Nr. 4 august Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!"

Transkript

1 Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen!

2 Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi til å ta fatt på hverdagens oppgaver og samfunnets realiteter. Vi skal jo finne styrke til å arbeide og å mobilisere for kampen mot fattigdom. Dette tenker vi i Caritas er vesentlig for å fremme Guds rike av kjærlighet og rettferdighet. Vi vet fra vår erfaring og fra det vi har lest og hørt at handel påvirker livene våre. Enten vi er fattige eller rike, så er vi alle påvirket av hvordan handel drives. Handelsvirksomheten har alltid vært en del av samfunnet og en bærebjelke i alle sivilisasjoner. Det handler ikke om hvorvidt vi skal drive handel eller ikke, men heller om hvordan vi skal gjøre det. CaritasINFO har i dette nummeret fokus på handel og på gjeld, nettopp fordi vi er opptatt av rettferdighet og likhet på jorden. Caritas målsetting er, som du vet kjære leser, at vi skal verne om menneskenes verdighet og ikke minst rettighetene til de fattige og marginaliserte. Derfor tror og kjemper vi for en fremtid for upartisk handel som kommer alle mennesker til gode, også de fattige, de stille, de som ikke har subsidier, de som bor på den andre siden av jordkloden vår. Vi tror en rettferdig handel bidrar til en mer rettferdig verden. I dag ser vi at handelsystemene nettopp ikke gir like muligheter til alle, de fattige produsentene gis ikke de samme utgangspunkt som de rike fra de rike landene. I Kasama i Zambia bygger de vannvei. Caritas Norges styreleder besøkte området sammen med programkoordinator Dag Albert Bårnes i juni i år. Har de fattige produsentene overhodet en sjanse til å få en rettferdig del av handelsvelstanden når samme regler gjelder for alle? Dette er noen av de spørsmålene vi stiller oss i Caritas, vi håper du finner dette meningsfylt å lese og ta stilling til. Med vennlig hilsen I n n h o l d s f o r t e g n e l s e Styreleder i Zambia... side 3 Bistand, handel og gjeld... side 6 Kirken og kampen mot hiv og aids... side 9 Caritas rådsmøte... side 12 Caritas-nyheter... side 14 Fasteaksjonsresultater... side 16 Forsiden: Handel er viktig i fattigdomsbekjempelsen. Fattige bønder stiller ikke likt med store multinasjonale selskaper i handel på verdensmarkedet. Inntrykk fra Zambia

