskoler med færre enn 5000 studenter eller andre referanseenheter som man blir enige om). I tillegg dokumenteres resultatene i sentrale undergrupper på lærestedene, der det er mulig (fakultet, avdelinger, kjønn, studienivå e.a.). Spørreskjema Det lages en basismodul med faste spørsmål, som er felles for alle. Dette sikrer sammenlignbarhet og referansebase. Det lages et tilleggsett av spørsmålsmoduler som lærestedene eventuelt kan velge blant. Lærestedene kan eventuelt ta med egne spørsmål i en bolk til slutt i skjemaet. /Nasjonal pådriver i høyere utdanning: Inkluderende læringsmiljø - LMU _ Universell utforming Postadresse Kontaktinfo Saksbehandler Universell Org.nr. LATNU: Bjørnar Kvernevik NTNU E-post: Tlf: Kolbjørn Hejes vei 4 Mobil: Trondheim E-post: Side 16

17 universell* Vår dato: Skjemalengden må ikke overstige 15 minutter, og bør med fordel ikke være lenger enn 12 minutter. Respondentene velger om de vil besvare skjemaet på bokmål, nynorsk eller engelsk. Et førsteutkast til skjema sendes ut til lærestedene tidlig i november Dette som underlag for eventuelle innspill og tilbakemeldinger fra lærestedene. Foreløpige hovedtema: Fysisk læringsmiljø Tilgang til fasiliteter (grupperom, bibliotek osv) Vurdering av pedagogisk kvalitet - Tidsbruk - Deltakelse, sosial inkludering, tilhørighet, trivsel - Kvalitet på info, tjenester, veiledning - Mobbing/trakassering - Ulike forhold på studiebyen Målgruppe og utvalg Målgruppa er studenter under 50 år, som har studiene som hovedbeskjeftigelse (blir spurt om dette først i skjemaet). Studenter på etter- og videreutdanning og fjernstudenter er ikke i målgruppa. Ved rapportering på undergrupper (les: fakultet eller avdeling) bør utsendingene fordeles på disse for å sikre nok svar per gruppe. Totalen vektes til representativitet basert på populasjonstall for antall menn og kvinner per rapporteringsenhet. En bør tilstrebe en fordeling som sikrer minst 50 svar per rapporteringsenhet, med utgangspunkt i en antatt svarandel på 1/3. For små enheter kan dette avvikes (hvis det f.eks. er totalt 90 studenter i en enhet, så vil et utvalg på 30 være greit, siden det utgjør en stor andel av populasjonen). På fakultet med mange studenter så bør en tilstrebe et måltall på minst 200 svar, og helst 300. Lærestedet oversender en oversikt i Excel, som eksempelet nedenfor (fiktive tall) ifra. bestillingen: Bruttoutvalg Populasjon Lærested Rapporteringsenhet (strata ) Antall UT Antall menn Antall kvinner NTNU AB LATNU DMK= LATNU Ni LATNU IME LATNU IVT NTN 1) NT LATNU SVT TOTAI Side 17 2

18 universell* Vår dato: Bruttoutvalget oversendes i Excel etter følgende mal, gjennom en sikker lenke som oversendes fra TNS Gallup: EPOSTI EPOST2 LÆRESTED FAK_AVD PROGRAM NIVA KJØNN ALDER Statsborgerskap Event. annet NTNU AS xxxx Master K 25 Norsk Kontakt TNS Gallups kontaktpersoner ved spørsmål. Kostnader FASTE PRISKOMPONENTER: Oppsett, tilrettelegging, testing 5.000,- Utvalgsbearbeiding 5.000,- Databearbeiding, analyse og rapportering ,- DATAINNSAMLING PÅ INTERNETT - PER LÆRESTED: Pris per 1000 utsendte lenker til skjemaet (12 min netto, 1-2 purringer) 5.000,- NB: Utsendinger til over 4000 på ett lærested prises med kr 2.500,- per 1000 per lærested. Hva må gjøres av lærestedene? Bestille/ordrebekrefte undersøkelsen med ønsket antall utsendte e-poster og fordelingen av disse på undergrupper (fakultet, avdeling) til TNS Gallup Oversende navn og kontaktinformasjon på kontaktperson Oversende populasj onstall for antall studenter per kjønn i hver undergruppe Gi innspill til spørreskjemautkast, hvis ønskelig Avklare hvilke spørsmål en ønsker å ta med ut over basismodulen Undertegne avtale om behandling av personopplysninger Oversende utvalg i Excel-fil, etter definert oppsett Avklare hvilke insentiver om ønskes inkludert for å øke svarandelen. TNS Gallup foreslår at de som svarer er med i trekning av et gitt antall gavekort per lærested, eventuelt i kombinasjon med en større gevinst (ipad e.a.). Avklare hvilke referansegrupper en ønsker sammenligning mot i rapporteringen (basert på en oversikt over hvilke læresteder som deltar) Informere om - og motivere studentene til å besvare undersøkelsen (informasjon på hjemmeside o.a.) Side 18 3