3 Deltakere i programmet Caritas Norge støtter i Mporokoso. Styrelederen mottar en høne og sukkerrør i forbindelse med feltbesøk i Mporokoso. Utstilling av produksjon i Mporokoso. Agnes forandrer verden! Caritas Norges styreleder møtte Agnes i Zambia. Dette var et møte som gir grunn til optimisme for framtiden, sier styrelederen. (Foto: Gjermund Høgh) Caritas Norges styreleder med følge ble møtt med sang og dans når de besøkte prosjektene. Pinseaften ankom jeg Zambia, første gang i Afrika, styreleder for Caritas Norge på besøk en uke hos vår nye, store og kompetente samarbeidspartner CCJDP (Caritas Zambia). På reise sammen med vår Dag Albert Bårnes for å besøke våre prosjekter i landets nordøstlige region i grenseområdene mot Kongo, bispedømmene Mpika, Kasama og Mansa. Dette området er landets minst utviklede og folk føler seg ofte neglisjert av de sentrale myndighetene. Vårt program skal styrke grasrotas mulighet til innflytelse over egen utvikling og eget liv. Hovedtemaer er hiv/aids, likestilling, demokrati og menneskerettigheter. Geografisk område og program er utformet i samarbeid med CCDJP, som også gjennomfører programmet og som kan koordinere dette med øvrige partnere, bidragsytere og aktiviteter. I Zambia er rundt ¼ av befolkningen katolikker. Men knapt noen andre enn Kirken, i noen grad bortsett fra myndighetene, har en ordnet struktur som når så mange, selv langt ute i den ytterste utkanten. Caritas er en del av denne strukturen. Dette gir oss en posisjon og mulighet til effektivitet andre med god grunn misunner oss. Alt arbeidet er likevel rettet mot hele samfunnet og ethvert medlem, uavhengig av rase, kjønn eller religiøs tilhørighet. Lokalt møtte jeg ledere som var pinsevenner eller medlemmer av Jehovas vitner. På en slik reise deltar man i en del formelle møter og i drøftinger, men i hovedsak besøker man landsbyer eller sentre, der er gjerne noen hundre frammøtte. Man blir mottatt på en storslått måte med sang og dans og jeg ble begavet med bl.a. 8 høner, to duer, kilovis av mais, kasava og bønner, bananer i digre klaser, sukkerrør i buntevis etc. etc alt som senere inngår i den lokale næringskjeden igjen. Etter hvert får man taket på ritualet! Det er en varm mottagelse og takk til oss i Norge, givere og myndigheter, men først og fremst utnyttes anled- ningen pedagogisk. Gjennom de rapporter som presenteres, diskusjoner og ikke minst dramatiseringer, repeteres og understrekes programmets hovedbudskap. Når man mot slutten av besøket på en/to timer, gis ordet til President s speech er det ikke vanskelig å understreke deres ansvar for egen utvikling, men først og fremst å oppfordre dem til å fortsette sitt gode arbeid. Men samtidig får jeg en viss flau smak i munnen når jeg vet at deres økonomske vansker stiger i takt med det norske oljefondet og at deres mulige eksport av landbruksprodukter blokkeres. En slik reise gir mange og sterke inntrykk, ikke først og fremst av nød og fattigdom, men av sterke og flotte mennesker. Folk som tar tak i sin situasjon for i felleskap med andre å få til forandringer. Av de som virkelig grep meg var Agnes, en kvinne midt i 30-årene. Samfunnsstrukturen i Zambia er svakt utviklet og tradisjonelle ledere, headmen, har fortsatt stor makt. Selvsagt er disse i regelen eldre menn som har fått posisjonen gjennom arv. Av det vi går inn for, er å få til at ledere skal velges ut fra personlige kvalifikasjoner. Det er ikke alltid enkelt, men i Mwanachama, nær Mansa, har de valgt Agnes til headman. Hun er også den lokale leder av den frivillige, hjemmebaserte tjenesten for mennesker med hiv/aids. Jeg fikk være sammen med henne en stund i dette arbeidet, og besøkte bl.a. en jente på 20 år med langt fremskreden aids. Jeg ble mer enn imponert og rørt over hvordan dette ble løst med vennlighet, respekt og kjærlighet ut fra mottoet: Min venn med hiv/aids er fortsatt min venn. En kvinne som Agnes er ikke bare en som utfører en flott og nestekjærlig handling hun er en som flytter grenser og som er med å forandre verden til det bedre! Gjermund Høgh Ps. Men trafikken! Jeg er lykkelig, glad for politiet som overvåker våre veier i Norge! D.s. 4