19 universell* Vår dato: Viktige datoer Utsendelse av spørreskjemautkast fra TNS Gallup 7. nov Frist for tilbakemelding på spørsmål/skjema 15. des Endelig avklaring av spørreskjema (ønskede spm.bolker og tilleggsspor) 15. jan Bestillingsfrist (antall utsendte og fordeling på fakultet/avdeling) 1. jan Frist for oversending av utvalg (registerdata/epostadresser m.m) 15. feb Oppstart datainnsamling 2012 (3 uker) 27. feb Siste frist for rapportering 30. apr Kontaktpersoner hos Universell og i TNS Gallup Bjørnar Kvernevik - b_ jørnar.kvernevik å^ntnu.no Kjetil Knarlag - k _etil_knarlla i ntnu.no / Anne Nylund - anne.nylund_ å^,iltnu no / Truls Nedregård - truls.nedregaard),tns-gallun.no Ingvild Reymert - ^qoil.revmert(^,tns - allu.no Side 19

20 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 48/ Arkivreferanse: 2011/674/012 Orienteringssak: Orientering fra LMU-forumet ved UiN 25. oktober 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 20

21 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Orientering fra LMU-forumet ved UiN 25. oktober 2011 (OS) Synne Pettersen Vedlegg Program for LMU-forumet Bakgrunn gjennomførte Universell i samarbeid med UiN læringsmiljøforum på campus i Bodø. Læringsmiljøutvalget ble orientert om at forumet skulle finne sted i sak 34/11. Som programmet i vedlegget viser var temaet på forumet læringsmiljø for internasjonale studenter. Innledningsvis var tematikken for de tre første foredragene Norge som studieland for internasjonale studenter, og hvordan studentene opplever og jobber for inkludering av disse studentene. Videre ble det presentert tre foredrag som eksempler på best practice gode prosjekter for integrering og bygging av gode læringsmiljø. Etter lunsj gikk deltagerne i gruppearbeid hvor det ble diskutert og utvekslet erfaringer over temaene hva fungerer godt, hvilke utfordringer har vi og hvor går vi videre. Til stedet på seminaret var 65 deltagere fra høyere utdanningsinstitusjoner og tilstøtende organisasjoner rundt om i landet. UiN var representert med 14 deltagere. Side 21

22 LMU-forum 25. oktober 2011 Program Kaffe og registrering Velkommen Innledningsforedrag 1. Internasjonale studenter i Norge Trender og utviklingstrekk i internasjonal studentmobilitet. Foredrag ved seniorrådgiver Hege Toje i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) 2. Studying in Norway Hvordan opplever internasjonale studenter møtet med norske læresteder? Foredrag ved John Ganyo, National President i International Students Association Norway (foredraget vil gå på engelsk) 3. Hvordan inkluderer vi internasjonale studenter, og kan vi benytte ressursene internasjonale studenter bedre? Foredrag ved Daniel Massie, Internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon NSO Pause Prosjekter om inkludering av internasjonale og fremmedspråklige studenter 1. Beredskapsplan Universitetet i Nordland Internasjonalisering Hvordan håndterer lærestedet kriser som berører internasjonale studenter? UiN utarbeider en beredskapsplan for inn- og utreisende studenter. Presentasjon ved Monica Brobakk, leder for Internasjonalt kontor, UiN 2. Det lille ekstra pedagogisk støtte ved Universitetet i Stavanger Det lille ekstra organiserer assistentordning og mentorer for fremmedspråklige studenter. Prosjektet vant læringsmiljøprisen ved UiS i Presentasjon ved Karin Berner, universitetslektor ved Institutt for førskolelærerutdanning, UiS 3. Norskkurs for utenlandske studenter i studentregi Prosjektet viser hvilke resultater man kan oppnå med frivillighet og personlig engasjement. Tiltaket vant Velferdstinget i Trondheims Studentpris for Presentasjon ved Silje Eiléen Nordmo, ildsjel og student, NTNU Side 22

23 Lunsj Gruppediskusjon og erfaringsutveksling Pause Info fra Universell Oppsummering Slutt Side 23

24 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 49/ Arkivreferanse: 2008/1346/533 Orienteringssak: Referat arbeidsmøte handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 24

25 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Referat arbeidsmøte handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne (OS) Synne Pettersen Vedlegg Referat fra møte i arbeidsgruppa Bakgrunn Vedlagt ligger til Læringsmiljøutvalgets informasjon referat fra forrige møte i arbeidsgruppa for ny handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. Referatet legges her fram slik at utvalget kan komme med eventuell innspill underveis i prosessen. Neste møte i arbeidsgruppa gjennomføres Gruppa tar sikte på å presentere et forslag til diskusjon i utvalget på første møte i 2012, med påfølgende vedtak etter at innspill fra utvalget er tatt med. Side 25