4 Bistand, handel og gjeld Caritas har lenge vært opptatt av de fattige landenes gjeldsbyrde og den urettferdige verdenshandelen, bl.a. som medlem av Aksjon Slett U-landsgjelda og Make Poverty History-kampanjen. Det er fordi vi tror at selv om bistand er et viktig og nødvendig bidrag til kampen mot fattigdommen, er bistand alene ikke nok. Det er også nødvendig med omfattende sletting av de fattige landenes gjeld, og gjennomgripende forandringer i internasjonal handel. Derfor ønsker Caritas Norge at: Norge må i WTO aktivt arbeide for at eksport - subsidier fjernes raskest mulig, og at alle handelsvridende subsidier avvikles slik at varer kan selges på rettferdige vilkår på verdensmarkedet. Norge må arbeide for ordninger der rike land åpner sine markeder på en slik måte at rike forbrukeres kjøpekraft først og fremst kommer fattige produsenter til gode ikke andre rike. Fattige land må gis anledning til å beskytte sine svake produsenter mot billig import, og dermed verne om retten til liv og arbeid. Norge må i WTO aktivt arbeide for å sikre fattige land også mellominntektsland tilstrekkelig politisk handlingsrom til å beskytte egne småbønder og dermed leve vilkår og matvaresikkerhet for de aller fattigste. En urettferdig handel Et år siden G8-møtet i Gleneagles: Hørte vi 100 % gjeldssletting? Slik verdenshandelen fungerer i dag, er den ikke rettferdig. I det nokså kompliserte WTO-maskineriet som fastsetter reglene, er det de rike landene som bestemmer i hvert fall så lenge de fattige landene ikke står sammen om å si at nå får det være nok. Akkurat det skjedde under forhandlingene om nye regler i Cancun i Siden da har disse forhandlingene krabbet videre, uten at man har kommet til enighet. De rike landene, med EU og USA i spissen, vil ikke gi etter tilstrekkelig mye til at de fattige landene sier seg fornøyd. I skrivende stund, juni 2006, pågår en ny forhandlingsrunde i Geneve, og hva som kommer ut av den er høyst usikkert. Men vi kan jo håpe at de kommer et skritt eller to videre i retning av rettferdighet. Kanskje kan de få gjort noe med i hvert fall ett av disse problemene: Dumping Den kanskje mest skrikende urettferdigheten i verdenshandelen, er den som kalles dumping. Det går kort forklart ut på at rike og fattige land produserer samme varer, men de rike landene har råd til å subsidiere sine egne produsenter. De oppmuntres dermed til å produsere mer enn det er behov for på hjemmemarkedet, og overskuddet kan selges billig i fattige land. De lokale produsentene der som ikke er subsidiert, for det har ikke fattige land råd til har ingen sjanse til å konkurrere med de kunstig lave prisene på de subsidierte importvarene, og de mister dermed inntektene sine. De fattige blir fattigere, og de rike rikere. Og dagens handelsregler gjør det svært vanskelig for de fattige landene å beskytte seg mot dumping gjennom for eksempel toll på importvarer. Manglende markedstilgang Slik systemet fungerer i dag, kan derimot de rike landene operere med toll og andre begrensninger på import fra fattige land. Dermed blir det vanskelig for de fattige landene å få solgt sine varer på markeder der det virkelig kunne være et overskudd å hente. Muligheten for å jobbe seg ut av fattigdommen reduseres, og avhengigheten av bistand øker. Påtvungen liberalisering Fattige land har i dag begrenset mulighet til å styre hvilke varer som skal importeres, fordi de bl.a. i forbindelse med gjeldsreduksjon tvinges til å gjennomføre liberalisering og oppheve tollbarrierer. Hvis disse landene i større grad fikk bestemme over importen selv, ville de kunne bygge opp egen produksjon, og i større grad stå på egne bein. Omtrent slik vi her i Norge har gjort. I juli 2005 møttes lederne for de såkalte G8-landene (USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Russland, Canada og Japan) i Gleneagles i Skottland. Samtidig foregikk det en stor, internasjonal kampanje for å få disse mektige menn til å gjøre noe skikkelig for å utrydde fattigdommen gjennom å slette ulands-gjelda, gå inn for mer rettferdig verdenshandel og gi mer og bedre bistand til de fattige landene. Et stort antall organisasjoner verden over også Caritas Norge hadde sluttet seg til denne kampanjen, som brukte det hvite båndet som symbol. Og kampanjen var slett ikke forgjeves! Ved møtets avslutning kunngjorde G8-lederne stolt at de bl.a. gikk inn for 100% gjeldssletting. Denne innrømmelsen av at de fattige landene trenger fullstendig sletting av gjelden, og at en slik gjeldssletting er mulig, var i seg selv et framskritt. Og den ville ganske sikkert ikke ha kommet om det ikke var for den utrøttelige innsatsen til engasjerte aktivister gjennom en årrekke. Det som ble lovet, var sletting av all gjeld til Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den afrikanske utviklingsbank. Gjeldsslettingen er bare aktuell for de landene som gjennomførte det såkalte HIPC-initiativet (HIPC står for Heavily Indebted Poor Countries svært gjeldstyngede fattige land). HIPC-initiativet kan kreve at de fattige landenes regjeringer legger om sin økonomiske politikk i henhold til krav fra Verdensbanken og IMF. Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbank slettet gjelden til de kvalifiserte landene 1. januar 2006, og meningen er at Verdensbanken skal gjøre det samme 1. juli da er det gått ett år siden toppmøtet i Gleneagles. Hvem får slettet gjeld og hvor mye? Det er i øyeblikket 19 land som har gjennomført HIPC og dermed får gjeld på til sammen 35 milliarder dollar slettet. 35 milliarder dollar tilsvarer 220 milliarder norske kroner, eller ca 15 ganger det norske bistandsbudsjettet. Landene det gjelder er bl.a. Honduras, Uganda og Zambia tre av Caritas Norges viktigste samarbeidsland. 21 andre land kan kvalifisere seg i framtida, og i så fall kan den samlede gjeldsslettinga bli på nærmere 50 milliarder dollar. Det er afrikanske land som har størst fordel av gjeldssletteordningen, og noen har allerede kunngjort planer for hvordan pengene skal brukes. Latin-Amerikanske land får ikke like mye ut av ordningen sannsynligvis vil bare rundt 30% 6

5 av deres gjeld bli slettet, og de vil fortsatt måtte betale store beløp til Den interamerikanske utviklingsbank. Hvor mye gjeld som blir slettet varierer fra land til land Uganda får mest, med nærmere fire milliarder dollar (25 milliarder kroner). Til sammen får de aktuelle fattige landene sine avdrag redusert med opp mot én milliard dollar i året langt fra det som trengs for virkelig å avskaffe fattigdommen, men likevel nok til å gjøre en forskjell som kan ha en positiv virkning på menneskers liv. Jack Jones Zulu ved Jesuit Centre for Theological Reflection, en viktig samarbeidspartner for Caritas Zambia, sier: Man kan allerede merke noen umiddelbare virkninger av gjeldsslettinga. For eksempel har egenandelen ved helsesentrene på landsbygda blitt fjernet. Men disse helsesentrene kan bare tilby tjenester av høy kvalitet hvis de også får penger til medisiner og kvalifiserte ansatte. Ikke akkurat 100% Gjeldssletteordningen som G8-lederne ble enige om i fjor, er et skritt i riktig retning, men det er langt fra nok. Å kalle det 100 % gjeldssletting er å ta munnen altfor full. For det første gjelder ordningen bare noen land de som er kvalifisert til å delta i HIPC-initiativet. En rekke andre fattige land trenger også å få sin gjeld slettet nå, hvis de skal ha noen som helst sjanse til å innfri tusenårsmålene i For det andre er det ikke all gjeld som slettes gjeld til Den interamerikanske utviklingsbank er allerede nevnt, og det finnes også mange andre långivere, bl.a. enkeltland og private, som ikke er omfattet av ordningen. For det tredje gjelder ordningen ikke lån som er tatt opp etter 2003 fra Verdensbanken og 2004 fra IMF disse lånene må fremdeles betales tilbake. Begrensningen ble bevisst endret fra 2004 til 2003 for Verdensbanklånene av hensyn til kreditorene og det koster de fattige landene rundt 5 milliarder dollar. Det er også et problem at landene for å komme med i ordningen må oppfylle betingelser som hindrer dem i å gjøre sine egne valg når det gjelder økonomisk politikk, til tross for at G8-lederne har lovet at det ikke skal være slik. Betingelsene kan ha alvorlige følger for de fattige. Tanzania er for eksempel blitt nødt til å privatisere vannforsyningen, noe som har ført til høyere priser og dårligere tjenester. Ghana har måttet fjerne importrestriksjoner som skulle beskytte lokale småbrukere fra å måtte konkurrere med import fra rike land. Zambia, et land der 40% av kvinnene er analfabeter, har måttet kutte i utdanningsbudsjettet. Vi sier ikke at det er galt at det stilles betingelser for gjelden kan slettes, sier Jack Jones Zulu, men befolkningen må være med å utforme betingelsene, slik at de passer våre behov og våre planer og prioriteringer. Kampanjen fortsetter Det er altså mye som gjenstår, og vi kan ikke la politikere og beslutningstakere få fred ennå. Gjeldssletteordningene må utvides, både når det gjelder hvilken gjeld som skal omfattes og hvilke land som skal få være med. Caritas Norges forventninger til norske myndigheter på dette området ligger derfor fast: Norge må aktivt arbeide for å styrke og utvide gjeldssletteordningene til de fattigste landene. Gjeldsslette må ikke gå på bekostning av midler allerede satt av til utviklingsformål. Norge må også slette egne fordringer og øke støtten til sletting av ubetalbar gjeld, samt arbeide for mekanismer for dette internasjonalt. Du har kanskje lagt vekk det hvite armbåndet allerede? Da oppfordrer vi deg til å ta det fram igjen, og vise dine omgivelser at du fortsatt krever at fattigdommen må avskaffes. Og finner du det ikke igjen, er det fortsatt mulig å bestille flere fra Caritas! Pater Bob Vitillo er Caritas spesialrådgiver og hiv- og aidsekspert. 16 prester fra OKB inkludert biskop Bernt Eidsvig Can. Reg deltok i workshop om hiv og aids. I tillegg til sin stilling som spesialrådgiver for Caritas, er p. Vitillo også leder for AFNG (Den katolske kirkes nettverk for arbeidet med hiv og aids i fattige land), styremedlem i Global Fund (FNs organisasjon for bekjempelse av tuberkulose, malaria og hiv&aids), aktiv i økumenisk arbeid, blant annet i Ecumenical Advocacy Alliance, og han reiser utrettelig verden rundt for å holde kampen mot hiv/aids øverst på dagsorden. Mandag 19. juni holdt han foredrag i Oslo, der han skisserte hvordan Den katolske kirke i omfattende omfang er involvert i kampen mot hiv og aids og i arbeidet mot diskriminering og stigmatisering av de som er rammet. Den katolske kirkes arbeid for syke, fattige og utstøtte mennesker rammet av hiv og aids er omfattende. Dette arbeidet bør katolikker være stolte av, hevdet Vitillo. Han kunne fortelle at Den katolske kirke i et globalt perspektiv er den største aktøren i kampen mot hiv og aids, og at kirken var blant de første til å engasjere seg. Caritas Norge Det ble arrangert åpne seminar i både Bergen og Oslo. Bildet er fra seminaret i Oslo hvor mer enn 40 mennesker deltok. Kirken og kampen mot hiv og aids I midten av juni hadde Caritas Norge besøk av Caritas Internationalis spesialrådgiver og hiv- og aidsekspert p. Bob Vitillo. P. Bob har jobbet med hiv- og aidsproblematikken innenfor Den katolske kirke i over tjue år. På sitt Norgesbesøk har han bl.a. holdt åpne seminar i Bergen og Oslo med tittelen Den katolske kirkes rolle og respons i kampen mot hiv og aids. P. Vitillo ledet også en workshop med samme tema for de katolske prestene i OKB, og ble intervjuet av Broen, Vårt Land og Dagbladet. var blant pionerene og har arbeidet målrettet med problemene knyttet til hiv og aids siden Katolske sykehus og organisasjoner over hele verden gjør en betydelig innsats for de som er rammet og deres pårørende. Det arbeides seriøst gjennom undervisning, tjeneste og pastoral omsorg. Informasjonsspredning P. Vitillo forklarte hvordan kirken arbeider for å stoppe pandemien gjennom informasjonsspredning og holdningsskapende arbeid. I land der infrastrukturen er i ferd med å bryte sammen, er Den katolske kirkes arbeid for å spre informasjon og å hjelpe smittede, syke og deres pårørende av stor betydning. Kunnskap er beste vaksine mot spredning, hevdet han. Holdningsendrende arbeid Holdningsarbeid har enorm betydning i kampen mot hiv og aids. I kulturer hvor utroskap er utbredt og nærmest sosialt akseptert, engasjerer kirken seg og fremholder gjensidig trofasthet blant ektefeller som et godt rollemønster. Videre 8