26 Referat møte arbeidsgruppa ny handlingsplan Til stedet: Grete Lysfjord, Siv-Anita Eriksen, Synne Pettersen (sekretær) Tiltak i handlingsplanen Sekretær hadde til møtet oppsummert og sammenfattet de tiltakene vi ble enige om skulle inngå i ny plan på møte med Universell Tiltakene ble gått gjennom og konkretisert noe. Arbeidsgruppa definerte også nærmere hvilke enheter/roller som skal ha ansvaret for å følge opp tiltakene i praksis. En grov oversikt over tiltak og ansvar: Tiltak nr 1: Rutinebeskrivelse for fakultetskontaktene og koordinator. Beskrivelse av tilrettelegging i hele UiN; hvem gjør hva når? Ansvar: koordinator og fak.kontakter Tiltak nr 2: Etablere faste møtepunkter mellom fak.kontakter og koordinator. Ansvar: koordinator. Tiltak nr 3: Lage differensiert informasjonsmateriell. Viktig å huske informasjon på engelsk. Ansvar: Koordinator i samarbeid med LMU-sekretær og fak.kontakter. Tiltak nr 4: Bedre informasjonen på nettsidene ved overgang til ny web. Ansvar: LMU-sekretær Tiltak nr 5: Oppdatere rom-mal på Fronter. Ansvar: SEVU Tiltak nr 6: Kartlegging av undervisningsrom mtp tilretteleggingsutstyr. Ansvar: Drift Tiltak nr 7: universelle løsninger mot pedagogikk i undervisningen. Dette tiltaket er egentlig todelt: 1) opplæring i IT og teknologi av fagansatte, 2) Kunnskap og bevissthet rundt variasjon i læreformer/undervisning. Ansvar: SEVU, ped.gr som planlegges, koordinator. Tiltaket om deltakelse/sosial inkludering presenteres ikke som eget tiltak, nevnes heller innledningsvis som en forutsetning i vårt lm-arbeid og fokus. Alle tiltakene blir i selve handlingsplanen beskrevet grundigere med fokus på mål, hva som skal gjøres og ansvarsfordelingen. Innledningsvis i planen: ønske om kompetansesenter for pedagogisk utvikling/styrking undervisning SEVU etablere et fokus for planen: anerkjenne at vi er gode på mange ting. Utfordringene våre ligger på informasjon og kommunikasjon gi et løft til økt bevissthet og kunnskap i org. grunnlagsdokument DT-loven - henvise til denne som bakgrunn for planen. kartlegging av læringsmiljøet for studenter med funksjonsnedsettelse: ønsker å delta i Universells læringsmiljøundersøkelse i Side 26

27 Andre forhold rundt planen: Planen skal gjelde for 2 år. Vi bør også gi de ulike tiltakene i planen ulik tidshorisont. Diskusjon rundt tittel: tittelen på planen for er noe lang og kronglete, og gir mest assosiasjoner til fysiske hindringer. Gjøre research på hvilken tittel på planen andre institusjoner bruker. Alternativer: funksjonsnedsettelse, tilrettelegging, universell utforming. Se på tildelingsbrev fra KD: hva er det departementet ønsker vi skal gjøre? Er det noe her vi bør ta med inn i planen, for eksempel under tiltak? Videre jobbing: Synne skriver ut et fullstendig forslag til tekst. Denne legges fram for arbeidsgruppa i møte i november. Etter gjennomgang i gruppa gjøres eventuelle endringer i teksten, før den legges fram til LMU som forslag til diskusjon. Etter innspill fra LMU ferdigstilles planen og legges fram for endelig vedtak. Side 27

28 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 50/ Arkivreferanse: 2010/2067/553 Orienteringssak: Referat Studenttinget 1/ (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 28

29 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Referat Studenttinget 1/ (OS) Synne Pettersen Vedlegg Referat fra Studenttinget møte 2/2011 den Bakgrunn Referat fra Studenttinget legges fram til Læringsmiljøutvalgets orientering. Utvalget bes spesielt om å merke seg sak 10/2011 Suppleringvalg, hvor tre nye varaer er valgt til Læringsmiljøutvalget. Side 29

30 REFERAT FRA MØTE I STUDENTTINGET I BODØ Onsdag i rom 2437 (ILUK). Møte nr. 1/2011 Til stede: Representanter Fakultet for Biovitenskap og akvakultur Profesjonshøgskolen Tobias Krüger ProStud Sunniva Davis ProStud Christoffer Løtvedt ProStud Tina Wik ProStud gikk kl 15:20 Fakultetet for samfunnsvitenskap Bjørn Åge Nilsen vara for Stian Knudsen Inter Anneli Watterud Inter og kontrollkomiteen Frøydis Støle Inter Øystein Strømsnes Inter Martine Romsdal Ajour Handelshøgskolen i Bodø Per Kristian Husøy HHBS Christer Ulriksen HHBS gikk kl 16:00 Nils Ole Jentoft HHBS Pål Harald Lilleengen HHBS og kontrollkomiteen Julia Froholdt Rana Studentforening Morten Jensen vara for (Christina Bjerkadal) Rana Studentforening Studentstyret Elisabeth Sletten Leder Observatører Tommy Bjørnødegård Nestleder Martin Andersen Økonomiansvarlig gikk kl 16:00 Ingelin Rendal Johansen Markedsansvarlig Henny Einmo Informasjonsansvarlig Therese K. Eliassen Velferdsansvarlig Therese Nilsen Internasjonalt ansvarlig Stian Hiis Bergh HHBS og Universitetsstyret kom kl 16:00 Bettina Haug Olson Inter Mikael Gjendem Kontrollkomiteen Ørjan Nøstan Sæther Bosi gikk kl 15:15 Mikkel Vebenstad Ventus gikk kl 15:15 Renate Nikolaisen Start UiN gikk kl 15:15 Marte Hellum Start UiN gikk kl 15:15 Maiken Stensaker Start UiN gikk kl 15:15 1 Side 30