6 fortalte han om arbeidet for å beskytte jenter og unge kvinner mot sexpress og overgrep og om et målrettet arbeid, spesielt i Afrika, med å endre gutters og unge menns holdninger til unge kvinner med tanke på økt respekt for kvinnenes integritet. Anti-aidsgrupper og Verdt-å-ventepå-grupper hjelper unge mennesker til å se at det går an å vente med seksuell debut og gir dem reelle alternativer til det enorme sexpress som ligger i mange kulturer. Trofaste, gifte kvinner rammes av hiv og aids pga. sine utro ektemenn, framholdt p. Vitillo. Han fortalte videre at barn blir smittet av sine mødre under svangerskapet, ved fødselen eller ved å motta brystmelk i mangel på annen mat eller mot bedre vitende. Hiv og aids har skapt betydelige befolkningsgrupper bestående av foreldreløse barn, og denne gruppen er enormt utsatt. Kampen mot fattigdom og for sosial rettferdighet Fattigdom og mangel av omsorgspersoner gjør at mange foreldreløse barn (som følge av aids) blir overlatt til seg sjøl og ender som gatebarn. De utsettes for stor fare for seksuelle overgrep, og kan bl.a lett bli offer for menneskehandel. Fattigdom kan også føre disse barna ut i prostitusjon for å overleve. Hivfaren, kombinert med fattigdom, representerer en enorm utfordring for menneskeheten og truer uttallige menneskeliv, poengterte p. Vitillo. Arbeid for å bedre den generelle helsetilstand, ernæring og legehjelp blant fattige som ikke har tilgang til hivmedisiner, er viktige faktorer som bidrar til å bedre det generelle immunforsvar og forlenge hivsmittedes liv, framholdt han. Påvirke farmasi-industrien P. Vitillo informerte om at Den katolske kirke lobber overfor de store farmasiselskapene, for å få dem til å produsere medisin til en pris som de fattige kan klare, og til å forske på utvikling av medisiner som ikke gir profittmessig avkastning. Medisiner som kan forsinke formeringen av virusspredningen i kroppen, er i praksis bare tilgjengelig for om lag 10% av alle hivsmittede. Arbeid for inkludering av hivsmittede i kirken Den katolske kirke engasjerer seg i kampen mot stigmatisering og diskriminering av hivsmittede, fortalte p. Vitillo. Både pave Benedikt XVI og den nå avdøde pave Johannes Paul II engasjerte seg i dette. Hvert menneske skal behandles med verdighet. Hiv og aids er ikke Guds straff for et utsvevende liv, ifølge katolsk tenkning. Gud vil mennesker vel og vil at mennesker skal leve, poengterte han. Kirken tar avstand fra fordømmelse og utstøting av hivsmittede og bestreber seg på å behandle mennesker med verdighet og å hjelpe smittede helsemessig, medisinsk, sosialt og kirkelig. Hiv og aids er et problem også innen Den katolske kirke, fremholdt han. Dette er ikke noe kirken kan eller vil distansere seg fra. Holdningsarbeid drives blant katolske prester og i menigheter, hvilket p. Vitillos Norges-besøk er et eksempel på. Vi må be sammen med de hivsmittede, ikke bare for de hivsmittede, oppfordret p. Vitillo. Blood safety programs Vitillo orienterte så om kirkens innsats for å hindre unødig overføring av blod, blodprodukter og kroppsvesker som kan føre til spredning av hiv og aids. Han fortalte at kirken lenge har engasjert seg i blood safety programs, noe som fremdeles er helt nødvendig i fattige land der man ikke har skikkelig eller tilstrekkelig medisinsk utstyr. Kirkebaserte helsetjenester og mobile helsetjenester ytes av kirken mange steder i verden, fortalte han. Holdningsendring, kunnskapsformidling, fattigdomsbekjempelse og Blood safety programs er altså viktige virkemidler i kampen mot hiv og aids i et globalt perspektiv, hevdet p. Vitillo. Å heve alderen for seksuell debut og redusere antall seksualpartnere er viktige grep for å få bukt med hiv-spredningen, understreket p. Vitillo. Sammendraget er basert på en artikkel på 10