31 Ikke til stede Christina Bjerkadal Stian Knudsen Tina Reppe Malin Tørrisplass Håvard Olsen Håvard Olafsen Studentrådsleder Bea Drage Madsen Tanya Kolesnyk Bente Larsen Pål Pedersen Rana Studentforening Inter Nugla Nugla À jour ProStud Nugla Leder av kontrollkomiteen Politihøgskolen avd. Bodø Landstyrerepresentant NSO Leder ISU Direktør Studentsamskipnaden Rektor 2 Side 31

32 STBsak 01/2011 Valg av ordstyrere, referenter og tellekorps A) Valg av ordstyrere Studenttingets styre innstiller ovenfor Studenttinget: Espen Hovland, SSiB og Henny Einmo, studentstyret velges som ordstyrere. Godkjent. B) Valg av referenter Studenttingets styre innstiller ovenfor Studenttinget: Therese Eliassen, studentstyret og Siv-Anita Eriksen, Organisasjonskonsulent velges som referenter." Godkjent. C) Valg av tellekorps Studenttingets styre innstiller overfor studenttinget: "Kontrollkomiteen velges som tellekorps." Godkjent STBsak 02/2011 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. STBsak 03/2011 Forretningsorden 2011/2012 Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar vedlagte forretningsorden som gjeldende for skoleåret 2011/2012. Vedtatt. STBsak 04/2011 Orienteringer SoB dag Skoleringshelg, De var 13 studenter som deltok på skoleringshelgen Pris for fremragende undervisning Innledende besøk av NOKUT, Berit Eliassen orienterer. Kvalitetskrings systemet ved UiN, er under revisjon. Avvikssystemet; ris og ros knappen. Midtveisevaluering, via fronter. Viktig at dere gir tilbakemelding om hva dere synes om det faglige. Også IKT og bibliotek. Studiekvalitet for studentene ivaretas gjennom LMU LMU seminar Forslag til vedtak: "Studenttinget tar orienterings saker til orientering." Orienteringene tas til orientering STBsak 05/2011 Handlingsplan for SoB 2011/2012 Kommentarer til handlingsplanen Bjørn Åge Nilsen; Ønsker at styrer jobber mer opp mot Fylket og samferdselskomiteen. 3 Side 32

33 Pål Lilleengen; Ønsker at styret legger ut referater på SoB`s nettside. Ingelin Johansen: Kjenn Bodø er det samme som Bli kjent med Bodø. Elisabeth Sletten: Fylkeskommunen har ikke fast plass, men de blir ofte invitert. Åpen time i bystyret bra ide det tar vi med oss videre, samt Nordlandsbenken i stortinget. Øystein strømsnes: Mye bra i handlingsplanen, men klarer dere å gjøre alt dette? Elisabeth Sletten: Handlingsplanen er gjennomførbar. Forslag til vedtak: "Studenttinget i Bodø godkjenner handlingsplanen for 2011/2012." Vedtatt STBsak 06/2011 Diskusjonssak: Samfunnet Innspill fra StB Bra ide men hvor kommer ideen fra? Hvorfor skal Samfunnet flytte til byen? Hva er utgangspunktet for flytting? Flytting er vel ikke det beste for å få Samfunnet til å fungere. Vi må ikke være lik andre universiteter med å ha Samfunnet i byen. Vi må se på grunnlag for å flytte Samfunnet, når Samfunnet ikke er undergruppe av SoB vil vi da flytte Samfunnet bort fra campus. Nordlandsmuset ikke et bra valg. Hva er det som gjør at studentene vil dra på Samfunnet? Ikke en god ide å flytte Samfunnet til byen, da det er mange bra scener i byen. Samfunnet vil kunne miste mange konserter hvis det flyttes til byen. Samfunnet må ikke være på Nordlandsmuset. Det kan være at samfunnet skal være en kafé eller et kulturhus, ikke en uteplass. Unngå at det blir en studentgetto ved Mørkved. Vi må tenke på hvor studentene bor i Bodø. Lettere for 20 % av studentmassen å bruke Samfunnet ved en eventuell flytting, men vanskeligere for 50 %. Bedre busstilbudet til og fra Mørkved. Økonomisk aspekter. Kan heller bruke pengene det koster ved en eventuell flytting til å ansette en daglig leder. Vil vi ha et større gap mellom Samfunnet og skolen/studentene? Det er viktig å finne ut hva studentene vil, så vi bør spørre dem først. SSiB skal ha denne saken opp ved neste møte STBsak 07/2011 Fordeling av Studentsosiale midler til Studentforeningene Innstilling til vedtak: StB godkjenner fordelingen av studentsosiale midler til studentforeningene Samlet utbetaling Studentforening Sum Fratrekk Total utbetaling Utbetales høst Utbetales vår Ajour HHBS Inter Nugla Prostud Sum vedtatt 4 Side 33

34 STBsak 08/2011 Fordeling Studentsosiale midler til Undergruppene Renate Nikolaisen, Start UiN: Oppfordring til styret at vi jobber for å få mer midler tilfordelingen av undergruppene.ønsker at SoB søker UiN om å få mer midler til undergruppene. Mikkel Vebenstad, Ventus: Ønsker at potten til undergruppene øker. Revidere avtalen med UiN, det er flere studenter og mer behov for penger til undergruppene. Ørjan Nøstan Sæther, Bosi: Potten til undergruppene er for liten. Studentantallet har økt, men potten øker ikke i takt med studentantallet. Elisabeth Sletten: Oppfordret undergruppene til å søke penger fra Velferdsfondet Innstilling til vedtak: StB godkjenner fordelingen av studentsosiale midler til undergruppene Undergruppe Tildelt i fjor Tildeles i år Fordeling % Ventus % BOSI % Start UiN % Samfunnsdebatten % Sum % Vedtatt STBsak 09/2011 SSiB Høring ang tildelingsreglement Anbefaler at SSiB tar en titt på Lånekassen sitt reglement. Har man rett til lån og stipend har man også rett til leie. Maks 5 års leie: Ønsker ikke å ha en tidsbegrenset tid for å leie hos samskipnaden. Dette fordi mange studenter finner ut under studiet at de ikke passer til det studiet de har valgt, og dermed velger å begynne på noe annet. Forslag til tilleggsetning: En kan søke forlengelse av hybelen hvis studietiden forlenges. STBsak 10/2011 Suppleringsvalg Valg av vara til representanter i Klagenemnden Forslag fra Valgkomiteen at personlig vara Egil Mathisen går inn som representanten for Anna Cecilie Jentoft. Valgt ved akklamasjon Valg av 5 vara LMU Kandidater: Therese Nilsen Martine Romsdal Therese Eliassen valgt ved akklamasjon Valgt ved akklamasjon Valgt ved akklamasjon Forslag til vedtak fra studentstyret: Studenttinget gir studentstyret i SoB myndighet til å supplere inn personer til de verv som ikke har blitt fylt på StB-møte Side 34 5

35 Vedtatt STBsak 11/2011 Møtedatoer Forslag til vedtak: "StB vedtar følgende møtetidspunkt for november og januar: Onsdag 30. november 2011, kl 14.15" Onsdag 25. januar 2012, kl 14.15". vedtatt STBsak 12/2011 Fordeling av resultat Innstilling til vedtak: Resultatet fordeles slik: Velferdsfond ,- SOS barnebyer ,- Egenkapital ,99 Samarbeidsfond ,- Drift av App ,- vedtatt STBsak 13/2010 Godkjenning av Budsjett for Innstilling til vedtak: StB godkjenner budsjettet for 2011/2012 Vedtatt STBsak 14/2011 SAIH Forslag til vedtak; Studenttinget vedtar tier-ordningen på 20 kr ved Universitetet i Nordland. Vedtatt StBsak 15/ 2011 Diskusjonssak: Kreativ helg Pål Lilleengen skal ta initiativ til en kreativ helg/dag. Innspill fra StB Det må jo ikke være en hel helg men en kreativ aften burde være mulig. Se på organisasjonens struktur. Kan også bruke tid på vårens tillitsvalgt skolering til dette. Ønsker at vi skal bli mer kreativ se hva vi kan gjøre bedre. En kreativ aften burde være mulig. Forslag bør være på plass i løpet av våren. Det bør ikke legges føringer for helgen/arrangementet Merkelig å legge føringer på en kreativ helg. Er ikke dette en helg som an skal være kreativ uten føringer? Viktig at vi utvikler oss, vi må tenk på hvordan vi kan bli bedre. Pål Lilleengen påtar seg ansvaret for å gjennomføre dette arrangementet. Bakgrunnen for helgen er at vi ikke er den beste organisasjonen og for at vi må åpne oss er det viktig med det sosiale. Dermed er det foreslått en hel helg. 6 Side 35