7 Rådsmøtet fikk innblikk i den grusomme krigen i Nord-Uganda gjennom bl.a filmen Lost Children. Rådsmøtedeltakerne samlet seg i sola etter en helg med gode diskusjoner og inspill. Caritas Norge gir inntrykk av troverdighet! Dette sa biskop Bernt Eidsvig Can Reg. i sin åpningstale på Caritas Norges 16. rådsmøte. Caritas er stabil, og vokser seg sterkere, og nyter respekt fra så vel myndigheter og samarbeidspartnere som Caritas Internationalis. Biskopen fokuserte videre på hvor viktig det er også å se nøden i eget samfunn, og inviterte Caritas til fellesinnsats for og økt fokus på innenlandsarbeidet. På rådsmøtet som gikk av stabelen mai på Mariaholm skolesenter, var 17 av landets 31 menigheter representert, hvorav én med fullmakt. P. Sigurd Markussen (Arendal), Elisabeth Thielemann (Bodø) og Kirsti Øyen (Halden) ble valgt inn i Caritas styre for to år. Tove A. Haugen ble valgt til vara for ett år. Styremedlem Stein-Morten Omre og styreleder Gjermund Høgh var ikke på valg, men er valgt inn i styret for perioden fram til Caritas Internationalis generalsekretær Duncan MacLaren deltok også på rådsmøtet, og understreket i sitt innlegg at Caritas Norge er et viktig medlem i nettverket av 162 nasjonale Caritas-organiasjoner. Vi må gi stemme til de stemmeløse! Caritas er vedvarende tilstede i alle katastrofesituasjoner. Vi er der på forhånd, vi er der under og vi er der etter. En av våre styrker er nettopp dette. En annet styrke er at vi er tilstede på alle nivåer i samfunnet. Vi er en del av kirkestrukturen. Vi er tilstede på grasrotnivå eller menighetsnivå. Vi er tilstede på bispedømmenivå, på nasjonalt nivå, regionalt nivå og internasjonalt eller globalt nivå. Dette sa Caritas Internationalis generalsekretær Duncan MacLaren til rådsmøtedeltakerne. Samtidig understreket han Caritas Norges betydning i Caritas-nettverket. Fordi dere er en liten organisasjon, har dere alltid fokus på samarbeid. Dette har bidratt til Caritas kjennemerke: Partnerskskapsmodellen. Å gi stemme til de stemmeløse er å sette fokus på de fattigste. Vi må finne de istykkerrevne folkene og bidra med det vi kan. Vi må både handle og snakke. Vi må gjøre det vi kan og sette fokus på den urettferdigheten som råder. Kirken har dette ansvaret som en viktig del av sitt kall. Caritas er kirken på dette feltet. Krigen i Nord-Uganda Rådsmøtets deltakere fikk også innblikk i den grusomme krigen som herjer i Nord-Uganda. Caritas er aktivt med i talsmannsarbeid for å få slutt på den tjue år lange krigen, og bidrar med midler til prosjekt som har til hensikt å yte nødhjelp og bidra til rehabilitering av mennesker rammet av konflikten. I samarbeid med Caritas Norge startet Caritas Gulu i 2005s et langsiktig utviklingsprogram som har følgende tre hovedmålsetninger: Arbeide for langsiktig fred, og fremme respekt for menneskerettigheter og verdighet i samfunnet; Forebygge spredningen av hiv, og lindre effekten av hiv og aids i lokalsamfunnene; Støtte lokale initiativer for å bidra til utvikling i lokalsamfunnene. Rådsmøtet anbefalte Caritas Norge å kontakte Utenrikskomiteen for å vise filmen til dem, og med det bidra til å sette fokus på konflikten i Nord-Uganda. Det sendes i den forbindelse ut en pressemelding som redegjør for rådsmøtets anbefaling om at det internasjonale samfunnet griper aktivt inn i konflikten og beskytter den nordugandiske befolkningen. Vil ha flere fra menighetene Rådsmøtet er en viktig møteplass for representanter fra menighetene og Caritas. Det er på dette møtet man har mulighet til å utveksle erfaringer og komme med innspill. Responsen fra rådsmøtedeltakerne var svært positiv, melder Caritas Norges generalsekretær, Kari-Mette Eidem, og legger til at hun ønsker at flere av menighetene skal være representert. Oppfordringen er herved overbragt! Caritas Internationalis generalsekretær, Duncan MacLaren deltok på Caritas Norges 16. rådsmøte