36 STBsak 16/2011 Spørretimen Stian Hiis Bergh: Konkrete punkt på planen for å bedre kollektivt trafikken i Bodø, hva har dere tenkt å gjøre? Bjørn Åge Nilsen: Hvordan er organisasjonsformen på samfunnet nå? Hvordan er det med studentboligene som brant opp, bygges de opp igjen og når. Boligsituasjonen ellers hva gjør SSiB her? Hvordan går det med strategiplan til UiN? Elisabeth Sletten svarer: Boligene kan ikke bygges enda, de må få ned kostnadsgrensen, det jobbes med dette. Studentboligene som ble brannskadd skal bygges opp igjen, men ting tar tid. Tommy Bjørnødegård svarer: Kollektiv transporten. Vi må få endret på de nye kortene, klippekort gikk bort og løsningens om er nå er et dårligere tilbud. Varighet utvidet rutetilbudet i helgene, ekspress rute fra Mørkved til byen. Direkte med kommunen eller fylkeskommunen. Press ut i media. Therese Eliassen svarer: Samfunnet har siste ordet, Iselin har timelister og organiserer de frivillige. Det er et eksternt firma (Atom vinter) som styrer Samfunnet. STBsak 17/2011 Godkjenning av referat fra StB-møte 6/2011 Forslag til vedtak: "Referatet fra studenttingsmøte godkjennes med de endringer og tillegg som fremkommer. " Referatet godkjent. STBsak 18/2011 Referater Forslag til vedtak: "Studenttinget tar referatene til orientering. Referatene tas til orientering. STBsak 19/2010 Rapporter Rapport fra Studentstyret Arrangert SoBs dag Deltatt på Informasjonsdagen ved UiN Revidert vedtekter til Årsmøtet Avholdt skoleringshelg for tillitsvalgte Har hatt fokus på rabattordninger og boligmangel Har blitt intervjuet både i radio og AN angående boligmangelen STiNN-møte i Tromsø RHU- møte i Tromsø Møte med NOKUT angående kvalitetssikringssystemet ved UiN LMU- møte Helsekassemøte Klagesak Medarrangør i Surfetur til Lofoten oktober Møte i velferdsforum Leder/nestleder-møte i SoB 7 Side 36

37 Rapport fra Studentforeningene Rapport fra ProStud, skriftlig Det har ikke vært noe studentting i høst, så skriver like godt hva vi har gjort så langt i høst: Hatt årsmøte Hatt 3 styremøter Hatt 2 vaffeldager Deltatt på fadderperioden Deltatt på ulike møter Planlagt og gjennomført Oktoberfesten Deltatt på SOBs dag Deltatt på Infodagen Behandlet klagesaker Etablert kontakt med våre internasjonale studenter som er i/kommer til Bodø Planlegging av fagdag for SPL Møte med fagdekanene på avdelingen Deltatt på lokalt SKU Rapport fra INTER, muntlig ved Øystein Strømsnes Delegatmøte, hvor det ble valgt representanter til råd og utvalg ved foreningen. Nattfotball Barnas helg samarbeid med andre foreninger Vært med å arrangere konferanse Kjønnsforskning NÅ! Overtatt nye kontorlokaler Valg av representanter til fakultetsstyret ved FSV, (Bjørn-Åge Nilsen og Øystein Strømsnes) 8 styremøter dette semesteret Jobber med å finne kandidater til Interstyret som skal velges innen Har solgt masse billetter til Halloweenfesten Faste kontortider Rapport fra Ajour, muntlig ved Martine Romsdal Startet opp i vår Jobber med organisering av fagene Planlegger å engasjere seg mer framover Rapport fra HHBS, skriftlig Mekias Holmen trakk seg med virkning fra 1. August. Stian Hiis Bergh ble konstituert som leder fra samme dato, mens Per Kristian Husøy ble konstituert som nestleder. Begge ble valgt på generalforsamling, 21 september. Avholdt generalforsamling, 21. September. Nyvalgt styre, som trer inn fra 1. Jan består av: Liv Rossow, Christer Ulriksen, Christine Føre, Tommy Liavik, Elisabeth Andersen og Erlend Mevik. Det ble på generalforsamlingen opprettet en ny styreplass med tittel Eksternansvarlig. Denne posisjonen ble ikke fylt, og det jobbes med å finne en person til å fylle vervet. På generalforsamlingen ble også nye representanter til studenttinget valgt. Følgende ble valgt: Christer Ulriksen (Gruppeleder fra ), Nils Ole Jentoft, Pål Lilleengen og Rita Romarheim (vara). Ut 2011 sitter Per Kristian Husøy på studenttinget for HHBS gjennom vervet som studentpolitisk ansvarlig. Styrearbeid: Avholdt 4 Styremøter, hvorav ett sammen med nytt styre. Styremøter fremover foregår med både av- og påtroppende styre. Gjennomførte velferdsaktiviteter i HHBS' regi: 8 Side 37