8 Caritas-nyheter fra inn- og utland Internasjonal dag i Kristiansand Nyansettelser 1. pinsedag arrangerte St. Ansgars menighet i Kristiansand Internasjonal dag. Caritas Kristiansand ved Tove Haugen melder om en meget vellykket dag med representanter fra over 40 forskjellige nasjoner. Dagen startet med utemesse med lesninger på polsk og vietnamesisk, og forbønner på over 20 forskjellige språk. Etter messen var det gatefest med utstillinger, mat, sang og dans fra ulike land. Tidligere har Europa, Asia og Sør-Amerika vært representert. I år deltok også en gruppe fra fire forskjellige land i Afrika med flott dans. Jeg tror aldri det har vært så mange mennesker til stede på en Internasjonal dag før, sier Tove Haugen som også sitter i Caritas Norges styre. Inntekten fra Internasjonal dag , 50 kroner går til Caritas hiv- og aidsarbeid i Zambia. P. Michel Beckers er fra 1. oktober ansatt som økumenisk rådgiver i et fredsprosjekt for Filippinene drevet av Kirkelig Fredsplattform. Caritas Norge sitter i styringsgruppen for denne plattformen og for prosjektet. Mange av CaritasINFOs lesere kjenner Michel Beckers fra hans tid som prest i Oslo Katolske Bispedømme. P. Beckers er bosatt i Nederland, men kommer i jobben som økumenisk rådgiver til å tilbringe en del tid på Filippinene. Hans kontorplass når han er i Norge kommer til å være hos Caritas i Fagerborggata 17. P. Beckers overtar etter Inger Anne Naterstad som avsluttet sitt engasjement som økumenisk rådgiver 15. mai for å gå tilbake til sin tidligere jobb som studentprest ved Universitetet i Oslo. Kari-Mette Eidem valgt til visepresident i Caritas Europa Caritas Norges generalsekretær Kari-Mette Eidem, er valgt til visepresident i Caritas Europa. Det var på Caritas Europas regionalkonferanse i mai i år at Kari-Mette Eidem ble gjenvalgt til Caritas Europas styre, for så å bli valgt til visepresident. Erny Gillen fra Caritas Luxemburg er valgt til Caritas Europas president. Å bli gjenvalgt til styret innebærer en anerkjennelse av Caritas Norges rolle i Caritas Europa. Når jeg i tillegg ble valgt til visepresident er dette også en klar tillitserklæring. Caritas Europa står foran mange utfordringer i tiden som kommer; spesielt kan nevnes fattigdom og immigrasjon/menneskehandel, understreker Eidem. Caritas Europa består av 48 selvstendige organisasjoner i 44 land, og inngår som én av 7 regioner i Caritas Internationalis til arbeidet mot menneskehandel i Bosnia-Hercegovina Caritas Norge mottar kroner fra Utenriksdepartementet til arbeidet mot menneskehandel i Bosnia-Hercegovina. Menneskehandel er et stort problem i Bosnia-Hercegovina, og prosjektet tar sikte på å bevisstgjøre grasrota om problematikken med menneskehandel gjennom bl.a opplysningskampanjer. Caritas Bosnia- Hercegovina inngår i et nasjonalt nettverk mot menneskehandel, og bidrar i dette arbeidet til at menneskehandelen i landet blir redusert. Prosjektet er en videreføring av det arbeidet Caritas Bosnia-Hercegovina med støtte fra Caritas Norge har gjort i Caritas støtter arbeidet i Leyte, Filippinene Caritas Norge har mottatt 1,5 millioner kroner fra Utenriksdepartementet til arbeidet med å sette opp hus for husløse familier etter flommen og jordraset som rammet Leyte på Filippinene i februar i år. Pengene dekker bygging av 50 tomannsboliger for 100 familier i områdene Liloan og San Francisco. Det er den lokale Caritasorganisasjonen, Caritas Massin som organiserer arbeidet til beste for de husløse i Liloan og San Francisco. INFO Utgis av Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf.: Faks Faks E-post: Internett: Gavekonto: Ansvarlig redaktør: Kari-Mette Eidem Design & Layout: Gnizt as Trykk: Hegland Trykkeri AS Caritas Norges stab: Kari-Mette Eidem (generalsekretær) Petter Bruce (kontorleder) Ingrid Rosendorf Joys (informasjonskonsulent) Dag Albert Bårnes (programkoordinator, Afrika) Thale Kermit (programkoordinator, Afrika/nødhjelp) Sigrid Nagoda (programkoordinator, Latin-Amerika, permisjon til 31/12-06) Elise Christensen (programkoordinator, Latin-Amerika, vikariat til 31/12-06) Kirsten S. Natvig (programkoordinator, Asia) Caritas Norge medlem av Innsamlingskontrollen 14 15

9 Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men returneres til avsenderen med opplysning om den nye adressen B-PostAbonnement Returadresse: Caritas Norge Postboks 5254 Majorstua, 0303 Oslo Framgang for fasteaksjonen Årets fasteaksjon har pr 31. mai innbragt kroner til Caritas arbeid i Uganda. Dette er det beste fasteaksjonsresultatet siden 2002, da det kom inn over kroner. Dette er veldig oppløftende, og styrker våre muligheter til å bidra til et bedre liv for Ugandas fattige, og ikke minst til å skape trygghet for den utsatte befolkningen i Nord-Uganda, sier Caritas Norges generalsekretær Kari-Mette Eidem. Vi skal også gjøre hva vi kan for å bidra til forandring på lang sikt. Den meningsløse konflikten i Nord-Uganda må ta slutt. Caritas Norge oppfordrer norske myndigheter til å jobbe overfor det internasjonale samfunnet slik at det snarest griper inn og beskytter befolkningen i området. Et fasteaksjonsresultat på kroner innebærer at hver av landets katolikker har bidratt med kr. 13,25 i gjennomsnitt. Det er store variasjoner mellom menighetene, fra Asker og Bærum som har gitt 74,65 pr medlem, til Levanger der hver katolikk bare har bidratt med kr. Caritas Norge Gavekonto: Postboks 5254 Majorstua 0303 Oslo Tlf: Faks:

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest.

I fokus Fasteaksjonen. Tema Klima. Rabia Waqar. Nr 01 2015. Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Tema Klima I fokus Fasteaksjonen Portrett Rabia Waqar Nr 01 2015 DETTE ER KLIMA- ENDRINGENE Vi kan stanse dem hvis de som har mest, bidrar mest. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Hvor går Kirken? s. 10

Hvor går Kirken? s. 10 KATOLSK K I R K E B L A D N R. 2-2 0 1 0 - Å RGANG 122 Hvor går Kirken? s. 10 BUEGANGER PÅ PETERSPLASSEN. FOTO: ISTOCKPHOTO.COM g Overgrepsskandalene: fakta og kommentarer s. 2 g Caritas i nye omgivelser

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Gujarat reiser seg fra ruinene

Gujarat reiser seg fra ruinene Utgitt av NORAD juni 2001 bistandsaktuelt fagblad om utviklingssamarbeid. nr. 5. 2001 Norsksvensk union i Malawi Side 5 Srebrenicaflyktninger på vei hjem Side 12 Poteten erobrer verden Side 22 VALG 2001:

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015

-nytt 24-25. Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon. Ebola-situasjonen 4-5. Sri Lanka etter valget 16-17. Nr 1-2015 -nytt Nr 1-2015 Stor oppslutning om FORUTs barneaksjon 24-25 Ebola-situasjonen 4-5 Sri Lanka etter valget 16-17 LEDER Norge bør fortsette støtten til Sri Lanka Regjeringen Solberg har som mål å redusere

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk

Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP. -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Rapport skrevet på bestilling fra Kirkens Nødhjelp PÅ BUNNEN, UTENFOR OG PÅ VEI OPP -Globale utviklingsinteressers rolle i norsk handelspolitikk Johan Nordgaard Hermstad 10/12/2014 Denne rapporten er skrevet

Detaljer