38 Fadderperiode Stand, samt utdeling av is fra KPMG på universitetets infodag Nettverksdag, 12. Oktober Helgen Oktober ble det avholdt rotasjonstur for gamle og nye styremedlemmer og utvalgsledere. Turen ble lagt til Sulitjelma hotell. Styret er fornøyd med turen med tanke både faglig - og sosialt utbytte. For utenom sosiale aktiviteter hadde vi en diskusjonsøkt hvor vi hadde spesielt fokus på økt studentengasjement, samt hvordan man ønsker å utvikle foreningen videre. Rapport fra Rana Studentforening, skriftlig Fadderperiode 2011 Quiz Opprettet facebookgruppe Deltatt på Årsmøte for SoB Valg av nytt styre Rapport fra Samskipnadens styre, muntlig ved Per Kristian Husøy Avholt 1 styremøte Alexandria kveldsåpent fra 1.november Rapport fra Universitetets organer Rapport fra Universitetsstyret, muntlig ved Stian Hiis Bergh Det er kommet nye medlemmer i styret Jobber med strategiplanen Informasjonsavdeling Hvem er UiN? Fokus på Campusstudenten istedenfor Russland og Nordområder NOKUT på Besøk Rapport fra Studiekvalitetsutvalget mandat studieplan for Årsstudium i naturfag internrevisjon høsten Rapport fra Læringsmiljøutvalget, muntlig ved Elisabeth Sletten. Konstituerer LMU Evaluert studentassistentordningen. Fremdriftsplan for handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne. Internasjonalt utvalg muntlig ved Therese Nilsen Gikk gjennom den internasjonale strategien. Rapport fra andre StiNN Et møte, jobber med stipendordning for de som er ute i praksis. Tillegg i protokoll: Kontrollkomiteen, ber StB skal ha et skriftlig vedtak fra Nugla om at de godkjenner StB møte. 1/2011. og de vedtak som ble gjort på møte. Nugla skulle ha vært til stede på. Ifølge vedtektene er studenttinget ikke vedtaksdyktige hvis ikke alle fakultetene representerte. Side 38 9

39 Møtet ble hevet kl. 16:20 Elisabeth Sletten Leder Siv-Anita Eriksen Organisasjonskonsulent 10 Side 39

40 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 51/ Arkivreferanse: 2006/814/436 Orienteringssak: Avviksmeldinger per november 2011 (OS) Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering Elisabeth Sletten leder læringsmiljøutvalget / studentleder Berit Eliassen fung. plan- og utviklingsdirektør Side 40

41 SAKSUTREDNING Sak: Avviksmeldinger per november 2011 Saksbehandler: Thorbjørn Aakre Vedlegg: Oversikt over avviksmeldinger per november 2011 Bakgrunn Vedlagt følger oversikt over status på avviksmeldinger siden siste LMU-møte. Oversikten over avviksmeldinger er etter LMUs eget ønske redusert nå til å inneholde: nye avviksmeldinger, avviksmelding som har endret status siden siste møte og meldinger som enda ikke er lukket. Side 41

42 Nummer Melding Forslag til løsning Svar Anvarlig Mottatt Frist Besvart Status 5 Det ligger en rekke kart over Campus paa hibo.no SAMTLIGE av disse kartene er i helt forferdelig opploesning. De kartene som har haandskrevne navn paa Auditorier (store bokstaver) kan man skimte auditoriumnavnet. Skal man derimot paa en mindre lesesal, er opploesningen saa daarlig at det knapt gaar an aa skimte omrisset av rommene. Scan in kartet (gjerne det som ligger i papirformat i informasjonsskranken) i hoeyere opploesning. Selv i lesbar opploesning vil filen fortsatt vaere svaert beskjeden i stoerelse. MIA Åpen 21 Finner ikke UiNs logo i det format som jeg kan bruke som forside på min hjemmeeksamen. Har søkt på UiNs nettsider og google, men finner ikke i god kvalitet/passende størrelse. Dette burde ordnes øyeblikkelig. Eneste som ligger ute har nordlys.no lagt ut. MIA Åpen 22 Trådløsnettet på universitetet går ekstremt tregt og det ta svært lang tidd å logge seg på Sett opp flere routere IT Åpen 23 Avvik vedrørende praksisoppfølging fra faglærere i vårpraksis for allmennlærerutdanningen, 2. studieår. Grunnet høy arbeidsbelastning på matematikkseksjonen ble det ikke gitt praksisoppfølging/ besøk fra faglærere til enkelte skoler. Det ble heller ikke gitt tilfredsstillende informasjon om at oppfølging ikke ville bli gitt. På refleksjonsseminaret ble det 31. januar gitt beskjed om at det trolig ikke ville bli gitt oppfølging, men at praksisledelsen jobbet med saken. Mer hørte vi ikke. Det gikk ikke ut beskjed (verken telefonisk, via fronter, via epost) til verken oss studentene, praksislærere eller praksisskolen sentralt. Vi som studenter overbrakte beskjeden til praksisskolen, noe skolen syntes var Ble det vurdert å hyre inn faglærere som underviste kullet i fjor? Hvorfor gikk det ikke ut informasjon? Om så bare via epost? Praksisoppfølging er en viktig oppgave som verdsettes høyt av studentene, og som dermed bør prioriteres, tross høy arbeidsbelastning. PHS Åpen Side 42

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA

Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 08.30 10.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn-Åge Nilsen Leder SoB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/13 Møtested: Møterom 3003, Møterom 3003 Dato: 28.01.13 Tidspunkt: 08:30-11:00 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektoratet Øystein Strømsnes Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 08:30 10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten LEDER SoB

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 27.01.2014 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete Lysfjord

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/15 Møtested: Styrerommet UiN Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 11:00-12:30 Til stede: Grete Lysfjord Leder Rektorat Mats Myrstad Nestleder SOB Frode Fjelldal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 09:00 11. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/11 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 08:30 11.00 Grete Lysfjord Leder Rektoratet Erlend Bullvåg Medlem HHB Bodil Svendsgård Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat

22/15 15/ Godkjenning av protokoll 3/15 3. Læringsmiljøutvalget høsten lovforankring og mandat MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 21.09.2015 kl. 11:00 Sted: Styrerommet Mørkvedgården Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Øystein Parelius, Grete

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Styrerommet Mørkved Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 20.04.2016 Sted: Styrerommet Mørkved Tilstede: Grete Lysfjord Per Harald Rødvei Øystein Parelius Mathias Lauritzen Malinn Hellen Sele Mari Evensen Grethe Bøgh Næss

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad LEDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/14 Møtested: Nye møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Johanne Alteren MEDL FAG Bent-Cato Hustad MEDL FAG Solrun Holm MEDL FAG Malin Sofie Tørrisplass MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland, Bodø Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11. MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 10.02.2011 Tidspunkt: 09:00 11.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER

REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER REFERAT FRA STYREMØTE nr. 02/2015 I INTER 10.04.2015 kl. 15:15-16:30 Til stede Sondre Omar Arneberg Hanne Margrethe Rian Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Dino Omerovic Fredrick Pettersen

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945

MØTEPROTOKOLL. Utdanningsutvalget. Dato: kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalget Dato: 23.02.201 kl. 11:00 Sted: Bodø Arkivsak: 16/00945 Tilstede: Hanne Solheim Hansen (leder) Tove Sagnes (prodekan FSH) Egil Solli (prodekan FLU) Hugo seth (prodekan

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2011 Møtested: E313 Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:00-13:45 Til stede: Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg Mørkvedgården Dato: 15.09.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS SAKSNUMMER: 1/11 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS A) Valg av ordstyrer Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Lars Røed Hansen B) Valg av referent Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Anneli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683

Dato: kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 26.09.2016 kl. 11:00 Sted: Mo i Rana - B301 Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Grete Lysfjord, Grete Bøgh Næss, Hilde Kristin Mikalsen, Hanne S.Hansen(deltok på Skype),

Detaljer

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233

Læringsmiljøutvalget Dato: Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Møteprotokoll Læringsmiljøutvalget Dato: 02.03.16 Sted: Levanger, Nylåna Møtesal 4233 Tilstede: Grete Lysfjord Levi Gårseth-Nesbakk - vara Øystein Parelius Mathias Lauritzen Kristoffer Grorud Vicoria Moland

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 05/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget. Dato: kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 03.11.2016 kl. 13:00 Sted: Skypemøte Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Kine Lyngås, Mats Pedersen, Oda Oldertrøen, Victoria Adelaine Molland, Grethe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012

Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget 43/12 16.05.2012 Arkivreferanse: 2011/1129/436 Orienteringssak: Rapport fra internrevisjon våren 2012 Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/14 Møtested: Møterom 3003 Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:30 11:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektorat Kjetil

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

STYREMØTE nr.11/2014 I INTER

STYREMØTE nr.11/2014 I INTER STYREMØTE nr.11/2014 I INTER 30.09.2014 kl. 16:30 Til stede: Sondre Omar Arneberg Anette Storvik Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen Halsbakk Ingrid Nautnes Ikke til stede: Hanne Margrethe Rian André

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 10.02.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 10.02.2014 kl. 16:15

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Møte nr: 03/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 08:30-13:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/11 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten

Detaljer

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student.

(til kl sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh. (til kl sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat.

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget (LMU) arkiv: 2005/271/012 ÅRSRAPPORT 2003/2004 Det ble ikke laget noen årsrapport for 2003 fordi LMU kom i gang

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Juridisk Studentutvalg Tromsø / Det Juridiske fakultet / Dato: 16.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Lene Emilie Øye Møtedato: 14.01.2014 kl. 13:30

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.09.2017 kl. 10:30 Sted: Stjørdal Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Andrea Brunner, Hanne Solheim Hansen, Jan Georg Gulstad, Kirsti Grøtan, Odd

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 18.04.13 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug FO Kristoffer Skorpen (AFT) FO Kristoffer Gjørtz(AFT) FU Francesca Frugård (AFT) FO Thomas Toft (AITeL) Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT 2008-2009 Læringsmiljøutvalget Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat... 3 2 Utvalgets virksomhet i 2008-2009... 4 2.1 Utvalgets sammensetning... 4 2.2 Møteaktivitet... 4 2.3 Oversikt

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer